Arborele decizional pentru identificarea CCP

I. Există modalităţi de prevenire a riscurilor identificate? DA NU
Este necesar pentru inocuitate controlul in aceasta etapa ? Modificarea etapei, procesului sau produsului

DA STOP*

NU

Etapa nu este CCP

II. Este etapa respectivă prevăzută special pentru eliminarea riscului sau reducerea probabilităţii de apariţie a acestuia până la un nivel acceptabil?

NU

DA

III. Este posibil să intervină o contaminare excesivă cu riscurile identificate, care să depăşească nivelul admis ?

DA

NU

Etapa nu este CCP

STOP*

IV. Există o etapă ulterioară în care să fie eliminat sau să fie redusă posibilitatea de apariţie a acestuia până la un nivel PUNCT CRITIC DE CONTROL STOP*
* Se trece la următoarea etapa din procesul tehnologic

DA
Etapa nu este CCP

NU

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful