PENGENALAN KEPADA SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN

SEKTOR AWAM
1. Perkhidmatan Awam Persekutuan; 2. Perkhidmatan Awam Negeri; 3. Perkhidmatan Badan Berkanun Persekutuan; 4. Perkhidmatan Badan Berkanun Negeri; dan 5. Perkhidmatan Pihak-Pihak Berkuasa Tempatan.

PERKHIDMATAN AWAM
Perkara 132 Perlembagaan Persekutuan
a Angkatan Tentera

b c d
f g h

Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang Perkhidmatan Awam Am Persekutuan Pasukan Polis
Perkhidmatan Awam Bersama Perkhidmatan Awam Negeri Perkhidmatan Pelajaran

. PP 7/1970 dan PP 1/1975. MDP 1/1/1976 • SUFFIAN / AZIZ / HARUN – MDP 1/5/1969 ATAU 1/1/1970 – PP 6/1970.PENGENALAN KEPADA SYARATSYARAT PERKHIDMATAN • SSM – PP 4/2002. MDP 1/1/1992 • SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN YANG BERASINGAN – 6 BADAN BERKANUN • JKK – PP 2/1977. MDP 1/11/2002 • SSB – PP 9/1991.

Lembaga Tabung Haji. KWSP. DAN BSN . PERKESO. ATAU 2. LHDN. BERASINGAN: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Bank Negara Malaysia. SSM.SYARAT-SYARAT PERKHIDMATAN 1. LTAT.

Akta Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000. A 605. PU (A) 246. PU (A) 176 Perintah Am Bab B 1974 Perintah Am Bab C 1974 PPPA (KT) 1993. 5 6 7 Rumah Kerajaan Perubatan Waktu Bekerja Perintah Am Bab E 1974 Perintah Am Bab F 1974 Perintah Am Bab G 1974 .PERATURAN TERPAKAI PERKARA 1 2 3 4 Lantikan Elaun Cuti Tatatertib PERATURAN PPPA (PKP) 2005. PU (A) 395 & Pindaan 2002.

Akta 227 Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980.UNDANG-UNDANG TERPAKAI PERKARA 1 2 Skim Pencen Perkhidmatan Awam Skim Pencen Badan Berkanun dan Kuasa Tempatan AKTA Akta Pencen 1980. Akta 238 . Akta 61 Akta Penyelarasan Pencen 1980. Akta 239 3 Acara Kewangan 4 5 Penyelarasan Pencen Akta Acara Kewangan 1957.

c. d. . Menaikkan pangkat. b. f. e. Memberi taraf berpencen. Kawalan tatatertib Tugas-tugas lain Perkara 144 (1) Perlembagaan Persekutuan. Menukar. Melantik.TUGAS-TUGAS SURUHANJAYA PERKHIDMATAN a. g. Mengesah.

KUASA MELANTIK PERKHIDMATAN 1 2 3 4 5 Anggota perkhidmatan kehakiman dan undang-undang Perkhidmatan Awam Am Persekutuan dan Bersama Anggota Pasukan Polis Perkhidmatan Pelajaran KUASA MELANTIK Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman Dan Undang-Undang. (Perkara 138 PP) Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. (Perkara 140 PP) Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. (Perkarra 141A PP) . (Perkara 139 PP) Suruhanjaya Perkhidmatan Polis.

16 .KELAYAKAN DAN GRED JAWATAN (Jadual 3 di Perenggan 21 PP 4/2002) KELAYAKAN 1 2 3 4 Ijazah Diploma / STP dan setaraf SPM dan setaraf PMR / SRP dan ke bawah GRED 41 – 54 27 – 40 17 – 26 1 .

mengikut opsyen: KWSP atau Pencen . Pegawai terdahulu. atau KWSP KWSP KWSP dan ganjaran kontrak KWSP 5 Berasingan KWSP.FAEDAH PERSARAAN Status pegawai 1 2 3 4 Tetap Sementara Kontrak Sambilan Faedah persaraan Diberi opsyen : Pencen.

jika disyaratkan. Diperaku oleh Ketua Jabatan . Membuat opsyen skim KWSP. Lulus peperiksaan. b.PELANTIKAN TETAP Tempoh percubaan Syarat pengesahan 1 hingga 3 tahun a. Menghadiri dengan jayanya kursus induksi. e. d. Berkhidmat genap tidak kurang 1 tahun. c.

dan PSM berasaskan kompetensi Menentukan pergerakan gaji tahunan. dan Kemajuan kerjaya – kenaikan pangkat Kaedah untuk: Keputusan PTK a.PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK) (Perenggan 4 – 9 PP 4/2002) Tujuan: a. d. Aras 2: Lulus dengan bersyarat. Pembelajaran berterusan. Meningkatkan budaya organisasi pembelajaran. Aras 4: Anjakan gaji dan kenaikan pangkat. Aras 3: Kenaikan pangkat. b. Aras 1: Tidak melepasi tahap. Menggalakkan pembangunan diri. . b. c.

Peperiksaan Peperiksaan Kursus .KANDUNGAN PTK (Perenggan 8 PP 4/2002) PTK TK 1 TK 2 TK 3 TK 4 Kumpulan Pengurusan Dan Profesional Kursus Kenegaraan dan peperiksaan Peperiksaan Kursus Kursus Kumpulan Sokongan Kursus Kenegaraan dan peperiksaan.

PERGERAKAN GAJI TAHUNAN (Perenggan 49 PP 4/2002) SSB 1992 – 2002 Melintang Menegak Mendatar Statik SSM MDP 2003 Anjakan gaji Pergerakan gaji biasa - .

WAKTU BEKERJA DAN LEBIH MASA PERINTAH-PERINTAH AM BAB G 1974 .

termasuk Ketua-ketua Jabatan sendiri.MEMATUHI WAKTU BEKERJA “Semua pegawai. Seseorang pegawai yang hendak meninggalkan pejabatnya di waktu bekerja hendaklah terlebih dahulu mendapatkan kebenaran daripada pegawai yang menjaganya sebelum berbuat demikian” PA 5 BAB G . hendaklah mematuhi waktuwaktu bekerja dan hadir di pejabat-pejabat dalam masa yang ditetapkan.

WAKTU BEKERJA WAKTU BEKERJA PEJABAT PA 1 Bab G 1974 WAKTU BEKERJA BUKAN PEJABAT PA 6 dan 7 Bab G 1974 .

PELAKSANAAN LIMA HARI BEKERJA SEMINGGU • “Pelaksanaan Lima Hari Bekerja Seminggu adalah dengan menggantikan masa kerja pada hari Sabtu kepada hari bekerja yang lain.” • Perenggan 3 PP 13/2005 (berkuatkuasa mulai 1/7/2005) .

Jadual 1: Waktu Bekerja Pejabat di Johor.00 ptg 8.00 pg – 12.00 ptg 2. Pulau Pinang dan Selangor.00 ptg Waktu Bekerja 2.15 tgh 12. PP 13/2005 Hari Isnin-Khamis Jumaat Waktu Bekerja 8. Perak. Negeri Sembilan.45 – 5. Pahang.00 ptg Waktu Rehat 1. Perlis.00 – 2.00 pg – 1. Melaka.45 ptg .00 – 5.15tgh – 2.

45 ptg 2.00 ptg – 5.30 ptg .15 tgh 8.15 tgh 8.15 tgh – 2.00 ptg – 5.00 tgh – 2.30 pg – 12.30 ptg Jumaat 8.45 ptg – 5.30 ptg 2.00 ptg 8.00 pg – 12.00ptg – 2.00 ptg 7.15 tgh – 2.15 tgh 12.00 ptg 2.00 ptg 2.45 tgh – 4.45 ptg 1.30 ptg 2.00 ptg – 2.00 ptg 12.45 ptg – 5.Jadual 4: Waktu Bekerja Berperingkat di WP Kuala Lumpur dan Putrajaya PP 13/2005 Waktu Peringkat Hari Waktu Bekerja Waktu Rehat Waktu Bekerja (WP) WP 1 Isnin – Khamis Jumaat WP 2 Isnin – Khamis Jumaat WP 3 Isnin – Khamis 7.15 tgh – 2.45 ptg 1.30 pg – 1.00 ptg 1.30 pg – 1.00 ptg – 4.00 pg – 1.30 pg – 12.00 ptg 12.00 ptg 2.

. PA 17 BAB G .Hadir pada hari minggu atau kelepasan am. .Kehadiran lebih awal. .Untuk kepentingan perkhidmatan atau kepentingan awam.KETUA JABATAN BOLEH MENGHENDAKI … .Tinggal di pejabat lebih lewat.

PERMULAAN DAN AKHIR TUGAS “Di mana tempat bekerja adalah jauh daripada tempat melapor diri. pegawaipegawai adalah dianggap mulai bekerja di tempat melaporkan diri dan dianggap menamatkan kerja di tempat yang sama” PA 19 BAB G .

.  Dipanggil bertugas dalam masa kecemasan. Corak kerja seperti PA 14 (b): .BILA BAYARAN BOLEH DIBAYAR PA 11 BAB G  Dikehendaki bekerja lebih daripada masa bekerja yang disyaratkan. .Kerja mustahak dan tidak boleh ditangguhkan.Kerja melebihi daripada bidang tugas. .Kerja perlu diurus dalam jangkamasa terhad.

00 pagi.JENIS KERJA BAGI LEBIH MASA Kerja siang : 6. . Kerja malam : 10.00 pagi hingga 10. Contoh: - Memulihkan semula perhubungan atau perkhidmatan yang terputus/terganggu.00 malam.00 malam hingga 6. atau lepas dari gangguan atau ancaman. Memelihara perhubungan / perkhidmatan daripada terganggu / terancam Dianggap berakhir apabila perhubungan disambung semula atau perkhidmatan berjalan semula. Kerja kecemasan : diisytiharkan oleh ketua jabatan yang memerlukan tenaga kerja yang lebih.

KADAR-KADAR BAYARAN LEBIH MASA PA 13 BAB G [GP X 12 X jumlah gandaan ] dibahagi [313 X 8] = 1 jam anggota sambilan: [GH X 23 hari X 12 bln] dibahagi [313 X 8] = 1 jam (PP 17/2005 – mdp 1/7/2005) .

RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN PERINTAH-PERINTAH AM BAB E 1974 .

Tingkatan Utama termasuk KSN. . Kawasan terpencil di mana rumah persendirian yang sesuai disewa tidak diperolehi.Kerana jawatan mereka. kerajaan boleh memberi sewaan berpatutan atau menyewakan rumah yang sesuai untuk kediaman.PEGAWAI YANG BOLEH DISEDIAKAN RUMAH Jenis Rumah Rumah Khas Jawatan Rumah Khas Jabatan Rumah Biasa Kerajaan Pegawai yang layak . Bekerja di Kedutaan atau jabatan kerajaan Malaysia di luar negara. PA 3 BAB E . Rumah kediaman di luar negeri Sebagai gantian. Dikehendaki tinggal berhampiran tempat kerja.

Lampiran C8 PP 4/2002 .PEGAWAI YANG BOLEH MENYEWA RUMAH PA 3 BAB E Pegawai yang bekerja dalam kawasan tersebut. I dan J. G F/E (E kiranya kosong) E E/D (D kiranya kosong) D C C/B (B kiranya kosong) B A Sumber: Perenggan C. Kelayakan mengikut Lampiran A Gred 1-12 13-20 21-26 27-30 31-40 41-46 47-52 53-54 Utama/Khas C Utama/Khas B ke atas Kelas H.1.

SEWA PA 15 BAB E Kelas KL. . PJ & Luar Negeri (2) RM 650 500 350 200 150 Luar dari Perbandaran & Majlis Bandaran (5) RM 200 140 80 60 50 A B C D E F G H I J 100 45 20 10 10 40 20 8 4 4 Sekadar dua dari 5 lokasi sahaja.

Taksiran JKR negeri atau ikut kontrak. b. Pegawai kena bayar kerosakan yang disebabkannya.TANGGUNGJAWAB MELAPORKAN KEROSAKAN.Kegagalan melapor boleh menyebabkan kena bayar sebahagian atau keseluruhan.Kepada JKR. PA 12 BAB E . . .

PA 33 (a) BAB E . Di hari akhir ia bekerja. Boleh dibenarkan tinggal di rumah kerajaan tidak melebihi 30 hari selepas tarikh bersara.APABILA BERSARA Mengosongkan rumah bila bersara.

Jika tiada pegawai lain yang berhak atau penggantinya belum ada. PA 33 (C) BAB E . dengan persetujuan ketua jabatan.Mengosongkan rumah khas jawatan/jabatan. boleh dibenarkan tinggal tidak melebihi 30 hari dari tarikh bersara. Di hari akhir ia bekerja.

PA 24 BAB E . Ketua jabatan bertanggungjawab menentukan jabatan dan cawangan mendapat bangunan yang cukup dan sesuai.JPM BERTANGGUNGJAWAB TENTANG BANGUNAN Menempatkan jabatan kerajaan dalam bangunan yang munasabah dan sesuai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful