l

_
v Dclhi llublic School,Gwalior 'i
('luss- UKG Evaluation- (2011.-12) S e c . .. . . .

l

I

.tUrndi... Sutr.jcct:

f)ipsite.

Date.

r):

2)7

9-

5)--

t Yo *sil oflr ffi /u _ (5+s) I .

HoB \ilt.S ffireir - (5) .

(5) t t I lt' I .l go ti rlffi.m3fr.ril.

HC fug} Q.5 FIt-q 5xZ=fto) .

Rffi qdFr q1F .so 6 q-fi tTq q{ rirf.q-r3lr.r f.JT) ^ x i' ffi fl?ff. €.

rcfr_ (t.) FT)E' qre (e) err'.'$ rr '-' at ril-il ErAqrFTqr rtdl d.@'5) 6Frdw q{ #f.sT "-TK ..r attrcir.' ot rII-fT q-df q{ rff..

rFrFT frtr renqat $ otf- (il s) R+il q) vffi rI) qtqr rr$T qFT qEIT 31RTT[FT { qqfr *** .qr s.B fu{ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful