UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE LA MATEMATICĂ

CLASA a V-a, AN ŞCOLAR
ARITMETICĂ, SEMESTRUL I
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: NUMERE NATURALE
Detalieri de conţinut

Obiective de
Activităţi de învăţare
referinţă
Scrierea şi citirea 1.1; 2.2; 3.1, 3.2; 1.1.1; 1.1.5; 2.2.1; 3.1.1;
numerelor naturale; 3.3; 4.1; 4.2
3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.3.1;
şirul
numerelor
3.3.2; 4.1.1; 4.2.1
naturale
Reprezentarea
1.1; 3.1, 3.2; 3.3; 1.1.1; 1.1.5; 3.1.1; 3.1.2;
numerelor naturale 4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
pe axă
4.1.1; 4.2.1
Compararea
şi 1.1; 1.3;3.1, 3.2; 1.1.1; 1.1.5; 1.3.1; 3.1.1;
ordonarea
3.3; 4.1; 4.2
3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.3.1;
numerelor naturale
3.3.2; 4.1.1; 4.2.1
Adunarea numerelor 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 1.2.1; 1.2.5; 1.3.2; 2.1.1;
naturale
2.3; 3.1, 3.2; 3.3; 2.2.1; 2.3.1; 3.1.1; 3.1.2;
4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
4.1.1; 4.2.1
Scăderea numerelor 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 1.2.1; 1.2.5; 1.3.2; 2.1.1;
naturale
2.3; 3.1, 3.2; 3.3; 2.2.1; 2.3.1; 3.1.1; 3.1.2;
4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
4.1.1; 4.2.1
Înmulţirea
1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 1.2.1; 1.2.5; 1.3.2; 2.1.1;
numerelor naturale
2.3; 3.1, 3.2; 3.3; 2.2.1; 2.3.1; 3.1.1; 3.1.2;
4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
4.1.1; 4.2.1

Resurse materiale

Resurse
procedurale
Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,,
colorată
conversaţia

Nr. ore
alocate
1

Săptă
mâna
I

Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia

1

I

1

I

1

I

Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,,
colorată
conversaţia

1

II

Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,,
colorată
conversaţia

1

II

Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată
Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată
Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată

Obs.

Detalieri de conţinut

Obiective de
Activităţi de învăţare
referinţă
Ordinea efectuării 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 1.2.1; 1.2.5; 1.3.2; 2.1.1;
operaţiilor
2.3; 3.1, 3.2; 3.3; 2.2.1; 2.3.1; 3.1.1; 3.1.2;
4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
4.1.1; 4.2.1
Împărţirea cu rest a 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 1.2.1; 1.2.5;
numerelor naturale
2.3; 3.1, 3.2; 3.3; 2.2.1; 2.3.1;
4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2;
4.1.1; 4.2.1
Ordinea efectuării 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 1.2.1; 1.2.5;
operaţiilor
2.3; 3.1, 3.2; 3.3; 2.2.1; 2.3.1;
4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2;
4.1.1; 4.2.1
Factor comun

1.2; 1.3; 2.1; 2.2;
2.3; 3.1, 3.2; 3.3;
4.1; 4.2

Rezolvarea
şi 1.5; 2.2; 2.3; 2.4;
alcătuirea de ecuaţii 3.1, 3.2; 3.3; 4.1;
4.2

Rezolvarea
alcătuirea
inecuaţii

şi 1.5; 2.2; 2.3; 3.1,
de 3.2; 3.3; 4.1; 4.2

Resurse materiale
Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată, fişe de
lucru

1.3.2; 2.1.1; Manualul, culegeri
3.1.1; 3.1.2; de probleme; cretă
3.3.1; 3.3.2; colorată

Resurse
procedurale
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia,
munca
diferenţiată
în echipe
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia

1.3.2; 2.1.1; Manualul, culegeri Explicaţia,
3.1.1; 3.1.2; de probleme; cretă exerciţiul,,
3.3.1; 3.3.2; colorată
conversaţia,p
roblematu’iz
area
1.2.1; 1.2.5; 1.3.2; 2.1.1; Manualul, culegeri Explicaţia,
2.2.1; 2.3.1; 3.1.1; 3.1.2; de probleme; cretă exerciţiul,,
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; colorată
conversaţia
4.1.1; 4.2.1
1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 3.1.1; Manualul, culegeri Explicaţia,
3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; de probleme; cretă exerciţiul,,
3.3.2; 4.1.1; 4.2.1
colorată
conversaţia,p
roblematizar
ea,
modelarea
1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 3.1.1; Manualul, culegeri Explicaţia,
3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; de probleme; cretă exerciţiul,,
3.3.2; 4.1.1; 4.2.1
colorată
conversaţia,p
roblematizar
ea,
modelarea

Nr. ore
alocate
1

Săptă
mâna
II

1

II

1

III

1

III

1

III

1

III

Obs.

Detalieri de conţinut

Obiective de
Activităţi de învăţare
referinţă
Probleme
care 1.5; 1.9; 2.2; 2.4; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 1.5.4;
conduc la efectuarea 2.5; 3.1, 3.2; 3.3; 1.9.1, 1.9.2; 1.9.3, 1.9.4;
operaţiilorstudiate,
4.1; 4.2
3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2;
inclusiv elemente de
3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; 4.2.1
organizare a datelor
(alcătuire
şi
rezolvare )
Test de evaluare
1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.1.1; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.5;
2.1; 2.2; 2.3; 2.5; 1.3.2; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3;
3.1, 3.2; 3.3; 4.1; 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1; 3.1.1;
4.2
3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.3.1;
3.3.2; 4.1.1; 4.2.1

Resurse materiale

Resurse
procedurale
Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,,
colorată
conversaţia,
problematiza
rea,
modelarea

Nr. ore
alocate
2

Săptă
mâna
IV

1

IV

Resurse
procedurale
Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,,
colorată
conversaţia

Nr. ore
alocate
1

Săptă
mâna
IV

Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,,
colorată
conversaţia

1

V

Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,,
colorată
conversaţia

1

V

Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,,
colorată
conversaţia,
problematiza
rea,

1

V

Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată, fişe de
lucru

Exerciţiul,
problematiza
rea, munca
independentă
diferenţiată

Obs.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: NUMERE NATURALE
Detalieri de conţinut

Obiective de
Activităţi de învăţare
referinţă
Ridicarea la putere 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.2; 2.1.1;
cu exponent număr 2.3; 3.1, 3.2; 3.3; 2.2.1; 2.3.1; 3.1.1; 3.1.2;
natural
4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
4.1.1; 4.2.1
Reguli de calcul cu 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.2; 2.1.1;
puteri
2.3; 3.1, 3.2; 3.3; 2.2.1; 2.3.1; 3.1.1; 3.1.2;
4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
4.1.1; 4.2.1
Pătratul şi cubul 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.2; 2.1.1;
unui număr natural; 2.3; 3.1, 3.2; 3.3; 2.2.1; 2.3.1; 3.1.1; 3.1.2;
pătrate perfecte
4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
4.1.1; 4.2.1
Compararea
şi 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.2; 2.1.1;
ordonarea puterilor. 2.3; 2.4; 3.1, 3.2; 2.2.1; 2.3.1; 3.1.1; 3.1.2;
Reguli
de 3.3; 4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
comparare
a
4.1.1; 4.2.1
puterilor

Resurse materiale

Obs.

Detalieri de conţinut
Exerciţii

Test de evaluare

Obiective de
Activităţi de învăţare
referinţă
1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.2; 2.1.1;
2.3; 3.1, 3.2; 3.3; 2.2.1; 2.3.1; 3.1.1; 3.1.2;
4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
4.1.1; 4.2.1

1.1; 1.2; 1.3; 1.9; 1.1.1; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.5;
2.1; 2.2; 2.3; 3.1, 1.3.2; 1.9.1, 1.9.2; 1.9.3,
3.2; 3.3; 4.1; 4.2
1.9.4; 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1;
3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2;
3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; 4.2.1

Resurse materiale
Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată, fişe de
lucru

Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată, fişe de
lucru

Resurse
procedurale
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia,
problematiza
rea, munca
diferenţiată
în echipe
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia,
problematiza
rea, munca
independentă
diferenţiată

Nr. ore
alocate
3

Săptă
mâna
V - VI

1

VI

Resurse
procedurale
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia,
problematiza
rea, munca
independentă

Nr. ore
alocate
1

Săptă
mâna
VI

1

VII

Obs.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: NUMERE NATURALE
Detalieri de conţinut

Obiective de
Activităţi de învăţare
referinţă
Sistemul
de 2.1; 3.1, 3.2; 3.3; 2.1.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1;
numeraţie zecimal
4.1; 4.2
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1;
4.2.1
Istoria şi evoluţia 2.1; 3.1, 3.2; 3.3; 2.1.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1;
sistemelor de scriere 4.1; 4.2
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1;
a numerelor. Baze
4.2.1
de numeraţie; test
de evaluare

Resurse materiale
Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată
Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată, fişe de
lucru

Obs.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ELEMENTE DE LOGICĂ
Detalieri de conţinut

Obiective de
Activităţi de învăţare
Resurse materiale
Resurse
referinţă
procedurale
Propoziţii adevărate 1.4; 3.1, 3.2; 3.3; 1.4.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; Manualul, culegeri Explicaţia,
şi propoziţii false
4.1; 4.2
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; de probleme; cretă exerciţiul,,
4.2.1
colorată
conversaţia,
problematiza
rea,
modelarea
“şi” , “sau” , “nu” , 1.4; 3.1, 3.2; 3.3; 1.4.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; Manualul, culegeri Explicaţia,
“dacă – atunci”
4.1; 4.2
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; de probleme; cretă exerciţiul,,
4.2.1
colorată
conversaţia,
problematiza
rea,
modelarea
Exerciţii; Test de 1.4; 3.1, 3.2; 3.3; 1.4.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; Manualul, culegeri Explicaţia,
evaluare
4.1; 4.2
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; de probleme; cretă exerciţiul,,
4.2.1
colorată, fişe de conversaţia,
lucru
problematiu’
zarea,
modelarea,
munca
independentă
diferenţiată

Nr. ore
alocate
1

Săptă
mâna
VII

1

VII

1

VII

Obs.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: MULŢIMI
Detalieri de conţinut

Obiective de
Activităţi de învăţare
referinţă
Mulţimi: descriere, 1.4; 3.1, 3.2; 3.3; 1.4.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1;
şi scriere. Element, 4.1; 4.2
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1;
relaţia
de
4.2.1
apartenenţă
Mulţimea numerelor 1.4; 3.1, 3.2; 3.3; 1.4.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1;
naturale
4.1; 4.2
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1;
4.2.1
Numere
întregi 1.4; 3.1, 3.2; 3.3; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2;
negative. Mulţimea 4.1; 4.2
3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; 4.2.1
numerelor întregi.
Reprezentarea
numerelor întregi pe
axă
Relaţii înre mulţimi. 1.4; 3.1, 3.2; 3.3; 1.4.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1;
Submulţime
4.1; 4.2
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1;
4.2.1
Operaţii cu mulţimi: 1.4;3.1, 3.2; 3.3; 1.4.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1;
reuniune,
4.1; 4.2
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1;
intersecţie, diferenţă
4.2.1
Exerciţii; test de 1.4; 3.1, 3.2; 3.3; 1.4.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1;
evaluare
4.1; 4.2
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1;
4.2.1

Resurse materiale

Resurse
procedurale
Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,,
colorată
conversaţia
Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată
Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată

Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată
Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată
Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată, fişe de
lucru

Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia,
problematiza
rea,
modelarea
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia,
problematiza
rea,
modelarea,
munca
independentă
diferenţiată

Nr. ore
alocate
1

Săptă
mâna
VIII

1

VIII

1

VIII

1

VIII

1

IX

3

IX

Obs.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: DIVIZIBILITATEA NUMERELOR NATURALE
Detalieri de conţinut

Obiective de
Activităţi de învăţare
referinţă
Divizor,
multiplu. 1.3; 1.4; 3.1, 3.2; 1.3.4; 1.4.3; 3.1.1; 3.1.2;
Divizibilitatea
cu 3.3; 4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
10, 2 şi 5. Numere
4.1.1; 4.2.1
pare,
numere
impare
Mulţimea divizorilor 1.3; 3.1, 3.2; 3.3; 1.3.4; 1.4.3; 3.1.1; 3.1.2;
( mulţimi finite) şi 4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
mulţimea multiplilor
4.1.1; 4.2.1
unui număr natural
( mulţimi infinite )
Exerciţii
1.3; 1.4, 3.1, 3.2; 1.3.4; 1.4.3; 3.1.1; 3.1.2;
3.3; 4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
4.1.1; 4.2.1

Test de evaluare

Resurse materiale

Resurse
procedurale
Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,,
colorată
conversaţia

Nr. ore
alocate
1

Săptă
mâna
X

Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,,
colorată
conversaţia

1

X

Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată, fişe de
lucru

1

X

1

X

Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia,
munca
independentă
diferenţiată
pe echipe
1.3; 1.4; 3.1, 3.2; 1.3.4; 1.4.3; 3.1.1; 3.1.2; Manualul, culegeri Explicaţia,
3.3; 4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; de probleme; cretă exerciţiul,
4.1.1; 4.2.1
colorată, fişe de munca
lucru
independentă
diferenţiată

Obs.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: NUMERE RAŢIONALE
Detalieri de conţinut

Obiective de referinţă

Activităţi de învăţare

Resurse materiale

Fracţie; reprezentarea 1.1; 2.1; 2.2; 2.5; 1.1.3; 1.1.4; 2.1.1; 2.2.1; Manualul, culegeri
fracţiilor cu ajutorul 3.1; 3.2, 3.3; 4.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; de probleme; cretă
4.2
3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; 4.2.1
colorată
unor desene

Fracţii
echiunitare,
subunitare,
supraunitare
Fracţii
egale.
Reprezentări
echivalente ale unei
fracţii

1.3; 3.1; 3.2, 3.3; 1.3.3;
4.1; 4.2
3.2.2;
4.2.1
1.3; 3.1; 3.2, 3.3; 1.3.3;
4.1; 4.2
3.2.2;
4.2.1

Amplificarea fracţiilor

1.3, 3.1; 3.2, 3.3; 1.3.3; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; Manualul, culegeri
4.1; 4.2
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; de probleme; cretă
4.2.1
colorată

3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; Manualul, culegeri
3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; de probleme; cretă
colorată
3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; Manualul, culegeri
3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; de probleme; cretă
colorată

Simplificarea fracţiilor; 1.3; 3.1; 3.2, 3.3; 1.3.3; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; Manualul, culegeri
4.1; 4.2
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; de probleme; cretă
şir de fracţii egale
4.2.1
colorată
Numitor comun

1.3; 3.1; 3.2, 3.3; 1.3.3; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; Manualul, culegeri
4.1; 4.2
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; de probleme; cretă
4.2.1
colorată

Resurse
procedurale
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia,
problematiza
rea,
modelarea
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia,
problematiza
rea
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia,
problematiza
rea
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia,
problematiza
rea
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia,
problematiza
rea

Nr. ore
alocate
1

Săptă
mâna
XI

1

XI

1

XI

1

XI

1

XII

1

XII

Obs

Detalieri de conţinut

Obiective de
Activităţi de învăţare
Resurse materiale
referinţă
Număr raţional pozitiv; 3.1; 3.2, 3.3; 4.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; Manualul, culegeri
4.2
3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; 4.2.1
de probleme; cretă
test de evaluare
colorată, fişe de
lucru

Resurse
procedurale
Explicaţia,
exerciţiul,,
problematiza
rea,
modelarea,
munca
independentă
diferenţiată

Nr. ore
alocate
1

Săptă
mâna
XII

Obs.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: NUMERE RAŢIONALE
Detalieri de conţinut
Obiective de referinţă
Scrierea fracţiilor cu
numitori puteri ale lui
10
sub
formă
zecimală; rotunjiri
Exerciţii

Compararea,ordonare
a, reprezentarea pe
axă a numerelor
raţionale scrise sub
formă zecimală
Adunarea numerelor
care au un număr finit
de zecimale nenule

1.3; 2.2; 2.3; 2.4;
2.5; 3.1; 3.2, 3.3;
4.1; 4.2
1.1; 1.3, 2.2; 2.3,
2.5; 2.5; 3.1; 3.2,
3.3; 4.1; 4.2

1.1; 1.3; 3.1; 3.2,
3.3; 4.1; 4.2

Activităţi de învăţare

Resurse
procedurale
1.3.1; 1.3.6; 2.3.1; 2.4.1; Manualul, culegeri Explicaţia,
2.5.1; 2.5.2; 3.1.1; 3.1.2; de probleme; cretă exerciţiul,,
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; colorată
conversaţia
4.1.1; 4.2.1
1.1.3, 1.1.4; 1.3.1; 1.3.3, Manualul, culegeri Explicaţia,
2.2.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1; de probleme; cretă exerciţiul,,
2.5.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; colorată, fişe de conversaţia,
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; lucru
munca
4.2.1
independentă
diferenţiată pe
echipe
1.1.4; 1.3.3; 3.1.1; 3.1.2; Manualul, culegeri Explicaţia,
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; de probleme; cretă exerciţiul,,
4.1.1; 4.2.1
colorată
conversaţia

1.2; 1.3; 2.1; 2.3, 1.2.2, 1.2.5; 1.3.2;
3.1; 3.2, 3.3; 4.1; 2.3.1; 3.1.1; 3.1.2;
4.2
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
4.2.1
Scăderea numerelor 1.2; 1.3; 2.1; 2.3, 1.2.2, 1.2.5; 1.3.2;
zecimale care au un 3.1; 3.2, 3.3; 4.1; 2.3.1; 3.1.1; 3.1.2;
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
număr
finit
de 4.2
zecimale nenule
4.2.1
1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 1.1.3, 1.1.4; 1.2.2,
Exerciţii
2.3, 3.1; 3.2, 3.3; 1.3.2; 2.1.1; 2.3.1;
4.1; 4.2
3.1.2; 3.2.1; 3.2.2;
3.3.2; 4.1.1; 4.2.1

Resurse materiale

2.1.1; Manualul, culegeri Explicaţia,
3.2.1; de probleme; cretă exerciţiul,,
4.1.1; colorată
conversaţia,
modelarea
2.1.1; Manualul, culegeri Explicaţia,
3.2.1; de probleme; cretă exerciţiul,,
4.1.1; colorată
conversaţia,
modelarea
1.2.5; Manualul, culegeri Explicaţia,exer
3.1.1; de probleme; cretă ciţiul,
3.3.1; colorată, fişe de conversaţia,mo
lucru
dela
rea,munca
independentă

Nr. ore
alocate
1

Săptă
mâna
XII

1

XIII

1

XIII

1

XIII

1

XIII

1

XIV

Obs

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: NUMERE RAŢIONALE
Detalieri de conţinut

Obiective de referinţă

Activităţi de învăţare

Resurse materiale

Resurse
procedurale
Înmulţirea nuumerelor 1.2; 1.3; 2.1; 2.3, 1.2.2, 1.2.5; 1.3.2; 2.1.1; Manualul, culegeri Explicaţia,
zecimale care un un 3.1; 3.2, 3.3; 4.1; 2.3.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; de probleme; cretă exerciţiul,,
număr
finit
de 4.2
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; colorată
conversaţia,
zecimale nenule
4.2.1
modelarea
( înmulţirea cu 10n ,
n → N, înmulţirea cu
un număr natural;
înmulţirea a două
numere scrise cu
virgulă )

Nr. ore
alocate
3

Săptă
mâna
XIV

Obs

SEMESTRUL AL II-LEA
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: NUMERE RAŢIONALE
Detalieri de conţinut

Obiective de
Activităţi de învăţare
referinţă
Ridicarea la putere cu 1.2; 1.3; 2.1; 2.3, 1.2.4; 1.2.5; 1.3.2; 1.3.5;
exponent
număr 3.1; 3.2, 3.3; 4.1; 2.1.1; 2.3.1; 3.1.1; 3.1.2;
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
natural a unui număr 4.2
care are un număr finit
4.1.1; 4.2.1
de zecimale nenule;
test de evaluare

Resurse materiale

Resurse
procedurale
Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,,
colorată, fişe de conversaţia,
lucru
modelarea,
munca
independentă
diferenţiată pe
echipe

Nr. ore
alocate
2

Săptă
mâna
I

Obs.

Nr. ore
alocate
4

Săptă
mâna
I – II

Obs.

4

II –
III

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: NUMERE RAŢIONALE
Detalieri de conţinut

Obiective de
Activităţi de învăţare
referinţă
Împărţirea numerelor 1.2; 1.3; 2.1; 2.3, 1.2.4; 1.2.5; 1.3.2; 1.3.5;
naturale cu rezultat 3.1; 3.2, 3.3; 4.1; 2.1.1; 2.3.1; 3.1.1; 3.1.2;
număr
zecimal. 4.2
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
Periodicitate
4.1.1; 4.2.1
Împărţirea numerelor 1.2; 1.3; 2.1; 2.3, 1.2.4; 1.2.5; 1.3.2; 1.3.5;
care au un număr finit 3.1; 3.2, 3.3; 4.1; 2.1.1; 2.3.1; 3.1.1; 3.1.2;
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
de zecimale nenule la 4.2
n
10 , n∈N, sau la un
4.1.1; 4.2.1
număr natural sau la
un număr zecimal; test
de evaluare

Resurse materiale
Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată
Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată, fişe de
lucru

Resurse
procedurale
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia,
modelarea
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia,
modelarea,
munca
independentă
diferenţiată pe
echipe

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: NUMERE RAŢIONALE
Detalieri de conţinut

Obiective de
Activităţi de învăţare
referinţă
Ordinea
efectuării 1.2; 1.3; 2.1; 2.3, 1.2.4; 1.2.5; 1.3.2; 1.3.5;
operaţiilor cu numere 3.1; 3.2, 3.3; 4.1; 2.1.1; 2.3.1; 3.1.1; 3.1.2;
4.2
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
zecimale
4.1.1; 4.2.1
1.2; 1.3; 2.1; 2.3, 1.2.4; 1.2.5; 1.3.2; 1.3.5;
Aproximări zecimale
2.4; 2.5; 3.1; 3.2, 2.1.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1;
3.3; 4.1; 4.2
2.5.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1;
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1;
4.2.1
Exerciţii cu operaţiile 1.2; 1.3, 2.1; 2.2, 1.2.4; 1.2.5; 1.3.2; 1.3.5;
învăţate cu fracţii 2.3, 2.4; 2.5; 3.1; 2.1.1; 2.3.1; 3.1.1; 3.1.2;
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
ordinare şi fracţii 3.2, 3.3; 4.1; 4.2
4.1.1; 4.2.1
zecimale; test de
evaluare

Resurse materiale

Resurse
procedurale
Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,,
colorată
conversaţia,

Nr. ore
alocate
3

Săptă
mâna
III –
IV

Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,,
colorată
conversaţia,

1

IV

Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată, fişe de
lucru

4

IV - V

Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia,
munca
independentă
diferenţiată pe
echipe

Obs.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:ECUAŢII ŞI INECUAŢII ÎN MULŢIMEA NUMERELOR NATURALE
Obiective de
Activităţi de învăţare
Resurse materiale
Detalieri de conţinut
referinţă
Rezolvarea
şi 1.5; 3.1; 3.2, 3.3; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.3; 3.1.1; Manualul, culegeri
3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; de probleme; cretă
alcătuirea de ecuaţii, 4.1; 4.2
inecuaţii şi probleme
3.3.2; 4.1.1; 4.2.1
colorată
care
presupun
operaţiile învăţate
Media aitmetică a 1.2; 1.3; 2.1; 3.1; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.2; 1.3.5; Manualul, culegeri
2.1.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; de probleme; cretă
două sau mai multe 3.2, 3.3; 4.1; 4.2
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; colorată
numere
4.2.1
Aplicaţii;
test
de 1.2; 1.3, 2.1; 2.2, 1.2.4; 1.2.5; 1.3.2; 1.3.5; Manualul, culegeri
2.3, 2.4; 2.5; 3.1; 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1; 2.4.1; de probleme; cretă
evaluare
3.2, 3.3; 4.1; 4.2
2.5.1; 2.5.2; 3.1.1; 3.1.2; colorată, fişe de
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; lucru
4.1.1; 4.2.1

Resurse
procedurale
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia,
problematizarea

Nr. ore
alocate
4

Săptă
mâna
V - VI

Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia,pro
blematizarea
Explicaţia,
exerciţiul,,
conversaţia,
problematizarea
,
munca
indepenentă
diferenţiată pe
echipe

2

VI

4

VII

Obs.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: NUMERE RAŢIONALE
Obiective de
Activităţi de învăţare
Resurse materiale
Resurse
Detalieri de conţinut
referinţă
procedurale
3.1; 3.2, 3.3; 4.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; Manualul, culegeri Explicaţia,
Raport; procent
4.2
3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; 4.2.1
de probleme; cretă exerciţiul,,
colorată
conversaţia,
modelarea
Mulţimea numerelor 3.1; 3.2, 3.3; 4.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; Manualul, culegeri Explicaţia,
4.2
3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; 4.2.1
de probleme; cretă exerciţiul,,
raţionale Q
colorată
conversaţia,
1.2; 1.3, 2.1; 2.2, 1.2.4; 1.2.5; 1.3.2; 1.3.5; Manualul, culegeri Explicaţia,
Exerciţii şi probleme
2.3, 2.4; 2.5; 3.1; 2.1.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1; de probleme; cretă exerciţiul,,
3.2, 3.3; 4.1; 4.2
2.5.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; colorată, fişe de conversaţia,
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; lucru
modelarea,
4.2.1
munca
independentă
diferenţiată
pe echipe
1.2; 1.3, 2.1; 2.2, 1.2.4; 1.2.5; 1.3.2; 1.3.5; Manualul, culegeri Explicaţia,
Test de evaluare
2.3, 2.4; 2.5; 3.1; 2.1.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1; de probleme; cretă exerciţiul,
3.2, 3.3; 4.1; 4.2
2.5.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; colorată, fişe de munca
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; lucru
independentă
4.2.1
diferenţiată

Nr. ore
alocate
1

Săptă
mâna
VIII

1

VIII

1

VIII

1

VIII

Obs.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE; ELEMENTE DE GEOMETRIE
Obiective de
Activităţi de învăţare
Detalieri de conţinut
referinţă
Figuri geometrice: linii 1.6; 3.1; 3.2, 3.3; 1.6.1; 1.6.3; 3.1.1; 3.1.2;
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
drepte, linii curbe, 4.1; 4.2
4.1.1; 4.2.1
poligoane, unghiuri,
triunghiuri, patrulatere
( prezentate prin
descriere şi desen;
observarea
elementelor lor: laturi,
vârfuri, unghiuri )
3.1; 3.2, 3.3; 4.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2;
Instrumente
4.2
3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; 4.2.1
geometrice

Desenarea
figurilor 1.6; 3.1; 3.2, 3.3; 1.6.1; 1.6.3; 3.1.1; 3.1.2;
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
geometrice
şi 4.1; 4.2
4.1.1; 4.2.1
măsurarea lungimilor
şi a unghiurilor
Drepte perpendiculare

1.6; 3.1; 3.2, 3.3; 1.6.1; 1.6.3; 3.1.1; 3.1.2;
4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
4.1.1; 4.2.1

Drepte paralele; test 1.6;3.1; 3.2, 3.3; 1.6.1; 1.6.3; 3.1.1; 3.1.2;
4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
de evaluare
4.1.1; 4.2.1

Resurse materiale

Resurse
procedurale
Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,
colorată;
conversaţia
instrumente
geometrice

Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată;
instrumente
geometrice
Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată;
instrumente
geometrice
Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată;
instrumente
geometrice
Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată;
instrumente
geometrice, fişe de
lucru

Nr. ore
alocate
2

Săptă
mâna
IX

Explicaţia,
exerciţiul,
conversaţia

1

IX

Explicaţia,
exerciţiul,
conversaţia

2

IX – X

Explicaţia,
exerciţiul,
conversaţia

1

X

Explicaţia,
exerciţiul,
conversaţia,
munca
independentă
diferenţiată
pe echipe

1

X

Obs.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ELEMENTE DE GEOMETRIE
Detalieri de conţinut

Obiective de
Activităţi de învăţare
Resurse materiale
referinţă
Localizarea în plan a 1.6; 1.7; 3.1; 3.2, 1.6.1; 1.6.3; 1.7.1; 1.7.2, Manualul, culegeri
3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; de probleme; cretă
unui
punct
de 3.3; 4.1; 4.2
3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; 4.2.1
colorată;
coordonate întregi
instrumente
geometrice
Construirea unei figuri 1.6; 1.7; 3.1; 3.2, 1.6.1; 1.6.3; 1.7.1; 1.7.2, Manualul, culegeri
3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; de probleme; cretă
folosind simetria şi 3.3; 4.1; 4.2
3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; 4.2.1
colorată;
translaţia
instrumente
geometrice, fişe de
lucru
Corpuri gweometrice ( 1.6; 3.1; 3.2, 3.3; 1.6.1; 1.6.3; 3.1.1; 3.1.2; Manualul, culegeri
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; de probleme; cretă
descriere, evidenţierea 4.1; 4.2
4.1.1; 4.2.1
colorată;
elementelor: vârfuri,
muchii, feţe)
instrumente
geometrice, fişe de
lucru

Resurse
procedurale
Explicaţia,
exerciţiul,
conversaţia

Nr. ore
alocate
3

Săptă
mâna
X – XI

Explicaţia,
exerciţiul,
conversaţia,
munca
independentă

2

XI

Explicaţia,
exerciţiul,
conversaţia,
munca
independentă

2

XII

Obs.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: UNITĂŢI DE MĂSURĂ PENTRU LUNGIMI
Detalieri de conţinut

Obiective de
Activităţi de învăţare
referinţă
Măsurarea
şi 1.6; 1.8; 3.1; 3.2, 1.6.1; 1.6.3; 1.8.1; 1.8.4;
3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2;
estimarea
unor 3.3; 4.1; 4.2
lungimi, perimetre şi
3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; 4.2.1
arii folosind diferite
etaloane
Unităţi de măsură 1.8; 3.1; 3.2, 3.3; 1.8.1; 1.8.2; 1.8.3; 1.8.4;
3.1.1; 3.1.2; 3.2.1; 3.2.2;
pentru
lungime; 4.1; 4.2
transformări
3.3.1; 3.3.2; 4.1.1; 4.2.1
Măsurarea
lungimii 1.6; 1.8; 3.1; 3.2, 1.6.1; 1.6.3; 1.8.1; 1.8.2;
1.8.3; 1.8.4; 3.1.1; 3.1.2;
unui segment, a unor 3.3; 4.1; 4.2
linii frânte; perimetre;
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
test de evaluare
4.1.1; 4.2.1

Resurse materiale

Resurse
procedurale
Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,
colorată;
conversaţia,
instrumente
munca
geometrice, fişe de independentă
lucru
Manualul,culegeri Explicaţia,
de probleme;cretă exerciţiul,
colorată;instrumen conversaţia,
te geometrice, fişe munca
de lucru
independentă
Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,
colorată;
conversaţia,
instrumente
munca
geometrice, fişe de independentă
lucru

Nr. ore
alocate
2

Săptă
mâna
XI

2

XIII

2

XIII

Obs.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: UNITĂŢI DE MĂSURĂ PENTRU SUPRAFEŢE
Obiective de
Activităţi de învăţare
Detalieri de conţinut
referinţă
Unităţi de măsură 1.6; 1.8; 3.1; 3.2, 1.6.1; 1.6.3; 1.8.1; 1.8.2;
1.8.3; 1.8.4; 3.1.1; 3.1.2;
pentru
suprafeţe; 3.3; 4.1; 4.2
transformări
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
4.1.1; 4.2.1
Aria pătratului şi a 1.6; 1.8; 3.1; 3.2, 1.6.1; 1.6.3;
3.3; 4.1; 4.2
1.8.3; 1.8.4;
dreptunghiului;
suprafeţe echivalente
3.2.1; 3.2.2;
4.1.1; 4.2.1
Exerciţii şi
1.6; 1.8; 3.1; 3.2,
probleme; test de
3.3; 4.1; 4.2
1.6.1; 1.6.3;
evaluare
1.8.3; 1.8.4;
3.2.1; 3.2.2;
4.1.1; 4.2.1

1.8.1; 1.8.2;
3.1.1; 3.1.2;
3.3.1; 3.3.2;
1.8.1; 1.8.2;
3.1.1; 3.1.2;
3.3.1; 3.3.2;

Resurse materiale

Resurse
procedurale
Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,
colorată;
conversaţia,
instrumente
munca
geometrice, fişe de independentă
lucru
Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,
colorată;
conversaţia,
instrumente
munca
geometrice, fişe de independentă
lucru
Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul.
colorată;
conversaţia,
instrumente
munca
geometrice, fişe de independentă
lucru
diferenţiată
pe echipe

Nr. ore
alocate
2

Săptă
mâna
XIV

2

XIV

2

XV

Obs.

UNITATEA DE NVĂŢARE: UNITĂŢI DE MĂSURĂ PENTRU VOLUME ŞI CAPACITATE
Obiective de
Activităţi de învăţare
Detalieri de conţinut
Resurse materiale
referinţă
Unităţi de măsură 1.6; 1.8; 3.1; 3.2, 1.6.1; 1.6.3; 1.8.1; 1.8.2; Manualul, culegeri
1.8.3; 1.8.4; 3.1.1; 3.1.2; de probleme; cretă
pentru
volum; 3.3; 4.1; 4.2
transformări
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; colorată;
4.1.1; 4.2.1
instrumente
geometrice, fişe de
lucru
Volumul cubului şi al 1.6; 1.8; 3.1; 3.2, 1.6.1; 1.6.3; 1.8.1; 1.8.2; Manualul, culegeri
3.3; 4.1; 4.2
1.8.3; 1.8.4; 3.1.1; 3.1.2; de probleme; cretă
paralelipipedului
dreptunghic
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; colorată;
4.1.1; 4.2.1
instrumente
geometrice, fişe de
lucru
Unităţi de măsură 1.6; 1.8; 3.1; 3.2, 1.6.1; 1.6.3; 1.8.1; 1.8.2; Manualul, culegeri
1.8.3; 1.8.4; 3.1.1; 3.1.2; de probleme; cretă
pentru
capacitate; 3.3; 4.1; 4.2
transformări
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; colorată; fişe de
4.1.1; 4.2.1
lucru
Exerciţii,
evaluare

test

Resurse
procedurale
Explicaţia,
exerciţiul,
conversaţia,
munca
independentă

Nr. ore
alocate
2

Săptă
mâna
XV

Explicaţia,
exerciţiul,
conversaţia,
munca
independentă

2

XVI

Explicaţia,
exerciţiul,
conversaţia,
munca
independentă
de 1.6; 1.8; 3.1; 3.2, 1.6.1; 1.6.3; 1.8.1; 1.8.2; Manualul, culegeri Explicaţia,
3.3; 4.1; 4.2
1.8.3; 1.8.4; 3.1.1; 3.1.2; de probleme; cretă exerciţiul,
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; colorată;
conversaţia,
4.1.1; 4.2.1
instrumente
munca
geometrice, fişe de independentă
lucru
diferenţiată
pe echipe

2

XVI

2

XVII

Obs.

UNITATEA DE NVĂŢARE: UNITĂŢI DE MĂSURĂ PENTRU MASĂ ŞI TIMP
Obiective de
Activităţi de învăţare
Detalieri de conţinut
referinţă
Unităţi de măsură 1.6; 1.8; 3.1; 3.2, 1.6.1; 1.6.3; 1.8.1; 1.8.2;
1.8.3; 1.8.4; 3.1.1; 3.1.2;
pentru
masă; 3.3; 4.1; 4.2
transformări
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
4.1.1; 4.2.1
Unităţi de
pentru
transformări

măsură 1.6; 1.8; 3.1; 3.2, 1.6.1; 1.6.3; 1.8.1; 1.8.2;
1.8.3; 1.8.4; 3.1.1; 3.1.2;
timp; 3.3; 4.1; 4.2
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
4.1.1; 4.2.1

Exerciţii şi probleme 1.6; 1.7; 1.8; 3.1; 1.6.1; 1.6.3; 1.8.1; 1.8.2;
1.8.3; 1.8.4; 3.1.1; 3.1.2;
de sinteză; test de 3.2, 3.3; 4.1; 4.2
evaluare
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2;
4.1.1; 4.2.1

Resurse materiale

Resurse
procedurale
Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,
colorată;
conversaţia,
instrumente
munca
geometrice, fişe de independentă
lucru
Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,
colorată;
conversaţia,
instrumente
munca
geometrice, fişe de independentă
lucru
Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,
colorată;
conversaţia,
instrumente
munca
geometrice, fişe de independentă
lucru
diferenţiată
pe echipe

Nr. ore
alocate
2

Săptă
mâna
XVII

2

XVII

2

XVIII

Obs.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: RECAPITULARE FINALĂ, EVALUARE
Obiective de
Activităţi de învăţare
Detalieri de conţinut
referinţă
1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4;
Numere naturale
1.9; 2.1; 2.2; 2.3; 1.1.5; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3;
3.1, 3.2; 3.3; 4.1; 1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 1.3.2;
4.2
1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.6;
1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4;
1.4 5; 1.9.1; 1.9.2; 1.9.3;
1.9.4; 2.1.1; 2.1.2; 2.2.1;
2.3.1; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1;
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1;
4.2.1
1.2; 1.3, 2.1; 2.2, 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4;
Numere raţionale
2.3, 2.4; 2.5; 3.1; 1.2.5; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.3,
3.2, 3.3; 4.1; 4.2
1.3.4; 1.3.5; 2.1.1; 2.1.2;
2.2.1; 2.3.1; 2.4.1; 2.5.1;
2.5.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1;
3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; 4.1.1;
4.2.1

Resurse materiale

Resurse
procedurale
Manualul, culegeri Explicaţia,
de probleme; cretă exerciţiul,
colorată, fişe de conversaţia,
lucru
munca
independentă
diferenţiată
pe
echipe,
problematiza
rea

Nr. ore
alocate
2

Săptă
mâna
XIX

Manualul, culegeri
de probleme; cretă
colorată, fişe de
lucru

2

XIX

2

XX

Explicaţia,
exerciţiul,
conversaţia,
munca
independentă
diferenţiată
pe
echipe,
problematiza
rea
Elemente
de 1.6; 1.7; 1.8; 3.1; 1.6.1; 1.6.3; 1.7.1; 1.7.2; Manualul, culegeri Explicaţia,
1.8.1; 1.8.2; 3.1.1; 3.1.2; de probleme; cretă exerciţiul,
geometrie şi unităţi de 3.2, 3.3; 4.1; 4.2
măsură
3.2.1; 3.2.2; 3.3.1; 3.3.2; colorată;
conversaţia,
4.1.1; 4.2.1
instrumente
munca
geometrice, fişe de independentă
lucru
diferenţiată
pe
echipe,
problematiza
rea

Obs.

Detalieri de conţinut
Evaluare finală

Obiective de
referinţă
1.1; 1.2; 1.3; 1.4;
2.1; 2.2; 2.3; 1.6;
1.7; 1.8; 2.1; 3.1;
3.2; 3.3; 4.1; 4.2

Activităţi de învăţare

Resurse materiale

Resurse
procedurale
1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; Manualul, culegeri Explicaţia,
1.1.5; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; de probleme; cretă exerciţiul,
1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 1.3.2; colorată;
conversaţia,
1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; instrumente
munca
1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; geometrice, fişe de independentă
1.4 5; 1.6.1; 1.6.3; 1.7.1; lucru
diferenţiată
1.7.2; 1.8.1; 1.8.2; 1.9.1;
pe
echipe,
1.9.2; 1.9.3; 1.9.4; 2.1.1;
problematiza
2.1.2; 2.2.1; 2.3.1; 3.1.1;
rea
3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.3.1;
3.3.2; 4.1.1; 4.2.1

Nr. ore
alocate
1

Săptă
mâna
XX

Obs.

Resurse materiale

Nr. ore
alocate
9

Săptă
mâna
XX –
XXII

Obs.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: RECAPITULARE FINALĂ, EVALUARE
Detalieri de conţinut

Obiective de
referinţă
Exerciţii şi probleme 1.1; 1.2; 1.3; 1.4;
2.1; 2.2; 2.3; 1.6;
de sinteză
1.7; 1.8; 1.9; 3.1;
3.2, 3.3; 4.1; 4.2

Activităţi de învăţare

Resurse
procedurale
1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; Manualul, culegeri Explicaţia,
1.1.5; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; de probleme; cretă exerciţiul,
1.2.4; 1.2.5; 1.3.1; 1.3.2; colorată;
conversaţia,
1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; instrumente
munca
1.4.1; 1.4.2; 1.4.3; 1.4.4; geometrice, fişe de independentă
1.4 5; 1.6.1; 1.6.3; 1.7.1; lucru
diferenţiată
1.7.2; 1.8.1; 1.8.2; 1.9.1;
pe
echipe,
1.9.2; 1.9.3; 1.9.4; 2.1.1;
problematiza
2.1.2; 2.2.1; 2.3.1; 3.1.1;
rea
3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.3.1;
3.3.2; 4.1.1; 4.2.13.1.1;
3.1.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.3.1;
3.3.2; 4.1.1; 4.2.1

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1.

Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor, a terminologiei şi a procedurilor de calcul specific matematicii
La sfârşitul clasei a V – a, elevul va fi capabil :

1.1
1.2

1.9

scrie, să citească , să compare şi să reperezinte pe axă numere naturale, întregi şi zecimale
să efectueze calcule conţinând adunări, scăderi, înmulţiri, împărţiri şi ridicări la putere, cu numere naturale, fracţionare şi zecimale, utilizând
proprietăţile operaţiilor de adunare şi înmulţire, precum şi regulile de calcul cu puteri
să folosească aproximări ale numerelor naturale, fracţionare şi zecimale pentru a estima sau a verifica validitatea unor calcule
să utilizeze elemente de logică şi de teoria mulţimilor pentru a justifica etape în rezolvarea unor probleme
să utilizeze ecuaţii de tipul x ± a = b; x * a = b, x : a = b(a ≠ 0) şi inecuaţii de tipul x ± a 〈b; x : a 〈b(a ≠ 0) , unde a şi b sunt numere
naturale, în rezolvarea unor probleme
să recunoască figuri şi corpuri geometrice; să deseneze figurile să construiască din diferite materiale corpurile cunoscute;
să folosească simetria şi translaţia pentru a construi modele geometrice; să localizeze puncte de coordonate întregi într – un sistem de axe
ortogonale
să efectueze transformări între multiplii şi submultiplii principalelor unităţi din sistemul internaţional de măsuri; să estimeze măsuri ale unor
obiecte din mediul apropiat
să înregistreze, să clasifice şi să prezinte date sub formă de tabele şi diagrame statistice simple

2.

Dezvoltarea capacităţilor de explorare / investigare şi rezolvare de probleme

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

La sfârşitul clasei a V – a elevul va fi capabil:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

să exploreza modalităţi de descompunere a numerelor naturale şi zecimale, folosind operaţiile studiate
să investigheze valoarea de adevăr a unei afirmaţii, prin construirea unor exemple
să descopere, să recunoască şi să completeze succesiuni de numere asociate după reguli identificate prin observare
să recunoască veridicitatea unor rezultate obţinute prin măsurare sau calcul
să construiască probleme pornind de la un enunţ parţial sau de la un model ( grafic sau formulă )

3.

Dezvoltarea capacităţii de comunicare utilizând limbajul matematic
La sfârşitul clasei a V – a, elevul va fi capabil :

3.1
3.2

să identifice informaţiile esenţiale dint – un enunţ matematic prezentat în diverse forme
să prezinte clar, corect şi concis, oral sau în scris, metodele şi / sau operaţiile utilizate în rezolvarea unei probleme

3.3

să – şi asume diverse roluri de învăţare în cadrul unui grup

4.

Dezvoltarea interesului şi motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte variate
La sfârşitul clasei a V – a, elevul va fi capabil :

4.1
4.2

să – şi formeze obişnuinţa de a exprima prin operaţii matematice anumita probleme practice
să manifeste perseverenţă în rezolvarea unei probleme; să participe cu idei noi la găsirea soluţiei.
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5

exerciţii de citire şi scriere de numare naturale în sistemul zecimal; explicitarea scrierii unui număr natural în baza 10
exemplificarea utilizării numerelor întregi: termometru, altitudine, debit – credit; etc.
exerciţii de scriere şi citire a unei fracţii: fracţii ordinare, fracţii zecimale
exerciţii de reprezentare pe axă a numerelor raţionale
exerciţii de comparare şi ordonare a numerelor, utilizând cât mai multe metode

1.2.1 exerciţii de calcul cu numere naturale, urmărind respectarea ordinii operaţiilor şi folosirea corectă a parantezelor
1.2.2 adunări şi scăderi: cu umere fracţionare având acelaşi numitor sau numitori diferiţi, prin aducerea la un numitor comun; cu
numere zecimale; cu ambele tipuri de numere
1.2.3 înmulţiri şi împărţiri cu numere zecimale
1.2.4 ridicări la putere cu exponent natural, a numerelor zecimale
1.2.5 exerciţii semnificative, care ssă scotă în evidenţă avantajele folosirii proprietăţilor operaţiilor
1.3.1 exerciţii de comparare a două numere naturale care au: acelaşi număr de cifre; număr diferit de cifre
1.3.2 exerciţii de evaluare a rezultatelor unor adunări, scăderi, înmulţiri, împărţiri, înainte de efectuarea calculului, utilizând
eventual estimarea termenilor ( a factoriilor )
1.3.3 exerciţii de comparare a numerelor raţionale, folosind reprezentarea pe axă
1.3.4 exerciţii de aproximare a numerelor naturale la numere divizibile cu puteri ale lui 10, prin lipsă, adaos, sau prin rotunjire
până la cea mai apropiată zece, sută sau mie
1.3.5 exerciţii de aproximare a numerelor fracţionare la numere naturale sau zecimale
1.3.6 exerciţii de aproximare a numerelor zecimale lanumere zecimale cu un număr mai mic de zecimale semnificative, sau la
numere naturale
1.4.1

exerciţii de utilizare a operatorilor “şi” , “sau” , “nu” , “dacă – atunci” în contexte uzuale sau matematice

1.4.2

exerciţii de reprezentare a unei mulţimi, folosind: enumerarea elementelor, enunţarea unei proprietăţi comune a elementelor,
diagrame Venn – euler, exemple de mulţimi egale şi mulţimi între care există relaţia de incluziune, exersarea operaţiilor cu
mulţimi
1.4.3 exerciţii de identificare a numerelor divizibile cu 2, 5, 10 dintr – o mulţime de numere
1.4.4 exerciţii de completare a unor şiruri de numere, întocmite după o regulă aditivă, multiplicativă, etc.
1.4.5 proba unei operaţii folosind operaţia inversă
1.5.1 exerciţii de transcriere a unei situaţii problemă în limbaj matematic, înlocuind numerele necunoscute cu simboluri
1.5.2 analiza unor probleme care conduc la formule de tipul a ± b = x; a ± b ± c = x; a * b = x; a : b = x(b ≠ 0) ; identificarea
operaţiilor prin care se ajunge la rezolvare; identificarea tipului unei probleme ( a formulei ); construirea unor probleme
după astfel de “formule” date
1.5.3 exerciţii de rezolvare a unor ecuaţii: prin încercări; folosind operaţia inversă; metoda figurativă; modelu lbalanţei
1.5.4 rezolvarea unor probleme cu text prin metoda reducerii la unitate sau prin rezolvarea unei ecuaţii de tipul x ± a = b, x * a = b ,
unde a şi b sunt numere naturale
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5

exerciţii de identificare, diferenţiere şi denumire a figurilor geometrice
exerciţii de identificare a figurilor plane pe corpuri geometrice sau pe desfăşurări ale acestora
exerciţii de reprezentare a figurilor geometrice prin desen
exerciţii de identificare, diferenţiere şi denumire a corpurilor geometrice
construirea unor corpuri geometrice prin asamblarea unor desfăşurări, prin modelaj

1.7.1

analiza unor exemple de simetrie şi translaţie din cotidian; analiza unor exemple de figuri cu şi fără axă de simetrie; exerciţii
de desen pe reţeaua de pătrate
1.7.2 exerciţii de reperare a unor puncte, utilizând diferite repere: tabla de şah, meridianele şi paralelele, exerciţii de reprezentare
a unor puncte în cadrul reperelor descrise mai sus; exerciţii de reprezentare a unui punct de coordonate întregi într – un
sistem de axe ortogonale
1.8.1

1.8.2
1.8.3
1.8.4

activităţi care să pună în evidenţă necesitatea unui etalon comun pentru efectuarea de măsurători; măsurarea cu diferite
unităţi nestandard, compararea rezultatelor
exerciţii de calcul în care intervin transformări cu unităţi de măsură
exerciţii de alegere a celei mai potrivite unităţi de măsură, pentru un anumit context dat
exerciţii de apreciere a dimensiunilor, capacităţii, masei unor obiecte familiare; aprecierea distanţelor

1.9.1
1.9.2
1.9.3

exerciţii de clasificare a unor obiecte concrete sau matematice, după criterii date
recuperarea unei informaţii dintr – un tabel sau listă
reprezentarea unor date în tabele cu una şi două intrări; realizarea unor diagrame statistice simple ( bare sau grafice )

1.9.4

realizarea unor experimente de tip probabilistic şi întocmirea unor tabele cu rezultatele acestora

2.1.1

exerciţii de scriere a unui număr natural sau zecimal ccca o sumă, diferenţă, produs, cât, putere, în cât mai multe moduri
diferite
2.1.2 descompunerea numerelor naturale, respectând criterii suplimentare date: descompunerea în baza 10; “proba împărţirii” (
teorema împărţirii cu rest )
2.2.1

exerciţii de verificare a validităţii unor afirmaţii, pe cazuri particulare

2.3.1

exerciţii de completare a unor şiruri de numere, întocmite după o anumită regulă; identificarea regulii de formare a şirului şi
exprimarea ei, în cuvinte sau printr – o formulă, desen, etc. ; alcătuirea unor şiruri de numere, pornind de la o regulă dată;
inventarea unor reguli de alcătuire a şirurilor

2.4.1

identificarea rezultatului plauzibil dintr – o listă de răspunsuri posibile; folosirea estimărilor, a măsurătorilor

2.5.1
2.5.2

compararea unor probleme create pornind de la acelaşi element de sprijin
generalizare unor scheme, grafice, formule, situaţii matematice şi aprecierea validităţii şi utilităţii generalizărilor făcute

3.1.1
3.1.2

notarea prescurtată a datelor unei probleme
transpunerea din limbaj cotidian în limbaj matematic

3.2.1
3.2.2

redactarea rezolvării unei probleme date
argumentarea orală a demersului de rezolvare a unei probleme

3.3.1
3.3.2

formulare de probleme pentru colegi
rezolvarea unor probleme propuse de colegi

4.1.1

abordarea unor situaţii problemă; transpunerea acestora din limbaj curent în limbaj matematic

4.2.1

utilizarea unor metode variate în rezolvarea unei probleme.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful