P. 1
Dr-Raza-Kapoor-Ayurveda-Tratat-de-terapie

Dr-Raza-Kapoor-Ayurveda-Tratat-de-terapie

|Views: 38|Likes:
Published by Doru Kiru
Dr-Raza-Kapoor-Ayurveda-Tratat-de-terapie
Dr-Raza-Kapoor-Ayurveda-Tratat-de-terapie

More info:

Published by: Doru Kiru on Dec 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

gg$ 8 a!. 2 g . ' nu. PP ?? -' 5 gs= 3 aB e m a o .: c - m. . f p Zii.g m a s m :.

adici at macrocosmosului. Omul este rezdltatul interaqiunii fofle. .AYURVEDA PRIMA STHNTA A VlETll . Viata fiecdrui om in . sHnitate $i creativitate. iar pe $i-o recapete. echilibrati. ce cuprinde $i relatia smic.boala' ca un tot unitar. i rnedicina occidentala inclind spre clasifi$ m ind:viduale$i spre generalizarea acestet e . a eda gi spirltul occidental . iar cele de imbatrhnire se pot sqmnificativ. Occidentul privevte ca normi tot ce este 9. .' $i . Prin edei. Capacitatea individului de a se autovinbaza ~tiintelor ayu~eaice.nu poate fi separati de manifesllrile cosmosului. Practicarea uie la prosperitate. individ $i con$tiinia cosmic& il ajutd pe cel shnatos s i $ i pdstreze sdnlatea. daca tantra flcientd de a stdpini energia pentru a realiza unirea ~ e d este $tiin@vietii. -.spar..or c a m i c e n rstoare./ . Conditia realiIsur. PotrivitFnvitdt~rii Ayuweda. este o stinitate bund. Ayutveda gi potenpalul uman Bptura A y u ~ e d a privevte omul . oricine i$i poate insu$i cuno$tintele practke de . eprezint5 $tiiNa de a atinge aosolutul. Ayutveda inhtatea. ca un T sine. impululsul reproduQieI $. Atunci c l n d toate energiile corp~lui ajung i n echilide imbolnivire d. cel al libetthtii.ca un microcosmos.omul mani'p~t~suri biologice $i spirituale: impulsul religios.

. Constitulia - .ovulul. apa $i piimhtui se . formarea instinctelor naturaie determing consumul anurnitor iecgrui om se define~tein o mics unitate masculing mining . aerul.manifestg'in corpui uman sub forma a trei principii de b a d sau tri- al&. $i straturi protectoare atunci azg $i apare astfel tendinla spre . focul.Cele cinci el'emente. eterul.

.

' CndetungatH qi de sentimentul de prizonierat. umiditatea piel. cap.ii.guri. naturali. kapha rkpunde de lacomie. umple spafiile goaleidin. tample. conferi fort& biol vitalitate $i stabilitate. Sub aspect psihologic. stomac.zonele. gat. nas. dar semanife 15 . carea rinilor.trup.faciiiteazi.enumerate mai sus. Kapha seman co$ul pieptului. d i eliergie i plamgnilor $i mentine rezistenta. genereazilichidul din articulatii. plasrn8:$i secrefiile~corpului. irPc citoplasm&. sustine memoria.

.

otendin@. Le plac aiimentele iuti. manifestati . . albul ochiului este curat $i itrilucitor. . .. de constitqia kapha. unt asc&i la rninte $i:pot fi bu. . oam~.lrisul este de culoare inchisi sau a l k s cd. ' ~ i $pronunlati ingr&$are.o excesivs.WIE Me. &ni ambitioqi. AWWEDA . .ucitori. Oarneni de tip pitfa consumi cankr de.6 o bun$ capacitate. Ochii pot fi cenuqii.. . verzi sau ciprui deschis.e sunt reiativ lente. . . inchis la &lat. .Nu le lac bLturile ieci. c i l d u i sau at psihologic. . Qnul lor este moale si ~ o a t e de auloare fi . Le place de asemenea s i arate $1 altora :ornorile lor. d Constitutia kapha . . Efictiva este urnedi $igglbuie. Nasul este )i@i.. Pirul este bogat. . Temperatura corpului pqate fi putin rnai ridireie $i inhinile suntde. $i palidi. ..$idepsrtai. . . Somnul lorare o durati riintreruperi: ~antitatea urinieliminati esti mare. . 8a.. !l %l%stringent.. .v~rful tinde !%@&?nro$easc& lui &aspect fiziologi& ace$ti qmerfi prezints-iwrmetabolism $i M e bune $4:.. mhnie $igelozie. cbrpui este bine dezviltat.aim&nte piichide $i au. . . . . iar pielea este moale $iIucioasA. I . Co$ul pieptului este neted de vHd venele $i tenar oaseie sunt pr'o$igras.ur6. I . Ei m g n h c i mai se mi$ca lent. istarea material&$itriiesc de obicei in conditii ecorase.fElce lent. . .ni orator/. .apetit.. .:@bicei calde.l a au un organism iu. .ns&.mii~it@ prezint. . $i devin cu pi&cere cond. Oamenii de tip pitta i bine expunerite indelungate la soare. de Au tendinp &re . Unghiile sunt'moi.aituradi. ~ r a n s ~fn cantit5Ii medii gi i& Au o vitalitate puternici.TRATKT DE~ER. Sgb aspp. .spreduke.... d&.ct dtre.

cul ayuwedic (u'adya) p0ate:sprijini. rnedicul a y u ~ e d i c pbate : od de via@ spirituali $i trupewcg .subtile sunt responsabile de rnodul fi modticat prin practicarea disci. cHciel $tie cum poate da seama care dintre cele trei practice.. mmportamentului.AYURVEDA-TRATAT DE JERAPIE .

.

Degetul arititor e qezat pe pulsul orii vata. DacH acest puls se simteml .

.

.

. .. 30 .. iar degetul mic -.. culoarea $i I. .infectie de papagal" . zilnic limba! Observati mirimea. inelarul . :. $iridicat . pe limb6 sunt de intestinul subtire. . fiti atenti la modific5rile ap6rute $i dac5 exist6 zone lel Dup5 cum se vede in figura aliturati. . . .- . forma.de rinichi. .tuse beti$or de tob2 - a proceselor care au loc in organismul nostru.

.

ci $i cum decurg procese splina.dac5 $tim sh 0 ne arath nu numai cum este sufletul. 34 .Diagnoza buzelor librul umorii vata. Diagnoza fetei Chipul este oglinda sufletului. Dar fata .

Pleoa~a s.AYURVEDA . teem& si ariii.nurnai o p&e dintre metodele ije stabilin nosticului foiosife in medicina avurvedic5.TRATAT DE TERAPIE Diagnoza ochilor VATA negru.us 1%: de .(.' . Rezultateln ' . Persoaneie cu constltutle a i m au un exces de foi Ochii care clipescexcesiv de des indic vozitate. ' Acestea sunt . rnord~al foc.

cea care entimatic ~i metabolism. ..ui de umori vata-piffa+kapha are ca urmare prin dureri de tip reumatic. procesele de desimiiare ale hranei se vor desfivura in < 39 . ~ipoate fi privit ca o wmponenti a siskm'uunde indeplineqte funqia de catalizator-in . . Pitta cuprinde energiacaloric&. C i t i vreme ngherit functiunile. rn iau nastere toxinele? .

.

La TncePut.. . Aceste dous forrne de tratarnent pot fiaplicate aGt pe plan Defularea sentimentelor rerapia prin voniismente. consti prov&rea re&xului. .de ~d. Atunci c&d. va a efect acumulare $io fixare a acestor . 42 este vorljad&spce. :a vsrstg fragedk incepe reprimarea acestor se invats c i acestor sentirnente trebuie s5 li se d rimsnind reprimate..~. (Vaman) . Exist5 dot15forme de tratarnent ayuwedic: ' eliminarea .g -care r5'frecvent bron~ite.. r&celi sau tratamentul . de exe aPare msnia. . ca larsndul ei. se e.&:M!am?CO%?%~t~ kaphace provoac&formareawnor seuetii. Potrivit invstlurii Ayurueda. va da nastere la toxine generatoare de boll.&. 43 . tament superficialpoate avea ca urmare 0 imbun tics a Procesului de imbolnivire. . sd. neutralizarea lor.. tuse.lWs%s a p~&m&nu~ui . ~ . dar cauza principa15 a bolii fi rezolvati ~i va apgrea din nou in aceeqi sau i al& n form.. Aceasti CunoaSterea cauzei mAniei ~i inv5prea metode teia. . orice forms mentoas& chiropractic& masaj sau altele) care nu de diminarea toxinelor responsabile de aparcia bblii..otr5vurilor". ar trebui s5 se conqtientizeze ac analizeze evoiutia acestui sentiment. . Metoda ayu~edics a stiphni sentiment& de obsewarea provocarea acestora.. .otr5vurr in tesuturi. ele vor provoca dereglarea echilibruiui. Lafel se Poate proceda $icu celelalte sentirnente negative.

0.0. !C . anudde. -. - Purgative (Virechan).mediu.5 I-+ ..ntitatea de lichid vornat (1 I -maxim.ntului de piita poate fi rezolvata Cu ajutorul C .75 1 .

.

agni lzarea medicamentelor (nasya) . dereglkri ale digestiei.AYVRVEDA TRATAT DE TERAPIE - .

Tratamentul ctj pulberi .

.

.

.

este ~etioada cdnd omul se scoai5. h e orele 22 qi 2 dimineap. Datoritg preponderenteikapha. La prbnz. carea umoriior $i cea a timpului sunt htr-o relalie bine determi iar crevierea $idesorepterea celor trei umori depind de ciclu puiui. este pul kapha. 58 . Dimineata devrerne este iar o perioadi vata. dupi-arniaza. intre o 10 $i 14.dimineata. i n care omul se ~ i m t e activ. are ioc brecerea lenti de la kapha lap&. al ineqiei $i al lipsei de energie.$i fierbinte. timpul este rnkurabil. no $i zori. iar m i s v r h mivcarea in anumite unititi de misur5: secunde. Oame cu constiiutie kapha ar trebui s i renunte la micui dejun. mi ore.TIMPul $I IMPOrRTANTA LUI Ca pi rnateria. urineazil$i sc are Micul dejun ar trebui iuat de dimineafa intre oreie 7 $i8.0 de tip pi& $ibata ar trebui i n mod obligatoriu s i ia mic aceasta contribuie la accentuarea kapheiin timpul kpha. omul se simte proas energic. pifta este pronunfat5 $icreqte senzatia de foame. k t a Cree rniqcare. hBe orele 18 $i 22. Umorile corpului sunt ca $i timpul: In continus miqcare. u$or . prsnz. de la risiritul soareiui p l n i la ora zece. La Rserare. ani. luni $i. este timpul principalpifta. Ei avanseazi.precurn $i o diviziune a anului in anotimpuri. ince@nd cu ora 14 $i plnH la apusul soareiui. u$or $i maleabil. apare din nou timpul kep un timp al aerului racoros. zile. €xis% o diviziune a tirnpulu' interiorul unei zile . dar are $io anumiti ineqie. Omu simte fiimbnd. si.p6m&ni. seara. 4x Umorile pe parcursul zilei Dimineata. este tim vata.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->