BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC KHAI THÁC

VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN VIỆN NGHIÊN CỨU HẢI SẢN ----------OO0O------------------- 0O----------

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
ĐẶC ĐIỂM KHU HỆ HỆ VÀ CTRÚC THÀNH PHẦN LOÀI, ĐẶC ĐIỂM KHU VÀ CẤU ẤU TRÚC THÀNH PHẦN TRỮ LƯỢNG QUẦN XÃ ĐỘNG ẬT ĐTHÂN MỀM KHU BẢO LOÀI, QUẦN XÃ ĐỘNG VVẬT ÁY KHU BẢO TỒN TỒN ỂN PHÚ QUÝ BI BIỂN PHÚ QUÝ Người thực hiện: KS. ĐỗĐỗ Thanh An Người thực hiện: KS. Thanh An KS. Hoàng Đình Chiều KS. Hoàng Đình Chiều Viện Nghiên cứu Hải sản KS. Đỗ Anh Duy Viện Nghiên cứu Hải sản Dự án: Xây dựng Quy hoạch chi tiết Khuán: tồn Phú Quý - Bình Thuận Dự bảo Xây dựng Quy hoạch chi tiết Khu bảo tồn Phú Quý - Bình Chủ dự án: Thuận Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Chủ dự án: Cơ quan thực hiện: Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Viện Nghiên cứu Hải sản Cơ quan thực hiện: Viện Nghiên cứu Hải sản

HẢI PHÒNG, 12/2010

HẢI PHÒNG, 12/2010
MỤC LỤC
2. Tình hình nghiên cứu nhóm động vật đáy tại vùng rạn...........................................13 5. Tác động của con người lên hệ sinh thái động vật đáy.............................................42

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

MỞ ĐẦU Rạn san hô là một hệ sinh thái điển hình và quan trọng nhất trong các hệ sinh thái biển đảo, rạn san hô được tìm thấy trên 100 quốc gia và các vùng lãnh thổ nằm ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Rạn san hô trên toàn thế giới có khoảng 6 x 105 km2, và chiếm khoảng 0,1% diện tích bề mặt trái đất (Smith, 1978). Rạn san hô tham gia hình thành và bảo vệ hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ trên toàn thế giới và có ý nghĩa thật sự quan trọng đối với cộng đồng dân cư ở nhiều đảo và vùng ven biển, trong phương diện bảo tồn đất đai và phục vụ cuộc sống con người (Võ Sỹ Tuấn, 2003). Việt Nam có khoảng 1.100km2, trong đó 45% diện tích độ phủ rạn là san hô sống. Đây là điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển kinh tế xã hội, du lịch đang và sẽ là hướng phát triển trọng tâm. Hệ sinh thái rạn san hô là điều kiện tốt để cho nhiều loài sinh trưởng và phát triển. Trong đó, nhóm động vật đáy cỡ lớn luôn chiếm đa số cả về thành phần loài, số lượng cũng như sinh khối. Động vật đáy trong hệ sinh thái biển đảo là một trong những nguồn thực phẩm có chấp lượng cung cấp trực tiếp cho con người, giá trị thương mại, du lịch phục vụ cho chế biến thuỷ, hải sản xuất khẩu và cả trong y học như các loài hải sâm, bào ngư... Hiện nay, những nghiên cứu về động vật đáy đã được tiến hành

2

nghiên cứu trên nhiều quy mô khác nhau, trên nhiều đối tượng khác nhau. Đặc biệt là tiến hành nghiên cứu trên đối tượng có giá trị kinh tế, có sản lượng khai thác cao, trong đó chủ yếu là nhóm động vật đáy cỡ lớn vùng ven bờ, như một số loài hải sâm, một vài loài giáp xác, cá, một số động vật hai mảnh vỏ có giá trị kinh tế. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu động vật đáy cỡ lớn tại các hệ sinh thái vùng biển đảo còn rất ít hoặc đang tập trung tại các viện nghiên cứu trên cả nước chưa được công bố rộng rãi, các nghiên cứu còn mang tính khái quát, tổng hợp chưa đi vào từng nhóm đối tượng. Các thông tin không theo hệ thống và nhiều thông tin còn thiếu trong quá trình thu thập, tạo lập cơ sở dữ liệu phục vụ cho mục đích quy hoạch, bảo vệ các giá trị đa dạng loài phân bố và giá trị kinh tế với mục tiêu bảo tồn và khai thác nguồn lợi lâu dài, bền vững. Nguồn lợi sinh vật biển đang bị khai thác ở mọi lúc, mọi nơi tại các vùng ven bờ, ven đảo. Nhiều loài có giá trị cao như tôm hùm, hải sâm, bào ngư… là nhóm loài tập trung ở những vùng nước nông ven đảo đặc biệt là trong các rạn san hô đang bị khai thác triệt để, vùng rong cỏ biển, vùng triều. Khả năng khai thác và đánh bắt quá mức trong các hệ sinh thái làm cho các hệ sinh thái, đặc biệt là hệ sinh thái san hô đang có dấu hiệu suy giảm, ảnh hưởng nhiều đến các loài sinh sống phụ thuộc vào các hệ sinh thái, là mối đe dạo lớn cho nhiều loài sinh vật biển. Báo cáo này dựa xác định các đặc trưng cơ bản về thành phần loài, đặc điểm phân bố, mật độ và khối lượng của động vật đáy trên rạn san hô vùng biển ven đảo Phú Quý làm cơ sở cho công tác bảo tồn tính đa dạng sinh học rạn san hô phục vụ nghiên cứu, du lịch cũng như cung cấp cơ sở dữ liệu cho các nghiên cứu về nhóm động vật đáy.

3

1952. Gurjanova và đội điều tra Việt-Trung từ năm 1959 -1962 đã có những đóng góp đáng kể trong kết quả chung về thành phần khu hệ động vật đáy biển Việt Nam. 1978 đã thống kê toàn bộ các công trình nghiên cứu hệ động vật đáy biển Việt Nam. Dawydoff từ năm 1930 . C. Tác giả đã thống kê được 6377 loài động vật đáy ở biển Việt Nam trong đó có 1064 loài chưa được công bố và 667 loài chưa xác định được. Các công trình có thể kể đến là: Công trình nghiên cứu của. Cụ thể của từng ngành. Trong số các loài công bố có một giống mới. Gurjanova và Trần Ngọc Lợi. trong đó có 18 loài chưa xác định. Đào Tấn Hổ. E. số còn lại 4388 loài được công bố danh mục. 9 loài chưa công bố và có 8 loài mới được tổng hợp từ 5 công trình của Dawydoff. 372 loài mới và một dạng mới. Tình hình nghiên cứu động vật đáy ở Việt Nam Nguyễn Văn Chung.Trung Quốc. 28 loài công bố mô tả. Trong số các loài trên có 925 loài được công bố mô tả. 4 . TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.Ngành Hải miên: có 160 loài. tác giả đã thống kê được 74 công trình nghiên cứu trên toàn lãnh thổ và tiêu biểu trong các công trình nghiên cứu đó là của các tác giả nước ngoài và chuyến tầu khảo sát liên kết giữa Việt Nam .PHẦN II. 123 loài công bố danh mục. Lévi.F. lớp được trình bày dưới đây: .

. 1632 loài công bố danh mục. Trần Ngọc Lợi . Marche-Marchard. trong tổng cộng 6 công trình của Dawydoff.Ngành thân mềm: có 2523 loài trong đó có 154 loài chưa xác định.Ngành Ruột khoang: có 714 loài. Sérène Hayashi. được tổng hợp từ 2 công trình của Dawydoff và Sérène. được tổng hợp trong 3 công trình của Dawydoff.Ngành Uchiuria: có 6 loài công bố danh mục. Fauchald.Ngành Sipunculida: có 32 loài.. 5 . có 4 loài mới. Viện nghiên cứu biển nay là Viện nghiên cứu Hải Sản. Dautzenberf & Fischer. Strelzov. . Uschakov. Viện Nghiên cứu biển.Ngành tay cuộn: có 6 loài công bố danh mục. 308 loài công bố mô tả. 21 loài công bố danh mục. 488 loài công bố danh mục. 11 loài công bố mô tả. Gurjanova. Sérène. 176 loài công bố mô tả và 79 loài chưa công bố trong tổng số 15 công trình nghiên cứu của Dawydoff.Ngành động vật hình rêu: có 100 loài được công bố danh mục. Fauvel. 2 loài chưa xác định. Gurjanova. . trong số loài công bố có 200 loài mới được tổng hợp từ 19 công trình nghiên cứu của Bavay. Hickson. . Trần ngọc lợi. Trần Ngọc Lợi. trong đó có 10 loài chưa xác định. một dạng mới. 135 loài chưa xác định. Pax và Muller. trong đó có 32 loài mới. 547 loài công bố danh mục.Ngành giun vòi: có 10 loài công bố danh mục trong đó có một loài chưa xác định được tổng hợp từ 2 công trình của Dawydoff và Gurjanova. Định Đình Tiền. được tổng hợp trong 3 công trình của Dawydoff. Gallardo. trong đó có 5 loài chưa xác định. Robson. Nguyễn Văn Chung. Gurjanova. Risbec. Viện nghiên cứu biển . Trần Ngọc Lợi.Ngành giun đốt: Lớp giun nhiều tơ: có 743 loài trong đó có 1 giống mới và 45 loài mới. 583 loài chưa công bố. Trần Ngọc Lợi. Saurin. . Gurjanova. 114 loài công bố mô tả và 23 loài chưa công bố được tổng hợp trong tổng số 15 công trình của Dawydoff. Trần Ngọc Lợi. Leloup. Nguyễn Văn Chung. 33 loài chưa xác định.

Nguyễn Văn Chung. 10 loài công bố mô tả. Trần Ngọc Lợi. 15 loài chưa công bố được tổng hợp trong 8 công trình của Sérène.Ngành Chordata: có 46 loài công bố danh mục. được tổng hợp từ 4 công trình của Sérène. được tổng hợp từ công trình của Dawydoff . lớp giáp xác: có 1647 loài trong đó có 264 loài chưa xác định. . Bảng 1: Tổng hợp thành phần loài của ngành. Viện Nghiên cứu biển. Forest. Trần Ngọc Lợi. Trần Ngọc Lợi.Ngành chân khớp. Pize & Sérène. Gravier. Dawydoff. Dawydoff . 1044 loài công bố danh mục. Nguyễn Văn Chung. 1 loài chưa xác định. được tổng hợp từ 46 công trình của Boschma. Tiwari. lớp Giun nhiều tơ Ngành Sipunculida 6 . có 2 loài chưa xác định. Dawydoff. Starobogatov. Hayashi. Fize. Định Đình Tiền.. Gurjanova.Ngành Hemichordata: có 6 loài công bố danh mục. Monod. Gurjanova. 248 loài công bố mô tả. 359 loài công bố danh mục. lớp động vật đáy đã công bố S T T 1 2 3 4 5 Tổng Số Số Số Số Số Các loài mới số loài loài loài loài công loài chưa công công chưa trình Dạng Giốn Loài công bố bố xác nghiên mới g mới mới bố danh mô định cứu mục tả 160 714 10 743 32 79 9 23 123 547 10 488 21 176 11 28 114 18 33 1 79 5 5 15 2 15 6 1 45 1 8 32 Ngành Ngành Hải miên Ngành Ruột khoang Ngành Giun vũi Ngành Giun đốt. Viện Nghiên cứu biển. Nguyễn Văn Chung.Ngành da gai: có 384 loài có 39 loài chưa xác định. Hayashi. có 38 loài mới và 355 loài chưa công bố. Định Đình Tiền.

1931). Dawydoff. Gurjanova và một sô nhà nghiên cứu trong nước tiêu biểu như Nguyễn Văn Chung. bên cạnh những ngành. da gai…và trong đó chỉ có hai vùng biển được nghiên cứu nhiều đó là vịnh Nha Trang và vịnh Bắc Bộ. Mặt khác. những nghiên cứu này còn nhiều hạn chế như tập chung ở vùng triều và vùng ven bờ của một số địa phương riêng lẻ.6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 Ngành Echiuria Ngành động vật hình rêu Ngành tay cuộn Ngành chân khớp. Tuy nhiên. Hơn nữa các công trình trên được nghiên cứu tổng hợp nhiều đối tượng cho toàn vùng biển Việt Nam và chủ yếu sử dụng phương pháp thu mẫu điểm bằng gầu Petersen chỉ tính được lượng sinh vật 7 . phạm vi hẹp và chỉ có ba cuộc điều tra trên quy mô lớn như tàu De lanessan (1929 . đội điều tra Việt – Trung (1959-1960. giun nhiều tơ (743 loài). 1962) và Việt – Xô (1960 – 1961). còn nhiều ngành. lớp được các chuyên gia tập chung nghiên cứu nhiều nên số loài phát hiện nhiều như thâm mềm (2523 loài). lớp chưa được nghiên cứu nhiều như hải miên. ruột khoang. 1978) Tóm lại có thể thấy 6377 loài được thống kê từ 77 công trình là một con số lớn so với những điều kiện nghiên cứu trước và nó chủ yếu được tiến hành bởi các nhà nghiên cứu nước ngoài trong đó tiêu biểu là các tác giả Sérène. Trần Ngọc Lợi. giáp xác (1647 loài). lớp giáp xác Ngành thân mềm Ngành da gai Ngành Hemichordata Ngành Chordata 6 100 6 1467 2523 384 6 46 355 583 15 6 100 6 104 4 163 2 359 6 46 248 308 10 2 10 3 3 2 4 264 154 39 2 1 46 19 8 1 4 38 200 Nguồn: (Nguyễn Văn Chung và nnk.

8 . phân bố.Ở biển miền Trung và Nam Bộ (từ vĩ độ 170 trở vào) số loài chiếm khoảng 50%.Ở vịnh Bắc Bộ (từ vĩ độ 170 trở ra) số loài chiếm khoảng 20%. Tác giả đã tổng hợp từ hơn 100 báo cáo của các tác giả và công trình như: Nhiều tác giả như Dawydoff. . Gurjanova E. trong đó giun nhiều tơ chiếm số lượng chính về mật độ phân bố của sinh vật đáy. R. Nguyễn Xuân Dục… đã “điều tra sinh vật đáy ven bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng” ở độ sâu không quá 30m với mục đích góp phần hoàn thiện khu hệ sinh vật đáy vịnh Bắc Bộ. trong chương trình hợp tác Việt-Xô nghiên cứu hệ sinh thái ven biển nam Việt Nam. Tổng số loài đã phát hiện dược cho thấy thành phần loài phân bố của động vật đáy trên vùng biển Việt Nam như sau: . và đội điều tra ViệtTrung (hợp tác Việt Trung điều tra vịnh Bắc Bộ) đã có nhiều công trình nghiên cứu đóng góp vào nghiên cứu thành phần loài sinh vật đáy biển Việt Nam. nhưng chủ yếu là về mặt phân bố của các loài.. Năm 1962-1964. Đào Tấn Hổ và ctv đã điều tra khu hệ sinh vật đáy vịnh Bình Giang-Nha Trang (1978) và vùng biển Thuận Hải-Minh Hải (1981). Về nghiên cứu sinh thái khu hệ ĐVĐ dưới triều. Tổng cục Thuỷ Sản đã tiến hành điều tra bổ sung sinh vật đáy vùng gần bờ Tây vịnh Bắc bộ. Năm 1981-1985. Trong chương trình nghiên cứu biển 1986-1990. Năm 1974. các tác giả Nguyễn Văn Chung.. cùng với kết quả mới thu được. 1994.đáy cỡ nhỏ.C. đã giới thiệu về thành phần loài. Nguyễn Văn Chung. Serene. Nguyễn Văn Chung. trên cơ sở kết qủa đã nghiên cứu bao gồm số liệu đã thu được về sinh vật đáy trên tàu Biển Đông (1979-1980) ở vùng biển Nam Việt Nam. Đào Tấn Hổ và ctv đã tiến hành nghiên cứu tổng hợp. góp phần hoàn chỉnh khu hệ sinh vật đáy toàn vùng biển Việt Nam. sinh vật lượng và các đặc điểm khu hệ động vật đáy vịnh Bắc bộ từ độ sâu hớn hơn 20 m. Nguyễn Văn Chung. kết quả điều tra tổng hợp vịnh Bắc Bộ do hợp tác Việt Trung (1959 – 1960 và 1962).F. tác giả đã đi sâu về quần xã sinh vật đáy trên đáy mền. và Việt Xô (1960 -1961). Tác giả lại tổng hợp các công trình nghiên cứu về động vật đáy tại vung biển việt nam.

giáp xác và da gai. Eunice tubofex.Ở ven biển miền Trung đã phát hiện gần 400 loài.Ở vịnh Bắc bộ đã phát hiện khoảng 300 loài. Chloeia. Panthalis melanonotus.Số loài phát hiện được ở cả 3 vùng chiếm khoảng 30%. Glycera alba.. có khả năng thích nghi cao với điều kiện sống. Glycera riuxii… . Sthenolepis japonica. Nephtys dibranchis…hoặc phân bố rộng ở khu biển nhiệt đới ấn Độ-Thái Bình Dương như Marphysa stragulum. Nereidae. Glycera capitata. tuy thành phần loài không nhiều như thân mền và giáp xác.. các loài đặc trưng là Amphinome rostrata. Prionospio malayensis. Ở biển Việt Nam ngoài các loài phân bố rộng như đã nói ở trên. nhưng đã phát hiện được khoảng 700 loài. . 9 . còn lại phần lớn số loài chỉ phân bố rộng ở vùng nhiệt đới ấn Độ . Trong đó một số họ có số loài tương đối nhiều như họ Aphroditidae. ngoại trừ một số ít loài phân bố toàn cầu (Cosmopolite). syllidae. các loài đặc trưng là Phyllidoce castanea. Sternaspis scutata. từng vùng biển có thành phần loài đặc trưng khác nhau: . Nephtyidae… Phần lớn giun nhiều tơ thích ứng với dạng chất đáy là bùn nhuyễn. nhiều loài sống trong các tầng san hô chết. cá biệt có loài sống ở chất đáy là cát lớn hoặc cát có lẫn vỏ sinh vật. Terebellidae. Capitellidae. Sự phân bố của giun nhiều tơ khác hẳn với thân mềm. Đặc điểm phân bố của một số nhóm động vật đáy chính tại vùng biển Việt Nam như sau: Phân bố của giun nhiều tơ (Polychaeta) Nhóm giun nhiều tơ chiếm vị trí khá quan trọng trong khu hệ động vật đáy biển Việt Nam. Thành phần loài có nguồn gốc và đặc tính phân bố địa lý rộng ở hầu khắp các vùng biển thế giới. Nhiều loài giun nhiều tơ phân bố rất rộng trong đó có một số loài có phân bố toàn cầu như Terebellides stroemi.Tây Thái Bình Dương. Notomastus latericeus. Eunicidae.Thành phần loài ở biển miền Trung và phía Nam không khác biệt mấy và có xu thế tăng dần từ Bắc xuống Nam.

Phân bố của thân mềm (Mollusca) Động vật thân mềm có thành phần loài nhiều nhất trong các nhóm động vật đáy. trong đó một số họ có số loài tương đối nhiều như: Xanthidae. trong đó một số họ có số loài tương đối nhiều như: Pyramidellidae.. Ocypodidae. Veneridae. Bursa rana. ốc đụn (Trechus niloticus. Tellina radiata. Conidae. Muricidae. Arcudae…Thân mềm phân bố hầu hết ở các loại chất đáy. Trai tai tượng (Tridacna squamosa. . từ đá tảng ven biển đến vùng bùn nhuyễn có độ sâu vài chục mét. đây là một đặc trưng của khu hệ sinh vật đáy vùng biển nhiệt đới. các loài sau đây cũng thường gặp ở vùng biển này: Parapenaeopsis tenella. Nerita albicilla. Natica chilensis. Strombus succinctus. Aglaophmus orientalis. Cerithium kochi. Pinna vexillum. đã phát hiện được gần 1500 loài. Phân bố của giáp xác (Crustacea) Động vật giáp xác có số loài và số lượng cá thể tương đối nhiều. Surcula tuberculata.Vùng biển miền Nam đã phát hiện được 200 loài. Nassidae. Cardium pulcherum. Tectus pyramis)… . Majidae. nigra. Gonoplacidae. đặc biệt trong mẫu kéo lưới động vật đáy. Murex tiapa. Turricula tuberculata. Pectinidae. Phân bố trên mặt rộng cũng có sự khác nhau ở từng vùng biển: . Thalenessa trpica. Đến nay đã xác định được khoảng 1500 loài thuộc 70 họ. hầu (Ostrea). Cypraeidae. đến nay đã phát hiện được gần 2500 loài thuộc 163 họ. T. Amussium pheuronectes. các loài đặc trưng là Micronephtys sphaerocirrata. Angulus vestalis… . P. Arca antiquata..Ở vịnh Bắc Bộ đã phát hiện được hơn 500 loài.Biển miền Trung thành phần loài thân mền rất phong phú. Onuphis eremita. ngoài các loài trên.Vùng biển phía Nam đã phát hiện được khoảng 500 loài các loài thường gặp là Turbo bruneus. các giống loài thường gặp là: sò (Arca). crocea). Thais acleata. Penaeidae. Portunidae. Drupa margariticola. các loài thường gặp là Distorsio reticulata. Leucosidae. Terebellum terebellum. Chlampys nobilis. 10 .Ở vịnh Bắc Bộ đã phát hiện được gần 1000 loài.

thường gặp có các loài Ophiactis savignyi. Ophiura pteracantha. Lobenia elongata. Cryptosoma granulosa. Leucosia unidentata… . Pentacta anceps. biểu hiện các đặc điểm sau: 11 .Vùng biển phía Nam ít hơn. sao biển và cầu gai cỡ lớn. longipes. Do điều kiện môi trường và chất đáy khác nhau nên sự phân bố sinh vật lượng không đều. chủ yếu sống ở biển. P. ngoài một số loài có giá trị kinh tế trong họ tôm he.homarus. Luidia prionota. Chasmocarcinops gelasimoides.4 cá thể/m2. còn có các loài thường gặp khác như: Actumnus spuamosus.Chasmocarcinops gelasimoides. Đến nay đã phát hiện được khoảng 350 loài thuộc 58 họ. Scalopidia spinoisipes. Myrodes eudactylus.35 g/m2 và 9. P. Peeinella lesueuri… Phân bố sinh vật lượng của vùng biển Việt Nam cho thấy: Tổng sinh vật lượng bình quân biển Việt Nam là 6. Phân bố của Da gai (Echinoderm) Động vật da gai có số loài ít nhất trong số 4 nhóm động vật đáy. stimpsoni… . latisulcatus. cua bơi và tôm hùm. Charybdis truncata.Ở miền trung đã phát hiện hơn 200 loài. Clypeaster reticulatus.Vùng biển miền Trung đã phát hiện được khoảng 700 loài trong đó các loài điển hình như Penaeus monodon. Myra fugax. P. Macrophthalmus nudus. Panulirus ornatus. semisulcatus. Trong san hô chết thường có các loài đuôi rắn họ Ophiothrichidae và Ophiactidae… . Holothuriaidae. trong đó một số họ có số loài tương đối nhiều như: Comasteridae. Holothuria spinifera. sinh vật lượng sinh vật đáy biển Việt Nam khá thấp. Echinodiscus auritus.Vùng biển phía Nam đã phát hiện được gần 500 loài. Leptopentacta tyica. Amphiuridae…Các loài thường gặp trên vùng triều và dưới triều có nền đáy cứng (cát và san hô chết) là hải sâm (họ Holothuridae). các loài thường gặp là Laganum decagonale. Cucumariidae. khoảng gần 100 loài. Nếu so sánh với khu vực thềm lục địa của vùng biển ôn đới phía Bắc. Astropecten velitaris. P. P. Ophiothela danae… .

09 cá thể/m2.00 g/m2 và 50 cá thể/m2 chiếm phần lớn diện tích. .Ở vùng biển phía Nam (từ Phan Rang trở vào) có sinh vật lượng bình quân là 4. các loài cá lưỡng tiêm (Branchiostoma belcheri và Asymmetron cultellum) chiếm ưu thế tuyệt đối.6 cá thể/m2) và vịnh Văn Phong-Bến Gỏi (30. khối lượng sinh vật cũng tương đối cao. Typhlocarcinus nudeu.79 . còn mật độ do giáp xác và giun nhiều tơ. Nhiều kết quả điều tra vùng sát bờ Tây vịnh Bắc Bộ ở độ sâu không quá 20m đều cho thấy khối lượng sinh vật tương đối cao (trên 10g/m2). và những loài cua nhỏ khác cũng có khối lượng khá cao. .6 cá thể/m2). Đông Vịnh. trong đó da gai và giáp xác chiếm ưu thế về khối lượng.Vùng có mật độ cao (trên 100 cá thể/m2) có xu thế trùng với vùng có khối lượng cao. Vùng phía Tây đảo Bạch Long Vỹ có chất đáy cát.24 Mật độ bình quân (cá thể/m2) 70. Bảng 2: Sinh vật lượng bình quân ở một số vùng điều tra Vùng biển Vùng Vịnh bắc bộ khơi trên Biển miền Trung Thời gian điều tra 1959 – 1974 1979 – 1986 12 Khối lượng bình quân (g/m2) 8.19 g/m 2 và 191. nên sinh vật lượng nhìn chung thấp. Vùng có sinh vật lượng dưới 1.Nha Trang (5. bởi lẽ trong thành phần định lượng hai nhóm có kích thước nhỏ là giáp xác và giun nhiều tơ chiếm ưu thế. Khối lượng thấp hơn.Ở vùng biển miền Trung (Đà Nẵng . Tuy vậy ở vùng sát bờ hoặc vũng vịnh lượng sinh vật cao hơn như ở vịnh Bình Giang . Sự phân bố của khối lượng sinh vật trong vùng biển rất khác nhau. trong đó giáp xác chiếm ưu thế như các loài Chasmocarcinops gelasimoides.51 g/m2 và 70. . ngoài ra loài giáp xác đuôi lệch Upogobia sp.. nhưng mật độ lại cao hơn so với vịnh Bắc bộ. gần 10 g/m2.54 g/m2và 191. phía Tây đảo Bạch Long Vỹ và một khu nhỏ ven biển Bình Trị Thiên. Vùng ven bờ phía Tây Vịnh.05 g/m2 và 131.76 4. cách bờ không xa đã có độ sâu rất lớn.51 0. Vùng có khối lượng bình quân cao trên 15 g/m2 phân bố ở phía Bắc. bao gồm vùng phía Bắc Vịnh vùng đảo Bạch Long Vỹ và vùng ven bờ Nghệ Tĩnh. sinh vật lượng trung bình là 8.Ở vịnh Bắc Bộ.76 cá thể/m2.Phan Rang) do độ dốc lớn. đặc biệt vùng Bạch Long Vỹ có trạm đạt tới 700 cá thể/m 2.

10 103.60 1.24 50.29 29.90 165.94 159.20 20.00 3.30 0.90 46.13 1. Hơn nữa phương pháp tác giả tiến hành cũng trùng với phương pháp mà nhóm nghiên cứu chúng tôi thực hiện.23 10. Đây là một thuận lợi cho quá trình so sánh về mặt thời gian.03 Quảng Ninh – Hải Phòng (1971 – 1972) Cá Cá g/m2 2 thể/m thể/m2 30.75 11.44 11.20 Nha Trang – Văn Phong (1976 – 1985) Cá g/m2 thể/m2 0.83 43.90 131.50 401.13 14.99 12.20 165.60 10.80 1. Trong các nhà nghiên cứu của Viện hải dương học Nha Trang có tác giả Đào Tấn Hổ là tác giả có nhiều công trình nghiên cứu về nhóm động vật đáy cỡ lớn trên vùng rạn và tập chung là nhóm động vật da gai.89 62.21 2.41 199.71 139.80 16. Tuy nhiên.61 Bảng 3: Sinh vật lượng bình quân của một số nhóm sinh vật đáy chủ yếu Vùng biển Thuận Hải – Minh Hải (1979 – 1980) Cá g/m2 thể/m2 0.40 2.25 3.14 18.90 2.71 17. tác giả mới chỉ thực hiện tại các đảo phía Nam như Côn Đảo và Phú Quốc còn các đảo Bạch long Vỹ và Cồn Cỏ thì chưa được tiến hành nghiên cứu.05 20. Các nghiên cứu về nhóm động vật đáy cỡ lớn trên vùng rạn san hô chỉ mới được các nhà nghiên cứu Miền Nam thực hiện. Tuy nhiên các nghiên cứu về nhóm động vật đáy cỡ lớn trên vùng rạn san hô tại các đảo còn ít được tiển hành nghiên cứu và nhất là phương pháp nghiên cứu lặn có khí tài thì ít được thực hiện hơn.61 Vịnh Bắc bộ (1959 – 1962) g/m2 1.50 12.58 5.14 12.61 43.40 3.90 9.28 0.30 3.53 1.60 8.40 Nhóm loài Giun nhiều tơ Thâm mềm Giáp xác Da gai Loại khác Tổng số 2. Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu có thể kể đến 13 .70 20. Tình hình nghiên cứu nhóm động vật đáy tại vùng rạn Nghiên cứu về động vật đáy đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước tiến hành rất nhiều trên phạm vi cả nước và trên toàn lãnh thổ Việt Nam.09 139.10 4.50 2.80 9. mà trong đó chủ yếu là do Viện hải dương học Nha Trang thực hiện.Biển phía Nam Ven biển Quảng Ninh Hải – Vùng sát Phòng bờ Vịnh Nha Trang – Văn Phong 20 m 1977 – 1985 1971 – 1972 1976 – 1985 4.32 17.

. . Colobometridae Cenometra bella ( Hartlaub. Phú Quốc. ++ ++ + ++ ++ x ++ x . . ++ . . 1890) Comasteridae Comanthus parvicirrus (Muller. . . . 2006. . . 1996. và tác giả và cộng tác viên đã cho xuất bản 2 tập danh mục động vật da gai vùng biển Việt Nam. Nghiên cứu đã đưa ra kết quả về khu hệ động vật đáy tại khu bảo tồn biển Hòn Mun được trình bầy dưới bảng 4. . . . . . . . 1841) Comaster sp.đó là công trình nghiên cứu Sơ bộ nghiên cứu động vật da gai ở vùn đảo Thổ Chu. 14 . + + . . . . . . . Phanogenia sp. 1994. x + . Bảng 4: Thành phần loài nhóm động vật da gai phân bố tại Hòn Mun-Nha Trang Huệ biển (Crinoidea) Himerometridae Himerometra robustipinna (Carpenter. + . 1881) Mariametridae Stephanometra sp. Oyvind Fjukmoen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 + . . Oxycomanthus bennetti (Muller. . x . . . nghiên cứu về khu hệ động vật đáy khu bảo tồn Hòn Mum. 1841) Sao biển (Asteroidea) Acanthasteridae Acanthaster planci (Linnaeus. . . . + + . . 1758) ++ ++ ++ x + + + . . + + . 1992 . + . . Một nghiên cứu mà có phương pháp nghiên cứu giống với chúng ta nhất tuy nhiên thì nghiên cứu này lại không nằm trong các vùng mà chúng ta tập trung nghiên cứu. . Là công trình nghiên cứu mới nhất về động vật đáy cỡ lớn tại khu bảo tồn biển Việt Nam. . x . Thành phần loài động vật da gai ở vùng biển Côn Đảo. x . . + .

. . . . . . + ++ x . . . . x x . + . . . . ++ . 1842 Protoreaster nodosus (Linnaeus. . . . x . . 1845) Hải Sâm (HOLOTHUROIDEA) Actinopyga sp. x x . + . . . +++ ++ +++ ++ ++ +++ + + + + + x x . + . ++ ++ x . . Holothuria (Mertensiothuria) leucospilota (Brandt. 1910 Pterasteridae Euretaster insignis (Slade. . 1835) . . . . . . x . . . . . . . . x . . . 1758) Clypeasteridae Clypeaster sp. . . . . . 1778) Echinothrix calamaris (Pallas. + + + x + + . . x . . . 1869 Culcita novaeguineae Muller & Troschel. . . . x . . x 15 . . Đôi rắn (Ophiuroidea) Ophiotrichidae Macrophiothrix sp. . . ++ . + . . . x x + . + . Loveniidae Lovenia elongata (Gray. . 1758) Nardoa frianti Koehler. x . . x . . . ++ . . . . . 1882) Oreasteridae Choriaster granulatus Lutken. . . . . . . Ophiocomidae Ophiocoma scolopendrina (Lamarck. . . . 1758) Toxopneustidae Toxopneustes pileolus (Lamarck. x x + . . . . 1883 Astropecten sp. 1845 Diadema setosum (Leske. 1774) Echinohtrix diadema (Linnaeus. . . . . . + . . . . 1816) Ophiomastix annulosa (Lamarck. . . . . . 1816) Cầu gai (ECHINOIDEA) Diadematidae Diadema savignyi Michelin. x . . . . x . .Ophidiasteridae Linckia laevigata (Linnaeus. . . x . . . . x . . 1816) Tripneustes gratilla (Linnaeus. . . . . . . . . . . . . . . x . 1758) Astropectinidae Astropecten monacanthus Sladen. x x . + . . . . + . . .

. + . phương pháp nghiên cứu trước cũng rất khác so với nghiên cứu ngày nay. . từng đối tựng. tập chung vào một nhóm đối tượng còn rất ít. x x . . có nghiên cứu thì cũng ít được công bố. . miền biển Vịêt Nam. . các công trình nghiên cứu chỉ nghiên cứu chung trên toàn bộ vùng. nhằm cung cấp các cơ sở khoa học phục vụ cho quy hoạch. .Pearsonothuria graeffei (Semper. . . Tuy nhiên. 1868) Stichopodidae Stichopus chloronotus Brandt. các công trình nghiên cứu chưa đi vào nghiên cứu các nhóm đối tượng. Các công trình nghiên cứu sử dụng phương pháp lặn sâu. x . x . ++ ++ + . . . Do vậy nghiên cứu về hiện trạng và đặc điểm phân bố của nhóm động vật đáy không xương sống đáy cỡ lớn tại các hệ sinh thái biển đảo là cần thiết. 2006) Ghi chú: X: Quan sát một lần: ++: 6-30 cá thể/400m2 +++: Trên 30 cá thể/400m2 Qua thống kê các công trình nghiên cứu của các tác giả cho thấy. . . . . . Dendrochirotida sp + + . + + . . . áp dụng các phương pháp nghiên cứu tiên tiến mà trên thế giới cũng như khu vự đang áp dụng là điều cần thiết để đạt được các thông tin khoa học có độ tin cậy và chính xác hơn nhằm mục tiêu ngày càng đi vào những nghiên cứu cụ thể cho từng loài. . . x Nguồn: (Oyvind Fjukmoen. . . . các công trình nghiên cứu động vật đáy trên toàn vùng biển Việt Nam là rất nhiều. . trong đó chủ yếu tập trung ở những nơi ven và gần bờ. . x . . . . . 1833) Synaptidae Synapta maculata (Chamisso & Eysenhardt. + + . bảo tồn các giá trị khoa học tại các hệ sinh thái biển đảo. kết quả là rất có ý nghĩa trong việc quy hoạch và quản lý. . 1821) Synaptidae indet. . Do vậy. 16 . + x . . 1835 Thelenota ananas (Jaeger.

Độ sâu khảo sát tùy thuộc vào rạn san hô phân bố tại mỗi khu vực nhưng thường dao động trong khoảng từ 1 đến 30 mét nước (hình 1). độ phủ san hô sống.1. vùng phân bố ven bờ của đảo.PHẦN III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. 17 . Địa điểm: Địa điểm nghiên cứu đề tài là khu vực ven biển đảo Phú Quý trong phạm vi phân bố hệ sinh thái rạn san hô từ ven bờ đến độ sâu khoảng 25m nước. Trong đó tại mỗi mặt cắt tiến hành khảo sát ghi nhận thành phần loài. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 1.

kết hợp với lặn sâu có khí tài (SCUBA). Phương pháp thu mẫu Ngoài thực địa sử dụng phương pháp “Dây mặt cắt”.2. 1. 18 . thu mẫu trực tiếp trên dây mặt cắt và vùng xung quanh nhằm xác định thành phần loài tại các vùng nghiên cứu.Hình 1: Bản đồ vị trí các điểm khảo sát tại khu bảo tồn biển Phú Quý Tọa độ vị trí các điểm khảo sát tham khảo tại phần phụ lục 2. Tiến hành thực hiện 02 chuyến khảo sát năm 2010.1. quá trình khảo được thực hiện lặp lại 02 lần trên các mặt cắt khảo sát đã chọn. 2. Phương pháp điều tra thực địa 2. Thời gian: Thời gian nghiên cứu được thực hiện trong 18 tháng (từ tháng 6/2009 tháng 12/2010).

được tiến hành thu tại các cảng cá.. theo hướng song song với đường bờ B3: Người thứ hai. Ngoài ra. Behrens. Phương pháp phân tích mẫu Mẫu một mảnh vỏ được tiến hành phân loại theo phương pháp của Terrence M.Phương pháp dây mặt cắt kết hợp lặn sâu có khí tài được mô tả dưới đây: B1: Xác định toạ độ. Gary C. thuyền đánh bắt của ngư dân khai thác trực tiếp tại khu vực ven đảo Phú Quý. trong quá trình thu thập một số nhóm đối tượng như giáp xác. Mẫu định lượng đối với các loài động vật đáy cỡ nhỏ được thu theo các ô định lượng 0. 2005. 19 . nhóm chân đầu. 1996. FAO.5m (trên mỗi mặt cắt đặt 10 khung định lượng).2. kết hợp với người thứ nhất tiến hành đếm động vật đáy không xương sống trên dây mặt cắt theo form với các đối tượng động vật đáy được quan sát để tính mật độ trên hệ sinh thái vùng rạn. David W.. người thứ 3 ở trên tàu để hỗ trợ đảm bảo an toàn và hỗ trợ thu mẫu. 2000. Williams. Với mỗi người quan sát đếm số lượng 2. 3. 1st Transet (20m) 2nd Transet (20m) 3rd Transet (20m) 4thTranset (20m) 5m Trên thực tế nhóm nghiên cứu không phân ra các đoạn mà tiến hành trên toàn bộ dây mặt cắt và tính mật độ trên 500m 2. Goshinor.5m x 0. Phương pháp bảo quản mẫu Mẫu tại hiện trường được tiến hành chụp ảnh bằng máy ảnh và bảo quản bằng cồn 700 có gi đầy đủ protocol để tiến hành phân tích trong phòng thí nghiệm. Dây mặt cắt có tổng chiều dài 100m được chia làm 4 đoạn theo sơ đồ và bỏ qua các khoảng cách 5m xen kẽ trong các đoạn 20m trong quá trình tiến hành nghiên cứu trên dây mặt cắt. cho neo chắc tàu tại địa điểm khảo sát B2: Người thứ nhất dải dây mặt cắt. 2. Takashi Okutari.5m về mỗi bên.

Kent E. (1953). Niem (1998). Niem (1998). Phân loại giun nhiều tơ chủ yếu dựa vào các tài liệu: Fauvel P.F. + bn n b1: Khối lượng tại điểm thu mẫu ngẫu nhiên thứ nhất b2: Khối lượng tại điểm thu mẫu ngẫu nhiên thứ hai bn: Khối lượng tại điểm thu mẫu ngẫu nhiên thứ n n: Số lần thu mẫu S: Diện tích khu vực thu mẫu (m2) 4.. . Phân loại thành phần loài các loài cua ghẹ dựa trên phương pháp hình thái so sánh và sử dụng các tài liệu chủ yếu như: Gabriella Bianchi (1984). Kent E. et all (1964) và Gurjanova E. xử lý thống kê trên phần mềm Excel. 1998. Imajima M.Phân loại mẫu hai mảnh vỏ và nhóm động vật chân đầu theo tài liệu “Bivalves of Australia vol 1-2” của Kevin Lamprell & Thora Whitehead (1992). Xử lý và phân tích số liệu . (1972). “Classification of Bivalves” and “Mollusk of Vietnam” của Jorgen Hylleberg. Phương pháp phân loại nhóm da gai dựa theo tài liệu của Conand C.. “Mollusk of Japan” của Takashi Okutani (2000). 2007 và phân tích bằng chương trình PRIMER 5 theo các công thức sau: + Chỉ số phong phú loài hoặc độ giàu có loài (Margalef): d = (S-1)/log(N) + Chỉ số Shannon (đa dạng): H’ = -Σ(ni/N) x log(ni/N) 20 .Đánh giá trữ lượng: Để ước tính trữ lượng (W) của động vật đáy ở KBTB Phú Quý sử dụng công thức: W=b*S Trong đó: b: Khối lượng trung bình các điểm thu mẫu (g/m2): b= b1 + b 2 + .Số liệu được phân tích. Carpenter and Volker H. (1990). Carpenter and Volker H.

21 . PHẦN IV. nhóm da gai có 38 loài. Đa dạng thành phần loài động vật đáy khu vực ven đảo Phú Quý Kết quả nghiên cứu động vật đáy tại khu vực ven đảo Phú Quý đã xác định được 195 loài. N: tổng số cá thể của tất cả các loài có trên một mặt cắt khảo sát. Trong đó nhóm động vật thân mềm có số lượng loài cao nhất 73 loài chiếm 37.Σ[ni x (ni . 1996): J’ = H’/log(S) + Chỉ số ưu thế (Simpson.5% và nhóm giun nhiều tơ có 38 loài. chiếm 19.5% (hình 2).6%. chiếm 19.1)/(N x (N-1)] Trong đó ni: số lượng cá thể của loài i.4%. Số lượng loài. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 1. 1949) C = 1. nhóm giáp xác có 46 loài chiếm 23.+ Chỉ số đồng đều (chỉ số cân bằng) (Pielou.

8 Bivalvia 11 18 23 35. trong khi đó loài Coralliophila 22 . lớp hai mảnh vỏ (Bivalvia) 26 loài .6 Hình 2: Tỷ lệ % thành phần loài nhóm động vật đáy ven 19 đảo Phú Quý 1. các họ có số loài nhiều bao gồm họ ốc đụn (Trochidae) với 8 loài. Trochus conus. Trong nhóm này. ốc xương (Muricidae) . Cấu trúc thành phần loài Kết quả nghiên cứu cho thấy thân mềm là nhóm động vật đáy chiếm số lượng lớn với tổng số 73 loài.1. các loài phổ biến như Drupella cornus.1. loài Drupella conus thường bắt gặp trên san hô cành. Đa dạng thành phần loài nhóm động vật thân mềm 1.1. Coralliophila neritoides. các họ còn lại có từ 1 đến 6 loài.6 Tổng số 27 39 73 100 .19.5 23.4 19.8 loài). 3 bộ. chiếm 54. Các loài này bắt gặp ở tất cả các điểm rạn san hô.6% (bảng 5). lớp chân bụng (Gastropoda) gồm 40 loài.Lớp một mảnh vỏ (Gastropoda): có 40 loài thuộc 13 họ.6 Cephalopoda 3 5 7 9.8%.5 Thân mềm Giáp xác Da gai Giun nhiều tơ 37.35. Bảng 5: Cấu trúc thành phần loài động vật thân mềm ven đảo Phú Quý Taxon Số họ Số giống Số loài Tỷ lệ (%) Gastropoda 13 26 40 54. Trochus maculates. Trong tổng số 40 loài thu được. Trong số này. lớp chân đầu 7 loài – 9.6%.

singhalensis. đầy đủ các thông tin về loài. Tridacna maxima. Ngoài ra. Khu Hòn Đỏ-Hòn Đen. Phân bố của mực thường tập trung ở độ sâu từ 30-50m. Đặc điểm phân bố 1. Loligo chinensis. Pinctada margaritifera. Meretrix meretrix. Arca antiquata. Tây Hòn Tranh. Isognomon quadragularis. đã chia thành 9 vùng rạn nghiên cứu chính gồm: Đồng Hòn Tranh.1. phía 23 . 5 bộ. Chlamys pica.1.2. Phân bố thành phần loài Trên cơ sở nghiên cứu về sự phân bố. Octopus vulgaris… Các loài mực ống (Loliginidae) thường đẻ trứng vào mùa hè từ tháng 4 đến tháng 9 còn mực nang (Sepiidae) thường đẻ trứng vào tháng 12 đến tháng 3. Sự phân bố thành phần loài giữa các họ không có sự chênh lệch nhiều. Đông Bắc Phú Quý. Đông Nam Phú Quý.Lớp chân đầu (Cephalopoda) là nhóm sinh vật kinh tế quan trọng. tên tác giả định loại năm và tên đồng danh (synonym) của các loài ĐVTM mà các tác giả trước đây chưa xác định được hoặc có sự nhầm lẫn khi sử dụng danh pháp phân loại cũ. Ở biển Phú Quí-Bình Thuận có khá nhiều loài mực trong đó có một số loài có giá trị kinh tế như Sepioteuthis lessoniana. Ostrea glomerata. Chlamys nobilis. Tây Nam Phú Quý. Các nghề khai thác chính là câu mực. L. Tây Bắc Phú Quý. Các loài thường gặp là Tridacna squamosa. vây và lưới kéo.1. Đây là ngư trường mực quan trọng của phía nam miền trung và có những vùng là bãi đẻ chính của mực vì vậy vào các mùa trên ngư dân thường đánh bắt được nhiều mực mang trứng. edulis. 1. A. navicularis. Kết quả nghiên cứu này đã bổ sung thêm cho danh mục thành phần loài của quần xã ĐVTM tại khu vực ven đảo Phú Quý. Hemifusus colosseus… .2. chụp. Mỗi họ có từ 1 đến 5 loài. Fusinus nicobaricus. Pinctada martensii.Lớp hai mảnh vỏ (Bivalvia): đã phát hiện 23 loài thuộc 11 họ. Sepia latimanus. Các loài không phổ biến như: Corallliophila radula. chỉnh sửa bổ sung một cách hoàn chỉnh. Pinna attenuata. Anomalocardia flexuosa. Pinna vexillum.neritoides chỉ bắt gặp trên san hô sống dạng khối với mật độ cao. L. danh mục thành phần loài trong nghiên cứu này cũng được rà soát. . Pinna bicolor. cấu trúc nền rạn và đặc điểm sinh cảnh của rạn san hô vùng ven biển đảo Phú Quý.

91 1.. Qua đó ta nhận thấy chỉ số đa dạng sinh học khu vực ven đảo Phú Quý đạt mức độ trung bình. Vùng rạn có thành phần loài ít nhất nhất là Bắc và Tây Bắc Phú Quý (7 loài). Vùng rạn có số lượng thành phần loài nhiều nhất là Tây Hòn Tranh (34 loài).. Kết quả nghiên cứu cho thấy.06 (dao động trong khoảng 0.01 24 .76).Bắc và phía Nam Phú Quý. tiếp đến là khu vực Nam Phú Quý (1. có sự phân bố không đều về số lượng và cấu trúc thành phần loài trên 9 vùng rạn san hô nghiên cứu.47 0. Khu vực phía Đông Hòn Tranh có chỉ số độ đa dạng sinh học cao nhất (1.76 – 1. Hòn Phú Quý Phú Quý Phú Quý Đen Tây Bắc Phú Quý Bắc Phú Quý Nam Phú Quý Hình 3: Số lượng loài ĐVTM ở khu vực ven đảo Phú Quý Chỉ số đa dạng sinh học Shannon – Wiener (H’) tính cho quần xã động vật thân mềm sống trong các rạn san hô khu vực ven đảo Phú Quý trung bình trên 9 vùng rạn khảo sát đạt 1. vùng rạn này cũng là vùng có độ phủ san hô thấp nhất trong 9 vùng rạn san hô nghiên cứu. Bảng 6: Số lượng loài và chỉ số đa dạng sinh học (H’) vùng ven đảo Phú Quý Khu vực khảo sát Đông Hòn Tranh Tây Hòn Tranh Khu Hòn Đỏ. thấp nhất là khu vực phía Bắc Phú Quý (0. Hòn Đen Tổng số loài 34 18 16 Chỉ số đa dạng H’ 1. Đông Hòn Tranh (18 loài).34).47) (bảng 6). 40 35 30 25 Số lượng loài 20 15 10 5 0 Đông Hòn Tranh Tây Hòn Tranh Khu Hòn Đông Nam Đông Bắc Tây Nam Đỏ.47).

96 g/m2. Kết quả phân tích cho thấy.32 g/m2) (bảng 7). Sinh vật lượng thấp nhất ở khu vực phía Bắc Phú Quý (1. phân bố rộng. Bảng 7: Sinh vật lượng động vật thân mềm vùng ven đảo Phú Quý Khu vực khảo sát Đông Hòn Tranh Tây Hòn Tranh Đông..17 0.27 g/m2).27 1. Cronia achrostoma… là những loài phân bố hẹp và có mật độ.2.3. trong khi đó các điểm xa bờ có sinh vật lượng cao hơn.88 1. Mancinella alouina. Khu vực Đông Hòn Tranh có sinh vật lượng cao nhất (2.42 g/m2). Sinh vật lượng của thân mềm trên toàn khu vực đạt 1.86 0.76 1.2. Sinh vật lượng (g/m2) 2. Ở đới cạn. Phân bố về sinh vật lượng 26 21 12 7 7 29 1.32 1. không ưu thế và ít phổ biến. Nam Phú Quý Tây Nam Phú Quý Tây Bắc Phú Quý Bắc Phú Quý Trung bình 1.90 g/m 2 và số lượng trung bình 22.1.96 25 . tiếp đến là Đông.42 2.2.09 2.7 cá thể/m2 cao gấp gần 4 lần khối lượng và số lượng trung bình ở đới sâu. các loài Coralliophila neritoides và Drupella conus là những loài chiếm ưu thế.28 1. khối lượng trung bình 1. Nam Phú Quý (2. khối lượng thấp. có mật độ và khối lượng lớn nhất trong quần xã. Các điểm gần bờ có sinh vật lượng lượng thấp. Phân bố theo đới độ sâu Thành phần loài. mật độ và khối lượng các loài ĐVTM phân bố theo đới độ sâu khác nhau.Đông Nam Phú Quý Đông Bắc Phú Quý Tây Nam Phú Quý Tây Bắc Phú Quý Bắc Phú Quý Nam Phú Quý 1.34 Kết quả phân tích định lượng của các khu vực rạn nghiên cứu cho thấy: sinh vật lượng của ĐVTM có xu hướng tăng dần từ bờ ra khơi.1.79 0..75 1.09 g/m2). Tây Hòn Tranh (2. Các loài Chicoreus brunneus.

Kết quả phân tích định lượng theo độ sâu cho thấy. chỉ số đa dạng loài (H’) của ĐVTM ở đới sâu cao hơn đới cạn và mức độ đồng đều (J’) của đới sâu cũng cao hơn đới cạn.728 H’ 1. Theo Odum (1975) các chỉ số đa dạng sinh học ngoài sự phụ thuộc vào số lượng loài (S) còn phụ thuộc vào tổng số cá thể (N) của tất cả các loài có trong trạm nghiên cứu. Bảng 8: Các chỉ số đa dạng loài của ĐVTM phân bố theo độ sâu của các vùng ven đảo Phú Quý Theo độ sâu Đới cạn Đới sâu S 35 28 N 46.094 d 3.685 J’ 0. Cụ thể là chỉ số ưu thế (C).892 1.2. Phân bố theo độ phủ và theo vùng rạn san hô Kết quả phân tích độ phủ của một số vùng rạn chính ở khu vực ven đảo Phú Quý cho thấy: 50% trong tổng số các khu vực rạn đang trong tình trạng có độ phủ ở mức thấp gồm các khu vực như Đông Hòn Tranh. Vì vậy.153 C 0. độ phong phú loài (d). ánh sáng nhiều nên phù hợp cho sự phát triển của các loài.764 0.836 4. nhưng căn cứ vào các chỉ số đa dạng loài cho thấy sự phân bố ĐVTM ở đới sâu đa dạng hơn đới cạn. Tây Nam Phú Quý. Bảng 9: Chất lượng rạn san hô tại các khu vực nghiên cứu STT 1 2 3 Khu vực khảo sát Tây Hòn Tranh Đông Hòn Tranh Tây Nam Phú Quý Chất lượng rạn Rạn nghèo Rạn trung bình Rạn nghèo 26 Độ sâu (m) 2-15 1-20 3-13 Diện tích (ha) 35 55 152 Số lượng loài 34 18 12 .389 2. mặc dù khối lượng và mật độ đới cạn cao gấp 5 lần và số lượng loài nhiều hơn đới sâu. Các khu vực rạn có độ phủ rất thấp bao gồm Tây Hòn Tranh. Nam Phú Quý.419 0.4. về thành phần loài đới cạn có 35 loài trong tổng số 73 loài.1. Bắc Phú Quý… Không có khu vực nghiên cứu nào Rạn có độ phủ cao trên 50%.112 38. Tây Bắc Phú Quý. Sự phân bố về thành phần loài khác nhau này có thể liên quan đến thức ăn của chúng. nhiều hơn đới sâu 7 loài. Đới cạn gần mặt nước.

có một số loài ốc sống ký sinh bám chặt vào các tập đoàn san hô sống dạng khối gồm các loài trong giống Coralliophila thuộc họ phụ Coralliophilinae. cá biệt có loài sống ở chất đáy là cát lớn hoặc cát có lẫn vỏ sinh vật. Nephtyidae… Phần lớn giun nhiều tơ thích ứng với dạng chất đáy là bùn nhuyễn.75 (R 2 < 0. Trong số đó. số loài trong các giống hay họ đều thấp. Với thành phần loài giun nhiều tơ trên thể hiện tính thích nghi với thể nền đáy cứng trong các thân san hô. Capitellidae. tiếp đến là họ Nereidae.4 loài. 1. Nereidae.1. Rất nhiều giống hay họ chỉ có 1 loài. tuy thành phần loài không nhiều như thân mền và giáp xác. Đa dạng thành phần loài nhóm giun nhiều tơ 1. nhưng đã phát hiện được khoảng 700 loài. Nhìn chung.2.75). Sự phân bố của giun nhiều tơ khác hẳn với thân 27 . nhiều loài sống trong các tầng san hô chết.4 5 6 7 Tây Bắc Phú Quý Nam Phú Quý Đông Phú Quý Bắc Phú Quý Tổng Thể Rạn nghèo Rạn trung bình Rạn trung bình Rạn trung bình 3-15 2-25 2-25 3-18 332 764 764 257 1595 7 29 21 7 73 Mối quan hệ giữa sự phân bố về số lượng loài. mật độ và khối lượng của ĐVTM với hiện trạng của rạn được thể hiện qua các hàm tương quan cho thấy các hệ số tương quan đều nhỏ hơn 0.2. Trong đó một số họ có số loài tương đối nhiều như họ Aphroditidae. chỉ khoảng 2 . Đặc điểm phân bố Nhóm giun nhiều tơ chiếm vị trí khá quan trọng trong khu hệ động vật đáy biển Việt Nam. Thành phần loài và cấu trúc Kết quả nghiên cứu thành phần cấu trúc lớp giun nhiều tơ qua 2 đợt khảo sát tại khu vực ven đảo Phú Quý. đã thống kê được 38 loài của 2 bộ. Họ có thành phần loài nhiều nhất là Phyllodocidae (8 loài). chứng tỏ không có sự tương quan giữa khối lượng. các loài trong giống Drupella thuộc họ phụ Thaidinae thì thường sống bám chặt vào các tập đoàn san hô sống dạng cành. 15 họ. Eunicidae. Terebellidae. syllidae.2. Điều này có thể liên quan đế một số đặc điểm sinh học của các loài động vật thân mềm. số lượng loài và mật độ ĐVTM với độ phủ của rạn san hô.2. 1.

hoặc có loài coi san hô là giá thể để làm tổ dạng ống như Hydroides minax. Cirratulus dasylophius. Chúng có thể bám vào các cây san hô sống. Laonice cirrata. Tầng lớp chất đáy này là lớp vỏ sinh vật. giáp xác và da gai. Syllis (T. ưa độ muối tương đối cao.. . Đây là nơi phân bố của một số loài điển hình: Nereis capensis.. Rạn san hô là một hệ sinh thái đặc trưng của khu vực ven đảo Phú Quý. Sternaspis scutata.mềm. vỏ sinh vật lẫn mảnh vụn san hô. với đặc điểm là nhiều hang hốc.Nhóm loài ưa sống trên san hô. brevicirris. vụn xốp và ẩm. Đây là nơi cư trú an toàn phù hợp với lối sống chui luồn của giun nhiều tơ. Nephtys dibranchis…hoặc phân bố rộng ở khu biển nhiệt đới ấn Độ-Thái Bình Dương như Marphysa stragulum. Nhiều loài giun nhiều tơ phân bố rất rộng trong đó có một số loài có phân bố toàn cầu như Terebellides stroemi. Bhawania cryptocephala. . 28 ..Nhóm hẹp muối. tại đây thường có trầm tích và các vật chất phân rã từ san hô là nguồn thức ăn quan trọng của giun. Bởi vậy hầu hết các loài phát hiện được đều có đời sống gắn liền với giá thể san hô.. Kết quả khảo sát cho thấy. nuntia var. Chloeia parva. Iphone muricata. coi san hô là giá thể: Cơ thể san hô có nhiều nhánh tạo nên các khe rãnh và giữa phần thân san hô chết có nhiều hang lỗ nhỏ. khe rãnh nên rạn san hô rất phong phú nơi cư trú và thức ăn cho các loài sinh vật đáy. P.. Lysylla sp. . đục lỗ trong các tảng san hô chết. P.) variegata. typica. trong đó có Giun nhiều tơ.Nhóm loài ưa chất đáy sét bột: Trên quần xã san hô chết thường có lớp sét bột mỏng che phủ. chui rúc trong các khe rãnh trên các tảng đá có rong. Eunice indica. trên vùng rạn san hô. Panthalis melanonotu. Ngoài ra. san hô bao phủ hay trong các hõm có cát san hô tập trung lại. Một số loài điển hình là: Prinereis nuntia var. giun nhiều tơ còn phân ra các nhóm sinh thái sau: . Đây là nơi phân bố các loài ưa nền đáy mềm: Sternaspis scutata.. vancaurica.Nhóm ưa chất đáy cát thô.

Trong khi điểm khảo sát khác có nền đáy là đá cuội. Phú Quốc 17 loài (Đỗ Văn Khương. Lớp cầu gai (Echinoidea) có 4 bộ. Cấu trúc khu hệ da gai khu vực ven đảo Phú Quý được thể hiện trên bảng 10. Đa dạng thành phần loài nhóm da gai 1. So với các vùng biển xa hơn như Cô Tô mới phát hiện được 8 loài và vùng Hạ Long . Trong đó lớp huệ biển (Crinoidea) có 1 bộ. 4 họ và 6 loài. 3 họ và 12 loài. Các điểm khảo sát thuộc khu vực ven đảo Phú Qúy có cấu trúc địa chất khá đa dạng.3.8%. Phú Quốc.Cát Bà cũng mới chỉ phát hiện được 20 loài. bao gồm các điểm có nền đáy là đá cát kết và các đảo đá vôi. Cuối cùng là lớp đuôi rắn (Ophiuroidea) có 1 bộ. xử lý các số liệu thu thập được từ chuyến khảo sát đã thống kê được 38 loài của ngành da gai. 2008). Qua đó có thể xem xét đánh giá đặc điểm phân bố của chúng. 12 loài. Bảng 10: Cấu trúc thành phần loài động vật da gai khu vực ven đảo Phú Quý Lớp Bộ Họ Giống Loài Huệ biển (Crinoidea) 1 3 9 12 Hải sâm (Holothuroidea) 1 1 1 4 Sao biển (Asteroidea) 3 5 7 10 Cầu gai (Echinoidea) 4 4 5 6 Đuôi rắn (Ophiuroidea) 1 4 5 6 Tổng 11 15 26 38 Qua bảng 10 cho thấy phong phú hơn cả là lớp huệ biển. So với các vùng biển thuộc khu vực Côn Đảo. 4 họ và 6 loài. 1. Lớp sao biển (Asteroidea) có 3 bộ. Cồn Cỏ thì thành phần loài động vật da gai có sự phong phú hơn (Cồn Cỏ 14 loài. Lớp hải sâm (Holothuroidea) có 1 bộ 1 họ và 4 loài. nền đáy không ổn định như các đảo đá vôi nên các loài giun nhiều tơ phân bố quanh các điểm đó có khác nhau. thấp nhất là lớp hải sâm chỉ có 4 loài chiều. Tiếp đến là lớp sao biển: 10 loài . Côn Đảo 19 loài.3%.15. với khu hệ da gai biển Việt 29 . chiếm 31.6% tổng số loài. cầu gai và đuôi rắn: 6 loài .26.3. Thành phần loài Kết quả phân tích mẫu vật. Tỷ lệ phần trăm của các lớp da gai được thể hiện trên hình 4.Sự phân bố của giun nhiều tơ phụ thuộc nhiều vào đặc điểm nền đáy. 5 họ và 6 loài.1.

Ophiactis lymani. sỏi. Đặc điểm phân bố Sự phân bố của các loài da gai. Ophiarachna Vùng đá. rạn Các loài đuôi rắn: Ophiopholis mirabilis. Ophiolepis superba. Còn trong một phạm vi hẹp như khu vực ven đảo Phú Quý thì yếu tố về đặc điểm môi trường sống (habitat) mà ở đây là nền đáy với các đặc điểm cơ bản của chúng có vai trò quyết định.2. nói chung. Vùng rạn san hô quanh các điểm khảo sát của khu vực ven đảo Phú Quý thường được tạo thành bởi cát. Ophioderma brevicaudum. đá phong hoá từ đá cát kết. Ophiactis lymani. cát. 1 5 . Nếu xét trong phạm vi rộng (toàn cầu hay Việt Nam) thì các yếu tố khí hậu (địa đới) quan trọng hơn cả. phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ophiarachna incrassata. sỏi nên sự phân bố của da gai tương đối phong phú.5 2 6 . Còn nếu so sánh với toàn vịnh Bắc Bộ. khoảng 300 loài (Đào Tấn Hổ. và của sinh vật đáy. Một số điểm khảo sát thường có tích tụ bùn. nói riêng.6 1 5 . Ophiocrates heros. san hô mềm Ophioderma brevicaudum.Nam nói chung. khoảng 70 loài thì chúng chiếm khoảng 54%. Phân bố trên các đới độ sâu khác nhau thường có các loài khác nhau.8 Hu ệ b iể n Hả i s â m S a o b iể n Cầ u g a i Đ uôi rắn 1 0 . san hô cứng 30 . Vùng đá. Bảng 11: Sự phân bố của da gai theo mặt các dạng khu vực khảo sát Các loài đuôi rắn: Ophiopholis mirabilis.3 Hình 4: Tỷ lệ % thành phần loài của khu hệ da gai ven đảo Phú Quý 1.3. Ophiocrates heros.8 3 1 . 1994) thì chỉ chiếm khoảng 12%.

sinh khối và sinh lượng của ngành da gai trên các rạn san hô. Các loài hải sâm: Holothuria san hô chết . Ophiocrates heros. phương thức kiếm mồi.incrassata. chúng tôi thấy rằng sự sai khác về thành phần loài của cùng một kiều sinh cảnh không nhiều.. Từng loài hay nhóm loài thích ứng với từng loại chất đáy khác nhau hoặc ở những độ sâu khác nhau. được xác định theo phương pháp đếm các cá thể to có thể nhận biết được hay thu mẫu các loài nhỏ trong các tảng san hô chỉ cho kết quả tương đối do số lượng cá thể bị bỏ sót khá lớn. Holothuria atra. Các loài đuôi rắn: Ophiopholis mirabilis. Archaster typicus. Le vin & Đào Tấn Hổ. Qua kết quả khảo sát trên thấy rằng. Ophiactis lymani. mỗi loài có những môi trường phân bố khác nhau. Đào Tấn Hổ. Để lý giải cho mỗi loài hoặc nhóm loài cần có những nghiên cứu kỹ hơn về sinh thái cá thể hoặc quần thể. Parasalenia boninensis. Tuy nhiên. Đặc điểm phân bố định lượng của da gai Trong khuôn khổ của 2 đợt điều tra. 1995). 1980. đặc biệt là hải sâm đen. sự phân bố của các loài da gai ở vùng biển Phú Quý tương tự như các vùng rạn san hô.. các loài cầu gai Diadema setosum. Ophiolepis superba. trên thế giới (Budin. rất phong phú trên các vùng đáy đá. 1991. Kalasnikov. Archaster typicus.hilla.. cát san hô Echinothrix diadema. đặc biệt là những loài quý hiếm. Holothuria atra. Trong đó nhóm đuôi rắn phân bố rộng khắp các loại đất đáy. sỏi.3. rạn Các loài đuôi rắn: Ophiopholis mirabilis. Sự khác nhau về thành phần loài trong các sinh cảnh khác nhau thường lớn hơn. 1. Mật độ của chúng rất lớn do có kích thước nhỏ. Vùng đá. các loài sao biển Astropecten polyacanthus. vụn san hô. incrassata. đáy bùn Qua khảo sát ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm. Các loài hải sâm: Holothuria hilla. nhiều loài hải quỳ. Tiếp đến là nhóm hải sâm. thức ăn. Ophiarachna đáy cát sỏi. Ophiodera sp. Ophiactis lymani. 31 .3.. loài sao biển Astropecten polyacanthus. Loài cầu gai đen Diadema setosum. Ophiarachna Vùng đáy đá . Ophiolepis superba. 1989. để có cơ sở bảo tồn sau này. 1989. Điều này có thể giải thích bằng nhiều yếu tố như: nơi cư trú. Ophiolepis superba. Lăng Văn Kẻn.incrassata.. cạnh tranh nơi ở. san hô xen lẫn Ophioderma brevicaudum. Ophiocrates heros. Ophioderma brevicaudum. Anthenea pentagonula.

Có 3 giống 2 loài là giống tôm rảo Metapenaeus (thuộc họ tôm he Penaeidae). Trong thành phần loài thu được. Các giống còn lại chỉ có một loài (bảng 12).Trên đới sườn rạn đá . họ có số loài nhiều nhất là họ tôm gõ mõ Alpheidae có 13 loài. Bảng 12: Cấu trúc khu hệ giáp xác khu vực ven đảo Phú Quý Taxon Số lượng họ Số lượng giống Số lượng loài Tháng 3-4/2010 12 19 46 Tổng số loài Tháng 9-10/2010 10 17 38 Số lượng loài chung 38 46 1. sau đó đến họ giáp xác mượn hồn Diogenidae có 9 loài.4. Trên các tảng đá . Đặc điểm phân bố 1. Thành phần loài Kết quả phân tích mẫu của 2 đợt khảo sát năm 2010 đã xác định được 46 loài thuộc 25 giống 12 họ. Loài sao biển Archaster typicus thường gặp trên các bãi san hô có xen lẫn đáy cát và nước tĩnh.4. Xét ở mức độ giống.2.2.2 con/m 2. 1. các họ có 2 loài gồm họ tôm he Penaeidae. giống cáy ma Metopograpsus (họ cua mai vuông) và giống cua cùm cụm Epixanthus (thuộc họ cua đá Xanthidae).1. Mật độ của chúng cũng khá lớn. thường 1 . bộ mười chân Decapoda. tuy nhiên. Đặc điểm phân bố về thành phần loài 32 .4.4. ít sóng gió. và họ cua mắt dài Ocypodidae.san hô chết có thể tập trung đến 3 . Đa dạng thành phần loài nhóm giáp xác 1. họ Palaemonidae có 5 loài. kích thước của chúng thường lớn hơn các cá thể gần mép cạn. Trong các khe rãnh còn thường gặp các loài hải sâm đen. xét ở cấp họ.5 con/m2. giống nhiều nhất chỉ có 3 loài là giống cáy lông Sesarma thuộc họ cua mai vuông (Grapsidae). phần lớn số loài thuộc lớp phụ giáp xác vỏ mềm Malacostraca.san hô thường phong phú hơn cả là các loài huệ biển. các họ còn lại chỉ có 1 loài. có chỗ đạt 15 con/m 2 và sinh khối đạt tới 127 g/m2.1. sao biển với mật độ thấp.

Vùng rạn thuộc Đông Hòn Tranh có số loài cao nhất và vùng rạn Bắc Phú Quý có số lượng loài thấp nhất. khu vực Đông Nam Phú Quý có 23 loài. Chỉ số đa dạng sinh học Shannon – Wiener (H’) tính cho quần xã giáp xác sống trong các rạn san hô khu vực ven đảo Phú Quý trung bình trên 7 rạn khảo sát đạt 1.Kết quả nghiên cứu cho thấy. 35 30 25 Số lượng loài 20 15 10 5 0 Đông Hòn Tranh Tây Hòn Khu Hòn Đông Đông Tây Nam Tây Bắc Bắc Phú Nam Phú Tranh Đỏ. Hòn Đen có số loài bằng nhau (16 loài). có sự phân bố không đều về số lượng và cấu trúc thành phần loài trên 9 vùng rạn san hô nghiên cứu.81 – 1. Vùng rạn có số lượng thành phần loài nhiều nhất là Đông Hòn Tranh (31 loài). so sánh phân bố số lượng loài giữa các mặt cắt khảo sát thấy rằng. tiếp đến là khu vực Nam Phú Quý (26 loài). có sự chênh lệch về số lượng loài giữa các mặt cắt khảo sát. Hòn Nam Phú Bắc Phú Phú Quý Phú Quý Quý Quý Đen Quý Quý Hình 5: Số lượng loài giáp xác ở khu vực ven đảo Phú Quý Theo đánh giá ở trên. Vùng rạn có thành phần loài ít nhất nhất là khu vực phía Bắc Phú Quý (12 loài) (hình 5). vùng rạn này cũng là điểm có độ phủ san hô thấp nhất trong 9 vùng rạn san hô nghiên cứu. Khu vực phía Tây Hòn Tranh và khu Hòn Đỏ. Qua đó ta nhận thấy chỉ số đa dạng sinh học khu vực ven đảo Phú Quý đạt mức độ trung bình.03 (dao động trong khoảng 0. Bảng 13: Số lượng loài và chỉ số đa dạng sinh học (H’) vùng ven đảo Phú Quý Điểm khảo sát Tổng số loài Chỉ số đa dạng H’ 33 .35) (bảng 13).

83 0. 1937 34 San Đáy Đáy hô đá cát chế t + + + + + + . 1804) Calcinus minutus Buitendijk.14 1. có thể chia chúng thành 3 nhóm.87 1.02 0. dưới nữa là bãi cuội rồi đá tảng trên có san hô sống. Tuy nhiên.2. địa chất theo chiều thẳng đứng đã tạo ra các đới có cảnh quan đồng nhất theo đường đồng mức song song với bờ biển. nhóm vùng triều và nhóm vùng rạn (bảng 14). Nhóm phân bố rộng.06 0.24 Địa hình khu vực ven đảo Phú Quý hết sức đa dạng và phức tạp. 1812) Dardanus pedunculatus (Herbst.35 0. 1804) Dardanus lagopodes (Forsskål. Hòn Đen 16 Đông Nam Phú Quý 23 Đông Bắc Phú Quý 15 Tây Nam Phú Quý 16 Tây Bắc Phú Quý 14 Bắc Phú Quý 12 Nam Phú Quý 26 1.Đông Hòn Tranh 31 Tây Hòn Tranh 16 Khu Hòn Đỏ. Vùng triều phía trên các rạn san hô thường có hai kiểu bãi với chất đáy khác nhau: kiểu thứ nhất là bãi có đáy là đá tảng chiếm toàn bộ mặt bãi. Xét sự phân bố theo chiều thẳng đứng. Bảng 14: Thành phần loài và sự phân bố theo chiều thẳng đứng Phân bố ST T Vùng triều Thành phân loài Vùng rạn san hô San Đáy hô khác sống + + + + 1 2 3 4 5 Dardanus megistos (Herbst. trên mỗi đới lại tồn tại một nhóm loài đặc trưng.2. Nhìn chung.92 1.81 1. vùng cao triều là bãi đá hoặc vách đá dựng đứng.4. kiểu thứ hai có cấu tạo phân đới. Do có sự khác nhau về địa hình. vùng trung triều và thấp triều là bãi cát thô lẫn mảnh vỏ sinh vật và mảnh vụn san hô chết. 1775) Dardanus guttatus (Olivier. Đặc điểm phân bố theo sinh cảnh nền đáy 1. trên toàn bộ mặt cắt điều tra có thể gặp giáp xác phân bố từ cao triều tới vùng chân rạn.

Trizopagurus strigatus (Herbst. 1909b Alpheus rapacida De Man. Milne Edwards. 1758) Charybdis sp. 1980 Stenopus hispidus (Olivier. 1775) Alpheus euphrosyne De Man. Charybdis japonica (Milne Edwards. 1902) Periclimenes magnificus Bruce. Betaeus sp. 1888 Lysmata multiscissa (Nobili. 1952 Plagusia depressa (Fabricius. 1971) Charybdis affinis Dana. 1871 Alpheus sp. 1967) Periclimenes brevicarpalis (Schenkel. 1900) Parapenaeopsis amicus (N. Synalpheus stimpsoni (De Man 1888) Nennalpheus sp. 1984 Parapenaeopsis cornuta (Kishinouye. 1837 35 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + . 1904) Lysmata debelius Bruce. 1775) Ranina ranina (Linnaeus. 1861) Alpheus malabaricus (Fabricius. 1908d Alpheus yaldwyni Stimpson. 1983 Rhynchocinetes hiatti Kamezaki.V. Synalpheus sp. 1867) Charybdis cruciata (Linnaeus. 1811) Coenobita perlatus H. 1951 Paguritta sp. 1897 Alpheus djboutensis De Man. Stenopus zanzibaricus Bruce 1976 Stenopus pyrsonotus Goy and Devaney. 1988 Rhynchocinetes sp. 1979 Periclimenes inornatus Kemp. 1852 Charybdis helleri (Minler Edwards. 1922 Vir philippinensis Bruce & Svoboda. 1758) Urocaridella antonbruunii (Bruce. 1804) Aniculus maximum Edmondson.Chung.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Clibanarius seurati Forest. Lysmata amboinensis De Man.

Alpheidae chúng bám. Đặc điểm phân bố về sinh vật lượng Kết quả nghiên cứu cho thấy: trên tất cả các trạm thu mẫu đều có mặt nhóm giáp xác.43 44 45 46 Birgus latro (Linnaeus. Vùng rạn có sinh vật lượng cao nhất la khu vực Đông Hòn Tranh đạt 3. Sinh vật lượng của giáp xác dao động trong khoảng từ 1. Ngoài ra còn có thể gặp đại diện của họ cua bơi (Portunidae) ẩn nấp dưới các bụi san hô cành.90 g/m2 tại các khu vực nghiên cứu.3.Nhóm ưa sống trên san hô sống: chủ yếu là các đại diện của họ Hapalocarcinidae. 1. họ cua quạt (Xanthidae) tập trung ở vùng triều thấp. . 1767) Epixanthus japonicus Bate.50 g/m2. họ Calappidae ở vùng dưới triều.90 g/m2.1888 Odontodactylus brevirostris (Miers. .34 g/m2. Ở vùng rạn có khối lượng cao nhất ưu thế thuộc về nhóm cua có kích thước lớn. . song phân bố về sinh vật lượng không đều. 1884) Odontodactylus scyllarus (Linnaeus. thấp nhất ở khu vực Bắc Phú Quý chỉ có 1.Nhóm ưa sống trong các tảng đá san hô chết: tập trung nhiều nhất trong họ Xanthidae. di chuyển trên các tập đoàn san hô sống.Nhóm ưa sống ở kiểu đáy cát: tập trung vào hai họ: họ cua mắt dài (Ocypodidae) ở vùng triều. trong khe đá cuội.Nhóm hoạt động mạnh ở vùng rạn: ưu thế thuộc về họ cua bơi. Alpheidae các loài này có kích thước nhỏ xong mật độ lại tương đối cao. Bảng 15: Sinh vật lượng giáp xác vùng ven đảo Phú Quý 36 .34 – 3. sống không phụ thuộc vào một loại chất đáy nào. các loài tôm do có khả năng bơi lội giỏi.Nhóm ưa sống ở kiểu đáy đá vùng triều: tập trung ở hai họ: họ cua mai vuông (Grapsidae) tập trung ở vùng trung và cao triều. Khối lượng bình quân trên toàn vùng đạt 2. 1758) Tổng Ghi chú: + Có phân bố + + + + 28 + 12 3 26 16 Nếu căn cứ vào nơi ở và kiểu chất đáy có thể chia chúng thành 5 nhóm như sau: .4. .2.

.64 Bắc Phú Quý 1. Hàng ngày họ khai thác ốc.50 2. ốc nhảy. mực ống. đã thống kê được 2 loài ốc. bào ngư.Nhóm làm thực phẩm: Bao gồm 21 loài có ý nghĩa xuất khẩu kể trên và 63 loài khác chỉ chuyên dùng làm thực phẩm. Trong số 73 loài động vật thân mềm đã phát hiện thấy ở khu vực ven đảo Phú Quý thì có tới 23 loài thường xuyên được khai thác làm thực phẩm. điệp. 3 loài mực.34 Trung bình 2.. Tiềm năng và trữ lượng nguồn lợi động vật thân mềm Động vật thân mềm là nguồn sống chủ yếu của một bộ phận dân nghèo ven biển. sò mang bán để kiếm tiền sinh sống và chi tiêu cho gia đình.28 Đông. . Đặc điểm nguồn lợi và trữ lượng động vật đáy khu vực ven đảo Phú Quý 2. mực nang v.Nhóm xuất khẩu: Gồm những loài có giá trị dinh dưỡng.. ngọc trai có thể dùng để chữa bệnh thần kinh v. ốc đĩa. ốc đụn. hầu.14 Tây Nam Phú Quý 1. ngao. 3 loài hai mảnh vỏ. trai ngọc. vỏ cá mực chế biến thành thuốc chống còi xương.90 Tây Hòn Tranh 3.Khu vực khảo sát Sinh vật lượng (g/m2) Đông Hòn Tranh 3. .72 Tây Bắc Phú Quý 2.v. điệp ngọc còn cho ngọc trai. xuất khẩu. trai.. Một số loài như trai ngọc. ngán. . Đáng chú ý nhất là các loài: ốc đụn. đồ mỹ nghệ và khoảng 21 loài là danh sách những đối tượng hải sản xuất khẩu ra ngoài nước hoặc xuất khẩu tại chỗ. Trong số 63 loài này có ý nghĩa nhất là các loài trai tai tượng.v. phần vỏ còn lại có thể gia công thành đồ mỹ nghệ rất được ưa chuộng như cho khảm trai. Nam Phú Quý 2.Nhóm làm thuốc: Các loài bào ngư có thể ngâm rượu chế thành thuốc bổ.Nhóm làm mỹ nghệ: Một số loài trai. 37 . Đây là những loài sinh vật đóng vai trò chính trong cấu thành nguồn lợi thuỷ sản ngoài cá của nước ta. ốc sau khi sử dụng phần thịt làm thực phẩm.1. Giải quyết tốt vấn đề sử dụng hợp lý nguồn lợi này sẽ góp phần vào xoá đói giảm nghèo cho dân cư ven biển.

Nguồn gen quý hiếm: Các loài quý hiếm bao gồm: Trochus (Tectus) pyramis. Đây là một món thực phẩm rất bổ dưỡng mới được quan tâm đến trong vài năm trở lại đây..4 Bắc Phú Quý 0. Đông Phú Quý (1. Pinna vexillum. Ngay tên gọi "Hải sâm" đã nói lên điều đó. nhân dân đã có khai thác trứng của một số loài cầu gai biển như cầu gai đen (Diadema setosum) để xuất khẩu. ước tính tổng trữ lượng nhóm động vật thân mềm là 31. Đông Phú Quý 1. làm thuốc.21 55 1. Loligo chinensis.05 35 0.3 Nam.14 kg/500m2).05). Gafrarium tumidum.66 257 3..4 Tổng 1595 31.94 332 6. Pinctada margaritifera. 2. Pinna attenuata. cần phải có biện pháp bảo vệ.7 tấn (độ tin cậy thống kê P = 0.3 Tây nam Phú Quý 0.87 152 2.7 Đông Hòn Tranh 1.. các loài có giá trị kinh tế tập trung vào nhóm Hải sâm là chủ yếu.2. Bảng 16: Ước tính trữ lượng ĐVTM trên rạn san hô ven đảo Phú Quý Trữ lượng trên Điểm khảo sát toàn vùng (tấn) Tây Hòn Tranh 1.21 kg/500m2.05 kg/500m2). Với tổng diện tích trên 7 vùng rạn san hô bao phủ 1595 ha. Các loài Hải sâm đã phát hiện được đều có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như làm thực phẩm. Ngoài các loài hải sâm. những năm gần đây.7 Nguồn lợi động vật thân mềm là thành phần quan trọng trong cấu trúc động Trữ lượng kg/500m2 Diện tích rạn (ha) vật đáy ở dải ven biển nói chung và rạn san hô nói riêng.66 kg/500m2). Các loài này hiện đang bị khai thác mạnh có nguy cơ diệt vong. Haliotis diversicolor. tiếp đó là rạn phía Nam.14 764 17. Đặc điểm và hiện trạng nguồn lợi nhóm da gai Trong các loài Da gai đã phát hiện được ở khu bảo tồn biển Phú Quý. 38 .7 Tây Bắc Phú Quý 0. Sepia tigris. và thấp nhất là rạn phía Bắc Phú Quý (0. Tây Hòn Tranh (1. Trong đó rạn có trữ lượng cao nhất (Đông Hòn Tranh) ước tính đạt 1. Vì vậy cần có có biện pháp quản lý thích hợp để duy trì được nguồn lợi biển cho này.

4.8 Nam. Đông Phú Quý 1. Về sinh khối chúng tôi cũng thiếu các số liệu trước đây nên không có số liệu để so sánh.1 Đông Hòn Tranh 1. Tuy nhiên với hiện trạng nguồn lợi như hiện tại. tiếp đó là rạn Trữ lượng kg/500m2 Diện tích rạn (ha) 39 .6 Tây Bắc Phú Quý 1. ước tính tổng trữ lượng nhóm giáp xác là 34.1 Tây nam Phú Quý 0. Chúng tôi không thu thập được các số liệu về hiện trạng khai thác trong khu vực. có thể do sản lượng không cao nên dân địa phương không tổ chức khai thác. Trong đó rạn có trữ lượng cao nhất (Đông Hòn Tranh) ước tính đạt 1.95 55 2.5 tấn (độ tin cậy thống kê P = 0. đôi khi chúng còn được đem ngâm rượu làm thuốc.3 Bắc Phú Quý 0.3. giá trị y học của chúng còn chưa được nghiên cứu đầy đủ. đặc biệt là nhóm Hải sâm. 2.05). Bảng 17: Ước tính trữ lượng nhóm giáp xác trên rạn san hô ven đảo Phú Quý Trữ lượng trên Điểm khảo sát toàn vùng (tấn) Tây Hòn Tranh 1. tương đối nghèo nàn nên cần có những biện pháp quản lý để bảo tồn và phát triển trong thời gian tới.64 35 1.Một số loài sao biển như Archaster typicus cũng đã được khai thác làm đồ mỹ nghệ. Theo thông tin từ ngư dân địa phương cho biết thì sự khai thác thường do ngư dân các vùng khác đến. Cho nên việc điều tra về hiện trạng và nguồn lợi một số đối tượng có giá trị kinh tế trong nhóm giun nhiều tơ tại khu bảo tồn biển Phú Quý cần được nghiên cứu sâu hơn.5 Với tổng diện tích trên 7 vùng rạn san hô bao phủ 1595 ha. Tuy nhiên.86 152 2.07 764 16.32 332 8. Vì vậy cần cẩn thận khi sử dụng các loài sinh vật biển trong y dược. 2.67 257 3. Hiện trạng và biến động nguồn lợi nhóm giun nhiều tơ Trong khuân khổ báo cáo của dự án mới chỉ đề cập đến thành phần loài và đặc điểm phân bố của chúng trong rạn san hô. Tuy thành phần loài da gai khá phong phú nhưng sản lượng không nhiều.4 Tổng 1595 34.95 kg/500m 2. Ước tính trữ lượng nguồn lợi nhóm giáp xác Trữ lượng nhóm giáp xác và diện tích rạn ước tính từ kết quả khảo sát bằng phương pháp lặn sâu (bảng 17).

67 kg/500m2). Sự đa dạng cao cũng là một đặc điểm thuận lợi cho việc khai thác đa dạng ngành nghề.64 kg/500m2). đưa ra các giải pháp cho việc quản lý và khai thác bền vững nguồn lợi hải sản tại các hệ sinh thái và đặc biệt là hệ sinh thái rạn san hô tại 4 khu dự kiến thiết lập khu bảo tồn trọng điểm là tiền đề xây dựng các khu bảo tồn biển tiếp theo trong quy hoạch các khu bảo tồn biển trong hệ thống các khu bảo tồn biển. Chính việc đa dạng loài cũng lại là một hạn chế cho vấn đề khai thác. Hiện trạng và biến động phân bố động vật đáy Như đã đề cập trong phần đặt vấn đề về các hệ sinh thái ở dốc thềm lục địa Việt Nam.. đặc biệt là hệ sinh thái san hô. 4.32 kg/500m2). Qua khảo sát điều tra nghiên cứu tại đảo nhằm mục đích tạo cơ sở dữ liệu cho việc lập chứng cứ khoa học thiết lập các cơ sở khoa học nhằm đánh giá.phía Tây Hòn Tranh (1. những loài có giá trị kinh tế luôn có số lượng rất thấp hoặc không còn thấy xuất hiện trên các mặt cắt khảo sát. sự khai thác không có quy hoạch rất dễ dẫn đến suy kiệt các loài được quan tâm và nhất là các loài có giá trị kinh tế luôn trong tình trạng bị khai thác quá mức sản lượng trong khả năng tái tạo quần đàn. do vậy tính đa dạng trong hệ sinh thái san hô là rất cao. khoa học. Những tác động của động vật đáy tới vùng dự kiến thiết lập bảo tồn biển 4. và thấp nhất là rạn phía Bắc Phú Quý (0. Tại khu vực nghiên cứu có độ sâu tương đối phù hợp cho hệ sinh thái san hô phát triển.. điều này được thể hiện ngay trên các biểu đồ phân tích các số liệu điều tra tại các đảo. nơi chứa đựng rất nhiều giá tri kinh tế. Hệ sinh thái này đóng góp trong việc duy trì và phát triển cho các hệ sinh thái khác. hệ sinh thái san hô là một trong những hệ sinh thái quan trọng bậc nhất trong các hệ sinh thái đảo của Việt Nam. phù hợp với tính chất khai thác thủ công của con người Việt Nam.1. tính đa dạng cao thì tính chất số lượng loài giảm rõ rệt. Tây Bắc Phú Quý (1. và đó cũng là hệ sinh thái có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và tạo 40 . Trong đó. Tác động của động vật đáy tới hệ sinh thái đảo Như đã trình bày trong các phần trên thì động vật đáy có một vai trò quan trọng trong việc duy trì và ổn định các hệ sinh thái nơi chúng sinh sống. hơn nữa Việt Nam nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới. cư trú. 3.

có loài lên tới vài trăm nghìn đồng/kg. Chính mối quan hệ trong quần xã giữa các loài khác nhau để tạo ra mối duy trì bền vững giữa các hệ sinh thái với nhau. các loài Bào ngư được thị trường trong nước cũng như thế giới rất ưu chuộng với giá trị vài trăm nghìn/kg tùy từng thời điểm khác nhau. mỹ nghệ. Với từng loài khác nhau có giá cả trên thị trường khác nhau.ra các giá trị đa dạng sinh học. khi một mắt xích mất đi. Ốc tù và bị khai thác cạn kiệt phục vụ cho sản xuất đồ thủ công. có loài chỉ vài nghìn đồng/kg. Các loài có giá trị kinh tế như các loài Hải sâm. Như vậy rất dễ dẫn tới hệ sinh thái san hô bị đe dọa và nguy cơ bị phá hủy là hiện hữu. hai mảnh vỏ có nơi sống quan trọng và chủ yếu là vùng rạn san hô. Bên cạnh việc tạo ra sự phát triển ổn định của hệ sinh thái nó còn tạo ra các giá trị kinh tế. Các loài trai bàn mai. những trình bày trên đã cho chúng ta thấy những tác động về nhiều mặt của hệ động vật đáy và nhất là động vật đáy của hệ sinh thái rạn san hô tới hệ sinh thái khác và tác động đến cộng đồng dân cư sinh sống trên đảo và vùng xung quanh. Như vậy. ốc. các loài ốc. và cả cầu gai cũng là những nhóm động vật đáy có giá trị dinh dưỡng cao cung cấp dinh dưỡng trực tiếp cho con người. giá trị đa dạng của chúng và những ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu của cộng đồng dân cư mà chúng ta phải có những chính sách khai thác và sử dụng nguồn lợi này một cách hợp lý và duy trì 41 . Các loài da gai (Sao biển gai) nó sử dụng san hô làm nguồn thức ăn. nhưng loài Sao biển gai lại bị loài ốc tù và sử dụng làm thức ăn. Ngoài việc tạo ra giá trị kinh tế trực tiếp còn cung cấp trực tiếp nguồn thức ăn cho con người. Như vậy. Chính vì. đa dạng của các hệ sinh thái biển đảo. quá trình tạo cân bằng sinh thái có nguy cơ bị phá hủy. Các loài Trai ngọc phục vụ cho việc nuôi trai cấy ngọc tạo ra các giá trị kinh tế cao trong sản xuất. đến một giai đoạn thuận lợi loài Sao biển gai phát triển với mật độ cao chúng tàn phá sự phát triển của san hô mà không còn loài ốc tù và để ngăn chặn quá trình này. Giá trị dinh dưỡng của các loài động vật đáy đã được chứng minh bằng thực nghiệm và trên thực tế. Nó vừa có vai trò trong kích thích các loài và vừa có vai trò trong việc hạn chế loài phát triển trong một trạng thái cân bằng nhất định để đủ tạo ra các giá trị cân bằng giữa các quần xã và quần thể.

khai thác ngành du sinh thái cũng đang tiềm ẩn những sự suy thoài về môi trường do rác thải và các hoạt động tại đó làm thay đổi các chỉ tiêu của hệ sinh thái. sự khác biệt của các khu hệ làm cho sức hấp dẫn cho các du khác thích khám phá và có thể nói sự khác biệt của khu hệ động vật đáy là một trong những tác nhân quan trọng trong việc tạo ra các giá thị khác biệt giữa các khu hệ sinh thái san hô. sự thay đổi địa điểm. Quá trình phát triển kinh tế biển đảo là một trong những mối đe dọa chính tác động tới hệ động vật đáy.sự tồn tại của các loài này trong một phạm vi cho phép nhằm khai thác và sử dụng lâu dài nguồn lợi này. Hình thức du lịch sinh thái kết hợp với lặn có khí tài đang được nhiều khách du lịch ưu thích trong đó có cả khác nước ngoài và khách trong nước. Chính vì vậy cần phải có những quy hoạch cụ thể cho các địa điểm được phép tiến hành khai thác 5. 4. Tuy nhiên. Những quy hoạch không phân vùng phát triển và bảo tồn các giá trị 42 . số lượng khách trong nước có nhu cầu tham gia tua du lịch này ngày càng tăng.2. giá trị mang lại và những ảnh hưởng tích cực của chúng ngày càng làm cho mô hình và hình thức kinh doanh này phát triển trên nhiều mặt. Tác động của con người lên hệ sinh thái động vật đáy Con người vừa là chủ thể và vừa là khách thể tác động trực tiếp và gián tiếp lên hệ động vật đáy tại các hệ sinh thái biển đảo. Những động vật đáy cỡ lớn sống trên vùng rạn làm tăng giá trị hấp dẫn cho khách du lịch. Sự phát triển ngày càng làm cho điểm du lịch Nha Trang trở lên quá tải và những du khách chỉ đến đó 1 lần và không quay trở lại do tính hấp dẫn không còn thu hút được các du khách này. Hiện nay. Do đó làm cho các tua này trở lên nhàm chán. Giá trị của động vật đáy trong phát triển ngành du lịch sinh thái Hoạt động du lịch đang ngày càng phát triển trên toàn thế giới. Hiện nay tại Việt Nam hình thức du lich sinh thái đang được khuyến khích phát triển và trong đó có nhiều nhà kinh doanh đang tích cực xúc tiến đầu tư. Hình thức du lịch kết hợp với lặn để khám phá rạn san hô chỉ được tập trung tại Nha Trang. Sự thay đổi hệ sinh thái là mối đe dọa lớn nhất dẫn tới sự suy vong của một số loài có hệ sinh thái hẹp.

các loài ốc như ốc tù và đã ở trong tình trạng cạn kiệt nguồn lợi do vậy cấn khai thác trên vùng rạn là điều bắt buộc trên các khu hệ sinh thái này để duy trì đảm bảo số lượng để phục hồi. Chính con người cũng là người trực tiếp tham gia tác động tới số lượng quần thể và sự tác động này có tính quyết định tới sự tồn tại của quần đàn. Nghiên cứu đặc điểm sinh học. hải sâm lựu. 6. Các giải pháp nhằm quản lý động vật đáy tại các vùng đảo nghiên cứu nhằm phục vụ cho công tác thiết lập quản lý 6. Sự không quan tâm của con người tới hệ động vật đáy đã hủy hoại đi môi trường sống. Các giải pháp trong việc khai thác động vật đáy trên vùng rạn san hô Hiện nay số lượng và số loài các loài động vật đáy tại các đảo.2. các loài giáp xác như tôm hùm. sinh sản của từng loài để có sơ sở khoa học cho việc tiến hành sinh sản nhân tạo các loài có sạn lượng thấp và nguy cơ mất khỏi hệ sinh thái. làm cho các loài không thích nghi được và tự biến mất khỏi vị trí sinh sống của chúng.. 43 . Sự phát triển kinh tế càng nâng cao áp lực khai thác lên nguồn lợi hải sản trong đó có nhóm động vật đáy và chủ yếu là các loài có giá trị kinh tế không chỉ chịu sức ép khai thác từ con người mà còn phải chịu sức ép từ sự giới hạn sinh thái từ các hoạt động phát triển kinh tế. sự suy vong có thể diễn ra rất nhanh. Các giải pháp trong bảo vệ hệ sinh thái cho động vật đáy Bảo vệ hệ sinh thái là một điều kiện kiên quyết trong viêc khôi phục lại các loài có giá trị kinh tế. làm thay đổi các giá trị của hệ sinh thái.tự nhiên sẽ rất dẫn đến sự suy thoái về môi trường và các giá trị đa dạng sinh học.. 6. hải sâm vú. nhằm phục hồi các loài có giá trị kinh tế. Nghiêm cấm các hoạt động khai thác san hô làm vật liệu xây dựng và làm cảnh để mất đi nơi cư trú của các loài có giá trị kinh tế. đặc biệt là các loài có giá tri kinh tế như hải sâm mít. hải sâm vàng. trong đó bảo vệ hệ sinh thái san hô là vấn đề cấp bách nhất để bảo vệ các loài động vật không xương sống đáy có giá trị kinh tế.1.

6. Trong đó nhóm động vật thân mềm có số lượng loài cao nhất 73 loài chiếm tiếp theo nhóm giáp xác có 46 loài. PHẦN V. Cần vận động và nâng cao nhận thức trong việc khai thác hải sản có tính tàn và hủy diệt hệ sinh thái như khai thác bằng xianua. mìn và các phương tiện làm thay đổi các hệ sinh thái trong quá trình khai thác. Các giải pháp trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng tại vùng nghiên cứu Tuyên truyền người dân cần tham gia khai thác và bảo vệ các vùng đã được khoanh vùng hoặc những vùng được thông báo cấm khai thác. nhiệm vụ hướng dẫn ngươi dân thực hiện tốt các mục tiêu và chính sách đã ban hành. Cần tuyên truyền cho người dân những loài đang được hạn chế và cấm khai thác trên toàn khu vực không chỉ là những nơi khoanh vùng.3. có chức năng kiểm soát sản lượng các loài trong danh mục cần bảo vệ.Thành lập ban quản lý có chức năng. nhóm da gai và giun nhiều tơ cùng có 38 loài. 44 . KẾT LUẬN Về thành phần loài: Xác định được 195 loài động vật đáy trong khu vực ven đảo Phú Quý.

ưa độ muối tương đối cao. Theo nơi ở và kiểu chất đáy thì sự phân bố của chúng theo 5 nhóm chính: nhóm ưa sống ở kiểu đáy đá vùng triều.64 kg/500m2). nhóm ưa sống trong các tảng đá san hô chết. Về ước tính trữ lượng: . . * Nhóm ưa chất đáy cát thô. .66 kg/500m2). sỏi nên sự phân bố của da gai tương đối phong phú. . Theo đới độ sâu thì đới cạn có sự phân bố về mật độ và khối lượng cao hơn đới sâu. Trong đó rạn có trữ lượng cao nhất (Đông Hòn Tranh) đạt 1.Sự phân bố của giáp xác theo chiều thẳng đứng có ba nhóm loài. vỏ sinh vật lẫn mảnh vụn san hô.Sự phân bố của nhóm loài da gai phụ thuộc vào nhiều yếu tố. tiếp đó là rạn phía Tây Hòn Tranh (1. Vùng rạn san hô quanh các điểm khảo sát của khu vực ven đảo Phú Quý thường được tạo thành bởi cát. sỏi.. và thấp nhất là rạn phía Bắc Phú Quý (0. trung triều và thấp triều.Về sự phân bố: .Phân bố của nhóm giun nhiều tơ trong vùng rạn san hô chủ yếu theo các nhóm sinh thái sau: * Nhóm loài ưa sống trên san hô. nhóm hoạt động mạnh ở vùng rạn.14 kg/500m2). nhóm ưa sống trên san hô sống. Tây Hòn Tranh (1. .05 kg/500m2). 45 . tiếp đó là rạn phía Nam. tập trung ở ba vùng độ cao khác nhau: vùng cao triều. đá phong hoá từ đá cát kết. coi san hô là giá thể... Đông Phú Quý (1. Phân bố trên các đới độ sâu khác nhau thường có các loài khác nhau. Thấp nhất là rạn phía Bắc Phú Quý (0.Phân bố về thành phần loài nhóm động vật thân mềm không đồng đều giữa các điểm rạn nghiên cứu..Tổng trữ lượng tức thời của động vật thân mềm ước tính khoảng 31.Ước tính tổng trữ lượng nhóm giáp xác là 34. nhóm ưa sống ở kiểu đáy cát. Mật độ và khối lượng của động vật thân mềm theo vị trí địa lý có xu hướng tăng dần từ bờ ra khơi.5 tấn. Một số điểm khảo sát thường có tích tụ bùn. Tây Bắc Phú Quý (1.32 kg/500m2).95 kg/500m2.7 tấn.21 kg/500m2. *Nhóm hẹp muối. * Nhóm loài ưa chất đáy sét bột. Trong đó rạn có trữ lượng cao nhất (Đông Hòn Tranh) đạt 1.67 kg/500m2). cát.

Đáng chú ý hơn cả là có cua xanh. Chương trình điều tra tổng hợp vùng ven bờ THUẬN HẢI .MINH HẢI. 46 . TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. 8 loài có giá trị dinh dưỡng và là mặt hàng xuất khẩu quan trọng. các loài có giá trị kinh tế tập trung vào nhóm Hải sâm là chủ yếu. 1977 – 1980. Trong tổng sổ 38 loài da gai đã phát hiện.Đã ghi nhận được 23 loài động vật thân mềm có giá trị làm thực phẩm được khai thác thường xuyên. Đã thống kê được một số loài giáp xác có giá trị kinh tế và quý hiếm. 7 loài ghẹ và 2 loài tôm là những loài có giá trị và sản lượng cao. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện chương trình. Ngoài ra còn có một số loài như cầu gai đen (Diadema setosum). sao biển (Archaster typicus).

Phòng lưu trữ Viện nghiên cứu Hải sản. Nguyễn Huy Yết. trang 69 . Đội điều tra liên hiệp Việt Trung vịnh Bắc Bộ. Sơ bộ nghiên cứu động vật da gai ở vùng đảo Phú Quốc và Thổ Chu. 12. Nguồn lợi sinh vật và các hệ sinh thái biển. 9. trang 51. 2005. 1994. 11. 47 . 4. Đào Tấn Hổ. tập VII. Các hệ sinh thái biển – Chức năng. trang 112-118 5. Sinh vật đáy. Viện khao học Việt Nam. 1994. 2009. tập IV. Đào Tấn Hổ. 2006. 1991. 6.tập IV. 1994. Tuyển tập nghiên cứu biển. Thái Thanh Dương. Báo cáo tổng kết đề tài “Đánh giá nguồn lợi cá rạn san hô ở một số vùng dự kiến thiết lập khu bảo tồn biển và một số loài hải sản có giá trị kinh tế cao ở dốc thềm lục địa việt nam. 1960 – 1962. trang 52-58. Tuyển tập báo cáo khoa học hộ nghị khoa học toàn quốc về biển lần thứ III. Hệ sinh thái rạn san hô biển Việt Nam. Chuyên khảo Biển Việt Nam . trang 69 -85. 2008. Nha Trang. sinh thái môi trơng biển. Trung tâm Tư vấn chuyển giao công nghệ thuỷ sinh và môi trườngViện Nghiên cứu Hải sản. Hải Phòng. Khóa tập huấn quốc gia về quản lý khu bảo tồn biển. Phạm Thược. 2003. tháng 8 năm 2003. Võ Sĩ Tuấn. Chuyên khảo Biển Việt Nam.85. Tạp chí sinh học (Viện khoa học Việt Nam). Đỗ Văn Khương và ctv. Nguyễn Văn Chung. Danh mục động vật da gai biển Việt Nam. Sinh học và công nghệ sinh học biển. Báo cáo ngư trường vịnh Bắc Bộ. Nxb Khoa học và công nghệ. Dự án khu bảo tồn biển Hòn Mun. Nguồn lợi sinh vật vùng biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. 2009. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật 7. tài liệu lưu trữ Viện nghiên cứu hải sản. 13. Đào Tấn Hổ. Nguyễn Quang Hùng. Nguồn lợi hải sâm ở vùng biển phía Nam Việt Nam. 1996.2. Động vật thân mềm hai mảnh vỏ biển Việt Nam. Động vật thủy sản thâm mềm thường gặp ở Việt Nam. đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững nguồn lợi”. 1992. hiện trạng sử dụng và những tác động. tập I. Đào Tấn Hổ. Thành phần loài động vật da gai ở vùng biển Côn Đảo. tập I. 10. 8. Nxb Khoa học và công nghệ 3.

14. Nguyễn Huy Yết, Võ Sỹ Tuấn, 2003. Đặc trưng sinh thái rạn san hô. Sinh vật

và sinh thái biển. Biển Đông tập IV, trang 231 – 253. Nxb Đại học quốc gia Hà Nội
15. Sách đỏ Việt Nam, 2007. Phần I. Động vật. Nxb Khoa học tự nhiên và công

nghệ.
16. WWF, 2005. Sổ tay hướng dẫn “Giám sát và điều tra đa dạng sinh học”.

Phương pháp nghiên cứu và giám sát rạn san hô. Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2003
17. Conand, C., 1990. The fishery resources of Pacific island countries - Part 2.

Holothurians. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 1990.
18. Dawydoff, C., 1952. Contribution a l’Etude des Invente’bre’s de la faune

marine bentheque de l’Indochine. No: 9, pP. 137 – 144.
19. Fauvel P., 1953. Annelida polychaeta. The fauna of India including Pakistan,

Ceylon, Burnma and Malaysia: 1-479. Alahabad – 1953.
20. Gabriella Bianchi, 1984. Field guide to the commercial marine and brackish

water species of Pakistan. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 1985.
21. Gurjanova E.F. et al, 1972. Intertidal zone of the Tonkin Gulf. The fauna of

the USSR page: 179 – 197. Leningrad 1972.
22. Imajima M. et Harimand O., 1964. The polychaeta annelids of Japan. Part 1:

1 – 237. California, 1964.
23. Jorgen Hylleberg, 1998. Classification of Bivalves. Institute of Biological

Sciences, Aarhus University Press, Denmark. Printed in Denmark. 32 p.
24. Kent E. Carpenter and Volker H. Niem, 1998. The living marine resource

of the Western Central Pacific. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 1999.
25. Kevin Lampell, 1992. Bivalves of Australia, Vol 1. Crawford house press

Bathurt.
26. Takashi Okutani, 2000. Marine molluks in Japan. Tokai university press 27. Terrence M. Gosliner, David W.Behrens, Gary C.Williams, 1996. Coral

reef animal of the Indo-Pacific. Monterey, California.

48

28. Smith, C. W. (Ed.). June 1-3, 1978. Proceedings of the Second Conference

in Natural Sciences, Hawaii Volcanoes National Park.
29. Oyvind Fjukmoen, 2006. The Shallow-water Macro Echinoderm Fauna of

Nha Trang Bay (Vietnam): Status at the Onset of Protection of Habitats. Master Thesis in Marine Biology for the degree.

PHỤ LỤC Phụ lục 1. Cấu trúc thành phần loài động vật đáy vùng ven đảo Phú Quý

49

Ghi chú: (1) Đông Hòn Tranh; (2) Tây Hòn Tranh; (3) Khu Hòn Đỏ, Hòn Đen; (4) Đông Nam Phú Quý; (5) Đông Bắc Phú Quý; (6) Tây Nam Phú Quý; (7) Tây Bắc Phú Quý; (8) Bắc Phú Quý; (9) Nam Phú Quý.
ST Tên khoa học T I NGÀNH THÂN MỀM MOLLUSCA LỚP GASTROPODA 1 Bộ Vetigastropoda Họ Trochidae 1 Tectus pyramis (Born, 1778) 2 Tectus niloticus Linne’, 1767 3 Trochus maculatus Linnaeus, 1758 4 Trochus conus (Gmelin, 1791) 5 Calliostoma toshiharuai Kosuge,1997 6 Umbonium vestiaeum (Linnaeus, 1758) 7 Hemifusus colosseus (Lamark, 1816) 8 Leucozonia smaragdula (Linnaeus, 1758) Họ Turbinidae 9 Turbo stenogyrus (Fischer, P., 1873) 10 Turbo chrysostomus Linne’, 1758 Bộ Discopoda 2 Họ Strombidae 11 Lambis scorpius (Linne’, 1758) 12 Lambis lambis (Linnaeus, 1758) 13 Lambis chiragra (Linne’, 1767) 14 Lambis crocata (Link, 1807)

(1)

(2 )

Vùng phân bố (3 (4 (5 (6 (7 ) ) ) ) )

(8 )

(9 )

۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷

۷

۷

۷ ۷

۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷

۷ ۷

۷ ۷ ۷

۷

۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷

۷

۷

۷

۷ ۷

50

1816) 27 Coralliophila radula (Adams. 1758) 30 Sabia conica (Shumaecher. 1758 25 Cypraea lynx Linnaeus. 1758) 19 Calpurnus verrucosus (Linnaeus. 1825) Họ Ovulidae 18 Ovula ovum (Linnaeus. 1758 22 Cypraea arabica Linne’. 1758) ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 51 . 1758) Họ Bursidae 20 Tutufa rubeta Roding.1798 29 Drupa ricinus ricinus (Linnaeus. 1758 23 Cypraea mauritiana Linne’. 1798) 32 Haustellum haustellum (Linnaeus. 1758) Họ Vermetidae 17 Dendropoma maximum (Sowerby. 1758 3 Bộ Neogastropoda Họ Muricidae 26 Coralliophila neritoides (Lamarck. 1798 Họ Cypraeidae 21 Cypraea vitellus Linnaeus. 1771 Họ Personidae 16 Distorsio anus (Linnaeus.15 Strombus minimus Linnaeus. 1758 24 Cypraes argus Linnaeus.. A. 1817) 31 Mancinella tuberosa (Roding. 1855) 28 Durpa rubusidaeus Roeding.

1758) 5 Bộ Ostreoida Họ Pectinidae 45 Pedum spondyloideum (Gmelin. 1819 43 Tridacna maxima (Roding. 1816) LỚP BIVALVIA 4 Bộ Veneroida Họ Tridacnidae 41 Tridacna crocea Lamarck.33 Chicoreus bruneus (Link. 1791) 46 Mimachlamys albolineata (Sowerby. 1842) 6 Bộ Pteroida Họ Pteriidae ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 52 . 1758 37 Conus capitaneus Linne. 1819 42 Tridacna squamosa Lamarck. 1758 Họ Fasciolariidae 38 Fusinus nicobaricus (Roding. 1758 Họ Conidae 35 Conus vexillum vexillum Gmelin. 1798) 39 Leucozonia smaragdula (Linnaeus. 1758) Họ Melongenidae 40 Hemifusus colosseus (Lamark. 1789 36 Conus ebraeus Linnaeus. 1807) Họ Turbinellidae 34 Vasum tubinellum Linne. 1798) 44 Periglypta reticulata (Linnaeus.

47 Pinctada maculta (Gould. 1819 Họ Isognomonidae 53 Isognomom isognomun (Linnaeus. 1866) Họ Pholadidae 56 Barnea candida (Linnaeus. 60 Anadara senilis (Linnaeus. 1758) 49 Pinctada martensii (Dunker. 1819 59 Arca sp. 1758) 61 Anadara inaequivalvis (Bruguière. 1866) 55 Teredo manni (Wright. ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 53 . 8 Bộ Arcoida Họ Arcidae 58 Arca ventricosa Lamarck. 1807) 50 Pinctada albina (Lamarck. 1789) 9 Bộ Mytiloida Họ Mytilidae 62 Perna sp. 1819) 51 Pinctada sp. 1850) 48 Pinctada margaritifera (Linnaeus. 1758) 57 Barnear sp. Họ Malletiidae 52 Malleus albus Lamarck. 1758) 7 Bộ Myoida Họ Teredinidae 54 Bankia saulii (Wright.

. 1791 LỚP CEPHALOPODA Họ Sepiidae 67 Speia latimanus Quoy and Gaimard. 1891 71 Loligo chinensis Gray. 1987 Họ Loliginidae 69 Sepioteuthis lessoniana Lesson. 1814 II NGÀNH GIUN ĐỐT ANNELIDA LỚP GIUN NHIỀU TƠ POLYCHAETA 1 Bộ Errantia Họ Glyceridae 74 Glycera manorae Fauvel. 1830 70 Loligo singhalensis Ortmann. 1804) ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 54 . 1932 75 Glycera rouxii Audet Edw. 1832 68 Sepia vietnamica Khromov. 1900 77 Arabella irricolor (Montagu. 1849 72 Loligo edulis Hoyle. 1778 65 Pinna albina (Reeve. 1885 Họ Octopodidae 73 Octopus albus Rafinesque.63 Perna viridis (Linnaeus. 1758) Họ Pinnidae 64 Pinna vexillum Born. 1857) 66 Pinna bicolor Gmelin. 1833 Họ Phyllodocidae 76 Phyllodoce malmgreni Gravier.

1820) 79 Eunice indica Kinberg. 1856) 94 Harmothoe sp. 1900) 93 Harmothoe indica (Kinberg. 1868) 88 Nereis erythraensis Fauvel. 1840 87 Perinereis vancaurica (Ehlers. 1921 82 Lysidice collaris Grube 1870 83 Marphysa stragulum (Grube. 1887 latreilli Audouin & Milne ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 55 . typica Grube. 1834 81 Lumbriconereis simplex Southern. 1878) 84 Onuphis investigatoris Fauvel. Họ Syllidae 95 Syllis variegata Grube. 1766 Họ Aphroditidae 91 Lepidonotus tenuisetosus (Gravier. 1860 Họ Nephthydidae 96 Nephthys malmgreni Theel.brevicirris (Grube. 1902) 92 Lepidonotus jacsoni (Waters. 1914 89 Nereis sp. 1878) 86 Perinereis nuntia var. 90 Nereis capensis Pallas.78 Eunice antennata (Savygny. 1865 Lumbriconereis 80 Edwards. 1879 97 Nephthys inermis Ehlers. 1932 Họ Nereidae 85 Perinereis nuntia var.

1878) Họ Sternaspidae 111 Sternaspis scutata Ranzani. 1905) 105 Terebellides stroemi Sars. 1835 106 Polymnia nebulosa (Montagu.98 Nephthys dibranchis Grube. 1879 Họ Serpulidae 110 Hydroides minax (Grube. 1850) 101 Scolelepis sp. 1921) 103 Scoloplos sp. 1818) Họ Ophellidae 107 Armandia leptocirris (Grube. Họ Ariciidae 102 Scoloplos marsupialis (Southern. 1877 Họ Chrysopetalidae 99 Bhawani cryptocephala Gravier. 1921 Họ Cirratulidae 109 Cirratulus dasylophius Marenzeller. 1901 2 Bộ Sedentaria Họ Spionidae 100 Laonice cirrata (Sarar. 1878) Họ Capitellidae 108 Mastobranchus indicus Southern. 1817 III NGÀNH CHÂN ĐỐT ARTHROPODA ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 56 . Họ Terebellidae 104 Streblosoma cespitosa (Willey.

1758) Họ Palaemonidae 123 Urocaridella antonbruunii (Bruce.Chung. 1984 Họ Penaeidae 128 Parapenaeopsis cornuta (Kishinouye. 1971) ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 57 .LỚP MALACOSTRACA 1 Bộ Decapoda Họ Diogenidae 112 Dardanus megistos (Herbst. 1979 126 Periclimenes inornatus Kemp. 1812) 115 Dardanus pedunculatus (Herbst. 1937 117 Clibanarius seurati Forest. 1775) 114 Dardanus guttatus (Olivier. 1902) 125 Periclimenes magnificus Bruce. 1922 127 Vir philippinensis Bruce & Svoboda. 1900) 129 Parapenaeopsis amicus (N. 1804) 113 Dardanus lagopodes (Forsskål. 1952 Họ Grapsidae 121 Plagusia depressa (Fabricius. 1804) 120 Aniculus maximum Edmondson.V. 119 Trizopagurus strigatus (Herbst. 1775) Họ Raninidae 122 Ranina ranina (Linnaeus. 1804) 116 Calcinus minutus Buitendijk. 1951 118 Paguritta sp. 1967) 124 Periclimenes brevicarpalis (Schenkel.

145 Lysmata amboinensis De Man. 141 Betaeus sp.Họ Portunidae 130 Charybdis affinis Dana. 1852 131 Charybdis helleri (Minler Edwards. 143 Synalpheus stimpsoni (De Man 1888) 144 Nennalpheus sp. 1908d 139 Alpheus yaldwyni Stimpson. 1758) 133 Charybdis sp. 1983 Họ Eugonatonotidae 148 Rhynchocinetes hiatti Kamezaki. 1867) 132 Charybdis cruciata (Linnaeus. 1909b 138 Alpheus rapacida De Man. 1775) 136 Alpheus euphrosyne De Man. 1888 146 Lysmata multiscissa (Nobili. 142 Synalpheus sp. 134 Charybdis japonica (Milne Edwards. 1861) Họ Alpheidae 135 Alpheus malabaricus (Fabricius. 1871 140 Alpheus sp. 1904) 147 Lysmata debelius Bruce. 1897 137 Alpheus djboutensis De Man. Họ Stenopodidae 150 Stenopus zanzibaricus Bruce 1976 ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 58 . 1988 149 Rhynchocinetes sp.

1758) IV NGÀNH DA GAI ECHINODENNATA LỚP SAO BIỂN ASTEROIDEA 1 Bộ Paxillosida Họ Atropectinidae 158 Astropecten polyacanthus Müller & Troschel. 1842 2 Bộ Spinulosida Họ Acanthasteridae 159 Acanthaster planci (Linnaeus. 1837 154 Birgus latro (Linnaeus. 1884) 157 Odontodactylus scyllarus (Linnaeus. 1767) Họ Xanthidae 155 Epixanthus japonicus Bate. Milne Edwards.151 Stenopus pyrsonotus Goy and Devaney. 1840) 3 Bộ Valvatida Họ Oreasteridae 161 Gymnanthenea leavis Clark. 1758) Họ Echinasteridae 160 Echinaster luzonicus (Gray.1842) ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 59 .1888 2 Bộ Stomatopoda Họ Gonodactylidae 156 Odontodactylus brevirostris (Miers. 1811) Họ Coenobitidae 153 Coenobita perlatus H. 1938 162 Culcita novaeguineae (Muller&Troschel. 1980 152 Stenopus hispidus (Olivier.

1778) 174 Echinothrix diadema (Linnaeus. 166 Formia milleporella Clark. 1816) ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 60 .1774) 173 Diadema setosum (Leske.Họ Ophidiasteridae 163 Linckia multifora (Lamarck. 1835) 170 Holothuria hilla Lesson. 1875 LỚP HẢI SÂM HOLOTHUROIDEA 4 Bộ Aspidochirotida Họ Holothuridae 168 Holothuria atra Jaeger. 7 Bộ Cidaroida Họ Cidaridae 176 Prionocidaris verticillata (Lamarck. 1758) 165 Linkia sp. 1833 169 Holothuria leucospilota (Brandt. 1830 171 Holothuria edulis Lesson. l921 167 Formia indica Perrir. 1830 LỚP CẦU GAI ECHINOIDEA 5 Bộ Aulodonta Họ Diadematidae 172 Echinothrix calamaris (Pallas. 1758) 6 Bộ Camarodonta Họ Echinometridae 175 Echinostrephus sp. 1816) 164 Linckia laevigata (Linnaeus.

1758) LỚP HUỆ BIỂN CRINOIDEA 178 Comaster gracilis (Hartlaub. 186 Cenometra bella (Hartlaub. 1881) 184 Stephanometra sp.8 Bộ Temnopleuroida Họ Temnopleuroida 177 Tripneustes gratilla (Linnaeus. LỚP ĐUÔI RẮN OPHIUROIDEA Họ Ophiolepididae 190 Ophiolepis superba Clark. 1888) 183 Himerometra robustipinna (Carpenter. 1841) 188 Comaster sp. 1911) 180 Lamprometra palmata (Müller. 1915 Họ Ophiodermatidae 191 Ophiarachna incrassata (Lamarck. 1879) 193 Ophioderma brevicaudum Lütken. 189 Phanogenia sp. 185 Himerometra sp. 1816) 192 Ophiocrates heros (Lyman. 1893) 179 Comissia pectinifera (Clark. 1890) 187 Comanthus parvicirrus (Müller. 1856 Họ Ophiuridae 194 Ophiactis lymani Ljungman. 182 Liparometra regalis (Carpenter. 1871 ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ 61 . 1841) 181 Lamprometra sp.

Họ Ophiactidae 195 Ophiopholis mirabilis (Duncan. 1879) ۷ 10 66 50 72 49 42 39 37 ۷ 75 Tổng 3 62 .

10031’47”N D5 108057’55”E. Phú Quý 10035’27”N 0 D17 108 54’18”E. Phú Quý 10034’36”N D16 108055’21”E. Phú Quý 10035’12”N D14 108055’21”E. Phú Quý 10034’06”N 0 D23 108 54’11”E. Phú Quý 10032’40”N D7 108058’02”E. Phú Quý 10032’44”N D26 108054’09”E. Phú Quý 10028’59”N 0 D40 Phú Quý 108 58’39”E. Phú Quý 10032’52”N 0 D25 108 54’56”E. Phú Quý 10032’05”N 0 D28 108 53’496”E. Phú Quý 10035’08”N 0 D20 108 53’51”E. 10030’41”N D3 Phú Quý 108059’03”E. Phú Quý 10035’46”N D19 108054’33”E. Phú Quý 10033’35”N 0 D11 108 57’56”E. Phú Quý 10034’41”N D10 108056’33”E. Phú Quý 10029’52”N 0 D33 108 55’17”E. Phú Quý 10030’43”N 0 D32 108 54’21”E. Phú Quý 10030’19”N 0 D35 108 56’37”E. Phú Quý 10029’53”N D36 108056’21”E. Phú Quý 10034’36”N 0 D22 108 54’42”E. Phú Quý 10033’38”N 0 D15 108 55’19”E.Phụ lục 2. Phú Quý 10033’47”N 0 D9 108 58’00”E. Phú Quý 10030’30”N D24 108053’35”E. Phú Quý 10030’39”N D31 108054’58”E. Phú Quý 10029’53”N D34 108056’07”E. 10031’21”N 0 D4 Phú Quý 108 58’21”E. Phú Quý 10035’56”N 0 D18 108 53’27”E. Phú Quý 10032’24”N 0 D6 108 58’58”E. Phú Quý 10034’23”N 0 D13 108 56’41”E. Phú Quý 10031’10”N D12 108056’37”E. Phú Quý 10034’53”N D21 108054’21”E. Phú Quý 10031’22”N 0 D30 108 53’57”E. Phú Quý 10032’23”N 0 D27 108 55’17”E. 10030’00”N D2 Phú Quý 108058’46”E. 10029’15”N 63 . Phú Quý 10029’14”N 0 D37 108 55’48”E. Phú Quý 10033’06”N 0 D8 108 58’34”E. Phú Quý 10028’35”N 0 D38 108 57’29”E. Phú Quý 10031’32”N D29 108055’00”E. Kinh độ vĩ độ các trạm khảo sát tại đảo Phú quý Tên Trạm Địa điểm Kinh độ Vĩ độ D1 Phú Quý 108058’23”E. Phú Quý 10030’06”N D39 108057’48”E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful