PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE

Dan NICULA
Universitatea TRANSILVANIA din Braşov
Departamentul de Electronică şi Calculatoare

E-mail dan.nicula@unitbv.ro
URL DanNicula.ro
PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 2
Pagina de web a cursului
DanNicula.ro/vlsi
© 2012 DanNicula.ro
PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 3
DanNicula.ro/vlsi bibliografie
© 2012 DanNicula.ro
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 4
DanNicula.ro/vlsi bibliografie
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 5
DanNicula.ro/vlsi Laborator/Proiect
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 6
Ce înseamnă “VLSI”?
• SSI – Small Scale Integration, <10
2
tranzistoare, porţi şi
bistabile
• MSI – Medium Scale Integration, < 10
3
tranzistoare,
numărătoare, registre, memorii RAM
• LSI – Large Scale Integration, < 10
4
tranzistoare, procesare
digitală simplă
• VLSI – Very Large Scale Integration, < 10
6
– 10
7
tranzistoare, procesoare complexe
• ULSI – Ultra Large Scale Integration, < 10
8
tranzistoare

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 7
Tema 1
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 8
Tema 1: Inventatorii circuitului integrat
The First Integrated Circuit
In 1958, Texas Instruments inventor Jack Kilby
demonstrated the first electronic circuit in which more than
one transistor was fabricated on a single piece of
semiconductor material.
About a half inch wide, this archaic-looking collection of
two transistors mounted on a bar of germanium was
nonetheless the first integrated circuit. It was demonstrated
by TI on September 12, 1958. (Image courtesy of Texas
Instruments, Inc.)

Read more:
http://www.answers.com/topic/integrated-
circuit#ixzz272OFesEF

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 9
Livrare temă pe email
• FROM: <student>@xu.unitbv.ro
• TO: dan.nicula@unitbv.ro
• SUBJ: STUD_PCI - Tema 1
• Termen: 1 săptămână (începând de azi)


© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 10
Cronologia realizărilor în domeniul VLSI
“Fundamentals of Modern VLSI Devices”
Yuan Taur, Tak H. Ning

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 11
Tendințe în domeniul VLSI
“Fundamentals of Modern VLSI Devices”
Yuan Taur, Tak H. Ning

• Dimensiune litografie CMOS
• Număr de tranzistoare pe chip
pentru DRAM
• Număr de tranzistoare pe chip
pentru microprocesoare
• Număr de biți de memorie pe
chipFlash


© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 12
Legea lui Moore
http://www.intel.com/technology/mooreslaw/index.htm
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 14
Direcţii de dezvoltare a circuitelor integrate digitale
• Tehnologia – micşorarea
dimensiunii tranzistoarelor
• Calitatea suportului de
Siliciu
– creşterea ariei wafer-ului
– reducerea numărului de
defecte
• Perfecţionarea
circuitelor implementate
– circuite cu mai puţine
tranzistoare pentru aceleaşi funcţii
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 15
Lingoul de siliciu
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 16
Metodologia de proiectare a sistemelor digitale
Sinteză
Implementare
Descriere
Ideea fundamentală a cursului
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 17
Ierarhizarea astractizărilor în
proiectarea circuitelor integrate
Ideea fundamentală a cursului
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 18
Metodologia de proiectare a sistemelor digitale
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 19
Tehnologii de realizare a sistemelor digitale actuale
• Dispozitive programabile FPGA
• ASIC celule standard
• Altceva. Ce?
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 20
Metodologii de proiectare a sistemelor digitale
• Circuite cu funcţie fixă
• Circuite programabile
• Circuite semi-custom
• Circuite full-custom
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 21
Circuite cu funcţie fixă
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 22
Circuite programabile
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 23
Layout-ul unei celule standard
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 24
Rutarea celulelor standard
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 25
Circuite semi-custom
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 26
Layout de ASIC pe bază de celule standard
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 27
Circuite full-custom
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 28
ASIC
Application Specific Integrated Circuit
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 29
Tema 2: Comparație FPGA - ASIC
• DanNicula.ro/vlsi Bibliografie, Intel
• FPGA vs. ASIC


• TSMC – Taiwan Semiconductor Manufacturing Company www.tsmc.com


• UMC – United Microelectronics Coproration www.umc.com


© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 30
Livrare temă pe email
• FROM: <student>@xu.unitbv.ro
• TO: dan.nicula@unitbv.ro
• SUBJ: STUD_PCI - Tema 2
• Termen: 1 săptămână (începând de azi)


© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 31
CAPITOL 1 – Circuite CMOS
1.1 Scurt istoric CMOS
1.2. Tranzistorul MOS
1.3. Comutatoare cu tranzistoare MOS
1.4. Circuite Logice CMOS
1.5. Reprezentarea circuitelor şi a sistemelor
1.6. Caracteristici CMOS
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 32
1.1 Scurt istoric CMOS
• CMOS - Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
• Efectul MOS-FET (J. Lilienfeld, 1925, O. Heil 1935)
• Primul calculator MOS: 1965
• Tehnologie nMOS: 1971
• Tehnologie CMOS: putere scăzută
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 33
Tema 3: Tranzistorul MOS
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 34
Livrare temă pe email
• FROM: <student>@xu.unitbv.ro
• TO: dan.nicula@unitbv.ro
• SUBJ: STUD_PCI - Tema 3
• Termen: 1 săptămână (începând de azi)


© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 35
Tranzistorul nMOS
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 36
1.3. Comutatoare cu tranzistoare MOS
• Comutator n-MOS (0 tare, 1 slab)
• Comutator p-MOS (0 slab, 1 tare)
• Poartă de transmisiune (0 tare, 1 tare)

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 37
1.4. Circuite Logice CMOS
• 1.4.1. Inversorul CMOS
– Tabel de adevăr
– Comutator N, comutator P cu comezi independente
– Structură inversor CMOS

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 38
Porți logice NAND/NOR
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 39
Porți logice compuse
D C B A F · + · =
D C B A F · + + = ) (
D C B A F · + + = ) (
D C B A F · + + = ) (
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 40
Multiplexoare implementate cu porţi de transmisiune
0 1
I S I S Y · + · =
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 41
Latch D
D CK Q
+
0 0
1 1
X Q
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 42
Latch D – funcționare
clk=0
clk=1
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 43
Bistabil D
D CK Q
+
0 0
1 1
X X Q
clk=0
clk=1
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 44
Probleme (1)
1. Proiectaţi structurile de porţi CMOS care
implementează următoarele funcţii:
Z A B C D = · · ·
Z A B C D = + + +
( ) ( ) Z A B C D = · · +
( ) ( ) ( ) Z A B C D = · + ·
( ) ( )
Z A B C A B = · + · +
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 45
Probleme (2)
2. Implementaţi cu porţi CMOS următoarea funcţie:


3. Implementaţi un multiplexor 4:1 în două versiuni:
a. Ca cu circuit combinaţional oarecare,
b. Cu porţi de transmisiune.
Z A B C A B C A B C A B C = · · + · · + · · + · ·
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 46
Probleme (3)
4. Proiectaţi un latch D care poate fi resetat de un
semnal asincron RESET, independent de starea
semnalului CLK (RESET = 1 ÷ Q = 0).

5. Proiectaţi un bistabil D care poate fi setat de un
semnal asincron, independent de starea semnalului
CLK (SET = 1 ÷ Q = 1).

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 47
CAPITOL 1 – Circuite CMOS
1.1 Scurt istoric CMOS
1.2. Tranzistorul MOS
1.3. Comutatoare cu tranzistoare MOS
1.4. Circuite Logice CMOS
1.5. Reprezentarea circuitelor şi a sistemelor
1.6. Caracteristici CMOS
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 48
1.5. Reprezentarea circuitelor şi a sistemelor
• Diagrama Y
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 49
Proiectarea “top-down” – diagrama Y
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 50
Y: Reprezentarea comportamentală
• Descrie modul în care un sistem răspunde la un set
de stimuli:
– Ecuaţii logice
– Tabele intrări-ieşiri
– Grafuri, organigrame
– Algoritm pseudo-cod
– HDL (VHDL, Verilog)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 51
Y: Reprezentarea structurală
• Descrie cum sunt interconectate componentele
pentru a obţine o anumită funcţie-comportament:
– Module, circuite
– RTL (VHDL, Verilog)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 52
Y: Reprezentarea fizică
• Descrie cum se construieşte sistemul pentru a
produce o anumită structură, cu un anumit
comportament:
– Măşti pentru realizarea diferitelor etape din tehnologia
circuitelor integrate
– Poligoane asociate layer-elor
– Circuite IO
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 53
Tema 4
• Dezvoltaţi modelele comportamental, structural, fizic
pentru un sumator complet de 1 bit.
A. Proiectaţi un model comportamental.
B. Proiectaţi structura de porţi CMOS care implementează
funcţiile S şi Co.
C. Scrieţi un model Verilog pentru structura propusă.
D. Extrageţi un model SPICE pentru sumator.
E. Verificaţi modelele prin simulare.
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 54
Livrare temă pe email
• FROM: <student>@xu.unitbv.ro
• TO: dan.nicula@unitbv.ro
• SUBJ: STUD_PCI - Tema 4
• Termen: 1 săptămână (începând de azi)


© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 55
Exemplu: Registru cu validare (1)
Cale de date
Cale de control
Comenzi de ieşire Comenzi de intrare
Date de ieşire Date de intrare
Ceas şi reset
Semnale
de stare
Semnale
de control
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 56
Exemplu: Registru cu validare (2)
d
en
ck
reset
q
d
en q
ck
reset
d q
ck
reset
0
1
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 57
Exemplu: Registru cu validare (3)

Registru de stare
logică
de
stare
logică
Date de intrare
Date de ieşire
d
en q
ck
Ck
Reset
logică
de
ieşire
d q
ck
Comenzi de intrare
Comenzi de ieşire
Cale de date
Cale de control
Semnale de comandă
Semnale de stare
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 58
Registru cu validare (4) - model Verilog RTL
module dff4 (
ck_i, // clock
reset_i, // asynchronous reset active high
d_i, // data
en_i, // enable
q_o // output
);

input ck_i;
input reset_i;
input[3:0] d_i;
input en_i;
output[3:0] q_o;

reg[3:0] q_o;

always @(posedge ck_i or posedge reset_i)
if (reset_i) q_o <= 'b0; else
if (en_i) q_o <= d_i;

endmodule
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 59
Registru cu validare
– reprezentare grafică a
netlist-ului post-sinteză
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 60
1.6. Caracteristici CMOS (1)
• Amplitudine logică maximă - ieşirea atinge V
DD
şi V
SS
.

• Timpi de creştere şi de cădere de acelaşi ordin de
mărime.
• Memoriile pot fi implementate atât dens cât şi cu
consum redus de putere.
• Porţile de transmisiune transferă bine ambele nivele
logice, permitând utilizarea eficientă a structurilor de
multiplexoare, latch-uri şi bistabile.

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 61
1.6. Caracteristici CMOS (2)
• Disipaţia de putere este minimă - aproximativ nulă în
regim static.
• Tensiunea de alimentare 1.5 - 15 V. Tensiune de prag
între nivelele logice este un procent din V
DD
.
• Densitate mare de împachetare - un inversor necesită
numai două tranzistoare.
• Layout-ul încurajează structurile regulate şi uşor de
automatizat.
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 62
CAPITOLUL 2
– Teoria tranzistorului MOS
• 2.1 Introducere
• 2.2. Tranzistorul nMOS
– 2.2.1. Structura
– 2.2.2. Analiza electrostatică
– 2.2.3. Tensiunea de prag
• 2.3. Ecuaţiile dispozitivelor MOS
– 2.3.1. Caracteristicile şi ecuaţiile tranzistorului MOS în
regim static
– 2.3.2. Efecte secundare
– 2.3.3. Modelul SPICE - level 1
– 2.3.4. Modelul de semnal mic al tranzistorului MOS
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 63
2.1 Introducere
- Convenţie de notaţii
i
DS
= I
DS
+ i
ds
= I
DS
+ I
ds
sin et
- Simboluri tranzistoare
- Caracteristici statice: I
DS
(V
GS
)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 64
Tipuri de tranzistoare
- enhancement (cu îmbogățire),
- depletion (cu golire)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 65
Tranzistor MOS
Tranzistor MOS = dispozitiv semiconductor în care
conducţia este asigurată de purtători majoritari.
Curentul prin canalul de conducţie dintre sursă şi
drenă este modulat de tensiunea aplicată între
poartă (G) şi sursă (S).

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 66
Tranzistor MOS = Robinet pentru curent


How Transistors Work - The MOSFET
http://www.youtube.com/watch?v=QO5FgM7MLGg&fea
ture=BFa&list=PLA7442DB6DDBA3C0D
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 67
Tema 5
• Dezvoltaţi o analogie între un robinet și un tranzistor
MOS.
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 68
Livrare temă pe email
• FROM: <student>@xu.unitbv.ro
• TO: dan.nicula@unitbv.ro
• SUBJ: STUD_PCI - Tema 5
• Termen: 1 săptămână (începând de azi)


© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 69
2.2. Tranzistorul nMOS
2.2.1. Structura
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 70
2.2.2. Analiza electrostatică
Ipoteze simplificatoare:
– Comportarea la suprafaţa semiconductorului este identică
cu cea din volum.
– Nu există sarcini în oxid sau interfaţa oxid-semiconductor.
– Neglijarea diferenţei interne de potenţial între metal şi
semiconductor.
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 71
Regiunea de acumulare
t GS
V V << < 0
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 72
Regiunea de golire
t GS
V V ~
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 73
Regiunea de inversie
t GS
V V >
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 74
TEMA 6: Verificarea cunoştiinţelor
• Care este deosebirea dintre:
– Juncţiunea PN a tranzistoarelor bipolare şi
– Joncţiunea PN din stratul de inversie al tranzistoarelor
nMOS?

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 75
Livrare temă pe email
• FROM: <student>@xu.unitbv.ro
• TO: dan.nicula@unitbv.ro
• SUBJ: STUD_PCI - Tema 6
• Termen: 1 săptămână (începând de azi)


© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 76
2.2.3. Tensiunea de prag
fb t t
V V V
mos
+ =
ox
b
b t
C
Q
V
mos
+ u = 2
|
|
.
|

\
|
= u
i
A
b
n
N
q
KT
ln
b A Si b
N q Q u · · · · · = 2 2 c
ox
SiO
ox
x
C
2
c
=
ox
fc
MS fb
C
Q
V ÷ u =
Tensiune de
benzi
netede
Potenţial de volum:
diferenţa de potenţial
între nivelul Fermi al
semiconductorului dopat
şi al celui intrinsec.
Capacitate oxid
Sarcina de
volum
Diferenţa potenţialelor de
extracţie a electronului din metal
u
M
şi semiconductor u
S
.
u
MS
= u
M
- u
s
Sarcina la
interfaţa oxid-
semiconductor
Tensiune de
prag MOS ideal
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 77
Tensiunea de prag depinde de:
• Materialul conductor din care este realizată poarta (Al,
PoliSi, Cu)
• Materialul izolator din care este realizată poarta (SiO
2
)
• Grosimea stratului de oxid (x
ox
)
• Impurităţile de la suprafaţa Si-SiO
2

• Tensiunea sursă-substrat
ox
fc
MS
ox
b
b t
C
Q
C
Q
V ÷ u + + u = 2
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 78
Efectul de substrat
• Creşterea tensiunii sursă-
substrat V
sb1
=0, V
sb2
=0,
determină creşterea tensiunii
de prag V
t2
>V
t1

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 79
CAPITOLUL 2
– Teoria tranzistorului MOS
2.1 Introducere
2.2. Tranzistorul nMOS
– 2.2.1. Structura
– 2.2.2. Analiza electrostatică
– 2.2.3. Tensiunea de prag
2.3. Ecuaţiile dispozitivelor MOS
– 2.3.1. Caracteristicile şi ecuaţiile tranzistorului MOS în
regim static
– 2.3.2. Efecte secundare
– 2.3.3. Modelul SPICE - level 1
– 2.3.4. Modelul de semnal mic al tranzistorului MOS
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 80
2.3. Ecuaţiile dispozitivelor MOS
2.3.1. Caracteristicile şi ecuaţiile tranzistorului MOS în
regim static
2.3.2. Efecte secundare
– 2.3.2.1. Efectul de substrat
– 2.3.2.2. Efectul modulării lungimii canalului
– 2.3.2.3. Variaţia mobiliăţii purtătorilor
2.3.3. Modelul SPICE de curent continuu al
tranzistorului MOS - LEVEL 1
2.3.4. Modelul de semnal mic al tranzistorului MOS
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 81
Geometria tranzistorului MOS
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 82
2.3.1. Caracteristicile şi ecuaţiile tranzistorului MOS
în regim static (1)

• Regiunea liniară

( )
DS t GS DS
V V V I · ÷ = |
ox
p
ox
x
K
L
W
x
µc
µc
|
=
|
.
|

\
|
= Factor de câştig al tranzistorului MOS

Factor de câştig al procesului

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 83
Regiunea liniară
• Canal uniform
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 84
Regiunea neliniară


( )
(
¸
(

¸

÷ · ÷ =
2
2
DS
DS t GS DS
V
V V V I |
• Canalul se îngustează la drenă
• Potenţialul de-a lungul canalului
nu mai este neglijabil
• Câmpul slăbeşte lângă drenă

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 85
Regiunea de saturaţie

( )
2
2
t GS
DS
V V
I
÷
· = |
• Canalul se închide la drenă
• După saturaţie, forma şi
dimensiunile canalului se
păstrează (aproximativ).
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 86
Forma zonei de inversie în funcție de V
DS
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 87
Caracteristica I
DS
(V
DS
)
( )
2
2
t GS
DS
V V
I
÷
· = |
( )
DS t GS DS
V V V I · ÷ = |
( )
(
¸
(

¸

÷ · ÷ =
2
2
DS
DS t GS DS
V
V V V I |
• Purtătorii majoritari sunt acţionaţi de două
câmpuri electrice:
• E
perpendicular
– generat de VGS, are ca efect
atragerea purtătorilor în canal
• E
paralel
– generat de VDS, are ca efect
punerea în mişcare a purtătorilor în canal


© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 88
2.3.2. Efecte secundare
2.3.2.1 Efectul de substrat

( ) | |
SB t t
b SB b t t
V V V
V V V
· + ~
u · + + u · · + =
¸
¸
0
0
2 2
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 89
2.3.2. Efecte secundare
2.3.2.2 Efectul modulării lungimii canalului

( ) | |
t GS DS
A
Si
short
short ef
V V V
N q
L
L L L
÷ ÷
·
· =
÷ =
c
2
( )
( )
DS
t GS
DS
V
V V
I · + ·
÷
· = ì | 1
2
2
| |¬ |¬ +¬ |¬
DS ef short
I
L
W
L L |
ì - factor de modulare a lungimii canalului,
determinat empiric 0.02 – 0.005 [1/V]

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 90
2.3.2. Efecte secundare
2.3.2.3 Variaţia mobilităţii purtătorilor
(
¸
(

¸

·
=
s V
cm
2
[V/cm] (E) electric câmp
[cm/s] (V) or purtatoril a drift de medie viteza
µ
| |¬
| |¬
µ
µ
T
N
A
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 91
2.3.2. Efecte secundare
• Efectul de substrat

• Efectul modulării lungimii canalului

( ) | |
SB t t
b SB b t t
V V V
V V V
· + ~
u · + + u · · + =
¸
¸
0
0
2 2
( ) | |
t GS DS
A
Si
short
short ef
V V V
N q
L
L L L
÷ ÷
·
· =
÷ =
c
2
• Variaţia mobilităţii purtătorilor
( )
( )
DS
t GS
DS
V
V V
I · + ·
÷
· = ì | 1
2
2
(
¸
(

¸

·
=
s V
cm
2
[V/cm] (E) electric câmp
[cm/s] (V) or purtatoril a drift de medie viteza
µ
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 92
Tema 7
• Prezentați noțiunea de ”viteză de drift a unei sarcini
electrice într-un conductor”.

http://www.youtube.com/watch?v=KgbqPKZU5IA

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 93
Livrare temă pe email
• FROM: <student>@xu.unitbv.ro
• TO: dan.nicula@unitbv.ro
• SUBJ: STUD_PCI - Tema 7
• Termen: 1 săptămână (începând de azi)


© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 94
Modele ale tranzistoarelor MOS
• LEVEL 1 – model construit pe baza relaţiilor
I
DS
=f(V
DS
) şi pe includerea unor efecte secundare.
• LEVEL 2 – curent calculat pe baza fizicii
dispozitivului.
• LEVEL 3 – model semiempiric care se bazează pe
parametrii selectaţi astfel încât să se potrivească
circuitelor reale.


© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 95
2.3.3. Modelul SPICE - level 1


Parametru Notaţie nMOS pMOS Unităţi Descriere
VTO
0
t
V
0.7 0.7 V Tensiune de prag
KP p
K
8 x 10
-5
2.5 x 10
-
5

A/V
2
Factor de câştig al
procesului
GAMMA
¸

0.4 0.5 V
1/2
Coeficient de variaţie a
tensiunii de prag datorită
polarizării substratului
PHI
b s
u · = u 2

0.37 0.36 V Potenţial de suprafaţă la
inversie puternică
LAMBDA
ì
0.01 0.01 V
-1
Coeficient de modulare a
lungimii canalului
TOX
ox
x
2 x 10
-8
2 x 10
-8
m Grosimea stratului de
oxid
NSUB
A
N 2 x 10
16
4 x 10
16
cm
-3
Concentraţia de impurităţi
a substratului

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 96
2.3.4. Modelul de semnal mic al tranzistorului MOS la
frecvențe joase (1)
ds
ds
gs m d
r
v
v g i + =
( )
2
2
t GS
DS
V V
I
÷
· = |
( )
(
¸
(

¸

÷ · ÷ =
2
2
DS
DS t GS DS
V
V V V I |
DS
V
GS
DS
m
V
V
I
g
DS
. | =
c
c
=
) .(
t DS
V
GS
DS
m
V V
V
I
g
DS
÷ =
c
c
= |

G
D
S
g
m
v
gs

r
ds

S
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 97
2.3.4. Modelul de semnal mic al tranzistorului MOS la
frecvențe joase (2)
ds
ds
gs m d
r
v
v g i + =
( )
2
2
t GS
DS
V V
I
÷
· = |
( )
(
¸
(

¸

÷ · ÷ =
2
2
DS
DS t GS DS
V
V V V I | ( ) | |
( )
t GS
ds
DS t GS
V
DS
DS
ds
V V
r
V V V
V
I
r
GS
÷ ~
÷ ÷ =
c
c
=
.
1
.
1
|
|
0
1
=
c
c
=
GS
V
DS
DS
ds
V
I
r
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 98
2.3.4. Modelul de semnal mic al tranzistorului MOS la
frecvențe înalte (3)

G
D
S
g
m
v
gs

r
ds

S

G
D
S
g
m
v
gs

r
ds

S
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 99
2.3. Ecuaţiile dispozitivelor MOS
2.3.1. Caracteristicile şi ecuaţiile tranzistorului MOS în regim
static
2.3.2. Efecte secundare
– 2.3.2.1. Efectul de substrat
– 2.3.2.2. Efectul modulării lungimii canalului
– 2.3.2.3. Variaţia mobilităţii purtătorilor
2.3.3. Modelul SPICE de curent continuu al tranzistorului MOS -
LEVEL 1
2.3.4. Modelul de semnal mic al tranzistorului MOS
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 100
CAPITOLUL 2
– Teoria tranzistorului MOS
2.1 Introducere
2.2. Tranzistorul nMOS
2.3. Ecuaţiile dispozitivelor MOS
2.4. Inversorul CMOS
2.5. Inversorul tri-state
2.6. Inversoare BiCMOS
2.7. Dioda
2.8. Contactul metal-semiconductor
2.9. Realizarea tranzistorului Schottky

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 101
2.4. Inversorul CMOS
2.4.1. Caracteristica de transfer
2.4.2. Raportul |n/|p
2.4.3. Marginea de zgomot
2.4.4. Inversorul CMOS ca amplificator
2.4.5. Inversor CMOS cu interfaţă TTL
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 102
2.4. Inversorul CMOS
V
GSp
= V
in
– V
DD
V
DSp
= V
out
– V
DD
V
GSn
= V
in
V
DSn
= V
out


© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 103
Relaţii între tensiuni în cele 3 moduri de operare
ale inversorului CMOS
Tip Blocare Liniară Saturaţie
P V
GSp
> V
Tp
V
GSp
< V
Tp
V
GSp
< V
Tp
V
in
> V
Tp
+V
DD
V
in
< V
Tp
+ V
DD
V
in
< V
Tp
+V
DD

V
DSp
> V
GSp


V
Tp
V
DSp
< V
GSp
-

V
Tp
V
out
> V
GSp


V
Tp
+ V
DD
V
out
> V
in


V
Tp
V
out
< V
in


V
Tp

N V
GSn
< V
Tn
V
GSn
> V
Tn
V
GSn
> V
Tn
V
in
< V
Tn
V
in
> V
Tn

V
DSn
< V
GSn
-

V
Tn
V
DSn
> V
GSn


V
Tn
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 104
2.4.1. Caracteristica de transfer a inversorului CMOS

V
in

V
out

V
DD

V
DD
/2
Ideală
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 105
Caracteristica de transfer a inversorului CMOS
- deducere grafică -
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 106
Moduri de operare ale inversorului CMOS (1)
• Regiunea A
• nMOS – blocat
• pMOS – regiune liniară

n
t in
V V s s 0
DD out
DSn DSp
DSn
V V
I I
I
=
= ÷ =
=
0
0
Tip Blocare Liniară Saturaţie
P V
GSp
> V
Tpy
V
GSp
< V
Tp
V
GSp
< V
Tp
V
in
> V
Tp
+V
DD
V
in
< V
Tp
+ V
DD
V
in
< V
Tp
+V
DD

V
DSp
> V
GSp


V
Tp
V
DSp
< V
GSp
-

V
Tp
V
out
> V
GSp


V
Tp
+ V
DD
V
out
> V
in


V
Tp
V
out
< V
in


V
Tp

N V
GSn
< V
Tn
V
GSn
> V
Tn
V
GSn
> V
Tn
V
in
> V
Tn
V
in
> V
Tn

V
DSn
< V
GSn
-

V
Tn
V
DSn
> V
GSn


V
Tn
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 107
Moduri de operare ale inversorului CMOS (2)
• Regiunea B
• nMOS – saturaţie
• pMOS – regiune liniară

( )
( ) ( )
( )
( ) ( ) ( )
2 2
2
2
2
2
2
2
n p p p
t in
p
n
DD t
DD
in t in t in out
DD out
DD out tp DD in p DSp
tn in
n DSn
V V V V
V
V V V V V V
V V
V V V V V I
V V
I
÷ · ÷ ·
|
.
|

\
|
÷ ÷ · ÷ ÷ + ÷ =
(
¸
(

¸

÷
÷ ÷ · ÷ ÷ =
÷
· =
|
|
|
|
2
DD
in t
V
V V
n
s s
Tip Blocare Liniară Saturaţie
P V
GSp
> V
Tpy
V
GSp
< V
Tp
V
GSp
< V
Tp
V
in
> V
Tp
+V
DD
V
in
< V
Tp
+ V
DD
V
in
< V
Tp
+V
DD

V
DSp
> V
GSp


V
Tp
V
DSp
< V
GSp
-

V
Tp
V
out
> V
GSp


V
Tp
+ V
DD
V
out
> V
in


V
Tp
V
out
< V
in


V
Tp

N V
GSn
< V
Tn
V
GSn
> V
Tn
V
GSn
> V
Tn
V
in
> V
Tn
V
in
> V
Tn

V
DSn
< V
GSn
-

V
Tn
V
DSn
> V
GSn


V
Tn
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 108
Moduri de operare ale inversorului CMOS (3)
• Regiunea B
• nMOS – saturaţie
• pMOS – regiune liniară
2
DD
in t
V
V V
n
s s
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 109
Moduri de operare ale inversorului CMOS (4)
• Regiunea C
• nMOS – saturaţie
• pMOS – saturaţie

( )
( )
tp
DD
out tn
DD
p
n
p
n
tn tp DD
in
tp DD in
p DSp
tn in
n DSn
V
V
V V
V
V V V
V
V V V
I
V V
I
÷ < < ÷
+
· + +
=
÷ ÷
· ÷ =
÷
· =
2 2
1
2
2
2
2
|
|
|
|
|
|
2
DD
in
V
V =
Tip Blocare Liniară Saturaţie
P V
GSp
> V
Tpy
V
GSp
< V
Tp
V
GSp
< V
Tp
V
in
> V
Tp
+V
DD
V
in
< V
Tp
+ V
DD
V
in
< V
Tp
+V
DD

V
DSp
> V
GSp


V
Tp
V
DSp
< V
GSp
-

V
Tp
V
out
> V
GSp


V
Tp
+ V
DD
V
out
> V
in


V
Tp
V
out
< V
in


V
Tp

N V
GSn
< V
Tn
V
GSn
> V
Tn
V
GSn
> V
Tn
V
in
> V
Tn
V
in
> V
Tn

V
DSn
< V
GSn
-

V
Tn
V
DSn
> V
GSn


V
Tn
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 110
Moduri de operare ale inversorului CMOS (5)
• Regiunea C
• nMOS – saturaţie
• pMOS – saturaţie
2
DD
in
V
V =
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 111
• Regiunea D
• nMOS – regiune liniară
• pMOS – saturaţie

( )
( )
( ) ( ) ( )
2 2
2
2
2
2
p n n
t DD in
n
p
t in t in out
out
out tn in n DSn
tp DD in
p DSp
V V V V V V V V
V
V V V I
V V V
I
÷ ÷ · ÷ ÷ ÷ ÷ =
(
¸
(

¸

÷ · ÷ =
÷ ÷
· ÷ =
|
|
|
|
p
t DD in
DD
V V V
V
÷ s s
2
Tip Blocare Liniară Saturaţie
P V
GSp
> V
Tpy
V
GSp
< V
Tp
V
GSp
< V
Tp
V
in
> V
Tp
+V
DD
V
in
< V
Tp
+ V
DD
V
in
< V
Tp
+V
DD

V
DSp
> V
GSp


V
Tp
V
DSp
< V
GSp
-

V
Tp
V
out
> V
GSp


V
Tp
+ V
DD
V
out
> V
in


V
Tp
V
out
< V
in


V
Tp

N V
GSn
< V
Tn
V
GSn
> V
Tn
V
GSn
> V
Tn
V
in
> V
Tn
V
in
> V
Tn

V
DSn
< V
GSn
-

V
Tn
V
DSn
> V
GSn


V
Tn
Moduri de operare ale inversorului CMOS (6)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 112
Moduri de operare ale inversorului CMOS (7)
• Regiunea D
• nMOS – regiune liniară
• pMOS – saturaţie

p
t DD in
DD
V V V
V
÷ s s
2
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 113
Moduri de operare ale inversorului CMOS (8)
• Regiunea E
• nMOS – regiune liniară
• pMOS – blocat
0
0
0
=
= ÷ =
=
out
DSp DSn
DSp
V
I I
I
in t DD
V V V
p
s ÷
Tip Blocare Liniară Saturaţie
P V
GSp
> V
Tpy
V
GSp
< V
Tp
V
GSp
< V
Tp
V
in
> V
Tp
+V
DD
V
in
< V
Tp
+ V
DD
V
in
< V
Tp
+V
DD

V
DSp
> V
GSp


V
Tp
V
DSp
< V
GSp
-

V
Tp
V
out
> V
GSp


V
Tp
+ V
DD
V
out
> V
in


V
Tp
V
out
< V
in


V
Tp

N V
GSn
< V
Tn
V
GSn
> V
Tn
V
GSn
> V
Tn
V
in
> V
Tn
V
in
> V
Tn

V
DSn
< V
GSn
-

V
Tn
V
DSn
> V
GSn


V
Tn
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 114
Moduri de operare ale inversorului CMOS (9)
Reg Condiţie pMOS nMOS Ieşire
A
n
t in
V V s s 0
liniar blocat
DD out
V V =
B
2
DD
in t
V
V V
n
s s

liniar saturat Ecuaţia (1)
C
2
DD
in
V
V =

saturat saturat ( )
in out
V f V =
D
p
t DD in
DD
V V V
V
÷ s s
2

saturat liniar Ecuaţia (2)
E
in t DD
V V V
p
s ÷
blocat liniar
SS out
V V =

( ) ( ) ( )
2 2
2
2
n p p p
t in
p
n
DD t
DD
in t in t in out
V V V V
V
V V V V V V ÷ · ÷ ·
|
.
|

\
|
÷ ÷ · ÷ ÷ + ÷ =
|
|
(1)
( ) ( ) ( )
2 2
p n n
t DD in
n
p
t in t in out
V V V V V V V V ÷ ÷ · ÷ ÷ ÷ ÷ =
|
|
(2)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 115
Caracteristica de transfer a inversorului CMOS
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 116
2.4.2. Raportul |n/|p
• Pragul de comutare:
p
n
p
n
tn tp DD
in
V V V
V
|
|
|
|
+
· + +
=
1
5 . 1
0
) (
÷
· · = T T o | |
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 117
Raportul Wn/Wp
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 118
2.4.3. Marginea de zgomot
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 119
2.4.4. Inversorul CMOS ca amplificator
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 120
2.4.5. Inversor CMOS cu interfaţă TTL
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 121
CAPITOLUL 2
– Teoria tranzistorului MOS
2.1 Introducere
2.2. Tranzistorul nMOS
2.3. Ecuaţiile dispozitivelor MOS
2.4. Inversorul CMOS
2.5. Inversorul tri-state
2.6. Inversoare BiCMOS
2.7. Dioda
2.8. Contactul metal-semiconductor
2.9. Realizarea tranzistorului Schottky

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 122
2.5. Inversorul tri-state
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 123
2.6. Inversoare BiCMOS
2.6.1. Inversor BiCMOS "clasic"
2.6.2. Inversor BiCMOS cu tranzistoare MOS ca
rezistenţe
2.6.3. Inversor BiCMOS cu inversor de feed-back
2.6.4. Inversorul BiCMOS cu tranzistor nMOS pull-up

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 124
2.6. Inversoare BiCMOS
2.6.1. Inversor BiCMOS "clasic“
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 125
2.6.2. Inversor BiCMOS
cu tranzistoare MOS ca rezistenţe
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 126
2.6.3. Inversor BiCMOS
cu inversor de feed-back
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 127
2.6.4. Inversor BiCMOS
cu tranzistor nMOS pull-down
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 128
CAPITOLUL 2
– Teoria tranzistorului MOS
2.1 Introducere
2.2. Tranzistorul nMOS
2.3. Ecuaţiile dispozitivelor MOS
2.4. Inversorul CMOS
2.5. Inversorul tri-state
2.6. Inversoare BiCMOS
2.7. Dioda
2.8. Contactul metal-semiconductor
2.9. Realizarea tranzistorului Schottky

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 129
2.7. Dioda

|
|
.
|

\
|
÷ · = 1
KmT
qV
S d D
D
e I A I
• A
d
= aria diodei
• I
S
= curentul de saturaţie
(pe unitatea de arie)
• q = sarcina electronului
• K = constanta lui
Boltzman
• T = temperatura
• m = constantă 1..2

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 130
2.8. Contactul metal-semiconductor
• Metal – semiconductor de tip N (contact redresor)

|
|
.
|

\
|
÷ = 1
0
KT
qV
A
A
e I I
SC
A
A
R
V
I =
• Metal – semiconductor de tip P (contact ohmic)


© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 131
CAPITOLUL 3 - Tehnologia CMOS
• Tehnologia de realizare a dispozitivelor
semiconductoare
• Înţelegerea potenţialului şi a limitărilor tehnologiei
• Fundamentul regulilor geometrice
• Interfaţa inginer proiectant – inginer fabricant
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 132
3. Tehnologia CMOS
3.1. Tehnologia semiconductoare pe bază de Siliciu
3.1.1. Producerea wafer-ului de siliciu
3.1.2. Oxidarea
3.1.3. Procese tehnologice
3.1.4. Realizarea porţii tranzistoarelor MOS
3.2. Tehnologia CMOS elementară
3.2.1. Procesul tehnologic n-well CMOS
3.2.2. Procesul tehnologic p-well CMOS
3.2.3. Procesul tehnologic twin-tube CMOS
3.2.1. Procesul tehnologic SOI
3.3. Îmbunătăţiri ale procesului tehnologic CMOS
3.3.1. Interconectări
3.3.2. Elemente de circuit
Rezistoare
Capacitoare
EEPROM
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 133
• Siliciu pur (intrinsec) este un material
semiconductor.
• Conductivitatea electrică a Si poate fi variată câteva
ordine de mărime prin introducerea de impurităţi.
• Substanţe dopante: acceptori (tip P), donori (tip N).
• Joncţiune PN: alăturare fizică a două zone de tipuri
diferite.
• Dispozitive semiconductoare: aranjarea unor
joncţiuni în diferite structuri.

3.1. Tehnologia semiconductoare pe bază de siliciu
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 134
• Diametre: 75mm-300mm
• Temperatura: 1425 ºC
• Atmosferă: He, Ar
• Viteză de avans: 30-180 mm/h


3.1.1. Producerea wafer-ului de siliciu
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 135
Tema 8
• Prezentați tehnologia de realizare a lingoului și wafer-
ului de siliciu.
• How do they make Silicon Wafers and Computer
Chips?
http://www.youtube.com/watch?v=aWVywhzuHnQ
• Silicon Ingots being made at the Jinko Solar facility
http://www.youtube.com/watch?v=v9_G1F8Ctf4
• Silicon Wafer Production
http://www.youtube.com/watch?v=AMgQ1-HdElM
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 136
Livrare temă pe email
• FROM: <student>@xu.unitbv.ro
• TO: dan.nicula@unitbv.ro
• SUBJ: STUD_PCI - Tema 8
• Termen: 1 săptămână (începând de azi)


© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 137
Metoda Czochralski
de producere a lingoului de siliciu
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 138
Metoda Czochralski
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 139
Wafer de siliciu
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 140
3.1.2. Oxidarea
• Oxidare umedă:
– Proces rapid
– Vapori de apă la temperatura 900-1000 ºC
• Oxidare uscată
– Proces lent
– Oxigen pur la temperatura 1200 ºC
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 141
Servicii de oxidare termică
• Grosime start de oxid: 250Å - 3.0um.
• Uniformitate tipică: +/-1%.
• Timp de realizare: 1 - 2 săptămâni
• Dimensiune wafer: 2 – 13 inch
• http://www.imatinc.com
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 142
Straturi de oxid
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 143
3.1.3. Procese tehnologice (1)
• Epitaxia – creşterea unui strat de Si cu o structură
unicristalină pe o suprafaţă de Si unicristalin prin
expunerea suprafeţei Si la o sursă de material
dopant (la temperatură înaltă)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 144
3.1.3. Procese tehnologice (2)
Depunerea – evaporatea materialului dopant pe
suprafaţa de Si, urmată de un ciclu termic necesar
pentru conducerea impurităţilor în volumul de Si.
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 145
3.1.3. Procese tehnologice (3)
Implantarea ionică – expunerea suprafeţei de Si unui tir de atomi dopanţi.
Atomii dopanţi traversează suprafaţa Si şi pot crea regiuni interne cu
concentraţii diferite. Pentru a evita procesele de difuzie, este necesară
păstrarea unei temperaturi cât mai joase în celelalte zone.
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 146
3.1.3. Procese tehnologice (4)
Difuzia selectivă – se bazează pe abilitatea materialelor
măştii de a fi barieră pentru materialele dopante:
– Creşterea măstii cu pattern-ul selectiv.
– Expunerea suprafeţei la sursa dopantă.
– Eliminarea măştii.
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 147
3.1.3. Procese tehnologice (5)
Litografie cu fascicul de electroni – similară cu
imprimanta unui calculator.
– Pattern format direct din datele digitale (nu există imagini
intermediare).
– Modificare rapidă a pattern-urilor.
– Pattern-uri diferite în zone diferite în wafer.
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 148
3.1.4. Realizarea porţii tranzistoarelor MOS (1)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 149
3.1.4. Realizarea porţii tranzistoarelor MOS (2)
Partiţionare strat SiO
2

Oxidare poartă

Partiţionare PoliSi

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 150
3.1.4. Realizarea porţii tranzistoarelor MOS (3)
Implanare ionică sau
difuzie
Tăiere contacte

Partiţionare strat Al

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 151
Tranzistorul MOS parazit
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 152
3.2. Tehnologia CMOS elementară
• Tehnologii CMOS
– n-well
– p-well
– twin-tube
– Silicon-On-Insulator (SOI)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 153
Reguli de desenare – proces CMOS
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 154
3.2.1. Procesul tehnologic n-well CMOS (1)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 155
3.2.1. Procesul tehnologic n-well CMOS (2)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 156
3.2.1. Procesul tehnologic n-well CMOS (3)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 157
3.2.1. Procesul tehnologic n-well CMOS (4)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 158
Etape ale procesul tehnologic n-well CMOS (1)
A. “Masca n-well”
– Defineşte insulele unde se vor construi tranzistoarele
pMOS. Procese tehnologice utilizate: implantare ionică
sau difuzie.
– Implantarea ionică produce insule mai puţin adânci
(compatibile cu procesele de dimensiuni mai fine).
– Datorită faptului că procesele de difuzie au loc în toate
direcţiile, cu cât difuzia este mai adâncă, cu atât este
mai mare difuzia leterală. Difuzia laterală afectează
distanţa minimă dintre componente. Pentru tehnologii
avansate (densitate mare de componente) este
necesară o insulă mai puţin adâncă. Dimensiunea finală
a insulei este mai mare decât cea a măştii cu care a fost
realizată.
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 159
Etape ale procesul tehnologic n-well CMOS (2)
B. “Masca activă”
– Defineşte zonele unde este necesar să se depună oxid
subţire pentru a realiza porţile tranzistoarelor şi în care
se vor realiza difuziile de tip P/N care formează zonele
de sursă/drenă.
– Este crescut un strat de SiO
2
, urmat de o acoperire cu
SiN. Acest strat este folosit ca mască pentru
următoarele două etape tehnologice.
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 160
Etape ale procesul tehnologic n-well CMOS (3)
C. Mască complementară n-well
– Se foloseşte o mască complementară n-well pentru a
realiza implantarea zonelor “channel-stop”.
– Zonele în care nu vor fi tranzistoare nMOS se dopează
P+. Acestea, alături de oxidul de câmp care acoperă
aceste suprafeţe, previn conducţia între sursele şi
drenele tranzistoarelor adiacente.
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 161
Etape ale procesul tehnologic n-well CMOS (4)
D.
– Înlăturarea măştii de fotorezist, lăsând zonele active
acoperite cu SiO
2
/SiN.
– Este crescut oxidul gros de câmp. Oxidul creşte unde
este absent SiN, în ambele direcţii (şi pe verticală, şi pe
orizontală).
– Mişcarea laterală produce efecul “bird’s beak” (cioc de
pasăre).
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 162
Etape ale procesul tehnologic n-well CMOS (5)
E. Masca de poliSi
– Definirea electrodului de poartă.
– Se acoperă toată suprafaţa cu poliSi şi apoi se
corodează zonele ce nu trebuie acoperite.
– Regiunile de poartă neacoperite cu poliSi vor permite
alinierea regiunilor de sursă şi drenă.
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 163
Etape ale procesul tehnologic n-well CMOS (6)
F. “Masca N+”
– Masca include zonele de oxid subţire/poliSi (poartă) şi
zonele de sursă drenă ce vor fi implantate N+. Sursa şi
drena tranzistoarelor nMOS sunt create în aceeaşi
etapă.
– Dacă o zonă N+ este implantată într-o zonă N, se obţine
un contact ohmic.
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 164
Efect “hot-electrons”
• Creşterea câmpului electric orizontal odată cu
scăderea lungimii canalului.
• Electroni sunt acceleraţi mai puternic. Electronii ce
bombardează drena pot disloca goluri ce sunt
atrase de potenţialul negativ al substratului,
generând un curent de substrat.
• Acest efect se numeşte “ionizare de impact”.
• Electroni pot penetra stratul de oxid şi genera un
curent de poartă, având ca efect:
– Perioadă de refresh scăzută pentru memorii dinamice
– Zgomot în sisteme analogice
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 165
Etape ale procesul tehnologic n-well CMOS (7)
G. Reducere efect “hot-electrons”
– LDD = Lightly Dopped Drain
– Implant îngust N- care acoperă zonele de sursă şi drenă
unde nu este poliSi (regiunea de poartă).
– Apoi este crescut un oxid de poartă.
– Ulterior este realizată o implantare N+.
– Oxidul este îndepărtat, obţinându-se o structură
rezistenţă la “hot-electrons”.
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 166
Etape ale procesul tehnologic n-well CMOS (8)
H.
– Difuzia P+ a drenei/sursei tranzistorului pMOS.
– Difuzia P+ în P realizează contacte ohmice.
– După aceasta, întreaga suprafaţă este acoperita cu
SiO
2
.
– Etapa LDD nu este necesară deoarece efectul “hot-
electrons” este mai scăzut decât în cazul tranzistoarelor
nMOS.
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 167
Etape ale procesul tehnologic n-well CMOS (9)
I. Definirea contactelor
– Se corodează oxidul din zonele de contact.
– Se permite ca metalul (aplicat în etapa următoare) să
facă legătura cu zonele de difuzie drenă/sursă sau
regiunile de poliSi (poarta).
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 168
Etape ale procesul tehnologic n-well CMOS (10)
J. Metalizare
– Se metalizează întreaga suprafaţă apoi se elimină zonele
nedorite.
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 169
Secţiune transversală printr-un inversor CMOS
realizat în proces n-well
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 170
Substrat şi contacte în proces CMOS n-well
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 171
3.2.2. Procesul tehnologic p-well CMOS
• Preferat când se doreşte egalizarea performanţelor
nMOS şi pMOS.
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 172
3.2.3. Procesul tehnologic twin-tube CMOS
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 173
3.2.3. Procesul tehnologic SOI CMOS
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 174
3.3. Îmbunătăţiri ale procesului tehnologic CMOS
• 3.3.1. Interconectări
• 3.3.2. Elemente de circuit
– Rezistoare
– Capacitoare
– EEPROM
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 175
3.3.1. Interconectări

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 176
3.3.2. Elemente de circuit (1)
• Rezistoare
– PoliSi rămas nedopat
– Suprafeţe NiCr ajustate cu fascicul laser (LWT – Laser
Wafer Trimming)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 177
3.3.2. Elemente de circuit (2)
• Capacitoare
– Capacitoare cu PoliSi
– Trench capacitor

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 178
Capacitor pentru memorie dinamică
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 179
Celula de memorie Flash
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 180
Tema 9
• Prezentați tehnologia de realizare a memoriilor DRAM
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 181
Livrare temă pe email
• FROM: <student>@xu.unitbv.ro
• TO: dan.nicula@unitbv.ro
• SUBJ: STUD_PCI - Tema 9
• Termen: 1 săptămână (începând de azi)


© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 182
3.4. Reguli de proiectare layout
• Prescripţii pentru realizarea măştilor utilizate la
fabricarea CI
• Compromis performanţă-randament
• NU reprezintă graniţa între fabricarea corectă şi
incorectă
• Geometria măştilor
• Interacţiunea dintre straturi
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 183
Reguli de desenare - proces CMOS
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 184
Reguli de desenare - color
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 185
Reguli de proiectare
n-well CMOS
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 186
Reguli de
proiectare
n-well
CMOS
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 187
Stick diagram
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 188
Stick diagram – convenție
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 189
Formate de descriere a layout-ului
• The final output of the design process is normally a
magnetic tape written in Caltech Intermediate Format
(CIF , a public domain text format) or GDSII Stream
(formerly also called Calma Stream, now Cadence
Stream), which is a proprietary binary format. The
tape is processed by the ASIC vendor or foundry (the
fab ) before being transferred to the mask shop .
• CIF - Caltech Intermediate Format (layere codificate
cu 3 litere)
• GDSII - layere codificate cu cifre
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 190
3. Tehnologia CMOS
• 3.1. Tehnologia semiconductoare pe bază de Siliciu
• 3.2. Tehnologia CMOS elementară
• 3.3. Îmbunătăţiri ale procesului tehnologic CMOS
• 3.4. Reguli de proiectare layout
• 3.5. Efectul de latch-up
• 3.6. Proiectarea fizică a unei porţi logice
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 191
3.5. Efectul de “latch-up” (1)
• Efect parazit care determină apariţia unei stări de
scurt-circuit între VDD şi VSS. Efectul conduce la
distrugerea circuitului sau cel puţin la necesitatea de
a opri sistemul.

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 192
Efect de “latch-up” (2)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 193
Efect de “latch-up” (3)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 194
Efect de “latch-up” (4)
• Eliminarea efectului
– Reducerea valorilor rezistenţelor
– Reducerea ß
• Tehnici de layout
– Fiecare well să aibă contact de substrat
– Fiecare contact de substrat să fie conectat prin metal direct la un pad
de alimentare (fără PoliSi)
– Plasarea contactelor de substrat cât mai aproape de sursa
tranzistoarelor
• Structuri I/O
– Separare fizică a tranzistoarelor nMOS şi pMOS
– Inele de gardă
• p+ în jurul nMOS conectate la VSS
• n+ în jurul pMOS conectate la VDD
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 195
3.6. Proiectarea fizică a unei porţi logice
• 3.6.1. Inversorul
– Simplificări:
• Nu apar zonele well
• Contacte stilizate
• Nu apar toate layer-ele

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 196
Inversorul CMOS
layout
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 197
Inversorul CMOS layout
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 198
Layout simbolic
pentru inversor
A: Tranziţie directă de la schemă
B: Layout cu tranzistoare orizontale
C: Layout care permite existenţa
liniilor metalice orizontale pe la
mijlocul celulei
D: Layout care permite existenţa
liniilor metalice orizontale
deasupra şi dedesuptul celulei
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 199
Layout simbolic
pentru inversor
A, B: Conectare cu metal2
C, D: Conectare cu metal3
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 200
Layout simbolic
pentru inversor
A: Dimensiune mare
B: Mai multe inversoare în
paralel
C: “Tranzistor circular”
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 201
3.6.2. Layout simbolic pentru poarta NAND
A: Tranziţie directă de la schemă
B: Layout cu tranzistoare orizontale
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 202
Layout simbolic pentru poarta NOR
A: Tranziţie directă de la schemă
B: Layout cu suprafaţă de drenă mai mică (conectată la ieşire)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 203
3.7. Strategii de proiectare a semnalului de ceas
• 3.7.1. Sisteme sincrone
– FSM
– Structuri pipeline
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 204
3.7.2. Latch-uri şi registre

• Parametrii asociaţi semnalului de ceas
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 205
3.7.2. Latch-uri şi registre

• Latch (activ pe palier)
• Bistabil (activ pe
front): D, RS, T, JK
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 206
3.7.3. Temporizarea sistemelor

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 207
3.7.4. Setup, hold, skew
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 208
3.7.5. Sincronizarea ceasurilor cu PLL

• Sincronizarea unui semnal de ceas intern cu un
semnal de ceas primit din exterior
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 209
3.7.5. Sincronizarea ceasurilor cu PLL

• Frecvenţa ceasului intern mai mare decât frecvenţa
ceasului extern.
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 210
Tema 10
• Starea de metastabilitate a bistabilelor.
- stabil - - bistabil -
- metastabil - - indiferent - - instabil -
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 211
Livrare temă pe email
• FROM: <student>@xu.unitbv.ro
• TO: dan.nicula@unitbv.ro
• SUBJ: STUD_PCI - Tema 10
• Termen: 1 săptămână (începând de azi)


© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 212
3.7.6. Distribuţia semnalului de ceas

• Buffer global
• Arbore de distribuţie a
semnalului de ceas
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 213
3.8. Structuri I/O
• 3.8.1. Organizare
• 3.8.2. Pad-uri de ieşire
• 3.8.3. Pad-uri de intrare
• 3.8.4. Pad-uri tri-state şi bidirecţionale
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 214
3.8.1. Organizarea structurilor I/O
• Spaţierea pad-urilor
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 215
3.8.1. Organizarea structurilor I/O
• Pad-uri întreţesute
• Pad-uri limitate de core
• Pad-uri limitate de pad-uri

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 216
Organizarea pad-urilor (detaliu 1)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 217
Organizarea pad-urilor (detaliu 2)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 218
3.8.2. Pad-uri de ieşire

– Curent de ieşire (fan-out, rise time, fall time)
– Adaptare caracteristică de curent continuu DC
– Efect de latch-up ¬ inele de gardă
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 219
3.8.3. Pad-uri de intrare
• Rezistenţă de intrare pe poartă 10
12
– 10
13
ohm
g
C
t I
V
A
=
s t
pF C
A I
g
µ
µ
1
03 . 0
10
= A
=
=
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 220
Circuite de protecţie pentru pad-uri de intrare
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 221
Pad-uri pentru ceas
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 222
3.8.4. Pad-uri tri-state şi bidirecţionale
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 223
Layout simbolic
pad intrare/ieşire
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 224
Capitol 4 - Metode de proiectare a CI
• 4.1. Strategii de proiectare structurată
– 4.1.1. Ierarhia
– 4.1.2. Regularitatea
– 4.1.3. Modularitatea
– 4.1.4. Localitatea
– 4.1.5. Sumar: proiectare structurată
• 4.2. Opţiuni de proiectare
– 4.2.1. Circuite programabile
– 4.2.2. Celule standard
– 4.2.3. Circuite full-custom
• 4.3. Aspecte economice ale proiectării
• 4.4. Foaia de catalog
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 225
Metode de proiectare a CI
• Domenii de descriere
– comportamental
• secvenţial
• concurent
– structural
• familia logică
• distribuţie ceas
– fizic
• chip-uri
• plăci
• Nivel de abstractizare
– arhitectural/funcţional
– RTL
– porţi logice
– circuit/tranzistor
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 226
4.1. Strategii de proiectare structurată
• Metrici pentru evaluarea performanţelor unui proiect
– performanţa în funcţionare: viteză, consum, funcţie,
flexibilitate
– dimensiunea/costul chip-ului
– timpul de proiectare
– testabilitate
• “time-to-market”
• pachete software EDA
• gestionarea complexităţii prin proiectare structurată
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 227
• 4.1.1. Ierarhia
– împărţirea unui modul în submodule până când
complexitatea poate fi stăpânită în detaliu (“divide-et-
impera”)
• 4.1.2. Regularitatea
– divizarea în module care să satisfacă aceleaşi reguli
– refolosirea modulelor, bus-uri standard
• 4.1.3. Modularitatea
– submodulele să aibă funcţii şi interfeţe bine definite
• 4.1.4. Localitatea
– mascarea aspectelor interne modulelor
4.1. Strategii de proiectare structurată
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 228
4.1.5. Sumar: proiectare structurată
Software Hardware
Ierarhie Subrutine, biblioteci Module
Regularitate Iteraţii, refolosire cod,
proceduri OO
CD-CC, refolosire module,
celule standard, matrici
regulate
Modularitate Interfeţe de proceduri
bine definite
Interfeţe de module bine
definite
Localitate Vizibilitate locală, fără
variabile globale
Conexiuni interioare
modulelor şi ieşiri prin
registre

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 229
4.2. Opţiuni de proiectare
• 4.2.1. Circuite programabile
• 4.2.2. Celule standard
• 4.2.3. Circuite full-custom
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 230
Exemple de
tehnologii de proiectare a circuitelor integrate
• Programmable
• Reprogrammable
• Celule standard
• Full-custom
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 231
FPGA – celula SRAM
Control
configuraţie
Data
Read
sau Write
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 232
FPGA – Programarea cu celule SRAM
Celulă
SRAM
Bit 0
Bit 1
MUX
4:1
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 233
FPGA – Programarea cu celule SRAM
Celulă
SRAM
Bit 0
Bit 1
MUX
4:1
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 234
Dispozitive FPGA – structură generală
Configuration Memory
Configurable Logic Blocks 3-State Buffers With Access
to Horizontal Long Lines
I/O Blocks
Interconnect Area
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 235
Dispozitive FPGA – structură generală
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 236
Xilinx – XC4000 CLB
http://www.xilinx.com/
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 237
Xilinx – XC4000 IOB
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 238
Xilinx – XC4000 interconexiuni
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 239
Xilinx – XC4000 PSM
Şase tranzistoare de trecere pentru
fiecare punct de interconexiune
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 240
Celule standard
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 241
Full-custom
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 242
Full-custom
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 243
Tema 11
• Circuite reprogramabile FPGA
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 244
Livrare temă pe email
• FROM: <student>@xu.unitbv.ro
• TO: dan.nicula@unitbv.ro
• SUBJ: STUD_PCI - Tema 11
• Termen: 1 săptămână (începând de azi)


© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 245
4.3. Aspecte economice ale proiectării
m
C
S
total
total
÷
=
1
fix rep total
C C NRE C + + =
Preţ de
vânzare
(Selling
price)
Cost de
producţie
a unui CI
NRE = Non Recurring Engineering (costuri plătite o
singură dată, costul cu proiectarea şi prototipul)
C
rep
= Cheltuieli repetitive (la fiecare IC)
C
fix
= Cheltuieli fixe
Profitul
planificat
(margin)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 246
4.3. Aspecte economice ale proiectării
total total
P E NRE + =
test capsula proces rep
C C C C + + =
FT PA W
proces
Y Y Y N
P W
C
· · ·
+
=
E
total
= costul cu inginerii proiectanţi
P
total
= costul cu prototipul
W = costul wafer-ului
P = costul de prelucrare
N = număr de circuite pe wafer
Y
W
= Randament wafer
Y
PA
= Randament încapsulare
Y
FT
= Randament testare finală
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 247
4.4. Foaia de catalog
• Sumarul
– numele, indicativul
– scurtă descriere
– lista de caracteristici
– schema bloc
• Descrierea pinilor
– Numele, tipul şi descrierea pinilor
• Descrierea modului de funcţionare
• Specificaţii DC
• Specificaţii AC
• Schema capsulei
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 248
Exemple de foi de catalog
http://www.micron.com
http://www.ti.com
http://www.nxp.com
WWW
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 249
4.5. Metode de proiectare
4.5.1. Sinteza comportamentală
4.5.2. Sinteza RTL
4.5.3. Optimizarea logică
4.5.4. Sinteza structura-layout
4.5.5. Sinteza de layout
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 250
4.5.1. Sinteza comportamentală
• Operaţii:
– Decide alocarea resurselor pe baza constrângerilor de arie
şi timp
– Inserează registre pentru transformarea structurii pipeline
pentru a îndeplini constrângerile
– Crează microcod şi logică de control
• Soluţii bune pentru clase înguste de probleme.
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 251
4.5.2. Sinteza RTL
• Descriere HDL care specifică:
– Controlul, cu specificaţii if-then-else sau case
– Iteraţii
– Ierarhie
– Dimensiunea datelor (în biţi)
– Operaţii secvenţiale sau paralele
– Registre şi alocarea acestora
– Operaţii aritmetice şi logice
• Conversia HDL într-o structură de porţi şi bistabile
• VHDL şi Verilog
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 252
4.5.3. Optimizarea logică
• Porneşte de la descrierea generată de sinteza RTL şi
optimizează funcţiile logice pentru a fi implementate
cu celule dintr-o anumită bibliotecă de tehnologie.
• Faze:
– Faza independentă de tehnologie, logica este optimizată
pe baza algebrei Booleene
– Faza de asociere cu tehnologia

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 253
4.5.4. Sinteza structura-layout
• Plasare
• Routare
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 254
4.5.5. Sinteza de layout
• Generarea automată a structurilor regulate
– RAM
– ROM
– PLA
– Multiplicatoare
– Căi de date
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 255
4.6. Captarea descrierii proiectului
4.6.1. Descrierea HDL
4.6.2. Descrierea schematică
4.6.3. Proiectare de layout
4.6.4. Floorplanning
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 256
4.7. Verificarea proiectului
4.7.1. Simularea
4.7.2. Verificare “timing”
4.7.3. Izomorfism de reţea (LVS)
4.7.4. Comparare netlist
4.7.5. Extragere din layout
4.7.6. Back-annotation
4.7.7. Design Rule Check (DRC)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 257
Metode de testare
5.1. Necesitatea testării
5.1.1. Teste funcţionale
5.1.2. Teste de productie
5.2. Principiile testării în producţie
5.2.1. Modele de defecte
5.2.2. Testarea ad-hoc
5.2.3. Testarea I
DDQ
5.2.4. Testarea boundary-scan
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 258
Capitol 5 - Metode de testare
5.1. Necesitatea testării
– teste funcţionale
– teste de producţie

“Legea lui 10”
• wafer - 0.01 - 1
• chip - 0.1 - 1
• placă - 1 - 10
• sistem - 10 - 100
• utilizator - 100 - 1000

NOTĂ: cele mai multe chip-uri greşite iniţial au eşuat din vina
proiectantului. Chip-ul se comportă conform simulărilor dar
funcţia proiectată nu este cea aşteptată de restul sistemului.
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 259
5.2. Principiile testării în producţie
5.2.1. Modele de defecte
stuck-at-1
stuck-at-0
short-circuit
open-circuit
5.2.2. Testarea ad-hoc
partiţionarea circuitelor mari
inserarea de puncte de test
multiplexoare
stare de reset
5.2.3. Testarea I
DDQ
5.2.4. Testarea boundary-scan
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 260
5.1.1. Teste funcţionale
“Dacă nu testaţi, nu va funcţiona. Garantat.”

“Testarea poate pune în evidenţa defectele, nu absenţa
acestora.”
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 261
5.1.1. Teste funcţionale
Observabilitate + Controlabilitate = Testabilitate
C B B A X · + · =
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 262
5.2. Principiile testării în producţie
5.2.1. Modele de defecte
stuck-at-1
stuck-at-0
short-circuit
open-circuit

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 263
Defecte CMOS
“Stuck-at-0” şi “Stuck-at-1”
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 264
Defecte CMOS “punţi”
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 265
Defecte CMOS ce cauzează curent static
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 266
5.2. Principiile testării în producţie
• Fault coverage
• ATPG
• Proiectarea pentru testabilitate
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 267
5.2.2. Testarea ad-hoc
• Plan de testare

– partiţionarea circuitelor mari
– inserarea de puncte de test
– multiplexoare
– stare de reset

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 268
5.2.3. Testarea I
DDQ
• VDD supply current Quiescent…
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 269
5.2.4. Testarea boundary-scan
• IEEE 1149
• JTAG (Joint Test Action Group)
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 270
TAP
• Test Access Port
– TCK
- TMS
- TDI
- TDO
- TRST*
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 271
Arhitectura TAP
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 272
Controller TAP
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 273
IR: Instruction Register
• BYPASS
• EXTEST
• SAMPLE/PRELOAD
• INTEST
• RUNBIST

© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 274
TAP Data Registers
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 275
Celule Boundary-Scan IN-OUT
• Intrare

• Ieşire
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 276
Celule Boundary-Scan Tri-State
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 277
Celule Boundary-Scan Bidirecţionale
© 2012. DanNicula.ro PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE 278
Testarea automatelor prin
Boundary-Scan
PROIECTAREA CIRCUITELOR INTEGRATE
Dan NICULA
Universitatea TRANSILVANIA din Braşov
Departamentul de Electronică şi Calculatoare

E-mail dan.nicula@unitbv.ro
URL DanNicula.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful