Test Evaluare Nationala

Subiectul I (30p). Pe foaia de examen scrieţi numai rezultatele.
1. Rezultatul calculului
3 1 2
: 2
2 3 3
| |
÷ ·
|
\ .
este egal cu.... (5p)
2. Descompunând în factori
2
4 x ÷ obţinem .... (5p)
3. Simplificând raportul
2
2
4 4
4
x x
x
+ +
÷
se obtine ......... (5p)
4. Diametrul unui disc este de 8 m. Aria discului este egală cu ... m
2
(5p)
5. Aria totală a unui cub este egală cu 96 m
2
. Diagonala cubului este egală cu ... m. (5p)
6. Diagrama circulară din figura alăturată reprezintă
rezultatele unui sondaj de opinie legat de felul în
care preferă să-şi petreacă timpul liber 36 de elevi
ai unei clase. Conform graficului, lectura este
preferată de un număr de ... elevi. (5p)
Subiectul al II-lea (30p). Pe foaia de examen scrieţi rezolvările complete.
1. Desenaţi, pe foaia de examen, un dreptunghi ABCD şi diagonalele sale AC şi BD. (5p)
2. La un examen oral au fost propuse 42 de subiecte. Un elev ştie 28 dintre ele. Care este probabilitatea ca pe bilet să fie un
subiect pe care nu-1 ştie? (5p)
3. O gospodină vrea să ambaleze un număr de ouă. Dacă le-ar ambala câte 2 sau câte 3 sau câte 4 sau câte 5 sau câte 6,
îi va rămâne de fiecare dată câte un ou neambalat. Ambalându-le câte 7 nu i-a rămas niciun ou.
a) Verificaţi, dacă gospodina putea avea în coş 721 de ouă. (5p)
b)Aflaţi cel mai mic număr de ouă care poate fi în coşul gospodinei. (5p)
4. Dacă
2 2 2
9 2 0 a a ab b ÷ + ÷ + = , unde a şi b sunt numere reale, verificaţi dacă perechea (a, b) aparţine mulţimii
{(3; 3); (-3; -3)}. (5p)
5. Dacă xe , arătaţi că expresia
( ) ( ) ( )
2 2
2 1 1 E x x x = + ÷ ÷ +
( )( )
2
2 2 3 14 x x x + ÷ + ÷ + poate fi scrisă sub forma E(x) = x
2
+6x +10;(5p) Subiectul al III-lea (30p). Pe foaia de
examen scrieţi rezolvările complete.
1. In figura alăturată sunt reprezentate prin trei puncte necoliniare A, B, C trei maşini care lucrează pe un şantier
şi noaptea. Trebuie instalat un bec într-un punct
O astfel încât toate maşinile să fie la fel de iluminate.a) Descrieţi o construcţie a punctului O în care trebuie instalat becul. (5p)
b)Dacă triunghiul ABC este echilateral cu AB = 15 cm, determinaţi
lungimea segmentului OA. (5p)
c) Dacă triunghiul ABC este dreptunghic cu ipotenuza BC = 12 m, aflaţi lungimea segmentului OA.
(5p)
d) dacă AB = AC = 10 m şi BC = 12 cm, prezentaţi poziţia punctului o în planul triunghiului ABC.
(5p)
2. In figura alăturată este reprezentată
schematic un grajd în formă de
paralelipiped dreptunghic.
Acoperişul grajdului este din tablă şi
are formă de prismă triunghiulară regulată.
a) ştiind că un metru pătrat de tablă costă 35 lei, aflaţi costul total al tablei folosite pentru acoperiş dacă la îmbinări s-a
utilizat 8% din suprafaţa acoperişului. (5p)
b) ştiind că o vacă are nevoie de 12 m
3
de aer, aflaţi câte vaci pot fi
adăpostite în grajd. (5p)


Timp efectiv de lucru: 2 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful