UNIVERSITI MALAYSIA SABAH SEKOLAH PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN SOSIAL

TEORI PELAZIMAN KLASIK PAVLOV
DISEDIAKAN OLEH: ROSTAM AFFENDI BIN MOKHTAR (PT122231CT )

Ivan Pavlov (1849 - 1936)

LATAR BELAKANG
• Ahli psikologi Russia mebuat kajian ‘Hukum Perkaitan’ (Law Of Association) • Eksperimen Pavlov- kajian tentang pencernaan. • Kajian melihat bahawa seekor anjing akan mengeluarkan air liur sebagai respons atas munculnya makanan.

• Mengembangkan satu kajian perilaku (behavioral study), yang dikenal dengan teori pelaziman klasik

EKSPERIMEN PAVLOV

EKSPERIMEN PAVLOV
1. Penguasaan(Acquisition) Lebih kerap organisma mencuba,lebih kukuh penguasaan berkenaan. 2. Generalisasi(Generalisation) Organisme telah terlazim dengan dikemukakan sesuatu rangsangan tak terlazim(RTT) juga akan menghasilkan gerak balas terlazim (GT=air liur) 3. Diskriminasi (Discrimination) Organisme berkenaan dapat membezakan atau mendiskriminasi antara rangsangan yang dikemukakan dan tidak bertindak atau bergerak balas. 4. Penghapusan (Extinction) Gerak balas berperingkat-peringkat terhapus.

IMPLIKASI TEORI PAVLOV SEMASA P&P
• Gerak balas positif (perhatian dan penglibatan murid- murid dalam P&P) dapat dipupuk melalui pelaziman klasik. Ia perlu berkaitan dengan pengetahuan sedia ada murid- murid untuk memudahkan proses P&P. Gunakan peneguhan sekunder untuk mengekalkan gerak balas terlazim yang menunjukkan fenomena proses penghapusan iaitu gunakan ransangan baru bagi memotivasikan murid semasa aktiviti pembelajaran Sesuatu tingkahlaku tidak diperkukuhkan melalui ganjaran. Konsep pemulihan serta-merta juga dapat membantu seseorang guru meningkatkan keberkesanan pembelajaran

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful