ROSTAM AFFENDI BIN MOKHTAR (PT122231CT) ASSINGMENT EDMODO 1-Modal RM1 juta.

Apakah jenis perniagaan yang hendak dijalankan? Mengapa? Bagaimana untuk memastikan perniagaan anda UNTUNG? Jika diberi modal 1 juta, saya akan memulakan perniagaan sate di sabah, kerana belum ada pernigaan restoran sate yang utama di K.K. penigaan sate merupakan warisi turun temurun nenek moyang saya dan akan saya majukan dari sudut kormesial, packing, dan branding untuk pasaran domestik dan antarabangsa. saya akan branding sate saya sebagai SATE 1 MALAYSIA kemudian saya akan membuka restoran berhawa dingin frenchise bermula di Johor, sabah dan Kuala lumpur dahulu. Saya akan membuka kilang dan gudang berhawa dingin keci-kecilan untuk mengeksport sate frozzen di pasaran domestik dan antrabangsa dengan memajukan packing untuk sate saya supaya tahan lama tetapi mengekalkan aroma resepi itu, saya juga akan kormesialkan di media massa elektronik dan cetaK..diharap pernigaan sate saya dapat bersaing dengan pernigaan kfc atau McD

2-Tahniah... ramai yang dah respons tentang jenis perniagaan yang hendak dijalankan dan beberapa sebab telah diutarakan.... Sila jawab soalan yang kedua pula iaitu BAGAIMANA untuk memastikan perniagaan itu 100% UNTUNG? Apakah faktor2 yang perlu difikirkan sebelum dan semasa juga setelah perniagaan itu dimulakan?

Sebagai seorang pegusaha saya akan memastikan kualiti sentiasa dikawal dari masa ke semasa bagi memastikan kepuasan maksimum pelangan.Dengan kualiti dan kelancaran untuk berurusan sesebuah perniagaan boleh meningkatankan lagi jualan kerana pelanggan selesa menggunakan produk kita. saya akan memilih lokasi strategik dan sesuai dengan kehendak market. pemilihan pekerja sangat penting dan saya memastikan staf yg diambil bekerja mempunyai kemahiran terlatih dan kecekapan bagi menguruskan pernigaan ini. Saya akan menjadikan syarikat maju seperti McD atau KFC dari sudut pengurusan,pentadbiran,penyeliaan,promosi dan packing sebagai role model untuk diaplikasikan dalam pernaiagan yang saya pilih ini iaitu pernigaan SATE 1 MALAYSIA

1

3-Apakah definisi teori multi modality? apakah yang dimaksudkan multi modality instruction

Berdasarkan pemahaman saya..teori multimodaliti merupakan penggunaan bahan atau keadah dalam teknologi maklumat bagi meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran antara guru dan pelajar-pelajar. Multimodaliti merujuk kepada integrasi dalam wacana sains dalam pelbagai aspek pemikiran saintifik dan penemuan melalui pekembangan sains dan teknologi dalam bidang pendidikan dari segi bentuk lisan, berangka, mod visual, atau tindakan. Multimodaliti dalam pendidikan merupakan bahan bantuan mengajar yang efektif dan boleh diaplikasikan dalam kelas bagi meningkatkan pekembangan minda pelajar menjelang 2020

4-Sila respon untuk isu ini pula i) Cuba kaitkan penggunaan video dan stail pembelajaran ii) cuba kaitkan penggunaan video dengan ubiquitous learning iii) cuba kaitkan penggunaan video dengan HOTS (higher order thinking skills) iv) cuba kaitkan penggunaan video dengan kemahiran sosial pelajar. v) cuba kaitkan penggunaan video dengan peningkatan kesedaran

i.Penggunaan video merupakan satu cara pembelajaran pada proses P&P di dalam kelas. kaedah guru mengajar sebelum ini adalah pengajaran dua hala antara guru berinteraksi dengan pelajar-pelajar di dalam kelas dengan menggunakan BBM seperti papan hitam atau putih dan BBB bagi pelajar adalah buku teks atau buku rujukan. Dengan kemajuan teknologi Penggunaan video ini sesuai digunakan pada kini memandangkan teknologi ICT berkembang dengan pesat. ii. Penggunaan video perlu dikaitkan ubiquitous learning atau pengetahuan sedia ada. Hal ini kerana seseorang guru yang mengajar di dalan kelas mesti mempunyai pengetahuan berkaitan tentang tajuk yang akan diajar supaya memudahkan pengetahuan tersebut diterapkan melalui kaedah penggunaan video. iii. Penggunaan video juga perlu dikaitkan dengan HOTS atau KBKK semasa guru mengajar di dalam kelas. Hal ini kerana melalui KBKK, pelajar-pelajar secara tidak langsung akan berfikir dengan sendiri dan ini akan mendorong pelajar untuk berfikir dengan lebih kritis dan kreatif yang mana ianya akan dapat mengembangkan idea-idea baru. iv. Penggunaan video dalam P&P akan dapat membantu pelajar dari segi VISUAL dan kemahiran berfikir kreatif pelajar. pelajar-pelajar dapat mempelajari bagaimana hendak berinteraksi dan berkomunikasi dengan cara yang lebih baik dan berkesan melalui video 2

yang ditunjukkan oleh guru di dalam kelas. v. Penggunaan video dalam proses P&P di dalam kelas akan dapat meningkatkan kesedaran dalam kalangan guru seterusnya para pelajar tentang betapa pentingnya penggunaan teknologi ICT dalam kehidupan seharian contohnya, penggunaan video dalam proses P&P boleh memberi kesedaran kepada guru dan pelajar betapa pentingnya teknologi hari ini.

5-Apakah kekangan jika kita menggunakan video dalam kelas? 1. bekalan elektrik terputus atau sekolah tersebut tidak mempunyai bekalan elektrik terutama sekolah pedalaman 2. peralatan video tidak berfungsi, rosak maka tayangan video tidak dapat dibuka atau ditayangkan 3. masalah speaker atau sound sistem tidak memuaskan 4. kurangnya guru pengalaman mengunakan video 5. Keadaan kelas yang tidak kondusif atau gangguan luar bagi tujuan bagi proses P&P.

6-Bagaimana mengguna video dalam kelas? sebelum, semasa dan selepas Penggunaan video dalam kelas memberi satu dimensi dalam pembelajaran di sekolah pada abad ke 21 ini. Terdapat beberapa pekara yang diberi perhatian semasa guru ingin menggunakan video dalam pengajaran dan pembelajaran (P&P) sebelum memulakan sesuatu tayangan video, guru haruslah memastikan semua peralatan yang di gunakan dalam P&P berada dalam keadaan baik dan selamat sebagai contohnya komputer, labtop serta sumber komponen elektrik perlu berada dalam keadaan baik bagi tujuan melancarkan proses P&P dan mengelakkkan sebarang gangguan terutamanya ketika tayangan video didalam pembelajaran. selain itu keadaan kelas juga haruslah berada dalam keadaan yang sesuai dan kondusif. Semasa video di tayangkan di dalam kelas, guru perlu memastikan setiap pelajar memberikan tumpuan sepenuhnya terhadap tayangan video tersebut. Contohnya senantiasa bergerak dari semasa ke semasa di dalam kelas bagi mengelakkan para pelajar melakukan aktiviti sendiri serta mengawal kelas agar tidak bising. Selepas tayangan video, guru perlulah memberikan peluang kepada para pelajar untuk memberikan pendapat serta komen mereka berkaitan dengan video yang telah mereka lihat. Guru pula berperanan penting dalam merumuskan secara keseluruhan berkaitan video yang telah ditayangkan di samping memberikan soalan ,latihan atau kuiz bagi tujuan pengukuhan pemahaman para pelajar.

3

7-Question 3 from book Obtain an example of a manipulative(s) that you could use instruction submit the manipulative(s) and a description of how you would use it, including an objective. (ISTE NETS-T2.C &3: B). Pada pendapat saya, pengajaran yang akan saya lakukan adalah dengan menggunakan “Real object”. “Real Object” atau objek sebenar seperti seperti duit syiling, alat, artifak, tumbuh-tumbuhan, dan haiwan-adalah beberapa bahan-bahan yang paling mudah, menarik dan melibatkan dalam penggunaan pendidikan. Objek sebenar adalah amat sesuai untuk pelajar yang menghadapi subjek yang mereka mempunyai sedikit pengalaman langsung dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai contoh, saya sebagai seorang guru mata pelajaran Sejarah akan mengajar dengan menggunakan “real object” atau objek sebenar. Di sini saya memberi contoh pengajaran mata pelajaran Sejarah Tingkatan 2, Bab 2 bagi tajuk „Kekayaan Hasil Bumi Mendorong Campur Tangan British”. Di dalam tajuk yang telah saya pilih, faktor pertama campur tangan British di Negeri-Negeri Melayu ialah „kekayaan hasil bumi negeri-negeri Melayu menarik perhatian British. Oleh itu, dengan menggunakan kaedah pengajaran “Real object”, saya akan membawa contoh bahan hasil bumi negerinegeri Melayu seperti getah, bijih timah, besi, arang batu dan emas ke dalam kelas semasa sesi pengajaran dan pembelajaran (P&P) dan menunjukkan kepada para pelajar.

Question 4 from book Plan a lesson that would include a field trip (real or virtual). Locate at least one site on the World Wide Web that could be place to a visit as a virtual field trip in your lesson. (ISTE NETS- T2.A). Saya akan membuat pengajaran dan pembelajaran tentang mata pelajaran Sejarah. Contohnya saya memilih mata pelajaran Sejarah Tingkatan 1, Bab 2 bagi tajuk Zaman Prasejarah di Malaysia. Bagi membuat pengajaran dan pembelajaran ini, saya akan membawa para pelajar ke galeri Muzium Negara contoh melawat di bahagian Galeri A iaitu yang berkaitan dengan Sejarah Awal. Galeri ini menyusur-galurkan evolusi pembentukan muka bumi dan asal usul masyarakat awal di Malaysia, yakni jumpaan alat batu Zaman Paleolitik (200,000 tahun dahulu) sehinggalah artifak peninggalan candi Hindu-Buddha di Lembah Bujang pada Zaman Proto Sejarah. Koleksi lain yang menarik di galeri ini termasuklah replika rangka Perak Man yang bertarikh 10,000-11,000 tahun dahulu diekskavasi di Gua Gunung Runtuh, Lenggong, Perak. Ia merupakan rangka manusia yang tertua dan hampir lengkap yang ditemui di Asia Tenggara. Oleh hal demikian, dengan adanya lawatan seperti ini, pelajar boleh menyaksikan sendiri sejarah awal yang terdapat di Muzium Negara. Pengajaran boleh dilakukan dengan membuat lawatan ke galeri Muzium

4

Negara. Sebagai contoh melawat ke Muzium Negara pada masa seperti yang terdapat di dalam pautan web di bawah : http://www.muziumnegara.gov.my/

8-Jawab lima soalan ini dengan ringkas sahaja ya.... 1) apa kah yang dimaksudkan dengan video literasi? 2) Nyatakan lima konsep utama menonton dan menghasilkan video. 3) Terangkan bagaimana pembelajaran pelajar dipertingkatkan dengan aplikasi video? 4) Senaraikan dan terangkan bagaimana empat jenis video dalam pendidikan menyokong pembelajaran pelajar? 5) Nyatakan proses untuk memilih dan menilai video bagi penggunaan video dalam bilik darjah. 1) apa kah yang dimaksudkan dengan video literasi? literasi video merangkumi pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk mengambil atau melihat video bagi menghasilkan video. 2) Nyatakan lima konsep utama menonton dan menghasilkan video. 1. pengarang membina/membentuk mesej 2. mesej yang disampaikan perlu menggunakan format, kreativiti dan teknologi yang unik. 3. setiap penonton mentafsirkan mesej secara berbeza. 4. Setiap mesej mempunyai nialai dan pandangan yang berbeza. 5. Kebanyakkan mesej yang dibina bertujuan untuk mempromosikan Sesutu tujauan yang spesifik. 3) Terangkan bagaimana pembelajaran pelajar dipertingkatkan dengan aplikasi video? KOGNITIF Pelajar dapat mendalami tentang proses, hubungan, teknik, teks berdasarkan pertunjukan video yang dibuat. Selain daripada membaca, pelajar itu juga boleh melihat video tersebut secara grafik dan pergerakan serta penggunaan video boleh menarik minat pelajar dalam pembelajaran tersebut. AFEKTIF DOMAIN Melalui video, sikap pelajar dapat dipengaruhi melalui ikutan teladan dan dapat mengetahui sebarang mesej yang tersirat. Program dokumentari kebiasaannya menjadi satu video yang boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang pelajar. PSIKOMOTOR Menerusi video yang ditayangkan, pelajar dapat mempelajari proses pembelajaran 5

dengan lebih mudah melalui pergerakan. Video juga boleh memudahkan pelajar dalam proses pembelajaran secara teratur. INTERPERSONAL DOMAIN Berdasarkan pertunjukan video, dapat meningkatkan pembelajaran secara berkumpulan menerusi pengalaman untuk pemangkin di dalam perbincangan.

4) Senaraikan dan terangkan bagaimana empat jenis video dalam pendidikan menyokong pembelajaran pelajar? Dokumentari Video dopkumentari merupakan medium utama untuk melihat dokumentasi yang pernah berlaku secara sebenar untu dibawa ke dalam kelas. Ianya dibuat berdasarkan fakta. Mengisahkan kisah benar mengenai orang dan tempat. Contohnya persembahan dokumentari dari National Geographic yang banyak menayangkan tentang pembelajaran subjek geografi, alam sekitar, budaya, sains dan pelbagai lagi yang boleh dilihat. Pelakonan(Dramatization) Video dapat membawa pelajar terpesona contohnya drama yang dibentangkan di hadapan mata mereka. Ia juga merupakan tempat yang sangat baik untuk membina sahsiah pelajar dan sikap positif dalam bidang seperti budaya, kurang upaya, harga diri, dan bekerjasama. Video sastera klasik yang contihnya, seperti Anne GreenGables, Hamlet dan Moby Dick. Video Storytelling(Bercerita) Bercerita merupakan kemahiran yang penting untuk membentuk pelajar-pelajar dari semua peringkat umur. Ia membenarkan pelajar untuk menjadi kreatif semasa membentuk penulisan mereka, literasi visual dan kemahiran penghasilan video. Matlamatnya adalah untuk mengajar pelajar-pelajar agar mereka boleh mengajar dan belajar daripada satu sama lain. Virtual Fields Trips Ia boleh membawa pelajar ke tempat-tempat yang mereka tidak mungkin dapat pergi. Ia membina dan meningkatkan pengetahuan yang diperolehi daripada buku teks bacaan, penerangan internet atau mendengar ceramah-ceramah.

5) Nyatakan proses untuk memilih dan menilai video bagi penggunaan video dalam bilik darjah. Langkah pertama 6

Integrasi sumber-sumber yang berguna adalah untuk mencari video yang akan menyokong pencapaian objektif pelajaran anda. Langkah kedua Menilai video yang dipilih untuk memastikan bahawa ia sebenarnya sama dengan matlamat anda dan memenuhi keperluan pelajar anda.

9-Sila refleks tentang proses dan ciri-ciri reka cipta visual Visual hanya akan mempunyai fungsi komunikasi jika mempunyai ciri-ciri berikut: 1. Mudah dan jelas dibaca / difahami 2. Mesej mudah ditafsir. Jika terlalu senang, pelajar tidak memberi perhatian pada visual 3. Mendorong interaksi yang aktif antara pelajar, guru dan maksud yang terdapat dalam visual 4. Membantu menfokuskan perhatian kepada maksud yang terdapat dalam visual Berkaitan dengan kaedah menggunakan elemen-elemen grafik agar visual menjadi menarik. Terdapat enam prinsip reka bentuk visual. i. Simplisiti • Sesuatu rekaan haruslah memungkinkan kefahaman yang cepat dan jelas • Sesuatu hasil mestilah nampak mudah dibaca atau difahami tetapi masih boleh menarik perhatian ii. Dominan • Pusat penumpuan atau minat • Dalam sesuatu rekaan visual, objek atau item utama mesti ditonjolkan agar dibaca maksud dengan • Terdapat pelbagai cara untuk mencapai dominan • Rule of Third • Warna dan bentuk yang kontras • Saiz yang lebih besar • Menggunakan anak panah menunjukkan ke arah item utama • Menggunakan garis yang menunjuk item utama • Mewujudkan gerakan • Menggunakan lampu atau cahaya memancar • iii. Pola • Berkaitan dengan soal susunan item-item dalam sesuatu rekaan visual. • Aspek susunan ini amat dititikberatkan kerana ia dapat • Menarik penglihatan mata ke arah item utama • Menggerakkan penglihatan mata kepada keseluruhan visual dalam arah yang betul 7

• Mengekalkan penglihatan mata dan seterusnya mengikuti aliran persembahan sampai ke titik akhir • Kesimpulannya, pola bermakna penyusunan elemen-elemen visual bagi menarik dan mengekalkan perhatian penonoton / pembaca dan sekaligus memandu mereka maksud yang terkandung dalam visual iv. Seimbang • Keseimbangan perlu dalam rekaan sesuatu visual • Elemen grafik disusun seimbang agar mempunyai daya penarik dan keselesaan mata memandang • Terdapat dua jenis seimbang • Seimbang formal : seimbang yang sama atau simetri di antara kedua- bahagian kiri dan kanan atau atas dan bawah • Seimbang tidak formal : bermakna pembahagian yang tidak sama rata. v. Variasi • Variasi menyokong pola untuk meningkatkan tarikan terhadap visual • Penggunaan elemen-elemen dalam sesuatu komposisi dapat menjadikan visual seolaholah hidup vi. Harmoni • Memberikan rasa yakin dan pasti kepada penonton/ pembaca apabila melihat gabungan elemen-elemen grafik, aliran persembahan dan kesatuan mesej.

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful