P. 1
Vatikan Kütüphanesinde Tefsîr İlmine İlişkin Arapça el yazmalar

Vatikan Kütüphanesinde Tefsîr İlmine İlişkin Arapça el yazmalar

|Views: 11|Likes:
Published by Phillip Key

More info:

Published by: Phillip Key on Dec 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 51:2 (2010), ss.

349-366

Vatikan Kütüphanesinde Tefsîr İlmine İlişkin Arapça El Yazmaları Üzerine Bir Araştırma∗
ESRA GÖZELER DR., ANKARA Ü. İLÂHİYAT FAKÜLTESİ egozeler@divinity.ankara.edu.tr Özet Vatikan Kütüphanesi oldukça büyük el yazma koleksiyonlarına sahiptir. El yazmaları içerisinde birçok dil ve alanın içerisinde Arapça ve İslâm bilimlerine dair yazma eserler yer almaktadır. Bu makale Vatikan Kütüphanesi’nde bulunan Tefsîr ilmine ilişkin Arapça el yazmaları üzerine yapılmış bir araştırmadır. Araştırma el yazmalarının ve müelliflerinin isimlerini ve alanlarına göre kategorik dağılımını, yazmaların kronolojik ve fiziksel bilgilerini belirleme amacını taşımaktadır. Bu el yazmaları tarama/değerlendirme yöntemiyle ele alınmıştır. Vatikan Kütüphanesi’nde Tefsîr ilmine ilişkin yazma eserlerin alanlarına göre dağılımında çeşitlilik görülmektedir. Anahtar Kelimeler: El yazmaları, Vatikan Kütüphanesi, Tefsîr, Arapça Abstract Tafsîr-related Arabic Manuscripts in the Vatican Library The Vatican Library holds a big number of manuscript collections. Among these collections, along with other languages, Arabic-Islamic manuscripts are found. This work deals with Tafsîr-related Arabic manuscripts in the Vatican Library and aims to determine the names and main fields of these manuscripts as well as their chronological and physical data. In the Manuscripts Department of Vatican Library, Tafsîr-related manuscripts are basically on Qur’ânic sciences, Tafsîr books and Tafsîr commentaries. Keywords: Manuscripts, Vatican Library, TafsÞr, Arabic

Makalenin tamamını okuyarak değerli katkılar sunan Prof. Dr. Mehmet Paçacı, Prof. Dr. İsmail Çalışkan ve Doç. Dr. Mehmet Akif Koç’a saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Vatikan’da araştırma imkanı sağlayan Prof. Dr. Dr. Felix Körner’e (Pontifical Gregoriana University), yazmaların tespitinde yardımlarından dolayı Prof. Dr. Dr. Adnane Mokrani (Pontifical Gregoriana University, PISAI) ve Michel Saghbiny’ye (PISAI) ve İtalyanca metinlerin çevirisini yapan Ar. Gör. Yasin Meral’e teşekkür ediyorum.

4vd. Albareda.1. (Citta del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana. 1-6:1 (1894).” Library. Latince ve İbranice5 el yazmalarının araştırmacıların okumasına ve çalışmasına açılması gerektiğine karar vermiştir. s.. Aslında Papalık.vaticanlibrary.php?pag=storia (01.. 16:1 (1981). Richler. bibliyografya uzmanı Aaron Freimann (1871–1948) ve arşivci Anna Maria Enriques (1907–1944) gibi isimler bunlar arasında en iyi bilinenleridir. El yazmaları bölümü. Papa 8.2010).3 Diğer taraftan kütüphanenin daha erken bir tarihte. yüzyılın ilk yarısında. ss. meşhur oryantalist Giorgio Levi della Vida (1886–1967). Nicholas bu dönemde kütüphaneyi genişlettiği için tarihçilerin çoğu Vatikan Kütüphanesi’nin kurucusu olarak onu kabul etmektedirler. David Mycue. “Founder of the Vatican Library: Nicholas V or Sixtus IV?.1vd. Vatikan Kütüphanesi’nin koleksiyonları el yazmaları.1. X (1898-1899). Benjamin Richler. Papaların en eski kütüphanesi ve arşivleri hala bilinmeyen sebeplerden dolayı dağılmıştır. “On The Vatican Library of Sixtus IV. Richler. s.e. Boniface’in vefatından sonra bu koleksiyonlar Periguia. s.” Proceedings of Cambridge Antiquarian Society and Communications.22-23. Hebrew Manuscripts in the Vatican Library.g. bu çalışmasında kütüphaneye ilişkin şöyle bir bilgi aktarmaktadır: “1. papalığı döneminde Yunanca. s. 1 2 3 4 5 Scrinium. Rönesans’ın ilk Papası olarak kabul edilen Papa 5. 104:4 (1960). a. 8. Assisi ve son olarak Avignon’a taşınmıştır. Clark. http://www.va/home.g. kütüphane ve arşiv olma özelliğine sahip Scrinium’a1 dayanmaktadır. aynı zamanda onlara güvenli bir koruma alanı sağlamıştır. Ayrıntılı bilgi için ayrıca bk. Vatikan Kütüphanesi’nde bulunan İbranice el yazmaları için bk. Rönesans’a kadar “kütüphane” olarak adlandırmaya değer bir yapıya sahip değildi.327-343. 1369 yılında kurulduğunu belirten tarihçiler bulunmaktadır. .2 Ancak burada şunu ifade etmeliyiz ki kütüphanenin hangi Papa zamanında kurulmuş olduğu tartışmalıdır. Avignon’da Papa 22. Nicholas (14471455) tarafından kurulmuş ve 1475 yılında Papa 4.” Proceedings of the American Philosophical Society. Albareda. “The Vatican Library. W. a. John (1316-1334) yeni bir kütüphane tesis etmeye başlamıştır. Dünya Savaşı ve Holocaust sırasında Vatikan Kütüphanesi sadece Yahudi alimlerin eserlerini ve çalışmalarını geliştirdikleri bir yer olmamış. Nicholas. Koleksiyonlar aynı yüzyılda Papa 8.09. yüzyılda oluşturulmuş. basılı kitaplar ve nümizmatik olmak üzere üç bölümde korunmaktadır. J.350 ESRA GÖZELER Giriş Dünyanın en eski kütüphanelerinden biri olan Vatikan kütüphanesinin tarihi 4. yüzyılda kütüphane için bir kardinal atanmış ve Papa 1. Bu taşınmalar esnasında birçok eser yolda kaybolmuştur. “The Preservation and Reproduction of the Manuscripts of the Vatican Library through the Centuries. Adrian (772-795) zamanında 784 tarihli bir belgeyle bu unvan verilmiştir. Kütüphane 1450 yılında Papa 5. Sixtus tarafından (14711484) genişletilmiştir.4 Papa 5. 13.m.” The Journal of the Library History (1974-1987). Dom Anselm M. Charles Sayle.” Bk. Boniface (1294-1303) tarafından tekrar oluşturulmuştur. s. Eski Roma’da papirüs tomarlarının saklandığı silindir şeklinde kaptır. Bundan dolayı tarihçiler aynı nesil içerisinde kütüphanenin iki kurucusu olup olmadığı sorusunu sormaktadırlar. 2008). Haham ve Profesör Umberto Cassuto (1883–1951).

Bu tarihe kadar 1486 adet olan yazma eserlerin sayısı 1935-1964 yılları arasında 1798’e kadar çıkmış ve el yazmalarının sayısı 312 adet artmıştır. Bu kavramdan önce İngilizce “fifteener” terimi kullanılmaktaydı. s.000 parça demir para. .40-58. Barberiniani orientali.VII.vaticanlibrary. Ayrıca modern Avrupa tarihine ilişkin belgeler de arşivde yer almaktadır. Kütüphanede bulunan kitapların çoğu 15. “The Vatican Archives. Nümizmatik bölümünde. s. içlerinde Papalara ait olduğu bilinen.V.09. 2:1 (1896). Vatikan Kütüphanesi’nin el yazmaları içerisinde toplam 1798 adet Arapça İslâm el yazması bulunmaktadır. Bu koleksiyonlar içerisinde Arapça İslâm yazmaları. Bu bölüm “açık” ve “kapalı” olarak adlandırılan iki kısım koleksiyonu korumaktadır. Charles H.000 cilt el yazması eser ve 1970 yılında kurulan arşiv kısmında ise 75.” The American Historical Review. Bu kitaplar Latince “beşikte” veya “kundakda” anlamına gelen incunabula olarak adlandırılmaktadır. 1935 yılına kadar Arapça İslâm el yazmalarında çok ciddi bir artış gözlenmemiştir. “Kapalı koleksiyonlar” meşhur ve önemli İtalyan ailelere aittir ve Papa’nın özel kütüphanesini oluşturan tarihsel ve nadir eserlerdir. ss. Yunan ve Şark alanlarında Vatikan el yazmaları koleksiyonlarının zenginliği dikkat çekicidir. bir milyonun üzerinde çoğunlukla nadir ve eski kitap bulunmaktadır. Bu bölümde yer alan 8400 adet kitap ise Avrupa’da 1501 yılından önce yazılmış7 özel bir koleksiyonu oluşturmaktadır.php?pag=dipartimento_manoscritti (01. s.va/home. Secondo Elenco dei Manoscritti Arabi Islamici Della Biblioteca Vaticana. yüzyıllara aittir. Bu koleksiyonlar içerisinde de nadir eserler bulunmaktadır. Giorgio Levi della Vida. A.g.. Rossiani ve Vaticani arabi koleksiyonlarında yer almaktadır. Yazma eserler açısından dünyanın zengin kütüphanelerinden biri olan Vatikan Kütüphanesi’nin el yazmaları kısmında yaklaşık olarak 80.9 El yazmaları koleksiyonları genellikle Süryani kiliselerine bağlı yerlerden10 ve büyük oranda Türkçe konuşulan (Güneydoğu Anadolu) bölgelerden gelen yazmalardan oluşmaktadır. Vatikan arşivlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için bk.11 Yine birçok el yazması 12 İmam Şiası’nın etkili olduğu bölgelerden –özellikle 6 7 8 9 10 11 Papalık arşivleri ve tarihsel belgeleri. Haskins. Bu yüzden Papa’nın Kütüphanesi “kütüphanelerin kütüphanesi” olarak adlandırılmaktadır. yerel olmasının yanı sıra uluslararası ve evrensel olduğu için oldukça geniş ilgi görmektedir. 16. yaklaşık olarak 300. Borgiani arabi.000 civarında belge bulunmaktadır. Kütüphanede 114 el yazma koleksiyonu mevcuttur. http://www.2010) Giorgio Levi della Vida. Arşivin en önemli kısmı kronolojik olarak düzenlenmiş Papaların mektuplarından oluşmaktadır.VII. madalyon ve tablet gibi materyaller bulunmaktadır. 17 ve 18. Secondo Elenco. (Citta del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana. Basılı kitaplar bölümünde. 1965).e.Vatikan Kütüphanesinde Tefsîr İlmine İlişkin Arapça El Yazmaları Üzerine Bir Araştırma 351 el yazmaları ve arşiv belgeleri6 olmak üzere iki alt-bölümden oluşmaktadır. “Açık koleksiyonlar” ise okuma salonlarındaki raflarda bulunan genel koleksiyonlardır.8 Latin.

diplomat olarak görev yaptığı yerlerin kültür tarihleriyle ilgilenmiştir. .” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 14. 12. Secondo Elenco. 10. s. Coğrafya. Şiir Sanatı. 1935). 6. X. Etiyopya ve Somali’de bulunduğu sıralarda birçok el yazması toplamış ve bunları Vatikan Kütüphanesi’ne hediye etmiştir. Oyunlar. 20. s. Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapan Cerulli.14 Vatikan Kütüphanesi’nde yer alan Arapça İslâm el yazmaları arasında en eskisi 577/1182 tarihli ve 1607 demirbaş numaralı azzalÞ’nin (505/1111) el-Maàòadu’l-esnÊ fÞ esmÊillÊhi’l-Ùusna isimli eseridir. özellikle İran. Şiir. Tarih. Dualar. Matematik. Mekanik.15 Kütüphanede el yazmalarının tespitinde ve isimlerinin bulunmadığı durumlarda Brockelmann’ın GAL isimli eserine müracaat edilmiştir.gelmiştir. Vatikan Kütüphanesi’nin Arapça İslâm el yazmalarının kataloglarını da hazırlayan Giorgio Levi della Vida’dan (1886-1967) şarkiyat dersleri almış ve özel olarak Habeşistan ve Somali üzerine çalışmıştır. Mistisizm. Giorgio Levi della Vida.g. Leksikografi.426. 15. s. Gizli Bilimler. Giorgio Levi della Vida. Kur’ân ilimleri.g. Retorik. 21. s. 8. 3. Resim.e. Masallar olmak üzere belirlenmiş toplam 24 farklı alanda Arapça İslâm eserleri mevcuttur. Kur’ân.13 Napoli doğumlu İtalyan şarkiyatçı Enrico Cerulli (1898-1988). Bu yazma eser biraz yıpranmış bir durumdadır. Felsefe.352 ESRA GÖZELER MutÊvile isimli bir gruptan. (Citta del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana. 5. Stilistik Modeller. Kaligrafi.VIII-IX.. A. Secondo Elenco. Giorgio Levi della Vida. Mahmut Şakiroğlu.12 1380-1477 demirbaş numaralar arası eserler ise İstanbul’daki özel bir koleksiyondan gelen yazmalardır.g. c. 13. İsimlerinin tespit edilememesi durumunda eserlerin kimlikleri belirsiz kalmıştır. A. 22. Bibliyografya. Dolayısıyla İslâmî yazmalar ifadesinde kullanılan ‘İslâmî’ kelimesi geniş anlamda kullanılmıştır. Hikaye. Etik. 16. s. 11. XI. Roman. Cerulli. bütün bilim türlerinde yazılan eserlerin ta- 12 13 14 15 16 17 A. 4. Ansiklopedi. Arapça İslâm yazmalarını Vatikan Kütüphanesi’ne en fazla bağışlayanlardan biridir. Teoloji. Müzik. Gramer.IX. 1950-1955 yılları arasında İran Büyükelçiliği görevi yapmış olan Cerulli.VIII. Elenco dei Manoscritti Arabi Islamici Della Biblioteca Vaticana.7. 7. 24. Matematik. Siyaset.e.VII..e.17 Vatikan Kütüphanesi’nde 1. Tıp ve Doğa Bilimleri. Eğitim. Süslü Nesir. Enrico. Astronomi ve Astroloji. 18.16 Ayrıca bu el yazmaları içerisinde tahkik edilmeden basılanlar olmuştur. Kahir ekseriyeti Türkçe ve Farsça olan bu eserler kütüphaneye 1934 yılında dahil olmuştur. s. 2. 19. Vezin. 9. s. Bu koleksiyonun adı belirtilmemiştir.. 17. tıp vb. “Cerulli. Hadis. 23. Din ve Hukuk.

Aynı yazma diğer koleksiyonlarda mevcut ise buna ilişkin bilgilere dipnotta işaret edilmiştir. Sadece dinî yazmalar anlamında değildir. Genel Ulumu’l-Kur’ân Eserleri. Aynı eserin bu kütüphanede bulunan farklı nüshaları ise kronolojik olarak sıralanmıştır. Müşkilu’l-Kur’ân’a Dair Eser. Ulûmu’l-Kur’ân --1. Garibu’l-Kur’ân Eserleri. Bununla. Giorgio Levi della Vida.284-285. Bu çalışmada yer alan yazma eserler için sırayla Keşfu’z-Zunûn (Kâtip Çelebi). 8. kütüphane bünyesindeki Tefsîr ilmiyle ilgili yazmaların genel bir değerlendirmesini yapmayı amaçladık. Eserin fiziksel özellikleri (ölçü ve varak sayısı) Bu araştırmada yer alan el yazmaları için Vatikan Kütüphanesi’nin özel ve genel katalogları ve özellikle Yahudi oryantalist Giorgio Levi della Vida (1886–1967) tarafından hazırlanan kataloglardaki kayıtlar taranmıştır.162. Müellifin ismi 3. 4. Makalede ele aldığımız el yazmaları alanlarına göre Kur’ân Sözlükleri. Tecvîd İlmine Dair Eseler. Bu kaynaklarımızda bulabildiklerimiz dipnotta gösterilmiştir. Müstensihin ismi (bilindiği durumlarda) 5. 7. Bk. Müelliflerin vefat tarihleri taradığımız kataloglarda bulunmamaktadır. Vaticani arabi koleksiyonunda olmayıp diğer koleksiyonlarda olan yazmalar metin içerisinde gösterilmiş. 5. Kırâ’ât ve Tefsirler (Sünni ve Şii) şeklinde kategorize etmiştir. Elenco. Biz ise çalışmamızda bundan farklı olarak klasik kitabiyatımıza dayanan ayrıntılı bir tasnif denemesi yapmaya çalıştık.20 Bu genel girişten sonra yazma eserlerin kayıtlarına ve alanlarına göre dağılımına geçebiliriz. Bu çalışmada yer alan her bir el yazması kaydı aşağıdaki bilgileri içermektedir: 1. hazırladığı kataloglarda bu yazmaları “Kur’ânî İlimler” ana başlığı altında Giriş. s.X.Tefsîrler ve Hâşiyeler olmak üzere dört ayrı kategoride tasnif ederek inceledik. Tecvîd. Nesh Konusuna Dair Eser. 3. Tarih (hicrî takvime göre) 6.Vatikan Kütüphanesinde Tefsîr İlmine İlişkin Arapça El Yazmaları Üzerine Bir Araştırma 353 mamı ‘İslâmî’ kelimesinin alanına girmektedir. Masoratik. 6.19 Bu temel başlıklar altında eserler müelliflerin isimleri esas alınarak alfabetik olarak düzenlenmiştir. Bu tarihleri el yazmalarının daha sağlıklı kronolojik bilgilerini elde edebilmek için –tespit edebildiğimiz kadarıyla.18 Bu çalışmada Vatikan Kütüphanesi’nde bulunan Arapça İslâm el yazmaları içerisinde Tefsîr ilmine dair eserleri tarama/değerlendirme yöntemiyle tespit ve tasnif etmeye çalıştık. Elenco.biz ekledik. Mübhematu’l-Kur’ân’a Dair Eser. el-İtàÊn (SuyøôÞ) ve TÊriÛu’l-turÊói’l-‚arabÞ (Fuat Sezgin) taranmıştır. . Kırâ’ât İlmine Dair Eserler-. Sözlükler. s. Secondo Elenco. Demirbaş numarası 2. Konkordans. 2. 18 19 20 Giorgio Levi della Vida. s. Çalışmamızda Vaticani arabi koleksiyonu esas alınmıştır. hangi koleksiyonda olduğu yine dipnotta belirtilmiştir. Eserin ismi 4. Âyetlerin Sayısına Dair Eser.

354 ESRA GÖZELER YAZMA KUR’ÂN SÖZLÜKLERİ 1.4 x 16. . s. Eser. s. ‚AbdallÊh es-SuheylÞ (581/1185). etTibyÊn fi ÊdÊbi Ùameleti’l-¨urÊn.285.101. 393 Ebø ‚Ubeyd AÙmed b. 21 22 23 24 Kâtip Çelebi.5 x 14 cm. 6. III.23 [Ramazan 833. 23. 335 varak]. [¡useyn b. MullÊ Yøsuf. 1019 Ebu’l-¨Êsım ‚AbdurraÙmÊn b. 20. MuÙammed b. 26. Kâtip Çelebi. 1724/7 demirbaş numarasına kayıtlı yazmada bu eserden parçalar bulunmaktadır. TefsÞru ÖarÞbi’l-¨urÊn.I. [19 Şaban 718. ŞemseddÞn eş-ŞÊfÞ. Kâtip Çelebi.25 [Cumâde’s-sânî 691. s. 297 varak]. ‚Omer b. DemÞr b.24 [24 Zu’l-kade 977. yüzyıl. 132/3 Ebø Bekr MuÙammed b. s. 169 varak]. Garibu’l-Kur’ân’a Dair Eserler 5. varaklar]. 61-93. 23.5 x 17 cm.59.I. s. et-Ta‚rÞf ve’l-i‚lÊm fÞ tefsÞri’l-¨urÊn. Vatikan Kütüphanesi Borgiani arabi koleksiyonunda kayıtlıdır. MuÙammed el-HerevÞ (401/1011). Vatikan Kütüphanesi. 1121/1 Ebø ZekeriyyÊ YaÙyÊ b. ‚Uzeyr es-SicistÊnÞ el‚UzeyzÞ (330/941).8 cm. 21 x 15 cm. 155 varak]. SuyøôÞ.21 [MuÙammed b. ‚Uzeyr es-SicistÊnÞ el‚UzeyzÞ (330/941).311. ‚Omer b. Keşfu’z-Zunûn.5 x 19 cm. TÊriÛu’l-turÊói’l-‚arabÞ. İsmÊ‚Þl el-MiòrÞ. 6 Rebîu’ssânî 973. 89 varak]. el-arÞbeyn.967. 26. Şeref en-NevevÞ (676/1277). 165 varak]. Keşfu’z-Zunûn. DelÞlu’lÙayrÊn fi’l-keşfi ‚an ÊyÊt (Êy)i’l-¨urÊn. c. 7. [10. 4. Cumâde’s-sânî 1116. el-İtàÊn. 1658 CelÊleddÞn es-SuyøôÞ (911/1505). s. 835 Ebø Bekr MuÙammed b.III.5 cm. MuòôafÊ er-RømÞ ed-DivirkÞ el¡anefÞ. c. c.5 cm. 2. YAZMA ULÛMU’L-KUR’ÂN ESERLERİ I. c. 1450 MuÙammed b. Me‚ÊnÞ elfÊýi’l-¨urÊn.5 x 17. II.I/I. el-İtàÊn fÞ ‚ulømi’l¨urÊn. 19 x 13. yüzyıl. 18 x 13 cm. Mübhematu’l-Kur’ân’a Dair Eser 8. 141 varak]. Keşfu’z-Zunûn.22 [11. TefsÞru ÖarÞbi’l-¨urÊn. 1506 ºÊliÙ NÊýim b.84. Genel Ulûmu’l-Kur’ân Eserleri 3.

II. c. 22 x 15. 220. 20 x 14 cm. 1502 CemÊleddÞn Ebø ZekeriyyÊ YaÙyÊ b.IV. s. 132/2 Ebø MuÙammed ‚AbdullÊh b.I/I. [Yønis b. 1475/2 BurhÊneddÞn İbrÊhÞm el-Ca‚berÞ er-Rebe‚Þ (732/1332).29 [9.38. [12-13.5 x 13 cm.5 x 19 cm. Kataloglarda eser. 361 varak]. Muslim İbn ¨uteybe (276/889). el-İtàÊn. yüzyıl. 1712/5 ‚AbdulÖanÞ b.Vatikan Kütüphanesinde Tefsîr İlmine İlişkin Arapça El Yazmaları Üzerine Bir Araştırma 355 IV.5 x 19 cm. 17. eş-ŞÊriÙa fÞ tecvÞdi’l-FÊtiÙa. Müşkilu’l-¨urÊn. 21 x 15 cm. Âyetlerin Sayısına Dair Eser 11. Nesh Konusuna Dair Eser 10. varaklar]. VI. 4951. Mübhemetu’l-Kur’ân konusunda yazılmış müstakil eserlerin ilkidir. Naòr el-BaÖdadÞ (410/1019). V. c. s. s. 25 26 27 28 29 Kataloglarda eser. yüzyıl. Keşfu’z-Zunûn. 94-113. SuyøôÞ. Tecvîd İlmine Dair Eserler 12. yüzyıl. varaklar]. Bk. DÊvød el-‚İrÊàÞ erRifÊ‚Þ eş-ŞÊfi‚Þ.5 cm. Yøsuf eò-ºaròarÞ el¡anbelÞ (716/1316). c.26 [Ramazan 839. Yazma. .32. s. VII. 1 Zi’l-hicce 1122. Mustafa Sabri Küçükaşcı. s.101. TÊriÛu’l-turÊói’l-‚arabÞ. varak]. tefsirler kısmında gösterilmiştir. KitÊbu’n-nÊsiÛ ve’l-mensøÛ fi’l-¨urÊn. TecvÞdu’l-fÊtiÙa. 67-77.204. 26. c. Kâtip Çelebi. varaklar].I. SuyøôÞ. elVÊÑıÙa fÞ tecvÞdi’l-fÊtiÙa. 16-60. 15. Ancak eser. 17. c. el-İtàÊn. yüzyıl.” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi.540. s. “Süheyli. Müşkilu’l-Kur’ân’a Dair Eser 9. KifÊyetu’lmustefÞd fÞ ma‚rifeti’t-tecvÞd. s. varaklar]. Abdullah. 26.1600 (Vav babı başlığı altında müellifin ismi bulunmaktadır).27 [Ramazan 834.1059 (Kırâ’ât başlığı altında müellifin ismi yok). 1475/6 BurhÊneddÞn İbrÊhÞm el-Ca‚berÞ er-Rebe‚Þ (732/1332). tefsirler kısmında gösterilmiştir. 13. [MuÙammed b. İsmÊ‚Þl en-NÊblusÞ (1143/1731).III. 20-23. c.321 (Tecvîd başlığı altında müellifin ismi yok). ¡adÞàatu’z-zeher fÞ ‚adedi Êyi es-suver. Abdurrahman b. 830/4 El-Ca‚berÞ (732/1332). Keşfu’z-Zunûn. 132/4 Ebø’l-¨Êsım HibetullÊh İbn SelÊme b.28 [9. s. 13-14.5 x 13 cm. 14. varaklar]. Borgiani arabi koleksiyonunda kayıtlıdır. Kâtip Çelebi. İbrÊhÞm. Borgiani arabi koleksiyonunda kayıtlıdır.765. Eser.

yüzyıl. . el-Muàaddime el-Cezeriyye. 101. 194-220. Dolayısıyla es-SemennødÞ’nin vefat tarihi için 1084/1673’ten sonra yazılabilir.5 cm.VI. 20 x 13 cm. Ebu’l-Ûayr MuÙammed b. Ancak TuÙfatu’ô-ôÊlibÞn eserini 1084 yılında tamamladığı kaydedilmiştir (Bk. Hediyyetu'l-‚ŠrifÞn. El-¨Êsım İbn Firruh eş-ŞÊôibÞ (590/1194). yüzyıl. varaklar].33 [21 Zu’l-hicce 1011. s. elFevÊidu’s-seriyye fÞ şerÙi’l-Cezeriyye.32 [11. ed-DaàÊiàu’l-muÙakkime fÞ şerÙi’l- 30 31 32 33 34 Kâtip Çelebi.5 x 14 cm. yüzyıl. varak].5 x 11 cm. 15 x 10. 19. s. 21. 830/3 26. [Zu’l-kade 918. c. 33-45. yüzyıl. MuÙammed İbnu’l-CezerÞ (833/1429). el-Vaàfu’t-tamm ve’l vaàfu’l-àÊfÞ ve’l-Ùasen fÞ kitÊbi’llÊh.III. 36. el-Muàni‚ fÞ beyÊni resmi Ûaôôi’l-meòÊÙif. 1144/5 22.5 x 14. [10.34 TuÙfatu’ôôÊlibÞn fÞ tecvÞdi kitÊbi rabbi’l-‚ÊlamÞn. varaklar].1059. Urcøze fi’l-idÖÊm. ¨aòide fi’t-tecvÞd. [12. yüzyıl. s. 16.31 [8-9. 1955). 1724/3 20. 17 x 12 cm.III. 1144/1 24. 1920) İslâm dünyasında yetişmiş müellifler ve eserleri hakkında ansiklopedik bilgi veren Hediyyetu’l-‚ÊrifÞn isimli kitabında es-SemennødÞ’nin vefat tarihi nüshalardaki eksikliklerden/yıpranmalardan dolayı belirtilmemiştir. varaklar]. MuÙammed el-¡alebi el-¨ÊdirÞ İbn ¡anbelÞ.1038. (İstanbul: Vekaletu’l-Maarif. MuÙammed İbnu’l-CezerÞ (833/1429).5 cm. Ebu’l-Ûayr MuÙammed b. el-MufÞd fÞ ‚ilmi’t-tecvÞd. 1178/15 21. Keşfu’z-Zunûn. Borgiani arabi koleksiyonunda kayıtlıdır.5 x 15. Keşfu’z-Zunûn. 1468/3 19.356 ESRA GÖZELER 16. El-¡asan b. MuÙammed b. Beyrut-Lübnan. ZekiyeddÞn Manòør b. 21. 3-52. 163 varak]. varaklar]. 202 varak]. ŞøcÊ‚ b. 19. Sa‚Þd ed-DÊnÞ el-¨urôubÞ el-MuàrÞ (444/1053). MøsÊ b. 1456/4 17. Bağdatlı İsmail Paşa’nın (ö. Keşfu’z-Zunûn. 169 18. 202-213. [12-13. MuÙammed İbnu’l-CezerÞ (833/1429). varak]. 20 x 14 cm. yüzyıl.476 (ofset baskı: Daru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî. ZeyneddÞn Ebø YaÙya ZekeriyyÊ MuÙammed el-EnòÊrÞ (926/1520).30 [Şevvâl 843. Müellifinin ismi zikredilmemiştir. Eser. 122-125. c. ‚¦sa es-SemennødÞ. ‚AàÞletu etrÊbi’l-àaòÊidi fÞ esne’l-maàÊòıd.5 x 13 cm. c. 1178/1 Ebø ‚Amr ‚OómÊn ed-DÊnÞ (444/1053).476). Kâtip Çelebi. [13.II. Ebu’l-Ûayr MuÙammed b. varaklar]. ‚UbeydullÊh İbn ¡ÊàÊn. 21. el-Muàaddime fi’t-tecvÞd. 37-79 varak]. Kâtip Çelebi. 582/1 23. s. El-¡asan et-TønÞ (?).III. Ebø ‚Amr ‚OómÊn b. s.5 x 15.926. c. 1168/4 25. c. [27 Şaban 1163.

540. c. 19 x 13 cm. 15 x 10. s. 1713/1 El-¨Êsım ibn Firruh eş-ŞÊôibÞ (590/1194). 35 36 37 38 Kâtip Çelebi.5 cm. YezÞd el-‚AôôÊr. 1-29 varak]. 1-19. 17.5 cm. [Zu’l-kade 918. 1-15.II.Vatikan Kütüphanesinde Tefsîr İlmine İlişkin Arapça El Yazmaları Üzerine Bir Araştırma 357 muàaddime. 30-36. SuyøôÞ. varaklar]. 19 x 14.5 cm. 35.II. 16. yüzyıl. . c. 1468/1 Ebu’l-Ûayr MuÙammed b. varaklar].5 x 13 cm.237. [19 Şaban 1281.5 x 13. 30. 29. MuÙammed b. 37 varak].36 [4 Rebîu’l-evvel 883. Sa‚Þd ed-DÊnÞ (444/1053). 1376 Ebu’l-¡asan ‚AlÞ el-BerrÞ (İbn BerrÞ) (709/1309). varaklar]. 582/3 Ebu’l-FaÑl ‚AbdurraÙmÊn b. Keşfu’z-Zunûn.449. et-TiÿkÊr fÞ àırÊÊti EbÊn b. MuÙammed İbnu’l-CezerÞ (833/1429). 21. el-İtàÊn. 17 x 12 cm. edDureru’l-levÊmi‚ fÞ aòli maàrai’l-imÊm NÊfÞ‚.5 cm. [Zu’l-kade 918. ¼ayyibetu’n-neşr fi’l-àırÊÊti’l-‚aşr. 36. 1475/1 AÙmed b. Sa‚Þd el-YemenÞ . 21.5 x 11 cm. 214218.237. yüzyıl. el-İtàÊn. varaklar]. s. 4-35. VIII. [9. MuÙammed es-SindÞ el-Muàri (395/1005). ¡urøfu’l-YaÙòubÞ. MuÙammed İbnu’l-CezerÞ (833/1429). ¡irzu’l-emÊnÞ ve vechu’t-tehÊnÞ. yüzyıl.35 [14 Safer 741. 31. 1468/2 Ebu’l-Ûayr MuÙammed b. 23 varak]. Kâtip Çelebi. 116-119. et-TeysÞr fi’l-àırÊÊti’s-seb‚ . varaklar]. [5 Zu’l-ka’de 987. Kırâ’ât İlmine Dair Eserler 27. yüzyıl.38 [11-12. varaklar]. 582/2 Ebu’l-¨Êsım Manòør b. 63 varak]. [10. MuÙammed İbnu’l-CezerÞ (833/1429). Keşfu’z-Zunûn. [10. MuÙammed b. 15 x 10. 33.37 [11. 1474 Ebu’l-Ûayr MuÙammed b.5 x 15 cm. MuÙammed İbnu’l-CezerÞ (833/1429). 21-115. AÙmed b. 1144/6 Ebu’l-Ûayr MuÙammed b. Tetimmetu’lme‚ÊnÞ ve tekmilatu’l-meóÊnÞ fi’l-àırÊÊti’ó-óelÊó. et-TaàrÞb. NihÊyetu’l-berare fi’ó-óelÊóe ez-zÊide ‚an el-‚aşere. el-İrşÊd. SuyøôÞ. s. s. ¡asan er-RÊzÞ elMuàrÞ. 34. yüzyıl. 32. 16 x 13 cm. 17 x 12 cm. 28 1511 Ebø ‚Amr ‚OómÊn b. varaklar].

MuÙammed el-BeyÑÊvÞ (685/1286).40 [10-11. Kâtip Çelebi.39 [4 Zu’l-hicce 953. c. 439 varak]. MuÙammed el-BeyÑÊvÞ (685/1286). Ebø’l-¨Êsım eş-ŞerÞf el£alfønÞ. 26. ¡irzu’l-emÊnÞ ve vechu’t-tehÊnÞ. [11. 21 x 16 cm. SirÊceddÞn ‚Omer b. 39 40 41 42 Eser. Eserin Rossiani koleksiyonu 1013 demirbaş numarasında kayıtlı bir parçası bulunmaktadır (10-11. yüzyıl. 898 ‚AbdullÊh b. Kâtip Çelebi.1228. 26 Zu’l-kade 1265. 1509 ‚AlÊaddÞn Ebø MuÙammed ‚AlÞ b. 77 El-¨Êsım ibn Firruh eş-ŞÊôibÞ (590/1194). yüzyıl. Demirbaş no: 000871. Keşfu’z-Zunûn. ¡asan ŠÖÊ el-KurdÞ el-‚İmÊdÞ. [AÙmed b. 96 varak].I. (EnvÊru’t-tenzÞl ve-esrÊru’ttevÞl’den alınmış). MuÙammed el-BeyÑÊvÞ (685/1286). 27. s. c. BedreddÞn ¨Êsım b. LubÊbu’ttevÞl fÞ me‚ÊnÞ’t-tenzÞl. 1566 38. 24 x 13 cm. 40. ‚Omar b.5 x 16.I. IV-318.388. Kâtip Çelebi. 1631 AÙmed b. EnvÊru’t-tenzÞl ve-esrÊru’t-tevÞl.41 (ÊyÊtu’l-aÙkÊm). 23 x 17. 11. MuÙammed elEnòÊrÞ eş-ŞÊfi‚Þ en-NeşşÊr (938/1531).5 x 19 cm. [İbrÊhÞm b. 23 Safer 1110. 30 x 20 cm. [El-¡acc MuòôafÊ b. Søretu’n-nør. 42. ‚Omar b. MuÙammed b.5 cm. el-Mukarrar fÞmÊ tevÊtere mine’l-àırÊÊti’s-seb‚i ve teÙarrer. s. 43. Bk.5 cm. 260-270. .7 x 15. c. Cumade’s-sani 1044.III. ‚AôÊallÊh İbrÊhÞm el¡asanÞ et-TefrişÞ. Zubdetu’l-beyÊn fÞ tefsÞri ÊyÊti’l-¨urÊn. MuÙammed el-BeyÑÊvÞ (685/1286). YAZMA TEFSÎRLER 39. 41.5 cm. 90 varak]. s. varaklar]. EnvÊru’t-tenzÞl ve-esrÊru’t-tevÞl. varaklar]. MuÙammed b. varaklar). 597 varak]. 1778/2 ‚AbdullÊh b. MuòôafÊ. Muàaddes el-ErdebÞlÞ (993/1585). Keşfu’z-Zunûn’da Tefsîru’l-Erdebîliyy ismiyle el-ErdebÞlÞ’ye nisbet edilen bir eser yer almaktadır. 1503 ‚AbdullÊh b.42 [‚AlÞ b. Süleymaniye Kütüphanesi (Hacı Mahmud Efendi). 22. 1507 ‚AbdullÊh b. EnvÊru’t-tenzÞl ve-esrÊru’t-tevÞl.194. ‚Omar b. Barberiniani orientali koleksiyonunda kayıtlıdır. 428 varak]. 544 varak]. Keşfu’z-Zunûn. Süleymaniye Kütüphanesi’nde aynı müellife ait eser Zubdetu’l-beyÊn fÞ berÊhini aÙkÊmi’l-¨urÊn ismiyle kayıtlıdır. ‚Omar b. Keşfu’z-Zunûn. 23 x 14 cm. İbrÊhÞm el-£Êzin eş-ŞÞÙÞ el-BaÖdÊdÞ eò-ºøfÞ (741/1341). yüzyıl. 44.358 ESRA GÖZELER 37. [11 Rebiu’l-evvel 1191.

Keşfu’z-Zunûn. s.43 [7. [Ramazan 870. yüzyıl. [‚OómÊn b. Yøsuf el-arnÊôÞ el-CeyyÊnÞ (745/1344). ¡asan b. 236 varak]. ‚Asker. el-BaÙru’l-muÙÞô fÞ tefsÞri’l-¨urÊn. varakları el-Keşf ve’l-beyÊn fÞ tefsÞri’l-¨urÊn tefsîrinden bir parçadır.5 x 15. 398 varak]. 31 x 23 cm.106. İbrÊhÞm b. MuÙammed eó-»a‚lebÞ (427/1035). Keşfu’z-Zunûn. Ebø ¡ayyÊn MuÙammed b. s. Ebø İsÙÊà AÙmed b.I/I. 1722/4 49. 836 47. TefsÞru’l-¨urÊn. 1394 51. 381 varak]. 43 44 45 46 47 Vatikan Kütüphanesi 1361/1 demirbaş numarasına kayıtlı 296 varaklı yazma eserin 1-14. c. el-¡acc Ni‚metullah b. Ebø MuÙammed el-¡useyn b. yüzyıla ait 365 varaklık yazma eserin 194-195. varaklarında el-KeşşÊf tefsîrinden parçalar vardır.45 [2 Ramazan 811.Vatikan Kütüphanesinde Tefsîr İlmine İlişkin Arapça El Yazmaları Üzerine Bir Araştırma 359 45. sûreler). (1-36. Ebø ‚AbdullÊh el-¡useyn b. AÙmed ibn £alaveyh (370/980). Mes‚ød el-BeÖavÞ el-FerrÊ (538/1144). 959 52. TÊriÛu’l-turÊói’l-‚arabÞ. yüzyıl. 1464 53. Kâtip Çelebi. 15.5 cm. varaklar]. El-MaÙallÞ (864/1459) ve es-SuyøôÞ (911/1505). MuÙammed. AÙmed ibn £Êleveyh (370/980). 148 varak]. el-urretu’l-vÊÑiÙa fÞ tefsÞri’l-FÊtiÙa. 17. c. ve 53-114. 27 Rebîu’s-sânî 1135. [27 Cumade’s-sani 900. 88 varak].390. yüzyıl. s. el-Keşf ve’l-beyÊn fÞ tefsÞri’l-¨urÊn.IV. 32 x 21 cm. Rossiani koleksiyonu 1013 demirbaş numarasına kayıtlı 228 varaklık eserin 73-76.44 [¡aydar b. Vatikan Kütüphanesi’nde 1130/14 demirbaş numarasına kayıtlı 11. 21. Kâtip Çelebi. c.47 [23 Cumâde’l-evvel 1188.5 cm.1184.1378. El-¡asan el-Fir‚amÞ eş-ŞÊfi‚Þ. c. TefsÞru’l-CelÊleyn. [7.223. HÊşÞm el-¨ummÞ (329/940). 966 46. 1261 50.5 cm. 1193/1 48. 161 varak]. el-KeşşÊf ‚an ÙaàÊiài’t-tenzÞl. ‚AbdurraÙmÊn b. 58 varak]. TefsÞru’l-CelÊleyn. Me‚Êlimu’t-tenzÞl ve esrÊru’t-tevÞl. 20 x 14. Keşfu’z-Zunûn.I. c. .46 [7-8. ‚AlÞ b. I‚rÊbu óelÊóÞne søre mine’l-¨urÊn.5 x 17 cm. El-MaÙallÞ (864/1459) ve es-SuyøôÞ (911/1505). Cumâde’s-sânî 1153.8 cm. 97482. I‚rÊbu’l-¨urÊn. 18 x 14 cm.I. yüzyıl. 298 varak]. 18 x 13. 1505/1 CÊrullÊh Ebu’l-¨Êsım MaÙmød b. s. Ebu’l-¡asan ‚AlÞ b. ‚Omer ez-ZemaÛşerÞ (538/1144). 1637 54. Kâtip Çelebi.5 x 13.III. 25. 366 varak].5 x 12 cm.5 x 14 cm. 21. Ebø ‚AbdullÊh el-¡useyn b. [11. s. varakları bu esere aittir.

48 49 50 Vatikan Kütüphanesi. 1352 57.5 cm. varaklar]. 1034 64. sûreler arası).360 ESRA GÖZELER 55. Kâtip Çelebi. 26 x 19. 1-217.5 x 14. varaklarında CelÊleyn tefsîrinden parçalar vardır.5 x 17 cm. ŞihÊbeddÞn Ebø ‚Avf (665/1267). 93-112. et-Tehÿib fÞ tefsÞri’l¨urÊn (7-9. 1045 62. 126 varak]. Mes‚ød b. [Zu’l-kade 625. 1392/1 65. sûreler arası). etTaàrÞb fÞ’t-tefsÞr.312. Keşfu’z-Zunûn. sûreye kadar). İbn KerÊme el-BeyhaàÞ (494/1101). 217 varak]. [28 Cumade’s-sani 611. s. [Receb 565. 190 varak].5 x 18. 21 x 17 cm. . 1384/5 El-MaÙallÞ (864/1459) ve es-SuyøôÞ (911/1505). İbn KerÊme el-BeyhaàÞ (494/1101). el-¡useyn el‚UkberÞ (616/1219). İbn KerÊme el-BeyhaàÞ (494/1101). TefsÞru’lCelÊleyn. sûreler arası).5 cm. İbn KerÊme el-BeyhaàÞ (494/1101). Kâtip Çelebi. yüzyıl. MuÛtaòaru’l-Besmele. c.5 cm. 25.I. yüzyıl. 1361/1 demirbaş numarasına kayıtlı 296 varaklı yazma eserin 1-14. [‚Abdullah b.5 cm. [6-7. 48 TefsÞru’l-CelÊleyn. 1023 58. İbn KerÊme el-BeyhaàÞ (494/1101).5. [14 Ramazan 1009. et-TibyÊn fÞ i‚rÊbi’l-¨urÊn. [13-14. 21. 298 varak]. yüzyıl. 24. 221 varak]. 233 varak].5 x 16. MuÙibeddÞn Ebu’l-beàÊ ‚Abdullah b. el-¡acc MuòôafÊ. 23 x 15. 4 Ramazan 1175. Keşfu’z-Zunûn. sûreler arası). 1025 60.5 x 16. et-Tehÿib fÞ tefsÞri’l¨urÊn (7-10.447. yüzyıl. 25 x 18 cm. 24 x 17 cm. varaklar]. İbn KerÊme el-BeyhaàÞ (494/1101). et-Tehÿib fÞ tefsÞri’l¨urÊn (2.50 [8. [Rebiu’s-sani 700. et-Tehÿib fÞ tefsÞri’l¨urÊn49 (40-60.5 cm. et-Tehÿib fÞ tefsÞri’l¨urÊn (10-17. MaÙmød eò-ºÞrÊfÞ el-¨ÊlÞ eş-ŞuààÊr (712/1312’den sonra). 27 x 18. El-MaÙallÞ (864/1459) ve es-SuyøôÞ (911/1505). 1013 63. 284 varak]. 24. 256 varak]. [7. 1504/1 56. 26. [16 Ramazan 788. 343 varak]. c.II. ¨uôbeddÞn Ebu’l-fetÙ MuÙammed b. et-Tehÿib fÞ tefsÞri’l¨urÊn. 1026 61. s. 1064 59.

23 x 16. 184 varak]. c. yüzyıl. MuòôafÊ el-¨ocevÞ ŞeyÛzade (951/1544). Bu konuyla ilgili müstakil bir makale hazırladığımızı burada belirtmek isteriz. ¡Êşiye ‚alÊ TefsÞri’l-BeyÑavÞ. Vatikan Kütüphanesi’nde çok sayıda Kur’ân-ı Kerim el yazması bulunmaktadır. 67. 1630 ŞihÊbeddÞn AÙmed b. 21 x 15 cm. 996 CemÊleddÞn ‚AlÞ b.000 el yazması içerisinde 1798 adet Arapça İslâm eseri bulunmaktadır. 1377 ŞeyÛzÊde (951/1544).I.5 x 15 cm. MuÙammed el-HÊdÞ. 21 x 15 cm. [11-12. TecrÞdu’l-KeşşÊf ma‚a ziyÊdÊti nukati liôÊf.51 [1124. Yazma eserlerin çoğu Latin.Vatikan Kütüphanesinde Tefsîr İlmine İlişkin Arapça El Yazmaları Üzerine Bir Araştırma 361 YAZMA HÂŞİYELER 66. 602 varak]. 68. ‚İnÊyetu’l-àÊÑÞ ve kifÊyetu’r-rÊÑÞ. 1303 MuÙyeddÞn MuÙammed b. MuÙammed b. [11. 620 varak].5 x 21 cm. yüzyıl. Abi’l-¨Êsım b. (BeyÑÊvÞ’nin tefsîrinin haşiyesi). Sonuç ve Değerlendirme Vatikan Kütüphanesi bünyesindeki el yazmaları bölümü önemli yazma eserleri muhafaza etmesi bakımından dünyanın sayılı zengin yazma eser merkezlerinden biridir. (BeyÑÊvÞ’nin tefsîrinin haşiyesi). 70. 28.52 Yazmaların alanlarına göre dağılımı şu şekildedir: Kur’ân Sözlükleri 2 adet Genel Ulûmu’l-Kur’ân 2 adet Garibu’l-Kur’ân 3 adet Mübhematu’l-Kur’ân 1 adet Müşkilu’l-Kur’ân 1 adet Nesh 1 adet 51 52 Kâtip Çelebi. Yunan ve Şark dünyasına ait olan Vatikan Kütüphanesi’nde yaklaşık olarak 80. 69. 153 varak]. Buna göre yukarıda ayrıntılı künyelerini verdiğimiz ve tasnif etmeye çalıştığımız Tefsîr alanına ilişkin yazma eserler hakkında genel değerlendirmelerimiz aşağıdaki şekildedir: 1. [11. ¡Êşiye ‚alÊ TefsÞri’l-BeyÑavÞ. [Cumâde’s-sânî 864. yüzyıl. 231 varak]. . Bu yazma eserler arasında tespit edebildiğimiz kadarıyla Tefsîr ilmine ilişkin çeşitli alanlarda 70 adet el yazması yer almaktadır. 20. Keşfu’z-Zunûn.5 cm. s. 1508 ŞihÊbeddÞn AÙmed b. ‚İnÊyetu’l-àÊÑÞ ve kifÊyetu’r-rÊÑÞ. MuÙammed el-£afÊcÞ (1069/1659). MuÙammed el-£afÊcÞ (1069/1659).195.

Garibu’l-Kur’ân’a dair yazma eserler arasında 833 yılında istinsah edilmiş ve Borgiani arabi koleksiyonu 132/3 demirbaş numarasında kayıtlı es-SicistÊnÞ’nin (330/941) TefsÞru ÖarÞbi’l-¨urÊn isimli eseri en eski yazmadır. Bu yazmalar. Rossiani koleksiyonu 1013 demirbaş numarasında kayıtlı el yazma eserde EnvÊru’t-tenzÞl ve-esrÊru’t-tevÞl ve Me‚Êlimu’t-tenzÞl ve esrÊru’t-tevÞl isimli tefsîrlerden parçalar bulunmaktadır. 132/3. 3. Yazmalar içinde müşkilu’l-Kur’ân alanında mevcut bir adet yazma. Tefsîr alanına ilişkin yazma eserler içerisinde 2 adet Kur’ân sözlüğü bulunmaktadır. Borgiani arabi 4 (132/2. 169) ve Vaticani arabi koleksiyonunun 65 adet yazma esere sahip olduğunu görmekteyiz.362 ESRA GÖZELER Âyetlerin Sayısı Tecvîd Kırâ’ât Tefsîr Hâşiye 1 adet 15 adet 12 adet 27 adet 5 adet Tefsîr ilmine ilişkin el yazmaları bünyesinde ulûmu’l-Kur’ân eserleri geniş yer tutmaktadır. 7. 718 yılında yazılmış olan el-¡anefÞ’nin Me‚ÊnÞ elfÊýi’l-¨urÊn ve 1116 yılında istinsah edilmiş. Genel ulûmu’lKur’ân’a dair. 9. Âyetlerin sayısına dair el-Ca‚berÞ’nin (732/1332) 9. el-MiòrÞ’nin DelÞlu’l-ÙayrÊn fi’l-keşfi ‚an ÊyÊt (Êy)i’l-¨urÊn eserleridir. NesÛ alanında 834 yılında yazılmış el-BaÖdadÞ’nin (410/1019) KitÊbu’n-nÊsiÛ ve’l-mensøÛ fi’l-¨urÊn isimli eseri kütüphanede bu konudaki tek yazmadır. Mübhematu’l-Kur’ân’a dair yazılmış ilk müstakil kitap kabul edilen es-SuheylÞ’nin (581/1185) et-Ta‚rÞf ve’l-i‚lÊm fÞ tefsÞri’l-¨urÊn isimli eserinin 691 yılında istinsah edilmiş bir nüshası bulunmaktadır. 8. 1658 demirbaş numaralı ve 973 yılında yazılmış olan SuyøôÞ’nin (911/1505) el-İtàÊn isimli eseri müellife yakın zamanda istinsah edilmiş olması bakımından kıymetlidir. . Tefsîr alanına ilişkin yazma eserlerin yer aldıkları koleksiyonlara göre dağılımına baktığımız zaman Barberiniani orientali 1 (77). yüzyıla ait eseri ¡adÞàatu’z-zeher fÞ ‚adedi Êyi es-suver kütüphanede bu konudaki tek el yazmadır. 4. 132/4. 839 yılı tarihli İbn ¨uteybe’ye ait (276/889) Müşkilu’l-¨urÊn isimli eserdir. Ulûmu’l-Kur’ân alanında ise en fazla tecvîd konusunda yazma eser bulunmaktadır. 2. Yazma ulûmu’l-Kur’ân eserleri toplam 36 adettir. 5. Eser. kütüphanede bu konudaki tek yazmadır. 6.

et-Tehÿib fi tefsÞri’l-¨urÊn adıyla beş farklı yazma nüshası bulunan eseri farklı sûrelerin tefsirlerinden oluşmaktadır. İbnu’l-CezerÞ’nin 883 yılında istinsah edilmiş ve 1474 demirbaş numarasında kayıtlı olan ¼ayyibetu’n-neşr fi’làırÊÊti’l-‚aşr isimli eseri müellife yakın bir zamanda yazılmış olduğundan dolayı önem arz etmektedir. 1384/5 demirbaş numaralı Ebø ŞÊme el-MaàdisÞ’nin (665-1267) KitÊbu’l-besmele isimli eseri53 Vatikan Kütüphanesi’nde müellifin ismi kısaltılarak ŞihÊbeddÞn Ebø ‚Avf olarak ve eserin ismi MuÛtaòaru’l-Besmele şeklinde kaydedilmiştir. 16. Ancak 1778 demirbaş numaralı nüshası. 12-13. Tecvîd alanına dair eserler arasında 8-9. yukarıda zikredilen tefsîrinden alındığı belirtilerek Søretu’n-nør adıyla kaydedilmiştir. Kırâ’ât alanına dair yazmalar içerisinde 741 yılına ait ve 1511 demirbaş numaralı ed-DÊnÞ’nin (444/1053) et-TeysÞr fi’l-àırÊÊti’s-seb‚ isimli yazma eseri Kütüphane’de bu alandaki en eski tarihli yazmadır. 1503 ve 1507 demirbaş numarasında kayıtlı yazma nüshalarında müellifin adı ve eserinin ismi aynıdır. Yazma tefsîrler içerisinde en eskisi 1023 demirbaş numarasına kayıtlı ve 565 yılında yazılmış İbn KerÊme el-BeyhaàÞ’nin (494/1101). . 17. 14. sûreler arası) tefsîridir. c. El-BeyhaàÞ’nin (494/1101). 13.” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. s. 53 Bk. 9. 15. Kırâ’ât alanında en fazla İbnu’l-CezerÞ’ye (833/1429) ait eserlerin el yazma nüshaları (4 adet) bulunmaktadır.234. “Ebû Şâme el-Makdisî. yüzyıla ait ed-DÊnÞ’nin (444/1053) el-Vaàfu’t-tamm ve’l vaàfu’l-àÊfÞ ve’l-Ùasen fÞ kitÊbi’llÊh.Vatikan Kütüphanesinde Tefsîr İlmine İlişkin Arapça El Yazmaları Üzerine Bir Araştırma 363 10.10. EnvÊru’t-tenzÞl ve-esrÊru’t-tevÞl (4 adet) ve El-MaÙallÞ (864/1459) ve es-SuyøôÞ‘nin (911/1505) TefsÞru’l-CelÊleyn (4 adet) isimli tefsîrlerinin nüshaları bulunmaktadır. BeyÑÊvÞ’nin 898. 12. eserinin ismi ise TecvÞdu’l-fÊtiÙa şeklinde kısaltılarak yazılmıştır. yüzyıla ait ve 830/4 demirbaş numarasında kayıtlı yazmada BurhÊneddÞn İbrÊhÞm el-Ca‚berÞ er-Rebe‚Þ’nin ismi El-Ca‚berÞ olarak. Tayyar Altıkulaç. Vatikan Kütüphanesi’nde bulunan yazma Tefsîrler içerisinde ise en fazla BeyÑÊvÞ’nin (685/1286). Tespit edebildiğimiz kadarıyla yazma tefsîrler içerisinde ¨ummÞ’nin (329/940) TefsÞru’l-¨urÊn ve ErdebÞlÞ’nin (993/1585) Zubdetu’l-beyÊn fÞ tefsÞri ÊyÊti’l-¨urÊn olmak üzere iki adet Şi‘i tefsîr bulunmaktadır. yüzyıla ait el-Ca‚berÞ’nin (732/1332) el-VÊÑıÙa fÞ tecvÞdi’l-fÊtiÙa ve 843 yılında yazılmış olan ed-DÊnÞ’nin (444/1053) el-Muàni‚ fÞ beyÊni resmi Ûaôôi’lmeòÊÙif isimli eserleri en eski yazmalardır. et-Tehÿib fi tefsÞri’l-¨urÊn (40-60. 11. 18.

Tefsîr (3) Tecvîd (1) Garibu’l-Kur’ân (1). 58 varaklık. Bk.528. yüzyılda ve tecvîd alanında yazılmış 85 varaklık RisÊle. Kütüphane’de 4 tane BeyÑÊvÞ’nin (685-1286) ve bir tane ZemaÛşerÞ’nin (538/1144) yazma tefsîr hâşiyeleri mevcuttur. yüzyıl 7. . yüzyıl 6-7.278.11. kütüphane kataloglarında el-‚UkberÊvÞ. Garibu’l-Kur’ân (2). Ayrıca kütüphanedeki nüshada tefsÞr. s. yüzyıl 54 Tefsîr (1) Tefsîr (1) Mübhemetu’l-Kur’ân (1). “Erdebîlî. Müşkilu’l-Kur’ân (1). Kırâ’ât (2). yüzyılda yazılmış. TaÙlÞlu’l-¨urÊn isimli yazmaların müellifleri bilinmemektedir. diğer ikisi de el-£afÊcÞ’ye (1069/1659) aittir.” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. yüzyılda ve tecvîd alanında yazılmış. 1712/5 demirbaş numaralı yazmanın müellifi en-NÊblusÞ. 1475/2 demirbaş numarasına kayıtlı eserin ismi kaynaklarımızda ¡adÞàatu’z-zeher fÞ ‚addi Êyi’s-suver şeklinde yer almaktadır. yüzyıl 8. 1159/10 demirbaş numaralı. Kronolojik açıdan yazma eserlerin alanlarına göre dağılımı şu şekildedir: 6. yüzyıl 9. “Ca‘beri.364 ESRA GÖZELER 19. yüzyıl 10. 237/1 demirbaş numaralı 11. kaynaklarımızda ise şerÙ kavramı yer almaktadır. yüzyıl 8-9. Tefsîr (6) Tefsîr (1) Kur’ân Sözlüğü (1). 1392/1 demirbaş numarasında kayıtlı eserin müellifi olan el-‚UkberÞ. 132/3 ve 835 demirbaş numaralarında kayıtlı eserin müellifi ‚UzeyzÞ (es-SicistÊnÞ). 20. 1675 demirbaş numaralı. Tahsin Yazıcı. M. Ayetlerin Sayısı (1). Tecvîd (2). 22. c. 10 varaklık MuÛtaòar ŠdÊbu’l-¨urÊn. 24. s.55 Ancak Vatikan Kütüphanesi’nde eserin isminde yer alan ‚addi kelimesi ‚adedi şeklinde kaydedilmiştir. Bu tercihler bizce bir okuma yanlışıdır.6. c. 55 Bk. Kemal Atik. yüzyıla ait. Ahmed b. Muhammed. 12. 21. 1682 demirbaş numaralı. 12. BeyÑÊvÞ hâşiyelerinden ikisi ŞeyÛzÊde’ye (951/1544). 12. 23. RisÊle fÞ àırÊÊt ¡afò.” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. ‚UzeyrÞ şeklinde kaydedilmiştir.54 Kütüphane’deki kayıtta yazmanın ahkam âyetlerinin tefsiri olduğu eserin isminde geçmemekte. Tecvîd (2). Nesh (1). Tefsîr (2). Kırâ’ât (1). 8 varaklık. en-NÊbulusÞ. Hâşiye (1) Genel Ulûmu’l-Kur’ân (1). yüzyıl 7-8. ErdebÞlÞ’ye (993-1585) ait olduğu gösterilen Zubdetu’l-beyÊn fÞ tefsÞri ÊyÊti’l-¨urÊn isimli eser kaynaklarımızda Zubdetu’l-beyÊn fÞ şerÙi ÊyÊti aÙkÊmi’l-¨urÊn şeklinde kaydedilmiştir. parantez içinde “ÊyÊtu’l-aÙkÊm” olduğu bilgisi verilmektedir.

(11 adet) yüzyıllar olmuştur. M. yüzyıl 13-14.6. 25. 56 Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde de mezkur eserin el-HemedÊnÞ’ye (569/1173) ait olduğu zikredilmektedir.” Proceedings of the American Philosophical Society. Böylece bir tasnif denemesi yaparak bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlamayı hedefledik. Tefsîr (1) Tecvîd (1). sûreler arası) tefsîridir. KAYNAKÇA Albareda. Tefsîr (5). 10. 1-34.287. Tefsîr (4). ss. 104:4 (1960). İsmÊ‚Þl en-NÊbulusÞ’nin KifÊyetu’lmustefÞd fÞ ma‚rifeti’t-tecvÞd eseri ve El-MaÙallÞ (864/1459) ve es-SuyøôÞ’nin (911/1505).527-528.” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Atik. yüzyıl 11-12. “Ca‘beri”. . Tayyar Altıkulaç. Dom Anselm M.10. Kırâ’ât (2). Tefsîr (1) Tefsîr (1) Genel Ulûmu’l-Kur’ân (1). s. Biz bu çalışmamızda sadece Tefsîr alanına dair eserleri tespit etmeye çalıştık. Hâşiye (2) Kırâ’ât (1). (11 adet) ve 12. Tefsîr (1) Vatikan Kütüphanesi’nde yer alan Tefsîr alanına ilişkin 70 yazma eser içerisinde en fazla eserin istinsah edildiği zaman 9. c. “The Preservation and Reproduction of the Manuscripts of the Vatican Library through the Centuries. et-Tehÿib fi tefsÞri’l¨urÊn (40-60. Bk.56 Bu yazmalar haricinde Vatikan Kütüphanesi’nde diğer İslâm bilimlerine ilişkin ve ilk dönemlere ait çok kıymetli yazma eserler bulunmaktadır. Hâşiye (1) Kur’ân Sözlüğü (1). ss.413-418. Tecvîd (2). Tecvîd (3). 11. yüzyıl 13. Kütüphane kataloglarında Kur’ân ilimlerine dair eserler içerisinde yer verilen 1456/1 demirbaş numarasında kayıtlı Ebu’l-‚AlÊ el-¡asan AÙmed b.. Bunlardan en eski olanı 6. “Ebü’l-Alâ el-Hemedânî. varaklar] isimli eserinin muhtevası hakkında kesin bir bilgiye ulaşamadığımızdan bu çalışmamızda tasnif etmedik. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 20 x 13 cm. yüzyıl 12-13. yüzyıllarda yazılmış ‚AbdulÖanÞ b. yüzyıl Kırâ’ât (5). (11 adet). (11 adet).Vatikan Kütüphanesinde Tefsîr İlmine İlişkin Arapça El Yazmaları Üzerine Bir Araştırma 365 10-11. c. Kemal. TefsÞru’l-CelÊleyn isimli tefsîrlerinin yazma birer nüshalarıdır. Mubhicu’l esrÊr fÞ ma‚rifati iÛtilÊf’il-‚adab fi’l-aÛmÊs ve’l-a‚şÊr ‚alÊ nihÊyeti’l-icÊz ve’l-iÛtiòÊr [Şevval 843. yüzyıl 12. Hâşiye (1) Tecvîd (2) Tecvîd (2). Kırâ’ât (1). Vatikan Kütüphanesi’nde bulunan ve künyelerini verdiğimiz bu yazma eserlerin diğer nüshaları ile karşılaştırılarak yapılacak çalışmaların Tefsîr araştırmalarına katkı sağlayacağı kanaatindeyiz. yüzyıla ait İbn KerÊme el-BeyhaàÞ’nin (494/1101). el-¡asan ibnu’l-‚AôôÊr el-HemedÊnÞ’nin (569/1173). yüzyıl 11. Günümüze en yakın olan yazmalar ise 13-14.

286-287.278.” The Journal of the Library History (1974-1987). “Süheyli. ss. David.11. thk. http://www. Çelebi. 2004.va Küçükaşcı. 2:1 (1896).” Proceedings of Cambridge Antiquarian Society and Communications.” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2008. Abdullah. İstanbul: Vekaletu’l-Maarif. ss.7. Charles. İstanbul 2002. Richler. TÊriÛu’l-turÊói’l-‚arabÞ. ____. Secondo Elenco dei Manoscritti Arabi Islamici Della Biblioteca Vaticana.30-32. Citta del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana. “Cerulli. Enrico.10. ________.” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Mycue. “Ebü’l-Alâ el-Hemedânî.. c.233-235. İsmail Paşa Hediyyetu’l-‚ÊrifÞn. Hebrew Manuscripts in the Vatican Library. ss. Fuat.” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi.” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Citta del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana.vaticanlibrary. s. “The Vatican Library”. c. s. el-İtàÊn fÞ ‚ulømu’l-¨urÊn. Beyrut: DÊru’l-KitÊbi’l-‚ArabÞ. Süleymaniye Kütüphanesi’nde Bulunan Yazma Tefsîrler (Metot ve Kaynaklar). Tayyar. X (1898-1899).426. ss. “Ebû Şâme el-Makdisî. Benjamin. “On The Vatican Library of Sixtus IV. Abdurrahman b. Keşfu’z-Zunûn. 2007. “Founder of the Vatican Library: Nicholas V or Sixtus IV?. Library. J. Elenco dei Manoscritti Arabi Islamici Della Biblioteca Vaticana. 16:1 (1981).40-58. SuyøôÞ.10. Vida. c. “Erdebîlî. Riyad 1991. Tahsin.1-70.38. ss. Charles H. 1965. 1935. Citta del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana. Haskins.” The American Historical Review. W.366 ESRA GÖZELER Altıkulaç. El-Bağdadi. Mahmut Şakiroğlu.: Rüştü Balcı. Sayle. . ss. terc. Mustafa Sabri. “The Vatican Archives. Mollaibrahimoğlu. Ahmed b. ss. Beyrut-Lübnan). 1955 (ofset baskı: Daru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî. CelÊleddÞn.327-343. Muhammed. Giorgio Levi della.121133. Süleyman. Sezgin. 1-6:1 (1894).” Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Yazıcı. Clark. FevvÊz AÙmed ZemerlÞ.. Kâtip. c. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. c.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->