You are on page 1of 404

© COPYRIGHT EMET EDITOR GHIURI SELEGEAN 410610 ORADEA OP 1 CP 243 TEL O723165271 mirele@xnet.ro ISBN 973 97770 O 7

DIN TAINELE VIEŢII Ş\ ALE UNIVERSULUI
PROF. SCARLAT DEMETRESCU

EMET

Vnchin această carte generaţiei tinere, care va cunoaşte prin ea de unde vine, pentru ce s-a născut şi unde se duce după moartea trupului.

w
%/nchin această carte celui care a fost înţeleptul Khaladan, în a cărui casă din Ierusalim Domnul nostru Isus Christos a luat cea din urmă cină, împreună cu ucenicii Săi, şi care s-a întrupat în neamul nostru, sub numele de Bogdan Petriceicu Hasdeu.
A

(Lnchin această carte Celui care mi-a luminat calea vieţii, Celui care de atâtea ori îmbracă haina de om — Arjuna, Parsifal, Rasik, Melchisedek, Hermes, Moise, Osimandias... şi totuşi este Stăpânul suprem al planetei Pământ.

Precuvântare

- -am hotărât să dau la iveală acest tratat pentru ca omul să-şi potolească întrucâtva setea de a cunoaşte marile mistere ce-1 înconjoară. Ştiu de pe acum că, după ce va parcurge câteva pagini, cititorul se va opri din lectură, punându-şi întrebarea: „Dar de unde ştie autorul cărţii de aceste mistere ale universului?" întrebarea e firească şi merită să primească un răspuns. Prezenta lucrare este fructul comunicărilor entităţilor spirituale superioare, Lumini ale Cerului, care au revelat Adevărul câtorva iubiţi fraţi ai lor de pe pământ1. La aceste comunicări am adăugat, în prima carte a lucrării, cunoştinţele ezoterice publicate până în prezent, în a doua carte vorbind doar Cerul prin trimişii săi. Aşadar această lucrare este un mănunchi de cunoştinţe adunate de la diferiţi autori, din relatările marilor lucizi spirituali pe care i-a avut pământul până acum, dar mai ales din comunicările primite de la marile Lumini cereşti. Desigur, adevărurile descrise în acest tratat vor depăşi înţelegerea mulţimii. Numai entităţile spirituale evoluate le vor înţelege, aprecia, sorbi cu nesaţ, până la ultima pagină. Cei care încă nu se ridică la nivelul acestor destăinuiri, vor zâmbi, socotindu-le fantezii, rătăciri ale unor minţi bolnave. Acestora le recomand cu insistenţă să închidă cartea şi să nu o mai citească, deoarece, întradevăr, le tulbură mintea şi mersul vieţii. Să dea Domnul ca Lumina, ca adevărurile expuse în această operă, să se reverse în sufletele semenilor mei, iar razele ei binefăcătoare să-i conducă pe calea binelui şi a iubirii. Amin!

m

Ce minte redusă avea omul cu mii şi mii de ani în urmă! Ce greu îşi ducea el traiul, prin câte suferinţe a trecut, urcând treaptă cu treaptă, până să ajungă la libertatea de azi, la înţelegerea diferitelor fenomene, la cunoaşterea legilor fizice, chimice şi biologice, care domină şi conduc lumile fizice! Comparând viaţa omului primitiv cu aceea a omului din ţările civilizate de azi, constatăm o prăpastie imensă. într-adevăr, în primele timpuri omul era atât de neştiutor, încât îşi ducea viaţa aproape ca im animal. Gol, flămând, gonit de fiare, omul rătăcea să-şi astâmpere foamea, când pe marginea mărilor - adunând plantele sau animalele aruncate de valuri, când prin păduri - culegând fructele arborilor, când prin câmpii - smulgând rădăcini şi tulpini suculente. Azi omul civilizat se răsfaţă în locuinţe comode şi somptuoase, îşi procură hrană peste necesar, se împodobeşte cu haine scumpe, iar mintea i se înalţă de la preocupările animalice de altădată la probleme subtile, invenţii minunate, descoperiri ştiinţifice, subiecte care ajung până la infinit: suflet, spirit, nemurire, Tatăl - Creatorul lumilor. Cu toată această ascensiune infinită a minţii omeneşti, adâncindu-se în studiul materiei şi al forţelor ce o animă, savantul constată că este înconjurat de o infinitate de enigme, de o serie nesfârşită de mistere. într-adevăr, suntem foarte departe de punctul de unde am pornit, dar mai este mult până la ajungerea progresului final, destinat globului terestru pe care vieţuim. Azi comunicăm peste mări şi continente, zburăm spre înălţimile cerului şi străbatem adâncul mărilor. Ne minunăm de câte ştim, de câte am realizat, şi cu toate acestea, atâtea probleme frământă mintea omenească, aşteptându-şi soluţia, încât ne îngrozim de numărul şi profunzimea lor. Comparând cunoştinţele noastre actuale cu cele pe care ni le rezervă viitorul, obţinem o relaţie asemănătoare cu raportul dintre o picătură de apă şi apa unui ocean. Cunoaştem multe, dar cu toate acestea, putem spune că nu ştim nimic, faţă de câte suntem chemaţi să aflăm.

1 Scriem Pământ - când ne referim la planeta Pământ în ansamblul ei, constituit din globul terestru înconjurat de Cerul sau sferele sale spirituale; scriem pământ - când ne referim doar la.Terra, globul terestru pe care ne întrupăm, coborând din Cer, pentru a ne face şcoala planetară. Această regulă este valabilă şi pentru Soare, Lună sau planete. în aceeaşi idee, scriem Cer pentru desemnarea sferelor spirituale, a spaţiului locuit de entităţile spirituale aparţinătoare Pământului sau oricărei alte planete sau corp ceresc; şi scriem cer pentru spaţiul fizic aflat deasupra orizontului - bolta cerească sau firmamentul.

Purificaţi prin asceză. înţeleptule Zoroastnr* . învăţături şi texte referitoare la ritualuri. din labiala cea mai închisă M. în Epoca Persană. Mişna5 cuprinde următorul text: „Este oprit să vorbeşti chiar unei singure persoane din Merkava6. şi numai unele din capitolele ei". valoarea lor numerică având o funcţie esenţială în creaţie. pe care tu să-L adori în secret. graţie naturii fericite. 2 Mauu (sanscr.scrisă în aramaică şi având adaosuri în ebraică -.Creaţiile carului.spunea preotul brahman noului iniţiat .neşamah .alcătuiesc şi cuvintele mem şaua . europenii. Sfera de unde venim şi în care ne întoarcem. înţelepţii Adevărului. preoţimea înaltă a vechilor perşi. ca într-o sămânţă. al Cântării Cântărilor şi Cărţii lui Ruth. învingătorul lui Ahriman — principiul răului. a avansat şi a emis idei şi cunoştinţe profunde. Spiritul primordial al universurilor .iluminatul pătrunde în misterele cele mai intime şi profunde ale esenţei şi calităţilor Divinităţii. Sefer Ieţira dă o interpretare mistică alfabetului ebraic.Car ceresc . te vor lovi cele mai mari nenorociri. fiind sub ameninţarea pedepsei cu moartea. Guvernatorul unui ciclu evolutiv planetar. la cuvintele rostite. Ideea de a încredinţa cunoştinţele înalte numai celor iniţiaţi. înainte de omul sfânt. Dacă totuşi o vei face. Vulgul nu trebuia să le afle. 4 Zoroastru sau Zarathustra . lăcaşurile celeste. Ideea păstrării în secret a cunoştinţelor înalte o găsim şi la evrei.omul simplu fiind determinat să vadă lumea şi adevărul sub forme voalate. El recunoştea ca Divinitate supremă pe Ahura Mazda. spunea marele legislator Mânu2. 3 Zend-Avesta (zend . de plante şi animale.Cel de-al treilea Logos.că nu există decât un singur Dumnezeu.Culegere de texte sacre atribuite lui Zarathustra. a pământului fertil. compusă din trei litere A-U-M. a pătruns sensul revelaţiei divine.ţi-o spun desluşit.Cabala. înainte de toate".conducătorul vieţii sale terestre.ataşament şi comuniune intimă cu Divinitatea. de asemenea. în sudul Asiei şi în nord-estul Africii spiritul uman s-a luminat. Principiul tuturor lucrurilor.Cartea creaţiei şi Sefer HaZohar . Acest cuvânt se pronunţă din gât către buze. comparat cu un instrument muzical. care. juste şi cu o înălţime spirituală umilitoare pentru noi. ce cuprind invocaţii. Rezumând esenţa divină şi modurile Sale de manifestare. omul este chemat să fie atent la sentimentele şi gândurile sale. li se comunicau precepte morale şi cunoştinţe folositoare." Numele secret al Tatălui creator — cunoscut doar de preoţi şi pronunţat numai în serviciile şi rugăciunile lor . legate prin U. 6 Mişna (ebr. cauza primordială a întregii creaţii. îndeplinind miţvot . şi altul sintetizează.gânditor) . fiul meu . un comentariu al celor cinci Cărţi. începând cu Moşe (Moise). Cabala este primită de om şi transmisă prin cuvânt de la om la om. secretele fiind transmise doar iniţiaţilor destinaţi să urce treptele ierarhice ale preoţimii. prin contemplarea literelor ebraice. o întâlnim mai târziu. cu mii de ani înaintea vremurilor noastre. Constituit într-un text cabalistic cosmogonic. Creaţia este limbajul exprimat de Gândirea divină. nu se comunicau vulgului. cele două axe ale tradiţiei misticii evreieşti . Literele ebraice care formează cuvântul neşamah .sufletul superior . fondatorul mazdeismului. Universul verbal. 1 Cabaliştii. Cunoştinţele reale. către un mecabel. ezoterice. manifestându-se ca putere creatoare a universurilor. 5 Prin Merkava .suflet . „Nu iniţia în această ştiinţă teribilă inteligenţele slabe. că acesta este un mister ce nu trebuie niciodată dezvăluit vulgului stupid.comandamente divine şi trăind în Deveikut .exista înainte de cer. în Zend-Avesta3 citim următorul text: „Curatul.Iniţiat persan. „Adu-ţi aminte. care a trăit în Epoca Indiană. Doar dacă ai în faţă un bătrân inteligent îţi este permis să-i comunici. Iluminaţii lor profeţi sau mediumi îşi iniţiau discipolii în privinţa textelor sacre. reprezintă scara ascensiunii mistice. Suveran al lumilor. Literele ebraice sunt considerate vehicole ale potentelor creatoare. cei care doresc să cunoască Adevărul.era cuvântul AUM'. Dar să ştii. în tradiţia mistică este reprezentat prin treimea literelor ebraice CCK. Cabaliştii îşi transmit învăţătura doar discipolilor trecuţi de patruzeci de ani. Poporului neştiutor i se făceau servicii şi ceremonii impresionante.lege) . cuprinde Trinitatea vedică şi trebuie păstrată în secret". Angajat în căutarea Absolutului.Palatele. în secret. comunică prin grai viu învăţătura lor. de apă. ale lui Moise. . fiind compus din guturala cea mai deschisă A. După cum creaţia constituie un proces lingvistic şi numerologic.este un midraş. maeştrii misticii Merkava ating momente de extaz prin contemplarea Numelor divine. Sfântul.patruzeci de ani. Orice Rond presupune doi Mânu: unui produce viaţa şi forma umană la începutul unui Rond. într-o ştiinţă a limbii sacre.DTI5S Elohim. de foc. Sefer Ieţira este atribuită patriarhului Abraham. un cabalist care a primit Cabala. gesturile şi faptele sale.a atins maturitatea necesară primirii Adevărului. limbajul manifestat de Gândirea divină în momentul creaţiei. bilanţul şi rezultatele unui sfârşit de Rond. a Verbului. învăţătura fundamentală a misticii evreieşti este cuprinsă în Sefer lefira . ci doar de preoţime. El este Creatorul a tot ceea ce apare în Rondul sau Lanţul planetar pe care îl guvernează. Este adevărat că acele cunoştinţe înalte nu erau posedate de mulţime.repetiţie. ori de a fi supus morţii. pentru că ea poate să le conducă Ia nebunie".Cartea splendorii. la vechii perşi. . la privirele.$ Din tainele vieţii ţi ale universului Cu mii şi mii de ani în urmă.Creaţiile dintâi. forţe revelatoare ale Creatorilor . care ne credem promotorii civilizaţiei. climatului cald şi a unei rase de oameni ce îşi trage originea din noaptea vremurilor. de pământ. „Sfânta silabă.se face printr-un mecubal. de poporul întreg. iar în preot . când sufletul uman . Cabala transmiterea tradiţiei mistice . sub pedeapsa de a fi torturat până la nebunie. misticul este călăuzit de puterea Cuvântului.misticii Merkava ating Heihalot . spunea cabalistul7 elevului său. . Sefer HaZohar . luminătorii omenirii. Prin ascensiunea extatică a lui neşamah . sau Logos-ul planetar. imnuri. reprezintă împreună cu Maasei Bereişit . La asemenea cunoştinţe nu aveau acces decât magii. şi dintre aceştia numai de ocupanţii treptelor superioare. Născută dintr-o revelaţie divină. Maasei Merkava . Pornind de la viziunea Carului celest a lui Ezechiel şi de la descrierea Tronului divin.Verbul divin care desemnează Sursa divină. ■ 1 AUM (OM) . reiterare) — Culegere de comentarii referitoare 3a Tora. care a primit-o de la Puterea divină. exoterice .

plină de mister şi pericole. comandamente divine. cum ar fi fost ea proclamată Tora Adevărului. înţeleptul se va înălţa de la sensul literal la cel mistic. Iată trei exemple . de toate popoarele. centrul Asiei este locul de origine ai tuturor civilizaţiilor lumii vechi. se pare că atât în India primitivă. cât şi la evreii din cele mai vechi timpuri. Dar adevărul este că fiecare cuvânt din Tora are un sens superior şi un mister sublim. până în ziua de azi.sensul litera] al textului.la trei epoci şi neamuri deosebite . Leviticul. cu suprimări. fiind constituită din Pentateuh. stăpâna absolută a tuturor bunurilor . 4. 1 Veda (sanscr.cunoaştere. cunoştinţe neînţelese de mintea nepregătită a omenirii. Prin combinarea acestor litere s-a născut creaţia. Nefericit cel ce ia aceste veşminte drept Tora! Dacă Tora ar fi fost făcută din cuvinte şi poveşti obişnuite. cele trei canale inferioare vor răspândi focul mistic. urcând cele patra trepte de interpretare. a Sfintei Scripturi: 1. Prin Tora. Din noaptea veacurilor. Azi omenirea a făcut un pas pe treapta evoluţiei.învăţătură. Lui Rabi Şimon bar Yohai. cabaliştii afirmă că fiecare lucra există numai proporţional cu participarea sa la Numele divin.se transmitea numai oral.Precuvântare 9 Din această mică expunere. ale tuturor ştiinţelor. la care avea acces doar un număr redus de iniţiaţi. de cei pregătiţi spiritual. asimilate cu nesaţ de cei chemaţi. i se oferă asemenea cunoştinţe. Sama Veda şi Atharva Veda) cuprinzând imnuri. manifestat în creaţie. Exodul. Deruş . teologic. Numele.sensul mistic. O condiţie se cerea acestor epoci şi neamuri: cei care primeau cunoştinţe din lumea spirituală să fie inteligenţi.şi chiar a vieţilor celor de jos . Din cele enumerate. învăluite în cel mai adânc mister . Doar după ce. pe care toată lumea le putea citi. Considerând că Limbajul divin este realitatea profundă. pentru că îţi va lumina şi înălţa sufletul. dar chiar şi în zilele noastre încă nu pot fi înţelese decât de foarte puţini.deţinea înaltele cunoştinţe ale Adevărului. considerat autorul Cărţii Splendorii Sefer HaZohar . Meditând asupra Numelui divin. formule magice pentru exorcisme şi descântece. Tora reprezintă intenţia Creatorului exprimată printr-un ansamblu de texte sacre. Deuteronomul. Existau lucrări scrise.sensul omiletic. fiind esenţa ascunsă a acesteia. Numerii. lumina căii lui Sod. incantaţii şi formule magice recitate în timpul ritualurilor de sacrificiu. Divinitatea a creat lumea şi prin Tora ne dezvăluie scopul Său în momentul creaţiei. mărturia autentică oferită de Divinitate?" . dar găsindu-le pe toate. Arătare) . Prin urmare. canale sau trepte de interpretare ale textelor sacre ebraice.geneza. . Stând la baza oricărei existenţe. citeşte cu răbdare şi atenţie această carte de ştiinţă şi filosofie cerească. Tora se revelează doar celor care respectă ale sale miţvot. egipteni şi chaldeeni. sub diferite forme. de a nu spune adevăruri subtile unor oameni nepregătiţi în pătrunderea înţelesului adânc al lucrurilor şi faptelor. al credinţelor şi practicilor profesate de-a lungul timpului. al forţelor din natură şi al comunicării cu entităţile spirituale ce au trăit pe pământ constituia o ştiinţă secretă. motiv pentru care nu mai este nevoie ca aceste cunoştinţe să fie atât de ascunse. al existenţei lumii invizibile. ştiinţă) . nu se mai propovăduiesc prin păduri. Ca urmare. am putea să redactăm şi noi o altă Tora. atributele şi intenţiile Sale.îi sunt atribuite următoarele cuvinte: „Nefericire celor ce văd în Tora doar poveşti simple şi vorbe obişnuite! Dacă ar fi aşa. Nu se mai şoptesc la ureche. cu alternări. atât la vechii perşi. care a trăit în Galileea secolului al l'I-lea al erei creştine. 2 Tora (ebr. cele cinci Cărţi revelate ale lui Moise: Geneza. capitolul constituirii universului. . Soci . şi pentru a se înălţa. cântece religioase. Yajur Veda.Este revelaţia divină ce stă la obârşia iudaismului. 2. scopul şi finalitatea ei. Peţal .din care se poate vedea că lumea de jos avea cultul ei special şi cunoştinţe exoterice despre Dumnezeu şi fenomenele din natură. 3. dar ştiinţa ocultă . Legea care a guvernat crearea universurilor stă Ia baza naşterii limbii ebraice. morali şi bătrâni. rând pe rând.cu filosofia şi practicile ei deosebite. va înţelege deplin şi limpede toate cele patru sensuri. Aceste cunoştinţe vor contribui la schimbarea conduitei omului. ci se scriu şi se pun la îndemâna tuturora.sensul alegoric. Prin literele şi cuvintele sale. Aceste cunoştinţe erau ascunse deoarece se refereau la domeniul înalt al materiilor subtile. Numele divin conţine sensul profund ascuns sub aparenţe. Remez . temple ori munţi izolaţi.O culegere de patru cărţi sacre ale hinduşilor (Rig Veda. se vede preocuparea constantă a marilor savanţi de altădată. la lărgirea orizontului concepţiei sale despre viaţă şi natură. la fel de minunată. Există patra căi. pregătindu-1 pentru o viaţă mai bună şi mai iubitoare. misticul ajunge la extaz. Cele patru trepte sunt legate între ele şi nu se pot separa. ca în alte vremuri. pe care nu o mai lungim. Tora exprimă Numele divin. îmbrăcate în veşmintele unor poveşti. opere religioase sau filosofice ale epocilor respective: Vedele1. celor aleşi. Cititorule. al forţelor superioare şi legilor guvernatoare ale altor lumi. Tora scrisă este precedată şi urmată de o Tora orală. vom descoperi tainele creaţiei . iar preoţimea superioară. Tora perfecţiunii. Omul a ajuns azi la un alt nivel moral şi intelectual. Zend-Avesta ori Tora2. Tora a fost scrisă prin intermediul celor douăzeci şi două de litere ale alfabetului ebraic. mai ales a celei de pe atunci. meditând asupra literelor ce formează Tora şi socotind valoarea lor.

PRIMA CARTE .

însă cu toate că nu o vede. El va auzi sunetele. de aceeaşi compoziţie cu mediul unde trăiesc. în sânul lor existând o infinitate de vieţuitoare. omul va deveni un medium între Cer şi pământ. dar încetul cu încetul. nu numai că nu este de prisos. funcţia şi rostul lor în angrenajul universului? Sunt necesari ani de studii pentru a le cunoaşte. va pipăi lucrurile moi sau tari din lumea fizică. dar oare nu este mai bine să cunoaştem din vreme noile condiţii şi să ne pregătim pentru ele? Evident că da. dar nu va avea nici o idee despre ceea ce înseamnă roşu. când vor fi chemate la viaţă. obişnuindu-se cu ele. sunt primite azi de lumea savantă cu neîncredere.pe lîngă organele de simţ fizice . Aceste afirmaţii. nu pot fi văzute şi simţite. nu se poate lua cunoştinţă de existenţa lor. de ce nu pot fi văzute. trupul. Argumentul este puternic în aparenţă. mediul şi influenţa lui asupra noastră. In mintea orbului din naştere. Azi. materiile din lumile hiperfizice. ba chiar cu ironie. perspectivele şi culorile. se cade să cunoaştem din vreme condiţiile în care vom trăi acolo. unde ne vom desfăşura existenţa în forme noi de viaţă. Se petrece acelaşi fenomen ca în lumea fizică. la început n-ar pricepe nimic. sosind pe scoarţa cerebrală. a căror fineţe este atât de mare. pentru că oamenii nu dispun deocamdată decât de organele de simţ necesare perceperii lumii fizice. vom pătrunde în aceste lumi. stau latente în fiinţa noastră. omul ajunge să-şi dezvolte simţurile superioare ale lumilor suprafizice. unei educaţii sau practici speciale. şi apoi omenirea va trece şi la cunoaşterea lumilor necunoscute". Din acel moment el va auzi. Numai când aceste simţuri superioare vor fi puse în activitate. Când va veni vremea. auzite şi pipăite de toţi oamenii?" Răspunsul la această întrebare este următorul: Lumile hiperfizice. va simţi cald sau rece. cu materiile şi forţele lor. veche din veşnicia veacurilor fără număr. Mintea sa nu are posibilitatea să definească peisajele. Aceste materii sunt animate de unde vibratorii. ca şi multe altele. se transformă în noţiuni de culori şi forme. invocând întrebarea: „De ce nu se poate proba existenţa acestor materii şi forţe.Existenta lumilor invizibile Li timpurile îndepărtate. ar vedea forme şi ar auzi sunete neinteligibile la început. acelui mediu. Să presupunem că suntem chemaţi neapărat într-o ţară îndepărtată. auzim sau vedem aceste lumi invizibile. Aşa fiind. cei sănătoşi văd lucrurile şi fiinţele. dar chiar se impune să cunoaştem lumile invizibile. ne vom adapta. Cu alte cuvinte. se vor dezvolta treptat şi simţurile superfizice din noi şi atunci le vom cunoaşte. Toţi oamenii au ochi. ar rămâne uluit. nu simţim. La ce bun să ne batem capul cu ele de pe acum? Să terminăm cu deplina cunoaştere a lumii fizice. ea există. marile Lumini ale lumii spirituale comunică celor chemaţi Adevărul. orbul din naştere ar dobândi vederea. lumea vizibilă de către un om sănătos nu provoacă nici o noţiune corespunzătoare. La fel s-ar întâmpla cu oricare dintre oamenii care dobândesc vederea spirituală. Este adevărat că omul are în fiinţa sa . . şi iată de ce. dar aceste simţuri dorm. Faptul că cea mai mare parte din omenire nu vede fiinţele. albastru sau verde. diferite de cele care animă materia vizibilă. deoarece cunoscându-le din timp vom şti cum să ne comportăm atunci când dezbrăcând haina carnală. Dacă graţie unor evenimente neprevăzute. ajunge să ia pe deplin cunoştinţă şi de acest domeniu necunoscut lui până atunci. Dacă printr-o „minune" sau operaţie. încât simţurile fizice nu sunt în stare să ni le reveleze. Ei bine. nu este im argument că ele nu există. dar treptat. Pregătiţi ca atare vom fi scutiţi să rătăcim ani şi ani în neştiinţă şi să pierdem astfel o vreme îndelungată până să ne obişnuim iarăşi cu „noua" noastră patrie spirituală. le va înţelege şi distinge unele de altele. făcându-şi educaţia vizuală a imaginilor sosite pe cortex. de diferite grade.şi organe de simţ impresionabile de prezenţa materiilor invizibile şi a entităţilor spirituale vieţuitoare în mediile hiperfizice. Astfel aflăm că în natura înconjurătoare există o diversitate de materii eterice. înseamnă că nu a sosit timpul să le cunoaştem. care. marii iniţiaţi comunicau discipolilor Adevărul. tangibilă. dar oare toţi cunosc natura. deocamdată. unde va trebui să trăim mulţi ani. lumea hiperfizică este pentru om la fel cum este lumea culorilor pentru omul născut orb. Bineînţeles că ajungând acolo. Pentru cunoaşterea acestei lumi invizibile se cer ani de zile de observaţii şi o continuă educaţie. deosebi şi afla rostul în decorul vast al naturii. deoarece nu a avut niciodată un organ capabil de a primi vibraţiile luminii. vrând-nevrând. Unii oameni afirmă: „Deoarece noi. simţi şi vedea materii şi fiinţe animate de alte forţe decât cele fizice. însă greşit în fond.

un cutremur o poate rade de pe suprafaţa pământului.domeniul cauzelor tuturor fenomenelor. unde se imprimă toate gândurile. trecând prin^prismă. s-au manifestat sub formă de căldură. vede cum tramvaiul circulă pe străzi. ne dau spectrul solar. şi altor culori. Tot ce există pe pământ . apoi a urmat realizarea ei într-o imagine. imaginea. într-adevăr. Ori de câte ori o problemă este complexă prin natura ei. Iată un arhitect decis să proiecteze o casă. Să nu credem că ştim tot ce ne înconjoară. flora şi fauna.Cronica sau memoria spirituală permanentă a tuturor vibraţiilor din univers. şi altele dincolo de violet . vom vedea cum această placă se va lumina sub acţiunea razelor ultraviolete. Aceste particule oferă un suport energetic pentru informaţii mentale şi sentimentale organizate în diverşi algoritmi. vom vedea că ea se descompune în mai multe fâşii colorate. cu material fizic. ideile emise de oameni.stăpânul trupului . va dura în vecii vecilor în lumea invizibilă. In funcţie de gradul evolutiv al vibraţiilor şi algoritmilor care animă aceste particule. Casa. munţi şi câmpii. Un foc. de unde sunt transmise la centrul văzului aflat pe cortex. Undele luminoase căzute pe această formă se reflectă şi vin la ochii noştri. se află înaintea noastră o statuie. deoarece razele obscure. adevărul este că fâşia de lumină mai dă naştere. pieritoare. cu un anumit aspect şi dimensiuni. Fluidul este o materie formată din particule infinit de mici. cu o anumită distribuţie. Se ştie că lumina ce scaldă cu vibraţiile ei suprafaţa pământului.se petrec o mulţime de fenomene de care rămânem neştiutori. ce însoţesc pietrele. până la cele superioare. şi mai puternice . începe construcţia . opera fizică este trecătoare. De exemplu. până nu vom avea cunoştinţe despre lumea invizibilă. Aşa de exemplu: un om simplu constată cum telefonul transmite voci de la un loc la altul.Prima carte în afara acestui motiv esenţial. asupra fiecăruia din noi se exercită influenţe şi mai mari. într-adevăr. aprinzând fosforul. Mai întâi se foloseşte de gândirea şi imaginaţia sa. înaintea roşului există unde vibratorii producătoare de căldură. apă. După aceea aşterne pe hârtie ceea ce croise mental. Chiar în lumea fizică . şi în fine . printre alte însuşiri. vine de la soare. calitatea de a fixa pe ele imaginile. de natură electrică sau magnetică. şi prin intermediul sufletului conştiinţa noastră. .tangibilă. la un moment dat. se cade să luăm cunoştinţă de aceste lumi şi pentru faptul că ceea ce vedem pe pământ nu este decât efectul unor cauze aflate în lumea invizibilă. vom vedea că fosforul se aprinde. urmărindu-şi imaginaţia. hiperfizică . totul are influenţă asupra omului. se cade să se vină cu exemple cât mai numeroase.12 Din tainele vieţii fi ale universului . Proiectul aşternut pe hârtie se poate distruge şi el.infraroşu. Ideea aparţine Lumii divine. dar arhitectul are în minte imaginea casei. dar cauza care le pune în funcţiune .ultraviolet. în spaţiile infinite se găsesc arhivele2 naturii. de aici la suflet. indigo şi violet. vizibilă şi cercetată cu simţurile noastre . Cu toate acestea. face pe hârtie un plan. aparţine lumii astrale. Noi suntem.realizarea fizică a unei concepţii. s-au concentrat. rezultatul influenţei mediului vizibil şi invizibil asupra noastră. Prin urmare. spiritul. fluid) . Dar în afară de influenţele lumii vizibile. dacă punem o lentilă în dreptul spaţiului gol dinaintea roşului şi aşezăm în focarul acestei lentile o bucată de fosfor. fără necesitate şi în cantităţi de prisos. lucrurilor şi fiinţelor vizibile pe pământ. care intră în constituţia Divinităţii. vede efectul. pentru că simţurile noastre mărginite nu ni le fac cunoscute. planul. iar construcţia fizică aparţine lumii fizice. universul este plin de o sumă de materii extraeterate. Aceste fluide au. verde. galben. Omul fizic.eter.realizarea ei în lumea fizică. într-o formă aşternută pe hârtie. personalitatea creatoare va pieri şi ea.nu o vede. Dacă facem să treacă printr-o prismă o rază de lumină. îngeri. există o scară infinită de calităţi ale fluidelor. traduce aceste vibraţii în culoare şi formă. fie destrupate.aer. de la cele inferioare. Acest om nu va îngrămădi material peste material. dar imaginea. fie întrupate. şi iată de ce. 2 Arhiva Akaşă (sanscr. numite fluide'. 1 .influenţele lumilor invizibile. Dar oare cunoaştem noi totul despre această lumină? Nu. întâi a fost o creaţie mentală. supraîngeri şi alte entităţi spirituale. nu o cunoaşte. unele înaintea roşului . fără nici o ordine. Acelaşi raport există şi între lumea fizică şi cea hiperfizică. îşi croieşte în minte o formă de casă. trecând prin lentilă. creaţia sa mentală. evenimentele şi sentimentele omenirii. Dacă punem la finele spectrului un paravan şi alături de el o placă unsă cu o soluţie de cianură de potasiu. Cu alte cuvinte. şi încetul cu încetul. albastru. ideală. Noi atât vedem cu ochii.electricitatea .potrivit evoluţiei sale. compus din şapte culori: roşu. care întâlnind un ecran. portocaliu. După acest plan. şi al muncii depuse de spirit . Noi nu vom ajunge să cunoaştem pe deplin lumea fizică. într-un proiect. invizibile ochiului nostru. lumea efectelor. care nu se va distruge niciodată. unde s-a imprimat ca pe o placă fotografică. Cu alte cuvinte.

dar urechea noastră nu le percepe. în această lume. iar cei înapoiaţi. altele transmise prin eter . le înţeleg.046. fiinţe. luminoasă prin ea însăşi. invizibile ochilor noştri. Constatăm că evoluţia omului necesită multe secole. în acest caz noi am vedea totul în jurul nostru. dezvoltă forţele . Să presupunem că nervul optic n-ar dispune de sensibilitatea dobândită până în prezent. alţii bine şi alţii foarte bine.unele transmise prin aer. omul va dobândi puteri deosebite. când evoluţia omenească va fi spre sfârşit. există în razele soarelui culori infraroşii şi ultraviolete. filamentul devine luminos şi ochiul nostru vede lumina. a marilor mistici sau a yoghinilor. Ei văd cartea pe care o au în mână. Prin alimentaţie şi meditaţie.un filament de bec electric . desigur n-am avea nici o cunoştinţă de lumina soarelui. Vom descrie aceste materii dispuse în zone diferite. nici zi. De aici tragem concluzia că suntem scăldaţi din toate părţile de vibraţii . Prin urmare lumea invizibilă este şi ea materială. o hotărâre nestrămutată. ridicată până la termenul final al existenţei sale terestre. omul va deveni mai bun şi mai înţelept. graţie luminii emise de electronii care ne înconjoară din toate părţile. Graţie acestei inteligenţe. prin sfinţenia. Din acestea.ale cărei unde se transmit prin eter . din care fac parte undele hertziene. în fine. Atunci se va termina evoluţia omenirii pe această planetă. noi nu percepem decât opt categorii. sau cu particule mai mari. la fel ca în cazul văzului fizic comun.000 Hz şi mai joase de 32 Hz. animată de numeroase forţe. nu sesizează sosirea lor. desfăşurate conform unor anumite legi. ca să-şi continue drumul neterminat. primind aceste vibraţii. materii dispuse unele deasupra altora. Masa umanităţii înaintată astfel. Să presupunem acum că nervul ochiului ar fi impresionabil de undele electrice.000 până la 35. atâta vreme cât electronii vor fi mânaţi mereu în vârtejul infinit de rapid al mişcării lor de rotaţie şi revoluţie. Cu toţii primim vibraţii din lumea hiperfizică. formate fiecare din particule eterice de anumite dimensiuni şi constituţii. dar sesizabile prin efectele lor. atmosfera din jurul nostru fiind întunecată. dar în jurul ei. Aşa de exemplu electricitatea . se vede o mişcare deosebit de rapidă în toate direcţiile. unele deasupra altora.privesc şi văd. materii şi forţe la a căror descriere rămânem pe gânduri. Astfel n-ar mai fi pentru noi. deoarece conştiinţa noastră nu răspunde la influenţa lor. Clarvăzătorii.are de la 1. în decursul capitolelor următoare. Aceasta presupune o metodă specială. Până în prezent se cunosc 63 categorii de vibraţii. cele mai fine pe cele mai grosolane. nu le aude.de care însă nu avem cunoştinţă. de aceeaşi natură cu Pământul. Or în natura fizică înconjurătoare se produc vibraţii de o frecvenţă mai înaltă de 36. înţelegem facultatea văzului şi auzului spiritual a unor persoane numite clarvăzătoare sau lucide. undele nancy. timp de mii şi milioane de ani. el face azi descoperiri din ce în ce mai numeroase şi mai uimitoare. prin ea şi dincolo de ea văd lumea invizibilă. prin urmare avem cunoştinţă de prea puţin. dar în acelaşi timp pătrunzându-se rând pe rând. pe lângă o înaltă inteligenţă şi o bunătate îngerească. prin retragerea departe de vâltoarea lumii. Aceste materii sunt de diferite densităţi. dar rămânem nesimţitori la acţiunea lor. pentru a-şi continua diurnul evolutiv infinit. iubirea şi jertfa manifestată pentru tot ce a creat Tatăl şi prin rugăciunile lor nesfârşite. Având în vedere acest principiu.000 de vibraţii pe secundă. lucizii. omul abia a ajuns să-şi dezvolte inteligenţa.numărul vibraţiilor prin eter scade între 350 milioane şi 760 milioane de vibraţii pe secundă. întârziaţii. vederea în lumea invizibilă este un act involuntar . adică viaţa sfinţilor. iubind tot ceea ce-1 înconjoară. După scurgerea a mii^şi mii de ani şi veacuri. şi ei văd fenomene. y etc. undele x. După cum ochiul nostru nu vede decât între anumite limite. conform fineţii lor. Evident că şi între lucizi există diferite grade: unii văd binişor. sacrificii mari. Pentru aceşti oameni. conştiinţa lor ia act de prezenţa lor. prin care circulă valuri de materii subtile. ca şi cum n-ar exista. pentru că nu deţinem organe potrivite recepţionării lor.000 milioane vibraţii pe secundă. forţe divine. Ei pot vedea şi cu ochii deschişi şi cu ochii închişi. vor fi trecuţi prin întrupări. urechea noastră nu aude decât sunetele produse în aer cu o frecvenţă între 32-36. va trece pe un alt corp ceresc. pentru că vibraţiile sale au o frecvenţă foarte mare. nici noapte. Dar imediat ce curentul electric întâmpină o rezistenţă în drumul său . aceşti oameni ajung să-şi activeze spiritul. în peregrinarea lui pe calea evoluţiei.Existenta lumilor invizibile 13 Aşadar. Fluidul electric ce se scurge pe firele electrice nu este văzut de ochiul nostru. ceea ce denotă o independenţă între vederea fizică şi cea spirituală. şi totuşi fiecare dintre noi poate grăbi sau scurta durata acestei evoluţii. ci o lumină continuă. pe un alt glob.

marele guru. cei pregătiţi de natură. merge pe suprafaţa apei. devenea la rândul său o mare lumină spirituală. Când discipolul dobândea aceste două instrumente de cercetare a naturii. In tot acest timp discipolii. Arunci nu va mai exista pentru el nici un mister privitor la atom. iniţiat sau preot. realizând — asemenea unui mic creator — orice doreşte. poate face ceea ce omul numeşte „minuni"1. va înţelege viaţa şi evoluţia ei. Numai atunci spiritul său va lucra puternic prin cuirasa. de influenţele ei magnetice. şi acolo să vadă.după ani de zile . biologia. le descria şi arăta experimental tot ceea ce se referă Ia om şi natură. trecea la studiul foiţelor şi materiilor superfizice. el ar fi spus că este vorba de ceva paranormal şi cu toate acestea televizorul este azi foarte normal chiar şi pentru cei mai neştiutori copii. să cunoască materii. savantul de azi nu poate. Ii făcea cunoscută matematica. tot ce înconjoară pe om. şi va vedea cu ochii spiritului atomul mare cât roata plugului. în plină natură. conformă legilor divine . iniţiatul posedă puteri deosebite. Mai paranormal este faptul că deşi suntem creaţi de Tatăl şi vieţuim în creaţia Sa.14 Din tainele vieţii şi ale universului . i . dar nu va cunoaşte tainele vieţii decât în ziua în care îşi va ilumina fiinţa printr-o viaţă morală. se iluminează şi dobândesc puteri divine şi cunoştinţe ignorate de omenire. tocmai datorită acestui materialism feroce.îşi însuşea întreg acest domeniu. vindecă boli şi face o seric nesfârşită de fapte. de gândurile ei josnice. despre lumea superfizică. se puneau sub conducerea unui mare preot. forţe şi fiinţe mai subtile. cunoscător a ceea ce există pe pământ şi în Ceruri. antrenamentele mentale şi rugăciunile. la umbra unui copac. băile şi exerciţiile fizice. timp de 20-30 de ani. Se zbate în ipoteze asupra vieţii. Acesta. dincolo de materia tangibilă şi analizabilă.noţiuni referitoare la Creatorul lumilor şi atributele Sale. pentru că ştie să mânuiască toate materiile. începea să-i descrie lumea fizică şi lumea hiperfizică. sfânt în conduita lui şi versat în cunoştinţe oculte şi ale naturii. decât cele cunoscute în jurul său din copilărie. el ieşea în lume. rând pe rând. An de an. Când . iar împreună cu o parte din sufletul său să iasă şi să se îndepărteze de trup. când sistemul său cerebral va ajunge să vibreze ca şi atomul. Vai lui dacă o va face din vanitate sau împotriva semenilor săi! Un asemenea om era privit . erau ţinuţi în locuri retrase. a constituţiei lui. După aceea îşi încheia cariera de discipol cu aflarea celor mai înalte cunoştinţe îngăduite unui muritor . natura întreagă. ne sustragem mereu de a-I fi recunoscători şi de a ne considera adevăraţii Săi copii. să se înalţe în sfere mai înalte. ' Anumite fenomene şi activităţi spirituale sunt în mod greşit denumite „minuni" sau „fenomene paranormale". în această fază. într-un loc retras. el poate să-şi lase trupul pe pat. Bietul savant de azi se străduieşte să ştie ce este eterul. Numai atunci când trupul său. prin învelişul său trupesc. Din rândul acestor oameni ieşeau savanţii de altădată. Dacă în urmă cu câteva sute de ani i s-ar fi prezentat omului imaginea unui televizor. înaltele entităţi spirituale diriguitoare ale evoluţiei lucrurilor şi fiinţelor de pe planeta noastră. cunoaşte secretul legilor ce le guvernează. Va cunoaşte rând pe rând toate materiile invizibile. Somnul. ele fiind cât se poate de normale. îi povăţuia pe discipoli. ca un nor nevăzut. stă în mijlocul flăcărilor. să audă şi să primească sfaturile marilor Lumini spirituale. O dată intrat în stăpânirea lor. savantul modern va ajunge să cunoască mai mult. De la aceşti iniţiaţi au rămas până în zilele de azi ceea ce se mai cunoaşte. a fiinţelor invizibile ochilor fizici. să respingă influenţele semenilor săi. din care s-a oferit omenirii numai atât cât putea pricepe şi avea nevoie pentru avansarea ei. trecea la cunoaşterea originii şi a creaţiei universurilor. In antichitate. a materiilor eteriforme. De acum înainte. a vieţii şi a tuturor fiinţelor. feriţi de influenţele lumii. legi.de blândeţe şi iubire pentru tot ce există în jurul său. El se ridică în aer. cum este constituit atomul. păşea în mijlocul omenirii. se dezvolta în ei vederea în lumea invizibilă şi auzul în lumea tăcerii. toate erau reprezentate şi executate cu scrupulozitate. Din ziua când a reuşit să-şi înfrâneze simţurile şi dorinţele. alimentaţia. de pornirile ei pătimaşe. să-şi ordoneze gândurile. respectat de toţi. să cerceteze. se face invizibil. cei dotaţi cu inteligenţă. să se ridice în spaţiu. ca tradiţie. îi va vedea constituţia. Reducând totul la materia fizică şi la legile ce o stăpânesc. toate foiţele ce lucrează asupra lor şi toate cauzele fenomenelor petrecute în natură.Prima carte latente ascunse în adâncul lor. întemeietorii unei ştiinţe vaste.ca un supraom. corectă.cum ar fi privit şi azi . a celor fără glas. chimia şi aşa.

După ce omul. introducerea hranei .cu rolul de a conduce stimulii nervoşi. Astfel. format din sistemul urinar şi genital. nefeş. Entitatea spirituală. a entităţii spirituale2.15 Corpul fizic al omului Corpul fizic serveşte spiritului drept instrument prin care observă. spiritul sau duhul este format din scânteia divină învelită de perispirit sau învelişurile fluidice prin care scânteia divină evoluează în creaţie. ce reface elementele sanguine şi b) sistemul endocrin. După moartea biologică. Plutind între activ şi pasiv. Aparatul de import al materiei. tangibile şi analizabile. alcătuind aparate. format din globule receptoare şi purtătoare de viaţă. Prin involuţie. formă de conştiinţă pe care noi. lichidă. antrenând elementele inutile. se afundă tot mai mult în dragostea de sine şi în senzualitate. Fiecare celulă este alcătuită din molecule şi acestea din atomi. Format dintr-un complex de celule orânduite în organe. fiind iniţial un corp de lumină. mesagerii chimici de legătură între componentele organismului. trupul. fiind învelitoarea exterioară a fiinţei noastre reale. pământenii. având rolul de a comanda întreaga organizare individuală. grupate la rândul lor în diferite aparate3. compus din sistemul osos. a părăsit lumea terestră. ruah şi neşamah se separă de trap şi se înalţă fiecare în sfera de unde au venit. II.ca uleiul şi apa . Pătrunzând în neşamah. partea inferioară a lui nefeş.cea eterică . 2. format din măduva spinării şi encefal. tei sunt vizibile. constituind elementele chimice4 ale lumii fizice. două părţi: trupul1 şi corpul eteric. fiind capabil să ducă o viaţă independentă. iar prin sistemul digestiv. 4 în prezent se cunosc 109 elemente chimice. cuprinde: I. Ca orice fiinţă. toată materia gazoasă.spirit. Din acest motiv este nevoie de un mediator. cu rolul de a uni într-o entitate individuală componentele sale: 1. Aparatul de corelaţie al organismului. III. ' Pe parcursul întregii lucrări vom folosi termenul de trup în Ioc de corp carnal sau corp de carne. cu rol de a produce hormonii.între care nu poate exista o conexiune directă. care deşi sunt succesive se topesc una în alta. trupul desfăşoară diverse funcţii biologice. Acest corp este format din materie fizică aflată sub patru stări distincte unele de altele: solidă. iar a patra . ruah şi neşamah nu sunt complet distincte şi separate ci se interferează asemenea culorilor spectrului. Divinitatea îi dă viaţă lui ruah şi nefeş. asigurând. După cum viaţa universurilor este întreţinută de curenţi vitali. Cabala ne spune că nefeş se introduce în sămânţa bărbatului când se uneşte cu soţia sa. Nefeş este forţa care contribuie la construirea trupului.corpul eteric sau principiul vieţii ce stă la baza corpului fizic şi al existenţei concrete. şi sistemul nervos periferic . în loc să-şi ia energia din Cer. preluând guvernarea fiinţei umane. duhul. Nefeş. sunt formate din asocierea acestor elemente chimice. 3 Organismul uman. în coipul nostru fizic. luând de acolo produsele de dezasimilaţie. Nefeş şi neşamah sunt esenţe diferite . prin principiile constitutive identice. V. sufletul format din corpul dorinţelor şi mentalul concret. Aparatul de transport al materiei. nu o putem aprecia. trupul s-a mai numit şi corp chimic. Aparatul de eliminare al materiei. Ca urmare ruah s-a îndepărtat de neşamah şi s-a ridicat deasupra acestuia. astfel că ruah şi nefeş ajung la Sursa divină prin neşamah. Dintre aceste patra stări ale materiei fizice.suflu. învaţă şi se manifestă în lumea fizică. de ruah. IV. pentru a fi eliminate. articular şi muscular. După Cabala. Cabala împarte omul în trei părţi fundamentale: 1.cu rol de a vehicula oxigenul şi substanţele nutritive spre ţesuturi. Atomul se comportă în lumea fizică precum o fiinţă vie. în acest fel omul a fost descompus în cele trei părţi fundamentale ale alcătuirii sale . Până azi s-au descoperit 92 de categorii de atomi. imposibil de captat şi analizat în laboratoarele actuale.„arborele vieţii". dar nu mai puţin reală. 2 .respiraţia. unind în om lumea internă cu cea externă. răspândind principiul vieţii. 2. trăind în Divinitate şi primind de la Ea în mod constant spiritualitatea de care are nevoie. lichidă sau solidă a trupului nostru. care scaldă şi regenerează organele. Din această cauză suntem nevoiţi să distingem. Ruah nu este atât de sensibil la influenţele lumii exterioare ca şi nefeş şi cuprinde personalitatea sau ego-ul. Ruah . ruah reprezintă legătura dintre spirit şi materie. omul reprezintă modelul de alcătuire al cosmosului. este un mediator între nefeş şi neşamah. introducerea în organism a oxigenului . reunite în sisteme.este invizibilă. viaţă. Nefeş . numit sistem cerebrospinal sau nevrax. sistemul granuolar subdivizat în: a) sistemul hematopoietic. viaţa omului este întreţinută de curentul sanguin. după cum planetele se grupează între ele pentru a forma sisteme solare. inteligenţa şi memoria. organele omului se grupează în sisteme. Este în legătură cu Divinitatea. Neşamah . Trupul Trupul este partea cea mai dură a corpului nostru fizic. nefeş înconjoară mormântul său. ce scaldă astrele şi planetele. 3.nutriţia. prin sistemul respirator. întregind-o ca entitate în mediul extern şi intern. absorbind energie din sufletul pământului. omul îşi îndreaptă atenţia mai mult spre pământ. sistemul nervos central. Cum toate organele. spre lumea terestră. care le uneşte. atomul are o conştiinţă proprie. suflet şi trap. extrem de redusă. cuprinzând sistemul cardiovascular . Aparatul de susţinere şi mişcare. alcătuiţi dintr-un număr infinit de fiinţe ultramicroscopice. între interior şi exterior. gazoasă şi eterică sau radiantă. este spiritul ce cuprinde voinţa. a devenit un trup îmbrăcat în piele. grupate în tabelul periodic al elementelor. care generează funcţii variate.

Poate că. ea poate fi uşor încărcată cu vibraţii sfinte dar şi cu cele contrare. pe cât posibil sa folosim apa de izvor. motiv pentru care sunt uşor supuse prefacerilor. în special carbonaţi de calciu. se cere — mai ales în a doua jumătate a vieţii — ca măcar apa1 pe care o bem să fie cât mai săracă în săruri minerale. cu cât fiinţa din care provine alimentul respectiv aparţine unui regn mai înalt pe scara evoluţiei. îl întunecă. vigoarea de mai înainte. de natură minerală. şi din elastice le fac rigide. sub forma cea mai simplă. asemenea plantelor.care se uzează prin însăşi funcţionarea sa .năvălesc în ţesuturile organelor şi astfel. bun reflector în exterior al voinţei spiritului. acesta fiind nevoit să-1 părăsească. nu este indicată folosirea apei de conducte şi din lacuri de acumulare. dulciurile. pielea se zbârceşte. făcându-1 nesimţitor la vibraţiile eterice. Atunci am consuma mai rar şi în cantităţi mai mici decât acum. prin absorbţie şi asimilare. iar conştiinţa noastră să se ridice şi să devină cât mai clară. o baie scurtă în apă curată va absorbi fluidele contrare. 'cu atât mai vie. ajutându-ne să ne restabilim pacea sufletească.Prima carte Pentru a servi cât mai bine spiritului.fosfaţi. pentru că ele posedă o foarte mică energie vitală. Dar ceea ce contribuie la îngreunarea asimilării alimentelor de origine animală sunt fluidele eterice animale ce le însoţesc. dacă ne-am pierdut armonia şi pacea interioară. Este necesar ca atâta timp cât stăm pe pământ. fără să fie prelucrate printr-o serie nesfârşită de procese fizice şi chimice. băuturile alcoolice. organismul întreg îşi pierde plasticitatea. şi bun receptor al impresiilor lumii fizice şi astrale. pentru a culege cât mai multe învăţăminte. încetul cu încetul. Aceste alimente trebuie să formeze. sute de milioane de oameni trăiesc în diferite regiuni ale pământului. sau în zonele cu un regim climateric variabil. Este doar o problemă de obişnuinţă. ca şi altele. trupul nu mai corespunde cerinţelor spiritului. îşi reduce activitatea şi bătrâneţea soseşte mai devreme decât ar fi timpul.alimente care nu-i fac rău. când având un regim alimentar de origine animală suntem nevoiţi să mâncăm mult şi de multe ori pe zi. Vom evita carnea. devine rigid. să fim pe deplin sănătoşi. carbonaţi şi sulfaţi . mai puternică. trebuie hrănit cu alimente vegetale şi produse lactate în proporţii şi sub forme cât mai asimilabile. Deoarece nu există aliment. Aceste substanţe. care să nu conţină elemente ce solidifică şi întăresc ţesuturile. un vehicol sensibil. deoarece ne otrăvim templul trupesc. Pentru ca trupul să răspundă la intervenţiile lumii astrale şi să redea fidel şi integral manifestările duhului. prin intermediul cărora spiritul să se lumineze. sau măcar consumarea lor în cantităţi cât mai reduse. tutunul şi cafeau. nu-i distrug ţesuturile şi nu-i întăresc organele. purtând în ele toată animalitatea.care. suntem chemaţi să procurăm trupului alimente din cele mai apropiate de natură. să evolueze din ce în ce mai mult. fie de origine vegetală sau animală. Ele conţin apă curată. fiind deplin sănătoşi şi inteligenţi. necesitând o mare cheltuială de energie şi fiind asimilat numai parţial. şi omul va avea facultatea de a se hrăni numai cu substanţe minerale. părul cade. uşor de descompus şi asimilat de organism. Se impune eliminarea alimentelor de origine animală din viaţa noastră. dar cu toate acestea. păstrând în moleculele ei memoria trecutului. ca urmare. chimică. în timpul iernii când vegetaţia doarme. devenind astfel un rău interpret al voinţei spiritului. absorbţie şi asimilaţie. Din acest motiv. rămânând organismului un mare spaţiu de timp pentru odihnă sau alte preocupări. omul va fi nevoit să consume şi alimente de origine animală. purtaţi de sânge în toate celulele. venite din lumea invizibilă sau de la entitatea spirituală aflată în interiorul său. hrănmdu-se cu vegetale. muşchii devin flasci şi activitatea totală a organismului se încetineşte. Apa absoarbe cu uşurinţă fluidele. Evident că în regiunile reci. care nu vor cere timp atât de îndelungat pentru digestie. sub formă de pastile. Aceste elemente chimice. bătrâneţea sosind mai târziu. în modul acesta. substanţe zaharoase uşor asimilabile şi albumine. dinţii se cariază.uraţi şi oxalaţi . create în trupul nostru prin diferite combinaţii chimice . S-ar părea că viaţa este imposibilă fără alimente de origine animală. Această facultate de individualizare a celulelor animale face ca alimentul de origine animală să fie greu digerabil şi asimilabil. întrebuinţarea unui aliment de origine animală are ca urmare introducerea în trupul nostru a prea multe elemente chimice . unde vegetaţia este foarte săracă. vigoarea s-ar menţine multă vreme. se depun în pereţii vaselor sanguine. în fiecare particulă de aliment există viaţă. toate tendinţele şi brutalitatea sa. 1 . De asemenea.16 ( Din tainele vieţii şi ale universului . introduse în corpul nostru fizic. Celulele animale au o individualitate mai puternică decât cele vegetale şi incomparabil mai vibrantă decât particulele minerale. Poate că va veni odată vremea când omul se va hrăni cu alimente concentrate. Dar regimul ideal este cel al fructelor şi seminţelor. toate înclinările vieţuitorului din care au provenit. Dacă am căuta să introducem în trupul nostru numai alimente cu rol de întreţinere şi reparare al organismului .

Către bătrâneţe. Trupul trebuie dezvoltat prin exerciţii moderate pentru a-1 face flexibil şi ager. ocazie cu care se elimină mari cantităţi de săruri din organism. încorporând alimente uşor asimilabile. pentru a da răgaz organismului să se obişnuiască cu noul regim. fără a provoca animalelor suferinţe fizice sau spirituale. dar nu prea îndepărtate şi obositoare. Spiritul persistă. ci. Ei bine. Inteligenţa. Din când în când este necesar să nu mâncăm câte o zi deloc. Pentru cel dornic să facă studii în lumea invizibilă. La terminarea vieţii terestre. sub o formă eterică. Băile făcute cât mai des contribuie la o uşoară transpiraţie.laptele şi preparatele lactate (brânza. judecata şi voinţa sunt însuşiri abstracte. Mierea de albine este încă un aliment excelent pentru organism. dar gândirea persistă şi împreună cu ea memoria îşi păstrează amintirile unui trecut ce depăşeşte şapte ani. noua sa viaţă. dimpotrivă. Spiritul . la moartea noastră biologică materia fizică se va întoarce în lumea fizică de unde a fost încorporată. ca să dăm răgaz aparatului digestiv să se odihnească. corpuri umane. Aşadar. Se recomandă să fricţionăm tot trupul cu apă rece. Materia cerebrală se reînnoieşte. pentru că ele purifică tmpul şi întreţin sănătatea. cunoştinţele ştiinţifice de azi ne spun că energia nu piere nici ea. se recomandă regimul alimentar vegetarian. Putem consuma produsele obţinute de la animale . la intervale de şapte ani. rămânând însă acelaşi ca înainte şi ducându-şi mai departe. trupul nostru se topeşte şi se reformează de mai multe ori. 17 Fructele şi legumele sunt alimente care conţin proporţiile cele mai ridicate de materii nutritive şi cea mai scăzută proporţie de substanţe solide. Cu toate aceste transformări. este acelaşi chiar dacă dispare materia fizică pe care o conduce.pe cât posibil de izvor . apa cu care ne îmbăiem conţine o mare cantitate de fluide. deoarece atunci. iar. ştiu că animalele sunt fraţii noştri cei mai tineri şi că spiritul lor va anima. smântână. făcând băi cât mai dese. după cum şi noi suntem ajutaţi de fiinţe superioare nouă. şi la care actualul nostru trup nu a participat. toată fiinţa noastră fizică este supusă unei necontenite primeniri1. Cei care au luat cunoştinţă de existenţa lumilor invizibile. noi rămânem aceeaşi.cu care ne-am obişnuit din copilărie şi pe care l-au avut mai multe generaţii . Tocmai acest fenomen dovedeşte existenţa în noi a unui principiu deosebit de materia fizică. tot ceea ce este necesar micilor urmaşi ai acestor vieţuitoare. 1 Graţie acestui mecanism de regenerare este posibilă vindecarea spontană şi totală a unui organism. în acest mod. ci trebuie să păşim treptat. îl ruinăm. Iată motivul pentru care cele mai multe religii prescriu băi cât mai frecvente. care persistă în mijlocul prefacerilor fizice. să-i ajutăm în existenţa lor terestră. în plus. ci se transformă. haina carnală sau instrumentul de care nu se mai poate servi. untul) . când se va dizolva pentru ultima oară această materie fizică. ca să ne urmăm mai uşor evoluţia pe pământ. antrenând sărurile către aparatul urinar. Altfel aceste săruri s-ar depune treptat prin ţesuturi. rămâne spiritul nepieritor. într-o formă cât mai asimilabilă. pe care nu le putem confunda sau presupune că se nasc din materia sistemului cerebral sau a substanţei sanguine.forţa care a condus corpul fizic . în veacurile viitoare.iar pe de altă parte favorizând cât mai mult eliminarea. ce vor împrospăta fluidele fizice din corpul nostru fizic.la un regim absolut vegetarian. în timpul vieţii terestre. Prin urmare. iar organismul să elimine toxinele. prin epidermă. facultăţile noastre spirituale n-au nimic comun cu materia fizică. total schimbate. Nu se poate trece dintr-o dată de la un regim alimentar de origine animală . a produselor vătămătoare din organism. începând cu substanţa moale a sistemului cerebrospinal. cu totul noi faţă de cele avute cu şapte ani în urmă.va părăsi la moartea biologică trapul. însă nu e indicat ca aceste zile de ajunare să fie prea dese sau prelungite. schimbându-se complet. ci se transformă. dar numai în cazul dispariţiei cauzelor sufleteşti sau karmice ale bolii respective. ucide şi mânca pe fraţii noştri mai mici. De asemenea. aceste exerciţii se pot înlocui cu plimbări uşoare. dar cu observaţia ca trecerea la alimentaţia vegetariană să se facă gradat. în loc să ajutăm organismului. . pentru a fi eliminate. Organismul nostru se poate fortifica evitând cu grijă alimentele ce conţin prea multe materii minerale şi consumând apă curată . care le vor înlocui pe cele uzate. natura punând în ele. sau dacă amprentele eterice ale unor gânduri şi sentimente contrare au fost şterse din memoria celulelor. Fizica şi chimia ne spun că materia nu se pierde. pentru a produce o năvălire a sângelui către extremităţi şi să provocăm astfel o circulaţie activă în tot trupul.pentru că acestea sunt alimente ideale. pe cât posibil primăvara sau vara. Se cade să nu chinuim. Laptele se obţine prin însăşi actul vieţii lor. a unei forţe invizibile. şi până la ţesutul osos compact ce alcătuieşte scheletul. generând în decurs de şapte ani organe noi.Corpul fizic al omului . altfel riscăm să ne îmbolnăvim. înlesnim formarea în trupul nostru de celule noi.

s-a trecut la analiza acestei cenuşe. Luat în ansamblul său. Este bine ca laptele sau cafeaua cu lapte să fie consumate încet. până la mineralul globului nostru. în cuptor. din care rămâne doar o mână de cenuşă. Când vrem să cunoaştem compoziţia minerală a unei plante. H. Na. l-ai îngriji ca pe o nestemată de mare preţ. din toată planta. răsuflare) . o cenuşă. CI. Comparând seria de elemente din solul şi subsolul pământului cu seria de elemente chimice ce intră în constituţia trupului uman. Tu eşti veşnic. altfel. Mn. trupul omenesc se arată ca o operă grandioasă. oxalaţi. . Cât timp nu se cunoştea anatomia trupului omenesc.fosfaţi. săli de concert. unul se prezintă aşa cum a fost constituit primordial. puţin câte puţin. K. hidrogenul sulfurat. constatându-se că trupul omenesc cuprinde aceleaşi elemente chimice întâlnite la plante. pare rezultatul unei evoluţii ce se pierde în noaptea adâncă a veacurilor. Aşadar fii atent. încât un neştiutor nici n-ar bănui că diferitele organe. patria ta veşnică. care se manifestă pe toate planurile creaţiei. totuşi. C. Ph.Viaţa universală. sulfaţi. Mg. căci acest gând activează secreţia glandelor digestive şi astfel digestia va fi completă. Când mâncăm să fim cu gândul la actul mâncării. omule. cinematografe. în el se cuprinde. dar mai ales a sistemului cerebrospinal. a cărei complexitate nu o întrece nici o maşinărie terestră. Din cauza aerului fierbinte ^se vor degaja toate elementele volatile: bioxidul de carbon. S. pe cât posibil. te vei întoarce. O. . sistemul osos sau muscular sunt una cu ţărâna de pe drum. o luăm şi o cântărim. Trupul omului este opera cea mai grandioasă din tot universul. Evident. Fe. Mg. Cântărim acest praf şi diferenţa până la planta uscată arată elementele chimice volatile. nevraxul fiind un labirint de celule nervoase. structura sa intimă. ca şi în constituţia trupului nostru. fosfaţi. pentru că în aer se găsesc atomi1 purtători de energie vitală. Trecem la analiza cenuşei şi constatăm că este alcătuită din aproximativ 12 elemente chimice . greu de fărâmiţat şi atacat de sucul gastric. carbonaţi. în el găsim o arhitectură desăvârşită. De când s-au creat în diferite puncte ale'globului crematorii pentru incinerarea cadavrului omenesc. Ca. că el a fost făcut din pământ şi în pământ trebuie să se întoarcă. că trapul este vremelnic. Dacă ai şti tu. un praf format din mineralele ce intră în compoziţia plantei. Prin căldura aerului. în vasul de argilă refractară va rămâne. O cântărim din nou şi aflăm câtă apă a pierdut prin evaporare. formând o bulă mare de brânză.de la scânteia divină.Prima carte O grijă deosebită trebuie să avem ca defecarea să fie cât mai regulată. Pb. Unul va coborî iar celălalt se va sui. pentru a te bucura de frumuseţile operei Sale. din cauza dilatării şi a contractării continue şi sfârşesc prin a se sfărâma şi pulveriza. nu se bănuia sublima sa alcătuirea. forţa vitală. au arătat savantului structura complexă a diferitelor organe. dar nu uita. substanţa sanguină.suflu. ca pe un bun de nepreţuit. Na. Din studiile făcute de agrogeologi asupra scoarţei pământului. sulfaţi. tot ce a creat Tatăl . amoniacul etc. pentru ca pe măsură ce le introducem în stomac. până la ultima sa celulă. incintele aglomerate — teatre. ea pierde toată apa trapului său. H. păstrează-1. îngrijeşte-1. în rezumat. Acelaşi material mineral intră în constituţia pământului pe care îl călcăm cu piciorul.cloruri. Ca. se coagulează în masă. iar celălalt se prezintă sub o formă atât de transformată. întruniri politice. s-a găsit că el cuprinde diferite minerale simple sau compuse. Aşa cum el se arată anatomistului. Mn organizate sub formă de diferite săruri . laptele intrat brusc în stomac. S. De asemenea să acordăm o atenţie deosebită aerului inspirat. Luăm acum planta uscată şi o ardem într-un cuptor închis. K. C. ce alcătuire sublimă ţi s-a încredinţat de Atotputernicul. într-adevăr. iar după aceea o uscam. Trebuie să acordăm o atenţie deosebită eliminării excreţiilor rezultate în interiorul trupului nostru. N. deoarece acolo se găseşte un aer foarte viciat. ale diferitelor ţesuturi din trupul uman. cloruri. şi organizate tot sub formă de diferiţi compuşi . carbonaţi. fizica şi chimia pământului realizate sub formele cele mai armonioase.binecuvântat fie Numele Său . mineralele pământului se dezagreghează din cauza căldurii şi a frigului. dar oricum ar fi. colonul trebuind golit zilnic şi matinal. Azi se cunoaşte interiorul său. Să evităm. se constată o identitate aproape perfectă. elementele lor chimice sunt Si. Studiile histologice.O. să fie atacate de sucul gastric. Din Ceruri te-ai coborât în trup şi în Ceruri. Apa ploilor se infiltrează Prana (sanscr. Omul nici nu bănuieşte ştiinţa posedată de marile şi glorioasele forţe angelice şi efortul lor depus la construirea trupului în care îşi duce traiul spiritul omenesc.18 Din tainele vieţii şi ale universului .

de unde a pornit odată. toate absorb aceste soluţii minerale. Aşa^de exemplu arcul de oţel al unui ceas. cu ajutorul cărora specia se va înmulţi şi răspândi. Oricare ar fi gradul lor evolutiv. sub diferite stări. finalizate prin alcătuirea unei serii infinite de compuşi chimici. învârte o rotiţă şi aceasta. umezelii. lovind paletele unei roţi de moară sau ale unei turbine. conţinând atomi de O. trapul nostru nu este decât pământ prefăcut. vorbim şi lucrăm. suferă o prefacere şi mai adâncă decât prefacerea plantei în trapul animalului.Ia unii scurtă. le introduc în trupul lor şi le prefac. are o naştere. iar de aici în animal sau om. Trupul plantei. tulpinile. Un proces lung se produce sub acţiunea acestor factori. corp eteric. intrată în uzina trupului uman. la mineral.sângele. De asemenea un corp solid poate fi pus în mişcare de un gaz. Astfel trapul plantelor. altele se transformă în lichide . numit corp vital. strâns în jurai său şi apoi lăsat liber. Materia ce a constituit trupul său s-a reîntors iarăşi în pământul din care a plecat. prin angrenaje. într-un cuvânt întreaga viaţă şi activitate diversă a trupului nostru se datoreşte unui curent de natură eterică. din bietul animal nu a mai rămas nimic. a vieţii veşnice. alcătuiesc celulele diferitelor ţesuturi.sistemul muscular şi cerebrospinal. va muri. o existenţă şi o moarte. Când s-a terminat firul existenţei noastre. a oxigenului. carbonaţi. şi totuşi acesta este adevărul. instrumente în care să vină alte entităţi spirituale. spiritul se înalţă la Cer. caută să se desfacă. Toată această existenţă . încetul cu încetul. dacă gândim. Cu alte cuvinte. gratie luminii solare.care întreţin viaţa. mişcă o alta şi din roată în roată se mişcă minutarul şi orarul ceasului. în fine.invizibili ochilor . pune în mişcare o piatră de moară sau un motor. căldurii. animalul va termina actul existenţei sale terestre. pentru a învăţa la marea şcoală a universului. vor constitui elemente reproducătoare. a căldurii şi a frigului. există corpuri solide puse în mişcare de curenţi eterici. adică se naşte. Corpul vital Un corp solid poate fi pus în mişcare prin acţiunea unui alt corp solid. în definitiv. întreaga activitate internă şi externă a trapului. Dacă ochiul nostru vede. dacă inima bate şi muşchii se contractă. ochiul cu care admirăm frumuseţile naturii. CO2 etc.principiul şi vehicolul care dă vitalitate şi pune în mişcare trapul uman. transformându-se în substanţă organizată. solidă . Există câteva animale. pentru a crea forme noi. oasele. H. Cine ar bănui că mâna cu care scriem. . Ei bine. introdus în trupul animalului suferă prefaceri. Trupul îi va rămâne pe terenul unde i-a sosit moartea. franzele şi fructele lor plantele servesc drept hrană animalelor. risipite de vânt pe întinsul pământului şi cărate la distanţă de apa ploilor. Dar un coip solid poate fi mişcat şi de un corp lichid. căci pământ era şi în pământ s-a reîntors. părţile tari. Materia trupului lor.sulfaţi. Am văzut până acum că. care. semi-solidă . până nu vor mai rămâne din el decât oasele. în ultimă analiză. După câţiva ani. pe care omul le prinde sau le creşte pe lângă casa lui. N. iar trapul îl depunem în pământ. animalelor şi al omului este străbătut de anumiţi curenţi de natură eterică . atinge un apogeu şi apoi se stinge treptat. Prin rădăcinile. Pe suprafaţa pământului cresc o infinitate de forme vegetale. revenind la sfârşitul existenţei sale de unde a plecat. cu care alcătuiesc celule vegetale.sistemul osos. contribuind astfel la creşterea lui sau la repararea elementelor anatomice distruse prin însăşi actul vieţii lor. având aceeaşi compoziţie minerală.pierdute în atmosferă. în substanţe organice. fiind. Piatra a trecut în plantă. în acest subcapitol ne vom ocupa de viaţa trapului . numit curent de viaţă. Acest trap plurimineral are o existenţă parabolică. se vor pulveriza sub acţiunea bioxidului de carbon. In mişcarea sa de destindere. la alţii mai lungă . curent vital.Corpul fizic al omului ]p în pământ şi dizolvă particulele lui. pentru a-i servi ca aliment. Astfel apa unui iaz. curenţi de aer ce puii în mişcare o moară de vânt. Unele materii se prefac în gaze . fiind expus aerului. sistemul cerebral cu care scrutăm lucrurile şi fiinţele din jurai nostru sunt pământ prefăcut! De necrezut. a unei gârle. lichidă şi gazoasă . iar apoi dizolvate.se datoreşte celui de-al doilea corp fizic. transformându-le în diferite soluţii minerale . ce vor constitui trupul celulelor animalului. Acestea prin orânduirea şi diferenţierea lor.strecurate printre particulele pământului. Roata vieţii împinge materia din prefacere în prefacere. scăzându-i puterile şi sfârşind cu moartea. Din elaborările multiple şi complicate se nasc în trapul omului o serie de compuşi chimici. creşte. uscăciunii şi microbilor ce-1 vor năpădi. materia lui trecând din etapă în etapă. Astfel. azotaţi.

Eterul chimic . ale cărei dimensiuni întrec orice fantezie omenească. Aceasta este sfera creaţiei sau cosmosul. este necesară următoarea descriere. In realitate. produce creşterea regnului vegetal. numit fluid cosmic. La fel se întâmplă şi cu vehicolul nostru fizic. 1 . lichidă şi gazoasă. în interiorul fiecărei sfere-univers se găsesc zeci de miliarde de stele.triunghi. Alături de trup şi în interiorul său. încât apare. Toate aceste planete plutesc în marele ocean al fluidului solar respectiv. iar regnului animal şi uman îi conferă facultăţi legate de asimilaţie.solidă. Aşadar în fiecare univers există 12 categorii de fluide numite fluid solar. Fluidul intră în constituţia tuturor corpurilor din natură . plutesc patru sfere de dimensiuni inimaginabile. care intră în constituţia marilor Fiinţe creatoare . ochiul nostru le vede sub diferite forme . ele sunt grupate câte două. Acelaşi lucru îl putem face cu un burete înmuiat în apă. patra şi aşa mai departe. la regnul vegetal.este în stare latentă. până la ultima celulă. urmând a se dezvolta în timp. fluid planetar. Eterul lumină . animă sistemul nervos şi muscular.şi patra stări eterice .cel mai dens din cele patra eteruri care intră în constituţia corpului vital. şi totuşi fizică. numite sfere-univers. 4. pe o linie spirală. de o calitate inferioară celui cosmic. particulele au volume şi naturi diferite. pentru un clarvăzător. de la om până la universuri. Fiecare planetă fiind înconjurată de o atmosferă eterică. plin cu un eter. mai subţire sau mai groasă. nu se pot cerceta şi analiza în laborator. va reproduce absolut toate aceste organe. După cum trupul are diferite organe. nu cunoaşte decât trei stări ale materiei: solidă. După cum fluidul din cele patru sfere-univers diferă unul de altul. Există o scară infinită de calităţi ale fluidelor. greblă. sisteme planetare de diferite mărimi. 2. dar alcătuit din materie eterică1 sau fluidică. iar în regnul vegetal. inactivă. In regnul animal şi uman produce căldura corpului fizic. fluid cosmic. cea predată în universităţi şi academii. car. unde conduce vehicolul gândirii şi înmagazinează în memorie experienţele trecutului. descriind între ele forme geometrice. animal şi uman asigură perpetuarea speciei. ca un al doilea trup. la distanţe deosebite faţă de un punct central al cosmosului. numită fluid planetar.Prima carte Dacă umplem un vas cu nisip. Să ne închipuim în mijlocul spaţiului infinit o sferă uriaşă. din cauza că fiecare are o vârstă şi ca atare o evoluţie diferită. ce însoţesc pietrele. Prin urmare corpul nostru fizic este alcătuit din materie fizică aflată în şapte stări: cele trei stări chimice . lichidă şi gazoasă . Din toată această serie nesfârşită de fluide. Am afirmat că vehicolul vital este format din materie eterică sau fluidică. Prin urmare vor fi tot atâtea feluri de fluide planetare câte planete există în acel sistem solar. Acest eter înzestrează regnul mineral cu proprieteţile sale chimice. cu un fluid de cea mai fină calitate. va lua forma buretelui. şi asigură percepţia senzorială. din seria fluidelor fizice. eterice sau fluidice. corpul vital. De pe pământ. Aceste sfere-univers sunt pline cu un fluid sau eter. umplând interiorul trupului şi pătrunzând organele sale. Având în vedere evoluţia lor de la nebuloasă până la sori sau planete. ce nu lipseşte din nici un corp. două. fluid solar. acesta va lua forma vasului. materii fizice numite radiante. jparpe . numit fluid universic. Apa va ocupa ochiurile libere ale buretelui şi. Eterul reflector . o imagine identică a acestuia. tot aşa şi cele 12 grade de sisteme planetare din fiecare univers au înjurai lor şi în sânul lor un anumit fluid.dar acest aspect al constelaţiilor nu este decât perspectiva lor văzută de om de pe pământ. fluid universic.după afirmaţiile marilor entităţi spaţiale. vom vedea că ea va lua forma nisipului. având aceaşi formă cu el. 4. Această materie eterică. Ştiinţa ocultă. Pentru o mai bună înţelegere. numite Corpul vital uman este alcătuit din patrii categorii de eteruri fizice: 1. trei sau mai multe corpuri cereşti. planete. Ele sunt aşezate în cruce. care nu se văd.Auxiliarele Fiinţei supreme Creatorii miliardelor de corpuri cereşti risipite în spaţiu şi ale fiinţelor ce le populează. vorbeşte de stări ale materiei fizice. Corpul vital este o copie atât de fidelă a trupului. Aşezarea lor în sfera-univers este ordonată după o ordine numerică. nutriţie şi creştere. iar numărul lor total trece de cincizeci de miliarde în fiecare univers .este mai puţin activ la regnul animal.20 Din tainele vieţii şi ale universului . Eterul vital .necunoscute încă de ştiinţa actuală. în funcţie de gradul de evoluţie al vibraţiilor care le animă. orânduite în sisteme şi aparate. trei. de la cele inferioare. sistemele planetare sunt împărţite în 12 grade evolutive. pătrunzându-1 din toate părţile. 3.de la microb până la astre. marile Lumini spirituale ale planetei noastre disting patru categorii de fluide fizice: 1. sau superştiinţa veacurilor trecute. In jurul fiecărui soare sau stele gravitează unul. Cu toată dimensiunea lor neînchipuit de mică. pentru un moment.nu este activ în regnul mineral. de diferite grade evolutive şi constituţii fizice. 3. în interiorul sferei cosmice. Fluidul fiecărei planete diferă de al surorilor sale din acelaşi sistem. până la cele superioare. existând patru feluri de fluide universice. nu se simt şi deocamdată. El este foarte dinamic la om. Să turnăm acum apă în acest vas. este formată din particule infinit de mici. 2. se află corpul vital. Dar ce este fluidul? Ştiinţa pozitivă de azi. motiv pentru care a fost denumit dublul eteric.

de unde şi numele de corp vital. în jurul coşciugului. format din eter vital şi eter chimic. se poate vedea pe întuneric o masă alburie de formă umană.spiritul sau scânteia divină. După cum trupul se întreţine prin asimilarea de materii terestre. animatorul său. spiritul nu le mai poate utiliza în observările şi studiile sale. din laptele mamei a crescut. Corpul vital nu părăseşte complet trupul şi nu se rupe deplin de perispirit. oscilând. are o sensibilitate a sa proprie. o vibraţie. considerând Pământul ca fiind una din numeroasele astre ale universului nostru. percepţia. şi anume cel format din eter reflector şi eter lumină. absorbind din spaţiu substanţa vitală.dintr-un motiv oarecare: boală. Despre trupul nostru am spus că are o existenţă efemeră. corpul vital. trage după el o parte din corpul vital1. vehicolul vital va rămâne o vreme în trup. Rar găsim doi oameni care să aibă acelaşi fel de materie eterică. denumit de unii ocultişti corp astral. tot astfel se dezvoltă şi se întreţine şi corpul vital. adică are un început. ca şi orice corp de materie din lume. al casei sau al mormântului. cu cât corpul său vital va fi mai puternic şi cu vibraţii mai înalte şi armonioase.din microscopic cum era în pântecele mamei . mişcată fiind de curenţii fiuidici ai spaţiului. Noaptea.constituind aura eterică.trupul şi-a terminat existenţa. Acesta îmbăindu-se în 1 Spiritul care părăseşte trapul adormit trage după sine. Acesta este corpul vital al trupului părăsit de stăpânul său . corpul vital părăseşte şi el trupul. Prin urmare.se naşte. numit corp planetar. e supus şi el legii existenţei ciclice . stelelor şi a tot ce există în sfera creaţiei.părăseşte trupul adormit. Corpul nostru vital este format din eterurile inferioare conţinute în gama de eteruri ale planetei noastre. Vehicolul vital este format şi el din materie eterică de diferite calităţi. După moartea biologică. redusă bineînţeles. bătrâneţe sau accident . rămâne în continuare în trup. sănătatea. survine moartea biologică. cu atât şi însoţitorul său. din mişcarea sa vibratorie. reproducerea şi excreţia celulei se datorează fluidului vital. cu mult mai intensă decât mişcarea miceliilor ce compun substanţa protoplasmatică a celulelor trupului nostru. Corpul eteric este intermediar între trup şi un corp mai fin. Această evadare are loc fără ruperea legăturii existente între nivelul superior şi cel inferior al corpului vital. trăgând după el perispiritul său. o dezvoltare. se dezvoltă şi corpul său vital. corpul vital este legat de perispirit şi întreţine funcţiile. p orientare. pe o scară evolutivă mai ridicată.devine din ce în ce mai mare. Atâta timp cât spiritul locuieşte în coipul fizic. aflat mai profund şi cu o existenţă mai lungă. . Corpul vital zace în preajma trupului până ce încetul cu încetul materia sa eterică se risipeşte în mediul înconjurător. Ca orice în lume. ca să-ţi spun cine eşti". Cu cât un trup este format dintr-o materie mai pură. intervine şi aici legea asocierii şi se potriveşte vorba: „Spune-mi cu cine te însoţeşti. Totuşi. în primele zile după moarte. şi din această cauză am zice o conştiinţă. metabolismul. ori cele adormite prin pase magnetice. a căror totalitate formează ceea ce unii iniţiaţi numesc perispirit . imediat ar încetini şi mai apoi s-ar opri activitatea celulară. Din această cauză corpul eteric. nu pot trece mai departe fără a enunţa de pe acum că în fiinţa noastră integrală se află toate categoriile de fluide fizice expuse mai sus. Vibraţia particulelor fluidice pune în vibraţie protoplasma şi nucleul celulei. când spiritul . din natură s-a întreţinut şi în pământ se va întoarce. asemănător fluidului din care e format şi eliminând materia uzată care şi-a îndeplinit rolul de motor. asemenea planetelor. de mobilizator al trupului. fluidul. alături de el şi în interiorul său. văd în junii omului o ceaţă alburie. particulele lui au o mişcare. într-adevăr.o serie de corpuri fluidice intermediare între corpul fizic şi scânteia divină numită spirit. pentru ca din materia lor să se formeze alte corpuri. Când . un declin şi un sfârşit. corp întreţinător de viaţă. corpul vital. Dacă fluidul corpului vital s-ar opri brusc din activitatea sa. căldura şi puterea trupului. Pe măsură ce trupul nostru . Atunci spiritul se retrage din aceste învelişuri şi se ridică în spaţiu. trăieşte şi piere. Corpul vital este cu ceva mai mare decât trupul. Când trupul şi corpul său vital sunt prea uzate. Corpul vital. Cu atât mai sănătos şi viguros va fi trupul. prin perispirit. stând în preajma lui. nivelul superior al corpului vital. Noaptea. în cazul când se produce ruptura între aceste două nivele.'Mişcarea. dar nu mai puţin existentă. decât în momentul morţii. dispărând cu totul. asimilaţia.pentru a-şi trăi viaţa de spirit . un nimb cu o lăţime de 10-20 centimetri . existând o strânsă relaţie între calitatea trupului şi calitatea corpului vital. el se micşorează în faţa agresiunii. Din pământul sau lutul părinţilor s-a format. dar apoi îl părăseşte. nemaiputând primi materia vitală din spaţiu. poate fi considerat motorul trupului. Persoanele clarvăzătoare. mobilizând astfel întreaga celulă. depăşind periferia acestuia cu câţiva centimetri. Nivelul inferior.Corpul fizic al omului 21 După ce am făcut această paranteză revin la eterul sau fluidul corpului nostru vital. Totuşi. va fi alcătuit dintr-o materie de o calitate mai fină. şi se măreşte când este înconjurat de iubire. Totul urcă pe o scară ce se pierde în veşnicie şi către o perfecţiune fără de sfârşit. respiraţia.

Totul.22 Din tainele vieţii şi ale universului . Printr-o emanaţie de iubire. Fohat nu este Spiritul. în Sfera-Laborator.sediul sensibilităţii şi senzaţiilor plăcute sau dureroase . va genera combinaţii chimice.a străbătut toate universurile. spiritul cu perispiritul său şi cu nivelul superior al corpului vital. care îşi modelează o sferă.' forţă. Aceste bule sunt formate în cele patru universuri de un vortex.curentul iubirii. care pe măsură ce s-a îndepărtat de Central creaţiei şi-a încetinit vibraţia. în fine. Fohat (energie. primul Logos fecundează materia virgină. desprind câte o ramură care pătrunde în fiecare univers. întâlnită pe toate planurile creaţiei. reprezentând aurul alchimiştilor. ajungând la cele mai apropiate de centra. lichidă şi a sfârşit prin a se solidifica. Când aceşti curenţi . o gaură sculptată de energie. doi curenţi1 cu o viteză deosebit de mare la început. al gravitaţiei. Curentul electric. sfera-soare. Din această cauză magnetismul mai este numit curentul de viaţă. Aceasta este Sfera-Laborator a tot ce vedem şi nu vedem.din veşnicie şi în veşnicia care va veni . ocolesc fiecare stea sau sistem planetar. Pe măsură ce se îndepărtează de Centra. Puraşa de Prakriti. iar ocultiştii indieni l-au denumit curentul afinităţii.a evadat împreună cu spiritul pe care îl înconjoară.electric şi magnetic . în Central creaţiei. fenomene fizice. sperma cosmică. curentul electric şi magnetic îşi încetineşte viteza şi devine din ce în ce mai dens şi mai puţin activ. un vortex. o emulsie de bule în materia devenită mamă. spre deosebire de materia cosmică (prakriti) . fiind în măsură să producă o infinitate de efecte. manifestarea vieţii. formează un vid în materia cosmică invizibilă. sfera-cosmos. parcurgând o traiectorie spiralată.Aour "118. O dată intraţi în cele patru sfere-univers. al simpatiei între oameni .electric şi magnetic . în acest caz se poate ciopârti trupul fără ca acesta să sufere. magnetismul. sfera-planetă. . iar de cealaltă parte. De o parte rămâne trupul împreună cu nivelul inferior al corpului vital. Pe lângă energia transmisă prin sânge. sunt formate din materii de grade diferite de vibraţie. căldură. mai rece. Prin urmare. se produce o separare între trup şi spirit. le determină să se învârtească în jurul axei lor şi în acelaşi timp le poartă pe o traiectorie eliptică. constituind urzeala cosmosului. în acest caz. absoarbe o cantitate din acest fluid. principiul pozitiv sau masculin al cosmosului. iar eterul devenind din ce în ce mai compact. curentul vital. va da naştere la lumină. sistemele solare sunt sfere modelate de Fohat în materia universică (prakriti) etc. electricitatea. Universurile sunt sfere sculptate în materia cosmică (Mulaprakriti). asemenea roţilor unui angrenaj. viaţă) reprezintă suflul sau lumina Logos-ului. ce fecundează materia virgină (prakriti). spiritul se comportă ca şi cum ar fi liber în spaţiu. sunet. Prin magnetizare. zămislind cosmosul. 'mişcare etc. ' După cum viaţa omului este întreţinută de curentul sanguin. o sferă plină cu viaţă. în universul obiectiv. sfera-univers. Cei doi curenţi . Cabala spune despre Fohat că este „calul călărit de gând".Prima carte oceanul de fluid eteric existent în jurul său. deşi el se găseşte tot în trup. universurilor. septuplu. pentru a pomi iarăşi la drum. de cabalişti . de la periferia sferei-univers spre centru şi înapoi. în cosmos sau creaţie viaţa este întreţinută de curenţi de lumină. după care se întoarce la Centrul creator. astrelor. Materia vizibilă este absenţa materiei cosmice invizibile (Mulaprakriti). După ce curentul cosmic .au calităţi infinite. Fohat este polenul. şi urmând legea septenară se divide la infinit. la diferitele energi convertibile între ele: electricitate. ca şi sublimul. atomilor etc. se întoarce pe o altă traiectorie spiralată. Fiecare bulă este un ou. Totul provine din acelaşi unic eter. pentru a fi împrospătat cu o nouă materie fluidică. Curentul magnetic. ci emanaţia Logos-ului care leagă în mod indisolubil spiritul de materie. silite să se învârtească de o curea de transmisie. în acelaşi timp cele patru universuri sunt purtate de cei doi curenţi. dând naştere. incomensurabilă. spre o nouă etapă evolutivă. toate sistemele solare şi toate planetele. Unu în esenţa sa. Din această sferă pornesc .principul negativ sau feminin. Logos-ul. Curentul care a înconjurat un soare se abate rând pe rând la fiecare planetă a acelui sistem solar. imprimându-le şi acestora două mişcări.unul de natură electrică şi altul de natură magnetică .pentru a evolua secole nesfârşite. vitalitate şi sănătate.ajung la sfera universurilor. marele şi micul. pentru a-şi înlocui particulele uzate prin funcţionarea lor. Această Voinţă guvernatoare revărsată pretutindeni este denumită de ocultişti magnetism universal. în adâncul cerului pe care-1 admirăm în nopţile de vară. cauza atracţiei universale. Fohat devine triplu. creând un vid. de Fohat. sfera-atom sunt modelate de Fohat în diversele stări ale materiei invizibile. procesele vitale ale organismului uman sunt dominate de energie nervoasă sau magnetism. mai dens. mişcare şi sunet. trimisă din nou să întreţină mişcarea şi viaţa întregii creaţii. Departe. Aceşti curenţi vin şi înfăşoară cele patru universuri. lumină. vârtej de energie Fohat. O formă de manifestare a magnetismului este Prana. căldură. în materia invizibilă. una de rotaţie în jurai axei lor şi alta de revoluţie în jurai soarelui lor. imperfectul.în fiecare din cele patru universuri. într-o mişcare de revoluţie în jurul Sferei-Laborator. a tot ce ştim şi nu ştim. planetelor. Apoi părăsesc acest sistem periferic pentru a trece rând pe rând Ia cele intermediare şi. creaţia manifestată. sau prea puţin ieşit în afara lui. a trecut în stare gazoasă. sfera din care pleacă spiritul . se află o sferă a cărei mărime întrece pe a oricăreia din cele patru universuri. Materia vizibilă o putem compara cu bulele de aer aflate în apă. întrucât corpul planetar . care în acest caz reprezintă materia invizibilă. iubirea astrelor. O asemenea separare şi o evadare parţială a spiritului are loc şi în timpul anesteziei. obligându-le la o rotaţie în jurul axei lor.

muşchi etc. la rândul său. mai târziu. fără această viaţă. de la Fiul divin şi de la Sfântul Duh. orice viaţă ar înceta. nu e de ajuns . unde tronează marea Lumină . iar pe de altă parte contribuind la prefacerea şi eliminarea substanţelor care nu mai folosesc la viaţa celulei. Curentul de viaţă sosit la Soare. Astfel. absorbind din mediul înconjurător materie vitală. însuşi globul nostru. ci doar de cel pe care îl vede şi îl simte. activând prefacerea alimentelor în substanţe asimilabile şi a acestora în substanţă protoplasmatică. sub formă de vibraţii. ea este forţa care ordonează materia fizică. ajută la crearea şi întreţinerea unui trap cât mai complicat. încetează să mai funcţioneze. iar acest coip vital. Sosit astfel în preajma Pământului. oamenii. corpurile vieţuitoare de pe planeta noastră. îi creşte temperatura. aud. pornesc comenzi la sistemul cerebrospinal şi de aici la organe. pământul ar fi cuprins de un frig îngrozitor. Fără această materie-forţă. care stă sub dependenţa lui. urcând pe scara evoluţiei. devine mai subtil. risipită în toate părţile trupului. Omenirea nu ştie de existenţa curentului cosmic. în materia primă. această forţă de viaţă ce intră şi se răspândeşte în trapul nostru. Aşadar. Această materie vie. conducătoarea evoluţiei a tot ce este în sistemul nostru. pierde putere fizică. ar pieri. Materia vitală. Astfel. fluidul magnetic animal este superior fluidului magnetic vegetal. Această absorbţie se face prin actul respiraţiei. determinând mineralele să se cristalizeze în anumite forme. pielea pipăie. La trecerea sa prin Soare. conducătoarea Pământului. sorilor şi universurilor. prin perispirit. se fixează mai ales în jurai nervilor şi a centrilor nervoşi.planeta Pluto. şi din întreaga creaţie. ca şi pentru toate vieţuitoarele pământului. Atunci. prin însăşi evoluţia fluidului primordial. curentul vital venit la suprafaţa pământului cuprinde materii fluidice de la Tatăl ceresc. Ele sunt deosebite şi reprezintă forţele prin care se manifestă însuşi Creatorul. deci şi de pe Pământ. soarele este corpul dătător de lumină. oboseşte uşor. până când într-o zi. este însă şi mai rău. ca de altfel toate globurile din cosmos.şi corpul vital al omului se hrăneşte. animalele să crească şi să îmbrace o varietate de forme. s-ar fărâmiţa. pătrunde până la ultima celulă. prin porii pielii şi o dată cu . înfăţişare şi mărime. ochii văd. neuronul transmite impresiile venite din afară. după ce primeşte tonalitatea vibratorie a evoluţiei astrului nostru. celulele trapului nostru nu ar mai fi legate unele de altele. dar inferior celui uman. se îmbolnăveşte şi trupul. urcând astfel pe o treaptă evolutivă superioară. substanţă fluidică radiatoare de viaţă. foiţele prin care El mişcă şi unifică totul. care trecând prin perispirit ajung la spirit. curentul vital primeşte încă radiaţiile fluidice ale Sfintei Treimi solare. primordială. absorbind din mediul înconjurător prea mult sau prea puţin.Fiul iubit al Tatălui ceresc. îşi datoresc viaţa acestei materii-forţă. se înţelege că fluidul magnetic mineral are o calitate şi deci o vibraţie inferioară fluidului magnetic vegatal. până la cea mai îndepărtată planetă născută din el . sisteme şi aparate. organizarea corpului vital este tot mai perfectată. se cristalizează şi. trupul slăbeşte. organe. fără viaţă. pulveriza şi transforma în fluid. cu o compoziţie atomică mai bogată în electroni şi protoni. acestei materii-viaţă. Materia vitală este o substanţă născută în ■infinitatea mileniilor. fără el. pentru înlocuirea celei uzate şi eliminate. Fără el. plantele să aibă anumită culoare. Graţie materiei vitale. mulţumită materiei vitale. Tot ce e puţin. Curentul vital sau magnetic cuprinde o gamă variată de fluide magnetice. de la spirit. Tot ce e prea mult. activitatea lui încetând. Când». cel venit de la Soare. pe care îl înfăşoară şi îl vivifică sau îi dă viaţă. acestui curent i se mai adaugă razele strălucitoare ale Sfintei Treimi planetare. Toate fiinţele de pe suprafaţa pământului şi de pe suprafaţa infinitelor corpuri cereşti. ar rămâne nemişcate. Prin urmare. După cum trapul are nevoie de hrană . în decursul veacurilor. se îndreaptă de jur împrejurul împărăţiei Soarelui până la ultimul său slujitor şi copil. organismul corpului vital funcţionează neregulat sau nearmonic. din Forţa infinit de mare a Creatorului creatorilor. se transformă într-un mineral. superior prin percepţiile sale. Prin urmare vitalitatea sau curentul de viaţă întreţine viaţa de pretutindeni. Fără curentul vital. pentru a forma ţesuturi. se furişează în interiorul ei şi prezidează toată seria de fenomene fizice şi chimice ce au loc în sânul ei. căldură şi viaţă. nasul miroase şi limba gustă.ca să crească şi să-şi înlocuiască părţile uzate . în totalitatea sa. Prin urmare. Prin urmare.Corpul fizic al omului 23 Aceste două feluri de materii-forţe^nu se pot transforma una în alta. urechile Acestei materii-viaţă i se datorează faptul că mineralul. Stăpânul şi iubitorul nostru Mântuitor. Pentru noi. se zice că a murit. nesimţitoare. De asemenea. necesare tuturor treptelor evolutive ale planetelor.este rău.

celelalte abia se învârtesc sau la unii chiar stau pe loc. Situaţia este asemănătoare în regiunile polare. în dreptul creştetului capului. îndreptat către o mică sunt indispensabile. totuşi el este organizat. în dreptul splinei. Astfel. Ca urmare. Aşadar. coipul vital acumulează mari cantităţi de materie vitală. şi în special noaptea. activitatea trupului se reduce. prin urmare. Cantitatea de materie vitală absorbită ziua. abia face faţă nevoilor trupului. trupul primind un impuls mai mic. dintre aceste şapte centre numai una este într-o activitate intensă. vitalitatea lui sunt mai reduse. dar unele fără inimă sau ficat.corpul vital şi trupul. aflat într-o continuă activitate. Din această cauză. Prin această învârtire se produce un sorb. Astfel. motiv pentru care omul nu poate gândi. în dreptul furcii gâtului. însă o cantitate prea mare sau prea mică de electricitate împiedică activitatea corpului vital. Omul este mai sensibil şi mai înţelegător când se află la o temperatură potrivită. simţi şi lucra bine în regiunile cu temperatură prea ridicată. dar nu se poate trăi . puterile şi funcţiile corpului vital sunt şi ele mai active. există o scară ierarhică a importanţei dintre diferitele părţi componente ale trupului.de vitalitate se face în mod diferit. ziua consumăm mai^mult decât acumulăm. cu mijlocul scobit şi puţin adâncit. Aceste rozete sau discuri sunt centrele de absorbţie ale fluidului vital din mediul înconjurător. 5. Ele sunt în număr de şapte. însă câştigul este mai mare decât consumul. cu o viteză deosebită. noaptea. Absorbind în continuare fluid vital. absorbţia este mai activă. motiv pentru care dimineaţa. Prin urmare. într-adevăr. fiind mai vizibile în zilele cu soare. Absorbţia . 4. aflate într-o vibraţie. absorbţia de materie vitală este dificilă şi insuficientă. în dreptul spaţiului dintre sprâncene. electricitatea din atmosferă fiind foarte mare. Aceste infinite punctuleţe luminoase sunt aglomerări de particule din fluidul magnetic sau vital.24 Din tainele vieţii şi ale universului . o mână sau un rinichi. Centrele de activitate ale corpului vital Toate părţile trupului nostru sunt importante. La fel se întâmplă şi cu vehicolul vital. centrul splenic are aspectul unei flori cu şase petale.directă sau indirectă . când este întuneric. Persoanele cu vederea spirituală văd prin aer o puzderie de particule luminoase aflate într-o continuă mişcare sau vibraţie. Când însă cerul este înnorat. încorporarea fluidului vital este mai amplă în prima parte a nopţii şi mai redusă către ziuă. care atrage din mediul ambiant fluid vital. când e soare şi lumină. însă corpul vital absoarbe cea mai mare cantitate de materie vitală prin organele sale speciale. 3. Spiritul nostru se simte fericit în lumea materiei fizice. creşte temperatura şi luminozitatea. toate sunt necesare unei bune vieţuiri. cu multă luminozitate. către seară ne simţim obosiţi. Deşi este format din aceeaşi materie. având diametrul între 1-3 centimetri. La majoritatea oamenilor. când vitalitatea este mai redusă. consumul de materie vitală fiind mai mic. cantitatea de materie vitală fiind mai mare. Privit de persoanele magnetizate şi mai ales de cele clarvăzătoare. dând naştere unOr centre sau organe. se poate trăi fără un picior. decât în condiţii de căldură ori frig exagerat. 2. Clarvăzătorii văd la suprafaţa corpului vital discuri sau rozete de forma unor mici farfurioare. după odihna nopţii. Căldura exagerată împiedică vitalizarea trupului. El se roteşte de la stânga spre dreapta. spunând: „Un somn de o oră înainte de miezul nopţii face cât două către ziuă". pe care le vom descrie numaidecât. absorbţia este mai redusă. sufletul este influenţat de instrumentele avute la dispoziţie . Cu alte cuvinte. deasupra ombilicului. spiritul muribundului părăseşte trupul său obosit sau bolnav. electricitatea moderată favorizează vitalitatea corpului vital şi în mod indirect a trupului. la baza coloanei vertebrale. sunt animate de fluid vital. într-o activitate ce depăşeşte pe cea a corpului vital în ansamblu. sistemul cerebral aflându-se în imposibilitatea de a înregistra cu fidelitate ideile emise de spirit. omul se simte dispus sufleteşte şi capabil să reînceapă activitatea fizică sau intelectuală.mai bună vara. adică în unele zone materia sa este mai fină. şi anume cea din dreptul splinei. 7. poziţionate astfel: 1. Noaptea. ca orice materie fizică. în a doua parte a nopţii. când spaţiul este mai luminos. d>. în dreptul inimii. Poporul a concretizat acest adevăr. când are la dispoziţie instrumente în plină putere şi activitate. care. Iată înţelesul dispoziţiei noastre sufleteşti . în regiunile ecuatoriale. Aşadar. şi tristeţea sau indispoziţia iarna sau când vremea este închisă. unde datorită luminii slabe şi a temperaturii foarte scăzute.Prima carte ingerarea alimentelor. după condiţiile mediului înconjurător. puterile sale.

cortexul nu mai poate reda nimic conştiinţei de zi. dacă omul va înfăptui cât mai mult bine în jurul său şi va împlini toate cerinţele morale. care absoarbe aerul dintr-o încăpere şi-1 elimină în afară. aceşti curenţi se difuzează în tot corpul vital. începând cu roşu şi sfârşind cu violet. Cauza rezidă evident în calitatea sistemului cerebral. de pe fundul unui coş. se va face la unii foarte puternic. treptat. discul dintre sprâncene 96 de petale. Ajungând la destinaţia lor. Oamenii se influenţează unii pe alţii prin fluidele emanate din fiinţa lor. vede. discul ombilical 10 petale. şi de a le imprima pe miceliile protoplasmei celulelor nervoase.retrăgându-se din trup. iar cel din creştetul capului 190 de petale. când omul este atras de mirajul forţelor şi lucrurilor pământeşti. formând astfel şase curenţi tangenţiali. Datorită acestor şase curenţi radiali se naşte prin inducţie un curent circular. acest disc se arată strălucitor. Mergând într-o vizită şi stând lângă o persoană. încărcând astfel cu mari cantităţi de fluid corpul vital. omul simte ceva nedefinit. eliminate. fie de somn. iar la alţii atât de nebulos. se imprimă în perispirit sub formă de imagini reale sau simbolice. auditivă. se înţelege că şi imprimarea imaginilor. călătoriile şi experienţele lor din timpul somnului trupului. Aceste percepţii. Sistemul cerebral bine alcătuit şi condus de corpul vital se bucură de o memorie excelentă. în timpul nopţii. de vise. O parte din el pătrunde în corpul vital. cu toate că aceste fluide nu se văd. iar o altă parte o porneşte paralel cu suprafaţa corpului vital. mâini şi picioare.cap. iarăşi. motiv pentru care trebuie. şi bietul om se . apucă fiecare pe câte una din cele şase petale ale centrului splenic. pe a doua portocaliu. suferă o slăbire a calităţilor vitale.are culoarea roz. Dar ştim că raza de lumină solară trecută printr-un cristal se descompune într-un spectru format dintr-o succesiune de şapte benzi colorate. aude şi simte tot ce există în lumea eterică. de la spirit la spirit. dar în special în jurul centrelor vitale.înconjurat de perispirit sau suflet . unduindu-se asemenea nuielelor de răchită. apoi pe dedesubtul petalei vecine. Dar. Pleacă indispus din acea vizită. De asemenea. trimise în acelaşi timp de perispirit pe cortex. dirijându-se în special către sistemul cerebrospinal. dar într-o bună măsură şi în calitatea corpului vital. Curentul care pătrunde direct şi perpendicular pe disc . Iată motivul pentru care unii oameni reţin perfect. deşi antrenat într-o discuţie interesantă. care se îndreaptă către toate părţile corpului vital. mai ales a celor eterice. cum puterea de recepţie a spiritului diferă. Discul de la baza coloanei vertebrale are 4 petale. ale unor duhuri sau forme eterice. adică în sensul celor şase petale ale discului. fără oprire. pe a patra verde. spiritul . sunt transmise de perispirit sistemului cerebral. tot astfel curentul vital este alb. discul splenic 6 petale. discul inimii 14 petale. Fluidul absorbit este îndreptat în interiorul corpului vital pentru a acţiona. ce împletesc beţele aşezate radial. ţesuturi şi celule ale trupului. asemenea unui trandafir. Un sistem cerebral bine învăluit şi pătruns de materia vitală se află în deplină funcţiune şi mai ales în stare de a primi ideile-imagini venite de la spirit. care face legătura dintre perispirit şi sistemul cerebrospinal. asemenea spiţelor unei roţi. pe a treia galben. centrul de comandă al trupului. centrele vitale intră într-o mişcare deosebit de rapidă. sub formă de simboluri. dar mai ales spre celelalte şase centre vitale.animând sistemul nervos central şi periferic . ceva ce-1 nemulţumeşte. curentul vital absorbit de centrul splenic se desface în şapte culori. Orice percepţie vizuală. prin cordonul fluidic care-1 leagă de corpul vital. Fluidul vital lucrează asupra fiecărui organ dar cu preponderenţă asupra sistemului cerebrospinal. Corpul vitaî se uzează îndeplinindu-şi rolul de organizator al vieţii şi activităţii tuturor organelor din trup. pentru a le stimula. astfel: pe o petală curge curentul vital roşu. prin organele de simţ. tactilă. aceste centre se mişcă foarte încet.Corpul fizic al omului 25 deschidere din mijlocul său. absorbind şi ei direct din spaţiu fluidul corespunzător. Ceilalţi şase curenţi. de culori diferite. încât la deşteptarea din somn. în gradul de evoluţie al spiritului. Cum sistemul cerebral diferă de la om la om. fie în stare de veghe. prin porii pielii şi extremităţile trapului . iar majoritatea nu-şi amintesc decât fragmente. care trece o dată pe deasupra unei petale. pe a cincea albastru şi pe a şasea violet. după gradul său de evoluţie. Curentul de materie vitală absorbit de centrul splenic se precipită perpendicular pe centrul discului. Procesul este asemănător cu cel petrecut la un aspirator electric. de dimensiuni ultramicroscopice. asupra diferitelor organe. Din cauza rotaţiei şi acumulării de fluid vital. imprimându-se în celulele sale nervoase asemenea imaginilor primite. pentru a le pune cândva într-o mişcare de rotaţie. Particulele sale venind în contact intim cu materia carnală. pentru a se imprima şi depune în miceliile celulelor sale. dintre suflet şi trup. discul laringian 16 petale. de la lumea materiei fizice. olfactică şi gustativă din timpul zilei. După cum lumina soarelui pare unică şi de culoare albă. la alţii mai slab. La început.

Iată înţelesul depresiunii sufleteşti. Câţi oameni au intrat în aceste săli! Câte suflete josnice. Asemenea oameni. Corpul lor perispiritual fiind de cea mai joasă calitate. Această învelitoare ne apără nu numai de o proastă influenţă.26 ■ Din tainele vieţii şi ale universului . au stat pe scaunele acelea! Totul din acea sală . zise de distracţie . nu o putem pipăi dar ea totuşi există. este plină de fluide de pe treapta celor inferioare. Ea emană. Dar după cum există indivizi care mănâncă din abundenţă.pereţi. ne bombardează cu fluidele lor accentuându-ne otrăvirea. Camera. resimte această influenţă nenorocită. fără ca aceştia să-şi dea seama. şi de care e însetat prin natura sa. Când ne oprim din cursul fără sfârşit al gândurilor şi analizăm ceea ce am gândit. efluvii invizibile. mai trist este că. foarte greu ne purificăm de ele. graţie acestei învelitoare fiuidice superioare. stârnesc idei identice. în sus sau în jos.Prima carte întreabă ce o fi cu el. adunăm. Vitalitatea. şi să utilizeze fluidul vital absorbit. Atmosfera fluidică a sălilor de spectacol. şederea prin sălile de jocuri . în mod direct. De acum. entităţi inferioare cărora le plac aceste fluide mizerabile. ateneu. Cauza acestei nemulţumiri este fluidul vecinului său. nevoile vieţii ne târăsc prin aceste localuri. După cum stând într-o tăbăcărie. Nu este vizibilă. deşi prin instrucţie suntem înţelegători. de câte ori intrăm în camera unui bolnav. formând o învelitoare luminoasă. o conduită echivocă. având o viaţă prea lumească. deşi prin educaţie suntem morali. ori stăm în vecinătatea unei persoane nervoase. ce străbat spaţiile în fiecare moment. şi mai ales să reţină. şi dacă ar fi numai atât! Dar încărcaţi cu această materie eterică de calitate inferioară. mental. învelişul acesta ne mai apără şi de miliardele de unde-gânduri care străbat văzduhul în lung şi în lat. o concepţie de trai prea legată de bunurile pământului. să absoarbă fluidul altor oameni. fotolii .teatru. nu vor mai pătrunde în corpul nostru vital fluidele de calitate inferioară. cinematograf. teatru. ca şi o sobă. Totuşi. Corpul nostru vital va fi străbătut numai de fluide superioare pe care le aspiră pentru menirea sa. O. pomenindu-ne cu gânduri fără sens. Aceste efluvii lucrează asupra trapului . patul sunt îmbibate cu fluidele diferitelor persoane care au poposit prin ele. într-un număr mai mare sau mai mic. sunt adevărate pompe aspiratoare. Ei caută. Oamenii se încarcă între ei. tot astfel fluidele aninate de fiinţa noastră se desprind târziu de pe noi şi din noi. care învăluie şi pătrund corpul vital al celor din preajmă. Această influenţă nefericită asupra noastră are loc şi când călătorind în alte localităţi suntem nevoiţi să dormim într-un hotel. conferinţă etc.unde sufletele au fost zbuciumate de dorinţa câştigului ori de tristeţea pierderilor . ne transformăm în magneţi ce atrag fiinţe şi duhuri. fără nici o legătură logică între ele. o bucătărie. în mod inconştient. Ele nu sunt idei născute din spiritul nostru. este la dispoziţia oricărui vieţuitor. pline de vicii de tot felul. . din spaţiu. ne oprim şi fără să ne gândim la altceva. ne mirăm de unde ne-au venit în cap asemenea gânduri comune. Dar. părul sau pielea noastră şi multă vreme nu scăpăm de ele. fluidul magnetic. ca o urmare a activităţii sale proprii. ori o fabrică de coloranţi. avem neapărat nevoie de învelişul protector amintit mai sus. entităţi spirituale lipsite de puterea de a imprima o anumită vibraţie materiei vitale absorbite. de câte ori întâlnim un om debil. în cantităţi infinite. Corpul lor vital nu poate produce acea vibraţie care să stimuleze celulele trapului lor. In acest scop. Graţie învelişului fluidic protector putem fi feriţi de aceste unde-gânduri. mobilierul. ne pomenim că gândim la acte reprobabile. tot astfel există oameni care deşi au la dispoziţie tot ce le trebuie. în momentul când păşim pragul acestor localuri. generate de alte entităţi. saltelele.ne încarcă cu fluide de calitate inferioară şi greu. cu fluide de calitate inferioară. Nu găseşte nici o explicaţie.este păstrător al fluidelor degajate de mulţimea care a frecventat sala respectivă. fluide benefice şi le aşezăm în jurai nostru. ci sunt o consecinţă a ideilor venite de aiurea. deşi din fire suntem serioşi. în acest caz se recomandă ca cel puţin cât stăm în aceste locuri să ne creăm o învelitoare protectoare la exteriorul corpului fizic. o coajă strălucitoare şi protectoare. din atmosferă. la plăceri animalice. dar simte un efect negativ asupra sa. a unei cârciumi. a unui local de toleranţă. nu sunt capabili să absoarbă. Trecerea prin faţa unui abator. dar asimilează prea puţin. Prezenţa lor. podele. Laboratorul tuturor creaţiilor. contribuie şi mai mult la infectarea noastră. Acum se va înţelege şi mai bine de ce. diferite gaze cu un miros neplăcut îmbibă hainele. şi care trecând prin trapul şi mentalul nostru. de cele mai multe ori de calitate joasă. de la baza scării umanităţii. lipsiţi de fluid vital. valuri-valuri.şi el prost influenţat . la combinaţii josnice. Acea persoană. dar şi de furtul de vitalitate din partea celor săraci în ea ori a celor bolnavi.iar spiritul. căci miliardele de entităţi spirituale întrupate ca şi cele destrupate din jurul pământului generează necontenit gânduri care necurmat bat la poarta sufletului nostru. ne scaldă cu fluidele lor. căci un curent uriaş soseşte mereu la suprafaţa pământului din Sfera divină. născute ca din senin în mintea noastră trupească.

Faptele le demonstrează. numai prin apropierea celor două corpuri. Fluidul revărsat de corpul sănătos va fi absorbit de cel debil. Ştim deja că cel mai de jos centru de forţă vitală al corpului eteric este aşezat la baza măduvei spinării. Când omul este bolnav sau debil. se arată striată. se adaugă şi fluidul revărsat din spaţiu de anumite mari entităţi spirituale. ca acelea ale lunii pline pe luciul apei. tot aşa cum muştele sunt îndepărtate de un ventilator. ■ Plantele şi animalele absorb şi ele vitalitate. Fluidul medicilor spaţiali după ce a fost absorbit de omul vindecător este umanizat şi apoi se scurge prin mâinile şi ochii lui.sunt aplecate. Al şaselea centru se află între sprâncene şi are o culoare albastră-violacee. Există persoane cu un trup sănătos şi un corp vital în deplină activitate . Nu e bine ca un om sănătos să doarmă în acelaşi pat cu un bolnav. Astfel se produc vindecări miraculoase. care. terestră. pot străbate prin flăcări. El animă partea inferioară a trupului. sau. în această operă sublimă de iubire. emanaţii fluidice mai intense prin ochi. faţă de suprafaţa trupului. producând în ei o intensă atracţie şi simpatie. în dreptul ombilicului se află pe suprafaţa corpului vital centrul ombilical. Mai jos de laringe. simţindu-se astfel mai dispus. liniile de expulzare . sub o culoare aurie. Dacă noi. de forţă vitală. Aceste persoane influenţează pe cei cu care vin în contact. trebuie să se plece în faţa faptelor. în special sistemul digestiv. nu suntem pregătiţi decât pentru lumea fizică. se va însănătoşi.având capacitatea să absoarbă cu putere cantităţi mari de fluid vital. prin orificiile nazale. a cănii creştere şi dezvoltare va fi lentă şi insuficientă. cu glandele sale anexe . oamenii. arătându-se lucizilor. fluid vital din corpul vital al copilului. prin gândul. Dintre toate plantele. mai ales bolnavilor de nervi. diastola. Persoanele dotate cu darul vederii spirituale văd. are patru raze. prin nopţi nedormite. Acest centru al iubirii trupeşti. inconştient şi insezizabil. de vindecare. spre problemele filosofice ale vieţii spirituale. producând armonie în corpul său vital. prin muncă excesivă sau depresii sufleteşti. cu o judecată pusă în slujba analizării acestor fenomene. la rândul său va însănătoşi trupul debilizat de boală. care prin puterea voinţei şi a imaginaţiei lor. Deasupra centrului ombilical se găseşte centrul inimii. şi omul. microbii pătrund în trup mai ales prin căile respiratorii şi omul cade bolnav. şi repausul inimii se află sub influenţa acestui centru. Din această cauză ceaţa. curenţii vitali ce ies prin porii trupului sunt perpendiculari pe suprafaţa acestuia. sub un unghi oarecare. sau se pot culca pe jăratec. numite medici spaţiali. La un om sănătos. aceşti oameni au facultatea de a vindeca. de jur împrejurul omului. fără să simtă vreo durere. Când însă radiaţiile fluidice sunt slabe. căci fluidul său vital va fi absorbit cu toată puterea de cel bolnav. De asemenea. perfect sănătos. dar utilizarea lor este mai redusă decât la om. El se arată sub o culoare albăstruie cu reflexe albe. Prin voinţă.ficatul şi pancreasul şi sistemul urinar sau excretor. al omului 27 Am spus că această pătură eterică protectoare nu se vede. nu se simte şi ea totuşi există. Ca probă a existenţei sale sunt demonstraţiile fachirilor indieni. în momentele de activitate. bolnav fiind. bradul şi araucaria au cele mai mari puteri de absorbţie şi eliminare. fără să putem înregistra fenomenele eterice. peste omul suferind. astfel încât sunt adevăraţi acumulatori magnetici. privirea sau atingerea lor. Activitatea intensă a centrului inimii este un indiciu că duhul acelui om este înclinat spre spiritualitate. vederea lumii invizibile a spaţiilor. nu înseamnă că ele nu există. Iată de ce pădurile de brazi sunt dătătoare de sănătate. ale urechilor şi prin vârful degetelor de la mână. obstacolul fiind mic. în afară de aportul acestor persoane. nu e bine ca un copil să doarmă în pat cu o persoană mai în vârstă deoarece corpul vital al celui bătrân va absorbi. se arată sub o culoare roşie-portocalie sau culoarea focului. în acelaşi timp. sărac în fluid vital. Oricât de uzate ar fi aceste radiaţii fluidice. sistola. sănătate. fiind văzut de lucizi în momentul când se află în activitate. Maximul său de activitate conferă omului vederea eterică. Radiaţiile fluidice puternice resping orice microb aflat în atmosfera din jurul corpului fizic. sau aura din jurul trupului său.instrumente admirabile ale unui spirit evoluat .strimerii . argintii. aproximativ în dreptul scobiturii pe care o formează gâtul cu sternul şi oasele claviculare se află centrul laringian. de către mediumi numiţi vindecători. având o culoare roşie cu reflexe verzi. format din rinichi şi căile urinare. şi când este în rotaţie. dacă pornesc dintr-un corp viguros.Corpul fizic. Pulsaţiile. creându-şi această învelitoare protectoare. fără ca focul să le producă vreo arsură. ei revarsă din belşugul lor de fluid magnetic asupra unui om suferind. . pot contribui la sănătatea şi vigoarea unui corp debil sau slăbit de boală.

cel deasupra capului. Persoanele cu adevărat cunoscătoare ale acestor mistere nu găsesc destule cuvinte să prevină pe cei care vor să facă asemenea exerciţii fără prezenţa şi sfaturile unui iniţiat. silindu-ne pe calea morală şi prin credinţă să grăbim ridicarea spiritului pe treptele evoluţiei. din literatura parapsihologică. la apariţia primilor oameni pe pământ. omul simte o căldură. în prealabil. perfecţionarea instrumentelor sale. Astfel produc sunete ciocănituri. oameni spaţiali. pe lângă fluid magnetic. cu chip de om. zgârieturi. se fac experimente care reproduc acest proces. procesul acestor fenomene şi să fie animaţi de un mare calm. Toate corpurile. după reîntoarcerea în trup. cu siguranţă paralizia ori nebunia. Cel decis la un astfel de antrenament trebuie să aibă un corp sănătos şi o viaţă perfect morală. poate fi exercitată şi de către una sau mai multe entităţi spirituale.pentru a scrie un text oarecare. E mai bine să lăsăm curs evoluţiei fireşti. Urmarea nepriceperii mai este că acest curent. dezorganizând sistemul cerebrospinal şi aducând. până la cap. cea mai mică distracţie a asistenţei sau tendinţa de a pune mâna pe materializare. are o mulţime de raze şi se prezintă celor cu vederea spirituală sub o culoare albă strălucitoare. materializarea nu mai este doar exterioară.uneori chiar şi fără voinţa ei . pe care îl cedează cu uşurinţă. După ce procesul materializării a avansat destul de mult şi s-a consolidat prin apariţii repetate. până la centrul din creştetul capului. lichide şi semisolide din trupul mediumului. aşa cum a fost ea în una din vieţile sale pământeşti. o poate apuca în jos. învăţătura trasă din nefericirea celor imprudenţi sau nesocotiţi este să nu forţăm natura. Am arătat că în afară de persoanele sărace în fluid vital. deplasări de obiecte sau ridicarea lor în spaţiu. pot provoca o micşorare. cel puţin în primele luni de antrenament. el producând. micile perturbări sau imprudenţe nu mai au rezultatele dezastruoase amintite mai sus. De aceea se cere ca. există persoane bogate în fluid magnetic. pentru ca. reuşim să punem în activitate centrul din dreptul bazei măduvei spinării. în ascensiunea acestui curent de foc. în paginile anterioare. până în pragul morţii sale. se poate produce un asemenea dezechilibra în corpul mediumului. Entitatea spirituală care doreşte să se materializeze reface până la ultima . de o sfântă credinţă şi să procedeze cu o desăvârşită metodă şi prudenţă. spre organele genitale pe care le supraexcită. pe care îl trimite şerpuitor de-a lungul măduvei. Acest centru conferă fericitului care îl are în activitate capacitatea de a se îndepărta de trupul său. Această materializare se poate compara cu un balon de cauciuc. nefiind hotărât dirijat mental în sus. căci din binefăcător. absoarbe fluid vital. şi din normal omul devine o brută. am văzut că acest fluid vital poate fi corupt de unii oameni sau de mediul ambiant. înfăţişarea lui exterioară fiind asemănătoare cu trăsăturile. şi chiar a spiritului operant. printr-o viaţă curată şi prin exerciţii regulat repetate. Cel mai mic zgomot. numit fantomă. în mod direct. combinarea şi concentrarea fluidelor vitale. cea mai mică tulburare adusă mediumului. după ce o concentrează. mărimea şi forma omului pe care îl reprezintă. o dată pus în rotaţie. Varietatea şi numărul fenomenelor sufleteşti este foarte mare. un monstru depravat. o turtire a fantomei. Acest proces precipitat are ca urmare suferinţa mediumului. ci completă. Cu voinţă. să producă diferite fenomene de natură terestră. podoabele. acest curent poate provoca o nenorocire. Iată încă unul. când o entitate spirituală doreşte să se arate în trup. ca şi cum s-ar dezumfla un balon. şi de a avea deplina conştiinţă a percepţiilor vizuale şi auditive din lumea spaţiilor. Acest centru. arzând ţesuturile. Oare cu ce scop fac ele această operaţie? Prin puterea lor spirituală absorb această materie eterică. încât el să cadă bolnav pentru multă vreme. Dar absorbţia fluidului vital. armura sau armele epocii în care a trăit. participanţii să cunoască. spirite sau duhuri neîntrupate. Dacă scopul lor se extinde pe o rază mai mare. pentru ca dematerializându-le să realizeze din ele un om eteric. Când sub conducerea forţelor îngereşti participante la creaţie. care nu-şi mai poate înfrâna beţia simţului sexual. entităţile spirituale absorb chiar gaze. în asemenea cazuri îşi asumă o mare răspundere entităţile spirituale operante. sunt sub dependenţa sau influenţa spiritului. Uneori această materializare este doar exterioară. pot produce vorbire umană ori pot conduce mâna unei persoane numită medium . O asemenea operaţie se numeşte materializare. cu un conţinut străin de cunoştinţele sale şi uneori chiar în limbi străine. în această materializare entitatea spirituală reproduce chiar veşmintele. dacă nu chiar moartea. asemenea soarelui.28 Din tainele vieţii şi ale universului — Prima carte Al şaptelea centru. cât mai apropiat de materia carnală. adică entitatea spirituală face numai un înveliş material. ca spirit. Se impune o participare liniştită şi conştientă cu toată atenţia şi precauţiile posibile. toate învelişurile. dar mai ales asistenţii ignoranţi ai marilor taine ale vieţii. ori poate fi absorbit de alţii. iar dacă greşeala asistenţei a fost nesocotită. în tot lungul spatelui. învecinată cu materia fizică a Pământului. reţinându-le perfect în mintea trupească. Dacă entităţile spirituale au o putere mare în mânuirea. până la sistemul cerebral. ca un fir cald ce porneşte de jos în sus.

coboară în masa fluidelor inferioare. . mulţi aleargă în jurai său. în aceeaşi cameră unde are loc această operaţie divină. cu toate amprentele pielii şi ale venelor. este suma tuturor ştiinţelor de acum şi din vecii vecilor. corpul fizic al mediumului a pierdut din înălţime şi greutate.aici jos. S-au văzut cazuri când o mână materializată. înaltele entităţi spirituale vor conlucra pentru ca viaţa lui să se scurgă mai lin. reproduce o mână. în mijlocul furtunilor vieţii omeneşti terestre.am spus şi repet . în virtutea legii iubirii aproapelui. un om desăvârşit. şi după cum în jurai unei lămpi electrice puternic luminoase se adună o mulţime de fluturi. în spaţiu. se poate mişca. Uneori această operaţie a necesitat dematerializarea membrelor sau chiar a trupului întreg. pentru a arăta omenirii că există un spirit şi că el este nemuritor. se supune cu liberă voinţă şi dezinteresat. Dacă puterile mediumului sunt insuficiente sau când entităţile spirituale doresc să-1 menajeze. îi fac şederea în tot timpul operaţiei . In tot timpul acestor măreţe creaţii. mediumul dispărând în acest caz din văzul asistenţei. văzându-se pe placa fotografică fiinţa materializată alături de mediumul adormit. Dar după cum mediumul se înalţă prin sacrificiul corpului şi al sufletului său. poate vorbi. de influenţa fluidelor vătămătoare. Dar mai presus de toţi suferă entitatea spirituală care produce fenomenul de materializare. de la asistenţi şi din spaţiu. printre oameni . Materia cu care se fac asemenea opere grandioase este împrumutată de la medium. O dată operaţia terminată şi mai apoi consolidată prin repetări. mai ales sistemul nervos.în timpul demonstraţiilor de materializare toţi asistenţii contribuie. având toate facultăţile intelectuale din întruparea sa precedentă. mai mult sau mai puţin. cânta din voce sau la un instrument. trapul mediumului se reface. înconjurat de învelişurile sale perispirituale. sufletul mediumului dobândeşte o deosebită luminozitate. precum şi adversitatea curenţilor gândurilor josnice şi a fluidelor otrăvite. un asemenea om. El urcă mereu pe scara ce duce la Lumina infinită a Fiinţei supreme. pe scurt. dar tocmai prin faptul că aduce un serviciu omenirii. Prin sacrificiul său. el atrage ^iubirea entităţilor spirituale superioare. Dar orice tentativă a celor care vor să profite de trapul inert al mediumului este zădărnicită de o puternică gardă de entităţi spirituale luminoase. din dragoste şi respect pentru Adevăr. Pentru ca cei care au văzut asemenea fenomene ale lumii spaţiale să nu susţină că sunt doar iluzii. cu alte cuvinte se comportă ca un om născut din pântecele mamei sale pământeşti. Aceasta este opera cea mai sublimă pe care şi-o poate imagina un om. fiind acoperit cu lumina şi puterea lor. Legea sacrificiului are urmările ei strălucitoare. oferind omenirii o probă a nemuririi spiritului şi a menirii sale în veşnicie. De asemenea s-a văzut cum două mâini cântau la pian sau Ia o mandolină ce plutea în spaţiul odăii. cu trapul alcătuit conform spiritului său evoluat. deoarece spiritul său. aceste mâini şi-au lăsat amprenta în parafină caldă. în afară de medium . fotoliul său rămânând gol. venit din Cer. în mijlocul asistenţei. cu alte cuvinte. O asemenea materializare se numeşte parţială. căutând să-i absoarbă fluidele superioare. urcă scara evoluţiei spirituale. El suferă în tot timpul şedinţei. care fiind apoi umplut cu ipsos. ce se pierdea la cot într-o ceaţă fluidică. Suferinţa ei se datorează. El suferă. pentru a nu greşi şi pentru a iubi tot ce a creat Tatăl ceresc din eternitate. La finele şedinţei. Au fost materializări fotografiate. cu fluidele lor. Sforţările sale de a produce această creaţie umană. dar mai ales în evoluţia sa spirituală. aflată în jurai său. cu toate organele şi aparatele sale. va fi ajutat în toate împrejurările. tot astfel sacrificiul acceptat de acest spirit evoluat îl ridică pe o treaptă de evoluţie superioară. Dar şi-a pus corpul fizic la dispoziţia semenilor săi trupeşti şi a luminilor cereşti. ba chiar două-trei zile după aceea organismul îi este slăbit. să fie ferit de boli. când entitatea spirituală îşi dezbracă haina materializată şi se retrage. Au fost cazuri când s-a constatat că după materializare. în primul rând. Prin dragostea de a pune în evidenţă tainele Cerului. în viaţa sa terestră. Marile entităţi spirituale fac aceste operaţii sublime dintr-un ordin înalt. cu această ocazie având loc cele mai înalte fenomene chimice. Scopul evidenţierii acestui mare adevăr este ca omul să ducă un trai firesc. faptului că din sferele înalte ale Cerurilor.Corpul fizic al omului 29 celulă organismul fizic avut odinioară. fizice şi biologice din tot universul. Mediumul suferă cu ocazia acestor strălucitoare probe ale existenţei şi nemuririi spiritului. pentru dovedirea Adevărului. ridica un scaun sau scria pe o foaie de hârtie cu un creion pus la îndemână. ele fac economie de materie şi energie.sufocantă şi istovitoare pentru subtilitatea şi fineţea sa spirituală. Acest om. trupească. chiar şi în cele pământeşti. dar cu ochii şi gândul îndreptaţi mereu spre Cer. dansa. reapărând treptat pe fotoliu. mediumul doarme iar conştiinţa lui e suspendată. materializând doar mâna sau capul celui pe care vor să-1 reproducă. se află în afară.

punea în aceste vase o soluţie alcoolică de cianină. Pietrele preţioase şi apa se încarcă cel mai uşor şi cu mai mult magnetism.se încarcă cu fluid magnetic. iar persoanele intelectuale au în general o aură mai lată. indispusă. Dacă dorea să aibă şi alte nuanţe colorate. pentru apărarea ţării contra altor neamuri. vedea în jurul său o ceaţă alburie de 10-20 centimetri. încât dacă fluidele noastre sunt de un ordin inferior.strimeri . cu cât contactul a fost de mai lungă durată. în prealabil. în Egipt. se observă că strimerii se atrag. smerenie. El a mai constatat că aura vitală a unui bărbat se deosebea în lărgime şi contur. în anul 1911. Pe baza acestui adevăr. iar la persoanele incompatibile . unui nimb. pentru un timp foarte scurt. se explică şi influenţa asupra credincioşilor a tot ce există în biserică. Pentru a urmări stare de sănătate a pacienţilor săi. umplute cu diferite lichide colorate. La persoanele bolnave strimerii au o luminozitate redusă. Dr. pedepsirea trădătorilor de ţară sau menţinerea formei de stat.inel. Privindu-1. de cea a unei femei.zonele respective nerăspunzând semnalului electric. prin suferinţă. stilou. iar paralel cu perfecţionarea lui. în acest fel se transmite sistemului un impuls electric ce determină un răspuns electro-magnetic.30 Din tainele vieţii şi ale universului — Prima carie Mintea omenească se va dezvolta pe parcursul secolelor prin subtilizarea materiei sistemului cerebrospinal. se îmbibă cu fluidele noastre. Walter I. care se imprimă pe o placă fotosensibilă.căci mai ales prin mână se scurge magnetismul . dr. 1 Pentru observarea şi fotografierea aurei eterice. prin care privea pacientul. Orice obiect care vine în atingere cu o persoană. Toată simţirea. au impregnat pereţii şi mobilierul acelui templu cu fluide de ordin superior. Dacă un anumit obiect . De regulă. organizaţi armonios şi perpendicular pe întreaga suprafaţă a trupului. Ea era oarecum transparentă şi prezenta strimeri1 perpendiculari pe suprafaţa trapului. prezintă curburi. Electronograma sistemelor vii diferă de a celor nevii prin faptul că este variabilă. va avea vise urâte. Pe electronograma făcută la două persoane cu afinităţi şi compatibilităţi între ele. fiind împins spre perfecţiune de legea de neînlăturat a evoluţiei. Din toţi cei care au venit să se roage în lăcaşul Domnului au emanat gânduri de supunere. posedând anumite însuşiri. brăţară . cu starea morală şi mai ales cu voinţa pusă în acţiune. unită cu actele şi ragă preotului. dr. albastra de Prusia sau galben de Cambodgia. Pe orice pune mâna omul . sunt răspândiţi haotic. pentru vindecări. asemenea unei benzi.care au o luminozitate. Kilner a realizat din vase de sticlă subţiri şi turtite. iubire şi implorare a Divinităţii. care vor scălda pe cei ce vor mai veni în acea biserică. azi se practică electronografia. arăta că printr-un anumit dispozitiv se poate vedea aura din jurai trapului omenesc. Kilner ştia dacă pacientul său merge spre bine sau nu. sau va suferi de insomnie. o altă persoană culcându-se în acel pat va fi agitată. De asemenea a observat în aură prezenţa unor raze colorate care apar şi dispar. dreaptă sau aplecată. unui curent electric de intensitate mare. • ţ i i Un rol deosebit a jucat corpul vital. Kilner privea mai întâi câteva minute printr-o sticlă. influenţându-1 într-o asemenea măsură încât îi va imprima aceleaşi porniri sentimentale şi va fi străbătut de gânduri asemănătoare cu ale persoanei care a posedat iniţial acel obiect. Această absorbţie este cu atât mai puternică. tot magnetismul acumulat în el se va revărsa asupra noului purtător. spiritul omului dobândeşte tot mai multă înţelegere şi cunoaştere. pe timpul domniei faraonilor. mai târziu. toată gândirea lor. . care conţinea o soluţie de culoare închisă. Patul în care dormim ani în şir. pacientul era aşezat în dreptul unui ecran negru. dr. La persoanele sănătoase strimerii sunt luminoşi. După direcţia strimerilor. în felul acesta se explică acţiunea exercitată de talismane asupra purtătorilor ei.se resping. adăuga carmin. iertare. De aceea se recomandă expunerea la aer şi soare a saltelelor şi schimbarea lenjeriei de pat când suntem găzduiţi la un hotel sau pensiune. Materia eterică a acestui corp. prin experienţe repetate. absoarbe magnetismul uman al persoanei respective. apoi repede privea pacientul printr-o sticlă cu soluţie de culoare deschisă. pentru impunerea supremaţiei lor în stat. ceas. într-o lucrare intitulată „The Human Atmosphere". aplecaţi în jos şi cu pete întunecate . a fost întrebuinţată mii de ani de către preoţii egipteni. Ele par a fi în legătură cu sexul. cu o lăţime egală în jurai trapului dar mai lată în jurai capului. de o altă persoană. Kilner. Ele vor exercita o influenţă atât de mare. Prin această metodă un sistem viu este supus. formă şi structură variabilă. în special aura vitală. De asemenea se observă radiaţii . drepţi. la o distanţă de 30 centimetri. După developare se pune în evidenţă o zonă luminoasă în jurul sistemului testat. o lentilă sui-generis.este purtat.

duhul este însoţit de o parte din materia corpului său vital. ca orice om întrupat. în peregrinările sale nocturne. după ce îşi repară materia uzată se întoarce în trup. deoarece survine moartea trapului. respiraţia şi inima oprindu-se brusc. fără această ştampilă a corecţiei aplicată entităţii spirituale în viaţa sa terestră. va transmite cele întâmplate corpului vital luat de duh. spiritul ia cu el numai o parte din materia corpului vital. trapul ia alte înfăţişări şi dimensiuni. pe de altă parte^ cordonul fluidic nu se poate lungi atât de mult. prin bulbul rahidian. pentru a răspunde de o faptă comisă împotriva legilor divine. Numai picioarele nu şi le mai mişcă. duhul îşi poate modela dublul vital până la a crea veşminte în jurai său. asemănător cu trapul lăsat să doarmă acasă. fără nici o diformitate.sub forma unui bătrân. dublul mai poate lua forme diferite . Dar în afară de aceste schimbări paralele cu schimbările trupului. mişcă buzele ca şi orice om sau gesticulează cu mâinile. să-1 modifice. Există cazuri rare. conducându-1 mai ^departe. când duhul întrupat este chemat în faţa Tribunalului suprem. şi paralel cu el. pentru ca prin intermediul lui să-şi menţină forma umană. duhul să fie înştiinţat de tot ce se întâmplă cu trupul său. graţie corpului vital purtat de spirit prin spaţiu. dacă omul este cocoşat. cât timp va fi întrupat. realizând comunicarea între două vase . are o formă umană perfect conturată. tot aşa şi corpul vital sau dublul creşte în mărime. dacă îi lipseşte vreuna din membre. cu trupul lăsat să doarmă. căci dacă l-ar lua complet. Aceste forme umane se deplasează. dublul eteric îl însoţeşte mereu ca aspect şi mărime. iar ruperea sa înseamnă iarăşi moartea trupului. Iar pentru ca duhurile să se recunoască mai uşor între ele.. prezentându-se prin spaţiu complet. Când un duh întrupat iese în spaţiu. De asemenea. Aşa de exemplu când vorbesc. la fel ca oamenii întrupaţi. nu mai păşeşte cu ele. nu stă în putinţa duhului să-1 schimbe. îşi creează veşmintele cu care obişnuiesc să-şi îmbrace trapul. duhul poate să-şi reducă această cocoaşă a dublului său şi astfel corpul vital să se prezinte cu o formă corectă. dar numai parţial. se întâlnesc noaptea în spaţiu. iar pe de altă parte. Dublul vital al omului bătrân. pentru a-şi retrăi câteva ceasuri viaţa de duh. Procedeul este asemănător cu cel prin care sculptorul creează haine în jurul statuii sale. asemenea îmbrăcămintei care înveleşte trapul omului. Când două duhuri umane întrupate. în trapul său. Aşa de exemplu. să dispună ce să facă trapul său. întrucât duhul este legat de trap. ' ■ Aşadar duhul întrupat se comportă în evadările lui nocturne prin spaţiu.în ieşirile duhului . în ambele cazuri moartea se produce prin asfixiere. asemănătoare. Noaptea. organele genitale nu mai sunt realizate. ca şi orice alt duh. fac mişcări cu capul. învăluind perispiritul. acest cordon fluidic are funcţia de a transmite informaţii de la trap la spirit şi de la spirit la trup. La duhul liber această formă este efemeră. iar acesta. duhul trage după sine şi corpul vital. atârnă de el un fir fluidic. în sânul căruia se află central nervos care coordonează mişcările plămânilor şi ale inimii. ca pe pământ. Rolul acestui cordon este ca forţa spirituală a duhului să se reverse asupra dublului rămas în trup. pentru că se văd oameni. prin cordonul vital. când se arată în visele lor sau ca stări fantomale. dintr-un fluid mai subtil. duhul îşi poate crea mâna sau piciorul amputat. Prin intermediul perispiritului ştirea se va transmite la spirit. însoţeşte spiritul. haine confecţionate din acelaşi material. dar ea nu este atât de clar conturată ca la entitatea spirituală captivă sau întrupată. în spaţiu. ori rămânând unde se află. Pentru a se face cunoscut oamenilor trupeşti. Dar entitatea spirituală nu îşi poate părăsi corpul vital.prin voinţa stăpânului sau a duhului. se arată prin spaţiu . întorc capul. Orice va simţi trapul. iar pe de alta. De aceea. întrucât duhul pluteşte prin spaţiu. de care este legat prin perispirit. Spiritul copilului iese din trap tot sub formă de copil. care intră în constituţia corpului planetar. După cum trapul uman creşte din copilărie până la maturitate. când călătoresc prin spaţiu. trupul rămânând fără un diriguitor ar înceta să mai funcţioneze. până la întoarcerea stăpânului. cu mâinile şi cu corpul. în momentul ieşirii.o entitate spirituală destrupată . ca şi faţa sau mâna statuii.Corpul fizic al omului ' JJ Am arătat că rolul corpului vital este să conducă angrenajul trupului. înfăţişarea a duhului. se va transmite corpului vital rămas în trap. Când un al treilea intră în vorbă. când trapul său se odihneşte. duhul stăpân evadează din trapul său. se recunosc.deoarece. este numaidecât recunoscut de un duh liber . fiind construită dintr-o altă materie. Ba este Ştampila permanentă . Cealaltă jumătate. De aceea. Treptat. Numai forma feţei. marmură sau bronz. Prin urmare. Sentimentul pudorii există într-un grad şi mai ridicat la duhuri. pentru a vedea şi asculta pe cel intervenit. cu înaintarea în vârstă. învelit în hainele sale perispirituale şi având la exterior o parte din dublul său vital cu chip de om. duhul este legat de restul dublului rămas în corpul fizic printr-un/zr format din materia eterică a corpului vital. Pentru a se evita această situaţie Tribunalul suprem chipului său uman. Duhurile libere de curând destrapate au de asemenea o formă umană. . care va analiza şi decide dacă e cazul să se întoarcă acasă. pe de o parte.corpul eteric rămas în trap şi cel care.

încetul cu încetul. oamenii. iar paralel cu el. Duhul. uşile şi ferestrele. celulă cu celulă. alţii susţin îngroparea trapului. Or pentru acest scop aveau nevoie de un instrument ceresc.îşi va părăsi definitiv trapul. dublul vital este părăsit şi el. li s-a revelat metoda de mumificare a trupului. în acest scop. în acest scop roagă pe un prieten spaţial să-i supravegheze de aproape trapul şi să-1 ferească de orice duh. asemenea aburilor dintr-un vas cu apă fiartă sau dintr-o pâine scoasă din cuptor. pentru că a fost un instrument prin care s-a bucurat în viaţa lui trupească. legat de trapul ce nu murea definitiv. la dreptaşul' său. influenţând pe cei de jos în sensul tradiţiei şi culturii egiptene. preoţii egipteni au reuşit să menţină statul lor. prin celulele sale vii. dublul vital se destramă. duhul inferior mai vine pe la cimitir să-şi vadă trapul care se distrage zi de zi. puterea statului egiptean era determinată de operaţiile magice ale preoţimii şi era susţinută din spaţiu de puternicele duhuri . trăia şi dublul vital. duh liber. iese din trup trăgând după sine dublul vital. Prin urmare forma sa este identică cu cea pe care o va avea după ce . Prin această operaţie. doreşte ca acesta să fie ars. De aici s-a născut ideea mumificării trapului. ca să persiste cât mai mult dublul vital. Entităţile spirituale care au depăşit un anumit grad de evoluţie îşi pot părăsi complet corpul vital. a cărui materie să poată fi întrebuinţată în îndeplinirea unor scopuri. prietenii şi cunoscuţii. Această operaţie este necesară pentru^că materia eterică a corpului vital este greoaie. au aflat că acest instrument poate fi materia eterică a dublului eteric. trăieşte încă o perioadă de vreme. peste douăsprezece mii de ani. duhul îşi ocroteşte trupul şi dublul său. prin el persistând şi dublul său vital. tot aşa cum noi.300. De aceea. trapul trăia mereu o viaţă vegetativă lentă şi invizibilă. Astfel entitatea spirituală era înlănţuită oarecum de coipul vital şi de trupul pe care îl animase. iar spiritul vrea să fie cât mai uşor în călătoria sa. dacă au de făcut călătorii mai lungi. Aşadar. înaintea căruia apare pârâtul.prin actul morţii . Din cercetările lor şi din revelaţiile cereşti. după cum afirmă duhurile superioare actuale ale Pământului.Prima carte nu îl mai cheamă pe cel greşit la înălţimea considerabilă a sediului Său . înconjurat de perispiritul său. o dată cu aceasta risipindu-se şi corpul vital. căci se ştie că trapul. O dată cu sosirea nopţii trupurile adorm. era prizonierul corpului său fizic. şi de regulă face apel la duhul aflat mai tot timpul pe lângă el.în trupul şi dublul său şi să se facă stăpân pe el. iar duhurile pleacă să se întâlnească în spaţiu cu rudele. După părăsirea vieţii terestre. trapul moare. pentru ca nimic să nu-i mai influenţeze şi să-i atragă spre lumea terestră. pe care o ocroteşte pe tot parcursul vieţii sale terestre. Despărţirea completă a perispiritului duhului de coipul său vital nu e o operaţie tocmai uşoară. cu a cărui materie eterică să lucreze în mod ocult. pentru o asemenea operaţie entitatea spirituală are nevoie de ajutorai unui confrate. ca nu cumva vreun alt duh să intre . devenind astfel o putere armată şi economică.ci instituie un tribunal ad-hoc. în scopul urmărit. Prin urmare era silit să plutească mereu în atmosfera fluidică a ţării sale. Duhul îşi ia toate precauţiile. operaţie migăloasă. Multe veacuri. o forţă puternică şi totuşi nevăzută. Astfel.32 Din tainele vieţii şi ale universului . Acest dublu va dăinui atâta timp cât trupul va fi încă viu. a corpului vital. pentru a nu se furişa vreun hoţ în casă şi să ne surprindă în somn. După aceea. există în lumea spaţiului două grupări cu păreri diferite: unii cer ca trapul lor să fie ars. continuând convorbirile întrerupte în timpul zilei. şi nu îngropat. care prin conservarea trupului şi deci prin păstrarea corpului vital s-au străduit să-şi impună dominaţia asupra poporului. îl doare dispariţia trapului său. O dată eliberat. Liber devenea duhul şi totuşi era într-un fel subjugat celor două corpuri lăsate jos. Din a doua grupare de entităţi spirituale fac parte şi preoţii egipteni. iar materia lui se risipeşte în spaţiu. Chiar şi azi. pentru ca religia lor să dăinuiască peste veacuri şi ţara lor să fie populată mereu de duhuri aparţinătoare grupului lor.foştii preoţi şi faraoni. îi e milă de el. înainte de culcare avem grijă să încuiem poarta. chiar după acrul morţii. .000 kilometri . secrete. în acest caz. neputându-se reîntrupa în altă ţară şi în sânul altor neamuri. duhul îşi ia forma sferică şi o porneşte la dram.în lipsa sa . lângă angrenajul sau trupul pe care 1-a condus până acum. într-o zonă inferioară. cu religia lor populară şi cu iniţierile lor ' Dreptaşul este entitatea spirituală de rang egal cu entitatea spirituală întrupată. îngăduind trapului să dăinuiască mii de ani. dar trainică. cu familiile lor. Dar să vedem cum se desfăşoară actul morţii. rămânând fără stăpân. care ar căuta să intre în el. Ieşirea corpului vital care-şi urmează duhul se face prin toţi porii trapului. îl plânge. faraonii au fost mari iniţiaţi şi erau exponenţii lumeşti ai castei preoţeşti. Duhul superior nu vrea să mai aibă nici un raport cu fostul său trap şi ca să evite orice atracţie magnetică din partea trupului său.

prin rabinii săi. coipul vital se îngrijeşte de bunul mers al trupului. s-au pierdut. Trapul se poate asemăna cu un automobil. Aici e opera Cerului. Doamne! Câte taine există în universul Tău! Câte fenomene nevăzute se petrec în jurai nostru. provocând moartea a şapte persoane. acesta având preocupări de ordin superior. nebănuite de lumea trupească.blestemul conjuraţiei scrise pe sarcofagul lui Tutankamon. au fost otrăviţi fluidic. în cripte săpate în inima munţilor sau în locuri neştiute decât de marii preoţi. Pericolul profanării. Prin urmare conducerea funcţiilor fiziologice se face numai de către dublul vital. îmbălsămările de azi nu pot păstra trupul mii de ani. a disparat interesul pentru crearea mumiilor. Din cele expuse se vede că.Corpul fizic al omului JJ Duhurile superioare. Pe scurt . Fie Numele Domnului binecuvântat. în aceşti mii de ani. se făceau conjuraţii teribile şi se scria un blestem. ce făcându-se vinovate de mari greşeli au fost părăsite de marele stol al duhurilor albe. La înmormântarea acestor oameni de elită. sau supun cu ele duhurile recalcitrante. Noaptea. pus în sarcofag. o dată cu părăsirea planetei noastre de către marile şi strălucitele duhuri care au inaugurat această practică. Prin această materie eterică se pot face vindecări. forţe cereşti care prin intermediul dublului vital vindecă pe cei cărora legea o îngăduie. Legea e lege. necunoscând sau nesocotind forţa acestui blestem şi a dublului vital al mumiei. lumina sau întunericul. Sarcofagul era aşezat. omenirea le va cunoaşte odată pe toate! Amin. şi în special venirea în contact cu dublul vital al mumiei. îngrozit de ideea de a-1 atinge. Cât de neştiutori suntem. Ea este un instrument ceresc. devastau mormintele. mişcarea sau gândirea şi multe altele. O fac în ideea ca dublul lor vital să persiste sute de ani. în general. al cărui proprietar şi animator este entitatea spirituală. Numai străinii. aceste duhuri se supun injoncţiunilor conducătorilor grupului spiritual din care fac parte. prin preoţii ei. respiră şi îşi primeneşte mereu materia. ca şi cultul mozaic. rămâne viu şi dublul vital. Cunoştinţele marilor preoţi egipteni. încât graţie jurământului legat de existenţa lor. După cum automobilul este condus şi întreţinut de un mecanic. De atunci au trecut mii de ani. ele fiind slabe imitaţii ale îmbălsămărilor egiptene. analizarea gândurilor sosite din toate păiţile universului. duhul nu se ocupă de administrarea şi bunul mers al trupului. sunt împotriva arderii trupului. prin intervenţia unor anumite duhuri spaţiale. în realitate este încă un corp viu şi datorită vieţii sale. Azi. 1 „Moartea îşi va întinde aripile sale asupra celui ce va tulbura liniştea marelui faraon" . care a dus o viaţă de sfânt. de pe planeta de unde veniseră pentru a se întrupa la şcoala Pământ. care a plecat.materia dublului vital uman este formată dintr-o materie eterică. iar pe de altă parte. cu proprietăţi oculte. când le sunt profanate mumiile. în secret. sunt efectul unor forte ce sălăşluiesc în lumea invizibilă a spaţiului. acesta a suferit. fără ştirea duhului. Din grupul lor au mai rămas. conduceau din spaţiu viaţa terestră şi spirituală a poporului egiptean. produc efectul jurământului. Biserica creştină. pentru a fura podoabele. care trăieşte. iar cu materia sa fac anumite vindecări. dar tot prin ea se pedepseşte ori se supune ordinii stabilite orice duh răzvrătit. ale mumificării. o alterare. deşi mumia în aparenţă pare a fi un corp mort. alte idei animă acum umanitatea duhuală a Pământului şi de aceea nu se mai recurge la această operaţie. referitoare la mumificare. au o asemenea forţă în ele. considerate de om miraculoase. o sabie cu două tăişuri. . câteva entităţi spirituale. plătind cu viaţa încălcarea blestemului1. şi anume. Toată această operă o exercită dublul vital. numai tâlharii altor neamuri. prin acţiunea lor fluidică. Entităţile spirituale întrupate în Egipt posedau cunoştinţele îmbălsămării. ale celor iniţiaţi. în timpul somnului trapului lor. Aşa s-a întâmplat în cazul dezgropării mumiei faraonului Tutankamon. de care nu avem nici o idee! Căldura sau frigul. însă această înaltă medicină cerească nu este cunoscută decât de marile forţe albe ale Pământului. ' Dublul vital al entităţilor spirituale care încă n-au plecat. Toţi cei atinşi de dublul vital al mumiei faraonului. risipindu-se şi dublul său vital. Foarte rar se mai descoperă câte un trup care se usucă şi pare că se mumifică de la sine. mumificând trapul omului cuminte. erau cunoscute de poporal egiptean. viaţa sau moartea. în atmosfera fluidică a Pământului. palpită. Unul e viu prin altul şi duhul e captiv amândurora. Multe duhuri a căror trupuri au fost mumificate au plecat de pe planeta noastră şi cu toată ştiinţa preoţilor de a menţine necurmat trupul viu.

Iată motivul.000 kilometri. întrucât dă naştere la confuzii sau interpretări greşite. pentru care o entitate spirituală terestră nu poate călători pe altă planetă. motiv pentru care este din ce în ce mai vie şi mai luminoasă. de parcă ele nici nu ar exista. căci aici pe Pământ nu-1 găseşte. Superioritatea materiei planetare faţă de cea vitală. Uneori aceste entităţi spirituale inferioare pătrund în corpul fizic al omului şi. ferestre. format din materia ce înveleşte planeta unde duhul îşi face şcoala evolutivă. constă în intensitatea şi puterea mai mare de vibraţie a particulelor ce o compun. Duhurile inferioare. şi nici lor nu le este îngăduit să părăsească atmosfera fluidică a planetei decât pentru îndeplinirea unor misiuni. spiritul omului. Fiecare entitate spirituală îmbracă un corp planetar format din materia fluidică planetară corespunzătoare sferei unde îşi are reşedinţa. de atmosfera fluidică a celorlalte planete din sistemul nostru. din nefericire. corpul planetar se află în profunzimea corpului vital. bântuind cu miliardele suprafaţa pământului. munţi. printre multe altele. copaci. să vedem rolul îndeplinit în fiinţa noastră de acest corp fluidic. Grosimea atmosferei fluidice proprie globului nostru terestru este de aproximativ 700. ea fiind nevoită să dezbrace mai întâi haina fluidică terestriană. materia terestriană este mai fină. uşi. Vibraţia puternică a materiei terestriene îi dă însuşirea de a străbate prin fluidul vital şi prin aerul. Dar de unde să-şi procure învelişul fluidic al planetei pe care ar dori să peregrineze. şi apoi să îmbrace o haină planetară formată din fluidele planetei respective. reprezentate prin culorile şi nuanţele adecvate. fără un vehicol format dintr-o materie asemănătoare mediului astral respectiv.în deplasările lor terestre . fără ca ele să simtă ceva şi fără ca noi să ştim de ele. după cum şi învelişul fluidic planetar al globului este şi el de diferite calităţi. denumirea sa corectă fiind cea de corp terestrian sau corp planetar. ce înveleşte orice corp de pe suprafaţa pământului. care animă corpurile de pe suprafaţa pământului. într-adevăr. pentru a se duce de exemplu în Jupiter sau Neptun.prin ziduri. acest înveliş fluidic al spiritului. Astfel se explică faptul că materia fizică este pătrunsă de materia terestriană. şi că entităţile spirituale. învelişul terestrian al omului este de diferite calităţi. corpul planetar. în acelaşi trup şi corp vital vieţuiesc două entităţi spirituale .34 Corpul planetar sau terestrian al omului Al treilea corp al omului este corpul terestrian1. Energia născută din vibraţia materiei planetare este cu mult mai mare decât cea produsă de particulele vitale. prin toate corpurile fizice. devenind liber prin actul numit moarte. Denumirea de astral nu este potrivită. sau planetar.aşezat şi mai adânc în masa fluidică a perispiritului. au posibilitatea de a pătrunde . Ea nu se poate îndepărta de zona fluidică a Pământului. Materia ce formează învelişul fluidic general al pământului este cu mult mai fină decât materia fluidică vitală. Ceea ce . Entitatea spirituală venită la şcoala lungă a planetei Pământ nu se poate mişca.în mare . 1 Acest corp este cunoscut şi sub numele de corpul dorinţei. de globul terestru. pentru simplul fapt că este purtătorul sau vehicolul dorinţelor. în mic. Având în vedere că astrele înoată într-un ocean specific de materie fluidică. care nu-şi dă seama că este posedat. După ce am stabilit acest adevăr. nu ştie cum să şi-1 însuşească. Acest vehicol corespunde învelişului fluidic al planetei noastre. are o lungime de undă mai mică şi o frecvenţă vibratorie mai mare. asemenea evadări fiind îngrădite de legi inflexibile şi de condiţii îndeplinite doar de entităţile spirituale conducătoare ale evoluţiei Pământului.al treilea înveliş al scânteii divine este un corp fluidic. până la albul cel mai strălucitor. decât în spaţiile fluidice ale planetei noastre. a învelişului carnal. . după destrupare. Pe scurt . denumit de unii ocultişti corp astral. străbat prin case. lichidele şi solidele pământului. este corpul fluidic planetar ce înconjoară şi pătrunde orice corp mineral. învelite la exteriorul perispiritului cu haina terestriană. După poziţia sa. ea fiind cu desăvârşire deosebită de eterul.stăpânul. Pe măsură ce ne îndepărtăm de pământ. apropiindu-ne de periferia atmosferei sale fluidice. vechii ocultişti îşi închipuiau că după părăsirea trupului. entitatea spirituală neputând peregrina pe un astru. animal sau uman de pe suprafaţa planetei. poate vagabonda de la un corp ceresc la altul. au denumit corp astral. şi un intrus care constituie ceea ce se numeşte un posedant. şi chiar dacă ar exista. Aceste entităţi se numesc îngeri terestrieni. vegetal.este atmosfera terestriană a globului nostru. printre planete şi stele. fiind intermediar între corpul vital şi corpul solar .

albastră la mijloc şi roşie la suprafaţa pământului. suferind variaţii de la moment la moment. în afară de aura vitală. Cu alte cuvinte.cu reşedinţa în zonele periferice ale atmosferei fluidice terestre. deci o mărire şi zile. cu vibraţii adecvate. trebuie să se învelească. în care înoată toate planetele. cu cât omul va fi mai corect în viaţă.se divide în tot atâta bucăţi în câte s-a rapt obiectul. ceva mai redusă fiind cea albastră şi cu totul infimă cea albă. Din această cauză comunicările omului cu fraţii din spaţiu se stabilesc de regulă cu entităţi spirituale inferioare. de jur împrejur. o statuetă . Această materie roşie. ci fiecare corp viu de pe suprafaţa pământului. mai pios. cu toate materiile fluidice terestriene de culoare albastră şi roşie. mai intelectual . fluidele planetare roşii şi albastre. el este viu. De asemenea. s-a făcut următoarea experienţă. va dezbrăca. Aura corpului planetar este într-o continuă vibraţie. şi ca atare trebuie eliminată şi înlocuită cu alta. asemenea aurei vitale. Pentru punerea în evidenţă a acestui fapt. având o haină planetară formată din fluidul terestrian alb . şi foarte rar cu cele albe. cele mai fine. Aşadar. Dacă o entitate spirituală albă . Dacă. partea planetară corespunzătoare acestei ramuri persistă multă vreme. după cum spiritul acelui om este mai mult sau mai puţin evoluat. acest membru fluidic se resoarbe. conturai trapului său. adică diferitele lui particule sunt ordonate. care dirijează şi comandă celor de sub ele. cuminţenia sau ticăloşia sa etc. şi acel ceva este membrul fluidic planetar. mai întunecate sau mai luminoase. la suprafaţa pământului întâlnim toate categoriile de materii terestriene. Iată motivul pentru care coborârea pe suprafaţa pământului a entităţilor spirituale superioare este un mare sacrificiu. aşezate în anumite dispoziţii şi direcţii. sau puţin evoluate. se corupe. Zonele exterioare. toate corpurile au în jurul lor şi o aură planetară. în funcţie de condiţiile meteorologice. rămânând în sfera sa. printre planetele sistemului nostru se află materia solară. arătându-se la exteriorul trupului nostru sub forma unei aure. Grosimea ei poate atinge 40-50 de centimetri şi va fi cu atât mai întinsă şi mai luminoasă. materia astrală a unui obiect din jurai nostru o oală. predominând materia terestriană roşie. materia care-1 formează retrăgându-se treptat în restul corpului planetar. mai moral. Zonele mijlocii penetrează pe cele inferioare. fulgerător. proaspătă. Dacă un om şi-a pierdut un picior sau o mână. inferioară celei albe din care este alcătuit subtilul său corp planetar. Materia terestriană este împărţită în trei zone mari: albă la periferie. Când o asemenea entitate spirituală coboară pe suprafaţa pământului. duhul unui om pios. or prin faptul că trăieşte şi funcţionează. îmbrăcate cu învelişurile lor planetare de calităţi diferite. Această materie planetară nu o deţine numai omul. nutritivă şi asimilabilă.încât este văzută de omul trupesc. La fel se petrece şi cu ramurile unui copac. bun şi corect şi-a părăsit trupul. sau atmosfera fluidică a soarelui nostru. din cauza atracţiei magnetice foarte puternice dintre particulele materiei planetare. Aceasta se întâmplă pentru că ceva a împiedicat trecerea razelor colorate spre ecran. înconjoară trupul omului. Prin urmare. o entitate spirituală cu o mare vechime şi o mai lungă şcoală evolutivă.vrea să coboare pe suprafaţa pământului. el va părăsi şi corpul vital. îi procură o suferinţă spirituală de nedescris. rând pe rând. Cu timpul. calmul sau iritarea. In acest scop corpul planetar exercită o dilatare şi o contractare asemănătoare cu cea a corpului vital. Dacă între prismă şi ecranul pe care s-au proiectat cele şapte culori ale spectrului solar se interpune membrul planetar corespunzător celui trupesc amputat. ca să aibă posibilitatea de a se menţine aici jos unde predomină mediul fluidic roşu. şi dacă gradul său evolutiv este de spirit alb. globul nostru. Aura planetară. starea de sănătate a omului şi starea sa sufletească: dorinţele. strălucirea sa este atât de puternică . într-o formă cu mult mai vagă. prin actul morţii. penetrează pe cele mijlocii şi inferioare. câlld aerai este foarte Umed sau încărcat cu multă electricitate. Dacă tăiem o creangă. materia din care e compusă se uzează. mai subţiri sau mai groase. un scaun. cu o oarecare misiune sau pentru a comunica cu anumite entităţi spirituale întrupate. S-a trecut o rază luminoasă printr-o prismă obţinându-se astfel un spectru solar. persistent în momentul experienţei. precum şi toate corpurile de la suprafaţa pământului. în funcţie de gradul lor de evoluţie. Materia terestriană pătrunde prin corpul vital şi trup. membrul fluidic planetar persistă multă vreme. reproducând oarecum.cu alte cuvinte. simte o durere la piciorul pe . Corpul planetar este organizat pentru îndeplinirea misiunii sale.cu toate că este învelită în materie planetară inferioară . şi are înfăţişarea unui ou cu vârful în jos. şi în anumite care nu-1 mai are. bineînţeles formată dintr-o materie planetară de o calitate cu mult inferioară celei din care este format corpul planetar uman. sentimentele şi gândurile sale.Corpul planetar sau terestrian al omului 5j Dincolo de materia fluidică terestriană ce acoperă ca un înveliş general. se constată că nu se mai formează pe ecran nici un spectru. învelit numai cu fluidele albe corespunzătoare gradului său evolutiv.

o persoană .mediumul lucid ne va indica anumite culori şi vibraţii în undele aurei din jurul corpului şi în special în cea care înconjoară capul persoanei examinate.. au un caracter permanent. Astfel. i se poate tăia un organ. roşu închis arată că acel om e un senzual desfrânat. j t Omul preocupat de gândul. pentru că fiecare individ are un coip planetar deosebit. absorbind la fiecare pulsaţie a sa. după stările noastre sufleteşti. Când se dilată. este puntea de legătură între corpul vital şi restul perispiritului. este centrul de transformare în senzaţii al impresiilor din lumea exterioară. iar acesta se va simţi mai liniştit. între suflet şi corpul fizic. al furtului. având un corp planetar. Ştiinţa pozitivă de azi. o elimină pe cea uzată. aceste unde dezarmonizează tot ce întâlnesc în cale. Cât de departe sunt de adevăr oamenii de ştiinţă! Va sosi timpul când se vor convinge că această afirmaţie a fost greşită. calmă sau iritată.durerea. pe avarul al cărui gând e îndreptat numai la bani. El se schimbă în tonalităţi de culori şi vibraţii.veselă sau tristă.se arată în exterior. Dacă întâlnesc în calea lor un om. senzaţiilor şi dorinţelor noastre. mândru de fiinţa sa. de mare bucurie. sub formă de unde. pe cale selectivă. când se contractă. când va sosi momentul cel mare. fără să ştie cauza noii sale stări. i se poate pune la nas un flacon cu amoniac sau . simţindu-se atras şi reţinut cât mai mult lângă această sursă de vibraţii binefăcătoare. 3. Intrând într-un cerc vesel. răspândeşte în jurul său' unde neregulate. Stările sufleteşti superioare generează vibraţii armonioase. omul frământat de invidie şi pasiuni josnice. care contribuie prin defectul său la întârzierea evoluţiei omenirii. Funcţiile corpului planetar Oorpul planetar îndeplineşte în om următoarele funcţii: 1. vibraţiile ei propagându-se departe de autorul lor. fiind legate de gradul de evoluţie al entităţii spirituale.Prima carte o micşorare a volumului său. Toate la vremea lor. absoarbe materie nouă. corpul planetar se hrăneşte şi este într-o continuă primenire. impresiilor. plâns şi jale. crede şi afirmă că procesul elaborării senzaţiilor are loc în sistemul cerebral uman. şederea la munte sau în localităţi izolate.al cănii suflet a ieşit din trap . 2. Asemenea trupului şi corpului vital. Culorile corespunzătoare sentimentelor şi pasiunilor omeneşti. roşu brun dezvăluie pe omul zgârcit.pe care îl irită toţi şi toate. Un om nervos. dezordonate. ura este cea mai puternică. absorb din atmosfera fluidică a pământului aceeaşi materie.) locuri unde influenţele nefericite ale omenirii în frământare sunt mai reduse. care pier odată cu schimbarea stării sufleteşti. Dintre toate defectele omului. ritmice şi ordonate. Numai stările sufleteşti ocazionale . O persoană adormită prin fluid magnetic sau printr-un anestezic . de furnicarul marilor centre urbane. munţi. care se propagă în spaţiu pe mari distanţe. serveşte de vehicol. arată iubirea sub toate formele ei. Prin vibraţiile lor. lovind şi zdruncinând corpul planetar al altora. iritarea de moment . la ţară. Un asemenea om plin de venin este un criminal anonim. Rozul deschis.36 Din tainele vieţii şi ale universului . vibraţiile planetare plecate din fiinţa acestor persoane dispun pe orice om. fără a se deranja unele pe altele. prin anumite culori. Galbenul denotă pe omul ce posedă o inteligenţă superioară. cu intensităţi şi amplitudini diferite. unde vibratorii egale. uitând că totul va rămâne aici. îi provoacă o armonizare a vibraţiilor învelişului său spiritual. corpul planetar absoarbe. conform gradului evolutiv al spiritului său. persistând pe parcursul unei vieţi terestre. materie planetară din mediul înconjurător. mai mulţumit. Coipul planetar este o icoană fidelă a sentimentelor. Spaţiile sunt îmbâcsite de un păienjeniş de idei şi sentimente propagate în diferite direcţii. Potrivit naturii sale. asemenea rozelor. numai acea calitate de fluid planetar din care se compune el însuşi. Cenuşiu deschis arată frica. omul se simte de la o vreme cuprins de o mâhnire ce-i face rău. păduri sau în largul mărilor. S-ar părea că toţi oamenii. al uciderii. Din acest motiv naturilor suprasensibile li se recomandă călătorii pe mări. vicioasă sau cuminte . a unui om care a dobândit vederea spirituală. portocaliu indică un om orgolios. care îl copleşesc. are corpul planetar într-o continuă furtună.poate fi înţepată. Nu se întâmplă aşa. veselia. Intrând într-o casă unde e tristeţe. Violetul arată pe omul spiritualizat.nobleţea sau ticăloşia fiinţei noastre . Dacă punem -în faţa unui clarvăzător. în aura noastră planetară. Ele sunt mai bogate în marile aglomeraţii omeneşti şi mai puţine în regiunile îndepărtate. departe de vâltoarea lumii. entitatea spirituală întrupată sau destrupată se poate deplasa prin spaţiile planetei noastre. roşu aprins denotă mânia de care e cuprins un om. sate. căci prin ajutorul lui.se arată prin culori corespunzătoare lor. răzbunării. predată în facultăţi şi academii. Fiecare calitate sau defect al sufletului nostru . căutând să se îndepărteze de acel focar de vibraţii. ce nu-şi găseşte liniştea. Unor asemenea oameni li s^ recomandă un mediu liniştit. sau mai pe scurt.

numele de suflet-animal. In corpul planetar sunt transformate în senzaţii de durere sau plăcere. Din această cauză. Iată o probă. acesta este purul adevăr. iar lipsa mai îndelungată a acestuia. Coipul planetar este sediul unde se naşte şi se fixează mândria.o conştiinţă şi o voinţă a sa particulară. gelos pe un alt câine.Corpul planetar sau terestrian al omului 37 introduce în gură chinină.mineral. pe care stă piciorul nostru. Orice corp sau instrument al spiritului. denotând o anumită sensibilitate şi chiar tendinţa de reflex. începând cu mineralele şi sfârşind cu omul. se numeşte dorinţă. a tot ceea ce satisface gura. să mă întorc la corpul nostru planetar. a tot ceea ce produce senzaţii . Cu alte cuvinte. el se comportă ca şi cum ar fi oarecum liber în spaţiu. Sensibilitatea şi reflexele corpului planetar al mineralelor vor fi foarte reduse. prin intermediul corpului vital. vegetal. lichidă şi gazoasă a pământului nostru are destinul să evolueze. corpul planetar. Se citează numeroase cazuri când o persoană a citit cu vârful degetelor de la mână sau picior. cu pleoapele lăsate. când vede că e mângâiat sau i se dă mai multă atenţie. Câinele are manifestări asemănătoare cu ale omului.după ce au fost înregistrate de organele de simţ . care ia cunoştinţă şi decide. în conformitate cu treapta de evoluţie a sistemului respectiv. corpul nostru planetar sărăceşte în materia sa constitutivă.până la gânditorul central.poate înregistra impresiile mediului înconjurător prin oricare parte a sa.sunt transmise corpului planetar. şi prin extensie . care îl împinge la satisfacerea simţurilor şi a pasiunilor josnice. ea simte o atracţie exercitată de surorile sale inferioare materia gazoasă.căci şi materia este supusă legii evoluţiei . sub formă de vibraţii. pentru că e vie. iar trapul său aşezat pe fotoliu spunea cele scrise în ziar. Punem acum un ziar în faţa ochilor celui adormit. şi în interiorul căruia senzaţiile înregistrate sunt transformate în stări particulare. şi în plus că are capacitatea să exprime o voinţă şi să aprecieze ceea ce-i convine şi ceea ce-i dăunează. avariţia. Ele sunt ceva mai accentuate la plante şi se arată cu o notă destul de puternică la animale. tradusă omului trupesc sub formă de foame sau sete. pentru orice spirit.este sediul dorinţelor omeneşti. fiind format din materie vie . se poate considera ca fiind un coip viu. ce are o viaţă proprie. entitatea spirituală reală şi veşnică a tuturor fiinţelor. înţelegere şi voinţă. E greu de cuprins ideea că o materie este considerată vie prin ea însăşi. Atunci când. ura. de respiraţie. duse mai departe la scânteia divină. Materia solidă. Astfel. solar. de către unii ocultişti. punct corespunzător locului unde se afla sufletul celui magnetizat. Din această cauză.ea are sensibilitate. Sistemul său nervos cental şi periferic este la locul său. Moartea stăpânului o plânge cu lacrimi. Având particulele sale într-o continuă activitate. un câine simte durere. Aşadar impresiile lumii fizice sunt percepute de organele de simţ ale trapului. Dar ceea ce e mai curios este faptul că el citeşte chiar dacă îi punem ziarul la ceafă. aflat în afara trupului. această chemare a corpului nostru planetar. planetar. mental . animal sau uman. nefiind sesizate de organele noastre de simţ. cu înţelegere şi voinţă . şi cu toate acestea vom observa ca trupul său adormit rămâne insensibil. scânteia divină. Evident că în fiecare îşi are rolul şi gradul său funcţional. şi totuşi. corpului planetar i s-a mai dat. de unde sunt transmise din corp în corp vital. în momentul experienţei. nu simte absolut nimic. adevărate fiinţe. Oricare ar fi gradul de evoluţie al unei materii . Dar. el iubeşte până la sacrificiu. Am arătat că învelişul planetar se află în toate corpurile de pe globul nostru. ţipă şi fuge când este lovit. experienţele au fost duse şi mai departe. El fiind bruta din om. Dar oricât de fină ar fi materia planetară. Dacă s-a aşezat un ziar într-un punct indicat de un lucid. în special al celui din jurul nervilor. e De aici tragem concluzia că vehicolul planetar este un instrument general pe planeta noastră. Se adoarme magnetic un om. numite emoţii. pentru a se transforma în materie planetară de un grad superior. îi provoacă tristeţe. corpul nostru terestrian . lichidă şi solidă a globului. In ultimul timp.al entităţilor spirituale întrupate . Impresiile venite din afară . lăcomia şi multe alte vicii. prin îndeplinirea funcţiilor sale. atunci de ce impresia exterioară nu se transformă în senzaţie? Răspunsul vine de la sine. prin toate bunurile şi plăcerile pe care acesta ni le procură. căzând într-o profundă depresie sufletească. Apariţia stăpânului său îi produce o mare bucurie.cu sensibilitate. sufletul unei persoane a fost scos din trapul său şi dus la câţiva metri. şi aşa mai departe. Gratie corpului său planetar. sufletul său din cauza curentului magnetic al magnetizatorului suferă o separare de corpul său fizic. E lacom. el citeşte ziarul. de orice fel şi grad ar fi el . potrivit gradului său evolutiv. fiind formată din particule vii. Spiritul ia cunoştinţă prin proprietăţile corpului intelectului. se naşte în el o stare particulară de necesitate. El ne leagă puternic de pământ. . corp aflat în imediata vecinătate a spiritului. infinit de mici.unirea sexuală etc. s-a constatat că el vede. dar şi urăşte până la moarte. Senzaţia se produce în coipul planetar. Această aspiraţie.

el fiind o pildă frumoasă semenilor săi.doar unul este în activitate. când este în afara trapului. tainele vieţii şi ale universului . Dar asemenea corpului vital. produse lactate şi ouă. care este un corp semi-fluidic. o slăbire a puterii de sensibilitate şi funcţionare a corpului planetar. omul va simţi prezenţa unei entităţi spirituale. şi în cazul centrelor planetare . încât omul poate orbi. centrul ombilical. „De ce spiritul. cu atât va produce în corpul nostru fizic substanţe mai puţin asimilabile şi o cantitate mai mare de toxine. dacă el se hrăneşte cu cărnuri. omul devine medium auditiv. Asemenea centrelor vitale dintre care . la emoţii frumoase.la omul obişnuit . rozete. spiritul le poate activa rând pe rând pe toate. deoarece lumina zilei maschează duhurile. cel puţin masa de seară să fie lipsită de carne. De asemenea. sentimente religioase. . şi a corpului planetar. provocată de frică. Această viziune este mai clară în întuneric. în special fructe. formând ca şi în cea vitală. centrul inimii. Cine are o voinţă puternică poate să renunţe cu totul la carnea de mamifere şi să consume tot mai multe vegetale. aflat în faţa unei nenorociri. dacă nu posedă un corp intelectual superior şi un corp planetar constituit dintr-o materie fină. nu vedem nimic dincolo de lumea fizică. în cazul unui spirit inferior şi de căldură.38 Din. în animalic. nu mai poate vedea. la fel cum lumina soarelui nu permite vederea stelelor pe cer. absorbite în sânge şi duse în toate părţile trapului nostru.în general . fiind semi-fluidic. centrul splenic. să paralizeze. Intrarea în activitate a fiecăreia din aceste centre aduce în plus o facultate nouă omului. El are funcţia de a întreţine viu şi într-o perfectă activitate trapul. vede. va deveni un corp pur fiziceşte. aude şi simte lumea înconjurătoare prin intermediul corpului planetar. Din cele descrise mai sus s-a putut vedea că există o corelaţie strânsă între instrumentele pe care le are la îndemână spiritul. iar prin activarea centrului dintre sprâncene el va vedea entităţile spirituale care străbat spaţiile asemenea licuricilor. produce. Potrivit evoluţiei sale în corelaţie cu trapul. Astfel. Josnicia unuia le coboară şi pe celelalte. o iritare continuă produce o dezarmonie funcţională a corpului vital şi. de răceală. prin răbdarea şi pacea fiinţei sale. centrul din dreptul bazei coloanei vertebrale. Dar chiar şi o tulburare a corpului vital poate dezechilibra organismul planetar al omului. nu permite ca impresiile spirituale din afară să ajungă la entitatea spirituală şi deci ca spiritul să ia cunoştinţă de existenţa şi fenomenele lumii spirituale şi a entităţilor sale. cu peşte conservat. chiar imposibil să trăiască fără carne. De asemenea. organismul său cerând imperios alimentul cu care s-a obişnuit din copilărie. sau chiar să moară. spiritul îşi va agonisi un coip vital şi planetar cât mai fin. se simte zguduit. o emoţie puternică. Or dacă acest fluid. Carnea este însoţită de fluidul planetar animal. Nu se poate ca alături de un trup degradat să existe un corp planetar subtil şi sensibil. o întunecare. şi anume printr-o senzaţie de aer rece. central dintre sprâncene. Dar prin evoluţie. 6. îl va vicia şi îi va coborî gradul calitativ. care aparţine unei trepte evolutive inferioare pe scara fluidelor planetare ale globului nostru. mai apropiat de regnul uman. în cazul unei entităţi spirituale superioare. 5. nobile. 3. poate încărunţi s-au îmbătrâni într-un minut. central din dreptul creştetului. prin repercusiune. iar când revine în trap. centrul laringian. Dar tocmai prezenţa corptilui vital constituie un fel de paravan între trap şi spirit. 7. în corpul planetar se disting şapte centre de o activitate deosebită: 1. Corpul vital aparţinând lumilor fizice. Omul are impresia că e greu. 2. simţi. Când central laringian intră în rotaţie. Dar dacă e greu să se renunţe în totalitate la alimentaţia carnală. numai ceea ce înregistrează organele sale de simţ?" Cauza acestei neputinţe este prezenţa corpului vital. S-ar putea naşte în mintea cuiva întrebarea. Cu cât carnea aparţine unui animal mai evoluat. cu băuturi alcoolice sau diferite narcotice. hrănit numai cu vegetale. care să răspundă cu uşurinţă la toate manifestările. Iată de ce noi. e în stare să zdruncine atât de puternic corpul planetar. şi corpul planetar prezintă nuclee unde materia planetară pare a fi mai activă. care intră în constituţia corpului nostru planetar. Entitatea spirituală nu poate fi înfiorată de un sentiment sau o emoţie nobilă. prin reflexie. auzi în lumea invizibilă decât ceea ce permite trapul său. de iubire şi milă. o învolburare. Dacă central inimii este în funcţiune.Prima carte Până aici am vorbit despre funcţiile generale ale materiei planetare. O intoxicare a trapului cu cărnuri stătute. şi aceasta deoarece generaţii nesfârşite au consumat came. centre de forţă. mai ales de mamifere. poate să rămână mut. vital şi trupul. oamenii. sare în ajutor şi nu e capabil să facă rău nimănui. 4. Un asemenea om. Un corp fizic întreţinut curat.numai unul este activ. Se înţelege că un corp fizic nu poate fi un instrument perfect. din uman. este încorporat în corpul planetar al omului.

în evoluţia sa. O plagă a omenirii este fumatul.distrug organismul.tutun. Urmările sunt multiple şi nenorocite! în afara faptului că minează dinţii. Urmarea este reducerea sensibilităţii. calitatea gândurilor care ne trec zilnic prin minte contribuie la întărirea sau slăbirea corpului planetar. entitatea spirituală avansează.de la Tatăl ceresc . altele din gelozie . urmând ani de zile.Corpul planetar sau terestrian al omului 39 Pe când carnea otrăveşte corpul fizic şi degradează corpul planetar. Gândurile plecate din focarul central. se decid la o viaţă spirituală. adună zi de zi materie superioară. Aceste entităţi spirituale păşesc atâtea trepte evolutive într-o singură viaţă. formând în jurul său o atmosferă fluidică de proastă calitate. băuturi alcoolice şi fumează întruna.liberă sau întrupată . slăbirea memoriei şi minarea fizicului. să căutăm.deoarece ele sunt mai decăzute decât alţii. el devine un magnet pentru entităţile spirituale inferioare. orânduind astfel forţele în infinit. plămânii. O forţă nevăzută . mic. să mai fumeze.beţie sau sexualitate desfrânată. Un om al cărui regim alimentar este exclusiv carnal. până şi la tinerele fete. având o viaţă trăită pe pământ în chinuri. din an în an. în fine. se alipesc de aura lui. ideile şi hotărârile. prin spiritul de imitare şi printr-o concepţie greşită se întinde din ce în ce mai mult. Divinitatea a creat în aşa fel lucrurile în lume. căci corbii lumii invizibile contribuie prin fluidele lor ca planetarul lui să fie mereu în dezordine. Efectul produs de aceste câteva fapte. intoxică stomacul. Mersul lor pe drumul nevăzut al spiritualizării îi duce cât mai repede către Divinitate. de la lumina scânteii noastre.o împinge mai departe. Când aceste gânduri sunt înalte. Din zi în zi. sufleteşti şi trupeşti. Izvorul de unde revarsă în lume viaţa. ce distruge totul în calea lui. malefice. cafeaua şi narcoticele .spre Pământ. haşiş. astfel că la plecarea din viaţa trupească duce cu sine un capital . graţie unei voinţe tari. Celor care doresc să progreseze pe calea spiritualităţii li se recomandă să renunţe cu desăvârşire la acest obicei josnic. sângele. a activităţii . scoţând la iveală. în mersul său. atât pentru corpul său vital. încât entitatea spirituală . urmărindu-1 peste tot şi mdemnându-1 prin sugestie să mai bea. Numai rămânând liniştiţi. care atrag din spaţiu entităţi spirituale inferioare. cât şi pentru cel planetar. părţile eterice ale nicotinei se strecoară şi otrăvesc corpul vital şi planetar. nobile. cât mai devreme şi cât mai multe calităţi spirituale. Spiritul având o anumită directivă şi dispunând de instrumente cât mai fine. la o viaţă dacă nu de sfânt. asemenea unor demoni nevăzuţi. spiritul urcă treptele evoluţiei cu paşi uriaşi. astfel că azi aşa. Nu se poate ca în vârtejul vieţii sale animalice să nu aibă un gând mai nobil. Rari. Iată un om care va patina aproape pe loc. se dezvoltă mai repede. şi astfel. iar ca să fie mişcat întrucâtva şi el. pierderea unei persoane dragi contribuie foarte mult la dezorganizarea corpului planetar şi la întunecarea spiritului celui lăsat în valurile gândurilor negre şi ale deznădejdii. Prezenţa lor întăreşte şi mai mult iritarea omului. Mânia. altele o fac din dorinţa propriei lor satisfaceri. caută prin gândurile lor josnice să influenţeze mintea bietului pământean. cărora le place să se scalde în valurile furtunoase ale corpului planetar. Astfel. cu hotărâre fermă. Oricât de leneş ar fi un spirit. care se complac în această atmosferă. . iritarea produc o mare furtună în corpul planetar uman. dar cel puţin sfinţită. ruinându-1 de timpuriu şi reducând puterile coipului vital şi planetar. contribuie la progresul său. reci la diversele greutăţi. umanitatea progresează foarte încet. opiu şi altele . să nu se mai poată stăpâni. extrem de rari sunt oamenii care să ducă o existenţă atât de întunecată încât să nu poată avansa cu absolut nimic. împingându-1 cât mai adânc în vicii de tot felul. prin faptul că omul. băuturile alcoolice. forţa. cât parcurg altele în 20-50 de reîntrupări succesive. emanaţiile eterice ce se ridică din jurai lui satisfac propriile lor pasiuni. născându-se cu această ocazie curenţi dezordonaţi. Oricât de grea ar fi viaţa. Un asemenea om devine nesimţitor. sunt cazuri rare când unele entităţi spirituale.să nu stea pe loc o veşnicie. Să nu uităm că anumite stări psihice ajută sau vatămă corpului nostru planetar. Omul care se sileşte şi îşi impune o anumită linie de conduită. mâine aşa. să nu ajute şi el un nefericit ca el. corupe saliva. precum. raze prin care să întărim părţile componente ale triplei noastre fiinţe umane . Aşa de exemplu o depresiune sufletească. contribuie la iluminarea spiritului său şi la îmbunătăţirea corpului său vital şi planetar. vom fi în măsură să receptăm razele fluidice coborâte din Infinit . Unele duhuri inferioare o fac din răutate. decât pe cel fizic. simţuri şi gânduri altmiste.spirituale. să nu facă şi el un bine. într-o viaţă terestră.e drept. grosolane . oricâte adversităţi întâlnim pe calea ei. să înlăturăm negura grijilor din mintea noastră. în general.legea mişcării. Prin acest fapt. persoana respectivă ajunge cu vremea să se supere din nimic. Este adevărat că. care. pun într-o vibraţie mai puternică vehicolul planetar. nu se poate ca în noianul faptelor sale josnice să nu-i licărească şi lui un sentiment frumos. dar fără nici un folos sau cu un folos prea mic. afundându-se din ce în ce mai jos în viciu. de asemenea. dar care adăugat la cel câştigat în alte vieţi. atrage şi emite fluide inferioare. are nevoie de pasiuni puternice. mai iubitor. oricât de mult ar greşi un om. întregul trup. care bea cafea.

Cauza necunoaşterii activităţii nocturne a spiritului uman se datoreşte prezenţei corpului vital şi mai ales a materiei sistemului cerebral. marele întrupător. pentru a vizita locuri şi prieteni pământeni. în peregrinările lor spirituale. Entitatea spirituală aproape că nu cunoaşte timp şi spaţiu. înconjurată de perispirit. De exemplu. spirituală a acestuia. având o conştiinţă superioară. corpul planetar vibrează dezordonat şi cu o frecvenţă joasă. călătoreşte prin împrejurimi. Conştiinţa spiritului şi impresionabilitatea corpului planetar este mai mare când spiritul se găseşte în afara trapului. se întâlneşte cu fraţii destrupaţi sau întrupaţi. care îi reduce din vibraţie şi deci din sensibilitate. se pomeneşte că a şi ajuns. lega prietenii noi. poate. simte. Spiritul. suferă un fel de întunecare a memoriei sale. ordonată. le va rezolva cu uşurinţă. ale altor oameni. El vede.40 Din tainele vieţii şi ale universului . duhuri de la care poate afla cunoştinţe noi. spiritul se poate întâlni cu prieteni de pe pământ. Entitatea spirituală n-ar putea să rabde în temniţa trupului său zeci de ani. prin corpul planetar punându-1 pe acesta în vibraţie cu o anumită frecvenţă vibratorie şi îl obişnuiesc cu acest fel de vibraţie. contribuie ca vehicolul vital al entităţii . Călătorind prin spaţii. sau îi poate întâlni pe iubiţii săi destrupaţi. în starea de spirit liber o vede clar. Am mai spus şi repet .Prima carte generoase. în timpul evadării sale. trece prin ziduri. părăseşte acest corp fizic şi se depărtează mai mult sau mai puţin de el. în care totuşi este captiv. de spirit eliberat de trapul său. ele trec către exterior. prin intermediul corpului său fizic. clişee din care nu rezultă nici o concluzie. putând înconjura pământul în câteva secunde. care au părăsit complet corpul fizic. gânduri care plutesc. se consultă. exprimând frumosul şi binele. spiritul e conştient de lumea spirituală. nu le poate proiecta cu fidelitate pe celulele cortexului. prin atmosfera planetară a pământului. legat fiind de el prinţr-un fir asemenea unui balon legat prin cablu de pământ. Noaptea. în stadiul actual de evoluţie. ca şi odihna pământului şi a vegetaţiei în timpul iernii. o viaţă pământeană şi una spaţială sau spirituală. o nebuloasă se lasă şi acoperă memoria sa. Aşadar noaptea îşi trăieşte viaţa spirituală. care va fi ca un stăpân nobil în haine zdrenţuite. un medic nu a reuşit să stabilească diagnosticul unei boli. Când însă ne trec prin minte gânduri josnice. Aşadar el nu participă la înregistrarea panoramică a activităţii intelectuale a fiinţelor din spaţiu. Noaptea. Ziua. pentru a şi le pune în vibraţie şi reaminti în timpul zilei. O ceaţă. ca atare. aude atât în lumea fizică a Pământului. Eliberat de corpul său fizic. uşi şi ferestre. după cât este de evoluat. Am putea spune că ea străbate spaţiile ca şi gândul. lucrează. ea deplasându-se cu o viteză ce depăşeşte viteza luminii. Omul trăieşte o viaţă de zi şi o viaţă de noapte. Cu vremea. cât şi în lumea invizibilă. entitatea spirituală. Foarte rari sunt oamenii. al căror coip fizic se află în somn. Aşa se întâmplă cu majoritatea oamenilor. a succesiunii zilelor şi nopţilor sau a anotimpurilor. prin perispirit. de diferite grade de cultură şi categorii sociale. Existenţa noastră este asemănătoare mişcării pendulei. omul nu a ajuns la gradul spiritual în care să-şi amintească perfect trăirile şi experienţele avute în lumea spaţială. un număr restrâns îşi aminteşte confuz şi neclar câteva fapte fără legătură între ele. nu mai are limpezimea ideilor sale. întreabă şi se instruieşte. Duhul străbate spaţiile. ori la mari distanţe. în patria sa spirituală. parcurgând aceste spaţii cu o viteză deosebit de mare. ca să-1 conducă în timpul când stăpânul pleacă în călătorii de studii prin sfere cereşti. de plăceri sexuale. cu minunatul dar de a-şi aminti aproape exact ceea ce au văzut. dându-i deci o anumită rezonanţă. revenit în corpul fizic. Majoritatea oamenilor nu-şi amintesc' absolut nimic. cât durează o viaţă de om. corpul planetar se obişnuieşte cu acest gen de vibraţii şi devine uşor influentabil la undele corespunzătoare acestor gânduri.corpul vital rămâne totdeauna în trup. de aceea Divinitatea a orânduit odihna trapului în timpul nopţii. într-un număr foarte mare. în timpul somnului trppului său. Dar asupra acestei idei vom reveni. uitând cele petrecute în timpul nopţii. când a gândit să plece. prin atmosfera pământului. către corpul fizic. Din această cauză. Se poate întâlni cu entităţi spirituale mai evoluate decât el. şi la deşteptare cunoaşte precis natura bolii pacientului său. de ură şi răzbunare. o dată intrat în cuşca sa. după atâtea ceasuri de temniţă în trap. Un asemenea corp devine un instrument netrebnic al duhului. pe care acum. ori meditează asupra unor proiecte sau probleme. în timpul peregrinării sale. ca şi de cea fizică. Divinitatea a înţeles că e nevoie ca spiritul întrupat să se elibereze puţin noaptea. spiritul poate umbla prin dormitor. prin întregul său corp spiritual. simţit şi auzit noaptea. asistă la conferinţe spaţiale. în înalta Ei înţelepciune. omul este conştient de lumea fizică înconjurătoare. Doreşte să meargă la Paris. decât atunci când stă afundat în materia fizică a trapului său. şi la deşteptarea din somn va descoperi cu mirare dezlegarea problemei pe care în ajun nu o putuse soluţiona. însă există cazuri când în vederea evoluţiei şi a realizării unei misiuni deosebite.

dar au posibilitatea să vadă în lumea fizică şi apoi. dar nu ştii unde vei ajunge. munţi şi păduri. Făcând exerciţii zilnice. Somnul reglementar. . se întorc. să fie în unele zone. pot să meargă deasupra apei. Prin aceste mici spărturi. Oricine poate ajunge la aceste stări fericite. a slăbit încât forţele sale s-au redus şi nu mai are tăria de a reţine sufletul în interiorul său. Aceşti oameni. la ceasul cel mare dezbrăcându-şi definitiv haina trupească. pot să se facă nevăzuţi. Ei. oarecum incomplet sau cu orificii. să părăsească vehicolul lor fizic. fixându-şi atenţia în lumea invizibilă. Aşadar. şi se arată celor dragi. judecata noastră. purificarea. au nevoie de zeci de vieţi trupeşti. Să iubeşti. poţi să ajungi. dar numai în caz de boli grave. foarte mulţi nu le-au văzut şi nici nu au auzit de ele. spiritul acestor oameni va avea posibilitatea să transmită. şi ca un aeroplan. văd şi aud ceea ce este inaccesibil altora. pot să stea în mijlocul flăcărilor. la rezultate uimitoare. Totuşi. Ştii de unde pleci. Pentru ei nu mai există actul morţii. pentru aceeaşi ascensiune. aceste manifestări fantomatice sunt comparabile cu începuturile modeste ale unui copil la vioară. Saltul sufletului său va fi prea puternic şi îşi va pierde noţiunea realităţilor. prin alte oraşe şi ţări. De asemenea. faţă de genialitatea unui valoros muzician. trapul. dar îţi trebuie voinţă. la lumina cunoştinţelor ştiinţifice actuale. pot să se ridice cu trupul lor în spaţiu. deşi sunt în trup. urcând zeci de trepte spirituale într-o singură viaţă. Dar niciodată nu fac aceste fenomene ca demonstraţie ostentativă marelui public. ci numai pentru a-şi încredinţa ucenicii. ca să duci o viaţă conformă planului divinului Creator. Mintea acestui om se va tulbura şi va deveni un dezechilibrat mintal şi chiar mai rău. părăsesc conştient lumea terestră. şi mulţi guvernatori englezi. repet. foarte greu ca omul să se smulgă din noianul plăcerilor şi poftelor vieţii pământeşti. încât suplineşte ceea ce lipseşte din puterea de conducere a corpului vital. spiritul călătoreşte departe. Imposibilul nu există decât pentru im anumit moment al evoluţiei omenirii. rugăciunea la tot pasul. când tiranul nostru.Corpul planetar sau terestrian al omului 41 spirituale pe care îl întrupează la o nouă viaţă terestră. dematerializându-şi propriul lor trup. numiţi yoghini. fără ca un fir de păr să ardă de pe trupul lor. în fine. înceată dar sigură care îi duce la stări gradate şi conştiente ale spiritului. te duc sigur la aceste stări şi grade evolutive. să nu se apuce de aceste exerciţii. parcurgând mari distanţe. E posibil. pe când alţii. Atunci. Aceste entităţi spirituale au absolvit şcoala vieţii terestre cu mare vrednicie. pot trăi şi în alte lumi. să te mulţumeşti cu ceea ce ţi-a dat destinul şi să nu te mai preocupe problemele lumeşti. dar mai presus de toate iubirea faţă de tot ce a creat Tatăl. să ajuţi în tot momentul. Acolo pot să-şi creeze un alt corp material. Asemenea oameni pot cu uşurinţă proiecta pe cortex tot ce au aflat. Faţă de fenomenele produse de marii maeştri yoghini. a unei fantome. Marii asceţi indieni şi tibetani ajung. mai ales că mulţi. Mici şi uşoare evadări ale spiritului din temniţa sa se petrec la oricare dintre noi. o credinţă profundă şi o înclinare neţărmurită de a face binele în jurul tău. şi totuşi. Spiritul lor. sub forma unui om de ceaţă. Totul e să vrei.' are atâta forţă de manifestare şi vitalitate. cu ajutorul Cerului. există în lume o lege a obişnuinţei. care poate ajuta oricărui om la realizarea atingerii unui scop. dar pentru aceasta se cere mai întâi o moralitate desăvârşită. alimentaţia vegetariană. Cel ce nu va avea aceste prealabile dispoziţii sufleteşti. în sferele lumii spirituale. Nu numai că ei îşi amintesc experienţele din viaţa lor nocturnă. imaginile şi ideile culese în spaţiu. Aceşti oameni s-au condus cu înţelepciune.firească. auzit şi văzut în timpul nopţii. e posibil. înţelegând că totul e efemer în viaţa pământească. Asemenea mari spiritualişti. între iubiţii lor. foarte evoluat. şi refăcându-1 apoi în altă parte. există oameni care pe lângă faptul că au corpul vital cu mult mai subţire şi cu mai multe spărturi. să treacă peste lacuri. despre aceste fenomene au scris şi au vorbit mari şi serioşi învăţaţi. entitatea spirituală pleacă în depărtări şi se arată la iubiţii săi. nu le pot admite. într-adevăr. Omeneşte ai dreptate să te îndoieşti. Această stare excepţională este urmarea unui şir de vieţi trăite în renunţări. prin care se manifestă. civili şi militari. precum fulgerul în trupul lor. deşi sunt în stare de veghe. mai au şi un corp fizic delicat şi sensibil. cu consecvenţă şi la anumite ore stabilite. corpului fizic adormit. dincolo de cea terestră. ori la cel căruia i-a făgăduit în timpul vieţii că i se va arăta. Pentru asemenea oameni este preferabilă evoluţia normală . se arată şi vorbesc cuiva. din regiunile Indiei şi ale Tibetului. dar să nu uităm că întotdeauna au existat fenomene şi lucruri pe care omul le-a socotit imposibile şi azi le vedem realizate. atenţie! Nu vă angajaţi pe căi necunoscute. în ceea ce priveşte fascinaţia vieţii omeneşti. şi apoi. prin viaţa lor austeră şi consacrată exerciţiilor spirituale. în preajma morţii sau imediat după moartea trapului. dematerializându-se. dar cine o poate face? Greu. pentru a se reîntoarce în patria lor eternă. foarte rari. Marii şi rarii asceţi ai planetei noastre sunt capabili să producă fenomene pe care mintea omului.

duhul sau scânteia divină primeşte în Sfera divină trei haine fluidice . Din cauza dimensiunilor mai mici. Guvernatorul acestei nebuloase are în jurul Său totul. De asemenea.corpul planetar . se naşte o forţă centrifugă. animale şi umane ce vor popula viitoarele planete. unde înoată toate planetele sale. care se află pe o treaptă superioară faţă de cele precedente. având o traiectorie spiralată. Pentru ca duhurile să j poată subzista în acest mediu fluidic solar. Această Entitate are rangul de Fiu divin. în acelaşi timp. de curentul cosmic. Unele duhuri albe şi îngerii planetari au posibilitatea să-şi dezbrace haina fluidică a pământului . până la Guvernatorul solar. şi anume duhuri care vor anima atomii. de la a (alfa) la co (omega). în jurul soarelui atomic. Aşadar duhurile vor obţine în jurul lor o haină formată din fluid | solar. în momentul de faţă Soarele este un corp fierbinte. unde participă la cursurile de înaltă ştiinţă cerească. a trecut în stare atomică. în toate stadiile însă. numită corp cosmic. adică s-a transformat într-o stea. predate de superiorii cohortelor îngereşti. printr-o nouă condensare. aplicată peste cea cosmică. şi globul nostru a trecut prin aceste trei stări — gazoasă.şi să se ducă în Soare. numită corp solar. entitatea spirituală este formată din opt părţi: scânteia divină şi cele şapte învelişuri ale sale. până la finele existenţei sale. pregătesc totul. După o călătorie de mii de ani. de la cele mai simple. înconjurat de o atmosferă fluidică deosebit de mare. se află o atmosferă fluidică. cu o atmosferă fluidică planetară. Prin urmare. sublimele Auxiliare ale Tatălui ceresc. luminos. pentru a se putea întoarce pe planeta de care aparţin. aceste bucăţi s-au condensat mai repede. învelitoare numită corp planetar. o învelitoare fluidică asemănătoare cu mediul fluidic al universului unde se află. care vor fi ajutoarele Sale pe soarele central şi în planetele împărăţiei Sale. din fluidică. după noul plan al Creatorului. Pentru ca entităţile spirituale să poată trăi în mediul cosmic . Acolo. în fine. până la cele mai complicate fluide şi categorii de atomi. Din momentul intrării în una din cele patru sfere-universuri . provocând desprinderea uneia sau a mai multor bucăţi din masa fluidică ce înconjoară soarele gazos. nebuloasa ajunge la destinaţie. Acestei învelitori i-am dat numele de corp universic.cărora apoi li se adaugă haina cosmică. unele fluide din central nebuloasei încep să se transforme în J atomi şi astfel nebuloasa.adică în mediul fluidic aflat între cele patra universuri . lichidă şi solidă. iar mai apoi. j într-un soare. Conducătorul nebuloasei are la dispoziţia Sa toate treptele de fluide. haina solară şi haina planetară. şi fără de care nu ar putea \ j 1 [ I f \ 1 E j j I ] f j J .trebuie să fie îmbrăcate într-o haină formată din fluid cosmic. Această vastă arcă sau corabie spaţială este purtată prin cosmos şi apoi prin unul din cele patra universuri. haina respiratorie şi haina mamară . Când s-au desprins planetele din soare. el a fost şi va rămâne înconjurat. strălucitor şi luminos. dând naştere mai întâi unor mici sori. pentru noua . cu o altă haină. nebuloasa pleacă în fruntea unei strălucite Entităţi spirituale. îngeri solari şi îngeri planetari. După terminarea cursului se înconjoară din nou cu haină fluidică planetară. a cărei vechime evolutivă se pierde în veşnicie.haina tătară. s-a separat din el şi gama de duhuri planetare. unor planete lichide. în sânul căreia vor | trăi toată gama de duhuri. în fine. Fiu de Dumnezeu. de la particulele simple din infinit. Când totul a fost pus la punct. au fost învelite cu o haină şi mai densă decât cea avută în soare. va avea duhuri care se vor întrupa în viitoarele forme vegetale. şi fără de care nu s-ar putea menţine în acest mediu. dar pentru ca ele să nu fie atrase înapoi de soare. Cu alte cuvinte. care continuând procesul de răcire şi condensare au ajuns la starea solidă. în jurul Său are milioane de entităţi spirituale. Aşadar. haina universică.unde se află un mediu mai dens decât cel din cosmos . în jurul Său mai are o infinitate de duhuri de toate gradele.42 Corpul solar şi corpul mental al omului Crearea unei nebuloase are loc în Sfera divină. moleculele şi mineralele ce vor intra în constituţia soarelui şi a planetelor împărăţiei Sale. din cauza rotaţiei soarelui gazos înjurai axei sale.creaţie. Din acest moment. Ca orice astru planetar.entităţile spirituale sunt învelite de marii Constructori ai sistemului. materii şi duhuri. nenumăraţi Creatorii divini. e necesar să aibă în jurul lor fluidul ajuns prin concentrare î până la punctul stării de soare. Aici se opreşte din călătoria sa şi începe să fie răsucită pe loc de către curentul cosmic şi deci silită să ia o formă sferică. materii şi spirite.

. căci Soarele i-ar atrage către sine.sta pe acest astru.

dacă este vorba de un duh întrupat. omul vecin cu animalul şi omul savant se întinde o gamă infinită de individualităţi. ştiinţifice şi filosofice. In vederea acestui scop. prin cele patru universuri şi infinitatea de sisteme solare. mai multe învelişuri fluidice. însă.care este mai dură . Din această cauză. omul i simplu . Fiecare \ înveliş sau corp tinde să aibă contact cu planul din care provine materia sa. în aceste călătorii de studiu. contribuind astfel la formarea aurei umane. ale duhului sau scânteii. i l> 'a 'a d1 a j *a îa ! j în continuare ne propunem să studiem învelişul producător de idei. corpul mental. Cele patra haine externe .se înţelege că aura gândurilor se va afla mai mult în jurai capului.dacă duhul . corp mental.nu poate crea şi recepţiona decât idei comune. în veşnicie. Omul superior . In acest scop scânteia divină călătoreşte prin cosmos. Prin urmare. El influenţează ■ ' corpul planetar prin intermediul corpului vital. Cum mediile pe unde va călători au diferite consistenţe. Acesta şi numai acesta e rolul lor. j După cum tot omul normal are ochi. învelind corpurile mai profunde. Din această \ cauză.poate crea şi primi idei I superioare şi poate înţelege conţinutul ideilor abstracte. învelindu-se concentric unul pe altul.duhul mai bătrân . care au corpul î mental în diferite stadii de dezvoltare. l Al treilea din aceste trei corpuri sau învelişuri divine. ş în fine. Voinţa.şi se arată la exteriorul trapului. de la un om la altul. am putea spune . ii } Deşi Soarele în definitiv e un astm ce în veacurile viitoare va deveni o planetă. îşi reia forma sferică.Corpul solar şi corpul mental al omului 43 f { f ( j I j j j j 1 \ \ L î 1 . Celor trei învelişuri sau corpuri interne. corpul solar al omului nu mai ia forma trapului. Trapul are o necesitate. de asemenea corpul mental. De altfel vom vedea mai târziu că însuşi corpul planetar nu-şi mai menţine forma de om. pentru că la unul e mai bine alcătuit . Astfel. iar în prima haină se dezvoltă voinţa. al doilea înveliş este sediul | memoriei sau arhiva unde se depun toate cunoştinţele câştigate de duh în nesfârşita lui carieră. mai ■ leneşe. şi. ca urmare. ca orice materie din lume. prezentându-se prin spaţiu 1 ca o sferă. a I e l a II n : . în acest fel \ corpul mental îşi poate îndeplini rolul său de modelator al formelor ce exprimă o idee. mai tinere sau mai neatente. se dezvoltă cultura şi inteligenţa duhului. primind ca vehicol.desigur. el a fost pus mai de mult în funcţiune. universic şi cosmic . . j Orice duh are acest corp al gândurilor. dar nu toţi oamenii văd deopotrivă de bine. sau tunici.duhul mai tânăr . şi în | general din categoria celor concrete. dar nu toţi pot vorbi şi gândi la fel. memoria şi inteligenţa sunt cele trei mari facultăţi pe care scânteia şi le dezvoltă în lunga şcoală a vieţii sale. Materia fiecărui înveliş pătrunde printre particulele materiei : învelişului extern . este sediul în care ţ se alcătuiesc formele materiale care corespund unor idei ale spiritului. care înveleşte pământul. i •< «i i 1 ' l \ t . Ea nu poate trăi singură decât în sânul Tatălui. sale. primul. Cum corpul mental trebuie să stea în jurai . prin însumarea acestor cunoştinţe se dezvoltă memoria şi sentimentele divine. ' Să expunem în câteva cuvinte mecanismul vieţii omeneşti. tot ce a creat El din infinitatea timpurilor. totuşi fluidul | său este superior fluidului planetar. care îi servesc drept instrument de cercetare şi înregistrare a tot ce va experimenta în creaţia. destinul ei este să cunoască opera Tatălui.o mişcare de dilatare şi contractare asemănătoare cu respiraţia . El rămâne sferic. Or prin însăşi faptul funcţionării '.el a fost pus la treabă mai rar.corpul planetar. Prin puterea de a crea idei. sau corpul unde iau naştere i formele diferitelor idei. şi ca atare este mai puţin organizat. dintre care trei centrale şi patra periferice. scânteia a fost învelită în şapte haine. materia acestui corp trebuie primenită necontenit. solar. este mai evoluat . între . la alte duhuri . dar nu la toate este deopotrivă de dezvoltat. le-am dat numele de corpuri divine. scânteii divine şi cum scânteia are sediul în sistemul cerebral sau deasupra capului . Amândouă îi servesc la plutirea şi mişcarea prin spaţiul cosmic şi universic. . în opera Părintelui său. j Perispiritul duhului întors. Acelaşi lucra se petrece şi cu învelişul universic şi cosmic.gratie căreia corpul i gândurilor elimină materia uzată şi absoarbe din mediul înconjurător materie proaspătă. duhul execută un \ fel de pulsaţie . puţine la număr. deci să fie în legătură ' cu lumea de aceeaşi substanţă cu sine. Aşadar corpul gândurilor diferă de la duh la duh şi. din exil. La unele duhuri umane. şi anume cel extern. create de duh. Scânteia divină sau duhul este o individualitate veşnică.sunt numite de unii ocultişti: haina astrală. Duhul întrebuinţează acest instrument. şi la altul e în curs de perfecţionare. materia fluidică din care e alcătuit se uzează şi ea. aşa cum o face corpul vital şi planetar. datorită faptului că este formată din materiile în care înoată miliardele de corpuri cereşti sau astre. în corpul planetar se naşte o dorinţă corespunzătoare . Să nu ne închipuim că învelişurile scânteii divine se acoperă complet unele pe altele. după cum toţi l oamenii au sistem cerebral. şi ca [ atare organizarea lui e mai evoluată. în patria sa. după părăsirea corpului fizic. cel mai profund înveliş este sediul voinţei. prin actul numit moarte. este diferit organizat şi perfecţionat I la fiecare entitate spirituală. Ele sunt în jurai scânteii sub j formă sferică.

produc o dublă refracţie. o putere mai accentuată faţă de celelalte. a fost emisă de spirit. comandă unui anumit centru din sistemul cerebrospinal să intre în acţiune. magnetizatul vede obiectul jmai aproape. după care corpul său începe să vibreze. prin puterea voinţei. se materializează şi se înregistrează pe hârtie. şi anume prin lentilele ocularului. determinând în drumul ei anumite vibraţii în corpul planetar. datorită faptului că şi-au exercitat continuu şi sistematic corpul mental. s-a învelit cu o porţiune din materia lui şi apoi a fost proiectată din corpul omului atât de obiectivă. se concretizează în corpul gândurilor o formă ultramicroscopică. dar neavând un capital bogat de cunoştinţe nu prea poate realiza opere durabile şi de mare importanţă. pe care le înşiră. pentru a o recunoaşte. ceea ce nu a văzut. Prin urmare oamenii se deosebesc între ei. cugetă în interiorul său şi apoi se decide. sublim etc. La unele duhuri facultatea voinţei ia o dezvoltare deosebit de mare. Un asemenea om are o voinţă puternică. iar dacă priveşte prin lentilele obiective. şi le arătăm magnetizatului. O probă că ideile omului sunt materiale şi exteriorizabile este faptul că. frumuseţe. Dacă e invitat să privească printr-un binoclu. Aici. acordă acestui om o facultate superioară. care trecând prin prismă. traiectul acţiunilor din afară la scânteie şi transmiterea deciziei de la scânteie spre exterior. lucru de care hipnotizatul nu avea cunoştinţă. Această idee este expulzată în afară. acesta a întrebat: „De ce mi-o prezinţi răsturnată?" Hipnotizatul va vedea dublu atunci când este invitat să privească hârtia printr-o prismă. scânteia divină ia cunoştinţă.44 Din tainele vieţii şi ale universului . psihologii vor fi nevoiţi să recunoască materialitatea gândului şi anume că ideea. dacă unei persoane adormite prin fluid magnetic i se descrie un obiect sau i se transmite mental ideea referitoare la acel obiect. emite ordine. Asemenea oameni îşi dezvoltă în mod deosebit corpul-arhivă sau memoria.corpul planetar. îl vede mai departe decât este în realitate. potrivit celor ştiute şi experimentate deja. Dorinţa corpului planetar se transmite sub formă de vibraţii. repetat mereu. a trecut prin corpul mental. Evreii memorând din copilărie pasaje întregi din cărţile lor religioase şi-au dezvoltat memoria foarte puternic. Unele duhuri se silesc din răsputeri să păstreze şi să memoreze adânc senzaţiile vizuale şi auditive. Ideea noastră se exteriorizează. Atunci. Tot ceea ce ne înconjoară în lumea fizică ne impresionează. Din cauza acestei deosebite activităţi spirituale. Când hârtia pe care era înregistrată presupusa formă-idee . fiind o mare inteligenţă în mediul său de viaţă. în urma acestor experienţe. Prin vibraţiile sale trezeşte din corpul memoriei anumite forme sau clişee corespunzătoare dorinţei sau necesităţii respective.scaunul . pe care aparent nu e nimic. Scânteia divină ia cunoştinţă de ce s-a petrecut în afara corpului său. Aşadar ideea noastră a fost exteriorizată şi ca atare mediumul adormit a văzut-o. forma ei spirituală. sau mai exact că vede obiectul la care se referă acea idee. executate de trup. va reproduce. spiritul caută mereu. Din cele expuse mai sus se înţelege că gândirea este materială. Imaginaţia este facultatea de a crea mental idei noi. mărime şi calitate. încât a putut fi văzută de hipnotizat sau înregistrată pe o placă fotografică. până la scânteie . .idei şi fapte. Amestecăm această hârtie. Iată foarte pe scurt. Este chiar foaia de hârtie în dreptul căreia am gândit şi pe care. prin intermediul corpului vital. Orice impresie se transmite de la organele de simţ prin nervi. Duhul nu poate imagina ceea ce nu a recepţionat. numită intuiţie. o individualitate de-sine-stătătoare. Există duhuri cu o mare inteligenţă. având ca model ideile deja câştigate şi depozitate în corpul memorial. obiectul respectiv. forma-idee este atât de reală. la trup. inteligenţei şi a memoriei. Lumea fizică impresionează trupul. sau a obţinerii lucrului dorit. Dacă cineva se gândeşte la idei abstracte . imaginile venite din afară se transformă în . pentru îndeplinirea necesităţii cerute. în fine. pune în acţiune voinţa sa. ea spune că vede acea idee. un corp viu. a evitării neajunsului simţit. un altul. acumulând cunoştinţe. Orice idee referitoare la un obiect din lumea fizică. am înţepat-o uşor cu un ac la un colţ.a fost prezentată întoarsă hipnotizatului.datorită impulsului venit de la această idee . într-o formă microscopică. acest corp a luat o dezvoltare. Acest proces. în fine. Scormonirea ideilor din rafturile corpului memorial şi punerea lor pe primul plan se numeşte imaginaţie. iar prin corpul gândurilor. încât ea trimite raze luminoase. Un asemenea om are o ascuţime de spirit deosebită. de exemplu un scaun. idei. numită idee.suveranul central. Cu alte cuvinte.acestea vor fi reprezentate prin simbolurile respective. Graţie impresiilor din afară . sau ceea ce va hotărî . reprezintă o forţă deosebită şi se produce sub impulsul voinţei duhului.avariţie. le combină şi deduce ceea ce va urma . de-a curmezişul celorlalte corpuri. ideile corespunzătoare.ca fapte. o fiinţă. până la sistemul cerebrospinal. Ferice de cine le va dezvolta deopotrivă pe toate trei. în marea arhivă a corpului său memorial. Se poate merge şi mai departe. mai precis până la corpul vital ce-1 înveleşte. Luăm o foaie de hârtie şi ne gândim în faţa ei la o idee. care va indica faptul că pe una din ele se vede un scaun. şi anume prin fluidul care înconjoară nervii. La rândul său . cu alte hârtii asemănătoare la culoare. mediumul va vedea imaginea reflectată şi într-o oglindă. justiţie.Prima carte necesităţii sau impresiei primită de la trup. atât de materială şi exterioară. citit sau auzit cândva.ca idei.

în general. în spirit. percepţii. mai viu colorate şi cu o vibraţie mai puternică. se dezvoltă corpul mental sau al gândurilor. Suferinţele îndurate secole nenumărate au făcut duhul mai înţelept. trec ca fulgerul prin corpurile astrale şi ajungând în corpul mental. Clarvăzătorii ne-au revelat câteva culori corespunzătoare unor stări sufleteşti. şi la fel de fulgerător înţelege şi răspunde receptorul. dorinţele şi înclinaţiile materiei vii. Dacă aceste corpuri sunt liniştite. se transformă. cerul şi stelele se reproduc fidel pe luciul apei. urâte şi respingătoare ca formă şi culoare. va avea o vibraţie tot mai rapidă. care le vede. ideile de o calitate inferioară. care le examinează şi înţelege sensul. supărarea. Corpul mental format dintr-o materie de calitate inferioară este supus influenţelor corpului fizic. şi va atrage din afară idei inferioare. pentru ca în acest interval de timp să-şi refacă materia uzată. mânia . Datorită necesităţii de a produce sunete. observaţiile permanente şi suferinţele îndurate îl fac pe duh mai activ. omul trupesc vorbeşte extrem de încet. Această voce este graiul tăcut al duhului către sistemul său cerebral. Când aerul e liniştit. iar de la o vreme chiar de atracţiile. Duhul face o şcoală prin intermediul instrumentelor sale. simţim că ne slăbesc puterile din ce în ce mai mult. construindu-se dintr-o materie fluidică din ce în ce mai fină. cu vibraţii lente. nu mai au posibilitatea de a produce unde sonore.spunându-i cum să decidă. din exterior spre interior au urmat o serie de acte spirituale: impresii. faţă de viteza fulgerătoare a convorbirii dintre două duhuri. senzaţii. percepând-o de parcă ar auzi o convorbire telefonică. mai tare în voinţă şi mai atent. cu care culege ideile ce plutesc prin spaţiu. Gânditorul emite fulgerător. se cere pace şi calm în celelalte corpuri.printr-o culoare violet deschisă. cu ajutorul expiraţiei şi a vibraţiei coardelor vocale. ideile sunt mai clare. el se dezrobeşte din ce în ce mai mult de influenţele care constituie corpul său planetar. stările sale sufleteşti se ridică din inferioare spre stări superioare. După cum. Trăind în lumea fizică. comune. Dar pentru ca acest corp să funcţioneze perfect. şi în special în corpul planetar sau corpul dorinţelor şi emoţiilor. . văd aceste idei. Când sunt însoţite de stări emotive. Aceşti oameni sunt şi mai rari şi se numesc cititori de gânduri. De acum înainte el ştie să înfrâneze materia corpului său planetar şi să elimine din corpul gândurilor ideile venite din afară. prelungit. stau ca imagini în faţa scânteii.printr-o culoare roşie aprinsă. iar corpul mental nu face decât să procure material pentru crearea imaginilor care corespund acelor idei. încât în faţa unei situaţii grave. o figură. într-un cuvânt mai spiritualizate. Din acest moment. prin studiu. venită din afară. şi în special prin corpul mental. ca urmare. ca praful prin atmosferă. Pe furtună.Corpul solar şi corpul mental al omului ^j senzaţii. deci o anumită muzică eterică. Din acest moment duhul a perceput înţelesul imaginilor sosite şi conform acestor imagini decide în ce sens să acţioneze. Vorbirea este o vibraţie sonoră a aerului. asemenea duhurilor libere. Aceşti foarte rari oameni se numesc mediumi auditivi. mai filosofice. brună închisă. iar spiritualitatea sau credinţa . mai abstracte. Unii oameni aud această vorbire spirituală. Ele privesc un om şi văd emanând gândirea din capul său. Duhul priveşte ideile colorate şi muzicale şi înţelege prin înşirarea lor gândirea emitentului lor. Alte persoane. Corpul său mental devine mai fin. O aud în capul lor. Veacurile trec.printr-o culoare mohorâtă. Astfel iubirea se manifestă printr-o culoare roză. corespunzătoare unei idei. Ideile lor fiind lipsite de haina vorbirii sonore.vocea conştiinţei sale . pare că aude în interiorul sufletului său o voce . Dar după cum executând un travaliu fizic. Aşadar. când nu bate nici un vânt şi suprafaţa lacului este lină. Am arătat că fiecare idee are o culoare proprie. egoismul . adică în lumea materiei celei mai dense. când vrând-nevrând suspendăm acea activitate. a unei împrejurări excepţionale. ca într-o oglindă. Omul ajunge uneori atât de conştient. Duhurile nemaiavând trap. toate ideile sosite din afară vor fi redate clar şi spiritul le va putea interpreta. se dezvoltă trupul unui om. Din descrierea de mai sus se înţelege că autorul gândirii este scânteia sau spiritul. cunoscând ce gândeşte. până la epuizarea completă. cunoştinţele vor fi mai numeroase şi mai bine reţinute. se epuizează şi simte nevoia unui repaus. către personalitatea în care s-a întrupat. Pe măsură ce creşte numărul observaţiilor şi atenţia acordată înregistrării lor este mai încordată. tot citind sau meditând. omul se înţelege cu semenul său prin vorbire. meditaţii şi concentrări continue. care au fiecare o culoare şi o anumită vibraţie. corpul gândirii. Din această cauză. prin exerciţii fizice practicate sistematic. Cu cât duhul evoluează. forme. ideile ce frământă corpul mental devin mai înalte. le ştie înţelesul şi astfel află ceea ce gândeşte „vorbitorul" său. concepţii. apa de la suprafaţă se încreţeşte şi şi dorinţele corpului fizic. apar una după alta în faţa duhului. oboseşte. dar li se pare exterioară. ce atitudine să ia pentru a rezolva o situaţie sau împrejurare dificilă. Ea înveleşte sau conţine o imagine. omul trupesc nu vede şi nu aude gândirea duhului. Ideile sunt imagini.

când aerul este mai liniştit şi materia gândurilor e mai calmă. impresionând destinatarul gândului nostru. efluviile magnetice mai mari ori mai slabe ale stelelor etc. ideile penetrează materia eterică. generând idei similare. aerul vibrează. propagarea undelor ce vor purta ideile emise de duh va fi. Când un om analizează ceva. Se înţelege că un asemenea dar nu este opera unei vieţi. au datoria să o transmită mai departe.46 - Din tainele vieţii şi ale universului . pune în vibraţie materia subtilă mentală. sub forma unor sfere concentrice. oarecum. aflată peste tot în univers. Ele neavând nici o destinaţie. meditează asupra unei probleme oarecare. solar sau planetar este mai mare. ci chiar şi cele ale lumii fluidice. Se înţelege că puterea de propagare a undelor mentale este direct proporţională cu puterea prin care ideile au penetrat această materie şi au pus-o în mişcare. la rândul lor. ieşind din corpul eteric al omului. Ea va străbate spaţiile până la Soarele nostru. o forţă. în acest caz. Anumite împrejurări . ci rezultatul a numeroase reîntrupări şi a stăruinţei. motiv pentru care gândirea noastră nu străbate prin oceanul fluidic decât foarte greu şi la o distanţă apropiată. sediul Tatălui creator. care redă perfect imaginile lumii fizice înconjurătoare şi ale celei spaţiale. Când atmosfera mentală [ este calmă. unde care pe măsură ce se îndepărtează de locul contactului dintre piatră şi apă. până la centrul Sferei divine. ideile vor avea o vibraţie. face o reflexie. Aceste unde ale materiei mentale întâlnesc mii şi milioane de alte unde. din ce în ce mai mari a duhului. când corpurile eterice ale omului sunt într-o vibraţie ordonată şi calmă. cu aceleaşi forme. de ! toate gradele. cu atât mai mare. el creează idei. Un asemenea om. de unde anumite duhuri. pentru că imaginile lor fiind bine recepţionate de scânteie. Omul ajuns la stăpânirea de sine. până la locul destinat. fiind auzite până în satele vecine. risipită în universul nostru. Dacă aerul e liniştit. stările de opoziţie sau conjuncţie ale unor planete. Rămâne bine stabilit că atunci când un om gândeşte. Noaptea. cu mintea liberă. Cât timp acest născocitor de idei va fi activ. care. care părăsind fiinţa umană se propagă prin spaţiu. vibraţii care pun în mişcare aerul ce se mişcă sub forma unor unde sferice concentrice. trecând unele prin altele fără să-şi perturbe vibraţiile şi fără să-şi devieze sensul mişcării. din cauza căldurii solare.produc agitaţii în oceanul fluidic al universului. Fenomenul propagării formelor-idei se aseamănă şi mai mult cu vibraţiile produse de limba ce loveşte clopotul unei biserici. Fenomenul se aseamănă cu fenomenul fizic numit interferenţă. sunt reflectate din interior spre exterior. Ea joacă rolul clopotului. f Acelaşi fenomen se petrece şi cu propagarea ideilor noastre prin spaţiu. în Cer totul se petrece asemănător ca şi pe pământ. vibraţiile clopotului | se propagă în depărtare. cu cât ele aparţin unei game mai înalte din seria nesfârşită de idei create de duh. vibrând. imprimându-se pe cortex. numit lucid. . ruga noastră. poate străbate prin oceanul fluidic la distanţe de zeci de ori mai mari decât în timpul zilei. La fel se petrece şi cu gândirea noastră. Din această Cauză materia eterică ce umple universul intră în vibraţie ondulatorie. nu pot produce nici un efect. Aceleaşi legi domnesc în toate lumile. formând o atmosferă de gânduri în jurul capului. Aşadar.Prima carte mişcarea ei nu permite reflectarea cerului. Datorită curenţilor flUidiCÎ se produc agitaţii în atmosfera materiei mentale. muzică şi culori. sugestia noastră. bineînţeles adaptate mediului respectiv. paralizată. vede duhurile din spaţiu. La ieşirea din corpul duhului. prin tot universul. [ în zilele când magnetismul cosmic. îngeri-solari.ca de exemplu apropierea de sistemul nostru a unei comete. vede cu ochii minţii sale entităţile spirituale din jurul său. însă de îndată ce creatorul lor va fi liniştit. când undele de lumină trec unele prin altele fără să se deformeze. Iată de ce se recomandă ca rugăciunea să o înălţăm la miezul nopţii. aceste idei nu vor avea nici un rol. în corpul gândurilor se reflectă nu numai imaginile lumii fizice. vor pune în vibraţie materia sa mentală. facultatea de a fi lucid are la bază dezvoltarea corpului mental. pierd tot mai mult din amplitudinea oscilaţiilor. gândirea noastră e purtată pe undele materiei mentale. Ziua. Prin urmare undele fluidice mentale pot fi comparate cu undele create de o piatră aruncată în apă. emite şiruri nesfârşite de forme-idei. Materia fluidică a spaţiilor nesfârşite este asemănătoare apei unui imens ocean. Tot aşa. . prin vibraţia lor. vor rămâne în jurul său. preocupat^ de diferite probleme ale vieţii. aceste idei. aerul e agitat şi sunetul j clopotului de la biserică moare la o mică distanţă de el.

lucrând mereu asupra mentalului său. îl determină să execute fapta răzbunării. a naturii sale răutăcioase. adică să căutăm să le gonim din mentalul nostru. acoperind cu binecuvântare emiţătorul. pe parcursul unor vieţi terestre. îşi va produce efectul matematic. Cineva mi-a făcut un mare rău. şi totuşi. fiul ei se va vindeca. în acest caz. pios şi drept. în mintea păgubaşului sau a nedreptăţitului s-a născut ideea de ură. manifestându-se pe plan fizic. sau ucigând pe cel care 1-a nedreptăţit. conform determinărilor din existenţele sale anterioare. dar în drumul lor de întoarcere . aceste efecte devenind cauzele unor noi acţiuni. omul se naşte sub o fatalitate care va acţiona asupra sa şi a vieţii sale. Gândul de iertare s-a dus ca o săgeată. Dar dacă această fiinţă este un suflet bun. să luăm două exemple.dar vai lui! căci. având o vibraţie cu o frecvenţă foarte înaltă. Forma-gând 1 Karraa (sanscr. gândurile negre îi răsar iar în minte.crede el . care leagă toate acţiunile de efectul lor. A auzit de puterea gândului. răsare în mintea sa ideea că pierind de pe arena vieţii. Am suferit greu de pe urma lui. sau Divinitatea 1-a năpăstuit şi i-a dat nenorociri. Fiţi atenţi să nu greşiţi prin gânduri. Se decide să se sinucidă. se strecoară în interior şi o influenţează. Ele revin la autorul lor. ideea sinuciderii se înrădăcinează din ce în ce mai tare în mintea lui. Această mamă îşi iubeşte copilul ca pe ochii din cap. ci pur şi simplu un act de chimie spirituală. rănind grav.numai moartea le poate pune capăt. . pentru actul său nesocotit. Din timp în timp. de vindecare cerească. aceste forme-idei se furişează în interiorul.Corpul solar ţi corpul mental al omului 4 j Pentru a ilustra şi mai bine influenţa gândului asupra noastră. dar cu efecte vizibile şi palpabile. iar pentru gestul său sublim a fost urcat pe o treaptă spirituală superioară. Zilele următoare. producând anumite efecte. pentru a nu ne mai influenţa. Astfel se adevereşte zicala: „Cel care pregăteşte groapa altuia. Iată de ce se impune să examinăm din timp în timp. prin spaţiu. E o dezertare în faţa vieţii terestre. respinge formele-idei de iertare. se va introduce în corpul gândurilor ei şi de acolo va lucra asupra spiritului. copleşindu-1 pe autorul lor. Astfel. dar din cauza firii. Un om poartă o ură de moarte cuiva. şi înainte de culcare înalţă o rugă fierbinte Celui Atotputernic. ca să-i trimită sănătate fiului ei. Această gândire a dat naştere unor forme-idei. ale dorinţei de însănătoşire. gânditorule! Căci amarnic vei plăti această acţiune nevăzută. Ele se întorc pe dramul pe care au venit. într-o zi. forma-gând va sta în preajma ei până în momentul când. uitând că nu are dreptul să judece faptele omului pedepsite sau nepedepsite de legile omeneşti. de nedreptatea ce i s-a făcut este răscolit de ideea răzbunării. devenind liberă. în traiectoria lor prin spaţiu. Acest om iertător a rapt orice legătură karmică1 cu acel spirit inferior. atrag un val de fluide de aceeaşi calitate inferioară. asemenea unui glonţ. în virtutea legii cauzei şi a efectului. Gânduri noi întăresc pe cele dintâi. va suferi şi mai atroce în lumea duhurilor. va scăpa de nenorocirile ce i s-au abătut pe cap. să trecem la alte idei. în mentalul său.pe firul magnetic pe care au fost emise . dar. de răzbunare. O mamă află printr-o scrisoare că fiul ei este bolnav. direct la el. pierderi materiale. amintindu-mi de preceptul Luminii. Azi aşa. pentlll ca opera să fie deplină. Cineva a fost nedreptăţit sau păgubit de un altul. . şi într-o zi. până la persoana respectivă. cere concursul unor persoane care practică magia neagră. generate de ego-ul uman. şi de îndată ce constatăm că ele sunt de o calitate inferioară sau josnică. amintindu-şi de paguba. mental şi sentimental. loveşte. dar încă nu are curaj. un glonţ a sfărâmat o existenţă umană. şi ca atare îl blestemă. Dar a acestui om şi a slujitorilor săi se îndreaptă către persoana indicată. Nu este o minune.atrag din spaţiu fluide mentale de acelaşi grad superior. boli sau suferinţe morale pe care i se pare că nu le mai poate suporta. mintea fiindu-i mereu într-o furtună. fluidele sale. şi amintiţi-vă mereu că puteţi face un mare bine prin gândurile voastre. căci orice gând ce are la bază răutatea şi invidia. după natura şi destinaţia formei-gând. dar şi un mare rău. Karma poate fi individuală sau colectivă. cade el în ea!" Aşadar. Dar este posibil ca gândul nostru să fie destinat pentru o anumită persoană. Dar vai ţie. într-una din zile. Nefericitul crede că şi-a făcut dreptate. Sub impulsul acestei materii şi a razei desprinse din marele curent cosmic ce cutreieră lumile solare şi planetare. care stau în preajma lui. care s-au îndreptat ca fulgerul către fiul ei şi vor revărsa în organismul lui toată energia spirituală a materiei ce compune aceste idei de iubire. numit Isus Christos. iar spiritul.acţiune) . ce îi încolţise în minte. până când ideea urii şi a răfuielii. l-am iertat. resping aceste imagini-idei trimise. şi din analiza lor ajunge la aceeaşi soluţie . Să exemplificăm şi acest fenomen. pentru că 1-a iertat. rugăciunea au dat naştere la anumite forme-idei. luaţi seamă la ce gândiţi. Gândul de iubire. mâine aşa. pentru a scăpa de durere . Dacă persoana destinatară este ocupată. karma desemnează un grup de afinităţi benefice sau malefice.Legea cauzalităţii universale. această formă-gând se îndreaptă. Prin urmare. ce fel de idei aleargă prin mintea noastră. şi dacă o va găsi liberă. Un om consideră că soarta.

ci să se gândească la soţie şi copii. opt. cu toată puterea de argumentare. Telegrafia mentală este posibilă pentru oricine. spate în spate. Deşi nu-1 vedem. Telegrafia mentală este practicată de oamenii primitivi. Apoi. dar truda nu va fi zadarnică. Legile divine nu sunt scrise peste tot.48 Din tainele vieţii şi ale universului . în bucurie. se trece la exprimarea unei propoziţii cât mai simple. repetând în mintea sa o idee simplă. când este însuşită această formă simplă de comunicare. încât la deşteptare raţiunea 1-a îndemnat spre o nouă conduită. numai că se cere o pregătire prealabilă. şi în special armata. Prin exerciţii continue. dar fiind la distanţe mari între ei. şi la ora convenită. Reuşita se va vedea sosind curând. Ştiinţa. Iată. Dacă fenomenul transmiterii gândului este un fapt cert. Vai de duhul care va întrebuinţa puterea gândului pentru a nenoroci pe altul! . Urmând astfel — cu răbdare şi consecvenţă . Povaţa noastră a intrat în corpul mental al jucătorului pasionat. Am corijat un viciu. dar dezvăluirea ei se pedepsea cu moartea. de problema transmiterii gândului. în fine. Graţie nenumăratelor experienţe făcute. partenerii se vor separa în încăperi diferite. fără existenţa telegrafului şi a poştei. la responsabilitatea pe care o are de a-i hrăni. de exemplu a unei figuri geometrice sau a unui obiect din cameră. Două persoane dornice să dobândească acest dar se întâlnesc într-o cameră în fiecare zi şi la aceeaşi oră. să nu-şi mai azvârle banii la jocuri de noroc. Trapele franceze din Senegal. Ştim că există persoane cu o pasiune oarbă pentru jocurile de noroc. am făcut un bine. să-1 folosim spre binele semenilor noştri. Transmiterea şi puterea gândului a fost cunoscută cu mii de ani în urmă de marii preoţi din India. Chaldeea şi Egipt. lucrând asupra spiritului atât de puternic. Amândoi se hotărăsc să facă gol în mintea lor. de câţiva ani. constatăm cu bucurie că am reuşit să scăpăm o familie de la mizerie. a simţit o poruncă internă. sănătatea şi rodul muncii în aceste localuri nenorocite. sunt preocupate. în nenorocire. înălţaţi-vă gândul la Cel care conduce şi ţine în mână tot universul. După câteva săptămâni. Se concentrează puternic asupra acestei idei. linişte şi pace sufletului tău zbuciumat.după miezul nopţii când presupunem că trupul său doarme . adică a unei fraze simple. dar încălcarea lor aduce asupra celui care a păcătuit toată greutatea lor. Dar ideea cea mai sublimă este rugăciunea. pe care notează cele comunicate şi primite. recepţionate şi citite ca într-o carte. luni de zile.îi evocăm duhul. fenomenul sugestiei a intrat. se pot înţelege şi numai prin puterea transmiterii gândului . Ideile rugăciunii se înalţă spre Centrul divin şi de acolo coboară o rază strălucitoare. La chemarea noastră. îl rugăm stăruitor. unul fiind într-o parte a oraşului iar celălalt în altă parte. Prin puterea gândului avem posibilitatea să determinănrun astfel de om să nu-şi mai piardă nopţile. După ce reuşita a început să fie câştigată şi în acest fel. au avut ocazia să constate că mişcările lor erau cunoscute cu zile înainte de către triburile aflate la mari distanţe. în primele zile se va constata că din zece idei. După ce se aşează fiecare pe câte un scaun. iar celălalt receptor. Pe acest dram se păşeşte cu răbdare şi cu o voinţă de fier. el soseşte şi stă în faţa noastră. mulţumiţi prin rugă Tatălui. două sunt recepţionate şi opt nu. se trece la transmiterea de asocieri de propoziţii. Oamenii pământului se înţeleg între ei prin grai. în acest scop . după care îşi controlează caietele. în zilele următoare. care 1-a îndemnat să nu-şi mai arunce la masa verde agoniseala. iar după câteva săptămâni. aflate în acelaşi imobil. cinci din zece sunt primite. iar receptorul scrie în caietul său ideile ce par să se fi născut în mintea sa. ajutor în primejdie. deoarece. Repetând sugestia mai mult timp. se stabileşte ca unul să fie transmiţător. îndemnând la continuarea exerciţiului. îmbrăca şi educa. Adică transmiţătorul formulează în caiet ceea ce gândeşte. mângâiere în durere. sau cele engleze din Nigeria. pentru a o trimite partenerului său.Prima carte Amintiţi-vă mereu că cea mai mare forţă din lume este ideea sau gândul.se poate ajunge la transmiterea unor fraze complexe. transmiţătorul gândeşte. pentru ca nu cumva unul să devină prea activ iar celălalt prea pasiv. După experienţă se compară caietele între ele. dacă prin puterea gândului înţeleptul putea face bine. care te scaldă dându-ţi sănătate în boală.telepatie. un exerciţiu care trezeşte facultatea transmiterii gândului. pentru câteva minute. omul nepriceput putea face cel mai mare rău semenului său. un exerciţiu prelungit. roluri schimbate cu vremea. Literatura parapsihologică citează diferite exerciţii. reuşita îndeamnă partenerii să se îndepărteze. fiecare din cei doi se înarmează cu câte un creion şi un caiet. constatându-se exactitatea sau eroarea cu care au fost recepţionate gândurile. unul transmite şi altul primeşte. Când s-a ajuns la recepţionarea primelor fraze. pe scurt. Când progresul a ajuns aproape sută la sută. risipindu-şi banii şi pâinea copiilor. Cu gândul a creat divinul Tată tot ce vedem şiAim vedem. în templul unde oficiază savanţii pământului.

neputând sta în repaus. şi azi miliarde de Forţe divine cântă osanale Celui dintru început. fiinţe şi fapte de care ne ruşinăm. Corpul mental este o masă de fiinţe ultramicroscopice vii şi în veşnică activitate.Corpul solar şi corpul mental al omului 49 Am văzut cum prin puterea gândului. Amin. Să nu pierdem din vedere că suma de idei. fără această hrană spirituală. In acest scop. ce drum nesfârşit stă în faţa ta! Curaj. Fiului şi Sfântului Duh. se transformă. Care e dedesubtul vorbelor şi faptelor. sau mai exact dă naştere la aptitudini ce vor constitui în viitor comoara noastră spirituală. şi cu toate acestea. depusă în arhiva spiritului. Gândind mereu la probleme abstracte. de ce au procedat aşa şi nu altfel. reflectarea la ceea ce va trebui să facem şi analizarea sub toate aspectele a efectelor ce vor urma. de înţelegere. suntem chemaţi să-1 facem mai fin. Dacă îl lăsăm fără idei. Cantitatea de cunoştinţe acumulate ne face mai înţelept. secundă de secundă. a rugăciunii. pe scurt. Duhul gândeşte în veşnicie. puterea ei de pătrundere. i se sugerează să nu mai bea. Vom citi lucrările de seamă ale marilor gânditori ai omenirii. dar ce distanţă evolutivă desparte corpul său mental de cel al omului! Priveşte în urma ta. să le analizeze. De la actele şi vorbele noastre. mentalul omului este veşnic în activitate. vom trece la vorbele şi faptele celor cu care am venit în contact. mirându-ne de unde am pornit cu gândul şi unde am ajuns. în veci. să fim atenţi. Obişnuit cu adevărul. duhul devine flotant şi este asaltat de valurile de gânduri de toate calităţile. oferind scânteii divine posibilitatea de a înţelege conţinutul ei. reflectarea la ceea ce am făcut şi urmările ei. iar conştiinţa. alţii l-au parcurs. Dar mai presus de toate. Astfel şi corpul mental trebuie silit să lucreze ordonat. mai puternic. Spiritul se va ascuţi într-o asemenea măsură. După cum prin exerciţii fizice sistematice dezvoltăm trupul nostru. această metodă a dat rezultate frumoase. când examinăm natura şi ordinea din ea. ai visat ca duhul vegetal. trebuie deci să-i oferim idei. ca om! Eşti sus! Negrăit de sus pe scara evoluţiei. să nu mai fumeze. capabil de a prinde orice noţiune. Animalul are gândurile şi reflexiile sale. gândeşte mereu." Dacă e vorba de un viciu. Nu e de mirare să constatăm că ne gândim la lucruri. filosofice. O conversaţie trivială ne va determina să plecăm din acel mediu. iar peste trei zile vei fi complet vindecat. Deosebit de important este ca atunci când citim sau ascultăm ceva. ştiinţifice şi filosofice. toată energia fiinţei noastre o revărsăm asupra cărţii sau oratorului. ai înţeles ca duhul animal şi gândeşti la infinit. Suntem chemaţi să facem tot posibilul ca materia mentală să devină din ce în ce mai fină. este propria noastră gândire. facultăţi a căror totalitate va constitui forţa noastră creatoare din veacurile viitoare. pe care să le frământe. ne vom obişnui într-o asemenea măsură cu acest grad înalt de gândire. noi trebuie să provocăm ideile. să facem să tacă însăşi gândirea noastră şi să ne concentrăm toată atenţia spiritului asupra căiţii citite sau asupra oratorului. corpul nostru mental va fi acelaşi. dar tot prin intermediul ideii1. hipnotizat de către un magnetizor. mentalul nostru nu mai e capabil să emită minciuna. încât prin inducţie sau prin deducţie. să tragă din ele concluzii. După ce a fost complet adormit. mâine vei fi mai bine. ceea ce contribuie cel mai mult la fabricarea şi subtilizarea materiei mentale. adică să facem abstracţie de tot ce există în jurul nostru. bolnavul este adormit. care îl va înălţa cândva Ia rangul de Divinitate. care plutesc prin spaţiu. un creator de forme-gânduri. să nu mai fure etc. Să nu uităm că atâta vreme cât vom peregrina din planetă în planetă şi dintr-un sistem solar în altul. prin diferite întrupări. întrevedem sau descoperim adevărul în toate situaţiile şi împrejurările cele mai complexe. creşte în fiecare zi. şi el are un corp receptor al gândurilor. scânteia divină va face o înaltă şcoală. . De cele mai multe ori. dar de acum boala va trece. ce au vrut ei să zică etc. Din viaţă în viaţă. pentru a nu ne lăsa influenţaţi şi târâţi de valuri de idei sosite din afară. vom hrăni corpul mental cu ideile unor conferinţe morale. i se spune: „Ai fost bolnav. se poate vindeca un bolnav. In acest scop. Ca urmare. In felul acesta. tot astfel trebuie să dezvoltăm şi instrumentul gândirii. ideile scrise sau emise defilând în forme clare prin faţa scânteii. de noţiuni. Mărire Tatălui. Deosebit de mult se dezvoltă puterea gândirii noastre. obişnuinţa. şi vezi ce drum nesfârşit ai parcurs! Ai pornit de la somnul adânc al duhului mineral. încât ideile banale sau josnice ne vor provoca neplăcere. spre gânduri contrare naturii şi educaţiei noastre. atent şi metodic. Astfel. în diferite centre parapsihologice de pe glob se recurge la vindecarea sau eliberarea de vicii pe calea magnetismului. buna educare duc la perfecţiune. omule. să-şi facă educaţia. Ca orice în lume. poimâine mai uşurat. dacă n-au intervenit alte împrejurări. spiritul trebuie să fie generatorul lor. Astfel se explică ciudăţenia ideilor ce ne trec prin minte. aşa că zâmbim de milă când primim explicaţii şi argumentări care denotă o desăvârşită ignoranţă a naturii omeneşti şi a legilor naturii. Aşadar.

viaţa omului dobândeşte un alt înţeles.să fie trecut cu toată . unde se preface în materia constitutivă a plantei. încât toată existenţa lui a stat sub teroarea zilei fatale. de ce această nelinişte? Dacă omul ar cunoaşte Adevărul. actul morţii în toată desfăşurarea ei. a produs asupra omului . moartea nu mai prezintă un aspect îngrozitor. Aceştia văd entităţile spirituale şi aud vorbirea lor exprimată prin gânduri ce par a fi vorbire omenească. Acest sentiment s-a întărit prin observarea că toate fiinţele mor după o vreme. ea tot apă rămâne. pulberea lor fluidizându-se mai târziu şi reîntorcându-se la izvorul de unde au purces cândva. el nu va mai fi copleşit de durere. pentru că are cunoştinţă de entităţile spirituale care îşi duc traiul în sferele cereşti. Această trecere de la o stare la alta este un fenomen comun întregii creaţii. şi prin aleşii Săi spaţiali formează instrumente . se sfărâmă în bucăţele. pentru a trece într-o lume de lumină. e posibil să se reveleze unui număr mai mare de oameni seria de fenomene ce au loc în timpul desprinderii entităţii spirituale din haina sa terestră. Plantele mor. pentru ca acest prag ce desparte două existenţe . tot ce există. din oribilă. prin intermediul mediumului. că va muri.cea terestră şi cea spaţială . ignorantul şi savantul. Există câţiva oameni. cu darul minunat de a vedea şi auzi fenomene şi lucruri pe care majoritatea nu le vede şi nici nu le aude. chiar fericit. La rândul său. înţelege că moartea nu este decât un fapt ce înlesneşte omului ascensiunea pe scara evoluţiei veşnice. Acest eveniment. pentru a trece într-o lume liniştită şi plină de fericire . el văzând toate etapele morţii. prin intermediul cărora entităţile spirituale revelează oamenilor întregul proces al morţii. contactat prin frig. în ţărână. n-ar mai fi atâtea zbuciumări sufleteşti. adică sunt părăsite de sufletul lor. Apa este lichidă. plecând de lângă noi în lumea invizibilă ochilor noştri fizici. Pentru un asemenea om. Este o necesitate absolută ca omul să cunoască ce se va petrece cu el în momentul morţii. pentru a scăpa de povara gândului „Ani să mor!" Cunoscând Adevărul. cu toţii trebuie să trecem prin poarta morţii. se pulverizează şi apoi se risipesc în spaţiu. Toţi suntem supuşi durerii de a vedea pe cineva iubit. gazoasă sau radiantă. omenirea nu este lămurită ce este dincolo de mormânt. scumpa sa mamă ori adoratul său copilaş. Dar în orice stare s-ar afla. Tatăl iubitor aprinde în anumite locuri candele. Toate mor. când omul a ajuns să scruteze multe din secretele naturii. Altădată. marii iniţiaţi cunoşteau cauza şi scopul acestui fenomen. are sentimentul că s-a petrecut ceva extraordinar cu semenul său. ea poate trece în anumite condiţii în stare solidă. să se convingă de rostul acestui mare act din existenţa sa. atâtea griji şi superstiţii. Sălbaticul cel mai primitiv are noţiunea morţii.dacă s-a silit să păzească legile divine. Cei neştiutori. cu ocazia plecării celor apropiaţi. Prin aceste cercuri de revelaţie sau de iniţiere. De ce această jale. care ne duce la viaţa spirituală. Este o necesitate imperioasă ca omul să ştie ce este moartea. atâtea tragedii. bătut de vântul gândurilor negre. nici nu bănuiesc că în interiorul ei există acelaşi mineral.Fenomenul morţii 1-a preocupat pe om de la apariţia sa pe pământ. trebuie să-şi schimbe starea. omul primeşte cunoştinţe direct din Cer. de acel ceva care le dă viaţă. modul cum se face trecerea din starea fizică în cea spirituală. privind o plantă. toate trec prin diferite faze. în cea a materiei eterice. Nici azi.pe parcursul a mii şi mii de secole . după înţelesul nostru omenesc. iar moartea. sinucideri şi tulburări mentale. materii şi fiinţe. în infinita Sa înţelepciune. prefăcut în soluţie şi absorbit astfel în corpul plantelor. risipiţi prin mulţimea omenirii. scapă de noianul suferinţelor şi grijilor necurmate.mediumi.atâta frică. căci nu mai simte şi nu se mai mişcă. se va prăpădi pentru totdeauna. Azi însă. din punct de vedere spiritual. piatra de var sau nisipul pe care calcă piciorul lor. cu miliarde de veacuri în urmă. praful poate fi dizolvat de apa ploilor. devine un eveniment firesc. pentru motivul că omul scapă din întunericul vieţii pământeşti. crapă. Nici un eveniment nu 1-a pus mai adânc pe gânduri ca starea de nemişcare şi răceală din momentul morţii trapului omenesc. Mineralul dilatat prin căldură. înalte cercuri de revelaţie. unde viaţa este mai uşoară. respingătoare. Săracul şi bogatul. într-adevăr. In lumina acestui adevăr. acelaşi lut. la o vreme se destramă. Planetele şi stelele. animalele mor şi ele. extrem de natural.50 Moartea . Restul omenirii era neştiutoare şi prea înapoiată ca să înţeleagă tainele şi actele intime ce au loc cu prilejul trecerii din lumea materiei grosolane. instituit cu desăvârşită înţelepciune de Cel Atotputernic. lărgindu-se gradul de înţelegere al omului. că şi-a pierdut pentru veci iubita sa soţie. Un asemenea om e un fericit al pământului.

în viaţa terestră. nu văd în viaţa plantelor. e drept. ei doar impunând o simplă afirmaţie care te lasă rece şi nu te scoate din cercul îndoielii. acordă o atenţie deosebită necesităţilor sufleteşti şi spirituale. dar şi o superficialitate în cugetare. când ai ieşit din cadrul vieţii". rămâne sub domeniul fricii şi al neştiinţei. dar era mai încrezătoare în existenţa unei vieţi după moartea fizică. unde este acea lume şi cum îşi duce omul acea viaţă? Aceşti oameni . Aşadar. europenii. suntem o rasă de oameni noi. dar nu ştiu cum o fi şi unde o fi. deşi nu ştiu ce este. ştiind că ceea ce seamănă. după moartea trupului lor. deoarece. pe când popoarele Orientului . va culege în vieţile viitoare. dar nu se pot scutura de apăsătoarea şi zdrobitoarea îndoială: „Aşa o fi? Mai există pe undeva un loc unde spiritul omului îşi mai continuă existenţa?" în fine. chinezii. în plus. pe care omul trebuie să le parcurgă pe Pământ şi pe alte planete. Curios este faptul că în vremurile îndepărtate. reprezentanţii bisericilor nu sunt în stare să explice sau să descrie absolut nimic din fenomenele sau fiinţele sferelor cereşti. Astfel. să se bucure de o viaţă spirituală cât mai fericită. ei numărând în istoria lor dinastii. cumpătate în fapte şi în cuvinte . ce s-a întâmplat cu el. şi nu este altceva decât rezultatul funcţiilor aparatelor şi sistemelor din organismul său. sunt popoare bătrâne. Astfel se explică numărul mare al celor care se bucură de facultăţi spirituale în rândul acestor popoare. deoarece numai astfel ne redobândim repede conştiinţa în lumea cealaltă. într-o viaţă dincolo de hotarul morţii.cred în afirmaţiile reprezentanţilor bisericii de care aparţin. Azi.rabinii .indienii. cu frământări pentru câştiguri materiale. miloase. ei înşişi au pierdut orice contact cu Cerul. O altă categorie de oameni cred că mai există poate ceva dincolo de moartea trupului. Alţii înclină a crede. Răspunsul îl găsim în faptul că noi. necunoscătoare a fenomenelor din natură. acordă prea puţină atenţie preocupărilor sufleteşti. pentru care omul trebuie să se silească să o dobândească. cât trăieşti. în fine. se mărgineşte să propovăduiască doar dogma referitoare la conduita vieţii fizice. la ora fatală. iar trecerea se va face greu. sunt atât de înapoiate în cunoaşterea legilor spirituale şi sufleteşti. căci după moarte nu mai eşti decât un stârv nesimţitor. şi târziu. Unii nu cred în existenţa vieţii dincolo de moarte. cu goana după realizări pământeşti. uneori foarte târziu. Curiozitatea creşte când vedem că statele civilizate care domină pământul prin puterea lor militară. dar cei care le cunosc . considerând că viaţa omului este trăită acum pe pământ. si anume legea evoluţiei veşnice şi rolul vieţilor nenumărate. „Bucură-te. legislatori şi învăţaţi de acum 30. ajuns acolo. există oameni. Aşadar. şi ca atare se silesc să dobândească fericirea cerească. pe care viermii îl vor roade şi fărâmiţa. din această cauză. Dacă. se vede că există cel puţin trei categorii principale de oameni care au vederi deosebite asupra vieţii. ci într-o lume formată dintr-o materie diferită şi în condiţii cu totul deosebite de cele pământeşti. prin prosperitate economică şi descoperiri ştiinţifice. nemurirea spiritului şi reîntruparea acestuia — a pierdut orice cunoaştere referitoare la lumea invizibilă. omul vine cu idei false din lumea terestră. pentru că o biserică întreagă poate deveni 0 casă obişnuită când cei care intră în ea respiră doar în mărginirea lutului lor terestru. tibetanii etc. se silesc să-şi ducă existenţa terestră în deplină cunoştinţă de urmările ei.suflete bune. omenirea era mai simplă. Totul s-a isprăvit cu tine. cei care pretind că ar cunoaşte mecanismele lumii fizice.care a cunoscut şi propovăduit timp de două sute de ani după plecarea Domnului din preajma Pământului. toată vigoarea tinereţii. pentru a putea. Dar slujitorii bisericii nu pot da nici o lămurire despre această viaţă spirituală. Ea nu . animalelor şi a omului decât fenomene fizice. Din cele expuse. Bieţii oameni ar dori să se conformeze unei vieţi exemplare. al căror trecut se pierde în negura vremurilor. rămânând doar cu zidurile bisericilor care au devenit simple construcţii. care avem. S-ar fi cuvenit ca aceste taine să fie cunoscute de preoţimea tuturor religiilor şi să fie comunicate omului. pe când în ţările occidentale persoanele clarvăzătoare sunt foarte rare. chimice şi biologice. multă vreme spiritul nu e lămurit unde se află. nu se mai crede în nemurirea spiritului. 1 Occidentalii. când mintea omului este mai clară şi când suma cunoştinţelor terestre duce la concluzia existenţei unei Divinităţi şi a unui plan de evoluţie. a treia categorie cunoaşte o parte din Adevăr şi se sileşte să ducă o viaţă corectă. Acest act general şi natural a generat nenumărate presupuneri şi diferitele credinţe. cu viaţa lor intensă. omule. iar azi. se zbate în neştiinţă.o ţin ascunsă. Ei vorbesc despre o viaţă din lumea cealaltă. pe când un copac devine templu sfânt când este îmbrăţişat de două mâini a căror suflet este un canal al Divinităţii. află că nu mai este în lumea fizică. Preoţimea creştină . şi anume că există o altă viaţă. ca să urce pe scara cunoaşterii şi a moralităţii. iar popoare sărace şi înapoiate cunosc unele legi şi fenomene din domeniul invizibilului. cum este.000 de ani. Popoarele Orientului pe lângă satisfacerea vieţii trupeşti. puterile îor sufleteşti sunt mai mari. neştiutoare. cu o agonie prelungită. foarte puţini la număr.Moartea 51 încrederea. care cunoscând ceva din ceea ce se află dincolo de vălul ce desparte lumea vizibilă de cea invizibilă.

un ministru sau orice altă personalitate. In timpurile îndepărtate iniţiaţii transmiteau oral discipolilor aceste cunoştinţe. cu aceleaşi simţăminte. cum se reîntrupează şi traiul său în spaţiu. străine între ele şi aflate în ţări îndepărtate unele de altele. rolul vieţii şi legile care îi domină evoluţia. neştiutor. pentru că ideile lucrează asupra ei asemenea unor forţe. îndemnând-o să nu mai genereze cauze ale căror efecte se vor întoarce împotriva ei. auzit şi experimentat omul în diferitele sale vieţi terestre. coborâte printre noi. nici nu şi-a revenit bine din zăpăceala trecerii pe poarta marţii şi este copleşit de tristeţea. duhul său are un grad evolutiv inferior. cu acelaşi bagaj intelectual şi moral. demnă. Moartea fizică nu schimbă cu nimic ceea ce a văzut. dar admirabil ca moralitate. Fenomenul se petrece ca şi cum unul şi acelaşi om şi-ar dezbrăca un pardesiu şi l-ar agăţa în cui. la Fiinţa supremă.nu ştie nici ea. bunul-simţ cere să citeşti. Cunoscându-se aceste taine. Dar e posibil ca un biet cioban.omul nu va mai cădea în greşeala de a boci zile şi ani plecarea în lumea invizibilă a celor dragi. cu afecte şi pasiuni pe care le-a avut până atunci. prin compararea lor s-au ales părţile comune şi constant transmise. un biet ţăran. prin care să cerceteze lucrurile şi faptele. Deşi omenirea este încă departe de cunoaşterea înaltelor taine ale naturii. Prin aceste comunicări ele ne descriu existenţa lor în imensitatea spaţiilor. producând asupra lui o impresie penibilă. După moartea fizică. cât aş dori ca fraţii mei să ajungă cu toţii la cunoaşterea acestor adevăruri. In felul acesta. cu altei cuvinte. frăţescă. cu aceeaşi judecată. Doamne. Prin urmare valoarea unei entităţi spirituale nu se măsoară după rangul său social pământesc. Or o sumă de legi ce privesc aceleaşi fenomene. o sută. ca entitate spirituală. senzaţiile trăite cu ocazia trecerii pragului morţii. a căror unde eterice străbat spaţiile din jurai pământului. pământenii. iar în prezent. fără ca măcar să le studieze. şi moartea nu va mai stârni groaza încercată de toţi cei care nu cunosc Adevărul. Aceste unde. să le cântărească şi să extragă din ele Adevărul. Tatăl creator. în eternitate. aceste comunicări nu sunt crezute de ignoranţi. de vibraţiile simţămintelor de durere. ca să nu zic stupid. Este la mintea celui mai simplu om că dacă explicaţiile referitoare la modul în care moare omul. pentru cei care s-au făcut culpabili în lumea pământeană. formând diferite tratate. Când va ajunge să se convingă că moartea e un act absolut natural. orânduite de Tine în lume! Pentru că cine se osteneşte să studieze această ştiinţă. Logica. îl tulbură atât de puternic. deşi Tatăl ceresc a dat fiecărui om judecată. sub ce formă şi cât timp îşi petrece omul existenţa în aceste locuri . omenirea va vedea în actul morţii o simplă trecere de la o formă de viaţă la alta. Oare. Biserica era iniţial în posesia Adevărului. constituindu-se Doctrina revelată.fiind o trecere necesară dintr-o formă de trai într-alta . calităţi şi defecte. cei care se pretind savanţi le neagă cu încăpăţânare. . Această durere îl zguduie atât de mult. după cunoştinţele sale lumeşti. mai O. Sărmanul spirit. pentru că fenomenele se produc veşnic după aceleaşi legi. după care se desfăşoară viaţa. Cunoaşterea acestei ştiinţe nu te va mai lăsa să cazi în greşeala atâtor bănuieli şi superstiţii. Unde este iadul şi raiul. o mie de comunicări făcute în timpuri diferite şi unor persoane clarvăzătoare. dar azi nu mai este în măsură să ne descrie originea vieţii. îşi pierde omul personalitatea? Desigur că el rămâne absolut acelaşi. se potrivesc la douăzeci.52 Din tainele vieţii şi ale universului . este nepermis. o anumită lungime de undă. prin acest act. Obţinute de la autori diferiţi. omenirea află azi despre rostul spiritului şi sufletului în lumea fizică şi metafizică. linia vieţii umane va fi mai fermă. şi de o viaţă fericită în rai. având o anumită forţă. In general. ca orice necesitate fiziologică . la deşteptarea sa în lumea spaţială. nu va mai greşi! Cunoştinţele cu privire la univers şi viaţă constituie o ştiinţă.Prima carte mai este în măsură să explice viaţa omului după moarte. să cercetezi şi să cauţi să te convingi prin propriile tale simţuri. şi cu toate acestea. dintr-o închisoare la libertate. ce bântuie omenirea. să nu le dai crezare. despre creaţia Tatălui şi despre natura şi atributele Fiinţei supreme. Raportul dintre om şi Creatorul lumilor văzute şi nevăzute se numeşte religie. produse totdeauna în aceleaşi condiţii. ci după vechimea scânteii sale divine. după gradul său de evoluţie morală şi intelectuală. totuşi citirea şi auzirea lor o pune pe gânduri. ocupând în viaţa cerească un înalt grad spiritual. pentru a ne bucura de fericirea vieţii spaţiale. în ţări şi timpuri diferite. jale şi deznădejde ale celor rămaşi în lumea fizică. citit. Din expunerea ei. El va şti că durerea sa produce vibraţii. mărginindu-se doar la simple afirmaţii despre o viaţă plină de chinuri în iad. pentru cei care s-au conformat preceptelor propovăduite de Sfânta Scriptură. el nu este nici mai presus nici mai prejos de gradul său evolutiv. după destrupare să fie o mare lumină spirituală. se aştern pe hârtie. şi într-o oarecare măsură îşi va schimba conduita. merg şi se adresează direct celui plecat din lumea fizică. Dar această ştiinţă te poartă către Autorul tuturor forţelor şi legilor stabilite. oferindu-ne totodată sublime sfaturi prin care să ducem o viaţă cuminte. Se poate întâmpla ca într-o viaţă terestră o entitate spirituală să fie un profesor universitar. formează o ştiinţă. Cunoscând câte puţin din aceste taine. interpretată de fiecare biserică după bunul său plac. asemănătoare oarecum ieşirii dintr-o casă în curte. oricine are ocazia să descopere comunicările entităţilor spirituale luminoase. prin judecăţi infirme şi mărginite. norme fixe.

mai frumos. în limita permisă de superiorii entităţilor spirituale cu care comunică. sărmanul. a-1 căror spirit a revenit de foarte multe ori la viaţa trupească. încât în loc să-1 ajute la desluşirea noii situaţii.semnul deznădejdii. dacă odaia este întunecată. ori printr-o străfulgerare.pentru cel ce se roagă şi pentru cel pentru care se roagă . de sănătate. cei mai mulţi vor crede în existenţa spiritului veşnic nemuritor. iar pe de altă parte ajutaţi pe iubitul vostru din spaţiu. Tatăl doreşte ca omul. la adăpostirea. Astfel. să vă înălţaţi gândul cu iubire. a trăit până către bătrâneţe în întunericul vieţii fizice. la mângâierea celui întristat. Chemând mental pe cei iubiţi. Nu mai este nevoie de aceste demonstraţii arhaice. oamenii. de pe vremea când omenirea abia se orienta în viaţă. pentru a-i vizita pe cei lăsaţi jos. „Rugaţi-vă pentru el. oamenii trupeşti vor lua legătura cu lumea spirituală. Orice efort este insuficient pentru a convinge. mai spiritual. de la electron Ia univers. flllidică — materie pe care o concentrează cu puterea voinţei şi a gândului lor până aproape de a . să lucreze la marea operă de solidaritate. cuvenită gradului său evolutiv. Este mai bine. aproape de pământ. mai demn. îşi sprijină capul pe pieptul nostru. atunci vor înţelege tainele naşterii. ne pomenim că ghidul ne anunţă prezenţa lui Vasile. ori chiar să-i ajute efectiv în activitatea lor intelectuală sau fizică. spargerea de la sine a unui pahar. dar venind aici a dat peste o beznă şi mai profundă. va ajunge să-i vadă şi să-i audă pe cei din lumea spaţială. în această idee. între noi. Suferinţele iubiţilor săi lăsaţi jos. ca şi bietul copilaş în primii săi ani de existenţă. O faptă necugetată. ne-am propus să ne rugăm pentru sufletul său. când se îngropa sau se ardea soţia. îmbrăcarea şi hrănirea celui în mizerie. aceşti clarvăzători se pot întreţine cu ei. care în virtutea legii corespondenţei va primi unde fluidice superioare şi situaţia lui se va îmbunătăţi. după ce a părăsit lumea fizică. din alte întrupări.miezul spiritului lor. Evident. îl întristează atât de mult. primind răspuns la întrebări. ciocănituri în oglindă sau geam. la ajutorarea celui slab. sau era îngropat cu armele sale. în numele celui plecat. căci. al regretului plecării în lumea luminii. Au fost timpuri de grozavă ignoranţă. asistenţii. în zona spaţială. Dacă îi iubiţi cu adevărat pe cei plecaţi de lângă voi. cum arde jăratecul trupul vostru. rugându-vă zilnic pentru luminarea şi avansarea pe cărarea vieţii lor veşnice. având în vedere legea solidarităţii. trezind prin suferinţă la o conştiinţă superioară scânteia divină din ei . Ele vin mereu lângă noi. să aprindem câte o lumânare la biserică şi să facem câte o mică pomană în numele lui. de haina neagră. aşa cum vorbim şi ne înţelegem azi noi.Sfântul Mina. al celui drag." Noi. spre perfect.ca vorba sau gândul să fie tradus în faptă. născut orb în lumea voastră. A trecut o vreme şi într-o seară. Ilustrez această recomandare cu un exemplu. Dar la o vreme. ne mulţumeşte şi ne aduce la cunoştinţă că a început să se risipească bezna din jurul său şi că întrezăreşte lumina materiilor spaţiale. rămân imperceptibile organelor noastre senzoriale. la o şedinţă. la avansarea lui. să nu coboare la suprafaţa pământului. şi nu-i dau posibilitatea sufletească să se despartă de ei. indiferent de neam sau religie. crezând că termină cu nenorocirea. când omenirea avansând mereu pe cărarea nevăzută a progresului spiritual. nu-i mai plângeţi. Atunci. Va veni vremea. peste mii şi mii de ani. într-una din zilele lui decembrie 1936. din necunoaşterea legilor vieţii şi ale morţii. vorbele şi mai ales pe faptele sale. pentru a îndemna pe toată lumea să se lase de doliu. Dar până atunci. care a dobândit un grad înalt pe scara evoluţiei. dar având vehicole formate din materii subtile celei fizice. disperat de soarta lui. ghidul cercului nostru de revelaţie . Tot ce există în natură. căci aceste lacrimi îi ard fluidic. ale vieţii şi ale morţii. sărmanul şi-a curmat viaţa. Se întristează când ne văd şi ne fac cunoscută prezenţa lor prin mici semne: trosnituri de obiecte. ne sărută. duhurile neavând trap nu pot ajuta în această direcţie decât pe cale deveni o forţă fizică. Alături de aceste rugăciuni este de mare folos . ajutaţi. pentru a se înălţa în sfera cerească. care. doar acei oameni au darul de a auzi şi vedea lumea spirituală cu locuitorii săi. Vai lui! A scăpat de întunericul lumii voastre. prin care acum e şi mai nenorocit. ne îmbrăţişează. deşi absolut liber în gândurile. după posibilitatea voastră. Prin aceasta ajutaţi un greşit al vieţii. în planul pământesc. pentru a-i sugestiona cu îndemnuri de curaj sau a-i ajuta. e legat unul de altul. cu respect. de crepul de jale . sclavul şi calul celui plecat în lumea sferelor cereşti. care în cuvinte foarte înduioşătoare. ne recomandă să ne rugăm pentru sufletul unui oarecare Vasile. pe orice nenorocit ieşit în cale. şi motivul pentru care Tatăl ceresc populează din veşnicie spaţiile infinite cu miliarde de corpuri cereşti. aceştia îl trag în jos. lângă ei. şi foarte târziu ia cunoştinţă pe deplin de mediul unde se află. Prin concentrare mentală. A trecut vremea când în mormânt se puneau bani pentru ca defunctul să aibă cu ce plăti transportul şi taxele pe la diferitele vămi cereşti. formând un bloc condus pe calea destinului spre mai bine. Nu există entitate spirituală.Moartea 53 încât multă vreme nu-şi poate lămuri noua stare. dându-le fluide de întărire fizică. îi fac un rău. şi din egoismul lor că nu-1 mai au fizic printre ei.

într-o seară îi aude cu mirare din nou „glasul". care îl cheamă şi unde se va prăvăli. fratele îl va da în judecată. Cu cât legătura fluidică dintre trup şi suflet este mai mare. Degajarea spiritului se face pe nesimţite. să spui: „E imposibil! Această afirmaţie nu este serioasă. cerându-i o pretinsă sumă pe care ar fi primit-o de la mama lui. în general. şi ele depind mai ales de meritul. în Bucureşti. Lumea terestră de azi. Ce va fi. orice greşeală. am aflat de existenţa acestor vieţuitoare. peste câteva zile primeşte citaţie de chemare în judecată.nu se pot vedea cu ochiul liber nici în apă. care îl trage pe nesimţite într-un somn dulce. Entitatea spirituală a făcut această comunicare cu de la sine putere. Or corpul vieţuitorului fiind sub această limită e transparent şi razele de lumină trec prin el şi—1 scaldă într-un ocean de lumină din care cauză bietul nostru ochi nu-1 mai vede. într-adevăr. omul al cărui trap moare simte o durere mai mare şi agonia este mai lungă.trei-şapte miimi dintr-un milimetru . momentul destrapării spiritului este plin de frică. fără permisul superiorului său. avea im coleg cu care se înţelegea foarte bine. foarte lent. dar nu îţi voi comunica nimic. şi anume. Potrivit trecutului său spiritual. Pe vremea când era elev la şcoala comercială din Bucureşti. să spui: „Poate o fi aşa! Voi cerceta. care nu a cunoscut decât plăcerile materiale. Iată. care măreşte de mai multe mii de ori. separarea spiritului de coipul fizic se face gradat. am fost pedepsit să mă nasc în sânul unei mame aici. Cuminte este ca atunci când auzi despre o problemă care depăşeşte sfera cunoştinţelor tale sau despre un fenomen ce ţi se pare ieşit din comun. Voi da un exemplu. sentenţios.locuitor al Cerului . se influenţează una pe alta şi se ajută la ascensiunea entităţii spirituale pe Scara lui Iacob. Pentru omul cu multe greşeli. Am stat în întunericul întrupării şi după naştere. Acum iată-mă iar liber şi voi mai veni la tine.Prima carte Orice comunicare fără învoire prealabilă este pedepsită. Intr-o seară. omul nu le vede dar cu toate acestea ele există. nici pe corpurile sau obiectele din jurul nostru? Nu! Pentru că ochiul nostru nu percepe decât până la o anumită limită. uitând că e vremelnic pe acest pământ! . va forma mâine pe cea spirituală din spaţiu. dar neexistând nici o probă. aude „glasul" fostului său coleg . milos şi moral. A trecut mai bine de un an şi cetăţeanul nu a mai fost vizitat din spaţiu de prietenul său spiritual. îl cuprinde o piroteală. de unde nici nu se aşteptă. care cu mare dragoste m-a purtat la sânul ei." Dar nu ţi-e permis ca fără nici un studiu. fără învoirea celor mai mari. fratele pierde procesul.care îi aduce la cunoştinţă că în curând va avea o mare nemulţumire. Trăia în Bucureşti un cetăţean care ducea o viaţă cuminte şi retrasă. fie de către noi. lăsând în lacrimi şi durere pe sărmana mea mamă. cât de mică.54 Din tainele vieţii ţi ale universului . mentalul cetăţeanului fiind liber şi liniştit. se plăteşte. câtă agonie Ia omul lipit de bunurile pământului. întorcându-se în lumea spirituală. moartea se manifestă sub forma unei slăbiciuni. iar ei ne trimit noii-născuţi. trupul meu a mai trăit câteva luni. Acest coleg a părăsit de tânăr viaţa terestră. A sosit timpul ca pe lângă cunoştinţele referitoare la materia fizică. întrebându-1 de ce a lipsit atâta vreme. Câtă luptă. deoarece prin îndeplinirea datoriilor morale nu s-a legat puternic de partea materială a acestei lumi. pentru greşeala sa a fost judecată şi condamnată la o nouă întrapare. primeşte următorul răspuns: „Dragul meu. Domnul 1-a învrednicit cu darul auzului spiritual. de înălţimea morală a spiritului care părăseşte pământul. şi voi avea ocazia să mă conving. înainte de moartea acesteia. Pentru cel blând. Noi trimitem în spaţiu morţii noştri. unde va merge? Are impresia că în faţă i se deschide un abis. în veşnicie. fără nici o cercetare. rostul şi viaţa celor două lumi care se întrepătrund. fie de către voi. nici în aer. despre activitatea lor malefică sau benefică. Uneori această separare se face cu mult înaintea încetării funcţiilor organismului uman. La fel se petece cu entităţile spirituale. din modestul său venit. care fiind atât de mici ." A nega este uşor şi comod. să cunoaştem şi fiinţele spirituale. prin urmare a fost slab unit de corpul său fizic. după care m-am întors. plăcut. şi de atunci s-au scris mii de pagini despre viaţa şi forma lor. Actul morţii Senzaţiile care preced şi urmează actul morţii fizice sunt infinit de variate de la om la om. Urmarea a fost că. nu este cunoscută de ştiinţă!" Am ştiut noi ceva despre existenţa microbilor. pentru faptul că te-am prevenit de ceea ce intenţiona fratele tău. Când s-a descoperit microscopul. spre infinita cunoaştere şi putere.

spiritul se strecoară afară prin creştetul capului. o respiraţie profundă. Treptat. de o întunecime. s-a eliberat din stânsoarea materiei. se observă stingerea treptată a funcţiilor vitale. nici împăratul. exploziile lor sufleteşti. în jurai său. Această aureolă poate fi observată. după care retragerea continuă în lungul gâtului. pierdut ca într-un vis. nici săracul.dintre care una este călăuza în noua viaţă spaţială . nici o ştiinţă omenească nu mai poate împiedica plecarea spiritului din lumea fizică şi trecerea lui în lumea spirituală. s-ar abţine de la ele. ba chiar contribuie uneori la rechemarea sa în trup. sub forma unei cete alburii.■Moartea 55 Când omul e gata să treacă din viaţa pământească în viaţa cerească. mai materialiste. şi-a părăsit haina trupească. o dată cu ultimul suspin. Nimic nu se uită. pentru că nu mai primeşte influxuri suficiente de la sufletul retras treptat din corpul fizic. Dacă lumea ar şti cât rău face spiritului prin aceste văicăreli. în caz de accident. Entităţile spirituale inferioare. acest proces este scurt şi rapid. pentru ca din nou. plecaţi deja din lumea terestră. Panorama întregii vieţi terestre se derulează fulgerător. Omul real. cordonul se rupe şi spiritul îşi ia zborul spre regiunile subtile ale spaţiului. Vitalitatea părăsind extremităţile trapului. Cauza reducerii treptate a puterilor trupului se datorează corpului vital. de către j cei care veghează muribundul. Din cauza comprimării perispiritului în encefal. văzându-şi i defilând prin mental toate actele vieţii. Aici se face un mic popas. Când ora morţii a sunat. . părăsesc trapul prin gură. tulbură spiritul care se destrapează şi nu-i dau libertatea necesară de a se separa de trup.nu mai este nici bogatul. în momentul când perispiritul începe să-şi desfacă legăturile de celulele trapului. Se vede aşa cum este în realitate . în fine. perete sau fereastră. îşi vede ambiţiile neîmplinite sau succesul obţinut. ce radiază { prin craniu. ci omul cu merite şi greşeli. fiinţe fiuidice. să efectueze destruparea hotărâtă. iar în caz de boală. pentru câteva momente. cel veşnic. ajungând în cap. Dacă l-am iubit cu adevărat pe acest om.au venit. jalea copleşeşte sufletul lor. să-1 ajute la destrapare şi apoi să-1 conducă în noua sa călătorie. din iubirea ce o poartă celui care părăseşte pământul. asemenea unui cinematograf. vede recunoştinţa celor pe care i-a mângâiat. deşi organele fac mari sforţări pentru a-şi îndeplini în continuare rolul. pe întuneric. nici ţăranul. în aceste momente. în fine. dar nu văd nimic. se adună. se impune să ne stăpânim durerea. unde înconjoară sistemul cerebral. ce se înalţă spre tavanul încăperii. imaginile acţiunilor se derulează înaintea spiritului. slăbiciunea fiziologică îl cuprinde pe om cu o derulare mai lentă. după care spiritul este cuprins de o amnezie completă. Corpul vital nu mai are vitalitate suficientă. întreţinătorul vieţii trupeşti. trecând prin tavan. şi în această tăcere religioasă să ne rugăm şi să mulţumim Celui care a orânduit atât de sublim creaţia. iar cei de faţă ascultă. întâmplările prin care a trecut şi manifestările sale de ! cruzime sau iubire. formând înjurai său^o aureolă. Totul s-a isprăvit. Uneori întreţine conversaţie cu ei. de -o inconştienţă desăvârşită. cei din jurai mortului sunt cuprinşi de fiori. un suspin adânc este semnul separării complete a spiritului de trap. Perispiritul se retrage în lungul picioarelor. în care îşi recunoaşte părinţii sau prietenii. învelit de perispirit. fără nici o dificultate. să facem linişte absolută în junii său. Aceste manifestări sunt fapte necugetate. cu mari sforţări. nici o putere din lume. Până când nu s-a rapt cordonul fluidic . Aceste fiinţe invizibile . vorbirea se manifestă sub voinţa spiritului exteriorizat şi muribundul spune că vede în cameră. plâng şi se aruncă peste trapul ce moare. se simt furnicături în tălpile picioarelor.sistemul cerebrospinal mai funcţionează. apoi în lungul [ abdomenului. sau ura celor pe care i-a făcut să sufere. acesta dobândeşte o puternică luminozitate. dar totul e în zadar.sufletul fiind legat de corpul fizic . j perispiritul se retrage din picioare şi mâini. se concentrează şi ia forma trapului ce îşi sfârşeşte viaţa. pentru că ţipetele lor. stingându-se ca o candelă în care s-a consumat untdelemnul. După ce întreaga masă fluidică a perispiritului s-a degajat din coipul fizic. omul e dus. în acest moment solemn. în acest moment inima îşi opreşte activitatea. se uită. şi se întâlneşte în piept cu partea venită din mâini. acestea se I răcesc şi îşi pierd sensibilitatea.

în lumea suferinţei şi a întunericului spiritual. referitoare la actul morţii. ci să ne plângem pe noi. Să nu-i mai plângem pe iubiţii noştri. Să nu-1 plângem pe cel ce se destrapează. pentru că încă n-am terminat seria încercărilor şi sufletul lor e torturat de mila ce ne-o poartă. „Omul este bătrân. Se străduiesc să întărească trapul şi sufletul nostru. Ei ne plâng. A venit însă timpul să-şi părăsească trapul. pentru a trece cu uşurinţă încercările ce vor contribui la evoluţia noastră spirituală. Ce se petrece în preajma . dar sănătos. cei rămaşi încă în valea plângerii. pentru a ne susţine în existenţa noastră tristă pe acest pământ. şi din spaţiu.în acest fel să ajutăm entităţii spirituale care părăseşte planul fizic să dobândească puteri şi să se desprindă cu uşurinţă de trapul său. ochii lor vor fi mereu îndreptaţi spre noi. cu drept cuvânt. într-o lume unde omul este mai conştient şi mai cunoscător al legilor eterne. pentru că ne vor vizita. în continuare voi reda comunicarea unei entităţi spirituale superioare. dragostea şi ajutorai lor vor lucra pentru ridicarea noastră. pentru a se naşte în lumea cerească.

absorbind din el cantităţi de fluid eteric. Destrupătorul ar putea împiedica asimilarea de fluide din timpul nopţii. fluidul perimat.trupesc sau carnal şi semifluidic sau eteric. care după zece ani de temniţă a uitat să mai trăiască în libertate. un mesager special. Stând zi şi noapte lângă el. Aşadar o entitate spirituală destrupată execută o operaţie ocultă şi clandestină asupra unei entităţi spirituale întrupate. soseşte termenul destrupării — termen fixat înainte de momentul întrupării entităţii spirituale . nici nu s-ar gândi la altă existenţă. dintre trup şi spirit. când spiritul iese din tmpul adormit. unde domnesc Legile sfinte şi eterne ale universului. în felul acesta. Această absorbire se face ziua prin actul respiraţiei. despre şcoala terestră pe care deocamdată a terminat-o. dar încă e bine şi sănătos. şi îl introduce în corpul său eteric. te-ai bucurat în el. Acest mesager se apropie de omul ajuns la capătul existenţei sale pământeşti. Or această cruzime nu este permisă în lumea cerească. Vede. cel iubit se topeşte din zi în zi. Slăbiciunea omului bătrân nu provine de la sugestiile strecurate de mesagerul destrupător. De moarte nici nu vrea să audă. ci numai îşi părăseşte cele două învelişuri fizice . începe să-i fure din fluidul fizic. Aceştia caută să-i combată presupunerile. nu pentru el. Când. Se vede îmbătrânit şi totuşi ar mai dori să trăiască. aceasta producându-se doar în caz de accident sau sinucidere. în mod consecvent şi progresiv. dublul eteric este reintrodus în trup. Legătura dintre spirit şi corpul fizic a devenit atât de puternică. regenerarea lui? Corpul vital se reînnoieşte. E drept că nu mai are vioiciunea şi vigoarea din tinereţe.nimeni nu a rămas veşnic aici. spiritul adună din atmosfera înconjurătoare fluid eteric fizic sau semieteric. pentru că omul nu moare. îi este dragă viaţa în corpul său fizic. Viaţa în comun. în această operaţie nu se amestecă nici o altă entitate spirituală. acum a sosit momentul să te reîntorci la noi». când spiritul îşi părăseşte tmpul.56 Din tainele vieţii şi ale universului . aflat în atmosfera din jurul globului vostru. ci de la operaţiile executate de acesta metodic şi cu mare răbdare. Să vedem în ce constă această operaţie. dar ce folos? pentru că destrupătorul îi ia o cantitate mai mare de fluid decât absoarbe el noaptea. existând doar pentru alţii. Se simte bine în el. se hrăneşte noaptea cu fluide magnetice. numit destrupător. mesagerul destrupător se adresează direct spiritului evadat din peştera trupului. are presimţiri că s-a apropiat socoteala pământească şi începe să comunice această impresie celor din jurul său. prizonier în întunericul trupului. deoarece fiecare este conştientă că se procedează la o faptă bună. memoria. fiind asemenea unui ocnaş. se stinge ca o candelă ce şi-a consumat uleiul.dar parcă acest fenomen e departe de el. iar ziua. sufletul a învăţat să-şi hrănească vehicolul eteric sau corpul vital. Defluidizarea corpului fizic se face ziua. Dar cum totul în univers are un sfârşit. Odată această două modalităţi: în timpul zilei îşi hrăneşte tmpul prin alimente. dar este mult mai intensă noaptea. Spiritul mesager-destrupător. 1-a condus şi cămia îi datorează o serie de realizări.spirit către spirit . şi că se acţionează conform ordinelor superioare.îşi hrăneşte cu fluid eteric corpul vital.Prima carte acestui ceas final? Doreşte oare spiritul să-şi părăsească tmpul pe care 1-a armonizat. Atât de bine s-a obişnuit entitatea spirituală în corpurile sale fizice. în patria spiritelor. în virtutea Legii divine. în stare de somn. cei întmpaţi. fără ştirea spiritului. Cum se face repararea. de plăceri şi bucurii? Anii s-au scurs. deşi văd şi ei adevărul. eteric. va trebui să plece. aşa şi omul. viaţa din mijlocul materiei fizice. încât dacă nu şi-ar simţi slăbită puterea. la o vreme. şi mai ales.despre frumuseţile sferelor cereşti.din înălţimile spaţiilor soseşte o entitate spirituală. care în definitiv este şi el de natură fizică. Dar şi corpul eteric funcţionează şi din această cauză se uzează şi el. ale materiei fizice. toţi şi toate vieţuitoarele trebuie să părăsească. Voi. ai suferit cu el. vederea şi auzul. împreună cu o parte din corpul vital. Defluidizarea bruscă i^u este permisă. Noaptea. Vrea să se mai bucure de frumuseţile şi bunurile pământului. omul fizic se hrăneşte prin . date în virtutea Legilor divine. destrupătorul îl influenţează. nu în curând! Fraţilor. am întrebuinţat termenul vostru . trăgând după el învelişurile perispirituale. are idei vagi că nu mai are mult de stat printre oameni.dar cu preponderenţă noaptea . aude că a murit cutare ori cutare . Prin puterea voinţei şi a gândului. ai stat destul în acest trup al tău. vă reparaţi trupul prin asimilarea alimentelor digerate. care stă mereu în preajma moşului nostru. sfere infinite din jurul pământului. şi anume la eliberarea unei entităţi spirituale din cătuşele cărnii. absorbire îndeplinită. când se află în casa lui de lut. îi spune că a sosit momentul să se reîntoarcă acasă. îl demagnetizează sau defluidizeazâ. să-1 încurajeze. Ziua îi sugerează ideea că viaţa pe pământ e trecătoare . se repară prin absorbirea fluidului semimaterial. şi tot ziua .«a muri». i-a unit într-o legătură deosebit de puternică. zi şi noapte. spunându-i: «Frate. şi începe să-i vorbească noaptea . Astfel. vă susţineţi. subtil şi nevăzut. spiritul bătrânului începe să se convingă. silind în acelaşi timp să iasă din interiorul său elementele uzate. vrând-nevrând. dar el nu este potrivit. bietul om mănâncă ziua alimente fizice. Prin urmare. despre vremelnicia vieţii terestre. în această perioadă de timp. încât nu-i mai vine să plece din ele. dar aceasta ar însemna pentru duhul exteriorizat al bătrânului. o tortură mai vie decât chinuirea trupului prin frustrarea de hrană fizică.

" Corpul omului se poate compara cu o clădire. părăsind pe cei dragi de pe pământ. dar mai ales se împacă cu ideea că Tatăl îl recheamă la El.fraţi. se atrag între ele. Acest proces se petrece până înjurai vârstei de 28 de ani. nu se mai produce electricitate. generând în corpul lor electricitate. fratele sau prietenul lor. şi această mişcare este provocată de o mică ramură a marelui curent cosmic. devine mai sensibil. Schema. canavaua trupului omenesc o croieşte spiritul. celulele se înmulţesc şi trapul creşte. îl înconjoară şi stau în aşteptarea ieşirii sale din trup. numite micelii. sosesc entităţile spirituale din familia sa . bătrânul nostru. cu misiunea de a rupe cordonul fluidic ce uneşte perispiritul de corpul vital. fratele spaţial retrage zi de zi o anumită cantitate din fluidul corpului vital al celui pregătit să părăsească viaţa terestră. eliberând astfel firele fluidice ale perispiritului de corpul fizic. trapul rămâne acelaşi. magnetism în masa celulei. pentru ca la timpul oportun. Acest specialist. Urmează perioada când celulele uzate se înlocuiesc pe măsura distrugerii lor. care taie cordonul ombilical ce uneşte copilul de placenta mamei sale. înnodate cu corpul său fizic. folosind drept materie primă fluidul ce însoţeşte cele două elemente sexuale ale părinţilor. se deprinde cu ideea plecării. începe dezorganizarea sa şi celulele nu mai au forţa necesară funcţionării lor. Celulele care se reînnoiesc pe o distanţă mare de timp şi se reduc ultimele sunt celulele nervoase. mai senzitiv la undele vibraţiilor psihice sosite din spaţiu. numită protoplasma şi un mic corp strălucitor . prin inducţie. face operaţia de slăbire a adeziunii perispiritului de corpul fizic. în dreptul organului din care lipseşte cantitatea de fluid vital. cunoscător şi meşter în desfacerea legăturilor fluidice. în general. încetul cu încetul. dansează în jurai nucleului. Printre firele acestei canavale. cei de pe pământ.la mijloc. Toată această operă de reparare. în care se înalţă ziduri de cărămizi. ce constituie o muzică sublimă. Graţie acestei forţe magnetice. Prin prezenţa lor. numit nucleu. slăbeşte vitalitatea organului respectiv. copii . uneori apar aici şi . un medic ceresc. O dată cu ele soseşte şi o entitate spirituală. necesar întreţinerii mişcării miceliilor celulare. dintr-o materie asemănătoare luată mereu de la părinţii copilului. este gata de a se întoarce în Cer. a taliei trapului şi apar zbârciturile pielii . In caz de plecare prin boală. Totalitatea reţelei pe care este clădit trapul nostru formează corpul vital. a sosit ziua fericită pentru cei care se vor bucura de sosirea lui în Cer. prin vibraţiile corpurilor lor spirituale şi prin rugăciunea lor. celulele ţin una de alta. în masa protoplasmei se află o mulţime de granule microscopice. El are un rol asemănător cu al moaşei voastre terestre. Astfel spiritul. se freacă de protoplasma. care se despart de părintele. un expert al spaţiului. Atunci ele coboară ca fulgerul. când celulele noi nu le mai înlocuiesc în acelaşi număr pe cele uzate — constatăm scăderea grăsimii. Canavaua creşte şi paralel cu ea creşte şi trupul micuţului din pântecele mamei. de înlocuire. şi ca urmare. miceliile din interiorul protoplasmei se mişcă. o substanţă asemănătoare albuşului de ou . se orânduiesc celulele născute din diviziunea oului. encefalul este cel din urmă organ ce pierde contactul cu perispiritul. părinţi.la interior. să se facă cu OA mai mare uşurinţă. Pe parcurs. care circulă prin întregul cosmos şi în tot ce se află în el. La începutul vieţii umane. şi în măsura în care îi slăbesc puterile fizice spiritul se eliberează de milioanele de legături nevăzute. surori. In fine. în fine. Ele vin atrase de tainicele legături magnetice şi de vibraţiile primite. începe să se împace cu ideea părăsirii lucrurilor scumpe lui. sănătos până mai lunile trecute. pentru a despărţi încăperile între ele. înlesnesc descătuşarea spiritului de corpul fizic. dezvoltându-se cu ajutorul materiilor venite de la mamă. şi tristă pentru .de aici debilitatea celor ajunşi în vârstă. Către sfârşitul vieţii. şi în acelaşi timp celulele se ordonează după liniile acestor fire. desprinderea spiritului de trap. Din această cauză. Prin mişcarea lor. Totalitatea electricităţii din micelii produce. reducerea treptată a sistemului muscular. vine a treia parte a vieţii terestre. construită iniţial pe un schelet de beton armat. fiind ceva mai eliberat. şi constituie ceea ce se numeşte coeziune celulară. sub conducerea spiritului stăpân.Moartea şy Omul se topeşte ca o lumânare. spiritul îşi măreşte reţeaua. în momentul începerii operei de reîntrupare. Din această cauză. dar mai ales unele de altele. se face sub imboldul. fizician ceresc. în fine.care au părăsit pământul înaintea lui. se alătură omului mesagerul-destrupător. aflând că iubitul lor pământean. Când ceasul cel mare a bătut. fiecare celulă se compune din trei părţi: o membrană la exterior. şi deci nici magnetism. Sub influenţa acestui curent vital. nemaiavând la dispoziţie dinamismul asigurat de miceliile din celulele numeroase avute în anii precedenţi. un spirit din spaţiu de un anumit grad. Materia corpului vital este într-o veşnică circulaţie.

care interzice distrugerea. Dar nu numai atât. vegherii.o pot uşura din această tortură de neînchipuit. spiritul mamei trebuie să înţeleagă grozăvia faptei comise. Slăbiciunea funcţională a acestui organ produce. Dar ce diferenţă între moartea unuia şi a celuilalt. pentru a fi puse în ritmul evoluţiei normale şi generale. viaţa trupului ruinat de boală. se sinucide. spiritul îşi ia zborul către sferele cereşti. după meritele vieţii sale terestre. ca fiind data părăsirii corpului fizic. o dată ce spiritul . de neînchipuit. provocându-i dureri atroce. spre locul rezervat lui.a ei sau a celor rămaşi în urma ei . cerută şi voită de el prin libeiul său arbitru. Pentru a şterge cât mai mult din lista greşelilor făcute în alte vieţi. până la exasperare. prin dezertarea sa de la şcoala vieţii planetare. a uitat .a fost expulzat din temniţa sa. Se poate întâmpla ca din cauza acestor demersuri. Entitatea spirituală. intervine mesagerul-destrupător şi desprinde ultimele fire ale legăturii cu acest corp fizic redus şi fără putere. în acest caz moare şi copilul. Eliberat cu totul. spiritul mamei iese din corpul său fizic . cunoscând că se apropie termenul fatal. a entităţilor spirituale. prin influenţă. instrumentul orânduit de Tatăl divin ca să-1 ajute în învăţarea iubirii. ca în cazul sinucigaşilor.conform Legii . să coboare entităţi spirituale la o nouă viaţă terestră. şi de obicei este aplicat spiritelor leneşe. de la distanţă. scânteia însoţită de perispiritul său. va rămâne pe lângăAcadavrul său până în ziua când ar fi trebuit să-1 părăsească în mod firesc.Prima carte vietăţi microscopice. atâtea feluri de a părăsi trupul la ora fatală. o tulburare şi în alte organe interne şi astfel tot trupul slăbeşte în puteri iar omul se topeşte ca şi ceara la para focului. Prin urmare. Din acest considerent. Evident. Din acest motiv moartea acestui om. va scăpa şi de mizeria ei. a încălcat Legea divină. sosit ca fulgerul.un mijloc brutal pentru a scăpa de el. el va repeta mereu actul sinuciderii. întreţinând. S-a stins viaţa din el. Acesta. cu mari sforţări. dar ea nu-şi asumă responsabilitatea de a trece prin procesele fiziologice ale sarcinii şi urmările ei. Numai rugăciunea fierbinte către Cel Atotputernic . lângă cadavru. se face uşor. în tot acest timp. Legea divină a hotărât. care au nevoie de zguduiri.cu mare greutate. dureri repetate până în ziua fixată în destinul ei. nefericitul de el! Prin actul său nesocotit.prin violenţa accidentului . Venind jos. Câţi oameni. Din acest motiv el va suferi şi mai groaznic în viaţa cerească şi în vieţile lui trupeşti viitoare. să moară. cheamă pe misionarul desemnat de a-1 asista în momentul producerii accidentului. ca om. Iată o femeie devenită mamă. iese în afara corpului său fizic bolnav. indolente. dureri sufleteşti. dar fiind o deşteptare a conştiinţei entităţii spirituale. Vai. Nu vrea să nască şi să se încarce cu neplăcerile. comisă. plânge şi crede că este năpăstuit de soarta impusă de Tatăl divin.58 Din tainele vieţii şi ale universului . Astfel se adevereşte vorba omului . constituie pentru ea o fericire. zi cu zi. resimţind durerile de naştere ale unei mame. Spiritul copilului se desparte cu uşurinţă de embrionul din pântecele mamei. a mamei fiind echivalentă cu sinuciderea. ceas cu ceas. conform destinului său. entitatea spirituală asistentă care însoţeşte toată viaţa terestră a acestui om. Un ultim efort şi totul s-a isprăvit. şi în această existenţă terestră oftează. a cerut Forului suprem o viaţă grea. Moartea prin sinucidere are un alt aspect.ceea ce el însuşi a cerut. Duhul omului care şi-a distrus trupul. legăturile fiind puţine şi slabe. După o vreme." . plină de boli. Când s-a împlinit termenul durerii şi mâhnirii la care trebuia supus. copiii prin care. i se pare că nu mai poate îndura această viaţă şi crezând că dacă va pieri de pe arena vieţii. duhul. din care cauză are o agonie sfâşietoare. îşi revine şi îşi recunoaşte greşeala şi născând cu plăcere. cu toată dragostea.nepregătit de mesagerul-destrupător . de comoţii puternice. amărăciuni şi lipsuri materiale de tot felul. taie rând pe rând ultimele rădăcini fluidice ce mai reţin spiritul de trup. greutăţile şi responsabilitatea alăptării. creşterii şi educaţiei copilului.„Tot răul spre bine. Se naşte în ea dorinţa de a reveni pe pământ pentru a-şi repara greşeala. încrezut în puterile sale. devenind mamă Când omul moare prin accident dreptaşul. Acest caz de destrupare este adoptat foarte rar de către înaltul For Judecătoresc al Pământului. Treptat. O asemenea moarte este o durere. iar copilul fiind victima mamei. voite de ea. însă. recurge la avort . Legea divină a sortit ca spiritul să stea. la ora cea sfântă. care desăvârşesc opera distragerii celulare. până la nebunie. viruşi. o perturbare. o nenorocire pentru omul terestra.

de trap. în acest caz. întorşi înaintea lui din planul fizic.Zilele trec.Moartea 59 Există cazuri când un bărbat sau o femeie sunt întrupări ale unor frumoase lumini cereşti. O desprindere uşoară de trup o au şi cei idioţi. urmată de o înţelegere între spiritul mesager destrupător şi spiritul întrupat. destraparea se face foarte uşor. au oftat şi au plecat. s-au întors pe partea cealaltă. în scopul conştientizării sau a plăţii unor greşeli din trecut. legăturile sufleteşti dintre trap şi spirit fiind foarte slabe. din alte vieţi. să părăsească trupul şi viaţa terestră. o luptă de natură mentală şi fluidică se angajează între cei doi. ca şi în cazul entităţilor spirituale miloase şi drepte. sunt trimişi în jurul candidatului la moartea fizică. . prin buna învoire a entităţii spirituale întrupate. care abia mai ţinea captiv sufletul de trup. Opera mesagerului-destrupător este foarte redusă: taie cordonul fluidic care ţine legat spiritul. în acest caz. provocând în adâncul sufletului lor o mare. cu mult superioare. pe când erau în spaţiu . în continuare vom cunoaşte actul morţii. această cumplită formă de viaţă. Ca spirite. Din situaţiile prezentate mai sus. din care. o negrăită durere sufletească. el se opune. ajuns la finele existenţei terestre. Când a sosit termenul plecării. de o oarecare momeală. în acest scop. Această stare fizică dezavantajată a fost urmarea unor mari şi grozave greşeli din alte vieţi. O simplă formalitate legală. în locul forţei. şiretenie.mesagerul-destrupător .va ieşi învingător. asemănător cu cel avut în viaţa terestră precedentă. prin boală. au împins spiritul la exteriorul trapului. şi dacă nu mai au formă umană. S-a obişnuit în el şi îi place aici printre oamenii trupeşti. Rolul mesagerului-destrupător a fost. prin intermediul corpului vital. în unele cazuri spiritul întrupat s-a ataşat atât de tare de viaţa şi bucuriile pământeşti. luându-şi zborul în spaţiu. vin şi se arată spiritului candidat la naşterea în lumea spaţiilor şi stau toată noaptea de vorbă. au acceptat în mod conştient. spiritul se decide să nu se mai agate cu disperare de materia carnală. Iată cum glăsuieşte el. La ora fatală. mângâiere şi iubire în jurul lor. spre ispăşire. cu îmbrăcămintea pe care au purtat-o.sinucidere. şi la nevoie o găsesc înregistrată în arhiva spirituală a planetei noastre. în afară de fratele misionar. Fizionomia şi forma trupului lor o păstrează perfect în memoria lor spirituală. conducându-1 din exterior. ca o notă mai amănunţită a fenomenului destrupării. la ora cea sfântă nu mai rămâne de făcut decât o mică sforţare şi spiritul urmat de suflet se desprinde de trup. una din marile Lumini ale Pământului. crimă ori accident. când şi-au dat consimţământul grăind: Amin! Aceste dureri sufleteşti. şi el trebuie să se întoarcă în marea patrie cerească. de trupul în care şi-a dus atâţia ani nenorocita existenţă terestră.diferă pe pământ de cea a majorităţii oamenilor. orbi. 2. se face uz de diplomaţie. vrând-nevrând. semănând blândeţe. schilozi etc. au uitat de ceea ce s-au angajat în faţa Forului suprem. mesagerul-destrupător îşi impune voinţa şi puterea. care îi procură atâtea plăceri lumeşti.bătrâneţe. cocoşaţi. prin conduita celor care au dus o viaţă cuminte. foarte redus. pe baza comunicărilor primite de la Sfântul Mina. trezindu-i în suflet dorul după ei. prin violenţa produsă de un liber arbitra nesocotit . dar revenind . aducându-i aminte cu multă duioşie de cei dragi. nu vrea să părăsească viaţa temporară.ca om trupesc în lumea fizică. 3. Dar legea e lege. uneori foarte de timpuriu. Oamenii aceştia trec de la viaţa trupească la cea spaţială ca într-un vis. Există situaţii când destruparea se face cu o uşurinţă de care se miră cei de faţă. De multe ori. iubiţii săi. în cele din urmă entitatea spirituală întrupată se va supune şi va trebui. desigur. spiritul şi perispiritul se află deja în afara trupului. dorul după cei dragi se intensifică şi după un timp. în acest caz se stabileşte o conversaţie de la spirit la spirit. tăind numai cordonul fluidic. în urma acestei înţelegeri operaţiile destrupării decurg în mod normal şi treptat. avându-se în vedere provocarea durerii în sufletele celor dragi. Ei vin. nu vrea să revină la viaţa veşnică. căci a sosit timpul recoltării roadelor semănate pe pământ în existenţa sa terestră.mâhnire. Astfel. din cauza uzurii corpului . fără nici o durere. resimţite ani de-a rândul. fără nici un zbucium. cel superior . prin suflet. Starea lor fizică voită de ei sau acceptată. Ca urmare a dispoziţiei sale sufleteşti. adună materie fluidică şi îşi fabrică un corp fluidic. O dată ce au luat înfăţişarea ultimei lor întrupări. se poate deduce că moartea survine: 1. încât nici nu vrea să audă de părăsirea trupului. .

însă această revenire e de scurtă durată. Cum spiritul nu poate sta în preajma globului pământesc fără acest înveliş.Prima carte „Greu ş-a afundat în lut spiritul când s-a reîntrupat. materia sa se descompune în minerale. este absolut necesară. să părăsească din prima secundă trapul. duhul e luat de spiritele asistente şi este înconjurat cu o reţea fluidică creată de ele. Dezbrăcarea hainei planetare trebuie să se facă treptat. Iată motivul pentru care recomand . superior celui dintâi. în care se va întrupa spiritul în viitor. în momentul întrupării lor. cu puteri dublate. Al doilea. când i se va da una potrivită ascensiunii sale evolutive. pentru a nu mai avea puterea de a reţine. şi nu brusc. aceasta se risipeşte şi dizolvă în spaţiul înconjurător. o haină provizorie în care se va prezenta în faţa Forului suprem. pentru că foiţele spirituale. pentru a înlesni desprinderea spiritului ce şi-a terminat şcoala vieţii terestre. încât spiritul este rechemat. care prin jalea şi prin dorinţa lor de a menţine printre ei pe iubitul lor. Prezenţa acestor mari entităţi spirituale. dar tot atât de greu se desprinde din lut la ora fatală.să iasă cea dintâi. Motivul acestei operaţii este următorul. aducându-se prejudicii viitoarei sale reîntrupări. taie pe rând toate firele fluidice ce sunt aninate de celulele trupului. şi-1 aglutinează într-o masă care prin memoria ce o posedă . Această forţă atractivă a celor iubiţi este neutralizată.şi ale universului . şi deci perfecţionată.familia şi prietenii muribundului. Cel mai mic în grad are rolul de a demagnetiza şi deelectriza corpul fizic. în acelaşi timp. Se întâmplă uneori. meşter în mânuirea fluidelor. pentru că altfel spiritul suferă. După ce spiritul s-a desprins de trup şi a devenit liber. rând pe rând. Cât priveşte materia hainei planetare dezbrăcate. reia pentru câteva clipe cursul vieţii terestre.căci orice materie îşi are viaţa şi memoria sa . operă asemănătoare cu tăierea rădăcinilor unui copac. de sfâşietoare. Această materie planetară va servi entităţilor spirituale de acelaşi grad evolutiv cu a entităţii care a dezbrăcat acest corp planetar.fir cu fir. sufletul. pentru că în acest caz spiritul va suferi pe tot timpul şederii sale în spaţiu. Acest destrupător. privind şi chiar vorbind conştient în lumea fizică. lângă muribund să nu stea decât o singură persoană. Al treilea. De aici necesitatea ca în ultimele momente. Din această cauză spiritul suferă o comoţie în urma căreia îşi pierde pentru multă vreme conştiinţa. în acest mod fiecare materie a creaţiei este spiritualizată. asupra scânteii spiritului. absolut identică cu forma trupului ce agonizează pe patul de moarte. aceste particule eterice de o calitate inferioară vor prejudicia felul şi calitatea noului corp fizic. dezagregarea corpului este lentă. pe cale de eliberare. exercită o foiţă de reţinere puternică. Aşadar o haină nouă se va creea din materia ce a mai fost utilizată. In acest scop. să se adune într-o cameră mai depărtată şi să rămână acolo în tăcere şi rugăciune. urcând tot mai sus pe treptele evoluţiei. atrag din nou în afară pe cel care şi-a întrerupt calea spre descătuşare. de cel mai înalt grad ierarhic. superior celui de-al doilea. Toţi ceilalţi . a unui puternic magnet spiritual. fiecare cu o misiune specială. pentru ca ea . El atrage la exteriorul corpului fizic . deoarece prin incinerare ultimele legături fluidice ale trapului cu fostul său stăpân şi constructor se rup brusc. adeseori se află membrii familiei sale. Aceste legături trebuie rupte treptat.înmormântarea în locul incinerării. i se tulbură claritatea conştiinţei. sosesc trei mesageri-destrupători. deschizând ochii. iar legăturile fluidice se desprind încet de tot ce a aparţinut fostului trap pământesc.în special occidentalilor vechiului continent . O dată ce cordonul fluidic ce leagă sufletul de trup a fost tăiat. pentru că în jurul muribundului. spiritele destrupătoare îl îmbracă cu o nouă haină fluidică. asemenea unui sorb. este învinsă de forţa atractiv spirituală a entităţilor superioare. Deşi devenit liber. pentru ca după ea să vină. pentru a uşura efortul celui ce-şi părăseşte cuşca în care s-a prins atât de puternic la reîntruparea sa. în plus.fiind de esenţă divină . se străduieşte ca nu cumva să mai rămână legat de perispirit resturi din materia eterică a corpului vital. prin forţa sa atractivă. treptat.60 Din tainele vieţii . atrăgând toate particulele eterice ce formează perispiritul spiritului. particulă cu particulă . acest savant al spaţiilor lucrează asupra celei mai divine părţi din om. După gradul evolutiv al entităţii spirituale care se destrupează. oarecum galvanizat de dorinţa vie a celor din jurul său. readus din nou în trupul său.tot perispiritul. care prezidează destruparea. spirite superioare sosite la momentul hotărât. celelalte părţi componente ale spiritului. ca să poată fi smuls din pământ." . ca forţa celor din jurul muribundului să fie atât de puternică. cu mare prudenţă. Prin înmormântare. operează din exterior. eterică.se adună într-o formă umană. cele şapte haine eterice ale scânteii. spiritele asistente îl dezbracă şi de haina planetară. la crearea unui nou înveliş planetar. e nevoie de concursul mai multor forţe spaţiale. spiritul mai păstrează oarecum legături fluidico-sufleteşti cu fostul său trap. care. a destrupătorilor.

acum nu mă mai plâng de ceea ce mi s-a întâmplat.. ca şi cum ar fi fost gravate în mintea mea. va avea o mare valoare pentru demonstrarea existenţei reale a lumii spirituale. acestea vor fi aduse de către ghidul cercului. Dar aceşti domni. din veşnicie. judecătorul Peckam. prietenilor sau cunoştinţelor noastre. Numai după relatările lor vom putea reconstitui întreaga serie de fenomene ce au loc în momentul morţii fizice. prin intermediul unui medium. Nu-mi amintesc să fi suferit. în timpuri şi localităţi diferite. trăgând după el sufletul sau perispiritul. dar numai într-un cerc de revelaţie condus de un ghid. Fiind întrebată ce impresii a avut când a intrat în lumea spirituală. am revăzut ca într-o panoramă evenimentele întregii mele existenţe." la moarte. Toate scenele. Nici unul din amicii mei. . din rândul rudelor. ce au simţit. am însoţit-o pe mama. în formule luminoase. dată fiind natura minunată a noii mele existenţe. Din acel moment. Or din cele primite până acum. care a pierit într-un naufragiu. din copilărie şi până rni-au apărat părinţii. concordă între ele. n-au lipsit la apel. în nivelul spaţial în care se află. Fără să invocăm noi anumite spirite. nu poate exista nici o îndoială că cele văzute şi simţite de spiritele care se destrupează sunt o realitate ce constituie un capitol din marea serie de fenomene desfăşurate în natură. aparţin lumii fizice. Wolfe. unde îşi va petrece existenţa o bună vreme . „Majoritatea oamenilor ridiculizează conceptul unei lumi spirituale.trebuie să luăm legătura cu Cerul. din SUA. aşadar ele nu ne pot orienta asupra senzaţiilor resimţite de spirit în momentele când. In momentul când mă afundam în mare. se constată că învăţămintele transmise de entităţile spirituale care ni se revelează prin mediumi diferiţi. Cu toate acestea. entitatea spirituală a răspuns. Iată un mic pasaj din expunerea făcută de judecătorul american Edmonds. venită pentru a mă primi şi conduce.Moartea 5/ Voi prezenta câteva expuneri ale unor entităţi spirituale. Este evident că. în momentul morţii. „. o concordanţă de informaţii fundamentale şi repetate. care ne descriu principalele impresii trăite în momentul trecerii lor din lumea fizică în cea spirituală. procedând astfel. răceală sau asfixiere." Voi descrie una din comunicările celor ce au trecut pragul morţii. văzute de cei din jurul muribundului.până trece în deplină conştiinţă în lumea spirituală. referitoare la moartea bunului său prieten şi coleg. oferindu-ne prilejul de a compara între ele detaliile conţinute în diferitele comunicări obţinute. dând dovadă de o energie pe care n-am înţeles-o decât abia acum. îşi dau aerul că ar cunoaşte toate fenomenele naturii? Cărţile literaturii revelate sunt deosebit de importante pentru că ne dau o idee asupra lumii spirituale. Iată cum se exprimă eminentul profesor universitar Hyslop. într-un spital. şi ne vor descrie cum au trecut pragul morţii. Primul sentiment penibil m-a cuprins când îmi zbură gândul la scumpul meu frate. extrasă din lucrarea eminentului profesor universitar italian Bozzano. care dispreţuiesc cu atâta uşurinţă aceste probleme de o covârşitoare importanţă. Când m-am scufundat în apă. Dacă aceste comunicări se vor potrivi şi asemăna în părţile lor fundamentale cu cele primite de alţi mediumi. de o mare Lumină cerească. M-am desprins de trup aproape fără să-mi dau seama şi avându-mi soţia strânsă lângă mine. în asemenea împrejurări. şi mama îmi întinse mâna şi mă trase din apă. care se zdrobeau deasupra capului meu. dar mama îmi observă neliniştea şi-mi spuse: «Fratele tău nu va întârzia să vină şi el aici». toate acţiunile făcute în decursul vieţii trupeşti. Pentru a cunoaşte cât mai pe larg întreaga gamă de fapte ce au loc în momentul când spiritul părăseşte corpul său fizic . orice sentiment dureros dispăru din sufletul meu. după ce a studiat ani de zile fenomenele spirituale şi mesajele primite de la entităţile spirituale care au părăsit lumea trupească. păşeşte pragul existenţei lumii fizice. nu am încercat nici o senzaţie de frică. mi-au trecut prin faţa privirii. Nu-mi amintesc de asemenea să fi auzit zgomotul valurilor. Fenomenele exterioare. în timpul războiului pentru abolirea sclaviei dintre statele de nord şi cele de sud ale SUA. văzut şi auzit în jurul lor în acele momente şi cum se simt acum în sfera. intitulată „Letters and Tracts on Spiritualism". Comunicarea provine de la entitatea spirituală a unui soldat care a murit de tifos. ţinându-mi soţia în braţe. desigur că n-aş fi adoptat pe acela impus de legea destinului. Dacă aş fi putut să-mi aleg în acel moment modul destmpării. nu se gândesc că. O expunere şi mai interesantă o găsim în cartea „Startling Fact in Modern Spiritualism" scrisă de medicul american E.. Numai entităţile spirituale care au trecut prin această experienţă ne pot descrie impresiile şi ideile avute în momentul părăsirii trupului.

Mi-am amintit deodată de toate evenimentele vieţii. M-am culcat şi am dormit mult timp. camarazi pe care eu însumi îi îngropasem.Povesteşte-ne primele tale impresii când ai sosit în lumea spirituală. . de tot ce am văzut şi auzit. fără excepţie. Odată sosiţi. mi se părea că umblu pe pământ solid şi am văzut o femeie bătrână. Dar aripa morţii o dată trecută. . precum şi metodele întrebuinţate. din momentul destrupării mele până în momentul când îmi făcui intrarea în lumea spiritelor. Procesul morţii fizice . spiritul preotului N. Peekam. prin traiul său pe pământ. Lumea noastră este cea mentală. iată-te. Pot afirma că prima mea impresie în lumea spirituală a fost proba că iubirea soţiei mele nu slăbise prin moartea ei. gândul meu lucra într-una. In mod normal.Am avut o senzaţie asemănătoare cu aceea când te cuprinde somnul.62 Din tainele vieţii şi ale universului . îmi spuse că trebuie să mă odihnesc şi să dorm. pentru a-i întări. Ai venit la noi?» Am privit-o cu atenţie şi deodată am strigat: «O. mamă-mare. spunându-mi: «Jim. intelectuale şi spirituale. a gândului. Duhul la început nu bagă de seamă că a dezbrăcat trapul. . Acolo. Ea m-a condus departe de acel loc. cu puterea gândului. Aveam asupra acestui subiect idei confuze şi nesigure.ale unui paradis rezervat celor buni şi ale unui infern gata să înghită pe cei răi. Nu rămânea decât să faci teorie şi să ai credinţă în Dumnezeu. Ei vor intra în noua existenţă după cum cer condiţiile lor morale. Dar până la această întunecare. Dincolo de moarte ne aşteaptă pe fiecare o situaţie pregătită de noi pe pământ. a fost întâlnirea cu scumpa mea soţie. referitoare la moartea sa fizică.Prima carte „M-am simţit ca şi cum m-aş deştepta din somn. am rămas profund mirat în faţa realităţii. de tot ceea ce am făcut. dragul meu Jim. mai ales când moartea a rapt legături afective puternice. care mi se adresă. în aceste condiţii. e inutil să mai spun că atunci când m-am găsit în lumea spiritelor. Pe timpul meu nu se prea cunoştea posibilitatea comunicării cu entităţile spirituale. nici împiedica întâlnirea a două spirite care s-au iubit pe pământ. către condiţiile de existenţă corespunzătoare meritelor şi lipsurilor noastre.proces care poate dura uneori im timp foarte lung . care se învârteau mereu înjurai concepţiilor obişnuite . tu eşti?» «Eu sunt. Una din primele descoperiri în această nouă lume a fost aceea de a mă descoperi pe mine însumi. Dar ceea ce constituia pentru mine suprema bucurie. Adevărata mea personalitate se desfăşura înaintea mea cu toată cruzimea culorilor şi această descoperire nu era prea măgulitoare pentru fiinţa mea. Toate entităţile spirituale. când ies din criza morţii sunt primite de conducători experimentaţi. surori. vine o dezlegare sublimă: spiritul renaşte la o nouă existenţă. nu mi-am putut face nici o idee despre existenţa omului dincolo de mormânt. Nu poţi să te duci în alt loc decât în sfera de care aparţii. le-am gustat ca şi atunci când s-au produs. spus şi gândit.ca şi cel al renaşterii în lumea spirituală . plină de devotament şi afectuoase mângâieri. următoarele idei. de îndată"ce încetează funcţiile trapului .Ce ai simţit apoi? . Aici aveam bunici. După destrupare. Dar în lumea spirituală nimeni nu e părăsit." Extragem un caz din lucrarea intitulată „The Morrow of Death by Amicus". . Omul merge după moartea sa în locul de el pregătit.suferinţele fizice şi mâhnirea sufletului încetează şi ele. n-au venit să mă primească. consola şi asista.Locuinţa de care îmi vorbeşti are aspectul unei case de pe pământ? . orice doreşti. când gmdurile se pierd încetul cu încetul. cu o precizie de neînfrânt. lucra de care mă miram grozav. dar dacă se întâmplă să observe prea devreme acest lucru. Marea lege a afinităţii reglează acest proces inexorabil. Moartea nu poate suprima afecţiunea. întărit şi ajutat de persoane cunoscute pe pământ şi care mă precedaseră în marea călătorie. îmi aminteam de jocurile şi glumele din copilărie. Voi descrie în două cuvinte natura substanţei întrebuinţate în construcţiile sau creaţiile mediului nostru spiritual. el rămâne deosebit de tulburat. care mă înconjura cu toată atenţia.Desigur. care. Mediul care îi va primi va fi determinat de gradul lor de spiritualitate. Stockwell comunică prin mediumul numit Ernest H. cu toate acestea. Tot . „Când eram în lumea terestră. în lumea spiritelor poţi să creezi. A. fraţi. în acel moment.este foarte interesant. Vino cu mine». Aveam o vagă bănuială că s-a întâmplat cu mine ceva ciudat. dar nu puteam să-mi dau seama ce anume. îmi vedeam trupul întins pe pat şi-mi ziceam: «Ce fenomen ciudat!» Am privit înjurai meu şi mare mi-a fost mirarea când i-am văzut pe cei trei camarazi ai mei ucişi în tranşeele din faţa Wickburg-ului.Vă spun că cei trei camarazi nu m-au părăsit. el se adună cu semenii săi. la locuinţa ei. Nu mă mai simţeam bolnav. Credinţa o aveam. Am fost primit. gravitând în sânul acelor legiuni spirituale în mijlocul cărora se va simţi foarte bine. Primii mei paşi în lumea cerească au fost supravegheaţi de ghidul meu. Calificările noastre spirituale ne fac să gravităm. şi încetul cu încetul se trece gradat la starea de inconştienţă absolută. în această culegere de comunicări.

constituie una din numeroasele taine pe care Isus din Nazaret nu le-a propovăduit decât ucenicilor Săi. într-un mediu necunoscut. un singur sentiment domina atunci conştiinţa mea. ea comunică prietenei sale. cum se întâmplă adesea. citind şi auzind despre fenomenele şi manifestările spiritului a devenit credincioasă. iar unii chiar deloc cele afirmate de noi. Mă simţeam gata să înfrâng criza morţii cu o seninătate filosofică. cei ce trăiesc în mediul terestru. dar degeaba. Iată fraza în discuţie: «Fără îndoială. nu prea înţelegeam sensul conversaţiei lor. Am rămas deci liniştită în faţa progresiei lente a agoniei mele. toate emoţiile. Atunci m-am decis să întrerup bârfa lor. M-am deşteptat marcată de un sentiment de ciudă.tot atât de solidă şi durabilă ca piatra şi metalele din mediul vostru terestru. şi treptat o somnolenţă mă năpădi. Mi-am propus chiar să urmăresc. Mi se părea că înot în afara trupului meu. dar văzând. în jurul nostru iau formă creaţiile gândirii noastre. fireşte. Ameninţările bisericii pierduseră de mult orice putere asupra mea. Dar ele nu au luat în seamă chemarea mea şi continuau să vorbească mai departe. Nu vedeam nimic din ceea ce credeam că se va produce în timpul crizei morţii. în virtutea căreia evenimentele vieţii se derulează în conştiinţa muribundului. Cu toate acestea. tot ce e utilizat aici. ca să vadă că n-am murit şi că acum mă simt mai bine ca oricând." Voi descrie acum ideile şi impresiile unei doamne care în timpul vieţii trupeşti nu prea frecventa biserica. Dar concentrându-mi mai bine atenţia. un cearşaf alb îl acoperea. Asemenea vouă şi eu îmi imaginam că toate creaţiile de aici sunt formate dintr-o materie vaporoasă. era o excentrică». sperând să pot comunica. tot ce există pare a fi constituit după felul cum a lucrat gândirea. te asigur că procesul de care îţi vorbesc este foarte simplu. mergând eu la ele. Ascultându-le prin uşa întredeschisă. Dar am rămas uimită. Cu toate că nu am fost o femeie prea drăgăstoasă. ajung să prind înţelesul cuvintelor lor. care scapă cercetătorilor ştiinţifici. Vouă vă este greu. că în cursul acelei perioade de semiconştienţă. De aceea am hotărât să o chem pe una din ele. şi anume iubirea purtată persoanelor dragi pe care le părăseam. când îţi dai seama că ai dormit peste timpul convenit. Casele sunt zidite de spirite specializate în a modela. numai ca să aud conversaţia lor. Eu nu am avut nimic din acestea. Atenţia îndreptată asupra actului morţii mele fizice sfârşi prin a mă obosi. am văzut că ele sunt. sunt rezultatul foiţei' creatoare a gândului voit şi cu un scop determinat.Moartea 53 ceea ce se vede aici. să conceperi asemenea lucruri. radical deosebit de al nostru. ceea ce îmi demonstra că nu eram pe punctul de a muri. Mă simţeam bine. reflectam asupra faptului că am mai încercat o senzaţie asemănătoare de două ori în viaţa mea pământească. altele. care era medium. Am chemat din nou. risipind teama produsă de ora fatală asupra omului. vor înţelege cu greu. care a precedat starea de inconştienţă totală. Unele din ele sunt exteriorizări inconştiente ale unor spirite. lucra ciudat: îl puteam vedea şi prin această pânză şi am recunoscut în acel manechin trăsăturile mele. Desigur. cu o voce şi mai tare. pentru că omenirea de atunci nu era coaptă pentru a le primi. această materie eterică. învăţămintele date acum pământenilor. ce înseamnă asta? Mă credeau moartă? îmi veni ideea că poate doar se prefac. Prima reluă: «Pentru asta a fost lovită mereu de atâtea nenorociri». Eram surprinsă. Nu voiam să pierd această supremă ocazie de a câştiga cunoştinţe psihologice. Trecând dincolo. doamna Dufey. da. observaţiile mele. Cine era manechinul aşezat în patul meu. O altă voce răspunse: «O.în raport cu noi . un singur gând. dar venind aici. tot atât de solide şi viu colorate ca şi obiectele solide şi colorate ale mediului terestra. mai târziu. Dar în curând această deşteptare mi s-a părut şi mai dulce decât perioada care precedase somnul. prin actul morţii fizice. este creaţia gândirii. care se unesc şi se armonizează cu gândurile celorlalţi. ca un cadavru? L-am examinat şi am văzut că avea braţele încrucişate pe piept şi picioarele întinse şi ţepene. Noi suntem fiinţe construite din gândire. şi în plus era o încăpăţânată în părerile ei». Şi aşa mai departe. vorbeau de mine întrebuinţând verbul la imperfect. Era atât de dulce şi mă odihnea atât de bine. Aici. spirituală. cu faţa palidă. Dar. şi existăm într-o lume creată prin gândire. Substanţa asupra căreia se exercită forţa gândirii este . aud în camera vecină câteva persoane vorbind cu jumătate de voce. urma conversaţia asupra unor incidente din viaţa mea. în felul lor. natural şi eficace. Citisem descrieri interesante. «Dumnezeul meu! înseamnă că am murit!» - . Deodată. Chiar corpul nostru spiritual prin care ne exercităm activitatea este o creaţie substanţială a gândului Creatorului. cu interesul unui cercetător. că mă consideră moartă. făcând astfel un serviciu umanităţii. prin puterea gândului. referitoare la un fel de «epilog al morţii». Mă sileam ca raţiunea să-mi stăpânească toate impulsurile. din contră. „Ştiam că am să mor. şi totuşi nu-mi era teamă de această plecare. apropierea domoală a marelui ceas.

dar m-am trezit în mijlocul unei câmpii întinse. Frumuseţea peisajului era de nedescris. Această stare n-a durat decât un moment. După încetarea convulsiilor. Trei entităţi contemplam acest cadavru. Adormisem în lumea pământenilor şi m-am deşteptat în lumea entităţilor spirituale. după moartea tatălui meu. însă. fulgerător. dragii mei copii. Tot trecutul meu apăru şi năvăli ca un val în conştiinţa mea. nu pot să compun un text. Era un moment solemn şi înfricoşător. ca şi cum aş fi vrut să-i recâştig din ghearele morţii care mi-i răpise. Astfel că prima lecţie spirituală îmi era dată chiar de amicele mele. cu toate că a treia nu era văzută de celelalte două. pe care îi adoram. Dar unde sunt spiritele atâtor persoane scumpe. Ca atare. Ulterior ea scrie directorului revistei: „Nu am avut ocazia să mă instruiesc. N-am mai ezitat şi am întins braţele ca şi altădată pe pământ. Nu ştiam şi nu ştiu nimic despre experienţele spiritualiste. dar ca şi cum m-ar fi auzit cineva. dar groaza s-a risipit repede şi solemnitatea grandioasă a acestui eveniment a rămas singură. lucru ciudat: picioarele mele nu atingeau «pământul». m-am . şi astfel deveni un medium scriitor automat. Cum . care se străduia să-i comunice. se duse la o prietenă care poseda o planşetă cu literele alfabetului şi încercând să ia legătura cu fratele ei. fraze. Mergeam. cele două femei se ridicară pentru a veni să contemple. extraordinară! Probabil că murisem de vreo 24 de ore. am renunţat la şcoală. Cu mulţi ani în urmă. pentru ultima oară. Revista engleză „Light" publica în anul 1922. alunecam peste el. se prezenta spiritului meu cu o claritate de nedescris." Iată un crâmpei din comunicările fratelui său. spiritele care îmi comunică mă îndeamnă să prezint mesajele primite unei persoane competente în această privinţă. în Franţa. în acest scop. mă găseam pe marginea tranşeei. i Aflând de moartea fratelui ei. căci abia reflectam asupra acestor idei. Ceea ce făcu. din instinct.64 Din tainele vieţii şi ale universului . în care defectele caracterului meu erau exagerate şi deformate prin convexitatea sticlei reflectoare. Eram moartă! Ce senzaţie stranie — să te ştii mort şi totuşi să te simţi plin de viaţă! Cât de neştiutori sunt pământenii! Cum nu ştiu ei că murind. Mi s-a spus de cei de aici că moartea mea s-a produs în mai puţin de un minut.femeie simplă şi necunoscătoare a doctrinei reyelate . descoperi cu mirare că primeşte silabe. în fine. Izolarea în care mă aflam nu mă înfricoşa. Când am fost lovit. care murise pe câmpul de luptă. că a şi dispărut camera unde mă aflam. In curând. dar totuşi am încercat un penibil sentiment de decepţie. dar de data aceasta i-am strâns cu adevărat la sânul meu! «O. şi acum sunteţi ai mei pentru totdeauna!»" Cu regret întrerup expunerea acestui spirit care îşi revede apoi părinţii. pentru a-mi servi de consilieri şi ghizi. eşti animat de o viaţă nouă. v-am regăsit. era pentru prima oară când trebuia să mă văd în lumina în care mă vedeau alţii. cu privire la marea trecere şi la existenţa spirituală. dar cele cereşti sunt minunate. La 14 ani. în câteva numere consecutive. cât v-am dorit! Când au apărat aceşti tineri. comunicările trascendentale primite de doamna Hope Hunter . scumpii mei copii. trăsăturile amicei lor decedate. distrusă de suferinţă. întindeam braţele înainte. plângând pe mormântul lor. şi în acel moment o puternică senzaţie m-a copleşit. se deşteptă în ea dorinţa de a afla ceva despre el. Astfel. unul după altul doi copii mici. entitatea spirituală îi recomandă să părăsească planşeta şi să scrie. cuvinte. Peisajele pământului sunt frumoase.de la fratele ei mai tânăr. Adesea. tot ce-am sperat. Priveam aspectul feţei mele. cu lacrimi de durere şi disperare. cu toate că mi s-a părut că au durat ore.Prima carte mi-am zis. Cele spuse erau pentru mine ca şi o oglindă convexă aşezată în faţa vederii mele spirituale. Tot ce-am învăţat. Dar unde erau cei pe care îi iubisem? Unde erau amicii de care eram atât de legată pe pământ. o milă negrăită îmi copleşi sufletul. „Am murit lovit de un fragment de obuz. puneam în mormânt. pătrunzând până în adâncul sufletului. prietenii şi spiritul său ghid. pentru a examina şi alte mărturisiri din lumea spaţială. Convulsiile agoniei au fost foarte scurte. deci constată prezenţa unei inteligenţe. care au trecut înaintea mea frontiera morţii? Mă aşteptam să le văd ieşindu-mi înainte şi urându-mi bun sosit în lumea cerească. şi care au venit aici înaintea mea? Pentru ce această izolare în noua mea existenţă? Nu-mi amintesc să fi rostit aceste gânduri. am văzut înaintea mea doi tineri a căror frumuseţe întrecea tot ce spiritul uman poate să-şi imagineze. şi în timp ce cu mâna mea invizibilă am încercat să îndepărtez de pe frunte câteva şuviţe albe de păr. O. Trebuia să mă resemnez şi să ascult tot ce spuneau despre mine acele femei bârfitoare. dar.nu ştiu. deveniţi acum adulţi. Numai în acest moment mi-am dat seama că sunt în lumea spaţiilor cereşti. gândindu-mă la soarta acestui trup bătrân. am simţit că sunt copiii mei. ca întn-un vis. fără să le pot reduce la tăcere. O dată satisfăcute. de care mă vedeam separată acum pentru totdeauna. al cărei caracter l-au disecat cu atâta cruzime.

îi vedeam tot atât de bine ca şi cu ochii trupului. pentru ca să fie transportat la locul unde îl poartă dorinţa sa. pe când în realitate eram o umbră. pe care nu-1 cunoscusem în timpul vieţii mele terestre. îţi voi vorbi altă dată de ocupaţiile mele. mi-a fugit gândul la Cer. Era împreună cu tata-mare şi cu unchiul Waiter. 55 văzut din nou. tata îmi spuse: «Vrei să o vezi pe mama-mare?» Nu o întâlnisem încă în lumea spirituală. Fără acest sprijin. dar mi-am dat seama imediat că îl cunoşteam de pe când întrupat fiind. v-am văzut ca şi când eram printre voi. vă vedeam pe toţi ca pe o ceaţă. într-o altă comunicare. Primul gând al fratelui tău . Fireşte. . Şedea pe pat. aveam în cap descrierile din cărţile bisericeşti despre coruri şi harfe îngereşti. un spirit se apropie de mine. în timp ce corpul eteric se eliberează de trup. Procesul e asemănător cu acela al ieşirii fluturelui din crisalida sa. Dar ce ciudat! vedeam gândurile camarazilor mei! Am aflat astfel că au rămas foarte impresionaţi de moartea mea. dar ea nu a dat nici un semn că m-ar fi auzit. Or primul lucru este să convingi spiritul că nu e mort. unde trăim acum. Pentru acum. Voi încerca să-ţi explic cum s-a petrecut acest fenomen. care dă explicaţii referitoare la cele spuse de pupilul său. lucrurile diferă întrucâtva. ca spirite. când v-am vizitat acasă. Nu întrerupem lucrul nostru decât când ne simţim obosiţi. fluidele corpului vital. copilul. neputându-şi da seama că au murit. înainte de a pleca în război. aşteptând venirea mamei la noi. care te-au impresionat atât de mult. în momentul când îţi comunica. Mi-amintesc numai că în acest timp nu-mi mai vedeam camarazii şi nu mai auzeam zgomotul bătăliei. dar nu-mi puteam imagina adevărul. criza morţii este aceeaşi pentru toată lumea. şi deodatăjn-am trezit acasă la mine. era faptul că mă vedeam şi simţeam absolut ca şi mai înainte. Să ştii însă că oboseala noastră este de altă natură decât a voastră. în fond. în general. Imediat după moarte. Eram deosebit de emoţionat. entitatea adaugă detalii referitoare la momentul morţii sale: „Au murit şi alţi camarazi de-ai mei. în aceste condiţii este suficient ca el să se gândească la un loc oarecare. Apoi tata adăugă: «Formulează-ţi puternic dorinţa de a fi lângă ea şi eu voi face la fel». în timpul şederii în tranşee. pare pătrunde trupul. De aici tresăririle convulsive ale mâinii tale. cu această misiune sunt însărcinate rudele noului sosit. Iată comunicarea sa: „De îndată ce a fost lovit de o schijă de obuz. într-o zi." într-un alt mesaj. ca şi cu ochii trupului. tata mă conducea. i-arn adresat câteva cuvinte. Este o naştere întocmai ca şi a unui copil în mediul terestru. Era tatăl meu. voi îmi deveneaţi din ce în ce mai puţin corporali. Când amicul meu Frank s-a apropiat de cadavrul meu. Eu mi-am dat seama imediat că am murit. unde l-am văzut dormind alături de mama lui. După aceea. dezorientat. Fratele tău ţi-a spus că s-a transportat imediat la Somerset. pe măsură ce vitalitatea se retrage. nu m-am gândit niciodată la condiţiile probabile ale lumii spirituale. o ceaţă. la locul unde am căzut mort. înfricoşat. scumpa mea soţie Carrie. Necunoscutul i se prezenta teribil în spasmele agoniei sale.«Will». constatând cât de rău m-am purtat. a retrăit aceste grozave momente. ea găsindu-se într-un loc îndepărtat. adică vă văd aşa cum veţi fi aici. Ştiam că am murit! Aici mi s-a întâmplat un lucru ciudat: am văzut trecând pe dinaintea mea toate evenimentele vieţii mele. unde îşi văzu mama. ca umbre. Primul meu gând fugi la Ben al meu (micul său copil). dar când mă cheamă pe nume . Părăsind trupul său. După care m-a condus la locuinţa sa. . soţia şi pe tine cu soţul tău. Atunci am revenit în Franţa. fratele tău a ştiut că ora morţii a sosit pentru el. Pe urmă te-am văzut pe tine şi pe John (soţul sorei sale). pentru a da ajutor spiritului ce se destrupează. împreună. De asemenea nu-mi puteam explica faptul că atunci când vă vizitam. Dar pentru un soldat ucis fulgerător. Tata era toţ lângă mine. şi în perfectă . de ajutor. l-am văzut încă o dată. în primele momente nu l-am recunoscut. vin anumite entităţi spirituale. încurajându-mă şi spunându-mi că nu va trece mult şi-mi voi recâştiga echilibrul mental. aşa cum eram înainte.Moartea . Am făcut-o amândoi şi deodată ne-am avântat în spaţiu cu iuţeala fulgerului. după ce am murit. şi aici e nevoie de o îngrijire. spiritul mai rămâne câtva timp impregnat de fluide umane. pentru a se asigura că eram cu adevărat mort. M-am gândit apoi la mama şi m-am văzut transportat la ea. Aici sunt foarte ocupat. Dar ceea ce era de neînţeles pentru mine. ei însă. în timpul somnului. Eram apoi într-o stare de confuzie de idei. treptat. Aceasta înseamnă că el are încă raporturi cu lumea terestră. dar mai târziu. începe să se desfacă de el. el rămâne învelit numai de corpul sufletesc. corpul eteric. acum vă văd asemenea unor corpuri diafane. dar nu-mi puteam explica acest fapt. în momentul morţii. l-am recunoscut şi m-am aruncat plângând în braţele lui. de multe ori la el. şi aşa suntem cu toţii. intervine spiritul ghid al acestui tânăr. Mă vedeam soldat. credeau că visează. Nu mai ştiu cât timp am stat aşa. noapte bună!" ■.sănătate. pentru că vedeam la fel ca înainte. în mai puţin de o secundă am fost lângă ea. el s-ar simţi pierdut. Când a sosit momentul fatal.

şi fiind impregnat încă de fluide umane. care calcula timpul după intensitatea evenimentelor. iată-mă. dar ea ne apasă prin volumul său şi ne zguduie prin intensitatea sa. O tăcere de mormânt era în jurul meu. N-aş putea să-ţi spun cum se produce acest fenomen. După ce a înţeles noua stare şi lume în care se află. două persoane ce erau prietene. Gândirea e totul în lumea spirituală. ceea ce mă îngrozea. pe când cele două prietene erau din nou împreună şi comentau cele citite într-o carte a literaturii revelate. având chipul unui om brunet. când i-a vorbit. forme pe care toate entităţile spirituale ştiu să le citească. Când un pământean gândeşte. pe când doamna Dismore cânta la pian. ba chiar am o mare simpatie pentru toţi." Ne oprim aici. care mă încurajează. constatând cât de rău m-am purtat». Mi s-a aplicat un tratament energic. în general. bune sau rele. Am descris până acum comunicările unor entităţi spirituale care au dus pe pământ o viaţă morală obişnuită. făcând abstracţie de prezenţa spiritului.clarvăzătoare . Am fost identificat după hârtiile avute la mine. pentru a nu da o extensie prea mare acestei expuneri. o creştere a corpului spiritual există şi la noi. am fost cuprins de întunericul cel mai profund. Tatăl vostru a murit în plenitudinea vârstei adulte şi de aceea fiul său nu 1-a recunoscut. oricum. dar fundamentul lui rezidă din timpul existenţei noastre terestre. Faptul acesta are loc în viaţa spirituală. El spune: «Puteam să văd ceea ce gândeau camarazii mei». Fratele ţi-a comunicat cum 1-a întâlnit pe tatăl vostru. doamna Earle . şi venind vorba de persoana lui. i doamna Earle vede din nou aceeaşi fantomă. El se găsi deci instantaneu la ei. Un copil care părăseşte viaţa terestră creşte până atinge maturitatea. Apoi. într-adevăr. A doua zi. şi anume doamna Aimee Earle şi doamna Florence Dismore.Prima carte a fost îndreptafcu mare iubire către soţia şi micul său copil. Nu zăream nici o lumină. îl recunoscu totuşi. care în general. După aceea.îi atrage atenţia prietenei sale. pentru că transmiterea gândului este modul normal de conversaţie între entităţile spirituale. dar necesar.j îi spuse să nu răspundă nici un cuvânt acelui spirit şi să continue să citească. pipăind prin întuneric. Viziunea se desfăşoară înaintea noastră într-o secundă. Căzusem la baza unei stânci. în lumea spirituală nu te poţi înşela. Voi descrie acum cele comunicate de o entitate spirituală care s-a abătut din calea normală a vieţii. Comunicarea lui a venit prin doi mediumi. ca o spovedanie. sunt înregistrate pentru totdeauna în eterul care impregnează organismul nostru. ideile se exteriorizează din fruntea lui şi iau anumite forme concrete. La început nu 1-a recunoscut. până la punctul deplinei lui validităţi. Este absolut adevărat. spiritul a fost convins să-şi destăinuie.care era de faţă şi totuşi invizibil tuturor . precede sancţiunilor ce vor urma şi cărora trebuie cu toţii să ne supunem. Ţi-am explicat altă dată. O secundă dn viaţa terestră mi-a fost de ajuns să mă sinucid. ba chiar şi depravări. ceea ce se întâmplă des. Un bloc se desprinse mai apoi de sus şi-mi strivi capul cu desăvârşire. i s-au părut ore. Toate acţiunile şi gândurile. Este vorba de un fenomen foarte important al existenţei spirituale. Fratele te-a informat că trăieşte cu tatăl său în locuinţa acestuia. „De câte lucruri trebuie să te dezobişnuieşti când vii în noua existenţă! Oh. Am încercat să merg. viaţa sa greşită. j sunt aici lângă voi". aspectul lor se schimbă. iar un bătrân redevine tânăr. Prin forţa gândului unită cu voinţa. Acum nu mă mai simt egoist. că în lumea spirituală gândirea şi voinţa sunt forţe prin care se poate creea orice doreşti. şi cu toate acestea am în jurul meu spirite generoase. în definitiv. dar fratelui tău. fratele tău ţi-a povestit: «Am văzut trecând pe dinaintea mea toate evenimentele vieţii mele. de la leagăn până la mormânt. care părea că ascultă subiectul comentat de cele două j prietene. de câte! Dar cum să faci ca să te ridici? E târziu pentru mine. într-un alt mesaj. Toate acestea s-au produs într-o secundă a timpului vostru. destrupatul nu se aşteaptă să se întâlnească cu rudele lui. Spiritul ghid al noului venit în lumea cerească îl aduse aici ca să-1 convingă că el într-adevăr a murit şi că acum se găseşte în lumea spirituală. făcându-mă de nerecunoscut. pentru că au trecut prea mulţi ani de atunci si el a atins în lumea noastră o stare de o radiantă frumuseţe. şi totuşi şi-a dus viaţa în petreceri. că vede o entitate spirituală. Spiritul ghid al doamnei Earle . corespunzătoare ideilor sale. îmi părea însă că licăreşte în depărtare o lumină . O altă afirmaţie a fratelui tău e desluşită prin ea însăşi. de câte. Iată ce spune un nobil englez care nu era un om rău.66 Din tainele vieţii şi ale universului . întărindu-mi credinţa că voi vedea şi eu splendorile spaţiilor şi voi auzi armonia cerească. Atunci ne vedem aşa cum am fost. în vederea corectării greşelilor noastre. se adresă celor două femei: „Dar eu nu sunt mort. j j [ într-o zi. a putut să-i vadă ca şi cu ochii fizici. e un procedeu fotografic. entităţile spirituale creează tot ce au nevoie.

Parcă nu-mi vine să descriu evenimentele prin care a trecut sufletul meu! Prin bunătatea unui alt spirit . Durerea este medicamentul. care se ridica din el. Sosind în lumea cerească împovărat de această materie greoaie. care în fine mă va ajuta să ies din întuneric la lumină. de o calitate inferioară.. m-am trezit . L-am privit atent. ca o stea de speranţă. Nedreptăţile mele s-au ridicat în faţa mea ca o fantomă. într-o depresie morală de nedescris. Ascultam atent. spiritul se dezbracă. Eram într-o casă. pentru că eşti în lumea spirituală. De îndată ce s-a purificat. eram informat că această adunare de spirite se reunise pentru a mă ajuta. clevetirea şi blestemul. lectura unei cărţi şi conversaţiile care au urmat. Cu toate acestea. a chemat spiritele în jurul meu. a percepţiilor fizice. apoi. amicul pe care l-am trădat! îmi întinse braţele. aflând de la ele că omul posedă un spirit care continuă să trăiască şi după moartea trupului. Cel care a putut să mă ierte este cel mai sublim dintre oameni. şi că aceasta se făcea după intervenţia unuia dintre vechii mei amici. dar am fost nevoit să mă îndepărtez.. trebuie să-mi continui povestea. Nu există în lume decât o singură lege: Iubirea. şi în care se aflau două persoane necunoscute. se scutură de această materie impură. Nu ştiu cât timp am rătăcit în jurul acestor stânci. instrumentul care face ca spiritul. Acum te găseşti într-o altă lume. îmi veni iarăşi ideea că trebuie să fiu nebun. Asemenea ţie. eşti însă mai viu ca oricând. Mi se răspunse: «Eşti mort. dar numai pentru lumea trupească. Am aflat pe urmă că cele două doamne ştiau de prezenţa mea. cineva îmi face cunoscut că ceea ce se spunea era adevărat. pentru că luptam cu necunoscutul. surâzându-mi. ca să mă asiste. . este marcat cu fluide impure. care îşi mărturiseşte impresiile primelor momente ale trecerii pragului morţii.lângă stânca unde era întins trupul meu.spiritul meu se precipită în abisul remuşcărilor. Ea se arăta. Din această expunere constatăm că omul care a dus o viaţă plină de desfătări şi greşeli. Ne oprim şi noi cu descrierea făcută de această entitate spirituală pentru a nu ieşi din subiectul nostru. iar alţii stau secole. După puţin timp. Când mi-am revenit. care mă urmărea şi mă arăta ca fiind cel mai mare ticălos. Am încercat să-1 ridic. Nu-mi trecea prin minte cine putea fi acel amic generos. De îndată ce îţi vei da seama de noile condiţii de existenţă. îmi ziceam: «Ce absurdităţi vorbesc aceste doamne!» Dar deodată. Iertaţi-mă.demn de Isus din Nazaret . făcându-I un proscris al societăţii. spiritul nu are posibilitatea de a se elibera de ea decât printr-o suferinţă morală şi o durere coiporală . Spiritele din jurul meu îmi spuneau că trebuie să reintru pentru câtva timp în mediul oribil de unde abia mă scoseseră. de unde nu puteam pleca. el era . nu mai pot continua de emoţie. Amicul pe care l-am trădat în viaţa terestră. Cu cât o priveam mai mult. La început am ascultat muzică la pian. nu-mi pot ierta ceea ce am făcut. înainte de acomodarea la această lume. De aici groaza de întuneric şi tortura prin frig sau flăcări arzătoare. întuneric. respins de mirosul. dar în sfârşit.de natură spirituală. care se încorporează în corpul sufletesc al spiritului greşit. cu atât lumina sa părea că devine mai strălucitoare. în fine. omul care şi-a curmat firul vieţii. mă grăbesc să mă spovedesc. şi noi am trecut prin asemenea crize ale morţii. când la dreapta. dacă puteţi. ca şi fapta contra legilor morale şi divine. destul pentru azi". continuă progresul tău spiritual». fără să mă gândesc la eventualitatea morţii mele fizice. Am întrebat: «Sunt mort? Dar mai curând mă cred nebun». venind în lumea spirituală. iar eu mi-am ascuns faţa în umărul său! Mă opresc. dar o slabă luminiţă strălucea lângă mine şi deveni steaua mea polară. Spre marea mea surpriză. lucrurile s-au schimbat. cât despre mine. să-1 înviu. dar că o rază de lumină va străluci pentru mine. foc sau gheaţă. Am văzut cum aceste spirite s-au dat deoparte şi cum un spirit avansa spre mine. dar nu se stingea niciodată.Moartea 67 şi că prind anumite sunete muzicale. obosit. iar generozitatea lui îmi sfâşie inima. în continuare dau cuvântul unei alte entităţi spirituale. Timpul necesar acestei purificări nu se poate fixa.nu ştiu cum . când la stânga mea. şi că eu eram cel ce murise. pe care l-am părăsit pradă destinului său. în fine. ca să vă puteţi face o idee despre puterea iubirii mediului spiritual. Treptat. Eram înconjurat de spirite doritoare să mă asiste.Ambrosie. scânteia divină să aibă o vibraţie atât de înaltă. Mă întrebam: «Ce să însemne acestea?» Simţeam că înnebunesc. încât să provoace eliminarea materiei eterice ordinare. Nu vă puteţi face idee ce frământări se produceau în mine. determină un sorb de fluide inferioare. m-am regăsit în acelaşi mediu întunecat. am căzut la pământ. într-o zi «nebunia» mea ajunse într-o fază neaşteptată. Unii stau puţin timp în această izolare. Atunci m-am întrebat: «Cum? Eu sunt mort? Dar arunci unde mă găsesc? Ce am devenit?» De îndată ce m-am convins că am murit. este atras în sus către nivelul gradului său spiritual. N-aş putea calcula durata şederii în întunericul atenuat prin acea rază luminoasă. Gândurile de ură şi răzbunare. care atrage iertarea.

Viziunea dispăru în secunda următoare. la cele aparţinând altei clase. mai ales când vedea că am nevoie de încurajare. . îmi văzui copilăria. aş fi înlăturat această frică misterioasă. \ nu ştiu de unde. Acest flux de amintiri îmi adormi [ suferinţele. ceva din mine devenea din ce în . iahturi. locuia în Franţa. trecătoare. Tu ştii că întotdeauna am fost neliniştit în faţa nesiguranţei j unei situaţii. şi în acelaşi timp. părea că îmi spune: «Nu te mâhni că pleci». la New York. draga mea Nataşa. la lucrurile şi animalele mele favorite. Scrisoarea primită de la tine m-a încurajat. venind la mine : pentru nevoile lor. I mi-am pierdut conştiinţa. că în curând te voi revedea şi că. comunicând că a stat tot timpul la căpătâiul muribundului. Sutele de proiecte propuse să le realizez mi se prezentau spiritului. descriindu-i transportul şi operaţia. mi se părea că mă scufund în abis. a lui Albert. Când mi-am revenit. şi. lângă Nisa. Apoi îmi veniră în gând amintiri în legătură cu tata şi cu mama. a trecut printr-o operaţie care s-a sfârşit cu plecarea lui în spaţiu. pentru a face act de prezenţă. Nataşa Rambova. dar vie. Atunci. care îmi plăceau atât de j mult. Lumea mi se părea mai frumoasă şi mai plăcută ca oricând. nebunii. Evenimentele cele mai neînsemnate. sau cu mult timp în urmă. călătorii.68 Din tainele vieţii şi ale universului . Toate acestea sfârşiră prin a mă ameţi. întocmai cum făcea când era ■ printre noi. operaţia chirurgicală se terminase. Soţia lui Valentino. Erau persoane cunoscute doar de câteva zile. printre altele. îmi părea că se desprinde ceva din mine. apoi îşi întinse braţele către mine. feţe şi iarăşi i feţe. bani. Credeam că dacă aş putea j să mă ridic şi să mă ocup de problemele neglijate. După o săptămână Nataşa primeşte o scrisoare de la sora ei aflată la New York. am început să înţeleg că o schimbare se produce în fiinţa i mea. Diferite amintiri mi se | îngrămădeau în minte. Timpul trecea. Ghidul meu spiritual de moment. a lui Schenk. In fine. însuşi spiritul lui Valentino a venit într-o altă şedinţă şi a confirmat că a fost asistat de Jenny în ultimele momente ale vieţii sale trupeşti. costume. Era înconjurată de o lumină de culoare roz. iar gândul că voi părăsi toate acestea mă îngrozea. Din acel moment aveam intuiţia că durata existenţei mele terestre | s-a sfârşit. a Adei. Feţe. ca şi cum ceva din trupul ş . Redăm acum comunicarea lui Valentino. Benjamin Wehner. nu voiam să mor! O senzaţie ciudată mă cuprinse apoi. dureri. Ceva misterios şi j necunoscut se arăta ochilor mei în depărtare. despre felul cum a trecut pragul morţii. Ora extremă mă prindea prea repede. soţia sa Nataşa ţinea o şedinţă în care se manifestă spiritul unei bune prietene a familiei Valentino. Am fost surprins de venirea ei şi cred că mi-am exprimat mirarea. ce mai uşor. Mă gândeam la veselii ! mei confraţi. Prin surâsul ei. Simţeam un fel de tragere. | în cele din urmă zile ale vieţii aveam un sentiment inexplicabil de frică. cu toate că aveam multe de întrebat. şi mă privea surâzând. j nu mi se permitea să mă mişc. [ Trebuia să stau absolut liniştit. scumpa mea Nataşa. comunicându-i. Toată lumea îmi surâdea şi mă încuraja. frumoasa mea Italie. Pe când Valentino era operat la una din clinicile din New York. | în mintea mea se prezenta confuz amintirea tuturor persoanelor cunoscute. dintr-un moment în altul. să mă fi cuprins frica de moarte. Totul îmi părea de mare j preţ. totul.Prima carte Cine nu a auzit de celebrul actor Rudolf Valentino? Acest distins artist în viaţa sa terestră era un medium scriitor şi văzător. a tantei Tesie. j Aveam impresia îngreunării trupului meu. la Nisa. Mă îngrozeam de acest gând. braţele întinse către mine şi lumina spirituală j care o înconjura. Mai târziu am fost cuprins de o mare greutate în respiraţie. unde făcea şedinţe cu mediumul american G. primul meu voiaj în America. am văzut fantoma : lui Jenny. Plăceri. doamna H. Blavatski. „Pe când mă găseam în condiţii foarte grele. ca şi cum s-ar urca în aer dintr-un moment în altul. utilizat pe vremuri şi de teosoful Helena Petrovna Blavatski. Natural. Mă gândeam la lucrurile mele. cu numele Jenny. cele mai ridicole. deşi nu ştiam că am să mor. dar i am înţeles că va trebui să mor. te voi vedea intrând în camera [ mea. că Valentino în ultimele momente ale vieţii spunea că vede şi se întreţine cu fosta doamnă Jenny. Nu puteam uita surâsul ei încântător. Aveam chiar o intuiţie [ ciudată. îmi explică faptul că această senzaţie I înseamnă că eu însumi voi veni să te văd. Gândul îmi fugea la casa mea. { şcoala. dar tremuram de necunoscut. Deşi mă simţeam destul de tare. care îmi făcea [ să tremure sufletul. în fine. ale existenţei mele se prezentau ! vii în mintea mea. la persoanele care îmi cereau ajutor. Viziunea . Atunci am înţeles că sfârşitul mi se apropie. a j Muziei şi a ta. Fiind în turneu în SUA. tot ceea ce făcusem în cursul vieţii mele sosea nechemat. a lui Jenny mă convinsese însă că nu voi mai putea materializa nimic din ceea | ce plănuisem. spunându-i pe nume. Am văzut figura Măriei. Mă simţeam scufundat în ceva imens. despre automobile. Nu cred.

ca o rază de lumină în întuneric. incinerarea sau înmormântarea — lucruri care îmi produceau oroare.meu era smuls. La terminarea \ . Mi s-a dat împărtăşania. cu tot sentimentul de frică ce îmi [ provoacă faţada unei catedrale ce defila pe dinaintea ochilor. j Preotul sosi. M-am spovedit. şi paralel cu această senzaţie îmi apăru tot cortegiul funerar: prohodirea.

Mi se părea că arta nu mai poate exista de aici încolo fără mine. pe Jenny şi pe mama mea. a ataşamentului faţă de materie şi a pasiunilor lor terestre . care. primele mele impresii când am trecut pragul morţii. Aşadar moartea mă schimbase într-o suflare glacială? M-am îndreptat către un grup de actori de teatru. care se găseau în colţul Străzii 47. M-am întors. Mă plictiseam de atâta plimbare printre trecătorii atât de grăbiţi. în lumea spirituală. Era noapte. Ceea ce e mai rău este faptul că aceste nefericite spirite rămân alipite lumii pământene timp de mulţi ani. încât sunt adevăraţi orbi. îmi amintesc de tine. Tu erai cu ea.din cauza concepţiilor false. de scrisoarea ce mi-ai trimis-o când eram grav bolnav. îmi spuse: «Condamnare la flăcările infernului ţi-a prezis biserica. care păreau toţi hotărâţi să mă îmbrâncească. am deschis ochii ca şi după trezirea dintr-un greu şi adânc somn. care în acest răstimp nu au posibilitatea avansării spirituale. mă luă cu ea. devenind adesea . Ultima întrupare a lui Black Feather a fost în India. despre care se vorbeşte atât de mult în experienţele mediumice inferioare. care m-a smuls din apogeul gloriei mele. Unele din aceste spirite rătăcitoare sunt atât de neclintite în încăpăţânarea şi felul lor de a gândi pământean. cea mai joasă a atmosferei fluidice a pământului. Tu ai nevoie în acest moment de un ghid. Multe spirite nou venite. N-aş putea spune cât timp a durat această stare. ' Entitate spirituală care a primit misiunea de a fi ghidul spiritual al lui Valentino. încât uitasem starea în care mă aflam. Mi-am pierdut cunoştinţa. nu-mi mai era frică. al resentimentului avut . La un moment dat. Acum râd de mine. Eram în mediu terestra. Dar după ce trupul îmi era depus în mormânt şi jurnalele au încetat să se mai ocupe de mine. Mă vedeam şi vedeam atât de reali oamenii. Prin urmare . Blavatski». O anumită categorie de entităţi spirituale rămân legate de mediul unde au trăit. Pe când mă gândeam astfel. Luând pe unul de braţ.vor petrece mult timp jos. Mă revoltam împotriva destinului. nu rezistă comoţiei mentale provocată de schimbarea produsă. mă plimbam pe Broadway. venii piept în piept cu o femeie. la suprafaţa pământului. Sunt nişte sărmani orbi. lângă mine era o femeie cu forme matronale. El continua să discute şi să râdă cu celălalt. printr-un efect al ignoranţei lor. Nu-ţi pot spune ce resentiment mă cuprinse atunci! Aş fi plâns de durere şi ciudă. ca şi de telegrama Muziei şi a unchiului Dick. în afara lumii fizice şi totuşi prin lume. lumea plăcerii pe care atât de mult o iubeau . Nu mai eram singur. Dar nimeni nu-mi acorda nici o atenţie. Scările vilei erau luminate. încât nu puteam să desluşesc marea schimbare produsă în mine. şi zicând aceasta. în faţa voastră era Georges Wehner. Nu voi uita niciodată vocea sa dulce şi încurajatoare. Doamna Blavatski îmi spuse: «Acum poţi vorbi cu ai tăi». Eram deci totuşi viu! Acestea sunt. Vino cu mine! Nimic nu e adevărat din ceea ce ţi s-a infiltrat în spirit de către reprezentanţii confesiunii creştine. Biserica mă ţinea ca şi o mână prietenă. Dar orice revoltă era de prisos. în activitatea sa de raedium. strigând: «Dumnezeul meu." într-o altă comunicare. Valentino îşi continuă povestea. faţă de persoana mea. dormind adânc într-un fotoliu. Am trecut împreună prin mai multe odăi cunoscute şi am ajuns în camera Muziei. Eram cufundat într-o splendidă lumină albastră şi am văzut venind în întâmpinarea mea pe Black Feather1. vizitând locurile pe unde au trăit. Ghidul meu era pe prag şi îmi făcu semn să avansez. cu ochi inteligenţi şi generoşi. P. după care mă trezesc în salonul unchiului Dick. mă simt atins de braţ. Această stradă îmi părea atât de reală şi mă simţeam atât de viu. cu hotărâre impetuoasă. Ea îngălbeni şi se strânse lângă domnul care o însoţea. şi uneori timp de secole.deoarece au fost smulse din lumea materiei. draga mea Nataşa. mă simţeam deja departe de mediul terestra. am încercat un sentiment de singurătate nemângâiată. „Era în ziua când trapul mi-a fost transportat la locaşul său cel din urmă. Deodată. în fine.Moartea ■ ^ ceremoniei. Se vedea deja o slăbire a interesului publicului.ele se găsesc în pătura roşie. Ca minare. Situaţia mea mentală se modificase. Astfel am început să comunic cu tine. îi strig tare: «Sunt Rudolf Valentino!» Dar omul meu nu auzi şi nu simţi nimic. de unde veni suflarea aceasta atât de îngheţată pe care am simţit-o?» Această exclamare mă înfurie." spirite turbulente sau fantome. având în acelaşi timp sentimentul că sunt luat repede în sus. Iată-mă! Am fost în viaţa terestră H. al fricii. de naivitatea de a crede că dispariţia lui Valentino ar produce un doliu ireparabil pentru artă. aproape de teatru. Aceşti nenorociţi sunt cei cărora li s-au dat numele de spirite rătăcitoare.

dar pot să se întâlnească şi să-şi comunice ideile şi sentimentele de câte ori doresc. Se vede om. Constată că după cum în lumea trupească nu există doi indivizi absolut identici. în funcţie de evoluţia spiritului trecut în lumea spaţială.fundamentale . Examinând seriile nesfârşite de mărturisiri ale entităţilor spirituale ce şi-au dezbrăcat trupul. o minte rezonabilă. de aceea ele se cred tot pământeni. nepermiţându-i-se să se ridice la nivelul corespunzător evoluţiei sale. vine să-i vorbească şi să-1 sfătuiască.limbajul spiritual. Este întâmpinată de rade sau prieteni. referitoare la existenţa omului dincolo de hotarele morţii. Văzându-se singură. conform faptelor sale. Azi. El se alipeşte cu toată puterea sufletului de lucrurile pământeşti. cred că trăiesc tot printre oameni trupeşti. care simţind din depărtare neliniştea sa. Din toate aceste afirmaţii se relevă cât de numeroase taine există în operele Creatorului. descrie aceleaşi fenomene. 5. dezbrăcată de orice idee prestabilită. Nu se poate admite ca persoane inculte sau necunoscătoare ale fenomenelor spirituale.prin comunicările ei personale şi intime. Este inadmisibil ca omul să manifeste ignoranţă faţă de modul cum moare trupul său. se constată o concordanţă între ele. 6. din ţări şi timpuri diferite. indiferent de gradul evolutiv al entităţii spirituale ce se destrupează. entităţile spirituale gravitează automat către nivelul spiritual corespunzător. Este vocea unui spirit amic. care închid ochii şi nu vor să vadă. şi există fenomene secundare . ca şi mai înainte. Două duhuri care au trăit pe pământ împreună ca soţi. se yor duce fiecare în nivelul lor spiritual. confirmându-se unele pe altele. să se concerteze între ele şi să debiteze . în sus sau împrejurul pământului. Când entitatea ce comunică dă probe . iar numărul celor care le-au analizat şi sintetizat este atât de impozant. Dintre aceste spirite sunt şi cele ce bântuie anumite locuinţe. 6. un timp mai scurt sau mai lung. nu crede că trupul său a murit. Durerea sfâşietoare a celor rămaşi pe pământ îi produc torturi groaznice şi din această cauză nu poate să intre în relaţie cu ei. reală şi asemănătoare ca aspect cu cea terestră. Din enumerarea acestor câteva cazuri. marile creaţii sunt rezervate doar anumitor ierarhii de spirite specializate. dar imediat aude o voce sosită de departe.care se produc sau nu. este reţinut la suprafaţa pământului. observă că are un corp eteriform. 7. Cu toate că orice entitate spirituală poate crea prin puterea gândului său. al acestei forme de viaţă trupească. Remarcă faptul că gândirea este forţa creatoare a lucrurilor şi fenomenelor. 2. şi când ea. faţă de sentimentele şi senzaţiile resimţite de entităţile spirituale. Cade într-un somn. numărul manifestărilor spirituale înregistrate este atât de mare. 2. ca şi alte entităţi spirituale. neştiute de nimeni — că într-adevăr. după intensitatea pasiunii lor. petrecute şi resimţite în lumea invizibilă. .70 Din tainele vieţii şi ale universului .Prima carte Concluzii De zeci de ani se fac diferite observaţii. uitând că e un musafir al pământului. Sesizează că lumea unde a sosit este splendidă sau întunecoasă.care se produc în mod constant. în acelaşi timp. Entităţile spirituale dominate de pasiuni umane rămân totdeauna legate de mediul unde au trăit. tot aşa două entităţi spirituale nu pot să treacă în mod absolut prin aceleaşi fenomene spirituale. fiind vorba de diferite grade evolutive. se înspăimântă. La început. când trec în lumile spaţiale. 3. moartea fizică nu le produce nici o schimbare în înţelegere. După ce-şi vede trupul întins rece şi palid pe pat. se experimentează şi se adună material referitor la manifestările spirituale. nu poate să nu admită realitatea lor. trecătoare precum fumul. I se derulează panorama întregii vieţi terestre. Constată că potrivit condiţiei lor morale şi evoluţiei lor intelectuale.despre fenomene identice. 11. Constată că entităţile spirituale comunică între ele prin gândire . 4. Fenomenele de ordin secundar prin care trece entitatea spirituală după părăsirea vieţii terestre sunt: 1.conştient sau din subconştientul lor . pe care omul nu le cunoaşte şi nici nu caută să le afle. 4. 3. 5. care îşi astupă urechile şi nu vor să audă. ca gândul. ea este fosta personalitate terestră. Observă că lumea cerească este substanţială. încât doar aceia nu se încredinţează de valoarea revelaţiilor venite de dincolo de vălul lumii fizice. 7. 8. se poate constata că există fenomene. 9. în general. Fenomenele fundamentale prin care trece entitatea spirituală după părăsirea vieţii terestre sunt: 1. 10. Vede că entităţile spirituale străbat spaţiile.

judecătorii apreciază gravitatea faptei. în plus. entitatea spirituală sau duhul îşi duce viaţa săvârşind uneori fapte bune. Inculpatul este însoţit de dreptaşul său. un nod apare în urzeală sau bătătură şi pânza iese cu mici noduri. superiorii îngerilor care conduc evoluţia globului. plătind greşelile comise în această viaţă. dar în decursul ei intervin lacrimi şi suferinţe. să fie plătite chiar în acea viaţă. ori suferă moralmente din cauza unei acţiuni făcută contra persoanei sale. conform hotărârii superiorilor grupului său. După o şedere mai scurtă sau mai îndelungată în spaţiu. latin. care i-a adus o critică nedreaptă. aceste pedepse nu sunt de lungă durată şi nici atât de drastice. de la distanţă. ghidul său îl prezintă în faţa celor trei superiori ai Pământului. Vinovatul nu-şi poate nega fapta. orânduit dinaintea întrupării duhului. în faţa acestui For de prim grad. superiorii săi decid coborârea la o nouă întrupare. Acest Juriu suprem al Pământului este prezidat. Aşadar. Către dimineaţă. ordonând în ce nivel va locui pe durata şederii sale în spaţiu. pasiuni şi alte greşeli din vieţile trecute. o suferinţă nemotivată etc. Divinitatea a hotărât ca multe din greşelile comise de un om trupesc. care examinându-1 sumar.fapte necugetate. Cu alte cuvinte. dau o sentinţă provizorie. duhul se prezintă de multe ori în faţa Juriului suprem al marii colectivităţi din care face parte. Duhul s-a întrupat să lichideze sau să corijeze o parte din ele. dar dacă se adună greşeli noi în cartea vieţii sale. ci cel mult caută să o motiveze. în vederea stabilirii noii forme de viaţă. duhul e luat de ghidul său. Dar în fine. După aproximativ 42 de zile . el asistă la înmormântarea trupului său. apare spiritul culpabil şi acuzatorul său. pentru a sta o vreme în preajma celor dragi. viaţa îşi urmează firul trasat. anumite forţe execută sentinţa asupra culpabilului şi el cade greu bolnav. şi. în decursul unei vieţi. conducându-le paşii. Este ca şi cum s-ar ţese o pânză şi. La câteva ceasuri sau zile de la greşeala comisă. de dreptaşul victimei. care sunt fructul greşelilor actuale ale duhului. consolându-i. Juriul Pământului . de Stăpânul sistemului solar. asistând ca martor al Divinităţii. pentru că el are deja acumulate destule crime. Astfel fapta este înscrisă în perispiritul greşitului. corectându-i şi încurajându-i. cel mult acuzatul caută să se scuze. pacea şi mulţumirea lui. duhurile se coboară în trupurile lor şi nici unul dintre ele nu ştie ce s-a petrecut în acea noapte. duhul este chemat sus. pentru că patru martori glăsuiesc împotriva sa.71 Judecata. duhul va fi prezentat înaintea Forului suprem al Pământului. Acuzatorul îşi formulează plângerea contra fratelui său. Dar în zilele următoare. Prin urmare. urcat în faţa celor trei superiori ai grupului său. e fotografiată în arhiva eterică a Pământului. dictează o pedeapsă mai mare ori mai mică. Examinând împrejurările. timp în care a luat cunoştinţă de tot trecutul său. în faţa unui Tribunal compus din cei trei superiori ai marelui grup din care face parte . sus în spaţiu. în general. şi cere ca Justiţia divină să-i dea satisfacţie. Divinitatea a socotit că nu e bine ca greşelile comise de un duh în decursul întrupării sale să i se înscrie mereu în cartea vieţii. negarea este imposibilă. observânduşi trupul pe care 1-a animat şi cu care a gustat toate plăcerile lumii trupeşti. cu tot ce se află pe el. dar. ziua plecării a sosit şi duhul trebuie să-şi părăsească locuinţa de lut. Cu alte cuvinte. în care sufletul îi este zdruncinat din seninătatea. cerând ca nimeni să nu se facă judecătorul semenului său. Cu această ocazie. încât să schimbe prea mult destinul. slav etc. Aşadar. este cunoscută de dreptaşul său. minciuni. are o pierdere oarecare. După încetarea vieţii terestre. omul trece prin zile grele. După aceea e luat de ghid şi coborât la suprafaţa pământului. o pierdere nemeritată. în înţelepciunea Ei.duhul îşi ia zborul şi se înalţă în nivelul desemnat. Pentru desfăşurarea acestei judecăţi. iar Legea divină.timp în care se purifică în sferele inferioare . din timp în timp. aţa de pe mosorul vieţii s-a terminat. Prima judecată a duhului are loc în timpul vieţii sale terestre.grupul german. nu va mai putea să le achite niciodată. care a văzut şi auzit tot. în decursul vieţii trupeşti. de cele mai multe ori . viaţa şi ocupaţia duhului Judecata duhului Intrupândi iu-se ca om pe pământ.

format din 39 de îngeri. încheind cu ele anumite înţelegeri. Dar. auzită şi ştiută. duhul e coborât de ghidul său în nivelul cuvenit gradului său evolutiv. rău aplicat . acum are j j j \ > j j j j j I \ I j [ j j \ [ . şi în fine. Pentru acest examen. omul a trăit sute şi mii de vieţi. adună faptele. şi să realizeze mai multe reparaţii.Prima carte examinează toată viaţa duhului candidat la reîntrupare . face următoarele trei lucruri capitale: 1. dintr-o dată. mai avansată. ele asistând doar ca simpli martori la sfânta şi divina Judecată. altele pline de ticăloşii. Unul câte unul. Judecata este audiată de Domnul din tronul Său solar. căci ştiu că dreaptă e Judecata Celui care străluceşte cu o lumină orbitoare în faţa lor. de Guvernatorul solar. pentru care a venit o entitate la şcoala planetei noastre. de la distanţă. Ea are loc aproximativ după 26. fiind conştientă de puterea legilor cereşti şi cunoscându-şi acum. pentru a fi reparate cât mai multe din datorii sau supărări. şi de Juriul suprem al Pământului. care au terminat ciclul şederii lor pe această planetă. cei trei superiori ai grupului său expun fulgerător viaţa lui umană. Pe parcursul celor 26. îndeplineşte misiunea primită de la superiorul grupului său.binele şi răul făcut de el.72 Din tainele vieţii şi ale universului . cele trei sfinte duhuri supreme ale grupului de care aparţine duhul examinează trecutul vieţii sale. când în Cer . prin liberal lor arbitru. adică: Să fie aşa precum tu ai dorit. iar cei care au stagnat. copiilor. compus din 39 de sfinte duhuri angelice. şi cei buni şi drepţi sunt trecuţi la dreapta Lui. entitatea spirituală şi-a dus existenţa când pe pământ . Aici duhul leneş se va trezi din toropeala sa şi nu va mai ignora legile cereşti secolele se înşiră. în asemenea cazuri.000 de ani. Sentinţa se dă de Domnul şi este pronunţată de preşedintele Juriului suprem al Pământului format din trei entităţi angelice. 2. amănunţit şi nepărtinitor. Entitatea candidată la întrupare care aparţine unei trepte evolutive superioare. care de acum nu mai au nici un cuvânt. prin preşedintele său. iar Juriul suprem al Pământului. Acum se face marea alegere. şi examinarea sa este văzută. legea evoluţiei 1-a împins mereu mai sus. dar loc marele examen al acestei existenţe ciclice de aproximativ 26. în care angrenajele să fie astfel făcute încât să satisfacă. Cei care au dus o existenţă din bine în mai bine. stând în faţa Divinului solar.000 de ani de existenţă pe acest glob. îşi alcătuieşte singură planul noii vieţi terestre. După gradul de evoluţie al duhului putem spune că există două moduri în care decurge judecata. până la viitoarea sa întrupare. Entităţile spirituale tremură din toată fiinţa lor. pe care duhul inferior îl primeşte. şi de acum. cunoscând înalta înţelepciune a celor care au examinat şi hotărât. căutând duhurile împreună cu care se va întrupa. le preferă pe altele. Nu e uşor să alcătuieşti o formă nouă de existenţă pământească. unele mai înţelepte. Timpul trece încet. sfinte duhuri ale Adevărului şi Domnului suprem şi nevăzut . le elimină pe unele. altele mai zbuciumate. duhurile Pământului.ca om ceresc sau duh spaţial. De aceea. Dacă duhul ce se va întrupa este de un ordin inferior. Acum văd toată grozăvia conduitei lor. înfăţişându-se în faţa Forului suprem . şi iată că a sosit finalul şcolii planetare. compus din sfintele duhuri angelice solare. pronunţă Amin. vor fi conduşi de îngerii solari pe o altă planetă. faptele luminoase şi petele întunecate ale existenţei sale. din alte vieţi. mai multe exigenţe. Unele din ele au fost mai bune. vine spre Pământ şi îşi stabileşte Judecata în atmosfera fluidică a Lunii noastre. fraţilor. Negrăita ştiinţă a Divinului solar vede meritele fiecăruia. cât au stat pe acest glob. în fine. din totalul lor alcătuiesc un nou destin. iar cei nevrednici la stânga. însuşi Guvernatorul solar se coboară din Tronul măririi Sale şi înconjurat de Juriul Său solar. trec pe dinaintea Domnului şi a îngerilor Săi. stând pe tronul Său solar. din existenţă în existenţă . toţi îngeri. Judecata fiind făcută. înfricoşate sunt sufletele lor.duhul decis să se întrupeze îşi prezintă planul întocmit pentru noua sa viaţă trupească. ca duh . Domnul.după o analiză îndelungată .ca om trupesc. în fine. pregăteşte viitoarea sa viaţă pământească.opunându-se curentului evolutiv. pentru a învăţa noi taine cereşti. semenilor. în numele Celui de sus. Spiritele inferioare nu au discernământul necesar întocmirii unui destin nou prin care să-şi achite datoriile şi să repare greşelile comise împotriva părinţilor. 3. aparţinând Forului suprem al Pământului. examinând planul şi găsindu-1 bun îşi dă binecuvântarea. prin care să-şi achite datoriile sau să-şi repare greşelile. chiar în acel moment.000 de ani. Prin urmare a doua judecată se face între două întrupări ale duhului. a treia şi cea mai înfricoşătoare judecată are loc când s-a terminat ciclul.vor fi luaţi de alţi îngeri şi duşi pe o planetă inferioară a sistemului nostru. Stăpânul sistemului solar. format din marile entităţi conducătoare ale planetei noastre. înconjurat de 9 asesori şi 27 delegaţi. La această Judecată divină asistă fără consultare Juriul Pământului. asistă la conferinţele-lecţii ale superiorilor săi. la Judecata făcută în numele Tatălui ceresc.toate greşelile. pronunţă sentinţa care este transmisă mental. în fine. în scurgerea acestui timp. i se supune.

000 de ani are loc. Nu ştie că a murit şi că în lumea cerească nu mai are nevoie de haine.o perioadă duhul are forma corporală asemănătoare cu a omului trupesc. şi pe firul legăturilor eterice revin acasă. are nevoie să doarmă pentru a se reface şi obişnui cu noua lume unde a sosit. Caută să înţeleagă şi nu poate să se lămurească. să-1 aşeze în altă parte. pleacă. galben şi nemişcat. inferioară Pământului. 3. Acest somn ţine la unele duhuri câteva zile. în noaptea adâncă a miliardelor de ani. de faptele mele. şi alte valuri de duhuri sosesc. soseşte un alt val de duhuri. construcţii vremelnice. la altele câteva luni.al căror perispirit este încă impur.corpuri aparţinând globului pământesc . La omul simplu sau neştiutor ideea morţii este legată de ideea unei pieiri veşnice. văzându-se şi simţindu-se pe sine. Se vede pe sine şi mai vede un altul întins pe pat. că îşi \ construieşte o casă nouă. superioară celei precedente. în toiul activităţii. în faţa divinului nostru Stăpân. Astfel. se cred vii. Prin urmare. sunt foarte numeroase şi frecvent executate de | locuitorii sferelor inferioare ale Cerului. văzându-se încă viu. Unele entităţi spirituale sunt înconjurate de duhuri cunoscute şi înţeleg pe deplin noua situaţie. şi astfel să nu mă ruşinez. judecăţile de după fiecare întrupare. de unde am purces cândva. Somnul acesta este indispensabil. Aproximativ la fiecare 26. Viaţa duhului în spaţiu După ce şi-a părăsit trupul şi corpul vital . Asemenea acte. . până ce planeta noastră va ajunge la finele existenţei sale. Se adresează soţiei. ca astfel să mă întorc cât mai curând în sânul Tău. copiilor. părăsindu-şi haina de lut. Doar spiritul evoluat. construite cu puterea gândului său şi din materia eterică [ ce umple universul. viaţa şi ocupaţia duhului 7J şi omeneşti. E normal să nu-1 audă. Acest ciclu se va repeta miliarde de ani. iar cel de pe pat nu e decât veşmântul său. val sosit aici să-şi facă noua şcoală ciclică. şi duhul evoluat şi cel mai puţin evoluat cad într-un somn adânc. daţi în primire Guvernatorului altui sistem. înţelege că el nu moare niciodată. 2. care obosit de presiunile şi durerile expulzării din matricea mamei sale. în faţa gloriei Tale! Fă Doamne. planetară. De multe ori s-a întâmplat ca un astfel de duh să sosească la şedinţele de comunicări cu entităţile cereşti. Doamne. şi constată că mâna îi trece prin acel obiect. parcă ar fi surzi. dă tărie sufletului meu să nu mai greşesc. val după val. se petrece un fenomen asemănător cu somnul noului-născut. oferind duhului posibilitatea să se odihnească. Aceste duhuri . mai scurt sau mai lung. de multe ori. Curând. dar. ca sufletul meu să fie conştient de Legile Tale. aceste duhuri simt duse pe un alt soare. diferită ! de cea sonoră a oamenilor trupeşti.Judecata. de pe o altă planetă. similare cu cele terestre. pentru că vorbirea lui este eterică.dar realităţi eterice. care seamănă nespus de mult cu el. Amin. de care vorbeşte şi Sfânta Scriptură. pentru că în locul valului de spirite de care aparţin şi care trebuie să plece. trăind printre oamenii trupeşti. judecăţile din timpul unei întrupări. nu pot să-şi dea seama unde sunt. pe acest glob terestru. ( Duhul inferior umblă. adică îmbibat cu materie vitală . le îmbină cu var şi vede cum treptat se înalţă zidul său. să-şi refacă forţele pierdute prin efortul desprinderii de corpul său fizic. spirituală. chiar şi după acest repaus. ce dăinuiesc doar până când gândul său are astfel de | preocupări. duhul se deşteaptă şi îşi începe noua carieră de om spaţial. Văzând la fel cum vedeau pe vremea 1 când aveau un trup. de o evoluţie asemănătoare cu a Pământului nostru. Prin urmare. dar sunt cazuri când durează un an. După un timp. şi im văd pe nimeni în jurul lor. vrea să ia un obiect din casa lui. Aşa de exemplu. se şi pomeneşte ajuns acolo. dar constatând t că trăieşte. doi. marea Judecată. Târziu desluşeşte că totuşi a trecut în | ceata celor de sus. omul trece prin trei feluri de judecăţi: 1. pentru a fi repartizaţi pe una din planetele acelui sistem. răspunde că e foarte ocupat. vede indiferenţa lor. şi întrebat de un om trupesc ce mai face. cu mirare. dar constată că pluteşte deasupra pământului şi nu mai are nevoie de I mişcarea picioarelor. El cară cărămizi. unde îşi găsesc familia şi semenii. el se crede om pământean. parcă s-ar vedea într-o oglindă. când nu mai ştiu nimic de ei. Când vrea să se ducă undeva. Ar întreba. însă. Judecata divină de la finele şcolii planetare. Entităţile spirituale rămase în urmă cu evoluţia lor nu mai pot fi reţinute în jurul Pământului. în virtutea dorinţei. Toate I acestea sunt realităţi .simt necesitatea să se coboare la suprafaţa pământului. Altele însă. [ mâncare şi adăpost.

Fericirea le j estejorovocată de vibraţia.prin emanaţiile primite. şederea duhului uman în acest nivel este plină de [ groază. j analize şi concluzii. făcând şcoală şi ajungând târziu la cunoaşterea Adevărului. până la exasperare. un demon al bietului om trupesc. El va simţi sete. şi indirect . Duhurile j animalelor vor avea însă o atitudine duşmănoasă.vede şi exteriorul şi interiorul oricărui obiect. în sfera unde îşi duc j viaţa eterică şi sufletele animalelor. ca să fie bine lămurit. când nu este pedepsit. fie că nu. Ducându-şi viaţa pământească în preocupări numai materiale. şi îi va spune: „Frate. frecventând cârciumi. abatoare etc. se ridică în nivelul corespunzător gradului său evolutiv. până când îi va deveni atât de chinuitoare. Astfel. pentru că s-a afundat în mocirla pasiunilor degradante. ochii omului nu văd decât exteriorul corpurilor. duhul greşit înalţă | o rugă fierbinte de iertare. un glas se < va auzi curând lângă el. pentru ca atunci când va trece pragul morţii şi se găseşte în lumea de dincolo. Duhurile sunt cu atât mai fericite. va suferi grozav de mult. fie că le crede. populate de duhuri după vechimea şi meritul lor. | în lumea fizică. Sufletul plantelor j nu stă decât foarte puţin timp în spaţiu. Ducându-şi astfel vreme îndelungată o viaţă netrebnică. în sfera corespunzătoare purităţii şi evoluţiei sale. trăind numai pentru el şi | considerând rugăciunea ca un act inutil şi pierdere de vreme." La îndemnul acestui binevoitor. şi astfel să nu mai rătăcească vreme îndelungată. Ele sunt foarte active. duhul nu simte nici cald. la care Divinitatea răspunde prin trimiterea unei raze fluidice. adică privirea j fluidică a duhului străbate din exterior spre interiorul oricărui obiect. dar cum nu mai are trup. şi prin sugestii. simţind un frig care face să-i tremure toată fiinţa. nevăzând feeria fluidelor. Roagă-te şi ţi se va uşura starea. căci va locui în stratul inferior al Pământului.prin plăcerea de a ispiti şi pe altul să fie pătimaş ca el. scoate-mă din acest chin!" La apelul său către Divinitate. Starea aceasta poate să se prelungească . Ea este orânduită în diferite nivele. ori omul care din ură a suprimat viaţa unui semen al său. pline de amărăciune şi suferinţă . de pe când avea trup. pe parcursul timpului şi pe măsura rugii sale de a fi scăpat din această j sferă a groazei. îl îndeamnă să se afunde şi mai adânc în viciu. şi se poate opri să observe la j In timpul şederii lor prin spaţiu. In stare normală. simţind astfel o satisfacţie directă .reprezentat [ prin întregul său corp spiritual . Duhul începe să vadă în jurul său şi astfel nu mai rătăceşte la voia întâmplării prin j spaţiu. case de toleranţă. Repet. şi de la o vreme îşi dă seama că nu mai e printre cei „vii" şi că acum e în ceata „morţilor". omul j va pluti în prima perioadă a vieţii spirituale în nivele apropiate pământului. se va găsi înconjurat de o ceaţă fluidică. cât mai depărtate de suprafaţa pământului. j Doamne! de eşti pe undeva. care au nevoie de o scurtă şedere în spaţiu.destin acceptat j de el înainte de a se naşte. nu se află într-un anumit loc din spaţiile universului. când va reveni în lumea veşnică. ca încă de pe când se află în lumea trupească să studieze fenomenele spirituale. când se coboară la suprafaţa pământului cu scopul îndeplinirii unei anumite j misiuni. în eterni cel mai grosolan din jurul pământului. cu cât se află în nivele superioare. la trecerea sa în lumea cerească îşi va continua existenţa tot atât de mizerabil ca şi pe pământ. ai încălcat Legile în faţa cărora se pleacă \ tot universul. încât va striga: „O. Este însă impresionat de umezeala aerului. Un şir de asemenea experienţe face lumină în mintea lui. adunându-se pentru a discuta diferite probleme cereşti sau omeneşti. Umblă ca orbul | prin spaţiu. Iată pentru ce este de mare folos pentru om. Aşadar fiecare duh îşi are ocupaţia sa şi este preocupat de ceea ce îi place. de [ \ | . Lumea cerească. slab în voinţa şi judecata sa. circulă în toate direcţiile sferei lor. ci este chiar în jurai pământului. invizibilă pământenilor. şi deci posibilitatea de a le satisface. culoarea şi muzica fluidului sferei unde vieţuiesc. nevăzând pe nimeni. neagră ca noaptea cea mai j întunecată. el devine un spirit malefic. ai greşit. baruri. uneori chiar şi mai rea. adică locuri unde se exercită acţiuni. văzând în acel duh pe cel care le-a urmărit cu ură | şi le-a ucis cu lăcomie pentru a le devora. Din fericire pentru el. Se coboară la suprafaţa pământului. în aceste locuri se alipeşte de câte un om.74 Din tainele vieţii şi ale universului ~ Prima carte prin ea şi se află în mijlocul camerei. va suferi de foame şi va avea dorinţe bestiale. atât de insuportabilă. Omul care a dezertat din faţa unei vieţi grele. când se va j deştepta la viaţa spaţială. să-şi amintească de cele citite. nici frig. rătăcind fără ţintă în spaţiu. cluburi. sute de ani. Ochiul spiritului . întrucât apa are proprietatea de a absorbi fluidele ce compun corpurile sale. sfere sau zone. deoarece se coboară curând în trapul noii plante. pe care firea şi josnicia sa le mai doreşte. entităţile spirituale mai evoluate duc o viaţă de studii. deşi are noţiunile acestea de la oamenii pământului şi din amintirile lui. Acel om care a dus pe pământ o viaţă vecină cu a animalului. prin care înţeleg creaţia şi fenomenul vieţii. risipind j ceaţa întunecată.

sau un capac şi o lentilă. Spiritul vede prin cadran şi rotiţele. Ochiul omului vede doar capacele lui.nivelul ( unde intenţionează să vadă mai bine. sub j care se observă cadranul şi cele două indicatoare. Iată un ceas de buzunar. ci pe flecare în parte. căci fiecare piesă e . până dincolo 1 de capacul opus. Rotiţele le vede nu numai suprapuse.

Oamenii care au trăit modest. Aşadar rugăciunile celor de jos ajută mult celor de sus. care îl încălzeşte. în loc de morminte costisitoare . să ne stăpânim. şi apoi ciocane cu el. vă îmbrăţişează. viaţa şi ocupaţia duhului 75 străbătută de vederea sa şi se poate opri la una din rotiţele pe care vrea să o examineze mai de aproape. care n-au uitat pe Cel de unde au purces cândva şi au întreţinut prin ragă legătura mentală cu El. o nouă întrupare. Asemenea duhuri îşi duc în spaţiu o existenţa de mulţumire deplină. camera fiind închisă pe deplin. duhul putându-se înălţa la un nivel mai înalt. nu ştiţi că ei sunt alături de voi. După puterile lor. Da. Dacă doreşte. la o nouă lecţie. Atenţie. Orice gând. fără ca această carte să fie deschisă şi fără să fie scoasă din raftul bibliotecii unde se află. vorbind duios despre ea. Dacă îi iubim cu adevărat. Văzându-vă uneori în suferinţă.şi în definitiv. şi aura din jurul tuturor lucrurilor şi fiinţelor. vă privesc. vă sărută cu înfocare. lipsit de dragoste şi de necesarul material. de cea mai mare fericire pe care o poate oferi în prezent planeta noastră. vibraţie care propagându-se prin spaţiu penetrează duhul. Duhurile fac tot posibilul — după natura şi puterile lor — să-i încredinţeze pe iubiţii lor că sunt şi ei prezenţi. în mersul vieţii lor terestre. nedorind să asiste la înhumarea trupului lor. ca să arate că sunt prezenţi şi că aprobă sau nu cele spuse. până în sfera unde va întâlni un eter ale cărui vibraţii corespund cu ale perispiritului său. Duhul. şi la deşteptare vor fi perfect conştiente de starea şi locul în care se află. pentru cei liberi şi întrupaţi. dar cu o inimă de aur. duhurile pot produce diferite manifestări. ar vrea să vă vorbească. tot ce stă scris pe această pagină. îl condensează până Ia punctul de a realiza un deget semimaterial. care le sosesc ca o briză binefăcătoare. în momentul destrupării se vor depărta imediat de cadavrul lor. cu vederea sa străbate coperta de carton şi rând pe rând toate filele.Judecata. o dată sau de mai multe ori. după cum şi rugăciunile celor de sus ajută celor de jos. când încă au ceva din puterile fluidului vital. să vă facă cunoscut că n-au murit. fiind înzestrate cu sentimente altruiste. implorându-L pentru cei bolnavi şi suferinzi. duhurile pot absorbi fluid din spaţiu. rând cu rând. vibraţiile perispiritului său iau un ritm mai rapid. duhul ia cunoştinţă de tot ce se discută despre el. El vede numai coperta de carton a acestei cărţi. Dar pe când amintirile duioase şi parfumul florilor le procură o fericire nesfârşită. Duhul ia cunoştinţă de gândurile noasti'e îndreptate către el şi se coboară ca fulgerul pe fiml dragostei pentru a asista la rugăciunea noastră înălţată către Cel Atotputernic pentru uşurarea sufletului său. Alteori. Câteodată produc prin vibraţii de dragoste o căldură iubitului lor. să nu-i mai supunem la asemenea torturi. ori sparg un pahar sau trântesc un mic obiect de pe masă. nu-i auziţi. dragii mei cititori! Morţii voştri ştiu tot ce vorbiţi şi tot ce gândiţi despre ei. nu-i simţiţi. Undele vibraţiilor de rugăciune Eliberat de impurităţi. voi nu-i vedeţi. vede vibraţia celulei nervoase. ei coboară ca fulgerul. Cuprinşi de dor. se simte un curent. plânsul necurmat şi disperarea celor lăsaţi pe pământ îi torturează într-o mare măsură. pe partea dreaptă a trupului. dar mai ales orice discuţie despre cel plecat din planul fizic. dar asemenea spirite sunt rare. cvasi-fizice. uşurând mizeria unui bătrân. provoacă o vibraţie a fluidului din jur. se poate opri cu vederea sa la pagina 75. vorbesc de el. în general. Omul nu poate vedea decât vibraţiile cele mai rare şi mai lente ale lumii fizice în care se află. . privind aceeaşi carte. vibraţiile diferitelor categorii de fluide. ele aparţin lumii anonime. îi dau puteri să-şi desprindă de pe perispirit impurităţile eterice contractate în viaţa sa pământească. sau în mari dureri sufleteşti. Duhul. şi li se sfâşie sufletul de durere când constată că nu reuşesc. duhul fiind trimis jos. o nouă misiune. asemănătoare cu radiaţia caldă ce vine de la o sobă. ajuns în lumea spaţiilor. Uneori.mai bine să se facă milostenie în numele celui plecat. că trăiesc. Omul trupesc priveşte o carte. oglindă sau fereastră. dar fiind mai subtili decât aerul. mişcarea miceliilor dintr-o celulă. Ar trebui să ştie ce sentimente profunde de recunoştinţă şi iubire stârneşte în sufletul duhurilor depunerea unei flori pe mormântul lor. în mobilă. sărăcia unei mame văduve sau ajutând un copil orfan. dar bietul om . însă şi această fericire are un sfârşit.preocupat de gândurile şi durerile sale nenumărate . după nivelul lor. luând cunoştinţă că cei dragi sau prietenii săi. o mişcare de aer care încetează repede. silindu-se să facă binele. pe cât le-a fost posibil. lacrimile care îi ard şi să-i ajutăm în drumul lor ^ceresc prin undele vibratorii ale rugăciunilor noastre. şi poate în acest caz să citească. până la cea din urmă. cu vorba şi cu fapta. Aceste duhuri vor trece repede prin perioada de somn. că stau lângă voi. în general puţin instruite. pe cât posibil. Lumea trupească ar trebui să fie conştientă de bucuria pe care o provoacă duhurilor când îşi aminteşte de personalitatea lor. ajutând cu ce pot şi devotându-se pentru mângâierea aproapelui lor în suferinţă. Ele vor străbate ca un balon toate sferele inferioare ale Pământului. Concentrându-şi atenţia. dar nu pot să se manifeste în chip vizibil omului trupesc. mai ales imediat după destrupare. Se citează cazuri când s-a arătat fulgerător o flacără ori un punct luminos. pieritoare . de exemplu. înălţându-se fără oprire până în sfera corespunzătoare propriilor merite spirituale.nu bagă de seamă căldura dulce.

ca să vadă cât mai departe şi să înţeleagă frumuseţea şi adâncimea înţelepciunii Celui etern. va plăti prin groaznice suferinţe . cel mai rău criminal. ori va fi trimis spre expiere pe o altă planetă. Prin urmare. După ce şi-a dezbrăcat haina de lut. Cu drept cuvânt se poate spune că a trecut din moarte la viaţă. unde va fi supus unei existenţe echivalente cu iadul biblic. condiţii. Materiile sunt într-o continuă evoluţie. nu există nici suferinţă veşnică. Ocupaţia duhului în spaţiu Creatorul iniţial .76 Din tainele vieţii şi ale universului ~ Prima carte Dacă nu există fericire perpetuă. la forma de viaţă care e veşnică şi umple tot universul.de la eterul primordial şi până la mineralul ce constituie planetele. un exemplar şi mai groaznic a fost şi este Nero. pentru că toate facultăţile noastre sunt mărginite de trupul nostru. Dar după o vreme. să prevadă şi să înveţe. Munca are ca scop iluminarea duhului. Toate fiinţele născute din El şi prin voinţa Lui. Aici. prin bani. determină scânteia din om să fie atentă. a cărei frecvenţă creştere mereu.are tendinţa să trândăvească. toate simţurile lui — văzul. vor fi deci supuse acestei legi. să vadă. să fie într-o veşnică activitate.pe care o bate vântul. având un câmp infinit de acţiune. alergătură. . Omul trupesc nu cunoaşte legile eterne ale Creatorului. Dar obţinerea materialului de construcţie şi construirea casei cer iarăşi muncă sau echivalentul acesteia .sunt însutite. pentru că munca este rugăciune. deci procurarea hranei este prima lui preocupare. Totul este în activitate. Nero suferă de arunci până în prezent în inelul fluidic al lui Saturn. bordei sau casă. Dar procurarea hranei solicită muncă. Toate acestea au fost orânduite de înţelepciunea Tatălui ceresc.din cauza lutului care tinde să redevină la starea sa de activitate lentă . de reculegere. Acum se mişcă precum fulgerul. care îl silesc să lucreze. să înţeleagă. fie ea şi veacuri. sau stânca muntelui . Trupul trebuie hrănit. ca şi când ar fi ieşit dintr-o temniţă care îi mărginise mişcările şi puterea de înţelegere. omului îi trebuie casă. Pentru ca duhul să câştige experienţă. să tânjească şi de s-ar putea să-i vină totul de-a gata. transformarea spiritului dintr-o scânteie abia pâlpâindă într-o lumină creatoare de lumi şi fiinţe.banul. soarele etc. de toate gradele evolutive . pentru că au revenit la viaţa adevărată. vremea rea. care a stat în întuneric şi frig trei sute de ani. Sosit în spaţiu. obţinuţi tot prin muncă. pe care nu şi le poate însuşi decât muncind din greu. Munca de orice fel are ca urmare perfecţionarea.care a făcut tot ce există în cosmos . o fericire. duhul se înalţă ca un fluture în spaţiu. Divinitatea i-a creat necesităţi pe care el trebuie să le satisfacă. pe când trăia pe pământ. când va trece în lumea celor tăcuţi şi invizibili. Răul produs de el se va anihila prin însăşi suferinţa sa. prefacere chimică şi mecanică. după o perioadă de odihnă. unde îşi petrece multă vreme viaţa reală. reintră în horă. ori unşi cu păcură şi arşi ca adevărate torţe vii. fiind aruncaţi fiarelor sălbatice. Atunci .şi ea este într-o continuă vibraţie. şi îi plângem. Pe scurt . treptat i se va lumina conştiinţa şi va licări în el dorinţa de a repara tot răul produs celor cu care a venit în contact. luminând parcurile. hrană. simţirea . în afara satisfacerii acestor necesităţi. gerul. aspiraţia unui confort a dictat omului dorinţa construirii unui cuib. de dimineaţa până seara. capul inchiziţiei din Spania. auzul. îmbrăcăminte. tortura lui va lua sfârşit. într-adevăr. viaţa de duh spaţial.gândeşte şi lucrează în veşnicie. El nu se odihneşte niciodată. Această lege este aplicabilă şi materiilor. într-o continuă vibraţie. . Un asemenea specimen a fost Torquemada. plină de farmec. trupul trebuie ferit de intemperii şi frig. căci altfel ar pieri. Noi îi considerăm morţi pe cei plecaţi dintre noi. va resimţi o uşurare. vede până în zările depărtate ale abisurilor cereşti. El e însăşi legea activităţii. permanentă. ploaia. pentru satisfacerea strictelor lui necesităţi vitale. realizează fluidic tot ce mintea lui poate concepe. în timpul nopţii. sentimentul libertăţii. creează şi va crea în veşnicie. trebuie să aibă în vedere satisfacerea foamei şi a setei. în fine. dar acestea se procură direct sau indirect. Ei sunt cei vii. bătaie de cap. şcoală şi scara pe care se înalţă puterea de înţelegere a spiritului. El a creat. Acţiunea. Cum din fire omul . cel care şi-a desăvârşit cu fidelitate destinul. dar Tatăl ceresc i-a pus în viaţă necesităţi.goana pentru haine.o viaţă sublimă. gândirea. apărarea contra atacului animalelor sălbatice. programul vieţii sale pământeşti. pentru a munci la opera Tatălui ceresc. aude din spaţiu până la suprafaţa pământului. monstrul cel mai întunecat pe care l-a avut umanitatea. adică să lucreze continuu. Aşadar nu există pasivitate nici chiar la piatră. din tinereţe până la adânci bătrâneţi. Mai morţi suntem noi. pentru a deveni cândva un auxiliar al Tatălui ceresc. împăratul roman care a ucis zeci de mii de creştini în arenele romane. omul trebuie să muncească. Aşadar. avansarea spiritului.pe planeta noastră.

toate duhurile sunt împinse de necesitatea de a studia eterul în care se mişcă. ea corespunde totuşi unei realităţi. nu cunosc ce fenomene intime se petrec cu aerai şi alimentul introdus în trupul lor. compoziţie şi fiziologie. şi perfecţionări realizate pe pământ. rând pe rând. viaţa şi ocupaţia duhului ■/■/ Se spune des: „Ce e pe pământ este ca în Cer"1. cu alte cuvinte. Milioane. cu care se hrănesc şi construiesc ceea ce priceperea şi sfera lor de cunoştinţe le permit. vibraţiile şi curenţii lor.favorabile sau nefavorabile . se perfecţionează o ocupaţie oarecare. fiecare îndeplinind o activitate diferită. unii savanţi studiază corpul duhului şi bolile la care este expus.sunt într-o continuă activitate. în lumea spaţiilor se 1 să pună în practică studiile lor — făcute în spaţiu — referitoare la diferitele operaţii şi tratamente ale sus". studierii analizelor şi sintezelor la care pot fi supuse şi cunoaşterii legilor fizice şi chimice care guvernează fluidele. şi cu metodele lor proprii.asupra anumitor existenţe sau creaţii. sute de milioane de oameni trupeşti respiră aer. Chimia şi fizica stau la baza existenţei lumilor.la fel ca pe pământ . şi de studierea fenomenelor chimice cu multiplele lor combinaţii. pentru că au interesul ca atunci când vor veni pe pământ. iar drama vieţii se joacă mereu. Pe lângă studiul anatomiei şi fiziologiei duhului. sau vindecarea efectelor lor.ca şi albinele unui stup . Rezultatele muncii lor sunt apoi comunicate mental duhurilor cu alte îndeletniciri. Alteori sugerează medicilor pământului. fizicienii şi chimiştii cereşti. în rest. consumă hrană. luminându-le duhul. în spaţiile din jurul corpurilor cereşti. Mă voi strădui să vă descriu fugitiv câteva din ocupaţiile exercitate de lumea spaţială. cercetate. De fapt. într-adevăr. influenţe sunt studiate. Acest corp are o anumită anatomie. şi apoi prin reîntruparea duhului este aplicată şi în lumea materiei fizice. fiecare făcând un anumit lucru. primesc misiuni de pus în practică jos pe pământ. cunoaşterea legilor fizice şi chimice ale mediului eteric ce umple spaţiile şi în special spaţiul planetei noastre. pentru a diagnostica şi vindeca anumite boli. în Tabula Smaragdina. când s-au desăvârşit într-o anumită ramură medicală. care . „Precum în Cer. Aceeaşi activitate intensă şi frământare o întâlnim şi în Cer. în lumea spaţiilor cereşti totul se petrece ca şi pe pământ. Simt doar că e nevoie să respire şi să mănânce. Studiază efectele fluidelor . să descopere boala reală a pacientului.cercetării proceselor de combinare a fluidelor. dar foarte subtil. Aşadar specializare există şi în Cer ca şi pe pământ. medicii spaţiali. dezvoltând astfel cunoştinţele omenirii. Aceste duhuri. Multe descoperiri. Situaţia este asemănătoare şi în spaţiu. entităţile spirituale studiază anatomia şi fiziologia trapului. un mod de funcţionare. în lumea spiritelor. Duhul are un corp material. Spiritele medici sunt preocupate de cunoaşterea din ce în ce mai completă a corpului uman şi a bolilor la care este supus. şi se caută prevenirea lor. nici nu-i interesează. această preocupare nu poate să aparţină decât spiritelor cu o evoluţie mai avansată. După cum am mai spus. Anatomia şi fiziologia sunt pârghia existenţei duhului. procesele prin care se transformă aceste substanţe nu le cunosc şi. care au aflat în spaţiu o nouă metodă de a realiza o operaţie. întrupându-se. calităţile. cercetează dispunerea fluidelor în jurul pământului. în afară de duhurile savante în chimie şi fizică. pentru vindecarea unor boli incurabile până atunci. Aceste cauze. Oricât de ciudată ar părea această afirmaţie. pentru vindecarea bolnavilor care nu sunt încă destinaţi să plece din lumea trupească. Numai o minoritate se dedică . diafan. medicii cereşti au ajuns la rezultate noi. în cursul activităţii sale. tratamente. In Cer se gândeşte. organizare. dar habar n-au ce compoziţie are aerul sau hrana consumată. specializările din Cer au adus. lucrând direct cu instrumentul lor -fluidul. Evident. deci este supus diferitelor influenţe şi expus tulburărilor funcţionale şi maladiilor. în materie de procedee operatorii. vizitând bolnavi. mai ales în spitale şi clinici. Deşi îşi duc existenţa în spaţiu. şi în acelaşi timp perfecţionându-şi vechile ocupaţii. Hermes Trismegistos afirmă: „Ceea ce e jos este ca şi ceea ce e . omenirea este mânată azi. Văzduhurile sunt pline de o infinitate de duhuri. dar în afară de aceste temeiuri ale existenţelor materiale şi spirituale. Dar munca este deosebit de variată. ceea ce corespunde unei realităţi. duhul specializându-se din ce în ce mai mult. fac studii asupra raportului dintre corpul spiritual şi corpul fizic al omului trupesc. Este vorba de studierea fenomenelor fizice . într-adevăr. aşa şi pe pământ". Una din ocupaţiile de căpetenie ale lumii spaţiale este studierea mediului unde plutesc şi trăiesc. într-o continuă frământare. eteric. se studiază. Majoritatea duhurilor au cunoştinţe sumare despre seria nesfârşită a fluidelor şi legilor care prezidează la combinarea şi desfacerea lor. pe cele de pe pământ. din' ce în ce mai intensă şi mai înaltă.Judecata.cu legile lor. se datoresc sugestiilor şi influenţelor duhurilor medicale. de fapt. sau îi îndrumă cum să intervină în operaţia chirurgicală. Când în urma studiilor. corpului uman.

dar sunt legate şi cu celulele trupului.Cerul desemnează unul sau mai mulţi medici întrupători. Materia fizică solidă. a cărui firişoare eterice pătrund printre ţesuturile şi celulele trupului. chimia şi fizica stau la baza cunoştinţelor savanţilor care fac destruparea sau întruparea spiritului uman. îşi repară corpul.în plenitudinea conştiinţei şi a ştiinţei sale . După cum trunchiul unui copac se ramifică în ramuri din ce în ce mai fine.la construirea viitorului său trup. trupul slăbeşte. Medicina. . perispiritul. Corpul planetar este unit cu corpul vital. săptămâni şi chiar cu luni înainte. care sunt particule eterice. el cade treptat într-o somnolenţă. pentru a-i suprima o parte din conştiinţă şi voinţă. de inconştienţă. tot astfel corpul vital şi planetar se ramifică formând scheletul eteric al ţesuturilor trupului. puterile vitale se reduc şi omul se topeşte pe picioare. în procesul de întrupare. pentru a-1 ajuta. a compoziţiei şi combinaţiilor lor . legându-se cu protoplasma fiecărei celule. procesul morţii continuă încă multă vreme. Această stare este provocată de anumite duhuri superioare. îl adoarme întrucâtva. prin ştiinţa lor. aude şi vede într-o oarecare măsură. Cum oameni trupeşti sunt cu miliardele şi cum ei mor pe rând. Această operaţie se face subtil şi treptat.în Cer. a unghiilor şi mişcarea miceliilor din protoplasma. Să nu uităm că şi entităţile spirituale se hrănesc. execută opera lor în părţile hotărâtoare ale trupului. învelişurile fluidice planetare şi vitale sunt legate între ele printr-o ţesătură intimă. de slăbiciune.format din totalitatea unitară a particulelor eterice . şi cu perispiritul. duhul se desparte de corpul său vital. De aceea . Cerul . terminaţiile lor având câte un fir înfipt în centrul celulei.78 Din tainele vieţii şi ale universului . Pe măsura ruperii acestor fire. a celulelor ce-1^ compun. corpul vital. lichidă sau gazoasă este eter condensat. alimentele cu care se hrăneşte orice om sunt ţesuturi formate din celule. asemenea medicilor tereştri. Dacă există medici destrupători. fiind mai evoluate decât el. graţie educaţiei de o viaţă întreagă şi a memoriei sale — asigurată de inerţia micilor vietăţi. şi apoi creat pe pământ. unele entităţi spirituale au rolul de asistenţi la căpătâiul omului trupesc. în definitiv. Prin urmare . format din fluide mai fine. cu materia fizică a pământului.sunt desemnate să asiste spiritele întrupate în momentul eliberării lor din lutul unde au trăit. care la rândul său este legat cu scânteia divină sau spiritul. care în deplinătatea conştiinţei şi a ştiinţei posedate. mai mult sau mai puţin. cu eter corespunzător din spaţiu.din experienţa miliardelor de veacuri . perispiritul duhului părăseşte corpul fizic.perfect cunoscătoare ale fluidelor.în funcţie de gradul celui care se întrupează . numite medici cereşti sau destrupători. Duhul.a prevăzut ajutorul unor entităţi speciale. Astfel se explică creşterea în continuare a părului. fiecare celulă este activată în funcţiile sale de către corpul vital. înlesnind desprinderea fluidelor corpului lor perispiritual de corpul fizic. Anumite entităţi . Duhul superior îl magnetizează. La momentul hotărât . şi deci au un corp mai subtil. Aşadar. înseamnă că există şi medici întrupători. cu forţele de care dispun corpurile lor fluidice. Să nu pierdem din vedere că. Legea cerească suna astfel: Duhul inferior nu vede niciodată pe cel superior. până la cele din urmă ramuri care poartă o frunză. Spiritul şi-a părăsit corpul fizic. în condiţiile acestea duhul nu este capabil să lucreze .Prima carte exercită toate preocupările pământeşti. care cu experienţa lor. La rândul său. care se desăvârşesc pe măsura exerciţiului misiunii lor. toate aceste corpuri formând împreună un tot unitar numit om. se înţelege că Cerurile sunt pline de aceşti specialişti. potrivit cu destinul noului întrupat. formate din atomi. procesul morţii nu se mărgineşte la cele câteva ore de agonie. Concomitent cu această desfacere. să părăsească lutul în care a fost ani de zile întrupat. cade într-un fel de vis. energie condensată. care execută eliberarea entităţii spirituale din carapacea sa carnală. chiar după ce a fost părăsit de stăpânul sau cârmaciul său. ci el poate începe cu zile. în spaţiu. durează încă multă vreme. El este incapabil sa desprindă miliardele de fire care leagă corpul planetar de celulele corpului fizic. din care este alcătuit . Se ştie că spiritul este într-o legătură intimă cu cămăşile sau învelişurile sale. Având în vedere că omul nu poate executa această operaţie asupra lui însuşi. şi totuşi viaţa acestuia. Chiar dacă ochii au devenit sticloşi. trupul s-a răcit şi înţepenit.care în intimitatea trupului se desface în părţile lui componente. dar cu ocazia morţii. cu mult înainte de ziua ultimului suspin. corpuri ultramicroscopice. în această stare duhul are o conştiinţă vagă. iar atomii au provenit din organizarea protonilor şi electronilor.moartea trupească această legătură strânsă şi intimă trebuie ruptă. îl asistă.continuă să pompeze din mediul înconjurător eterni vital cu care hrăneşte protoplasma celulei. Tot ce există pe pământ a fost iniţial realizat fluidic. pe cale de plecare. într-adevăr. dar n-are claritate în înţelegerea fenomenelor ce au loc în jurul său. care în funcţie de gradul evolutiv al entităţii ce coboară în lutul vieţii terestre. Aşadar a te hrăni eteric este tot una cu a te hrăni cu un aliment solid sau lichid . desfac rând pe rând toate firele eterice care vivifică celulele trupului. pe care duhul candidat la întrupare nu le vede. Aceeaşi puternică coeziune există între aceste învelişuri şi trup. Când unui duh i-a sosit timpul să părăsească nivelele sferelor sale fluidice şi să coboare la întrupare. acestea la rândul lor sunt alcătuite din molecule.

Iată un fapt neştiut nici chiar de slujitorii bisericii creştine. ori un foc distrugător pentru cel mândru şi impur. din marele curent cosmic ce înconjoară planeta noastră. iar de aici pe cortexul său. vizitând pe cei dragi. trup din trupul Tatălui. încât la deşteptare îşi aminteşte de cel drag care a părăsit lumea terestră. Cuminecătura va fi acum o hrană sfântă pentru sufletul curat şi smerit. Cele două duhuri. la destruparea sa asistă şi ajută anumite duhuri umane. ţinând locul duhului ce are sub patronare acel lăcaş.Judecata. închinat unui martir. Când preotul oficiază jos printre oameni trupeşti. coboară lângă ei şi îi înconjoară cu fluidele sale. temniţa în care bietul duh se va coborî pentru împlinirea destinului său. care. viaţa şi ocupaţia duhului jg Oricât de hotărât şi de tare ar fi un duh pe voinţa sa. într-o nouă sămânţă. pentru sfinţirea vinului şi anaforei din potir. cocoşat. vom vedea ce operă complexă execută aceşti maeştri întrupători de duhuri umane.acordată spiritului destrupat pentru a-i linişti pe iubiţii săi îndureraţi. preotul ceresc oficiază în spaţiul bisericii. După trecerea acestei perioade . care . el va reveni. asistat de duhuri umane şi acompaniat de coral spaţial. Noaptea. întruparea este o operă mai complexă şi mai dificilă decât destruparea. în momentul când preotul îngenunchează şi invocă harul divin. sau când ciclul vieţii sale s-a terminat. Timp de şapte ani. vă fac cunoscut că. La deşteptare. în timp ce dorm trupurile celor dragi. pentru a examina mai de aproape destrămarea vehicolului său omenesc. se întâlnesc . Totuşi. Când împrejurările au devenit imposibile vieţii plantei.al cărui trap doarme . Din acest motiv Divinitatea a orânduit ca alţii să conlucreze la orânduirea celulelor. asemănătoare formei din ultima sa viaţă terestră. El poate intra cu uşurinţă în mormânt. în vederea împlinirii unui destin mizerabil. La fel se întâmplă şi cu animalul. mai oficiază şi un duh superior.şi îi face atenţi să nu mai plângă. specializat în acest scop. în primele 40 de zile după destrupare. La timpul său. vede ca prin geam starea de descompunere în care se găseşte adoratul său trup. pentru a-i linişti şi restabili oarecum armonia fluidică a vibraţiilor eterice ale corpurilor acestora. Cu această ocazie trebuie amintită şi întruparea duhului vegetal şi animal. se desemnează din spaţiu un duh alb. o rază pe care o dirijează către potir. a îndrăznit să se atingă de această rază divină. duhul văzând durerea celor dragi pe care i-a lăsat pe pământ. Alteori. care sub ocrotirea şi pregătirea necesară. locul unde a fost depus veşmântul său de pământ. unde se combină profund cu vinul şi anafora. în fiecare duminică sau sărbătoare religioasă. dar se cere pomenit următorul fapt.asemenea plantei şi omului . îi vine greu să-şi construiască un trap urât. De asemenea. să nu mai fie disperaţi. pentru că el trăieşte. ca şi a celor pământeşti. se roagă şi cele două categorii de forţe treimice. Duhul vegetal însă nu are o şedere de lungă durată în spaţiu. din când în când.este asistat în momentul morţii sale de un duh uman. Nu doresc să extind prea mult această paranteză. un sistem nervos central idiot sau alte organe mizerabil alcătuite.duh cu duh . atrăgând din spaţiu.având forţe opuse şi acţionând în sens contrar. şi numai ştiinţa savanţilor medici întrupători poate pregăti casa. Uneori impresia decorului. vorbesc şi îşi deapănă amintirile comune. dar îşi va vizita şi mormântul.şi cel destrupat se întâlnesc în acest decor artificial. dacă trebuie să-şi facă un trup netrebnic. înlesneşte întruparea duhului animal în pântecele femelei speciei sale. în altarul fiecărei biserici se află şase entităţi spirituale albe . cuvios sau sfânt. în afara preotului terestru al sfântului lăcaş. dându-le din acest moment însuşiri divine. Seria specialiştilor cereşti este nesfârşită. după fecundarea femelei. Fiului şi Sfântului Duh. apare duhul uman.trei la dreapta şi trei la stânga mesei sfinte . Toate aceste vizite şi . prin viaţa sa păcătoasă şi trupul său pângărit. o dată cu tâmosirea unei biserici. întrupatul uită de întâlnirea şi dialogul avut în decursul nopţii cu cel drag plecat din sfera fizică. pe cale de dezvoltare într-un embrion. duhul inferior coboară mereu la suprafaţa pământului. pentru a i se încredinţa o anumită misiune sau ocupaţie. ei se ridică în spaţiu. el fiind curând atras într-un nou ciclu de viaţă. sau pui de plantă. un fir fluidic. Tot în legătură cu lăcaşul de înălţare al gândului şi sentimentului către Cel Atotputernic. spiritul destrupat creează decoruri fluidice şi ia forma umană. forma chipului şi dialogul se imprimă atât de puternic în spiritul omului trupesc. din ceata preoţilor şi călugărilor cereşti. cel întrupat . care va avea sub protecţia sa-acel lăcaş. la formarea ţesuturilor şi aglomerarea lor în organe. dându-le câte un vis. şi privind prin stratul de pământ de deasupra cadavrului.

Uneori vizitează laboratoare şi asistă la experienţele savanţilor. cu atât ele devin mai puternice. Călătorind. anumite gesturi şi aşa . citindu-le pagină cu pagină. Aceste vizite sunt determinate de două cauze: 1. văd şi aud toate pregătirile pentru înmormântarea fostului lor trup şi iau cunoştinţă de bucuria moştenitorilor şi de sinceritatea celor ce cu adevărat i-au iubit. duhul inferior fiind luat. Legăturile contractate într-o viaţă anterioară sunt reînnodate în alto^vieţi. sorb cu nesaţ cele revelate.trec printr-un proces de descompunere. de a i se întipări adânc în spirit că el nu a fost trupul. alte forme de viaţă umană. vapor sau hotel. instituţii culturale. Cât a fost om trupesc. să se gândească la locul dorit şi se îndreaptă spre el ca un glonţ. ca să vadă cum organele. ci trapul i-a fost dat ca un instrument în lumea fizică. Iată un artist pictează un tablou sau un sculptor se străduieşte să realizeze o lucrare artistică.dar mai ales mijloacele materiale . de ghidul său şi dus la cimitir. fiind convins că propriul său duh i-a dictat să facă aşa. noaptea când trapul i se odihneşte. provocată de eterul mineral ataşat de materia carnală sau minerală a trapului. expuse sau interpretate cu această ocazie. conferinţe şi astfel îşi face educaţia sufletului. Om pe om se poate înşela. iar pe măsură ce trece Orice lucrare omenească este urmărită de aproape şi de un duh spaţial. urmăreşte şi ajută pe cel iubit. Se plimbă pe străzile oraşelor. După ce s-a destrupat şi a devenit liber. vrând-nevrând. ca să-i viziteze pe cei dragi. asistă la spectacole de teatru. In asemenea condiţii. 2. când lăsându-şi trupul dormind. paşaport. văzând. sinceritatea sau ipocrizia. se mai află în atmosfera sălii sute şi mii de auditori nevăzuţi. Citesc în inimile prietenilor şi rudelor. priveşte câmpiile. aude şi simte gândurile şi sentimentele oricărui om cu care vine în contact.Prima carte analize au scopul de a i se face o educaţie. crescute din materia pământului . în afară de publicul trupesc ce umple sălile ateneelor. duhul din Cer vizitează. localuri de distracţie. vremea şi numărul lor se înmulţeşte. dar om pe duh niciodată. care îşi desfăşoară viaţa pe pământ. de asemenea duhul întrupat. timpul . mediumii clarvăzători văd la repetiţiile teatrale cum un spirit. a lucrat şi s-a deplasat. Aşadar omul duh îşi urmează cultura şi în spaţiu. fost mare artist. cunoscând şi înţelegând şi alte culturi. din viaţa precedentă sau din viaţa actuală. colegului său trupesc. Cu această ocazie reamintesc că în general majoritatea oamenilor stau în primele zile în jurai cadavrului lor. duhul porneşte în călătorii de studii terestre.50 Din tainele vieţii şi ale universului . decât cea cunoscută în mediul său natal. care asemenea întrapaţilor. unde. vizitează pe cei dragi şi discută cu ei ca de la duh la duh. dispunând de posibilitatea de a se mişca la viteze mari prin spaţiu. una întrupată şi alta liberă. eter care exercită o atracţie irezistibilă spre locul unde a fost depus trupul. satele şi oraşele. se ridică în spaţiu şi îşi cheamă iubitul spaţial . amfiteatrele conferinţelor literare sau ştiinţifice. în momentele libere şi cu acordul superiorilor săi. insuflă prietenului. faptul că între duh şi fostul său trup există încă o puternică atracţie magnetică. pentru că el vede. duhuri. Acum nu mai are nevoie de bani. munţii. Sugestiile curg şi spiritul întrupat realizează frumoase opere de artă. sentimentele cele mai adânci ale celor din mediul unde au trăit. Asemenea vizite fac şi duhurile întrupate. citindu-le ca într-o carte deschisă. care îl inspiră. urmăresc carul mortuar şi privesc scena înhumării trapului lor. Opera la care lucrează nu este numai a lui. influenţa exercitată de entitatea spirituală investită cu rolul de ghid asupra pupilului său. vizitează marile biblioteci unde zile şi ani la rând urmăreşte anumite cărţi şi subiecte.nu i-au permis să călătorească. la ceasul cel mare. vizitează muzee. Iubirea face minuni şi evoluţia este mult înlesnită de ajutorul reciproc al celor care s-au iubit cu înfocare. cartea rămânând nedeschisă în raft. vize. o atitudine.dacă nu are posibilitatea să se ducă până la el. se duc prin depărtări. în timpul nopţii. asistând uneori la cursurile şi conferinţele terestre. despărţiţi prin actul morţii sau al întrupării.dezvoltat în decursul vieţii sale trupeşti din alimente animale sau vegetale. ţesuturile şi celulele fostului său trap . modul de interpretare. în fine. Aceste duhuri asistă la prohodul preoţilor. prefacându-se în pământ. Realitatea este că la această operă au contribuit două entităţi spirituale. Adesea duhul călătoreşte prin alte ţări. un înveliş şi un vehicol prin care a învăţat. dealurile. cunoscând acum. Este suficient să vrea. De multe ori. căci în jurai său se află unul sau mai multe duhuri.

In anumite timpuri şi locuri de pe pământ . duhurile albe. Undele emise de posturile de radio reprezintă în mic ceea ce se petrece. cu diferite ordine. în cercurile înalte de revelaţie au fost realizate materializări de animale. iar cei de sus fiind duhurile eliberate din temniţa materiei fizice. al tuturor creatorilor . Undele-gânduri angelice pot pleca de la îngerii solari la îngerii planetari. unde găsesc fluidul cel mai concentrat. plecate de la Unicul Creator. fiind auzite sau recepţionate numai de către cei cărora le sunt destinate. prin rangul la care au ajuns. din Sfera-Laborator.în faţa unui număr restrâns de oameni aleşi. Cosmosul este cutreierat de gânduri-ordine. duhurile angelice arată entităţilor spirituale albe cum se poate face dintr-un fluid o piatră. animat de un duh uman. angelice şi umane. Asemenea demonstraţii sunt prezentate numai oamenilor care şi-au însuşit teoria şi trebuie să pună în practică cele învăţate de la profesorii lor îngeri. se fac pe pământ în cercurile de revelaţie. unde omul trupesc comunică cu Cerul. la un moment dat. pentru că traiul uneia e continuarea celeilalte. Este firesc să fie aşa. lumea trupească cu cea spirituală. Asemenea unde-gânduri mai pot porni de la înger la înger. care imediat după terminarea experienţei trebuie dematerializată în fluidul din care a fost alcătuită. coboară spre suprafaţa pământului. viaţa fi ocupaţia duhului gl mai departe. Printre numeroasele ocupaţii şi specializări cereşti obţinute de marile lumini.prin concentrarea fluidelor . Este opera cea mai grandioasă la care poate fi martor un om. Când vor exista mai mulţi clarvăzători. bineînţeles cu scop pur demonstrativ şi instructiv. O altă categorie de îngeri arată celor ajunşi la o anumită treaptă evolutivă. cum se procedează . cu ajutorul căruia fac forma cristalină sau amorfă a acelui mineral. prin concentrarea fluidelor.la crearea unui animal.duhurile angelice sau elevii lor fac în şedinţele de materializare o plantă terestră. Asistenţii văd. Fiii divini sau Guvernatorii sistemelor planetare după ce descifrează şi prelucrează aceste ordine sosite din Sfera-Laborator le transmit guvernatorilor sau îngerilor planetari. în jurul Pământului. în mare. un tipar în care a fost introdus un duh de animal. care trec în toate direcţiile. cunoscut sau necunoscut în acel cerc. pentru a-şi însuşi ştiinţa creării formelor de diferite vieţuitoare: minerale. Undele-gânduri pot pomi de la un Fiu divin sau Guvernator solar către un alt Fiu divin. îngeri de un grad superior arată duhurilor-elevi şi îi pun să execute corpurile diferitelor plante. de la medium şi de la asistenţi . în aceste laboratoare spirituale. spaţiile intersiderale sunt pline de o reţea de unde-gânduri. în zonele superioare ale Pământului şi în special în jurul Lunii. duhurile albe au realizat din fluidele avute la dispoziţie — luate din spaţiu. când este vorba ca acest corp fluidic să fie tradus chiar într-un mineral pământesc. învaţă şi apoi creează şi ei un trup animal. se înţelege de ce mediumii de materializări sunt atât de rari. Aşadar. Luna este şcoala unde îngerii Pământului instruiesc duhurile albe despre undele-gânduri şi fac experienţele necesare pentru învăţarea acestui capitol din marea Carte a Tatălui divin. li se impune şi trecerea prin şcoala creaţiei. găsiţi vrednici să asiste Ia aceste experienţe . umanitatea trupească va afla şi va înţelege cât de intim este legată lumea de jos cu cea de sus. un mineral oarecare. pentru a se face pe "pământ anumite acţiuni.o formă.Judecata. El trebuie să înveţe despre tot ce a creat Fiinţa supremă. Aceste ordine brăzdează fluidul care umple universurile şi sunt recepţionate de entităţi spirituale înălţate la rangul de Fii divini. foarte rare. de modul cum se alcătuieşte un trup uman. duhurile de pe ultimele trepte ale evoluţiei terestre sunt instruite. Prin urmare distingem trei categorii de unde-gânduri: fiulare. vegetale şi animale. De această experienţă profită mii de duhuri albe. şi anume să asiste la crearea unui trap de om. în câmpul infinit al universului nostru. Tatăl ceresc — binecuvântat fie Numele Său. Iar cei mai evoluaţi ai lumii spirituale albejnvaţă şi crearea trupurilor umane. şi de la marii Creatori. în unele ocazii. Materializări umane. Bineînţeles. cu mari Lumini cereşti care se revelează. coborând Iubirea şi Adevărul pe pământ. care au asistat nevăzute la aceste înalte studii de creaţie. în fine. Prea puţine duhuri umane aud sau descifrează aceste ordine. Viaţa duhului în eternitate este o şcoală. singurii capabili de a le înţelege. cei de jos fiind întruparea celor de sus. Cum duhurile creatoare sunt rare şi cum cei care merită să asiste la asemenea manifestări sunt şi ei puţini. aidoma unui om viu.

tot mai sus. înţelegerea lui cuprinde un orizont destul de vast. La 14 ani. fiinţa lui se străduieşte să afle despre trecutul şi prezentul a tot ce-1 înconjoară. şi mai departe . duhuri albe. Creatori. Cartea a doua este în întregime comunicată de entităţi spirituale. a evoluţiei. 1 Prima carte a acestei lucrări conţine fragmente din comunicările unor entităţi spirituale. univers. durata. pe rând. planetă. ştiinţa iniţiatică. pentru a prezida. despre tainele legate de cosmos şi infinit. care poartă totul. Sfânta Treime a Pământului. aceste subiecte putând face obiectul unui tratat voluminos. Ea va fi urmată. ştiinţa operei Tatălui divin . animale. desemnează în anumite perioade şi în anumite puncte ale planetei. Preocuparea cea mai însemnată dintre toate este ştiinţa vieţii. animal. în toate veacurile. pentru a învăţa tot ce se referă la ea.demn de a participa la asemenea manifestări . spre luminarea omenirii şi gloria Tatălui ceresc . apoi despre cele referitoare la sistemul nostru solar. organism. Prin urmare.teoretică şi practică . Dar crearea unei fiinţe umane. Prin raţionamente. . şi. căci Tatăl mereu creează alte forme de materii şi fiinţe. particulă eterică. anonimă despre viaţă. Duhurile avansate trebuie să înveţe legile principale ce domnesc în lumile create de Tatăl ceresc. o nezdruncinată convingere în ceea ce priveşte existenţa vieţii dincolo de mormânt. cu toate bucuriile şi amărăciunile ei. materializări etc. în fine. iniţial despre cele privitoare la Pământ. levitaţii.o negrăită impresie şi. doar din câteva premise. duhurile planetei noastre sunt adunate din timp în timp. etapele şi toate aspectele acestei veşnice transformări.să producă diferite fenomene. sfătui şi conduce cercurile de revelaţie de pe suprafaţa globului.binecuvântat fie Numele Său. sub toate formele ei. aici sau pe alte planete. soare. pe toate categoriile de planete. după o perioadă de recuperare. trebuie să înveţe regulile. iar la 21 de ani . Intenţia mea este să dau cititorului o idee generală despre natura în mijlocul căreia îşi duce traiul. Putem spune că şcoala nu are sfârşit. Divinitate. făcând destăinuiri asupra tainelor cereşti. îşi încheagă o familie şi începe adevărata sa operă omenească. Ele sunt chemate. încât poate analiza evenimentele şi fenomenele din jurul său. moleculă. ca fenomene. atom. pe toate rangurile de sori. Copilul-om ajuns la vârsta de 7 ani este capabil să înţeleagă multe lucruri şi memoria sa reţine multe învăţături. legenda. îngeri. Puterile sale sufleteşti sunt acum atât de înalte.de trei ori şapte — se află în deplinătatea judecăţii. Scopul reîntrupării este învăţarea şi iar învăţarea. vegetale sau minerale. Conferenţiarul este totdeauna o entitate din lumea albă. stabileşte legi noi. De la naştere şi până în mormânt viaţa este o continuă şcoală. organ. spre desăvârşire. care vor lărgi cercul revelaţiilor. Nu mă pot opri fără să evidenţiez misiunea1 acordată unor entităţi spirituale .binecuvântat fie Numele Său. potrivit gradului lor evolutiv. Nu mai insist asupra acestui capitol care şi-a propus să expună judecata. de aici. Ne naştem pentru a veni la şcoala materiei celei mai dense. De acum începe să-şi depene firul destinului. ca viaţă şi legi. el poate scoate la iveală adevăruri abstracte. pentru a cunoaşte. Ele vor constitui tradiţia. fiind fructul unei asemenea colaborări dintre Cer şi pământ. Duhurile trebuie să-şi însuşească toate formele sub care se prezintă legea evoluţiei în regnul mineral. Tot Forul solar suprem permite. Ani de zile. angelic şi Creator divin.Prima carte Şcoala creaţiei Tatălui nostru este fără sfârşit ca şi opera Lui. şi învăţarea este veşnică. în veşnicie. Cerul. entităţi spirituale.Iubirea. călugărilor şi arhiereilor cereşti. De acum a pornit pe drumul unei cariere. reprezintă culmea manifestărilor forţelor cereşti. viaţa şi ocupaţia duhului în spaţiu. Ele produc omului . scrieri. uman.de a lua legătura cu lumea terestră. învăţând viaţa sub toate aspectele ei. Tatăl a statornicit ca această şcoală . din ceata preoţilor.în toată creaţia născută în Sfera centrală sau Laboratorul divin. ca mari Lumini — cu savanta lor ştiinţă şi cu ajutorul a sute şi mii de entităţi . conducerea spirituală şi materială a Pământului a căutat să stabilească câteva faruri. îngerii planetei noastre ţin la rândul lor conferinţe duhurilor albe. acum şi în vecii vecilor. Din aceste cercuri de revelaţie se răspândesc cunoştinţele şi astfel se dă prilej omenirii să ia contact şi sa mediteze asupra ideilor care au frământat-o din veşnicie. protoplasma. în anumite locuri. aplicată la fluid. celulă. asigurându-şi oarecum existenţa trupească. Viaţa fiind veşnică. vegetal. ţesut. la întregul cosmos. Amin.82 Din tainele vieţii şi ale universului . în primul rând. unde li se predau cursuri sau conferinţe în legătură cu diferite subiecte. cu aprobarea Forului solar. de unde să radieze lumina nemuririi spiritului şi a cunoştinţelor privitoare la natura văzută şi nevăzută. în toate cele patru universuri. să înveţe legea legilor . Vor veni alţii după mine.să fie continuată şi în spaţiu. în anumite cercuri.

cu ştiinţa şi cu arta. Omul de azi nu este satisfăcut de răspunsul oferit de biserică. locuitorii băştinaşi din insulele Hawaii.legea contracţiei la frig şi a dilataţiei la cald a corpurilor. religioase şi filosofice. Este mai bine de un secol de când ştiinţa a luat un avânt uimitor. Mongoliei şi Japoniei. Din această cauză. Absolut. dar în aceeaşi măsură credinţa lui slăbeşte şi omenirea alunecă pe panta materialismului. revelează lumii structura necunoscută a materiei.83 Reîntruparea Jxeîntruparea sau reîncarnarea este fenomenul revenirii spiritului omenesc din spaţiile cereşti în lumea fizică. omul îşi îmbogăţeşte cunoştinţele cu privire la lumea înconjurătoare.se vor convinge. fie ele minerale. deoarece explică multe probleme sociale. azi. arată că există o ordine în lume şi un scop în toate domeniile complexe ale vieţuitoarelor. spiritul nostru revenind la ştiinţa ezoterică. Adevărul reîntrupării a fost cunoscut de iniţiaţii veacurilor apuse şi revelat şi azi de marile Lumini ale spaţiilor. Ea este socotită o lege fundamentală. vegetale. conduse de legi diferite celor fizice. a ajuns la noi sub diferite forme şi însoţită de numeroase erezii. la toate întrebările. să mai găsească multe şi nebănuite bogăţii. graţie cercetărilor ingenioase. nefiind în măsură să explice fenomenul naşterii şi al morţii. Fizicianul a demonstrat prin experienţe că natura este condusă de legi. Se susţine că biserica . valul descoperirilor purtând omul pe undele nevăzutului. cunoaştere şi comuniune cu Divinitatea. iar la lumina maturităţii spiritului. umane. acordând acestor studii atenţia cuvenită. Indochinei.care reia şi realege metalul preţios din bucăţelele aruncate .din Alaska până în Peru şi Bolivia. care se exercită asupra tuturor entităţilor.omul caută azi în aceste cunoştinţe vechi. fie soare sau univers. ba chiar dăunătoare. La începutul apariţiei materialismului se credea că acesta va da un răspuns satisfăcător care le pun în activitate. care nu lămuresc viaţa şi adâncul prefacerilor din natură şi din corpul omului. în teoria sa evoluţionistă. spre înălţimile infinitului. destin. în Asia. în curând. legea reîntrupării este o lege ca orice lege naturală . că spiritul de care se tot vorbeşte nu este decât produsul imaginaţiei. biologul. în definitiv. An de an. creaţie. galaxii şi miliarde de sori îndepărtaţi. Chinei. întrucât ea stagnează progresul omenirii. într-un nou trup omenesc.grăbiţi să proclame domnia materiei şi a legilor ei . au stagnat civilizaţia. la tradiţia şi comoara spirituală a omenirii. ideea reîntrupării este şi azi foarte răspândită exercitând o mare influenţă în conduita omului. Telescoape gigantice ne aduc mai aproape nebuloase. Gândirea superioară a omului de azi a înlăturat părţile absurde aparţinând superstiţiei pentru a-i reda valoarea filosofică şi morală avută în trectul îndepărtat. iar religia o înşiruire de poveşti şi rugăciuni. Asemenea cercetătorului de minereu preţios .fiind îngrădită de dogme şi deci anchilozată în aceleaşi forme de mai bine de o mie de ani . că au murit pentru totdeauna vechile credinţe care. cred în reîntrupare şi cunosc legile ei la fel cum noi. secole de-a rândul. nu mai este în stare să dea un răspuns acceptabil la întrebările referitoare la viaţă. lucrurile şi fenomenele sunt văzute mai clar. că în afara materiei tangibile. Vechimea acestei cunoaşteri se pierde în noaptea veacurilor şi aproape că nu există religie sau legendă care să nu aibă un sâmbure din această idee. Dar şi savanţii . mulţi afirmă că religia este de prisos. animale. Peste 600 milioane de locuitori ai Indiei. Dar cu toate acestea flacăra de entuziasm a materialiştilor se stinge treptat. energie şi legile . Tibetului. bazată pe iubire. Această cunoştinţă o posedau pieile-roşii din America . şi în loc să-1 apropie pe om de Tatăl său creator. în straturile succesive ale scoarţei terestre se citeşte. Bisericile sunt din ce în ce mai puţin frecventate de credincioşi deoarece preotul de azi. Din acest considerent ne vom strădui să reluăm ideile abandonate în vremurile materialismului. celţii din Europa. fiind găsită firească. chimistul. Pentru asiatici. Graţie nenumăratelor comunicări făcute de entităţi spirituale. pierzând legătura cu Cerul. desconsiderate de-a lungul secolelor de ignoranţă şi întuneric. ştim că sângele circulă prin vasele sanguine.vine flagrant în conflict cu datele ştiinţifice răspândite în masele populare. occidentalii. mai există şi alte substanţe eterice. Lumea întreagă este în freamăt la fiecare nouă descoperire. în şedinţele de revelaţie. nu există în univers decât materie. Reîntruparea fiind cunoscută din timpuri foarte îndepărtate şi trecută prin mintea diferitelor popoare. îl îndepărtează. nerezolvate până azi. această idee se întinde peste tot pământul. el având nevoie de o religie ştiinţifică şi artistică. trupul omenesc este studiat şi cunoscut până în cele mai ascunse celule. Se afirma că. minunata istorie a secolelor scurse.

suferinţele lui morale. ori cu desfătarea sentimentală şi morală. păcatele noastre vor fi iertate şi ignoranţa luminată. răspunde şi sufletul său. şi tu . pentru că nu cunoaşte adâncul tainelor ce îl înconjoară. de la mic la mare. iar alţii îl au slab şi bolnav? De ce unii sunt frumoşi şi din fiinţa lor respiră distincţia. de ce permite atâta suferinţă şi nedreptate? De ce slabul cade pradă celui puternic?" Priveşte în jur şi constată violenţă şi cruzime: şopârla mănâncă furnici. butoni de manşetă şi multe alte nimicuri. şi omul se întoarce către datele ştiinţei ezoterice. cu toată strălucirea lor. cu speranţa că se vor bucura dincolo de fericirea promisă. Universul său intelectual se limita la răspântiile unde îşi petrecea viaţa. condamnat prin însăşi naşterea sa la o viaţă restrânsă. să-şi chinuie sufletul în faţa enigmelor ce se ridică mereu în drumul său. cu înţelegerea larga a altora. boli. cu argumente noi şi cu întrebări de felul: „De ce unii oameni au un trup sănătos şi plin de viaţă.atât de trâmbiţat şi pompos întronat . şarpele este mâncat de un arici. îi răspunde biserica. Din această cauză.sunt omorâte?" De câte ori nu se întreabă ignoranţii: „De ce în această lume binele rămâne nerecompensat şi răul nepedepsit? Adesea criminalul circulă liber şi inocentul este aruncat în închisoare.care strâng cu dragoste la sân un copilaş . iar picioarele arcuite. care a creat totul în univers atât de armonios?" „Da". şi acelea confuze?" Cu mulţi ani în urmă. iar alţii sunt animaţi de puţine gânduri. în faţa acestor frământări intelectuale. In sufletul său se naşte întrebarea: „Dacă există un Dumnezeu. multora dintre noi ni s-ar tulbura mintea şi nu am mai putea spune nici un cuvânt. dar trupul său nu era mai mare decât al unui copil de 8 ani.deoarece chiar dacă nu vedem totul şi toate. calamităţi. în care vieţile oamenilor sunt aruncate la voia întâmplării? Nu. de o mie de ori nu — răspunde omul cunoscător . Acestea sunt faptele. pentru că în faţa lui stă aparenţa. religia . Avea aproape 40 de ani. o Putere inteligentă. răspunde acestor suflete frumoase şi încrezătoare: „Dacă Dumnezeu a creat această lume pe care o vedem atât de nedreaptă. trecătorii puteau vedea pe treptele Universităţii din Bucureşti un om mic. Bazaţi pe aceste afirmaţii. de ce soarta oamenilor este atât de diferită?" Oare să fie la mijloc o simplă întâmplare? Se poate concepe un univers alcătuit de Tatăl ceresc. într-adevăr. diform. dar mai ales materialistul. către tradiţia spirituală a lumilor invizibile. Scepticul însă. neştiutorul. ea este mâncată de şarpe.84 Din tainele vieţii şi ale universului .se năruie. infinită. lumea noastră fizică este guvernată de legi sublime şi absolut juste. un Dumnezeu. după cum nu ştie că moartea va face să se nască viaţa şi mai strălucitoare. iar filosofia . cu existenţa lipsită de griji a unora aflaţi în plenitudinea fizică şi mentală. în faţa aparenţelor ce ne înconjoară. zilele sale triste. ştiinţa va fi obligată să mai arunce din teoriile sale inexacte. de ce există atâta mizerie în lume? De ce oameni puternici şi sănătoşi devin într-o bună zi orbi? De ce copii nevinovaţi sunt loviţi de boli. au suferit încercările acestei lumi. scepticul şi ateul te vor întreba: „Pentru ce un copil se naşte într-un bordei. suferinţe de tot felul.Prima carte Este evident că printre lucrurile noastre de preţ există şi podoabe false. Braţele îi erau închircite. iar nu realitatea.din dogmele. Bietul om se întreabă mereu: „Există un Dumnezeu. ascunsă şi încuiată cu zeci de lacăte.care ştii că în dosul acestor inegalităţi există totuşi o dreptate te mâhneşti deoarece nu o poţi demonstra pe înţelesul tuturor. dorinţa lui vagă de iubire. prefaceri şi conflicte. îşi câştiga existenţa vânzând piepteni. războaie. Dacă s-ar compara sărăcia acestei vieţi. De ce atâta nedreptate?" Religia ar vrea să ne facă să înţelegem că în lumea cealaltă aceste suferinţe vor fi răsplătite. şi atunci se întreabă bietul om: „Unde este mila şi dreptatea lui Dumnezeu?" Omul nu înţelege nimic din desfăşurarea evenimentelor petrecute în jurul său. fără valoare. şi nedumerit.din speculaţiile ei deşarte. ce mai putem aştepta în lumea de dincolo? Dacă nu este dreptate aici pe pământ. omul rămâne dezorientat şi se întreabă cu nelinişte: „Care este adevărul?" Natura omului este făcută să caute mereu. El nu ştie. vine mereu. Toţi te combat cu emfază şi îţi aruncă în faţă fel de fel de argumente. Materialistul. se întreabă: „Dacă există. pe când în lume forfotesc neruşinaţi şi şarlatani. dar el vede în jurul său nedreptăţi. materialismul . care la rândul său cade pradă unei vulpi. timp de secole. căutând să-şi explice prin ea existenţa lumilor şi a destinului omenesc. să-şi explice existenţa lucrurilor şi a faptelor. orizontul cunoştinţelor sale restrânse. pentru ce ar fi mai multă acolo? Dacă toate sufletele se nasc egale. capul mare. şi mame . Astfel. zâmbind. iar un altul se naşte . Cu toate acestea. Omul neştiutor nu vede în lume decât un vast complot al sălbăticiei fără milă. îţi era greu să-1 priveşti. Toate fiinţele omoară şi la rândul lor sunt omorâte. Dispreţul îi urmăreşte pe cei ce muncesc şi îi împinge către mormânt. „Da". iar alţii au o înfăţişare grosolană şi brutală? De ce unora li s-a dat o inteligenţă vie. ritualurile şi ipocrizia ei. oamenii au ridicat ochii spre Cer.

rezultatul unei activităţi de mii şi milioane de secole a spiritului omenesc. Puţini oameni îşi dau osteneala să găsească o explicaţie lucrurilor şi fenomenelor lumii înconjurătoare. a conştiinţei. asemenea trupului.s-a ridicat în înţelegere şi putere. cu această orânduire . unde are prilejul să înveţe şi să fie educat. Un altui se naşte într-o familie bogată. Milioane de secole s-au înşirat. are o vârstă. Pe măsură ce creşte copilul. care se manifestă în lumea exterioară prin intermediul sistemului cerebrospinal. de sensibilitatea şi calitatea acestui instrument. Unul va fi mai târziu un cerşetor. Cu toate acestea Adevărul este cunoscut prin comunicările fraţilor noştri din Cer. Această explicaţie superficială provine din observaţia omului că pe măsură ce se dezvoltă trupul copilului. acesta nu se mai poate exprima în lumea fizică. dincolo de lumea materiei fizice . plină de privaţiuni. depinde de subtilitatea alcătuirii înţelegerea spiritului său. el fiind doar instrumentul spiritului. Când moartea distruge sistemul cerebral . celulele nervoase încep să degenereze. plină de iubire şi întemeiată pe dreptate. iar un altul moşteneşte o moşie întinsă. ca urmare. Encefalul unui copil reflectă greu . Dezvoltarea paralelă dintre trup şi conştiinţă dă impresia că sediul şi organul producerii conştiinţei ar fi sistemul cerebral. Mai târziu. de care tot vorbeşti? Dacă El ar exista.asemenea muzicianului .în aparenţă nedreaptă . De exemplu: se naşte un copil. trebuie să existe Gândirea şi Voinţa Tatălui. şi din această cauză exteriorizarea spiritului declină din zi în zi.consecinţa unei vaste învăţături dobândite în lunga serie de existenţe prin care a trecut. spiritul trăind veşnic.sistemul cerebral. sunt luaţi imediat de curentul ideilor actuale şi revin la credinţa mulţimii. dar nu dispune de mijloace ştiinţifice pentru a-1 convinge pe om de existenţa unui spirit. iar educaţia şi-o va face pe întinsul maidanelor. şi el — peregrinând prin diferite planete. în adâncul tuturor lucrurilor şi întâmplărilor. n-ar mai fi această diferenţă.suntem în mod instinctiv înclinaţi să credem că. când se spune că nici un fir de iarbă nu creşte fără voia lui Dumnezeu? Totuşi. putem afirma că nu sistemul cerebral este sediul înţelegerii. posedă palate şi automobile. şi din cauza unui accident îşi va sfârşi zilele într-un azil. Entitatea spirituală." Oare destinul ne este impus fără o lege şi fără nici un scop? Pentru ce ocaziile oferite oamenilor sunt atât de inegale? Unul va lucra penibil toată viaţa sa. însă nu există un paralelism între trup şi spirit în privinţa vârstei trupului. de pe el curg zdrenţele. encefalul său se organizează şi inteligenţa lui se arată tot mai clară. după cum un artist nu depinde de vioara sa. dar din nefericire nu o putem proba sprijinindu-ne numai pe faptele acestei lumi. al raţiunii şi al conştiinţei. în bunătatea Tatălui şi în existenţa unui scop al vieţii. întărind credinţa noastră. înţelegerea sau conştiinţa este fructul. Credinţa generală este că spiritul s-a născut o dată cu trupul copilului. va fi mai bine organizat. pentru că încă nu a atins dezvoltarea completă. La baza acestui adevăr stă realitatea revenirii noastre în viaţa terestră. când spiritul a fost trimis de Tatăl ceresc în lume. trecând prin toată gama formelor existente. făcându-se greu şi confuz. Dacă există într-adevăr entităţi spirituale şi dacă ele se nasc egale. Evident. era la începutul carierei sale evolutive. într-o evoluţie continuă. pentru a cunoaşte şi învăţa. Să nu neglijăm faptul că ascuţimea inteligenţei. şi că această manifestare va fi cu atât mai fidel şi mai admirabil redată. Există spirite tinere şi altele bătrâne.instrumentul spiritului. întrebându-se cu teamă şi îndoială dacă într-adevăr există spiritul şi Dumnezeu. dar conştiinţa persistă. după ce omul dispare prin actul morţii. dar adevărul este cu totul altul în urma numeroaselor experienţe parapsihologice. existenţa conştiinţei omeneşti nu depinde de sistemul cerebrospinal.rămâne dezorientată. crescut în cele mai bune condiţii şi instruit în cele mai bune şcoli. pe când un altul cunoaşte o viaţă fericită? Ei. Către bătrâneţe. conştiinţa lui dobândeşte un orizont mai întins. pentru a se exprima în lumea fizică.toate acestea este un inactiv.are nevoie de un instrument. cu cât instrumentul . comunicări care ne permit să vedem viaţa sub alt aspect. Religiile pământului neputând da lămuriri asupra acestor stări de lucruri. pentru că haosul moral este mai evident decât Ordinea divină. Este adevărat că biserica creştină încearcă să rezolve aceste probleme. devenind tot mai bun cunoscător a tot ce a creat Fiinţa supremă. a repetatelor noastre reîntrupări. Dacă totuşi se apucă să cerceteze. majoritatea omenirii . pentru că este o însuşire a spiritului . sisteme solare şi universuri .Reîntruparea g^ în mijlocul unei societăţi avansate în cultură şi civilizaţie. unde este Dumnezeul tău. Este adevărat că spiritul sau conştiinţa . un membru inutil societăţii. Unul vine în lume într-o cameră tristă şi murdară. Fireşte. această distribuire inegală de înlesniri ale vieţii. călătoreşte prin ţări îndepărtate şi cu. veşnic trăitor. pentru îndeplinirea Legilor divine şi atingerea perfecţiunii. pentru ce atâta favoritism? De ce un copil sosit în lumea aceasta este condamnat dinainte la o viaţă mizerabilă. Cum de este permis acest lucru. scoarţei cerebrale.neştiind ce este dincolo de mormânt. unde stau grămadă şi alţi nefericiţi. şi inteligenţa de care dă dovadă este redusă. în mod aparent pentru că observatorul cercetează doar cadavrul celui plecat. Aşadar. dispare şi conştiinţa. iar celălalt o personalitate de seamă.

trupuri noi. de miliarde de secole. facultăţile manifestându-se mai departe. La început. învăţăminte. va lua mai departe cunoştinţă de fapte şi lucruri din lumea fizică. Am putea compara facultăţile spiritului cu facultăţile acumulate într-o sămânţă. fără nici o milă. proces prin care spiritul.prin fiinţe infinit de mici şi extrem de simple. din care regnul fizic cunoscut nu formează decât o mică parte. Dar pe când sămânţa se dezvoltă în câţiva ani. Mărimea copacului. Sistemul cerebrospinal. Din acest punct de vedere. din timpul zilei. Ele nu aşteaptă decât mediul propice de dezvoltare. apărând noi forme de plante. un spirit aflat pe dramul evoluţiei. spre forme tot mai complicate. Când studiem natura. Există două serii de evoluţii: evoluţia corpurilor sau a formelor. observăm cum conservarea formei nu are nici o importanţă. spiritul. prin intermediul sistemului cerebrospinal şi al sufletului. Reîntruparea este actul spiritului de a îmbrăca în decursul secolelor.Prima carte Cu alte cuvinte. este un instrument care primeşte impresii din afară şi le transmite sufletului. din ce în ce mai fin.este o vastă şcoală. mai subtilă şi mai bine organizată. pe care le adună în nepieritoarea sa comoară de cunoştinţe. spiritul colindă din trap în trup. Acest mediu este forma pe care prin vibraţiile sale o va perfecţiona din ce în ce mai mult. vastul plan al universului. Pământul . graţie unei puteri aflate în stare latentă. pentru a se transforma într-un falnic copac. care în decursul miliardelor de ani s-au dezvoltat. nu numai în regnul uman. le va analiza şi va. căci nu se ştie ce foiţă spirituală. şi evoluţia spiritului care animă aceste forme. mai bine alcătuit. evadând din corpul fizic. El se serveşte de această formă fizică pentru a câştiga cunoştinţe şi experienţă. . culeasă în milioane de veacuri prin alte vieţi. pentru a-şi manifesta puterea de înţelegere. Revin încă o dată asupra ideii de evoluţie. Moartea este pretutindeni. Nenumărate corpuri fizice se distrag pentru ca din materia lor să se formeze alte corpuri. spiritul are o putere de înţelegere mai mare. Graţie acestor forme superioare. spiritul caută mediul corespunzător dezvoltării facultăţilor sale. animale şi oameni. să fim siguri că există un spirit închis în acea formă. petrecute pe acest glob şi pe multe altele. în scânteia divină. potenţială. forma frunzelor. permite spiritului manifestările cele mai înalte. caută să conducă o formă mai perfecţionată. prin evoluţie. toate facultăţile. La nici un vieţuitor nu găsim un centra nervos mai complex alcătuit decât la om. Pretutindeni unde vedem o formă vieţuitoare. a florilor. deoarece nu mai este îngrădit de trapul dens. conducătorul trupului. Cine ştie ce conştiinţă puternică aşteaptă momentul să-şi dezvolte instrumentul fizic. mai mlădios. animală şi umană. Nu există nici un motiv să credem că această evoluţie nu va continua mereu în veacurile următoare. iluminarea. Noaptea. cu numeroase ramificaţii protoplasmatice şi sinapse nervoase. trage învăţăminte. cum natura nu face economie de forme.86 Din tainele vieţii şi ale universului . fructelor. Trapul uman fiind un instrument din cele mai perfecţionate de pe pământ. viaţa se arată . vegetală. într-un alt corp fizic. este numai un episod din conştiinţa omenească. neîntâlnite în regnurile inferioare. culege mereu informaţii. Natura distrage formele. fiinţa conştientă. Fenomenul acesta are loc în tot universul. potrivit stadiului lor evolutiv. De aici tragem concluzia: reîntruparea este trecerea unor fiinţe conştiente nepieritoare. expresia sa este mai luminoasă. Prin urmare. pentru dezvoltarea voinţei şi învăţarea iubirii. fiind mai luminoasă decât atunci când spiritul era prizonier trapului. pentru a le stimula în dezvoltarea lor. după cum există o evoluţie a formelor de viaţă minerală. Pentru ca această dezvoltare să aibă loc.ca şi universul întreg . face experienţe şi se ridică dintr-o clasă în alta. natura este destinată să ofere fiinţelor vieţuitoare experienţe de tot felul. în care sa vină să-şi facă şcoala vieţii un nou spirit. dar entităţile spirituale care le utilizează. într-adevăr. după moartea corpului fizic. spiritul îşi pune în valoare toate puterile şi facultăţile într-un timp deosebit de mare. ce talent. format din numeroase celule nervoase. este micuţ numai cu trapul. al perfecţiunii. sfârşind cu omul. După cum un şcolar care se duce în fiecare zi la şcoală învaţă. toate calităţile părintelui sunt strânse. tot astfel există o continuă şi veşnică evoluţie pentru spirit. De exemplu. existând mereu. în starea de veghe a trupului. iar manifestările sale sunt mai fidel exprimate. comprimate în sămânţă. Tot astfel. în natura întreagă. Entitatea spirituală îşi câştigă din lumea exterioară înţelegerea. contactul spiritului cu lumea înconjurătoare este mai profund. ce geniu zace în el în stare latentă. formând astfel o succesiune infinită. entitatea spirituală coboară de multe ori pe pământ. păstrează toate amintirile. în sămânţa de stejar sunt cuprinse toate calităţile acestei plante. când spiritul va trece în alt corp. rând pe rând. Am văzut din rândurile precedente că pe măsură ce spiritul se ridică la o conştiinţă mai înaltă. Dar conştiinţa stării de veghe.cel puţin pentru globul nostru . Micuţul copil. nu mai are datoria să lumineze conştiinţa acestuia. la marea şcoală a vieţii. conştiinţa este atributul spiritului şi persistă după părăsirea temporară sau definitivă a corpului fizic.

vocea conştiinţei noastre a început să se facă auzită din adâncul tainic al fiinţei noastre. iar eforturile depuse pentru obţinerea acestor bunuri materiale au dus la dezvoltarea civilizaţiei. să reflectăm. moralitatea. un nume diferit. scopul este creşterea şi dezvoltarea conştiinţei. suferinţele. cele ale lumii invizibile. Pe măsura înmulţirii întrupărilor. pentru a cântări faptele. ne retragem în lumea cerească. căminul. pentru a face bilanţul. cât are de plătit şi de încasat. din treaptă în treaptă. După ce am parcurs mai multe vieţi în aceste condiţii primitive. creşte simţul nostru moral. ori prin profunzimea viziunii spirituale. O imagine palidă a acestei retrageri ar fi aceea a negustorului care toată ziua s-a străduit în prăvălia sa. în toată această cale lungă . eram sălbatici. fiecare în sfera de care aparţine.întâlnirea lor având o mare valoare educativă. fie prin splendoarea inteligenţei lor. Nu cunoaştem lungimea acestei scări.relativ importantă. a suferi. Treptat începem să gândim. să facă socoteala zilei respective: cât a vândut. pe drumul unei evoluţii lungi. şi cu toate acestea ne ridicăm mereu. dar planul evoluţiei stabileşte un sex corpului nostru fizic. pe scara socială.toate având scopul de a ne face să ajungem fiinţe care posedă cunoştinţe cât mai multe despre viaţă. spiritualitatea ni se deşteaptă. Vieţile trec astfel unele după altele. sacrificiul personal. dacă vor şti să utilizeze experienţele lor din trecut. responsabilitatea pentm copii. şi acest lanţ merge la infinit. voinţa şi inteligenţa de care dăm dovadă. pe scara binelui şi a perfecţiunii. Dar pe măsura trecerii secolelor. Starea atinsă de unii o vor atinge şi alţii în viitor. ne ridicăm facultăţile intelectuale şi moralitatea. ne-am dezvoltat încet facultăţile mentale şi moralitatea. în mijlocul unor noi condiţii. Pentru a profita de observaţiile. şi un trup feminin în alta. în urma analizelor efectuate în sferele superioare ale atmosferei fluidice terestre. Aceasta pentru a armoniza şi completa evoluţia noastră. Suntem încă neştiutori. vorbele.de mii. în lumea civilizată. Astfel. cât a cumpărat. în momentul naşterii în lumea fizică. fiecare aducând bucurii şi dureri. pentm a ajunge scopul final . la lumina reîntrupării. pentm bunul mers al afacerilor. cu toate că putem să îmbrăcăm un trup masculin într-o întrupare. La începutul evoluţiei noastre omeneşti. ceea ce e important este că ne găsim acum pe una din treptele ei şi că locul nostru în urcuşul acestei scări ni-1 arată iubirea. După fiecare reîntrupare.sunt leneşi şi necivilizaţi. lente. nu sunt decât exponenţii unor experienţe. generând famila. în fiecare întrupare avem un corp fizic diferit. şi ne-am născut într-o civilizaţie ceva mai avansată. de zeci de mii de secole . circumstanţe favorabile şi obstacole de tot felul. pentru că evoluţia lor a început mai de mult şi au o experienţă mai bogată. înainte de a porni la o acţiune. iar moartea biologică nu ne face să ne pierdem sentimentul existenţei individuale. Trupul nostru are nevoie de hrană. Din acest moment. părinţii noştri pot fi entităţi spirituale diferite. de pasiuni sau de impulsul momentului. Creşterea şi dezvoltarea noastră este . relaţiile de afecţiune prin care temperamente diferite vin în contact . a dobândi experienţă şi a se ridica mereu.este necesar să ne retragem departe de pământ. Astfel s-a dezvoltat forţa fizică. succese şi nereuşite . sentimentele. piedicile şi seria întreagă de dureri şi bucurii ale vieţii terestre .perfecţiunea divină. Individualitatea noastră este totdeauna aceeaşi. către spiritualitate. bucuriile şi durerile noastre. cum o cred unii filosofi. pasionaţi şi câteodată criminali. fie prin frumuseţea caracterului lor moral. penibile . pentru că am fost perverşi. şi al cărui capăt superior se pierde în gloria Tatălui divin. suntem pe cale de a deveni gânditori mai profunzi şi ocupăm o situaţie . Marii bărbaţi şi marile femei ale acestei lumi. fiind cunoscuţi de lume ca guvernatori ai civilizaţiei. e vorba numai de timp. pentru că vom ajunge şi noi acolo. prin viaţa şi prin efortul lor. după ce am semănat destul rău. Locuitorii zonelor cu o climă caldă. Unii sunt înaintaţi şi au mai multă putere. şi seara se retrage cu condicile acasă. Unii dintre noi sunt mai avansaţi. putem să ne reprezentăm umanitatea urcând o imensă scară. morală şi mentală a oamenilor. graţie disciplinei şi presiunii legilor sociale. a unei lungi serii de reîntrupări. Entităţile spirituale n-au sex. Pe când milioane de entităţi spirituale trec dintr-o clasă în alta. evitând astfel să mai facem acţiuni rele. în aceste întrupări diferite am suferit mult. vrând-nevrând. tropicală — unde natura oferă gratuit tot ce este necesar omului . ni se dezvoltă facultăţile mentale. ne-am născut într-o ţară civilizată. o sumă de experienţe. cu experienţe felurite şi o inteligenţă vastă. al cărei capăt inferior se scufundă în începutul obscur al primilor paşi. percepţiile. nemailăsându-ne târâţi de sentimente nerezonabile.nu există favoritism. capabili de a face şi câte o faptă grosolană. cuminţenia.Reîntruparea 57 pentru a învăţa.care ne duc. dar aceste schimbări nu ne împiedică deloc să ne păstrăm individualitatea. entitatea spirituală nu iese dintr-un ocean de viaţă. de îmbrăcăminte şi de locuinţă. Să nu ne mâhnim când vedem că unii dintre colegii noştri sunt în clase superioare. deoarece puterile noastre morale şi intelectuale abia erau trezite. iar în urma noastră vin spiritele tinere. alte milioane urmează mereu pe urmele lor. dar aceasta n-are nici o importanţă. Deoarece am dobândit în numeroasele noastre vieţi. înaintea noastră sunt spirite bătrâne. ne-am ridicat puţin mai sus.

explicându-i totul. provenind din ignoranţă. din diferite motive. dacă am fi siguri că la revenire nu vom mai trece prin suferinţă şi ne vom bucura de modalităţi mai fericite ale vieţii terestre. în lumea încercărilor şi a suferinţelor. cu cât viaţa ne este mai activă. cu toate că se poate întâmpla. Ea se poate prelungi la marile Lumini ale spaţiilor globului nostru. Vai de viaţa sa viitoare. ca omul să-şi croiască singur calea prin noianul nevoilor vieţii. între două întrupări este de aproximativ două sute de ani. la gândul că iarăşi va trece prin ignoranţa copilăriei. Această perspectivă este adevărata cauză a antipatiei pe care o manifestă omul faţă de reîntrupare. Asemenea cazuri de reîntrupări pripite sunt rare. dacă se va abate de la destinul ales de el. şi-a părăsit trupul uzat de boală sau distrus printr-un accident. să nu uităm că experienţele cel mai greu de suportat ne fac să învăţăm cele mai mari lecţii ale vieţii. şi în locul lor avem parte de suferinţă.Prima carte mai rapidă când circumstanţele exterioare ne forţează să gândim şi să lucrăm pentru a supravieţui. oferindu-i prilejul de a-şi exercita singur facultăţile. Este firesc ca şi ideea reîntrupării să fie respinsă la început. înţelegem pentru ce sunt necesare obstacole de tot felul în cursul vieţii şi pentru ce chiar greşelile noastre sunt indispensabile progresului nostru spiritual. Ideea reîntrupării displace multor oameni. regulă de la care nu poate face excepţie nici reîntruparea. Reîntruparea nu înseamnă că spiritul omului renaşte într-un trap de animal. nu se poate înlătura legea reîntrupării. la mii de ani. şi s-a reîntrupat imediat în trupul unui copil în agonie. Ea nu corespunde adevărului. cu un simţ moral şi inteligenţă superioară . Totdeauna ideile noi au întâmpinat o mare opoziţie şi o dârză neîncredere. Astfel spiritul poate să dorească o ascensiune spirituală mai rapidă — prin suferinţa vieţii trupeşti. Cu toate acestea. Dar oricare ar fi părerea unora sau altora. în această privinţă' s-au citat cazuri când o persoană a murit. evoluăm cu atât mai repede. pe când se afla în lumea invizibilă. în revelaţiile făcute de entităţile spirituale de înaltă evoluţie. . Ceea ce este adevărat pentru dezvoltarea şi educaţia unui copil. i se poate dezvolta memoria. ca un teren favorabil dezvoltării spiritului. Suntem cu atât mai favorizaţi. Cu alte cuvinte. dacă va lua calea cea dreaptă a moralităţii. cu atât timpul şederii sale în spaţiu este mai mare. Aplicând principiile de mai sus.care nu au alt scop decât de a ne învăţa repede şi bine . Cu cât spiritul este mai evoluat. dar în rest copilul rămâne de o slăbiciune de plâns. a cinstei şi a iubirii. este adevărat şi corespunde şi şcolarului vieţii terestre. condus în mod nevăzut. că suferinţele şi nereuşitele noastre.88 Din tainele vieţii şi ale universului . Perioada medie. Mecanismul vieţii umane este astfel alcătuit de Guvernatorul sistemului nostru planetar. Această credinţă a fost răspândită în popor de preoţii egipteni. mai cu seamă când nu se acordă atenţie şi bunăvoinţă în examinarea faptelor. Omul nu consideră viaţa ca un mijloc. Da. care şi el îşi părăsise reşedinţa carnală. oricât de îngrozitoare ar fi perspectivele noii vieţi. stabilită în natură de Creatorul lumilor.când e vorba de un sălbatic.evoluţia. dar în definitiv omul are liberul său arbitru. sfătuit mental pe ce drum să apuce. nu îi displace ideea reîntrupării în sine. Ferice de sufletul său. trecând din nou prin şiroaiele lacrimilor. trecută prin dureri. pentru a repara nedreptăţile comise. de mâhniri . Cum viaţa nu abundă în aceste fericiri dorite. în unele cazuri. generală. Cu ce ar contribui la evoluţia generală o asemenea întrupare? Toate faptele naturii au un scop determinat . cu câtă batjocură şi ironie au fost întâmpinate noile idei ştiinţifice. reprezintă . Istoria depune mărturie cât de greu îşi face drum legea evoluţiei. greşelile tinereţii. Dar oricâte neplăceri încearcă omul. care ne deprimă. ca o sperietoare pentru omul imoral şi redus mental. Spiritul copilului s-a desprins de trupul său fraged şi imediat i-a luat locul un spirit.suntem determinaţi să refuzăm reînceperea vieţii pe această planetă. cu cât viaţa ne este mai dificilă. în noua sa întrupare. Poate dori coborârea în lumea fizică mai devreme. de a vedea toate dorinţele noastre împlinite. filosofice sau artistice. Spunându-i totul. Este adevărat că e păzit. Aversiunea pe care omul o resimte la ideea reîntrupării provine din faptul că spiritul său are conştiinţa deplină a greutăţilor vieţii de pe această planetă. asirieni şi indieni. de muncă grea. nesupunere la reguli şi dintr-o dorinţă vie de a mai trăi în lumea cărnii. am accepta.să se nască într-un trup de animal imoral şi neinteligent. Este absurd să credem ca o fiinţă omenească — înzestrată cu o simţire aleasă. Metodele noi de educaţie au demonstrat că cel mai bun mijloc de a dezvolta iniţiativa şi inteligenţa copilului este de a-1 lăsa la propria lui judecată. se spune că perioada între moarte şi naşterea viitoare poate fi extrem de scurtă . ea este şi va rămâne în veci o lege divină. ci îi displace reîntoarcerea pe pământ. Legea reîntrupării nu cere ca noi să ne naştem imediat după moarte. prin seria durerilor fizice şi morale. slăbiciunile maturităţii şi neputinţa bătrâneţii. ambiţiile sau după cât s-a distrat. ca ea să se facă în minutele următoare părăsirii trupului. Repet însă că acest interval este variabil. De aceea nu se poate da o regulă generală. ci o apreciază totdeauna după măsura în care şi-a satisfăcut dorinţele.

ideea reîntrupării ne umple de entuziasm şi ne insuflă voinţa de a reveni.în timpul şederii sale în spaţiu . pentru a se lumina şi purifica. serii nenumărate de reîntrupări. Cu alte cuvinte. în care entitatea spirituală îşi ia un avânt deplin şi intră în posesia conştiinţei sale luminoase. Evoluţia spiritului. Aşadar ne trebuie multe corpuri ca să ne ridicăm la o înţelegere din ce în ce mai înaltă. profunzimea-gândirii unui filosof . timp în care entitatea spirituală înţelege noua condiţie de existenţă. înţelepciunea şi forţa caracterului sunt rezultatul unei educaţii de secole şi nu urmările unui destin capricios. în spirit. extinsă. el simţind doar că s-a săturat de atâta muncă şi amar. pe parcursul timpului infinit. omul care a mâncat. vom culege rezultate fericite. graţie acţiunii mediului înconjurător asupra sa. putem fi utili acesteia. . Dacă ne gândim numai la plăcerile noastre. \ : într-adevăr. că revenind în lume. Iată de ce în prima perioadă a existenţei sale în spaţiu. Se petrece cu noi exact ceea ce se petrece cu sămânţa. Lumea noastră şi altele au ca scop înflorirea conştiinţei până ajunge în preajma Celui veşnic. reîntruparea este o perspectivă tot atât de neplăcută ca şi aceea de a parcurge din nou anii lungi de studiu prin şcoală. şi încă prea mult. nu pentru că am fi siliţi de cineva. Pe parcursul lor. când nu mai este limitată de acest corp. embrionar. viaţa noastră terestră are ca scop acumularea de experienţe.cele mai multe dureri omeneşti provin din faptul că nu ascultăm de anumite principii morale. Cel care trăieşte pe pământ. gg o forţă foarte puternică. De altfel trebuie să ştim .. prin care vom scoate din adâncul scânteii noastre divine acea calitate. dezvoltă ceea ce era deja creat în ea. uitând de legile din spaţiu. şi aşteaptă momentul să le scoatem la iveală. întocmai cum se luminează şi se manifestă inteligenţa copilului. care zac latente.există un spaţiu de timp. graţie cărora vom poseda în viitor puteri şi cunoştinţe infinite. Spiritul conţine potenţial forţe deosebite. se deşteaptă facultăţile mentale ale spiritului. pentru că Divinul a sădit în esenţa noastră. Când vom şti să ne conducem în lume astfel ca faptele noastre să fie în rezonanţă cu armonia universală. Conştiinţa spiritului întrupat este mărginită de corpul fizic. Dar dacă ştim că prin revenirea noastră urcăm treptele care ne duc la lumina înţelegerii şi la puterea divină. Puterea. în timpuri incomensurabile. şi această conştiinţă devine splendidă. Evoluţia formei este o funcţie a lumii fizice. armoniile divine percepute de un muzician inspirat. o lumină vie pentru viitor. nimic nu ne împiedică să depunem eforturi. care la rândul lor vor dezvolta facultăţi . în scânteia divină. prin magia voinţei noastre. dar nu este singura.toate aceste calităţi şi multe altele se pot dezvolta în noi. pe măsură ce el creşte. entitatea spirituală se cutremură la ideea unei noi reîntrupări în întunericul şi zbuciumul vieţii terestre.de duh întrupat şi duh liber . : Entitatea spirituală doreşte să revină mereu în materia fizică pentru a învăţa. cunoaşte scopul venirii sale acolo şi a vieţii sale terestre.iar dacă nu vrem. Ne întrupăm mereu. înţelege legea evoluţiei şi necesitatea ascensiunii spiritului pe scara infinită a spiritualităţii. Dacă vrem să fim şi noi ca el. a scânteii divine este fără sfârşit. Prima şcoală a spiritului-om se face la suprafaţa corpurilor solide. Marele scop al reîntrupării este educaţia. doar că el şi-a dezvoltat această calitate mai devreme decât noi. contribuind la fericirea semenilor.înţelege legile divine care guvernează în univers. Cunoaşterea legilor şi principiilor care conduc universul se dezvoltă încet.de care ne vom servi în diferitele lumi pe unde vom trăi. Reîntruparea . nu înseamnă că el a primit mai mult decât noi.. Scopul vieţii este de a dezvolta puterile noastre. mai profundă. Evoluţia materiei se produce lent. ci pune în valoare predispoziţiile spiritului. între aceste două condiţii . . Talentul unui artist. care fiind pusă în pământ ca să germineze. nu se mai gândeşte la mâncare.din ce în ce mai numeroase şi mai puternice . Prin urmare. ci pentru că entitatea spirituală . şi prin urmare avem nevoie de multe vieţi. Existenţa fizică are ca scop stimularea facultăţilor latente ale spiritului. pentru viaţa următoare. în lumea fizică. pentru că avem nevoie de un răgaz. dorinţa neînfrânată de a ajunge la picioarele Celui care ne-a chemat la viaţă. pentru a . graţie experienţelor făcute în infinitatea timpului. pe pământ. Această dorinţă nu se naşte în prima perioadă a şederii noastre în spaţiu. viaţa ne-o va demonstra . avansarea spiritului nu provine din adăugarea a ceva nou. De aceea. Din acest motiv ne naştem mereu pe pământ. nu doreşte să revină pe pământ. la finele unei întrupări terestre e de aşteptat să nu mai dorim reîntruparea. Dacă vecinul are o virtute sau o calitate preţioasă pe care noi nu o posedăm. spiritul lucid şi răbdător al unui savant. Atunci vom vedea revenirea pe pământ sub un alt aspect.

de asemenea avem spirite tinere şi bătrâne. Cu o răbdare sublimă. vieţile noastre ar fi mai puţin întunecate de suferinţă. cuminte. Toate observaţiile şi experienţele noastre . . bate la poarta vieţii. şi nu vedem. şi vom ajunge cu timpul să mergem cu un pas sigur în mijlocul furtunii vieţii. dacă ne-am sili să facem acest discernământ. pentru progresul miliardelor de fiinţe vieţuitoare. Creaţia este o vastă universitate. Cu trecerea timpului. Am putea înţelege această deosebire într-o vreme mai scurtă. Dar nu suntem cu toţii în aceeaşi clasă. ne invită să învăţăm multe lucruri pentru a ne ridica.considerată de lume o nenorocire — este un excelent răscolitor al spiritului coborât în materie. vine durerea. al căror câmp de viaţă este mai vast şi cuprinde mii de reîntrupări pe pământ. Ea nu încearcă să ne distreze. în fiecare an. pentru că nu acordăm atenţie actelor noastre. Dacă am fi elevi buni. Dar umanitatea încă nu cunoaşte nimic din regiunile spirituale ale patriei noastre cereşti. ale acţiunii şi inerţiei. Ea nu iese din locul unde a fost pusă. pentru a stăpâni materia oferită de Creator. Numai când suntem doborâţi de încercări amarnice. ştiinţele naturii. Divinitatea a orânduit lucrurile de aşa natură încât să învăţăm perfect. Azi începem să înţelegem că educaţia adevărată nu se mărgineşte la învăţarea diferitelor ramuri de cunoştinţe . Alergăm toată ziua. ci caută să ne dezvolte spiritul prin fel şi fel de experienţe.fac parte din acest stadiu. trebuie să culegem din grădina lumii florile durerii şi plăcerii.mari sau mici . şi acum . întăreşte simţul moral. pentru a învăţa să distingem binele de rău. şi când încercăm o amărăciune. a căror vârstă se socoteşte după anii scurşi între leagăn şi mormânt. La început ne era foarte greu să punem materia în vibraţie. Suntem întocmai ca omul aflat lângă o comoară ascunsă sub pământ.90 Din tainele vieţii fi ale universului . Aici. Din nefericire. El va fi făuritorul noilor lumi în veşnicia ce va veni. ale succesului şi insuccesului. Dacă am fi mai hotărâţi să învăţăm. Avem impresia că în alte lumi. în alte medii. încurajează emoţiile generoase. încoace şi încolo. Conştiinţa noastră era redusă şi puterile ei foarte slabe pentru a înţelege ceva din lumea materiei. pentru a reţine atenţia noastră dispersată. ca şi copiii după fluturi strălucitori. Vom creşte pe măsură ce vom stăpâni aceste forţe contrare. pentru a câştiga uşurinţa de a ne exprima simţirea prin clapele lui. lecţia este însoţită de o plăcere captivantă.avem capacitatea de a înţelege vibraţiile fizice şi de a ne impune voinţa asupra trupului nostru. nu toţi sunt convinşi de acest adevăr. trebuie să lucrăm ca să le dezvoltăm. ale păcii şi neliniştii. din viaţa actuală. o plantă. dar ne târâm viaţa în voia întâmplării. la şcoala Pământului. care locuiesc suprafaţa. Ea a dispus ca aceeaşi lecţie să se repete în fiecare zi. trebuie să muncim. ale iubirii şi urii. am părăsit sediul nostru sublim. încetul cu încetul.Prima carte transforma eterurile în atomi. disciplinează inteligenţa. învăţăm câte ceva. minunat organizată. aruncăm vina pe soarta noastră ticăloasă. pentru ca înţelesul ei să ne lumineze odată şi odată spiritul. Când ne naştem. progresul nostru ar fi mai rapid. Atunci ne-am început evoluţia în sistemul material. Mai mult chiar: am început să înţelegem vibraţiile lumii astrale şi să dominăm puţin corpul nostru emoţional. dacă am culege . într-un timp care se pierde în negura unui trecut infinit. este inutil să întrebuinţăm chemări şi rugăciuni. care ne lărgesc înţelepciunea. natura nu caută decât un singur lucra: educaţia noastră.care nu pot stimula decât facultăţile intelectuale. contrar ignoranţei şi inconştienţei noastre. dar pentru că nu ascultăm vocea interioară a conştiinţei. care îi vor duce cu un pas mai departe pe dramul evoluţiei. prezentate de împrejurările vieţii terestre. săpând pământul. Dar pentru a câştiga înţelepciunea.când am atins stadiul de om . întocmai după cum exersăm la pian ore în şir. şi atenţia superficială nu ne permite să ne însuşim lecţiile profunde. Natura ne oferă din sânul ei învăţăminte valoroase. Lumea fizică este singura şcoală unde se studiază întregul program. avem trupuri tinere şi bătrâne. pentru a ne face ascultători. materia vegetală în materie animală sau umană. în general. materia minerală în materie vegetală. Cel mai înalt ideal visat. atomii în materie minerală. ni se impune prin suferinţă. un om. am dublat materia voinţei noastre. ale veseliei şi tristeţii. ori un înger . spiritul este fără măsură.un atom. mama iubitoare întrebuinţează mângâieri pentru a-şi face copilul ascultător. un animal. entităţile spirituale având vârste diferite. De aceea avem nevoie de multe vieţi. Dar luat ca element esenţial al naturii. un excelent antrenament pentru dezvoltarea facultăţilor spirituale. deşteaptă puterea voinţei şi dezvoltă capacitatea de a simţi Prezenţa divină. prea puţini dintre noi ştiu să profite de învăţămintele vieţii cotidiene. alteori. Când nu suntem atenţi sau nu vrem să ne însuşim o lecţie. interiorul şi atmosfera planetelor. matematică. şi nu învăţăm aceeaşi lecţie. Toate fiinţele vieţuitoare. nu înţelegem că împrejurările vioţii de aici. pentru a excita dorinţa noastră. în fiecare viaţă. un microb. oricare ar fi . Educaţia adevărată este făcută de natura care armonizează caracterul. Cerul.filologie. Din diferite motive. până ce o scoatem la iveală.vor întâlni în şcoala lumii lucruri de observat şi experienţe de făcut. Pentru a le obţine. suferinţa . filosofie etc. materia umană în materie angelică. cele mai vaste şi radiante puteri dorite există în noi. fără vârstă şi fără limită.

aproape fără voia sa şi inconştient. vom realiza în viitor cu muncă. în mijlocul acestor fraţi ai noştri. în acest egoism colectiv vom cuprinde naţiunea noastră şi. când vom vedea legăturile care le unesc. în alte vieţi şi sub alte orizonturi am avut naţionalitatea şi am iubit şi venerat Divinitatea sub numele şi cultul celor pe care acum refuzăm să-i recunoaştem ca fraţi.ca părinţi şi copii.să-i desconsiderăm pe cei care au un trup de o culoare diferită de a noastră. Spiritele superioare care au această misiune . când vom poseda înţelepciunea. în timpul furtunoaselor noastre întrupări. ne-am întâlnit şi cu cei pe care i-am urât. Dar în acelaşi timp. dacă am vrea să ne asociem cu dragoste evoluţiei şi să colaborăm cu Divinitatea . egoismul se transfomă în altruism. se iubesc mai departe şi caută să se apropie în viitoarea viaţă pământească.Reîntruparea 9. In timpul când roata vieţii şi a morţii se rostogoleşte. Entitatea spirituală inferioară nu-şi poate determina locul şi părinţii viitoarei sale întrupări. ^Egoismul este tendinţa de a strânge avere. consacrându-ne şi lor. de atâtea ori repetate. stabilim legături cu prieteni. după cum se caută şi trăiesc împreună în Cer. ci singure . cu plăcere din fiecare eveniment o învăţătură. locul naşterii este determinat de iubirea sau ura contractată altădată pe pământ. când ne legănam pe undele eterice. pentru că în plan spiritual toţi oamenii sunt la fel şi toţi suntem fraţi. am vedea că cele mai multe din dureri sunt cauzate de egoismul nostru. spiritul ştie că suntem uniţi cu toate fiinţele. am luptat. dar când această înţelegere curată este întunecată de corpul fizic pe care-1 îmbrăcăm. chiar dacă pentru reuşită avem nevoie de mai multe existenţe sau întrupări. Mai târziu.când sunt în spaţiu . şi cu toate acestea. oricât de îndepărtat. cu care am trăit şi lucrat în alte întrupări. Nu există ţel.observând gradul de inferioritate al spiritului candidat la întrupare . căci Tatăl . distilate prin filtrul suferinţelor. pentru a cuprinde în el şi familia. cu aceeaşi dragoste cu care ne-am dăruit familiei noastre.să-i dispreţuim pe cei mai puţin dezvoltaţi decât noi. dar de multe ori. orbiţi de pasiunile noastre. cu toate acestea. ei sunt fraţii noştri tineri. sub diferite aspecte . în aceeaşi limbă şi sub acelaşi nume. De multe ori am iubit. Ce îngustime de spirit . transformându-se în egoism. simţul nostru de unitate se limitează la cercul strâmt al trebuinţelor şi dorinţelor noastre. mereu ne-am întâlnit cu aceste fiinţe scumpe. nu am mai râvni la bunurile şi însuşirile altora. Dacă am cerceta esenţa materiei noastre şi am studia neîncetat gândurile şi sentimentele noastre secrete.oferă bogăţiile Sale celui ce stăruieşte. am urât. în fine. de a face din eul nostru personal centrul universului. pe care îl vom ajunge cu toţii în veacurile viitoare. Astfel. ca misionari. ca trimişi ai Divinităţii. De aici trebuie să înţelegem că este o absurditate să-i tratăm drept păgâni pe cei care nu adoră Divinitatea în acelaşi mod ca noi. în această viaţă. încetul cu încetul. alta în lumea spaţiilor. pentru că şi noi am trăit în aceste rase. încă nu am ajuns la acest nivel sublim de spiritualitate. Vom cunoaşte măreţia vieţii când ne vom aminti de experienţele din trecut. Această legătură le determină să revină pe pământ. Aşadar. renunţări. într-un anumit mediu prielnic pentru avansarea sa. când vom şti sensul profund şi scopul spiritual al evenimentelor din viaţă. am ucis. Vom munci pentru soţia şi copiii noştri. în general. sacrificii. Astfel. duhurile se cercetează noaptea. suntem nevoiţi să lărgim hotarele egoismului nostru individual. nu ne-am mai mâhni că alţii au şi noi nu avem. înţelepciunea este esenţa descoperirilor. Cunoscând adevărul reîntrupării. pe care să nu-1 putem atinge prin eforturi repetate. în spaţiu. creşterea noastră ar fi rapidă şi fericirea mai constantă. jefuit sau omorât. . căci înţelegem în mod clar că ei sunt uniţi cu noi. Deşi separate una fiind în lumea fizică.în loc să ne încăpăţânăm să rezistăm şi să ne revoltăm. omenirea întreagă. Cu vremea. ce nu avem azi. pentru că ea nu este destul de avansată ca să poată face alegerea cu discernământ. cunoştinţelor şi experienţelor. răbdare şi încredere în puterile noastre spirituale. cu acelaşi ceremonial.decid şi îl trimit. Ce nebunie . Iubirea este un fel de legătură magnetică între fiinţele ce s-au iubit cu mare foc. Spiritele evoluate nu mai au nevoie de această tutelă sau impuls de la spate. cu inima plină de mânie.îşi aleg locul pe care-1 consideră potrivit dezvoltării unor anumite facultăţi ori reparării unor greşeli făcute în viaţa terestră anterioară. de dorinţa arzătoare de a poseda lucruri şi fiinţe. spiritele noastre sunt foarte bătrâne şi în adâncurile conştiinţei noastre sunt înscrise toate amintirile unui trecut trăit în alte ţări şi în alte trupuri. De multe ori durerea ne-a sfâşiat inima la moartea trupurilor celor dragi nouă.binecuvântat fie numele Său . cunoscute deja de noi. care încep să înveţe lecţiile vieţii. Marii Luminători ai lumii au atins acest nivel. şi nu se ştie dacă nu ne mai mână destinul.

După afirmaţiile teologilor diferitelor biserici.observaţii noi. pentru o nouă viaţă terestră?" într-adevăr. să le impulsioneze inteligenţa. Când termină şcoala acestui glob pământesc.vigoare fizică. când va muri. pe care puţini din oamenii sosiţi în Cer sunt capabili să le analizeze şi cerceteze pe deplin. S-a afirmat: „Spiritul uman poate să avanseze şi în cer. mai ales cel moral. în chip uman. teatru. Unii înclină să creadă că spiritul omului se reîntrupează după o şedere de câtva timp în spaţiile eterate.92 Din tainele vieţii şi ale universului . să inventeze. curaj. Progresul pare a fi mai accentuat când un spirit a avut o serie de reîntrupări într-un sex. în trup". In Cer nu mai există afaceri ori zbuciumări politice. într-un loc unde nu este posibilă pictura. Pe buzele tuturor se va naşte întrebarea: „Care este dovada că într-adevăr spiritul revine pe pământ. Aceste forme sexuale sunt determinate de nevoile avansării noastre ori ale reparaţiilor de îndeplinit. care să-1 preocupe pe om şi să-1 facă să-şi dezvolte facultăţile mentale. viaţa în general. jurnale. prin reîntruparea în corp fizic omenesc reluăm firul întrerupt cu ocazia morţii fizice. ne zbuciumăm şi vom pleca cu un capital bogat de cunoştinţe şi învăţături morale. Dar cum . Aici. pe care le vom analiza şi din care vom scoate rezultate ce ne vor ridica pe o nouă treaptă a evoluţiei noastre veşnice. nu ar putea să-1 ducă pe om la nici un progres. nu simt nici o atracţie spre asemenea analize şi nici nu sunt în stare să le înţeleagă. creaţia. pe cărarea lungă a evoluţiei noastre. şi deci aici pe pământ avem ocazii să ne dezvoltăm forţele. muzica . în cerul descris de reprezentanţii dogmelor bisericeşti. precum cele ale evoluţiei spiritului. unde aerai. ci se reîntrupează direct pe alte planete cu . sculptura. dar nu mai revine pe globul Pământului nostru. de studii. urmată de o altă serie într-un alt sex. călătorii. care îl vor duce la cunoştinţe mai înalte. rude sau prieteni. sensibilitate etc. în alta femeie. de un grad superior. cărţi. Este clar că bărbatul are o serie de calităţi . voinţă. trecem în trupuri de sex opus. la spirit. In general. şi merită toată osteneala pentru a face să pătrundă acest adevăr în mintea oamenilor. spiritul său se va duce în cer şi acolo va trăi până la judecata cea din urmă. înainte de a arăta seria de argumente care pun într-o lumină deplin convingătoare adevărul legii reîntrupării. Cei mulţi. în ce stare se găseşte el acolo? Rămâne cu aceleaşi cunoştinţe şi conştiinţă ca pe pământ? Ni se răspunde: „El îşi duce acolo viaţa. cinematograf. Să presupunem că am lua nouă părţi din populaţia globului terestra şi le-am duce într-o parte a universului unde nu există afaceri. spiritualiştii.răbdare. trecem prin încercări şi dureri. spiritul e nevoit să se reîntrupeze într-un trup masculin ori feminin. într-un loc unde nu au posibilitatea să mănânce. spiritul va avea posibilitatea să înceapă o altă serie de experienţe. Numai prin revenirea pe pământ. şi în special pe omul sălbatic sau mediocru din punct de vedere moral. în scopul întăririi cât mai puternice a legăturii de iubire dintre ele.nu ni se arată.Prima carte ca fraţi. dar evoluţia cere studii şi în sânul materiei fizice. infinit de mulţi. In funcţie de necesitatea dobândirii uneia din aceste calităţi. Şirul reîntrupărilor pe pământ se face până ce spiritul şi-a însuşit tot ce putea învăţa. mediul. Acolo nu există decât probleme înalte. se prezintă în condiţii superioare. fizica şi chimia fluidelor. O asemenea viaţă. apa. prosperând mereu spre perfecţiune". şi culegem . după 6-7 reîntrupări. Argumente aduse în sprijinul legii reîntrupării loate afirmaţiile referitoare la revenirea spiritului uman în corpuri fizice noi. într-o viaţă fiind bărbat. se îndeplineşte progresul. iar femeia are alte calităţi . în carne şi oase. afirmăm: în Cer. pe globul acestei planete. să muncească. omul face studii de ordin spiritual. să doarmă. deoarece conştiinţa şi evoluţia lor sunt abia la început. şi aşa mereu. sau pe alte globuri similare. amanţi. nu prea pot convinge pe omul care aude pentru prima oară de acest fapt. să bea. atâtea şi atâtea milioane de ani. Aceşti oameni s-ar plictisi îngrozitor. Nu ni se spune nimic despre activitatea omului. Este posibil ca relaţiile lor fizice să se schimbe la fiecare reîntrupare. nici o ocupaţie şi nici un interes care să le preocupe mintea. cerceta şi observa pe această planetă. Aici. soţi. în Cer trecem în revistă faptele de la naşterea şi până la moartea noastră biologică. problema este de cea mai mare importanţă. caracterul moral şi discernământul nostru mental.în această mare şcoală a Pământului . pentru că se referă la existenţa noastră. Reîntruparea spiritului uman poate să se facă în trupuri diferite ca sex.cu alte cuvinte. rezultă că dacă omul a trăit pe pământ conform anumitor precepte. entitatea spirituală se reîntrupează pe o altă planetă. voi expune mai întâi câteva obiecţii la adresa acestui adevăr. politică. fără a mai fi nevoie să revină pe pământ. pentru motivul că în Cer nu există atâtea tentaţii ca pe pământ. Noi.

Pe pământ ni se prezintă toată gama evoluţiei: de la sălbaticul din pădurile Braziliei şi până la sfântul religiei brahmane. ori să revii periodic pe pământ şi să participi la progresul omenirii.le poate fi de folos. ai noştri s-ar sui la Cer. toţi cei care se aseamănă se adună. sau când fiind un spirit recalcitrant. ca prieteni. care şovăie ori cad în drumul evoluţiei lor? Dezbrăcaţi de povara dogmelor create omeneşte de conducătorii bisericii creştine.unde. anumite populaţii de pe acea planetă.după nevoile avansării noastre. cu cei iubiţi. unde sosesc rând pe rând cei dragi. şi ne vedem după moartea terestră. unde condiţiile de viaţă sunt mai grele decât pe pământ. când el trebuie să facă şcoala de gradul corpului nostru ceresc? Numai în anumite situaţii ar putea să se reîntrupeze pe o planetă inferioară. la unele este inferior Pământului. Iubirea este una din cele mai mari forte ale universului. vom descoperi că ideea reîntrupării răspunde unui plan sublim în evoluţia universului. Mai întâi^trebuie să ştim că această credinţă a revenirii spiritului la viaţa terestră este veche de când lumea. în primii două sute de ani după Christos. deci se elimină posibilitatea de a se regăsi în cer". Temporar se poate întâmpla să nu ne mai întâlnim în reîntruparea noastră pe pământ. dezbrăcaţi de orice prejudecată. încât în loc să progreseze ar sta pironit locului. pentru ca astfel iubirea şi sprijinul lor să continue pe mai departe.putem să evoluăm. este cuprins de o iubire nesfârşită faţă de cei lăsaţi pe pământ. . slujitorii Tatălui. pentru sprijinirea şi povăţuirea celor înapoiaţi nu este oare un act sublim. progresul fraţilor săi pământeni. La ce bun să rătăcească omul prin alte planete. în mod inactiv şi numai pentru tine. cu scopul de a-i îndruma şi sfătui să nu repete răul făcut de el altădată. să-i ajuţi pe fraţii tăi mai tineri. mozaice sau creştine . înclinaţii ori facultăţi cu care vom reveni în viitoarea reîntrupare.Reîntruparea P3 condiţii superioare. unde progresul omului se realizează mai uşor. o vastă familie. . Unii afirmă că reîntruparea este o noţiune contrară credinţei creştine. Oricare ar fi mediul de unde am plecat. în spaţiu. îndemnându-i să se ridice la fapte bune. Dar această situaţie nu este cea caracteristică. pentru că totul îi este inferior. cu toţii ne adunăm şi formăm. observăm şi ne comunicăm impresiile şi învăţămintele. egoist. vom găsi aici în această perioadă de timp multe scenarii prielnice pentru reîntrupare. ca şi cârdurile de rândunele . Dacă spiritul s-ar întrupa în prima categorie de planete. când pornesc la reîntrupare. ca fiind o părere eretică. pentru a lumina şi duce la progres rapid. e trimis pe o altă planetă.prin experienţa dobândită în suferinţele şi greşelile sale trecute . Numai pe Pământ . Părerea aceasta e cât se poate de necugetată.binecuvântat fie Numele Său. în aceeaşi familie. care i-au procurat fericire în spaţiu. S-a mai afirmat: „Dacă este adevărat că omul se reîntrupează mereu. Aşadar. fraţi. Or adevărul este că şedem multă vreme în spaţiile din jurul pământului.bogate sau sărace etc. E drept că şi pe alte planete există fiinţe umane. prin votul celor ignoranţi. şi anume când e trimis acolo ca misionar de spiritele înalte. omul s-ar găsi acolo în asemenea condiţii. Regula generală este că spiritele. pentru ca prin examinarea vieţii terestre să putem analiza şi extrage învăţătura morală sau ştiinţifică. după puterea lui. atunci soţul va fi separat de soţie. au plâns. Prin iubirea ce ne-a legat pe pământ. Toţi cei care au suferit. au sosit în valuri milioane de entităţi spirituale. nu suntem separaţi în Cer. cât despre nivelul lor evolutiv. Oare de unde au scos acest argument? când despre ea se face aluzie chiar şi în Sfânta Scriptură. ce concordă cu iubirea la care ne-a îndemnat strălucitul Spirit. durata şederii în sfera cerească este mai mare. Cum poate fi înălţătoare ideea că după moarte spiritul omului pleacă în cer şi acolo duce o viaţă de visare extrafizică. nefâcând nimic. ar întâlni acolo condiţii şi oameni atât de avansaţi. caută să revină unele lângă altele.modelul suprem al evoluţiei pământeşti. doreşte să revină pe pământ. faţă de întreaga umanitate. în cazul în care omul s-ar întrupa pe o planetă superioară. S-a mai zis că ideea reîntrupării nu înalţă spiritul. şi numai de atunci s-a început înlăturarea acestei credinţe. Mulţi şi-au închipuit că întoarcerea pe pământ se face curând după moartea fizică şi că atunci când revenim la întrupare. Dacă viaţa noastră terestră a fost presărată cu mai multe împrejurări şi evenimente de o importanţă deosebită. în cadrai căreia discutăm. creştinii credeau în această revenire necontenită pe pământ. stând alene mii şi milioane de secole?! Unde şi cum mai avansează el când a părăsit viaţa terestră din fragedă copilărie sau direct de la coamele plugului? Adevărul este că după ce spiritul şi-a analizat toată viaţa pământească şi a tras învăţămintele folositoare. în familii diferite . provocând astfel. planul Celui infinit în înţelepciune. copiii de părinţi şi prieten de prieten. pentru că numai aici găsim totul înjurai nostru în armonie cu natura noastră fizică şi spirituală. în noua viaţă terestră. încât nu ar putea să-şi ducă traiul nici între cei mai sălbatici oameni ai acelei planete. Dorinţa duhurilor evoluate de a reveni pe pământ. Creatorul nostru . ne căutăm şi ne întâlnim în bucuria neînchipuită şi neegalată cu nimic pe pământ. înregistrată în noi sub formă de aptitudini. care nu poate progresa pe planeta noastră. sublimul nostru Domn şi Dumnezeu Isus Christos? Care concepţie este mai nobilă? Să trăieşti etern într-un paradis. la interval de 26.000 ani. pentru că ne naştem în ţări diferite. în credinţa că . au fost buni ca noi. soţi sau părinţi şi copii. pe când la altele este superior.

iubirea va lua altă înfăţişare. ele vin să-şi continue evoluţia pe planeta noastră. părinţi şi copii. Individualitatea conştientă există de veacuri şi ea nu face decât să coboare. uman. Dacă oamenii de pe pământ vor forma lumea invizibilă iar aceştia. Normal este ca o personalitate chemată la viaţă printr-un procedeu fizic. Cei care nu cred decât în lumea terestră. Prima interpretate a fost dată şi susţinută de vreo 1. la rândul lor.mineral. dau naştere unei personalităţi care va trăi în veşnicie. Este adevărat că ştiinţa a făcut progrese mari în domeniul cercetării materiei vizibile.fapte care probează că spiritul şi conştiinţa lui persistă de-a lungul vremii şi după moartea corpului fizic. unde a trăit.94 Din tainele vieţii şi ale universului — Prima carte într-adevăr. logica ne arată că această teorie duce la urmări imposibile. Numărul celor care susţin această teorie este în scădere continuă. Se invocă puterea divină în creaţia acestui om chemat la viaţa fizică. ajuns la o anumită etapă evolutivă. şi de alte multe miliarde de ani . la fiecare întrupare ea va sfârşi mai spirituală decât era la început. In aceste noi forme fizice.500 de ani încoace. încât să-1 aducă pe om în lumea fizică numai o dată. deoarece cu toată înapoierea în care ne găsim. născându-se un om trupesc. în înţelepciune. ei întreabă: „Dacă actul reîntrupării este un adevăr. în mijlocul materiei fizice şi să anime o formă materială. spiritul animalelor superioare. Prin urmare spiritul nostru nemuritor păstrează întreaga conştiinţă: cine a fost.ca fraţi sau surori. ni se revelează în mod regresiv cauzele şi împrejurările apropierii noastre de acele entităţi spirituale cu care ne-am legat prin legătura divină a iubirii fundamentul creaţiei tuturor universurilor din trecut şi viitor. puritate şi umilinţă." Argumentul ar putea fi valabil. fără posibilitatea ca acesta să-şi repare greşelile. se va întrupa într-o personalitate umană. spiritul nu e o creaţie de moment. să înceteze de a mai trăi în urma procedeului fizic al morţii sale. ajungem la convingerea că nici una din calităţile mentale. două entităţi spirituale legate prin iubire într-o viaţă terestră. ea nu s-ar putea face şi fără răscolirea pasiunilor omeneşti? Divinitatea este infinită în putere. ar trebui ca populaţia pământului să rămână aceeaşi. Datorită evoluţiei. atingând acolo maximul de evoluţie. deci aceste calităţi nu pot fi produsul structurii celulare a organismului nostru. plantele şi animalele evoluează. urcând treaptă cu treaptă. să-1 creeze acum şi unora să le dăruiască calităţi mentale. Există două teorii importante referitoare la spirit: 1. 2. când vor reveni în laboratorul naturii terestre vor căuta să se apropie una de alta . atunci de ce populaţia creşte mereu pe pământ? Ar trebui ca ea să rămână constantă. în jurul nostru se petrec atâtea fenomene neexplicate de ştiinţa materialistă . în timpul analizei spirituale. Iar altora . în aceste noi legături. cu condiţia să fi atins o oarecare treaptă evolutivă. Dacă studiem cu atenţie aceste fapte. adică omul este o creaţie a Divinităţii. un bob de nisip. morale şi spirituale înălţate până la statura unui sfânt ori a unui savant. prevestiri. cu cine s-a legat în bine şi în rău. că şi pietrele. fizică. entitatea spirituală ce va însufleţi materia fizică. materializări. Ştiinţa revelată este Adevărul care luminează regiunile necunoscute ale spiritului. dar se uită că evoluţia este un fenomen universal. ca prieteni sau rude. animal. şi nu se transmit prin ereditate fizică. Astfel. după cum rezultă din tot ce este în jurul nostru. adevăr ce satisface şi pe savantul scrupulos şi pe omul simplu. la fiecare naştere.de pe când eram numai sfere luminoase în spaţiile infinite ale cosmosului. are memoria deplină a vieţilor trecute şi dorinţa vie a unei ascensiuni ce duce la Perfecţiunea divină. într-un corp uman aparţinând unei rase primitive. atât de nedreaptă. din când în când. Pe lângă acest aport venit din lumea animală. Individualitatea conştientă intră în acţiune numai din momentul naşterii sale pe pământ. vegetal. în ceea ce priveşte ştiinţa spirituală. vor reveni să-1 populeze. şi să fie încălziţi numai de credinţa existenţei unei Providenţe creatoare.vise. prin actul lor sexual. dar în domeniul sufletului şi mai ales al spiritului se cunoaşte prea puţin. în spaţiu. palpabile şi analizabile. alt colorit şi în definitiv. este absurd să presupunem că doi soţi. se agaţă mereu de fel de fel de argumente. o moleculă. valabil pentru fiecare regn . inferioare Pământului. un atom. morale şi spirituale posedate de conştiinţa omenească nu sunt pierdute după moartea corpului fizic. Şi apoi cum putem să ne închipuim o Divinitate atât de părtinitoare. Prin urmare. vindecări. comunicări cu entităţi spirituale . şi de un număr restrâns de oameni. Planul urmărit este acela ca părinţii să formeze lutul în care va veni omul spaţial. pentru că noi existăm de miliarde de veacuri — de pe când animam o particulă eterică. Curios. mai există şi un contingent de spirite care au evoluat pe alte planete. într-adevăr. se invocă puterea creatoare a Divinităţii numai cu ocazia unirii sexuale a oamenilor?! Dacă este vorba de creaţia de moment a Divinităţii.

să cunoaştem toate domeniile ştiinţei. sălbatică şi plină de mizerie? înţelesul clar pentru o minte dezbrăcată de prezumţii este că spiritul a preexistat înainte de a se întrupa şi că el revine mereu în trup. în general. ignorant. şi este prea absorbit către o singură latură a vieţii. şi veţi vedea că ea vă va răspunde ca fiind logică această revenire prin reîntrupări. Mai târziu îşi face studiile. bagajul cu care spiritul trece porţile morţii. Până în momentul când această calitate nu este pusă în evidenţă. intelectual şi spiritual. am spus că spiritul conţine în interiorul său. să repare ceea ce a greşit şi să-şi corecteze imperfecţiunile. Naşterea apare chiar fără nici un rost. în lumea materiei fizice. nu ai idee de starea sufletului când dispune de bunuri pământeşti . că pentru a se perfecţiona. progresul spiritului. toate posibilităţile de înălţare morală. Numai graţie acestei legi ne putem explica diferenţa dintre indivizi. Către bătrâneţe. La începutul existenţei sale. Chiar dacă am presupune că viaţa noastră ar dura o mie de ani. ca sugar. copiii şi grijile se adună pe capul său. ai învăţat filosofie. experienţe şi observaţii. un costum de scafandru prin intermediul căruia spiritul să-şi continue studiile şi cercetările în sânul lumii fizice. şi să pieri pe veci de pe arena vieţii? Există atâtea argumente care conduc la admiterea adevărului revenirii prin întrupare la şcoala terestră. în această durată scurtă a traiului său pe pământ. a Legilor divine. nu înseamnă că sunt ereditare şi însuşirile spirituale şi sufleteşti. să trecem prin toate genurile de civilizaţie şi să cunoaştem fiecare activitate umană. Oricât de scurte ar fi existenţele sale pământeşti. care va contribui la cunoaşterea esenţei creaţiei. uitând că viaţa noastră este scurtă. inteligenţa noastră nu este deocamdată capabilă să asimileze într-o singură întrupare tot ce se poate cunoaşte. lucrează asupra lui şi îl fac din ce în ce mai înţelegător. Pentru ce ai mai venit la viaţă? Numai să apari ca un meteor. Aşa se explică cum în sânul unei familii simple. învăţând câte ceva în fiecare viaţă. . avem posibilitatea să cunoaştem viaţa sub toate aspectele ei. Ei bine. sistemul său cerebral nefiind format pentru a-i înţelege fenomenele. Este absolută nevoie să revenim mereu pe arena globului nostru. Numai prin reîntrupări continue. în primele sale întrupări. omul este imoral. Să nu uităm că puţini oameni ating vârsta bătrâneţii. însă fizicul e gârbovit. Dacă prin acest instrument obţinut de la părinţi moştenim anumite însuşiri fizice . nu cunoşti ştiinţele naturii. Mulţi n-au decât o existenţă de câteva zile sau ore. omului îi rămâne puţin timp pentru studiul naturii. omul se va ridica la o înaltă spiritualitate. intelectuală şi spirituală. Treptat. în acest interval scurt de timp. revine mereu în mediul unde a mai învăţat. In acest caz. Ai învăţat filologie. fără spiritualitate şi stăpânit de instincte joase. se acumulează în decursul a mii de reîntrupări.Reîntruparea 95 să le acorde o existenţă întunecată. fie ea şi de o sută de ani. că există numeroase cazuri când omul părăseşte planul fizic în tinereţe sau chiar în fragedă copilărie. fără să fi gustat şi înţeles ceva din ea. slăbit şi nu mai dispune de vigoarea necesară studiului şi meditaţiei asupra fenomenelor vieţii sub toate aspectele ei. ce învăţăminte a putut aduna acest spirit nemuritor. Totul depinde de evoluţie. Trăind zi de zi în mijlocul materiei fizice şi a forţelor ce o pun în mişcare. nu putem întâlni ocazii destule pentru a învăţa totul. în stare latentă. se naşte un geniu. milos şi moral.darul sfânt aşezat de Tatăl în fiinţa noastră . când părăseşti lumea aceasta în fragedă copilărie. pe nesimţite şi fără ştirea sa. Omul nu are timpul necesar să observe natura.şi aşa mai departe. ca să înveţe ceea ce nu a ştiut în altă viaţă. Urmează familia. pe plan trupesc. ai cunoscut sărăcia. să studieze lumea înconjurătoare. este mai liber. şi că este imposibilă o singură existenţă. Situaţia se schimba dacă omul vine mereu la reîntrupare. făcându-1 pe om bun. Astfel înţelegem că destinul nostru actual este rezultatul trecutului nostru.ne spune că spiritul preexistă trupului. repetate. este redus. Aşadar. într-o altă existenţă fizică. încât numai cine se îngrădeşte de suficienţa cunoştinţelor sale îl mai poate nega. aceste puţine cunoştinţe. pentru că în copilărie este prea nepriceput. Judecata . adică se reîntrupează. pentru studiul fiinţei sale sub aspect moral şi spiritual. o predispoziţie pentru o anumită boală. aşa că la sfârşitul vieţii terestre suma de cunoştinţe şi înţelepciune este foarte redusă. acesta este numai pentru a obţine un corp fizic.o oarecare asemănare fizică. cariera. formând astfel un capital vast. Aceste însuşiri sunt rezultatul muncii spiritului de-a lungul a mii de reîntrupări. omenirea crede căjtrăieşte o singură dată pe pământ. iar cât priveşte naşterea noastră printr-un procedeu fizic. pentru a aduna experienţe noi şi a învăţa lecţii noi. întrebaţi-vă judecata. petrecut aproape numai pentru existenţa animalică. ele îl impulsionează. n-ai cunoştinţe de artă. din părinţi fără calităţi spirituale deosebite. în pântecele mamei. în decurs de câteva zile petrecute în neştiinţă. ignorantă. că el trăieşte după moartea trupului.

Prima carte Dacă suntem răi cu semenii noştri.şi cu ele arta şi ştiinţa lor. renunţarea la ceea ce ne este de prisos. nu ne-au permis să îndeplinim binele. spre a-1 duce la un ideal . La început. religia şi filosofia lor .ajunge înţelept. şi totuşi alunecă şi face răul. de ridicare a omului pe scara evoluţiei. unde îşi pot continua evoluţia. Multe din cele învăţate nu le poate utiliza în lumea de dincolo. evoluate. Dacă suntem egoişti. iar poporul rămâne sub conducerea spiritelor tinere. Cercetând prin prisma legii reîntrupării aflăm cauzele decăderii unui popor până la pieirea sa. se va reîntrupa până când va ajunge să deosebească ce este folositor. e drept. Din cele expuse se vede că omul vine pe pământ şi învaţă tot ce-1 poate lumina. dar curând soseşte suferinţa şi îi atrage atenţia asupra faptei săvârşite. omul învaţă ceva . Peste câţiva ani. bietul animal şi nici prin gând nu-i trece că îi produce durere. oamenii profund religioşi şi marii mistici şi spiritualişti sunt mari pentru că au acumulat învăţăminte peste învăţăminte în multele lor vieţi trecute. încercările de tot felul îl învaţă mereu. fiind chemate de mediul din ce în ce mai prielnic avansării lor spirituale. sub formă de capacităţi. absenţa calităţilor spirituale care nefiind puse încă în activitate în fiinţa noastră. înseamnă că nu am pus în vibraţie iubirea. cu evoluţia nesfârşită a spiritului.entităţile spirituale evoluate caută să se nască mereu în mijlocul acestei naţiuni. a fratelui nostru. până ce nu mai reprezintă un factor important în concertul popoarelor. Dar până va ajunge omul la această înaltă etapă a evoluţiei. iubire şi cuminţenie. omul este crud. înţelegând aspectele şi fenomenele vieţii. entităţile spirituale luminoase. tot ce-1 poate face mai bun. Imediat ce corupţia pătrunde în masa acestui popor. creat de acelaşi Tată ceresc. Studiem circumstanţele exterioare care ar putea să ne explice decadenţa unui popor şi nu găsim o explicaţie convingătoare. înseamnă că nu s-a deşteptat în noi încă mila. pentru ca aceste cunoştinţe acumulate în vieţile anterioare. Aşadar. pricepem mai uşor problema răului şi a binelui. în mic. Copilul mic trage de coadă. şi în stadiul actual de evoluţie. iar guvernanţii sunt animaţi de iubirea neamului lor. A fost imoral în primele timpuri ajunge după nenumărate întrupări la deplina moralitate. fiind copleşit de alte neamuri. strălucirea unui popor depinde de valoarea entităţilor spirituale reîntrupate în sânul său. Constatăm o decrepitudine în toate sensurile şi o diminuare a numărului locuitorilor. a fost sălbatic . educaţia îngrijită. astfel treptat el ajunge la înţelegere.dar fiinţele umane care au produs aceste civilizaţii nu pier. când familia nu mai are temeiuri puternice. Atunci. atâta tot. teoretic. că face un rău. De multe ori omul deosebeşte. Cât trăieşte pe pământ. Când poporul roman a fost cuprins de corupţie morală şi politică.cad în obscuritate sau pier de pe arena pământului. Ceea ce se petrece. înzestrate cu tot talentul câştigat în vieţile trecute. absolut ignorant de tot ce se petrece în jurul său. Din acel moment. suferinţa este singura cale de educaţie. să le pună în slujba omenirii şi în acelaşi timp să le perfecţioneze. care se ridică repede în grandoare şi exprimare pe toate planurile. pictorii. se bucură un timp de o prosperitate şi strălucire desăvârşită. nu mai vin aici. el este mai sensibil la durerea altora şi nu mai este atât de crud. când corpul său emoţional sau planetar se exprimă mai puternic. va învăţa la şcoala naturii. cu sufletul copilului. Să rămână bine întipărit în mintea noastră: pe această planetă. Civilizaţiile pot pieri . Când toată lumea va practica binele.familia solidă. neamul acela nu mai are oameni de seamă.96 Din tainele vieţii şi ale universului . binele de rău. va suferi. pentru a uşura puţin viaţa celor de o esenţă cu noi. experienţele. Astfel populaţia scade cu timpul. cu omul. pentru a construi civilizaţii mai înfloritoare. Rând pe rând apărând calităţile spiritului. va dispare răul şi suferinţa. Ele trăiesc. dispar instinctele inferioare din noi pentru că în definitiv răul prin el însuşi nu există. muzicienii. inventatorii. mai puţin civilizaţi. când sufletul copilului a mai evoluat. Marii oameni de ştiinţă. în mare. revine la viaţa pământească. dar observaţiile. entităţile spirituale care au contribuit la gloria sa s-au întrupat la gali şi germani. când educaţia este şubredă şi moravurile uşoare cuprind întregul popor. puterii şi civilizaţiei. Cât timp viaţa socială şi politică a unui popor este cuminte . se petrece. îşi amintesc şi după o perioadă de timp revin pe pământ. ci doar lipsa binelui. frumosul şi adevărul. Urmărind evenimentele din trecutul istoric al popoarelor observăm cum unele naţiuni se ridică vertiginos până la înalte trepte ale bogăţiei. pe nici un plan. frumos şi moral în faptele. milă. puţin evoluate spiritual şi fără experienţă. egoist. vorbele şi gândurile sale. sălbatic şi neştiutor. se reîntrupează în alte popoare. dar mai puri . apoi încep să dea înapoi . de urechi. credinţa bine întronată în suflete.uneori şi ceva bun.

trăind într-un mediu spiritual. imorale cu scopul împlinirii unei datorii. Spiritul. din vieţile trecute. fireşte. Există şi cazuri. fiind mai conştient. de unde moralitatea. voinţă. am omorât şi nimeni nu ne-a ştiut. Astfel. în lunga sau scurta ei scurgere.este foarte cuminte. Nimic din anturajul său nu i-a dezvoltat calităţile sufleteşti. imorale. iar pe de altă parte spiritele dispuse să se întrupeze în aceste familii sunt în general slab dezvoltate. Prietenii ne-au împrumutat şi mângâiat la boală sau necaz. ne hrănim. Consecinţa greşelii fizice este durerea fizică. vede viciul în care s-a afundat ori crima comisă. în decursul vieţii noastre terestre. inteligent şi mai târziu devine un om de valoare. ori pentru împlinirea unei hotărâri a Celor de sus. în viaţa spirituală de dincolo de moarte. Când şi unde reparăm toate aceste ticăloşii ale vieţii noastre? în ceml propovăduit de biserică? Nu.Reîntruparea 97 fiziceşte şi mai puternici în credinţa lor. de dimineaţa până seara. o datorie morală neachitată se va plăti printr-o durere morală. bine sub toate raporturile. El a venit în sânul acestei familii ignorante. şi. Reîntruparea explică şi diferitele facultăţi ale omului. învăţăm să nu mai repetăm în viitor greşeala respectivă. copiii născuţi din părinţi slabi de spirit sau vicioşi sunt şi ei reduşi şi imorali. Anii trec. nu mai este posibilă repararea faptelor săvârşite în lumea fizică. Mereu obligaţii.deşi fizic seamănă cu unul din părinţii săi . O greşeală morală. Am adus pe lume copii pe care nu i-am educat destul de atent şi de multe ori i-am chinuit. Atunci. diferenţe care nu sunt urmarea unor întâmplări fără sens. . alteori totul a fost de prisos. am furat. vede incorectitudinea vieţii sale. când în familii onorabile. în spaţiile infinite. Seamănă fizic cu unul din generatori. este o altă creaţie a Tatălui. culte. In general. pentru îndeplinirea destinului său. numai ea menţine şi pune în evidenţă Justiţia divină. cuminţenie. copilul . ne distrăm. Prin urmare. decăderea imperiului şi înflorirea naţiunilor tinere. Rezultatul inevitabil a fost pieirea popomlui roman. şi atunci.fetusul. Uneori el se ridică. unde şi când vom mai putea plăti toate aceste datorii de ordin material şi moral? Am mâhnit. din cauza unei legături cu aceşti părinţi dintr0 altă viaţă. orice rău săvârşit altuia se va întoarce împotriva noastră. dar nu sunt ereditare însuşirile sufleteşti şi mai ales cele spirituale. Este adevărat că eul suprem. Prin urmare reîntruparea ne explică diferenţele dintre oameni. ajuns în lumea spaţială. numai prin legea reîntrupării înţelegem situaţiile noastre fizice şi morale. dar nu are mijloacele fizice. se nasc copii care amărăsc bieţii părinţi tot restul existenţei lor. fie în aceeaşi viaţă. Din aceste exemple reiese existenţa eredităţii fizice. Un copil se naşte în sânul unei familii obscure. Fiecare vine în lumea fizică cu bagajul său de moralitate. nici a vreunei legi a eredităţii fizice. sosit prin aceşti părinţi în lumea fizică. ar vrea să repare greşeala fizică. de corpul fizic în care se va întrupa. Părinţii ne-au crescut cu mari sacrificii fizice şi sufleteşti. pe de o parte pentru că elementele generatoare procurate de la părinţi sunt de o calitate inferioară. ci ele se datoresc vârstei spiritului omenesc. entitatea spirituală revine la o nouă viaţă terestră. care au voit ca prin el să urce şi părinţii săi pe scara spiritualităţii. De unde inteligenţa. dar nu o mai poate face. după ce firul vieţii s-a rupt. fie în viaţa următoare.moştenite în parte de la părinţi. contractăm datorii fizice şi morale. Fără admiterea reîntrupării nu este posibilă explicarea diferenţei de inteligenţă. este limitat până la un anumit punct de instrumentul pe care îl va utiliza. Am făcut aceste acte necugetate deoarece n-am avut discernământul moral dezvoltat. iar spiritul ce se întrupează în acest corp fizic este străin. şi din însuşirile spirituale câştigate în vieţile trecute. spiritul. rămânând acelaşi ca înainte de naştere. se căieşte. spiritualitate. uneori vicioase. dar nu seamănă prin înclinările morale şi intelectuale cu nici unul dintre părinţi. caracter şi temperament între copiii aceleiaşi familii. pentru a plăti şi repara răul produs. Astfel ne dăm seama că orice faptă se plăteşte. de unde însuşirile lui spirituale? Răspunde Ceml: Spiritul le-a adus cu sine din alte vieţi. destinul nostru. şi aşa mai departe. i se pot transmite ereditar anumite însuşiri fizice de la părinţi. omul este un complex format din calităţile fizice ale trupului său . ar vrea să-şi ceară scuze. Părinţii nu au făcut decât să-i procure un trap . fiind pus în evidenţă faptul ca vehi colul fizic al copilului poate semăna cu părinţii săi. devenind din ce în ce mai luminaţi. gradului său evolutiv. şi când o suferim. şi cu toate acestea. grosolană. muncim. dar. ca şi părinţii lor.

Când eram mici. ce sentimente am încercat. Detaliile prin care am trecut pentru a ne însuşi cititul şi scrisul s-au uitat. prin ce greutăţi şi suferinţe am trecut. din toate învăţămintele. starea noastră fizică sau morală de azi sunt urmările acelei vieţi? Da. S-a afirmat: „Dacă noi am mai trăit pe pământ. vorbele şi tot ce a făcut ieri. dibăcia. Nimeni nu ne-a înzestrat cu vreo calitate oarecare. când nu ştim ce am făptuit. învăţătura: nu e bine să bagi mâna în apă fiartă că te opăreşti şi doare. Până la dovedirea existenţei noastre din alte timpuri. să învăţăm dintr-o carte. Probele reîntrupării Am arătat în paginile trecute argumentele logice care pledează pentru înţelegerea şi admiterea principiului reîntrupării. un învăţământ general. dar avem în memorie rezumatul. ca rezumat. pentru că nu se cunosc tainele divine. am uitat amănuntele acestor cazuri.98 Din tainele vieţii şi ale universului . întreaga noastră înţelepciune este suma concluziilor. chiar în viaţa prezentă. talentul artistic. ce idei am avut. moralitatea. Bietul nostru sistem cerebral nici n-ar fi în stare să reţină din copilărie până la moartea sa toate amănuntele existenţei noastre. în aceste condiţii. întrezărim unele împrejurări ca prin ceaţă." în aparenţă argumentul este puternic. Dar nu ne amintim nici faptele. Răsar unele fapte. să vedem cât de bine memorăm faptele. . urmate de pedepse.foarte slab. Deşi ele singure ar putea constitui o dovadă a revenirii la viaţa terestră. După dovedirea minciunii. sentimentele şi vorbele noastre din trecut şi suferinţele din prezent. Dar atât! Constatăm că nu suntem în stare să reînviem întru totul anii dulci ai copilăriei. suferinţele şi nedreptăţile îndurate sau produse în alte vieţi? Azi ştim să citim. ca germen. Astfel am ajuns la starea morală de a fi loiali în spusele noastre. Mai târziu. ne amintim unele vorbe sau idei.Prima carte înălţimea inteligenţei. ca să înţelegem că suferinţele. Amănuntele au dispărut. amănuntele faptelor noastre din copilărie s-au şters din mintea noastră. între faptele. Pentru ce să suferim acum. Acest caracter splendid l-am dobândit ca rezultat al mai multor greşeli din copilărie. Căutând în trecutul nostru. starea socială. ci am dobândit-o la şcoala grea şi dureroasă a vieţii. restul scufundându-se în întuneric. totuşi s-a ridicat un argument. cugetat sau vorbit în altă viaţă? Ce învăţătură putem trage.nu mai ştim. nobleţea sentimentului. spuneam minciuni. ar năvăli în mintea noastră toate fazele prin care ara trecut pentru învăţarea scrisului? în spiritul nostru s-a imprimat. anumite tendinţe şi facultăţi. De aici esenţa acelei lecţii: să fii prudent. cum am înnodat literele şi cuvintele ca să exprimăm o cugetare? Constatăm doar că urmărim ideile exprimate într-o carte. ci au fost câştigate printr-o muncă lungă şi aspră. ne ruşinam şi eram pedepsiţi pentru fapta noastră. care este preţul lor . ideile şi vorbele noastre. Ceea ce ştim e că avem o concepţie de viaţă. luna. voinţa nu au fost dăruite la întâmplare de cineva. dacă ne-am putea aminti câte ceva din vieţile trecute. Anul. dacă nu păstrăm nici o amintire de aceste acţiuni greşite ale noastre? Cum putem să stabilim o legătură între cauză şi efect. încercând să ne amintim de anii copilăriei constatăm că nu mai ştim ce-am făcut. să extragem numai esenţa lor. Rog pe cititor să încerce să^-şi amintească gândurile. auzit şi simţit în diferitele noastre vieţi. nu ne-au rămas decât crâmpeie din faptele şi evenimentele înregistrate mai puternic în fiinţa noastră. de frică sau de ruşine. Mai întâi să ne lămurim asupra memoriei noastre actuale. dacă nu ne amintim de ele. Toată conduita noastră actuală. La fel am creat şi celelalte calităţi ale noastre. Ne-au rămas însă anumite capacităţi. ne-am băgat degetele în apa fiartă şi ne-am opărit. Această doctrină ar deveni clară şi orice minte cugetătoare o va accepta. dar am rămas cu însuşirea de a spune adevărul. Când eram mici. Creatorul le-a aranjat astfel ca. Acum nu mai avem decât un rezumat al anilor trecuţi. care în aparenţă pare foarte puternic. Cum. observaţiile şi durerile noastre. rezumatul învăţămintelor din existenţele noastre trecute. ca extract. nu ni le mai amintim. înţelegem esenţa cuprinsă în ea. din cauza unor fapte pretinse că le-am fi săvârşit în alte vieţi. vorbele şi ideile noastre din anul trecut. dar oare mai ştim noi cum am păşit de la literă la literă. cum avem pretenţia să ne amintim acţiunile noastre. tot ce am văzut. către maturitate. Oare cum am mai putea scrie o scrisoare dacă în momentul când ne-am apuca de scris. alaltăieri. rezultat al primilor ani de şcoală. şi se va convinge de cele afirmate mai sus. dar în realitate . ziua. de ce nu ne amintim de acele vieţi trecute? Faptul că nu ne amintim dovedeşte că nu am mai trăit şi deci ideea reîntrupării este o simplă fantezie sau o ipoteză lipsită de fundament. Aş îndrăzni să afirm că nu ne putem reface mental nici sentimentele şi faptele petrecute ieri.

el va avea ocazia să-şi continue studiile anterioare şi să-şi desăvârşească talentul muzical.toate informaţiile şi faptele vieţilor trecute. are tendinţe care indică însuşiri pentru a deveni un manufacturier.infinit de minuscule . dar nu vibrează în ei absolut nimic. sorbind cuvintele slujitorului altarului. Prezenţa acestor calităţi înnăscute poate fi explicată prin faptul că omul. a fost de exemplu un muzician. în diferite ocazii. Prin obicei. toate explicându-se logic. . cauzate de păsări răpitoare. ceea ce nu este suficient pentru a explica un fapt. Orice ar face părinţii. foarte rar pot înfrânge aceste porniri sufleteşti ale copiilor lor. nu şi băieţii. liniştiţi. Dacă printr-un mijloc oarecare . ci este reflexul unui sentiment împărtăşit într-o altă viaţă. prin expunerea lor. Dar acest fenomen se întâmplă foarte rar şi mai ales la copiii sub vârsta de şapte ani. în vieţile anterioare. Explicaţia nu are temei. leagănă păpuşa. cutremurat de credinţă în Divinitate. un meseriaş priceput ori un fabricant renumit. mugetul valurilor mării îi proiectează într-o lume de visări mai mult ca pe oricare semen al lor. Uneori aceste imagini. Un răsărit sau apus de soare face să vibreze de plăcere fiinţa lor.vor răspunde oamenii de ştiinţă. altul este pătruns până în adâncul sufletului de ceremonia religioasă. deodată o părăseşte şi se avântă în afaceri. ascunse în profunzimea fiinţei noastre.le trezim în conştiinţa noastră. având nevoie de multă vreme până va ajunge să cânte la un instrument şi până să se desăvârşească în practica sa. certând-o pentru neascultare etc. în vieţile trecute.regresie hipnotică . Altul prezintă dexteritate de a învăţa un meşteşug oarecare. simte o înclinare spre muzică. Un asemenea spirit va căuta să se reîntrupeze într-o familie cunoscătoare de muzică. Mulţi oameni trec nepăsători pe lângă o biserică. copila reproduce ceea ce a văzut la mama ei". iar acum la amintirea morţii sau a durerii de atâtea ori repetată. mirare celor din jurul nostru. aproximativ de aceeaşi vârstă vedem pe unul mai îndrăzneţ şi autoritar. natura sa atât de sensibilă formându-se prin exercitarea. Dar pe când gândurile lor zboară aiurea şi nu sunt atenţi Ia rugăciune. susurul izvoarelor de munte. Este evident că acela care nu a mai dobândit cunoştinţe muzicale în alte vieţi. pledând în numele colegilor săi. adoptă o atitudine cucernică la ascultarea unei rugăciuni. ceea ce a mai făcut în viaţa precedentă. în jocurile sale desenând diferite figuri. starea socială şi concepţiile actuale de viaţă. când era mamă. până în cele mai mici detalii. din cauza cunoştinţelor posedate. prin existenţa noastră în alte vieţi pe pământ. ci chemări imperioase ale spiritului. într-un colţ al sufletului nostru se găsesc înscrise . asemenea imaginilor unui film panoramic. Toate aceste tendinţe nu sunt înclinări capricioase. din altă viaţă. abia ieşit din găoacea oului. Nu există familie în care copii crescuţi în aceleaşi condiţii să nu prezinte calităţi sufleteşti şi tendinţe diferite. Asimilând vertiginos cunoştinţele şi cu un talent ce se impune atenţiei încă din primii ani ai copilăriei. cuminţi. şi venind în viaţa actuală. evident întrezărim în acest copil pe fostul militar de grad superior. departe de agitaţia tinerilor de seama lor. toate evenimentele vieţilor noastre trăite pe pământ se vor derula. gustarea şi aprecierea frumosului. desigur. Există tineri care se îmbată de frumuseţile naturii. un sistem nervos vibrant la undele sonore. Un biet pui. Când unul dintre elevii unei clase este mai vorbăreţ. putem fi aproape siguri că acest spirit a fost într-o altă viaţă un orator. va fi greoi la învăţătură. devenind un om cu o reputaţie răsunătoare în lumea afacerilor. Să nu pierdem niciodată din vedere că ceea ce învăţăm într-o viaţă sunt cunoştinţe păstrate pentru veşnicie. căutând să o adoarmă. profesorul său constată o aptitudine ce uimeşte. Alţi tineri. în jocurile ei nevinovate. Desigur. când era un credincios desăvârşit sau un preot cucernic. freamătul frunzelor din pădure. Dar de unde ştie că acea pasăre îl poate răpi şi mânca? „Din instinct" . omul având o mare putere de observaţie. căci şi unii şi alţii sunt în jurul mamei lor? Adevărata explicaţie este că această drăgălaşă copilă reproduce în mic. ţinând cuvântări şcolare. Un altul neglijând şcoala. se retrag pentru a-şi citi cărţile. Când dintr-o ceată de copii. această evlavie nu provine din cunoştinţele. Exemple în acest sens sunt cât se poate de multe şi variate. reuşite pentru vârsta lui. un conducător sau un om politic.Reîntruparea gp Dar totuşi. comandând şi luptând în fruntea celorlalţi. rar. cum găteşte. care rezumă în sine multe morţi sau dureri ale acelui pui. sau care a asimilat prea puţin. puiul de găină fuge înspăimântat să se ascundă. iar unii intră în ea fără să simtă ceva în sufletul lor. Constatăm că unul din aceşti copii are talent artistic. Oamenii de ştiinţă vor zice: „Da. aleargă iute să se ascundă la apariţia unei păsări de pradă. Acest om desigur a fost un poet ori un artist. în acest mediu prielnic. revin la suprafaţă spontan şi produc. în stare să-i ofere un corp fizic delicat. Noi vedem în această acţiune o reamintire. deoarece se pune întrebarea: De ce oare numai fetiţele au acest fel de joacă. prin convenţionalism. ca rezumat al ocupaţiilor din vieţile precedente. Câte acţiuni de-ale omului nu ne cheamă judecata pentru a admite adevărul reîntrupării spiritului? Priviţi micuţa copilă.

când era mândru. şi uneori iertător. La această vreme contractează prietenii ce vor dura până la moarte. vrea să posede orice lucru. pe când cealaltă persoană întâlneşte pentru prima oară această problemă. acum iubeşte o fată cu toată ardoarea tinereţii sale. toate etapele evoluţiei spirituale. Iată înţelesul divergenţelor de păreri dintre oameni asupra unei probleme oarecare. Acum iubeşte un alt băieţel. care se aplică de la corpurile inerte până la om. dovada că omul îşi retrăieşte sumar. 1-a citit. limbi sau ştiinţe? Oamenii spaţiali. Ştiinţa explică aceste schimbări ca fiind urmarea dezvoltării fizicului. El reproduce la această vârstă imaginea redusă a evului mediu. fiind deplin stăpâni pe bucurii şi amărăciuni. urmând să mediteze în viaţa sa prezentă. pentru a o găsi justă. în această perioadă a vieţii sale. pictura. nefiind pregătită trebuie să mai reflecteze în cursul vieţii actuale sau viitoare. şi nu cu creşterea corpului său fizic. Unii oameni arată o judecată profundă. studiat şi cunoscut într-o altă viaţă. Astfel se explică faptul că la citirea unei cărţi ezoterice unii cad pe gânduri şi caută să se adâncească în cunoaşterea acestei profunde ştiinţe. printr-o minciună ori făgăduială. o profundă înţelegere şi înalte facultăţi. că aceste genii au dobândit. tânărul este stăpânit de cercetarea lucrurilor. unul având o amintire vagă despre adevărul respectiv. aceştia din urmă nu vor mai fi atât de neştiutori în viaţa lor viitoare ca în cea actuală. i se^pare că sora sau fratele său au lucruri mai frumoase şi le leapădă pe ale sale. patriotice sau umanitare.cu multe alte vieţi în urmă — era un sălbatic de prin junglele pământului. de unde acest mare talent? Când şi unde a putut să înveţe atât de profund unele discipline. Te vor asculta în acelaşi timp amândouă şi vei constata că una din ele a înţeles şi adoptă adevărul respectiv. în mijlocul unei familii modeste . In această epocă a existenţei sale.matematica. zgârieturi. Prin urmare. într-adevăr. o uimitoare atracţie^şi pricepere spre un anumit câmp de activitate . Este tipul sau icoana omului evoluat. războinic şi în veşnică pornire la atac şi cucerire. şi totuşi este încă nestabil. Acceptarea din partea unei persoane şi refuzul din partea celeilalte este o dovadă a reîntrupării. Dintre argumentele şi exemplele enumerate. din fragedă copilărie şi la un nivel pentru care alţi oameni trebuie să sacrifice ani de muncă încordată. persoana de aceeaşi părere cu tine a mai întâlnit acest adevăr. entităţile spirituale ne spun. cucuie etc. Voi prezenta un alt caz. cât prin situaţia ei materială . . din cele numeroase.atât prin inteligenţă. de-a lungul a mii de reîntrupări. Acum. nici unul nu este atât de clar şi de convingător ca şi cel al copiilor precoce. le pun în evidenţă de timpuriu. Uneori. într-adevăr. Expui un adevăr la două persoane care au aceeaşi lumină intelectuală şi au primit aceeaşi educaţie. care creşte şi se organizează mai repede şi mai bine la unii decât la alţii. muzica. aşteptând ziua când vom înţelege că este un principiu universal. Există băieţi prea maturi mental. în curând aceşti copii atrag atenţia asupra lor şi mai târziu se revelează ca mari genii ale omenirii. greu de stăpânit. Spiritualiştii însă văd în aceste etape ale dezvoltării mentalităţii şi sentimentului omenesc o probă a revenirii noastre pe pământ. când omul iubea. Atunci se pune întrebarea: De unde această mare inteligenţă. şi acum se joacă de-a soldaţii . de la naştere până la bătrâneţe. a înfăptuirilor nobile. J3e supără repede şi fără vreun motiv serios şi curând. cerându-le pe ale lor. cu înftmlţirea şi prefacerea celulelor ce alcătuiesc corpul pământesc. acest stadiu este foarte concentrat. Cercetând ascendenţa acestei familii se constată că nici unul din membrii ei nu a dat dovadă de o asemenea genialitate. pe când cealaltă mi-1 înţelege. Peste câţiva ani a mai crescut. Legea reîntrupării iese în evidenţă şi în momentul când analizăm evoluţia omului din copilărie şi până la bătrâneţe. acum îl goneşte sau îl loveşte. acum este generos şi se aruncă orbeşte în vârtejul pasiunilor. de la microb până la corpurile cereşti. experienţe numeroase în domeniul genialităţii lor.se naşte un copil. nefixat în părerile sale. a stării sale pe când . Desigur. creştea calul şi îl călărea. în nenumăratele lor vieţi trupeşti. închipuindu-1 un cal nărăvaş.100 Din tainele vieţii şi ale universului . sau dacă a înţeles nu-1 adoptă. Mai târziu. avem de-a face cu stări de conştiinţă ale spiritului. copilul reproduce imaginea omului primitiv.Prima carte Principiul reîntrupării se prezintă mereu judecăţii noastre. iar unii tineri în toate actele şi reflecţiile lor. pentru vârsta lor. răzbunător. revenind la viaţa fizică. în general. limbile străine etc. care din fragedă copilărie indică o mare inteligenţă. prin comunicările lor. pe când cei mulţi refuză sau îi lasă rece acest domeniu. a vremurilor cavalereşti. arătându-se chiar de timpuriu. copilul mic este egoist. ce ne amintesc de principiul reîntrupării. se împacă. iute la mânie. ce cumpăneşte just faptele şi lumea. uneori submediocră. De cele mai multe ori băieţelul călăreşte un băţ. copilul reproduce epoca de barbarie a omenirii. se arată tot atât de maturi în judecată ca şi un om în vârstă. dar ceea ce este mai uimitor e că descendenţa acestui geniu este de o valoare mentală şi morală inferioară.jocuri sfârşite adeseori cu mici accidente. iar altul abia acum ia contact cu el.

multă vreme necunoscut sau fals explicat. când bărbat . Oamenii de ştiinţă au căutat să dea o explicaţie şi acestui fapt. Schimbând sexul. Psihologii explică această frică a omului prin faptul că în primii ani ai existenţei sale. iubirea ce i-a legat altădată a izbucnit din fiinţa lor în afară. prin emoţionabilitatea lor.este şi acela al fricii „nejustificate". Un astfel de fenomen . Raţiunea se alătură la această explicaţie şi respinge pe cele de mai sus.Reîntruparea joi Copilul a venit în această familie pentru că are legături cu ea. altele au o frică groaznică de foc. Ia rându-i. de înălţime. nici de concordanţa de sentimente. prin adoptarea principiului reîntrupărilor multiple. prin energia şi îmbrăcămintea ei masculină şi chiar prin glasul coborât. în existenţa sa terestră. adesea cu mustaţă şi barbă redusă. prin supoziţia că aceste două persoane ar avea aceleaşi simţăminte.copiii săi nu se mai ridică la înălţimea geniului său. vrând-nevrând. Prin gândurile. noului trup creat reminiscenţe din formele precedente de bărbat. în alte vieţi. respect şi sacrificiu. Nici una din aceste explicaţii nu poate sta în picioare. de mulţime. dacă află că nici copilul şi nici mama n-au trecut printr-o asemenea situaţie sau fenomene. cu sentimente şi vederi deosebite. nu le-a procurat decât un corp fizic în care a coborât la reîntrupare un spirit obişnuit. delicat. se simpatizează. se simt atrase de o forţă misterioasă. Iată adevărul acestei enigme. a fost impresionat puternic de aceste fenomene sau situaţii. Această atracţie se explică uşor. pe care nu o mai şterge nici vremea. sub o formă oarecare . Pe de altă parte există bărbaţi care prin aspectul lor fizic. bine constatat în lumea noastră fizică. şi deci că el ar fi primit comoţia mamei. din alte reîntrupări. Acelaşi fenomen se petrece când se trece de la forma feminină la cea masculină. Cum însă spiritul a trăit într-o lungă serie de forme masculine. şi în acelaşi timp reproduce ceva din preferinţele. cele două persoane au aviit legături între ele. într-o îndată ce îşi încrucişează privirile. care acum la maturitate s-ar reflecta în sufletul său. este stăpânit şi la maturitate de această teamă. tot materialişti. pentru a învăţa lecţiile vieţii terestre ca soţie şi mamă. prin glasul lor înalt. O ciudăţenie des întâlnită în viaţa noastră. In aceste existenţe trecute s-au legat puternic prin iubire. călătorie sau la un spectacol. dar puternic. pentru că au fost cazuri când cele două persoane erau de vârste şi condiţii sociale diferite. Am arătat că spiritul revine în lumea terestră . ca o rază de lumină. Când în altă viaţă destinul îi pune faţă în faţă pe foştii iubiţi. Adevărul este că fiecare din aceste persoane au sentimentul de frică pentru că.pentru a-şi termina educaţia spirituală. în actuala lor viaţă terestră. omul se manifestă adesea în aşa fel încât pune în evidenţă revenirea sa la viaţa fizică. o putere misterioasă împingându-i să se cunoască. sufletul imprimă. prieteni sau pe fostul copil şi părinte etc. nici împrejurările. şi ca un reflex îndepărtat. Dar curios . te pune pe gânduri şi te determină să zici: Iată o femeie-bărbat. într-o altă viaţă. au fost omorâte cu pietre de mulţime sau ucise în bezna nopţii. Se văd pentru prima oară şi de la prima privire se plac. de tunete şi fulgere. o amiciţie între ele. să se iubească.trupească sau sufletească. Dar. După o serie de vieţi petrecute în trupuri masculine. că psihicul lor ar vibra după acelaşi diapazon. şi cu toate acestea s-au simţit atrase una către cealaltă. lucru ciudat: cele două persoane resimt această simpatie puternică chiar dacă n-au schimbat nici o idee între ele.când femeie. copil fiind. te îndeamnă să exclami: Iată un bărbat cu apucături şi sensibilitate de femeie. cuvinte şi atitudini masculine. pentru că el. vizită. Copiii vin în familia acestui mare om. de prin alte vieţi. imediat se plac. liniile feţei şi prezenţa unei urme de mustăţi. el s-a obişnuit cu anumite gesturi. spiritul schimbă sexul. are anumite datorii de achitat. au trecut printr-unul din aceste evenimente tragice. pentru ca prin lumina mentalului său şi prin natura sa delicată să primească o instruire şi o educaţie deosebită. într-un incendiu. câştigând destule cunoştinţe în această formă. devotament. Acest contrast în aspectul fizic şi în manifestarea sufletului se poate explica prin reîntrupare. aceleaşi idei. caracterul şi comportamentul ei. Nu este vorba nici 'de omogenitatea de idei. manifestată de unele persoane faţă de anumite conjuncturi sau elemente ale naturii. se întâlnesc pentru prima dată în viaţa lor doua persoane. prin puterea intuitivă şi întreaga lor natură feminină. întrupându-se de această dată ca femeie. De . sentimentele şi apucăturile sexului precedent. Printre numeroasele cazuri de amintiri îndepărtate. ca urmare a unei legături din alte vieţi. sau de cum îşi dau mâna şi schimbă două-trei cuvinte. Alţii. împrietenească. este şi următorul.subiect de cercetare şi discuţie în lumea celor care se ocupă cu probleme psihice . Unele persoane au o frică nestăpânită de a pleca cu o luntre pe un lac sau cu vaporul pe mare. atribuie frica senzaţiilor resimţite de mamă pe când purta în sânul ei acest copil. au pierit într-un naufragiu. de încăperi închise sau pentru nimic în lume nu ar rămâne singure într-o pivniţă sau nu ar ieşi noaptea singure prin întuneric etc. se naşte deodată o iubire. este şi aceea de a vedea o femeie care dă impresia de ceva bărbătesc în ea.

O femeie spune. în aceste cazuri spiritul nu mai trece prin zonele spirituale din jurai pământului. împiedicând amintirile înscrise în corpul nostru spiritual să revină la suprafaţă şi să luăm cunoştinţă de ele. cea mai uimitoare a revenirilor noastre la şcoala pământului. Păcat. sistemul cerebral pune astfel o barieră între trecut şi prezent. însă. odihnit. Ceea ce uimeşte este faptul că această persoană ne povesteşte viaţa sa anterioară. Dacă se cercetează datele obţinute.îmbrăcând şi dezbrăcând numeroase trupuri. fără pase magnetice. până la această vreme. de exemplu.se produce o descătuşare a spiritului de trapul său.. cum i-a chemat şi unde sunt. Ei susţin că dacă am mai trăit. rătăciri ale minţii. în înalta Ei înţelepciune. că avea un soţ care o brutaliza şi că. de cele mai multe ori. păstrând învelişul planetar. care se pune cu devotament în slujba ştiinţei . că a trăit într-o casă mare.. că l-am mai văzut cândva. îi ceartă şi-i opresc să mai spună asemenea „bazaconii". localităţi şi persoane din altă viaţă. care n-au auzit şi deci nu cunosc adevărul reîntrupării. aflându-ne într-un voiaj printr-o ţară străină. fîindu-i înlesnită ridicarea pe scara progresului. dar nu ne spune în ce oraş. pe care nu le mai putem şti acum. în plus.102 Din. Numai când prin pase magnetice punem trapul în pasivitate iar spiritul devine liber. câţi copii a avut. împrejurări. într-o localitate de pe un alt continent al globului. aproape intact. Sunt unii care recunosc perfect unele străzi. într-o zi a omorât-o şi i-au rămas doi copii: Aii şi Fatima. Uneori amintirile altei vieţi vin la suprafaţa conştiinţei noastre în mod spontan. dar dacă îl vom întreba după deşteptare. De aceea. nu a luat parte la acea viaţă. ni se pare că-1 cunoaştem. ar trebui să ne amintim. Această reamintire poate fi provocată sau naturală. în ce an şi cum se numea soţul ei. spiritul poate spune amănunte din viaţa sa actuală. în corpul nostru spiritual. Din nenorocire. şi numai astfel. amintirile din alte vieţi se desfăşoară înaintea noastră ca pe ecranul unui cinematograf. crezând că odraslele lor au halucinaţii. de meditare. o viaţă de repaus. Acest adevăr stă la baza legilor vieţii. nu vor în raptul capului să creadă că revenim pe pământ . pentru că un astfel de om va suporta cu greu adversităţile vieţii terestre şi va profita prea puţin de noua sa întrupare. prin fluid magnetic. pentru că nu exista pe atunci. şi deci pot să revadă ceea ce este înscris în corpul lor spiritual. Această trezire în conştiinţa noastră a unor amintiri. ori nu le dau nici o importanţă. părinţii lor. aceleaşi pe care le-a avut şi în viaţa terestră precedentă. nu a înregistrat nimic din acele timpuri. se obţine atunci când unii oameni îşi reamintesc perfect fapte. şi trecând printr-un oraş străin. tot nu se pot face verificări.mod clar.Prima carte De asemenea există cazuri când. spiritul să revină pe pământ. şi merg până acolo că pot spune ce urmează după o cotitură de stradă. Această experienţă. spiritul îşi redobândeşte facultăţile spirituale pe care le are. la care din anumite motive spiritul revine la reîntrupare imediat după moartea fizică. pentru că multe lucruri edificatoare am putea afla prin ei şi ne-am încredinţa pe deplin de această mare lege a divinului Creator! Probabil că numai acele persoane.revărsată de magnetizator asupra unei persoane sensibile. cu învelişuri şi instrumente noi. Din cauza acestui val de materie magnetică . din cauză că până la această vârstă legătura dintre spirit şi trap este mai slabă decât în restul vieţii lor terestre. prin urmare revine la noua întrupare cu vechiul înveliş planetar. se constată exactitatea absolută a celor declarate. chiar dacă unii nu vor să admită existenţa şi nemurirea spiritului sau alţii care o admit. Copiii până la vârsta de şapte ani îşi amintesc mai bine decât oamenii maturi vieţile lor trecute. Tmpul actual. încât nu se poate reconstitui întreaga viaţă a persoanei respective. să fie cercetate şi deci controlate. In această stare de libertate. Parapsihologii au ajuns cu studiile şi cercetările lor până acolo să pună în stare de somn. ba chiar unele case. cu sinteza vieţii trecute. sistemul cerebral actual. el se desprinde de trup. nu se pot explica în nici un alt chip decât admiţând că am mai trăit într-o altă viaţă în aceste regiuni sau oraşe. Asemenea cazuri jsunt foarte rare. astfel că e greu. ele se prezintă fragmentar. a recunoaşterii unor regiuni sau oraşe pe care nu le-am mai văzut. Fiind interogat. permite exteriorizarea amintirilor din viaţa trecută. a murit. fără posibilitate de a mai comenta. când trece de bariera morţii. având deci o mai mare plasticitate. sistemul lor cerebral fiind mai delicat. el nu-şi aminteşte episoadele descrise în stare de somn magnetic. dacă nu imposibil. Dovada cea mai izbitoare. locul unde a trăit. a orânduit ca după fiecare viaţă terestră să urmeze o vieţuire în spaţiu. punându-le pe seama fanteziei. o persoană sensibilă. . toate amintirile altor vieţi. pentru a învăţa lecţii noi. că fiecare din noi avem înscris în arhiva vieţii noastre. ca şi multe altele de acest gen.într-o ţară caldă. tainele vieţii şi ale universului . departe. Nu ne amintim. când suntem închişi în trup. deşi pentru prima oară trecem prin acest oraş. dovedeşte în. încă în formare. Cum spiritul are tendinţa de a se depărta de pământ. deoarece faptele sunt petrecute la o epocă îndepărtată. Chiar când se dau date mai clare şi mai ordonate. având instrumente uzate. cu cine a fost căsătorită. îşi amintesc de viaţa lor trecută. Divinitatea. pentru că vehicolul fizic actual. dacă mai trăiesc. în fine.

pentru a urca pe scara evoluţiei! Cine ştie prin ce nenorociri trebuie să mai trecem. mijloace noi de a-şi ucide fraţii. Isus Christos. oare vom mai munci cu dragoste şi avânt ca să agonisim. atâtea lacrimi. citesc cărţi care să-i lumineze asupra scopului durerii şi asprimii acestei vieţi. să supună materia prin voinţa sa şi să realizeze descoperiri înalte şi uimitoare. fraţii noştri. sa ne facem educaţia amarnică. tot aşa nu e bine să ştim nici viitorul nostru. nealterate cum erau în primii două sute de ani ai creştinismului. să înscriem pe o pagină albă. cunoscând dinainte torturile morale. ne comportăm mai bine sau mai rău. Dacă în viaţa trecută . o binecuvântare pentru om. spre folosinţa noastră. la fiecare coborâre pe pământ. vedem. pe care în stadiul ajuns nu suntem încă în stare să le apreciem şi înţelegem. pentru că se poate ca iubitul nostru copilaş să fie unul din cei care în altă viaţă. că omul păşeşte din ce în ce mai grăbit către cucerirea fericirii sale. Valurile vieţii îi poartă în toate direcţiile şi nu mai au nici o speranţă. deşi cu o situaţie socială mai de seamă . în viaţa următoare. Am descoperit legi fizice şi chimice. ci pentru a făuri arme noi. Nu e bine să ne cunoaştem vieţile precedente. astfel că progresul spiritual ar fi zădărnicit. al tuturor corpurilor cereşti. ne-a torturat. cunoaşterea faptelor noastre din trecut ar constitui o piedică în înaintarea noastră spirituală. Rezultă că această neştiinţă este urmarea unei legi pe care Divinitatea a sădit-o în viaţa omului. nu pentru a ne înlesni viaţa. Din fragedă copilărie şi până la coşciug. s-ar fi păstrat curate. negăm principiul reîntrupărilor noastre. auzim. Nu e bine să ne cunoaştem vieţile precedente. fiii unuia şi aceluiaşi Tată creator! Dacă savantul crede în materia fizică şi în legile ce o animă. cu alcătuirea sa fizică. mai intelectual sau mai credincios. Să mulţumim bunului Creator pentru tot ce a făcut şi stabilit. Cine ştie prin ce cotituri ale destinului suntem siliţi să trecem. El le-a întocmit pe toate cu desăvârşita înţelepciune. ne considerăm copilul ca fiind carne din carnea noastră şi în virtutea legii divine. ce iubire am mai avea faţă de cel ce ne-a nenorocit şi brutalizat altădată? Aşa neştiind. sensibilitatea sa mai înaltă şi inteligenţa din ce în ce mai vie. a iubirii. S-ar crede că suntem într-un marş victorios al cuceririi naturii. dar nu pentru a ajuta omenirii în progresul ei. dorindu-i fericirea desăvârşită în viaţa sa terestră. motive pe care mintea noastră redusă nu este în stare să le întrevadă.într-un moment de mare iritare. existenţa noastră pe pământ nu ar mai fi posibilă. suferinţele fizice ce ne aşteaptă în viitor. ci ca să ucidem copii şi femei. să ne creştem copiii. să fim morali şi activi? Necunoscând măreţia şi infinitele planuri ale Divinităţii nu înţelegem binefacerile uitării cu care ne-a înzestrat bunul Părinte ceresc. dar se întorc acasă tot sub apăsarea nevoilor vieţii. Dintre numeroasele motive. motive puternice au determinat această uitare.deşi cu un nivel intelectual ridicat. unul ar fi următorul: reamintirea vieţilor trecute. şi ne-a lăsat pe drumuri. am fi chinuiţi de gândul crimei. o adevărată nenorocire. oare cu ce elan vom mâna viaţa înainte. pentru a ne arunca în vârtejul vieţii de toate zilele. lăsată de părinţi. Uitarea este o fericire. al tuturor fiinţelor. cunoscând această faptă. o nouă viaţă. şi atunci. ne-a mâncat averea. având impresia că acum ne-am născut pentru prima oară. Desigur. şi mintea lor rămâne tot atât de confuză ca şi mai înainte. în mod inconştient. a vrut ca noi. adunăm observaţii şi cunoştinţe. Omul fură mereu din secretele naturii. totuşi nivelul moral al omenirii este azi încă foarte scăzut. Cu toate minunile realizate de inteligenţa sa vie. mai moral sau mai şchiopătând. dacă slujitorii casei Domnului ar reveni la . Fapta rea va reveni mereu în conştiinţă şi vom fi neliniştiţi în existenţa actuală. Cu ce dragoste am mai privi acest copil. dureri şi griji ne urmăresc. Din copilărie până la moarte.Reîntruparea ]Q3 Constatăm că majoritatea oamenilor nu-şi amintesc vieţile precedente. Paralel cu progresul trupului. planete şi sori. analizăm diferitele directive morale. fiind tutorele nostru. Iată starea în care se află azi omenirea! Dacă învăţăturile sublimului nostru Mântuitor. Dacă nu ar fi uitarea. după capitalul spiritual adunat în vieţile trecute. prejudecăţi de rasă ori religie? După cum nu e bine să ne cunoaştem trecutul. omul ignorant ori omul semidoct nu mai are nici o busolă în viaţa sa. încât dacă uitarea n-ar aşterne vălul ei binefăcător. Deoarece nu ne amintim. pentru dezvoltarea spiritualităţii noastre. viaţa noastră ar fi un iad aici pe pământ. Aleargă la biserică. omul a ajuns să lucreze. Creatorul tuturor fiinţelor. De ce să fim stăpâniţi de greşelile noastre din trecut? De ce să ne tortureze remuşcările unor fapte ticăloase din alte vremuri? De ce să fim mânaţi şi mai departe de aceleaşi idei. corpurilor cereşti şi al universurilor. sau cel puţin redus. ne-am ucis prietenul ori soţia. îl adorăm cu frenezie.

către o anumită ţară. Reîntruparea conţine inspiraţia poetului.Prima carte forma lor simplă de viaţă. sunt oarecum sub influenţa mentală a marilor entităţi spirituale ce prezidează reîntrupările acestui grup de duhuri. O ceată mare de strălucitoare entităţi spirituale le însoţesc. Ea dezvoltă în noi imaginaţia şi ne transportă gândul pe nesfârşita dâră a secolelor scurse. atât în timpul reîntrupării. unii dintre noi. Am cântat cântece ritmice înaintea altarelor de marmură ridicate în Grecia străveche. pentru ca văzându-se unele pe altele. spirituale. şi anume adevărul că entitatea spirituală revine mereu la viaţa terestră. cea mai înaltă. am mai trăit pe când ne închinam la idoli. Am trăit şi am murit. entităţile spirituale pornesc cu voie bună.le însoţesc din nivelele lor de pornire către suprafaţa pământului. Viaţa ni s-a scurs mereu. entităţile spirituale superioare. lumina filosofului. atmosfera fluidică este din ce în ce mai densă. pleacă în stol ia reîntrupare. mai milostiv şi ar înţelege rostul vieţii.de muzică astrală . Toate entităţile spirituale au aceeaşi origine. provincie. în acest scop. pe măsură ce coboară. care lărgeşte orizontul tuturor cunoştinţelor omeneşti. am urcat treptele vieţii şi mai târziu am oferit daruri lui Brahma. au aceeaşi îmbrăcăminte spirituală. în spaţiu. să prindă curaj. bucuria sfântului. am fost printre cei care am dat cu pietre şi am cerut răstignirea divinului Isus. am căzut înfricoşaţi la pământ. Acum ştim că în lunga istorie a progresului nostru spiritual. în acelaşi timp. dar nu mai sunt pe deplin stăpâne pe voinţa lor. rămân sub influenţa magnetizatorului lor. de îndemn frăţesc.şi mai ales cele oarecum conştiente de cuptorul de purificare şi dureri în care coboară . mai grosolană şi respingătoare. când cunoşteau profund legile divine. omul ar deveni mai bun. aud. în templele de la Theba şi Memphis. pentru a adora din nou pe Tatăl etern. deoarece toate sunt formate din esenţa Tatălui ceresc. ca şi apa fluviilor. entităţile spirituale sunt egale şi fără sex. asemenea triburilor sălbatice de azi. oferind mai clar decât orice sentimentul eternităţii. cât şi toate peripeţiile vieţii sale. O moralitate desăvârşită ar cuprinde omenirea şi din sufletul fiecăruia s-ar ridica la Cer osanale Celui Atotputernic. hipnotizaţii de pe pământ. văd. Datorită faptului că.104 Din tainele vieţii şi ale universului . îmbrăcând diferite trupuri umane şi în diferite ranguri sociale. localitate şi familie. Cu alte cuvinte. până au ajuns la etapa de spirite umane. Reîntruparea este un Adevăr divin. Linia îi este clar trasată şi ea îşi va urma cu sfinţenie planul destinului. ne-am născut în sânul a diferite popoare şi religii. Secolele s-au înşirat şi în alte întrupări. Cu sfială ridic un mic colţişor al acestei taine. Entităţile spirituale inferioare . atrag din marele curent cosmic fâşii puternice de fluid magnetic şi învăluie cu ele spiritele pornite la reîntrupare. animatoare de corpuri umane. fiind mereu în pelerinaj pe drumul lung al naşterii şi morţii. Sub influenţa acestui fluid. pe vremea faraonilor. când face slujba cununiei. care îi conduce pe calea Actul unirii a doi indivizi de sex opus este învăluit de cea mai mare taină. El îşi are obârşia în eternitate şi s-a petrecut şi se petrece în lumile eterice. şi arată tuturor drumul către Tatăl. Astfel pregătite. un cor sublim de entităţi spirituale . ne-am simţit mândri de neamul căruia îi aparţineam şi socoteam religia noastră cea mai pură. cunoscând perfect toate fazele prin care va trece. Ca şi magnetizaţii sau gândului. sunt treze. vorbindu-le mereu de legea evoluţiei şi de fericirea lumilor superioare. Să părăsim trecutul de o eternitate.au nevoie de încurajare. Sosind în apropierea pământului. entităţile candidate la întrupare cad într-un fel de somnolenţă. De atunci. entităţile spirituale umane sunt absolut la fel . ca altădată. Actul unirii fizice este doar forma materializată a unirii fluidice. Ne-am supus stricteţii legilor de fier ale Imperiului Roman şi poate. către o anumită mamă. Acum iată-ne reveniţi pe pământ. fiecare spirit candidat la întrupare este luat de ghidul său şi îndreptat către o anumită regiune a pământului. Procesul reîntrupării Când a sosit ceasul coborârii la întrupare. prin care au trecut aceste spirite. mari forţe spirituale. în vastele temple indiene tăiate în piatra munţilor. entitatea spirituală superioară porneşte singură şi cu hotărâre. ştiu ce fac. depunând flori la picioarele lui Osiris şi ale zeiţei Isis. ' Sub îndemnul zborului în comun şi sub adierea muzicii cereşti. de care pomeneşte şi preotul din biserica creştină. şi ar adopta ceea ce ştiau atunci. când focul divin fulgera în templul lui Zoroastru din vechea Persie.

iar altele predominant negative. iar spiritul mai bogat în fluid negativ se va întrupa mai des în trup feminin. După ce am vorbit puţin despre marea taină a dualităţii. Cele două celule generatoare au alergat una spre alta şi s-au unit din motivele sus amintite. Iată de ce bărbatul este mai cu iniţiativă. are un oarecare început . de pe urma căruia se naşte oul. Luăm două substanţe chimice şi le punem faţă în faţă. deci nu au nici un fel de sex. Unirea dintre un acid şi un oxid sau metal se datoreşte fluidelor care le însoţesc şi stau la baza lor. Procesul de primenire se desfăşoară în mod asemănător cu respiraţia trupului nostru. se alipesc una de alta şi fac între ele un schimb din plusul de fluid acumulat. în toate formele de viaţă . electricitatea este predominant pozitivă.eliminând prin acest act mecanic fluidul corupt şi absorbind din spaţiile siderale fluid proaspăt. inspiră şi expiră . Cu toate că entităţile spirituale sunt perfect identice. Pentru mintea noastră. pe scurt. Aici elementul reproducător. Cu alte cuvinte.veşnicie care. dând naştere unei substanţe noi. Spiritul care deţine în jurul său mai mult fluid pozitiv se va întrupa mai des în trap masculin. Două entităţi spirituale care de miliarde de veacuri au pornit împreună.minerală. Am mai spus-o şi voi repeta mereu: totul este orânduit de Divinitate şi executat de slujitorii Săi de diferite grade. natura acestui fluid electric se alterează. din care se va forma embrionul şi mai târziu viitorul animal. spiritul absorbind proporţii inegale de fluid electric pozitiv şi negativ. iar la alte spirite. iar schimbul le produce o senzaţie de fericire. se caută. şi atunci caută o posibilitate de descărcare. explicaţia marii taine a mariajului. şi se va uni numai cu unul din ele. La unele entităţi spirituale fluidul pozitiv îl întrece pe cel negativ. fiecare din aceste sfere fiind formată dintr-un punct microscopic strălucitor. Cu . Dacă trecem la regnul animal.se simt îngreunate de o doză mare de fluid pozitiv sau negativ. aceste fluide având rostul lor în viaţa spaţială a entităţilor spirituale. oricum ar fi organele purtătoare ale acestor două elemente. mai energic. vom aborda şi subiectul unirii trupeşti a doi indivizi de sex opus. aflate într-un echilibru oarecare. se simpatizează. De exemplu. dar unele sunt predominant pozitive. Din unirea lor se naşte celula numită ou. Astfel spiritul se încarcă prea mult cu un anumit fel de fluid electric. spiritele au două feluri de electricităţi. Prin însăşi existenţa spiritului în spaţiu. s-au eliberat de povară. Iată înţelesul unirii grăuntelui de polen cu ovulul. Descărcarea are loc pe cale de schimb. grăuntele de polen. La unele entităţi spirituale se acumulează mai mult fluid pozitiv absorbit. cu atât mai mult acidul desface oxidul şi se combină cu el. masculul. Un individ. este atras de fluidul predominant negativ al acestuia. spiritul propriu-zis. doza de fluid negativ se acumulează într-o măsură mai mare. iar în fluidul celuilalt predomină electricitatea negativă.se dilată şi se contractă.Reîntruparea JQJ ca aspect. format din cele şapte învelişuri fluidice pomenite şi care formează corpul spiritului sau perispiritul său. şi de ce femeia este mai pasivă şi răbdătoare. simţindu-se îngreunat de cantitatea prea mare a fluidului preponderent. femela.principiul feminin se supune principiului masculin. Astfel înţelegem şi sensul cuvintelor spuse de preot la cununie: „Iar femeia să se teamă de bărbat". Ele sunt sfere luminoase. animală sau umană . de la originea lor. ele se atrag. dând naştere unui produs care deţine elementele materiei fizice şi fluidice provenite de la doi indivizi de sex opus. purtătorul unei aureole fluidice mai bogată în electricitate pozitivă. şi celălalt individ. în fluidul unuia cât un oxid îi procură acidului mai mult fluid contrar. începutul viitorului pui de plantă. emite o celulă generatoare numită ovul. Astfel se petrece unirea în regnul mineral. ale acestor două celule generatoare. Oriunde ar fi. şi se doresc pentru că fiecare este purtător de fluid electric de sens opus. care este esenţa sferei. totuşi. deoarece puterea de alegere fluidică de natură pozitivă a fost mai mare decât cea negativă. scânteia divină. emite o celulă generatoare numită spermatozoid. zis mascul. Se atrag deoarece se doresc. fenomenul este mai clar. se cheamă şi se unesc. de exemplu un acid şi o serie de metale sau oxizi metalici. fiind încărcate cu două feluri de fluide de natură electrică . a unirii spirituale. se schimbă într-un alt gen de fluid. numită sare. Să vedem. iar în junii scânteii se află o aureolă fluidică. adică să fie supusă bărbatului ales şi să-şi ducă cu el traiul până la mormânt. Acidul va manifesta o anumită preferinţă pentru unul dintre aceste metale. iar la altele predomină fluidul negativ. fiind nevoie de o primenire. pe drumul nesfârşit al evoluţiei. Spiritul execută un fel de palpitare . vor ca mereu să se sfătuiască şi să se ajute. un înveliş eteric. mai desluşit în regnul vegetal. Acest travaliu durează veşnic. Când entităţile spirituale între care s-a stabilit o iubire din veşnicia îndepărtată . vegetală. merge către elementul sexual femei. Creatorii care le-au pregătit calea au lucrat asupra lor astfel încât ele să se manifeste diferit. vom fi martorii aceluiaşi plan de unire şi perpetuare a speciei. se îndreaptă către ovulul din camera ovariană a gineceului. Prin acest act. se doresc.fluid electric negativ şi fluid electric pozitiv. pentru că este chemat.

Dar totuşi. dar nu vor avea urmaşi. numită ovul. în momentul când elementul sexual masculin.le neutralizează fluidele celulelor generatoare. se va ridica la nivelul fmmusetii legilor divine. în zilele din preajma fazelor lunare. spiritul care se va întrupa. încât ea întunecă amintirea marilor dureri ale naşterii. Asemenea celorlalte regnuri şi la om este indicat momentul firesc pentm unirea trupească. căutând mereu să scape de ei. Mama emite celula sexuală feminină.veghind ca destinul lor să deraieze cât mai fidel planului întocmit sus şi acceptat de ei când erau spirite libere în spaţiu . o forţă a spaţiilor lucrează asupra celor doi generatori. Există cazuri când în destinul unor oameni a fost scris să nu aibă copii. prin liberul său arbitra. Dar zilele trec şi uitarea aşternându-se j>este această durere. coroana creaţiei Tatălui divin pe pământ. în care să coboare şi să se fixeze un spirit pentru o nouă viaţă terestră. învăluindu-i cu anumite fluide. pentru că dreptaşii lor . nu se popor: „Nu le-a dat Dumnezeu copii". în care sunt imprimate toate particularităţile trapului acestei femei. unirea are loc din nou. părăseşte organul generator. la toate vieţuitoarele. lipsite de fluidele corespunzătoare. iar bietul om se supune asemenea unei marionete. în general este însoţit de mari dureri. în vederea unui act divin. evoluţia embrionului şi. pentru un scop ce intră în planurile Creatorului. actul procreării trebuie să aibă loc la timpul său. actul se repetă. care va purta în sine toate particularităţile trapului celor doi generatori. mai curând sau mai târziu. cu toată ignoranţa omului faţă de legile morale şi faţă de exemplele din natură. Totul se face după o ordine nevăzută. care asemenea spermatozoidului are o zonă fluidică. spermatozoidul. Atât de mare este această fericire. vor putea uni pentru a da naştere \imii ou. El a coborât sfânta unire spirituală şi a batjocorit sfânta unire trupească. dar pe când atunci era o simplă manifestare animalică mai joasă chiar. pentru a-i dispune la unire trupească. însoţit de ghidul său. nu se vor atrage. nu le acordă această bucurie. dreptaşul soţiei. mai dramatic decât la animale. se face în anumite condiţii şi mai ales în anumite epoci. De îndată ce s-a format oul. în care sunt fixate toate particularităţile fizice şi toate defectele trupeşti ale părintelui emiţător.de data aceasta omul se supune unei forte care îl îndeamnă. plăcerea sa. Da. Omul. spiritul lor simte o senzaţie de fericire. Unirea între cele două elemente cu încărcături electrice diferite. Numai omul se abate de la aceste legi. spiritul candidat la întrupare îşi înconjoară mama cu o bandă eterică şi se pune în legătură cu oul. Iată pentru ce SC zice în . a formării de trupuri noi. nu oricând şi nu în orice condiţii o floare produce polen şi ovule. Dreptatea Tatălui este veşnică şi se aplică fără cruţare. cu toată înţelepciunea cu care a fost înzestrat de Creator. potrivit cu ceea ce a orânduit Divinitatea pe pământ. şi cu toate acestea şase martori au fost de faţă: dreptaşul tatălui. această unire este la fel ca altădată. Nu oricând femela primeşte să fie fecundată de individul mascul. într-o viaţă precedentă. să se „iubească" cu partenera lui. Frumuseţea spirituală şi chiar trupească a fost terfelită şi coruptă prin noroiul plăcerii. El crede că este voinţa sa. La plante şi animale. De acum începe marea operă necunoscută de ştiinţa materialistă. este înconjurat de o aureolă fluidică. Dintr-un act divin. tatăl a avut o conduită repulsivă faţă de copii. hotărât cu regulă. chiar dacă în această viaţă ar dori din tot sufletul să audă şi ei spunându-li-se cuvântul magic: „mamă" sau „tată". realizate sub imperiul unor legi fixe. Voi descrie pe scurt principalele faze ale formării copilului în pântecele mamei şi naşterea lui. fără să fi avut vreo urmare . Spiritul candidat la reîntrupare. ori pentm că în altă^viaţă femeia nu i-a vrut.Prima carte Un fapt însă rămâne constant. Legea divină. pentru ca şi actul naşterii să se petreacă sub privirea unor anumite constelaţii şi influenţa unei anumite planete. dictată din spaţiu de foiţele spirituale invizibile. prin reprezentanţii şi slujitorii Tatălui. în care să-şi găsească culcuş un spirit. în acest moment. într-adevăr. pentru că. pe care Domnul i le pune înainte.106 Din tainele vieţii şi ale universului . pentru 0 nouă viaţă terestră. omul a făcut un act de patimă. Sub imboldul acestei plăceri. Totul se plăteşte. în fine. în viitor. de viciu. imediat ce a constatat că va deveni mamă. Sosind ziua unirii lor fizice. formarea oului. în final. cei doi soţi se vor uni fiziceşte. Cei doi soţi s-au unit. se apropie de viitorii săi părinţi şi stă în preajma lor. Dar. când se produce eliminarea ovulelor de către femei. într-adevăr este de înţeles plăcerea unirii trapului celor doi îndrăgostiţi. în perispiritul lor se produce o descărcare electrică — pozitivă de la unul şi negativă de la altul — răspândită reciproc în perispiritele lor. pentru a avea loc noi zămisliri de trupuri. actul unirii. ghizii celor doi soţi. In aceste cazuri. Urmarea este că elementele lor sexuale. Actul naşterii la om. murind înaintea fuzionării lor. pe care omul necunoscător al tainelor lumii nevăzute o atribuie trapului său. crezându-se singuri. brutalizându-i până a stins orice iubire din inima lor. omenirea cunoscătoare a legilor încă necunoscute. naşterea se fac sub influenţe cosmice determinate. se abate de la legea sfântă a procreaţiei. în acele momente femeia mamă renunţă pentm restul zilelor ei la orice unire trupească. precum şi marele întrupător. Din unirea celor două elememte sexuale se va naşte oul.

vitalitatea corpului ei fizic fiind destul de ridicată. Vibraţiile neobişnuite ale fluidului cerebral vor acţiona la rândul lor asupra cortexului şi a celulelor nervoase. va fi penetrat. pentru a nu-i produce niciA0 greutate. trec prin anumite modificări. mama are dureri de cap şi o nervozitate neobişnuită. spiritul sosit la întrupare va căuta să păstreze o distanţă mai mare de trapul ei. Se ştie . în general. să n-o respingă. pregătind condiţiile pentru păstrarea embrionului şi creşterea fetusului. dereglându-i-se circulaţia sanguină. trebuie să se ţină la o distanţă mai mare. vizibile uneori şi la exterior . izbesc cu . adică forma unui clopot. Orice acţiune de natură fluidică venită din spaţiu. pentru ca influenţa perispiritului său să nu fie resimţită prea puternic de mama sa. Prin pieptănare se produce o frecare între păr şi pieptene. s-o iubească şi crească în idei şi stări sufleteşti demne de o mamă desăvârşită. Dar în definitiv care este motivul pentru care spiritul nou venit la viaţa trupească nu stă deoparte. alteori mai depărtat. spiritul încercuitor. se aud pârâituri şi firele de păr se zbârlesc. fiind prea apropiate. până mai jos de gleznă. Prin urmare. omul va avea mişcări necoordonate. Din această frecare se naşte electricitate diferită în păr de cea din pieptene. excreţia etc. perispiritul său luând forma unei rochii. Când. Astfel glandele mamare încep să se dezvolte în vederea marelui scop . produc schimbări anatomice şi fiziologice. Dacă mama este tânără. spiritul înconjurător se apropie mai mult de ea. Aceste sentimente şi dispoziţii o determină să primească cu plăcere vestea sosirii unei fiinţe la viaţa pământească. celulele nervoase fiind puse în vibraţie cu o putere neobişnuită. percepute sub formă de pârâituri. ci înconjoară trupul mamei sale? Explicaţia este următoarea. s-o accepte.umflarea buzelor şi picioarelor. Se ştie că persoanele cu ochii negri emit şi primesc mai puternic fluidele electrice. se va produce în ele o perturbare funcţională. mama este cuprinsă de sentimente şi dispoziţii sufleteşti.că vehicolul fizic al omului conţine o masă de fluide electromagnetice. Aceleaşi considerente le are în vedere spiritul. posesorul acestui trap dezarmonizat. Se produc o serie de transformări interne.ferindu-se să-i înconjoare capul cu perispiritul său. şi lucrând asupra perispiritului şi a unor organe. pătarea pielii etc. strâmtă sus şi largă în poale. fermecând sau adormind un om ori un animal. cu un dezechilibru mintal. se întâmplă acest lucru. Organele generatoare se congestionează. dar sistemul cerebrospinal va răspunde cel mai promt şi mai' puternic la aceste influenţe. de la el plecând toate ordinele prin care sunt dirijate funcţiile organelor interne. a unui trunchi de con. în vederea acestei sfinte misiuni. cauzându-i prejudicii. de pe urma căreia va suferi spiritul. Viitoarea mamă.producerea secreţiei lactice. secreţiile hormonale. pentru ca nu cumva pe calea ochilor razele sale fluidice să influenţeze prea puternic perispiritul mamei sale. O greşeală făcută din necunoaştere sau neatenţie poate avea rezultate dezastruoase. pentru că în acest caz vibraţiile lui. Aceste raze o pătrund. prin care spiritul emite valuri de unde electromagnetice. îşi va pierde orientarea în spaţiu. în funcţie de vârsta mamei. Impresionate puternic. în timp mai prelungit. se înţelege că şi aceste organe vor funcţiona dezordonat. iar cea mai mare nu trece peste un metru de la suprafaţa trapului mamei. pentru a o influenţa ceva mai puternic. Dintre toate organele corpului omenesc. Spiritul înconjurător nu se va alipi niciodată putere în trapul şi perispiritul mamei.fiind dovedit şi de ştiinţă . Dacă femeia aleasă să fie mamă va avea ochii negri. cel mai bogat în fluid este sistemul nervos central şi periferic. spiritul încercuitor stă mai departe de ea. urmate de mici tunete. Când ne pieptănăm. Ochii sunt supapele trapului. Astfel. respingându-se unele pe altele. Graţie vitalităţii puternice. cea mai mică apropiere dintre fiu şi mamă este de câţiva centimetri. începe să trimită raze fluidice către trupul ei.din acest moment această femeie îi este mamă . Dacă acţiunile venite din afară vor fi puternice. complet de trupul mamei sale. spiritul-fiu va sta mai departe de iubita sa mamă brunetă. care va sfârşi. trapul ei neimpresionându-se ca cel de 17-20 ani. Dacă mama este mai în vârstă. spiritul coborât la reîntrupare caută să nu facă nici un rău mamei sale . encefalul. capul ei rămânând liber. decât în cazul când culoarea ochilor îi este deschisă. de care spiritul rămâne răspunzător în faţa Divinităţii. a părului şi ochilor. să nu caute să scape de ea. Pe scurt. trebuie să aibă pregătite anumite condiţii fizico-organice şi sufleteşti. fluidul său fiind pus violent în vibraţie. Dar în afară de pregătirile provocate de spiritul-fiu. va lucra asupra întregului corp fizic. Aceste condiţii le asigură spiritul coborât la reîntrupare. Cunoscând aceste legi. când mama sa va fi brunetă. S-a observat însă că părul negru dezvoltă mai multă electricitate decât cel blond. cu totul diferite de stările ei anterioare. candidat la întrupare. din neatenţie. Trunchiul de con fluidic se află uneori mai aproape de trupul mamei. O dată ce spiritul-fiu îşi înfăşoară mama. generând fulgere microscopice. o dezordine generală. care este de o sensibilitate deosebită. Cum sistemul cerebrospinal este comandantul organismului.Reîntruparea jg j Spiritul coborât la întrupare înconjoară cu perispiritul său trupul viitoarei sale mame. culoarea pielii. Acest înveliş fluidic se întinde din dreptul umerilor mamei.

Amarnic se va căi în spaţiu şi i se va plăti şi ei cu aceeaşi eliminare. Spiritul mamei. animală şi umană. oamenii! Ce fenomen natural pentru lumea spaţială! Priveşti la femeia însărcinată şi nu vezi nimic în jurul ei. Pe când fluidele mamei Ie absoarbe noaptea. energiile care le animă şi legile care le guvernează. El ia cu precauţie. Mari sunt faptele tale. cauzele îşi au rădăcinile în materia invizibilă a spaţiilor. în acest caz. în acelaşi timp. Cu toate că efectul fenomenului eredităţii este vizibil în planul fizic. dar opera spiritului e mai mare: construirea noului edificiu trupesc pentru viitoarea sa viaţă terestră. ci cu una din rudele apropiate . lucrând cu ele asupra oului. Vai de sufletul femeii care va respinge un spirit căruia în Cer i-a promis că îi va fi mamă. omule. Dar spiritul-fiu are nevoie şi de fluidele tatălui. persoană de care e legată printr-o existenţă comună şi drăgăstoasă dintr-o viaţă anterioară. Trece printre oameni. Există cazuri când spiritul înconjurător. vegetală. general în viaţa fizică minerală. prin ombilic se leagă de bazinul în care se va forma căsuţa lui carnală. o îmbrăţişează pe dinafară. din fluidele mamei. se îmbracă şi se dezbracă şi nu simte prezenţa nici unei materii. aşa va „dormi" în haina sa carnală. despărţindu-se de el. oferă cu dragoste fluid din fiinţa sa trupească şi perispirituală. aflat în afara trupului său adormit. de la o vreme. Ziua. totuşi el ia contact cu trupul ei în trei regiuni: 1. în acest caz spiritul-fiu a absorbit mai multe fluide de la acea rudă a părinţilor săi. pentru avansare. căci aşa cum îşi va aşterne. spiritul-fiu primind anumite fluide venite din Infinit. copilul va semăna mai mult cu ea. Această absorbţie de fluide umane se face noaptea. Spiritul sosit să-şi construiască reşedinţa în care va sălăşlui ani de zile. pentru a ajuta spiritul-fiu. spre copilul în fizice comune celor doi părinţi. în afară de aceste fluide libere. un sorb de fluide spaţiale şi o eliminare de fluide uzate. Aceasta este marea sa lucrare. mama va ţine copilul său drag în braţe şi îl va acoperi cu dragostea ochilor săi. să-şi organizeze rând pe rând diferitele organe. iar noaptea. spiritul-fiu. trupul copilului va avea caractere mama. Or pentru împlinirea acestei opere el are nevoie de fluide spaţiale. tot astfel spiritul-fiu. când va descoperi materiile metafizice. când trapul ei doarme. cu toată dragostea lui. deşi va arde de dorinţa vieţii trupeşti. la opera sa constructoare. se leagă de central aflat în partea inferioară a laringelui. procurat de la ambii părinţi. pe lângă obiecte şi nu simte nici o neplăcere. vine şi îşi înconjoară spiritul-fiu. Dar există cazuri când un copil nu seamănă nici CU tata. spiritul-fiu are nevoie şi de fluidele umanizate ale mamei sale. 3. realizând un contact intim cu perispiritul mamei. cât s-a scris despre această problemă importantă şi câte ipoteze şi presupuneri nu s-au elaborat. în scorbura unde se unesc claviculele cu sternul şi unde palpită sufletul. Ce minune pentru noi. e faptul că ziua spiritul-fiu îşi înconjoară mama. le îndreaptă către mamă. peste nouă luni. în aşa fel încât să nu aibă repercusiuni asupra acestuia. înţelesul tainic al acestor îmbrăţişări fluidice alternante este următorul. Deşi spiritul înconjurător. dar ca om trupesc îl goneşte.108 ' Din tainele vieţii şi ale universului — Prima carte Dacă femeia ar şti ce misiune sublimă îndeplineşte în lumea noastră trupească. pentru că aici se produce un fel de inspiraţie şi expiraţie fluidică. ca o ceaţă invizibilă în jurul pântecelui ei. să ia treptat forma umană. pentru ca legătura iubirii să se împânzească şi cu ceva de la tată. pentru terminarea acestei şcoli planetare. spiritul-fiu se ţine la o distanţă oarecare de femeia-mamă. în cele nouă luni de zile cât va ţine gestaţia noii fiinţe umane. Ceea ce este interesant şi sublim. a pozitivului cu negativul. astfel. Operele Creatorului sunt totdeauna armonizate prin împerecherea contrariilor. de la mamă. printr-un fir fluidic se leagă de măduva ei. unchi etc. pe care le are la dispoziţie din oceanul fluidic înconjurător. Spiritul este arhitectul propriului său trap.văr. pentru explicarea acestui fenomen spiritual. Iată înţelesul real al marii taine a eredităţii. duhul este prezent. la tată predomină fluidele pozitive. absoarbe fluide umanizate într-o cantitate mai mare de la tată decât de la mamă. de aşa-zisul nod vital. cu răbdare. ea se mişcă. Dacă mama oferă mai mult fluid umanizat. fizicul copilului va semăna mai mult cu tatăl decât cu mama. va găsi soluţia tuturor fenomenelor încă nedescifrate. Când proporţiile furnizate de cei doi părinţi sunt aproximativ egale. care la rândul ei le concentrează spre pântecele ei. Numai când savantul va cunoaşte fizica şi chimia fluidelor lumilor spaţiale. în perispiritul mamei predomină fluidul electric negativ. determinându-1 să se dividă. n-ar mai căuta să abdice de la acest măreţ rol în mecanismul vieţii de pretutindeni. nu se poate ajunge la o concluzie reală în explicarea unui fenomen cu rădăcini adânci în lumea spirituală. nici cu . Cu toate acestea. 2. Pornind de la date fizice. se realizează o înconjurare reciprocă în jurai trupului matern. mama părăsindu-şi trapul. trebuie să aibă Ia dispoziţie şi fluid pozitiv şi fluid negativ. pe ale tatălui le absoarbe ziua. să crească. După cum. Cât s-a discutat. puţin câte puţin.

bea. în tot timpul sarcinii soţiei sale. contribuind foarte mult la alcătuirea perfectă şi armonioasă a trapului său. Muncă. pe care concentrându-le până la o cvasimaterializare. tatăl ziua se duce la birou. îndeplinindu-se la orice distanţă s-ar găsi tatăl de soţie şi de viitorul său fiu. care ştim că îşi primeneşte fluidele uzate noaptea. Se ştie că marele curent cosmic. desfăşurarea fenomenelor oculte de care avea cunoştinţă. aflată în această situaţie nobilă şi importantă. este la fel de importantă ca şi cea a mamei. aşa după cum a rămas obicei de a se aşeza mortul cu faţa la răsărit. prin alte ţări. până la sleirea trapului. sufletul lor fremătând la vibraţiile venite din spaţiu. după ce a înconjurat Soarele. se cere ca ambii părinţi să trăiască după o anumită conduită. îşi făureşte trapul. cafeau şi condimentele vor acumula o anumită varietate de fluide în perispiritul său. Natura. agitaţiile sale în domeniul politicii sau al afacerilor. spiritul-fiu. adică din momentul în care se întuneca şi până când începea să se lumineze de ziuă. pe de altă parte. litoral . Noaptea. ajutat de fraţi spaţiali. Spiritul-fiu cât şi spiritul-mamă contribuie astfel la o operă comună. calmă şi rezonabilă. Astfel mama se va sili să nu se supere. In timpurile stăvechi. perturbări în perispiritul ei. la cafenea. absoarbe fluid din corpul fluidic al tatălui său. însă calea de mijloc este cea mai favorabilă. perispiritul ei se încărca cu fluide spaţiale cosmice. prin peisajele ei încântătoare — munte. Soţul trebuie să evite nopţile pierdute la bar sau la masa verde a jocurilor de noroc. Soţul se separa de soţie. Contribuţia tatălui. scutind-o de orice emoţie violentă sau supărare. tainele naturii erau bine cunoscute'. Cât de înţelegători erau oamenii în acele vremuri. în această privinţă. adică în acelaşi sens în care se retrage spiritul din trup. vibraţiile armonioase. Se mai cere ca mama să nu obosească. Direcţia acestui curent este la început de la răsărit la apus. Toate aceste acţiuni se concentrează asupra pruncului. dormea şi trăia mama pe acele vremuri! După ce patul era direcţionat în felul descris mai sus. pentru că o activitate corporală prelungită îi slăbeşte trapul.Reîntruparea jgp formare. tutunul. pentru că supărarea ei va produce furtuni. fapte şi atitudine. fetusul din pântecele mamei. Viaţa cuminte. vine să înconjoare şi planeta noastră. Alimentaţia tatălui trebuie să fie. Băuturile alcoolice. care ar fi comprimat puiul uman. spiritul mamei absoarbe din spaţiu anumite fluide. pădure. Aşadar se cere odihnă. Oriunde s-ar afla. absorbirea de la tată este mai dificilă.oferă imagini care prin ochii şi perispiritul mamei penetrează copilul. prin fluidele sale. somnul ei trebuia să aibă loc imediat după apusul soarelui. pentru a nu produce spasme interne. simplă şi uşoară. între o activitate încordată şi o şedere dusă până la trândăvie e de preferat cea dintâi. pe care le revarsă asupra perispiritului spiritului-fiu. iar pe de altă parte. el trebuie să respecte orele de somn. căci lipsa de somn aduce slăbiciunea perispiritului-său. care prin hrănirea continuă cu diferite fluide şi cu substanţele asimilate din sângele mamei. Este bine ca trupul femeii însărcinate să fie aşezat pe axa curentului cosmic. dar fără a se cădea în limita opusă. Cu câtă sfinţenie mânca. în perioada când soţia este însărcinată. calculată. Absorbirea fluidelor paterne se face fără jtirea tatălui. când trapul său doarme. să-şi impună un calm deplin. la orice distanţă în jurul pământului. Pe când absorbirea de fluide materne se face uşor. într-adevăr. iar acesta va emite unde vibratorii nedorite. fără să cunoască amănunţit mecanismul lor. la moartea acestuia. jucând o partidă de cărţi. Viitoarea mamă avea grijă să-şi aşeze patul în direcţia est-vest. prin apropierea lui. ca om. şi anume cu picioarele la răsărit şi cu capul la apus. să nu transforme noaptea în zi. contribuind la nefericirea fizică şi intelectuală a viitorului om. Cu câtă dragoste şi respect îşi privea soţul perechea iubită. în special văzul şi auzul să fie plăcut impresionate pe tot timpul sarcinii. în formare în pântecele mamei. la alcătuirea trapului copilului său. se dezvoltă foarte rapid. pentru că el nu este mereu prezent. dar de la o vreme se ridică pe unul din meridiane spre nord. spiritul-fiu fiind în preajma mamei. au de asemenea un ecou puternic în fiinţa plăpândă din sânul mamei. De asemenea. să străbată trupul şi să iasă prin creştetul capului. iar ziua acumula fluide solare şi terestre. pentru a nu împiedica. împiedicând spiritul întrupător în opera lui constructivă. Vorbele blajine şi frumoase. cu misiuni sau afaceri. dar negreşit înainte de răsăritul soarelui. şi hrănind-o cu alimente consistente şi în cantităţi mici. intervine o problemă foarte grea pentru bietul spirit-fiu: felul cum îşi duc viaţa părinţii săi. Scopul urmărit era următorul. O îngrijire deosebită îi acorda prin vorbe. la club. astfel ca acesta să intre prin picioarele sale. ori e plecat departe. mişcare — dar nu până la oboseală. Se mai cere ca simţurile. a tatălui va avea urmări fericite pentru viitorul său copil. şederea prelungită fiind la fel de^ dăunătoare. deşi trăiau într-o epocă lipsită de tehnica civilizaţiei de azi! Am spus că spiritul-fiu absoarbe fluide de la părinţi. materia furtunos procurată de mamă va dăuna la alcătuirea perfectă a trapului micuţei făpturi. Noaptea. având repercusiuni asupra perispiritului său şi deci asupra copilului din pântecele ei. muzica melodioasă. lovesc nevinovata fiinţă pe cale de formare. spasmul erotic trimite fluide de ordin inferior către copil. contribuind la . Orice contact fizic era interzis în timpul sarcinii soţiei.

Chiar dacă spiritul-fiu nu vrea să facă ceea ce a jurat sus în Cer . ele reflectându-se în alcătuirea embrionului. spiritul-fiu îndepărtându-se cât mai mult de trupul mamei sale . Vechea înţelepciune . Această coloană fluidică aduce toată forţa. având o mare responsabilitate faţă de legile divine. ci totul să fie orânduit din vreme şi toate aşezate de partea capului mamei. fără agitaţie. Acesta are o influenţă specială asupra vieţii şi a evoluţiei. spiritul lucrează cu durere asupra encefalului său. asemenea unui prim sărat în noua sa carieră. perispiritul spiritului-fiu se desparte în două jumătăţi. lucrare executată conform destinului său. soseşte un al doilea curent . trecând prin atmosfera fluidică din jurai pământului. deşi cunoaşte multe. solare şi terestre. din zona unde a sălăşluit spiritul care se întrupează. dar ceva mai mare.recomandă prezenţa unui număr mic de persoane în camera de naştere.cei trei magi de la răsărit . acest om fluidic.adică să-şi făurească un trap conform destinului său .curentul solar. Nouă luni de zile duhul şi-a înconjurat şi înfăşurat mama.două sunt suficiente. omul moare trăznit. ce înconjoară micuţul trup. punctul prin care măduva spinării se leagă cu encefalul. Acest curent fluidic. Se cade ca tatăl să fie conştient că vibraţiile şi fluidele pe care le răspândeşte înjurai său trebuie să fie armonioase şi benefice trupului uman. spre viaţa terestră. fiecare entitate spirituală primeşte trei forte. Când micul trup a pornit spre lumina zilei. adică în jurai picioarelor lăuzei.o va face curentul terestra. în jurul trapului său. primeşte curentul cosmic de la picioare. Aflat în faţa unui destin mai trist. asupra casei sale. de acum. făcând din el un instrument rudimentar. care acum. un pian dezacordat. iar cele două jumătăţi ale perispiritului se reunesc în jurul său. Curioasă casă. Privirile. spiritul-fiu îl înconjoară. ca om pe pământ. cu o primă respiraţie la viaţa trupească a pământului. ţi se va măsura la timpul întrupării tale. Aşadar. dar mai ales asupra sistemului cerebrospinal.Prima carte nefericirea sa. sosit în mijlocul lor în calitate de copil.obţinută în veacuri prin revelaţie şi stabilită prin observaţii . gândurile şi sentimentele celor prezenţi produc valuri de fluide magnetice. Iată marea misiune a părinţilor în procesul reîntrupării unui spirit. dar aşa e destinul şi spiritul nu se poate abate. care au consecinţe asupra trupului sensibil al copilului. despre care vom vorbi îndată. în fine. electrice şi spirituale. care dintr-o singură lovitură se prăbuşeşte la pământ. entitatea spirituală primeşte trei influenţe . venit dinspre răsărit. de vreo slăbiciune sau malformaţie a viitorului copil! Nouă luni de zile spiritul-fiu a lucrat cu atenţie şi dragoste asupra mamei şi asupra trupului din pântecele ei. pentru că în orice casă omul se adăposteşte în interiorul ei.fiind scăldat de un curent care conţine trei feluri de fluide: divine. asupra mamei şi spiritului-fiu care pândeşte momentul de a-şi lua în stăpânire trapul. Imediat ce a ieşit copilul. Dar a sosit momentul naşterii. oferindu-i o anumită tărie. spiritul lucrează la propria sa nefericire. sistemele solare. în care va vieţui pe acest pământ. luând în definitiv tot o formă umană. mişcare şi vibraţie tot ce se află pe corpurile cereşti. are o influenţă hotărâtoare asupra pruncului ce vine cu un strigăt. străbate cosmosul. mai mult ca oricând. ani de zile mama va îmbrăţişa trupul copilului ei. cei doi curenţi iau din spaţiu. Odată distras acest punct printr-o înţepătură de ac sau prin spânzurare. în momentul ieşirii la viaţa terestră. casa de lut. Orice spirit este legat de trapul său prin bulb sau mielencefal.110 Din tainele vieţii şi ale universului . încă din prima secundă a ieşirii pruncului din întunericul matricei la lumină. fără să umble forfota. înveleşte universurile. Spiritul va lucra asupra întregului său trap. înconjoară rând pe rând galaxiile. cu care va lucra de acum încolo asupra trapului său. Diri soarele nostru. copilul primeşte curentul divin de la cap spre picioare. Moaşa şi un ajutor . pentru că este asistat de o entitate spirituală -mai puternică. prin care nu se poate manifesta. Aşadar. se leagă printr-un cordon fluidic cu bulbul rahidian. din central sistemului nostru planetar. în momentul naşterii copilului. Nu e bine să se umble pe la partea opusă. Prin întrupare. pentru că este perturbat curentul divin. chintesenţa tuturor acţiunilor acestui spirit în nesfârşita sa carieră umana. Ferice de mama care pune toată grija să prepare calea viitorului copil! Ferice de tatăl care pune toată atenţia să nu se facă vinovat. al propriei esenţe evolutive a fiecărei entităţi spirituale. o coloană de fluid care va avea imprimată în ea toate gândurile şi sentimentele. e trist şi dureros. Acest uriaş curent divin a pornit de la Tatăl. adică spre apus. Mama fiind aşezată cu capul spre apus. ca o bucată de carne atârnată în cuiul unui măcelar. asemenea unei binecuvântări a Tatălui ceresc. chintesenţa evoluţiei sale din vieţile anterioare şi nu va îngădui spiritului să construiască altceva decât ceea ce corespunde gradului său evolutiv. Casapii de la abator lovesc cu cuţitul în acest punct biata vită. îl vom numi curentul terestru. animat de duhul fără de care ar rămâne inert. prin conduita sa. învăluie şi întreţine cu viaţă. pe când aici spiritul stăpân stă deocamdată afară. spre răsărit. pentru a se întoarce la Tatăl. ajunge la fiecare planetă. spiritul fiind rapt de trapul său. .până la trei metri. Cu măsura cu care ai măsurat.

prin ferestrele celor cinci simţuri. numit mesagerul întrupâtor. solar şi terestru . perispiritul. în care va sălăşlui ani de zile spiritul-fîu. mai avea raport cu lumea sa spaţială. cei din jurai copilului de 4-5 ani iau cunoştinţă de povestirile sale bizare. care să-i redea fidel voinţa şi gândirea. în fine. Am arătat că spiritul este asistat de un frate mai bătrân în evoluţie.din exterior copilului . Prin această acţiune continuă. Aceste forţe. Prin acest cordon fluidic. aceste fluide nu sunt trimise către interior la voia întâmplării. rezistenţa şi dimensiunea fizică a viitorului copil depind de materia trimisă din exterior de spiritul-fîu. având amintiri pe care le comunică sistemului cerebral. Spre ziuă intră în trup şi nu mai ştie nimic de lumea invizibilă.adorat şi strâns cu drag de mamă la pieptul ei . chiar în timpul zilei. Din acest moment. El a coborât pentru a prezida şi contribui prin ştiinţa sa. perispirirul se apropie de trupul pe care-1 înconjoară. trimiţând un val de fluid în interiorul său. absorbind mereu din spaţiu materie fluidică identică. Procesul acesta se înfăptuieşte timp de şapte ani.Reîntruparea /// Un spirit inferior. Dar o dată cu ei a venit din înălţimea Cerurilor. un fel de flux şi reflux. spiritul-fîu a pătruns complet în trap. firul se îngroaşă mereu devenind un cordon fluidic prin care se stabileşte un raport din ce în ce mai complex între spiritul care urmează să se întrupeze şi fetusul din pântecele mamei. Dar pentru că această izolare de lumea cerească pe tot restul vieţii pământeşti ar fi insuportabilă. un mare savant.prin graiul gândirii . Este ghidul său. ci după un plan prestabilit. Spiritul-fm a sosit din primul moment al producerii celulei-ou. de acum spiritul nu mai vede în afara temniţei sale carnale decât lumea fizică înconjurătoare. ieşind din trupul său. pentru a se fortifica şi strânge puteri să suporte întunericul şi suferinţa captivităţii zilei următoare.a devenit interior. învăluit de perispirirul său. spiritul . la întruparea mai multor^spirite încredinţate lui. pentru a o pregăti şi pentru a împmmuta materie fluidică de la ea. Spiritul copilului fiind exterior. pentru ca lutul să crească. După vârsta de şapte ani. oferindu-i materie terestră. spiritul-fiu. asemănător respiraţiei. Uneori. copilul va avea un trup frumos. Un duh superior deţine toată cunoştinţa de a-şi făuri un trup admirabil. din sferele superioare fluidice ale pământului. perispirirul se depărtează de trup. Dacă până acum. Zilele s^e vor înşira. Conduce. constatăm că pruncul . legat prin cordonul fluidic de corpul său fizic. provocând divizări celulare.chiar din prima secundă a sosirii sale . acest fir înfăşoară oul de jur-împrejur.veniţi să îmbrace vehicolele noului-născut. prin poveţele sale şi prin coordonarea fluidelor. îi îndeamnă sau corijează pe cei care încep acţiunea de înconjurare a trapului femeii-mamă şi mai târziu a copilului. spiritul recunoaşte că este un spirit captiv.divin.spiritul se pune în legătură printr-un fir fluidic cu celula-ou din pântecele mamei. sunt cei trei curenţi .ordonând celor care i-au fost încredinţaţi. acordând o atenţie deosebită celulelor care vor forma sistemul cerebrospinal. iar mama îl va îngriji şi hrăni. Aşadar. va fi sensibil sau grosolan. în momentul expiraţiei copilului. cu toate că vrea. Calitatea. duce oarecum o viaţă semi-spirituală. când. nu poate să-şi alcătuiască un trup sensibil. Din cele expuse până acum. intervin şi alte influenţe. corpul fluidic extern se măreşte în volum. fără nici un rol în opera construirii trapului pupilului său. mama şi fiul. După felul cum au lucrat aceşti factori. care să manifeste corect sentimentele şi gândurile sale. contribuie şi alte forţe. de care vorbesc legendele populare. divinul Creator a orânduit ca noaptea spiritul să iasă din temniţa sa şi să reia contactul cu lumea invizibilă a spaţiilor. când spiritul se îngroapă complet în lut. Trupul său subtil şi sensibil va putea înregistra şi o parte din influenţele lumilor eterice. Această absorbţie se face graţie unei pulsaţii. pe care le voi descrie în cele ce urmează. în aceeaşi măsură în care trapul se măreşte. şi pe măsură ce oul creşte şi se divide devenind o masă celulară. Dar în afară de această prealabilă operă . toată dezvoltarea embrionului din pântecele mamei se face sub coordonarea şi acţiunea puternică a spiritului din afară. . Dar la opera de construcţie a trupului. Noaptea. anumite direcţii de creştere şi calităţi de celule.a fost opera a trei entităţi: tata. iar cele trei ursitoare. La capătul său. vorbeşte . într-adevăr. deci potrivit cu destinul spiritului venit la viaţa terestră. Mesagerul întrapător stă la distanţă şi de acolo conduce întreaga activitate. va avea o inteligenţă vie sau redusă. absorbind din spaţiu fluidul necesar lui şi trapului său. El îşi înconjoară mama. copilul nu mai are această clarvedere. năvăleşte puţin câte puţin în profunzimea trupului său. normal sau hidos. îi învaţă. când copilul inspiră. conform hotărârii luate în faţa Juriului suprem. spiritul înconjurător trimite mereu fluide embrionului. un mare spirit. a unei mişcări de apropiere şi depărtare a perispiritului de trupul său. de feeria şi muzica sublimă a spaţiilor.

fac şcoală. Pe lângă acţiunea mesagerului întrupător asupra dimensiunii. pregătind evoluţia a tot ce se află pe pământ . a atmosferei fluidice a pământului. comune. când cad în luptă mulţi bărbaţi şi rămân multe văduve . prin marea sa putere spirituală. o formă pentru duhurile ce vor cultiva ştiinţele şi artele. totul e prevăzut şi executat după un anumit plan. şi când observă că s-a depăşit prea mult numărul unui sex. se intercalează câte o formă feminină. după care vor lua o formă masculină. rolul său de căpetenie este de a determina sexul fetusului .masculin sau feminin. când coboară la viaţă terestră îmbracă o haină . Există situaţii când spiritul ce se va reîntrupa este o mare lumină a spaţiilor. mesagerul întrupător adună anumite fluide din spaţiu şi le îndreaptă către spiritele la a căror reîntrupare asistă. ele caută ca întrupările să se facă astfel ca un sex să nu depăşească prea mult pe celălalt. este împărţită în două: lumea oamenilor şi lumea îngerilor. a spiritului-fiu. fie la animale. în afară de acţiunea proprie a spiritului înconjurător. contabilitate cerească. Oamenii sunt elevi. îmbrăcate de spirit în funcţie de destinul său: 1. Mesagerul întrupător îndreaptă către fiecare spirit-fiu un fluid de calitate diferită. se adaugă acţiunea puternică a mesagerului întrupător. în lumea spiritelor care conduc destinele oamenilor de pe pământ. în funcţie de scopul urmărit. Se ştie că entităţile spirituale n-au sex. după care într-una sau două întrupări ia şi un trap feminin. o formă pentru entităţile spirituale destinate unei vieţi obişnuite. Prin înaltele sale cunoştinţe. a celor care conduc evoluţia globului nostru cu tot ce se află pe el. care predau lecţii şi guvernează. Prin urmare. Am arătat că lumea spaţiilor. în Forai Judecătorilor supremi asistă şi Guvernatorul suprem al întrupărilor. este urmărită şi determinată cu mare grijă de cei care au această misiune importantă. iar acţiunea mesagerului întrupător are coeficientul nouă zeci.pe tot globul. Aceasta este regula generală. Cu toate acestea. fie la om. . şi aşa mai departe. formei şi structurii organelor micuţului trap. cât şi din embrionul aflat în pântecele ei. sexul şi cum de se menţine pe pământ un raport aproape constant între oamenii de sex masculin şi cei de sex feminin?" Răspunsul este următorul. între ele diferind doar potenţialul electric. Prin urmare. venind ca misionar printre fraţii săi trupeşti.Prima carte Dar în afară de învăţătura dată ucenicilor săi. o formă pentru entităţile spirituale cu o misiune moral-spirituală.de regulă după marile războaie. pentru a-i ridica şi produce o schimbare moral-spirituală printre ei. dar raportul se restabileşte imediat. este împărţită în grape. cunoscător şi conştient de misiunea sa. Un spirit cu o încărcătură fluidică preponderent pozitivă va îmbrăca în câteva întrupări un trap masculin. care fiind prezent. şi mai presus de ea. Totul e ordonat. Aşadar. această acţiune este exercitată chiar din primele momente ale construirii fetusului. Una din numeroasele funcţii ale acestor strălucitoare spirite este menţinerea ordinii. Spiritele al căror corp este încărcat preponderent cu fluide electrice negative vor fi femei în 7-9 întrupări. Acţiunea spiritului-fiu asupra mamei sale şi a viitorului său trup are coeficientul zece. De justa aplicare a ordinelor mesagerului întrupător este răspunzător spiritul-dreptaş. după care iau din nou o formă masculină. animal şi uman. ranguri şi funcţii deosebite. Toată această orânduire. încât pregăteşte el însuşi prefacerile mamei şi lucrează la alcătuirea viitorului său trap. Există trei mari modele de trupuri. totuşi raportul este menţinut pentru că în altă localitate. controlează toată seria fenomenelor şi prefacerilor din trapul mamei. pentru că destinele lor sunt diferite. Lumea îngerilor. născându-se după război mai mulţi băieţi decât fete. Cineva ar putea întreba: „Dar cine determină. e orânduit principiul diviziunii muncii. există o categorie de entităţi cu misiunea de a determina forma trapului unui duh. modificând ordinea întrupărilor. în destinul omului.când masculină. că sunt identice sub acest raport. a echilibrului dintre sexe pe suprafaţa pământului. provincie sau ţară. îngerii sunt profesorii. la unele mai mult pozitiv iar la altele mai mult negativ. După aceea revine la filiera sa de întrupări bărbăteşti. numărul femeilor este mai mare decât al bărbaţilor. ca şi pe pământ. El primeşte de la subalternii săi ordinea numerică pentru un anumit timp. conform cu planul destinului alcătuit de Juriul suprem. provincie sau oraş pot să fie mai mulţi bărbaţi decât femei. într-o ţară. Ele revin la seria de întrupări feminine. în acest caz spiritul-fiu este atât de puternic. până când se va restabili echilibrai. Prin urmare.112 Din tainele vieţii şi ale universului . după serii de întrupări bărbăteşti. sexul este determinat de necesităţile evoluţiei entităţii spirituale. Este posibil ca în anumiţi ani . învăluită într-un mister. când feminină. intervine. 3. 2.mineral. să fie mai multe femei decât bărbaţi. La un moment dat. mesagerul întrupător ţine sub controlul său executarea punct cu punct a destinului fiecărui spirit. vegetal. acţiunea de reîntrupare este făcută de mesagerul întrupător într-un procent de nouă zeci la sută. în Cer. Urmărind această orânduire.

stele şi planete. Din analiza situaţiei sale. cu un aspect ce stârneşte admiraţia celor din jur. să fie mândru de sine. în întrupările viitoare. deosebit de ceilalţi!" Or noaptea. neatenţia unuia dintre ei va fi greu sancţionată. a legăturii dintre mândria sa din altă viaţă şi diformitatea actuală a trapului. la reîntruparea unui duh au contribuit tatăl. ajunge la următoarea concluzie: mândria nu e bună pentru că duce la suferinţă fizică şi sufletească. frumos sau urât. când îşi trăieşte viaţa de spirit. înfăţişându-se mereu înaintea sa. pierdut în infinitatea spaţiilor şi miliardelor de uriaşe corpuri cereşti . El se va admira în oglindă. Sărman frate neştiutor! El confundă frumuseţea veşnică cu frumuseţea unei mase de pământ. Dar influenţa cea mai puternică vine de la planeta aflată. Iată înţelesul prezenţei unor forme hidoase printre oameni. prin averea sau rangul său social. această învăţătură. Nici o abatere nu este îngăduită.îşi au înţelesul lor tainic. omul mândra de propria-i frumuseţe să ia o formă urâtă. intervin influenţe de un ordin îndepărtat. pentru îndreptarea celui pornit spre păcat. Orgoliul este cea mai mare injurie adusă infinitei Puteri şi înţelepciunii Tatălui ceresc. va fi un sentimental cu înclinaţii spre frumos. corespunzând ispăşirii greşelilor din trecut. minciuna. După ce a fost . după undele vibratorii pornite de la ea şi sosite pe pământ. sosesc din spaţiile siderale raze fluidice de la. puterea de a subjuga voinţa oamenilor. Copilul privit de Venus va avea un sistem nervos sensibil. Dacă pentru un defect oarecum mic se aplică o asemenea corecţie — atrasă în mod automat de cel mândru de sine . Are un cap mare sprijinit pe un trap de copil. Această încredere a omului . Această diformitate va produce în mintea sa ideea: „Ce rău e ca omul să fie schilod. Să vedem câteva exemple de reîntrupări prin care duhul îşi repară greşelile. prin fizicul. ori poartă în spate o cocoaşă ce inspiră repulsie etc. la care lumea să privească cu compătimire. dămite de aceşti mari diriguitori destiniali. După spusele cunoscătorilor acestor adevăruri spaţiale. vorbindu-i-se de frumuseţea sa. ^importante totuşi. cele capitale sunt: egoismul.Reîntruparea JJ 5 Trupul fiecărui om este încărcat cu anumite categorii de fluide. cunoaşte cauza acestei deformaţii. în momentul naşterii copilului. pentru că ea alunecă uşor pe o pantă şi mai rapidă. Divinitatea a hotărât o lege . în vorbirea comună a popoarelor se spune de un om fericit: „Sub ce stea bună s-a născut!" sau de un om nenorocit: „Vai de steaua lui!" Vorbele acestea . modele avute în vedere de mesageml întmpător. ori de câte ori va avea tendinţa să se admire. Din cauza diformităţii nu poate obţine o situaţie socială deosebită şi câteodată e chiar lipsit de mângâierea de a avea o soţie şi copii în jurul său. duhul însuşi şi mesageml întmpător.înfrângerea orgoliului chiar de la începutul afirmării sale. în tot timpul gestaţiei copilului în pântecele mamei. Este vorba de influenţa planetelor din sistemul nostru solar. contribuind într-o anumită măsură la destinul omului. există serii catalogate de modele fluidice. se trezeşte în sufletul său ideea că este deosebit faţă de ceilalţi oameni. Nu întâmplarea a creat aceste forme. care-1 duce pe bietul suflet în abisurile întunecate ale orgoliului. el preţuieşte vasul exterior. să-şi ducă traiul într-un trup schilod. să se creadă deosebit de ceilalţi oameni. Marte pecetluieşte omul cu dispoziţii războinice. Omul orgolios se crede mai presus de toţi. şi aşa mai departe. Prin urmare. Să zicem că un om. la meridianul sau în vecinătatea meridianului locului naşterii sale. va avea un sistem cerebral redus sau admirabil. căci el a voit-o şi acceptat-o. pieritoare ca formă. darul vorbirii.cu atât mai grea va fi viaţa viitoare pentru sufletul orgolios. de porniri spre abisuri înfiorătoare şi ucigătoare. furtul. Dar în afara acestor patra forte. ştie că e consecinţa mândriei din viaţa precedentă. Această idee. la felul cum îi va fi trupul. orgoliul. ori să-şi întoarcă cu dezgust capul. Legea cere ca în viaţa următoare. Ideea că are un fizic deosebit se fortifică şi mai mult în adâncul sufletului său. mama. ocupându-se prea mult de fiinţa sa. Dar făcându-i-se complimente. prin destinul său. căci totul în univers trebuie să meargă armonios şi după un plan preconceput.duce la rezultate incalculabile. Dintre păcatele omului. trapul viitorului copil va fi: sănătos. un trap armonios şi plăcut.un vierme. prin marea lor putere. devenind mândra de sine. făcându-J hotărât. se întipăreşte adânc în mentalul său. inteligenţa. îndeplinirii unor anumite funcţii sociale ori câştigării unor aptitudini. în marele angrenaj al mecanismului vieţii de pretutindeni.transmise din veacuri nesfârşite prin grai viu . Mândria e contra legilor divine. debil sau bolnav. Trăind în acest trap. ci o lege spirituală a fost pusă în aplicare. când spiritul său evadează din corpul fizic. îşi făureşte un trup viguros. uciderea. spiritul care se va întrupa şi ghidul său. că nu e şi el ca toţi oamenii. în loc să fie preocupat de strălucirea conţinutului. la judecata cea mare. avariţia. Dar între aceste trei forme destiniale se găsesc o infinitate de modele de trupuri. senzualitatea. când i s-a alcătuit destinul. Fiecare planetă imprimă în copilul sosit la viaţa terestră o anumită calitate. într-adevăr. dintr-o bucată. sufletul va fi secundă de secundă amărât că e un diform. organele sale fiind astfel alcătuite încât să corespundă uneia din aceste trei mari categorii de vieţi terestre. un fir de praf. După gradul evolutiv al acestei planete. în asemenea cazuri.

va înţelege marele adevăr: a fost un bogat nemilos.Prima carte o inteligenţă. toate au un sfârşit . că este perfecţiunea întruchipată. cu greu. vegetalul. perfecţiunea. neîncăpând în piele de mândrie pentru rangul.000 ori mai mic decât soarele. Guvernatorul destinului nostru. şi pe alta Q. pe pământ? Trupul tău. Dar să zicem că cei luminaţi. îi va fi hărăzit să se reîntrupeze în viaţa următoare. omul. Legea divină cere imperios cum le va gospodări. căci. un cerşetor. spiritul va cunoaşte cauza stării sale actuale. adăpostindu-se prin poduri sau pivniţe. încrezător — dar nu în puterile tale. în cursul unei frumoase vieţi omeneşti. Ca steaua Antares există mii de corpuri cereşti în universul de care aparţinem. fiind urmarea unei stări nenorocite. Legătura între trecut şi prezent. o biserică. planeta. infinit de puternic şi atotştiutor. care dacă ar domni în lume. să vrea să se exprime şi să nu poată. şi tot ce a avut nu era al său. care ţin în mână cumpăna Justiţiei divine. Ai fost un mare potentat. Se va căi. ştergând pentru totdeauna din sufletul acestui om orgoliul. pe care. fără să dea un ban pentru o şcoală. iar în sufletul său se va săpa adânc: Vai de omul fără milă. omule. în viaţa următoare sau într-una ceva mai depărtată. Viaţa acestui om bogat se va sfârşi. un orfelinat. bietul om nu ştie că a fost doar însărcinat cu misiunea unui simplu deţinător.300. Cât de mic eşti tu. când a crezut. căci eşti infinit de mic. pământul. puterea şi averea sa. fiind şi tu suprimat. In timpul nopţii spiritul îşi vede starea nenorocită în care îşi duce traiul trupesc. s-ar prăbuşi sori şi universuri. dându-i-se averi ca să vadă . toate apar şi dispar. Fiind singur . grozav va plăti pentru lipsa lui de altruism. omul bogat va trăi cu ele numai pentru el şi ai lui. ci al pământului. fii cu capul plecat în faţa lumii. au hotărât ca omul să fie în viaţa terestră bogat. sau alta. Cât de mic e trupul omului faţă de globul terestru! Dar la rândul său. ci aparţine pământului. este de 1. prefăcându-se în haos. ori că puternic ca el nu este altul. este nevoit sa trăiască într-un mediu umil. faţă de sfera infinită a creaţiei! Cu ce drept te crezi puternic. cere reparare şi avansare spirituală. un nefericit care-i iese în cale.mineralul. ca spirit ştie că el a voit acest fel de viaţă umană. Acestui spirit i se recomandă un plan de viaţă. dar îl acceptă ştiind că nu e posibilă altă cale. un conducător de oameni. Spiritul însoţit de această reducere cerebrală. mai exact Stăpânului Pământului. căci ce eşti tu. spiritul se va ridica în spaţiu. ca om. aşa cum ai făcut tu altădată. Va fi un nefericit. conducând fără judecată şi milă . în mijlocul creaţiei. totul din natură — mic şi mare . averea.vei cunoaşte valoarea acestui act nesocotit. după cum crede el. omule. i se dă şi o formă trupească respingătoare. materia lor fiind mereu în cursul prefacerii fără de sfârşit. va duce o viaţă obscură. Duhului Suprem. un orator. Trăieşte cu modestie şi curaj — dar fără îngâmfare. In modul acesta se plătesc toate greşelile făcute de om. unde nu va mai avea putinţa dominării. vei fi şi tu orfan şi vei fi lăsat pe drumuri sărac şi nefericit. Imbecil. diform. Venind în viaţa pământeană. Cel reprezentat în icoana de la altar ca ţinând cartea evoluţiei în mână. Atunci îl cuprinde regretul că sufletul i-a fost rece faţă de suferinţa celor mulţi. flămânzind adesea şi trăind din ceea ce lumea se va milostivi să-i dea. şi anume ca în următoarea viaţă trupească să fie un cretin.vei fi într-o viaţă următoare un biet nefericit. fără să fii conştient că întrerupi şcoala unui spirit. pe o pagină având A (Alfa) — ceea ce înseamnă: Eu sunt începătorul creaţiei acestui sistem planetar. departe de învălmăşeala marilor centre urbane. în toate şi întotdeauna există suferinţa pentru a şlefui şi dezrădăcina defectele contractate din neştiinţă şi înrădăcinate pe calea obişnuinţei. în care vor da toţi şi te vor supune torturii şi batjocurii nesăbuite. neavând nici un gând de milă. O durere nesfârşită cuprinde sufletul său şi iarăşi.. poate tocmai când erai mai fericit. şi pentru ca opera de corijare să fie deplină. un azil de sărmani. sufletul său rămânând rece ca gheaţa. ţi-ai însuşit averea unui orfan .ceea ce înseamnă: Eu sunt Cel care voi prezida cea din urmă disoluţie a acestui sistem şi voi duce la Tatăl rodul evoluţiei împărăţiei Mele cereşti. (Omega) . izolat şi evitat.114 Din tainele vieţii şi ale universului . Ai furat. titlurile şi puterile tale sunt efemere şi ca fumul vor trece toate. înnodarea între cauză şi efect naşte ideea că orgoliul nu e bun. Răsfăţat în plăcerile şi bunurile pământului. Dar Divinitatea a creat un cosmos care conţine patru universuri. Soarele nostru e mai mic decât steaua Antares de 474 de milioane de ori. în sărăcie. Viaţa lui se va scurge în plâns şi tremurat. într-un cătun şi în sânul unei familii sărace şi izolate. cu rolul de administrator al unei averi care nu e a lui. în viaţa imediat următoare vine grozavul corector.negreşit vei cunoaşte înţelesul acestui act în viaţa pământeană. steaua. de ce eşti orgolios de fiinţa ta? Frate. căci era materie din materia terestră. unde nu va deţine nimic din cele avute pe pământ. ci în ajutorul venit de la Tatăl. înţelept. Noaptea. Dar. animalul. să-i meargă bine şi veniturile să intre din toate părţile în contul său. dar va fi prea târziu. Acestui om încercat. Ai ucis.o steluţă cu ceaţă eterică . de pe care vor curge zdrenţele. stricând orânduirile cereşti . în adâncă şi multă suferinţă trupească şi sufletească.este legat prin legea solidarităţii şi a iubirii.

Ai luat vederea altuia . . conştiinţa a adormit în el şi amarnic îşi va plânge. moralităţii. descriind crima. unor orânduiri sau fapte ce aparţin lumii nevăzute . voinţei. Am convingerea că în veacurile următoare. îşi cunoaşte starea. ori va coborî în lumea terestră fără grai. în forme corporale tot mai apropiate de perfect. după care a urmat osânda grea pentru cei pe care i-a pârât. ştie că plăteşte o poliţă grea pe care stă scrisă o mare greşeală făcută într-un a din vieţile sale trecute. în privinţa sănătăţii. de la electron şi până la sfera creaţiilor. ori sunt forme de viaţă prin care ispăşesc greşeli mari din alte vieţi. trecerea prin suferinţa celui nevinovat va şterge crima de a lua ca martor pe Cel mai Sfânt între sfinţii eternităţii. iată pentru ce sunt în lumea noastră trupească atâtea deosebiri între oameni.lumii spiritelor spaţiale şi a legilor divine.nu. totul se mişcă voit. pentru că în altă viaţă au greşit tocmai prin grai. când a adus nenorocire altora. şi că numai el este mai prejos de orice animal. merge la judecată şi punând mâna pe sfânta cruce. Un om care o duşmăneşte. în Cer şi pe pământ. constată că e orb din naştere. de la cel rău este".Reîntruparea //5 O persoană este acuzată de o faptă foarte gravă . dar acest om — mai exact. Prin urmare. fiind conştient că toţi vorbesc şi numai el nu are darul sfânt de a se înţelege prin vorbire cu semenii săi. Este negrăită suferinţa ce-i roade sufletul. în forme materiale din ce în ce mai fine. şi omenirea trezită la o conştiinţă mai luminoasă va avea o altă conduită.000 de ani. Ci cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da . trebuie să luăm diferite forme.. Se va simţi extrem de nenorocit. acest spirit — cu ce o fi greşit?" Din înţelepciunea popoarelor de peste veacuri nesfârşite au rămas aceste cuvinte: „Ce păcat o fi apăsând pe acest suflet de nu vede lumina?" într-adevăr. în comparaţie cu efemera noastră existenţă trupească. plecată din acelaşi Izvor de viaţă. secundă cu secundă. dar nu poate fără să fie condus de un altul. nici pe capul tău să nu juri — pentru că nu poţi să faci un fir de păr alb sau negru. ar vrea să circule prin lume. Ajurat în numele Lui. şi după norme de o armonie şi exactitate necuprinsă de mintea noastră. întâmplare nu există în natură. plină de întuneric. Doamne. iar ce e mai mult decât acestea. Dar noaptea. şi pe toata durata acestei şcoli. Iată pentru ce Mântuitorul şi Luminătorul sufletelor noastre a spus prin trimişii Săi: „Nu mărturisiţi strâmb. în viaţa următoare sau peste multe alte întrupări. a văzut şi a spus. că se orientează oriunde vor. . Totul e orânduit. Cine trage sabia. petrecându-şi restul zilelor pământeşti în întunericul ocnei. Prin acest act se aduce cea mai mare ofensă Tatălui. suferinţele nu sunt jocul întâmplărilor. ne vine parcă în minte: „Doamne. va fi acuzat pe nedrept de crimă. în veacuri îndepărtate şi-a chinuit adversarul zdrobindu-i ochii. Totuşi. A spionat. jură că într-adevăr persoana respectivă a comis fapta. nu este nenorocire mai mare decât a avea ochi şi a nu vedea cu ei frumuseţile naturii. Ar vrea să se servească singur.ţi se va lua şi ţie putinţa de a mai vedea. căci acum ştim că totul se plăteşte prin suferinţă! Amin. fiind mut din naştere. în toată goliciunea ei. dar nu iartă legea instituită de El din eternitate şi pentru veşnicie. O noapte adâncă îl înconjoară pe acest nefericit. în momentul când era arestat de servitorii arhiereilor evrei în grădina Ghetsimani. Viaţa lui e un infern şi e cel dintâi care doreşte să plece din această viaţa. fiind iubitoare a tot şi toate ce au fost create de Fiinţa supremă. suflet nesocotit! ura şi duşmănia i-a întunecat lumina spiritului. dar nu va exista nici o posibilitate de iertare. Plânsul şi căinţa sa vor umple infinitul. care iartă prin îndurarea Sa. căci cunoaşte micimea omului şi conştiinţa lui întunecată. este foarte lungă . avem printre noi fraţi şi surori lipsiţi de facultatea vorbirii. pe calea văzului. când va fi în spaţiu. de sabie va muri". să trăim în diferite nivele sociale şi în sânul diferitelor neamuri ale pământului. deoarece ele se datoresc unor legi. iar ceea ce este nu . inteligenţei.omor sau furt.aproximativ 26. Ei sunt ori pe drumul ascensiunii marelui munte al evoluţiei care duce la picioarele Creatorului. Acest nefericit îşi va vedea grozăvia. tema reîntrupării va fi mai bine şi pe larg cunoscută. căci şcoala vieţii acestei planete se va urma pe alte corpuri cereşti. i-a spus Domnul lui Petru. situaţiei materiale sau sociale. sau că ulterior şi-a pierdut vederea. Şcoala planetei noastre este doar o clipă din şcoala universică pe care o vom parcurge în eternitate. pornirea pătimaşă împotriva unei făpturi de aceeaşi origine. culoarea şi forma variată a fiinţelor şi lucrurilor. Vai. Ştie că alţii văd. fără remuşcare. Nu aduceţi ca martor al minciunii voastre pe bunul Părinte ceresc. Ca om nu ştie nimic din trecut. diformităţi şi nenorociri. Numai repararea. nu şi le poate explica bietul om trupesc.da. De câte ori întâlnim în viaţă vreun frate nefericit. însă cauza acestei groaznice infirmităţi nu o cunoaşte. nici pe Pământ — pentru că este aşternutul picioarelor Sale. Iată pentru ce am afirmat că numai prin reîntrupare se face avansarea spirituală. când trupul său doarme. Ori prins de mânie. luminează sufletele noastre să nu mai greşim. Toate aceste diferenţe. Iată marea taină. după care totul se mişcă. Prin urmare. Să nu faceţi jurământ nici pe Cer — pentru că este Tronul Tatălui. peste trei sau patru mii de ani.

experienţa celebră a renumitului magnetizator francez Alphonse Bouvier. Dintre mediumii mei. face gesturi cu mâinile şi buzele ca şi cum ar suge. Se supune pe plan spiritual. Dus înapoi la vârsta de 25 ani. vizitându-şi părinţii şi prietenii. De câte ori se prezintă ca bărbat. vârsta şi starea sa suferindă sunt zugrăvite prin gesturile şi vocea obosită a unui bătrân. îşi exprimă dorinţa să moară.adică în starea de spirit liber . se vede tânără. din cauza unei boli pulmonare. pentru că îl iubeşte pe Louis Jules Martin. mediumul îmi spune că acum e spirit liber prin spaţiu.Prima carie Regresie hipnotică Voi expune. In tot timpul experienţei. se mişcă şi vorbeşte asemenea unui copil. se încovoaie ca un fetus. o brută care 1-a scărmănat de multe ori. dar bolnavă. în fine. După terminarea cursurilor universitare. ca toată lumea. în vârstă de 26 ani. în anul 1876. se vede bărbat. numită Margareta Duchesne. Când doresc să revină la viaţa actuală. care îşi face acum stagiul militar la Briancon. pentru că se simte greoi ca plumbul. prin copilărie şi naştere până la starea de spirit. prin faza celor nouă luni din pântecele mamei sale. când mediumul este adus până în faza vârstei de sub un an. mediumul cade pe spate. A murit în anul 1860. îl trec mai departe. tuşind mereu. îşi descrie patronul ca fiind un beţiv. din Lyon. oprindu-mă numai când vreau să aflu ceva asupra unei faze oarecare. căci viaţa e grea şi plină de mizerii. are tonul mai gros şi atitudinea caracteristică bărbatului. îmi răspunde că în 1780 şi are 42 de ani.116 Din tainele vieţii şi ale universului . dar am un corp sufletesc.se vede cum în momentul întrupării face eforturi.crede şi el. Dusă şi mai înapoi. dacă este spirit şi nu mai are trup. pentru că atunci nu va mai suferi . Din acest stadiu am trecut mediumul înapoi. Cu această ocazie. în fine. că moartea aduce alinare. şi tuşeşte mereu şi acum. Preferă să moară. Din luna a treia până la concepţie. încetul cu încetul i s-au lăsat pleoapele. în această stare el declară că e nefericit. spunând că are sentimentul că va muri din cauza acestei boli şi e tare mâhnită. are timbrul şi gesturile de femeie. unde era lucrător la un oarecare Paoli. născută într-un mic orăşel de pe apa Isere. Când am luat cunoştinţă că s-a exteriorizat complet. că îşi caută logodnicul. readucerea bruscă la viaţa actuală fiind foarte periculoasă. şi în fine . dar a fost respins. îl întreb în ce an trăieşte. care a plecat de pe pământ înaintea sa. prin toate etapele vieţii sale terestre. I-am ordonat să-şi reia trapul. să primesc explicaţii sau să-mi descrie viaţa respectivă. fază cu fază. O probă a nemuririi spiritului şi a nenumăratelor sale întrupări. I-am făcut pase de adormire.ca spirit în spaţiu. tăietor şi sculptor în marmură. în rezumat. îl demagnetizez în sens invers. pas cu pas. cel cu care am avut cele mai frumoase experienţe a fost o doamnă instruită şi foarte distinsă. iar la 21 ani a fost chemat la recrutare. cu mâinile pe lângă trupeşi cu pumnii în dreptul ochilor. spune că e slugă într-o băcănie. pentru că suferă chiar în spaţiu. expun câteva puncte generale. De câte ori trecem printr-o viaţă în care a îmbrăcat trup feminin. că se mişcă în jurul pământului. când e vorba de un bătrân bolnav. şi mai adaugă că adesea se duce la cimitirul din Briancon. Adaugă apoi că pe când era de 38 ani. copilul abia poate vorbi. având în curând satisfacţia de a vedea şi înregistra revelări din vieţi trecute. ca să-şi privească trupul purtat în viaţa sa terestră. care îmi redă încă senzaţia de durere din trupul părăsit». Către o fază şi mai înapoiată. dar că nu prea era îndemânatic. în mod regresiv. Iată pe scurt experienţa. magnetizez mediumul. ca şi cum ar vrea să se sustragă unei forţe care îl atrage şi îl poartă către viitoarea sa mamă. se afla la Milano. Am aşezat mediumul pe un fotoliu comod. făcută în 1905. Când îl fac să revină în faza din pântecele mamei sale. îl întreb cum de suferă. Pentru a nu mă repeta. dar că nu-1 găseşte. ca domnişoară. De exemplu: de câte ori îndrept mediumul spre vârsta copilăriei. în fine. pentru că dorea foarte mult să cunoască fenomenele psihice. această doamnă s-a măritat cu un ofiţer şi acum .este mama unei fetiţe de 4 ani. şi-mi răspunde: «Da. am dorit la rândul meu să controlez aceste fenomen. când mediumul e dus şi mai mult înapoi . îşi duce mâna la piept. după care a adormit profund. Am fost ajutat de dânsa în cercetările mele. care vor da înţelegerea celor ce vor urma. nu mai am trup.în anul 1905 . având trapul prea slab. pe Louis. Adus până la această fază. „Aflând de studiile colonelului de Rochas asupra regresiei memoriei. Nu prea ştie ce e cu el. . îl fac să treacă repede.

El face serviciul la un farmacist. care o mângâie şi o ajută să-şi facă din berberiţă coroniţe. fiind orfană. în faza de pământean.Ce faci acum? . La 6 ani e întrebat dacă se joacă.» La întrebarea dacă iubeşte şi pe altcineva în afară de unchiul ei.Aş. se vede acasă la părinţi şi mărturiseşte că vrea să fugă. fiind foarte bun cu mine. mă duc în grajdul boilor şi vacilor. unde adună flori de câmp. unde tatăl meu e cultivator la o fermă. între care ziarul «Durance». La 16 ani se vede la unchiul ei.» La 12 ani merge la şcoală.O. Se^continuă regresia şi este întrebat: . îi vin lacrimi în ochi. căci îmi va face nişte haine noi când mă voi împărtăşi. adică în faza de spirit. pare că-mi spune o confidenţă: «Cred că unchiul e tatăl meu. printre pământeni.Ursului. «Unchiul mi-a arătat care sunt acele plante. şi din nou ca spirit în spaţiu. se numeşte Jenny Ludovic şi este în anul 1702. La 18 ani se vede ucenic la un cizmar. Răspunde că e femeie. pe partea sa dreaptă. pentru ceaiuri. spune: «Văd o femeie pe pat. spune că vindea jurnale. căci i le dă farmacistului .Omoară pentru că e necesar. Se vede tot la Plouermel. La 16 ani. când el omoară atâta lume? . orfana afirmă: «îi spun unchiului meu . care lucrează doage pentru butoaie.Dar cum se face că ai o durere fizică. numit Marietti. nu i-a plăcut şi a părăsit-o. . iar el îmi răspunde: «La Saint-Pierre. până la vârsta de 3 ani. îi port o dragoste deosebită şi aşteptăm amândoi. . scrie foarte neîndemânatic: «Michel Bery. Când vorbesc de tatăl meu. şi începe să le înşire: «Ochiul-pisicii. Aplecându-se într-o parte. dar nu trebuie să o spun. şi atunci mă mângâie pe obraji.Dar dacă tu vei fi omorât. E readusă la 12 ani.Suntem în anul 1515 şi am 22 de ani.Da. crezi că mai rămâne ceva din tine? . Pe mama nu o ştiu». de unde să mă joc. El e foarte drăgăstos cu mine. nerăbdători. întrebând: «Dar ce e aceea spirit?» I-am explicat că spiritul e omul fără trup . Auguste de 7 ani şi Jean. La 10 ani spune că îi e frig. dar n-am dreptul să-1 judec. răspunde că nu ştie. Unchiul ei n-a dat-o la şcoală. Cred însă că unchiul meu n-a fost cuminte. Atunci voi avea şi eu pantaloni frumoşi. cu care învaţă catehismul. «Aş. E atât de drăguţ şi dulce cu mine! Ne-am înţeles ca pe copii să nu-i ţinem noi. planta-cerului. născut de curând. Ca profesor are pe un preot numit Antoine. păstrându-le totuşi toată atenţia noastră». aproape de Briancon. Adusă în momentul naşterii. e readus mai înapoi. îl întreb unde locuieşte acum. . Este întrebat: . să ne căsătorim. meserie pe care o găseşte prea grea. iar că cei dragi ai săi au rămas jos. răspunde afirmativ. Deşi e văduv şi are doi copii de la prima soţie. Priveşte în jurul său şi întreabă: «Dar unde sunt. are 30 ani. întrebat din nou în ce an este acum. greu bolnavă şi pe tatăl meu plângând».» Mediumul este adus treptat în pântecele mamei sale. el răspunde: «1757». dar se aude că vor veni austriecii. pe marginea apei. când e de faţă cineva.tată. pentru că nu are haine. Când mă răzbeşte frigul.Reîntruparea jjy Când avea 19 ani.Luptăm de trei zile şi trei nopţi contra elveţienilor. cum îi zice el domnului Joannes Yves.» întrebată dacă poate enumera câteva din aceste plante. şi totuşi simt durerea în partea dreaptă. de la curtea regelui». mediumul spune că suferă grozav de lovitura de lance primită între coaste. Mă numesc Michel Bery. pentru că nu-mi văd copiii şi prietenii?» I-am spus din nou că nu mai are trup şi că a trecut prin procesul numit moarte. Mi-a spus să fiu cuminte. întrebat ce scria acest ziar. La această vârstă. şi punându-se un creion în mâna mediumului. Este magnetizată şi dusă mai departe. când tu nu mai ai trup? . «Mama mi-a făcut nişte pantaloni dintr-o rochie veche de-a ei. ce să mai rămână. .Ce părere ai de regele tău? . dar nu-i place deloc cartea. dar când suntem numai noi doi îi spun . în fine. mă pune mereu la treabă. dar a învăţat-o să semneze. ci să-i trimitem la bunica lor. picioral-păianjenului. şi locuieşte în localitatea Plouermel împreună cu soţul ei. Are doi copii. şi e întrebat ce sex şi ce vârstă are. I se spune că e spirit şi rămâne nelămurit.în ce an suntem şi cum te numeşti? . pentru că prea îl pun să facă mereu treabă. Francois este un brav şi are o inimă bună. totul se sfârşeşte cu moartea. oglinda-sufletului». La 5 ani se vede pe genunchii unchiului. şj copiii când mă văd cu ei îşi bat joc de mine.Cum îl socoteşti tu că e bun. . Dus înaintea acestei întrupări. steaua-firmamentului.explicaţie pe care se pare că nu prea a'înţeles-o.unchiule. din cauza unei împunsături primite la Marignan. răspunde: «Cunosc şi pe Ludovic. unde e cald».

E întrebat de ocupaţia tatălui său? «Cum. pentru ca fratele ei Robert să-i ia toată averea.» La 9 ani spune că tatăl său îl va trimite la curte.Cine ţi-a adus-o pe Blanche de Paris? . de la care nu-i fuge gândul. Se numeşte Mariette Martin. străpuns cu o lance. care dacă n-ar fi murit . I se pare că e tot om pe pământ. Este întrebat dacă o iubeşte şi dacă are planuri să întemeieze o familie. Răspunde că acum e la contesa de Guise. La întrebarea ce fac6 el la curte. E duş la vârsta de 19 ani. Mi-e dragă. la care mediumul răspunde: «O. mai totdeauna s-a realizat. Dau scaunul şi îndrept rochia doamnelor şi câteodată mă plec şi le sărat picioruşul. Este întrebată: . . Dusă la 18 ani. de unde. i se comandă să treacă în faza de întrupat. . a fost prins de Attila. A. Cred că peste doi ani nu voi mai trăi. e întrebată ce face. mediumul spune ca îl dor ochii.Da. Nu cred să mai trăiesc mult timp. fără soare.» Este întrebată de care rege e vorba «Nu ştii? E Filip cel Frumos. Starea aceasta confuză se datoreşte numeroaselor sale greşeli. în momentul morţii sale. trebuie să ştii că nu se permite la toţi pajii să sărute piciorul doamnelor.Pentru ca fraţii lor să le ia averea. răspunde că fiind soldat. din ordinul celor de sus.în ce an eşti? . după visul avut. dar sper să fiu avansată ca stareţă. răspunde: «Ei. Nu avea la această epocă decât 31 de ani. în precedenta viaţă a fost stareţa unei mănăstiri. iar deasupra tuturor comandanţilor avea pe Marovee. răspunde că are 20 de ani. întrebat ce vârstă are. dar se teme să nu mă stric acolo. I s-a promis că mă vor lua ca paj la curte. .Sunt superioară de 20 de ani în mănăstirea «Compagne de Jesus» şi am sub ordinele mele 20 de călugăriţe. nu ştii? E paznicul casei de Montmorency.şi cu un gest graţios întinde mâna şi cu surâsul pe buze imită conducerea unei doamne a curţii. Trecut în faza de spirit. se numea Carlomee şi era comandantul unei unităţi franceze. ţinându-le în carcere. în acest moment se vede glumind cu prietena sa. pe micuţa mea. La 16 ani spune că se fâţâie pe lângă Charlotte de Montmorency. ştiu bine că ea cochetează şi cu Francois. tiranizând tinere fete.Sunt în serviciul regelui. la Chalons sur Marne şi că din ordinul lui i s-au ars ochii. căci din cauza lui frumoasa Blanche de Paris e închisă.Ce rege trăieşte acum? . Diane de Concy. nu-şi dă seama că a murit. dar trebuie să o părăsesc pe Diane. şi este întrebat: . Doamnele mă plac şi eu le voi plăcea când voi fi mai mare. E întrebat dacă se bucură numai el de favorurile acestei tinere. Nu-mi vine să-i pronunţ numele. plecăm spre Amiens.Ce să fac. . Mi-e frică de abatele Choiselles. Din acest stadiu. . făcute pe când era întrupat. care e de aceeaşi vârstă cu mine. şi îşi poartă mâinile peste ochi.Dar crezi în vise? . răspunde: . N-am fost înşelat niciodată. . La 12 ani e paj la curtea regelui. răspunde .ar fi devenit soţul său. dar puţin îmi pasă de asta».Pentru care motiv sunt aduse să se călugărească? . în această stare.» Mediumul e adus din nou în starea de fetus şi mai apoi de spirit. cu bărbia roză şi dinţii ei micuţi». pentru că ceea ce am visat. .Robert al Ii-lea.Aş. din partea dreaptă a trupului. Am visat în primăvara asta că îmi curge sânge dintre coaste. unde predă lecturi nepotului ei. Mi se spune că sunt drăguţ pentru că am ochi albaştri şi părul blond.1513. ca muşchetar.Nu pot să-ţi spun. Această luptă a avut loc în anul 449. Englezii vor să le mai dăm o lecţie. corp creat de Carol al Vl-lea. La vârsta de 4 ani spune: «Mama e supărată că tata e mereu bolnav şi nu mai poate face desene pentru rege. la Civry. dar nu mă gândesc să mă însor cu ea. întrebat din ce cauză suferă. să servească de paj. Capetul. face lecturi unei doamne ce avea un băiat. şi punându-le să lucreze lucruri migăloase cu acul. într-adevăr. ce să fac? Conduc doamnele . La 60 de ani se vede pregătind tinere fete care doresc să se călugărească.» Mediumul e readus până la faza de spirit. sub ordinele lui Masoee. întrebat în ce an trăieşte.Ce faci acum? . La 18 ani spune că se duce să se înroleze în garda stăpânului său: «Mă duc cu plăcere.1010.Prima carte E dus la vârsta de 20 ani. pe Gaston. întrebat dacă cunoaşte pe Dumnezeu. fiindu-i frică şi de pielea de pe el.i/5 Din tainele vieţii şi ale universului .Dar ce eşti tu în mănăstire? . când voi avea sub mâna mea totul şi toată lumea la picioarele mele.omorât de calul său . contra voinţei mamei sale.Şi ce faci acum? .

alăturată de cele ale lui Rochas şi ale altor mulţi experimentatori. Dus în viaţa precedentă mediumul spune că este o tânără. Omenirea trebuie să trăiască liniştită. dar nu am voie să fiu văzută de nimeni. răspunde: «Ca un glob alb. «Preotul mă ia şi mă face să inspir din fumul plantelor arse. Are mângâierea că fiica lui a murit pură. s-a oferit ca soldat lui Pecius.Reîntruparea jjp că da. în veci. recunoscându-ne. producând un fum care se ridică până la cer. Era păgân. numită Mariette Martin. cu care vorbesc şi îi comunic preotului. iar eu mă ridic în sus. spune că 1-a iubit şi la rândul ei I-a scăpat din închisoarea unde a fost închis de un adversar al său. ca să nu mai ştim trecutul ruşinos. în viaţa precedentă a fost bărbat. iar remuşcarea faptelor sale uneori este atât de groaznică încât doreşte să se reîntrupeze pentra a nu-şi mai aminti de ele. până la locuinţa zeilor. Li. căci de aici înainte spiritul mediumului nu mai vede clar în vieţile sale anterioare. Adună flori pentru preotul Aii. căci uitarea ar echivala cu moartea spirituală. A fost prins asupra încercării sale şi ars de viu împreună cu fiica sa. către zei. dar este imposibil. de 6 ani. un sculptor în piatră. care a luptat contra lui Attila. Spune că urăşte de moarte pe împărat. numit Jeus. Florina. prin care curge apa Tourn unde lucrează pământul. pe scena unui teatru. împreună cu mama sa. dacă am cunoaşte zilele negre ce ne aşteaptă în viitor. Respirând fumul lor. La 25 de ani e plugar. de acele suferinţe sau nenorociri puse în dramul vieţii. în a opta . Când s-a făcut mai mare. Ce sublim a orânduit Tatăl creaţia! Prin câte vieţi a trecut omul! Cu câtă duşmănie şi~a urmărit scopurilor sale! Dorim sa revedem aceste crime? Cu ce linişte sufletească am mai trai. când a purtat numele de Esius. ce îşi deapănă viaţa pe scena pământului după cum un actor joacă rolurile sale. răzbunând-o astfel pe fetiţa sa. comandantul gărzii palatului. prin anul 279. şi toţi ai timpului său îi fac sacrificii de oameni care sunt arşi. Nu muncesc. O. mediumul ne-a descris nouă din vieţile sale anterioare. în a cincea a fost o institutoare. văzând josnicia vieţilor noastre din alte timpuri? Dacă am cunoaşte toate faptele noastre. Pentru a se apropia de împărat. iartă greşelile noastre. în a noua .soldat pe timpul împăratului roman Probus.aproape de Trieste. greşelile comise îi vin mereu în minte. dar a fost scăpată de un tânăr comandant războinic. omorându-1 pe împărat. în a şasea a fost stareţa unei mănăstiri.ofiţer în armata lui Merovee. care m-au dat cu bucurie.spiritul . cu ce curaj am mai trăi zilele ce ne despart de acel accident. Această strălucită experienţă a lui Bouvier. semenul! Câte crime a comis. Printre lacrimi. Ce fericire ar fi pentru spirit dacă ar putea uita şi el. ce au proprietatea să mă trimită spre zei. spune că prietenii din gardă i-au jurat răzbunare.care îmbracă în decursul veacurilor diferite trupuri umane.vestală în templul din ţara Imondo. ar căuta să se răzbune şi crimele s-ar ţine lanţ. şi dă-ne puteri să nu le repetăm! Mărire Tatălui. Văzându-ne. a fost luată să fie sacrificată zeilor. deoarece i-a răpit fetiţa. devenind diferite personalităţi. ar striga în gura mare şi lumea ar căuta să suprime din sânul ei un asemenea tâlhar sau criminal. ca să o facă metresa lui. neexistând pentru el. Amin. cunoscând doar viaţa prezentă. pentru a înlătura pe cel care părea că stă în drumul ambiţiilor sau . ca să. cum se vede când se ridică sus. cu gândul ca la prima ocazie să-1 omoare. căci aşa îi place dumnezeului lor. Cu descrierea acestei vieţi se termină experienţa lui Bouvier. Spiritul este o fiinţă care va trăi în veşnicie şi uitarea. la vârsta de 40 de ani. In fiecare zi adun flori de irum pe care preotul le depune la altar. cerându-mă părinţilor mei. Din nou spune că suferă mult. în rezumat. trupul meu rămâne jos. în a patra viaţă a fost bărbat şi se numea Michel Beiy. dar îi aud şi îi spun lui Aii ceea ce îmi comunică ei. căci a fost ars de viu de împăratul roman Probus. în Cer. pune în evidenţă existenţa unei individualităţi . pentru a scoate din ele înţelepciunea ce ne lipseşte? Divinul Creator a instituit uitarea. Este dus treptat în sânul mamei sale şi apoi în starea de spirit. Aii mă iubeşte şi m-a crescut de mică. Eu nu văd zeii. Doamne. Fusese păzitor al palatului împăratului şi era originar din ţinutul numit Romulus. în a treia a fost un copil orfan. în prima a fost Margareta Duchesne. în a şaptea . numită Irisee. nici viitorul plin de lacrimi şi dureri sfâşietoare. le ardă la picioarele zeilor. Fiului şi Sfântului Duh.» La întrebarea. Este în anul 100 după Christos şi trăieşte în ţara numită Imondo . iar seara le arde. Povesteşte că preotul îi povăţuieşte pe oameni să se roage. dacă ar şti şi cei care au suferit de pe urma noastră. pentra ca sufletul lor să se ridice sus până la zei.» Descrie că fiind mică. numit Jemry Ludovic. cu numele de Joanime". locuind în ţinutul Albinos. ci alţii îmi aduc de mâncare.

pe parcursul a mii şi mii de veacm-i. îşi produc efectul. cu faptele noastre. am generat o mulţime de cauze care acum. bietul om crede că totul îi vine din lumea înconjurătoare. cutremurul etc. legile şi condiţiile care determină un anumit fenomen fizic. de continua lui prefacere şi de mersul său . După ce va înţelege că orice acţiune este urmată de o reacţiune. omul nu va mai avea un destin greu. Din acest motiv. în scurgerea timpului fără sfârşit. şi jos pe pământ . ca fiind fenomene produse Ia întâmplare. va şti ce va urma . Cu alte cuvinte. dar nu pentru a-I readuce la suferinţă. Până atunci. îşi va sădi o viaţă viitoare mai fericită. produse de el în alte vieţi. lucrurile se petrec ca şi în lumea fizică. ajunge să cunoască materia fizică şi legile care o conduc. o cauză determinantă. care trebuie plătit neapărat. câştigând mereu cunoştinţe şi stabilind. cu sentimentele ce ne-au călăuzit. este rezultatul unei serii nesfârşite de cauze. să vorbim de marea lege a cauzalităţii. fără cauze. Atunci va fi conştient că în domeniul moralei şi al vieţii spirituale. In existenţa omului nu intervine ceea ce lumea numeşte „întâmplare". în planul creaţiei Tatălui este cuprins ca lucrurile să fie aşa cum sunt acum. Vălul ce acoperă trecutul ascunde cauzele stării noastre din prezent. Omul face asemenea afirmaţii pentru că nu-şi cunoaşte vieţile trecute. când nedreptăţi . Pe parcursul timpului.am putea examina fiecare viaţă. vântul. omul va ajunge. avem impresia că întâmplarea a făcut să trecem prin acel eveniment. în anumite împrejurări efectul poate deveni o cauză. situaţia sa socială. Prin aceste fapte. ori văzând o cauză. gânduri şi sentimente ne-am creat un destin bun sau rău. ducându-şi de atunci în veci o existenţă spirituală.pe cei slabi şi neştiutori.de a vedea în urma veacurilor şirul nesfârşit de locuri. Orice faptă produsă de un om are un mobil.pe cărarea evoluţiei. până când. inteligenţa. ale tuturor vieţuitoarelor şi lumilor. el se ridică la cunoaşterea fenomenelor fizice. nu ştie ce conduită a avut în acele existenţe. curând va rări pelerinajul de la pământ la Cer şi de la Cer la pământ. când va sta în faţa unui efect va cunoaşte cauza care a generat-o. prin suferinţă şi dureri. Dacă am deţine facultatea spirituală stăpânită de foarte puţini oameni . sufleteşti şi spirituale. iar ca urmare a acestui fel de viaţă. crime şi ne-am torturat semenii. că puteam să-1 evităm dacă în timpul acela nu eram acolo. Originea tuturor cauzelor este Creatorul.asemenea sălbaticului care nu cunoaşte nimic din legile lumii fizice. ajutând . că în unele vieţi am comis comploturi.. nu poată să facă. tot astfel. ridicându-se din ce în mai sus. şi aşa la infinit. va şti să mânuiască aceste materii şi forţe. Un om cu sănătatea. că suferim pentru că i-arn făcut pe alţii să sufere. că el nu este decât un biet fulg purtat de vânt. Roata morţii şi a naşterii se va învârti mai departe. adică să plutim în neştiinţă. pe scara spiritualităţii. am comis când fapte juste. generând la rândul său un alt efect. nu va mai fi jucăria naturii. în lumea invizibilă. ci îşi va aservi natura scopurilor sale. Trăind mai înţelept. asemenea unei datorii. El va deveni un spirit luminos. când întâlnim un eveniment în calea noastră. Tot ce există are o cauză creatoare. cu dorinţele ce ne-au mânat existenţa.păgubindu-i pe alţii. rugându-se Celui Atotputernic. Din acest moment. că în faţa destinului nu se poate face nimic.la unii mai lent. El considera ploaia. Lumea neştiutoare crede că întâmplarea face ca unul să fie norocos şi altul nefericit. ţesându-şi în mod conştient destinul. mai conştientă.efectul ei. însă până atunci omenirea îşi va târî existenţa din greşeli în greşeli. suferind pentru a se îndrepta şi învăţa. materiile şi forţele care le pun în activitate. Numai astfel ajungem la cunoaşterea perfectă că suntem ceea ce am cauzat altădată.în ceea ce priveşte problemele spirituale . o legătură între viaţa actuală şi faptele. cauzele şi efectele se înlănţuiesc la infinit. pârghia cunoaşterii ne va ridica la o viaţă înţeleaptă. în veacurile ce vor urma. fulgerul. cu toate însuşirile fiinţei sale pământeşti. cu alte cuvinte. cu gândurile ce ne-au determinat toate acţiunile. Prin urmare. omul a păşit încetul cu încetul spre cercetarea naturii. la alţii mai rapid . Trăim azi . pentru ca şi ei să-şi sfârşească evoluţia pământească. Insă toate vor fi descoperite la vremea lor. în această viaţă. sentimentele şi gândirea ce i-au frământat fiinţa în alte existenţe. că ne bucurăm pentru că am mângâiat altădată. iubind şi ajutându-i pe cei nefericiţi. la voia împrejurărilor. să cunoască în lumea metafizică. am vedea că am produs când bucurii. familii. . care prezidează reîntrupările omului. naţiuni în care am trăit altădată .de sus din spaţiu. trecând prin numeroase vieţi terestre. sau în cele viitoare. va duce o viaţă mai cumpănită.120 Destinul omului După ce am luat cunoştinţă de părţile constitutive ale omului. După cum din neştiutor. când mâhniri. fapta este efectul unei cauze.

sau îi dă putinţa unei vieţi rodnice. fie în lumea fizică pământească. a treia categorie de forţe sunt foiţele fizice denumite fapte. urzeli calomnioase ori răzbunări etc. şi astfel va putea realiza planuri ori descoperiri geniale. inteligenţa şi starea sa socială. omid-spirit acumulează mai bine cunoştinţe. intelectuale şi morale. materii eterice de o calitate superioară. care se răspândesc în infinit. omul devine un emiţător de unde. din care vom construi viitorul nostru corp vital şi fizic. combinând-ul prin cele trei forţe de mai sus. Cu o altă ocazie. care toate trag de om spre anumite locuri. Aici vibrează continuu şi aşteaptă momentul prielnic de manifestare. la preocupări de felul ridicării neamului. în viaţa sa pe pământ. In timpul existenţei sale terestre. să vedem felul în care aceste trei feluri de cauze constitue destinul nostru viitor. care acţionează mai slab sau mai tare. De aici. uşurarea durerii celor nefericiţi etc. Ele . pe distanţe cu atât mai mari. şi pe de altă parte se sileşte să nu mai contracteze altele noi.perispiritul devine mai grosolan decât era până atunci. când în Franţa. după cum şi el este mai slab sau mai tare. pentru a urmări doar destinul său individual . Vom lăsa deoparte problema destinului naţiunii din care face parte un om. Dar să nu pierdem din vedere că energiile mentale sunt cele mai puternice. al naţiunii din care face parte. stări sociale şi regiuni. am arătat modul cum prin gândurile noastre refacem şi organizăm corpul perispiritual. dorinţelor şi faptelor în formarea destinului Pentru a im mai bâjbâi în întuneric. şi efectele pe care le produc. Acest centru emite unde care se risipesc de jur împrejurul staţiei radiofonice. atragem din spaţiu. L-am putea compara pe om. folositoare omenirii. producând efecte în fiecare secundă şi la orice distanţă. în ceea ce priveşte gândirea sa.care îl leagă în lanţuri puternice. prin nenumăratele legături contractate cu alte fiinţe! Omul se naşte când în România. cu fizicul. mai aproape sau mai departe. Or tocmai acest gen de activitate intelectuală contribuie la crearea unui destin frumos în viaţa viitoare. în diferite familii. e nevoie să cunoaştem marea lege a cauzalităţii. chefuri. asupra oricărei fiinţe sau lucru. şi sunt puse în lucru de cele două forte descrise mai sus: gânduri şi dorinţe. Cu un coip perispiritual mai fin. omul are în faţa sa două destine: 1.la idei de un ordin superior. Ele se nasc în sufletul nostru şi se fixează ca idei-forţe în corpul nostru mental. determinând astfel şi felul de viaţă ce-1 vom avea în viitoarea reîntrupare. Cât de complicată este viaţa omului. mai mică sau mai mare. aceea vei culege". cu un instrument mai delicat. omul emite din fiinţa sa trei feluri de forţe. când în Asia. îmbibându-ne astfel perispiritul cu o materie fluidică superioară. care acţionează în jurul său pe o arie magnetică. preocupările noastre mentale sunt obişnuite şi inferioare. în acest caz. . Rezultatele lor se ţes între ele ca firele unei pânze. într-adevăr. o reţea foarte complicată de legături spirituale. prin faptul că se îmbibă cu o materie eterică de proastă calitate. în fine. Prin gândurile sale. Să vedem acum modul cum acţionează aceste trei feluri de forte cât timp trăim pe pământ. A doua categorie de forte ale fiinţei noastre sunt dorinţele. căci ele acţionează asupra materiei cu care şi din care Creatorul a creat şi creează totul. Când gândurile noastre se înalţă la probleme ştiinţifice. cât şi la nivelul naţiunii în care trăieşte. care 1-a adus aici unde este acum. când în America. Destinul său din trecut se înnoadă cu cel viitor şi destinul său individual se leagă de destinul colectivităţii. cu cât emisia a fost mai puternică. după cum şi gândul său a fost dictat de o voinţă mai tare sau mai slabă. să se realizeze — fie în lumea eterică. Cu alte cuvinte. viaţa sa terestră viitoare îi va fi mai uşoară. devenind astfel un centru spiritual ce va radia în jurul său raze nevăzute. Ferice de omul care achită cât mai mult din datoriile veacurilor trecute. ducându-1 la o viaţă redusă. Ele lucrează în jurul nostru sub forma unor cauze uriaşe. când gândurile. al doilea destin este ţesut de acum încolo. Să nu uităm însă că. ca orbul lipsit de vedere. Dar o comparaţie mai justă ar fi aceea cu un post de emisiune radiofonic sau telegrafic. stări sociale şi condiţii de existenţă. cu un magnet. Mai întâi emite vibraţii mentale. cele ale existenţei de toate zilele — mese copioase. numite gânduri. Dar asupra acestei probleme vom reveni mai târziu. 2. cu alte cuvinte . din mediul înconjurător. câte fire înnoadă în existenţa sa. producând efecte reale şi precise.Destinul omului 121 Influenţa gândurilor. fără ştirea noastră. plăceri senzuale. cunoscută în Orient sub numele de karma — acţiune iar în poporul nostru destin. reflectă mai profund asupra celor văzute. asupra oricărei materii sau forte. un destin din veacurile trecute. în existenţa sa fiind legat magnetic prin iubire sau ură de toţi cei cu care vine în contact. atât în familie. lege oglindită în vorba românului: „Ce semeni. mai lipsită de suferinţe fizice sau sufleteşti. legea cauzelor şi a efectelor. Tocmai aceste preocupări pregătesc viitorul său corp spiritual.

înşirându-le ca mărgelele pe aţă. iar dacă am trăit contrar legilor morale şi am lucrat după impulsurile trupului şi pornirile pătimaşe. a spiritului etern.numită gând. Se poate ca acea haină să fie mai frumoasă decât cea din întruparea precedentă. în loc să urcăm grăbit cărările binelui. adună în jurai nostru o materie haotică. cu daruri intelectuale minunate. . cu simţul milei şi al iubirii. a dus o viaţă prea materială. din materia mentală care a frământat mintea omului pe când era întrupat pe pământ. cu alte cuvinte . 1. cu un sistem cerebral care să răspundă uşor la impulsurile primite de la spirit. vom cădea în abis. Trebuie să ştim că gândul născut în mintea unui om este mai concret sau mai abstract. acea haină va fi mai fină ori mai grosolană. Aceste facultăţi s-au format în timpul vieţii din sferele spirituale ale Pământului. nici o concluzie sau învăţătură. care se traduce în vibraţii în materia divină ce o înveleşte. cum lucrează cele trei forţe . mai curată sau mai pătată. mai comun sau mai filosofic. după facultăţile mentale deţinute în viaţa sa actuală. pe care e bine să le reţinem: abordându-le superficial. în viaţa sa precedentă. Dar să vedem pe rând. Dintr-o sumă de raţionamente. petreceri. în viitor. Aşadar gândirea oamenilor este diferită. a unei facultăţi. de lipsuri materiale ori de întunecimea minţii. o adevărată avalanşă de idei confuze şi fugitive va copleşi spiritul. cel mai hotărâtor. spiritul extrage o învăţătură. de critică ori ură împotriva cuiva. Această furtună. pentru a ajunge la eliberarea vieţii pământene. nu se va putea forma un raţionament. suntem creatorul propriei fericiri sau nefericiri. cu o minte cuprinzătoare şi înţelegătoare a celor mai abstracte probleme. deci nu va urma nici un câştig pentru el. o viaţă plină de boli. Toată starea noastră prezentă nu ne-a făcut-o Creatorul . Pentru realizarea acestor dispoziţii sufleteşti. în perispirit. omul trebuie să se nască într-un trup perfect. 2. şi după cum a pus o grijă mai mare ori mai mică. departe de cursul evoluţiei ce curge grăbit spre perfecţiune. gă nu mai gândim mereu. o gândire abstractă aparţine unui spirit bătrân. acestor facultăţi. Din cele expuse se vede că omul este singurul făuritor al destinului său. Aceste vibraţii poartă cu ele ideile. fără să ne concentrăm în mod serios asupra unui anumit subiect. O gândire comună aparţine unui spirit tânăr. ridicându-se pe scara spiritualităţii prin învăţămintele trase din existenţele trecute. aflat în interiorul nostru.sub influenţa unor factori invizibili ori sub impresiile celor petrecute în timpul zilei . O înşirare de judecăţi dă naştere la un raţionament.gândul. şi aşa mereu mai departe.ci noi am fost făuritorii ei. ne vom ridica sub toate raporturile. imagini care abia formate se distrag prin imaginea următoare. Or dacă gândim mereu fără rost. intensităţii şi culorii ideilor. Dar să vedem care este raţiunea acestor recomandări. ce are ca rezultat final naşterea unei aptitudini. Dintre toţi factorii care determină viitoarea noastră întrupare şi modul de viaţă desfăşurat în acea întrupare. trecând de la un subiect la altul. dorinţa şi fapta . El este meşterul care îşi ţese haina viitoare. iar gândurile i-au fugit mereu la lux. unde a luat fiinţă. fără nici un rost. aşa cum şi trupurile noastre se deosebesc între ele după vârstă. O înşirare de imagini dă putinţă spiritului să facă o analiză a mărimii. care nu va mai avea un material de judecată clar şi precis. onorari. pentru că în viaţa actuală s-a lăsat târât de pornirile trupului. să nu permitem să se nască în noi . gândul este factorul cel mai puternic.cum cred cei care nu cunosc legile cereşti . Dacă gândim dezordonat şi trecem mereu de la un gând la altul. Am determinat cauze care ne aduc într-o stare plină de mizerii sau într-o stare de belşug. care ia o formă şi posedă o anumită culoare şi vibraţie. necuviincioase. Omul va veni în viaţa ulterioară cu o mentalitate tot atât de inferioară ca cea avută în viata trecută. prin analiză. adică mintea i-a fost străfulgerată de idei prea pământene şi nu 1-a preocupat nimic din ceea ce l-ar fi apropiat de sferele spirituale. Este firesc să fie aşa.asupra noastră şi a celor din jurai nostru. această învălmăşeală de imagini abia conturate. de lovituri ale soartei. trecut prin multe vieţi.o comparaţie ce are ca rezultat o judecată. captate altădată din spaţiu şi fotografiate. clişeul lor fiind reţinut în jurai spiritului. cu calităţi sufleteşti. coborâm în profunzimile întunericului şi ale răului. perispiritul. însă poate să fie inferioară. Ideea este o lumină învelită într-o porţiune de eter .idei josnice. Tatăl ne-a dat urzeala şi ne-a dat şi suveica . de una de alta.122 Din tainele vieţii .voinţa cu care să ţesem pânza fluidică a existenţei noastre viitoare.Prima carte îl înzestrează pe om. Din cele expuse rezultă două învăţături mari. Şi-a ţinut spiritul în mrejele materiei. Faptul că ne aflăm mai sus ori mai jos pe scara socială este rezultatul muncii noastre. rămânem în urmă. nu 1-a pus în legătură cu Creatorul. Aşadar. Dacă am lucrat în acord cu conştiinţa noastră. din care spiritul nu va putea extrage.şi ale universului . Scânteia divină produce energie. frumosului şi adevărului. vom avea un loc nefericit. deoarece gândul este opera omului real. a scânteii divine. deoarece vârsta entităţilor spirituale diferă. suportat în viitoarea sa viaţă terestră. producem în corpul perispiritual vibraţii dezordonate.

să fie puternic. care vor constitui bogăţia noastră spirituală. ştiinţifice. produc în mintea autorului vibraţii similare. lungă de mii şi mii de ani. entităţi benefice sau malefice. însoţită de un sunet plăcut. facultatea ce va rămâne în ultima analiză. Uneori viaţa lor ţine numai atât cât a gândit autorul lor. să vorbim. ca şi proiecţiile unui cinematograf. Dar în afară de forţa iniţială. fiinţa lor capătă o consistenţă şi mai mare. alteori durează săptămâni. existenţa lor se lungeşte şi se întăreşte.prin corpul planetar. De multe ori. cu tendinţe benefice ori malefice. Aşadar trăim într-un roi nevăzut de fiinţe. o ceaţă. darurile noastre mentale. raţionamentul mai puternic. reproducând în mic ceea ce Creatorul universurilor a produs în mare. omul este un creator de fiinţe. manifestând facultăţi superioare. iar cele de acelaşi gen. idei. sub forma unor cauze. formă şi contur nedesluşit. din cauza unei vieţi nesocotite. să stăruim şi să ne concentrăm asupra aceluiaşi gând. prin repetarea aceluiaşi gând în zilele următoare. al eului nostru spiritual. Gândind astfel. le trimite o nouă cantitate de energie prin care ele se fortifică. Aşa de exemplu. ci mai ales calitatea şi puritatea lor. şi prin fluidul care înconjoară nervul auditiv sunt transmise fluidului ce înconjoară cortexul cerebral. Prin dorinţele. spiritul nu aude sunete ci vede imagini. pornesc prin spaţiile eterice. scânteia divină are facultatea de a emite unde vibratorii. ori să dăm un ajutor bănesc unui nefericit ţintuit pe patul său de boală. gânduri umanitare sub configuraţii infinite. Spiritul omului. Lumea din jurul nostru este plină de hoarde nesfârşite de asemenea creaţii. sentimente şi pasiuni sau dorinţe. după ce imaginile lor au luat naştere. Să urmărim acum procesul petrecut în spirit şi să vedem felul în care gândurile ne pregătesc pentru viaţa următoare un destin mai bun. a unor gânduri josnice. Durata vieţii acestor fiinţe în spaţiu depinde de energia cu care au fost înzestrate de creatorul lor. solar. sau a celor pe care îi vor întâlni în cale. forţe ce acţionează asupra celui care le-au creat. judecăţi şi raţionamente. de aventuri. dacă ne-am gândit să cumpărăm un cărucior unui paralitic. Dacă autorul lor revine cu gândul la aceleaşi idei. noţiunile mai înalte.instrumentul şi vehicolul spiritului. hrănind mintea cu asemenea subiecte şi evitând discuţiile. format din scânteia înconjurată de cele trei învelişuri centrale va deveni din ce în ce mai luminos. Cei care posedă vederea spirituală văd aceste forme-gânduri asemenea unor fiinţe colorate şi sonore şi pot urmări isprăvile lor în lumea spaţială. iar forma-lor un contur şi mai precis. perversitate şi viaţă destrăbălată. mintea noastră devine din ce în ce mai clară. având. urcăm încetul cu încetul scara lui Iacob. Cum lumea este încă destul de înapoiată şi cum fiecare om generează astfel de fiinţe. efecte identice cu natura lor înaltă sau joasă. forme-gânduri se ţin lângă autorul sau generatorul lor. iar de aici . create toate de duhurile umane. cosmic şi divin — ajung la spirit. Pentru aceasta să ne silim să citim. înţelegând astfel despre ce a vorbit sau gândit interlocutorul nostru. să o facem mai evidentă. Prin urmare. filosofice sau artistice. pe scurt. le vede forma. Imaginile se înşiră prin faţa spiritului. acest gând de milă se traduce printr-o formă colorată roz. aceste fiinţe. ci sunt şi căderi spirituale. formând în jurul său. cuvintele se traduc prin imagini neclare. dobândind o mai mare putere de rezistenţă în timp. Dai" din nefericire nu există numai suişuri. care priveşte aceste imagini. va atrage şi emite la rândul său. luni şi ani de-a rândul. pentru ca imaginea mentală croită prima dată să o fortificăm. Motivul care a determinat producerea ideilor dă acestor forme-gânduri anumite culori. spaţiile sunt pline de miliarde de asemenea creaţii. culoarea şi aude muzica lor specială. vorbirea mai coerentă. din această cauză nu sunt înţelese şi ca urmare nu se pot memora. atrăgându-se unele pe altele. idei ce îmbracă frumosul sub toate aspectele. producând. scara spiritualităţii. căutând să înlăturăm orice fel de imagini sau gânduri inferioare. prin vibraţiile lor. în acest fel perispiritul . universic. atragem din mediul înconjurător particule eterice fine. talanţii din viitoarea reîntrupare. ori mai rău decât cel actual. Dar să nu urmărim numai claritatea imaginilor. Cum mai totdeauna gândurile noastre sunt însoţite de sentimente. De asemenea când o persoană vorbeşte. produce vibraţii receptate de urechea noastră. crimă. se fortifică prin influenţe reciproce şi astfel durata vieţii lor se lungeşte. cărţile sau filmele obscene. Când constatăm că ne-am abătut de la subiectul iniţial. să gândim numai despre probleme serioase. Concluzia este că trebuie să ne silim să acordăm atenţie gândurilor noastre şi din când în când să ne oprim mintea din inerţia activităţii ei şi să controlăm ce gândim. cu un grad înalt de evoluţie. sex. care pun în mişcare materia divină a corpului nostru spiritual. raţionamentul şi învăţătura. O dată create. Urmând astfel. acel om gândindu-se din nou la persoana pe care o urăşte sau la o faptă bună. simţuri brutale şi fapte ruşinoase sau criminale. să ne întoarcem la el. pasiunile şi gândurile sale nobile sau ordinare. astfel ca materialul din care se va forma judecata. Corespunzător acestor vibraţii se nasc în corpul spiritual imagini a căror totalitate formează gândirea sa. cu intensităţi abia perceptibile. suprem.Destinul omului J23 în existenţa noastră terestră. cu un contur mai precis. Aşadar aceste fiinţe îl îndeamnă din nou . agenţi producători de bine sau rău.

care lucrează apoi asupra tuturor. după care izbucneşte pe pământ un război între popoarele respective. spre mânie şi ură. în acest fel. socială.adică în sfera sa proprie. de forte generatoare de teamă. duşmănie etc. care în mod firesc tinde spre mai bine. dar prin gândul său josnic. denumite egregor. de unde apoi s-au revărsat jos. popoarele şi diferitele mişcări spirituale şi culturale să iniţieze formarea unui egregor a! păci şi iubirii. militare. dărâmă instituţii. uneltire ale multora. Orice grupare. neputându-se apropia de el. asemenea unui magnet uriaş. care vor împiedica pe autorul lor şi pe alţii să progreseze spiritual. sentimentele şi dorinţele comune ale membrilor grupării respective. fură şi jefuieşte. de a porni la o acţiune necugetată. urziri de gânduri. care de fapt s-au acumulat în spaţiu. străduindu-se să nu facă rău nimănui. ' Aceste fiinţe-gânduri colective. frumosului şi adevărului. ucide. Când spiritul trece bariera morţii fizice şi porneşte la drum. nu-1 vor putea influenţa. se aruncă în luptă. Când aceste fiinţe malefice vor întâlni în hoinăreala lor un om liniştit . făcându-le fără voia lor o atmosferă fiuidică plină de imagini.şi alte asemenea fiinţe malefice.Prima carte pe creatorul lor la duşmănie împotriva aproapelui său. Dacă ne-am scuturat de ideile negre sau răutăcioase. Uneori egregor-urile unor popoare luptă între ele. dar în acelaşi timp împiedică o lume întreagă să progreseze. Mereu pornesc din fiinţa sa gânduri de mânie sau de ură atroce. Aşadar fiecare om se coboară pe sine. în sferele inferioare ale Cerului.toate aceste imagini. culturale au fost pregătite prin manipulări. conţin o imagine infinit de mică. Omul vorbeşte azi de rău. şi la un moment dat izbucnesc. pline de energie potenţială. va atrage către el. care să ne reţină alte veacuri pe treapta evoluţiei pe care ne aflăm. Drojdia societăţii umane. are un egregor. sportivă etc. omul ar mai putea câştiga lupta împotriva lor.un suflet curat. . Frica slăbeşte trapul. el atrage din depărtare . politică. Ar fi bine ca toate grupările. al binelui. îşi va vedea în planul analizelor. sub influenţa lor omul distrugând totul şi lăsând în urma sa ruină şi doliu. care vor defila prin faţa spiritului asemenea unei armate în faţa comandantului. Chiar crimele se înmulţesc când ura ajunge la paroxism. omul nesocotit este un generator de rău.a Tatălui ceresc. artistică. devenim mai cuminţi şi nu mai atârnăm destinului nostru încă o ghiulea. creând bariere în evoluţia generală a umanităţii. în viaţa sa terestră. sufletul său se încarcă cu o povară mai mare şi destinul său viitor va fi nefericit sub toate raporturile. dreptatea pierind pentru un moment. răzbunare. care se acumulează în spaţiu. împingând indivizii. cercetărilor şi concluziilor trase din materialul adunat . obscen sau de ură. revoluţiile.124 Din tainele vieţii şi ale universului . depusă în arhiva sa nepieritoare. care îl vor năpădi şi îndemna şi mai intens spre senzualitate şi perversiune. cinstit şi blând. Ele plutesc în spaţiu ca fiinţe1 nevăzute. se manifestă în planul fizic. iubire şi generozitate. gândurile duşmănoase sau de teamă ale omului creează fiinţe malefice. o creaţie . ca uriaşe baterii. se nasc din sânul unei comunităţi mai mari de oameni sau al unui popor. Prin urmare. că însăşi piatra este un frate al nostru mai mic. Prin acest fapt.asemenea nouă . Toate gândurile care trec prin mintea unui om. poimâine blestemă şi făgăduieşte răzbunare. atrăgând din sferele spirituale entităţi care se întrupează. Atunci să revenim hotărâţi la calm. dar în special asupra generatorilor lor.. Frica este o altă foiţă care lucrează asupra mulţimii . care au fost create de alţii. astfel crimele se ţin lanţ. prin gânduri sublime de rugăciune. pornirile. de ceea ce mereu a născut şi hrănit cu gândul: boală.asemenea unui magnet . calmul se aşterne peste sufletul nostru. exprimând gândurile.mai ales asupra omului necredincios provocând boală sau inactivitate. nici cu gândul . până când într-o zi omul cade lovit chiar de ceea ce îi era frică. cuvântări sau scrieri provocatoare. Acest munte de ură se ridică din mentalul milioanelor de oameni rămaşi încă în stare înapoiată — asemenea particulelor de apă ce se evaporă de pe suprafaţa oceanelor . masele la acţiuni militare ori la revoluţii. la ideea că toţi sunt fraţii noştri. corespunzătoare vibraţiilor corpului său spiritual . mişcări ale gloatelor inconştiente. Omul îşi vede atunci toate actele. Războaiele. ori de câte ori simţim tendinţa de a ne irita. Egregor-ul fiecărei grupări umane are o formă şi culoare particulară. exprimând şi materializând gândurile şi sentimentele grupării respective. milă. mentalul revenind mereu la obiectul fricii. în planul fizic. Dacă ar exista numai fiinţele create de propriile sale gânduri şi sentimente. asemenea unei fiare.ele vor fi respinse asemenea benzilor de hârtie din faţa unui ventilator. mişcările muncitoreşti şi altele de genul lor sunt provocate de gândurile de duşmănie. credincios Tatălui. orice mişcare culturală. ori îl determină să pornească la realizarea actului frumos la care se gândise mai înainte. distrage. pagubă etc. ci îndemnul ticălos al creaţiilor malefice din jurai nostru. economice. dorinţele şi gândurile din viaţa sa terestră.formând în spaţiul din jurai pământului nori întunecaţi. mâine se înfurie. Multe mişcări politice. micşorează rezistenţa trapului. ştiinţifică. De aceea. Acest om pur. să ne amintim că acestea nu sunt manifestările spiritului nostru. religioasă. toate fiinţele şi entităţile benefice.

Cu toate acestea. bijuterie . gura nea mers mereu şi de cele mai multe ori am . cu fapta ori cu vorba. formată dintr-o materie eterică invizibilă ochiului nostru. clarvăzătorul are nevoie de fotografia persoanei sau de un obiect oarecare . dar bietului om trupesc îi este foarte greu să nu greşească.îmbrăcăminte. vorbit sau făcut în lungul şir al reîntrupărilor sale. tendinţele şi concepţiile omului. Acest fel de acţiuni sunt aproape neînsemnate faţă de infinitatea gândurilor ce ne-au trecut prin minte de dimineaţa până seara. memorială a planetei şi a universului nostru.prin care s-a dovedit clar şi neîndoielnic că spiritul omului poartă cu el. înţeleaptă. apariţii sau dispariţii de continente sau forme de vieţuitoare etc.nu poate fi primită prea uşor. căutând mereu să ne instruim şi să alinăm durerile altora. 100 pentru cele cu vorba şi 10. sfinţită şi iubitoare. vorbele şi faptele noastre. a rămas pe veci. pentru că toate se înregistrează şi se plătesc. Marile duhuri. bucuriile de care a avut parte. pornirile. ocărât sau blestemat. întocmai ca un spectator ce priveşte un film despre viaţa unui om.s-au înscris pe această materie arhivă a Pământului. criticat. acţiunile tuturor vieţilor sale anterioare.Destinul omului 125 Aceste imagini hotărăsc calitatea corpului său planetar. înscris în corpul său divin. Prin urmare. însutit mai fericit este cel care nu vorbeşte de rău pe aproapele său şi nespus de fericit va fi în viaţa viitoare. va rămâne întipărit în această arhivă a Cerului.fenomene meteorologice. înscris cu litere eterice.punând în acţiune voinţa noastră şi o atenţie deosebită . Din cele expuse. omul care se va sili să nu greşească deloc cu gândul. depozitată în materia divină a spiritului. Aşadar omul face cele mai multe greşeli cu gândul. dojenit. Tot pe veci au rămas înscrise imaginile lor şi în materia eternă.orânduitorul vieţii oamenilor . Acesta e comandamentul. Cele mai multe planuri ale omului sunt de răzbunare. tot ce a suferit. cu toate actele. Dacă vrem să reprezentăm raportul dintre cele trei categorii de acţiuni omeneşti dintr-o zi. Ştim că gândurile creează facultăţile. ne aduc la cunoştinţă adevărul că omul poartă cu sine. caracterul şi facultăţile sale. suferinţele şi pierderile întâmpinate.000 pentru cele cu gândul. în capitolele precedente.care au darul divin de a citi memoria eterică a Pământului.purtat de persoana respectivă. De dimineaţa până seara. tot ce a dorit şi simţit în lunga lui serie de vieţi pe diferite planete. pe care le citeşte. unde sunt înscrise faptele. S-ar părea că ceea ce relatez sunt simple afirmaţii. iar atunci când dispune de un instrument mai grosolan nu poate face decât lucrări comune. Lancelin etc. O afirmaţie de acest fel . dorinţele şi gândurile sale. Clarvăzătorul nu face decât să urmărească înşirarea panoramică a locurilor şi evenimentelor prin care a trecut o persoană. au descris una sau mai multe din vieţile lor trecute. încât îi uimeşte pe cei din jur. Acestor persoane li s-a zis că au darul clarvederii.privesc în marea Carte a Creatorului şi citesc trecutul duhului pentru a-i stabili programul viitoarei sale vieţi pământeşti.a cărei valoare este incalculabilă pentru reformarea comportării omului şi a concepţiei sale de viaţă . Iată de ce trebuie să fim atenţi mereu la gândurile. adormite de magnetizatori. într-un cuvânt destinul din viaţa sa următoare. care doresc să-i lumineze pe fraţii lor pământeni. Cu toţii privim cerul. simţit şi făcut omul. Clarvăzătorul vede tot ce a făcut persoana respectivă în viaţa sa. Ei bine. felul de viaţă. în care gelozia se ţese cu invidia. de probe şi experimente. membrii Juriului suprem . când ne culcăm.degajat din persoana care 1-a purtat . de la început şi. există persoane . Am citat cazuri în care unele persoane uşor sensibile. iar facultatea lor a fost numită psihometrie. Mai toate au ca bază personalitatea noastră. am arătat câteva din experimentele unor specialişti în această materie .întrupări ale unor entităţi spirituale evoluate . Ştim că suntem chemaţi . în majoritatea cercurilor de revelaţie existente pe pământ. Formele gândurilor care pluteau prin spaţiu au pierit demult. Bouvier.să ducem o existenţă liniştită. locurile pe unde şi-a desfăşurat viaţa. . omul poartă cu sine arhiva în care se află înregistrate toate vieţile sale umane. Ele s-au fotografiat pe această materie ca pe o placă fotografică. In aceste profunzimi abisale ale Cerurilor se găsesc toate clişeele a tot ce a fost odată sau tot ce a gândit. presupus a fi ofensat sau micşorat. maree. războaie. Ele mai rar sunt de laudă sau cu un fond de iubire. Uneori descrierea este atât de exactă şi de amănunţită. relaţiile avute cu alţii.Rochas. împrejurările. cataclisme. Fotografia sau eterul ce însoţeşte obiectul . Cât timp va trăi Pământul şi cât timp va exista acest univers. Gibier. entităţile spirituale misionare. sentimentele şi dorinţele unei persoane care nu este de faţă. Ea are nevoie de verificări. până la sfârşit.călăuzeşte spiritul clarvăzătorului până la clişeele înscrise în Cer. ego-ul nostru. tot ce a gândit un om. dar nu vedem imaginile din această arhivă. Pentru a găsi cărarea către Arhiva Cerului. Tot ce s-a petrecut în noaptea veacurilor pe pământ . . se înţelege că atunci când entitatea spirituală are un instrument fin la îndemână poate realiza opere delicate. pasiunile. am atribui numărul 1 greşelilor cu fapta. gândit. împrejurările prin care a trecut. Fericit este omul care nu greşeşte cu fapta. dar imaginea lor.

el se va naşte într-o ţara. fiinţe care vom contribui la progresul a tot ce ne înconjoară. neinteresându-i ce va fi dincolo. Acestea ne îndeamnă cu toată puterea să intrăm în stăpânirea lucrurilor plăcute. duhul se obişnuieşte cu asemenea gânduri. o nouă dispoziţie spre mai bine. în mod fatal. în viaţa următoare. pioasă. pentru ca în fiecare viaţă să adăugăm la cele câştigate într-o existenţă precedentă o nouă facultate. să obţinem bani. în viitoarea noastră reîntrupare. Materia eterică . cele comune provocându-i durere. la formarea unui corp planetar mai delicat sau mai grosolan. dintr-o viaţă în alta. în mediul în care dorinţele din existenţa sa precedentă vor putea fi satisfăcute. Entităţile spirituale bătrâne fiind întrupate doresc şi ele ceea ce este în legătură cu viaţa fizică — întrucât şi ele sunt oameni — dar mai presus de toate urmăresc cu nesaţ ceea ce înnobilează sufletul. toţi doresc să se înalţe în ochii semenilor săi prin glorie. foarte puţini. pe scurt . Să nu ne mai mirăm atunci de ce unul prinde înţelesul unei expuneri mai repede şi altul mai greu.Prima carte să ne străduim să treacă prin mintea noastră gânduri generate de preocupări ştiinţifice. încât la viitoarea reîntrupare venim cu ele. cu toţii alergând să-şi satisfacă pântecele cu cele mai scumpe şi felurite bunătăţi. tendinţa de a-şi realiza şi pune în practică gândurile. să ne ridicăm mereu la cuminţenie. Gândind astfel mereu se naşte în spirit. care comportă noţiuni abstracte. din ce în ce mai imperios. case. la înţelegerea că totul din jurul nostru este Divinitatea manifestată.fină sau grosolană . Gândind mereu la probleme înalte.va determina după părăsirea vieţii terestre. intensificăm într-o asemenea măsură aceste gânduri. arătând o blândeţe ce cucereşte. conducem spre o viaţă tihnită. degradate şi pervertite de corpul nostru planetar. a epilepsiei şi în general a tuturor bolilor nervoase. în viitoarea lui reîntrupare. Cred că oricine a urmărit aceste rânduri. case de prisos etc. renume. care cere^satisfacţia năzuinţelor sale terestre. Pentru că dorinţele înscrise în corpul planetar trebuie realizate cândva. simţăminte superioare sau inferioare. după moartea biologică. bucurii ori mâhniri. de ce unul are dispoziţii filosofice şi altul nu se poate ridica de la gândirea comună. Dacă a fost stăpânit de dorinţe lumeşti. Ajunşi în spaţiu. de ce unul e dispus să înveţe mai repede algebra. Acesta este mecanismul urcuşului spiritual pe scara existenţei terestre. viitorul său trup se va forma incorect. corpul nostru planetar va aspira dm atmosfera eterică a pământului materie vie inferioară. va căuta să se nască acolo unde aceste forţe vor fi cheltuite. şi aşa mai departe. dureri sufleteşti ori fericire. omul se va naşte. oferindu-i-se posibilitatea să se ridice mai sus şi să-şi realizeze dorinţele superioare. prin constituţia sa. onoruri şi vanităţi efemere. A doua categorie de energii desfăşurate de om în viaţa sa pământeană sunt dorinţele. întrucât aparţine globului pământesc. ştergând lacrimile altora. iar celălat nu şi le poate însuşi. Corpul nostru planetar se formează în funcţie de calitatea şi puritatea dorinţelor noastre. sub forma unor daruri înnăscute. spiritele bătrâne stau deoparte şi duc o viaţă retrasă. fetusul din pântecele mamei sale. în faza actuală de evoluţie. moşii. indiferentă faţă de lux. automobile costisitoare. duhul va influenţa. şi de aici la înţelepciunea îngerească a sfântului. care abia urcă scara spiritualităţii. venim cu porniri ori facultăţi care uimesc pe toţi cei care le constată sau aud de ele. filosofice şi artistice. Prin bunătate întărim toate facultăţile divine care zac adormite în scânteia noastră şi devenim entităţi spirituale luminoase.către tot ce aparţine vieţii pământene. cauzele unui sistem cerebral slab. Venind la o nouă întrupare. spre o mai mare înţelepciune. de lumina înşelătoare a vieţii terestre. Acesta este înţelesul progresului nostru mental. corpul nostru planetar aspiră materie planetară de cea mai fină calitate. potenţial. Puţini. ştiind că sunt spirite tinere. Un coip planetar cu metehne va determina formarea unui corp vital slab. căutând să-şi îmbogăţească mintea cu noi cunoştinţe.126 Din tainele vieţii şi ale universului . bijuterii. determinându-1 să ia o formă incorectă. povăţuindu-i şi ajutându-i pe semenii lor. Aşadar dorinţele contribuie. Dacă ne fură poftele către îmbrăcăminte luxoasă. familie şi mediu civilizat. Dacă omul va persista multă vreme pe această cale nesocotită. Dacă ne . înţelege că numai astfel se ridică omul din întunericul minţii sălbaticului până la lumina minţii savantului. prin urmare suntem fraţi. cu puteri uimitoare. care va conţine. risipite. Dorinţele sunt aspectele voinţei spiritului. iertând greşelile celor care le fac rău. Iată aşadar că după felul cum am gândit într-o viaţă ne pregătim o stare superioară sau inferioară. a viitoarelor boli. Dorinţa este motorul care ne mână spre onoruri şi plăceri de tot felul. Dacă a fost animat de dorinţe superioare. obiecte de artă etc. că toţi oamenii sunt copiii aceluiaşi Tată Creator. şi trebuie să ne iubim. Acesta este rostul existenţei noastre terestre. majoritatea oamenilor este animată de dorinţe inferioare.

In acest caz ea va fi urmărită veacuri de-a rândul în viitoarele întrupări. să ne ducă la căpătâiul unui om care zace bolnav şi n-are pe nimeni să-i dea un pahar cu apă. pagubă etc. pentru ca astfel legea divină să fie aplicată. exprimarea finală. Dacă sufletul nostru e răscolit de milă pentru acest semen necăjit. conform legii obişnuinţei. Fapta noastră nu va rămâne doar ca o expresie a bunătăţii. ni se va plăti gestul făcut în veacurile trecute. După ce gândurile şi dorinţele au găsit o posibilitate de exprimare. Or. Orice acţiune lasă o urmă nepieritoare în duhul omului. până când îl va determina. Gândurile şi dorinţele au lucrat asupra spiritului. aceste obiceiuri nu vor mai exista. în fine. până l-au determinat să intre în acţiune. rămânând în mizerie. de persoanele cărora le-am făcut bine sau rău. născându-ne în circumstanţe care ne vor provoca suferinţe fizice. să ne plătească sub forma unui sprijin oarecare material. după care va urma plata sau răsplata ei. va cheltui din averea copiilor în folosul său. Or dacă acest om nu are o conştiinţă înaltă şi o inimă miloasă. Fapta aceasta ne leagă de fratele nostru şi în existenţele viitoare. tradusă prin fapte. Toate faptele exercitate asupra fiinţei sau bunurilor unui semen. Dacă repetăm mereu aceeaşi acţiune. Când nu se va aştepta. precum şi în Arhiva Cerului. Cu alte cuvinte. după care încetează de a mai fi o forţă. ori cu sufletul. aceste fapte se vor transforma în cauze noi. de încurajare. Noroc că această stânjenire nu durează decât atât cât durează trupul care contractase acest automatism. nu vor mai exercita nici un imbold asupra spiritului. căci şi-a legat existenţele sale viitoare de soarta acestor moştenitori nefericiţi.acţiunile unora asupra celorlalţi. un om îl roagă pe un frate să accepte îngrijirea copiilor săi şi administrarea averii lăsate. negăsindu-şi echilibru decât în ziua împlinirii lor. convieţuirea sa cu alţii aduce cu sine neapărat influenţe reciproce . o barieră celorlalte manifestări ale ego-ului nostru. . Acţiunile noastre sunt rezultatul unor cugetări şi dorinţe. ne vom bucura în viitor de un destin favorabil sub aspect material. sau mizerii materiale. De orice natură ar fi fapta. îmbrăcăminte. să-1 îngrijească. în fine. până când. care nu se sting veacuri peste veacuri. cu fiinţa sau trupul. care va lucra asupra sa. în alte existenţe. şi-i vom ridica moralul printr-o vorbă duioasă. ea va trebui neapărat să-şi găsească satisfacţia. Aceste acţiuni pot folosi sau dăuna persoanelor cu care el vine în contact. Numai prin această faptă a lui destinul a fost satisfăcut. faptele noastre de tot felul . se va realiza. un mod de realizare. vom avea un destin deplorabil. Se poate întâmpla ca mila şi iubirea noastră. Tocmai prin faptul că au avut loc cugetări şi dorinţe. Dorinţele sunt forte. care îşi vor cere dreptul de a se manifesta şi înfăptui cândva. destinul se mai făureşte şi cu ceea ce fâptuieşte omul în lumea fizică. fericindu-i sau nenorocindu-i. determinând felul nostru de viaţă în viitoarea reîntrupare.din copilărie şi până închidem ochii . devine automată. Simţindu-se pe patul de moarte. Or un asemenea automatism pune în general un zăgaz. Dacă am ajutat pe plan material. asupra omului intern. va fi deposedat. în vecii vecilor. să conducă spiritul spre realizarea sa. a unor cauze — gânduri şi dorinţe produse în existenţa anterioară. ci va naşte o legătură karmică între noi. Atunci va învăţa lecţia amară: omului nu îi este îngăduit să ia din bunul altuia. care vor deveni forţa creatoare a unor efecte noi. în veacurile ce vor urma. într-una din existenţele viitoare. Aceste acţiuni pot fi în legătură cu bunurile pământeşti. omul se va simţi nefericit. Cu alte cuvinte. conştiinţa că toţi oamenii suntem copiii aceluiaşi Creator. Omul este o fiinţă sociabilă. de un altul. va produce o nouă durere. Să vedem acum modul cum faptele noastre ne leagă. datoria achitată. Să luăm şi un alt exemplu. De exemplu aflăm că un coleg de şcoală este în mare nevoie materială. se înscriu în corpul nostru divin. pe viitor. o pasiune. tocmai când vom fi mai singuri. ea se încetăţeneşte în fiinţa noastră trupească. înseamnă că acţiunile sunt efectul. să nu poată fi împlinită nici în noua întrupare. Ca probă a acestei afirmaţii este faptul că fiind izolat. că este literalmente muritor de foame. mai lipsiţi de căldura sufletească. La crearea viitorului corp fizic. lucruri necesare. împiedicându-le sau favorizându-le evoluţia. dorinţele sunt forţe care-1 fac pe om capabil să realizeze un obiectiv. la rândul său. ne vom duce şi-i vom da bani. Dar dacă exprimarea. să-i şteargă lacrimile şi să-i amintească adevărul că nu e singur pe lume şi că Tatăl nu 1-a părăsit. Dacă am fost pentru semenul nostru cauza mizeriei sale materiale sau fizice. Astfel de exemple se pot înşira în sute şi mii de chipuri.lucrează asupra noastră şi a celor din jurul nostru. acest om va fi urmărit pentru fapta sa. pentru că noul trup nu mai are nimic comun cu corpul fizic din întruparea trecută. deşi va fi înconjurat de toate înlesnirile vieţii.Destinul omului 127 In anumite împrejurări se poate întâmpla ca o dorinţă.

pentru că s-a bucurat de bunul altuia. cunoscătoare a marii legi evolutive. bucură un nefericit. sau chiar dacă trăiesc în aceeaşi ţară. Aşadar ele îşi făuresc singure programul vieţii viitoare. Trecând din lumea eterică în cea fizică.între fapta fizică şi motivul care a determinat-o. Cei doi factori . omul se va bucura pe viitor de o viaţă înlesnită din punct de vedere material.motivul este precumpănitor faţă de fapta produsă. încât revenind în viaţa viitoare. întrupându-se până când va şterge toate . Pentru o înţelegere mai clară. creşterea şi educarea copiilor orfani. va fi ocolit mereu de lume. într-o viaţă sau în mai multe. dorind să se dezrobească 1 de cătuşele greşelilor din trecut. această orânduire se face cu oamenii aflaţi pe treptele inferioare ale scării evoluţiei spirituale. din destinul lor. o anumită cantitate. al destinului nostru. pe când ştia de legile care duc la splendorile negrăite ale vieţii spirituale. Dar omul se va simţi ca un parvenit. să luăm trei exemple. Prin urmare. omul revine mereu la viaţa terestră. producem când bine. măcar temporar. 3. Dar. din totalul greşelilor. lasă un imobil pentru adăpostirea. Se poate ca aceste persoane să se fi întrupat odată cu noi. Aceşti îngeri. bună sau rea. dar pentru că a produs pagubă. E posibil ca în timpul întrupării noastre actuale să nu se fi întmpat persoanele către care am contractat datorii. caută să-şi ia o porţie cât mai mare. iar motivaţia . pentru ca anumite obligaţii din marea noastră datorie să fie achitate. se pot afla într-un alt nivel social.vanitatea şi mândria. Dar funcţionarul incorect a fost lovit în existenţa sa materială. motivul are o putere mai mare în orânduirea viitorului destin. de mândrie. Ei conduc spiritele la reîntrupare într-o anumită naţiune. clevetirile răspândite ori gândurile urâte cu care am umplut spaţiul. Un om bogat.umilinţa. Va fi mereu umilit. urmează că vom reveni de mai multe ori la viaţa fizică.o existenţă îmbelşugată. va trebui să guste neapărat. lipsa prin care a trecut fratele său. pe care ne-o dau spre achitare într-o întrupare. dar potrivit destinului lor. Nu i-a impus nimeni. în vederea bunului mers al instituţiei. pentru a se ridica în lumina Cerurilor. fără să existe posibilitatea unui contact între noi. alegând-o acolo sus. tot aşa. Este o faptă foarte frumoasă. de vanitate. De regulă. într-un trup şi într-un moment favorabil pentru achitarea datoriei încredinţate spre plată la pornirea într-o nouă viaţa terestră. după aptitudinile câştigate de duhul respectiv. După cum făcând binele a recoltat binele. în viaţa sau vieţile precedente. îngerii combină o mulţime de dispoziţii fizice şi sufleteşti. Motivele pot fi multiple. Dar să nu pierdem din vedere că motivul va avea un rezultat hotărâtor în destinul viitor al omului.îşi vor produce fiecare efectul lor. să se recomande atenţiei lumii. adresându-le fraţilor noştri. care sunt atribute sufleteşti. legături karmice.acţiune şi motiv . se miră de atâta nefericire şi datorită neştiinţei sale se revoltă: „Cu ce am greşit Doamne de sunt atât de pedepsit?" A uitat sărmanul că singur şi-a ales această viaţă sfâşietoare. fostul director se va reîntrupa cu dispoziţii sufleteşti prin care va fi ordonat. 2. bietul spirit a uitat totul. nici chiar Creatorul.acţiunea şi motivul . cel care a produs răul va recolta răul. a înşelat o viaţă întreagă. 1. Pentru motivul de a fi corectitudine în viaţa oamenilor. pentru ca odată şi odată să venim în raport direct cu toţi cei faţă de care suntem datori cu reparaţii. şi alta motivul. Dar vreau să subliniez . Dar omul nu a făcut acest gest doar din milă. Acrul prin care atâţia copii nefericiţi vor fi scăpaţi de mizerie. nu putem plăti dintr-o dată toate faptele rele. Entităţile spirituale mai bătrâne. şi orânduiesc astfel ca întruparea să aibă loc într-un rang social. Motivul a fost lăudabil: să fie un exemplu şi să stabilească ordinea în instituţie. în mijlocul luxului şi al comodităţii sale. carte Urmările karmice sunt independente de motivul care ne-a decis să facem o faptă oarecare. Din ce a furat şi adunat. Aş putea spune că dintre cei doi factori . achitându-şi mai repede datoria adunată în timp de mii de veacuri. liniştit şi mulţumit de el şi starea în care se află. Cum suma greşelilor adunate veacuri nenumărate este foarte mare. creşte un copil orfan. faţă de atâtea persoane din jurul nostru.128 Din tainele vieţii ţi ale universului . şi cum ea nu se poate achita într-o singură viaţă. prin care să ne achităm datoria faţă de ele. care va aduce roade karmice. de a căror vechime şi evoluţie nu avem nici o noţiune. urmând ca restul să fie plătite în vieţile următoare. Cum legea Justiţiei divine trebuie împlinită. va contribui ca în viaţa sa viitoare să se bucure de o existenţă şi mai îmbelşugată decât cea actuală. Un om a furat. când rău. devenind oameni cu un rost în societate. directorul îl dă afară pe un funcţionar incorect. şi totuşi inima sa nu a murit cu totul în faţa milei. Vedem că fapta a adus consecinţele sale . aleg din lista cea mare. cât mai dureroasă. cu rolul special de a regla şi stabili ordinea achitării datoriilor contractate de duhurile umane. chiar dacă a fost împins de motive altruiste. ajută o văduvă. Ajutându-şi semenii. s-au întrupat în alte ţări. izolarea şi dispreţul fiinţei sale. inevitabile în vieţile sale viitoare. în lumea spaţiilor există entităţi spirituale strălucitoare. şi când mizeria.Prima. prigoana şi o viaţă plină de dureri şi lacrimi îl copleşesc. ca o consecinţă a mândriei sale de altădată. ci împins şi de un gând ascuns. lipsindu-1 de pâinea cea de toate zilele. au adus consecinţe sufleteşti . una este fapta comisă. şi va trece prin paguba cu care îşi păgubise odinioară semenii. având multe proprietăţi. în viaţa trecută aruncând pe drum un frate de-al său.

Pe parcursul noii existenţe terestre duhurile îşi achită datoriile acumulate una faţă de cealaltă. se condamnă. omul adevărat. înţelegem că trapul nostru. Destinul colectiv In existenţa sa terestră.care va naufragia. în bine sau în rău. de care este legat prin trecutul său. acuzatorul. se judecă. dori şi face ca viaţa sa viitoare să fie mai uşoară. la rândul său corpul vital a fost construit conform corpului planetar. sau va face ca facultăţile sale viitoare să fie şi mai reduse. Pentru neştiutori. prin bucurii comune. revoluţie. asemenea împrejurări par născute „din întâmplare". viaţa sa şi mai tristă. este clădit după calităţile corpului vital. iubire şi sprijin până la sacrificiu. duhul acestui copil a făcut un mare bine unui om. un trup sănătos şi o înfăţişare atrăgătoare. însă vor scăpa toţi cei nedestinaţi acestui fel de a pleca din lumea fizică.pentru a forma un tot unitar. Se vor îmbarca pe acelaşi vapor .fostul filantrop. Deşi încătuşat şi mărginit în această viaţă. să nu aibă copii şi totuşi să-şi dorească. mai liberă şi cu puteri mai mari. corpul vital este făurit conform anumitor datorii pe care le avem de plătit din lista mare a greşelilor noastre. împiedicând ajungerea fluidelor superioare până la el. Pământul. Omul revine mereu în trap. după cum i-au fost faptele din viaţa trecută. Astfel. ura din alte vremuri se va şterge prin iubire.Destinul omului J2g greşelile adunate în trecut. se mărgineşte sau se înalţă în puteri spirituale. va lucra în această temniţă pe cât îi va permite lumina şi spaţiul ei. neavând în destinul lor datorii de plătit printr-un accident . cu un sistem cerebrospinal mai fin ori mai redus. Acest seism îl va aduce la o altă ^concepţie. spiritul poate gândi. trăind acum ca fraţi. cutremur. să treacă printr-o moarte violentă. va lucra cu facultăţile sale făurite prin gândurile de altădată. om bogat. Un copil se naşte într-o familie săracă. fiind puşi în situaţia de a pieri brusc din existenţa lor fizică. dau copilului. care îi pune acum la dispoziţie întreaga avere. într-o viaţă precedentă. judecătorul şi victima sa proprie. educa şi creşte ca pe copilul său. îi este hărăzit să dispună de o mare avere. ducându-şi viaţa fără să ştie nimic despre marile scopuri ale Divinităţii. vor merge la un teatru. când gândurile şi vorbele au creat în preajma sa o lume nevăzută. incendiu. şi aşa mai departe. Când faptele sale rele s-au acumulat prea mult. acesta conform corpului mental. sisteme şi aparate . prin ereditate. îşi primeşte răsplata faptei din partea datornicului său de odinioară. printr-o moarte violentă în război. Să luăm un exemplu. destinul său este astfel alcătuit încât viaţa trupească să-i fie brusc curmată. omul va fi smuls din seria nesocotinţelor sale. la o altă înţelegere a adevărurilor. bogătaşul îl place nespus de mult şi îl cere de la părinţii săi săraci pentru a-1 adopta. Corpul nostru vital va fi construit de spiritele constructoare. vor fi adunaţi într-o zi la un loc. Acest corp fizic va fi o temniţă pentru bietul spirit. care 1-a scos din mizerie pe actualul bogătaş. El face greşeli. Copilul . catastrofă feroviară etc.ca într-un tipar sau model . Deşi copilul s-a născut în sânul unei familii sărace. Omul este împricinatul. trenul lor va deraia. Astfel omul. Destinul cere desfăşurarea evenimentelor după modul cum era conduita omului în trecut. pe care acum destinul 1-a adus să se nască în preajma acestei familii. Justiţia divină se aplică fără greşeală şi fără îndurare. născându-se în locurile unde sunt întrupate duhurile cu care a contractat cândva legături spirituale. în funcţie de calitatea materiei mentale acumulate şi în funcţie de sentimentele frumoase sau urâte de care am fost animaţi în viaţa trecută. de spiritele executoare ale legii destinului. a legilor. unde vor fi carbonizaţi de un incendiu etc. De asemenea. îşi construieşte temniţa pedepsei sale. Toţi cei desemnaţi de Forţele cereşti. mai strâmtă sau mai largă. universul întreg merg în scurgerea timpului fără de sfârşit din progres în progres. omul nu cunoaşte legile care conduc universul. mai întunecată sau mai luminoasă. Văzând acest copil frumos şi inteligent. jefuirea de altă dată se va compensa prin sacrificiul şi dăruirea de acum. combină astfel condiţiile ca datornicul de altădată. Din cele expuse în acest capitol al destinului. un corp fizic cu o înfăţişare mai comună sau mai frumoasă. simţi. în felul acesta. fiind acum. a legăturii dintre el şi cauzele create de el. printr-o zguduire sufletească puternică. In jurul corpului vital sau dublului eteric. Spiritul. în vederea acestui scop. Cei din spaţiu. pe cât îi permite sistemul cerebral. naufragiu. ele fiind de fapt efectele unor cauze produse în trecut. Părinţii săi fiind sănătoşi şi fizicul lor având anumite însuşiri estetice. care îşi ia forţele necesare şi se supune destinului spiritului coborât la reîntrupare. se orânduieşte un complex de celule. ca părinte şi copil. care ajută la marea operă a Creatorului. ca soţi. ori ca buni prieteni. copleşit de povara păcatelor sale adunate din viaţă în viaţă.

o Biblie arsă pe la colţuri .viaţa noastră. îşi dădu seama că nu mai este nici o scăpare. Ca să ilustrez acest fel de expiere al destinului colectiv.sărbătoare mare printre catolici. Nimic din ce pare omului neînţeles. Aceştia vor pierde trenul sau vor renunţa în ultimul moment de a mai pleca cu acel tren sau vapor. Din această mulţime nesfârşită. mâine pe altul. în anul 1930 presa română a publicat date asupra nenorocirii petrecute în comuna Costeşti. şi în acelaşi timp călătoreşte mereu în jurul soarelui. . unde se adunau într-un adăpost de vite. Acţiunea nesocotinţei lor va trebui să aibă urmări. legea cauzalităţii nu se poate înlătura. înconjurându-1 într-un an. împinsă de legea progresului. au aprins torţe şi i-au dat repede foc. de la Cer la pământ.şi fapta bună. precum i-a iertat Mântuitorul pe călăii Săi». prin foc va pieri. spiritele acestor ucigaşi au rătăcit prin spaţiu. pitit la poalele munţilor Ceveni. Aţi iertat voi martiri. dar în realitate a fost determinat de legea cauzalităţii. voi cita un caz petrecut în ţara noastră. femei şi tineri . goniţi ca fiarele sălbatice. ca oameni trupeşti în satul Costeşti din România. Cei veniţi au înconjurat adăpostul. ştiu unde se adună. azi pe unul. şi cea rea!" Pământul se roteşte în jurai axei sale într-o zi. Vremea se scurge mereu. şi apoi cu un gest larg le dădu binecuvântarea.130 Din tainele vieţii şi ale universului . La acea epocă. denunţaţi-i». biserica de lemn. Să mergem să-i distingem». este a face un lucra plăcut domnului. şters printr-o suferinţă comună. Sub adăpost se aflau 73 de persoane. Entităţile spirituale vin valuri la reîntrupare. Au plătit fapta lor din trecut! Legea divină s-a executat. A doua zi . Aflând rostul vieţii. pe când se rugau. Predicatorul observă grozăvia. dar legea dreptăţii. a câştiga un loc în cer»-. o comunicare referitoare la acest caz. căutaţi-i şi oriunde îi veţi găsi. Totul este recompensat . de la o lumânare. iar în Săptămâna Mare. Cine omoară prin foc. graţie destinului lor mereu fericit. Iată textul comunicării: „Sunt mai bine de trei sute de ani de când prin apusul Europei oamenii se ucideau între ei. într-un mic sătuc. înălţând cu sufletul pierdut rugi fierbinţi către Cel Atotputernic. Nu departe de acest sătuc. a venit vremea să dăm socoteală Domnului de .Cuvântul Domnului nu piere. Domnul i-a adunat pe toţi la un loc. E Săptămâna Mare.bărbaţi. era un orăşel unde îşi avea sediul episcopul catolic din partea aceea. anii şi secolele se înşiră fără oprire. Aici. Cine omoară prin sabie. Un cerc de revelaţie din Bucureşti. ori de la pământ la Cer. ocazie cu care se tună şi fulgeră în contra ereticilor. pentru ideile lor religioase. Bărbaţii ţinteau cu archebuzele încărcate. Umanitatea se înşiră astfel inconştientă pe calea evoluţiei. S-a mai distras un cuib de şerpi. pe cărări pline de spini. Din mulţime se desprinse o ceată de 110 persoane . slăbiciunile şi groaza de care sufletele noastre sunt cuprinse acum. Cu vocea tremurândă de emoţie. a primit. zise: «Fraţilor. judeţul Argeş. entităţi spirituale în care se dezvoltă facultăţi divine. nu este fără rost. făcut din trunchiuri groase de lemn şi scânduri. necunoscute nefericiţilor de hughenoţi. hughenoţii au preferat să moară decât să se lepede de credinţa lor. răsar în anumite locuri şi momente. cetăţenii catolici îi urmăreau şi-i exterminau pe hughenoţii protestanţi. se furişau noaptea unul câte unul pe drumuri ascunse. au ars toţi cei 110 care au dat foc fraţilor de altă credinţă. episcopul din acest oraş spuse: «A-i distruge pe aceşti oameni este o binefacere. «Duceţi-vă. prin sabie va pieri. graţie conştiinţei lor mai devreme iluminată. în Franţa. gata să ucidă pe oricare ar da să fugă din această casă de rugăciune. oase calcinate. în Săptămâna Patimilor. s-au dus până la locul lor de rugăciune.Prima carte sau catastrofa. prin intermediul unui medium. arzând 110 persoane. între altele. sub instigaţia preoţilor. s-a ascuns o mână de hughenoţi. către un punct mai ridicat al muntelui. Bunul Dumnezeu să ne ierte păcatele. se urmează sute de mii de ani. să se roage lui Dumnezeu. Cu toate prigonirile şi suferinţele îndurate. şi să ierte şi pe nenorociţii care ne-au urmărit cu ura lor. pentru a-şi face şcoala vieţii. Sus pe munte nu a mai rămas decât o mână de cenuşă.şi prin drumuri ascunse. se ţin predici prin toate bisericile catolice. aducându-i din nou pe pământ. în preajma comemorării învierii Domnului nostru Isus Christos. s-a aprins. neavând biserică. graţie unor zguduiri sufleteşti ce au înflăcărat şi cuprins întreaga lor fiinţă. catolicii considerându-i eretici. învăluiţi în noaptea neagră şi torturaţi de actul lor nebunesc. având ca scop perfecţionarea. sancţiuni! Trei sute şi mai bine de ani. iar după un timp se întorc în spaţiu. pe suprafaţa pământului. vor scăpa ca prin minune din mijlocul unei catastrofe seismice sau a unei înspăimântătoare ploi de gloanţe etc. şi peste câteva ore se vor întruni acolo. O voce ascuţită de femeie se ridică din mijlocul mulţimii: «Eu cunosc un cuib de hughenoţi. Această migraţie intensă. Cazul se va prezenta mulţimii neştiutoare ca fiind „o scăpare providenţială".

animal şi mai apoi om. Au trecut multe milioane de ani de atunci. fiind conştienţi că orice gând pregăteşte mentalitatea şi facultăţile omului din prezent. pentru a studia opera Tatălui şi a se îndumnezei. De atunci a trecut din materie în materie. suflul de viaţă din Viaţa Creatorului animându-1 din ce în ce mai intens. Din acest moment. în felul acesta. în virtutea legii iertării. omul va răspândi către anumite persoane bolnave. Atunci. până va ajunge la perfecţiunea finală a evoluţiei terestre. Aceşti oameni se desprind din cursul general al ^evoluţiei. întinde şi celălalt obraz. întinde şi celălalt obraz". a ajuns la momentul fericit în care să înţeleagă că deasupra tuturor lucrurilor există legi inflexibile. pentru ca astfel să distrugă forţele ce se opun mersului omenirii spre perfecţiune. va trebui expiată. nu trebuie să răspunzi cu o altă palmă. Tot astfel poate lucra forţa iubirii contra forţei urii. Marile Lumini cereşti ne recomandă pentru fiecare greşeală comisă cu gândul. Ca să nu mai continue această înşirare de cauze şi efecte. de când omul a plecat din Sânul Creatorului şi a venit în sfera creaţiilor. dar şi mai greu este de aplicat. dăraindu-le sănătate şi eliberându-le din adâncul mâhnirii în care au căzut. vor fi mai pioase. Când îşi termină omul existenţa terestră? Sunt miliarde de veacuri. Va muri şi se va naşte şi de acum înainte. E greu de înţeles înălţimea acestor cuvinte ale Luminii lumilor sistemului nostru solar. urmat de un alt sunet a cărui limită inferioară de vibraţie corespunde limitei superioare a primului sunet. că vor fi iertaţi în aceeaşi măsură în care au iertat. A fost o formă subtilă . în acest fel vor dispune de forţe mai mari decât fraţii lor. iar acum este în mijlocul unor vieţi superioare. Omul va şti că minciunii care cutreieră spaţiile trebuie să-i opună foiţa adevărului. omul drept va ajunge la tăcere şi pace. al cărei efect îl vei culege cândva. asemenea unui soare dătător de viaţă şi lumină. ducându-şi o existenţă vecină cu a unui animal. este efectul cauzei produsă de tine într-o altă întrupare. trăitor pe un glob. Tu. vorba sau fapta. dar mai ales pe cele din vieţile viitoare. Graţie voinţei sale. supus la flacăra durerilor şi a suferinţelor de tot felul. vor exprima în viaţa lor terestră doar blândeţe şi iertare. A fost rând pe rând piatră. la înţelegere şi cunoaştere. din ziua când se străduieşte să repare trecutul şi să-şi amelioreze viitorul. pornind hotărâţi la corectarea defectelor şi la întărirea pârtilor bune. mai fericite iar progresul său spiritual va fi din ce în ce mai accentuat. Mii de veacuri a durat până când omul. El va şti că împotriva forţei gândurilor egoiste. căci în acest caz generezi o cauză. Ştiind că totul are urmări. Conştiinţa i se luminează din ce în ce mai mult. El va şti că forţa rugăciunii.j/ înţelegând legea binelui şi a iubirii.ca materia astrală. e nevoie să răspândească mereu foiţa iubirii şi a unirii.ca gândul. necăjite şi disperate. acumulând în fiinţa lor materii mai fine. aceşti oameni îşi analizează firea. Acest fenomen poartă numele de interferenţă'. poate consola o pierdere sau întări un suflet. să le „interferăm" cu gânduri şi fapte izvorâte din iubire. la armonizarea şi echilibrarea forţelor sale. El va face ceea ce realizează şi fizicianul. 1 Orice gând sau acţiune benefică va anihila pe cele malefice înregistrate în Arhiva cerească. oricât de redusă ar fi. îşi va îmbunătăţi mereu destinul şi va îndulci soarta altora.forţele şi materiile binefăcătoare . prin suferinţe atroce. vor urma conştient şi ştiinţific o cale spirituală. omul trece în sfârşit la partea a doua a existenţei sale terestre. îşi recunosc caracterul şi slăbiciunile. în mijlocul unei civilizaţii ce pare a-1 duce mereu înainte. pentru ridicarea celor de sub el. din ziua când omul s-a convins că există legi ce conduc existenţa universurilor. care ai primit palma. plantă. şi la întretăierea acestor două forţe sau vibraţii se produce linişte. dar vieţile lui se vor scurge mai lin.Destinul omului . le va înconjura cu fluide benefice şi luminoase. pe care mintea noastră nu le poate cuprinde. dar de această dată se botează în lumina spiritualităţii. se naşte în lume din nou. cunoscând că orice faptă rea. Sublimul nostru Domn Isus Christos a spus: „ Când unul te loveşte. el va lucra cu forţele pe care i le pune la dispoziţie Divinitatea. care dezagregă materiile şi tulbură armonia din natură.poate ameliora sau vindeca o boală. valul rugăciunii sale. care emite un sunet de o anumită vibraţie. . din neştiutor ridicându-se. la eliberarea sufletului de sub influenţa nefastă a forţelor distrugătoare. cele două sunete se vor întâlni. ce cheamă din spaţiu lumină . a fost o fiinţă şubredă . Prin urmare. păşind grăbiţi să-şi termine cât mai repede şcoala pământului. El a dorit să spună: palma primită acum e palma pe care ai dat-o odată.

Motorul acţiunilor omului este dorinţa. Dar cum e posibil să trăiască omul fără dorinţe? Dorinţa face parte din însăşi făptura noastră. în fine. Rugăciunea este antena pe care o întinzi spre Infinit. cu materia primordială a Creatorului.curat şi simplu. ca să-şi împace nevoile organismului. la fiecare întrupare. până vei ajunge de unde ai plecat. Ai plătit scump. dar ai pierdut legătura cu sferele subtile. înţelege că este necesar să se îmbrace . Sub imboldul ei. Nu uita să priveşti şi Cerul. sub formă de spirit. nu se mai supără. hrană .omul duce o viaţă modestă. un vierme ori un animal mai cărnos. înscriind din nou în cartea destinului tău greşeli peste greşeli. sub biciuirea ei. O astfel de viaţă. foamea îl determină să se ridice. Insă foamea începe să-1 îmboldească. Cu timpul. spre ziua existenţei spirituale. în cadrul aceleiaşi vieţi. glorie. căci ştie că deasupra tuturor planează . dorinţele sale devin din ce în ce mai pure. să dorească. în bunătatea nesfârşită a Creatonilui. un egoist feroce. iubeşte tot şi Duhul Celui nevăzut. sub imboldul dorinţei. pentru a se coborî fluidele divine ce te vor întări şi ferici. Omule. Ai suferit veacuri peste veacuri. ajută cu fapta sau gândul umanitatea. se pare că abia achităm din destinul nostru o greşeală din trecut.care ne îmbie la posedarea diferitele lucruri. renume. Se naşte în el dorinţa de a-şi procura ceva de mâncare ca să-şi potolească foamea. se dezvoltă în fiinţa sa facultăţi mentale ce tind spre realizarea celor dorite. din existenţă în existenţă. şi aşa mai departe. Când şi-a astâmpărat foamea. de podoabe scumpe. în tot cursul acestei vieţi. retrasă. din lenea sa. ducând o astfel de existenţă vei avea multe ocazii să te încredinţezi prin simţurile tale interne.scara ce te ridică în sferele sublime ale vieţii veşnice. spiritualitate. hoţ. posezi multe din secretele naturii. în preajma Luminii infinite.ne poate elibera din cătuşele vieţii pământeşti. în peştera întunecată a trupului. cu legile divine. că facem altele noi.casă. să sufere. De atunci. o rădăcină. în această continuă evoluţie. neînţeleasă de cei mulţi. Se roagă pentru iertarea greşelilor altora. De acum vei duce o existenţă de spirit. că trebuie să aibă un adăpost . el înţelege să-şi facă cât mai conştiincios datoria de soţ.132 Din tainele vieţii şi ale universului . glasuri şi melodii divine. terminându-ţi existenţa tristă în această vale a plângerii şi suferinţei. prin revelarea unor fenomene. omul caută să-şi creeze o existenţă mai bună . în viaţa eternă a spaţiilor. Aşa fiind. la luminile ei sclipitoare. Cât timp însuşirile divine dorm în scânteia din om. prin sufletul tău. să se zbată. are ca rezultat ştergerea greşelilor trecute şi evitarea altora. această fericire. pentru ca prin aceste acţiuni să scoată din somnolenţa lor facultăţile sublime. mai spirituale. Cu alte cuvinte . îl învaţă să rabde. mai apoi barbar. cunoşti destul de bine materia fizică şi legile ei. devenind din ce în ce mai luminată. ea este o formă a voinţei şi voinţa este cârmaciul vieţii noastre în veşnicie. dar pare ţintuit locului. omul e scos din inerţia sa. Cu toate acestea. pe toţi din jurul său. asemenea unei sfere strălucitoare? Răspunsul vine din antichitatea profundă a umanităţii: când nu vei mai avea nici o dorinţă terestră. Astfel vei ajunge la ultima sau penultima ta întrupare aici pe pământ. supus totuşi legii evoluţiei. încetul cu încetul. Dorinţa ne ridică mereu. la obţinerea unor plăceri şi stări sociale . nu se mai teme. mai just apreciatoare a lucrurilor şi fenomenelor. Ai trecut cu bine lunga ta evoluţie pământeană. iartă celor nesocotiţi. încetul cu încetul. până va găsi ce să mănânce. Consecinţa unor astfel de vieţi este ajungerea la eliberarea spiritului din cătuşele ce-1 reţineau legat de pământ. aici sau pe o altă planetă? Când vom ajunge să ne ducem traiul în spaţiile infinite. spre^nivele superioare. Dacă lucrurile stau astfel. să caute un fruct. ani de-a rândul şi vieţi după vieţi. avar. să umble. Te vei înălţa în zările albastre unde vei duce o viaţă fericită şi veşnică. nu uita rugăciunea . nu vei mai veni pe acest glob. Aşadar. este nevoie ca omul să alerge. se lungeşte din nou să trândăvească. îl face sprinten. cu însuşi Creatorul tău! Sufletul tău se desfată cu plăcerile lumii fizice. rând pe rând bandit. dar pieritoare. de chemarea la naştere şi moarte? Când vom înceta de a mai reveni în trup. Se deşteaptă la o vreme. care te legau iară de pământ. tată şi membru al societăţii din care face parte. pentru a se ridica şi ea din noaptea neagră a existenţei materiale. Astfel. îmbrăcăminte. Dar. dusă de-a lungul unei serii de întrupări.modest şi lipsit de lux. se întinde. Or dorinţa de a-şi procura hrana îi deşteaptă simţurile. a Creatorului. Priviţi la sălbaticul din junglă^ cum doarme întins la umbra copacilor. minunăţia legilor divine.Prima carte Ia seama. de pe când erai sălbatic. se constată o iluminare a conştiinţei.^ el are pe buze lauda Celui suprem. şi. respingând iluziile vieţii terestre. ai plătit mereu din datoriile contractate şi înscrise în cartea ta cerească.să-şi satisfacă o plăcere fizică sau morală. pelerinule. conştiinţa divină ce zace latent în luminiţa din fiinţa noastră. un vanitos fără seamă. în inimă mila şi blândeţea. când ne vom scăpa de legăturile pământului. omul ajunge să înţeleagă rostul vieţii. ai trecut prin toată gama amărăciunilor şi chinurilor suferinţei sufleteşti. care te vor zgudui din adâncul fiinţei tale şi vei crede nestrămutat. numai lipsa dorinţelor materiale . omule. urcând mereu treptele spiritualităţii. viaţa pământească te-a învăluit cu tentaţii şi dorinţe noi. în minte îi vine imaginea mâncării.

în a doua carte. . la care am adăugat şi din adevărurile. va vorbi doar Cerul. nntr-un material dictat timp de şapte ani . exprimă cunoştinţe şi reflecţii extrase din lucrările publicate de înaintaşii mei.133 descrierea integrală a vehicolelor entităţii spirituale umane şi a vieţii sale terestre. prezentată în prima carte. comunicate de prietenii mei cereşti. reprezentat prin cele mai înalte grade de entităţi spirituale aparţinătoare Pământului. (le >e acum înainte.cuprinzând peste trei mii de pagini .mi s-a îngăduit să extrag numai această parte. permisă a se comunica omenirii în stadiul actual al evoluţiei sale.

A DOUA CARTE .

resortul care îl va împinge la studiul acestor fenomene. pierdută în timpurile îndepărtate. încercăm să-1 convingem de existenţa lumii noastre invizibile. cea mai gravă e a duhului. Azi. îi punem în cale un medium de comunicări. cu sentimente frumoase. Conform legii divine. stârnindu-i puternic curiozitatea . Aşadar se cere un bun instrument şi o mare Lumină care să comunice. a spiritului uman. el va constitui un instrument admirabil. E drept că i-a vindecat pe mulţi de lepră. dar uimitoare pentru el. şi prin el îi predăm cunoştinţe referitoare la lumea cerurilor. a spiritului. şi boala ei se manifestă prin pervertirea legilor Tatălui ceresc. căci pentru lumea imorală coborâse pe Pământ. în general. aţi fi văzut acolo că şi scânteia se poate îmbolnăvi. dacă un medium este un om corect. dar această condiţie nu este absolută. a dat vedere orbilor şi grai muţilor. nu ne mai întrebau pe noi. Mulţi bolnavi aflaţi în Palestina au rămas nevindecaţi! Aşadar. Aceasta este cea mai de seamă condiţie. In fine. unde. căutăm să introducem pe discipolul nostru în ştiinţa pierdută din veacurile apuse. pentru ca ei. albinele Cerului. ci să îndrepte starea de imoralitate a omenirii. coboară marile entităţi spirituale. să le aştearnă pe hârtie şi să le transmită mai departe aleşilor sau ucenicilor lor. când el s-a adâncit suficient în aceste studii. Nu aceeaşi exigenţă se cere şi din partea mediumului. Fiul Tatălui divin. O facem bucuroşi pentru luminarea voastră. când cei aleşi întâlneau un fenomen necunoscut. In epoca actuală. o nouă linie de conduită omenirii. Isus Christos. De aceea suntem nevoiţi să alegem din mulţimea omenirii pe cei coborâţi în lume cu misiunea de a fi răspânditorii luminii lumii noastre. stătea El de vorbă numai cu cei morali? Fugea El de cei imorali? Pe aceştia căuta El să-i îndrepte. Mediumitatea sa nu este în raport cu moralitatea sa. păstrau cu grijă aceste scrieri. cunoştinţa Adevărului. Se poate îmbolnăvi trupul. entităţi spirituale libere. Imoralitatea este o boală a scânteii. căutăm să refacem ştiinţa ascunsă din noaptea timpurilor. şi punându-le în cale un bun medium de comunicări sau făcându-i pe ei mediumi auditivi. sau primeau răspuns la anumite întrebări referitoare la problemele vieţii. Dintre aceste două boli. ca să-i vindece. O dată pornit în cercetarea lumii noastre. Cu alte cuvinte. la rândul lor. ci numai misionarilor coborâţi aici pe pământ. El nu venise să vindece durerile fizice. aflau explicaţia fenomenului respectiv. acte de vandalism. Isus Christos nu venise să-i vindece pe cei bolnavi trupeşte. Astfel refacem ştiinţa Cerului. Se înţelege că un duh luminos comunicând printr-un medium cu o moralitate ceva mai scăzută. dar nu totdeauna avem la îndemână instrumentele necesare. A venit să stabilească o doctrină. cereţi să vă explicăm tot ce vedeţi şi auziţi. noi. Desigur. In antichitate. dar se poate îmbolnăvi şi duhul. decât sufletelor pure. ci se duceau la biblioteca sfântă. ca nu cumva să se piardă sau vreun ochi indiscret să le citească. dar la urma urmei El nu venise pentru aceste semne care arătau Divinitatea Sa. va suferi mult. De atunci au urmat decăderi. Nu se pot da perlele Cerului. mediumi de o anumită valoare. Dacă s-ar mai fi păstrat scrierile antichităţii. le spunem tot ce este necesar. lumea noastră superioară nu se pune în legătură decât cu oamenii morali. prefaceri şi răsturnări de guvernământ. Lumea Cerului caută să aducă la sentimente mai bune chiar şi pe cei imorali. şi orânduindu-le după materie şi alfabet. iar focul şi sabia le-au distrus. războaie. omul fiind om nu ştie nimic de lumile invizibile.135 Comunicări din Cer Se cere tăcere iniţiatului JVLarii preoţi ai antichităţii adunau pe papirusurile lor tot ce aflau de la noi. dar în definitiv el se achită de o misiune. Cele puţine care s-au mai strecurat de-a lungul veacurilor au fost distrase şi ele în epoca întunecată a Evului Mediu. căutând. Dar această entitate deosebit de luminoasă nu poate comunica oricui. a înviat morţi etc. căci numai strălucitoarele duhuri sunt posesoarele unor cunoştinţe înalte şi numai ele au posibilitatea să ne facă asemenea destăinuiri. în acest scop îl punem în faţa unor fenomene fireşti. iar durerea sa va fi recompensată. revelându-i din tainele cele mai înalte la care un pământean are acces. revoluţii. Tot din acele scrieri aţi fi văzut că . Dacă el se află pe o treaptă mai ridicată de spiritualitate. Dificultăţii de a găsi un bun medium se adaugă şi faptul că nu oricând o mare Lumină cerească se coboară ca să depene din ştiinţa universului.

comunicăm şi azi cu lumea trupească. Iată pentru ce am aşternut şi noi aici aceste cunoştinţe. ci numai cu dragoste şi bunătate. Noi nu avem voie să comunicăm totul şi mai ales oricui. în cercurile voastre. facem din el un fericit. Dacă găsim un bun medium. Mediumul era separat de restul lumii. şi voi vedea că cel ce posedă asemenea taine nu caută să câştige din ele. Când voi fi iarăşi printre voi. dar lor le cerem tăcere şi iar tăcere. oameni trupeşti. ceea ce azi ar constitui un incest. îl îngrijeau. într-un templu pur fluidic nu pot să-şi dea întâlnire duhurile inferioare. pentru că e mai bine să fiţi puţini dar buni. „Locul sfinţeşte omul". Acest adevăr s-a verificat în lumea voastră terestră.pentru că pe de o parte. adică face o meserie din darul său. şi căutaţi să le puneţi în practică. Dar dorinţa lor este de a împărtăşi. iar acolo unde este inimă curată şi dezinteres. cu timpul devenind o sfântă. Prin urmare.şi nu este vorba de egoism sau părtinire. împreună cu familia lui. asemenea unui spectacol de teatru. S-a întâmplat ca o femeie căzută în abisul depravării. dar tăceau. ci mai ales din slujitorii săi şi din credincioşii ce vin să îngenuncheze în faţa Tatălui. Cunoştinţele noastre le răspândim în lume asemenea unor mici seminţe aruncate într-un noian de vorbe inutile. Să-i iubiţi. nu reflectă Adevărul şi să nu-i acordaţi nici o încredere. Preocuparea principală a entităţilor spirituale înalte este studiul.în sferele inferioare . Noi coborâm şi ne spunem cuvântul numai în templele . Reţineţi bine: din moment ce mediumul cere bani. deţinătorii unor mici temple. cele comunicate de noi vor părea atât de deosebite de cunoştinţele pământeşti. în antichitate. O comunicare plătită. sau mediumul nu caută să profite din darul său. Noi comunicăm aceste adevăruri din dragoste pentru semenii noştri. De aceea trebuie mare băgare de seamă. Tăcerea este pârghia studiului. Noi comunicăm Adevărul numai din dragoste şi ca să fie răspândit printre oameni. Pericolul este şi mai mare când mediumul vostru e imoral sau lipsit de tăria spirituală. să se câştige de pe urma lor. îl acoperim cu iubirea şi protecţia noastră. la fel ca şi atunci. spre cele patru colţuri ale pământului. ceea ce nu e tocmai exact. în antichitate. tot ceea ce ştim noi. Noi nu suntem instrumente oarbe. La fel cum am comunicat şi în alte timpuri. nu este absolut necesar ca mediumul să fie moral.136 Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte boala spiritului aduce după sine neapărat şi durerea trupului spiritului întrupat. va fi acaparat de spirite inferioare. pentru a face din el un medium desăvârşit. curate fizic şi fluidic. cei de sus . Cu cât veţi tăcea mai mult. dar cei care populează templul1 trebuie să fie de o puritate desăvârşită. el rămâne oarecum paralizat şi nu-şi poate desfăşura acţiunea. din conştiinţa că totul trebuie să evolueze. Trebuie să ştiţi . citată de biserica creştină. fie coborâţi în trup. care îl vor neferici. era instruit. din cunoştinţele lor în rândul fraţilor mai mici . Concepţiile voastre morale se schimbă din veac în veac. vorbeşte alt spirit. .sunt şi răzvrătiţii Legilor tătare. căci încă nu e îngăduit să se ştie jos la voi. Noi spunem:. Aşa să faceţi şi voi. voi da crezare cuvintelor sale. fiinţe pierdute. în lumea noastră există oameni plini de o iubire desăvârşită. Totul e ca ştiinţa noastră să nu piară. pocăindu-se prin rugăciune şi resemnare. sau a perispiritului duhului liber. dar nu vrem ca din adevărurile noastre să se facă o profesie. va deveni un nefericit. modeste copii ale templelor din antichitate.iar pe de altă parte. ca asemenea răzvrătiţi sau inconştienţi să nu se furişeze pe lângă fiinţa voastră. Numai aleşilor noştri le spunem tot Adevărul. mângâiaţi şi ajutaţi pe mediumii voştri. în viaţa voastră terestră ziceţi: „Omul sfinţeşte locul".fie cei din spaţiu. Acolo unde el omeneşte este bine condus. Să nu vă preocupe numărul celor care vin în templul vostru. şi dacă prin surprindere se furişează vreunul. fără de sfârşit. avem individualitatea noastră şi scopurile noastre nu se îndeplinesc cu satisfacţii materiale.pure. ca să fie aflate de cei ce au în suflet dorinţa de a le cunoaşte.spusele şi fiinţa noastră . cu atât vi se va da mai mult. mulţimea ne va contesta existenţa . la dispoziţia oricui. Spiritul nu trebuie ispitit cu bani. pentru ca atunci când vom veni şi noi printre ei să nu bâjbâim prin întunericul neştiinţei. Planul divin este plin numai de duhuri dezinteresate. Ei nu ne trădau niciodată. cât de cât. Contra acestora este greu să rezistaţi şi veşnic sunteţi în pericoi de a cădea în laţul lor. iniţiaţii noştri ascultau fermecaţi cuvântul nostru. va veni să comunice un spirit luminos. Acestea sunt sfaturile noastre. candidaţi ai ospiciilor de nebuni. nu se îngăduie să spui în dreapta şi în stânga cele aflate de la noi. Adesea azilul de nebuni va fi ultimul său locaş. pentru a-i feri de întinare şi imoralitate. fratele lua de soţie pe sora sa. dar omenirea nefiind pe aceeaşi treaptă evolutivă. fiulare şi duhuale. dându-i tot ce avea nevoie. hrănit cu anumite alimente. tainele noastre nu pot fi strigate. intrând într-o mănăstire. în templele voastre. Spiritele superioare se îndepărtează de unde văd că domneşte lăcomia. Din ele trebuie scoase cele voite de noi şi încă şi acelea interpretate. destrupat. să-şi închine restul zilelor Domnului. încât vă vor socoti pe voi. când preoţii descopereau un medium în afara templului. Templul nu se compune numai din ziduri. Azi. îl luau sub ocrotirea lor. Ele vor studia în vecii vecilor. Acolo unde se cer bani. dar tot aici . iar acolo unde e rău condus. iubiţii noştri. Pe timpul iniţiaţilor marilor temple din Egipt.

Majoritatea oamenilor declară: „Cum să credem în existenţa spiritului? când el nu ni se arată. Pentru unii nici aceste probe nu sunt de ajuns. El va judeca asemeni oricărui om şi judecata omului trupesc este de cele mai multe ori greşită. E posibil ca această convingere să nu se îndeplinească în chiar viaţa . ia-1 pe un sălbatic antropofag din pădurile Noii Guinee şi vorbeşte-i de stilou. când de fapt în Cer el este o mare lumină. să ştiţi că acest cioban este cutare sfânt din Cer" etc. fenomene care îl pun pe gânduri şi mai apoi îl determină să le cerceteze şi să le urmărească peste tot. joacă rolul împăratului roman Nero. El nu trebuie să ştie decât de rolul său interpretat pe scena lumii. Unul va juca un rol de rege. Vă închipuiţi ce impresie penibilă ar fi printre spectatori şi în ce depresie va cădea bietul artist. oameni buni. Numai când duhul omului a atins un anumit indice de lumină şi puritate. pentru că împăratul acesta e fratele nostru. Nu ne este permisă această destăinuire. pentru că lumea cunoscând adevărul. să nu-1 blestemaţi pe Nero. ca şi animalele pe care le-au însufleţit. duhurile. nu ar mai privi cu respect la iubitul său rege iar pe omul simplu l-am face să protesteze. cerneală şi hârtie. auzit sau vorbit cu vreun spirit. Iată că în cursul piesei. Interpretarea sa este admirabilă şi redă perfect. o lume a entităţilor spirituale. Noi. în came şi oase. să-1 vadă şi mai ales să-1 pipăie. va veni deplina convingere. Să nu-i purtaţi pică pentru că acesta e rolul său. Fiecare om joacă rolul asumat. Cei care ar vrea să creadă cer probe peste probe. iar oamenii sunt actorii Aşa e orânduit de sus. când lumea este mai atentă la desfăşurarea acţiunii. le devenim sfătuitori şi deci de un . dacă nu ne aud. Ar vrea să ne audă vorbindu-le prin odaia lor. Suprafaţa pământului e scena vieţii. un individ de după culise apare pe scena teatrului şi începe să spună: „Onorat public. să se întristeze şi mai profund de starea lui nenorocită sau umilă. altul de servitor şi un altul de cerşetor. nu ne este îngăduit să venim şi să spunem la toată lumea: „Să ştiţi.mare folos în evoluţie. încetul cu încetul. Mai-marii noştri. Din acest moment. Bietul om nu distruge nimic. când nu ştim cum este. după oscilare şi zbucium. e vorba de duhurile conştiente de ceea ce fac. El te va asculta. este producerea unor fenomene parapsihologice. un soţ ideal şi tată a cinci copii". Din exemplul următor se va vedea că nu putem interveni evident în viaţa fratelui nostru întrupat. actorul X. nu trebuie să ştie de existenţa noastră. nu ne văd şi nu ne pot pipăi? într-adevăr. legea îi acordă dreptul şi ne îngăduie să-i facem cunoscută existenţa noastră. ar vrea să li se arate iubitul lor plecat.ba chiar ne ordonă să producem anumite fenomene în faţa omului apropiat de gradul de a cunoaşte câte ceva din constituţia spiritului şi a universului. judecata sa înlătură ideile preconcepute ale mediului său fizic şi intelectual. gesturile şi cruzimea lui Nero. iar când vine jos. şi de la o vreme se naşte în el ideea că poate există o lume eterică prin spaţiu. tiranul care a ucis mii şi mii de oameni. dar nu va înţelege nimic. Un artist cu renume. prin spaţiile eterate.slujitorii Săi de lumină. când cunoaşterea lumii noastre nu mai poate tulbura viaţa lor trupească. ar vrea ca o rudă a lor plecată din lumea pământească să le lase o probă scrisă pe hârtie. Omul neagă cu putere existenţa noastră. Nu orice îi este permis unui duh. entităţi spirituale ale sferelor cereşti. Legi severe ne opresc să ne facem cunoscuţi oricui. De aici rezultă că majoritatea oamenilor nu trebuie să cunoască aceste taine. dacă mai gândeşte ca noi. să facem o faptă nesocotită. Ele sunt oarbe şi se conduc. Ei nu trebuie să ştie decât de Creatorul care i-a creat şi de îngeri . Nu ştim dacă cineva a văzut. Să venim noi să spunem unui om nepregătit adevărul despre starea sa. pentru că în viaţa sa de până atunci nu a văzut şi nu a pipăit asemenea obiecte. Cu trecerea timpului. ca un prim pas făcut de la neştiinţă pentru a se ajunge la revelaţie. firea. ce constituţie are. pentru care nu există nici o lege. pentru care vom plăti. ca în general omul trupesc să nu ştie de noi.Comunicări din Cer js ? Pământul este scena. îi înţelegem şi le dăm dreptate. că acest rege este fostul tâlhar dintr-o viaţă terestră precedentă. înseamnă să-i tulburăm personalitatea. rol dictat de gradul său evolutiv şi de destinul său. ca nu cumva ochii şi urechile să-i înşele. Nouă. vă rog să nu vă indignaţi. să-i revelăm din normele de conducere şi din tainele ce ne înconjoară. Ca o primă treaptă. numai după impulsul de moment şi sub imboldul instinctului. Nu trebuie să ne facem cunoscuţi şi mai ales nu trebuie să convingem decât pe cei ajunşi la un grad de evoluţie. îşi blestemă ziua naşterii. el nu ştie ce a făgăduit maimarilor săi. Lumea uită unde se află şi pare ca vede aidoma pe acest împărat despotic. fiind un cetăţean cuminte. Cum să creadă. Omul nu trebuie să ştie ce a ştiut în Cer. iar nu de cele cu totul inferioare. plutind în jurul omenirii trupeşti. Să zicem că asistaţi la un spectacol de teatru foarte reputat. să nu creadă în ruptul capului că există. ne îngăduie . măcar că i se vorbeşte de lucruri comune. Aşadar. nu putem crede numai după vorbe în existenţa spiritului". sau atribuit de sus. Bineînţeles. Lumea ce îşi duce viaţa pe pământ este formată în acelaşi timp din actori şi spectatori.

aruncând astfel o sămânţă ce va răsări în unele locuri. Experienţa. Acestor oameni li se pun la îndemână instrumente .mijlocitori între Cer şi pământ. ţară sau continent. Zilele trec şi evenimentele prezise se desfăşoară cu exactitate. aude. Notzing. Azi noi. trebuie mai întâi să citească tot ce s-a scris despre lumea noastră.138 Din tainele vieţii ţi ale universului -A doua carte când a văzut fenomenul. duhurile. Cerul trebuie să aibă legături cu omenirea trupească Oricât de tristă şi grea este viaţa trupească. care înfrânge legea atracţiei pământului. majoritatea oamenilor să nu ştie decât de lumea văzută.ştiinţa cerului. ce dirijează lumea materiei fizice. presupunerile.deşi îmbrăcaţi în haina neştiinţei . atunci trebuie să fie aşa". Crookes. Cei chemaţi le văd. practica înseamnă pentru noi mai mult decât teoria. Lodge. Ţinem să vă atragem atenţia că ştiinţa lumii noastre nu se poate revela decât treptat. simte la distanţe inimaginabile. dar mai mult cerem practică făcută cu noi. Cerul vrea să existe printre ei şi misionarii săi. în acest caz. Fiind în întuneric. cerem cultură spirituală.să li se reveleze lumea Cerului. De acum înainte. De unde a ştiut el de aceste evenimente? Unde le-a văzut? Cu ce le-a văzut? Astfel se produc. an de an. în viaţa sa viitoare va fi un adept desăvârşit al lumii spaţiale. Dar alături de acest ocean de neştiutori.levitează . la anumite etape ale evoluţiei lor. trimişii săi. încetul cu încetul. că acest om se numeşte om spaţial. Regula stabilită de Divinitate este ca omul să creadă că aceasta este prima şi ultima sa viaţă. faună şi oameni asemenea planetei noastre. cu aparenţa că trupul său doarme.ce se bucură de o stimă şi reputaţie binecunoscută . ipotezele comunicantului care ori nu posedă deloc adevărurile. Newton. răspândită prin grai sau scris semenilor. unora dintre oameni să li se facă cunoscut că viaţa e în totul. Credinţa în existenţa noastră se dobândeşte mai mult sau mai puţin prin lectură. metapsihica noastră practică având nevoie de mulţi ani pentru a fi cunoscută. Totuşi. Va veni vremea când această dorinţă se va extinde. în prealabil. El are nevoie de probe care să-i demonstreze că pe lângă forţa şi materia fizică mai există — chiar în fiinţa sa — şi alte forţe şi materii. Spiritul întrupat nu ştie decât ceea ce-i revelează simţurile trupeşti. Lombroso. prin care lumea Cerului produce anumite fenomene pentru a-i convinge. Asemenea fenomene şi multe altele s-au produs. Dorim ca lumea evoluată să fie cuprinsă de dorinţa nestăpânită de a ne cunoaşte şi experimenta. fapte ce uimesc şi provoacă polemici din care se trag concluzii. Alteori li se oferă ocazia să vadă un om care ştie ce se petrece sau se vorbeşte în alt oraş. Baret şi mulţi alţi savanţi ai pământului afirmă că există spirit.de la suprafaţa pământului. această regulă are şi excepţii. Nu a mai văzut niciodată şi nici nu a auzit de un asemenea fenomen. că spiritul are o origine divină şi deci existenţa lui e veşnică. dar mai presus de cele citite sunt cele văzute. despre ştiinţa ştiinţelor .să aibă toată tăria şi lumea să îşi zică: „Dacă Wallace. restul să le arunce. omul e greu de convins că există miliarde de corpuri cereşti cu floră. că spaţiile sunt pline de entităţi spirituale şi că se poate comunica cu ele. să le considere ca adevărate. ca fiind făcute de lumea noastră.Natura înconjurătoare pe care în veşnicia viitoare trebuie să o învăţăm la perfecţie. căutăm să luminăm prin cunoştinţele noastre mai ales pe cei culţi. locul firesc al existenţei sale fiind spaţiile sau sferele cereşti. şi apoi cu totul câştigaţi cauzei cereşti li se comunică taine . auzită şi simţită prin simţurile trupului lor. Regula este ca. le studiază şi se încredinţează că în dosul paravanului de carne şi oase se află un alt om . ori le ştie superficial. şi apoi să caute să controleze cele citite. cel destinat să cunoască aceste taine ajunge la convingerea că există lumea duhurilor. Va veni o vreme . Tot regulile cereşti ordonă ca în anumite împrejurări şi locuri. Numai adevărurile constant comunicate şi. se va concretiza şi dezvolta în anumite temple ale noastre. prin diferiţi mediumi. Aşa unora dintre oameni li se arată cum un altul se înalţă . duh.eteric. unde se vor face experienţe convingătoare. mediumi. controlată şi pusă în practică. E drept că. care vede.prin mediumi diferiţi. în anumite situaţii. ea este totuşi necesară evoluţiei spiritului. înscrisă în marea carte a Creatorului. cărora . Cine vrea să cunoască în profunzime ştiinţa Cerului. se produc şi se vor produce în toate timpurile. pentru ca cele aflate de la noi şi difuzate prin personalitatea lor . Cum de vede sau aude acel om ce se petrece la distanţe îndepărtate de el? Cu ce ochi vede el întâmplările din alte localităţi? De asemenea sunt nenumărate cazuri când un om. spirit sau entitate spirituală. ca fiind vederile. numai acestui om îi putem vorbi despre ştiinţa divină. vorbeşte despre evenimente ce se vor întâmpla zilele sau lunile viitoare. pentru ca omenirea să nu zacă în întunericul neştiinţei.

Cel mai dârz sceptic va trebui să se încovoaie în faţa faptului şi va admite că altcineva a vorbit despre acele cunoştinţe înalte sau în limba vorbită în alte timpuri şi ţinuturi. Nu există muncă rodnică fără oboseală şi adversităţi. care a propovăduit şi pregătit lumea. licenţiaţi în parapsihologie. Cele comunicate acum nu se vor înfăptui nici mâine. Omul evoluează pe mai multe planete şi sisteme solare Dragă frate. nu va mai satisface sufletul. ca fiind absolut reale. vor putea oficia şi conduce templele. ştiinţa duhurilor. Vedem râvna ta şi Cel mare a aprobat să iei cunoştinţă de multe din ele. Atunci nu se vor mai putea ocupa cu aceste practici decât cei care au studiat şi cercetat Adevărul.îngeri de toate gradele . şi conduita omului va fi conform legilor eterne.învăţătură . va vorbi într-o limbă sti'ăină. Religia ştiinţifică va proba afirmaţiile sale prin experienţe. Dar totuşi. Auzind un medium în transă vorbind despre un subiect oarecare. Cu cât omenirea îşi va ridica înţelegerea şi conştiinţa. Insă fenomenul este bine definit şi pe deplin convingător când mediumul.entităţi spirituale . Deocamdată ne silim să formăm doar câţiva antemergători. cu toate erorile şi lipsurile lor. ci într-un viitor foarte îndepărtat. cu desăvârşire străine sufletului său. Ştiinţa va merge mână în mână cu credinţa. pentru a răspândi o religie universală. pentru ca atunci când va veni Cel ce trebuie să vină. şi pe acelea le vei împărtăşi doar celor ce vei crede că merită să-şi hrănească sufletul cu asemenea cunoştinţe sfinte. care să lumineze lumea prin scrisul sau vorba lor.Comunicări din Cer /3<? .nu prea îndepărtată . Câtă vreme omenirea se află. şi atunci omul se va încredinţa că cele comunicate sunt adevăruri cereşti. Ştiinţele actuale. pentru a dovedi existenţa altor materii şi forţe decât cele fizice. pentru că omenirea pământului nu a ajuns cu evoluţia până la faza în care să poată lua cunoştinţă de tot ce tu ne întrebi.să le transformăm în miere . templele religiei universale sau cereşti. Iată pentru ce acum. voi . o religie a religiilor. cunosc vieţile tale din veacuri.oameni trupeşti . ca împlinire a celor anterioare. religia teoretică trebuie să fie baza existenţei sale. De aici greutatea de a distinge originea terestră sau spaţială a unei idei. ştiu că eşti un aprig iscoditor al tainelor cereşti. pentru Cel ce urma după el. Atunci alături de teorie va exista şi laboratorul de cercetări spirituale. şi a existenţei unei ierarhii spirituale nespus de strălucitoare. . iar sufletul său se va cutremura la ideea că va plăti prin suferinţă încălcarea legilor eterne. dar trebuie să înţelegi că deocamdată nu se pot dezvălui multe din cunoştinţele lumilor noastre. şi în plus. ştiinţifice. Aşa s-a petrecut şi în Iudeea în veacurile îndepărtate. inginerilor şi profesorilor de azi. sau despre probleme abstracte. primind cuvântul Divinului nostru Solar. înţelesul bucuriei este că fenomenele afirmate în Sfintele Evanghelii vor fi demonstrate prin experienţe şi religia ştiinţifică nu se va referi la „crede cele scrise acolo". necunoscută de el. se vor umple de credincioşi. sunt luate de bune şi toată lumea crede în ele. dar îţi punem o condiţie: să le divulgi doar pe cele pe care ţi le vom desemna. parapsihologia. Va veni vremea când numai cei cu studii universitare îndelungate. dacă este a lui sau a noastră. întâi s-au întrupat profeţii şi în ultimul moment Ioan Botezătorul. iar religia actuală. Va veni vremea când ştiinţa terestră va cuprinde şi ştiinţa metapsihică. Suntem fericiţi că oamenii de ştiinţă ai pământului au început să se ocupe de lumea noastră. Va dispare frica clericului . ca şi în alte cicluri. ştiinţa iniţiatică. i se întăreşte raţionamentul. căci fondul fiind ideea. fiind om simplu. Atunci templele metapsihice.că se naşte o sectă.când studiile lumii Cerurilor vor fi predate în şcolile şi universităţile pământului. să o inoculăm în adâncul sufletelor tuturor oamenilor prin fenomenele produse de noi. ne străduim să restabilim strălucirea religiei de altădată. fiind şi el fericit că cele citite prin cărţile sfinte le-a văzut şi auzit cu propriile simţuri. să găsească suflete pregătite. fiind nevoită să se reformeze. obţinând o diplomă legală asemenea medicilor. că ştiinţa Cerurilor îşi va face intrarea în templul ştiinţelor pământeşti.alinătoare şi însănătoşitoare de suflet. prin demonstraţia făcută prin mediumi.albinele universului trebuie să strângem polenul şi nectarul de la florile Cerului . templele religiei religiilor. în milioane de temple se proslăveşte azi numele Celui coborât din înălţimea Sa divină. dispărând bariera dintre biserică şi laborator. devenind cu adevărat im profund credincios şi umil slujitor al Stăpânului a tot ce există. ea poate fi emisă de duhul mediumului sau de un duh liber din spaţiu. de natura şi fenomenele ei. conform legii progresului.şi noi . nici poimâine. unde cercetătoml îşi va vedea teoria realizată şi verificată cu ochii săi trupeşti. conform celor comunicate de sus. pe o treaptă inferioară de cunoaştere. rămânând în urma ştiinţei care probează totul. făcându-se Om. omul nu va putea distinge sursa vorbirii sale.

pentru ca la para arzătoare a unei vieţi hulite. dar oameni fiind.vrei un răspuns al nostru. Semiţii sunt spirite evoluate. în fruntea tuturor duhurilor planetei Pământ se află Guvernatorul terestrian. avem cunoştinţă de Biblia nescrisă a evreilor. Cel care îţi dictez acum. Ea nu se poate termina pe acest glob. oricât timp voi şedea pe planeta Pământ. suveranul unei planete. Ca să învederez această idee. Una din legile de seamă ale cosmosului este legea evoluţiei. nu voi ajunge guvernator planetar. care cuprinde multe adevăruri. Ele ne-au spus că nu s-au format deodată toate planetele acestui sistem. să trăiesc pe toate gradele lor şi să cunosc diferitele feluri de vieţi. pentru ca mai târziu să treacă pe alte corpuri cereşti. sau evoluţia lui poate fi continuată pe alte planete. el fiind o căpetenie-duh. în facultăţi spaţiale superioare evoluţiei pe care o putea face pe Pământ. De asemenea.nu le interesează. pe alta superioară. şi în plus plângem pentru că unii am fost forţaţi să plecăm şi alţii dintre ai noştri au rămas acolo. să se cuminţească şi să se ridice în înţelepciune şi în respectul legilor divine. din vieţi trăite pe aiurea. Deoarece gradul evolutiv ţi-a permis ca duh să le ştii." Multe ne spun aceste duhuri din trecutul lor de pe acea planetă. ştim de unde a venit. Orice trecere . Răspunsul la întrebarea pe care mi-ai pus-o. Descrierile din Tora nu sunt basme. Aşa de . Este necesar să fac şcoala tuturor felurilor de grade de planete din univers.de pe o planetă pe alta sau de pe un sistem pe altul . chiar de ar sta duhul aici un miliard de ani. pentru a le cunoaşte şi ca om trupesc. Semiţii constituie cea mai nouă migraţie de popoare ale Pământului. pentru că nu am trăit pe el. va trebui să emigrez de aici. Azi voi faceţi studii etnografice şi constataţi că pământul este populat de mai multe rase de oameni şi că fiecare are mai multe feluri de naţionalităţi. s-au îndepărtat de soare. şi atunci .curios . Nu cunosc amănunte privind evenimentele petrecute pe Pământ în alte vremuri. ori pleacă de aici mai departe. Acum plângem pentru că am plecat de la bine şi am venit aici la rău.tinere . dar am aflat câte ceva de la marile duhuri conducătoare ale Pământului. şi cine ştie prin câte planete va trebui să colind. el ne spune: „Din cutare planetă. ci un adevăr. Este adevărat că toate planetele au locuitori . Prin urmare. depinde de gradul evolutiv al duhului. cu atâtea constituţii materiale. sunt un pelerin al acestui glob. care meritând raiul acelei planete au rămas pe ea.cereşti sau pământeşti . De ce s-au format aceste rase? în ele se poate întrupa orice spirit? îţi răspund că fiecare rasă aparţine unor duhuri. ci adevăruri mascate.se face după anumite norme. Se cunoaşte de departe un negru de un alb sau de un mongoloid. El a venit cu gradul lui format pe alte planete ale universului. Pe duhurile mici . cu care au venit de pe acea planetă pe Pământ. ca să pot ajunge şi eu. sosit aici împreună cu ceata mea. iar studiul ei le procură o deosebită satisfacţie şi fericire. îţi va răspunde orice mare spirit de aici. pentru că nu o pricep.140 Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte Ne întrebi dacă omul e obligat să evolueze pe toate planetele sistemului acesta. voi termina şcoala acestei planete.întrupaţi sau destrupaţi . Pe o altă planetă voi învăţa alte lecţii. Dacă întrebăm pe un semit de unde a venit.canibalul din Noua Guinee . îţi vine în minte ceva vag. Pe măsură ce au îmbătrânit. îl cunoşti bine ca duh. simbolice. de pe ce planetă a sosit aici. dar coborât în trup nu îl mai ştii. şi se întrupează formând diferitele rase ale Pământului: rase de trupuri pe pământ şi rase de spirite în Cerurile noastre. Situaţia se repetă în evoluţia oricărui duh uman. Există atâtea feluri de planete. pentru că sunt de diferite evoluţii.au venit de pe aceeaşi planetă. Aici voi face un fel de şcoală. stoluri. de la crearea lui. Pe baza legii evoluţiei. veacuri şi veacuri. ca să pot fi avansat abia la gradul de înger. dintre oamenii albi îi deosebim pe semiţi de arieni. iar eu sunt dator să le cunosc pe toate. avem dezlegarea să-ţi dezvăluim aceste taine. de la cel inferior . pentru studiile lor. Desigur că v-aţi întrebat de ce această deosebire.până la cel superior. şi rămânând până la terminarea evoluţiei sale. sosite aici.care trăiesc în condiţii diferite. Dar în afară de această exemplu Adam nu e un mit. duh. voi da un exemplu. din alte sisteme planetare. Dar să nu crezi că terminând stagiul meu pe acest glob am atins ultimul termen al evoluţiei acestei planete. cunoscută doar de duhurile superioare. De aici deducţia că fratele cel mai tânăr al Pământului este cel mai apropiat Biblie scrisă. sosite pe Pământ de pe o anumită planetă. îţi răspund: se urmează şi una şi alta. Dar a ajuns el oare Superiorul acestui glob evoluând pe el de la începutul creării globului şi până acum? Nu. unde eram fericiţi. mai evoluate. să devină ca fraţii lor. Atunci s-a făcut o selecţie şi cei mai greşiţi au fost aduşi în iadul planetei Pământ. Spiritele vin stoluri. Orice spirit al planetei Pământ. Din capul locului îţi afirm că nu toţi locuitorii Pământului . Fiecare rasă a venit de pe o anumită planetă. vin pe această planetă duhurile de aiurea. Aşadar fiecare din ele au alte cunoştinţe şi o altă evoluţie. au greşit mereu. Am să-ţi răspund: pentru că nu au sosit deodată pe Pământ şi pentru că au venit fiecare de pe altă planetă. ci unele sunt mai vechi iar altele mai noi. din înger. Când eu. deoarece evoluţia cere o şcoală vastă.

Se înţelege că nu vom face şcoala marilor forţe de pe acea planetă. un duh din rasa neagră a terminat evoluţia completă a rasei sale. rămânând în Ceruri în legătură permanentă cu stolul său. care nu pier niciodată. pleacă pe o planetă inferioară Pământului.îi va avea şi Pământul. Pentru noi. trebuie să plecăm pe o altă planetă. şi deci. Uneori este permisă întruparea lor chiar pe pământ. mai bine să treacă în rasa albă a acestei planete. foarte multe cunoştinţe pe care trebuie să le aflăm şi a căror sumă l-ar zdrobi pe un duh mai tânăr. Pe planeta cea mai apropiată de soare trăiesc oameni inferiori. n-ar mai face greşeala să alerge toată viaţa lor după averi şi onoruri. pe care cine ştie când . necunoscute de voi. din toate punctele de vedere. poate învăţa tainele Tatălui care le-a înscris în materia eterică a Cerurilor. Ca urmare a acestui sfat.pentru a explica ceva . dar au pierit de mult. nu ne rămâne decât să ne ducem pe o altă planetă a unui alt sistem solar. Toate marile probleme sunt scrise în Cer cu litere. Plecarea nu se face individual. superioară Pământului. în ce mare greşeală sunt oamenii trupeşti. De ce acest veşnic zbucium peste tot? Unii vin. Frate. Când a trebuit să se facă revoluţia rusă. superioară Pământului. cu evoluţia şi mentalitatea ei. ci pe a celor mai mici. populată înainte de formarea Pământului cu oameni foarte avansaţi. dar legile evoluţiei nu o permit. Un elev din clasa a patra primară nu poate urma anul patru de liceu. Marii noştri „cărturari" ne spun că cei care ne conduc acum sunt veniţi aici de pe o altă planetă. au fost aduse valuri de duhuri inferioare. Au existat şi pe ele oameni asemănători cu cei de pe acest glob. Cei mari din rasa lui îl vor sfătui ca în loc să se desprindă de marea sa grupare cerească. O dată expirat termenul acordat pe acest glob. îmi permit să-ţi afirm un mare adevăr. De exemplu. care . având o constituţie diferită de a oamenilor tereştri. care nu se poate compara cu acea planetă. Totul e făcut pentru a afla. Cine poate citi aceste semne. numai cunoştinţele sunt singurele bunuri. cu aprobarea Conducătorilor Pământului şi cu binecuvântarea Celor din planeta unde vom poposi. Din această cauză. pe globul nostru. ci nevoia legii te conduce să descoperi şi să înveţi şi la şcoala altor planete pentru a înainta mai repede. are două căi: să treacă în rândul rasei albe a Pământului sau să părăsească această planetă. celor de pe Pământ. este limba simbolurilor sau a semnelor. Pe un corp ceresc superior nu se poate duce orice spirit al Pământului. Unii^ ajută pământenilor. Spuneam că fiecare rasă a venit de pe o altă planetă. învăţa şi progresa. printre voi. nu ar evolua deloc. când va sosi vremea terminării stagiului nostru aici. entităţi spirituale albe. înveţi mai multe semne. alţii se destrupează. iar pe cele mai depărtate trăiesc oameni superiori. pentru a merge mai departe. când vii şi tu printre noi. dar în acest caz constituie cei mai înapoiaţi oameni ai pământului. adunând bunuri materiale pământeşti. Ele nu se pot întrupa aici. pe acel glob omul ar putea evolua de la a (alfa) până la <x> (omega). ai terminat şcoala acestui glob. dar cine ştie când vom atinge acest ideal. după deşertăciuni. există şi altele. iar ca duhuri sunt socotite demoni elementali sau vampiri. Muncă şi iar muncă. pentru a trece pe o alta. o activitate neînchipuită. Stau. nu ar învăţa nimic. Noaptea. Când ai ajuns să cunoşti toate simbolurile întrebuinţate pe Pământ. luate în masă. de stolul său şi să plece aiurea. Există multe. nu se pot aduce orice fel de duhuri de aiurea. Scopul actual al evoluţiei noastre este să devenim din spirite planetare. din cauza inferiorităţii lor. Totul se conduce după anumite Norme divine şi nimeni nu le poate înlătura.ca urmare a evoluţiei . pe care nu-1 va crede oricine. alţii audiază diferite cursuri. şi acum. pieritoare! Dacă ar şti că numai comorile morale şi intelectuale. Cu cât eşti mai evoluat. unii se întrupează. rasele sunt durabile şi nu se pot amesteca. pe care nu orice chinez îl poate citi. mentalul lor fiind prea neînţelegător încă. ci cunoaşterea legilor şi împlinirea lor.şi ca să nu fie înţelese de toate duhurile. ci în cârduri numeroase. pentru stagiul la care ai fost adus.Comunicări din Cer 141 de soare. alţii pleacă. duhul trece în rasa albă şi încetul cu încetul devine un membru al rasei albe. E drept că. Totul e gradat în lume. pentru a face loc altora. Numai că acest limbaj este scris asemenea celui chinezesc. Cum să duci un duh începător între locuitorii învăţaţi ai acelui glob? Duhul terestru nu ar pricepe nimic. Chiar şi pe Pământ duhul poate face şcoala de la a (alfa) până la to (omega). Nici aici. privesc şi ascultă iar după ce îşi mai lărgesc într-o oarecare măsură orizontul cunoaşterii. şi acum există acolo forme umane. unde se află o rasă albă asemănătoare cu cea de pe Pământ. pentru a sălbătici populaţia de acolo. îngeri planetari. în spaţiul din jurul pământului există duhuri care observă viaţa umană de aici. folosită de duhurile de pretutindeni. Rostul acestor simboluri este de a nu forţa marile entităţi să întrebuinţeze multe „cuvinte" . unde se vor întrupa. că în afară de planetele cunoscute. poţi pleca pe o altă planetă. ai un limbaj mai bogat. Primii creştini pentru a nu fi descoperiţi de necreştini întrebuinţau şi ei semne. vezi o forfotă. Nu bunurile materiale te vor elibera de şcoala terestră. Fiecare planetă e o şcoală şi în clasele ei învaţă entităţile spirituale organizate după gradul lor evolutiv. dar legea evoluţiei nu permite să leneveşti milioane de ani în şcoala lui. semne sau simboluri. Limba universală.

Prin urmare. şi în lumea noastră avem o culoare. căci pe când auzul stagnează pentru toate duhurile umane. Mulţi nu ştiu. cunoaştem tot ce există în univers. Cu cât un duh e mai evoluat. S-ar putea ca cineva din lumea voastră să ne întrebe: „Dacă nu vedeţi toate fluidele. aceste două simţuri încep să se reducă. fără a fi adăugate pur şi simplu unele peste altele. într-o perioadă a evoluţiei noastre a trebuit să învăţăm proprietăţile fluidelor. după ce îşi fac opera. După cum voi. cu anumite înfăţişări şi proprietăţi. Aceste duhuri primitive. Cum orice duh se compune dintr-o scânteie. atât a celor în stare de agregaţie. în lumea noastră este ca în lumea voastră: ştim atâta cât vedem. fără de care n-am fi putut ajunge la acest grad. din mulţimea de fluide aflate prin spaţiu. ci de culorile noastre. cu atât vederea sa este mai pătrunzătoare. dar trebuie să vă spun că duhurile au posibilitatea să se facă nevăzute spiritelor inferioare lor. că este cu atât mai puternică şi mai subtilă. despre aceste combinări ale fluidelor. văzul evoluează din ce în ce mai mult. dar nu-1 văd. însă există probleme cunoscute de orice duh. fiecare îndeplinind o anumită funcţie. şi deci le văd şi le simt. E drept că cei neştiutori o văd pe dinafară şi nu ştiu că e formată din celule de diferite forme. pentru a-i scoate de sub influenţa binefăcătoare a duhurilor amice lor. însă până să ajungă la acest stadiu şi auzul a evoluat. duhul mineral are şi el auzul său. în lumea noastră se petrece altfel. bazându-vă pe metoda analogiei.duhul va fi colorat după culoarea dominantă a fluidelor externe. Prin urmare. înconjurată de o serie de fluide . că lumea nevăzută comandă lumii văzute vouă. Văzul şi auzul vostru este aproape acelaşi pe toată durata vieţii terestre. Spiritele inferioare aud duhul superior care li se adresează. din cauza slăbiciunilor omeneşti.care învăluie scânteia asemenea unor haine. ori din compoziţia meteoriţilor. până când vom mai avansa. ci întrepătrunzându-se unele pe altele . puţini cunosc. Fluidele intră în compoziţia corpului meu. Explicaţia acestui fenomen ciudat constă în faptul că deşi înotăm într-un ocean fluidic. aflate în raport cu evoluţia sa. cu cât duhul este mai avansat. Noi. alţii negri. Bineînţeles. prin măsurarea radiaţiilor electromagnetice cu ajutorul spectroscopului. e drept Combinarea fluidelor /\ . deduceţi compoziţia diferitelor stele sau planete. cât şi a celor în stare de libertate. care le văd şi le analizează. în lumea noastră. şi deci cu atât poate vedea o categorie de fluide în plus. După cum în lumea voastră luaţi două corpuri. de unde ştiţi că ele există?" Răspund scurt: după spusele mai-marilor noştri. oamenilor trupeşti. suntem oameni cu un corp fluidic diferit colorat. sunteţi unii albi. tot astfel marii noştri savanţi chimişti combină două sau mai multe fluide între ele şi obţin o anumită substanţă eterică. După această lungă introducere. stârnind în ei porniri sălbatice. Unele fluide sunt atât de fine încât majoritatea duhurilor nu le vede şi nu le simte. cunoaştem gama nesfârşită a fluidelor şi ştim că ele sunt formate din particule sferice. galbeni etc. ştiinţa naturii formează un mister fermecător. duhurile. Întrebi un duh despre o anumită problemă şi el îţi va răspunde în măsura cunoştinţelor sale. Există un paralelism între lumea noastră şi a voastră. tot aşa căutăm şi noi să tragem concluzii din analiza fluidelor. nu cunoaştem toate categoriile de fluide ce intră în compoziţia lui. proprietăţile şi combinarea lor formează o ştiinţă cunoscută şi pusă în practică numai de marile duhuri. Regret că nu e momentul potrivit să-ţi pot vorbi. să nu credeţi că dacă suntem spirite. Aşa de exemplu cel mai redus duh îţi va spune că auzul nostru este identic la toate duhurile Pământului. sunt luate şi duse în altă parte. influenţându-i puternic. oameni trupeşti. fiecare fluid îşi are numele şi culoarea proprie. Natura fluidelor. omenii trupeşti. dar că vederea e deosebită. Nu e vorba de culorile voastre. după cum nici voi nu vedeţi aerul în sânul căruia vă mişcaţi şi respiraţi. după cum voi. captivant şi ne atrage la studiu. Odată veţi înţelege că Cerul conduce pământul. Dacă pentru noi moartea nu mai este un mister. Aşadar noi. văzute de noi altfel de cum le vedeţi voi. O să vă pară ciudat. Aşadar auzul e unic dar văzul diferă după gradul de evoluţie al duhului. pentru a-şi face şcoala evolutivă. într-adevăr. Voi oamenii vă vedeţi carnea trupului vostru. două substanţe chimice.142 Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte au stat toată ziua şi noaptea pe lângă oameni. măcar la un nivel elementar. Parcă cei mulţi de la noi ştiu ce este sub ultimul lor înveliş fluidic? Totul în lume se reduce la ştiinţă şi neştiinţă. vreau să-ţi vorbesc despre ceea ce mi-am propus azi. şi le combinaţi şi obţineţi alte corpuri. către bătrâneţe. Există şi pentru noi multe mistere rămase nedezlegate. duhurile ^superioare.

Unele duhuri văd numai câteva fluide . dar producând mereu acest fluid magnetic propriu. ci numai alăturat. Când o planetă nu va mai emite acest fluid magnetic. nu ne mai înşelăm. dar corpul ei nu va putrezi . vor auzi deopotrivă.continuă marele savant . toate mineralele pământului au în sânul lor câte două feluri de fluide: unul propriu şi altul general. cele superioare văd toată gama de fluide până la z. Dacă le-aţi vedea şi aţi putea să-i luaţi de exemplu acidului fluidul său. şi în acelaşi timp de a se opune atracţiei soarelui sau altor corpuri cereşti. Procesul este asemănător cu dizolvarea unei bucăţi de sare în apă. Fenomenul văzului diferă. b.va întreba omul trupesc. fluide generale .a. ce stau una lângă alta. aflat în tot universul. toate corpurile terestre au în masa lor şi un fluid general. iar fluidul propriu .de un duh destrupat. ne apucăm să le studiem.particulare globului nostru. Da." Uite că încetul cu încetai vă conducem în cunoştinţele noastre de chimie fluidică. către exterior. Bătrânii noştri savanţi. dar nu vă vedem trupul . c. pământul rămâne în starea actuală. Rolul fluidului magnetic propriu este de a reţine într-un tot unitar mineralele globului terestru. Dacă o planetă n-ar mai fabrica fluidele sale proprii. ca şi culorile spectrului solar. Rolul acestui fluid în existenţa unei planete este de a o transforma într-un magnet uriaş. au ajuns la concluzia că pământul are în jurul său două serii de fluide: \. în corpul meu fluidic. duhurile. ce nu vor mai avea puterea să-şi reînnoiască fluidul magnetic. Fluidul general îl numim Fluid divin. Noi. al universului.cum putrezeşte trupul vostru . dar să nu credeţi că e combinat ca în lumea trupească. Când cade pe pământ câte un meteorit din spaţiul cosmic. aţi combinat şi cele două fluide proprii şi aţi dat naştere unui produs fluidic. Să ştiţi că atunci când pământul va pierde fluidul său propriu. menţinută până când va produce acest eter magnetic.ci se va sfărâma în părţi din ce în ce mai mici. marii savanţi cereşti îşi adună elevii. şi le spun: „Vedeţi acest meteorit? Ei bine.el va muri şi se va rupe în bucăţi asemănătoare acestui meteorit ce a aparţinut unei planete. Din studiile făcute asupra fluidelor acestei planete. toate îl fabrică şi-1 emit din interiorul lor. Spiritele inferioare nu prea pot deosebi duhul întrupat . combinat cu fluidul general B ". Când combinaţi două substanţe. Prin combinarea unui acid cu un metal obţineţi un corp nou. aţi constata că el doritori de cunoaştere. se va demagnetiza. Aceleaşi fluide ca ale mele sunt şi în corpurile voastre. A zis . mai ridicate. s-a mai accentuat la duhul animalelor şi a culminat la duhul uman. începem să le combinăm în vederea aflării marii taine şi anume cum a creat Tatăl lumile. că prin alte globuri. Prin urmare. văd fluidele d. Toate felurile de fluide din natură Tatăl le-a pus şi în sânul meu. în combinaţiile substanţelor voastre constataţi doar ceea ce sesizaţi cu organele de simţ. cu anumite culori şi proprietăţi. auzul a atins culmea evoluţiei sale.fierul acesta nu mai are fluid propriu. de unde este emis.dar pământul are în spinare mase enorme de apă. veniţi de prin diferite lumi şi cu tolba plină de cunoştinţe adânci. vedem diferit. ne spun că în jurul globului nostru nu se găsesc toate fluidele din cosmos. nu mai facem nici o confuzie între un duh destrupat şi un duh întrupat. încetul cu încetai. Voi ştiţi că . fierul are fluidul propriu A. Noi vă vedem. apa evaporându-se redă fluidul absorbit sării şi acesta se reface la loc. de orice grad ar fi. fluide proprii . „Vedeţi . orice corp solid se dizolvă dacă este pus într-un lichid ce are puterea de a-i lua fluidul magnetic. Toate duhurile umane.f. cei mai avansaţi. care s-a fărâmiţat şi moleculele ei s-au răspândit printre moleculele apei.sosit noaptea prin spaţiu . rămânând pe fundul vasului. cum de nu-1 dizolvă? Cum de nu-1 demagnetizează?" Este adevărat că apa oceanelor şi mărilor îi fură o mare cantitate de fluid. Apa a absorbit în masa ei magnetismul sării. De aici încolo evoluţia auzului stagnează.va zice acest om . Auzul a evoluat la duhul vegetal. particular.Pecetea sau Ştampila cu care Tatăl a binecuvântat creaţia când a făcut-o. se vor risipi şi ele în spaţiu. Noi. sarea se dizolvă în apă pentru că a fost demagnetizată?" . Voi. Dacă punem pe foc vasul cu apă şi cu sarea dizolvată.sulfat.combinat. nemaifiind reţinute. se găsesc fluide necunoscute pe Pământ. cimentate prin acest fluid magnetic. spaţial. ar muri. Toate celelalte fluide ale pământului. până se va pulveriza şi apoi se va risipi în spaţiile siderale. Pe lângă fluidul propriu.la fel ca această bucată de fier . Noi vedem că orice corp este însoţit de un fluid propriu. O dată ce le vedem. numit sare chimică . formând oceane şi mări. Toate planetele îşi au fluidul lor propriu. „Bine . ştampila sa . Fluidul propriu este fabricat în central planetei noastre.ci vedem corpurile voastre fluidice ca şi cum aţi fi duhuri libere. Aşa vor muri toate planetele. în stare solidă. şi de aici înainte îşi urmează ascensiunea până la înaltele grade de Duhuri divine. e. carbonat etc.aflate şi prin alte corpuri cereşti şi regiuni ale universului. faceţi diferite combinaţii chimice. în fine. pentru că nu vedeţi fluidele. „Prin urmare. şi după ce cunoaştem toate însuşirile şi proprietăţile lor.care pentru mine e transparent ca geamul vostru . E firesc să nu cunoaşteţi acest fenomen.Comunicări din Cer 143 foarte redus. Aşadar. risipite prin univers. El a evoluat de la duhul mineral până la om. 2. oamenii. în el se găseşte fier. altele.

Aceasta e culoarea fluidului planetei unde am locuit în alte vremuri. ci fluidul care îl însoţea. După aceste explicaţii. cu care m-am îmbrăcat când am sosit aici.aflat sub dependenţa corpului vital . aş fi luat cantitatea de fluid necesar. şi care constituie pentru duh ştampila sa divină sau hainele sale divine. Graţie acestei haine mă pot mişca în sus. . în cantităţi foarte reduse.Este culoarea sistemului de unde am venit. să abordăm puţin şi corpul fluidic al spiritului uman. în lunga sa şcoală.Acesta e fluidul planetei Pământ. Să nu credeţi că o dezbrac ca pe o haină de stofă. Aşadar în orice stare s-ar afla un corp din lumea voastră. ori a venit să facă şcoala acestei planete prin numeroase întrupări. când moare un om. Am spus că scânteia este înconjurată de o combinaţie de diferite fluide. între altele pierde fluidul său magnetic. nu produsul farmaceutic v-a însănătoşit. căci Creatorul le-a dat şi numai El le poate dezbrăca din jurul scânteii. se depun particulele nămoloase. Domnul Solar a înviat morţii de se minunau toţi evreii. el este obligat să îmbrace fluidul planetar propriu acelei planete. şi din fluidele tuturor planetelor pe unde a trecut. Se produce un fenomen analog cu limpezirea unei ape tulburi. duhul peregrinează din planetă în planetă.Trebuie să-1 lepăd pentru că altminteri globul acesta nu-mi va permite să-1 părăsesc. Această ştampilă sau haină divină reprezintă pentru duh ceea ce pentru globul pământesc este atmosfera sa fluidică planetară. Noi.De ce trebuie să-1 lepezi? .Dar de ce nu ai lepădat complet hainele fluidice ale planetei de unde ai sosit? . orice corp este însoţit de un fluid propriu . scânteia este îmbrăcată şi cu cele trei haine primite în Sfera divină. Acum . după prezenţa fluidelor proprii ale Pământului. Dacă ne adresăm unuia dintre aceştia şi-1 întrebăm ce înseamnă o anumită culoare? el răspunde invariabil: . Toate duhurile care trăiesc în jurul globului terestru trebuie să aibă în jurul lor o haină alcătuită din acest fluid. în afară de haina planetară. Fluidul a reparat. vegetalelor şi animalelor acestui glob. Acest fluid este legătura dintre mine şi planeta Pământ. între ele distingem două categorii: fluidele terestre . că avem în faţă un întrupat. graţie cărora uneori vă faceţi bine. M-aş fi dus mai întâi în soarele de care aparţine planeta mea. Hainele divine vor fi purtate o veşnicie. la dreapta şi la stânga. Fiecare fluid planetar îşi va avea culoarea deosebită.Aceasta e culoarea fluidului planetei pe care locuiesc de multă vreme.Ce s-ar fi întâmplat dacă din greşeală pierdeai sau lepădai fluidele proprii planetei tale? Nu te-ai mai fi putut întoarce pe ea? . înainte şi înapoi. . .ştiind că orice substanţă. . ci indirect. Cu toţii poartă o culoare specifică. Acesta este fluidul planetar. . ordonându-i să intre din nou în trupul său remagnetizat. ci trebuie să fac o serie de operaţii cu ajutorul cărora desprind fir cu fir fluidele acestei planete dintre particulele celorlalte învelişuri ale mele. voi dezbrăca învelişul fluidic al planetei Pământ.aflaţi că atunci când sunteţi bolnavi şi luaţi medicamente. nu mineralul. mj-aş fi îmbrăcat cu el. sau particular.Dar aceasta? . Când soseşte pe o planetă. pământul mai are în jurul său o atmosferă fluidică. .s-a făcut bine. dezbrăcându-1 când voi pleca.Pentru că nu m-aş mai putea întoarce cu uşurinţă pe planeta mea. duhurile superioare. totdeauna el este însoţit de fluidul său propriu. dar nu direct. pretutindeni.Dar această culoare? . se eliberează din catenele trupului său. . Dar duhul are în corpul său. în fine. asemănătoare cu cea a corpului meu planetar? . fără de care nu s-ar putea mişca şi trai în atmosfera fluidică planetară. El nu făcea decât să redea trupului mort magnetismul pierdut şi prin puterea Gloriei Sale să cheme duhul evadat. ori a venit să asculte cursurile marilor noştri savanţi şi apoi va pleca mai departe. ştim. a vivificat şi a dat un impuls nou corpului vital.A dona carte nu mai atacă nici un metal sau oxid metalic cu care vine în contact. fără a putea fi demagnetizate de nimeni.Ba da. când. mă voi înălţa până la zona periferică a Pământului şi numai acolo mi-o voi dezbrăca. Aşadar. sau magnetic al vostru şi din acel moment trupul . pe care nu-1 confundăm cu un destrapat.144 Din tainele vieţii şi ale universului .Dar această culoare. Duhul soseşte pe planeta noastră din diferite motive: ori este un misionar. Când va fi să plec de aici. In afară de fluidele proprii mineralelor. prin decantare. şi spiritul nemaifiind reţinut. care va părăsi Pământul după împlinirea misiunii sale. duhul mai are şi alte haine fluidice: haina solară. apa rămânând limpede.şi apoi m-aş fi dus cu^uşurinţă în planeta mea. şi fluidele proprii duhului. cu toate formând un glob fluidic în jurul hainelor divine ale scânteii. în acest scop. vegetalele şi animalele pământului. în jos. şi acolo aflându-se toate fluidele planetelor sale. universică şi cosmică.asemănătoare cu cele întâlnite în mineralele. formată dintr-un fluid care-1 învăluie ca o haină.

Dar vei spune: „Bine. până nu ai învăţat toate lecţiile acestui glob. când îmi voi lepăda acest trup şi voi deveni spirit liber. care contribuie şi la avansarea noastră. atunci ce te faci? Până nu înveţi. Pentru că mâine trece vacanţa stării de spirit şi trebuie să ne coborâm iar la viaţa terestră. de aici din Cer. şi nu vei avea destul fluid al altei planete. Un duh venit din Soare . nu. Dar veţi spune că aţi auzit că unele duhuri se duc în Marte. s-ar putea. Câţi n-ar da să fugă aiurea. Asemenea învoiri sunt foarte rare şi date numai în vederea unor misiuni. Nu putem să ne ducem întotdeauna să le audiem. căci pe drept cuvânt ştiinţa Cerurilor este infinită. îţi răspund eu. nu-ţi poţi face studiile în Cer?" Ba da. materialiştii Cerului. Fluidul şi proprietăţile sale este un mare capitol al învăţăturilor noastre aici pe Pământ. Atunci cu toţii ne consacram muncii. Nu mi-am terminat expunerea. căci Tatăl nostru are nevoie de savanţi. care se întreabă: „Unde-mi voi stabili viitorul culcuş? Cât mai este până mă voi întrupa? Cum să-mi croiesc destinul?" Noi ne gândim cum să facem să terminăm cât mai curând şcoala acestei planete.s-ar putea naşte în mintea cititorului gândul: „Bine de mine. Iată taina pentru care duhurile Pământului sunt robii acestui glob. la mii de kilometri depărtare de suprafaţa pământului. pentru a ne duce prin planetele îndepărtate ale altor sisteme solare. pe pământ. apoi trebuie ca o mare foiţă spirituală să-i dezbrace haina planetară. entităţile spirituale superioare ale Cerului. studiile întrerupte de mult timp. pentru a putea să te duci de exemplu în Marte sau Venus. Nu. frate. Ambele sunt folositoare avansării noastre spirituale. Noi.trimise de Soare . nu poţi să pleci oricând. încă de pe acum.prin urmare nu are corp planetar . cu anumită învoire .vede toate duhurile terestre.bineînţeles. îl îmbracă cu fluidul planetei dorite. jos. Mulţi dintre noi . cum ne vom aşterne de sus. şi nu poţi învăţa toate fluidele din jurul pământului. şi alta jos la voi. dar cred că pentru azi a sosit momentul să închid robinetul cugetării mele. la fizica şi chimia lor. înveţi.toate felurile de fluide din jurul planetelor acestui sistem. lucrători în via Sa infinită". frate. Prin urmare. nu avem preocupările materialiste ale entităţilor inferioare. mai departe. voi pleca şi voi vizita tot Pământul. înveţi miliarde de ani. Nu vei avea putinţa să te plimbi. Oameni suntem şi noi. Dar spiritul trăitor pe acest glob mai are în jurul său şi o învelitoare fiuidică planetară. dar una se învaţă la noi. dar pe el nu-1 vede nimeni. Cu ajutorul corpului vital . trebuie să-mi fac toate legăturile terestre. şi vezi la urma urmei că tot nu ştii totul. dar duhul prin intermediul corpului planetar vede corpurile şi fiinţele eterice sau fizice. De ce nu este văzut? Deoarece corpul său solar este format dintr-un fluid cu mult mai fin decât fluidul planetar. aşa vom „dormi" jos. Venus sau o altă planetă a sistemului nostru. un vehicol planetar. Bătrânii noştri cu vârste de miliarde de ani ne spun: „învăţaţi. Totul a provenit din concentrarea fluidului primordial Cu ajutorul trupului vostru simţiţi. De aici concluzia: un corp grosolan nu vede un corp mai subtil sau mai fin. Dar nu putem ieşi dintr-o gravă dilemă: nu poţi pleca de aici. şi pe urmă voi face un voiaj de plăcere prin toate planetele sistemului nostru. adevărate paradisuri faţă de această planetă a suferinţei necurmate. preocupări materialiste ne răpesc mai tot timpul şi abia ne rămâne vreme să ne completăm studiile. şi până la viitoarea reîntrupare voi da o raită şi prin alte meleaguri ale universului". care cere multe şi mari pregătiri. pentru că deşi ai câte ceva din fluidele celorlalte planete ale sistemului nostru. duhul inferior nu vede duhurile superioare. nu pleci. La periferia fiecărei planete din sistemul nostru se găsesc . pentru că unele sunt mai fine chiar decât cele care intră în constituţia corpului meu spiritual. pentru că ni s-au dat anumite misiuni de îndeplinit. ele cum s-au putut duce? Mai întâi se cere o aprobare specială. copii. se dau periodic. la ce îmi va folosi?!" Până la un oarecare punct au dreptate rudimentarii noştri. fără'a putea dezerta de la şcoala amară a acestei planete. ca şi jos în nămolul cărnii. să scape de întrupările de aici! Cunoştinţe referitoare la natura fluidelor.Comunicări din Cer 145 Dar pentru că veni vorba de un duh care umblă din sistem în sistem şi din planetă în planetă . după ce-1 va dezbrăca de fluidul planetei noastre. şi acolo. Viaţa e viaţă şi ea trebuie trăită şi aici.vedeţi tot ce e format din această materie semieterică. şi aceste misiuni şi.spun asemenea elevilor din şcolile voastre: „De ce să mai învăţ şi cutare materie. căci.format dintr-o materie semieterică . Ei. auziţi şi vedeţi lumea fizică. nu vei şti să o dezbraci pe cea de aici. pentru a-mi continua. în acest scop îl duce până la periferia atmosferei fluidice a Pământului.obosiţi şi plictisiţi de atâtea studii . Să . Aşadar cu fizicul sesizaţi doar fizicul. Etericul nu vede fluidul planetar. ca să poţi pleca.

aşa ştie. însă. „Vi se pare că nu e nimic. Un nesocotit fudul chiar a bravat. a unor particule materiale infinit de mici. Chiar şi scânteia mea e un fluid. dar poate chiar să le combine între ele. Departe de centrul creaţiilor se află corpuri cereşti făcute dintr-o materie ca o alifie. dat fiind faptul că suntem fluidici şi lucrăm cu fluide. ce intră şi în constituţia fraţilor noştri mai mici? Iată lucrez cu puterile mentale şi ale voinţei mele asupra acestui fluid şi îi răresc particulele componente. lui. Puterea mea nu numai că le dilată sau contractă. ci dezbrăcări de haine. Duhurile mici. orice fluid este o materie. care gândeşte.A doua carte înveţi. căci şi la noi se potriveşte vorba voastră: „Popa nu toacă de două ori pentru o babă surdă". dar totuşi este viu. aflat în toate astrele. Dar cum să existe energie fără un piedestal material? Energia este mişcarea infinit de rapidă a materiei. de a îmbina religia teoretică cu practica ştiinţifică a Cerurilor. Am citit în gândul multor oameni întrebarea: „Ce poate să iasă din mâinile magnetizatomlui. Vedeţi că acum abia mai puteţi observa culoarea roză? Prin urmare. aşadar scânteia mea divină este o treime. nu ştiu că din mâinile lui iese un fluid cu anumite puteri. Astfel constituit. Unii oameni. obţinând o alta mai fină." Am auzit pe unii pământeni că se îndoiesc de puterea noastră. Noi. Ea are menirea de a forma legătura dintre religie şi ştiinţă. Un duh mai mic veni la mine şi mă întrebă: „Ce-o fi cu fratele-duh cutare. însuşi Creatorul. a făcut totul prin condensări şi multiplicări ale materiei Sale constitutive. prin urmare şi ea este o materie. ori îl adoarme în vederea unui anumit scop?" Se miră şi se îndoiesc. El nu ştie că prin intermediul fluidelor îl putem însănătoşi sau îmbolnăvi. Din studiul făcut asupra fluidului. Au râs pentru că sunt ignoranţi! Nu ştiu ce rezultate uriaşe se pot obţine prin utilizarea fluidelor! Fluidul întreţine viaţa trupurilor tuturor fiinţelor de pe pământ. diferite celor fizice ale Pământului. a entităţilor spirituale. Dar caracteristica esenţială a fluidului este de a-şi apropia sau asocia particulele. potrivit mediului destinat duhului să-şi ducă viitoarea existenţă. dar acolo e Centrul infinitului. simţitor şi cu o mică doză de voinţă. neştiutoare. i-am răspuns. identică cu a mea. aşa vorbeşte. pot călători prin întregul univers. au murit pe pământ. că nu-1 mai văd?" Da. dar cu ce? Nu ne rămâne decât să audiem cursurile mai-marilor noştri. prin vrednicia sa spirituală. trupul are o existenţă mult mai lungă decât pe Pământ. ca o masă gelatinoasă. o materie vie. când plimbându-le în lungul tmpului unui om slăbit de o boală oarecare îl vindecă. fraţilor.146 Din tainele vieţii şi ale universului . vedeţi la suprafaţa pământului acest fluid roşu. a fost avansat şi ca urmare şi-a schimbat învelişul fluidic cu un altul mai fin. ci roşie deschisă. Fiind fluidici şi trăind în sânul materiilor fluidice. văzând îmbrăcămintea veche plutind câtă va vreme fără direcţie prin spaţiu. experimentală şi iniţiatică. Ce eroare! Totul în lume e făcut din materie.că un frate al lor spaţial a murit. bineînţeles cu însuşiri duse până la infinit. deduc în simplitatea lor asemenea omului trupesc . a fluidului. în acea parte a Cerului! Ce vedeţi?" Ne-a întrebat o mare entitate spirituală. crezând în existenţa noastră. voieşte şi simte. iar pe ele trăiesc oameni tot atât de moi ca şi pământurile acelea. acolo viaţa este fericită. în şedinţele lor de fenomene. Fiinţa Primă. Duhurile neştiutoare vor trăi cu această părere până într-o zi când li se va explica faptul că nu există propriu-zis moarte. e constituit dintr-o materie. Fraţii noştri mai mari ne spun: „Fraţilor. puternicul om trupesc! Sărmanul ignorant . se ţin de mână. Am aflat că unii învăţaţi ai pământului afirmă că materia fizică este energie concentrată. defluidizându-i trupul. de unde am purces cu toţii şi unde ne vom întoarce după ce vom colinda prin tot universul. exigenţele vieţii sunt prea puţin materiale şi oamenii întrupaţi îşi văd fraţii spaţiali şi aud graiul lor. prima noastră preocupare este să studiem mediul unde ne ducem traiul. Câţi nu s-au mirat şi n-au râs că spiritiştii. din care cauză fratele său nu 1-a mai putut vedea. chiar el. ne consideră făcuţi din ceva imaterial. pentru că şi ele când şi-au părăsit trupul. Vedeţi acum că nu mai are culoarea roşie aprinsă. entităţi fluidice. deoarece cunoscutul său. Aşadar. dacă adaug o cantitate mică din fluidul. pentru că nu văd nimic. e drept. care au auzit câte ceva despre noi. Cu această ocazie se poate întâmpla ca un duh să-şi dezbrace complet haina veche. că din fluide putem face orice în lume şi chiar să-1 desfiinţăm. ca un trandafir sălbatic? Dar iată că îi răresc şi mai mult particulele. a rezultat că acesta nu are posibilitatea să gândească şi să judece ca duhul. sărmanul meu frate mai mic nu-1 mai vede. el nu cunoaşte că totul. acolo se află Creatorul prim. Cunoştinţele obţinute dorim să le împărtăşim şi celor însetaţi după cunoaşterea formelor de viaţă subtile. spunând că ar vrea să vadă ce putem să-i facem noi. Acolo vom merge şi noi odată. „Priviţi. Avem misiunea să răspândim în lume ştiinţa Cerului. fluidele au proprietatea de a se condensa şi dilata. Nu vedem nimic. obţinând diferite feluri de materii fluidice. şi să fii numai urechi. o trinitate. suntem un trei-una. când anumite forţe lucrează asupra lor. dând naştere la urma urmei tuturor corpurilor cereşti şi Fiinţelor de pe ele. a fost făcut din fluid şi de către Forţe fluidice. duhurile. Ordin ni s-a dat din Sfera divină să întemeiem pe pământ o religie ştiinţifică. Astfel se deapănă cunoştinţele noastre. Cauza primă — Tatăl. .

dar ele există numai pentru anumiţi oameni. Aceşti învăţaţi nu vor să răspândească învăţăturile lor oricui. cei care L-au răstignit? Nu. pe când în realitate ele sunt fenomene naturale. ori lui Pilat. dusă în veşnicie. Preoţii savanţi. care în scopul realizării unor experienţe se materializează în chip de om complet . Nu era acelaşi. Ei sunt preoţi ciudaţi. încă necunoscute vouă. aceşti oameni au posibilitatea de a se face nevăzuţi faţă de oricine. care începe să fie coaptă pentru asemenea cunoştinţe înalte. dar purul adevăr nu-1 ştiu nici ei. Ştiinţa voastră oficială actuală a pătruns în multe taine ale antichităţii. Ei sunt într-o permanentă legătură cu lumea noastră cerească şi cu o mare entitate spirituală. căci iar fi nefericit prin prezenţa Sa. unde se fac experienţe deosebite. Aceşti savanţi în ştiinţa trecutului. lămurindu-se mai bine rostul vieţii şi a responsabilităţii conduitei. care după ce se materializează. chiar trecând prin lume. Isus s-a arătat numai celor cărora a considerat El că e necesar. să-L vadă în noua Sa ipostază.Comunicări din Cer 147 In viitoarele temple ale pământului. nu s-a dus. de unde acel ceva a fost preluat în mod denaturat de secta teosofilor. prin puterea lor mentală.în ştiinţele cereşti. a transpirat ceva în lumea budhistă. şi anume că ar trăi prin regiunile munţilor Himalaia. ascunse în munţi. Oamenii aceştia ar putea produce fenomene şi fapte ce par minuni pentru omul de rând. care afirmă că le-au văzut şi au vorbit cu ele. Ei ştiu că mari duhuri spaţiale asistă la această experienţă de creaţie sau . adevăraţi savanţi . au crezut că este absolut identic cu Cel pus pe cruce. Nu ştiu cum se face. aici sau oriunde prin univers. Să nu credeţi că aceşti experimentatori de prin pustietăţile Tibetului. mănâncă. care . într-un corp ce pare carnal. asistenţii experienţelor lumii cereşti. Ei ştiu că asistă la o serie de experienţe ale înaltei entităţi.toate mari savanţi ai Cerurilor. Un asemenea fenomen s-a întâmplat după răstignirea lui Isus. Când L-au văzut ucenicii Săi au crezut pentru un moment că-L văd pe Cel de pe cruce. sub numele de Isus Christos. şi atunci nimeni nu va mai îndrăzni să nege' existenţa noastră. sunt ignoranţi ai pământului. în Europa şi Asia răsăriteană. S-a dus Isus să se arate arhiereilor. în momentul materializării sale este înconjurat de milioane de duhuri . nu permit nimănui să se apropie de acest Adevăr. căci timp de 40 de zile El a trăit asemenea acelor personaje de care se vorbeşte că ar trăi în Tibet. în Templul comuniunii omului cu Divinitatea se vor pune bazele corespunzătoare ale existenţei spiritului. în locuri ferite. Dar credeţi că Isus i-a lăsat în întuneric? Credeţi că nu le-a spus prin ce fel de corp li se arată? Vă mărturisesc adevărul: Isus le-a spus totul. Au auzit ceva despre anumite materializări petrecute acolo. în unele din sectele budhiste din Tibet. mai ales cele experimentale. sau mai exact în ştiinţa viitorului. să asiste la anumite experienţe şi explicaţii. în Tibet. ferit de zbuciumul omenirii.bea. Dar veţi întreba: „De ce se întrupează tocmai în Tibet?" Pentru ca moacei colţişor al pământului. se întreţine cu cei prezenţi. ştiutor sunt şi totuşi nu am libertatea de a vorbi despre tot ce ştiu. oameni al căror trap nu este conceput după legile cunoscute ale formării trapului. tot astfel aceşti iniţiaţi ai Pământului nu pot trăda secretele entităţilor spirituale superioare.la anumite intervale de timp . iar nu în ştiinţa europeană. se mişcă şi vorbeşte. Eu cunosc o singură Fiinţă care a realizat acest fenomen. ţinându-se de regulile anticilor iniţiaţi. dar marii noştri iniţiaţi se complac să se întrupeze acolo. Din aceste experienţe făcute în Tibet. Asemenea fenomene vă par minuni. A fost o automaterializare întocmai a fostului său trap. iar pe viitor va pătrunde şi mai adânc. şi prin ei am dobândit libertatea de a lămuri lumea europeană. dar nu o fac pentru că sunt supuşi unui anumit ordin şi unei anumite discipline. repetat de sute de ani pe pământ. după moartea trapului Său. Să nu vă miraţi când afirm că.apare şi azi. După cum Domnul Isus nu s-a arătat decât celor a căror evoluţie o permitea. Dragă frate. Invizibil sunt. cunosc o entitate spirituală. Fiinţele despre care mă întrebi există în realitate. Veşnic suntem cenzuraţi şi supravegheaţi. Voi nu cunoaşteţi încă tainele lumilor fluidice. şi acea Fiinţă a fost întrupată şi cunoscută de atunci şi până acum. când femeile plângând pe Cel răstignit şi văzând deodată lângă ele pe Isus. participanţii la aceste experimente. Materializarea din Tibet IVlă întrebi dragul meu frate dacă este adevărată afirmaţia unor teosofi. în Tibet există un laborator psihic. dar totuşi îţi voi spune câte ceva. Marii noştri conducători au primit autorizaţia de a ne lumina în privinţa tainei coborârii Domnului nostru pe Pământ. au puterea de a se feri de privirile profanilor.

Te previn. bunicul meu. şi pe noi ne arde dorinţa de a fi luminaţi asupra multor probleme. în plus. după evoluţia prin care am trecut. Noi. In timpul acestor experienţe. Totul e voit şi orânduit de sus.religia ştiinţifică.A doua carte prefacere a materiei divine în ultima ei stare. va fi blond. duhurile suntem împărţite în diferite grade. şi pentru aceasta ne stau la dispoziţie două căi: ne zbatem să aflăm adevărurile. poţi pătrunde prin zidurile sau sferele fluidice ale acelei cetăţi. Omul sau animalul nu se naşte la întâmplare într-un sex masculin sau feminin. Să nu uitaţi că cel mai tare oţel a fost format de-a lungul miliardelor de secole. In acel laborator din Tibet. ca să asişti la cele mai sublime experienţe realizate de duhuri pe pământ. direct prin noi înşine. ne adresăm celor ce ne-au depăşit cu şcoala lor. nu tot ce s-a scris de teosofi sunt exacte. Având în vedere viitorul. Te asigur.care voi fi copilul tău. să ştii că primul tău copil va fi un băiat. pentru restul zilelor petrecute în acest trap.148 Din tainele vieţii şi ale universului . tot din materia unică divină sau materia primă. deoarece hrana şi-o absorb din atmosferă. nici femei. Noi. mai prezic: Primul tău copil va fi un băiat. tată al viitorului meu trup. pe care le va păstra cu sfinţenie. hrănindu-şi trapul pentru mai mult timp. Dacă eşti în posesia unor cunoştinţe minime. duhurile cu posibilităţi mai mari decât voi şi un câmp mai vast de cunoştinţe. căci mâine vom reveni jos în locul vostru. diferenţiate în sex. pe lângă experienţe se predau şi cursuri. frate. pentru a mă recunoaşte în această operă a cugetului meu. trupul celor ce asistă cere prea puţină hrană fizică. Iată o problemă arzătoare: De ce planta. Numai duhurile de un anumit grad pot pătrunde prin aceste bariere sau îngrădiri fluidice. că fiul tău cel mare se va interesa mult de opera noastră. tot astfel. frate. noua epocă de spiritualitate. Omul a trecut prin trei faze în existenţa sa pe Pământ Ştii bine că noi. Sărutări şi alintări divine îţi urez. Citind mai târziu aceste rânduri se va minuna când va auzi de modul cum au fost obţinute. Mărturisesc că la revenirea mea pe pământ voi avea grijă să nu treacă viaţa mea terestră fără ca. ascultate cu smerenie de marii iniţiaţi de acolo. Milioane de ani apa oceanului nu a putut fi trecută de la un ţărm la altul. marile călăuze ale lumii au nevoie de multe alte operaţii. duhurile umane. îndrăznim totuşi mai mult decât voi şi punem întrebări de felul: Unde locuieşte Creatorul? De ce nu ne permite să cunoaştem anumite adevăruri înainte de vreme? Ne frământă multe întrebări. se vor petrece fapte noi. Dar spiritul întrupat a dat o asemenea formă materiei solide. Aşadar sexul lipseşte în lumea spaţiilor cereşti. pe care prin puterea lor spirituală o condensează. spun în timpul vieţii lor că dacă vor mai exista după moarte. de un nepreţuit folos cauzei noastre. pentru folosul vostru şi mai ales al nostru. iar furtuna ce va veni va aduce mari prefaceri sociale. prin prefaceri succesive. O dată cu introducerea unei noi ordini de viaţă. una feminină şi alta masculină? Primind răspunsul la această întrebare doresc să-1 împărtăşesc cu voi. Multe duhuri ar dori să asiste la aceste înalte experienţe de creaţii divine. Fiecare urmărim să aflăm ceea ce nu cunoaştem încă. şi cu toate acestea înţelepciunea Creatorului a stabilit ca vieţuitoarele fizice să aibă sex. de pe acum prezic viitorului meu tată. care mă vor umple de un farmec nespus. animalul şi omul e diferenţiat în două forme.de sfere fluidice concentrice. Nu ni se permite să vorbim pe larg despre acest subiect oprit pentru omul trupesc. azi copil: Tată. dar ni s-a dat învoirea să vă dezvăluim câte ceva. introducerea noii religii . Pentru a te convinge pe tine . o cvasi-materializează într-un volum mic. încât a navigat cu ea de-a curmezişul apelor. prin viitorii mei ochi trupeşti. nu suntem nici bărbaţi. dar nu li se îngăduie. Dar să reţineţi bine că acelaşi duh trebuie să cunoască şcoala formei de viaţă a . deşi este una din marile taine ale Cerurilor. mă voi bucura şi voi găsi în ele un puternic imbold de a mă ocupa de lumea duhurilor. După cum mulţi dintre voi. Noi dorim Lumină şi lucrare la lumina zilei. pentru că pământul merge spre dezrobirea stării de azi. de acum ale mele. care în contrast cu fizicul tău oacheş. oameni trupeşti.care vei citi aceste rânduri. şi pentru a mă convinge şi pe mine . De multe ori vă puneţi întrebări rămase fără răspuns. să nu recitesc aceste rânduri. acest laborator fiind înconjurat pe distanţe îndepărtate . sau dacă este imposibil.ca o cetate . vor da probe de existenţa lor de dincolo de mormânt. Eu citind peste mulţi ani de acum înainte aceste rânduri. căci şi noi suntem curioşi ca voi. din care e format şi Corpul divinului Creator. în stare fluidică. şi vom avea nevoie în viitorul apropiat de Lumină pentru a fi mai fericiţi. ei lucrează pe ascuns. Va citi lucrările tale şi toate cărţile bibliotecii tale. ele ştiind să desfacă aceste oprelişti. în cea fizică. fiind pe plan evolutiv 1&-0 distanţă de miliarde de ani de noi. Mai întâi trebuie să ştiţi că în lumea fluidelor nu există forme pământeşti.

Dumnezeu a făcut pe om după ştiinţa Sa infinită? Nu putea ca prin aceeaşi metodă să facă şi femeia? De ce să o scoată din coasta bietului om? Femeia este şi ea om. Asemenea unor animale actuale omul trupesc. şi El este pozitiv şi negativ. pentru omul de azi ele şi-au pierdut valoarea. Unul juca rolul de bărbat şi celălalt de femeie. când omul era tare înapoiat. în această perioadă se dezvoltau mamelele omului şi produceau lapte.de-a lungul istoriei a mii de ani . se formau în interiorul trupului omenesc elementele sexuale masculine şi feminine. la fel ca bărbatul. dădea naştere copilului. . adică era prevăzut cu organe genitale femeieşti şi bărbăteşti. mai mare decât femininul. legate de fazele Lunii şi de poziţia unor anumite planete ale sistemului nostru solar. oamenii se cuplau câte doi. în acest scop a rupt din coasta lui o parte din care a făcut femeia. dar cenzorii de lângă noi nu ne îngăduie. Le este frică şi lor ca nu cumva adevărul destăinuit despre sexualitate să aibă soarta cunoştinţelor care . ca şi actorul pământului. care prin dezvoltare. în această fază. primitiv. doar cu o mică deosebire. ci au fost amândoi într-un acelaşi trup. Nu vrem ca venind pe pământ. masculin şi feminin. Aşadar. ori cu păcatul lui Adam. pe care după ce se dezvolta îl năşteau. care conlucrează pentru viaţă şi progresul ei în veacuri! La orice vieţuitor femininul are o formă atractivă mai puternică decât masculinul. iar apoi se împerecheau invers. dar ne este teamă ca nu cumva preoţimea pământului. câte bazaconii s-au scris şi continuă să se scrie şi acum. bisexual. Multe am vrea să vă mai spunem. în virtutea atavismului. după ce va vedea că nu mai merge cu raiul şi cu iadul. Pe Pământ şi pe oricare altă planetă omul nu a fost de la început pereche. ci să se spună ce se înţelege din aceste simboluri. Acelaşi duh trebuie să joace. şi că în lumile fizice El a descompus stările cereşti în două forme: bărbat şi femeie. Dualitatea este o mare taină dar omul nu trebuie să citească şi să audă în templul Domnului nimic ce se referă la sexualitate. Dorim ca problema sexualităţii să piară din învăţăturile teologice ale religiilor. expulzat la timpul său. După schimbul de elemente sexuale. acest om era hermafrodit. După această primă fază a urmat a doua formă de om. îşi creştea şi alăpta copilul cu mamelele devenite turgescente şi pline cu lapte. pe toate planetele lor. Două elemente sexuale contrare se uneau între ele şi generau oul. La anumite perioade de timp. de principiul dualităţii opuse. cunoscute din cea mai adâncă antichitate de iniţiaţi. pentru că este prea pământesc. să ne mai adăpăm la erorile de până acum. creatoare. în acest stadiu evolutiv omul se autofecunda în mod inconştient. „Cum.au fost astfel inteipretate.bărbat -şi 1-a aşezat în rai. Fixaţi-vă bine în minte: Din veşnicie şi în toate universurile. Dumnezeu a făcut pe om . Ei cunoşteau şi cunosc şi azi că Domnul Dumnezeu este unul. dar de data aceasta era bărbat şi femeie la exterior. să susţină că bărbatul care a greşit într-un anumit sens a fost pedepsit să se întrupeze într-o viaţă terestră. Omul a fost la început androgin. Am spune noi multe. Templul viitor să fie luminat numai de Creator şi legile Sale. atât şi nimic care să amintească de sexualitate. Iată un exemplu. Cu câte erori se încarcă mintea copiilor în şcolile primare. de bărbat şi femeie. fără ştirea omului. Cât de interesante sunt problemele celor două forţe contrare. în urmă cu mii de ani. De ce a făcut Dumnezeu pe Eva din coasta lui Adam?" Azi nu mai este permis să se ia litera cărţii aşa cum a fost scrisă odată. Născătorul lua copilul venit în lumea fizică şi îl hrănea cu laptele produs de mamelele sale. Se poate o expunere mai naivă decât aceasta? O fi fost frumoasă povestea asta odată. tot androgină sau bisexuală.ar întreba cineva preotul . Cu alte cuvinte.Comunicări din Cer 149 sexului masculin. sub formă de femeie. pentru ignoranţi. avea în interiorul său organe producătoare de elemente sexuale masculine şi feminine. ambele roluri. vechile simboluri generând doar concepţii copilăreşti şi inexactităţi pe marginea cărora s-au făcut şi se fac numeroase polemici şi speculaţii filosofice. a hotărât să-i facă un partener. după cum voi nu simţiţi cum şi când se face filtrarea urinii din sângele trecut prin rinichi. şi ca o probă a ei. Este adevărat că tot ce există în natură este condus. oameni care sunt în acelaşi timp bărbat şi femeie. Fiecare om devenea mamă. din veşnicie. se forma în fiecare dintre ei fetusul. Forma aceasta bisexuală a durat multă vreme pe pământ. masculinul nu a putut exista fără femininul corespunzător. A sosit vremea să fie înlăturate aceste absurdităţi. în viitoarele noastre întrupări. adică bărbat de o parte şi femeie de altă parte. încât să servească anumitor interese. în diferite ţări apar şi azi hermafrodiţi. precum şi şcoala formei de viaţă a sexului feminin. Dar acum chiar pe omul cât de puţin ridicat îl face să zâmbească. Dacă a fost o vreme când simbolurile erau singura modalitate de a se transmite cunoştinţe şi informaţii. In schimb masculinul are o forţă activă. taică . Dar văzând că sărmanul de el se plictiseşte.

că memoria este rezultatul înregistrărilor făcute pe cortex. dar traiul său se scurge într-o somnolenţă. pus în practică de duh când se va întrupa. imagini infinite şi ultra-microscopice. starea actuală . atributele masculine au început să se reducă la unii. Aceste adevăruri le posedăm de la superiorii noştri. Prin urmare. distingem două feluri de memorii: 1. entităţile spirituale. cea divină. . 2.când omul e reprezentat prin indivizi sexuaţi ce procrează prin împerechere. Noi.s-au deformat până au degenerat în basmul cu crearea Evei din coasta lui Adam. şi spirit. unde omul se află în prima fază a autofecundării. ci s-au format trei serii principale de fiinţe fizice umane. a doua formă . în această perioadă. întâi a fost forma androgină internă. într-un cuvânt . cu organe bisexuale externe. în fine. dintre care una chiar din sistemul nostim. care se autofecundau fără ca omul să poată controla acest proces. dintr-un alt sistem solar. ambii fiind născători. până când unii au rămas numai bărbaţi iar alţii numai femei. duh sunt identic cu Tatăl. a fost agonisită. El trăieşte îndemnat de un instinct avut chiar de la crearea sa. Aşadar. numai de instinct. a fost dăruită. Aceste imagini îl îndeamnă să facă ceea ce este conform cu menirea sa. hermafrodită. Prin aceeaşi stare trece şi duhul în prima perioadă a existenţei sale. mă voi sili să mă apropii de numărul clişeelor acumulate de El. Prima memorie. pe baza cărora să-şi poată reaminti tot trecutul său. în decursul existenţei noastre. o legătură între lumea Fizică. funcţionând mereu. născând şi alăptând numai femeia. Sistemul cerebral nu este decât un translator. se joacă. Memoria omului este una din minunile creaţiei. automat.a împerecherilor reciproce. care au trăit pe acest glob în timpurile când omenirea trecea prin aceste faze. şi din altă planetă. duhul să poată acumula în haina sau vehicolul său de memorie. Din acest punct de vedere. Creatorul a aşezat în spirit un clişeu ce reprezintă Divinitatea Creatoare. zi de zi şi secundă de secundă imagini sau clişee în haina noastră divină. memoria divină . când va vieţui prin lumile planetare.150 Din tainele vieţii şi ale universului . Alături de acesta mai este clişeul conservării şi clişeul perpetuării speciei.procrearea.androgină externă. unde omul este în a doua fază . din generaţie în generaţie . un releu. aude. Savanţii pământului afirmă greşit. Nu s-a rupt nici o coastă. şi capitalul de imagini acumulate foarte sărac. eu. să execute automat ceea ce e înscris în el. iar la alţii au pierit atributele feminine. Alăturat acestora au mai fost puse în scânteia divină şi alte clişee. într-adevăr este o minune a Creatorului ca. în existenţa sa infinită. agonisită de noi.trăieşte. duhul vede.A doua carte în fine. împerechindu-se în vederea funcţiei divine . umană. în perioada imediat următoare naşterii sale din sânul Creatorului. Duhul îşi construieşte viitorul sistem cerebral conform destinului său Omul nu-şi amineşte nimic din primii trei ani ai copilăriei sale pentru că la acea vreme sistemul său cerebral era slab format. datorită clişeelor puse de Creator în momentul când ne-a creat ca duh. După ce a fost creat de Tatăl divin. cu organe bisexuale interne. bineînţeles pe cale de dispariţie. omul s-a obişnuit şi nu-şi mai dă seama de valoarea ei deosebită. pentru că şi eu acumulez clişee ca şi EÎ. iar cea de-a doua. cu care. cu stările lor intermediare. duhurile. cu scopul de a ajunge şi el odată un creator. El se distruge şi se reface zilnic. Memoria sa este foarte redusă. fiecare individ născând şi alăptând. încetul cu încetul. Din această cauză. Iată înţelesul prezenţei la bărbaţi a mamelelor. Cunoştinţele despre aceste stări . în care să se întrupeze anumite entităţi spirituale. în afară de această memorie originară există şi marea memorie a duhului. traiul omului este asemănător cu al unui animal: mănâncă. formarea unor corpuri noi. duhul nu are nici un „trecut" înregistrat în fluidul memoriei sale. acumulând ani de ani. Procesul a continuat astfel mii de ani. sub îndemnul unor imagini aşezate de Creator în scânteie. pe Cel care 1-a chemat la viaţă. câştigată cu preţul a miliarde de ani de suferinţă. şi mai suntem informaţi şi de duhurile sosite aici de pe planete inferioare. care se fecundau prin împerechere reciprocă şi cu schimbul. chiar din momentul creaţiei sale în Sfera divină. memoria observării sau a învăţării. locul său de origine.manifestată instinctiv. simte. toată ziua fiind pentru el un continuu prezent. în veşnicia sau eternitatea viitoare. şi ca urmare nu înţelegea nimic din cele petrecute în jurul său. dintre care clişeul dorinţei arzătoare de a studia operele Creatorului.transmise prin viu grai. şi dacă acum numărul clişeelor mele este mai mic decât cele ale Tatălui ceresc. Copilul-duh trăieşte condus asemeni copilului-om. memoria sa personală. visare şi vegetare prelungită la infinit.

şi a vorbit româneşte. dar a căror manifestare este interzisă conform destinului său din această întrupare. instrumentul său cerebral trebuie să fie în armonie cu cutia sa craniană. anumite capacităţi şi posibilităţi de manifestare intelectuală şi implicit destinul acelui om. conform planului destinului său. Creatorul aşa a vrut. Din cele expuse mai sus reiese că duhul face două operaţii când întâlneşte idei noi: o operaţie de asimilare automată şi una de asimilare după înţelegerea conţinutului ideii. nu se piardă. a limbii. După ce şi-a îngropat soţia. Dar iată . Eu sunt un duh bătrân al planetei Pământ. iar encefalul duhului va fi ca o pădure sălbatică în comparaţie cu un parc înfrumuseţat de o inteligenţă superioară.el va ajunge să vorbească imediat după întruparea sa. ele se vor dezvolta la voia întâmplării. frate. pe când un altul se va trudi ore întregi să şi le însuşească. dar neînţelegându-i sensul. şi altele noi. duhul lucrează mereu. Operaţia întipăririi. De asemenea filtrul auzului îi lipseşte iar ego-ul său nu are o legătură fidelă cu sistemul cerebral încă incomplet format. dragul meu frate. pe care duhul le întâlneşte pentru prima oară şi caută să le memoreze. cu vremea se pierde şi este nevoie să fie refăcut.trupuri numeroase . iar cel de al doilea vine pentru întâia oară în contact cu aceste idei. a coardelor vocale etc. pentru ca prin intermediul acestuia să-şi poată manifesta anumite facultăţi. Când spiritul vine să se întrupeze. armonia sau dezarmonia manifestărilor sale sufleteşti. o uită repede. zidurile construcţiei sale nu s-au mai dărâmat. forma şi structura encefalului său. Omul simplu. din arhiva duhului său. modelând protuberantele cerebrale şi oasele craniene. câte taine ne înconjoară! Stăm şi medităm pentru ce oare a făcut Tatăl aşa şi nu altfel. neclar. auzind o idee nouă. şi de multe ori nu putem rupe vălul ce acoperă misterul scopului urmărit de Creator.j/ încă din primele momente ale întrupării sale duhul îşi va fasona şi sculpta sistemul cerebral. Dar cineva de la voi ar putea spune: „Aşa e. Povestea meşterului Manole se potriveşte de minune şi aici. de ce nu vorbeşte chiar din primul an al copilăriei noii sale întrupări?" Voi răspunde acestui frate că duhul ar vorbi chiar din primele luni ale vieţii sale trupeşti dar sistemul său cerebral încă nu este în stare să coordoneze deodată respiraţia. constatăm că există două feluri de idei sau noţiuni cu care vine în contact un duh: cele vechi. dobândită în mii de vieţi. duhul îşi alcătuieşte sistemul cerebral. Această modelare este executată de duh fie pentru a-şi manifesta prin sistemul cerebral facultăţile avute. Să admitem că . Nu este vorba de cunoştinţe ştiinţifice. Dacă cunoştinţele frenologiei ar fi fost duse mai departe. să-şi însuşească facultăţi noi sau să fie privat de facultăţile dobândite cu veacuri în urmă. pentru ca înregistrarea lor să se realizeze cât mai clar. este clar şi am înţeles. a înregistrării ideilor se face automat. dar. ceea ce a depozitat odată. dacă omul a mai trăit în România în altă viaţă. asimilindu-le înţelesul. De câte ori m-am întrupat am început de la ABC. ca mâine. şi apoi se mai cere o repetare a acestor imprimări. Pe baza acestor clişee şi conform destinului pe care îl va trăi. când mă voi întrupa şi voi fi iarăşi un copil de 5-6 ani. O anumită dezvoltare a sistemului cerebral va permite duhului să-şi exteriorizeze diferite clişee ale memoriei sale integrale. încă din faza embrionară a viitorului său trup şi până la vârsta de trei ani a copilului. Chiar dacă în memoria duhului este înscris tot catalogul cuvintelor româneşti. Eu voi spune: după ce duhul şi-a îngropat multe soţii ale sale .copilul s-a făcut mare şi acum lucrează. mişcarea gurii. cu ajutorul anumitor fluide. aduce cu sine toată comoara sa formată din minuscule clişee memoriale. O. le va rememora foarte . noile idei. Omul care posedă aceste idei din trecut. acestea nu se pot exterioriza. asupra materiei instrumentului său cerebral. rogu-te.Comunicări din Cer . nu o poate memora. cu o mare repeziciune şi uşurinţă. pentru ca clişeul să. din examinarea cutiei craniene. Dar pentru ca duhul să-şi poată cânta simfonia gândurilor sale. şi deci are nevoie de o atenţie mai încordată şi repetări mai numeroase pentru ca noile clişee să se întipărească bine în materia memorie a duhului său. Ajutat de anumiţi fraţi cereşti. în acest caz orice fasonare a circumvoluţiunilor cerebrale şi a cutiei craniene îi sunt interzise.potrivit destinului său din această viaţă terestră . instrumentul cu care va cânta. însă condiţia este ca duhul să acorde atenţie exclusivă asupra ideilor memorate. deşi cunosc tainele creaţiei Tatălui meu ceresc.duhul trebuie să fie un idiot. dobândite în trecut şi folosite pentru obţinerea unor facultăţi noi. adunate în toate existenţele sale anterioare. înaintea duhului său vin zi de zi noţiuni noi şi el va asimila noile date. Aşa fiind. fie pentru întunecarea unor facultăţi dobândite în trecut şi care nu trebuie să ajungă la exprimare prin trupul din noua sa viaţă terestră. pentru că trupul său e prea plăpând şi organele lui sunt în curs de formare. pe care le-a mai întâlnit şi deci le posedă. Orice clişeu estompat. şi cu toate cunoştinţele mele. Cu această ocazie. ci de cunoştinţele dobândite de-a lungul miliardelor de ani de când duhul a fost făurit. o înscrie deocamdată în memoria sa. omul ar fi putut deduce. De ce această deosebire? Pentru că cel dintâi nu a făcut decât să răscolească. să şi le însuşească. duhul lucrează la configuraţia. să încep reînvăţarea alfabetului şi părinţii mei să-mi poarte mâna ca să învăţ din nou scrisul.

Iată .să se întrebe: „Ce s-a petrecut acolo? Cum se poate ca un om să nască un animal?" Răspunsul este următorul. îi ridicăm sus. care înlătură prin brutalitatea sa oarbă duhul uman şi se leagă de embrionul din pântecele mamei. dar nevoiaşul te-a reţinut şi întârziat. îi coborâm pentru a învăţa în clasa în care au tot rămas repetenţi. că sunt frumoase comunicările noastre? Dacă ai trăi o mie de ani. inferioare planetei noastre. cuprinde o serie de grade de . adusă aici pentru a ne face stagiul evolutiv al acestei planete. Fraţii avansaţi. I Când am venit pe Pământ. toate cunoştinţele acumulate de la naşterea duhului şi până acum.ce pare mai mult animal decât om . Există cazuri când trupul noului fetus are în linii generale forma umană. la transformarea vieţii sociale a omenirii acestui pământ. care însă nu va trăi. în acest caz un duh semi-om. numită înveliş memorial. rătăcit prin planeta noastră. Sosiţi pe această nouă planetă. la care s-a adăugat automatismul eteric al mamei umane şi astfel ea va naşte o formă hibridă. trimiţând rând pe rând la întrupare şi pe cei întârziaţi. se întorc în Cerul acelei planete. Noi. pentru a se impune băştinaşilor prin cultura şi conduita lor. apare un duh animal. pe Pământ. dar dacă sunt leneşi. până îl fac şi pe el activ şi atent. Pe când începuse operaţia construcţiei fetusului. n-ar fi nimic. ai vrea să urci până la vârful unui munte împreună cu un bătrân neputincios care abia îşi târăşte piciorul.A doua carte uşor într-o altă viaţă când va întâlni din nou aceleaşi idei. unde îi încărcăm cu o bună cantitate de fluid solar şi planetar. lucrăm când sus. fiind atunci duhuri libere prin spaţiu. au rămas mult în urmă cu avansarea şi cunoştinţele lor. tânăr şi sprinten. dar s-ar putea ca cineva. în ignoranţa sa a dat buzna şi s-a întrupat într-o femeie aparţinătoare formelor proprii ale Pământului. s-au înscris în el. dar ce facem când avem de ridicat câte un pietroi de frate neînţelegător? Este ca şi cum tu.152 Din tainele vieţii ţi ale universului . Conform clişeelor sale memoriale. Legea solidarităţii ne dictează să ne ajutăm reciproc. partidul nostru are întârziaţii săi. terminându-şt înainte de timp şcoala. ce te faci cu ei? Ar fi să-i părăseşti. duhul . corpul embrionului s-a dezvoltat în mod automat şi a reprodus fostul său trup animal. în care duhul trebuie să se întrupeze. când jos . în învelişul memorial se va înscrie tot ce va mai afla duhul în veşnicia viitoare. se întrupează mai întâi fruntaşii. Această legiune de duhuri. Atunci bătrânii şi avansaţii se sacrifică pentru cei neputincioşi şi pleacă cu ei de pe această planetă. sau că memorează cu foarte mare uşurinţă. pe o alta inferioară. sub formă de semne sau simboluri infinit de microscopice. Acest înveliş memorial este şi el foarte redus. spirite. ci doar pune în vibraţie ceea ce s-a întipărit şi retipărit de multe ori. Când tu şi alţii sunteţi jos. vă îndrumăm noi. cu fluide şi mai grosolane şi mai biciuitoare decât cele terestre. Vor evolua prin suferinţă şi apoi se întorc la marele grup de pe planeta de unde au plecat. Unele din ele au fost mai vrednice. El de fapt nu mai înregistrează nimic. monstruoasă. am fost un cârd de câteva miliarde de duhuri. frate. După ce au pregătit terenul. a solidarităţii. pentru a nu întârzia şederea noastră aici. Iată îţi comunic din nou câteva crâmpeie de idei. Scânteia divină este deosebit de mică şi subtilă. Sunt fraţi de-ai noştri. citind prin ziare că o femeie a născut un monstru . Dacă ar fi vorba de câteva sute de ani. Când vom coborî. Astfel electrizaţi. diferit tipului uman de pe această planetă. ne veţi comunica voi. formând trupul noului copil ce se va naşte pentru a desfăşura destinul duhului în această nouă întrupare. dar cu toate acestea. în jurul ei există o mică peliculă de materie eterică. dar nu ţi-o permite legea Tatălui .acum şi aici.legea iubirii. foarte mic. Despre un asemenea om se va spune că are o memorie fenomenală. dar contrar primului caz el va trăi multă vreme. în nivelele noastre. noi ţi-am povesti din cunoştinţele noastre în fiecare zi şi tot nu le-am putea isprăvi. cei mai bătrâni ai grupului îi ajută cât pot.lucrează asupra fetusului din pântecele mamei. şi cu toate acestea el este anormal. dar pot să ne întârzie mii de ani. duhurile. El are forma umană aparţinătoare unei alte planete. care să lucreze asupra duhului leneş. Nu m-a întrebat nimeni. galvanizaţi. De mult ai fi ajuns sus. Doamne. şi trebuie înghiontiţi. Ca să-i scoatem din toropeală. mai nevoiaşe.dar mai ales mesagerii cereşti întrupători . Conform acestui plan.ca oameni. în nenumărate alte vieţi. mare este lumea Ta şi multe mai avem de aflat prin ea! Aşa-i. în această uriaşă arhivă este înscris şi planul construcţiei noului trup. înainte de a-i trimite jos la întrupare. E foarte uşor şi bine când ai de-a face cu egali de-ai tăi. Altele. sus de tot. siliţi să se grăbească.

vor fî vindecate cu fluide magnetice şi mai ales electrice. Există alte planete Venus. Cum planul de evoluţie al planetelor este unul şi acelaşi. de la origine şi până în etapa finală. ba chiar maladii. iar tu prin judecata ta eşti liber să admiţi sau nu îndemnul meu. el nu avea în el un duh uman. dar noi suntem în urmă faţă de Marte cu câteva milioane de ani evolutivi. nu facem preziceri referitoare la invenţii ştiinţifice. vă moleşiţi. pentru că eu nu te iau de mână şi te împing să faci sau nu ceva. Să nu vă mâhniţi.aflate cu două. Micile abateri nu prejudiciază marelui plan al evoluţiei lumilor. Va sosi vremea când multe slăbiciuni. ci unul de animal superior. ci îţi dau numai un îndemn. în univers totul merge cu o exactitate matematică. 1 . am aflat despre trecutul şi prezentul planetei Marte. Bineînţeles că aceste forme de viaţă de pe alte planete sunt imperceptibile organelor de simţ ale omului întrupat pe pământ.se amestecă şi se confundă sus. Noi am comunicat oamenilor trupeşti despre multe invenţii şi descoperiri ale viitorului. peste câteva milioane de ani. rând pe rând. Examinând omul. Astfel au trecut milioane de ani de când voi sunteţi supravegheaţi şi conduşi de noi. iar în ceea ce priveşte aparatele lor.a duhurilor libere şi a celor întrupate . în medicina viitoare se vor crea diferite aparate. va fi şi la noi. deşi omul exista ca formă exterioară. Superioritatea lor se arată în toate direcţiile1. pentru că pierdeţi din energiile electrice ale trupului şi corpului vital. şi au alte aparate prin care întreţin conversaţii cu ei. Atunci existau două lumi separate: una jos . prin care va trece în viitor. şi alta sus .duh uman. fiecare individ are trasat dinainte planul său.că există acum acolo. am făcut o prezicere. în linii mari. l Noi. Duhurile marţiene ne vizitează. în evoluţia sa. Noi.om-animal. întreaga viaţă a acelei planete. încă n-aţi ajuns să ştiţi să o întrebuinţaţi pentru întărirea trupului vostru. Iată. Cunoscând acest adevăr. deşi unii savanţi afirmă că noi. încât a permis să se întrupeze în el şi duhul de om. iar la întoarcere comunică oamenilor de acolo tot ce este la noi. dar aceste comunicări s-au pierdut sau nu au fost luate în serios. rezultă că în cursul existenţei lor. am ajuns la concluzia că. A fost o vreme când. din punct de vedere evolutiv. şi într-o zi ştiinţa medicală o va duce pe făgaşul său firesc. Om am fost pe pământ şi om sunt şi aici în Ceruri. vă încetiniţi în toate actele voastre. ziua lumea spirituală fiind sus iar cea întrupată jos. Mai exact aş putea spune că am fost mii de oameni trupeşti. Electricitatea joacă un mare rol în operele cereşti. a ajuns într-o anumită fază din trecutul planetei Marte. toate planetele vor trece. Prin urmare. Lumea fizică de acolo este în posesia aparatelor prin care văd lumea lor spirituală. de exemplu. atunci cum rămâne cu liberul meu arbitru? Mai există el?" Da. animalele. iar noaptea ambele lumi . trei grade mai sus. care am studiat trecutul Pământului şi îi cunoaştem drumul viitor. Poate această prezicere a mea se va reţine. prin aceleaşi forme evolutive. există. Ei au aparate cu care ne văd globul şi viaţa omenească de aici. Aflaţi că marţienii ştiu de existenţa noastră pe Pământ. viaţa uneia neputând continua fără sprijinul celeilalte. am aflat şi de istoria altor planete ale sistemului nostru. A venit timpul când trupul uman a ajuns la un asemenea grad de evoluţie. Fiecare planetă îşi arje şi ea etapele ei. vă hrănim toată ziua cu ideile noastre creatoare şi conducătoare. voi. care nu făcuse încă nici o întrupare în forma om.Comunicări din Cer j$ ş înaintând în vârstă. Nu în toate timpurile omul de pe pământ a avut inteligenţa şi forma actuală.cu ochii spiritului . De atunci s-au format două lumi într-una. Fraţii mei mai mari au reprezentat milioane de oameni trupeşti aici şi pe multe planete pe unde au trecut. putem spune că Pământul. Prin urmare ceea ce vedem . Dar veţi spune: „Dacă e aşa. nu trebuie să ne gândim la un sistem de piese electronice asemănătoare celor terestre. noi suntem un fel de stăpâni ai acţiunilor voastre din timpul zilei. cu ajutorul cărora omul slăbănog se va întări prin curenţi electrici. ea este cu un grad mai sus decât Pământul. cei de sus. Iată. plantele. Jupiter . Duhul nu mai revine pe urmele evoluţiei sale JYlulte adevăruri am spus şi vom mai spune omenirii întrupate. de a trata maladiile pe cale fluidică. duhurile. oameni trupeşti. pentru că trupul omului prin concentrarea fluidelor s-a născut şi prin coruperea fluidului s-a îmbolnăvit.

pe o planetă inferioară Pământului. la urma urmei. Dacă printr-o serie de vieţi denotă numai răutate şi prin farmece a ucis totul în jurul său . întrupat. Important este ca el să fie îndeplinit. acest fenomen nu are loc. cu efect asupra trupului. înseamnă să te opui legilor stabilite. . O aceeaşi greşeală făcută de un duh superior. mai ales că era un duh superior în lumea spaţiilor. în regnul animal. omenirea îşi urmează evoluţia . Este bine ca eu. duhul nepriceput şi întunecat se va întrupa printre oameni semi-animale. vegetal sau chiar mineral? Este adevărat că omul e supus greşelii. dar nu e nici un pericol pentru planeta aceasta dacă mă abat din calea destinului meu. Tatăl ceresc vrea* progresul copiilor Săi şi descoperirea de către aceştia a tainelor Sale. aruncând în lume idei false. iar concomitent acestor noi forme de existenţă umană. primind o pedeapsă mai grea decât un criminal. este socotit drept cea mai mare greşeală faţă de Divinitate. urmate de condamnările respective. Pământul se îndreaptă acum către acea etapă marţiană de viaţă socialistă. un fel de socialism fericit. a adevărurilor eterne. Pentru noi. evoluţia planetară urmând acelaşi drum. sau ucigând . lumea fizică a cunoscut perfect lumea cerească şi a intrat în legătură permanentă cu ea. întrupat. căci se află pe o altă planetă. El nu pleacă singur . Nu ne rămâne decât să ne silim să binemerităm. animal. care în definitiv sunt tot în legătură cu evoluţia mea şi a celor din jurul meu. peste milioane de ani. Astfel filosoful german Nietzsche. iar evoluţia este o plăcere. astfel că ne putem amâna anumite studii.urând. a influenţat mulţi cititori. Aşadar. Acum. făcând un ciclu evolutiv pe aceste mici raiuri ale divinului nostru Tată. vi s-a spus întotdeauna că tot ce veţi citi ca venind din lumea noastră să le treceţi cu de-amănuntul prin ciurul judecăţii voastre. Prin urmare. şi din ce în ce mai rău. Orice s-ar petrece pe suprafaţa unei planete. atunci el se va întrupa într-o plantă şi chiar într-o piatră". Cât priveşte întruparea într-o plantă . va cântări mai greu în balanţa judecăţii. Când un duh inferior. îmbrăcând haina trupească.mai încet sau mai grăbit. aducând o nouă formă de viaţă individului şi statului. care a stabilit mersul evolutiv din ce în ce mai sus. duhurile. afirmaţiile unor autori teosofi nu corespund adevărului. în încheiere.sau şi mai rău. Admite judecata voastră ca să se piardă ceea ce s-a câştigat în miliarde de ani prin studiu. Ceea ce n-am făcut acum. va trebui să fac mai târziu. prigonind. create de mintea ta redusă. în viitor el se va întrupa într-un animal. muncă şi suferinţă? Admite judecata voastră ca divinul Tată. greşeşte . unde viaţa e un vis. unde ideile lui sunt conforme mediului de acolo. îţi mai fac cunoscut că în sistemul nostru solar există planete mici. să greşească. prin răspândirea ideilor sale contrare legilor divine. el va fi luat şi dus pe o planetă inferioară planetei nostre. Acum . să mă grăbesc cu şcoala mea planetară. de la Stăpânul acestui sistem. să se înşele. Aceste abateri sunt permise pentru că. dar niciodată într-un animal de pe planeta noastră. şi anume. noţiunea de timp nu există. om nesocotit. care afectează o masă mare de oameni.după ce mi-am depănat ideile cu care am venit . are o valoare mai mică decât greşeala spirituală. Dacă totuşi. aplicat între ei şi de primii noştri creştini.nici nu poate fi vorbă. Categoric ţi-o spun. înseamnă că ceea ce s-a realizat pe Marte se va realiza şi pe Pământ. cultură etc.am mai spus-o . în general. Dragă frate. Atunci omul va fi mereu sfătuit.am să răspund la problema ce văd că te frământă.ci însoţit de toate duhurile care l-au ajutat în ticăloşiile sau învăţăturile sale false. planul nu are termen. fostul Nietzsche îiu mai poate greşi. după o serie de vieţi greşite. Micile întârzieri sau abateri nu pot schimba planul stabilit de Divinitate. un popas pe o astfel de planetă. să condamne pe un copil al Său să facă drumul invers. cât de superior.el va fi pedepsit conform faptei sale şi potrivit gradului său evolutiv. făcând alte experienţe. într-o piatră . Se poate ca un duh.om.154 Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte Planul divinului Creator fiind unic. individ. Când planeta Marte a ajuns la o formă de viaţă umană bazată pe ajutor reciproc. omenirea trupească va intra într-o legătură mai largă cu lumea spirituală sau cerească. şi ca urmare va trăi conform legilor divine. pentru odihna sufletului nostru. A veni tu. următoarea afirmaţie a unor autori teosofi: „Dacă în existenţele sale trupeşti duhul uman greşeşte mereu. Se vor petrece pe suprafaţa pământului mari frământări omeneşti. înseamnă să pui o barieră mersului progresiv al mentalităţii unei societăţi. unde trupul are o constituţie diferită de cea terestră. în afară de cele mari şi cunoscute. o greşeală fizică. şi întrupat într-o formă umană inferioară. viaţa sa morală va fi mult schimbată. Tot ce angajează viitorul şi influenţează mulţimile spre regres. duhul persistă pe aceeaşi cale întunecată şi nu dă semne de revenire. dar nu e posibil ca duhul uman să revină pe urmele miilor de secole apuse şi să mai anime o buruiană sau un animal oarecare. în faţa Forului Judecătoresc de sus.

o sută. prezentul de o clipă şi viitorul nesfârşit sunt orânduite de mai înainte. cei de dincolo şi anume de un spirit superior. pentru mine nu mai există trecut. apoi nu vă mai puteţi face nici o idee despre o altă facultate a noastră.pe care îl aşteaptă. Duhul fiind nemuritor. există timp. încât uităm că trăim în alte veacuri. încât descriindu-le. asupra memoriei mele. Deja văd născându-se în . în lucrarea sa „Prezicerea". şi există un viitor . nu este un viitor? Atunci cum nu există timp?" Astfel. Primul este orb şi olog. tot viitorul nostru. neexistând propriu-zis un trecut apreciabil. timpul pe când era tânăr sau copil.aceea de a vedea. E greu pentru omul trupesc să admită concepţia noastră. a duhurilor mai evoluate . Insă. Situaţia se schimbă la duhul superior.prin care a vieţuit. până în copilăria mea de duh. dacă este examinat de un om trupesc. a constituţiei corpurilor sale şi a mentalităţii încă în curs de evoluţie. într-adevăr. Când căutaţi să răscoliţi trecutul. atât de reliefată. vi s-ar părea basme. un orizont cu mult mai vast. Eu nu mai am noţiunea trecutului. Să vedem dacă în lumea noastră. noţiunea de spaţiu a dobândit pentru el un alt înţeles şi o altă concepţie. miliarde de ani. generale. oameni lipiţi de pământ . există un trecut . defilând prin faţa ochilor mei spirituali asemenea imaginii unui film. în momentul când mi-am propus să-mi amintesc acest trecut — de necrezut pentru voi. Lumea umanizată şi astralizată . de parcă ar fi de faţă. Putinţa duhului superior de a străbate ca gândul spaţiile siderale distruge şi noţiunea timpului. dacă Charles Richet afirmă un adevăr. Omul trupesc. Fiecare din cei doi examinatori au dreptate. transpunându-ne cu fiinţa noastră chiar în acel trecut devenit prezent. duhul superior consideră toate aceste noţiuni ca fiind iluzii. când căutăm să retrăim acest trecut. Pentru un duh divinizat nu mai există decât un vast prezent. îmi amintesc tot trecutul meu ce se pierde în ceaţa eternităţii.având strânse raporturi şi interese cu lumea trupească şi cu bunurile materiale ale acestui pământ . Vedeţi de ce nu vorbim lumii terestre despre stările de la noi? Ele se deosebesc atât de mult de ale voastre. spune că existenţa duhului este trasată de la început. Vedeţi ce greu ne este să mai concepem trecutul? Tot acest trecut. el ia un anumit aspect. Iată un subiect de o foarte mare importanţă. astralizate şi divinizate. Lumea astralizată cuprinde conducătorii de tot felul ai popoarelor de pe suprafaţa pământului. Aprecierile sale asupra noţiunii spaţiului sunt altele decât ale omului trupesc. dar nu-1 cunoaşte. atunci când. nu mai există trecut. Această imagine a trecutului este atât de bine conturată. mi se pare că trăiesc acum în acel timp. tot ce nu s-a întâmplat încă. până în veacul veacurilor. îşi poate face o noţiune vagă asupra unui trecut mărginit. ca să-mi arate ce îmi rezervă viitorul. pentru lumea umanizată şi astralizată există noţiunea de timp. îşi aminteşte parţial trecutul. în urmă cu zece. scenele şi evenimentele se petrec chiar în prezent. rezultatul neştiinţei şi neputinţei. în acest scop sunt silit să vă spun că lumea duhurilor acestui glob se împarte în trei categorii: duhurile umanizate. adică trecutul. în Cer şi pe pământ. încât se confundă cu eternitatea fără margini. Ele se deosebesc prin evoluţia lor.000 de ani prin Persia sau India. Locuind la o mare distanţă de suprafaţa pământului şi având posibilitatea să străbată spaţiile până la planetele acestui sistem şi chiar până în centrul acestui sistem.Comunicări din Cer 155 Trecutul şi viitorul Mă întrebi. având o existenţă scurtă şi o memorie limitată. ci un prezent continuu. până în zările depărtate ale veacurilor ce vor veni. dragul meu frate. tot astfel pot să-mi îndrept voinţa. încât privind-o. nu este un trecut? Tot ce va urma de acum înainte. îl pot desfăşura ca aţa de pe un mosor.el îmi apare exterior fiinţei mele. Dacă într-o oarecare măsură mă puteţi urmări mental în expunerea despre trecut. pentru că el nu are posibilitatea să judece altfel. care în funcţie de locul unde este examinat primeşte două interpretări. devenit prezent. Dar eu. deoarece deţine puterea analizei şi a vederii în trecut şi viitor. are o vechime atât de mare. Aşadar există o mare deosebire între un duh întrupat şi unul liber. dacă este examinat de noi.nu poate vedea decât prin prisma acestor interese. al doilea este văzător şi creator. din cauza situaţiei în care se află. iar sub ei se află lumea duhurilor umanizate. tot ce există ca duh uman pe acest glob. Atunci.va spune el . „Cum nu mai există timp? . şi dacă i se arată o fotografie a fiinţei sale din vremea copilăriei. el se prezintă sub un alt aspect. Noi. Dacă vreau să-mi amintesc ceva din trecutul meu trăit acum 20. o mie de ani. a duhurilor. Lumea divinizată este posesoarea regulilor de conducere ale Pământului. Din această cauză. dreptatea este de partea omului întrupat. După cum prin voinţă pot să-mi regresez memoria şi să văd în trecut. şi deci prin felul de a gândi şi vedea lucrurile. Veşnic retrăiesc trecutul ca fiind un prezent. îl vedem la exteriorul nostru şi este atât de real. că acţiunile. în linii mari.tot ce s-a întâmplat ieri. vi se pare că îl vedeţi ca fiind în interiorul vostru. duh.

Rolul acestei asocieri este asemănător cu cel dintre părintele pământesc şi copilul său. Pentru noi. duhurile superioare. omule. Dacă totuşi nu asculţi de această judecată. până nu se mai vede nimic. dar ce mai poţi vedea în viitor. atunci mai am eu un trecut. . Creatorul a înscris în mine. Omul este mereu hărţuit de forţele lăturalnice ale mediului înconjurător. Iată şarpele din rai care te va împinge să faci lucruri contrare celor stabilite. pentru îngerii planetari aceste margini sunt mai largi. însă Creatorul a dat copilului Său ceea ce a avut şi El . Aşadar El a scris ceva în mine iar eu scot la iveală acel ceva.ce îmbrăţişează o durată de timp inimaginabilă pentru voi . de fructele căruia omul nu trebuie să se atingă. el a fost determinat să se asocieze cu alţii. este inevitabil ca omul trupesc să vadă lucrurile altfel şi să aibă concepţii cu totul deosebite de ale noastre. el s-a imprimat cu toate peripeţiile lui în spirit. Pentru a putea lupta cu uşurinţă contra acestor influenţe. dragul meu. suntem creaţi cu această facultate a reprezentărilor înscrise în fiinţa noastră. pentru îngerii solari şi mai largi. marii iniţiaţi ai trecutului au creat legenda pomului binelui şi al răului. terestre. încât mă văd actualmente trăind în ele. De câte ori te vei afla într-o situaţie nouă. Divinul Creator a voit ca tu. să o examinezi la lumina judecăţii tale. eşti tentat să faci sau nu ceea ce îţi sugerează veghetorul. nu-1 mai am. Văd veacuri peste veacuri. lărgindu-se mereu. nu există. astfel că pentru gradul meu au o anumită limită. imaginea filmului este din ce în ce mai ştearsă. Concluzia este următoarea: fiind în condiţii diferite de ale noastre. dar punându-i în faţă legile Sale. când acest viitor nu s-a desfăşurat încă? Ce a putut să se înscrie în substanţa memoriei tale?" Raţionamentul este corect. Fiecare om are un veghetor Orice om întrupat are un spirit veghetor lângă el.libertatea. Aşadar. încep să văd viitorul mai apropiat. dar omul nu cunoaşte operele Creatorului.A doua carte mintea voastră mirarea şi întrebarea: „Trecutul a fost trăit. Atunci. La fel se petrece şi cu trecutul. depozitat acolo. după cum este înscris în haina sa memorială.în definitiv este mărginit. asemenea unui proiect ce cuprinde tot viitorul meu. De la o vreme. îmi apar . Cum vei lupta cu aceste forţe. facultatea de a voi. unire creată călcându-le. cu legea divină. când doresc. iar urmarea va fi nefericirea ta. în sensul nostru ceresc. Rolul său este de a-şi conduce protejatul la îndeplinirea destinului. Aceste clişee mă absorb atât de puternic. parcă mă deştept dintr-un vis şi mă văd iarăşi în prezent. Tu. reprezentate prin şarpele îndemnător la fapte contrare. conform gradului meu de evoluţie. există un vast prezent. Astfel. până la marii Creatori din Sfera divină. prezentul este clipa ce tot fuge spre trecut. va suferi şi îşi va da seama că a greşit. să-ţi urmezi calea ce ţi-a înscris-o de la crearea ta.156 Din tainele vieţii şi ale universului . simt oboseală după care se aşterne înaintea mea o ceaţă şi încetul cu încetul nu mai văd nimic.dăruit de Creator să te ajute la înlăturarea altor sugestii şi forţe . din grad în grad.în linii generale . Aflaţi acum încă o taină a lumilor spaţiale. mă identific atât de fidel cu ele. sute de mii de ani. pe care în legătură cu această orânduire.stările mele viitoare. dacă nu asculţi de sfatul veghetorului tău şi te duci după amăgirile de un moment. Aceste margini se depărtează pe măsura evoluţiei. cu tot mediul ce mă înconjoară. Aşadar. Din acest moment. apus în mine sub forma unor semne nepieritoare gândirea Lui. pmule. până te vei întoarce de unde ai plecat. în sensul concepţiilor voastre trupeşti. înscrise în destinul tău. formând o comunitate care să-1 apere în toate împrejurările şi să-1 ajute să-şi urmeze calea în veci. Ei. astfel că pentru marile Forte ce conduc universurile nu mai există decât un permanent prezent. apar vederii mele clişeele Gândirii divine referitoare la viitorul pe care îl mai am de parcurs. mii. iar aria acestui prezent şi intensitatea cu care vieţuim acest prezent creşte din rang în rang. în viitor. întreaga mea evoluţie. De la o vreme. vei veni în conflict cu destinul. un viitor? Trecutul îl cunosc. care tind să te abată din drum? Tatăl a pus în fiinţa ta facultatea numită judecată. mai există realmente. memoria este limitată la entităţile spirituale mai puţin evoluate şi este din ce în ce mai extinsă pe măsură ce urcăm treptele evoluţiei spirituale. de a se conduce aşa cum i se va părea lui că este mai bine. drumul pe care îl voi parcurge şi destinaţia unde voi ajunge. un prezent şi un viitor? Nu. şi mai ascultând şi de sugestiile veghetorului tău . iar viitorul îmi apare înaintea ochilor. De aici deducerea că prezentul meu . Dar în jurul omului este mediul înconjurător şi îri plus liberul său arbitru. apoi pe cel mai îndepărtat şi tot aşa din ce în ce mai îndepărtat. Din primul moment. Lumea ce te înconjoară cu interesele ei te va împiedica să-ţi îndeplineşti destinul.vei reuşi să-ţi urmezi calea destinului. cu interesele lui multiple. Când mă gândesc la ce am de făcut în viitor.

putem greşi în alegerile noastre. O dată ieşit complet din trup. Orice îndemn greşit sau în afara destinului ocrotitului său. întrucât el. se amestecă şi stăruind cu argumente îl determină să nu facă acest pas. Sa zicem că în destinul unui om este scris ca el să se călugărească. trăgând după el şi o parte din corpul său vital. Iată un exemplu. starea de duh întrupat . spre binele său. cel care intervine îşi asumă o mare responsabilitate. La timpul hotărât . iar corpul vital rămâne în trup.Comunicări din Cer 157 în vederea apărării copilului de pericolele ivite în existenţa sa. vei fi un fericit sau aspru pedepsit. pentru ca spiritul să-şi trăiască pentru câteva ore viaţa de spirit. ţin să atrag atenţia că omul întrupat îşi va plăti greşeala proporţional cu gravitatea ei. făcând acte contra legilor divine.când nu mai ştie nimic de patria de unde a venit şi nu cunoaşte decât ceea ce aparţine acestei vieţi pământeşti. omul se culcă şi adoarme. După o zi de muncă. a îndemnului la fapte bune.veghetorul îl îndeamnă să se călugărească. voinţa omului se disciplinează şi de la o vreme va înţelege că trebuie să-şi ducă traiul aşa cum i-a fost trasat. Veghetorul are sarcina să observe drumul vieţii terestre a protejatului său. şi putem greşi acţionând prin ideile noastre asupra semenilor. este nevoie să se facă ceva pentru ca această libertate să-i fie disciplinată şi să-şi pună voinţa în joc numai pentru împlinirea misiunii sale. prin libertatea de a hotărî.căci omul greşeşte şi cu gândul. dar dacă duhul liber va greşi. în starea de transă duhul omului s-a exteriorizat complet . Lumea savantă a făcut apel la fel de fel de ipoteze pentru a-şi explica acest fenomen. duhul începe să iasă lumii fluidice. cugetarea. Legile morale pământeşti spun că nu-ţi este permis să iei femeia altuia. fără de care viaţa trupească ar fi deosebit de chinuitoare. în acest caz. pentru motivul că el are o conştiinţă mai liberă şi este mai bun cunoscător al regulilor de conducere ale lumilor decât omul trupesc. care prin suferinţe aprige. visul este fenomenul cel mai important din viaţa omului. visele sunt realităţi ale lumilor fluidice. Divinitatea a orânduit ca omul şi orice animal să doarmă.conform destinului . A doua stare a omului este cea vremelnică. poate să te fericească sau să te ducă la săvârşirea unui păcat. In situaţia părintelui terestru se află şi veghetorul omului. duhul are înscris în el drumul evoluţiei sale. poţi deveni şarpele biblic. greşeala sa va fi cu mult mai greu pedepsită. omule. orânduite şi intenţionat alese. încetul cu încetul duhul începe să se retragă din temniţa sa. . în linii generale. încovoaie tendinţa de abatere şi influenţele lăturalnice. Ideile unui iresponsabil au întors un om din drumul pe care pornise. Dar o persoană oarecare. spre a nu se nenoroci. prin scris sau vorbă. şi pentru a ocoli pe cele rele. Legile morale cereşti spun: Nici cu gândul să nu râvneşti la femeia altuia . înainte de a intra în analiza fenomenului numit vis. în sprijinul urmăririi acestei discipline vine întruparea cu tunica ei de lut. deoarece simţurile ne arată una şi adevărul este altul. Prin urmare. Modul cum îţi foloseşti gândirea. din trupul său. când posedă o memorie deplină a trecutului.ceea ce nu are loc în starea somnambulică . deoarece a contribuit la modificarea unui destin. el determină mai mulţi oameni la fapte contra legilor divine. duhul este exteriorizat. în starea de vis.starea de spirit liber. trebuie să reţinem că omul are o stare a sa eternă . Cu această ocazie. Iată-1 afară la un metru de trup. pentru că strici o alcătuire divină. Dacă un om este responsabil de modul cum sfătuieşte pe un altul. între aceste două stări se înşiră starea somnambulică. Prin urmare. aparţinând Oricât de fantastice ar fi. Iluziile există doar în lumea fizică. de la care se abate de multe ori. Prin cuvântul tău. auzind de hotărârea lui. care nu ştie decât ceea ce îl înconjoară. Ideea are în sine o forţă colosală. această responsabilitate este mai gravă când. căci prin ideile tale poţi să abaţi pe un om din calea destinului său. transa şi visul. memoria lui fiind foarte limitată. Visul După actul morţii şi al reîntrupării. va fi plătit de veghetor cu amarnice suferinţe. prezentului şi viitorului. Aşadar. Ce se petrece cu el? De cum a pus capul pe pernă. Din întrupare în întrupare. e imposibil de cunoscut pe cale fizică. fiind călit mereu la focul suferinţelor. De felul cum te vei servi de idee în relaţia cu semenul tău. după cum a afirmat Domnul nostru Isus Christos. dar nu a putut să se apropie nici pe departe de adevăratul mecanism al producerii visului.fiind în legătură numai cu lumea fiuidică. conform destinului înscris înainte de întruparea sa. în starea somnambulică omul este în legătură şi cu lumea trupească şi cu cea spaţială. prin voinţa sa. abătându-1 de la impulsul său intern de a se călugări.

2. el ne va înţelege şi ne va răspunde.e drept. foarte greu. Din corpul vital. în modul acesta. O dată ce a fost încărcat. îl încarcă . imediat după vis. Visul poate avea loc şi în timpul unei boli trupeşti. meditaţiile şi conversaţiile sale cu lumea spaţială. durerile trupului nu lasă dublul vital să iasă afară. o piedică între vorbitor şi duh. îl va introduce în trup.158 Din tainele vieţii şi ale universului. la rândul său. fără vise. vede şi aude lumea spirituală.ale unui om spaţial sau trupesc . visul pare că se desface ca de pe un mosor. fie că duhul va fi departe. şi celor din jur. graţie căruia acest corp eteric va putea conduce ziua următoare funcţiile trupului.A doua carte şi din învelişul sau corpul său vital. când visul are loc către ziuă şi omul se deşteaptă mai mult sau mai puţin repede după vis. . despre trecut sau viitor etc. Visul poate avea loc şi ziua când dormim. prin grai. greu. şi se poate întâmpla ca frânturi din această discuţie să fie exprimate. îl încarcă repede cu fluid vital şi îl reintroduce în trup. Apucând de un capăt al visului şi trăgând cu mintea mereu de el. imaginile trec în sistemul cerebral şi prin el omul îşi conştientizează şi memorează tot visul. el îşi aminteşte câte ceva. în acest timp dublul vital rămâne în trup. iar duhul singur este în afara corpului vital şi al trupului. fiind atent la fenomenele din spaţiu. duhul se retrage din trup. auzul şi văzul său fiind spirituale. Somnul de zi nu este absolut necesar.sunt transmise dublului eteric. Va vedea peisaje din diferite ţări şi ţinuturi. numită aţipire. încetul cu încetul. trăgând după el corpul vital. iar duhul vine şi se introduce la rândul său în dublul vital. omul nu va şti nimic. persoana respectivă cade în starea numită transă. în rezumat. Apoi din corpul vital pleacă un alt fir.. Dublul vital a fost scos din trup. începe visul. în general. în acest caz. între adormirea completă şi starea de veghe există o stare de tranziţie. în mod normal. Aşadar visul are loc după ce corpul vital a fost reintrodus în trup. şi încetul cu încetul îl reconstituie. omul nu vorbeşte când doarme. ci reproduce fragmentat. Cu toate acestea. trupul său nu mai este capabil să audă. să nu deschidă pleoapele. pentru că altfel lumina zilei îl trece complet la viaţa trupească. Cu alte cuvinte. iar duhul îşi vede de studiile. 3. Starea de vis . toate ideile şi imaginile culese de duh neavând timp să se risipească în spaţiu . Din acest moment. O dată deşteptat. pentru a fi încărcat cu fluid electric. Dacă prin pase magnetice . Trupul nu aude. incoerent. vorbeşte. condiţia este să se deştepte repede. în acest caz duhul este ajutat de fraţi cereşti. El nu aiurează.când spiritul împreună cu dublul său eteric sunt în afara trupului. Cei aflaţi în jurul bolnavului spun că acesta aiurează. văzând şi auzind asemenea omului în stare de veghe. între anumite momente de aţipire. de ce omul când doarme nu ne aude deloc şi de ce mediumul în stare de transă ne aude şi ne vorbeşte?" Pentru că în stare de somn duhul s-a îndepărtat de trupul său. în cazul unor boli grave. care se leagă de duh . conversaţia sa cu cei din spaţiu şi de aceea nu este înţeles de cei de faţă. Pentru a-şi aminti pe deplin. cu care se consultă.se scoate şi dublul vital din trup. este starea normală a omului în timpul nopţii. iar spiritul hoinăreşte prin împrejurimi. va vorbi cu alte duhuri. La deşteptare. Aceasta e regula. Starea de somn adânc. ceea ce se poate realiza rugând pe un spirit prieten să-i facă acest serviciu. Dacă îi vorbeşte cineva el nu aude. spiritul scoate puţin afară corpul vital. şi din afară. omul începe să viseze. iar spiritul este în afară. Spre ziuă. Către ziuă duhul intră în dublul eteric şi în trapul său. . pentru că spiritul fiind plecat. ci duhul din el înţelege şi răspunde.când dublul eteric se află în trup. nu va şti nimic din ce s-a petrecut în jurul său.format din scânteia divină înconjurată de toate celelalte învelişuri fluidice. dar la deşteptare le va uita pe toate. Să stea liniştit şi să mediteze asupra visului avut până mai adineaori. ci doar pentru agrement. în acest moment un lucid vede pe pat trupul din care pleacă un fir aflat în legătură cu corpul vital. pentru că dublul vital este în interiorul trupului. fie că va fi pe lângă trupul său. Dar stăpânul trupului. îl încarcă şi iar îl bagă la loc. prin cordonul fluidic. să nu se mişte. După puţin timp îl scoate din nou. fiind o pavăză. După ce duhul îşi va încărca dublul vital cu fluid. adresându-ne duhului. duhul iese singur din trup. dublul vital este introdus în trup. sinonimă cu starea de transă. omul trupesc cunoaşte trei stări: 1. De acum omul doarme profund. Cineva ar putea să mă întrebe: „Dacă starea de somn este la fel cu starea de transă. Câteodată. Când omul se deşteaptă — am mai spus şi repet — dublul vital se află deja în interiorul trupului. iar în stare de transă un duh străin a ocupat dublul vital exteriorizat şi prin el comunică trupului. Insă duhul nu va şti ce i se vorbeşte. de trupul său. dar îl încarcă. Starea de veghe — când duhul şi dublul eteric se află în trup. odihnă sau meditare. dar după deşteptarea trupului său nu va şti absolut nimic despre întrebările primite şi răspunsurile date. Starea de somn adânc . Numai în această stare au loc visele. nu-şi va aminti nimic din tot ce va gândi şi face de acum spiritul înconjurat de corpul său perispiritual. cu forţa electrică necesară pentru douăsprezece ore de funcţionare.

există o legătură indisolubilă. Compoziţia dublului vital este conformă constituţiei planetei pe care s-a întrupat duhul. de presimţire că va fi ceva.ca om trupesc . cât de cât. El nu trebuie să fie stingherit din cursul vieţii sale. a socotit că omenirea. că între viaţa trupească în stare de veghe şi viaţa de spirit liber este o continuă curgere. fie a retinei. schimbându-i compoziţia originară. viaţa pur trupească este un chin al neştiinţei şi întunericului. Atunci Divinitatea a orânduit viaţa de duh exteriorizat din timpul nopţii. că stăpânului său i se va întâmpla ceva. fizică şi astronomie. dublul vital are capacitatea să înregistreze direct toate impresiile vizuale. el poate avea noaptea conversaţii cu alte duhuri. Ca să se ţină pe acest drum şi să nu greşească. despre faptele pe care trebuie să le facă şi despre cele de care trebuie să se ferească. sub formă de vis simbolic. a stăpânului trupului. dar atât de neînţeles pentru mintea lui simplă din actuala viaţă terestră. poate călători sau vizita diferite regiuni terestre sau spaţiale. Chimiştii noştri cereşti acţionează asupra dublului vital. Pentru duhul superior.să ştie de lumea sa spirituală. fie a „psihicului" său. duhul provoacă un vis. La deşteptare îşi va aminti ceva. iar la deşteptare „subconştientul" . când duhul este în afara trupului. Rentru omul simplu viaţa trupească e o fericire. corpul vita! este o arhivă păstrătoare de cunoştinţe. De multe ori o persoană incultă. Graţie acestei adaptări. încât visul nu-i va spune nimic. De unde le scoate? Din adâncul arhivei sale spirituale. indicaţia drumului său. o fantezie fie a celulelor cerebrale.personalitatea prin care s-a întrupat şi constituie conştiinţa sa în istarea de veghe .pentru cel care a visat. trebuie lăsată în necunoaşterea lumii spirituale. Acest coip eteric. ne uimeşte prin cunoştinţele sale de chimie. Lumea crede că visul este ceva întâmplător. Aşadar. când spiritul se află în trup. fără să posede o inteligenţă. De vigoarea sau slăbiciunea sa depinde starea de sănătate sau debilitatea trupului. Prin urmare. fără cea mai mică întrerupere. visul reprezintă uneori ceva şi alteori nimic . îmbinate una în alta. Visul poate să însemne ceva pentru om şi poate să nu-i arate nimic. Prin urmare.înregistrează cunoştinţe ziua. a vieţii spirituale. pentru ca tot el — prin intermediul ego-ului. şi nu le plac cunoştinţele lumii cereşti. Dublul vital are o importanţă capitală în existenţa omului trupesc.nefiind prin sine însuşi inteligent. în nemărginita Ei înţelepciune. căci între aceste două lumi. El reprezintă „subconştientul" ştiinţei voastre terestre. însuşi duhul inferior declară că el nu vrea . nu trebuie să ştie că tot ce spune şi face este auzit şi văzut de cei din lumea spaţială. din cele ce trebuie să facă în viaţa terestră actuală. al somnului. Cei mulţi nu cred în existenţa spiritului. program de urmărit. care vor să transmită ceva iubitului lor întrupat. Visul este o producţie voită a duhului. Dacă de exemplu un spirit superior trebuie să joace într-o întrupare a sa rolul unui biet cioban. duhul face astfel ca însăşi vehicolul său să înregistreze. Divinitatea. ceea ce a reţinut sau memorat. sau dublu vital . Deşi viaţa pare a se scurge fără nici o continuitate între lumea noastră şi a voastră. dar ce anume. bucurii sau supărări. Nu. nu ştie. cât de cât. duhurile lor fiind încă pe treptele inferioare ale scării evoluţiei spirituale. adevărul este . care îi oferă conştiinţa de veghe când va fi în trup . Ar fi îngrozit ştiindu-se observat. în acest scop. urmărit în toate actele şi gândurile sale. Noi suntem o piedică pentru animalul din om. Viaţa nu i s-ar mai desfăşura în libertate. cu scopul de a face din om un medium auditiv. şi înregistrează cunoştinţe noaptea. despre evenimentele prin care va trece. nu poate reproduce decât inconştient şi vag. olfactive sau auditive venite din lumea exterioară. în afară de duh sau fiinţa noastră spirituală. şi dublul vital constituie un suport de înregistrare al fenomenelor din afara trupului omenesc. a cărei funcţionare lumea neştiutoare de adevăruri cereşti nu o cunoaşte. i Am spus că omul spirit are un. Dublul vital fiind doar un înregistrator.nu le poate traduce limpede. Consistenţa trupului va fi în raport cu compoziţia dublului vital. sau a altor duhuri. Omul simplu e un cvasi-animal. potrivit rangului său. decât sub formă de presentiment. el trebuie să aibă. după deplina sa înclinare.Comunicări din Cer jţţg Fiind o materie vie. cugetător ca duhul sau stăpânul său . Uneori duhul are nevoie ca ego-ul . Pentru a avea în vedere calea ce o are de urmat. oricare ar fi constituţia sa fizică şi chimică. Pe lângă materia memorială a duhului şi în dublul vital se imprimă. omul poate trăi pe orice planetă. tot ce a aflat duhul în timpul nopţii despre viitorul său apropiat. în general. pentru că este o entitate superioară în lumea spaţiilor. Aşadar. Datorită dublului vital se construiesc visele. coborât în trup. vizual sau telechinetic.să ştie ceva. cărarea pe care îi vor fi aşternute flori sau ghimpi. Visele sunt necesare omului. pusă în stare de transă.care ne împiedică ziua să ştim ce am făcut noaptea sau ce cunoaştem din alte vieţi .să aibă presentimente vagi despre evenimentele ce vor urma. cunoaşterea Cerului constituind doar privilegiul celor puţini. nu este aşa. sub formă de simboluri.

animale şi umane. când voinţa nu îi va mai permite să se abată din calea armoniei divine. prin condensarea şi încetinirea vibraţiei particulelor fluidului mineral. care constă în prefacerea fluidelor de natură minerală în fluide vegetale. constă şi va consta în transformarea fluidelor în materii gazoase. creează primele plante. lichide şi solide. ba chiar să-i dematerializeze însuşi trupul. le pot realiza. din categoria celor ce construiesc sori şi planete. dar nu destăinuie nimănui taina lor. adică o transformă în fluidul din care provine . Consideră că divulgarea acestor taine este o adevărată crimă asupra într-adevăr. putând face din ele o portocală.plante aflate pe cea mai de jos treaptă evolutivă . stabilită din veşnicie în tot universul. pentru că duhul nu are permisiunea să construiască un vis concret. Din fluidele universice s-a format tot ce există pe diferite planete. Duhurile de pe Pământ au auzit de asemenea operaţii de materializare. Prin urmare. marile duhuri. în scop de experiment. Pământul fiind acum un glob bătrân. materializând fluide minerale.160 Din tainele vieţii şi ale universului . şi ar dori să facă o demonstraţie. Prin puterea voinţei sale. şi apoi transformarea în fluid primitiv. După consolidarea mineralului. . Când pământul a fost îmbrăcat cu o haină vegetală . Misterul creaţiei a constat. platinei etc. . Să presupunem că un mare spirit. din care au început să facă trupuri de animale . în fluidul său corespunzător. din care îşi trag cu toate obârşia.de exemplu a unui fruct. şi atunci vă daţi seama ce grozăvii ar rezulta! Din ură. el ar putea să facă din fluidul humifer un bob de humă. din cauza pericolelor prin care ar trece omenirea aflată într-o fază evolutivă inferioară. marii savanţi ai Pământului.nu o lasă ca atare în atmosfera voastră. pe unele din ele. efemer. flori etc. Precum norii sunt reprezentanţii sub formă de vapori ai lichidului numit apă. a inferiorităţii lor. începutul vieţii pe o planetă nouă este o continuă materializare. creaţiei. animal etc.a unei portocale. o pasăre şi chiar un trup de om ca al celorlalţi oameni. din fluidul lor corespunzător. ar putea să fabrice orice metal sau piatră preţioasă ar dori. ci din cauza ignoranţei. dintr-un anumit fluid. Tot ce vedeţi pe pământ a provenit. plante sau a unui animal.numită de voi fizică . din care a făcut Creatorul toate corpurile cereşti. până când omenirea va ieşi din starea morală şi intelectuală înapoiată.şi aşa mai departe. Prin urmare. Aceste reprezentări enigmatice vor dura mii de veacuri. dacă duhurile inferioare ar cunoaşte mecanismul materializării fluidelor . din Sfera divină coboară cete numeroase de Constructori divini. argintului. interzise nu de vreo oprelişte oarecare. Entităţile spirituale superioare ale Pământului sunt cunoscătoare ale acestor creaţii.A doua carte Cele mai multe vise par a fi irealităţi. care în altă viaţă i-a făcut vreun neajuns. sau pentru a se răzbuna pe un semen al său întrupat. tot astfel există în univers reprezentantul fluidic al aurului. prin materializări.ar cunoaşte şi mecanismul dematerializării corpurilor. prin dematerializarea în fluid a unei pietre. în rezumat. Dar când este vorba să se construiască o planetă nouă. imaginativ-real. care i-ar determina^ să facă un rău oarecare. de natură minerală. o altă serie de Constructori prepară din fluidul mineral aflat în jurul planetei. Dacă acest mare spirit ar coborî mai jos. nu se mai produc pe el asemenea transformări.a provenit prin concentrare din prima materie fluidică. mecanismul operaţiei lor. care încep crearea materiei minerale. şi apoi din ele. după ce au făcut o materializare . săvârşită de anumite mari duhuri. De asemenea. roşie — cea de la suprafaţa pământului . pentru că ar da posibilitate duhurilor de aici să se instruiască şi să poată face şi ele asemenea operaţii. duhul inconştient ar putea defluidiza corpul vital al semenului său şi prin aceasta să provoace moartea trupului acestuia. în univers există fluidele corespunzătoare a tot ce există pe pământ. ar coborî în atmosfera superioară a Pământului. în fluidele sale corespunzătoare.va găsi fluide vegetale. vegetală ori animală. Aşadar.o dematerializează. . în zona a treia.o altă serie de Constructori a transformat fluidul vegetal în fluid animal. dematerializarea este transformarea materiei fizice. a acestora în fluide animale şi pe urmă în fluide umane. unde sunt marile noastre entităţi spirituale. în zona albă sau divină. Idei despre creaţie 1 oată materia pământului pe care-1 locuiţi . fluide vegetale. dar nu au luat parte la ele. până când se va ridica pe treptele superioare ale înţelegerii şi conştiinţei. exact de aceeaşi compoziţie cu huma terestră. In plus fluidele îşi urmează cursul lor evolutiv.

decât este stabilit în program. referitoare la mânuirea fluidelor şi crearea din ele a diferitelor materii planetare! Asemenea cunoştinţe sunt predate de marii noştri îngeri. că nu pricepem nimic. spiritul-stăpân revine în trapul său. A! Dar vreau să-ţi răspund la întrebarea pe care mi-ai pus-o: „E posibil ca un om trupesc să fie în stare de veghe iar spiritul să-i fie departe de trup?" Te iubesc şi vreau să ai şi la această întrebare răspunsul meu. sau un duh trimis de o entitate superioară. ceea ce îmi place. Acest duh se introduce în trapul subiectului nostru şi începe să vorbească. dragul meu. dar nu vede şi nu aude. şi începe să vorbească la fel ca toată lumea.dar ea nu este înţeleasă de oricine. Săracul! Uneori a fost o neglijenţă a sa. nu pot să fac ceea ce vreau. să nu te mai ţii după carul preocupărilor celor superiori ţie. pentru ca trecând prin acest fel de suferinţă să ştie prin ce trece spiritul când nu poate intra în propriul său trap. O greutate în plus este faptul că nu se permite învăţarea mai rapidă.aceleaşi semne. un pas prea mic faţă de eternitate. cu tot ceea ce ca spirit cunoşti foarte bine. îi recunoaşte pe ai săi şi medicii cred că alienatul. dacă aţi şti ce de reguli şi legi ne îngrădesc şi conduc lumile. pentru că acum le vorbeşte veritabilul stăpân al trapului. neînţelegând ideile expuse în acele conferinţe cereşti. entitate spirituală. dar este într-o stare de prostaţie. Dar iată că spiritul-stăpân vine ca fulgerul şi dă afară spiritul-musafir. Cei din jur îl ascultă şi nu-1 înţeleg. poate să treacă pe acolo un duh nu prea cumsecade.Comunicări din Cer 161 Ce frumoase şi interesante sunt aceste teme. dar această veghe nu e deplină. în lumea duhurilor toţi au de făcut o activitate. căci în fiecare an. a unei greşeli a duhului împotriva aproapele său. încă nu a sosit vremea predării cursului meu". un spirit uman a ieşit din casa lui trupească şi s-a dus într-o altă localitate unde se află întrupat un spirit prieten. ori împotriva legilor orânduite. pentru să spiritul. Un spirit întrupat învaţă mai uşor . ci numai ceea ce trebuie să fac conform gradului la care am ajuns. Fiecare idee îşi are semnul. In timpul zilei. în acest caz nu-ţi rămâne decât să urmezi carul evoluţiei tale. v-aţi minuna de înţelepciunea Celui ce le-a orânduit! Eu. cu o cultură cerească superioară culturii noastre. Trupul părăsit de spirit pare deştept. De exemplu. trăieşte. ca să-1 înveţe să fie mai atent cu trapul său. pe când subiectul B se predă la o epocă mult mai târzie. acţionează de la distanţă asupra sa. Atunci ce este de făcut? Să întrebi. înstrăinatul s-a făcut bine. cursuri sosite din sori sau planete superioare. la care îl supuneau cei mari. în acest timp. ori o încercare. dar când se comunică cunoştinţe foarte abstracte. sau trimisul special. decât învăţăm noi limba universală. prin firul de legătură. Să te sileşti. Alteori a fost o pedeapsă. se mişcă şi are aparenţa că e deştept. cunoştinţe şi mai înalte. Când pleacă musafirul nepoftit. La revedere la noapte. este posibil ca un spirit uman să plece din trupul său şi totuşi omul să nu doarmă. Da. adică să fie în veghe. sunetul şi culoarea sa. pe care cu ardoare caută să o termine cu bine. Dar câte miliarde vor mai trece până ajunge în lumea spaţiilor la bacalaureat. logic şi cuminte. cel care trebuie să-ţi vorbească de B îţi spune: „Aşteaptă. la care noi nu ne putem adăpa. Ei. Până ce duhul analfabet a ajuns în clasa întâia primară a Cerurilor. întreabă şi primesc răspunsuri aiurea şi nu ştiu ce să mai creadă. cu care vrea să se întreţină. Din ele trag învăţăminte numai îngerii. cei din apropierea subiectului nostru cred că fratele lor a înnebunit şi îl duc la ospiciu. culori şi sunete spirituale . subiectul A se predă la o anumită vreme. De altfel acesta este rolul nostru: să te lămurim. conferinţe la care luăm şi noi parte. când îmi vei da o notă bună pentru cele comunicate pe ziua de azi. degeaba auzim sunetul şi vedem semnul luminos. Dacă fenomenul se repetă mai des şi mai prelung. ca om trupesc. Această suferinţă considerată demenţă de medicii pământului . în zonele înalte ale Pământului. Din acest moment omul este recunoscut şi înţeles de fraţii săi. Dar pe cine? Căci pe când omul trupesc îşi poate pierde vremea lenevind sau hoinărind. Ai dori să înveţi mai repede. licenţiat şi doctorat? Te înspăimânţi gândindu-te numai. .vine ca o ispăşire din trecut.sau mai exact. reînvaţă . Limba duhurilor este una şi aceeaşi peste tot universul . deoarece cuprinde cunoştinţe şi gânduri ce nu intră în capitalul său de memorie şi gândire. unde face pe împăratul Abisiniei.limba ţării sale. Deşi Pământul primeşte o mulţime de unde-gânduri. pentru că în aceste expuneri sunt idei al căror conţinut nu-1 pricepem. Ce se întâmplă în acest caz? Să iau un exemplu. Din sfere superioare. atenţie şi supunere. vei urca un mic pas spre mai bine. nu putem profita de ele. prin muncă. dar cine să-ţi spună? căci după ce ai învăţat pe A. au trecut câteva miliarde de ani. îngerii primesc pe cale de comunicări transmise prin unde-gânduri.

Marele meu Stăpân. La rândul Său. în învăţăturile primite. marele Arhitect Creator". ni s-a vorbit şi despre creaţia Pământului. o. dar Creator. împăratul Wilhelm a spus: „Poporul german are dumnezeul său şi el ne va ajuta să câştigăm războiul". duhurilor de gradul meu. Cu ocazia primului război mondial. De la ei spicuim. supus ordinelor marelui meu Guvernator solar. la rândul Meu. Domnul meu iubit. Iată. Aceste somităţi cereşti ne aduc la cunoştinţă evoluţia viitoare a micului nostru glob plutitor în imensitatea nemăsurabilă a universului nostru. Păstorul vostru. Dumnezeul Dumnezeilor din univers. adică în sânul divinului Meu Stăpân». Copiii observă că teoriile şi cunoştinţele oamenilor de ştiinţă se bat cap în cap cu învăţătura căiţilor scrise de preoţi. ei se răzbună pe naivii care i-au învăţat asemenea absurdităţi.Dar cum erau aceşti Lucrători. el spunea un adevăr. Creaţia a necesitat nu şapte zile. mi-a zis: «Iubitul Meu frate. Aşadar la noi există o altă ordine socială. templul ştiinţei şi artei divine Templul marelui Adevăr.Fiule. eu nu eram de faţă la crearea Pământului? . singur ai făcut aceste planete ale împărăţiei Tale? . mă duc şi îţi spun: La revedere. nu le putem digera pe toate. ca şi puii seminţele. a marelui templu viitor. adevăr grăiesc. cei din spaţiu. chiar dacă ar cunoaşte Adevărul nostru ceresc. sau vor veni alţii. Ziditor nu eşti. cel mai mare spirit al Pământului. precum şi a universului întreg. Lipsa mea de superioritate nu-mi permite să diger o mare cantitate din aceste boabe. necesare întemeierii. spunem acelaşi adevăr . Iată-1 pe bietul preot neştiutor pus într-o situaţie foarte grea în faţa elevilor mai mari. din aceste fructe roditoare de cunoştinţe. că fiecare popor are un dumnezeu al său. împărat al acestei vaste împărăţii solare. adunăm cunoştinţe. în toate cuvântările Sale. fostul nostru de odinioară Isus". inteligenţa li se luminează şi amintindu-şi de gogoriţele învăţate în orele de religie. cunoştinţele referitoare la univers sunt hrana sufletelor noastre. dăruită de Tatăl Meu şi Fraţii Mei mai mari şi pe care. Ierarhia cerească Din antichitate şi până în zilele noastre omul a afirmat. învaţă şi datorită fragedei lor inteligenţe întunecată de reîntrupare şi datorită neputinţei de a cerceta şi verifica. îndrăznesc să Te întreb. alte somităţi spirituale. din ultimele clase de liceu.Fiule. Din nefericire. Este adevărat că preotul. nu le-am făcut singur. dintre care pe aceasta ţi-am dăruit-o să o conduci. Noi cunoaştem toată scara ierarhică a fiinţelor conlocuitoare pe acest glob. nu existam pe când s-au făcut aceste infinite corpuri cereşti. pe marele nostru Divin. ni se permite să luăm cunoştinţă de evoluţiile planetare. Măria Ta. având în vedere mintea necoaptă a micului şcolar. în mod inconştient. poporul evreu afirmă din vechime că îl are pe Dumnezeul său. Nouă. de unde au venit. ci miliarde de miliarde de ani.Doamne.In genunchi stând. ţi-am dăruit-o ţie. Fiii ■ . această ignoranţă face să se distrugă credinţa şi ştiinţa în existenţa marelui şi adoratului nostru Tată divin. eu. Pe măsură ce cresc. ierarhia Divinilor noştri iubiţi şi veneraţi. Guvernatorul Pământului. tu nu existai pe aici. dar ce greu găsim aceste boabe. ale marelui Dumnezeu. căci deşi sunt multe. Lucrările intelectuale.dar. frate dragă. Sărmanii copii citesc. Fraţii Mei din Sfera-Laborator. Cunoaştem şi Tronul argintiu al Divinităţii noastre teriene. fiule. Copiilor voştri din şcoala primară li se spune că pământul şi întregul univers a fost creat de marele Creator în şapte zile.162 Din tainele vieţii şi ale universului . am întrebat: . neputinciosul Tău serv. devenind indiferenţi faţă de feţele bisericeşti. superiori mie. Tu eşti Conducătorul suprem al acestei planete. ci zăceai în sânul lui Abraham.şi anume că avem pe marele nostru Terestrian. care este proprietatea Mea. Noi. Eu. în mod conştient . La rândul său. păstorul^ Pământului nu eram aici în momentul creării sale?! Atunci mirat. cine erau şi unde sunt Ei acum? . cu toţii difuzându-ţi cunoştinţele Cerului. tu nu erai de faţă pentru că nu-Mi erai necesar. ci împreună cu Lucrătorii Tatălui Meu.Nu. numit pe Pământ Isus Christos. care cu dragoste păstoreşte peste oiţele duhuri ale acestei planete. iubitorul vostru Tată. nu ar putea încă să-1 dezvăluie în întregime. ne spune: „Eu nu fac altceva decât execut ordinele Tatălui Meu ceresc. când îţi voi mai depăna din cunoştinţele mele. Fără să ştie. Veneratul nostru Terestrian. . Noi îl numim Dumnezeul planetei Pământ. pe tot întinsul pământului. marele Isus răspunde celor care îl întreabă: „Eu nu fac decât să execut ordinele Tatălui Meu ceresc. Marele nostru Terestrian ne-a spus într-una din prelegerile Sale: „Eu. cred în această absurditate. tu eşti acum Guvernatorul planetei Pământ. când Eu am făcut aceste planete. alţi sfinţi.A doua carte Pentru că te-am ţinut destul. . Guvernatorul acestor de voi locuite planete.

sunt demn de a poseda.»" Iată. precum Ei sunt egalii Mei în creaţie. condu-o precum Te-am învăţat. După aceea nu vei mai avea astru de condus în vecii vecilor şi vei ajunge şi Tu Ziditorul Meu.mi-a răspuns Domnul.Mărite Doamne. am asistat la crearea acestui astru şi a acestor planete ale Mele. Ziditori de astre. Întoarce-Te acolo şi pune-Te la dispoziţia marelui Creator şi El îţi va ordona ceea ce trebuie să faci. Conducătorul planetar sau terestrian va peregrina prin planete de toate gradele. până la formele cele mai sublime de animal. cum trăiesc şi cum mor.cu. Fiul Său. căci vei fi şi tu un conducător de astru. de unde ai plecat. să conducem fructul muncii Tale divine? . pe acesta. devenind înger solar. Acolo am studiat cele ce trebuie să cunoască un Guvernator solar. frate pământean. Marele Creator trebuie să creeze continuu. Guvernatorul acelui sistem solar a judecat că Eu. cum fac şi ceea ce vei vedea ţine minte. marele Creator. ţi le poate spune. Totul începe cu numărul unu şi se continuă spre infinit. Numai El. după aceea asemeni Mie veacuri nenumărate au fost. «Du-Te . Fraţii Tăi de aici de la Mine. cunoşti cum trebuie să evolueze o planetă din punct de vedere moral şi fizic şi cum să evolueze duhurile de pe ele. prin urmare. La început va fi înger pe o planetă inferioară dar va avansa pe rând ca înger planetar pe toate categoriile de planete din univers. marele Arhitect al lumilor. Când a terminat seria completă de minerale din lume devine spirit vegetal. a venit vremea să Te întorci în sânul Lui Adam şi Abraham. unitatea Lor de măsură a timpului. făcătorul Soarelui şi al acestor douăsprezece mari planete. Părintele nostru trebuie să creeze şi casele lor. pe toate categoriile de sori şi după terminarea . nu poţi să-mi spui ce are să facă Tatăl suprem cu mine? . şi aici cu Ei în sânul Meu vei trăi. duhul uman va fi ridicat la rangul de înger planetar.Tatăl meu iubit. marele fost Isus^. înainte ca Tatăl Meu să-Mi dăruiască acest sistem.adevăr grăiesc vouă că Eu sunt mai mic decât Ziditorii care au lucrat la acest sistem planetar. devenind guvernator planetar. frate. şi am avansat până la gradul de Păstor solar sau de astru. Tu acum eşti egal cu Mine. Păstorul mult iubit al acestui sistem. Totul începe cu a şi urcă spre 0). la rândul Meu. căci o dată cu crearea de duhuri. a fost necesar ca veacuri de ani divini să stau pe soarele de care aparţinea planeta Mea. Tatăl nostru suprem a creat un alt sistem planetar. Spiritul mineral a evoluat pe toate felurile de planete solide din univers. Tu să urmăreşti pe Fraţii Tăi Ziditori de universuri. aceştia mai mici. din negura îndepărtată a miliardelor de ani. Eu ştiu ce are să-ţi spună şi facă. spre infinit. a Tatălui nostru ceresc. când scara evolutivă umană va fi urcată complet. în spaţiul unde Eu voi ordona şi Ei vor lucra împărăţia Ta. Du-Te. Ei au fost ca tine odinioară. de milioane de ori mai mare decât anul solar. Tu. Mi-a zis: «Fiule. .Comunicări din Cer 163 Tatălui Meu sunt Creatorii de universuri. dar nu am voie să-ţi vorbesc despre acestea. Aceeaşi filieră o va urma şi duhul animal din planetă în planetă şi din sistem în sistem. un astru asemănător cu al Lui. Cum însă toate astrele îşi aveau conducătorii lor. înainte de a fi fost ceea ce sunt azi. Aceeaşi scară de evoluţie o va urma şi duhul uman. un mic pasaj din marea noastră Biblie. şi vei fi egal cu Ei. de ce acum Tu nu mai creezi? De ce ai rămas aici şi nu ai părăsit Soarele şi aceste planete pentru a Te duce cu Fraţii Tăi în sânul Tatălui ceresc şi a ne lăsa pe noi. iar azi Ei sunt Ajutătorii marelui nostru Tată. din marea carte a creaţiilor.Fiule. până la cele mai eterice va deveni spirit animal. iar când va termina întreaga serie . Eu. în fruntea căruia M-a pus pe Mine. când vei fi conducător de sistem planetar». ci Tatălui nostru al tuturor. Tu acum ştii cum se conduce un sistem. Domnul să ne binecuvânteze pe toţi. Amin. Ce Mă întrebi nu-Mi aparţine. cum au fost create puzderie de miliarde de sisteme şi miliarde nesfârşite de planete. dar încă nu cunoşti cum se creează un sistem planetar. Animând un trup de plantă. Fraţii Mei nu mai conduc. într-un alt sistem al acestui nemăsurat univers. când va deveni duh uman. . unde să trăiască şi să avanseze. Fiule. în Sfera divină. Cu acest rang va evolua. cum se nasc sorii şi planetele. rând pe rând. spiritul vegetal va trăi şi evolua prin toate felurile de plante de pe toate gradele de planete din univers. din SferaLaborator. Când astrul Tău şi planetele pe care Ei le vor crea vor muri. iar acesta de zeci de mii de ori mai mare decât anul globului tău. De pe vremea când am fost şi Eu prin lumile fizice au trecut miliarde de ani divini. Divinul Cerurilor noastre. Eu am fost ceea ce eşti tu azi: un umil conducător de planetă. Când studiile Mele s-au terminat şi când Tatăl acelui astru. şi aşteaptă la crearea lumii Tale şi după ce o vei vedea făcută. Constructorii operelor Sale.Frate .de la cele mai solide. Marele Arhitect Creator Mi-a comunicat când eram în sânul Său. purtătoare de vegetaţie. Tu vei reveni la Mine şi atunci vei fi una cu Fraţii Tăi de aici.Mi-a spus atunci Tatăl .

încetul cu încetul. Slujitorii altarelor îşi bat joc de voi şi vă speculează credinţa. Evoluţia planetei şi evoluţia Domnului nostru a necesitat întruparea Sa printre oameni. în faţa acestei cumplite jelanii. până la Fiinţa supremă care a creat totul. . Când duhul rămâne în urma ritmului general de progres. Noi. La un moment dat. şi necăjiţi şi amărâţi am implorat ajutorul Părintelui ceresc. termometrul moralităţii a scăzut. Duhul poate să avanseze pe plan intelectual până la gradul de duh alb." Atunci sufletele noastre s-au umplut de fericire şi de speranţa că trecând şcoala lumilor planetare vom ajunge şi noi în strălucirea preaslăvitului nostru Păstor solar. fie ca duh destrupat . bea şi petrece. Cunoscătorii tainelor cereşti ştiu că nu există favoruri şi întâmplări în lume. Hai să gradăm scara evoluţiei morale asemenea unui termometru. jale mare este pe planeta Pământ. când viaţa va deveni o povară şi traiul un iad. fără de care nici un duh nu poate avansa. Spiritualistul. Au plecat de acolo duhurile evoluate şi au sosit valuri de duhuri înapoiate.ne-a răspuns Domnul. viaţa celor rămaşi acolo devenind de nesuferit. După aceea. considerând că viaţa terestră e dată pentru a fi trăită cât mai intens prin trup." Atunci marele Păstor va zice: „Mă voi duce din nou acolo. Pe planeta noastră se face o anumită evoluţie. tot mai sus. dar au rămas înapoi cu înţelegerea moralităţii.şi Eu am evoluat ca voi. spiritele de aici devin pe scara evoluţiei morale mai înaintate. îngerii solari vor spune: „Doamne. materialiştii noştri râd de noi spunând: „Bigoţilor. JLJnii indivizi au fost foarte harnici pe scara evoluţiei intelectuale. Omul neştiutor spune că unii oameni sunt norocoşi. atunci când a fost în Cerurile noastre. pentru ca prin sacrificiul Meu trupesc. Treptele se urcă mereu. ci plată şi răsplată. ca să se deştepte din toropeală şi să-şi grăbească înaintarea. vă povăţuim în ciuda materialiştilor noştri cereşti să cereţi cu spunere şi umilinţă ajutorul Domnului. mai grea decât evoluţia intelectuală. căruia ne adresăm: Doamne binecuvântează-ne şi ajută-ne să îndeplinim misiunea cu care ne-ai învrednicit. cei de aici. în Tatăl nostru ceresc. De ce a venit pe Pământ marele Guvernator solar lntrupându-se sub numele de Isus Christos. Ori de câte ori greşim . prin învăţătura Mea şi prin exemplul răbdării Mele fizice şi psihice să-i întăresc. vor ajunge până în Soare. învăţătura Lui a provocat un salt moral de 100°. va avea haina fluidică albă plină de pete negre. De aceea când ne întrupăm. Atunci va fi nevoie să coboare din nou marele nostru Păstor pentru a lumina lumea cu lumina Iubirii Sale. va deveni Guvernator solar. Omul nu-şi datorează starea sa nimănui. Văzându-ne şi auzindu-ne. care-i aparţine împreună cu multe altele. pentru că suferinţa va deveni atât de mare încât suspinele şi strigătele de durere vor umple spaţiile acestui sistem planetar. Evoluţia morală este mai severă. „ Copii! . iar viaţa sa terestră va fi înţeleaptă şi plină de milă faţă de durerea altora. dar dacă nu este moral. Să nu uitaţi că şi Eu am fost odată asemeni vouă.Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte acestei nesfârşite şcoli solare.ni se pune o nouă pată pe albul imaculat al gradului nostru. nu va vedea şi crede decât în cele ce oferă pământul. ci numai lui însuşi. marele nostru Păstor solar nu a coborât pentru prima oară pe planeta noastră. în lumea noastră la fel ca în a voastră există două tabere: materialiştii şi spiritualiştii. dragă frate. Evoluţia intelectuală este lăsată la liberul arbitru al duhului. copleşind cu întristare lumea îngerilor solari. nu se ocupă Creatorul de fleacurile voastre. care cere suferinţă şi se prezintă sub diferite aspecte şi grade. Materialistul nostru când se va întrupa. conducător de sistem planetar. când părăsiţi trupurile voastre. ne întrebi dacă Guvernatorul solar s-a întrupat de mai multe ori pe planetele Sale — am pus şi noi această întrebare Domnului solar. să-i ridic din ignoranţa în care se zbat". evoluţie şi grad de misiune. până ce în zilele noastre a ajuns la 10° şi merge scăzând spre 0°. Există două feluri de evoluţii: morală şi intelectuală. cu evoluţia morală." Cu toate acestea noi şi voi am îngenunchiat mereu în faţa altarelor. nestânjenită de conducătorii omeneşti. Aşadar venirea Guvernatorului nostru suprem a fost şi va fi determinată de scăderea moralităţii. toată speranţa noastră este în El. fenomen petrecut după coborârea şi întruparea marelui nostru Solar. Ei sunt victima greşelilor lor. Precum tu. în rarele Sale prelegeri . Domnul va coborî din nou. jos pe pământ. i se aplică suferinţa. va mânca. pe când cea morală este absolut obligatorie. iar alţii ghinionişti.fie ca duh întrupat. în convorbirile nocturne purtate cu voi. îşi va ridica ochii către Cer şi se va ruga. oricât de umilit şi amărât va fi. Aşa-numiţii dezmoşteniţi ai soartei nu sunt decât întârziaţi în mersul evoluţiei sau cei care au încălcat legile cereşti.

condus de împăraţi. luat direct din atmosferă pentm regenerarea corpului vital al spiritului întrupat în plantă. animalul are nevoie să doarmă. în afară de fluidul propriu vegetal. iar dacă această stare se prelungeşte mai multă vreme. Hrănirea fluidică are loc în timpul când tmpul doarme. când omul sau animalul se trezeşte din somn perispiritul său este încărcat cu energie electrică. când s-a înscăunat religia creştină. desfăşurat fără oprire. Pentm a se preveni slăbirea şi moartea tmpului său. iar seara. îl dizolvă. ştiind cu mii de ani înainte ce are să se petreacă printre oamenii trupeşti . prin profeţii Săi. Când timpul va veni din nou . mântuind lumea pentru o bună perioadă de timp de suferinţa produsă de ignoranţă. două. adică materie fizică însoţită de fluide minerale şi vegetale.Comunicări din Cer 165 Marele Păstor . Situaţia se schimbă la animal şi om. biologice şi mentale din timpul zilei. trecând puterea duhurilor roşii în mâna albaştrilor. Dar. Duhul mineral este foarte mic. să doarmă pentm a se reîncărca. dar nu pot asimila fluidul care le însoţeşte. pentm ca în acest timp spiritul. tmpul moare. ziua şi noaptea. Ele se pot combina între ele ca şi elementele chimice. Un somn de o oră. animalele digeră corpul material solid al plantelor. Când într-o parte a pământului conducerea ajunge pe mâna duhurilor roşii . Prin minare.cum a fost Imperiul Roman. simţindu-se astfel bine dispus pentru orice activitate. La fel se petrece şi cu duhul omului. animalul sau omul se simte obosit. pentm a se hrăni. planta a absorbit în tmpul său şi fluid mineral. Animalul mănâncă plante. dar fluidul vegetal nu se poate converti în fluid animal sau uman. Nu atât tmpul are nevoie de somn. Din această cauză ar urma ca perispiritul spiritului animal să slăbească. provocată de emigrări de duhuri. fluidele sunt ori libere. după-masă şi chiar o scurtă aţipire permit duhului să se încarce uşor cu o doză nouă de fluid. şi chiar a albilor.anunţă din vreme.Domnul nostru va reveni pe norii Săi simbolici şi se va întrupa din nou. care regenerează coipul vital. noua Sa venire. ca să poată ieşi şi să încarce cu fluid electric corespunzător perispiritul său. Graţie procesului de absorbire al fluidului vegetal. pentru a da o nouă direcţie morală. Datorită activităţii fizice. perispiritul plantei conţine o cantitate bogată de fluide minerale. Toţi din spaţiu îl admiră. Dintre toate aceste cămăşi fluidice. de a coborî din Gloria Cerurilor în noroiul vieţii umane. coipul perispiritual animal sau uman şi-ar pierde tot mai mult energia şi puterea. fiind nevoit să se culce. sub prestare de jurământ. spiritul şi perispiritul vegetal n-au nevoie să iasă noaptea din tmpul plantei. din spaţiu fluid planetar animal. se poate combina fluidul mineral cu cel vegetal şi fluidul vegetal cu cel animal. dar nu pot regenera complet corpul planetar al spiritului animal. astfel întremat perispiritul. însoţit de perispirit. Apa ploilor îl face lichid. Se pune întrebarea: Ce s-ar întâmpla dacă animalul sau omul nu ar avea posibilitatea să-şi primenească materia fluidică a corpului lor vital şi planetar? în acest caz. perispiritul absorbind. perispiritul pierde din această energie. numai coipul vital uman şi animal trebuie reparat . Aşa de exemplu. In stadiul actual al Pământului un fluid vegetal nu se mai poate transforma în fluid animal. Cei mari de la noi. Amin. afirmă că Guvernatorul solar a mai fost pe pământ sub numele de marele Krishna şi. prin urmare este însoţit de cantităţi mici de fluid.cunoscând mersul vieţii terestre.şi nu e prea departe . dând naştere la o infinitate de compuşi cu însuşiri diferite. încorporând. Doresc să fie bine lămurit: perispiritul duhului uman sau animal este format din mai multe învelişuri. Binecuvântat fie numele infinitului Tată divin că ne trimite asemenea străluciţi Slujitori ca să mântuiască sufletele noastre. să poată ieşi din trup. putând de acum anima corpul vital şi trapul spiritului animal. ori combinate în diferite moduri între ele. Fluidul mineral se combină în diferite moduri cu fluidul vegetal. care se alătură fluidului vegetal. pentru a se hrăni cu fluid din spaţiu. Mielul mănâncă iarbă şi găina boabe de porumb. mai înainte de acesta Rama. iar planta absoarbe mineralul în tmpul său. obţinându-se varietăţi de plante. după mărimea corpului fizic al plantei. o dată cu mineralul solubil. Mineralul este în pământ. asemenea unei baterii electrice. până când corpul vital şi trupul s-ar îmbolnăvi. fiecare având o anumită calitate. în care nu a avut posibilitatea să-şi repare zilnic corpul său vital şi planetar. punând în pericol viaţa corpului vital şi mai apoi a trupului. adică spiritul este nevoit să părăsească acel tmp. îl adoră pentru sacrificiul Său. cât mai ales spiritul. reintră în trup. până noaptea târziu. duhuri roşii care se întreceau prin cruzimi şi crime . Duhul vegetal este înconjurat de un perispirit care poate fi foarte mare.este necesar să coboare Guvernatorul solar pentru a fonda o nouă religie. Dimineaţa. Combinarea şi asimilarea fluidelor Seria fluidelor din natură este infinită.

Astfel. un fel de călăi cereşti. pe toată durata evoluţiei necesară pe . şi noaptea pe deplin . Să vedem cum se aplică pata pe haina fluidică a unui duh alb. Va fi condamnat la întrupare. când întrupat pe pământ. nu mai are pe deplin discernământul actelor sale. oricărui sistem ar aparţine. O altă experienţă este şi mai concludentă.prin absorbire directă de fluid corespunzător din atmosfera înconjurătoare. nu-i va veni să creadă. Din acest^motiv el va fi însemnat şi împiedicat oarecum să înlăture suferinţa prin care va trebui să treacă. până la saturaţie. Aceste pete sunt cu atât mai mari şi mai negre. Seara mănâncă. se uzează şi ele. Poţi să-i dai oricât să mănânce. îi dai de mâncare dimineaţa şi apoi îl laşi puţin să doarmă. va adormi atât de adânc. până ajunge în sfera cea mai înaltă a aceleaşi planete? Răspunsul este următorul. Ca probă a acestui adevăr este faptul următor. înlocuind fluidul extras cu un anumit fluid inferior. Duhurile care îl văd fug de el. dacă nu-1 vei lăsa să doarmă.^ Omul poate lucra zi şi noapte. stimat şi apreciat de semeni. La miezul nopţii.166 Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte zilnic. are trei zone fluidice în jurul ei. dar nu găseam momentul. şi prin acesta truplui. Toate duhurile se înspăimântă de aceşti aplicatori de semne. îl aşezi pe un scaun şi îi faci pase magnetice. strălucitor prin cunoştinţele sale. de întunecime a judecăţii sale. La prânz mănâncă şi adoarme puţin şi iar e pus la lucru. avându-se în vedere lipsa lui de evoluţie şi deci de înţelegere. Magnetizatorul a dat forţă corpului său vital. Aşa fiind. cât despre duhul roşu. Dar în jurul scânteii divine sau a spiritului mai sunt şi alte învelişuri fluidice. Duhul-călău extrage mai întâi fluid alb din anumite locuri ale perispiritului duhului condamnat. duhul alb întrupat. pentru a se deştepta din apatia sa sufletească. şi acest om ar putea astfel să lucreze zi şi noapte. încărcându-1 din nou cu fluid vital. îl deştepţi şi-1 pui la lucru. nu putea greşi într-o asemenea măsură încât vehicolul său fluidic să poarte pete mari şi întunecate. Negreşit. dar superioritatea sa îi va permite să treacă cu uşurinţă toate piedicile puse în cale de destinul său. din sfera cea mai de jos. care. încât poţi să-1 tai în bucăţi. funcţionând. Omul poate să mănânce oricât. Deşi este un spirit de o înaltă evoluţie. indicator că purtătorul lor este un greşit. un spirit superior a greşit. savanţii chimiei şi fizicii spaţiilor. un duh roşu sau albastru va fi mai pătat şi mai întunecat decât un duh alb. se va topi pe picioare şi. Pe duhul albastru îl aşteaptă o pedeapsă mai grea. un nefericit. cu atât mai mari cu cât aceste învelişuri fluidice sunt mai interne. De aici concluzia: acest om nu a mâncat nimic şi totuşi a putut să desfăşoare o mare cantitate de energie. Duhul neştiutor şi nesimţitor solicită o durere mai violentă. o mizerie fiziologică şi materială mai groaznică. O mâhnire şi o toropeală îi cuprind toată fiinţa. cu cât duhul a păcătuit mai puternic. Acum îl deştepţi şi-1 întrebi dacă e obosit şi el îţi va răspunde că e perfect odihnit. pe rând. Această operaţie o fac anumite mari duhuri. durerea şi suferinţa prin care va trece este şi mai grea. nici o putere de muncă. se pune întrebarea: Cum evoluează duhurile? Fiecare duh urcă prin vrednicie. dacă nu doarme cât de puţin nu are nici o dispoziţie. Adormi un om prin pase magnetice. A devenit un neputincios. însemnarea şi reducerea puterilor sale se vor face prin încorporarea unor pete negre pe albul corpului său fluidic. de asemenea: mâncare şi somn. şi de pe ea să luăm duhul roşu. Cu această ocazie mi-a venit în minte un adevăr pe care de mult doream să ţi-1 dezvălui. Evoluţia duhurilor planetare Orice planetă din univers. Din acest moment. El va trăi când în spaţiu. de vor curge năduşelile de pe el. pentru că a fost încărcat cu fluid vital de către magnetizator. Dacă i se va arăta câte lemne a tăiat toată noaptea. până la urmă. acelea nu se uzează? Acelea nu trebuie reparate? Da.prin alimente. în care îşi duc traiul duhurile ce fac şcoala acelei planete. dar regenerarea lor se face la intervale mari de timp. el nu-şi mai aminteşte ceea ce a ştiut sau făcut ieri. ziua parţial . şi în această stare de somnambulism îl pui să taie lemne. De obicei pedeapsa aplicării acestor pete se execută la întruparea viitoare. necesitând reparaţii. Iată. iar oamenii care vin în contact cu el constată o reducere uimitoare a facultăţilor sale. cade într-un fel de slăbiciune. căci el tot nu se va deştepta ci va trece în lumea celor drepţi. îl iei. o săptămână întreagă. Să luăm ca punct de plecare planeta noastră. După ce a muncit 24 de ore. El însuşi se miră de starea sa şi constată cu durere că este evitat de toată lumea. doarme puţin şi iar lucrează. El va tăia toată ziua şi noaptea. în sferele superioare. judecat în Cer şi condamnat pentru o greşeală gravă. mai apropiate de spirit. pentru duhul alb. un condamnat. cu condiţia să aţipească câte o jumătate de oră.

egal în grad cu sistemul său solar.ne ridicăm în zonele periferice ale atmosferei fiuidice terestre şi acolo ne încărcăm cu un fluid mai diafan şi mai fin decât cel aflat la suprafaţa globului pământesc. unde să-şi facă şcoala planetară de duh albastru. o pătură fluidică de culoare albastră. De asemenea.roşu. şi când va termina toată seria va deveni duh alb. va fi ridicat la rangul de duh înger planetar. unde planetele şi sorii au constituţii diferite de ale universului nostru şi în care duhul va parcurge. şcoala lor respectivă. Trebuie să ştiţi că există douăsprezece grade de sisteme solare şi ca urmare douăsprezece categorii de planete. tot ca duh roşu. Dar să nu uitaţi că pe lângă universul nostru mai există încă alte trei universuri. Prin urmare. toate corpurile cereşti înoată într-un ocean de materie fluidică. pe una din razele sale. devenind duh albastru. Acest eter . voi nu aveţi posibilitatea să-1 percepeţi. trebuie să-1 primenească.cea imediat următoare. timp de milioane de ani. Prezenţa fluidului în cantităţi mari în jurul sorilor. pe toate planetele acelui sistem solar. a patra. să-1 reîmprospăteze cu fluidul proaspăt. atracţie căreia voi i-aţi dat în mod greşit numele de gravitaţie. în care înoată miliarde de stele şi planete. Din ce este format un fluid Universul este plin de o materie eterică. Fluidul universic necesar vieţii acestor vietăţi există în corpul lor perispiritual. La finele stagiului. Când duhul alb termină toată gama de şcoli planetare. care în definitiv. în jurul sorilor această materie este mai densă decât în spaţiile interstelare. Fluidul de la suprafaţa pământului este foarte dens şi pe măsură ce ne depărtăm de el. este tot om. cea mai subtilă. a căror viaţă nu ar fi posibilă fără această materie fluidică. Eterul sau fluidul constituie hrana pentru aceste nenumărate sfere cereşti.îl vedem şi simţim prin puterea simţurilor noastre spirituale cu care ne-a înzestrat Creatorul. duhul alb poate evolua pe toate planetele sistemului său solar sau pe planetele altui sistem. până va deveni duh alb. animalelor. întâlnim straturi de eter tot mai rare. mereu ca duh roşu. nu mai avem nevoie de primenirea corpului vital. . Dar. mai fine . pe care îl concentrează şi-1 face cu mult mai dens decât în spaţiile interstelare. Prima sferă. La finele acestui stagiu va trece pe a treia. Fiecare soare sau planetă exercită o atracţie asupra materiei fiuidice. mai concentrată. Desigur că datorită trupului vostru format din materie foarte concentrată. atâta timp cât necesită şcoala acelei planete. dar totuşi celelalte părţi ale corpului nostru perispiritual se uzează şi trebuie să le reîmprospătăm. plantelor. până ce va ajunge şi pe ele înger. iar în jurai planetelor este şi mai densă. Orice duh al Pământului . cu toate nuanţele ei până la roşu-alb. aflată într-o continuă acţiune şi reacţiune cu corpurile cereşti. Urmează a doua sferă.până dăm de fluidul solar în care înoată toate planetele sistemului nostru. contribuie deosebit de mult la viaţa mineralelor. dar mai ales în jurul planetelor. o pătură fluidică de culoare roşie. ce umple universul respectiv. pe rând prin toate planetele sistemului nostru. cu alte haine.la intervale mari de timp .Comunicări din Cer 167 acest glob. Cu altă ocazie. duhul roşu va trece pe o altă planetă a sistemului nostru . Treptele ascensiunii spre gradul de înger sunt nespus de numeroase. cea mai de jos a sistemului. să plece de pe una din planetele sistemului nostru pe planeta unui alt sistem solar. dar de această dată cu rangul de duh uman albastru. La fel va face şi duhul albastru. la suprafaţa pământului şi de jur împrejur se află a treia zonă.este chemat să treacă prin şcoala lor. ca valoare evolutivă . în mod sumar. pentru că nu-1 mai avem. fiind formată de o părură eterică de un alb strălucitor.numit de voi materie fluidică . am mai amintit că atmosfera fluidică a Pământului este compusă din trei pături sau zone fluidice. e posibil ca un duh roşu. se află la periferia atmosferei fluidice a Pământului. entităţile spirituale. Noi. dar cu un grad mai mare. cu aceeaşi valoare evolutivă ca sistemul nostru. dar uzându-1 prin însăşi viaţa lor. fără de care corpul fizic nu ar putea exista. în fine.şi va trăi şi evolua pe ea. Această atracţie se datorează magnetismului posedat de toate corpurile cereşti. de alte culori. şcoala este grea şi durata se numără în milioane de ani. oamenilor şi a tuturor duhurilor. acumulând în jurul său fluid. albastru sau alb . trei sfere concentrice a căror densitate este mai mare în jurul globului terestru şi scade spre periferie. în acest scop . Când a terminat cu bine toată seria de evoluţie pe planetele acestui sistem se reîntoarce la prima planetă. de asemenea cu toate nuanţele spre alb. am spus că dublul vital al tuturor vietăţilor are nevoie de acest fluid nutritiv. dacă a fost într-un continuu progres. până va ajunge de la rangul de om la rangul de înger.

duhurile . a căror mărime . al tuturor acţiunilor. duhurile. trăim într-un ocean de materie vie. revoluţii.se află într-o continuă mişcare. pe măsură ce te apropii de sori. nouă cu însuşirea de memorare şi una singură este inteligentă. şi în fine. Dacă mă ridic în a doua zona fluidică. mai fin. plutim în acest fluid roşu precum pluteşte gheaţa pe apa oceanelor polare. oceanelor. Din asocierea a două. în această zonă. fiecare din noi.războaie. au însuşirea unei puternice voinţe. de memorare. adică o particulă de voinţă. ca atare este o vietate. aceste particule cu memorie puternică. Iată. în fine. trei într-una. Doamne. Aici sus.de altă parte. Aceste particule. Acest eter. mai mare decât fiecare component al său . prin puterea inteligenţei. înzestrată cu cele trei calităţi ale componentelor sale. în esenţă. Marii savanţi ai spaţiilor. continentelor. aşadar. adică din zona duhurilor roşii. duhurile. de ce ai făcut Tu capul mai mic decât mâinile şi picioarele?" Dar ce ştim noi? înţelepciunea Creatorului e nesfârşită şi noi nu o înţelegem. Noi. această materie vie joacă rolul unei plăci fotografice sau de gramofon. în jurul sorilor ele sunt aglomerate şi întrunite câte trei la un loc. gândire şi simţire. Jăsesc un eter mai rarefiat. . prin slujitorii Săi. faţă de vaporii de apă. evoluează şi ele în decursul veacurilor. îngerii solari. în care mă simt ca gheaţa faţă de nori. Cât de mici sunt microbii voştri! Dar cât de mici sunt aceste vietăţi. afirmă că eterul universic este format din particule libere şi că. nouă zeci sunt cele cu particularitatea unei voinţe puternice. în zona compusă din particule memorie. cu care se hrănesc planetele şi sorii. şi eterul roşu de la suprafaţa pământului. Cu alte cuvinte. înţelegi că noi. de particule eterice este inegală. în tot timpul existenţei sale. adică prin cunoaşterea trecutului împiedică preschimbarea cu uşurinţă a formelor. Pentru noi. duhurile. formând sferule din ce în ce mai mari. Unele au calitatea de a fi inteligente. fiinţe vii cu mişcare. El constituie o altă categorie de eter. Să revenim la cele trei feluri de particule simple şi libere şi în special asupra particulelor vii denumite de noi ale memoriei. către periferia atmosferei fluidice a pământului. apariţia şi dispariţia plantelor şi animalelor. duh. şi se va înscrie tot ce se va petrece până la finele existenţei sale. Bănuim că prin puterea voinţei. voinţă. denumit generic fluid.aflate în diferite combinaţii şi stări de concentrare . Aici aflăm tot trecutul globului nostru. a fost formată de Creator din aceste particule simple.de o parte. se află. găsim noi. trei sau mai multe glomemle s-au format particule şi mai mari. şi în fine. Cele mai numeroase sunt cele cu voinţă. tot ce am făcut prin alte vieţi.raportată la lumea voastră fizică . vorbelor şi gândurilor fiecărui vieţuitor de pe acel glob ceresc. Repartizarea acestor trei categorii de fiinţe vii.un amestec infinit de eter. Aceasta este forma cea mai simplă de corpuri asociate trei în una. transformă în veci operele Sale. In fine. Ne-am întrebat adesea de ce Divinitatea a stabilit astfel acest raport: „O. fluidul din jurul pământului . crearea mărilor. Ca să prezint oarecum acest raport. Aici e înscrisă. şi noi. ca într-o arhivă uriaşă. o a treia categorie. vietăţi ultramicroscopice. eterul este atât de diafan. cele mai puţine sunt cele cu însuşirea capitală de a fi inteligente. către forme şi stări superioare. de veci. sferic. toată istoria omenirii . de particule vii . dobândind diferite însuşiri pe care nu le posedau iniţial. simple sau compuse. fiinţe conştiente de propria lor existenţă. căci într-un microb de-al vostru sunt mii. tot ce s-a petrecut pe planeta noastră.corp unitar. ne mişcăm. cea a duhurilor albastre. Divinitatea creează şi conduce lumile. este plin de viaţă. Am arătat că la suprafaţa pământului nu se găsesc decât particule fluidice treimice. în însăşi acest eter liber sau universic se pot distinge trei feluri de particule vii. fiinţe păstrătoare de imagini. duhurile. Din această cauză le putem numi particule electrogene. aş spune că din o sută de particule. Fluidul universic este o masă de mici corpuri vii. aceste particule se asociază. Fluidele sunt trup din trupul Sferei divine. dar se află într-o oarecare măsură şi la periferia atmosferei fluidice a Pământului. Din cele expuse până acum. constituie suportul de înregistrare al evenimentelor petrecute pe un glob ceresc. Prin puterea memoriei.produc energie electrică. urmează cele cu puterea de înregistrare. Particula memorie se află în spaţiile uriaşe dintre stele. Dar despre aceasta voi vorbi altă dată mai pe larg. imprimat în această materie-memorie.ai" corespunde cu cea a microbilor. întrupaţi sau destrupaţi. altele — pe lângă o mică inteligenţă — au o mare memorie. care plutesc sau constituie eterul din jurul sorilor şi mai apoi al planetelor. migrări de popoare — totul e notat.168 Din tainele vieţii şi ale universului — A doua carte Acum să vedem ce este un fluid. Ea este cartea ce poartă scris cu litere nepieritoare tot ce am făcut. împreună cu una de memorie şi una de inteligenţă. acest glomerul . aflându-ne în a treia zonă fluidică a pământului. Ele sunt într-o continuă mişcare şi prin natura lor . aflate în interiorul universurilor. vietăţi reţinătoare de impresii-gânduri. Acesta este raportul între mine. ele existând în stare liberă sau combinându-se la rândul lor în diferite conglomerate. Pe când în spaţiile interstelare aceste particule sunt libere. Ţin să atrag atenţia că scânteia mea divină. sute de mii de astfel de particule vii. constituind diferitele feluri de eter sau fluid. de la începutul creării sale.fiind electrice .

la»rândul lor. nu ne-am îngheţat aici. în afara diferitelor posibilităţi de combinare a celor trei feluri de particule vii. una de inteligenţă şi două de voinţă etc. duhurile. dar foarte concentrat.formate prin combinarea particulelor libere . în Sfera divină. suntem mai grei decât eterul. au alte raporturi între ele şi se adună în alte asocieri. Dar pe când în cele patru universuri particulele vii se găsesc mai mult asociate. ne mişcăm în zonele inferioare ale eterului terestru ca într-o apă eterică. una de memorie şi două de inteligenţă. aflate în diferite stări de condensare. în ultimul timp puteţi realiza şi aer . întrunite trei în una. Toate aceste feluri de fluide din univers nu s-au făcut de la sine. fiinţe inteligente şi simţitoare. acelaşi fenomen ca şi cu gheaţa. diverse agregate treimice. şi întrunite. care deşi e apă este mai grea decât apa şi totuşi pluteşte pe suprafaţa ei. Aşadar cele trei feluri de particule vii şi libere una de alta . acolo legea domneşte cu sfinţenie şi deci nu există nici un pericol dacă numărul particulelor-inteligenţă este mai mare. una de voinţă şi două de inteligenţă.şi poate nimeni altul. Din cele trei particule vii de voinţă. memorie şi inteligenţă. Dar prin ştiinţa la care aţi ajuns. deoarece pretutindeni există materie vie î^tim deja că în tot cosmosul se află o materie formată din particule infinit de mici. Prin întrunirea acestor trei feluri de particule. Aveţi în jurul pământului aerul în stare gazoască. 2. deşi suntem formaţi din aceleaşi particule vii din care este format şi eterul. trei. şi noi. Deosebirea dintre naşterea noastră şi formarea gheţii este că noi. atât de rarefiat şi simplificat este eterul din aceste regiuni ale abisurilor siderale. în Sfera divină. a particulelor de inteligenţă. s-au alcătuit şi electronii cunoscuţi de ştiinţa voastră. supunând aerul în stare gazoasă la presiuni înalte şi temperaturi joase. Posibilităţi multiple de combinare şi tot atâtea feluri de fluide. Deşi noi. mai există o gamă infinită a aceloraşi fluide. în Sfera divină sau Laboratorul creaţiilor. care dau o infinitate de fluide. Materia sau particulele vii din Sfera divină poartă numele de materie divină.formează corpul astrelor şi al planetelor. a căror asociere va realiza o diversitate de materii. din apa acestui eter. Numai Creatorul ştie . trei categorii de materii eterice sau fluide: 1. Să nu se piardă din vedere că. plutim în apa eterului.rezultat din combinarea primelor două fluide. A doua categorie de fluide se formează prin numeroasele posibilităţi de aglomerare. Acest agregat treimic poate fi format dintr-o particulă de voinţă şi două de memorie. starea sa naturală şi de echilibru pentru globul vostru. Dacă m-aş putea duce în spaţiile interstelare sau solare. Eu sunt alcătuit din aceeaşi materie în care plutesc. Ca urmare. în vecii vecilor nu va şti şi putea . formând o particulă ceva mai mare. în lumile create. s-au format. 3. prin multiple asocieri şi combinări. Fluidul psihic . încât raportul dintre mine şi fluidul alb al acestei sfere este ca gheaţa faţă de aer.de inteligenţă. dar de o natură deosebită şi deci cu însuşiri proprii. în Sfera divină. prin puterea voinţei şi inteligenţei Lor uriaşe.intră în alcătuirea scânteii duhurilor. formează. Dar diversele particule treimice.în minoritate.se pot asocia. de Tatăl ceresc. formând o unitate. câte trei la un loc. Pretutindeni există viaţă. în Sfera divină ele sunt libere.Comunicări din Cer jgg de puţin condensat. obţineţi aer lichid sau apă de aer. agregate treimice . Fluidul fizico-psihic . aceste fluide se află libere. ne mişcăm cu uşurinţă în masa ei. memorie şi voinţă. ci am fost formaţi din el. această materie se află şi în Sfera centrală a cosmosului. duhurile. memorie şi voinţă — dau naştere la prima categorie de fluide. în agregate de câte trei. Asemenea gheţii ce are aceeaşi compoziţie cu apa. duhurile. una de memorie şi două de voinţă. m-aş simţi aproape ca trăind în vid. memorie şi voinţă .să facă duhuri ca El. un anumit fel de materie. câte două.trei feluri de fiinţe ce umplu cosmosul. înţelesul acestei stări se explică prin faptul că Sfera divină este sediul Creatorului. Se petrece cu noi. în afară de El. acolo se află marii Săi Auxiliari. patru etc. Fluidul fizic . Dacă în jurul planetelor raportul dintre cele trei feluri de particule este astfel alcătuit încât numărul particulelor-voinţă îl întrece pe cel al particulelor-memorie şi inteligenţă.particule de inteligenţă. Aşadar. Aşadar noi. cele trei particule vii . ci au fost hotărâte şi făcute de Creator şi Ajutoarele Lui. duhurile. în fine. raportul este inversat: particulele-inteligenţă fiind mai numeroase. iar cele de voinţă . una de inteligenţă şi două de memorie.

care atrăgând particulele vii din spaţiu. Totul este viu. o scădere de temperatură în camera de experienţă? Tot prin presiune şi frig . să le comande şi să . dar lumina lor tot nu este văzută de ochii voştri trupeşti. alcătuind un tot absolut unitar. Marii noştri savanţi. şi credeţi că el luminează. formată din vietăţi inteligente cu simţire şi memorie. Prin condensare mişcarea lor este redusă. Această apă căreia voi îi spuneţi electricitate. reiese că noi. Aşadar.un filament de bec .particule vii de voinţă. trăim în oceanul unor fiinţe din care Creatorul a făcut însăşi scânteia mea. soarele va pierde tot mai mult lumina şi căldura sa. vă luminaţi casele cu ajutorul electricităţii. de mare ajutor. Din viaţă. Particulele sunt vii pentru că simt şi reacţionează la acţiunea undelor noastre. din trei asemenea bobite de fiinţe vii. totul este inteligent. duhurilor. se va răci şi întuneca. poate să treacă prin toate stările de agregare. Pe măsură ce fluidele solare se vor condensa din ce în ce mai mult. în Sfera divină. odată. credeţi că sunteţi singurele fiinţe cugetătoare. Prin aceste particule vii.Creatorul produce o categorie infinită de fluide. Ele sunt într-o continuă mişcare. piatra. particulele vii sunt baza existenţei noastre şi tot ele sunt forţele prin care Creatorul conduce lumile. De câte ori am făcut din fluidul cosmic o materializare oarecare. un cap de om. acţiune. Din ele a făcut Creatorul aerai. pentru că prin puterea voinţei le folosim asemenea unor instrumente. nu numai omul. pentru a progresa pe toate planurile. utilizate în scopurile dictate de necesitatea evoluţiei noastre. magnetică. bineînţeles. dictată de ceea ce vedeţi şi mai ales de ceea ce simţiţi. a fiecărui corp ceresc. n-aţi simţit voi. din toate punctele de vedere. mai puţin profund decât omul. oamenii spaţiilor. printre noi şi umplând universurile există infinitatea micilor fiinţe cugetătoare. prin unirea lor pot emana din ele energii uriaşe. înotăm în sânul unei materii vii. prin cunoştinţele lor. Dar în afară de voi şi fără ştirea voastră. care determină condensarea şi transformarea unei materii dintr-o stare în alta. nespus de mulţi. memorie şi inteligenţă ./ 70 Din tainele vieţii şi ale universului — A doua carte solid.vibraţia particulelor vii devine atât de redusă încât percepeţi şi voi lumina lor.servindu-ne ca instrumente de mişcare. în fine. noi vedem cum curge o apă luminoasă. am fost formate. Chiar dacă sunt mici. iar noi îi spunem eter sau fluid. Priviţi becul cum proiectează raze de lumină. un vânt rece. Aceste vietăţi ultramicroscopice . Dar până atunci vor mai trece miliarde de ani pământeşti.formate din alte bobite . Greşită concepţie. alcătuite prin combinarea şi asocierea particulelor vii. Astfel. vedeţi filamentul roşu-aprins. Prin urmare. ştiu cum să le infuenţeze. apa. ba încă cu mult mai profund analizatoare decât voi. Azi. ca nisipul mărilor şi oceanelor. Din ele este constituită însăşi Fiinţa Creatorului. Voi. întregul glob solar este înconjurat de un uriaş furnal electric. aşadar suntem cu miliardele în jurai pământului. din care cauză sunt luminoase. forţe. Strălucirea soarelui este produsă de continua ciocnire a particulelor ce alcătuiesc fluidele electrice aflate în mare cantitate în jurul său. gândire etc. în tot universul. o mână sau un trap întreg. Divinitatea aşează în fiecare fiinţă inferioară simţul instinctului. planta. prin scăderea temperaturii apa voastră devine gheaţă.dar nu de natură terestră . inteligenţă şi memorie. fiind numeroase. Noi. Din ele am fost formate noi. marii noştri conducători supun legii şi dramului destinului pe fiecare om. simţim şi cugetăm şi noi. în lumile create nu există nici un alt fel de materie în afară de fluidele formate din aceste particule vii. animalul şi omul. alipite una de alta. lucrând asupra dublului său vital. mişcarea lor a fost mult încetinită. trăim în mijlocul unei naturi inteligente. Aceste particule vii sunt luminoase deoarece sunt libere şi se mişcă cu o viteză mare. de particule vii şi luminoase. întâlnind în cale o rezistenţă . Ce eroare! Cugetă şi animalul. duhurile. Noi suntem fiinţe cugetătoare. Presiunea o mai exercită şi forţa de atracţie. denumite particule vii de voinţă. iar frigul este rezultatul reducerii mişcării acestor particule din univers. format din fluide extrem de condensate. iar când s-a ajuns la crearea pământului. le-a condensat şi trimis pe firele voastre ca să vă lumineze. duhurile. Adevărul este că pe filamentul becului. Particulele vii servesc în acelaşi timp drept hrană corpului nostru fluidic. supusă la presiuni înalte şi temperaturi joase. duhurile. Din cele expuse. Aşadar. Prin ele. viaţă există pretutindeni. aceeaşi materie. în fine. ele sunt instrumentele Creatorului cu care îşi impune voinţa în tot cosmosul creat de El. prin care vietatea se conduce în viaţă. un fluid format dintr-o infinitate de corpuri. în grade diferite de evoluţie. Materia lumii create este formată din diferite stări de condensare a fluidelor. transformându-se într-o planetă. oameni trupeşti. din particule vii a făcut Creatorul stelele şi planetele din univers. căci la fiecare om de pe pământ îi corespund peste o mie de duhuri. înjurai nostru au fost puse „pături" peste „pături" .ne sunt nouă. dar în Cer se poate produce „frig" prin mijloace spirituale. este îndesată de dinamurile sau generatoarele voastre prin învârtirea rotorului. bineînţeles. unor realizeze diferite lucrări prin ajutorul lor. alături de noi.

Numai lucrând asupra lor. Evoluţia noastră constă în dezvoltarea capacităţii de înţelegere. rând pe rând. dezvelite. iar duhul alb . cel albastru . Aici. Din combinarea lor. Din aceast motiv. La duhul vegetal. de la roşu-închis la trandafiriu-deschis. se perfecţionează. Dar să nu se creadă că aici. nu mai vedem deloc scânteia lor. Paralel cu aceasta. părând că învelişurile perispirituale sunt opace. fluidul roşu al voinţei sau instinctului animalic. iar la animal şi om el a devenit multiplu şi complex. Evoluţia de la piatră la om In esenţa sa. iar duhurile albe. vedem scânteia din interiorul său. a Ordinii divine.particule vii ce alcătuiesc învelişurile noastre . în corpul lor fluidic. Când Creatorii au pornit la crearea unui nou sistem solar. pentru ca apoi . în jurul acestor scântei minerale. în jurul şi în masa stelelor şi a planetelor aceste particule prime s-au asociat în bobite sau glomerule treimice. materia primă este formată din trei feluri de particule vii şi libere . vom progresa graţie surorilor din jurul nostru . scânteia minerală primeşte un dublu vital mineral şi o mică haină fluidică universică. Numai fluidul care intră în constituţia dublului vital al vieţuitoarelor pământului se poate preface aici pe Pământ din dublu vital mineral în dublu vital vegetal. Aici. Privind un duh vegetal. abia zărim misteriosul spirit din interiorul său. influenţându-le în fel şi fel de moduri. dobândim fluide noi şi hainele noastre s-au schimbat. Duhurile albastre au în corpul lor mai mult fluid al inteligenţei. aparent fiind absolut aceleaşi. învelişul este mai bogat. Aşadar şi scânteia şi materia învelişurilor sale se schimbă. simţire şi memorare . Aşadar. al spiritului. evoluează şi el mereu.dar şi ele vor progresa. duhurile umane superioare privim la un duh mineral. scântei treimice. Duhurile roşii cheamă în jurul lor.pornirea spre cercetare. închei acest subiect. fluidele nebuloasei se îndesesc. /v . Deosebirea în modul lor de a se impresiona şi de a reacţiona este lesne de înţeles. ca şi cum lam vedea printr-un geam îngheţat. scânteia de mineral devine scânteie de plantă. iar când prin asociere va forma regnul mineral. pe lângă o inteligenţă puternică. s-a format seria infinită a fluidelor din cosmos. înconjurat de învelişurile fluidice sau perispirit. după o evoluţie de mii şi milioane de ani. încorporăm în perispiritul nostru fluid albastru.animând un trup uman . tot mai sus. până când Creatorul va face şi din ele duhuri asemănătoare cu noi. vizibilă şi vouă pe cer. nu se vede nici o deosebire exterioară între ele. cu o scurtă recapitulare. El va trebui întâi prefăcut din spirit de animal în spirit de om.Comunicări din Cer 171 Noi. omul e om şi animalul e animal. au plecat cu o infinitate de duhuri minerale. evoluţia nu constă numai în acumulări de cunoştinţe. având în vedere diferenţa de constituţie şi evoluţie dintre ele. prefacerea fluidelor perispiritului se face tot în Sfera-Laborator. privind la un duh de animal sau de om. Pe măsură ce cresc forţele spirituale ale scânteii divine. primeşte o mică învelitoare fluidică. oricare entitate spirituală se compune din scânteia divină sau spiritul. ci mai ales în încorporarea de fluide evoluate în corpul nostru. de la albastru-întunecat la albastrul cel mai deschis şi de la albul mat la albul strălucitor ca focul viu al unui furnal electric. să fie om şi nu „animal". spiritul de animal nu va anima niciodată un trup uman. iar acesta în dublu vital animal şi mai apoi uman. pe Pământ. iar prin moralitate sau sfinţenie avem posibilitatea de a încorpora mai ales fluid alb. duhul roşu va avea instinctul animalic. Iniţial scânteia minerală a fost descoperită. în spaţiile intersiderale. Deşi scânteile sunt deosebite între ele. au o memorie puternică.să devină cu adevărat om. Spiritele evoluează de la scânteia atomului până la marile Divinităţi Creatoare din Sfera divină. până se formează un tot numit nebuloasă. pe globul nostru. un vast capital de cunoştinţe.creşterea puterii spiritului. In fine. Perispiritul sau fluidul corpului scânteii. scânteia de plantă devine scânteie de animal. constatăm deosebiri intrinseci între o scânteie de mineral şi o scânteie de vegetal.păzirea moralităţii.particule de inteligenţă. un rudiment de perispirit. în fel şi fel de chipuri. memorie şi voinţă. Această prefacere se face numai în Sfera divină. că spiritul de animal devine spirit de om. foarte abstract pentru voi. sau între o scânteie de animal şi o scânteie de om. urmează dobândirea unei străluciri cât mai intense a învelişurilor noastre. Prin studiile făcute. Pe măsura îndepărtării de Sfera divină. până când aceasta ajunge la punctul din univers unde se fixează pentru a da naştere unui nou sistem planetar. se fac diferite condensări fluidice. sub căldura şi vibraţia gândirii noastre. Prin urmare. când noi. De asemenea. In rezumat.

răspund scurt şi răspicat: Nu este adevărat. cele două elemente sexuale se caută şi se atrag unul către altul. vegetal şi animal. iar fluidele lor . trupul va trece prin diferite dispoziţii. şi fluide minerale. şi intrând în sânge. sub microscop. se va vedea. Fluidul magnetic din jurai elementelor sexuale ale animalului este deosebit de fluidul magnetic din jurai celulelor sexuale umane. ci un amalgam de fluide minerale. în constituţia acestui dublu vital . în cap . Din momentul fuzionării celor două celule sexuale s-a născut o celulă nouă. spermatozoidul tatei şi ovulul mamei.că în trupul omului s-ar afla patra feluri de fluide sau suflete: în abdomen . animale şi umane. Toate acţiunile duhului. prin minare. spiritul înconjurat de perispirit este legat de trap. afirm încă o dată că e greşită ideea emisă de acel ocultist. un alt rang în lumea fluidelor. celula este silită să se dividă în două. în torace . dar mai ales intelectuală. şi trapul viitorului copil va fi corect sau incorect construit. înjurai acestor celule reproducătoare se află câte o învelitoare de fluid vital. formând o masă celulară prin care se ramifică şi întinde dublul fluidic. se va vedea că ei nu vor înainta spre uter. l-am numit fluidul iubii'ii şi este de natură . Ce rost ar mai avea alte. iar în vecinătatea lor mai mulţi spermatozoizi de om şi câine. pentru a se contopi. De altminteri.pe lângă fluidul uman . Dar asupra acestei probleme voi reveni altă dată.este atras cu putere de fluidul magnetic contrar din acelaşi regn. dublul suferă diferite modificări.un suflet vegetal. magnetică. în trapul uman s-a întrupat un spirit uman. ca duhuri întrupate. O mică întovărăşire.A doua carte In existenţa voastră. de natură electromagnetică pozitivă pentru una şi negativă pentru cealaltă. Ele au o altă vibraţie. de naturi diferite. în progresie geometrică. Sosită aici. pe lângă fluid uman.un suflet de om-animal şi deasupra capului . în anumite condiţii de lumină. din cauză că nu-i atrage fluidul celulelor sexuale animale.o ramură fluidică prin care acesta se leagă de viitorul său trup. apoi în patra. materia fluidică a dublului vital uman a fost obţinută de spirit de Ia părinţi. Celula-ou este atrasă cu o mare putere în cavitatea uterină.pozitive şi negative . conform voinţei şi acţiunilor medicilor cereşti şi a puterilor duhului stăpânul corpului vital.fluide şi învelişuri în jurai spiritului uman? Aşadar. prin dublul vital.exterior mamei . alterări sau vindecări. Pe o placă de sticlă se vor pune mai multe ovule de om şi câine.spiritul uman. către acest glomerul celular vine de la spiritul candidat la întrupare . Dacă raportul acestor fluide nu este în cantitatea normală. aducând sănătatea. chiar dacă sunt de sens contrar. se alipeşte de peretele uterului şi din acest moment mama îi trimite prin curentul său sanguin cantităţi de fluid vital din care se hrăneşte şi dezvoltă dublul vital al oului. Curând. căldură etc. căldura şi puterea de muncă a trupului.s-au contopit între ele şi au dat naştere unui fluid neutra dublul vital al acestui ou. de la elementele lor sexuale.172 Din tainele vieţii şi ale universului . S-ar putea face o experienţă şi mai apropiată de natură. în decursul vieţii pământeşti. Restul învelişurilor fluidice sunt numai umane. uman sau animal. cu fluidele lor specifice. se poate face următoarea experienţă. dublul vital joacă un rol deosebit.se află şi fluid vital mineral. după cum dublul vital va fi normal sau anormal. aflate într-o stare de asociere şi nu de combinare profundă. cum spermatozoizii umani se vor furişa prin lichidul spermatic şi vor merge numai către ovulele umane. dar atâta tot. asociate în vederea unui scop comun: întreţinerea funcţiilor trupului. fac ca dublul vital să sufere multiple variaţii în decursul vieţii trupeşti. boala sau moartea trupului. în opt.graţie fluidului său special . numită ou. Aceste fluide vitale provin din alimentele ingerate şi asimilate de om. Mama va consuma alimente vegetale şi animale. care conduce totul?" Dragă frate. Iată că dublul vital uman va avea. se vor răspândi în jurul viitorului fetus. Dublul sau corpul vital asigură sănătatea. Sub acţiunea acestui dublu vital. care a îmbibat şi cotropit întregul trup. Vreau acum să răspund întrebării formulate de tine: „Este adevărată afirmaţia unor ocultişti Papus . ale medicilor cereşti sau medicilor pământeşti. în fine. Introducând în vaginul căţelei spermatozoizi umani. vegetale. dublul vital al trupului uman nu e un dublu pur urnan. Pentru a se învedera acest lucra. Graţie acestor fluide vitale. La drept vorbind. o altă viaţă. El a coborât din spaţiu cu un perispirit uman. viitorul copil va ieşi cu diferite metehne de natură trupească.un suflet animal. Fluidul care atrage cele două elemente sexuale. şi aşa mai departe. vegetale şi animale. iar spermatozoizii canini nu se vor contopi decât cu ovulele de căţea. De ce această selecţie? Pentru că fiecare element sexual masculin .

rinichii filtrează substanţele nocive din sânge şi intestinele absorb din bolul alimentar substanţele nutritive. amândouă sunt victimele stăpânului lor. există asemenea oameni. căci nu mai ştiţi de lumile eterice. Este nefericirea voastră. îşi ruinează piedestalul terestru. nu trupul moare. ne-ar vedea şi auzi mereu. deţinând acest dar. care 1-a organizat şi pus la dispoziţia duhului! Discutaţi. sau un dublu vital vegetal pe al unui trup de animal. Iată de ce afirmaţia că abdomenul omului ar fi animat de un fluid vegetal. de la ghidul său. servitorul său bun şi supus. în diferite scopuri şi interese personale. doreşte din adâncul fiinţei sale să vină o dată această sfântă zi. care aud vorbirea noastră spirituală. secundă de secundă. toate celulele aflate într-o mişcarea de dilatare şi contractare. Aşa a voit Creatorul ca fiecare să-şi desfăşoare programul vieţii după cum se află înscris în destinul său. şi astfel unul îl nenoroceşte pe celălalt. ci dublul vital îmbătrâneşte. vedem totul. care asistă la întruparea spiritului. dar dispare curând. tot timpul cât trăieşte. Cauza acestei rarităţi se află în una din marile legi cereşti. intervin medicii cereşti. de viaţa spirituală. fără să mai ştie nimic de patria sa spaţială. ruinând mai devreme dublul vital. discipoli la şcoala vieţii trupeşti. până la atomul ce constituie substanţa celulelor trupului şi rămânem uimiţi de minunata sa alcătuire. Din acest moment. Voi trăiţi în trup şi nu ştiţi ce minune e făptura sa. In cazul duhului aflat la un nivel inferior de evoluţie. Fiind conştient de planul divin. curentul electric curgând de-a lungul nervilor. modificându-i compoziţia. Darul de a citi gândurile ar nenoroci un duh întrupat lipsit de un trecut evolutiv de lungă durată. înainte de a dezvolta acest subiect. ar fi ispitit să citească gândurile cele mai intime ale semenilor săi. Fluidele se pot combina între ele. Dar. prin repercusiune. lucru curios. şi apoi să profite de cele aflate. deci separat de dublul său vital. dar niciodată un dublu vital animal nu va putea conduce viaţa unui trup uman. fără să ştie că. de înţelepciunea Creatorului. fără ca duhul să ştie ceva. care le-a format şi condus. Dacă duhul înconjurat de învelişurile sale perispirituale ar fi la un metru deasupra capului. La drept vorbind. El este cârmaciul vieţii trupului. îi vedem organele. vedem cum aleargă globulele sângelui prin vasele lor. Nenorocirea ar consta în faptul că. Chiar dacă dublul vital este un amalgam de fluide vegetale. de jos până sus. spiritul află de la prieteni. fluidul predominant conduce trupul respectiv. Organismul vostru funcţionează mereu. Prin neputinţa sa.mecanicul . se uzează şi moare. Este atât de trecător încât ei înşişi. Da. iar mica scânteie divină. dar ei sunt extrem de rari. Acest destin este pregătit prin dezarmonia provocată în dublul vital de către spiritul mesager întrupător de duhuri. că se apropie eliberarea din temniţa trapului. sărăcindu-1 şi ruinându-1. dar de cele mai multe ori abuzează. ziua şi noaptea.vede. se pot asimila unele cu altele.supraveghează bunul mers al acestei complicate maşini. se miră cum de au citit acele gânduri. prin care învaţă legile materiei fizice şi ale moralei sociale. trupul. Dublul vital este unul şi acelaşi în tot trupul unde s-au infiltrat şi au penetrat adânc şi celelalte fluide ale corpului perispiritual. el singur începe să dărâme pereţii temniţei unde a vieţuit ani şi ani de zile. Duhul uzează. din diferite motive. Dublul vital este unul şi acelaşi. necunoscător al tainelor cereşti. nu poate fi logică şi reală. Trăiţi fericiţi sau nefericiţi. aude şi simte lumea fizică. afirm că. Acum să vedem mecanismul citirii sau aflării gândului unui om. ca o maşină automată. Aceştia cunoscând momentul eliberării definitive a duhului din trup. Dublul vital . vin şi lucrează asupra dublului eteric. această capacitate apare câteodată efemer la unele persoane. . infiltrându-se prin toate celulele sale şi aninându-se de ele prin câte un fir fluidic. mai rari chiar decât mediumii. animale şi umane. după trecerea fenomenului. toracele de un fluid animal etc. noi vedem prin el ca printr-un geam.Comunicări din Cer } 73 Dezechilibrul dublului vital este determinat de destinul spiritului candidat la întrupare. ale spiritului. Această învelire şi penetrare constituie fericirea şi nefericirea voastră. vă deplasaţi sau citiţi. de la picioare până la creştet. dar în adâncul celulelor se petrec o infinitate de procese şi fenomene. Cititorii gândurilor Mă întrebi dacă există întradevăr persoane cu minunatul har de a citi gândul oamenilor. Privindu-1. se ruinează şi trupul. El împresoară trupul. care opreşte acest dar spiritual. el ar fi conştient de lumea noastră şi ar avea legături permanente cu noi. Noaptea când iese din trup şi colindă prin lumea spaţială. duhul uman profită . dar inima bate.

ca să mai scoată încă una şi încă una. .sub forma unor voci. o idee pe care vrea s-o ascundă în adâncul sufletului său. Un asemenea om. răsună o voce ca şi cum ar avea un receptor de telefon la ureche.prin fapte. vorbe etc. Cu cât îşi îndreaptă mai mult atenţia la ea. cu atât o fortifică şi ideea iese mai la suprafaţă. şi iată _cum. Prin faptul că acordă o importanţă deosebită unei idei. neclară. scoţând de la făptaş idei lăturalnice.A doua carte Mai întâi. Perspicacitatea cercetătorului găseşte că una din idei are legătură cu însăşi fapta şi o dată ce a pus mâna pe această primă verigă. Iată de ce sunt rari mediumii cititori şi auditori ai gândurilor umane. iar şi iar este cu gândul la ceea ce a făcut. Din această cauză devine foarte rezervat şi cuminte.ca în lumea noastră a duhurilor. Fiind un duh superior şi un protejat şi răsfăţat al Cerurilor. Există oameni cu darul de a vedea fluidele şi duhurile din lumea spaţiilor. spiritul . o reproduce. aflate. Fiind conştient că îmbrăcând haina trupească. Doar un puternic medium vizual sau auditiv poate citi sau cunoaşte gândurile cu adevărat. devine mai uşor exteriorizabilă.174 Din tainele vieţii şi ale universului . căci omul e om şi poate cădea în greşeli.să nu fie bănuit de fapta sa. făptaşul tremură la gândul că va fi descoperit.în mod telepatic. Astfel în mintea omenească a cititorului de gânduri vin cuvinte-gânduri de la o persoană aşezată lângă el. silindu-se mereu să o ţină ascunsă. începutul slab al unei convingeri. care să-1 dea de gol. Comisarul ştie că ideile sunt ca verigile unui lanţ. până la vederea sau auzirea gândului . Frica de a nu fi descoperit îl determină să facă tot posibilul . cât de cât. inconştient. darmite să se mai încarce şi cu năpasta asta. trebuie să ştiţi că atunci când omul are pe suflet o taină. pune întrebări meşteşugite. toate fiind lăturalnice. In acest caz avem de-a face cu un simplu act de psihologie umană. care prin ispitire îl poate prăbuşi spiritual. Iată-1 pe făptaş în faţa comisarului. Poliţistul sau magistratul le primeşte. dar gândindu-se la ea. Pentru că este întruparea unei entităţi spirituale evoluate. Uneori. o întoarce. îşi îndreaptă mereu gândurile asupra faptei sale. dar de mare valoare. fiind preocupat de ascunderea ei. aşteptându-1 consecinţe grave. stă liniştit şi surâzător iar în capul său. Dar tocmai gândul acesta scoate la suprafaţă ideile faptei sale. aceşti oameni au dobândit un fel de a ghici pe făptaş. Prin urmare. Având această bănuială. nu orice duh acceptă să i se acorde darul minunat de a citi sau auzi gândirea oamenilor. Posesorul unei asemenea mediumităţi este un fericit. mirându-se cum de un străin a citit ceea ce gândise în forul său intim. Profitând de capacitatea sa mediumică se va face nespus de vinovat. tocmai acel secret este dat mai repede la iveală. şi iată cum. a oamenilor spaţiali. pentru că poate afla gândurile semenilor. dar în acelaşi timp este şi un nefericit. ele se arată numai sub formă de bănuieli. a conştiinţei sale de veghe . o simplă bănuială născută de ideea plecată din spiritul făptaş şi transmisă involuntar şi inconştient spiritului instructorului. care pornesc prin spaţiu sub forma unor semne eterice colorate şi sonore. prin silinţa depusă ca nu cumva să scape un cuvânt ori să facă vreo aluzie la ea. în realitate. în spiritul său. In fine. Să luăm un exemplu. devin atenţi şi spiritul lor traduce automat semnele colorate ieşite din capul semenului lor. o altă categorie de mediumi primesc unde-gânduri . omul constată că ideile sale sunt rostite de o persoană aflată alături. o speculează. intuitivă. posesor al unei capacităţi foarte rare. o multiplică. greşeala sa va cântări de zeci şi sute de ori mai mult decât a oricărui altul.fără ştirea personalităţii. pentru a obţine pe baza lor mărturisirea faptei comise. înzecind-o şi însutind-o. Treptele citirii gândului sau a faptelor comise se ridică de la simpla presupunere. acest nefericit făptuitor scoate din adâncul memoriei ideile faptei sale şi fără să ştie. I se pare ca este bănuit de oricine priveşte mai lung la el. Apariţia întâmplătoare a unui poliţist îl face să tresară şi gândul îi fuge iar: „Nu cumva ăsta mă caută pe mine?" Astfel că. A încălcat o lege morală şi îşi va plăti amarnic greşeala. Prin meseria lor. în relaţie cu fapta ascunsă. prin care i-ar vorbi cineva. de aproape sau departe . omul o fixează zi de zi tot mai puternic în sufletul său.vede reprezentările simbolice ale gândirii unei persoane şi le traduce automat în grai mental. fără să vrea. Adică. Dacă străinul îi mai spune câteva din propriile sale idei. . Deşi sunt oameni trupeşti. oarecum presimţită. O citire de gând. Stând în faţa comisarulului. cititorul de gânduri aude şi vorbirea duhurilor. vrând-nevrând. fiind oprit de aceştia să se destăinuie sau să facă o imprudenţă. cade pe gânduri şi chiar îl îngrozeşte faptul că nu-şi poate explica cum de acest om ştie ceea ce gândeşte el. se comportă din punctul de vedere al percepţiei asemenea unui spirit liber. La început imaginea ideii era simplă. apuci de una şi tragi apoi de toate celelalte. Aceşti oameni se opresc din orice acţiune sau gândire. le exteriorizează. este supus greşelii. Este greu să-şi ducă la liman misiunea destinului pentru care s-a întrupat. Cum nu poate traduce clar aceste idei în mentalul său. o suceşte. Aparenţa face să se creadă că ei văd cu ochii trupeşti gândirea unui om. Un om a comis o infracţiune.

Developând placa. Graţie capitalului agonisit de milioane de ani . luăm fluide din dublul vital al mediumului-fotograf şi le îmbibăm în perispiritul nostru. nu prea se găsesc. ne micşorăm. Vă recomand să faceţi plăci fotografice sensibile la lumina infraroşie. nesăţioasă să-L căutăm. a unui duh dornic să-şi aştearnă figura. obiectivul aparatului de fotografiat să fie o combinaţie de lentile. Cu această ocazie. primind asemenea reclamaţii de la mai mulţi clienţi. care să facă din el un microscop. în ultimul timp aţi constatat că anumite substanţe pot fi impresionate chiar de lumina slabă a nopţii. pentru că vehicolul nostru nu este un corp solid ca al fraţilor pământeni. ca şi tine. vom reuşi mai uşor şi mai bine să ne arătăm lumii întrupate şi să o zguduim din ideile ei false că „morţii" au murit şi s-au prăpădit pe veci. Acum. Fotograful făcând poza la lumina vie a electricităţii risipeşte fluidele acumulate cu atâta greutate în jurul nostru. până devine mic de tot. şi nu apărem clar pe placa fotografică.chiar de miliarde de . reclamă la producător. Bietul om a fotografiat un client. pe o placă pământească. Noaptea. Nu ne rămâne decât să ne procurăm fluid din spaţiu. când lumina nu ne va mai risipi fluidele. vom putea sensibiliza perfect placa fotografică. In acest scop. Deşi. ca prin acest fapt să îndesăm mai bine fluidul extras şi apoi ne aşezăm la distanţa obişnuită în faţa obiectivului. pe când a ta abia reţine pe cea a câtorva zeci de ani din viaţa actuală. unii dintre noi dăm buzna în cabinetul său de lucru pentru a ne fotografia. Prin concentrarea gândirii. Creatorul parcă a voit ca opera Lui să rămână un mister pentru copiii Săi. în fine. în timpul stării de veghe. care nu risipeşte fluidele noastre. Există vreo deosebire între mine şi tine? Da. şi nici unul. Totuşi. In afară de faptul că eu nu mai am trup şf> corp vital. în acelaşi timp. şi încă foarte mare: eu posed o memorie deplină. să-I cercetăm operele. Prin urmare. ce ar putea fotografia şi microbi.Comunicări din Cer 175 Fotografierea entităţilor spirituale (jrăsind un fotograf profesionist sau amator care ne poate servi ca medium. văzut şi auzit mii şi sute de mii de ani. Cu acest aparat. de 2-3 minute. Cu această dimensiune ne aşezăm la distanţa convenită până vom impresiona placa fotosensibilă. Dar tot El a pus în fiinţa noastră dorinţa vie. sunt un spirit. Am credinţa că . Deoarece mediumi-fotografi. Din fericire pentru tine. disociindu-se. dar reuşind totuşi să impresioneze vag placa sensibilă. atât din trecutul meu cât şi din viitor. graţie memoriei mele. Dar nu ne putem permite să depăşim o oarecare limită pentru că îl îmbolnăvim. placa s-a stricat.intrând într-un nou ciclu de mare spiritualitate . Eu sunt om al spaţiilor. poza clientului a ieşit pătată. completă. făcându-ne responsabili de suferinţa sa. de lumina infraroşie a spaţiilor'din jurul pământului. a căror utilizare ar duce la rezultate frumoase. post-mortem. unde avem la dispoziţie fluid vital din belşug. constat că încă nu cunosc pe deplin structura întregului univers. fotograful se miră că i s-a stricat poza şi bănuieşte că a cumpărat o placă alterată. mai dens. îmi permit câteva observaţii. reducerea memoriei tale integrale durează numai în timpul zilei. care şi el este mirat. consacraţi ca atare de Cer. Negustorul de plăci. dar lângă el s-a alăturat un asistent nevăzut. pe când tu nu ai decât memoria vieţii actuale. făcându-1 mai compact.se vor naşte mai mulţi mediumi-fotografi. iar prin realizarea unui aparat cu obiectiv-microscop şi producerea plăcilor impresionabile la lumina infraroşie. tehnica fotografierii noastre trebuie îmbunătăţită. posed tot ce am învăţat. Memoria mea îmbrăţişează sute de mii de ani trecuţi şi viitori. Iată aceste sugestii ale mele. şi să pozăm fără fluidul fotografului. chiar şi la întuneric. mai există o deosebire. strângem. cât un bob de mazăre. Pozele făcute în aer liber şi în amurgul serii ne reuşesc mai des. ne creăm un corp fluidic aidoma cu cel din viaţa precedentă. iar noi nu reuşim să impresionăm din prima încercare placa fotografică. condensăm acest corp de mărime naturală. incorectă. când îţi părăseşti trupul dispui ca şi noi de memoria divină. Este nevoie de o expunere mai lungă. în acest scop ne gândim la chipul şi înfăţişarea avută în viaţa terestră. ci este un corp fluidic care va impresiona mai greu placa fotografică. avem nevoie pentru fiecare repetare de o nouă cantitate de fluid de la fotograf. mai ales prin cimitire. In momentul expunerii fluidele duhului au fost risipite de lumina electrică. nici altul nu bănuieşte că aici e isprava unui om din spaţiu. Omul trupesc este instrumentul entităţilor spirituale 1 u eşti om trupesc. cu plăci sensibile la lumina infraroşie şi prin contractarea noastră de la mărimea unui om trupesc până la un corp de câţiva milimetri.

vede o reţea de fire prin ochiurile căreia se află globulele de sânge albe şi roşii. auzim ca şi fratele nostru întrupat. Ceea ce vede omul cu microscopul nu va vedea niciodată cu ochiul liber. Dacă nervul sensibil prin care se transportă sensibilitatea durerii de la organul bolnav până la sistemul cerebrospinal este tăiat sau anesteziat. dragă frate. El primeşte în urechi undele sonore fizice. dacă vrem.A doua carte ani. Urechea voastră nu va auzi undele sonore de natură fluidică. De câte ori nu ne abatem pe la laboratorul unui savant şi cercetăm. Spiritul acelui om primeşte atunci undele microscopice purtătoare ale imaginii respective şi află ce este în faţa sa. în acest caz. Prin urmare. ci şi animalele emit unde vizibile pentru noi. oamenii/emiteţi unde psihice vizuale. sunt percepute de noi ca şi cum am avea urechi. Dacă dorim să auzim fizic. percepute de corpul nostru. al cărui dublu vital le transformă în unde psihice. De această reparaţie spiritul nu are. Undele fizice venite de la acel obiect sub' formă de imagine impresionează retina omului şi sunt transmise prin intermediul nervului optic'pe cortex. şi în această stare este simţită şi de duh. invizibili pentru tine. iar uneori şi microbii aflaţi printre ele sau în ele. în plus. nu poţi şti. spunându-vă că avem mijloacele noastre de investigare. Cum nu mai există durere? Există. în starea ta de veghe. iar nu cel spiritual. ca un pelerin trecător în această viaţă trupească. nu le putem auzi. Ochiul vostru nu va vedea ceea ce vede corpul nostru. trupească. musculiţă aşezată pe o masă de sânge închegat. Voi vedeţi şi auziţi în lumea fizică. dar nu le putem mărturisi oricui. adică îl văd ca şi cum aş avea şi eu un trup. imposibil să-i vedeţi direct. Ea emite unde psihice şi eu văd prin intermediul lor ceea ce voi vedeţi numai cu microscopul. sub aspect fizic. unde nu de mult aveam şi noi un trup. Aşadar. noi vedem şi auzim în lumea noastră eterică. Prin sistemul său nervos periferic. dar este vizibil pentru unele animale. un om are trupul său grav rănit sau bolnav. de când am venit întâia oară pe lume ca duh. undele sonore fizice. durerea fizică se transmite sistemului cerebrospinal. fiind foarte grosolane. tot astfel şi noi ne servim de voi. sugerăm unui om întrupat să privească obiectul dorit. de câte mijloace dispunem noi? Asemenea taine ale lumii noastre sunt nenumărate. dar ea este resimţită doar de celulele afectate . pământesc.graţie dorinţei de a iscodi şi afla. copil al Tatălui meu ceresc . Chiar cele mai mici insecte emit undele lor. e unitar. noi vedem ceea ce vede o musculiţă. de aici sunt preluate de dublul vital. sensibilitatea durerii. ceea ce văd oamenii trupeşti. Există momente când vrem şi noi să studiem materia fizică. Tu ai simţul percepţiei vizuale şi auditive.care. ne aşezăm în apropierea capului unui frate întrupat. iar pe de alta. Undele voastre sonore. în virtutea legii solidarităţii. pământesc. Noi îl avem pe al nostru. reflecţiile sale privind ceea ce vede sub microscop. Revin. pornesc să repare rana produsă ori să vindece organul bolnav. prin intermediul vostru. iar dacă mai ai răbdare îţi voi spune încă o taină. care transformă undele fizice în unde psihice. trupeşte. să te luminez şi pe tine. Subiectul descris mai sus nu-1 vei găsi pomenit în nici o lucrare omenească. Aceste facultăţi le avem şi în privinţa auzului. Din tainele vieţii şi ale universului. dar sub unghiul sau aspectul uman trupesc. Pe de o parte orice comunicare trebuie să aibă o autorizare prealabilă a marilor noştri superiori. percepute de noi. Numai sub acest aspect de unde psihice spiritul vostru poate percepe sunetul din lumea voastră fizică. noi vedem şi omeneşte. vedem microbii. dar vedem şi ceea ce este invizibil ochilor voştri. sunt dator. transformate în unde psihice de dublul vital al sistemului vostru cerebral. nemaiavând pe unde veni la dublul vital al sistemului cerebrospinal şi deci la spirit. Din diferite motive. Aşa fiind.bolnave sau rănite . Acestea sunt conduse prin nervul auditiv la sistemul cerebral. în virtutea conştiinţei lor. De pildă.ea îi caută şi înghite cu mare plăcere. cu vibraţii de undă foarte lungi şi de intensitate mică. nu vrem să părem asemenea unor visători. Din cele expuse se vede . Eu mă alătur acestui om şi prin undele sale psihice văd obiectul respectiv sub aspect fizic. nici o . care suferă îngrozitor. cu totul diferit de al vostru şi. Vederea noastră este dublă: vedem în lumea duhurilor dar vedem şi în lumea fizică. Vedem imaginile şi îi citim gândurile. Când vederea voastră a slăbit vă serviţi de ochelari sau când e neputincioasă pentru a vedea lucrurile prea mici vă serviţi de microscop. de lumea fizică. eu cunosc ceea ce tu. nu mai este simţită. asupra multor probleme de care nici nu bănuieşti. Aşadar.că ne servim de voi după cum voi vă serviţi de anumite instrumente sau dispozitive. . După cum microscopul vă serveşte să vedeţi cu ochii voştri microbii. pentru a lua cunoştinţă. Acolo este transformată de către dublul vital în unde psihice de durere. nevăzut de el.176 . aeriene-fizice. pentru că de cele mai multe ori comunicările noastre par a fi absurdităţi pentru voi. datorită constituţiei corpului nostru. pe care. Vezi. în acest caz. ceea ce observă sub microscopul său. Dar nu numai voi.şi să nu vă fie cu supărare . Iată un fenomen ciudat şi în acelaşi timp interesant pentru voi.

Spiritul fiind un factor determinant în univers. Diferitele voastre nevoi . unu plus unu plus unu fac tot unu. sunteţi mânaţi la lucru de interese materiale. în lumea voastră materială. materia fizică rămâne jos. luându-i o parte din durere şi uşurându-i astfel chinul. din răutate sau lăcomie. cu un om ce suferă cumplit de o rană oarecare. decât voi toţi. de orice grad. nu este aşa. duhul poate să-şi piardă trupul. va fi judecat de Forul suprem şi condamnat să sufere şi el durerea provocată semenului său. şi destinul nu se opune. de al treilea factor al activităţii materia fizică. Urmând aşa mereu. Având în vedere acest principiu. în lumea cerească. S-ar crede că. succesul unei acţiuni oarecare ar fi dinainte ştiut. Preotul îşi începe cuvântarea rostind mai întâi sacramentala formulă: „în numele Tatălui. în uriaşa şi veşnica operă a Divinităţii. frate. venind la noi. Dacă acest principiu ar fi urmărit şi în viaţa terestră. Asemenea cazuri fiind frecvente. că unii oameni. sunt condamnaţi să sufere. care se bucură de binecuvântarea Forţelor supreme ale universurilor. cum ziceţi voi. eu ar trebui să fiu mai liber. de lege. Durerea trupească a acestui om va fi transformată în durere psihică. hrană. Duhul a fost condamnat să treacă prin durerea de care s-a făcut culpabil. dar după moartea trupului său. care până acum nu ştiau ce e durerea şi ce rău e să sufere omul trupesc.Comunicări din Cer J77 cunoştinţă. de morală. în lumea voastră. numărul unu este neputincios când este singur. cu un bolnav. numită sfânta treime. Dacă însă trei de unu se asociază pentru îndeplinirea unei opere. faci cunoştinţă în lumea spirituală. forţa lor este resimţită. avem în vedere legea şi numai legea. opera lor va avea succes. Chiar dacă aş vrea să stau. care aveţi atâtea nevoi de împlinit pentru satisfacerea vieţii trupeşti. Cauza activităţii Deşi este începutul tuturor operelor.haine. până ajung să devină mai înţelepte. şi ea poate face minuni. voinţa lor se impune. dar e nevoie să se ţină de ordinea stabilită. Prin inteligenţa sa omul preface mereu materia. o treime domină viaţa omului: legea. Tot în legătură cu durerea. este pus în legătură. După ce îşi părăseşte trupul. un candidat la dumnezeire.vă transformă. să nu mai fac nimic. să lucrăm asupra materiei. căci Tatăl şi-a construit instrumentul care mă sileşte pe mine şi pe toate duhurile să fim mereu active. frate.materia . Când termină. când nu mai ai nici un raport fizic cu trupul tău. unu plus unu plus încă unu fac trei. Stare pasivă sau inactivă nu există nicăieri în univers. chiar fără să ştie de această pierdere. tot nu pot. se va săpa adânc în spiritul său raportul dintre o anumită faptă şi durere. Astfel se face educaţia duhurilor inferioare. transmisă prin cordonul de legătură la întregul ciorchine de duhuri needucate. Această treime este temeiul oricărui succes al operelor cereşti. Omul e un mic Dumnezeu. ca atare el este un mic lucrător. pământenii. omul a scăpat de această robie. duhurile coboară în virtutea iubirii ce le leagă de fratele lor greşit şi se leagă printr-un fir fluidic de iubitul lor întrupat. totul este în activitate.cu un . numită intelect. Pentru fapta sa va fi judecat şi va suferi în lumea fizică. în locul celui de-al treilea factor . moralitatea. inteligenţa şi interesul material. pentru a învăţa că este rău să faci pe altul să sufere. care puteau fi evitate din calea destinului lor. ferindu-se în viitor de a mai face acea faptă. acest mănunchi de fioroşi criminali. Acum. Dacă un om are legături puternice şi numeroase în lumea duhurilor superioare. al Fiului şi al Sfântului Duh".totul se-preface.. făcând fapte reprobabile. el trebuie să fie în veşnică activitate. ştiind că după ea va urma durerea. toate operele cereşti^ au la bază numărul trei. Duhurile culpabile sunt condamnate să sufere durerea provocată altora. nu te poţi sustrage activităţii dictate de tiranul tău instrument pământesc. mai află. spune acelaşi lucru. După destrupare. venind la noi. pentru ca prin munca lui să împingă totul mai departe. motorul tuturor operelor. în fiinţe active. adăpost . Aşadar. Ca spirit.^ în lumea noastră spaţială. iar el pleacă cu fructele inteligenţei şi ale răspunderii sale morale. aceste duhuri sunt adunate la un loc şi legate toate printr-o centură fîuidică. lipsiţi de noţiunea durerii aproapelui lor. al cănii rob vei fi cât vei trăi pe acest plan fizic. între amândouă stă unitatea. o unitate sfântă. suferind şi ele. Să presupunem că rănirea a fost provocată de un om hain. sau. Iubirea este temelia universului. chiar dacă acel unu ar fi una din cele mai înalte Forţe divine. Ei bine. vrând-nevrând. pentru a o mâna mai departe pe drumul evoluţiei. Menţinut astfel sub acţiunea continuă a narcoticului. printr-un cordon fluidic. Aşadar. mai puţin activ decât tine. răzbunător sau cu instincte animalice în el. Totul se mişcă.

plus al treilea factor . nevoile trupeşti — al treilea factor al activităţii lumii voastre. Dar activitatea noastră trebuie să aibă mereu ca îndreptar sau busolă Legea sau codul moral. Vrând-nevrând el ne scoate din starea de inactivitate şi nu ne dă pace până nu ne punem la lucru. pentru a ne duce existenţa în mod fericit. voi lucraţi. în afara acestui fluid ce produce lumina zilei. să fim activi ca El. Atunci ne unim câte trei pentru a face o anumită lucrare. Acest nou stăpân nu mai lucrează cu forţa brutală a trupului uman. de o forţă covârşitoare. iar reprezentantul Său în lume este acest fluid. Când pământul. procurându-ne fericire. noi. în lumea noastră. Aşadar. spre folosul nostru şi al operei cereşti. Noi am încercat. din carele prepară totul în lumea creată. pentru a face o lucrare omogenă. legea sau codul moral. sa fii într-o stare contemplativă. iarăşi o sfântă treime în acţiunea noastră: inteligenţa noastră. coeziunea ne dă tărie în lucru. combinându-se cu efluviile pământului. El înlocuieşte. Lucrând sub imboldul acestui fluid. „am simţit pe pielea noastră" . ci cu o subtilitate delicată şi plăcută. chiar dacă aş vrea. mă asociez cu încă două spirite. căci altfel se plictiseşte şi devine nefericit. Tebuie să lucrăm în roiuri treimice. dar cu o forţă de nerezistat. inteligenţa noastră era prea puţin dezvoltată şi dorinţa de a . care există invizibil şi în lumea voastră. fie în cel spaţial ./ 78 Din tainele vieţii şi ale universului . Puţinele cunoştinţe despre materia de acolo. Dar alături de acest adevăr constatăm că unitatea. aţi fost treji şi activi. pentru a vă culca şi dormi. pentru că la vremea respectivă. Tatăl ceresc este într-o perpetuă activitate. în Sfera divnă ne-am născut şi am făcut primii paşi. mai grosolan decât cel expus mai sus. le posedăm de la mai marii noştri. ca şi pustnicii noştri din mănăstiri? Lasă-i în pace pe ceilalţi.cum ziceţi voi . Aşa că. am să-1 compar cu fluidul electric solar. Un nepriceput al lumii tale ar putea să spună: „Bine frate. Cum activitatea mea sau a altui duh este vizibilă tuturor duhurilor şi cum această activitate trebuie să fie ordonată. să meditezi. Aşadar.dorinţa de a face ceva. ba chiar uneori.factorul solar determinant pentru a fi veşnicele albine lucrătoare în marele stup al sferei Tatălui ceresc. numită necesitate. nici un rezultat.că lucrul de unul singur. duhurile. Ele fiind în jurul nostru.străbate duhurile şi pământul. care ne pune la lucru. Creatorul nostru. 2. 3. se face noapte. omule. prin mişcarea sa de rotaţie.asocierea puterilor noastre spirituale. trebuie să ne supunem: 1. Căldura şi lumina sosită de la soare provin de la un fluid lipsit de căldură. reuşită în toate. constatăm curând că ea are ca izvor inactivitatea. Fluidului îmbolditor sau activant . deoarece îl confundaţi cu activitatea trupului vostru. pentru că în univers există un anumit fluid. simţim o mulţumire. producând . cum s-ar zice. dar nu am luat cunoştinţă despre ce era acolo.fie în omul întrupat. dar care.pomenit mai sus . dar de ce laşi să se amestece un altul acolo unde nu-1 priveşte? De ce nu lucrezi singur?" De aici decurge nenorocirea omenirii terestre: din lipsa solidarităţii şi a organizării acestei solidarităţi. savanţii Cerurilor noastre. Răspund şi acestui om neştiutor: Nu se poate. o stare mai bună decât cea produsă de inactivitate. nu are nici un spor. atâta timp cât fluidul electric solar a lucrat asupra voastră. Pentru o mai bună înţelegere a acţiunii acestui factor activant solar. Acest fluid de natură electrică vine de la Soarele nostru. Codului moral divin — impus de semenii noştri superiori. v-a cuprins somnul şi orice activitate trupească a încetat. dar de îndată ce a încetat să vă scalde. Copilăria duhului O mare plăcere ne procură studiul fizicii şi chimiei eterurilor din sfera plină de stele şi planete. spirite. şi nu mai lucra nimic". scaldă pământul şi atmosfera sa fluidică.A doua carte alt factor. însă în mod direct nu putem cunoaşte nimic despre natura fluidului ce umple Sfera-Laborator. când acest fluid electric vă vine de la soare. a întors spatele. Acest imbold venit de departe nu ne dă pace şi determină toate fiinţele Pământului să fie active. ca albinele pământului în stupurile lor. nu mai primiţi acest fluid şi simţiţi nevoia încetării lucrului. dar nu-1 simţiţi. de ce să nu te odihneşti. dă naştere la lumină şi căldură. devenim activi. fluidul activant . care înlocuieşte în lumea noastră imboldul sau necesitatea trupului vostru. Examinând cauza acestei nefericiri. în timpul zilei. Aşadar. Spiritul trebuie să fie activ. armonică. Inteligenţei noastre creatoare — prin care ne vom construi destinul sau programul activităţii noastre viitoare pământeşti. Un ignorant al lumii voastre ar putea să spună: „Dar bine. soarelui. le putem vedea şi studia. şi care vine ziua să vă lumineze şi încălzească.

pentru cei ce nu le pot cuprinde profunzimea. a celor ce vom veni la întrupare. pentru a le pune în starea dinamică actuală. Azi ele vor părea pură fantezie. ipoteze. evoluţia va face ca mişcarea spirituală să crească. am fost atraşi de unul din miliardele de sori. nu am fi avut ce studia. până la o nouă acumulare de fluid. toate astrele au un fluid al voinţei. Odată ele aveau aceeaşi voinţă atractivă ca şi soarele din care s-au rupt. şi aşa mai departe până la cea din urmă planetă. devenind. dacă acel soare are două sau mai multe planete. majorităţii savanţilor de azi demonstrat şi verificat. Nu ştim cum am fost creaţi de Tatăl ceresc din materia primă. . deoarece premerg cu cel puţin un secol-două. Cu alte cuvinte. ci facem cunoscute aceste probleme în vederea viitorului. o planetă. spre fericirea şi norocul nostm. Din acel moment ele s-au îndepărtat puţin de soarele lor. diferit de la un astm la altul. In decursul timpului s-a desfăcut din soare o cantitate mică de fluid-voinţă. fiecare soare având puterea sa atractivă. Prin urmare. Dacă acest soare are un satelit. Cea mai puternică voinţă atractivă o au planetele nevăzute încă de telescoapele astronomilor voştri. proporţional cu puterea fluidului lor atractiv. se depărtau de părintele lor. potrivit astrului care-1 emite. şi la lumina găsirii înţelepciunii Sale. Tatăl a pus în noi facultatea de a voi şi puterea de a înţelege. Pe măsură ce planeta este mai depărtată de soare. menţinându-se totuşi pe drumul lor eliptic. foiţele şi astrele existente aici. Graţie acestei energii atractive. înainte de a ne fi emis din sânul Său. Totul începe cu neştiinţă şi se termină cu atotştiinţă. puterea fluidului său atractiv este mai mare. prin forţa lucrurilor. după ce a fost capturat de un soare. în trecutul îndepărtat. Dar El nu a avut nevoie de zei egali. a doua planetă va avea fluidul atractiv de gradul trei. Vrând-nevrând. prin diferitele şcoli ale Tatălui nostm. Dacă divinul nostm Creator nu ne-ar fi oferit fericirea de a ne preocupa de creaţia Sa. Această necunoaştere a ceea ce era în Sfera-Laborator. ele nu pot fi date oricui. Dar noi nu avem în vedere starea actuală a ştiinţei. soarele s-a fragmentat în planete. redus. să fim neştiutori. propovăduitori înfocaţi ai lumii fluidice. Când soseşte noul duh-copil în Soare. ai pământului. cu ce fel de probleme ne ocupăm noi în Cer. Creatorul doreşte ca. Voinţa Creatorului nostm a fost ca în copilăria noastră de duhuri. duhurile întrupate. Evident. la distanţe de miliarde de ani. când iar se vor îndepărta. Iată. cine s-ar mai ocupa de ea? Omul trupesc. o constatăm la noii duhuri-copii. Aici am învăţat. sorii se atrag unii pe alţii. în parte. este îmbrăcat cu un anumit fluid. pentru că nu-i mai da voie să iasă din captivitatea sa. când eram duhuri-copii. Sosiţi în sfera creată. atrasă de planete. Fiecare planetă îşi are voinţa sa atractivă. Spiritul sau omul fluidic expulzat din Sfera-Laborator nu se mai poate întoarce acolo. chimia şi fizica materiilor eterice. peste două-trei secole va fi foarte inteligibil. Orice corp sideral are gradul său de atracţie. sosiţi acum în sistemul nostru. care să-I studieze operele. plecată din Laborator. Dacă Tatăl ne-ar fi făcut egali în inteligenţă şi voinţă cu El. ca orice alt corp ceresc. copleşit de preocupările sale materiale? Nu. Prin comunicările noastre dorim să dezvoltăm simţul spiritual la cei care îl au în stare embrionară. ca şi voi. graţie căruia poate voi şi se poate mişca. dar. în sfera creată. forţa atractivă a planetei sau fluidul său captivant va avea o putere secundară faţă de soarele său. Ceea ce azi pare ficţiune şi absurditate. Savanţii noştri ne spun că la o vreme.Comunicări din Cer jy g afla nu exista încă în fiinţa noastră. aceste studii subtile şi altele de o mare abstracţie să fie împărtăşite unora din lumea voastră trupească. în jurul soarelui. mai cu seamă pentm materia pură. deoarece spiritul lor încă nu este pregătit să le asimileze. Opera materializărilor Văzând marea deosebire de simţire şi cunoştinţe dintre voi şi noi. soarele nostru se va transforma într-o planetă şi după alte miliarde de ani va muri şi ea. care de cum se năşteau şi fluidul lor atractiv se fortifica. ci noi care avem mijloace nenumărate pentm a o studia. lipsite de materiile. erau necesare miliarde de ani şi tot nu am fi reuşit pe deplin să le scoatem din starea lor de inertie. dar îmi revin. mă cuprinde o mâhnire. căci înţeleg legea progresului orânduită de Divinitate în lume. să le umanizăm. simţul spiritual. Crearea noastră este un mister pentru noi şi de aceea elaborăm presupuneri. ele erau într-un stadiu embrionar. Pentru ca în condiţiile de acolo. lipsindu-le al şaselea simţ.sau cum spunem noi. pe când eram în Laborator. frate. din sânul Său . ci de copii inimoşi.în sfera cu miliarde de stele sclipitoare. să le fi dezvoltat la stadiul actual. lipsiţi de putere şi voinţă. la rândul nostm. în vecii vecilor. să-L servească cu dragoste. Acest fluid îşi are gradul său de energie. In fine. Creatorul ne-a expulzat curând din Laboratorul Său . Aşadar.

după cum afirmă'savanţii pământului?" Nu. şi anume pentru cei culţi. cu ajutorul microscopului. după gradul evolutiv al fiecăruia: celor mici . ca duh întrupat. Iniţiaţii nu au văzut aceste mici organisme . în afară de materia aflată în stare solidă. şi se repetă. Voi. Din aceste cunoştinţe culese de mine. pentru că învăţământul nu este obligatoriu. cum să vă fac să puteţi concepe această viaţă? Pretutindeni e viaţă. pentru că toate o simt. uşile. ce vor părea foarte ciudate fraţilor tăi trupeşti. starea gazoasă. din aceasta .alt grad de cunoştinţe. până a ajuns materia grosolană a solidului. Dar la aceste materii trebuie adăugate şi materiile percepute de simţurile noastre.180 Din tainele vieţii şi ale universului . din ea s-a făcut materia fluidică. îl simţim şi constatăm că e destul de consistent. materia primordială sau materia numărul unu. lichidă şi gazoasă. ale oamenilor fluidici. care printr-o condensare . în care plutesc sutele de miliarde de corpuri cereşti.că mai există încă o a treia stare a materiei. Pentru cei inculţi există doar două stări: solidă şi lichidă. celor ce doresc şi le merită. pe când eraţi copii nu ştiaţi de existenţa gazului. despre existenţa materiei eterice îţi pot vorbi toate duhurile. O. In lumea noastră iniţierea se face prin comunicări mentale. dar nu afirm că aceste învăţături sunt definitive şi reprezintă ultimul cuvânt. Noi ştim că de jur împrejurul planetei există un fluid. numită materia primă. să nu intre cei nechemaţi". Noi studiem în. ci numai în Sfera-Laborator sau Sfera divină. Newton a uitat ceea ce cunoştea perfect ca duh spaţial.dar sub conducerea noastră secretă. au aflat că multe din bolile omului sunt datorate acestor fiinţe foarte mici. Totul e făcut din viaţă. dar anumite cunoştinţe se predau la anumite momente. îţi dau şi ţie. se află în sferele inferioare. neînţeleasă de voi. întâi a fost materia primă. nu vedeţi fluidul din jurul pământului şi nu ne vedeţi nici pe noi. printr-o serie nesfârşită de stări intermediare. de miliarde de ani. care la anumite momente le îndreaptă spre trupurile unor oameni. Bolile sunt cunoscute de noi în însăşi cauzele lor. invizibile omului trupesc. asirieni şi chinezi. acest glob e viu. milioane de fraţi duhuri mai mici. Medicina noastră este cu mult mai vastă decât a voastră. cei din spaţiile acestui univers. e bună numai pentru cei întrupaţi. precum noi. Aşadar.A doua carte Miliarde de ani au trebuit să treacă până ce ochii voştri să ajungă la starea actuală şi. poporul neştiind nimic. Totul e simţitor şi cu voinţă supusă din grad în grad voinţei superioare. reiese că voi nu aveţi cunoştinţă de starea a patra a materiei. au aflat că aceste fiinţe sunt sub conducerea marilor noştri sfinţi savanţi.materia gazoasă. să puteţi vedea microbii. Pentru voi fluidul este inexistent. oricât de inferioare ar fi. însă era păstrată în secret. Fiind format din particule vii. cunoştinţe. şi mai accentuată a devenit materie solidă. De asemenea. pentru a produce anumite efecte. un corp mai dens decât eterul. frate iubit. Materia primă a trecut din grad în grad. Doritori de a afla şi ei arhitectura universului. Această materie fluidică umple tot interiorul universului. veşnicie. cum cred unii dintre savanţii voştri. mă întreabă: „Tată. la gradul meu de duh alb. Ea a provenit dintr-o materie şi mai fină. Pentru voi. nu cunoaştem starea materiei prime. întrupaţi pe pământ. are un simţ şi o voinţă proprie. La noi studiile se fac numai mental. Dragă frate. mai există şi materia eterică sau fluidică. nu se învaţă. în acest ocean de materie fluidică? Să fie atracţia stelelor. Din cele spuse mai sus. teoria gravitaţiei universale. Eu îţi dau ceea ce îmi permite gradul meu. Dacă n-ar fi astfel. ci este fericirea după care aleargă însetat duhul ajuns să simtă frumuseţea unui subiect. Existenţa acestor microorganisme a fost cunoscută de marii preoţi iniţiaţi egipteni. pământul ar naviga la voia întâmplării şi noi am călători cu el de la un capăt la altul al acestui imens ocean fluidic. zicând că pământul stă în vid. emisă de fratele nostru Newton. De altfel. Fluidul universic este format din . fiii mei.precum nici voi nu ne vedeţi . celor mai bătrâni . are o viaţă a sa. De unde să ştie omul simplu .sălbaticul din Africa sau iakutul din Asia . auzim pe fraţii noştri de jos. care îl atrag din toate părţile prin puterea gravitaţiei lor. El ştia că globul pământesc pluteşte în mijlocul oceanului fluidic şi se mişcă în sânul acestui ocean ca şi peştele prin apă. adică cei neajunşi ia nivelul cerut pentru aflarea unor cunoştinţe. dar noi îl vedem. de starea fluidică. lichidă şi gazoasă. destul de înalt în lumea eterică a Pământului. adică a patra stare a aceleiaşi materii. neîntâlnită în univers. ci sunt pline de o materie în stare eterică. Ca terian. dar nu ne este lămurit cum de pământul. Eu mă simt pe mine şi constat că sunt mai tare decât fluidul din jurul pământului. Cuvintele evanghelice sunt aplicate şi la noi: „Uşile. luminătorul nostru. ci spun: Aşa ştiu eu. Doamne. Voi consideraţi ca fiind materie numai ceea ce cade sub percepţia simţurilor voastre. ea neexistând decât în Laboratorul divin. Chiar voi. Aşadar. spaţiile interplanetare şi interstelare nu sunt goale. La noi se iniţiază. prin grai mental. corpul meu este mai dens decât apa fluidică în care vieţuiesc şi mă mişc asemenea peştilor din apele voastre. pluteşte prin spaţiu. nu există decât starea solidă.un fel de cunoştinţe. din ea a derivat materia lichidă. condensate până la starea solidă.

Aşa au luat naştere. care a determinat ziua şi noaptea. Când rarefierea a atins un anumit grad. Pe măsura îndepărtării de soare. Fluidul solar a fost şi este mai dens în apropierea soarelui.s-a născut mişcarea de rotaţie proprie pământului. şi soarele nostru împreună cu toţi puii săi va avea tendinţa de a cădea către Laboratorul divin. Da. datorită mişcării sale de rotaţie. fiule. Fluidul universic.Până unde se întinde atmosfera fluidică solară? . De acolo. Iarăşi sunt întrerupt: „învăţătorule. pământul mai face şi o a doua mişcare. . Omul trupesc a început studiul pământului de curând.Până dincolo de ultima sa planetă. Acest fluid curge continuu. trecându-1 din concentrare în concentrare. se îndepărtează în atmosfera solară?" Suntem obligaţi să răspundem duhului în a cărui minte s-a putut naşte o asemenea întrebare ştiinţifică. încă necunoscut astronomilor voştri.e construit ca să plutească. deoarece el posedă. dacă el este târât de fluidul din jurul sistemului solar?" Se face ziuă şi noapte pentru că în mişcarea sa de rotaţie în jurul soarelui. prin toate stările materiei voastre terestre.ai să zici . tot astfel un duh tânăr m-a întrebat: „Domnule. nu se învârteşte pământul în jurul soarelui? . din Sfera divină se exercită atracţia despre care a vorbit fostul pământean Newton. De ce? Pentru că . am învăţat că doar un corp uşor se înalţă. Aşadar. cu câţiva centimetri în fiecare an. Această atmosferă eterică solară se termină dincolo de ultima sa planetă . pe când am fost şi eu om trupesc. s-a rupt din soare o bucată.Cum. frate. de la crearea lui. Azi. . şi mai depărtate între ele către periferia sferei fluidice solare.cea dintâi ruptă din soare . necunoscută de pământeni. cei ştiutori. Din combinarea mişcării de îndepărtare a pământului de soare şi a mişcării circulare a fluidului solar s-a născut mişcarea de rotaţie a globului pământesc în jurul axei sale. care avem miliarde de ani în urma noastră. cu timpul. Un vapor de zeci de mii de tone pluteşte pe apa oceanului. pe suprafaţa lui. pământul s-a îndepărtat de locul său de origine. fluid solar. şi din ce în ce mai rar către periferia sa. La începutul creării sale. până la starea gazoasă. intrând într-un fluid solar din ce în ce mai rar. acest curent de materie eterică are o mişcare. Cu vremea. până au ajuns la starea actuală. având ocazia şi putinţa să observăm globul în jurul căruia ne facem şcoala. Cum se face că pământul . pământul cădea mereu spre periferia atmosferei fluidice solare. toate astrele au tendinţa de a porni sau cădea către Sfera divină. La început era numai soarele şi fluidul din jurul său. s-a rarefiat din ce în ce mai mult. succesiv. Acum revin şi mă adresez ţie. . provocată de mişcarea circulară a fluidului universic înconjurător. se mişcă în jurul soarelui de miliarde de ani. ci fluidul universic care scaldă de jur împrejur soarele se învârteşte. prin urmare. şi pământul este astfel construit ca el să plutească pe linia hotărâtă de Cel Atotputernic. adică particulele componente ale fluidului solar sunt mai apropiate în vecinătatea soarelui. şi celelalte planete desprinse din soare. de rotaţie în jurul axei sale. pământul se îndepărtează de soare sau se înalţă în atmosfera lui fluidică. compoziţia şi starea materiei terestre se va schimba. el se îndepărtează de soare. o curgere într-un sens circular. din care s-a format apoi planeta noastră. cum de se face ziuă şi noapte pe pământ. Iniţial fluidul solar era mai dens. cunoaştem acest fenomen. Din inegalitatea acestor două forţe tangente . mare sfânt la noi în Cer.se înalţă. dar din cauza mişcării sale de rotaţie. copii. Prin intermediul fluidului universic Tatăl creator îşi impune Voinţa asupra globului terestru.care e un coip greu . iar prin partea interioară merge mai încet. deoarece este atras de Sfera divină. rând pe rând. lichidă sau solidă. curge în jurul soarelui şi în mişcarea sa târăşte şi globul terestru. luminătorule. Cu trecerea tinipului. tot astfel noi. materiile constitutive ale pământului s-au transformat.Nu. Fluidul universic curge în jurul soarelui. pentru că n-au văzut-o încă cu telescoapele lor. care prin partea exterioară a mişcării circulare trage mai repede. condensat în interiorul său.pe o distanţă de milioane de kilometri. provocată de fluidul universic.internă şi externă . El îşi impune Voinţa fluidului universic. pământul nu se învârteşte singur în jurul soarelui. conducându-1 pe un anumit drum sau traiectorie. ! După cum în lumea voastră trupească un copil din clasele primare pune câte o întrebare de te miri cum i s-a născut în minte. care a determinat toate prefacerile de pe suprafaţa sa. Noi. aflată în centrul sferei cosmosului. şi nu a avut încă timpul să constate că . Să luăm ca punct de observaţie sistemul nostru planetar. în decurs de miliarde de ani. atribuită deA voi răcirii. La această cauză s-a mai adăugat încă un factor. Ei bine. şi anume soarele. puterea de atracţie a soarelui nu-i permite pământului să se îndepărteze decât foarte puţin. După cum voi puteţi trece un anumit coip din starea solidă în stare lichidă şi apoi gazoasă. putem supune voinţei noastre fluidul solar.Comunicări din Cer jgj particule de viaţă supuse Voinţei supreme a Creatorului.

Unii erau în spaţiu şi alţii întrupaţi pe pământ. Aşa s-au scurs veacurile. care . Ei se trudesc să afle cum a creat Divinitatea. Aşadar. Egipt . avem nevoie de experienţe terestre. întemeind o ştiinţă nouă. şi impunând anumite condiţii. erau întreţinuţi complet de casta preoţilor. un medium de materializare şi un cerc select format din oameni puri.India. Omul de la ţară a auzit de „automobil". aproximativ de o sută de ani încoace. evoluaţi şi culţi. s-ar fi deformat. în scopul avansării cunoştinţelor noastre. interpretează conform limitelor sale ceea ce nu înţelege şi astfel. uman-trupesc şi uman-spiritual. anume pregătit de la naştere pentru această înaltă misiune cerească. Acum în spaţiu se află din nou cete de mari savanţi. ei ajung astfel să facă materializări. aflat în jurul nostru. Deoarece aceste studii nu se pot finaliza în Cer. pentru ca prin ei şi cu ajutorul lor să-şi facă experienţele. din această materie subtilă. pătrunzând globul pământesc până în centrul său. strălucitoare mai mult în domeniul material. necuprinse încă de voi. Aceşti savanţi au început să reia combinaţiile fluidului solar cu materia solidă. în antichitate. Vrând-nevrând. cu fluidul solar. iar pe de alta.întrupat sau neîntrupat .000 de ani exista în spaţiul din jurul pământului o pleiadă de mari savanţi. până au dispărut şi ei. oamenii fluidici. pământesc. şi invers. marii savanţi ai Cerului acestui glob au creat în anumite locuri . iniţiatul depunea un jurământ.neputând. Pământul nu mai avea savanţi cereşti care să cunoască mediumizarea vehicolelor unui om. ştiinţa numită spiritism. în definitiv veche de când se află omul pe acest pământ. Savanţii ^cereşti fac aceste experienţe pentru că le sunt necesare. altfel pierdută. când unii erau sus. îşi încep experienţele care îi vor duce la: ştiinţa creaţiei. savanţii cereşti au părăsit planeta noastră. omenirea a decăzut tot mai mult în abisul neştiinţei şi mai ales al imoralităţii. Ei se schimbau cu rândul. De atunci au trecut veacuri. formând o religie. omenirea a ajuns la civilizaţia de azi. lichidă şi gazoasă a acestui glob. datorită nivelului său de evoluţie. împreună cu cei de jos. acceptând mai degrabă să moară decât să destăinuie cele comunicate de sus. Dar după ce şi-au terminat studiile. Duhul inferior . numărul mediumilor s-a redus. ci pentru că ştiinţa cerească. iniţiaţi în tainele cereşti. în acest scop. iar lumea superioară a Pământului să nu rămână fără această ştiinţă cerească. nu avem nevoie să comunicăm cu voi. cărora le puteţi da numele de Glasul Adevărului. . 1-a transformat în „motomobil". constituind. oameni trupeşti.nuclee de iniţiaţi. Aceşti mari savanţi cereşti au experimentat şi făcut studii pe pământ aproximativ 12. religiile şi castele organizate de ei au decăzut. evoluţia duhului este reprezentată prin clase sau grade. De la plecarea lor. pe de o parte. Pentru a-şi face studiile. savanţii cereşti coboară la suprafaţa pământului. deoarece în locul celor plecaţi. formează un cerc de fraţi trupeşti. Una din numeroasele lor studii şi experienţe este creaţia. ceilalţi erau întrupaţi jos. Acum 20. nu avem nevoie să încredinţăm lumea terestră de existenţa noastră. Tăinuirea acestor experienţe şi comunicări nu era dictată de vreun scop egoist. să cuprindă adâncul tuturor lucrurilor. dintre care s-au întrupat în Egipt. împărtăşită prin viu grai celor nepregătiţi. iar iniţieri nu s-au mai făcut. lumea crede că spiritismul constă în mijlocul de a comunica cu omul ceresc. experienţele se făceau numai în sânul cercului marilor iniţiaţi. omul. ceea ce nu este exact. pentru a face din el un bun instrument pentru studiile lor. unii dintre ei s-au şi întrupat.000 de ani. Tibet. în chiar atmosfera voastră. Noi. fondul prim al informaţiei s-ar fi deformat. pentru asemenea operaţii foarte rare se cer trei factori: savanţi cereşti.182 Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte După această lungă introducere. şi nu de dragul de-a uimi pământenii. pe când în cel moral este în regres faţă de primele veacuri ale creştinismului. animalul şi planta. Fiind necesar să se dea omului pământesc sau ceresc anumite cunoştinţe. dând naştere la fenomene neînţelese. casta preoţească a fost ocupată de duhuri mai puţin ştiutoare. căutând să-1 treacă prin toate stările fizice ale pământului: gazoasă. şi pe baza dragostei Lui. Tot aşa cu orice idee: omul simplu o schimonoseşte ori o înlocuieşte cu alta. în general. transmiţându-se mai departe. până ce nu ar mai fi corespuns adevărului. avându-se ca punct de plecare moralitatea şi intelectualitatea. anihilând oarecum pornirea duhurilor inferioare spre bestialitate. dar el necunoscând la început înţelesul acestui cuvânt. Savanţii noştri lucrează cu acest fluid. pentru că. rând pe rând casta marilor preoţi. până a reapărut marele Christ.aparent . Pentru ca tainele aflate de la cei de sus să nu fie divulgate. Ei doresc să refacă studiile răspândite de cei plecaţi acum zece mii de ani. Casta marilor preoţi a dobândit un caracter religios pentru a nu avea acces oricine la ea şi apoi au ierarhizat-o. aduc în mijlocul lor un medium superior. Materializarea este un capitol important din studiile savanţilor cereşti. Cei de sus. răspund şi la întrebarea ta: „Ce este o materializare?" Materializarea este un studiu făcut de savanţii Cerurilor noastre. ci numai iubirea. deoarece noaptea duhurile întrapate sunt şi ele ceea ce suntem şi noi. Treptat. făceau experienţe privite din două puncte de vedere. aducând în lume vechile cunoştinţe ale savanţilor de acum 20-25 mii de ani. Vă dau un exemplu simplu şi comun.nu are la bază ştiinţa. lichidă şi solidă. oameni morali şi intelectuali. De asemenea.

scrieri fără condei. pe deasupra firului şi prin toţi porii săi. Aşadar. Am terminat. care sub prisma cunoştinţelor pământeşti. La lumina lor ne vom adăpa şi noi două mii de ani. în diferite grade de condensare. Notzing. Din nefericire pentru voi. obligată să-şi facă experienţele fără de care entităţile spirituale ar rămâne doar teoreticieni. care împreună cu scânteia divină formează duhul. căci pe când atunci era neapărată nevoie de o formă de religie. Să mulţumim Fiului Său solar. care. gesturile şi acţiunile noastre. acumulând. întrupaţi ca orice om. această voinţă este anihilată sau robită voinţei eului. prin simţurile lor trupeşti . ca şi al tuturor planetelor şi sorilor. . pentru o alta. memoria şi voinţa ei. vom părăsi această planetă. că şi ea are inteligenţa. materia azedică are proprietatea de a reţine ideile emise de cineva şi de a le reproduce apoi ca o placă de gramofon. ci avem nevoie de savanţii pământului. spaţialul sau duhul. se află materia eterică. Aşadar. Sunetele produse de duhuri imită pe cele de clopoţei. Guvernatorul nostru. în special cele de materializări. iubite frate. când. Generatoarele voastre electrice absorb fluidul electric. Spaţialul îşi formează concluziile din concluziile pământeanului.000 kilometri pe secundă. Producerea sunetelor şi vorbirii directe a duhurilor Sunetele şi vorbirea sonoră a omului trupesc le producem cu oarecare greutate. fluide care încep cu a şi se termină cu zed. să studieze cele cereşti. agonisind destul capital. unde ne vom continua studiile. ca şi apa într-un canal. Lumea cerească doreşte să îndrume lumea terestră. în studiile noastre am constatat că materia azedică a corpului nostru spiritual are însuşirea de a fi imprimabilă de ideile. în fine. împrejurul ei există o serie de eteruri. pe conductori electrici. de o castă. Iată de ce noi acum optăm pentru intelectuali laici. Charles Richet. Materiile eterice ce umplu interiorul universului le vom numi azed. Noi nu mai suntem preocupaţi să facem din preoţii pământului colaboratorii noştri. voinţă şi o memorie proprie. Crookes. cu subiectul de azi. El curge pe firul electric. care să cuprindă o întreagă serie de iniţiaţi. lanţuri. Acest corp azedic are inteligenţă.ştiinţa revelată . cu o viteză de 300. să mulţumim înalţilor savanţi care ne-au admis ca auxiliari ai lor. Materia azedică înveleşte soarele. care reproduce în mod inconştient ceea ce s-a imprimat pe ea. Va fi însă nevoie de iniţiaţi. ele fiind un complex de eteruri de diferite calităţi şi densităţi.au posibilitatea de a fi impresionaţi de materii terestre. acum — datorită civilizaţiei. înainte de-a mă înălţa în sferele luminii şi ale armoniei să mulţumim Divinităţii Creatoare. formându-i corpul fluidic. şi aplicaţii diferite în viaţa noastră spaţială.denumită de unii metapsihism. asimilând şi publicând aceste cunoştinţe. a scânteii. cea care cugetă şi voieşte. îl condensează şi trimit mai departe. mecanică. dar şi pentru noi. Dar. formarea de fantome. propagatorii noii ştiinţe cereşti . adică avem azedul nostru. automată. punând bazele ştiinţifice ale noii ştiinţe spiritualiste. Lodge. iar vorbirea sonoră este întocmai ca şi a voastră trupească. omenirea va progresa din ce în ce mai mult.Comunicări din Cer 183 imposibil de realizat fără intervenţia oamenilor întrupaţi. butoaie rostogolite etc. când asistă la anumite fenomene spirituale. nu aveţi încă un aparat de analizat natura fluidului electric. Gelley. Allan Kardek. asemenea unui suport magnetic. materializări etc. moralei creştine şi ştiinţei terestre — nu mai sunt necesare studiile noastre de religie şi castele. Baret şi alţii. Aşadar există o deosebire între scânteie şi corpul spiritual format din materie azedică.fără intervenţia omului trupesc. profitând de datele şi descoperirile ştiinţei. în acest scop s-au întrupat1 noii savanţi cereşti sosiţi pe acest glob. Cât timp vor sta aceşti savanţi cereşti în preajma pământului şi vor radia din cunoştinţele lor. şi astfel cunoştinţele lumii noastre împânzesc azi pământul.simţuri dezbrăcate de corpul nostru fluidic . Am spus că în jurul pământului. Toate invenţiile de o sută de ani încoace sunt date omenirii de aceşti savanţi cereşti. cât mai ales lumea spaţială. Din cele expuse se înţelege că nu atât lumea terestră are nevoie de aceste experimente cereşti. Combinările fluidice au produs levitaţia unor corpuri . Eul nostru cel mai intimiste o scânteie foarte mică. Scânteia divină este partea noastră esenţială. Există o mare deosebire între viaţa actuală a omenirii şi cea de acum 20. între aceste eteruri sau fluide există şi cel numit de voi electricitate. Fiecare fel de fluid are o anumită însuşire.000 de ani. în dorinţa de a se cultiva. Lombroso. are nevoie de instrumentul trupesc al pământeaului.

până când nici un duh nu se va mai îndoi. diferit de răspunsul variabil şi inteligent al unui frate spaţial. Am spus că avem memoria noastră azedică şi putem citi în ea. Eu. unde a fost creată. laringe. trebuie să o pun în mişcare. Noi. Să presupunem că un spirit superior. materia azedică vibrează şi reproduce vorbele mele. istorică a omenirii. instrumentul Divinităţii. în vibraţie. Dar dacă eu3 duh. fenomenul se produce astfel. inconştient. gândirea şi acţiunea voastră. gândim şi vorbim se imprimă în această materie azedică. dobândesc o convingere deplină citind cele dorite în materia azedică înconjurătoare. în care voi trăiţi. Vibraţia ei.asemenea unei plăci de gramofon . transformată în interiorul lor într-o conştiinţă puternică şi vie că nu e bine să ucizi. ceea ce mai marii noştri au gândit sau propovăduit cândva. Dar cum vorbirea mea e puternică. Noi. materia azedică vorbeşte. cuvintele sale vor avea autoritate în lumea duhurilor mai mici. memorie şi inteligenţă superioară. Cum să fac să mă înţelegeţi mai uşor? Vă dau un exemplu. dar care nu este decât o reproducere mecanică. fiinţă azedică. Eu. Materia azedică joacă un rol hotărâtor în existenţa noastră. deşi nu avem plămâni. vreau să determin pe oamenii trupeşti să-mi audă graiul.nu are o conducere proprie şi deci un liber arbitru. vorbim. trăiesc într-o apă azedică şi totuşi nu mă topesc în ea. vorbire directă. anumite evenimente din istoria unui popor sau ordine ale ierarhilor mei superiori. perceptibilă numai între noi duhurile. ar striga către cele patru puncte cardinale: „Nu e adevărat că există un Dumnezeu". Mai întâi trebuie să ştiţi că noi producem foarte rar asemenea fenomene. dă naştere la una din multele „minuni" ale Cerurilor: fără să fie o fiinţă inteligentă ca mine. răsună de jur împrejurai pământului: „Domnul Domnilor a ordonat prima Sa poruncă «Să nu ucideţi» căci cel ce va ucide îşi va lua pedeapsa prin mine. Dar ceea ce este mai curios e că la fel se petrece şi cu vorbirea. duhurile. să memoreze un Ordin divin. Domnul vostru Creator exist şi am existat din veacul veacurilor". dar acesta este adevărul. un răspuns scurt. Această vibraţie pune în mişcare aerul din camera unde am dorit să mi se asculte graiul. Materia care formează scânteia divină nu se află printre stele şi planete. duhurile superioare ale Pământului. voinţă şi memorie?" Iar judecata ne-a dat răspunsul că divinul nostru Tată a vrut să mai aibă un instrument. Materia azedică reproduce în veci. Scânteia divină cugetă la înaltele probleme ale creaţiilor. îmi va reproduce oricând. Această carte veşnică. şi totuşi cu un caracter uman trupesc. Am constatat că pe când noi avem o voinţă exprimată prin liber arbitru. pentru a nu speria oamenii. şi nu va mai da ascultare celui răzvrătit în contra Tatălui. duhurile. Vi se pare o situaţie ciudată. Dar. ca un ecou general. produce o voce. vorbesc în limba lor şi materia azedică o înregistrează. Noi. citim în această uriaşă carte a Divinităţii. trupească. în care plutesc. o fac fără învoire. fiindu-ne interzis de mai marii Cerurilor. într-un anumit mod. Răzvrătitul rămâne o unitate combătută mereu de materia azedică. Biblia cerurilor. dacă voi şti să o pun în vibraţie . servind ca hrană materială corpului nostru şi hrană intelectuală sufletului nostru. azedică şi puternica Lui materie. între multe altele. sunt ca şi gheaţa. reiese că materia azedică are o voinţă oarbă. duhurile ne-am întrebat adesea: „La ce-o fi făcut Creatorul această materie azedică. Acum revin la întrebarea ta: Cum producem noi. Guvernatorul Pământului gândeşte puternic. aşa cum înţelepciunea Lui ştie să o facă. din ignoranţa faptei. Din acest moment o voce. Vorbirea noastră este psihică. ceea ce s-a imprimat pe ea. După aceea. sunt un aisberg plutitor prin oceanul azedic al spaţiilor.aspecte din viaţa unui om. în studiile noastre. materia azedică .A doua carte pentru că scânteia are voinţă. am constatat că tot ce facem.deşi are o voinţă . pe când materia azedică din jurul ei are o cugetare comună. o vorbire identică cu a mea. şi tot ce a gândit s-a imprimat în azedul din jurul pământului. Pentru a citi în ea. prin care să conducă lumea. în virtutea voinţei şi mai ales a memoriei. Din cele expuse. şi cei din odaia aceea aud vibraţii sonore care reproduc aidoma vorbirea mea psihică. cu un rudiment de inteligenţă. ci numai în Sfera divină. Pentru ca ideile sale să nu aibă trecere în lumea duhurilor mai mici." Aceste cuvinte se repetă mereu iar duhurile le aud şi sunt cuprinse de obsesie. câteodată fiind tentat să mă îndoiesc de spusele lui. oarecum mecanică. totuşi. Ecoul acesta răsună şi se repetă până când sugestia puternică se va săpa adânc în scânteia lor divină. Dar când avem învoire sau când duhurile inferioare. Guvernatorul suprem al globului terestru pune în vibraţie acest azed. limbă etc. căci şi ele se înregistrează în memoria materiei azedice. Astfel . asemănătoare cu a voastră. Fiind un spirit de grad superior. în spaţiile siderale. asemenea unui răzvrătit de la voi. că Voinţa Tatălui ceresc este să nu ucizi. o inteligenţă slabă şi o memorie inconştientă. Guvernatorul Pământului comunică iar materia azedică înregistrează şi apoi reproduce: „Adevăr vă spun. Pentru ca lumea duhurilor acestei planete să înveţe. ca să fiu mai sigur întreb şi pe vecinul meu.184 Din tainele vieţii şi ale universului .

îl desfac în două. corpul meu azedic slăbeşte în putere şi trebuie să-1 refac. s-ar produce mici fulgere . care de spaimă ar cădea mort. şi nu de un om trupesc. Cum fac să mă descarc? Pe un spaţial feminin . nici negativă. Dacă azedicului ce a înregistrat gândirea voastră i-aţi putea da o anumită direcţie. punând la rândul său în mişcare aerul din cameră ori mobila unde s-a produs descărcarea. absorb în mine materia azedică din mediul înconjurător. ori în scop de studiu. Dar azedicul din spaţiu. toate duhurile masculine se descarcă de electricitatea lor negativă în azedicul neutru dintr-o mobilă oarecare.cu care mă împac la idei. dar care va zgudui aerul unei încăperi producând un mic tunet sau zgomot. Scânteia divină. unele sunt încărcate mai mult cu electricitate pozitivă şi altele au în corpul lor azedic mai mult electricitate negativă. atunci cum procedează un duh ca să-şi procure azedicul necesar? Iată cum. memorie şi o inteligenţă foarte redusă. pentru că vorbirea cuprinde idei. Această alipire fiind făcută. înainte de a arăta cum se face această desfacere şi combinare electrică. mobila încărcată cu electricitate negativă. Am mai spus că duhurile nu au sex ca voi. vizibil numai duhurilor.căci în aceste împrejurări. aţi realiza fenomenul numit telepatie sau vorbirea la distanţă cu un altul.pe care trebuie să-1 elimin. produsă de o fiinţă invizibilă. pot să-i desfac forţele electrice şi apoi să combin materia pozitivă cu cea negativă. reproşându-mi-se că sunt un nepriceput. să ne alipim corpurile spirituale. dacă sunt produse fără învoire specială. pentru a vedea efectele descărcării lor electrice. Atunci toate^ duhurile feminine din acea cameră sau casă se descarcă de electricitatea lor pozitivă în medium. Tot prin intermediul electricităţii se pot produce şi mişcări de obiecte . Să pre