© COPYRIGHT EMET EDITOR GHIURI SELEGEAN 410610 ORADEA OP 1 CP 243 TEL O723165271 mirele@xnet.ro ISBN 973 97770 O 7

DIN TAINELE VIEŢII Ş\ ALE UNIVERSULUI
PROF. SCARLAT DEMETRESCU

EMET

Vnchin această carte generaţiei tinere, care va cunoaşte prin ea de unde vine, pentru ce s-a născut şi unde se duce după moartea trupului.

w
%/nchin această carte celui care a fost înţeleptul Khaladan, în a cărui casă din Ierusalim Domnul nostru Isus Christos a luat cea din urmă cină, împreună cu ucenicii Săi, şi care s-a întrupat în neamul nostru, sub numele de Bogdan Petriceicu Hasdeu.
A

(Lnchin această carte Celui care mi-a luminat calea vieţii, Celui care de atâtea ori îmbracă haina de om — Arjuna, Parsifal, Rasik, Melchisedek, Hermes, Moise, Osimandias... şi totuşi este Stăpânul suprem al planetei Pământ.

Precuvântare

- -am hotărât să dau la iveală acest tratat pentru ca omul să-şi potolească întrucâtva setea de a cunoaşte marile mistere ce-1 înconjoară. Ştiu de pe acum că, după ce va parcurge câteva pagini, cititorul se va opri din lectură, punându-şi întrebarea: „Dar de unde ştie autorul cărţii de aceste mistere ale universului?" întrebarea e firească şi merită să primească un răspuns. Prezenta lucrare este fructul comunicărilor entităţilor spirituale superioare, Lumini ale Cerului, care au revelat Adevărul câtorva iubiţi fraţi ai lor de pe pământ1. La aceste comunicări am adăugat, în prima carte a lucrării, cunoştinţele ezoterice publicate până în prezent, în a doua carte vorbind doar Cerul prin trimişii săi. Aşadar această lucrare este un mănunchi de cunoştinţe adunate de la diferiţi autori, din relatările marilor lucizi spirituali pe care i-a avut pământul până acum, dar mai ales din comunicările primite de la marile Lumini cereşti. Desigur, adevărurile descrise în acest tratat vor depăşi înţelegerea mulţimii. Numai entităţile spirituale evoluate le vor înţelege, aprecia, sorbi cu nesaţ, până la ultima pagină. Cei care încă nu se ridică la nivelul acestor destăinuiri, vor zâmbi, socotindu-le fantezii, rătăciri ale unor minţi bolnave. Acestora le recomand cu insistenţă să închidă cartea şi să nu o mai citească, deoarece, întradevăr, le tulbură mintea şi mersul vieţii. Să dea Domnul ca Lumina, ca adevărurile expuse în această operă, să se reverse în sufletele semenilor mei, iar razele ei binefăcătoare să-i conducă pe calea binelui şi a iubirii. Amin!

m

Ce minte redusă avea omul cu mii şi mii de ani în urmă! Ce greu îşi ducea el traiul, prin câte suferinţe a trecut, urcând treaptă cu treaptă, până să ajungă la libertatea de azi, la înţelegerea diferitelor fenomene, la cunoaşterea legilor fizice, chimice şi biologice, care domină şi conduc lumile fizice! Comparând viaţa omului primitiv cu aceea a omului din ţările civilizate de azi, constatăm o prăpastie imensă. într-adevăr, în primele timpuri omul era atât de neştiutor, încât îşi ducea viaţa aproape ca im animal. Gol, flămând, gonit de fiare, omul rătăcea să-şi astâmpere foamea, când pe marginea mărilor - adunând plantele sau animalele aruncate de valuri, când prin păduri - culegând fructele arborilor, când prin câmpii - smulgând rădăcini şi tulpini suculente. Azi omul civilizat se răsfaţă în locuinţe comode şi somptuoase, îşi procură hrană peste necesar, se împodobeşte cu haine scumpe, iar mintea i se înalţă de la preocupările animalice de altădată la probleme subtile, invenţii minunate, descoperiri ştiinţifice, subiecte care ajung până la infinit: suflet, spirit, nemurire, Tatăl - Creatorul lumilor. Cu toată această ascensiune infinită a minţii omeneşti, adâncindu-se în studiul materiei şi al forţelor ce o animă, savantul constată că este înconjurat de o infinitate de enigme, de o serie nesfârşită de mistere. într-adevăr, suntem foarte departe de punctul de unde am pornit, dar mai este mult până la ajungerea progresului final, destinat globului terestru pe care vieţuim. Azi comunicăm peste mări şi continente, zburăm spre înălţimile cerului şi străbatem adâncul mărilor. Ne minunăm de câte ştim, de câte am realizat, şi cu toate acestea, atâtea probleme frământă mintea omenească, aşteptându-şi soluţia, încât ne îngrozim de numărul şi profunzimea lor. Comparând cunoştinţele noastre actuale cu cele pe care ni le rezervă viitorul, obţinem o relaţie asemănătoare cu raportul dintre o picătură de apă şi apa unui ocean. Cunoaştem multe, dar cu toate acestea, putem spune că nu ştim nimic, faţă de câte suntem chemaţi să aflăm.

1 Scriem Pământ - când ne referim la planeta Pământ în ansamblul ei, constituit din globul terestru înconjurat de Cerul sau sferele sale spirituale; scriem pământ - când ne referim doar la.Terra, globul terestru pe care ne întrupăm, coborând din Cer, pentru a ne face şcoala planetară. Această regulă este valabilă şi pentru Soare, Lună sau planete. în aceeaşi idee, scriem Cer pentru desemnarea sferelor spirituale, a spaţiului locuit de entităţile spirituale aparţinătoare Pământului sau oricărei alte planete sau corp ceresc; şi scriem cer pentru spaţiul fizic aflat deasupra orizontului - bolta cerească sau firmamentul.

Creaţiile dintâi. care a primit-o de la Puterea divină. Constituit într-un text cabalistic cosmogonic. Suveran al lumilor. Literele ebraice sunt considerate vehicole ale potentelor creatoare. Prin ascensiunea extatică a lui neşamah . imnuri. de foc. cei care doresc să cunoască Adevărul. ori de a fi supus morţii. Doar dacă ai în faţă un bătrân inteligent îţi este permis să-i comunici. El este Creatorul a tot ceea ce apare în Rondul sau Lanţul planetar pe care îl guvernează. Vulgul nu trebuia să le afle. la privirele. secretele fiind transmise doar iniţiaţilor destinaţi să urce treptele ierarhice ale preoţimii. de poporul întreg. 6 Mişna (ebr. Dacă totuşi o vei face. Născută dintr-o revelaţie divină. Rezumând esenţa divină şi modurile Sale de manifestare. şi altul sintetizează. înţeleptule Zoroastnr* . începând cu Moşe (Moise). în tradiţia mistică este reprezentat prin treimea literelor ebraice CCK.ataşament şi comuniune intimă cu Divinitatea. în sudul Asiei şi în nord-estul Africii spiritul uman s-a luminat.omul simplu fiind determinat să vadă lumea şi adevărul sub forme voalate.Culegere de texte sacre atribuite lui Zarathustra. a avansat şi a emis idei şi cunoştinţe profunde.se face printr-un mecubal.patruzeci de ani. când sufletul uman .comandamente divine şi trăind în Deveikut . la cuvintele rostite. El recunoştea ca Divinitate supremă pe Ahura Mazda. un comentariu al celor cinci Cărţi. pe care tu să-L adori în secret. 3 Zend-Avesta (zend . .misticii Merkava ating Heihalot . Sefer HaZohar . reiterare) — Culegere de comentarii referitoare 3a Tora. Acest cuvânt se pronunţă din gât către buze.este un midraş. compusă din trei litere A-U-M.era cuvântul AUM'. iar în preot . Cabala transmiterea tradiţiei mistice . înainte de toate". Universul verbal. Poporului neştiutor i se făceau servicii şi ceremonii impresionante. Cabaliştii îşi transmit învăţătura doar discipolilor trecuţi de patruzeci de ani. de asemenea.Cartea creaţiei şi Sefer HaZohar .neşamah . a Verbului.Cel de-al treilea Logos. către un mecabel. Mişna5 cuprinde următorul text: „Este oprit să vorbeşti chiar unei singure persoane din Merkava6.iluminatul pătrunde în misterele cele mai intime şi profunde ale esenţei şi calităţilor Divinităţii. forţe revelatoare ale Creatorilor . „Sfânta silabă. Este adevărat că acele cunoştinţe înalte nu erau posedate de mulţime. ezoterice. fiind sub ameninţarea pedepsei cu moartea. prin contemplarea literelor ebraice. luminătorii omenirii. climatului cald şi a unei rase de oameni ce îşi trage originea din noaptea vremurilor.DTI5S Elohim. Principiul tuturor lucrurilor. exoterice . valoarea lor numerică având o funcţie esenţială în creaţie. Cunoştinţele reale. ca într-o sămânţă. învăţătura fundamentală a misticii evreieşti este cuprinsă în Sefer lefira . a pământului fertil. Purificaţi prin asceză.exista înainte de cer. 2 Mauu (sanscr. te vor lovi cele mai mari nenorociri.Iniţiat persan. ci doar de preoţime. că acesta este un mister ce nu trebuie niciodată dezvăluit vulgului stupid. de plante şi animale.Creaţiile carului. Creaţia este limbajul exprimat de Gândirea divină. maeştrii misticii Merkava ating momente de extaz prin contemplarea Numelor divine. lăcaşurile celeste. bilanţul şi rezultatele unui sfârşit de Rond.alcătuiesc şi cuvintele mem şaua . pentru că ea poate să le conducă Ia nebunie". al Cântării Cântărilor şi Cărţii lui Ruth. limbajul manifestat de Gândirea divină în momentul creaţiei. nu se comunicau vulgului.Car ceresc . . Maasei Merkava . graţie naturii fericite. Ideea de a încredinţa cunoştinţele înalte numai celor iniţiaţi.scrisă în aramaică şi având adaosuri în ebraică -. şi numai unele din capitolele ei".Palatele. Sfera de unde venim şi în care ne întoarcem.lege) . înţelepţii Adevărului. ale lui Moise. . învăţături şi texte referitoare la ritualuri. gesturile şi faptele sale. 4 Zoroastru sau Zarathustra . Sefer Ieţira dă o interpretare mistică alfabetului ebraic. europenii.Cartea splendorii. o întâlnim mai târziu.sufletul superior . Spiritul primordial al universurilor . înainte de omul sfânt. fiul meu . şi dintre aceştia numai de ocupanţii treptelor superioare.a atins maturitatea necesară primirii Adevărului.spunea preotul brahman noului iniţiat . fiind compus din guturala cea mai deschisă A.$ Din tainele vieţii ţi ale universului Cu mii şi mii de ani în urmă. preoţimea înaltă a vechilor perşi.Verbul divin care desemnează Sursa divină. spunea cabalistul7 elevului său. li se comunicau precepte morale şi cunoştinţe folositoare.conducătorul vieţii sale terestre. într-o ştiinţă a limbii sacre. ■ 1 AUM (OM) . juste şi cu o înălţime spirituală umilitoare pentru noi. reprezintă scara ascensiunii mistice. Guvernatorul unui ciclu evolutiv planetar. cauza primordială a întregii creaţii. Angajat în căutarea Absolutului. a pătruns sensul revelaţiei divine. în secret. 5 Prin Merkava . îndeplinind miţvot . spunea marele legislator Mânu2. legate prin U. sub pedeapsa de a fi torturat până la nebunie. învingătorul lui Ahriman — principiul răului. un cabalist care a primit Cabala. Orice Rond presupune doi Mânu: unui produce viaţa şi forma umană la începutul unui Rond. Ideea păstrării în secret a cunoştinţelor înalte o găsim şi la evrei. Cabala este primită de om şi transmisă prin cuvânt de la om la om. Literele ebraice care formează cuvântul neşamah . la vechii perşi. 1 Cabaliştii. cuprinde Trinitatea vedică şi trebuie păstrată în secret". ce cuprind invocaţii.că nu există decât un singur Dumnezeu. fondatorul mazdeismului. care a trăit în Epoca Indiană. în Zend-Avesta3 citim următorul text: „Curatul. sau Logos-ul planetar. manifestându-se ca putere creatoare a universurilor. Dar să ştii. în Epoca Persană. „Adu-ţi aminte. cele două axe ale tradiţiei misticii evreieşti . cu mii de ani înaintea vremurilor noastre." Numele secret al Tatălui creator — cunoscut doar de preoţi şi pronunţat numai în serviciile şi rugăciunile lor . La asemenea cunoştinţe nu aveau acces decât magii. Pornind de la viziunea Carului celest a lui Ezechiel şi de la descrierea Tronului divin. Sfântul. După cum creaţia constituie un proces lingvistic şi numerologic.Cabala. de apă. comparat cu un instrument muzical. care. Iluminaţii lor profeţi sau mediumi îşi iniţiau discipolii în privinţa textelor sacre. misticul este călăuzit de puterea Cuvântului. omul este chemat să fie atent la sentimentele şi gândurile sale. „Nu iniţia în această ştiinţă teribilă inteligenţele slabe. care ne credem promotorii civilizaţiei. Sefer Ieţira este atribuită patriarhului Abraham. reprezintă împreună cu Maasei Bereişit . din labiala cea mai închisă M.suflet . de pământ.ţi-o spun desluşit.repetiţie.gânditor) . comunică prin grai viu învăţătura lor.

cântece religioase. Doar după ce.sensul litera] al textului. . mai ales a celei de pe atunci.O culegere de patru cărţi sacre ale hinduşilor (Rig Veda. a Sfintei Scripturi: 1. Arătare) . canale sau trepte de interpretare ale textelor sacre ebraice. Tora scrisă este precedată şi urmată de o Tora orală. până în ziua de azi. vom descoperi tainele creaţiei . cabaliştii afirmă că fiecare lucra există numai proporţional cu participarea sa la Numele divin. Sama Veda şi Atharva Veda) cuprinzând imnuri. Nu se mai şoptesc la ureche. pregătindu-1 pentru o viaţă mai bună şi mai iubitoare.la trei epoci şi neamuri deosebite . Existau lucrări scrise. comandamente divine. mărturia autentică oferită de Divinitate?" . şi pentru a se înălţa.din care se poate vedea că lumea de jos avea cultul ei special şi cunoştinţe exoterice despre Dumnezeu şi fenomenele din natură. citeşte cu răbdare şi atenţie această carte de ştiinţă şi filosofie cerească. Dar adevărul este că fiecare cuvânt din Tora are un sens superior şi un mister sublim. egipteni şi chaldeeni. Prin urmare. cele trei canale inferioare vor răspândi focul mistic. 2 Tora (ebr. al credinţelor şi practicilor profesate de-a lungul timpului. Exodul.îi sunt atribuite următoarele cuvinte: „Nefericire celor ce văd în Tora doar poveşti simple şi vorbe obişnuite! Dacă ar fi aşa.sensul mistic. meditând asupra literelor ce formează Tora şi socotind valoarea lor. morali şi bătrâni. Divinitatea a creat lumea şi prin Tora ne dezvăluie scopul Său în momentul creaţiei.Precuvântare 9 Din această mică expunere. temple ori munţi izolaţi. care a trăit în Galileea secolului al l'I-lea al erei creştine.sensul omiletic. sub diferite forme. formule magice pentru exorcisme şi descântece. ştiinţă) . am putea să redactăm şi noi o altă Tora. rând pe rând. Nefericit cel ce ia aceste veşminte drept Tora! Dacă Tora ar fi fost făcută din cuvinte şi poveşti obişnuite. Există patra căi. 2. cunoştinţe neînţelese de mintea nepregătită a omenirii. Deuteronomul. celor aleşi. cele cinci Cărţi revelate ale lui Moise: Geneza. se vede preocuparea constantă a marilor savanţi de altădată. i se oferă asemenea cunoştinţe. nu se mai propovăduiesc prin păduri. plină de mister şi pericole. Leviticul. atât la vechii perşi. iar preoţimea superioară. dar găsindu-le pe toate. Ca urmare. va înţelege deplin şi limpede toate cele patru sensuri. urcând cele patra trepte de interpretare. ca în alte vremuri. 3. Prin combinarea acestor litere s-a născut creaţia.se transmitea numai oral. Prin literele şi cuvintele sale.Este revelaţia divină ce stă la obârşia iudaismului. Considerând că Limbajul divin este realitatea profundă. al forţelor din natură şi al comunicării cu entităţile spirituale ce au trăit pe pământ constituia o ştiinţă secretă.şi chiar a vieţilor celor de jos . de cei pregătiţi spiritual. pentru că îţi va lumina şi înălţa sufletul. fiind esenţa ascunsă a acesteia.geneza. fiind constituită din Pentateuh. cu alternări. Lui Rabi Şimon bar Yohai. teologic. Remez . se pare că atât în India primitivă. manifestat în creaţie. Cele patru trepte sunt legate între ele şi nu se pot separa. al existenţei lumii invizibile. Yajur Veda.deţinea înaltele cunoştinţe ale Adevărului. înţeleptul se va înălţa de la sensul literal la cel mistic. incantaţii şi formule magice recitate în timpul ritualurilor de sacrificiu. Din cele enumerate. Tora a fost scrisă prin intermediul celor douăzeci şi două de litere ale alfabetului ebraic. de a nu spune adevăruri subtile unor oameni nepregătiţi în pătrunderea înţelesului adânc al lucrurilor şi faptelor. Legea care a guvernat crearea universurilor stă Ia baza naşterii limbii ebraice. O condiţie se cerea acestor epoci şi neamuri: cei care primeau cunoştinţe din lumea spirituală să fie inteligenţi. dar chiar şi în zilele noastre încă nu pot fi înţelese decât de foarte puţini. Din noaptea veacurilor.învăţătură. Meditând asupra Numelui divin. 1 Veda (sanscr. ci se scriu şi se pun la îndemâna tuturora. la lărgirea orizontului concepţiei sale despre viaţă şi natură. dar ştiinţa ocultă . Cititorule. cum ar fi fost ea proclamată Tora Adevărului. învăluite în cel mai adânc mister . Peţal .cu filosofia şi practicile ei deosebite. 4. pe care toată lumea le putea citi. la care avea acces doar un număr redus de iniţiaţi. centrul Asiei este locul de origine ai tuturor civilizaţiilor lumii vechi. Numerii. asimilate cu nesaţ de cei chemaţi. considerat autorul Cărţii Splendorii Sefer HaZohar . Aceste cunoştinţe erau ascunse deoarece se refereau la domeniul înalt al materiilor subtile. Deruş . Prin Tora. cât şi la evreii din cele mai vechi timpuri. pe care nu o mai lungim. motiv pentru care nu mai este nevoie ca aceste cunoştinţe să fie atât de ascunse. scopul şi finalitatea ei. Azi omenirea a făcut un pas pe treapta evoluţiei. al forţelor superioare şi legilor guvernatoare ale altor lumi. Numele divin conţine sensul profund ascuns sub aparenţe. Soci . opere religioase sau filosofice ale epocilor respective: Vedele1. de toate popoarele. misticul ajunge la extaz. cu suprimări. îmbrăcate în veşmintele unor poveşti. . Tora se revelează doar celor care respectă ale sale miţvot. la fel de minunată.cunoaştere. atributele şi intenţiile Sale. stăpâna absolută a tuturor bunurilor . Zend-Avesta ori Tora2. lumina căii lui Sod. Tora reprezintă intenţia Creatorului exprimată printr-un ansamblu de texte sacre. Numele.sensul alegoric. capitolul constituirii universului. Tora exprimă Numele divin. Iată trei exemple . Aceste cunoştinţe vor contribui la schimbarea conduitei omului. Omul a ajuns azi la un alt nivel moral şi intelectual. ale tuturor ştiinţelor. Stând la baza oricărei existenţe. Tora perfecţiunii.

PRIMA CARTE .

In mintea orbului din naştere. Astfel aflăm că în natura înconjurătoare există o diversitate de materii eterice. Bineînţeles că ajungând acolo. funcţia şi rostul lor în angrenajul universului? Sunt necesari ani de studii pentru a le cunoaşte. făcându-şi educaţia vizuală a imaginilor sosite pe cortex. dar aceste simţuri dorm. lumea hiperfizică este pentru om la fel cum este lumea culorilor pentru omul născut orb. ca şi multe altele. materiile din lumile hiperfizice. ea există. se cade să cunoaştem din vreme condiţiile în care vom trăi acolo. El va auzi sunetele. şi apoi omenirea va trece şi la cunoaşterea lumilor necunoscute". unde va trebui să trăim mulţi ani. invocând întrebarea: „De ce nu se poate proba existenţa acestor materii şi forţe. omul va deveni un medium între Cer şi pământ. cu materiile şi forţele lor. . Să presupunem că suntem chemaţi neapărat într-o ţară îndepărtată. nu simţim. perspectivele şi culorile. ar rămâne uluit. Dacă printr-o „minune" sau operaţie. Din acel moment el va auzi. când vor fi chemate la viaţă. marii iniţiaţi comunicau discipolilor Adevărul. tangibilă. dar treptat. diferite de cele care animă materia vizibilă. sosind pe scoarţa cerebrală. se vor dezvolta treptat şi simţurile superfizice din noi şi atunci le vom cunoaşte. acelui mediu. Aceste materii sunt animate de unde vibratorii. Mintea sa nu are posibilitatea să definească peisajele. sunt primite azi de lumea savantă cu neîncredere. Unii oameni afirmă: „Deoarece noi. va simţi cald sau rece. dar oare toţi cunosc natura. vrând-nevrând. de diferite grade. va pipăi lucrurile moi sau tari din lumea fizică. mediul şi influenţa lui asupra noastră. nu se poate lua cunoştinţă de existenţa lor. dar oare nu este mai bine să cunoaştem din vreme noile condiţii şi să ne pregătim pentru ele? Evident că da. trupul. se transformă în noţiuni de culori şi forme. stau latente în fiinţa noastră. însă cu toate că nu o vede. la început n-ar pricepe nimic. cei sănătoşi văd lucrurile şi fiinţele. nu este im argument că ele nu există. deocamdată. omul ajunge să-şi dezvolte simţurile superioare ale lumilor suprafizice. dar încetul cu încetul. Pregătiţi ca atare vom fi scutiţi să rătăcim ani şi ani în neştiinţă şi să pierdem astfel o vreme îndelungată până să ne obişnuim iarăşi cu „noua" noastră patrie spirituală. Argumentul este puternic în aparenţă. le va înţelege şi distinge unele de altele. deosebi şi afla rostul în decorul vast al naturii. La ce bun să ne batem capul cu ele de pe acum? Să terminăm cu deplina cunoaştere a lumii fizice. obişnuindu-se cu ele. ba chiar cu ironie. Dacă graţie unor evenimente neprevăzute. unde ne vom desfăşura existenţa în forme noi de viaţă. a căror fineţe este atât de mare. de aceeaşi compoziţie cu mediul unde trăiesc. Aceste afirmaţii. Numai când aceste simţuri superioare vor fi puse în activitate. Azi.Existenta lumilor invizibile Li timpurile îndepărtate. pentru că oamenii nu dispun deocamdată decât de organele de simţ necesare perceperii lumii fizice. marile Lumini ale lumii spirituale comunică celor chemaţi Adevărul. Pentru cunoaşterea acestei lumi invizibile se cer ani de zile de observaţii şi o continuă educaţie. Se petrece acelaşi fenomen ca în lumea fizică. simţi şi vedea materii şi fiinţe animate de alte forţe decât cele fizice. şi iată de ce. Faptul că cea mai mare parte din omenire nu vede fiinţele. Toţi oamenii au ochi. ne vom adapta. auzite şi pipăite de toţi oamenii?" Răspunsul la această întrebare este următorul: Lumile hiperfizice. nu pot fi văzute şi simţite.şi organe de simţ impresionabile de prezenţa materiilor invizibile şi a entităţilor spirituale vieţuitoare în mediile hiperfizice. de ce nu pot fi văzute. Când va veni vremea. care. deoarece nu a avut niciodată un organ capabil de a primi vibraţiile luminii. lumea vizibilă de către un om sănătos nu provoacă nici o noţiune corespunzătoare. Ei bine. ajunge să ia pe deplin cunoştinţă şi de acest domeniu necunoscut lui până atunci. înseamnă că nu a sosit timpul să le cunoaştem. veche din veşnicia veacurilor fără număr. nu numai că nu este de prisos. dar chiar se impune să cunoaştem lumile invizibile. Este adevărat că omul are în fiinţa sa . La fel s-ar întâmpla cu oricare dintre oamenii care dobândesc vederea spirituală. Cu alte cuvinte.pe lîngă organele de simţ fizice . deoarece cunoscându-le din timp vom şti cum să ne comportăm atunci când dezbrăcând haina carnală. unei educaţii sau practici speciale. auzim sau vedem aceste lumi invizibile. încât simţurile fizice nu sunt în stare să ni le reveleze. însă greşit în fond. în sânul lor existând o infinitate de vieţuitoare. albastru sau verde. Aşa fiind. orbul din naştere ar dobândi vederea. ar vedea forme şi ar auzi sunete neinteligibile la început. dar nu va avea nici o idee despre ceea ce înseamnă roşu. vom pătrunde în aceste lumi.

s-au manifestat sub formă de căldură. In funcţie de gradul evolutiv al vibraţiilor şi algoritmilor care animă aceste particule. flora şi fauna. urmărindu-şi imaginaţia. Aşa de exemplu: un om simplu constată cum telefonul transmite voci de la un loc la altul. Cu alte cuvinte. şi altele dincolo de violet . supraîngeri şi alte entităţi spirituale. şi iată de ce. De exemplu.infraroşu. într-un proiect. fără nici o ordine. hiperfizică . unde s-a imprimat ca pe o placă fotografică. întâi a fost o creaţie mentală. Cu alte cuvinte.se petrec o mulţime de fenomene de care rămânem neştiutori.aer. Dar oare cunoaştem noi totul despre această lumină? Nu. calitatea de a fixa pe ele imaginile.domeniul cauzelor tuturor fenomenelor. adevărul este că fâşia de lumină mai dă naştere. de aici la suflet. va dura în vecii vecilor în lumea invizibilă. dacă punem o lentilă în dreptul spaţiului gol dinaintea roşului şi aşezăm în focarul acestei lentile o bucată de fosfor. face pe hârtie un plan. vizibilă şi cercetată cu simţurile noastre . se află înaintea noastră o statuie. începe construcţia .Cronica sau memoria spirituală permanentă a tuturor vibraţiilor din univers. albastru. Cu toate acestea. Acest om nu va îngrămădi material peste material. . pieritoare. Ideea aparţine Lumii divine. imaginea. vede efectul. la un moment dat. fie întrupate. în spaţiile infinite se găsesc arhivele2 naturii. 1 . Să nu credem că ştim tot ce ne înconjoară. vine de la soare. de unde sunt transmise la centrul văzului aflat pe cortex.stăpânul trupului . Iată un arhitect decis să proiecteze o casă.eter. Aceste fluide au. deoarece razele obscure.potrivit evoluţiei sale. unde se imprimă toate gândurile. de la cele inferioare. Proiectul aşternut pe hârtie se poate distruge şi el. munţi şi câmpii. personalitatea creatoare va pieri şi ea.tangibilă. Noi nu vom ajunge să cunoaştem pe deplin lumea fizică. fără necesitate şi în cantităţi de prisos.12 Din tainele vieţii fi ale universului . care întâlnind un ecran. Omul fizic. printre alte însuşiri. trecând prin^prismă. îşi croieşte în minte o formă de casă. Dar în afară de influenţele lumii vizibile. galben. iar construcţia fizică aparţine lumii fizice. care nu se va distruge niciodată. într-adevăr. Chiar în lumea fizică . şi mai puternice . ne dau spectrul solar.realizarea fizică a unei concepţii. opera fizică este trecătoare. compus din şapte culori: roşu. vom vedea că ea se descompune în mai multe fâşii colorate. de natură electrică sau magnetică. fie destrupate. totul are influenţă asupra omului. ideală. şi prin intermediul sufletului conştiinţa noastră. indigo şi violet. dar imaginea. După aceea aşterne pe hârtie ceea ce croise mental. şi încetul cu încetul.Prima carte în afara acestui motiv esenţial. Acelaşi raport există şi între lumea fizică şi cea hiperfizică. pentru că simţurile noastre mărginite nu ni le fac cunoscute. nu o cunoaşte. Prin urmare. Noi atât vedem cu ochii. dar cauza care le pune în funcţiune . cu un anumit aspect şi dimensiuni. Casa. înaintea roşului există unde vibratorii producătoare de căldură. până la cele superioare. asupra fiecăruia din noi se exercită influenţe şi mai mari. apoi a urmat realizarea ei într-o imagine.ultraviolet. vede cum tramvaiul circulă pe străzi. Un foc. unele înaintea roşului . verde. Aceste particule oferă un suport energetic pentru informaţii mentale şi sentimentale organizate în diverşi algoritmi. Mai întâi se foloseşte de gândirea şi imaginaţia sa. Dacă punem la finele spectrului un paravan şi alături de el o placă unsă cu o soluţie de cianură de potasiu. fluid) . Undele luminoase căzute pe această formă se reflectă şi vin la ochii noştri. evenimentele şi sentimentele omenirii. apă. spiritul.nu o vede. un cutremur o poate rade de pe suprafaţa pământului. aprinzând fosforul.influenţele lumilor invizibile. ideile emise de oameni. ce însoţesc pietrele. Ori de câte ori o problemă este complexă prin natura ei. cu o anumită distribuţie. se cade să luăm cunoştinţă de aceste lumi şi pentru faptul că ceea ce vedem pe pământ nu este decât efectul unor cauze aflate în lumea invizibilă. numite fluide'. Dacă facem să treacă printr-o prismă o rază de lumină. şi altor culori. creaţia sa mentală. rezultatul influenţei mediului vizibil şi invizibil asupra noastră. vom vedea că fosforul se aprinde. lucrurilor şi fiinţelor vizibile pe pământ. dar arhitectul are în minte imaginea casei. cu material fizic. invizibile ochiului nostru. portocaliu. trecând prin lentilă. 2 Arhiva Akaşă (sanscr. După acest plan. şi al muncii depuse de spirit . într-adevăr. se cade să se vină cu exemple cât mai numeroase. Fluidul este o materie formată din particule infinit de mici. vom vedea cum această placă se va lumina sub acţiunea razelor ultraviolete. într-o formă aşternută pe hârtie.electricitatea .realizarea ei în lumea fizică. aparţine lumii astrale. care intră în constituţia Divinităţii. traduce aceste vibraţii în culoare şi formă. s-au concentrat. lumea efectelor. Tot ce există pe pământ . planul. există o scară infinită de calităţi ale fluidelor. îngeri. până nu vom avea cunoştinţe despre lumea invizibilă. universul este plin de o sumă de materii extraeterate. şi în fine . Se ştie că lumina ce scaldă cu vibraţiile ei suprafaţa pământului. Noi suntem.

Ei văd cartea pe care o au în mână. noi nu percepem decât opt categorii. y etc. nici noapte. graţie luminii emise de electronii care ne înconjoară din toate părţile. Evident că şi între lucizi există diferite grade: unii văd binişor. o hotărâre nestrămutată. Clarvăzătorii. undele x. prin sfinţenia. pentru a-şi continua diurnul evolutiv infinit. conform fineţii lor. din care fac parte undele hertziene. nu sesizează sosirea lor. Fluidul electric ce se scurge pe firele electrice nu este văzut de ochiul nostru. De aici tragem concluzia că suntem scăldaţi din toate părţile de vibraţii . nici zi. alţii bine şi alţii foarte bine. în fine.ale cărei unde se transmit prin eter . materii şi forţe la a căror descriere rămânem pe gânduri. dar rămânem nesimţitori la acţiunea lor. Or în natura fizică înconjurătoare se produc vibraţii de o frecvenţă mai înaltă de 36.un filament de bec electric . Până în prezent se cunosc 63 categorii de vibraţii. prin urmare avem cunoştinţă de prea puţin. dezvoltă forţele . forţe divine.unele transmise prin aer. nu le aude. atmosfera din jurul nostru fiind întunecată. el face azi descoperiri din ce în ce mai numeroase şi mai uimitoare. materii dispuse unele deasupra altora. Să presupunem acum că nervul ochiului ar fi impresionabil de undele electrice. ceea ce denotă o independenţă între vederea fizică şi cea spirituală. iubind tot ceea ce-1 înconjoară. pentru că vibraţiile sale au o frecvenţă foarte mare. timp de mii şi milioane de ani. invizibile ochilor noştri. ca şi cum n-ar exista. înţelegem facultatea văzului şi auzului spiritual a unor persoane numite clarvăzătoare sau lucide. Având în vedere acest principiu. vor fi trecuţi prin întrupări. Din acestea. Constatăm că evoluţia omului necesită multe secole. deoarece conştiinţa noastră nu răspunde la influenţa lor. în acest caz noi am vedea totul în jurul nostru. ci o lumină continuă. omul abia a ajuns să-şi dezvolte inteligenţa. când evoluţia omenească va fi spre sfârşit. pe lângă o înaltă inteligenţă şi o bunătate îngerească. atâta vreme cât electronii vor fi mânaţi mereu în vârtejul infinit de rapid al mişcării lor de rotaţie şi revoluţie. se vede o mişcare deosebit de rapidă în toate direcţiile. lucizii. în această lume. Să presupunem că nervul optic n-ar dispune de sensibilitatea dobândită până în prezent. prin care circulă valuri de materii subtile. După scurgerea a mii^şi mii de ani şi veacuri.000 de vibraţii pe secundă. şi totuşi fiecare dintre noi poate grăbi sau scurta durata acestei evoluţii. După cum ochiul nostru nu vede decât între anumite limite. dar urechea noastră nu le percepe. la fel ca în cazul văzului fizic comun.numărul vibraţiilor prin eter scade între 350 milioane şi 760 milioane de vibraţii pe secundă. există în razele soarelui culori infraroşii şi ultraviolete. şi ei văd fenomene. le înţeleg. sau cu particule mai mari. Aceste materii sunt de diferite densităţi.000 până la 35. Prin urmare lumea invizibilă este şi ea materială. pentru că nu deţinem organe potrivite recepţionării lor.are de la 1. dar în acelaşi timp pătrunzându-se rând pe rând. desfăşurate conform unor anumite legi. conştiinţa lor ia act de prezenţa lor. Aşa de exemplu electricitatea . Astfel n-ar mai fi pentru noi. ridicată până la termenul final al existenţei sale terestre.de care însă nu avem cunoştinţă. undele nancy. pe un alt glob. omul va deveni mai bun şi mai înţelept. iar cei înapoiaţi. a marilor mistici sau a yoghinilor. altele transmise prin eter . luminoasă prin ea însăşi. cele mai fine pe cele mai grosolane. Dar imediat ce curentul electric întâmpină o rezistenţă în drumul său . omul va dobândi puteri deosebite. vederea în lumea invizibilă este un act involuntar . dar sesizabile prin efectele lor. în decursul capitolelor următoare. Masa umanităţii înaintată astfel. va trece pe un alt corp ceresc. adică viaţa sfinţilor. Cu toţii primim vibraţii din lumea hiperfizică. dar în jurul ei. animată de numeroase forţe. Vom descrie aceste materii dispuse în zone diferite. Ei pot vedea şi cu ochii deschişi şi cu ochii închişi.046. prin ea şi dincolo de ea văd lumea invizibilă. filamentul devine luminos şi ochiul nostru vede lumina. urechea noastră nu aude decât sunetele produse în aer cu o frecvenţă între 32-36.000 Hz şi mai joase de 32 Hz. Graţie acestei inteligenţe.privesc şi văd. Pentru aceşti oameni. prin retragerea departe de vâltoarea lumii. aceşti oameni ajung să-şi activeze spiritul. formate fiecare din particule eterice de anumite dimensiuni şi constituţii.Existenta lumilor invizibile 13 Aşadar. ca să-şi continue drumul neterminat. Aceasta presupune o metodă specială. în peregrinarea lui pe calea evoluţiei. întârziaţii. fiinţe. Prin alimentaţie şi meditaţie.000 milioane vibraţii pe secundă. primind aceste vibraţii. desigur n-am avea nici o cunoştinţă de lumina soarelui. Atunci se va termina evoluţia omenirii pe această planetă. sacrificii mari. iubirea şi jertfa manifestată pentru tot ce a creat Tatăl şi prin rugăciunile lor nesfârşite. de aceeaşi natură cu Pământul. unele deasupra altora.

Numai atunci spiritul său va lucra puternic prin cuirasa. ca un nor nevăzut. Acesta. De acum înainte. Se zbate în ipoteze asupra vieţii. poate face ceea ce omul numeşte „minuni"1. toate erau reprezentate şi executate cu scrupulozitate. Vai lui dacă o va face din vanitate sau împotriva semenilor săi! Un asemenea om era privit . cum este constituit atomul. să cerceteze. cunoaşte secretul legilor ce le guvernează. şi acolo să vadă. marele guru. el ieşea în lume. trecea la cunoaşterea originii şi a creaţiei universurilor. conformă legilor divine . savantul modern va ajunge să cunoască mai mult. tocmai datorită acestui materialism feroce. merge pe suprafaţa apei. să audă şi să primească sfaturile marilor Lumini spirituale. erau ţinuţi în locuri retrase. trecea la studiul foiţelor şi materiilor superfizice. feriţi de influenţele lumii. se iluminează şi dobândesc puteri divine şi cunoştinţe ignorate de omenire. pentru că ştie să mânuiască toate materiile. în această fază. El se ridică în aer. forţe şi fiinţe mai subtile. băile şi exerciţiile fizice.îşi însuşea întreg acest domeniu. Ii făcea cunoscută matematica. cunoscător a ceea ce există pe pământ şi în Ceruri. a materiilor eteriforme. a constituţiei lui. Din ziua când a reuşit să-şi înfrâneze simţurile şi dorinţele. Reducând totul la materia fizică şi la legile ce o stăpânesc. vindecă boli şi face o seric nesfârşită de fapte. chimia şi aşa.ca un supraom. realizând — asemenea unui mic creator — orice doreşte. la umbra unui copac. dar nu va cunoaşte tainele vieţii decât în ziua în care îşi va ilumina fiinţa printr-o viaţă morală. iniţiat sau preot. el ar fi spus că este vorba de ceva paranormal şi cu toate acestea televizorul este azi foarte normal chiar şi pentru cei mai neştiutori copii. Bietul savant de azi se străduieşte să ştie ce este eterul. stă în mijlocul flăcărilor. Din rândul acestor oameni ieşeau savanţii de altădată. în plină natură. să-şi ordoneze gândurile. se dezvolta în ei vederea în lumea invizibilă şi auzul în lumea tăcerii. se face invizibil. să se ridice în spaţiu.noţiuni referitoare la Creatorul lumilor şi atributele Sale. ne sustragem mereu de a-I fi recunoscători şi de a ne considera adevăraţii Săi copii. de influenţele ei magnetice. le descria şi arăta experimental tot ceea ce se referă Ia om şi natură. De la aceşti iniţiaţi au rămas până în zilele de azi ceea ce se mai cunoaşte. a vieţii şi a tuturor fiinţelor.14 Din tainele vieţii şi ale universului . dincolo de materia tangibilă şi analizabilă.de blândeţe şi iubire pentru tot ce există în jurul său. In antichitate. alimentaţia. biologia. Arunci nu va mai exista pentru el nici un mister privitor la atom. înaltele entităţi spirituale diriguitoare ale evoluţiei lucrurilor şi fiinţelor de pe planeta noastră. Când . respectat de toţi.Prima carte latente ascunse în adâncul lor. timp de 20-30 de ani. a celor fără glas. de pornirile ei pătimaşe. iar împreună cu o parte din sufletul său să iasă şi să se îndepărteze de trup. îi povăţuia pe discipoli. O dată intrat în stăpânirea lor. decât cele cunoscute în jurul său din copilărie. legi. iniţiatul posedă puteri deosebite. Numai atunci când trupul său. sfânt în conduita lui şi versat în cunoştinţe oculte şi ale naturii. Dacă în urmă cu câteva sute de ani i s-ar fi prezentat omului imaginea unui televizor. şi va vedea cu ochii spiritului atomul mare cât roata plugului. prin învelişul său trupesc. cei pregătiţi de natură. Mai paranormal este faptul că deşi suntem creaţi de Tatăl şi vieţuim în creaţia Sa. când sistemul său cerebral va ajunge să vibreze ca şi atomul. In tot acest timp discipolii. rând pe rând. a fiinţelor invizibile ochilor fizici. într-un loc retras. ele fiind cât se poate de normale. antrenamentele mentale şi rugăciunile. tot ce înconjoară pe om. să respingă influenţele semenilor săi. După aceea îşi încheia cariera de discipol cu aflarea celor mai înalte cunoştinţe îngăduite unui muritor . Când discipolul dobândea aceste două instrumente de cercetare a naturii. să cunoască materii. An de an. se puneau sub conducerea unui mare preot. va înţelege viaţa şi evoluţia ei. începea să-i descrie lumea fizică şi lumea hiperfizică. Somnul. toate foiţele ce lucrează asupra lor şi toate cauzele fenomenelor petrecute în natură. cei dotaţi cu inteligenţă. ca tradiţie. Va cunoaşte rând pe rând toate materiile invizibile. el poate să-şi lase trupul pe pat. savantul de azi nu poate. natura întreagă. întemeietorii unei ştiinţe vaste. să se înalţe în sfere mai înalte. corectă. îi va vedea constituţia.după ani de zile . devenea la rândul său o mare lumină spirituală. din care s-a oferit omenirii numai atât cât putea pricepe şi avea nevoie pentru avansarea ei. păşea în mijlocul omenirii. despre lumea superfizică.cum ar fi privit şi azi . ' Anumite fenomene şi activităţi spirituale sunt în mod greşit denumite „minuni" sau „fenomene paranormale". i . de gândurile ei josnice.

Fiecare celulă este alcătuită din molecule şi acestea din atomi. Ruah . format din sistemul urinar şi genital. 3 Organismul uman. viaţa omului este întreţinută de curentul sanguin. format din măduva spinării şi encefal. introducerea hranei . fiind iniţial un corp de lumină. în loc să-şi ia energia din Cer. formă de conştiinţă pe care noi. învaţă şi se manifestă în lumea fizică. în acest fel omul a fost descompus în cele trei părţi fundamentale ale alcătuirii sale . După cum viaţa universurilor este întreţinută de curenţi vitali. omul îşi îndreaptă atenţia mai mult spre pământ. Cabala împarte omul în trei părţi fundamentale: 1. articular şi muscular. cu rol de a produce hormonii. inteligenţa şi memoria. Aparatul de eliminare al materiei. 4 în prezent se cunosc 109 elemente chimice. trupul. ruah şi neşamah nu sunt complet distincte şi separate ci se interferează asemenea culorilor spectrului. spre lumea terestră. grupate în tabelul periodic al elementelor.cea eterică . iar prin sistemul digestiv. Neşamah . de ruah. V. atomul are o conştiinţă proprie. se afundă tot mai mult în dragostea de sine şi în senzualitate. pământenii. 2 . numit sistem cerebrospinal sau nevrax. grupate la rândul lor în diferite aparate3. 3. alcătuiţi dintr-un număr infinit de fiinţe ultramicroscopice.corpul eteric sau principiul vieţii ce stă la baza corpului fizic şi al existenţei concrete. sunt formate din asocierea acestor elemente chimice. suflet şi trap. Din acest motiv este nevoie de un mediator. care le uneşte. fiind învelitoarea exterioară a fiinţei noastre reale. tangibile şi analizabile. viaţă.ca uleiul şi apa . absorbind energie din sufletul pământului. mesagerii chimici de legătură între componentele organismului. cu rolul de a uni într-o entitate individuală componentele sale: 1. a entităţii spirituale2. introducerea în organism a oxigenului . trăind în Divinitate şi primind de la Ea în mod constant spiritualitatea de care are nevoie.15 Corpul fizic al omului Corpul fizic serveşte spiritului drept instrument prin care observă. Până azi s-au descoperit 92 de categorii de atomi. a devenit un trup îmbrăcat în piele. prin principiile constitutive identice. care scaldă şi regenerează organele. cuprinde: I.cu rolul de a conduce stimulii nervoşi. nefeş înconjoară mormântul său. omul reprezintă modelul de alcătuire al cosmosului. Divinitatea îi dă viaţă lui ruah şi nefeş. Ca orice fiinţă. alcătuind aparate. care deşi sunt succesive se topesc una în alta. Prin involuţie. Nefeş este forţa care contribuie la construirea trupului. sistemul granuolar subdivizat în: a) sistemul hematopoietic. Trupul Trupul este partea cea mai dură a corpului nostru fizic. IV. lichidă sau solidă a trupului nostru. Plutind între activ şi pasiv. ruah şi neşamah se separă de trap şi se înalţă fiecare în sfera de unde au venit. iar a patra . Format dintr-un complex de celule orânduite în organe. compus din sistemul osos.suflu. fiind capabil să ducă o viaţă independentă. II.între care nu poate exista o conexiune directă. Astfel. lichidă. partea inferioară a lui nefeş. trupul desfăşoară diverse funcţii biologice. Aparatul de import al materiei. sistemul nervos central. Aparatul de corelaţie al organismului. 2. dar nu mai puţin reală. Cum toate organele. toată materia gazoasă. Cabala ne spune că nefeş se introduce în sămânţa bărbatului când se uneşte cu soţia sa. luând de acolo produsele de dezasimilaţie. Atomul se comportă în lumea fizică precum o fiinţă vie. Ruah nu este atât de sensibil la influenţele lumii exterioare ca şi nefeş şi cuprinde personalitatea sau ego-ul. cuprinzând sistemul cardiovascular . asigurând. sufletul format din corpul dorinţelor şi mentalul concret. Aparatul de transport al materiei. preluând guvernarea fiinţei umane. Nefeş şi neşamah sunt esenţe diferite . este un mediator între nefeş şi neşamah. unind în om lumea internă cu cea externă.„arborele vieţii". care generează funcţii variate. După ce omul. Nefeş . întregind-o ca entitate în mediul extern şi intern. astfel că ruah şi nefeş ajung la Sursa divină prin neşamah. tei sunt vizibile. Pătrunzând în neşamah. organele omului se grupează în sisteme. ce scaldă astrele şi planetele. spiritul sau duhul este format din scânteia divină învelită de perispirit sau învelişurile fluidice prin care scânteia divină evoluează în creaţie. după cum planetele se grupează între ele pentru a forma sisteme solare. Ca urmare ruah s-a îndepărtat de neşamah şi s-a ridicat deasupra acestuia. între interior şi exterior.spirit. După Cabala.nutriţia. şi sistemul nervos periferic .este invizibilă. nu o putem aprecia. trupul s-a mai numit şi corp chimic. ruah reprezintă legătura dintre spirit şi materie. ' Pe parcursul întregii lucrări vom folosi termenul de trup în Ioc de corp carnal sau corp de carne. ce reface elementele sanguine şi b) sistemul endocrin. Din această cauză suntem nevoiţi să distingem. extrem de redusă. După moartea biologică. Dintre aceste patra stări ale materiei fizice. nefeş. a părăsit lumea terestră. duhul. răspândind principiul vieţii. este spiritul ce cuprinde voinţa. Entitatea spirituală. două părţi: trupul1 şi corpul eteric. prin sistemul respirator. gazoasă şi eterică sau radiantă. format din globule receptoare şi purtătoare de viaţă. III. reunite în sisteme. Nefeş.cu rol de a vehicula oxigenul şi substanţele nutritive spre ţesuturi. având rolul de a comanda întreaga organizare individuală. constituind elementele chimice4 ale lumii fizice.respiraţia. în coipul nostru fizic. 2. antrenând elementele inutile. pentru a fi eliminate. Aparatul de susţinere şi mişcare. Acest corp este format din materie fizică aflată sub patru stări distincte unele de altele: solidă. Este în legătură cu Divinitatea. imposibil de captat şi analizat în laboratoarele actuale.

sub formă de pastile.16 ( Din tainele vieţii şi ale universului . Ele conţin apă curată. toate înclinările vieţuitorului din care au provenit. o baie scurtă în apă curată va absorbi fluidele contrare. suntem chemaţi să procurăm trupului alimente din cele mai apropiate de natură. 1 . Atunci am consuma mai rar şi în cantităţi mai mici decât acum. ca şi altele. păstrând în moleculele ei memoria trecutului. create în trupul nostru prin diferite combinaţii chimice . dacă ne-am pierdut armonia şi pacea interioară. venite din lumea invizibilă sau de la entitatea spirituală aflată în interiorul său. se depun în pereţii vaselor sanguine. Vom evita carnea. pentru a culege cât mai multe învăţăminte. chimică. trebuie hrănit cu alimente vegetale şi produse lactate în proporţii şi sub forme cât mai asimilabile.Prima carte Pentru a servi cât mai bine spiritului. asemenea plantelor. când având un regim alimentar de origine animală suntem nevoiţi să mâncăm mult şi de multe ori pe zi. Aceste substanţe. iar conştiinţa noastră să se ridice şi să devină cât mai clară. dar cu toate acestea. şi din elastice le fac rigide. Poate că va veni odată vremea când omul se va hrăni cu alimente concentrate. pielea se zbârceşte. dulciurile.fosfaţi. în timpul iernii când vegetaţia doarme. Apa absoarbe cu uşurinţă fluidele. carbonaţi şi sulfaţi . şi bun receptor al impresiilor lumii fizice şi astrale. Dar ceea ce contribuie la îngreunarea asimilării alimentelor de origine animală sunt fluidele eterice animale ce le însoţesc. acesta fiind nevoit să-1 părăsească. fie de origine vegetală sau animală. sau în zonele cu un regim climateric variabil. făcându-1 nesimţitor la vibraţiile eterice. devine rigid. întrebuinţarea unui aliment de origine animală are ca urmare introducerea în trupul nostru a prea multe elemente chimice . muşchii devin flasci şi activitatea totală a organismului se încetineşte. să fim pe deplin sănătoşi. omul va fi nevoit să consume şi alimente de origine animală. Din acest motiv. părul cade.uraţi şi oxalaţi . pentru că ele posedă o foarte mică energie vitală. purtând în ele toată animalitatea. organismul întreg îşi pierde plasticitatea. care nu vor cere timp atât de îndelungat pentru digestie. cu cât fiinţa din care provine alimentul respectiv aparţine unui regn mai înalt pe scara evoluţiei. băuturile alcoolice. toate tendinţele şi brutalitatea sa.alimente care nu-i fac rău. de natură minerală. absorbţie şi asimilaţie. în fiecare particulă de aliment există viaţă. necesitând o mare cheltuială de energie şi fiind asimilat numai parţial. nu este indicată folosirea apei de conducte şi din lacuri de acumulare. sub forma cea mai simplă. Evident că în regiunile reci. încetul cu încetul. sute de milioane de oameni trăiesc în diferite regiuni ale pământului. ea poate fi uşor încărcată cu vibraţii sfinte dar şi cu cele contrare. Pentru ca trupul să răspundă la intervenţiile lumii astrale şi să redea fidel şi integral manifestările duhului. introduse în corpul nostru fizic. purtaţi de sânge în toate celulele. Deoarece nu există aliment. vigoarea s-ar menţine multă vreme. îl întunecă. ajutându-ne să ne restabilim pacea sufletească. vigoarea de mai înainte. pe cât posibil sa folosim apa de izvor. De asemenea. motiv pentru care sunt uşor supuse prefacerilor.care. îşi reduce activitatea şi bătrâneţea soseşte mai devreme decât ar fi timpul. S-ar părea că viaţa este imposibilă fără alimente de origine animală. uşor de descompus şi asimilat de organism. sau măcar consumarea lor în cantităţi cât mai reduse. Aceste elemente chimice. Dar regimul ideal este cel al fructelor şi seminţelor. să evolueze din ce în ce mai mult. prin intermediul cărora spiritul să se lumineze. trupul nu mai corespunde cerinţelor spiritului. devenind astfel un rău interpret al voinţei spiritului. hrănmdu-se cu vegetale. nu-i distrug ţesuturile şi nu-i întăresc organele. ca urmare. se cere — mai ales în a doua jumătate a vieţii — ca măcar apa1 pe care o bem să fie cât mai săracă în săruri minerale. şi omul va avea facultatea de a se hrăni numai cu substanţe minerale. bătrâneţea sosind mai târziu. rămânând organismului un mare spaţiu de timp pentru odihnă sau alte preocupări. Se impune eliminarea alimentelor de origine animală din viaţa noastră. tutunul şi cafeau. unde vegetaţia este foarte săracă. fiind deplin sănătoşi şi inteligenţi. un vehicol sensibil. deoarece ne otrăvim templul trupesc. dinţii se cariază. Dacă am căuta să introducem în trupul nostru numai alimente cu rol de întreţinere şi reparare al organismului . 'cu atât mai vie. în special carbonaţi de calciu. care să nu conţină elemente ce solidifică şi întăresc ţesuturile. prin absorbţie şi asimilare. Este doar o problemă de obişnuinţă. în modul acesta. Aceste alimente trebuie să formeze. fără să fie prelucrate printr-o serie nesfârşită de procese fizice şi chimice. mai puternică. bun reflector în exterior al voinţei spiritului. Este necesar ca atâta timp cât stăm pe pământ. substanţe zaharoase uşor asimilabile şi albumine.care se uzează prin însăşi funcţionarea sa . Această facultate de individualizare a celulelor animale face ca alimentul de origine animală să fie greu digerabil şi asimilabil.năvălesc în ţesuturile organelor şi astfel. Poate că. Celulele animale au o individualitate mai puternică decât cele vegetale şi incomparabil mai vibrantă decât particulele minerale.

să-i ajutăm în existenţa lor terestră. fără a provoca animalelor suferinţe fizice sau spirituale. ci se transformă.Corpul fizic al omului . cu totul noi faţă de cele avute cu şapte ani în urmă. dar nu prea îndepărtate şi obositoare. natura punând în ele. Se recomandă să fricţionăm tot trupul cu apă rece. cunoştinţele ştiinţifice de azi ne spun că energia nu piere nici ea. De asemenea.va părăsi la moartea biologică trapul. dar gândirea persistă şi împreună cu ea memoria îşi păstrează amintirile unui trecut ce depăşeşte şapte ani. dar numai în cazul dispariţiei cauzelor sufleteşti sau karmice ale bolii respective. pe cât posibil primăvara sau vara. Aşadar. în acest mod. Tocmai acest fenomen dovedeşte existenţa în noi a unui principiu deosebit de materia fizică. Fizica şi chimia ne spun că materia nu se pierde. generând în decurs de şapte ani organe noi. dimpotrivă. ca să ne urmăm mai uşor evoluţia pe pământ. ştiu că animalele sunt fraţii noştri cei mai tineri şi că spiritul lor va anima. Materia cerebrală se reînnoieşte. iar organismul să elimine toxinele.la un regim absolut vegetarian. şi până la ţesutul osos compact ce alcătuieşte scheletul. după cum şi noi suntem ajutaţi de fiinţe superioare nouă. într-o formă cât mai asimilabilă.cu care ne-am obişnuit din copilărie şi pe care l-au avut mai multe generaţii . ucide şi mânca pe fraţii noştri mai mici. încorporând alimente uşor asimilabile. ci se transformă. dar cu observaţia ca trecerea la alimentaţia vegetariană să se facă gradat. Se cade să nu chinuim.iar pe de altă parte favorizând cât mai mult eliminarea.forţa care a condus corpul fizic . Spiritul persistă. haina carnală sau instrumentul de care nu se mai poate servi. total schimbate. pentru că ele purifică tmpul şi întreţin sănătatea. trupul nostru se topeşte şi se reformează de mai multe ori. în plus. corpuri umane. ci. pe care nu le putem confunda sau presupune că se nasc din materia sistemului cerebral sau a substanţei sanguine. tot ceea ce este necesar micilor urmaşi ai acestor vieţuitoare. Inteligenţa. Altfel aceste săruri s-ar depune treptat prin ţesuturi. în veacurile viitoare. Băile făcute cât mai des contribuie la o uşoară transpiraţie. a produselor vătămătoare din organism. Organismul nostru se poate fortifica evitând cu grijă alimentele ce conţin prea multe materii minerale şi consumând apă curată .pe cât posibil de izvor . pentru a fi eliminate. 17 Fructele şi legumele sunt alimente care conţin proporţiile cele mai ridicate de materii nutritive şi cea mai scăzută proporţie de substanţe solide. în loc să ajutăm organismului. care le vor înlocui pe cele uzate.pentru că acestea sunt alimente ideale. Trupul trebuie dezvoltat prin exerciţii moderate pentru a-1 face flexibil şi ager. Ei bine. Nu se poate trece dintr-o dată de la un regim alimentar de origine animală . Cu toate aceste transformări. untul) . Din când în când este necesar să nu mâncăm câte o zi deloc. 1 Graţie acestui mecanism de regenerare este posibilă vindecarea spontană şi totală a unui organism. făcând băi cât mai dese. însă nu e indicat ca aceste zile de ajunare să fie prea dese sau prelungite. prin epidermă. deoarece atunci. toată fiinţa noastră fizică este supusă unei necontenite primeniri1. rămânând însă acelaşi ca înainte şi ducându-şi mai departe. care persistă în mijlocul prefacerilor fizice. Spiritul . rămâne spiritul nepieritor. la intervale de şapte ani. se recomandă regimul alimentar vegetarian. noua sa viaţă. când se va dizolva pentru ultima oară această materie fizică. Către bătrâneţe. şi la care actualul nostru trup nu a participat. Pentru cel dornic să facă studii în lumea invizibilă. smântână. ocazie cu care se elimină mari cantităţi de săruri din organism. Prin urmare. Mierea de albine este încă un aliment excelent pentru organism. Putem consuma produsele obţinute de la animale . îl ruinăm. sub o formă eterică. ce vor împrospăta fluidele fizice din corpul nostru fizic. Laptele se obţine prin însăşi actul vieţii lor.laptele şi preparatele lactate (brânza. aceste exerciţii se pot înlocui cu plimbări uşoare. în timpul vieţii terestre. la moartea noastră biologică materia fizică se va întoarce în lumea fizică de unde a fost încorporată. Cei care au luat cunoştinţă de existenţa lumilor invizibile. noi rămânem aceeaşi. pentru a da răgaz organismului să se obişnuiască cu noul regim. ca să dăm răgaz aparatului digestiv să se odihnească. este acelaşi chiar dacă dispare materia fizică pe care o conduce. La terminarea vieţii terestre. a unei forţe invizibile. începând cu substanţa moale a sistemului cerebrospinal. pentru a produce o năvălire a sângelui către extremităţi şi să provocăm astfel o circulaţie activă în tot trupul. facultăţile noastre spirituale n-au nimic comun cu materia fizică. judecata şi voinţa sunt însuşiri abstracte. . înlesnim formarea în trupul nostru de celule noi. ci trebuie să păşim treptat. apa cu care ne îmbăiem conţine o mare cantitate de fluide. sau dacă amprentele eterice ale unor gânduri şi sentimente contrare au fost şterse din memoria celulelor. altfel riscăm să ne îmbolnăvim. antrenând sărurile către aparatul urinar. Iată motivul pentru care cele mai multe religii prescriu băi cât mai frecvente. schimbându-se complet. iar.

Pb.fosfaţi. să fie atacate de sucul gastric. . Este bine ca laptele sau cafeaua cu lapte să fie consumate încet. pe cât posibil. Din cauza aerului fierbinte ^se vor degaja toate elementele volatile: bioxidul de carbon.Prima carte O grijă deosebită trebuie să avem ca defecarea să fie cât mai regulată. structura sa intimă. unul se prezintă aşa cum a fost constituit primordial. Acelaşi material mineral intră în constituţia pământului pe care îl călcăm cu piciorul. C. totuşi. iar după aceea o uscam. hidrogenul sulfurat. Luat în ansamblul său. ca pe un bun de nepreţuit. răsuflare) .cloruri. tot ce a creat Tatăl . forţa vitală. Să evităm.binecuvântat fie Numele Său . oxalaţi. dar oricum ar fi. laptele intrat brusc în stomac. Ca. cinematografe. şi organizate tot sub formă de diferiţi compuşi . păstrează-1. Azi se cunoaşte interiorul său. Trecem la analiza cenuşei şi constatăm că este alcătuită din aproximativ 12 elemente chimice . carbonaţi. Trebuie să acordăm o atenţie deosebită eliminării excreţiilor rezultate în interiorul trupului nostru. formând o bulă mare de brânză. încât un neştiutor nici n-ar bănui că diferitele organe. din toată planta. care se manifestă pe toate planurile creaţiei. greu de fărâmiţat şi atacat de sucul gastric. K. O. H. . O cântărim din nou şi aflăm câtă apă a pierdut prin evaporare. Când mâncăm să fim cu gândul la actul mâncării. au arătat savantului structura complexă a diferitelor organe. o luăm şi o cântărim. Mg. Aşa cum el se arată anatomistului. Luăm acum planta uscată şi o ardem într-un cuptor închis. într-adevăr.18 Din tainele vieţii şi ale universului . De când s-au creat în diferite puncte ale'globului crematorii pentru incinerarea cadavrului omenesc. Prin căldura aerului. o cenuşă. CI. altfel. iar celălalt se prezintă sub o formă atât de transformată. Mg.de la scânteia divină. s-a trecut la analiza acestei cenuşe. că el a fost făcut din pământ şi în pământ trebuie să se întoarcă. dar mai ales a sistemului cerebrospinal.O. incintele aglomerate — teatre. pentru că în aer se găsesc atomi1 purtători de energie vitală. Cât timp nu se cunoştea anatomia trupului omenesc. în vasul de argilă refractară va rămâne. întruniri politice. Unul va coborî iar celălalt se va sui. trupul omenesc se arată ca o operă grandioasă. H. carbonaţi. s-a găsit că el cuprinde diferite minerale simple sau compuse. omule. dar nu uita. sistemul osos sau muscular sunt una cu ţărâna de pe drum. Evident. patria ta veşnică. cloruri. pentru a te bucura de frumuseţile operei Sale. în el se cuprinde. mineralele pământului se dezagreghează din cauza căldurii şi a frigului. Din studiile făcute de agrogeologi asupra scoarţei pământului.suflu. Din Ceruri te-ai coborât în trup şi în Ceruri. pentru ca pe măsură ce le introducem în stomac. te vei întoarce. ce alcătuire sublimă ţi s-a încredinţat de Atotputernicul. Ca. căci acest gând activează secreţia glandelor digestive şi astfel digestia va fi completă. Comparând seria de elemente din solul şi subsolul pământului cu seria de elemente chimice ce intră în constituţia trupului uman. că trapul este vremelnic. ale diferitelor ţesuturi din trupul uman. Trupul omului este opera cea mai grandioasă din tot universul. Tu eşti veşnic. nu se bănuia sublima sa alcătuirea. ea pierde toată apa trapului său. S. se coagulează în masă. colonul trebuind golit zilnic şi matinal. un praf format din mineralele ce intră în compoziţia plantei. fosfaţi. în el găsim o arhitectură desăvârşită. până la ultima sa celulă. din care rămâne doar o mână de cenuşă. sulfaţi. sulfaţi. a cărei complexitate nu o întrece nici o maşinărie terestră. De asemenea să acordăm o atenţie deosebită aerului inspirat. amoniacul etc. Fe. îngrijeşte-1. Na. K. Na. în cuptor. puţin câte puţin. până la mineralul globului nostru. Studiile histologice.Viaţa universală. Aşadar fii atent. Mn organizate sub formă de diferite săruri . deoarece acolo se găseşte un aer foarte viciat. S. N. substanţa sanguină. săli de concert. Mn. l-ai îngriji ca pe o nestemată de mare preţ. în rezumat. Când vrem să cunoaştem compoziţia minerală a unei plante. Omul nici nu bănuieşte ştiinţa posedată de marile şi glorioasele forţe angelice şi efortul lor depus la construirea trupului în care îşi duce traiul spiritul omenesc. Apa ploilor se infiltrează Prana (sanscr. din cauza dilatării şi a contractării continue şi sfârşesc prin a se sfărâma şi pulveriza. elementele lor chimice sunt Si. fizica şi chimia pământului realizate sub formele cele mai armonioase. nevraxul fiind un labirint de celule nervoase. constatându-se că trupul omenesc cuprinde aceleaşi elemente chimice întâlnite la plante. C. Cântărim acest praf şi diferenţa până la planta uscată arată elementele chimice volatile. ca şi în constituţia trupului nostru. pare rezultatul unei evoluţii ce se pierde în noaptea adâncă a veacurilor. Dacă ai şti tu. Ph. se constată o identitate aproape perfectă.

şi totuşi acesta este adevărul. Dacă ochiul nostru vede. sub diferite stări. Am văzut până acum că. Astfel apa unui iaz. ce vor constitui trupul celulelor animalului. solidă . carbonaţi. căci pământ era şi în pământ s-a reîntors. pentru a-i servi ca aliment. într-un cuvânt întreaga viaţă şi activitate diversă a trupului nostru se datoreşte unui curent de natură eterică.Corpul fizic al omului ]p în pământ şi dizolvă particulele lui. iar trapul îl depunem în pământ. Materia ce a constituit trupul său s-a reîntors iarăşi în pământul din care a plecat. animalelor şi al omului este străbătut de anumiţi curenţi de natură eterică . N. Piatra a trecut în plantă. tulpinile. adică se naşte. la mineral. Ei bine. se vor pulveriza sub acţiunea bioxidului de carbon.sângele. Trupul plantei. dacă gândim. suferă o prefacere şi mai adâncă decât prefacerea plantei în trapul animalului. a căldurii şi a frigului. pune în mişcare o piatră de moară sau un motor. Există câteva animale. sistemul cerebral cu care scrutăm lucrurile şi fiinţele din jurai nostru sunt pământ prefăcut! De necrezut. care. dacă inima bate şi muşchii se contractă. numit curent de viaţă. strâns în jurai său şi apoi lăsat liber. Materia trupului lor.sistemul muscular şi cerebrospinal. azotaţi. scăzându-i puterile şi sfârşind cu moartea.sistemul osos. în substanţe organice.se datoreşte celui de-al doilea corp fizic.Ia unii scurtă. le introduc în trupul lor şi le prefac.principiul şi vehicolul care dă vitalitate şi pune în mişcare trapul uman. Astfel. iar apoi dizolvate.pierdute în atmosferă. atinge un apogeu şi apoi se stinge treptat. trapul nostru nu este decât pământ prefăcut. Corpul vital Un corp solid poate fi pus în mişcare prin acţiunea unui alt corp solid. pe care omul le prinde sau le creşte pe lângă casa lui. o existenţă şi o moarte. iar de aici în animal sau om. creşte. cu care alcătuiesc celule vegetale.invizibili ochilor . în acest subcapitol ne vom ocupa de viaţa trapului . din bietul animal nu a mai rămas nimic. alcătuiesc celulele diferitelor ţesuturi. transformându-se în substanţă organizată. risipite de vânt pe întinsul pământului şi cărate la distanţă de apa ploilor. are o naştere. părţile tari. introdus în trupul animalului suferă prefaceri. finalizate prin alcătuirea unei serii infinite de compuşi chimici. există corpuri solide puse în mişcare de curenţi eterici. toate absorb aceste soluţii minerale. Aşa^de exemplu arcul de oţel al unui ceas. Un proces lung se produce sub acţiunea acestor factori. vor constitui elemente reproducătoare. la alţii mai lungă . CO2 etc. pentru a învăţa la marea şcoală a universului. de unde a pornit odată. corp eteric. . spiritul se înalţă la Cer. în ultimă analiză. Roata vieţii împinge materia din prefacere în prefacere. numit corp vital. pentru a crea forme noi. instrumente în care să vină alte entităţi spirituale. a vieţii veşnice. H. fiind. învârte o rotiţă şi aceasta. curent vital. intrată în uzina trupului uman. revenind la sfârşitul existenţei sale de unde a plecat. a unei gârle. oasele. Din elaborările multiple şi complicate se nasc în trapul omului o serie de compuşi chimici. încetul cu încetul.sulfaţi. Prin rădăcinile. prin angrenaje. Unele materii se prefac în gaze . semi-solidă . conţinând atomi de O. Acest trap plurimineral are o existenţă parabolică. animalul va termina actul existenţei sale terestre.care întreţin viaţa. Acestea prin orânduirea şi diferenţierea lor. franzele şi fructele lor plantele servesc drept hrană animalelor. până nu vor mai rămâne din el decât oasele. Pe suprafaţa pământului cresc o infinitate de forme vegetale. vorbim şi lucrăm. materia lui trecând din etapă în etapă. cu ajutorul cărora specia se va înmulţi şi răspândi. lichidă şi gazoasă . După câţiva ani. Dar un coip solid poate fi mişcat şi de un corp lichid. transformându-le în diferite soluţii minerale . Cu alte cuvinte. în fine. Oricare ar fi gradul lor evolutiv. curenţi de aer ce puii în mişcare o moară de vânt. Toată această existenţă . ochiul cu care admirăm frumuseţile naturii. va muri. Trupul îi va rămâne pe terenul unde i-a sosit moartea. uscăciunii şi microbilor ce-1 vor năpădi. a oxigenului. umezelii. De asemenea un corp solid poate fi pus în mişcare de un gaz. caută să se desfacă. gratie luminii solare. contribuind astfel la creşterea lui sau la repararea elementelor anatomice distruse prin însăşi actul vieţii lor. lovind paletele unei roţi de moară sau ale unei turbine. fiind expus aerului. mişcă o alta şi din roată în roată se mişcă minutarul şi orarul ceasului. Astfel trapul plantelor. în definitiv. altele se transformă în lichide . Când s-a terminat firul existenţei noastre. căldurii. In mişcarea sa de destindere.strecurate printre particulele pământului. întreaga activitate internă şi externă a trapului. având aceeaşi compoziţie minerală. Cine ar bănui că mâna cu care scriem.

jparpe . greblă. vorbeşte de stări ale materiei fizice. acesta va lua forma vasului. corpul vital. motiv pentru care a fost denumit dublul eteric. descriind între ele forme geometrice. ochiul nostru le vede sub diferite forme . numite Corpul vital uman este alcătuit din patrii categorii de eteruri fizice: 1. Ştiinţa ocultă. la distanţe deosebite faţă de un punct central al cosmosului.şi patra stări eterice . Să turnăm acum apă în acest vas. vom vedea că ea va lua forma nisipului. Cu toată dimensiunea lor neînchipuit de mică. cea predată în universităţi şi academii.cel mai dens din cele patra eteruri care intră în constituţia corpului vital. ele sunt grupate câte două. Prin urmare vor fi tot atâtea feluri de fluide planetare câte planete există în acel sistem solar. fluid universic. eterice sau fluidice. Ele sunt aşezate în cruce. din cauza că fiecare are o vârstă şi ca atare o evoluţie diferită. Eterul vital . planete. urmând a se dezvolta în timp. va reproduce absolut toate aceste organe. pătrunzându-1 din toate părţile. 3.Auxiliarele Fiinţei supreme Creatorii miliardelor de corpuri cereşti risipite în spaţiu şi ale fiinţelor ce le populează. După cum trupul are diferite organe. plin cu un eter. Acelaşi lucru îl putem face cu un burete înmuiat în apă.solidă. După cum fluidul din cele patru sfere-univers diferă unul de altul. ca un al doilea trup. Toate aceste planete plutesc în marele ocean al fluidului solar respectiv. două. unde conduce vehicolul gândirii şi înmagazinează în memorie experienţele trecutului. Eterul reflector . iar regnului animal şi uman îi conferă facultăţi legate de asimilaţie.este mai puţin activ la regnul animal. mai subţire sau mai groasă. 4. De pe pământ. Există o scară infinită de calităţi ale fluidelor. fluid cosmic. In realitate. particulele au volume şi naturi diferite. nu se simt şi deocamdată. existând patru feluri de fluide universice. trei sau mai multe corpuri cereşti. Corpul vital este o copie atât de fidelă a trupului. patra şi aşa mai departe. produce creşterea regnului vegetal. materii fizice numite radiante. ce nu lipseşte din nici un corp. o imagine identică a acestuia. 2. Fluidul intră în constituţia tuturor corpurilor din natură . Acest eter înzestrează regnul mineral cu proprieteţile sale chimice. cu un fluid de cea mai fină calitate.nu este activ în regnul mineral.dar acest aspect al constelaţiilor nu este decât perspectiva lor văzută de om de pe pământ. animal şi uman asigură perpetuarea speciei.necunoscute încă de ştiinţa actuală. 3. plutesc patru sfere de dimensiuni inimaginabile. nu se pot cerceta şi analiza în laborator. şi asigură percepţia senzorială. Fiecare planetă fiind înconjurată de o atmosferă eterică. In regnul animal şi uman produce căldura corpului fizic. iar numărul lor total trece de cincizeci de miliarde în fiecare univers . Dar ce este fluidul? Ştiinţa pozitivă de azi. Din toată această serie nesfârşită de fluide. de la cele inferioare. de diferite grade evolutive şi constituţii fizice. nu cunoaşte decât trei stări ale materiei: solidă. trei. numite sfere-univers. lichidă şi gazoasă .20 Din tainele vieţii şi ale universului . Având în vedere evoluţia lor de la nebuloasă până la sori sau planete. până la ultima celulă. Prin urmare corpul nostru fizic este alcătuit din materie fizică aflată în şapte stări: cele trei stări chimice . se află corpul vital. orânduite în sisteme şi aparate. Să ne închipuim în mijlocul spaţiului infinit o sferă uriaşă. ce însoţesc pietrele. sistemele planetare sunt împărţite în 12 grade evolutive. Aşezarea lor în sfera-univers este ordonată după o ordine numerică. este necesară următoarea descriere. Apa va ocupa ochiurile libere ale buretelui şi. car. 2. pentru un clarvăzător. nutriţie şi creştere. Eterul chimic . fluid solar.triunghi. Această materie eterică. La fel se întâmplă şi cu vehicolul nostru fizic. Aşadar în fiecare univers există 12 categorii de fluide numite fluid solar. iar în regnul vegetal. care nu se văd. numită fluid planetar. fluid planetar. Am afirmat că vehicolul vital este format din materie eterică sau fluidică. Aceasta este sfera creaţiei sau cosmosul. din seria fluidelor fizice. umplând interiorul trupului şi pătrunzând organele sale. pe o linie spirală. Eterul lumină . Pentru o mai bună înţelegere. numit fluid universic. animă sistemul nervos şi muscular.de la microb până la astre. sau superştiinţa veacurilor trecute.Prima carte Dacă umplem un vas cu nisip. Fluidul fiecărei planete diferă de al surorilor sale din acelaşi sistem. tot aşa şi cele 12 grade de sisteme planetare din fiecare univers au înjurai lor şi în sânul lor un anumit fluid. In jurul fiecărui soare sau stele gravitează unul.după afirmaţiile marilor entităţi spaţiale. lichidă şi gazoasă. 4. Aceste sfere-univers sunt pline cu un fluid sau eter. 1 . în interiorul sferei cosmice. de la om până la universuri. încât apare. având aceaşi formă cu el. şi totuşi fizică. ale cărei dimensiuni întrec orice fantezie omenească. până la cele superioare. va lua forma buretelui. dar alcătuit din materie eterică1 sau fluidică. în funcţie de gradul de evoluţie al vibraţiilor care le animă. care intră în constituţia marilor Fiinţe creatoare . pentru un moment. Alături de trup şi în interiorul său. de o calitate inferioară celui cosmic. numit fluid cosmic.este în stare latentă. marile Lumini spirituale ale planetei noastre disting patru categorii de fluide fizice: 1. la regnul vegetal. în interiorul fiecărei sfere-univers se găsesc zeci de miliarde de stele. sisteme planetare de diferite mărimi. este formată din particule infinit de mici. El este foarte dinamic la om. inactivă.

cu atât şi însoţitorul său. în primele zile după moarte. Totul urcă pe o scară ce se pierde în veşnicie şi către o perfecţiune fără de sfârşit. survine moartea biologică. spiritul nu le mai poate utiliza în observările şi studiile sale. Despre trupul nostru am spus că are o existenţă efemeră. asemănător fluidului din care e format şi eliminând materia uzată care şi-a îndeplinit rolul de motor. intervine şi aici legea asocierii şi se potriveşte vorba: „Spune-mi cu cine te însoţeşti. Corpul vital este cu ceva mai mare decât trupul. Corpul vital zace în preajma trupului până ce încetul cu încetul materia sa eterică se risipeşte în mediul înconjurător. Corpul eteric este intermediar între trup şi un corp mai fin. absorbind din spaţiu substanţa vitală. Când trupul şi corpul său vital sunt prea uzate. trage după el o parte din corpul vital1. stând în preajma lui. fluidul. corpul vital.devine din ce în ce mai mare.se naşte. poate fi considerat motorul trupului. Din pământul sau lutul părinţilor s-a format. într-adevăr. vehicolul vital va rămâne o vreme în trup. Noaptea. Cu cât un trup este format dintr-o materie mai pură.trupul şi-a terminat existenţa. Corpul vital. imediat ar încetini şi mai apoi s-ar opri activitatea celulară. Persoanele clarvăzătoare. Ca orice în lume. Pe măsură ce trupul nostru . a căror totalitate formează ceea ce unii iniţiaţi numesc perispirit . un nimb cu o lăţime de 10-20 centimetri . ori cele adormite prin pase magnetice. mişcată fiind de curenţii fiuidici ai spaţiului. nivelul superior al corpului vital. aflat mai profund şi cu o existenţă mai lungă. Vibraţia particulelor fluidice pune în vibraţie protoplasma şi nucleul celulei. Din această cauză corpul eteric. corpul vital este legat de perispirit şi întreţine funcţiile. existând o strânsă relaţie între calitatea trupului şi calitatea corpului vital. un declin şi un sfârşit. se poate vedea pe întuneric o masă alburie de formă umană. alături de el şi în interiorul său. reproducerea şi excreţia celulei se datorează fluidului vital. După moartea biologică. p orientare. Dacă fluidul corpului vital s-ar opri brusc din activitatea sa. Atâta timp cât spiritul locuieşte în coipul fizic. asimilaţia. ca şi orice corp de materie din lume. din mişcarea sa vibratorie. dispărând cu totul.pentru a-şi trăi viaţa de spirit . din natură s-a întreţinut şi în pământ se va întoarce.constituind aura eterică. Cu atât mai sănătos şi viguros va fi trupul. După cum trupul se întreţine prin asimilarea de materii terestre.Corpul fizic al omului 21 După ce am făcut această paranteză revin la eterul sau fluidul corpului nostru vital.părăseşte trupul adormit. asemenea planetelor. se dezvoltă şi corpul său vital. pentru ca din materia lor să se formeze alte corpuri.dintr-un motiv oarecare: boală. din laptele mamei a crescut. e supus şi el legii existenţei ciclice . are o sensibilitate a sa proprie. o dezvoltare. respiraţia. tot astfel se dezvoltă şi se întreţine şi corpul vital. Corpul nostru vital este format din eterurile inferioare conţinute în gama de eteruri ale planetei noastre. corpul vital. de unde şi numele de corp vital. o vibraţie. Nivelul inferior. metabolismul. dar nu mai puţin existentă. va fi alcătuit dintr-o materie de o calitate mai fină. Totuşi. căldura şi puterea trupului. Această evadare are loc fără ruperea legăturii existente între nivelul superior şi cel inferior al corpului vital. cu cât corpul său vital va fi mai puternic şi cu vibraţii mai înalte şi armonioase. văd în junii omului o ceaţă alburie. nu pot trece mai departe fără a enunţa de pe acum că în fiinţa noastră integrală se află toate categoriile de fluide fizice expuse mai sus. trăieşte şi piere. prin perispirit. şi se măreşte când este înconjurat de iubire. de mobilizator al trupului. în cazul când se produce ruptura între aceste două nivele.o serie de corpuri fluidice intermediare între corpul fizic şi scânteia divină numită spirit. format din eter vital şi eter chimic. al casei sau al mormântului. animatorul său.din microscopic cum era în pântecele mamei . şi anume cel format din eter reflector şi eter lumină. Vehicolul vital este format şi el din materie eterică de diferite calităţi. sănătatea. particulele lui au o mişcare. el se micşorează în faţa agresiunii. Acesta este corpul vital al trupului părăsit de stăpânul său . pe o scară evolutivă mai ridicată. Noaptea. considerând Pământul ca fiind una din numeroasele astre ale universului nostru. percepţia. cu mult mai intensă decât mişcarea miceliilor ce compun substanţa protoplasmatică a celulelor trupului nostru. când spiritul .'Mişcarea. corp întreţinător de viaţă. în jurul coşciugului. adică are un început. rămâne în continuare în trup. şi din această cauză am zice o conştiinţă. Totuşi. stelelor şi a tot ce există în sfera creaţiei. bătrâneţe sau accident . decât în momentul morţii. .spiritul sau scânteia divină. nemaiputând primi materia vitală din spaţiu. dar apoi îl părăseşte. numit corp planetar. denumit de unii ocultişti corp astral. mobilizând astfel întreaga celulă. depăşind periferia acestuia cu câţiva centimetri. Atunci spiritul se retrage din aceste învelişuri şi se ridică în spaţiu. ca să-ţi spun cine eşti". oscilând. Corpul vital nu părăseşte complet trupul şi nu se rupe deplin de perispirit. Când . Rar găsim doi oameni care să aibă acelaşi fel de materie eterică. redusă bineînţeles. Prin urmare. corpul vital părăseşte şi el trupul. Acesta îmbăindu-se în 1 Spiritul care părăseşte trapul adormit trage după sine. trăgând după el perispiritul său.

căldură.22 Din tainele vieţii şi ale universului . se produce o separare între trup şi spirit. primul Logos fecundează materia virgină. fiind în măsură să producă o infinitate de efecte. desprind câte o ramură care pătrunde în fiecare univers. silite să se învârtească de o curea de transmisie. Puraşa de Prakriti. toate sistemele solare şi toate planetele. Curentul electric. creând un vid. o emulsie de bule în materia devenită mamă. marele şi micul. de la periferia sferei-univers spre centru şi înapoi. incomensurabilă.pentru a evolua secole nesfârşite. viaţă) reprezintă suflul sau lumina Logos-ului.în fiecare din cele patru universuri. iar eterul devenind din ce în ce mai compact.a evadat împreună cu spiritul pe care îl înconjoară. iar de cealaltă parte. O asemenea separare şi o evadare parţială a spiritului are loc şi în timpul anesteziei. în acest caz. va da naştere la lumină. formează un vid în materia cosmică invizibilă. Aceste bule sunt formate în cele patru universuri de un vortex. . lichidă şi a sfârşit prin a se solidifica. care îşi modelează o sferă. sperma cosmică. iar ocultiştii indieni l-au denumit curentul afinităţii. într-o mişcare de revoluţie în jurul Sferei-Laborator. Unu în esenţa sa. După ce curentul cosmic . vârtej de energie Fohat.Prima carte oceanul de fluid eteric existent în jurul său. obligându-le la o rotaţie în jurul axei lor. în acelaşi timp cele patru universuri sunt purtate de cei doi curenţi. sunet. de Fohat. va genera combinaţii chimice. la diferitele energi convertibile între ele: electricitate. se află o sferă a cărei mărime întrece pe a oricăreia din cele patru universuri. sau prea puţin ieşit în afara lui. sfera-soare. imperfectul. cauza atracţiei universale. sunt formate din materii de grade diferite de vibraţie.au calităţi infinite. Curentul care a înconjurat un soare se abate rând pe rând la fiecare planetă a acelui sistem solar. spre o nouă etapă evolutivă. mişcare şi sunet. astrelor. vitalitate şi sănătate. sfera-univers. în acest caz se poate ciopârti trupul fără ca acesta să sufere. universurilor. în cosmos sau creaţie viaţa este întreţinută de curenţi de lumină. întâlnită pe toate planurile creaţiei. O dată intraţi în cele patru sfere-univers. în adâncul cerului pe care-1 admirăm în nopţile de vară. Pe lângă energia transmisă prin sânge. Cabala spune despre Fohat că este „calul călărit de gând". Aceşti curenţi vin şi înfăşoară cele patru universuri. septuplu. a tot ce ştim şi nu ştim. spiritul cu perispiritul său şi cu nivelul superior al corpului vital. un vortex. Materia vizibilă o putem compara cu bulele de aer aflate în apă. De o parte rămâne trupul împreună cu nivelul inferior al corpului vital. se întoarce pe o altă traiectorie spiralată. curentul vital. în Central creaţiei. dând naştere. atomilor etc. al gravitaţiei. ajungând la cele mai apropiate de centra. Fohat devine triplu.curentul iubirii. sfera-planetă.sediul sensibilităţii şi senzaţiilor plăcute sau dureroase . după care se întoarce la Centrul creator. de cabalişti .electric şi magnetic . întrucât corpul planetar . al simpatiei între oameni .principul negativ sau feminin. căldură.electric şi magnetic . pentru a fi împrospătat cu o nouă materie fluidică. fenomene fizice. Când aceşti curenţi . zămislind cosmosul. mai rece. O formă de manifestare a magnetismului este Prana. Totul. pentru a pomi iarăşi la drum. asemenea roţilor unui angrenaj. Această Voinţă guvernatoare revărsată pretutindeni este denumită de ocultişti magnetism universal. Fohat este polenul. Aceasta este Sfera-Laborator a tot ce vedem şi nu vedem. Din această cauză magnetismul mai este numit curentul de viaţă. Universurile sunt sfere sculptate în materia cosmică (Mulaprakriti). deşi el se găseşte tot în trup. în fine. Cei doi curenţi . electricitatea. Fohat (energie. Pe măsură ce se îndepărtează de Centra. una de rotaţie în jurai axei lor şi alta de revoluţie în jurai soarelui lor. 'mişcare etc. o gaură sculptată de energie. în materia invizibilă. ce fecundează materia virgină (prakriti). procesele vitale ale organismului uman sunt dominate de energie nervoasă sau magnetism.ajung la sfera universurilor. mai dens. în universul obiectiv. Logos-ul. sfera din care pleacă spiritul . Fohat nu este Spiritul. o sferă plină cu viaţă. şi urmând legea septenară se divide la infinit. le determină să se învârtească în jurul axei lor şi în acelaşi timp le poartă pe o traiectorie eliptică.' forţă. ci emanaţia Logos-ului care leagă în mod indisolubil spiritul de materie. lumină. Apoi părăsesc acest sistem periferic pentru a trece rând pe rând Ia cele intermediare şi. pentru a-şi înlocui particulele uzate prin funcţionarea lor. doi curenţi1 cu o viteză deosebit de mare la început. principiul pozitiv sau masculin al cosmosului. absoarbe o cantitate din acest fluid. manifestarea vieţii. ocolesc fiecare stea sau sistem planetar. trimisă din nou să întreţină mişcarea şi viaţa întregii creaţii. spiritul se comportă ca şi cum ar fi liber în spaţiu. Printr-o emanaţie de iubire. Prin magnetizare. spre deosebire de materia cosmică (prakriti) . care în acest caz reprezintă materia invizibilă. planetelor. Departe. Prin urmare. ca şi sublimul.unul de natură electrică şi altul de natură magnetică . Curentul magnetic. imprimându-le şi acestora două mişcări. a trecut în stare gazoasă.din veşnicie şi în veşnicia care va veni . magnetismul. reprezentând aurul alchimiştilor. sistemele solare sunt sfere modelate de Fohat în materia universică (prakriti) etc. în Sfera-Laborator. sfera-atom sunt modelate de Fohat în diversele stări ale materiei invizibile. Totul provine din acelaşi unic eter. parcurgând o traiectorie spiralată. constituind urzeala cosmosului. iubirea astrelor. curentul electric şi magnetic îşi încetineşte viteza şi devine din ce în ce mai dens şi mai puţin activ.Aour "118. Fiecare bulă este un ou. sfera-cosmos. Din această sferă pornesc . creaţia manifestată. ' După cum viaţa omului este întreţinută de curentul sanguin.a străbătut toate universurile. Materia vizibilă este absenţa materiei cosmice invizibile (Mulaprakriti). care pe măsură ce s-a îndepărtat de Central creaţiei şi-a încetinit vibraţia.

ajută la crearea şi întreţinerea unui trap cât mai complicat. urcând astfel pe o treaptă evolutivă superioară. Fără curentul vital. Stăpânul şi iubitorul nostru Mântuitor. De asemenea. celulele trapului nostru nu ar mai fi legate unele de altele. determinând mineralele să se cristalizeze în anumite forme. încetează să mai funcţioneze. acestei materii-viaţă. ci doar de cel pe care îl vede şi îl simte. muşchi etc. iar pe de altă parte contribuind la prefacerea şi eliminarea substanţelor care nu mai folosesc la viaţa celulei. deci şi de pe Pământ. ca de altfel toate globurile din cosmos.este rău. în decursul veacurilor. prin porii pielii şi o dată cu . de la spirit. în totalitatea sa. nesimţitoare. soarele este corpul dătător de lumină. pornesc comenzi la sistemul cerebrospinal şi de aici la organe. devine mai subtil. se fixează mai ales în jurai nervilor şi a centrilor nervoşi. prin perispirit.ca să crească şi să-şi înlocuiască părţile uzate . ochii văd. în materia primă. neuronul transmite impresiile venite din afară. Această absorbţie se face prin actul respiraţiei. Toate fiinţele de pe suprafaţa pământului şi de pe suprafaţa infinitelor corpuri cereşti. primordială. se îmbolnăveşte şi trupul. prin însăşi evoluţia fluidului primordial. fără el. organe. Această materie vie. Pentru noi. sub formă de vibraţii. Atunci. pătrunde până la ultima celulă. care trecând prin perispirit ajung la spirit. Omenirea nu ştie de existenţa curentului cosmic. pe care îl înfăşoară şi îl vivifică sau îi dă viaţă. pământul ar fi cuprins de un frig îngrozitor. risipită în toate părţile trupului. activând prefacerea alimentelor în substanţe asimilabile şi a acestora în substanţă protoplasmatică. conducătoarea evoluţiei a tot ce este în sistemul nostru. plantele să aibă anumită culoare. activitatea lui încetând. Fără această materie-forţă. Tot ce e prea mult. Tot ce e puţin. iar acest coip vital. organizarea corpului vital este tot mai perfectată. orice viaţă ar înceta. oamenii. îi creşte temperatura. se cristalizează şi.Fiul iubit al Tatălui ceresc. se furişează în interiorul ei şi prezidează toată seria de fenomene fizice şi chimice ce au loc în sânul ei. care stă sub dependenţa lui. şi din întreaga creaţie.Corpul fizic al omului 23 Aceste două feluri de materii-forţe^nu se pot transforma una în alta. foiţele prin care El mişcă şi unifică totul. se transformă într-un mineral. Prin urmare. pulveriza şi transforma în fluid. superior prin percepţiile sale. absorbind din mediul înconjurător prea mult sau prea puţin. Când». pierde putere fizică. după ce primeşte tonalitatea vibratorie a evoluţiei astrului nostru. fluidul magnetic animal este superior fluidului magnetic vegetal. îşi datoresc viaţa acestei materii-forţă. din Forţa infinit de mare a Creatorului creatorilor. cel venit de la Soare. Materia vitală este o substanţă născută în ■infinitatea mileniilor. căldură şi viaţă. Ele sunt deosebite şi reprezintă forţele prin care se manifestă însuşi Creatorul. Graţie materiei vitale. La trecerea sa prin Soare. până când într-o zi. nasul miroase şi limba gustă. substanţă fluidică radiatoare de viaţă. nu e de ajuns . de la Fiul divin şi de la Sfântul Duh. Prin urmare. Astfel. Prin urmare vitalitatea sau curentul de viaţă întreţine viaţa de pretutindeni. mulţumită materiei vitale. este însă şi mai rău. curentul vital venit la suprafaţa pământului cuprinde materii fluidice de la Tatăl ceresc. pentru a forma ţesuturi. aud. cu o compoziţie atomică mai bogată în electroni şi protoni. fără această viaţă. Curentul de viaţă sosit la Soare. sorilor şi universurilor. se înţelege că fluidul magnetic mineral are o calitate şi deci o vibraţie inferioară fluidului magnetic vegatal. mai târziu. unde tronează marea Lumină . Aşadar. această forţă de viaţă ce intră şi se răspândeşte în trapul nostru.şi corpul vital al omului se hrăneşte. ea este forţa care ordonează materia fizică. se zice că a murit. ar rămâne nemişcate. absorbind din mediul înconjurător materie vitală. acestui curent i se mai adaugă razele strălucitoare ale Sfintei Treimi planetare. necesare tuturor treptelor evolutive ale planetelor.planeta Pluto. pielea pipăie. până la cea mai îndepărtată planetă născută din el . Sosit astfel în preajma Pământului. După cum trapul are nevoie de hrană . dar inferior celui uman. pentru înlocuirea celei uzate şi eliminate. s-ar fărâmiţa. conducătoarea Pământului. ar pieri. înfăţişare şi mărime. sisteme şi aparate. fără viaţă. ca şi pentru toate vieţuitoarele pământului. trupul slăbeşte. oboseşte uşor. corpurile vieţuitoare de pe planeta noastră. curentul vital primeşte încă radiaţiile fluidice ale Sfintei Treimi solare. însuşi globul nostru. la rândul său. Fără el. urechile Acestei materii-viaţă i se datorează faptul că mineralul. Curentul vital sau magnetic cuprinde o gamă variată de fluide magnetice. se îndreaptă de jur împrejurul împărăţiei Soarelui până la ultimul său slujitor şi copil. Prin urmare. animalele să crească şi să îmbrace o varietate de forme. organismul corpului vital funcţionează neregulat sau nearmonic. Materia vitală. urcând pe scara evoluţiei. Astfel.

aflat într-o continuă activitate.24 Din tainele vieţii şi ale universului . Ca urmare. absorbţia de materie vitală este dificilă şi insuficientă. deasupra ombilicului. prin urmare. aflate într-o vibraţie. ziua consumăm mai^mult decât acumulăm. când este întuneric. Omul este mai sensibil şi mai înţelegător când se află la o temperatură potrivită. activitatea trupului se reduce. către seară ne simţim obosiţi. Iată înţelesul dispoziţiei noastre sufleteşti . sufletul este influenţat de instrumentele avute la dispoziţie . electricitatea din atmosferă fiind foarte mare. când are la dispoziţie instrumente în plină putere şi activitate. sunt animate de fluid vital. îndreptat către o mică sunt indispensabile. Căldura exagerată împiedică vitalizarea trupului. abia face faţă nevoilor trupului. Clarvăzătorii văd la suprafaţa corpului vital discuri sau rozete de forma unor mici farfurioare. Aşadar. adică în unele zone materia sa este mai fină. însă câştigul este mai mare decât consumul. cu o viteză deosebită. trupul primind un impuls mai mic. care atrage din mediul ambiant fluid vital. într-adevăr. Privit de persoanele magnetizate şi mai ales de cele clarvăzătoare. noaptea. în dreptul creştetului capului. toate sunt necesare unei bune vieţuiri. dar nu se poate trăi . creşte temperatura şi luminozitatea. totuşi el este organizat. şi tristeţea sau indispoziţia iarna sau când vremea este închisă. Noaptea. Când însă cerul este înnorat. La fel se întâmplă şi cu vehicolul vital. se poate trăi fără un picior. pe care le vom descrie numaidecât. în regiunile ecuatoriale. Cantitatea de materie vitală absorbită ziua. însă corpul vital absoarbe cea mai mare cantitate de materie vitală prin organele sale speciale. şi în special noaptea. când e soare şi lumină. coipul vital acumulează mari cantităţi de materie vitală. unde datorită luminii slabe şi a temperaturii foarte scăzute. cu multă luminozitate. puterile sale. d>. Aceste infinite punctuleţe luminoase sunt aglomerări de particule din fluidul magnetic sau vital. spiritul muribundului părăseşte trupul său obosit sau bolnav. fiind mai vizibile în zilele cu soare. consumul de materie vitală fiind mai mic. celelalte abia se învârtesc sau la unii chiar stau pe loc. motiv pentru care omul nu poate gândi. există o scară ierarhică a importanţei dintre diferitele părţi componente ale trupului. în dreptul inimii. omul se simte dispus sufleteşte şi capabil să reînceapă activitatea fizică sau intelectuală. spunând: „Un somn de o oră înainte de miezul nopţii face cât două către ziuă". absorbţia este mai activă. care.de vitalitate se face în mod diferit. însă o cantitate prea mare sau prea mică de electricitate împiedică activitatea corpului vital. ca orice materie fizică. Persoanele cu vederea spirituală văd prin aer o puzderie de particule luminoase aflate într-o continuă mişcare sau vibraţie. Ele sunt în număr de şapte. Din această cauză. Centrele de activitate ale corpului vital Toate părţile trupului nostru sunt importante. puterile şi funcţiile corpului vital sunt şi ele mai active. cantitatea de materie vitală fiind mai mare. într-o activitate ce depăşeşte pe cea a corpului vital în ansamblu. şi anume cea din dreptul splinei.directă sau indirectă . Situaţia este asemănătoare în regiunile polare. când vitalitatea este mai redusă. Cu alte cuvinte. Deşi este format din aceeaşi materie. Aceste rozete sau discuri sunt centrele de absorbţie ale fluidului vital din mediul înconjurător. centrul splenic are aspectul unei flori cu şase petale. în dreptul furcii gâtului. în dreptul splinei.corpul vital şi trupul. Astfel. Absorbind în continuare fluid vital. Poporul a concretizat acest adevăr. sistemul cerebral aflându-se în imposibilitatea de a înregistra cu fidelitate ideile emise de spirit. încorporarea fluidului vital este mai amplă în prima parte a nopţii şi mai redusă către ziuă. o mână sau un rinichi. El se roteşte de la stânga spre dreapta. când spaţiul este mai luminos. decât în condiţii de căldură ori frig exagerat. cu mijlocul scobit şi puţin adâncit. dar unele fără inimă sau ficat. 7. motiv pentru care dimineaţa. Astfel. după odihna nopţii.mai bună vara. 4. electricitatea moderată favorizează vitalitatea corpului vital şi în mod indirect a trupului. Prin urmare. 2. La majoritatea oamenilor. dintre aceste şapte centre numai una este într-o activitate intensă. 5. dând naştere unOr centre sau organe. 3. Spiritul nostru se simte fericit în lumea materiei fizice. în dreptul spaţiului dintre sprâncene. Prin această învârtire se produce un sorb. Aşadar. simţi şi lucra bine în regiunile cu temperatură prea ridicată. după condiţiile mediului înconjurător. în a doua parte a nopţii. absorbţia este mai redusă. având diametrul între 1-3 centimetri.Prima carte ingerarea alimentelor. vitalitatea lui sunt mai reduse. poziţionate astfel: 1. Absorbţia . la baza coloanei vertebrale.

Un sistem cerebral bine învăluit şi pătruns de materia vitală se află în deplină funcţiune şi mai ales în stare de a primi ideile-imagini venite de la spirit. discul splenic 6 petale. ţesuturi şi celule ale trupului. unduindu-se asemenea nuielelor de răchită. Curentul care pătrunde direct şi perpendicular pe disc . pe a doua portocaliu.cap. Oamenii se influenţează unii pe alţii prin fluidele emanate din fiinţa lor. apoi pe dedesubtul petalei vecine. pe a treia galben. asupra diferitelor organe. centrele vitale intră într-o mişcare deosebit de rapidă. iar o altă parte o porneşte paralel cu suprafaţa corpului vital. Dar. şi bietul om se . pe a patra verde. discul inimii 14 petale. acest disc se arată strălucitor. se imprimă în perispirit sub formă de imagini reale sau simbolice. şi de a le imprima pe miceliile protoplasmei celulelor nervoase. discul ombilical 10 petale. dar mai ales spre celelalte şase centre vitale. O parte din el pătrunde în corpul vital. călătoriile şi experienţele lor din timpul somnului trupului. pentru a le pune cândva într-o mişcare de rotaţie. După cum lumina soarelui pare unică şi de culoare albă. asemenea spiţelor unei roţi. Cauza rezidă evident în calitatea sistemului cerebral. Procesul este asemănător cu cel petrecut la un aspirator electric. vede. omul simte ceva nedefinit. care se îndreaptă către toate părţile corpului vital. cu toate că aceste fluide nu se văd. de pe fundul unui coş. de la lumea materiei fizice. după gradul său de evoluţie. fără oprire.are culoarea roz. auditivă. Fluidul vital lucrează asupra fiecărui organ dar cu preponderenţă asupra sistemului cerebrospinal. spiritul . Datorită acestor şase curenţi radiali se naşte prin inducţie un curent circular. mâini şi picioare. pe a cincea albastru şi pe a şasea violet. începând cu roşu şi sfârşind cu violet. Ceilalţi şase curenţi. care face legătura dintre perispirit şi sistemul cerebrospinal. Mergând într-o vizită şi stând lângă o persoană. aceste centre se mişcă foarte încet. de culori diferite. Curentul de materie vitală absorbit de centrul splenic se precipită perpendicular pe centrul discului. adică în sensul celor şase petale ale discului. prin organele de simţ. discul laringian 16 petale. sub formă de simboluri. de la spirit la spirit. în timpul nopţii. Discul de la baza coloanei vertebrale are 4 petale. cum puterea de recepţie a spiritului diferă. formând astfel şase curenţi tangenţiali. Pleacă indispus din acea vizită. Corpul vitaî se uzează îndeplinindu-şi rolul de organizator al vieţii şi activităţii tuturor organelor din trup. care trece o dată pe deasupra unei petale. Din cauza rotaţiei şi acumulării de fluid vital. curentul vital absorbit de centrul splenic se desface în şapte culori. fie de somn. De asemenea. în gradul de evoluţie al spiritului. asemenea unui trandafir. sunt transmise de perispirit sistemului cerebral. Aceste percepţii. treptat. Iată motivul pentru care unii oameni reţin perfect. când omul este atras de mirajul forţelor şi lucrurilor pământeşti. motiv pentru care trebuie. Orice percepţie vizuală. tactilă.retrăgându-se din trup. centrul de comandă al trupului. Sistemul cerebral bine alcătuit şi condus de corpul vital se bucură de o memorie excelentă. încărcând astfel cu mari cantităţi de fluid corpul vital. La început. Fluidul absorbit este îndreptat în interiorul corpului vital pentru a acţiona. dintre suflet şi trup. ceva ce-1 nemulţumeşte. mai ales a celor eterice. suferă o slăbire a calităţilor vitale. ale unor duhuri sau forme eterice. prin porii pielii şi extremităţile trapului . dar într-o bună măsură şi în calitatea corpului vital. dar în special în jurul centrelor vitale. pentru a le stimula. fie în stare de veghe.Corpul fizic al omului 25 deschidere din mijlocul său. iar cel din creştetul capului 190 de petale. se va face la unii foarte puternic. pentru a se imprima şi depune în miceliile celulelor sale. aceşti curenţi se difuzează în tot corpul vital. se înţelege că şi imprimarea imaginilor.animând sistemul nervos central şi periferic . olfactică şi gustativă din timpul zilei. Particulele sale venind în contact intim cu materia carnală. cortexul nu mai poate reda nimic conştiinţei de zi. iarăşi. eliminate. Cum sistemul cerebral diferă de la om la om. discul dintre sprâncene 96 de petale. deşi antrenat într-o discuţie interesantă. apucă fiecare pe câte una din cele şase petale ale centrului splenic. dacă omul va înfăptui cât mai mult bine în jurul său şi va împlini toate cerinţele morale. aude şi simte tot ce există în lumea eterică. de vise.înconjurat de perispirit sau suflet . astfel: pe o petală curge curentul vital roşu. iar la alţii atât de nebulos. încât la deşteptarea din somn. iar majoritatea nu-şi amintesc decât fragmente. de dimensiuni ultramicroscopice. ce împletesc beţele aşezate radial. prin cordonul fluidic care-1 leagă de corpul vital. care absoarbe aerul dintr-o încăpere şi-1 elimină în afară. Ajungând la destinaţia lor. Dar ştim că raza de lumină solară trecută printr-un cristal se descompune într-un spectru format dintr-o succesiune de şapte benzi colorate. absorbind şi ei direct din spaţiu fluidul corespunzător. trimise în acelaşi timp de perispirit pe cortex. imprimându-se în celulele sale nervoase asemenea imaginilor primite. tot astfel curentul vital este alb. dirijându-se în special către sistemul cerebrospinal. la alţii mai slab.

fotolii . în momentul când păşim pragul acestor localuri. zise de distracţie . Ei caută. ori o fabrică de coloranţi. în mod direct. entităţi inferioare cărora le plac aceste fluide mizerabile. din atmosferă.unde sufletele au fost zbuciumate de dorinţa câştigului ori de tristeţea pierderilor . din spaţiu. pomenindu-ne cu gânduri fără sens. cu fluide de calitate inferioară. adunăm. este la dispoziţia oricărui vieţuitor. este plină de fluide de pe treapta celor inferioare. ne transformăm în magneţi ce atrag fiinţe şi duhuri. conferinţă etc. Acum se va înţelege şi mai bine de ce. fluide benefice şi le aşezăm în jurai nostru.şi el prost influenţat . Aceste efluvii lucrează asupra trapului . Această învelitoare ne apără nu numai de o proastă influenţă.iar spiritul. generate de alte entităţi. în mod inconştient.este păstrător al fluidelor degajate de mulţimea care a frecventat sala respectivă. efluvii invizibile. Această influenţă nefericită asupra noastră are loc şi când călătorind în alte localităţi suntem nevoiţi să dormim într-un hotel. ne pomenim că gândim la acte reprobabile. Când ne oprim din cursul fără sfârşit al gândurilor şi analizăm ceea ce am gândit. Ea emană. cinematograf.ne încarcă cu fluide de calitate inferioară şi greu. căci un curent uriaş soseşte mereu la suprafaţa pământului din Sfera divină. foarte greu ne purificăm de ele. Nu este vizibilă. avem neapărat nevoie de învelişul protector amintit mai sus.teatru. ce străbat spaţiile în fiecare moment. tot astfel există oameni care deşi au la dispoziţie tot ce le trebuie. ateneu. Laboratorul tuturor creaţiilor.pereţi. o coajă strălucitoare şi protectoare. dar simte un efect negativ asupra sa. care învăluie şi pătrund corpul vital al celor din preajmă. a unei cârciumi. pline de vicii de tot felul. Iată înţelesul depresiunii sufleteşti. Corpul nostru vital va fi străbătut numai de fluide superioare pe care le aspiră pentru menirea sa. învelişul acesta ne mai apără şi de miliardele de unde-gânduri care străbat văzduhul în lung şi în lat. tot astfel fluidele aninate de fiinţa noastră se desprind târziu de pe noi şi din noi. graţie acestei învelitoare fiuidice superioare. Totuşi. saltelele. Dar. nevoile vieţii ne târăsc prin aceste localuri. entităţi spirituale lipsite de puterea de a imprima o anumită vibraţie materiei vitale absorbite. Cauza acestei nemulţumiri este fluidul vecinului său. a unui local de toleranţă. Ele nu sunt idei născute din spiritul nostru. stârnesc idei identice. de cele mai multe ori de calitate joasă. ori stăm în vecinătatea unei persoane nervoase. părul sau pielea noastră şi multă vreme nu scăpăm de ele. fără nici o legătură logică între ele. Câţi oameni au intrat în aceste săli! Câte suflete josnice. diferite gaze cu un miros neplăcut îmbibă hainele. Acea persoană. O. dar şi de furtul de vitalitate din partea celor săraci în ea ori a celor bolnavi. de câte ori întâlnim un om debil. o bucătărie. Prezenţa lor. După cum stând într-o tăbăcărie. lipsiţi de fluid vital. Corpul lor vital nu poate produce acea vibraţie care să stimuleze celulele trapului lor. şi care trecând prin trapul şi mentalul nostru. o conduită echivocă. şi dacă ar fi numai atât! Dar încărcaţi cu această materie eterică de calitate inferioară. Nu găseşte nici o explicaţie. sunt adevărate pompe aspiratoare. având o viaţă prea lumească. Dar după cum există indivizi care mănâncă din abundenţă. de câte ori intrăm în camera unui bolnav. Graţie învelişului fluidic protector putem fi feriţi de aceste unde-gânduri. într-un număr mai mare sau mai mic. mobilierul. valuri-valuri. fluidul magnetic. In acest scop. teatru. De acum. să absoarbă fluidul altor oameni. podele. căci miliardele de entităţi spirituale întrupate ca şi cele destrupate din jurul pământului generează necontenit gânduri care necurmat bat la poarta sufletului nostru. mental. în sus sau în jos. ne bombardează cu fluidele lor accentuându-ne otrăvirea. au stat pe scaunele acelea! Totul din acea sală . Atmosfera fluidică a sălilor de spectacol. contribuie şi mai mult la infectarea noastră. născute ca din senin în mintea noastră trupească. fără ca aceştia să-şi dea seama. dar asimilează prea puţin. şi de care e însetat prin natura sa. Asemenea oameni. la plăceri animalice.26 ■ Din tainele vieţii şi ale universului . formând o învelitoare luminoasă. ci sunt o consecinţă a ideilor venite de aiurea. ne scaldă cu fluidele lor.Prima carte întreabă ce o fi cu el. Trecerea prin faţa unui abator. nu o putem pipăi dar ea totuşi există. Camera. la combinaţii josnice. patul sunt îmbibate cu fluidele diferitelor persoane care au poposit prin ele. de la baza scării umanităţii. resimte această influenţă nenorocită. ca o urmare a activităţii sale proprii. ca şi o sobă. ne mirăm de unde ne-au venit în cap asemenea gânduri comune. deşi prin instrucţie suntem înţelegători. nu sunt capabili să absoarbă. şi mai ales să reţină. o concepţie de trai prea legată de bunurile pământului. nu vor mai pătrunde în corpul nostru vital fluidele de calitate inferioară. deşi din fire suntem serioşi. în cantităţi infinite. mai trist este că. Oamenii se încarcă între ei. Vitalitatea. în acest caz se recomandă ca cel puţin cât stăm în aceste locuri să ne creăm o învelitoare protectoare la exteriorul corpului fizic. ne oprim şi fără să ne gândim la altceva. . deşi prin educaţie suntem morali. Corpul lor perispiritual fiind de cea mai joasă calitate. şi să utilizeze fluidul vital absorbit. şederea prin sălile de jocuri .

se arată striată.instrumente admirabile ale unui spirit evoluat . are patru raze. numai prin apropierea celor două corpuri. trebuie să se plece în faţa faptelor. aproximativ în dreptul scobiturii pe care o formează gâtul cu sternul şi oasele claviculare se află centrul laringian. având o culoare roşie cu reflexe verzi. curenţii vitali ce ies prin porii trupului sunt perpendiculari pe suprafaţa acestuia. Dacă noi. prin gândul. şi când este în rotaţie. şi repausul inimii se află sub influenţa acestui centru. mai ales bolnavilor de nervi. în momentele de activitate. ei revarsă din belşugul lor de fluid magnetic asupra unui om suferind. se adaugă şi fluidul revărsat din spaţiu de anumite mari entităţi spirituale. care. bolnav fiind. nu înseamnă că ele nu există. dacă pornesc dintr-un corp viguros. sub un unghi oarecare. fără să simtă vreo durere. cu o judecată pusă în slujba analizării acestor fenomene. fără ca focul să le producă vreo arsură. Faptele le demonstrează. pot străbate prin flăcări. prin nopţi nedormite. Astfel se produc vindecări miraculoase. fluid vital din corpul vital al copilului. nu se simte şi ea totuşi există. a cănii creştere şi dezvoltare va fi lentă şi insuficientă. sau aura din jurul trupului său. la rândul său va însănătoşi trupul debilizat de boală. sub o culoare aurie. De asemenea. Persoanele dotate cu darul vederii spirituale văd. simţindu-se astfel mai dispus. Acest centru al iubirii trupeşti. în această operă sublimă de iubire. fiind văzut de lucizi în momentul când se află în activitate. în afară de aportul acestor persoane. faţă de suprafaţa trupului. spre problemele filosofice ale vieţii spirituale. sănătate. sau. al omului 27 Am spus că această pătură eterică protectoare nu se vede. oamenii. Iată de ce pădurile de brazi sunt dătătoare de sănătate. Fluidul medicilor spaţiali după ce a fost absorbit de omul vindecător este umanizat şi apoi se scurge prin mâinile şi ochii lui. Când însă radiaţiile fluidice sunt slabe. argintii. aceşti oameni au facultatea de a vindeca. de jur împrejurul omului. diastola. numite medici spaţiali. Activitatea intensă a centrului inimii este un indiciu că duhul acelui om este înclinat spre spiritualitate. de vindecare. perfect sănătos. Pulsaţiile. Nu e bine ca un om sănătos să doarmă în acelaşi pat cu un bolnav. liniile de expulzare . dar utilizarea lor este mai redusă decât la om. inconştient şi insezizabil. Aceste persoane influenţează pe cei cu care vin în contact. nu e bine ca un copil să doarmă în pat cu o persoană mai în vârstă deoarece corpul vital al celui bătrân va absorbi. se arată sub o culoare roşie-portocalie sau culoarea focului. în dreptul ombilicului se află pe suprafaţa corpului vital centrul ombilical. de către mediumi numiţi vindecători. ale urechilor şi prin vârful degetelor de la mână. microbii pătrund în trup mai ales prin căile respiratorii şi omul cade bolnav. ca acelea ale lunii pline pe luciul apei.având capacitatea să absoarbă cu putere cantităţi mari de fluid vital.ficatul şi pancreasul şi sistemul urinar sau excretor. prin orificiile nazale. Ştim deja că cel mai de jos centru de forţă vitală al corpului eteric este aşezat la baza măduvei spinării. cu glandele sale anexe . sau se pot culca pe jăratec. Prin voinţă. Al şaselea centru se află între sprâncene şi are o culoare albastră-violacee.Corpul fizic. . de forţă vitală. care prin puterea voinţei şi a imaginaţiei lor. şi omul. creându-şi această învelitoare protectoare. bradul şi araucaria au cele mai mari puteri de absorbţie şi eliminare. privirea sau atingerea lor. emanaţii fluidice mai intense prin ochi. producând armonie în corpul său vital. Radiaţiile fluidice puternice resping orice microb aflat în atmosfera din jurul corpului fizic. Mai jos de laringe.sunt aplecate. Ca probă a existenţei sale sunt demonstraţiile fachirilor indieni. căci fluidul său vital va fi absorbit cu toată puterea de cel bolnav. peste omul suferind. producând în ei o intensă atracţie şi simpatie. astfel încât sunt adevăraţi acumulatori magnetici. Dintre toate plantele. Există persoane cu un trup sănătos şi un corp vital în deplină activitate . La un om sănătos. Deasupra centrului ombilical se găseşte centrul inimii. sistola. Din această cauză ceaţa. El se arată sub o culoare albăstruie cu reflexe albe. Când omul este bolnav sau debil. nu suntem pregătiţi decât pentru lumea fizică. în acelaşi timp. în special sistemul digestiv. terestră. vederea lumii invizibile a spaţiilor. El animă partea inferioară a trupului. tot aşa cum muştele sunt îndepărtate de un ventilator. fără să putem înregistra fenomenele eterice.strimerii . sărac în fluid vital. obstacolul fiind mic. format din rinichi şi căile urinare. Maximul său de activitate conferă omului vederea eterică. ■ Plantele şi animalele absorb şi ele vitalitate. pot contribui la sănătatea şi vigoarea unui corp debil sau slăbit de boală. arătându-se lucizilor. prin muncă excesivă sau depresii sufleteşti. Oricât de uzate ar fi aceste radiaţii fluidice. se va însănătoşi. Fluidul revărsat de corpul sănătos va fi absorbit de cel debil.

Cel decis la un astfel de antrenament trebuie să aibă un corp sănătos şi o viaţă perfect morală. până la sistemul cerebral. şi de a avea deplina conştiinţă a percepţiilor vizuale şi auditive din lumea spaţiilor. ca un fir cald ce porneşte de jos în sus. încât el să cadă bolnav pentru multă vreme. dacă nu chiar moartea. în prealabil. micile perturbări sau imprudenţe nu mai au rezultatele dezastruoase amintite mai sus. procesul acestor fenomene şi să fie animaţi de un mare calm. ori poate fi absorbit de alţii. pentru ca dematerializându-le să realizeze din ele un om eteric. sunt sub dependenţa sau influenţa spiritului. dezorganizând sistemul cerebrospinal şi aducând. De aceea se cere ca. deplasări de obiecte sau ridicarea lor în spaţiu. dar mai ales asistenţii ignoranţi ai marilor taine ale vieţii. Urmarea nepriceperii mai este că acest curent. o turtire a fantomei. participanţii să cunoască. până la centrul din creştetul capului. el producând. podoabele. toate învelişurile. acest curent poate provoca o nenorocire. reuşim să punem în activitate centrul din dreptul bazei măduvei spinării. silindu-ne pe calea morală şi prin credinţă să grăbim ridicarea spiritului pe treptele evoluţiei. Persoanele cu adevărat cunoscătoare ale acestor mistere nu găsesc destule cuvinte să prevină pe cei care vor să facă asemenea exerciţii fără prezenţa şi sfaturile unui iniţiat. poate fi exercitată şi de către una sau mai multe entităţi spirituale. din literatura parapsihologică. pe care îl cedează cu uşurinţă. Acest proces precipitat are ca urmare suferinţa mediumului. o dată pus în rotaţie.uneori chiar şi fără voinţa ei . la apariţia primilor oameni pe pământ. şi chiar a spiritului operant. pentru ca. E mai bine să lăsăm curs evoluţiei fireşti. cel puţin în primele luni de antrenament. în paginile anterioare. numit fantomă. Dacă scopul lor se extinde pe o rază mai mare. Uneori această materializare este doar exterioară. cu siguranţă paralizia ori nebunia. zgârieturi. se poate produce un asemenea dezechilibra în corpul mediumului. printr-o viaţă curată şi prin exerciţii regulat repetate. Cu voinţă. După ce procesul materializării a avansat destul de mult şi s-a consolidat prin apariţii repetate. iar dacă greşeala asistenţei a fost nesocotită. entităţile spirituale absorb chiar gaze. Toate corpurile. adică entitatea spirituală face numai un înveliş material. în asemenea cazuri îşi asumă o mare răspundere entităţile spirituale operante. combinarea şi concentrarea fluidelor vitale. înfăţişarea lui exterioară fiind asemănătoare cu trăsăturile. omul simte o căldură. materializarea nu mai este doar exterioară. după ce o concentrează. Cel mai mic zgomot. în această materializare entitatea spirituală reproduce chiar veşmintele. să producă diferite fenomene de natură terestră. armura sau armele epocii în care a trăit. Astfel produc sunete ciocănituri. perfecţionarea instrumentelor sale. Entitatea spirituală care doreşte să se materializeze reface până la ultima . absoarbe fluid vital. după reîntoarcerea în trup. căci din binefăcător. şi din normal omul devine o brută.pentru a scrie un text oarecare. pe care îl trimite şerpuitor de-a lungul măduvei.28 Din tainele vieţii şi ale universului — Prima carte Al şaptelea centru. în ascensiunea acestui curent de foc. aşa cum a fost ea în una din vieţile sale pământeşti. de o sfântă credinţă şi să procedeze cu o desăvârşită metodă şi prudenţă. când o entitate spirituală doreşte să se arate în trup. Dar absorbţia fluidului vital. Oare cu ce scop fac ele această operaţie? Prin puterea lor spirituală absorb această materie eterică. reţinându-le perfect în mintea trupească. o poate apuca în jos. Dacă entităţile spirituale au o putere mare în mânuirea. cu chip de om. cea mai mică tulburare adusă mediumului. se fac experimente care reproduc acest proces. are o mulţime de raze şi se prezintă celor cu vederea spirituală sub o culoare albă strălucitoare. învecinată cu materia fizică a Pământului. am văzut că acest fluid vital poate fi corupt de unii oameni sau de mediul ambiant. cu un conţinut străin de cunoştinţele sale şi uneori chiar în limbi străine. învăţătura trasă din nefericirea celor imprudenţi sau nesocotiţi este să nu forţăm natura. lichide şi semisolide din trupul mediumului. Acest centru. Iată încă unul. în mod direct. până la cap. în tot lungul spatelui. ca şi cum s-ar dezumfla un balon. oameni spaţiali. cât mai apropiat de materia carnală. mărimea şi forma omului pe care îl reprezintă. cea mai mică distracţie a asistenţei sau tendinţa de a pune mâna pe materializare. pe lângă fluid magnetic. ci completă. O asemenea operaţie se numeşte materializare. spre organele genitale pe care le supraexcită. Când sub conducerea forţelor îngereşti participante la creaţie. până în pragul morţii sale. Am arătat că în afară de persoanele sărace în fluid vital. Varietatea şi numărul fenomenelor sufleteşti este foarte mare. asemenea soarelui. ca spirit. nefiind hotărât dirijat mental în sus. cel deasupra capului. spirite sau duhuri neîntrupate. există persoane bogate în fluid magnetic. care nu-şi mai poate înfrâna beţia simţului sexual. pot provoca o micşorare. Această materializare se poate compara cu un balon de cauciuc. Acest centru conferă fericitului care îl are în activitate capacitatea de a se îndepărta de trupul său. arzând ţesuturile. Se impune o participare liniştită şi conştientă cu toată atenţia şi precauţiile posibile. pot produce vorbire umană ori pot conduce mâna unei persoane numită medium . un monstru depravat.

Prin dragostea de a pune în evidenţă tainele Cerului. având toate facultăţile intelectuale din întruparea sa precedentă. de la asistenţi şi din spaţiu. în spaţiu. coboară în masa fluidelor inferioare. înconjurat de învelişurile sale perispirituale. mediumul doarme iar conştiinţa lui e suspendată.Corpul fizic al omului 29 celulă organismul fizic avut odinioară. Dacă puterile mediumului sunt insuficiente sau când entităţile spirituale doresc să-1 menajeze. trapul mediumului se reface. mai mult sau mai puţin. care fiind apoi umplut cu ipsos. Marile entităţi spirituale fac aceste operaţii sublime dintr-un ordin înalt. în primul rând. El urcă mereu pe scara ce duce la Lumina infinită a Fiinţei supreme. şi după cum în jurai unei lămpi electrice puternic luminoase se adună o mulţime de fluturi. dansa. cu această ocazie având loc cele mai înalte fenomene chimice. fizice şi biologice din tot universul. din dragoste şi respect pentru Adevăr. Acest om.sufocantă şi istovitoare pentru subtilitatea şi fineţea sa spirituală. când entitatea spirituală îşi dezbracă haina materializată şi se retrage. pe scurt. cu alte cuvinte se comportă ca un om născut din pântecele mamei sale pământeşti. ce se pierdea la cot într-o ceaţă fluidică.am spus şi repet . ele fac economie de materie şi energie. un asemenea om. .aici jos. Au fost cazuri când s-a constatat că după materializare. în mijlocul furtunilor vieţii omeneşti terestre. Legea sacrificiului are urmările ei strălucitoare. Scopul evidenţierii acestui mare adevăr este ca omul să ducă un trai firesc. pentru a nu greşi şi pentru a iubi tot ce a creat Tatăl ceresc din eternitate. chiar şi în cele pământeşti. cu fluidele lor. să fie ferit de boli. cu alte cuvinte. cu toate organele şi aparatele sale. O asemenea materializare se numeşte parţială. poate vorbi. mediumul dispărând în acest caz din văzul asistenţei. înaltele entităţi spirituale vor conlucra pentru ca viaţa lui să se scurgă mai lin. sufletul mediumului dobândeşte o deosebită luminozitate. în mijlocul asistenţei. fiind acoperit cu lumina şi puterea lor. tot astfel sacrificiul acceptat de acest spirit evoluat îl ridică pe o treaptă de evoluţie superioară. venit din Cer. oferind omenirii o probă a nemuririi spiritului şi a menirii sale în veşnicie. Mediumul suferă cu ocazia acestor strălucitoare probe ale existenţei şi nemuririi spiritului. Materia cu care se fac asemenea opere grandioase este împrumutată de la medium. cu trapul alcătuit conform spiritului său evoluat. Prin sacrificiul său. trupească. dar tocmai prin faptul că aduce un serviciu omenirii. deoarece spiritul său. se află în afară. De asemenea s-a văzut cum două mâini cântau la pian sau Ia o mandolină ce plutea în spaţiul odăii. ba chiar două-trei zile după aceea organismul îi este slăbit. mai ales sistemul nervos. Pentru ca cei care au văzut asemenea fenomene ale lumii spaţiale să nu susţină că sunt doar iluzii. precum şi adversitatea curenţilor gândurilor josnice şi a fluidelor otrăvite. reapărând treptat pe fotoliu. îi fac şederea în tot timpul operaţiei . în viaţa sa terestră. în aceeaşi cameră unde are loc această operaţie divină. văzându-se pe placa fotografică fiinţa materializată alături de mediumul adormit. Dar orice tentativă a celor care vor să profite de trapul inert al mediumului este zădărnicită de o puternică gardă de entităţi spirituale luminoase. dar cu ochii şi gândul îndreptaţi mereu spre Cer. dar mai ales în evoluţia sa spirituală. Sforţările sale de a produce această creaţie umană. fotoliul său rămânând gol. printre oameni . reproduce o mână. Suferinţa ei se datorează. se supune cu liberă voinţă şi dezinteresat. pentru a arăta omenirii că există un spirit şi că el este nemuritor. O dată operaţia terminată şi mai apoi consolidată prin repetări. corpul fizic al mediumului a pierdut din înălţime şi greutate. faptului că din sferele înalte ale Cerurilor. este suma tuturor ştiinţelor de acum şi din vecii vecilor. un om desăvârşit. cânta din voce sau la un instrument. Uneori această operaţie a necesitat dematerializarea membrelor sau chiar a trupului întreg. Aceasta este opera cea mai sublimă pe care şi-o poate imagina un om. aflată în jurai său. căutând să-i absoarbă fluidele superioare. aceste mâini şi-au lăsat amprenta în parafină caldă. Au fost materializări fotografiate. el atrage ^iubirea entităţilor spirituale superioare. ridica un scaun sau scria pe o foaie de hârtie cu un creion pus la îndemână. materializând doar mâna sau capul celui pe care vor să-1 reproducă.în timpul demonstraţiilor de materializare toţi asistenţii contribuie. pentru dovedirea Adevărului. La finele şedinţei. în virtutea legii iubirii aproapelui. urcă scara evoluţiei spirituale. S-au văzut cazuri când o mână materializată. Dar şi-a pus corpul fizic la dispoziţia semenilor săi trupeşti şi a luminilor cereşti. Dar mai presus de toţi suferă entitatea spirituală care produce fenomenul de materializare. mulţi aleargă în jurai său. In tot timpul acestor măreţe creaţii. Dar după cum mediumul se înalţă prin sacrificiul corpului şi al sufletului său. de influenţa fluidelor vătămătoare. se poate mişca. va fi ajutat în toate împrejurările. cu toate amprentele pielii şi ale venelor. El suferă. în afară de medium . El suferă în tot timpul şedinţei.

indispusă. • ţ i i Un rol deosebit a jucat corpul vital. dr.30 Din tainele vieţii şi ale universului — Prima carie Mintea omenească se va dezvolta pe parcursul secolelor prin subtilizarea materiei sistemului cerebrospinal. formă şi structură variabilă.se încarcă cu fluid magnetic. în anul 1911. albastra de Prusia sau galben de Cambodgia. punea în aceste vase o soluţie alcoolică de cianină.căci mai ales prin mână se scurge magnetismul . După developare se pune în evidenţă o zonă luminoasă în jurul sistemului testat.zonele respective nerăspunzând semnalului electric. De aceea se recomandă expunerea la aer şi soare a saltelelor şi schimbarea lenjeriei de pat când suntem găzduiţi la un hotel sau pensiune. au impregnat pereţii şi mobilierul acelui templu cu fluide de ordin superior. . tot magnetismul acumulat în el se va revărsa asupra noului purtător. stilou. într-o lucrare intitulată „The Human Atmosphere". iar la persoanele incompatibile . La persoanele sănătoase strimerii sunt luminoşi. pentru impunerea supremaţiei lor în stat. Ea era oarecum transparentă şi prezenta strimeri1 perpendiculari pe suprafaţa trapului. Kilner privea mai întâi câteva minute printr-o sticlă. toată gândirea lor. Ele par a fi în legătură cu sexul. influenţându-1 într-o asemenea măsură încât îi va imprima aceleaşi porniri sentimentale şi va fi străbătut de gânduri asemănătoare cu ale persoanei care a posedat iniţial acel obiect. se observă că strimerii se atrag. posedând anumite însuşiri. o lentilă sui-generis. apoi repede privea pacientul printr-o sticlă cu soluţie de culoare deschisă. Această absorbţie este cu atât mai puternică. Dacă dorea să aibă şi alte nuanţe colorate. care se imprimă pe o placă fotosensibilă. cu cât contactul a fost de mai lungă durată. iar persoanele intelectuale au în general o aură mai lată. prezintă curburi. care conţinea o soluţie de culoare închisă. în prealabil. cu starea morală şi mai ales cu voinţa pusă în acţiune. absoarbe magnetismul uman al persoanei respective. azi se practică electronografia. Prin această metodă un sistem viu este supus. Walter I. drepţi. Materia eterică a acestui corp. dr. Pe baza acestui adevăr. iar paralel cu perfecţionarea lui. pentru apărarea ţării contra altor neamuri. la o distanţă de 30 centimetri. a fost întrebuinţată mii de ani de către preoţii egipteni. Electronograma sistemelor vii diferă de a celor nevii prin faptul că este variabilă. Pe orice pune mâna omul . dreaptă sau aplecată.strimeri . cu o lăţime egală în jurai trapului dar mai lată în jurai capului. va avea vise urâte. de cea a unei femei. Toată simţirea. pe timpul domniei faraonilor. în acest fel se transmite sistemului un impuls electric ce determină un răspuns electro-magnetic. prin care privea pacientul. iertare. Pentru a urmări stare de sănătate a pacienţilor săi.inel. se îmbibă cu fluidele noastre. încât dacă fluidele noastre sunt de un ordin inferior. Dacă un anumit obiect . Kilner. spiritul omului dobândeşte tot mai multă înţelegere şi cunoaştere. Pe electronograma făcută la două persoane cu afinităţi şi compatibilităţi între ele. se explică şi influenţa asupra credincioşilor a tot ce există în biserică. Din toţi cei care au venit să se roage în lăcaşul Domnului au emanat gânduri de supunere. Pietrele preţioase şi apa se încarcă cel mai uşor şi cu mai mult magnetism. unui nimb. asemenea unei benzi. fiind împins spre perfecţiune de legea de neînlăturat a evoluţiei. pacientul era aşezat în dreptul unui ecran negru. De asemenea a observat în aură prezenţa unor raze colorate care apar şi dispar. arăta că printr-un anumit dispozitiv se poate vedea aura din jurai trapului omenesc. dr. sunt răspândiţi haotic. ceas. brăţară . După direcţia strimerilor. în special aura vitală. unui curent electric de intensitate mare. în felul acesta se explică acţiunea exercitată de talismane asupra purtătorilor ei. De asemenea se observă radiaţii . pentru vindecări. aplecaţi în jos şi cu pete întunecate . prin suferinţă. Orice obiect care vine în atingere cu o persoană. vedea în jurul său o ceaţă alburie de 10-20 centimetri.care au o luminozitate. Kilner a realizat din vase de sticlă subţiri şi turtite. Kilner ştia dacă pacientul său merge spre bine sau nu.se resping. iubire şi implorare a Divinităţii. de o altă persoană. o altă persoană culcându-se în acel pat va fi agitată. pentru un timp foarte scurt.este purtat. Ele vor exercita o influenţă atât de mare. care vor scălda pe cei ce vor mai veni în acea biserică. organizaţi armonios şi perpendicular pe întreaga suprafaţă a trupului. în Egipt. Privindu-1. De regulă. mai târziu. Patul în care dormim ani în şir. La persoanele bolnave strimerii au o luminozitate redusă. Dr. sau va suferi de insomnie. umplute cu diferite lichide colorate. smerenie. adăuga carmin. El a mai constatat că aura vitală a unui bărbat se deosebea în lărgime şi contur. prin experienţe repetate. unită cu actele şi ragă preotului. pedepsirea trădătorilor de ţară sau menţinerea formei de stat. 1 Pentru observarea şi fotografierea aurei eterice.

învăluind perispiritul. cu mâinile şi cu corpul. De aceea. când se arată în visele lor sau ca stări fantomale. iar ruperea sa înseamnă iarăşi moartea trupului. Iar pentru ca duhurile să se recunoască mai uşor între ele. Treptat.corpul eteric rămas în trap şi cel care. Cealaltă jumătate. va transmite cele întâmplate corpului vital luat de duh. duhul este însoţit de o parte din materia corpului său vital. organele genitale nu mai sunt realizate. pentru că se văd oameni. duhul să fie înştiinţat de tot ce se întâmplă cu trupul său. însoţeşte spiritul. Există cazuri rare. trapul ia alte înfăţişări şi dimensiuni. prin cordonul vital. se va transmite corpului vital rămas în trap. pentru a vedea şi asculta pe cel intervenit. se recunosc. duhul îşi poate crea mâna sau piciorul amputat.sub forma unui bătrân. duhul este legat de restul dublului rămas în corpul fizic printr-un/zr format din materia eterică a corpului vital. este numaidecât recunoscut de un duh liber . Numai forma feţei. şi paralel cu el. cu trupul lăsat să doarmă. în trapul său. haine confecţionate din acelaşi material. pe de altă parte^ cordonul fluidic nu se poate lungi atât de mult. dacă îi lipseşte vreuna din membre. în spaţiu. să dispună ce să facă trapul său. în ambele cazuri moartea se produce prin asfixiere. dar numai parţial.prin voinţa stăpânului sau a duhului. dublul mai poate lua forme diferite . De aceea. duhul stăpân evadează din trapul său. în sânul căruia se află central nervos care coordonează mişcările plămânilor şi ale inimii. dacă omul este cocoşat. Dar în afară de aceste schimbări paralele cu schimbările trupului.o entitate spirituală destrupată . asemănător cu trapul lăsat să doarmă acasă. Pentru a se evita această situaţie Tribunalul suprem chipului său uman. Dar entitatea spirituală nu îşi poate părăsi corpul vital. conducându-1 mai ^departe. întorc capul. După cum trapul uman creşte din copilărie până la maturitate. .deoarece. până la întoarcerea stăpânului. mişcă buzele ca şi orice om sau gesticulează cu mâinile. Ba este Ştampila permanentă . iar acesta. ca şi faţa sau mâna statuii. în momentul ieşirii. care va analiza şi decide dacă e cazul să se întoarcă acasă. trupul rămânând fără un diriguitor ar înceta să mai funcţioneze. Aşa de exemplu. Aşa de exemplu când vorbesc. întrucât duhul este legat de trap. marmură sau bronz. Când două duhuri umane întrupate. învelit în hainele sale perispirituale şi având la exterior o parte din dublul său vital cu chip de om. căci dacă l-ar lua complet. deoarece survine moartea trapului. întrucât duhul pluteşte prin spaţiu. graţie corpului vital purtat de spirit prin spaţiu. pentru ca prin intermediul lui să-şi menţină forma umană. Când un al treilea intră în vorbă. fără această ştampilă a corecţiei aplicată entităţii spirituale în viaţa sa terestră. Orice va simţi trapul. ca pe pământ. respiraţia şi inima oprindu-se brusc. în peregrinările sale nocturne. Când un duh întrupat iese în spaţiu. la fel ca oamenii întrupaţi. se întâlnesc noaptea în spaţiu. Sentimentul pudorii există într-un grad şi mai ridicat la duhuri. cu înaintarea în vârstă. după ce îşi repară materia uzată se întoarce în trup. atârnă de el un fir fluidic. ca orice om întrupat. ca şi orice alt duh.în ieşirile duhului . are o formă umană perfect conturată. spiritul ia cu el numai o parte din materia corpului vital. realizând comunicarea între două vase . tot aşa şi corpul vital sau dublul creşte în mărime. fac mişcări cu capul. Pentru a se face cunoscut oamenilor trupeşti. iar pe de alta. dintr-un fluid mai subtil. acest cordon fluidic are funcţia de a transmite informaţii de la trap la spirit şi de la spirit la trup. Dublul vital al omului bătrân. Prin intermediul perispiritului ştirea se va transmite la spirit. prezentându-se prin spaţiu complet. Prin urmare. înfăţişarea a duhului. pe de o parte. când duhul întrupat este chemat în faţa Tribunalului suprem. Noaptea. duhul trage după sine şi corpul vital. de care este legat prin perispirit. Rolul acestui cordon este ca forţa spirituală a duhului să se reverse asupra dublului rămas în trup. asemenea îmbrăcămintei care înveleşte trapul omului. pentru a-şi retrăi câteva ceasuri viaţa de duh. nu mai păşeşte cu ele. prin bulbul rahidian. asemănătoare. care intră în constituţia corpului planetar. duhul poate să-şi reducă această cocoaşă a dublului său şi astfel corpul vital să se prezinte cu o formă corectă. pentru a răspunde de o faptă comisă împotriva legilor divine. dar ea nu este atât de clar conturată ca la entitatea spirituală captivă sau întrupată. când călătoresc prin spaţiu. Procedeul este asemănător cu cel prin care sculptorul creează haine în jurul statuii sale. fără nici o diformitate. cât timp va fi întrupat. Aceste forme umane se deplasează. nu stă în putinţa duhului să-1 schimbe. dublul eteric îl însoţeşte mereu ca aspect şi mărime.Corpul fizic al omului ' JJ Am arătat că rolul corpului vital este să conducă angrenajul trupului. când trapul său se odihneşte. Numai picioarele nu şi le mai mişcă. Spiritul copilului iese din trap tot sub formă de copil. se arată prin spaţiu . La duhul liber această formă este efemeră. ori rămânând unde se află. De asemenea. îşi creează veşmintele cu care obişnuiesc să-şi îmbrace trapul. să-1 modifice. Duhurile libere de curând destrapate au de asemenea o formă umană. duhul îşi poate modela dublul vital până la a crea veşminte în jurai său. ' ■ Aşadar duhul întrupat se comportă în evadările lui nocturne prin spaţiu. fiind construită dintr-o altă materie.. iar pe de altă parte.

Or pentru acest scop aveau nevoie de un instrument ceresc. uşile şi ferestrele. era prizonierul corpului său fizic. Dar să vedem cum se desfăşoară actul morţii. căci se ştie că trapul. trapul moare. Din cercetările lor şi din revelaţiile cereşti. o forţă puternică şi totuşi nevăzută. la dreptaşul' său. Astfel. a corpului vital. secrete. îl doare dispariţia trapului său. pentru ca nimic să nu-i mai influenţeze şi să-i atragă spre lumea terestră.000 kilometri . neputându-se reîntrupa în altă ţară şi în sânul altor neamuri. într-o zonă inferioară. în acest caz. preoţii egipteni au reuşit să menţină statul lor. îngăduind trapului să dăinuiască mii de ani. li s-a revelat metoda de mumificare a trupului. după cum afirmă duhurile superioare actuale ale Pământului. Această operaţie este necesară pentru^că materia eterică a corpului vital este greoaie. îi e milă de el. tot aşa cum noi. O dată eliberat. pentru că a fost un instrument prin care s-a bucurat în viaţa lui trupească. Duhul. Duhul îşi ia toate precauţiile. devenind astfel o putere armată şi economică. Multe veacuri. trapul trăia mereu o viaţă vegetativă lentă şi invizibilă.Prima carte nu îl mai cheamă pe cel greşit la înălţimea considerabilă a sediului Său . De aici s-a născut ideea mumificării trapului. faraonii au fost mari iniţiaţi şi erau exponenţii lumeşti ai castei preoţeşti. duhul îşi ia forma sferică şi o porneşte la dram. cu familiile lor. înconjurat de perispiritul său. alţii susţin îngroparea trapului. există în lumea spaţiului două grupări cu păreri diferite: unii cer ca trapul lor să fie ars. duh liber. Despărţirea completă a perispiritului duhului de coipul său vital nu e o operaţie tocmai uşoară. Din a doua grupare de entităţi spirituale fac parte şi preoţii egipteni. influenţând pe cei de jos în sensul tradiţiei şi culturii egiptene. pentru a nu se furişa vreun hoţ în casă şi să ne surprindă în somn. Prin urmare era silit să plutească mereu în atmosfera fluidică a ţării sale. puterea statului egiptean era determinată de operaţiile magice ale preoţimii şi era susţinută din spaţiu de puternicele duhuri . pentru o asemenea operaţie entitatea spirituală are nevoie de ajutorai unui confrate. trăieşte încă o perioadă de vreme. Duhul superior nu vrea să mai aibă nici un raport cu fostul său trap şi ca să evite orice atracţie magnetică din partea trupului său. Prin urmare forma sa este identică cu cea pe care o va avea după ce . De aceea. ca nu cumva vreun alt duh să intre . în scopul urmărit.32 Din tainele vieţii şi ale universului . operaţie migăloasă. dublul vital se destramă. cu religia lor populară şi cu iniţierile lor ' Dreptaşul este entitatea spirituală de rang egal cu entitatea spirituală întrupată. Astfel entitatea spirituală era înlănţuită oarecum de coipul vital şi de trupul pe care îl animase. Acest dublu va dăinui atâta timp cât trupul va fi încă viu. şi nu îngropat. Chiar şi azi. După aceea. chiar după acrul morţii. prin celulele sale vii. iar duhurile pleacă să se întâlnească în spaţiu cu rudele. duhul îşi ocroteşte trupul şi dublul său. oamenii.în trupul şi dublul său şi să se facă stăpân pe el.în lipsa sa . dar trainică. iar spiritul vrea să fie cât mai uşor în călătoria sa. rămânând fără stăpân. încetul cu încetul. peste douăsprezece mii de ani. în acest scop. O dată cu sosirea nopţii trupurile adorm. duhul inferior mai vine pe la cimitir să-şi vadă trapul care se distrage zi de zi. iese din trup trăgând după sine dublul vital. a cărui materie să poată fi întrebuinţată în îndeplinirea unor scopuri. celulă cu celulă. au aflat că acest instrument poate fi materia eterică a dublului eteric. în acest scop roagă pe un prieten spaţial să-i supravegheze de aproape trapul şi să-1 ferească de orice duh. care ar căuta să intre în el. asemenea aburilor dintr-un vas cu apă fiartă sau dintr-o pâine scoasă din cuptor.ci instituie un tribunal ad-hoc. Entităţile spirituale care au depăşit un anumit grad de evoluţie îşi pot părăsi complet corpul vital. După părăsirea vieţii terestre. dublul vital este părăsit şi el. Prin această operaţie. doreşte ca acesta să fie ars.îşi va părăsi definitiv trapul. Liber devenea duhul şi totuşi era într-un fel subjugat celor două corpuri lăsate jos.prin actul morţii . legat de trapul ce nu murea definitiv. şi de regulă face apel la duhul aflat mai tot timpul pe lângă el. care prin conservarea trupului şi deci prin păstrarea corpului vital s-au străduit să-şi impună dominaţia asupra poporului. iar paralel cu el. prietenii şi cunoscuţii. dacă au de făcut călătorii mai lungi. îl plânge. pe care o ocroteşte pe tot parcursul vieţii sale terestre. trăia şi dublul vital. Ieşirea corpului vital care-şi urmează duhul se face prin toţi porii trapului.foştii preoţi şi faraoni. continuând convorbirile întrerupte în timpul zilei. înaintea căruia apare pârâtul.300. iar materia lui se risipeşte în spaţiu. înainte de culcare avem grijă să încuiem poarta. Aşadar. o dată cu aceasta risipindu-se şi corpul vital. pentru ca religia lor să dăinuiască peste veacuri şi ţara lor să fie populată mereu de duhuri aparţinătoare grupului lor. prin el persistând şi dublul său vital. lângă angrenajul sau trupul pe care 1-a condus până acum. cu a cărui materie eterică să lucreze în mod ocult. . ca să persiste cât mai mult dublul vital.

Foarte rar se mai descoperă câte un trup care se usucă şi pare că se mumifică de la sine. 1 „Moartea îşi va întinde aripile sale asupra celui ce va tulbura liniştea marelui faraon" . pentru a fura podoabele. Multe duhuri a căror trupuri au fost mumificate au plecat de pe planeta noastră şi cu toată ştiinţa preoţilor de a menţine necurmat trupul viu. ce făcându-se vinovate de mari greşeli au fost părăsite de marele stol al duhurilor albe. analizarea gândurilor sosite din toate păiţile universului. o alterare. viaţa sau moartea. în atmosfera fluidică a Pământului. duhul nu se ocupă de administrarea şi bunul mers al trupului. sunt împotriva arderii trupului. de pe planeta de unde veniseră pentru a se întrupa la şcoala Pământ. cu proprietăţi oculte. rămâne viu şi dublul vital. aceste duhuri se supun injoncţiunilor conducătorilor grupului spiritual din care fac parte.materia dublului vital uman este formată dintr-o materie eterică. se făceau conjuraţii teribile şi se scria un blestem. o dată cu părăsirea planetei noastre de către marile şi strălucitele duhuri care au inaugurat această practică. La înmormântarea acestor oameni de elită. Doamne! Câte taine există în universul Tău! Câte fenomene nevăzute se petrec în jurai nostru. Entităţile spirituale întrupate în Egipt posedau cunoştinţele îmbălsămării. fără ştirea duhului. plătind cu viaţa încălcarea blestemului1. Sarcofagul era aşezat. O fac în ideea ca dublul lor vital să persiste sute de ani. în aceşti mii de ani. Pe scurt . a disparat interesul pentru crearea mumiilor. Noaptea. Pericolul profanării. alte idei animă acum umanitatea duhuală a Pământului şi de aceea nu se mai recurge la această operaţie.Corpul fizic al omului JJ Duhurile superioare. în general. îngrozit de ideea de a-1 atinge. acesta având preocupări de ordin superior. Azi. şi anume. Toată această operă o exercită dublul vital. dar tot prin ea se pedepseşte ori se supune ordinii stabilite orice duh răzvrătit. Toţi cei atinşi de dublul vital al mumiei faraonului. încât graţie jurământului legat de existenţa lor. pus în sarcofag. când le sunt profanate mumiile. erau cunoscute de poporal egiptean. ca şi cultul mozaic. ale celor iniţiaţi. . După cum automobilul este condus şi întreţinut de un mecanic. palpită. Numai străinii. sau supun cu ele duhurile recalcitrante. conduceau din spaţiu viaţa terestră şi spirituală a poporului egiptean. în secret. coipul vital se îngrijeşte de bunul mers al trupului. Trapul se poate asemăna cu un automobil. forţe cereşti care prin intermediul dublului vital vindecă pe cei cărora legea o îngăduie. care trăieşte. omenirea le va cunoaşte odată pe toate! Amin. Aici e opera Cerului. în realitate este încă un corp viu şi datorită vieţii sale. de care nu avem nici o idee! Căldura sau frigul. Din cele expuse se vede că. risipindu-se şi dublul său vital. Fie Numele Domnului binecuvântat. nebănuite de lumea trupească. prin preoţii ei. în timpul somnului trapului lor. Prin această materie eterică se pot face vindecări. în cripte săpate în inima munţilor sau în locuri neştiute decât de marii preoţi. şi în special venirea în contact cu dublul vital al mumiei. prin intervenţia unor anumite duhuri spaţiale. lumina sau întunericul. acesta a suferit. produc efectul jurământului. respiră şi îşi primeneşte mereu materia. îmbălsămările de azi nu pot păstra trupul mii de ani. ele fiind slabe imitaţii ale îmbălsămărilor egiptene. Unul e viu prin altul şi duhul e captiv amândurora. o sabie cu două tăişuri. De atunci au trecut mii de ani. Ea este un instrument ceresc. au o asemenea forţă în ele. prin acţiunea lor fluidică. sunt efectul unor forte ce sălăşluiesc în lumea invizibilă a spaţiului. considerate de om miraculoase. care a dus o viaţă de sfânt. mişcarea sau gândirea şi multe altele. câteva entităţi spirituale. provocând moartea a şapte persoane. devastau mormintele. Din grupul lor au mai rămas. mumificând trapul omului cuminte. numai tâlharii altor neamuri. care a plecat. necunoscând sau nesocotind forţa acestui blestem şi a dublului vital al mumiei. au fost otrăviţi fluidic. iar cu materia sa fac anumite vindecări. iar pe de altă parte. Biserica creştină. Cât de neştiutori suntem. s-au pierdut. Prin urmare conducerea funcţiilor fiziologice se face numai de către dublul vital. Cunoştinţele marilor preoţi egipteni.blestemul conjuraţiei scrise pe sarcofagul lui Tutankamon. ' Dublul vital al entităţilor spirituale care încă n-au plecat. ale mumificării. Legea e lege. însă această înaltă medicină cerească nu este cunoscută decât de marile forţe albe ale Pământului. al cărui proprietar şi animator este entitatea spirituală. prin rabinii săi. deşi mumia în aparenţă pare a fi un corp mort. Aşa s-a întâmplat în cazul dezgropării mumiei faraonului Tutankamon. referitoare la mumificare.

Duhurile inferioare. printre multe altele. sau planetar. care animă corpurile de pe suprafaţa pământului. Dar de unde să-şi procure învelişul fluidic al planetei pe care ar dori să peregrineze. Vibraţia puternică a materiei terestriene îi dă însuşirea de a străbate prin fluidul vital şi prin aerul. spiritul omului. apropiindu-ne de periferia atmosferei sale fluidice. acest înveliş fluidic al spiritului. vegetal. Iată motivul. Energia născută din vibraţia materiei planetare este cu mult mai mare decât cea produsă de particulele vitale. străbat prin case. corpul planetar se află în profunzimea corpului vital. materia terestriană este mai fină. . reprezentate prin culorile şi nuanţele adecvate. ea fiind cu desăvârşire deosebită de eterul. care nu-şi dă seama că este posedat. animal sau uman de pe suprafaţa planetei. să vedem rolul îndeplinit în fiinţa noastră de acest corp fluidic. motiv pentru care este din ce în ce mai vie şi mai luminoasă. şi nici lor nu le este îngăduit să părăsească atmosfera fluidică a planetei decât pentru îndeplinirea unor misiuni. fără ca ele să simtă ceva şi fără ca noi să ştim de ele. are o lungime de undă mai mică şi o frecvenţă vibratorie mai mare. până la albul cel mai strălucitor. de parcă ele nici nu ar exista. după cum şi învelişul fluidic planetar al globului este şi el de diferite calităţi.34 Corpul planetar sau terestrian al omului Al treilea corp al omului este corpul terestrian1. şi apoi să îmbrace o haină planetară formată din fluidele planetei respective. Superioritatea materiei planetare faţă de cea vitală. este corpul fluidic planetar ce înconjoară şi pătrunde orice corp mineral. corpul planetar. după destrupare. Ea nu se poate îndepărta de zona fluidică a Pământului. şi un intrus care constituie ceea ce se numeşte un posedant. fără un vehicol format dintr-o materie asemănătoare mediului astral respectiv. a învelişului carnal. entitatea spirituală neputând peregrina pe un astru. Astfel se explică faptul că materia fizică este pătrunsă de materia terestriană. poate vagabonda de la un corp ceresc la altul. într-adevăr. devenind liber prin actul numit moarte. Denumirea de astral nu este potrivită. copaci. Aceste entităţi se numesc îngeri terestrieni. pentru a se duce de exemplu în Jupiter sau Neptun.în deplasările lor terestre . denumirea sa corectă fiind cea de corp terestrian sau corp planetar. de globul terestru. pentru simplul fapt că este purtătorul sau vehicolul dorinţelor. pentru care o entitate spirituală terestră nu poate călători pe altă planetă. din nefericire. vechii ocultişti îşi închipuiau că după părăsirea trupului. prin toate corpurile fizice. constă în intensitatea şi puterea mai mare de vibraţie a particulelor ce o compun. în acelaşi trup şi corp vital vieţuiesc două entităţi spirituale .al treilea înveliş al scânteii divine este un corp fluidic. Fiecare entitate spirituală îmbracă un corp planetar format din materia fluidică planetară corespunzătoare sferei unde îşi are reşedinţa. ferestre. ea fiind nevoită să dezbrace mai întâi haina fluidică terestriană. Având în vedere că astrele înoată într-un ocean specific de materie fluidică. de atmosfera fluidică a celorlalte planete din sistemul nostru. munţi. şi că entităţile spirituale.prin ziduri. denumit de unii ocultişti corp astral. învelişul terestrian al omului este de diferite calităţi. decât în spaţiile fluidice ale planetei noastre. învelite la exteriorul perispiritului cu haina terestriană. asemenea evadări fiind îngrădite de legi inflexibile şi de condiţii îndeplinite doar de entităţile spirituale conducătoare ale evoluţiei Pământului. Ceea ce . în mic. şi chiar dacă ar exista.stăpânul. printre planete şi stele. După ce am stabilit acest adevăr. căci aici pe Pământ nu-1 găseşte.aşezat şi mai adânc în masa fluidică a perispiritului.este atmosfera terestriană a globului nostru. După poziţia sa. Uneori aceste entităţi spirituale inferioare pătrund în corpul fizic al omului şi. ce înveleşte orice corp de pe suprafaţa pământului. Acest vehicol corespunde învelişului fluidic al planetei noastre. întrucât dă naştere la confuzii sau interpretări greşite. bântuind cu miliardele suprafaţa pământului. au denumit corp astral. 1 Acest corp este cunoscut şi sub numele de corpul dorinţei. fiind intermediar între corpul vital şi corpul solar . au posibilitatea de a pătrunde . Materia ce formează învelişul fluidic general al pământului este cu mult mai fină decât materia fluidică vitală.000 kilometri. Entitatea spirituală venită la şcoala lungă a planetei Pământ nu se poate mişca. Pe măsură ce ne îndepărtăm de pământ. nu ştie cum să şi-1 însuşească. Grosimea atmosferei fluidice proprie globului nostru terestru este de aproximativ 700. Pe scurt . format din materia ce înveleşte planeta unde duhul îşi face şcoala evolutivă.în mare . uşi. lichidele şi solidele pământului.

un scaun. calmul sau iritarea. fulgerător. Cu timpul. în funcţie de gradul lor de evoluţie. Aura corpului planetar este într-o continuă vibraţie. rând pe rând. partea planetară corespunzătoare acestei ramuri persistă multă vreme. starea de sănătate a omului şi starea sa sufletească: dorinţele. Dacă un om şi-a pierdut un picior sau o mână. or prin faptul că trăieşte şi funcţionează. Aşadar. Dacă între prismă şi ecranul pe care s-au proiectat cele şapte culori ale spectrului solar se interpune membrul planetar corespunzător celui trupesc amputat. bun şi corect şi-a părăsit trupul. Cu alte cuvinte. globul nostru. asemenea aurei vitale.vrea să coboare pe suprafaţa pământului. sentimentele şi gândurile sale. De asemenea. şi în anumite care nu-1 mai are. cu cât omul va fi mai corect în viaţă. sau puţin evoluate. reproducând oarecum. precum şi toate corpurile de la suprafaţa pământului. s-a făcut următoarea experienţă. ca să aibă posibilitatea de a se menţine aici jos unde predomină mediul fluidic roşu. nutritivă şi asimilabilă. trebuie să se învelească. proaspătă. câlld aerai este foarte Umed sau încărcat cu multă electricitate. mai subţiri sau mai groase. şi foarte rar cu cele albe. persistent în momentul experienţei. Corpul planetar este organizat pentru îndeplinirea misiunii sale. sau atmosfera fluidică a soarelui nostru. La fel se petrece şi cu ramurile unui copac. şi dacă gradul său evolutiv este de spirit alb. S-a trecut o rază luminoasă printr-o prismă obţinându-se astfel un spectru solar. Prin urmare. duhul unui om pios. învelit numai cu fluidele albe corespunzătoare gradului său evolutiv. în care înoată toate planetele. mai pios. ci fiecare corp viu de pe suprafaţa pământului. va dezbrăca. materia din care e compusă se uzează. printre planetele sistemului nostru se află materia solară. adică diferitele lui particule sunt ordonate. şi ca atare trebuie eliminată şi înlocuită cu alta. acest membru fluidic se resoarbe. fluidele planetare roşii şi albastre. Dacă. de jur împrejur. Aceasta se întâmplă pentru că ceva a împiedicat trecerea razelor colorate spre ecran. cele mai fine.Corpul planetar sau terestrian al omului 5j Dincolo de materia fluidică terestriană ce acoperă ca un înveliş general. după cum spiritul acelui om este mai mult sau mai puţin evoluat. el este viu. se corupe. strălucirea sa este atât de puternică . cuminţenia sau ticăloşia sa etc. înconjoară trupul omului. cu vibraţii adecvate. în funcţie de condiţiile meteorologice. Materia terestriană este împărţită în trei zone mari: albă la periferie. arătându-se la exteriorul trupului nostru sub forma unei aure.cu toate că este învelită în materie planetară inferioară . se constată că nu se mai formează pe ecran nici un spectru. materia astrală a unui obiect din jurai nostru o oală. având o haină planetară formată din fluidul terestrian alb . şi are înfăţişarea unui ou cu vârful în jos. mai moral. Aura planetară. albastră la mijloc şi roşie la suprafaţa pământului. Dacă tăiem o creangă. conturai trapului său. predominând materia terestriană roşie. cu toate materiile fluidice terestriene de culoare albastră şi roşie. toate corpurile au în jurul lor şi o aură planetară. Această materie planetară nu o deţine numai omul. Materia terestriană pătrunde prin corpul vital şi trup. în afară de aura vitală. simte o durere la piciorul pe . suferind variaţii de la moment la moment. la suprafaţa pământului întâlnim toate categoriile de materii terestriene. mai intelectual . In acest scop corpul planetar exercită o dilatare şi o contractare asemănătoare cu cea a corpului vital. deci o mărire şi zile. materia care-1 formează retrăgându-se treptat în restul corpului planetar. Zonele exterioare. inferioară celei albe din care este alcătuit subtilul său corp planetar. penetrează pe cele mijlocii şi inferioare. care dirijează şi comandă celor de sub ele. Când o asemenea entitate spirituală coboară pe suprafaţa pământului. îi procură o suferinţă spirituală de nedescris.cu reşedinţa în zonele periferice ale atmosferei fluidice terestre. Dacă o entitate spirituală albă . Această materie roşie. Zonele mijlocii penetrează pe cele inferioare. aşezate în anumite dispoziţii şi direcţii.încât este văzută de omul trupesc. o statuetă .se divide în tot atâta bucăţi în câte s-a rapt obiectul. Din această cauză comunicările omului cu fraţii din spaţiu se stabilesc de regulă cu entităţi spirituale inferioare. din cauza atracţiei magnetice foarte puternice dintre particulele materiei planetare. rămânând în sfera sa. Grosimea ei poate atinge 40-50 de centimetri şi va fi cu atât mai întinsă şi mai luminoasă.cu alte cuvinte. membrul fluidic planetar persistă multă vreme. cu o oarecare misiune sau pentru a comunica cu anumite entităţi spirituale întrupate. ceva mai redusă fiind cea albastră şi cu totul infimă cea albă. mai întunecate sau mai luminoase. bineînţeles formată dintr-o materie planetară de o calitate cu mult inferioară celei din care este format corpul planetar uman. într-o formă cu mult mai vagă. Iată motivul pentru care coborârea pe suprafaţa pământului a entităţilor spirituale superioare este un mare sacrificiu. Pentru punerea în evidenţă a acestui fapt. o entitate spirituală cu o mare vechime şi o mai lungă şcoală evolutivă. îmbrăcate cu învelişurile lor planetare de calităţi diferite. şi acel ceva este membrul fluidic planetar. prin actul morţii. el va părăsi şi corpul vital.

se arată în exterior. când se contractă. pentru că fiecare individ are un coip planetar deosebit. Asemenea trupului şi corpului vital. păduri sau în largul mărilor. Ştiinţa pozitivă de azi. Dacă punem -în faţa unui clarvăzător. El se schimbă în tonalităţi de culori şi vibraţii. care se propagă în spaţiu pe mari distanţe.) locuri unde influenţele nefericite ale omenirii în frământare sunt mai reduse. răzbunării. Coipul planetar este o icoană fidelă a sentimentelor. Rozul deschis. uitând că totul va rămâne aici. materie planetară din mediul înconjurător. care pier odată cu schimbarea stării sufleteşti.al cănii suflet a ieşit din trap . persistând pe parcursul unei vieţi terestre. roşu aprins denotă mânia de care e cuprins un om. munţi.nobleţea sau ticăloşia fiinţei noastre . fără să ştie cauza noii sale stări. unde vibratorii egale. Intrând într-o casă unde e tristeţe. la ţară. absorbind la fiecare pulsaţie a sa. Cât de departe sunt de adevăr oamenii de ştiinţă! Va sosi timpul când se vor convinge că această afirmaţie a fost greşită. căutând să se îndepărteze de acel focar de vibraţii. absoarbe materie nouă. Spaţiile sunt îmbâcsite de un păienjeniş de idei şi sentimente propagate în diferite direcţii. al uciderii. Fiecare calitate sau defect al sufletului nostru . predată în facultăţi şi academii. fără a se deranja unele pe altele. care contribuie prin defectul său la întârzierea evoluţiei omenirii. îi provoacă o armonizare a vibraţiilor învelişului său spiritual. al furtului. când va sosi momentul cel mare. iar acesta se va simţi mai liniştit. ritmice şi ordonate. j t Omul preocupat de gândul. are corpul planetar într-o continuă furtună. impresiilor. Galbenul denotă pe omul ce posedă o inteligenţă superioară. după stările noastre sufleteşti.pe care îl irită toţi şi toate. sate. vibraţiile planetare plecate din fiinţa acestor persoane dispun pe orice om. portocaliu indică un om orgolios. Culorile corespunzătoare sentimentelor şi pasiunilor omeneşti. i se poate pune la nas un flacon cu amoniac sau . Intrând într-un cerc vesel. este centrul de transformare în senzaţii al impresiilor din lumea exterioară. vicioasă sau cuminte . de mare bucurie. Numai stările sufleteşti ocazionale .poate fi înţepată. Când se dilată. pe cale selectivă. Potrivit naturii sale. Funcţiile corpului planetar Oorpul planetar îndeplineşte în om următoarele funcţii: 1. au un caracter permanent. conform gradului evolutiv al spiritului său. roşu închis arată că acel om e un senzual desfrânat. corpul planetar absoarbe. arată iubirea sub toate formele ei. vibraţiile ei propagându-se departe de autorul lor. 2. a unui om care a dobândit vederea spirituală. iritarea de moment . Un asemenea om plin de venin este un criminal anonim. răspândeşte în jurul său' unde neregulate. o persoană . căci prin ajutorul lui. 3. O persoană adormită prin fluid magnetic sau printr-un anestezic . ura este cea mai puternică. Cenuşiu deschis arată frica. fiind legate de gradul de evoluţie al entităţii spirituale. aceste unde dezarmonizează tot ce întâlnesc în cale. Ele sunt mai bogate în marile aglomeraţii omeneşti şi mai puţine în regiunile îndepărtate. lovind şi zdruncinând corpul planetar al altora. omul frământat de invidie şi pasiuni josnice. având un corp planetar. S-ar părea că toţi oamenii. Prin vibraţiile lor. Astfel. absorb din atmosfera fluidică a pământului aceeaşi materie. este puntea de legătură între corpul vital şi restul perispiritului. Violetul arată pe omul spiritualizat. simţindu-se atras şi reţinut cât mai mult lângă această sursă de vibraţii binefăcătoare. Unor asemenea oameni li s^ recomandă un mediu liniştit. sub formă de unde. Dintre toate defectele omului. entitatea spirituală întrupată sau destrupată se poate deplasa prin spaţiile planetei noastre.. în aura noastră planetară. crede şi afirmă că procesul elaborării senzaţiilor are loc în sistemul cerebral uman. ce nu-şi găseşte liniştea. serveşte de vehicol. departe de vâltoarea lumii. Din acest motiv naturilor suprasensibile li se recomandă călătorii pe mări. i se poate tăia un organ. cu intensităţi şi amplitudini diferite. calmă sau iritată. care îl copleşesc. Stările sufleteşti superioare generează vibraţii armonioase. omul se simte de la o vreme cuprins de o mâhnire ce-i face rău. Un om nervos.mediumul lucid ne va indica anumite culori şi vibraţii în undele aurei din jurul corpului şi în special în cea care înconjoară capul persoanei examinate. de furnicarul marilor centre urbane. Nu se întâmplă aşa. pe avarul al cărui gând e îndreptat numai la bani. asemenea rozelor. corpul planetar se hrăneşte şi este într-o continuă primenire. sau mai pe scurt. şederea la munte sau în localităţi izolate.36 Din tainele vieţii şi ale universului . senzaţiilor şi dorinţelor noastre. plâns şi jale. Dacă întâlnesc în calea lor un om.Prima carte o micşorare a volumului său. Toate la vremea lor. între suflet şi corpul fizic. prin anumite culori.se arată prin culori corespunzătoare lor. numai acea calitate de fluid planetar din care se compune el însuşi. roşu brun dezvăluie pe omul zgârcit. veselia.veselă sau tristă. mai mulţumit.durerea. o elimină pe cea uzată. mândru de fiinţa sa. dezordonate.

unirea sexuală etc. prin toate bunurile şi plăcerile pe care acesta ni le procură. cu înţelegere şi voinţă .Corpul planetar sau terestrian al omului 37 introduce în gură chinină. Impresiile venite din afară . îi provoacă tristeţe. el iubeşte până la sacrificiu. tradusă omului trupesc sub formă de foame sau sete. Sensibilitatea şi reflexele corpului planetar al mineralelor vor fi foarte reduse.sunt transmise corpului planetar. In ultimul timp. Oricare ar fi gradul de evoluţie al unei materii . s-a constatat că el vede. Moartea stăpânului o plânge cu lacrimi. nu simte absolut nimic. se numeşte dorinţă.mineral. Dar oricât de fină ar fi materia planetară. vegetal. a tot ceea ce satisface gura. Având particulele sale într-o continuă activitate. Dacă s-a aşezat un ziar într-un punct indicat de un lucid. numite emoţii. Astfel. aflat în afara trupului. adevărate fiinţe. lăcomia şi multe alte vicii. începând cu mineralele şi sfârşind cu omul. Orice corp sau instrument al spiritului. sufletul unei persoane a fost scos din trapul său şi dus la câţiva metri. Evident că în fiecare îşi are rolul şi gradul său funcţional. pentru orice spirit. să mă întorc la corpul nostru planetar. . potrivit gradului său evolutiv. atunci de ce impresia exterioară nu se transformă în senzaţie? Răspunsul vine de la sine. solar.după ce au fost înregistrate de organele de simţ .până la gânditorul central. prin îndeplinirea funcţiilor sale. care îl împinge la satisfacerea simţurilor şi a pasiunilor josnice.poate înregistra impresiile mediului înconjurător prin oricare parte a sa. avariţia. Senzaţia se produce în coipul planetar. Materia solidă. corpul nostru terestrian . sufletul său din cauza curentului magnetic al magnetizatorului suferă o separare de corpul său fizic. e De aici tragem concluzia că vehicolul planetar este un instrument general pe planeta noastră. şi aşa mai departe. Din această cauză. acesta este purul adevăr. nefiind sesizate de organele noastre de simţ. ce are o viaţă proprie.ea are sensibilitate. dar şi urăşte până la moarte. această chemare a corpului nostru planetar. de respiraţie. ea simte o atracţie exercitată de surorile sale inferioare materia gazoasă. pentru că e vie. Am arătat că învelişul planetar se află în toate corpurile de pe globul nostru. Atunci când. fiind format din materie vie . corpului planetar i s-a mai dat. pentru a se transforma în materie planetară de un grad superior. Iată o probă. ura.al entităţilor spirituale întrupate . se naşte în el o stare particulară de necesitate. şi în interiorul căruia senzaţiile înregistrate sunt transformate în stări particulare. duse mai departe la scânteia divină.cu sensibilitate. numele de suflet-animal. şi totuşi. Câinele are manifestări asemănătoare cu ale omului. Dar ceea ce e mai curios este faptul că el citeşte chiar dacă îi punem ziarul la ceafă. sub formă de vibraţii. în momentul experienţei. lichidă şi gazoasă a pământului nostru are destinul să evolueze. ţipă şi fuge când este lovit. In corpul planetar sunt transformate în senzaţii de durere sau plăcere. corpul planetar. prin intermediul corpului vital. entitatea spirituală reală şi veşnică a tuturor fiinţelor. iar trapul său aşezat pe fotoliu spunea cele scrise în ziar. gelos pe un alt câine. când vede că e mângâiat sau i se dă mai multă atenţie. corp aflat în imediata vecinătate a spiritului. Gratie corpului său planetar. experienţele au fost duse şi mai departe. se poate considera ca fiind un coip viu. corpul nostru planetar sărăceşte în materia sa constitutivă. Din această cauză. El fiind bruta din om. Punem acum un ziar în faţa ochilor celui adormit. planetar. Apariţia stăpânului său îi produce o mare bucurie. de către unii ocultişti. lichidă şi solidă a globului. Această aspiraţie. infinit de mici. scânteia divină. Sistemul său nervos cental şi periferic este la locul său. căzând într-o profundă depresie sufletească. Ele sunt ceva mai accentuate la plante şi se arată cu o notă destul de puternică la animale. care ia cunoştinţă şi decide. Cu alte cuvinte. mental . un câine simte durere. Coipul planetar este sediul unde se naşte şi se fixează mândria. El ne leagă puternic de pământ. Se citează numeroase cazuri când o persoană a citit cu vârful degetelor de la mână sau picior. Se adoarme magnetic un om. pe care stă piciorul nostru. denotând o anumită sensibilitate şi chiar tendinţa de reflex. a tot ceea ce produce senzaţii . punct corespunzător locului unde se afla sufletul celui magnetizat. Spiritul ia cunoştinţă prin proprietăţile corpului intelectului. el citeşte ziarul.este sediul dorinţelor omeneşti. în conformitate cu treapta de evoluţie a sistemului respectiv. E greu de cuprins ideea că o materie este considerată vie prin ea însăşi. animal sau uman. cu pleoapele lăsate. de unde sunt transmise din corp în corp vital. Dar.o conştiinţă şi o voinţă a sa particulară. şi în plus că are capacitatea să exprime o voinţă şi să aprecieze ceea ce-i convine şi ceea ce-i dăunează. în special al celui din jurul nervilor.căci şi materia este supusă legii evoluţiei . de orice fel şi grad ar fi el . fiind formată din particule vii. el se comportă ca şi cum ar fi oarecum liber în spaţiu. Aşadar impresiile lumii fizice sunt percepute de organele de simţ ale trapului. înţelegere şi voinţă. iar lipsa mai îndelungată a acestuia. şi prin extensie . E lacom. şi cu toate acestea vom observa ca trupul său adormit rămâne insensibil.

iar când revine în trap. Din cele descrise mai sus s-a putut vedea că există o corelaţie strânsă între instrumentele pe care le are la îndemână spiritul. Nu se poate ca alături de un trup degradat să existe un corp planetar subtil şi sensibil. Această viziune este mai clară în întuneric. o emoţie puternică. 2. cu băuturi alcoolice sau diferite narcotice. 7. „De ce spiritul. centrul splenic. sentimente religioase. Dacă central inimii este în funcţiune. se simte zguduit. nu mai poate vedea. vital şi trupul.doar unul este în activitate. la emoţii frumoase. este încorporat în corpul planetar al omului. mai apropiat de regnul uman. Iată de ce noi. omul va simţi prezenţa unei entităţi spirituale.numai unul este activ. omul devine medium auditiv. deoarece lumina zilei maschează duhurile. şi corpul planetar prezintă nuclee unde materia planetară pare a fi mai activă. şi anume printr-o senzaţie de aer rece. nobile. e în stare să zdruncine atât de puternic corpul planetar. formând ca şi în cea vitală. prin repercusiune. prin răbdarea şi pacea fiinţei sale. oamenii. Potrivit evoluţiei sale în corelaţie cu trapul. De asemenea. aflat în faţa unei nenorociri. în corpul planetar se disting şapte centre de o activitate deosebită: 1. Entitatea spirituală nu poate fi înfiorată de un sentiment sau o emoţie nobilă. poate să rămână mut. în cazul unui spirit inferior şi de căldură. fiind semi-fluidic.la omul obişnuit . auzi în lumea invizibilă decât ceea ce permite trapul său. spiritul îşi va agonisi un coip vital şi planetar cât mai fin. cu atât va produce în corpul nostru fizic substanţe mai puţin asimilabile şi o cantitate mai mare de toxine. şi a corpului planetar. dacă nu posedă un corp intelectual superior şi un corp planetar constituit dintr-o materie fină. numai ceea ce înregistrează organele sale de simţ?" Cauza acestei neputinţe este prezenţa corpului vital. Dar asemenea corpului vital. central dintre sprâncene. simţi. Intrarea în activitate a fiecăreia din aceste centre aduce în plus o facultate nouă omului. Când central laringian intră în rotaţie. Omul are impresia că e greu. S-ar putea naşte în mintea cuiva întrebarea. central din dreptul creştetului. sau chiar să moară. poate încărunţi s-au îmbătrâni într-un minut. centrul laringian. mai ales de mamifere. Or dacă acest fluid. O intoxicare a trapului cu cărnuri stătute. va deveni un corp pur fiziceşte. de răceală. Dar tocmai prezenţa corptilui vital constituie un fel de paravan între trap şi spirit. care este un corp semi-fluidic. produse lactate şi ouă. 3. prin reflexie. care aparţine unei trepte evolutive inferioare pe scara fluidelor planetare ale globului nostru. Dar dacă e greu să se renunţe în totalitate la alimentaţia carnală. centrul din dreptul bazei coloanei vertebrale. sare în ajutor şi nu e capabil să facă rău nimănui. 5. când este în afara trapului. Dar prin evoluţie. Astfel. nu permite ca impresiile spirituale din afară să ajungă la entitatea spirituală şi deci ca spiritul să ia cunoştinţă de existenţa şi fenomenele lumii spirituale şi a entităţilor sale. tainele vieţii şi ale universului . centrul ombilical. de iubire şi milă. vede. provocată de frică. hrănit numai cu vegetale. nu vedem nimic dincolo de lumea fizică. El are funcţia de a întreţine viu şi într-o perfectă activitate trapul. care să răspundă cu uşurinţă la toate manifestările. organismul său cerând imperios alimentul cu care s-a obişnuit din copilărie. din uman. o întunecare. Un corp fizic întreţinut curat. dacă el se hrăneşte cu cărnuri. în special fructe. De asemenea. şi aceasta deoarece generaţii nesfârşite au consumat came. centrul inimii. să paralizeze. rozete. Asemenea centrelor vitale dintre care . o slăbire a puterii de sensibilitate şi funcţionare a corpului planetar. 6. Carnea este însoţită de fluidul planetar animal. o învolburare. Se înţelege că un corp fizic nu poate fi un instrument perfect. Josnicia unuia le coboară şi pe celelalte. produce. absorbite în sânge şi duse în toate părţile trapului nostru. Dar chiar şi o tulburare a corpului vital poate dezechilibra organismul planetar al omului.38 Din. cu peşte conservat. care intră în constituţia corpului nostru planetar. încât omul poate orbi. în cazul unei entităţi spirituale superioare. 4.în general .Prima carte Până aici am vorbit despre funcţiile generale ale materiei planetare. spiritul le poate activa rând pe rând pe toate. . cel puţin masa de seară să fie lipsită de carne. o iritare continuă produce o dezarmonie funcţională a corpului vital şi. centre de forţă. el fiind o pildă frumoasă semenilor săi. aude şi simte lumea înconjurătoare prin intermediul corpului planetar. îl va vicia şi îi va coborî gradul calitativ. iar prin activarea centrului dintre sprâncene el va vedea entităţile spirituale care străbat spaţiile asemenea licuricilor. la fel cum lumina soarelui nu permite vederea stelelor pe cer. Corpul vital aparţinând lumilor fizice. Cu cât carnea aparţine unui animal mai evoluat. Cine are o voinţă puternică poate să renunţe cu totul la carnea de mamifere şi să consume tot mai multe vegetale. şi în cazul centrelor planetare . Un asemenea om. în animalic. chiar imposibil să trăiască fără carne.

astfel că azi aşa. iar ca să fie mişcat întrucâtva şi el. Divinitatea a creat în aşa fel lucrurile în lume. să mai fumeze.liberă sau întrupată . umanitatea progresează foarte încet. în general. Izvorul de unde revarsă în lume viaţa. Urmarea este reducerea sensibilităţii. corupe saliva. altele din gelozie .spre Pământ. băuturi alcoolice şi fumează întruna. care bea cafea. să nu se mai poată stăpâni. dar cel puţin sfinţită. adună zi de zi materie superioară. precum. se alipesc de aura lui. grosolane . nobile. Mersul lor pe drumul nevăzut al spiritualizării îi duce cât mai repede către Divinitate. Iată un om care va patina aproape pe loc. malefice. plămânii. Aşa de exemplu o depresiune sufletească. forţa. întregul trup. Astfel. de asemenea. graţie unei voinţe tari. încât entitatea spirituală . mâine aşa. cât parcurg altele în 20-50 de reîntrupări succesive. O plagă a omenirii este fumatul. ideile şi hotărârile. la o viaţă dacă nu de sfânt. oricâte adversităţi întâlnim pe calea ei. Un om al cărui regim alimentar este exclusiv carnal. a activităţii . Celor care doresc să progreseze pe calea spiritualităţii li se recomandă să renunţe cu desăvârşire la acest obicei josnic. oricât de mult ar greşi un om. născându-se cu această ocazie curenţi dezordonaţi. urmărindu-1 peste tot şi mdemnându-1 prin sugestie să mai bea. prin spiritul de imitare şi printr-o concepţie greşită se întinde din ce în ce mai mult.distrug organismul. Oricât de leneş ar fi un spirit. atât pentru corpul său vital. are nevoie de pasiuni puternice. şi astfel. opiu şi altele . O forţă nevăzută . prin faptul că omul. caută prin gândurile lor josnice să influenţeze mintea bietului pământean. Omul care se sileşte şi îşi impune o anumită linie de conduită.de la Tatăl ceresc . căci corbii lumii invizibile contribuie prin fluidele lor ca planetarul lui să fie mereu în dezordine. cărora le place să se scalde în valurile furtunoase ale corpului planetar. el devine un magnet pentru entităţile spirituale inferioare. nu se poate ca în noianul faptelor sale josnice să nu-i licărească şi lui un sentiment frumos.legea mişcării. vom fi în măsură să receptăm razele fluidice coborâte din Infinit . cât mai devreme şi cât mai multe calităţi spirituale. care. formând în jurul său o atmosferă fluidică de proastă calitate. în mersul său. spiritul urcă treptele evoluţiei cu paşi uriaşi. urmând ani de zile. Prezenţa lor întăreşte şi mai mult iritarea omului. Aceste entităţi spirituale păşesc atâtea trepte evolutive într-o singură viaţă. Urmările sunt multiple şi nenorocite! în afara faptului că minează dinţii. într-o viaţă terestră. Să nu uităm că anumite stări psihice ajută sau vatămă corpului nostru planetar. slăbirea memoriei şi minarea fizicului. dar fără nici un folos sau cu un folos prea mic. intoxică stomacul. Unele duhuri inferioare o fac din răutate. contribuie la progresul său. atrage şi emite fluide inferioare. din an în an. persoana respectivă ajunge cu vremea să se supere din nimic. raze prin care să întărim părţile componente ale triplei noastre fiinţe umane . decât pe cel fizic. Rari. iritarea produc o mare furtună în corpul planetar uman.deoarece ele sunt mai decăzute decât alţii. pun într-o vibraţie mai puternică vehicolul planetar. până şi la tinerele fete. sunt cazuri rare când unele entităţi spirituale. Când aceste gânduri sunt înalte.o împinge mai departe. în fine. pierderea unei persoane dragi contribuie foarte mult la dezorganizarea corpului planetar şi la întunecarea spiritului celui lăsat în valurile gândurilor negre şi ale deznădejdii. calitatea gândurilor care ne trec zilnic prin minte contribuie la întărirea sau slăbirea corpului planetar. haşiş. emanaţiile eterice ce se ridică din jurai lui satisfac propriile lor pasiuni. extrem de rari sunt oamenii care să ducă o existenţă atât de întunecată încât să nu poată avansa cu absolut nimic. sângele. sufleteşti şi trupeşti. Este adevărat că. Gândurile plecate din focarul central. mai iubitor. Spiritul având o anumită directivă şi dispunând de instrumente cât mai fine. să înlăturăm negura grijilor din mintea noastră. băuturile alcoolice. cafeaua şi narcoticele . simţuri şi gânduri altmiste.spirituale. ruinându-1 de timpuriu şi reducând puterile coipului vital şi planetar. să nu ajute şi el un nefericit ca el. entitatea spirituală avansează. ce distruge totul în calea lui. . altele o fac din dorinţa propriei lor satisfaceri. având o viaţă trăită pe pământ în chinuri. de la lumina scânteii noastre. cât şi pentru cel planetar. să nu facă şi el un bine. asemenea unor demoni nevăzuţi. să căutăm.e drept. în evoluţia sa. Efectul produs de aceste câteva fapte. reci la diversele greutăţi. care se complac în această atmosferă. contribuie la iluminarea spiritului său şi la îmbunătăţirea corpului său vital şi planetar. Oricât de grea ar fi viaţa. dar care adăugat la cel câştigat în alte vieţi. Un asemenea om devine nesimţitor.să nu stea pe loc o veşnicie.Corpul planetar sau terestrian al omului 39 Pe când carnea otrăveşte corpul fizic şi degradează corpul planetar. orânduind astfel forţele în infinit. scoţând la iveală. împingându-1 cât mai adânc în vicii de tot felul. Nu se poate ca în vârtejul vieţii sale animalice să nu aibă un gând mai nobil. Numai rămânând liniştiţi. se decid la o viaţă spirituală. părţile eterice ale nicotinei se strecoară şi otrăvesc corpul vital şi planetar. Prin acest fapt. mic. cu hotărâre fermă.beţie sau sexualitate desfrânată.tutun. Mânia. astfel că la plecarea din viaţa trupească duce cu sine un capital . Din zi în zi. care atrag din spaţiu entităţi spirituale inferioare. afundându-se din ce în ce mai jos în viciu. se dezvoltă mai repede.

Cu vremea. în starea de spirit liber o vede clar. lucrează. şi la deşteptare cunoaşte precis natura bolii pacientului său. parcurgând aceste spaţii cu o viteză deosebit de mare. în patria sa spirituală. Din această cauză. revenit în corpul fizic. lega prietenii noi. gânduri care plutesc.Prima carte generoase. se întâlneşte cu fraţii destrupaţi sau întrupaţi. prin intermediul corpului său fizic. o dată intrat în cuşca sa. în timpul evadării sale. Cauza necunoaşterii activităţii nocturne a spiritului uman se datoreşte prezenţei corpului vital şi mai ales a materiei sistemului cerebral. legat fiind de el prinţr-un fir asemenea unui balon legat prin cablu de pământ. ele trec către exterior. Când însă ne trec prin minte gânduri josnice. Un asemenea corp devine un instrument netrebnic al duhului. clişee din care nu rezultă nici o concluzie. Entitatea spirituală n-ar putea să rabde în temniţa trupului său zeci de ani. Călătorind prin spaţii. pe care acum. le va rezolva cu uşurinţă. de spirit eliberat de trapul său. călătoreşte prin împrejurimi. pentru a şi le pune în vibraţie şi reaminti în timpul zilei. de aceea Divinitatea a orânduit odihna trapului în timpul nopţii. Noaptea.40 Din tainele vieţii şi ale universului . având o conştiinţă superioară. aude atât în lumea fizică a Pământului. o viaţă pământeană şi una spaţială sau spirituală. sau îi poate întâlni pe iubiţii săi destrupaţi. în înalta Ei înţelepciune. Divinitatea a înţeles că e nevoie ca spiritul întrupat să se elibereze puţin noaptea. omul nu a ajuns la gradul spiritual în care să-şi amintească perfect trăirile şi experienţele avute în lumea spaţială. ale altor oameni. ca să-1 conducă în timpul când stăpânul pleacă în călătorii de studii prin sfere cereşti. prin corpul planetar punându-1 pe acesta în vibraţie cu o anumită frecvenţă vibratorie şi îl obişnuiesc cu acest fel de vibraţie. duhuri de la care poate afla cunoştinţe noi. Eliberat de corpul său fizic. Foarte rari sunt oamenii. Entitatea spirituală aproape că nu cunoaşte timp şi spaţiu. trece prin ziduri. Am putea spune că ea străbate spaţiile ca şi gândul. cu minunatul dar de a-şi aminti aproape exact ceea ce au văzut. spiritul poate umbla prin dormitor. care au părăsit complet corpul fizic. omul este conştient de lumea fizică înconjurătoare. Noaptea. în timpul somnului trppului său. care îi reduce din vibraţie şi deci din sensibilitate. nu mai are limpezimea ideilor sale. corpul planetar se obişnuieşte cu acest gen de vibraţii şi devine uşor influentabil la undele corespunzătoare acestor gânduri. ori meditează asupra unor proiecte sau probleme. simte. Aşadar noaptea îşi trăieşte viaţa spirituală. pentru a vizita locuri şi prieteni pământeni. prin întregul său corp spiritual. după cât este de evoluat. în peregrinările lor spirituale. după atâtea ceasuri de temniţă în trap. De exemplu. spiritul e conştient de lumea spirituală. de ură şi răzbunare. uitând cele petrecute în timpul nopţii. ori la mari distanţe. asistă la conferinţe spaţiale. Existenţa noastră este asemănătoare mişcării pendulei. se pomeneşte că a şi ajuns.corpul vital rămâne totdeauna în trup. întreabă şi se instruieşte. cât durează o viaţă de om. poate. Omul trăieşte o viaţă de zi şi o viaţă de noapte. ca şi de cea fizică. contribuie ca vehicolul vital al entităţii . Aşadar el nu participă la înregistrarea panoramică a activităţii intelectuale a fiinţelor din spaţiu. însă există cazuri când în vederea evoluţiei şi a realizării unei misiuni deosebite. Spiritul. de diferite grade de cultură şi categorii sociale. Dar asupra acestei idei vom reveni. Majoritatea oamenilor nu-şi amintesc' absolut nimic. spiritul se poate întâlni cu prieteni de pe pământ. de plăceri sexuale. O ceaţă. suferă un fel de întunecare a memoriei sale. dându-i deci o anumită rezonanţă. care va fi ca un stăpân nobil în haine zdrenţuite. în stadiul actual de evoluţie. al căror coip fizic se află în somn. Se poate întâlni cu entităţi spirituale mai evoluate decât el. ea deplasându-se cu o viteză ce depăşeşte viteza luminii. ordonată. se consultă. spirituală a acestuia. Conştiinţa spiritului şi impresionabilitatea corpului planetar este mai mare când spiritul se găseşte în afara trapului. uşi şi ferestre. putând înconjura pământul în câteva secunde. prin atmosfera planetară a pământului. simţit şi auzit noaptea. o nebuloasă se lasă şi acoperă memoria sa. Aşa se întâmplă cu majoritatea oamenilor. în care totuşi este captiv. corpul planetar vibrează dezordonat şi cu o frecvenţă joasă. nu le poate proiecta cu fidelitate pe celulele cortexului. un număr restrâns îşi aminteşte confuz şi neclar câteva fapte fără legătură între ele. şi la deşteptarea din somn va descoperi cu mirare dezlegarea problemei pe care în ajun nu o putuse soluţiona. El vede. Duhul străbate spaţiile. prin atmosfera pământului. în timpul peregrinării sale. Am mai spus şi repet . Ziua. Doreşte să meargă la Paris. marele întrupător. a succesiunii zilelor şi nopţilor sau a anotimpurilor. părăseşte acest corp fizic şi se depărtează mai mult sau mai puţin de el. prin perispirit. către corpul fizic. cât şi în lumea invizibilă. exprimând frumosul şi binele. ca atare. ca şi odihna pământului şi a vegetaţiei în timpul iernii. când a gândit să plece. decât atunci când stă afundat în materia fizică a trapului său. într-un număr foarte mare. înconjurată de perispirit. un medic nu a reuşit să stabilească diagnosticul unei boli. entitatea spirituală.

se întorc. alimentaţia vegetariană. Această stare excepţională este urmarea unui şir de vieţi trăite în renunţări. în fine. dar numai în caz de boli grave. Marii şi rarii asceţi ai planetei noastre sunt capabili să producă fenomene pe care mintea omului. Asemenea oameni pot cu uşurinţă proiecta pe cortex tot ce au aflat. dincolo de cea terestră. prin viaţa lor austeră şi consacrată exerciţiilor spirituale. să părăsească vehicolul lor fizic. corpului fizic adormit. şi se arată celor dragi. Pentru ei nu mai există actul morţii. foarte greu ca omul să se smulgă din noianul plăcerilor şi poftelor vieţii pământeşti. Totul e să vrei. dematerializându-se. în preajma morţii sau imediat după moartea trapului. mai au şi un corp fizic delicat şi sensibil. Cel ce nu va avea aceste prealabile dispoziţii sufleteşti. şi ca un aeroplan. au nevoie de zeci de vieţi trupeşti. spiritul călătoreşte departe. dematerializându-şi propriul lor trup. rugăciunea la tot pasul. Făcând exerciţii zilnice. numiţi yoghini. Prin aceste mici spărturi. care poate ajuta oricărui om la realizarea atingerii unui scop. pentru a se reîntoarce în patria lor eternă. pot să se facă nevăzuţi. Imposibilul nu există decât pentru im anumit moment al evoluţiei omenirii. dar cine o poate face? Greu. Omeneşte ai dreptate să te îndoieşti. ori la cel căruia i-a făgăduit în timpul vieţii că i se va arăta. când tiranul nostru.firească. foarte rari. înceată dar sigură care îi duce la stări gradate şi conştiente ale spiritului. auzit şi văzut în timpul nopţii. Ei. ci numai pentru a-şi încredinţa ucenicii. despre aceste fenomene au scris şi au vorbit mari şi serioşi învăţaţi. să treacă peste lacuri. există în lume o lege a obişnuinţei. se arată şi vorbesc cuiva. Acolo pot să-şi creeze un alt corp material. Atunci. prin care se manifestă. Dar niciodată nu fac aceste fenomene ca demonstraţie ostentativă marelui public. să ajuţi în tot momentul. judecata noastră. Totuşi. există oameni care pe lângă faptul că au corpul vital cu mult mai subţire şi cu mai multe spărturi. cu consecvenţă şi la anumite ore stabilite. în ceea ce priveşte fascinaţia vieţii omeneşti. aceste manifestări fantomatice sunt comparabile cu începuturile modeste ale unui copil la vioară. între iubiţii lor. entitatea spirituală pleacă în depărtări şi se arată la iubiţii săi. văd şi aud ceea ce este inaccesibil altora. te duc sigur la aceste stări şi grade evolutive. Faţă de fenomenele produse de marii maeştri yoghini. Aceşti oameni. nu le pot admite. . şi apoi. Aşadar. Asemenea mari spiritualişti. încât suplineşte ceea ce lipseşte din puterea de conducere a corpului vital. cu ajutorul Cerului. a slăbit încât forţele sale s-au redus şi nu mai are tăria de a reţine sufletul în interiorul său. Mintea acestui om se va tulbura şi va deveni un dezechilibrat mintal şi chiar mai rău. să te mulţumeşti cu ceea ce ţi-a dat destinul şi să nu te mai preocupe problemele lumeşti. repet. Aceste entităţi spirituale au absolvit şcoala vieţii terestre cu mare vrednicie. să fie în unele zone. munţi şi păduri. pot să se ridice cu trupul lor în spaţiu. purificarea. E posibil. Spiritul lor. dar au posibilitatea să vadă în lumea fizică şi apoi. pe când alţii. deşi sunt în trup. foarte mulţi nu le-au văzut şi nici nu au auzit de ele. Ştii de unde pleci. şi mulţi guvernatori englezi. fără ca un fir de păr să ardă de pe trupul lor. imaginile şi ideile culese în spaţiu. şi refăcându-1 apoi în altă parte. şi totuşi. Să iubeşti. înţelegând că totul e efemer în viaţa pământească. să nu se apuce de aceste exerciţii. la rezultate uimitoare. Mici şi uşoare evadări ale spiritului din temniţa sa se petrec la oricare dintre noi. prin alte oraşe şi ţări. foarte evoluat. sub forma unui om de ceaţă.Corpul planetar sau terestrian al omului 41 spirituale pe care îl întrupează la o nouă viaţă terestră. a unei fantome. Somnul reglementar. dar mai presus de toate iubirea faţă de tot ce a creat Tatăl. spiritul acestor oameni va avea posibilitatea să transmită. Marii asceţi indieni şi tibetani ajung. pot să stea în mijlocul flăcărilor. atenţie! Nu vă angajaţi pe căi necunoscute. parcurgând mari distanţe. Oricine poate ajunge la aceste stări fericite. în sferele lumii spirituale. dar pentru aceasta se cere mai întâi o moralitate desăvârşită. pot trăi şi în alte lumi. într-adevăr. o credinţă profundă şi o înclinare neţărmurită de a face binele în jurul tău. Aceşti oameni s-au condus cu înţelepciune. părăsesc conştient lumea terestră. ca să duci o viaţă conformă planului divinului Creator. dar nu ştii unde vei ajunge. De asemenea. pentru aceeaşi ascensiune. la ceasul cel mare dezbrăcându-şi definitiv haina trupească. dar să nu uităm că întotdeauna au existat fenomene şi lucruri pe care omul le-a socotit imposibile şi azi le vedem realizate. mai ales că mulţi. Pentru asemenea oameni este preferabilă evoluţia normală . pot să meargă deasupra apei. urcând zeci de trepte spirituale într-o singură viaţă. faţă de genialitatea unui valoros muzician.' are atâta forţă de manifestare şi vitalitate. Saltul sufletului său va fi prea puternic şi îşi va pierde noţiunea realităţilor. deşi sunt în stare de veghe. din regiunile Indiei şi ale Tibetului. dar îţi trebuie voinţă. oarecum incomplet sau cu orificii. e posibil. fixându-şi atenţia în lumea invizibilă. Nu numai că ei îşi amintesc experienţele din viaţa lor nocturnă. precum fulgerul în trupul lor. civili şi militari. trapul. poţi să ajungi. la lumina cunoştinţelor ştiinţifice actuale.

care vor fi ajutoarele Sale pe soarele central şi în planetele împărăţiei Sale. învelitoare numită corp planetar. va avea duhuri care se vor întrupa în viitoarele forme vegetale.şi să se ducă în Soare. în jurul soarelui atomic. de la particulele simple din infinit. de la a (alfa) la co (omega).trebuie să fie îmbrăcate într-o haină formată din fluid cosmic. din fluidică. haina solară şi haina planetară. e necesar să aibă în jurul lor fluidul ajuns prin concentrare î până la punctul stării de soare. aceste bucăţi s-au condensat mai repede. în acelaşi timp. materii şi spirite. cu o altă haină. pregătesc totul. şi globul nostru a trecut prin aceste trei stări — gazoasă. Când s-au desprins planetele din soare. unele fluide din central nebuloasei încep să se transforme în J atomi şi astfel nebuloasa. Aici se opreşte din călătoria sa şi începe să fie răsucită pe loc de către curentul cosmic şi deci silită să ia o formă sferică.creaţie. până la Guvernatorul solar. pentru noua . Acolo. numită corp cosmic. în sânul căreia vor | trăi toată gama de duhuri. Aşadar duhurile vor obţine în jurul lor o haină formată din fluid | solar. îngeri solari şi îngeri planetari. haina respiratorie şi haina mamară . de curentul cosmic. având o traiectorie spiralată. Guvernatorul acestei nebuloase are în jurul Său totul. provocând desprinderea uneia sau a mai multor bucăţi din masa fluidică ce înconjoară soarele gazos. până la cele mai complicate fluide şi categorii de atomi. dând naştere mai întâi unor mici sori. şi fără de care nu s-ar putea menţine în acest mediu. După terminarea cursului se înconjoară din nou cu haină fluidică planetară. De asemenea.corpul planetar . se naşte o forţă centrifugă. strălucitor şi luminos. după noul plan al Creatorului. în momentul de faţă Soarele este un corp fierbinte. materii şi duhuri. Pentru ca entităţile spirituale să poată trăi în mediul cosmic . Acestei învelitori i-am dat numele de corp universic. Din cauza dimensiunilor mai mici. luminos. dar pentru ca ele să nu fie atrase înapoi de soare. Unele duhuri albe şi îngerii planetari au posibilitatea să-şi dezbrace haina fluidică a pământului . predate de superiorii cohortelor îngereşti. Fiu de Dumnezeu. printr-o nouă condensare. au fost învelite cu o haină şi mai densă decât cea avută în soare. entitatea spirituală este formată din opt părţi: scânteia divină şi cele şapte învelişuri ale sale. de la cele mai simple. Când totul a fost pus la punct.42 Corpul solar şi corpul mental al omului Crearea unei nebuloase are loc în Sfera divină. a trecut în stare atomică. din cauza rotaţiei soarelui gazos înjurai axei sale. care continuând procesul de răcire şi condensare au ajuns la starea solidă. nenumăraţi Creatorii divini. în toate stadiile însă.cărora apoi li se adaugă haina cosmică. lichidă şi solidă.unde se află un mediu mai dens decât cel din cosmos . duhul sau scânteia divină primeşte în Sfera divină trei haine fluidice . până la finele existenţei sale. aplicată peste cea cosmică. nebuloasa pleacă în fruntea unei strălucite Entităţi spirituale.haina tătară. După o călătorie de mii de ani. cu o atmosferă fluidică planetară. j într-un soare. înconjurat de o atmosferă fluidică deosebit de mare. Din momentul intrării în una din cele patru sfere-universuri .entităţile spirituale sunt învelite de marii Constructori ai sistemului. Cu alte cuvinte. pentru a se putea întoarce pe planeta de care aparţin.adică în mediul fluidic aflat între cele patra universuri . în jurul Său are milioane de entităţi spirituale. unde înoată toate planetele sale. Conducătorul nebuloasei are la dispoziţia Sa toate treptele de fluide. o învelitoare fluidică asemănătoare cu mediul fluidic al universului unde se află. adică s-a transformat într-o stea. sublimele Auxiliare ale Tatălui ceresc. iar mai apoi. s-a separat din el şi gama de duhuri planetare. unor planete lichide. Ca orice astru planetar. animale şi umane ce vor popula viitoarele planete. Din acest moment. în fine. Această Entitate are rangul de Fiu divin. moleculele şi mineralele ce vor intra în constituţia soarelui şi a planetelor împărăţiei Sale. el a fost şi va rămâne înconjurat. Pentru ca duhurile să j poată subzista în acest mediu fluidic solar. se află o atmosferă fluidică. unde participă la cursurile de înaltă ştiinţă cerească. Aşadar. Această vastă arcă sau corabie spaţială este purtată prin cosmos şi apoi prin unul din cele patra universuri. a cărei vechime evolutivă se pierde în veşnicie. în jurul Său mai are o infinitate de duhuri de toate gradele. Prin urmare. care se află pe o treaptă superioară faţă de cele precedente. nebuloasa ajunge la destinaţie. şi fără de care nu ar putea \ j 1 [ I f \ 1 E j j I ] f j J . în fine. numită corp solar. haina universică. şi anume duhuri care vor anima atomii.

. căci Soarele i-ar atrage către sine.sta pe acest astru.

materia fluidică din care e alcătuit se uzează şi ea. în aceste călătorii de studiu.sunt numite de unii ocultişti: haina astrală. Acesta şi numai acesta e rolul lor. învelind corpurile mai profunde.poate crea şi primi idei I superioare şi poate înţelege conţinutul ideilor abstracte. la alte duhuri . In vederea acestui scop. puţine la număr. care au corpul î mental în diferite stadii de dezvoltare. ş în fine. j Perispiritul duhului întors.desigur. Omul superior . îşi reia forma sferică.o mişcare de dilatare şi contractare asemănătoare cu respiraţia . Aşadar corpul gândurilor diferă de la duh la duh şi. pentru că la unul e mai bine alcătuit . în veşnicie. universic şi cosmic . Trapul are o necesitate. este mai evoluat . el a fost pus mai de mult în funcţiune. am putea spune . solar. iar în prima haină se dezvoltă voinţa. .el a fost pus la treabă mai rar. omul vecin cu animalul şi omul savant se întinde o gamă infinită de individualităţi. j După cum tot omul normal are ochi. ca urmare. şi anume cel extern. Astfel. primind ca vehicol. învelindu-se concentric unul pe altul. prezentându-se prin spaţiu 1 ca o sferă. Cum mediile pe unde va călători au diferite consistenţe. de la un om la altul. scânteia a fost învelită în şapte haine. Cum corpul mental trebuie să stea în jurai . sau corpul unde iau naştere i formele diferitelor idei. omul i simplu . se dezvoltă cultura şi inteligenţa duhului.corpul planetar. este diferit organizat şi perfecţionat I la fiecare entitate spirituală. şi în | general din categoria celor concrete. Voinţa. deci să fie în legătură ' cu lumea de aceeaşi substanţă cu sine. Ele sunt în jurai scânteii sub j formă sferică. sale. între . mai tinere sau mai neatente. de asemenea corpul mental. De altfel vom vedea mai târziu că însuşi corpul planetar nu-şi mai menţine forma de om. destinul ei este să cunoască opera Tatălui.şi se arată la exteriorul trapului. . mai multe învelişuri fluidice. datorită faptului că este formată din materiile în care înoată miliardele de corpuri cereşti sau astre. Prin puterea de a crea idei. El rămâne sferic. a I e l a II n : . totuşi fluidul | său este superior fluidului planetar. Duhul întrebuinţează acest instrument. duhul execută un \ fel de pulsaţie . materia acestui corp trebuie primenită necontenit. în patria sa. Din această cauză. prin însumarea acestor cunoştinţe se dezvoltă memoria şi sentimentele divine. In acest scop scânteia divină călătoreşte prin cosmos. dar nu la toate este deopotrivă de dezvoltat. ştiinţifice şi filosofice. prin actul numit moarte. mai ■ leneşe. La unele duhuri umane. ' Să expunem în câteva cuvinte mecanismul vieţii omeneşti. care înveleşte pământul. şi. prin cele patru universuri şi infinitatea de sisteme solare. Ea nu poate trăi singură decât în sânul Tatălui. i l> 'a 'a d1 a j *a îa ! j în continuare ne propunem să studiem învelişul producător de idei. Celor trei învelişuri sau corpuri interne.nu poate crea şi recepţiona decât idei comune.se înţelege că aura gândurilor se va afla mai mult în jurai capului. sau tunici. Fiecare \ înveliş sau corp tinde să aibă contact cu planul din care provine materia sa.care este mai dură . dintre care trei centrale şi patra periferice. Acelaşi lucra se petrece şi cu învelişul universic şi cosmic. în acest fel \ corpul mental îşi poate îndeplini rolul său de modelator al formelor ce exprimă o idee. este sediul în care ţ se alcătuiesc formele materiale care corespund unor idei ale spiritului. j Orice duh are acest corp al gândurilor. corpul solar al omului nu mai ia forma trapului. dar nu toţi pot vorbi şi gândi la fel. aşa cum o face corpul vital şi planetar. Materia fiecărui înveliş pătrunde printre particulele materiei : învelişului extern . Or prin însăşi faptul funcţionării '.Corpul solar şi corpul mental al omului 43 f { f ( j I j j j j 1 \ \ L î 1 . create de duh. El influenţează ■ ' corpul planetar prin intermediul corpului vital. i •< «i i 1 ' l \ t . corpul mental. în opera Părintelui său. Prin urmare. şi la altul e în curs de perfecţionare. scânteii divine şi cum scânteia are sediul în sistemul cerebral sau deasupra capului .gratie căreia corpul i gândurilor elimină materia uzată şi absoarbe din mediul înconjurător materie proaspătă. Din această \ cauză. după părăsirea corpului fizic. în corpul planetar se naşte o dorinţă corespunzătoare . ca orice materie din lume. le-am dat numele de corpuri divine. Amândouă îi servesc la plutirea şi mişcarea prin spaţiul cosmic şi universic. memoria şi inteligenţa sunt cele trei mari facultăţi pe care scânteia şi le dezvoltă în lunga şcoală a vieţii sale. după cum toţi l oamenii au sistem cerebral. tot ce a creat El din infinitatea timpurilor. ale duhului sau scânteii. cel mai profund înveliş este sediul voinţei. şi ca atare este mai puţin organizat. l Al treilea din aceste trei corpuri sau învelişuri divine.dacă duhul . din exil. Scânteia divină sau duhul este o individualitate veşnică. Cele patra haine externe . ii } Deşi Soarele în definitiv e un astm ce în veacurile viitoare va deveni o planetă. dar nu toţi oamenii văd deopotrivă de bine. contribuind astfel la formarea aurei umane. însă. care îi servesc drept instrument de cercetare şi înregistrare a tot ce va experimenta în creaţia. şi ca [ atare organizarea lui e mai evoluată.duhul mai tânăr . Să nu ne închipuim că învelişurile scânteii divine se acoperă complet unele pe altele. al doilea înveliş este sediul | memoriei sau arhiva unde se depun toate cunoştinţele câştigate de duh în nesfârşita lui carieră. corp mental. dacă este vorba de un duh întrupat.duhul mai bătrân . primul.

spiritul caută mereu. o putere mai accentuată faţă de celelalte. sublim etc. ideile corespunzătoare. Luăm o foaie de hârtie şi ne gândim în faţa ei la o idee. le combină şi deduce ceea ce va urma . pe care le înşiră.ca fapte. Este chiar foaia de hârtie în dreptul căreia am gândit şi pe care. iar prin corpul gândurilor. pentru a o recunoaşte. emite ordine. acest corp a luat o dezvoltare. am înţepat-o uşor cu un ac la un colţ. sau mai exact că vede obiectul la care se referă acea idee. numită idee. lucru de care hipnotizatul nu avea cunoştinţă. Acest proces.a fost prezentată întoarsă hipnotizatului. idei. încât ea trimite raze luminoase. Din cauza acestei deosebite activităţi spirituale. datorită faptului că şi-au exercitat continuu şi sistematic corpul mental. şi anume prin fluidul care înconjoară nervii. se materializează şi se înregistrează pe hârtie. mediumul va vedea imaginea reflectată şi într-o oglindă. O probă că ideile omului sunt materiale şi exteriorizabile este faptul că. pentru îndeplinirea necesităţii cerute. la trup. determinând în drumul ei anumite vibraţii în corpul planetar. se concretizează în corpul gândurilor o formă ultramicroscopică. . cu alte hârtii asemănătoare la culoare. o individualitate de-sine-stătătoare.Prima carte necesităţii sau impresiei primită de la trup. a trecut prin corpul mental. executate de trup. în fine. Există duhuri cu o mare inteligenţă. Orice impresie se transmite de la organele de simţ prin nervi. ea spune că vede acea idee. Aici. de-a curmezişul celorlalte corpuri. Ferice de cine le va dezvolta deopotrivă pe toate trei. Evreii memorând din copilărie pasaje întregi din cărţile lor religioase şi-au dezvoltat memoria foarte puternic. comandă unui anumit centru din sistemul cerebrospinal să intre în acţiune. sau a obţinerii lucrului dorit. dar neavând un capital bogat de cunoştinţe nu prea poate realiza opere durabile şi de mare importanţă. Aşadar ideea noastră a fost exteriorizată şi ca atare mediumul adormit a văzut-o. prin puterea voinţei. prin intermediul corpului vital. Dorinţa corpului planetar se transmite sub formă de vibraţii. Asemenea oameni îşi dezvoltă în mod deosebit corpul-arhivă sau memoria. acordă acestui om o facultate superioară. până la sistemul cerebrospinal. numită intuiţie. fiind o mare inteligenţă în mediul său de viaţă.scaunul . Din cele expuse mai sus se înţelege că gândirea este materială. Prin urmare oamenii se deosebesc între ei. Un asemenea om are o ascuţime de spirit deosebită. Dacă e invitat să privească printr-un binoclu. obiectul respectiv. La unele duhuri facultatea voinţei ia o dezvoltare deosebit de mare. forma-idee este atât de reală. citit sau auzit cândva. a evitării neajunsului simţit. Prin vibraţiile sale trezeşte din corpul memoriei anumite forme sau clişee corespunzătoare dorinţei sau necesităţii respective. şi le arătăm magnetizatului. Un asemenea om are o voinţă puternică. potrivit celor ştiute şi experimentate deja. imaginile venite din afară se transformă în . Graţie impresiilor din afară . Duhul nu poate imagina ceea ce nu a recepţionat. iar dacă priveşte prin lentilele obiective. în urma acestor experienţe. de exemplu un scaun.idei şi fapte. şi anume prin lentilele ocularului. Se poate merge şi mai departe. Imaginaţia este facultatea de a crea mental idei noi. Iată foarte pe scurt. Ideea noastră se exteriorizează. pune în acţiune voinţa sa. mărime şi calitate.acestea vor fi reprezentate prin simbolurile respective. va reproduce. psihologii vor fi nevoiţi să recunoască materialitatea gândului şi anume că ideea. frumuseţe. forma ei spirituală. cugetă în interiorul său şi apoi se decide. atât de materială şi exterioară. care va indica faptul că pe una din ele se vede un scaun. Această idee este expulzată în afară. s-a învelit cu o porţiune din materia lui şi apoi a fost proiectată din corpul omului atât de obiectivă. Scânteia divină ia cunoştinţă de ce s-a petrecut în afara corpului său. La rândul său . Unele duhuri se silesc din răsputeri să păstreze şi să memoreze adânc senzaţiile vizuale şi auditive.ca idei. Când hârtia pe care era înregistrată presupusa formă-idee . dacă unei persoane adormite prin fluid magnetic i se descrie un obiect sau i se transmite mental ideea referitoare la acel obiect. Tot ceea ce ne înconjoară în lumea fizică ne impresionează. o fiinţă. a fost emisă de spirit. Dacă cineva se gândeşte la idei abstracte . justiţie. Atunci.datorită impulsului venit de la această idee . sau ceea ce va hotărî . încât a putut fi văzută de hipnotizat sau înregistrată pe o placă fotografică. având ca model ideile deja câştigate şi depozitate în corpul memorial. produc o dublă refracţie. reprezintă o forţă deosebită şi se produce sub impulsul voinţei duhului. Cu alte cuvinte.corpul planetar. repetat mereu.suveranul central. în fine.44 Din tainele vieţii şi ale universului .avariţie. acesta a întrebat: „De ce mi-o prezinţi răsturnată?" Hipnotizatul va vedea dublu atunci când este invitat să privească hârtia printr-o prismă. în marea arhivă a corpului său memorial. Amestecăm această hârtie. până la scânteie . acumulând cunoştinţe. ceea ce nu a văzut. Lumea fizică impresionează trupul. un corp viu. Orice idee referitoare la un obiect din lumea fizică. un altul. după care corpul său începe să vibreze. într-o formă microscopică. inteligenţei şi a memoriei. traiectul acţiunilor din afară la scânteie şi transmiterea deciziei de la scânteie spre exterior. scânteia divină ia cunoştinţă. magnetizatul vede obiectul jmai aproape. pe care aparent nu e nimic. mai precis până la corpul vital ce-1 înveleşte. care trecând prin prismă. Scormonirea ideilor din rafturile corpului memorial şi punerea lor pe primul plan se numeşte imaginaţie. îl vede mai departe decât este în realitate.

prelungit. mânia . Am arătat că fiecare idee are o culoare proprie. care le examinează şi înţelege sensul. mai tare în voinţă şi mai atent. Clarvăzătorii ne-au revelat câteva culori corespunzătoare unor stări sufleteşti. corpul gândirii. Vorbirea este o vibraţie sonoră a aerului. văd aceste idei.printr-o culoare roşie aprinsă.vocea conştiinţei sale . Când aerul e liniştit. până la epuizarea completă. cerul şi stelele se reproduc fidel pe luciul apei. se dezvoltă trupul unui om. supărarea. urâte şi respingătoare ca formă şi culoare. când nu bate nici un vânt şi suprafaţa lacului este lină. va avea o vibraţie tot mai rapidă. stările sale sufleteşti se ridică din inferioare spre stări superioare. omul trupesc nu vede şi nu aude gândirea duhului. pare că aude în interiorul sufletului său o voce . observaţiile permanente şi suferinţele îndurate îl fac pe duh mai activ. apa de la suprafaţă se încreţeşte şi şi dorinţele corpului fizic. se epuizează şi simte nevoia unui repaus. Datorită necesităţii de a produce sunete. iar corpul mental nu face decât să procure material pentru crearea imaginilor care corespund acelor idei. Din descrierea de mai sus se înţelege că autorul gândirii este scânteia sau spiritul. meditaţii şi concentrări continue. iar de la o vreme chiar de atracţiile. Omul ajunge uneori atât de conştient. ideile de o calitate inferioară. către personalitatea în care s-a întrupat. şi în special în corpul planetar sau corpul dorinţelor şi emoţiilor. omul se înţelege cu semenul său prin vorbire. simţim că ne slăbesc puterile din ce în ce mai mult. Aceşti oameni sunt şi mai rari şi se numesc cititori de gânduri. Alte persoane. Trăind în lumea fizică. Suferinţele îndurate secole nenumărate au făcut duhul mai înţelept. faţă de viteza fulgerătoare a convorbirii dintre două duhuri. oboseşte. a unei împrejurări excepţionale. ca praful prin atmosferă. care au fiecare o culoare şi o anumită vibraţie. Din acest moment duhul a perceput înţelesul imaginilor sosite şi conform acestor imagini decide în ce sens să acţioneze. iar spiritualitatea sau credinţa . Corpul mental format dintr-o materie de calitate inferioară este supus influenţelor corpului fizic. Aşadar. ca într-o oglindă. tot citind sau meditând. Gânditorul emite fulgerător. senzaţii. şi va atrage din afară idei inferioare. cu vibraţii lente. toate ideile sosite din afară vor fi redate clar şi spiritul le va putea interpreta. se transformă. deci o anumită muzică eterică. se cere pace şi calm în celelalte corpuri. Această voce este graiul tăcut al duhului către sistemul său cerebral. prin studiu. Unii oameni aud această vorbire spirituală. percepând-o de parcă ar auzi o convorbire telefonică. se dezvoltă corpul mental sau al gândurilor. ideile sunt mai clare. Din acest moment. De acum înainte el ştie să înfrâneze materia corpului său planetar şi să elimine din corpul gândurilor ideile venite din afară. ce atitudine să ia pentru a rezolva o situaţie sau împrejurare dificilă. Ea înveleşte sau conţine o imagine. Ideile sunt imagini. Aceşti foarte rari oameni se numesc mediumi auditivi.printr-o culoare violet deschisă. nu mai au posibilitatea de a produce unde sonore. apar una după alta în faţa duhului. Duhurile nemaiavând trap. Pe furtună. stau ca imagini în faţa scânteii. comune.printr-o culoare mohorâtă. venită din afară. concepţii. egoismul . mai abstracte. el se dezrobeşte din ce în ce mai mult de influenţele care constituie corpul său planetar. încât în faţa unei situaţii grave. într-un cuvânt mai spiritualizate. Dar după cum executând un travaliu fizic. percepţii. şi în special prin corpul mental. Ideile lor fiind lipsite de haina vorbirii sonore. Cu cât duhul evoluează. care le vede. ca urmare. După cum. .Corpul solar şi corpul mental al omului ^j senzaţii. Dar pentru ca acest corp să funcţioneze perfect. cu ajutorul expiraţiei şi a vibraţiei coardelor vocale. cunoştinţele vor fi mai numeroase şi mai bine reţinute. brună închisă. dar li se pare exterioară. mai filosofice. cu care culege ideile ce plutesc prin spaţiu. Când sunt însoţite de stări emotive.spunându-i cum să decidă. O aud în capul lor. o figură. mai viu colorate şi cu o vibraţie mai puternică. trec ca fulgerul prin corpurile astrale şi ajungând în corpul mental. asemenea duhurilor libere. pentru ca în acest interval de timp să-şi refacă materia uzată. cunoscând ce gândeşte. forme. Veacurile trec. omul trupesc vorbeşte extrem de încet. corespunzătoare unei idei. în spirit. le ştie înţelesul şi astfel află ceea ce gândeşte „vorbitorul" său. când vrând-nevrând suspendăm acea activitate. Pe măsură ce creşte numărul observaţiilor şi atenţia acordată înregistrării lor este mai încordată. dorinţele şi înclinaţiile materiei vii. Duhul face o şcoală prin intermediul instrumentelor sale. construindu-se dintr-o materie fluidică din ce în ce mai fină. Corpul său mental devine mai fin. adică în lumea materiei celei mai dense. Duhul priveşte ideile colorate şi muzicale şi înţelege prin înşirarea lor gândirea emitentului lor. Ele privesc un om şi văd emanând gândirea din capul său. Astfel iubirea se manifestă printr-o culoare roză. Dacă aceste corpuri sunt liniştite. prin exerciţii fizice practicate sistematic. Din această cauză. ideile ce frământă corpul mental devin mai înalte. din exterior spre interior au urmat o serie de acte spirituale: impresii. în general. şi la fel de fulgerător înţelege şi răspunde receptorul.

prin tot universul. până la locul destinat. vibraţii care pun în mişcare aerul ce se mişcă sub forma unor unde sferice concentrice. paralizată. bineînţeles adaptate mediului respectiv. emite şiruri nesfârşite de forme-idei. ideile vor avea o vibraţie.ca de exemplu apropierea de sistemul nostru a unei comete. vibraţiile clopotului | se propagă în depărtare. unde care pe măsură ce se îndepărtează de locul contactului dintre piatră şi apă. numit lucid. vede cu ochii minţii sale entităţile spirituale din jurul său. oarecum. fiind auzite până în satele vecine. când aerul este mai liniştit şi materia gândurilor e mai calmă. aerul vibrează. până la centrul Sferei divine. îngeri-solari. la rândul lor. La fel se petrece şi cu gândirea noastră. aceste idei nu vor avea nici un rol. sediul Tatălui creator.produc agitaţii în oceanul fluidic al universului. Prin urmare undele fluidice mentale pot fi comparate cu undele create de o piatră aruncată în apă. Rămâne bine stabilit că atunci când un om gândeşte. de unde anumite duhuri. Când atmosfera mentală [ este calmă.46 - Din tainele vieţii şi ale universului . ci rezultatul a numeroase reîntrupări şi a stăruinţei. prin vibraţia lor. vor rămâne în jurul său. trecând unele prin altele fără să-şi perturbe vibraţiile şi fără să-şi devieze sensul mişcării. cu atât mai mare. Dacă aerul e liniştit. pierd tot mai mult din amplitudinea oscilaţiilor. muzică şi culori. Se înţelege că un asemenea dar nu este opera unei vieţi. generând idei similare. gândirea noastră e purtată pe undele materiei mentale. de ! toate gradele. Fenomenul se aseamănă cu fenomenul fizic numit interferenţă. . cu aceleaşi forme. poate străbate prin oceanul fluidic la distanţe de zeci de ori mai mari decât în timpul zilei. pune în vibraţie materia subtilă mentală. Ea va străbate spaţiile până la Soarele nostru. La ieşirea din corpul duhului. în Cer totul se petrece asemănător ca şi pe pământ. ruga noastră. facultatea de a fi lucid are la bază dezvoltarea corpului mental. f Acelaşi fenomen se petrece şi cu propagarea ideilor noastre prin spaţiu. în corpul gândurilor se reflectă nu numai imaginile lumii fizice. Noaptea. Cât timp acest născocitor de idei va fi activ. în acest caz. Datorită curenţilor flUidiCÎ se produc agitaţii în atmosfera materiei mentale. din ce în ce mai mari a duhului. stările de opoziţie sau conjuncţie ale unor planete. [ în zilele când magnetismul cosmic. Aceleaşi legi domnesc în toate lumile. Ea joacă rolul clopotului. impresionând destinatarul gândului nostru. Iată de ce se recomandă ca rugăciunea să o înălţăm la miezul nopţii.Prima carte mişcarea ei nu permite reflectarea cerului. preocupat^ de diferite probleme ale vieţii. imprimându-se pe cortex. Aşadar. Omul ajuns la stăpânirea de sine. Ele neavând nici o destinaţie. sunt reflectate din interior spre exterior. meditează asupra unei probleme oarecare. când corpurile eterice ale omului sunt într-o vibraţie ordonată şi calmă. Tot aşa. vibrând. Aceste unde ale materiei mentale întâlnesc mii şi milioane de alte unde. Se înţelege că puterea de propagare a undelor mentale este direct proporţională cu puterea prin care ideile au penetrat această materie şi au pus-o în mişcare. Din această Cauză materia eterică ce umple universul intră în vibraţie ondulatorie. o forţă. vede duhurile din spaţiu. risipită în universul nostru. Fenomenul propagării formelor-idei se aseamănă şi mai mult cu vibraţiile produse de limba ce loveşte clopotul unei biserici. însă de îndată ce creatorul lor va fi liniştit. ci chiar şi cele ale lumii fluidice. formând o atmosferă de gânduri în jurul capului. cu mintea liberă. aflată peste tot în univers. propagarea undelor ce vor purta ideile emise de duh va fi. ideile penetrează materia eterică. solar sau planetar este mai mare. Când un om analizează ceva. pentru că imaginile lor fiind bine recepţionate de scânteie. . nu pot produce nici un efect. din cauza căldurii solare. sugestia noastră. el creează idei. când undele de lumină trec unele prin altele fără să se deformeze. Un asemenea om. ieşind din corpul eteric al omului. face o reflexie. care. care părăsind fiinţa umană se propagă prin spaţiu. au datoria să o transmită mai departe. cu cât ele aparţin unei game mai înalte din seria nesfârşită de idei create de duh. Materia fluidică a spaţiilor nesfârşite este asemănătoare apei unui imens ocean. Anumite împrejurări . aerul e agitat şi sunetul j clopotului de la biserică moare la o mică distanţă de el. aceste idei. vor pune în vibraţie materia sa mentală. care redă perfect imaginile lumii fizice înconjurătoare şi ale celei spaţiale. efluviile magnetice mai mari ori mai slabe ale stelelor etc. sub forma unor sfere concentrice. Ziua. motiv pentru care gândirea noastră nu străbate prin oceanul fluidic decât foarte greu şi la o distanţă apropiată.

într-una din zile. Cineva a fost nedreptăţit sau păgubit de un altul. Dar este posibil ca gândul nostru să fie destinat pentru o anumită persoană. se va introduce în corpul gândurilor ei şi de acolo va lucra asupra spiritului. ca să-i trimită sănătate fiului ei. şi totuşi. forma-gând va sta în preajma ei până în momentul când. Gândul de iubire. acoperind cu binecuvântare emiţătorul.Corpul solar ţi corpul mental al omului 4 j Pentru a ilustra şi mai bine influenţa gândului asupra noastră. . uitând că nu are dreptul să judece faptele omului pedepsite sau nepedepsite de legile omeneşti. cade el în ea!" Aşadar. gândurile negre îi răsar iar în minte. amintindu-şi de paguba. numit Isus Christos. amintindu-mi de preceptul Luminii. aceste forme-idei se furişează în interiorul. îşi va produce efectul matematic. boli sau suferinţe morale pe care i se pare că nu le mai poate suporta. pentru actul său nesocotit. Acest om iertător a rapt orice legătură karmică1 cu acel spirit inferior. şi înainte de culcare înalţă o rugă fierbinte Celui Atotputernic. Astfel. fiul ei se va vindeca. se strecoară în interior şi o influenţează. Am suferit greu de pe urma lui. îl determină să execute fapta răzbunării. aceste efecte devenind cauzele unor noi acţiuni. dar. de răzbunare. în mentalul său. manifestându-se pe plan fizic. E o dezertare în faţa vieţii terestre. Dar a acestui om şi a slujitorilor săi se îndreaptă către persoana indicată. Fiţi atenţi să nu greşiţi prin gânduri. karma desemnează un grup de afinităţi benefice sau malefice. luaţi seamă la ce gândiţi. O mamă află printr-o scrisoare că fiul ei este bolnav. dar din cauza firii.pe firul magnetic pe care au fost emise .acţiune) .numai moartea le poate pune capăt. resping aceste imagini-idei trimise. conform determinărilor din existenţele sale anterioare. Un om consideră că soarta. căci orice gând ce are la bază răutatea şi invidia. Sub impulsul acestei materii şi a razei desprinse din marele curent cosmic ce cutreieră lumile solare şi planetare.dar vai lui! căci. ce fel de idei aleargă prin mintea noastră.Legea cauzalităţii universale. această formă-gând se îndreaptă. Dar dacă această fiinţă este un suflet bun. Prin urmare. pentlll ca opera să fie deplină. sau ucigând pe cel care 1-a nedreptăţit. lucrând mereu asupra mentalului său. Din timp în timp. devenind liberă. să trecem la alte idei. Cineva mi-a făcut un mare rău. fluidele sale. pierderi materiale. Să exemplificăm şi acest fenomen. în virtutea legii cauzei şi a efectului. direct la el. Se decide să se sinucidă. un glonţ a sfărâmat o existenţă umană. dar în drumul lor de întoarcere . Această mamă îşi iubeşte copilul ca pe ochii din cap. Gândul de iertare s-a dus ca o săgeată. dar cu efecte vizibile şi palpabile. ce îi încolţise în minte. Ele se întorc pe dramul pe care au venit. . va scăpa de nenorocirile ce i s-au abătut pe cap. omul se naşte sub o fatalitate care va acţiona asupra sa şi a vieţii sale. şi amintiţi-vă mereu că puteţi face un mare bine prin gândurile voastre.crede el . iar spiritul. în traiectoria lor prin spaţiu. mental şi sentimental. gânditorule! Căci amarnic vei plăti această acţiune nevăzută. de vindecare cerească. în acest caz. până când ideea urii şi a răfuielii. şi dacă o va găsi liberă. Gânduri noi întăresc pe cele dintâi. cere concursul unor persoane care practică magia neagră. Dar vai ţie. Nu este o minune. având o vibraţie cu o frecvenţă foarte înaltă. sau Divinitatea 1-a năpăstuit şi i-a dat nenorociri. A auzit de puterea gândului. mintea fiindu-i mereu într-o furtună. şi de îndată ce constatăm că ele sunt de o calitate inferioară sau josnică. atrag un val de fluide de aceeaşi calitate inferioară. care leagă toate acţiunile de efectul lor. iar pentru gestul său sublim a fost urcat pe o treaptă spirituală superioară. ci pur şi simplu un act de chimie spirituală. dar şi un mare rău. Karma poate fi individuală sau colectivă. pentru că 1-a iertat. copleşindu-1 pe autorul lor. Nefericitul crede că şi-a făcut dreptate. după natura şi destinaţia formei-gând. de nedreptatea ce i s-a făcut este răscolit de ideea răzbunării. pe parcursul unor vieţi terestre. Un om poartă o ură de moarte cuiva. şi într-o zi. adică să căutăm să le gonim din mentalul nostru. într-o zi. mâine aşa. Astfel se adevereşte zicala: „Cel care pregăteşte groapa altuia. pentru a scăpa de durere . ale dorinţei de însănătoşire. în mintea păgubaşului sau a nedreptăţitului s-a născut ideea de ură. să luăm două exemple. şi din analiza lor ajunge la aceeaşi soluţie . va suferi şi mai atroce în lumea duhurilor. Iată de ce se impune să examinăm din timp în timp. pentru a nu ne mai influenţa.atrag din spaţiu fluide mentale de acelaşi grad superior. Ele revin la autorul lor. şi ca atare îl blestemă. Forma-gând 1 Karraa (sanscr. a naturii sale răutăcioase. pios şi drept. care s-au îndreptat ca fulgerul către fiul ei şi vor revărsa în organismul lui toată energia spirituală a materiei ce compune aceste idei de iubire. Această gândire a dat naştere unor forme-idei. prin spaţiu. generate de ego-ul uman. l-am iertat. Zilele următoare. ideea sinuciderii se înrădăcinează din ce în ce mai tare în mintea lui. asemenea unui glonţ. dar încă nu are curaj. rugăciunea au dat naştere la anumite forme-idei. până la persoana respectivă. loveşte. rănind grav. răsare în mintea sa ideea că pierind de pe arena vieţii. producând anumite efecte. Dacă persoana destinatară este ocupată. respinge formele-idei de iertare. Azi aşa. care stau în preajma lui.

în templul unde oficiază savanţii pământului. Urmând astfel — cu răbdare şi consecvenţă . încât la deşteptare raţiunea 1-a îndemnat spre o nouă conduită. constatăm cu bucurie că am reuşit să scăpăm o familie de la mizerie. de exemplu a unei figuri geometrice sau a unui obiect din cameră. roluri schimbate cu vremea. Prin puterea gândului avem posibilitatea să determinănrun astfel de om să nu-şi mai piardă nopţile. se trece la transmiterea de asocieri de propoziţii. două sunt recepţionate şi opt nu. Ştim că există persoane cu o pasiune oarbă pentru jocurile de noroc. în fine. unul transmite şi altul primeşte. Chaldeea şi Egipt. înălţaţi-vă gândul la Cel care conduce şi ţine în mână tot universul. fără existenţa telegrafului şi a poştei. omul nepriceput putea face cel mai mare rău semenului său. pe care notează cele comunicate şi primite. risipindu-şi banii şi pâinea copiilor. pe scurt. Repetând sugestia mai mult timp. La chemarea noastră. Telegrafia mentală este practicată de oamenii primitivi. fiecare din cei doi se înarmează cu câte un creion şi un caiet. se trece la exprimarea unei propoziţii cât mai simple. După ce se aşează fiecare pe câte un scaun. mângâiere în durere. aflate în acelaşi imobil. adică a unei fraze simple. Legile divine nu sunt scrise peste tot. După câteva săptămâni. partenerii se vor separa în încăperi diferite. îndemnând la continuarea exerciţiului. să-1 folosim spre binele semenilor noştri. Ideile rugăciunii se înalţă spre Centrul divin şi de acolo coboară o rază strălucitoare. După experienţă se compară caietele între ele. un exerciţiu care trezeşte facultatea transmiterii gândului. şi în special armata. îmbrăca şi educa. se pot înţelege şi numai prin puterea transmiterii gândului . Transmiterea şi puterea gândului a fost cunoscută cu mii de ani în urmă de marii preoţi din India. dar truda nu va fi zadarnică. iar celălalt receptor. Trapele franceze din Senegal. dar fiind la distanţe mari între ei. Amândoi se hotărăsc să facă gol în mintea lor. a simţit o poruncă internă. iar după câteva săptămâni.îi evocăm duhul. Graţie nenumăratelor experienţe făcute. în zilele următoare. sau cele engleze din Nigeria. luni de zile. pentru câteva minute. După ce reuşita a început să fie câştigată şi în acest fel. după care îşi controlează caietele. de câţiva ani. Când s-a ajuns la recepţionarea primelor fraze. cu toată puterea de argumentare. recepţionate şi citite ca într-o carte. Dar ideea cea mai sublimă este rugăciunea. linişte şi pace sufletului tău zbuciumat. Se concentrează puternic asupra acestei idei. Două persoane dornice să dobândească acest dar se întâlnesc într-o cameră în fiecare zi şi la aceeaşi oră. dar dezvăluirea ei se pedepsea cu moartea. Pe acest dram se păşeşte cu răbdare şi cu o voinţă de fier. de problema transmiterii gândului. se stabileşte ca unul să fie transmiţător. în primele zile se va constata că din zece idei. să nu-şi mai azvârle banii la jocuri de noroc. Prin exerciţii continue. opt.după miezul nopţii când presupunem că trupul său doarme . cinci din zece sunt primite.telepatie. numai că se cere o pregătire prealabilă. Povaţa noastră a intrat în corpul mental al jucătorului pasionat. unul fiind într-o parte a oraşului iar celălalt în altă parte. îl rugăm stăruitor. Apoi. când este însuşită această formă simplă de comunicare. Dacă fenomenul transmiterii gândului este un fapt cert. Vai de duhul care va întrebuinţa puterea gândului pentru a nenoroci pe altul! . deoarece.se poate ajunge la transmiterea unor fraze complexe. dacă prin puterea gândului înţeleptul putea face bine. Ştiinţa. Iată.Prima carte Amintiţi-vă mereu că cea mai mare forţă din lume este ideea sau gândul. lucrând asupra spiritului atât de puternic. constatându-se exactitatea sau eroarea cu care au fost recepţionate gândurile. el soseşte şi stă în faţa noastră. Reuşita se va vedea sosind curând. spate în spate. transmiţătorul gândeşte. care te scaldă dându-ţi sănătate în boală. şi la ora convenită.48 Din tainele vieţii şi ale universului . Telegrafia mentală este posibilă pentru oricine. Adică transmiţătorul formulează în caiet ceea ce gândeşte. fenomenul sugestiei a intrat. pentru ca nu cumva unul să devină prea activ iar celălalt prea pasiv. iar receptorul scrie în caietul său ideile ce par să se fi născut în mintea sa. Când progresul a ajuns aproape sută la sută. ci să se gândească la soţie şi copii. la responsabilitatea pe care o are de a-i hrăni. Oamenii pământului se înţeleg între ei prin grai. mulţumiţi prin rugă Tatălui. repetând în mintea sa o idee simplă. dar încălcarea lor aduce asupra celui care a păcătuit toată greutatea lor. sănătatea şi rodul muncii în aceste localuri nenorocite. Deşi nu-1 vedem. ajutor în primejdie. Cu gândul a creat divinul Tată tot ce vedem şiAim vedem. în bucurie. Literatura parapsihologică citează diferite exerciţii. care 1-a îndemnat să nu-şi mai arunce la masa verde agoniseala. sunt preocupate. în acest scop . un exerciţiu prelungit. pentru a o trimite partenerului său. am făcut un bine. Am corijat un viciu. în nenorocire. au avut ocazia să constate că mişcările lor erau cunoscute cu zile înainte de către triburile aflate la mari distanţe. reuşita îndeamnă partenerii să se îndepărteze.

ştiinţifice şi filosofice. care îl va înălţa cândva Ia rangul de Divinitate. O conversaţie trivială ne va determina să plecăm din acel mediu. spiritul trebuie să fie generatorul lor. Gândind mereu la probleme abstracte. să le analizeze. Nu e de mirare să constatăm că ne gândim la lucruri. şi vezi ce drum nesfârşit ai parcurs! Ai pornit de la somnul adânc al duhului mineral. spre gânduri contrare naturii şi educaţiei noastre. scânteia divină va face o înaltă şcoală. Aşadar. noi trebuie să provocăm ideile. Mărire Tatălui. De cele mai multe ori. să tragă din ele concluzii. să fim atenţi. secundă de secundă. Fiului şi Sfântului Duh. buna educare duc la perfecţiune. adică să facem abstracţie de tot ce există în jurul nostru. mai puternic. Deosebit de mult se dezvoltă puterea gândirii noastre. capabil de a prinde orice noţiune. a rugăciunii. După cum prin exerciţii fizice sistematice dezvoltăm trupul nostru. gândeşte mereu. Corpul mental este o masă de fiinţe ultramicroscopice vii şi în veşnică activitate. Din viaţă în viaţă. reflectarea la ceea ce va trebui să facem şi analizarea sub toate aspectele a efectelor ce vor urma. bolnavul este adormit. i se sugerează să nu mai bea. să nu mai fure etc. dar ce distanţă evolutivă desparte corpul său mental de cel al omului! Priveşte în urma ta. ai visat ca duhul vegetal. Cantitatea de cunoştinţe acumulate ne face mai înţelept. alţii l-au parcurs. încât ideile banale sau josnice ne vor provoca neplăcere. prin diferite întrupări. de ce au procedat aşa şi nu altfel. reflectarea la ceea ce am făcut şi urmările ei. fiinţe şi fapte de care ne ruşinăm. corpul nostru mental va fi acelaşi. duhul devine flotant şi este asaltat de valurile de gânduri de toate calităţile. facultăţi a căror totalitate va constitui forţa noastră creatoare din veacurile viitoare. pe care să le frământe. i se spune: „Ai fost bolnav. dacă n-au intervenit alte împrejurări. ceea ce contribuie cel mai mult la fabricarea şi subtilizarea materiei mentale. oferind scânteii divine posibilitatea de a înţelege conţinutul ei. In acest scop. Să nu uităm că atâta vreme cât vom peregrina din planetă în planetă şi dintr-un sistem solar în altul. tot astfel trebuie să dezvoltăm şi instrumentul gândirii. vom hrăni corpul mental cu ideile unor conferinţe morale. filosofice. să nu mai fumeze. Obişnuit cu adevărul. mirându-ne de unde am pornit cu gândul şi unde am ajuns. această metodă a dat rezultate frumoase.Corpul solar şi corpul mental al omului 49 Am văzut cum prin puterea gândului. In acest scop. Duhul gândeşte în veşnicie. şi cu toate acestea. Suntem chemaţi să facem tot posibilul ca materia mentală să devină din ce în ce mai fină. mentalul omului este veşnic în activitate. vom trece la vorbele şi faptele celor cu care am venit în contact. Ca urmare. pe scurt. de înţelegere. suntem chemaţi să-1 facem mai fin. ce au vrut ei să zică etc. încât prin inducţie sau prin deducţie. ce drum nesfârşit stă în faţa ta! Curaj. ca om! Eşti sus! Negrăit de sus pe scara evoluţiei. să facem să tacă însăşi gândirea noastră şi să ne concentrăm toată atenţia spiritului asupra căiţii citite sau asupra oratorului. După ce a fost complet adormit. De la actele şi vorbele noastre. poimâine mai uşurat. . ne vom obişnui într-o asemenea măsură cu acest grad înalt de gândire. iar conştiinţa. neputând sta în repaus. în veci. şi azi miliarde de Forţe divine cântă osanale Celui dintru început. în diferite centre parapsihologice de pe glob se recurge la vindecarea sau eliberarea de vicii pe calea magnetismului. Ca orice în lume. Spiritul se va ascuţi într-o asemenea măsură. mentalul nostru nu mai e capabil să emită minciuna. In felul acesta. aşa că zâmbim de milă când primim explicaţii şi argumentări care denotă o desăvârşită ignoranţă a naturii omeneşti şi a legilor naturii. Astfel. Astfel se explică ciudăţenia ideilor ce ne trec prin minte. Amin. care plutesc prin spaţiu. Astfel şi corpul mental trebuie silit să lucreze ordonat. pentru a nu ne lăsa influenţaţi şi târâţi de valuri de idei sosite din afară. depusă în arhiva spiritului. mâine vei fi mai bine. să-şi facă educaţia. Dacă îl lăsăm fără idei. când examinăm natura şi ordinea din ea. un creator de forme-gânduri. Animalul are gândurile şi reflexiile sale. Să nu pierdem din vedere că suma de idei. sau mai exact dă naştere la aptitudini ce vor constitui în viitor comoara noastră spirituală. ideile scrise sau emise defilând în forme clare prin faţa scânteii. iar peste trei zile vei fi complet vindecat. trebuie deci să-i oferim idei. ai înţeles ca duhul animal şi gândeşti la infinit. hipnotizat de către un magnetizor. este propria noastră gândire. Dar mai presus de toate. de noţiuni. se poate vindeca un bolnav. Vom citi lucrările de seamă ale marilor gânditori ai omenirii. se transformă. puterea ei de pătrundere. toată energia fiinţei noastre o revărsăm asupra cărţii sau oratorului. întrevedem sau descoperim adevărul în toate situaţiile şi împrejurările cele mai complexe. omule." Dacă e vorba de un viciu. dar tot prin intermediul ideii1. Deosebit de important este ca atunci când citim sau ascultăm ceva. obişnuinţa. şi el are un corp receptor al gândurilor. Care e dedesubtul vorbelor şi faptelor. creşte în fiecare zi. fără această hrană spirituală. atent şi metodic. dar de acum boala va trece.

încât toată existenţa lui a stat sub teroarea zilei fatale. e posibil să se reveleze unui număr mai mare de oameni seria de fenomene ce au loc în timpul desprinderii entităţii spirituale din haina sa terestră.cea terestră şi cea spaţială . crapă. unde se preface în materia constitutivă a plantei. are sentimentul că s-a petrecut ceva extraordinar cu semenul său. bătut de vântul gândurilor negre.atâta frică. actul morţii în toată desfăşurarea ei. viaţa omului dobândeşte un alt înţeles. In lumina acestui adevăr. în infinita Sa înţelepciune. animalele mor şi ele. pentru a trece într-o lume de lumină. materii şi fiinţe. tot ce există. Dar în orice stare s-ar afla. căci nu mai simte şi nu se mai mişcă. în ţărână. se sfărâmă în bucăţele. piatra de var sau nisipul pe care calcă piciorul lor. praful poate fi dizolvat de apa ploilor. Cei neştiutori.dacă s-a silit să păzească legile divine. Un asemenea om e un fericit al pământului. atâtea tragedii. Restul omenirii era neştiutoare şi prea înapoiată ca să înţeleagă tainele şi actele intime ce au loc cu prilejul trecerii din lumea materiei grosolane. gazoasă sau radiantă. sinucideri şi tulburări mentale. Azi însă.Fenomenul morţii 1-a preocupat pe om de la apariţia sa pe pământ. pentru că are cunoştinţă de entităţile spirituale care îşi duc traiul în sferele cereşti. Toţi suntem supuşi durerii de a vedea pe cineva iubit. de acel ceva care le dă viaţă. prin intermediul cărora entităţile spirituale revelează oamenilor întregul proces al morţii. omenirea nu este lămurită ce este dincolo de mormânt.50 Moartea . pentru a scăpa de povara gândului „Ani să mor!" Cunoscând Adevărul. după înţelesul nostru omenesc. respingătoare. iar moartea. Săracul şi bogatul. contactat prin frig. a produs asupra omului . ea tot apă rămâne. cu toţii trebuie să trecem prin poarta morţii. la o vreme se destramă. La rândul său. Această trecere de la o stare la alta este un fenomen comun întregii creaţii. prefăcut în soluţie şi absorbit astfel în corpul plantelor. pentru ca acest prag ce desparte două existenţe . Aceştia văd entităţile spirituale şi aud vorbirea lor exprimată prin gânduri ce par a fi vorbire omenească. Nici azi. în cea a materiei eterice. extrem de natural.mediumi. din punct de vedere spiritual. Prin aceste cercuri de revelaţie sau de iniţiere. se pulverizează şi apoi se risipesc în spaţiu. ea poate trece în anumite condiţii în stare solidă. modul cum se face trecerea din starea fizică în cea spirituală. trebuie să-şi schimbe starea. Acest sentiment s-a întărit prin observarea că toate fiinţele mor după o vreme. el nu va mai fi copleşit de durere. Este o necesitate imperioasă ca omul să ştie ce este moartea. acelaşi lut. Nici un eveniment nu 1-a pus mai adânc pe gânduri ca starea de nemişcare şi răceală din momentul morţii trapului omenesc. Apa este lichidă.să fie trecut cu toată . privind o plantă. Acest eveniment. el văzând toate etapele morţii. Există câţiva oameni. de ce această nelinişte? Dacă omul ar cunoaşte Adevărul. atâtea griji şi superstiţii. risipiţi prin mulţimea omenirii. plecând de lângă noi în lumea invizibilă ochilor noştri fizici. omul primeşte cunoştinţe direct din Cer. că şi-a pierdut pentru veci iubita sa soţie. chiar fericit. se va prăpădi pentru totdeauna. marii iniţiaţi cunoşteau cauza şi scopul acestui fenomen. Este o necesitate absolută ca omul să cunoască ce se va petrece cu el în momentul morţii. cu miliarde de veacuri în urmă. să se convingă de rostul acestui mare act din existenţa sa. Mineralul dilatat prin căldură. scumpa sa mamă ori adoratul său copilaş. ignorantul şi savantul. unde viaţa este mai uşoară. n-ar mai fi atâtea zbuciumări sufleteşti. Tatăl iubitor aprinde în anumite locuri candele. adică sunt părăsite de sufletul lor. Toate mor. Pentru un asemenea om. că va muri. Planetele şi stelele.pe parcursul a mii şi mii de secole . pentru motivul că omul scapă din întunericul vieţii pământeşti. înţelege că moartea nu este decât un fapt ce înlesneşte omului ascensiunea pe scara evoluţiei veşnice. Altădată. din oribilă. pulberea lor fluidizându-se mai târziu şi reîntorcându-se la izvorul de unde au purces cândva. instituit cu desăvârşită înţelepciune de Cel Atotputernic. şi prin aleşii Săi spaţiali formează instrumente . toate trec prin diferite faze. De ce această jale. pentru a trece într-o lume liniştită şi plină de fericire . când omul a ajuns să scruteze multe din secretele naturii. într-adevăr. lărgindu-se gradul de înţelegere al omului. scapă de noianul suferinţelor şi grijilor necurmate. cu darul minunat de a vedea şi auzi fenomene şi lucruri pe care majoritatea nu le vede şi nici nu le aude. nici nu bănuiesc că în interiorul ei există acelaşi mineral. devine un eveniment firesc. moartea nu mai prezintă un aspect îngrozitor. prin intermediul mediumului. Plantele mor. Sălbaticul cel mai primitiv are noţiunea morţii. care ne duce la viaţa spirituală. înalte cercuri de revelaţie. cu ocazia plecării celor apropiaţi.

Moartea 51 încrederea. Preoţimea creştină . Aşadar. tibetanii etc. iar trecerea se va face greu. deoarece. când mintea omului este mai clară şi când suma cunoştinţelor terestre duce la concluzia existenţei unei Divinităţi şi a unui plan de evoluţie. europenii. foarte puţini la număr. neştiutoare. Răspunsul îl găsim în faptul că noi. să se bucure de o viaţă spirituală cât mai fericită. ştiind că ceea ce seamănă. pe care omul trebuie să le parcurgă pe Pământ şi pe alte planete.000 de ani. cei care pretind că ar cunoaşte mecanismele lumii fizice. nu văd în viaţa plantelor. cum este. în fine. unde este acea lume şi cum îşi duce omul acea viaţă? Aceşti oameni .o ţin ascunsă. se silesc să-şi ducă existenţa terestră în deplină cunoştinţă de urmările ei. şi nu este altceva decât rezultatul funcţiilor aparatelor şi sistemelor din organismul său. există oameni. Alţii înclină a crede. cu frământări pentru câştiguri materiale. legislatori şi învăţaţi de acum 30. ei înşişi au pierdut orice contact cu Cerul. Curiozitatea creşte când vedem că statele civilizate care domină pământul prin puterea lor militară. sunt atât de înapoiate în cunoaşterea legilor spirituale şi sufleteşti. a treia categorie cunoaşte o parte din Adevăr şi se sileşte să ducă o viaţă corectă. si anume legea evoluţiei veşnice şi rolul vieţilor nenumărate. şi ca atare se silesc să dobândească fericirea cerească. Totul s-a isprăvit cu tine. se vede că există cel puţin trei categorii principale de oameni care au vederi deosebite asupra vieţii. dar nu se pot scutura de apăsătoarea şi zdrobitoarea îndoială: „Aşa o fi? Mai există pe undeva un loc unde spiritul omului îşi mai continuă existenţa?" în fine. pentru că o biserică întreagă poate deveni 0 casă obişnuită când cei care intră în ea respiră doar în mărginirea lutului lor terestru. când ai ieşit din cadrul vieţii". cumpătate în fapte şi în cuvinte . cu goana după realizări pământeşti. va culege în vieţile viitoare. cu viaţa lor intensă. Ei vorbesc despre o viaţă din lumea cealaltă. Bieţii oameni ar dori să se conformeze unei vieţi exemplare. iar azi. 1 Occidentalii. în plus. pentru care omul trebuie să se silească să o dobândească. Ea nu . multă vreme spiritul nu e lămurit unde se află. iar popoare sărace şi înapoiate cunosc unele legi şi fenomene din domeniul invizibilului. Unii nu cred în existenţa vieţii dincolo de moarte. necunoscătoare a fenomenelor din natură. O altă categorie de oameni cred că mai există poate ceva dincolo de moartea trupului. cu o agonie prelungită. sunt popoare bătrâne. care cunoscând ceva din ceea ce se află dincolo de vălul ce desparte lumea vizibilă de cea invizibilă. nu se mai crede în nemurirea spiritului. ei doar impunând o simplă afirmaţie care te lasă rece şi nu te scoate din cercul îndoielii. Aşadar. acordă o atenţie deosebită necesităţilor sufleteşti şi spirituale. nemurirea spiritului şi reîntruparea acestuia — a pierdut orice cunoaştere referitoare la lumea invizibilă. Azi. e drept. Dar slujitorii bisericii nu pot da nici o lămurire despre această viaţă spirituală. „Bucură-te. toată vigoarea tinereţii. omul vine cu idei false din lumea terestră. reprezentanţii bisericilor nu sunt în stare să explice sau să descrie absolut nimic din fenomenele sau fiinţele sferelor cereşti. suntem o rasă de oameni noi. miloase. Acest act general şi natural a generat nenumărate presupuneri şi diferitele credinţe. considerând că viaţa omului este trăită acum pe pământ. ca să urce pe scara cunoaşterii şi a moralităţii. Astfel. în viaţa terestră. ajuns acolo. Dacă. pe când în ţările occidentale persoanele clarvăzătoare sunt foarte rare. se mărgineşte să propovăduiască doar dogma referitoare la conduita vieţii fizice. din această cauză. chinezii. şi târziu. pe care viermii îl vor roade şi fărâmiţa. S-ar fi cuvenit ca aceste taine să fie cunoscute de preoţimea tuturor religiilor şi să fie comunicate omului.suflete bune. căci după moarte nu mai eşti decât un stârv nesimţitor. pe când un copac devine templu sfânt când este îmbrăţişat de două mâini a căror suflet este un canal al Divinităţii. pe când popoarele Orientului . uneori foarte târziu. la ora fatală. deşi nu ştiu ce este. într-o viaţă dincolo de hotarul morţii. Din cele expuse. după moartea trupului lor.cred în afirmaţiile reprezentanţilor bisericii de care aparţin. dar cei care le cunosc . deoarece numai astfel ne redobândim repede conştiinţa în lumea cealaltă. Popoarele Orientului pe lângă satisfacerea vieţii trupeşti. care avem. al căror trecut se pierde în negura vremurilor. omenirea era mai simplă. ce s-a întâmplat cu el. Astfel se explică numărul mare al celor care se bucură de facultăţi spirituale în rândul acestor popoare.care a cunoscut şi propovăduit timp de două sute de ani după plecarea Domnului din preajma Pământului.rabinii . pentru a putea. acordă prea puţină atenţie preocupărilor sufleteşti. chimice şi biologice. dar şi o superficialitate în cugetare. rămânând doar cu zidurile bisericilor care au devenit simple construcţii. puterile îor sufleteşti sunt mai mari. dar era mai încrezătoare în existenţa unei vieţi după moartea fizică. rămâne sub domeniul fricii şi al neştiinţei. ci într-o lume formată dintr-o materie diferită şi în condiţii cu totul deosebite de cele pământeşti. se zbate în neştiinţă. dar nu ştiu cum o fi şi unde o fi. află că nu mai este în lumea fizică. şi anume că există o altă viaţă. prin prosperitate economică şi descoperiri ştiinţifice. Curios este faptul că în vremurile îndepărtate. animalelor şi a omului decât fenomene fizice. ei numărând în istoria lor dinastii. cât trăieşti.indienii. omule.

un ministru sau orice altă personalitate. citit. Moartea fizică nu schimbă cu nimic ceea ce a văzut. Prin aceste comunicări ele ne descriu existenţa lor în imensitatea spaţiilor. Sărmanul spirit. ca să nu zic stupid. şi moartea nu va mai stârni groaza încercată de toţi cei care nu cunosc Adevărul. pentru cei care s-au conformat preceptelor propovăduite de Sfânta Scriptură.Prima carte mai este în măsură să explice viaţa omului după moarte. fără ca măcar să le studieze. omenirea află azi despre rostul spiritului şi sufletului în lumea fizică şi metafizică. In felul acesta. Dar această ştiinţă te poartă către Autorul tuturor forţelor şi legilor stabilite. Doamne. să nu le dai crezare. frăţescă. Deşi omenirea este încă departe de cunoaşterea înaltelor taine ale naturii. merg şi se adresează direct celui plecat din lumea fizică. în eternitate. o anumită lungime de undă. Logica. produse totdeauna în aceleaşi condiţii. şi cu toate acestea. prin compararea lor s-au ales părţile comune şi constant transmise. să le cântărească şi să extragă din ele Adevărul. Din expunerea ei. dar admirabil ca moralitate.omul nu va mai cădea în greşeala de a boci zile şi ani plecarea în lumea invizibilă a celor dragi. după gradul său de evoluţie morală şi intelectuală. totuşi citirea şi auzirea lor o pune pe gânduri. Raportul dintre om şi Creatorul lumilor văzute şi nevăzute se numeşte religie. cu afecte şi pasiuni pe care le-a avut până atunci. Această durere îl zguduie atât de mult. o mie de comunicări făcute în timpuri diferite şi unor persoane clarvăzătoare. formând diferite tratate. este nepermis. mărginindu-se doar la simple afirmaţii despre o viaţă plină de chinuri în iad. Este la mintea celui mai simplu om că dacă explicaţiile referitoare la modul în care moare omul. cu aceleaşi simţăminte. cu aceeaşi judecată. îl tulbură atât de puternic. Cunoscându-se aceste taine. După moartea fizică. orânduite de Tine în lume! Pentru că cine se osteneşte să studieze această ştiinţă. Unde este iadul şi raiul. jale şi deznădejde ale celor rămaşi în lumea fizică. străine între ele şi aflate în ţări îndepărtate unele de altele. coborâte printre noi. având o anumită forţă. Biserica era iniţial în posesia Adevărului. despre creaţia Tatălui şi despre natura şi atributele Fiinţei supreme. mai O. El va şti că durerea sa produce vibraţii. In general. iar în prezent. oferindu-ne totodată sublime sfaturi prin care să ducem o viaţă cuminte. prin acest act. pentru că ideile lucrează asupra ei asemenea unor forţe. ci după vechimea scânteii sale divine. omenirea va vedea în actul morţii o simplă trecere de la o formă de viaţă la alta. se aştern pe hârtie. la deşteptarea sa în lumea spaţială. Când va ajunge să se convingă că moartea e un act absolut natural. aceste comunicări nu sunt crezute de ignoranţi. Dar e posibil ca un biet cioban. oricine are ocazia să descopere comunicările entităţilor spirituale luminoase. nu va mai greşi! Cunoştinţele cu privire la univers şi viaţă constituie o ştiinţă. pentru cei care s-au făcut culpabili în lumea pământeană. bunul-simţ cere să citeşti. constituindu-se Doctrina revelată. Prin urmare valoarea unei entităţi spirituale nu se măsoară după rangul său social pământesc. cu acelaşi bagaj intelectual şi moral.52 Din tainele vieţii şi ale universului . prin care să cerceteze lucrurile şi faptele. se potrivesc la douăzeci. norme fixe. duhul său are un grad evolutiv inferior. calităţi şi defecte.nu ştie nici ea. ocupând în viaţa cerească un înalt grad spiritual. îşi pierde omul personalitatea? Desigur că el rămâne absolut acelaşi. ca orice necesitate fiziologică . linia vieţii umane va fi mai fermă. senzaţiile trăite cu ocazia trecerii pragului morţii.fiind o trecere necesară dintr-o formă de trai într-alta . pentru a ne bucura de fericirea vieţii spaţiale. Tatăl creator. Cunoaşterea acestei ştiinţe nu te va mai lăsa să cazi în greşeala atâtor bănuieli şi superstiţii. In timpurile îndepărtate iniţiaţii transmiteau oral discipolilor aceste cunoştinţe. cei care se pretind savanţi le neagă cu încăpăţânare. pentru că fenomenele se produc veşnic după aceleaşi legi. Se poate întâmpla ca într-o viaţă terestră o entitate spirituală să fie un profesor universitar. sub ce formă şi cât timp îşi petrece omul existenţa în aceste locuri . cât aş dori ca fraţii mei să ajungă cu toţii la cunoaşterea acestor adevăruri. deşi Tatăl ceresc a dat fiecărui om judecată. pământenii. Cunoscând câte puţin din aceste taine. nici nu şi-a revenit bine din zăpăceala trecerii pe poarta marţii şi este copleşit de tristeţea. formează o ştiinţă. a căror unde eterice străbat spaţiile din jurai pământului. şi într-o oarecare măsură îşi va schimba conduita. asemănătoare oarecum ieşirii dintr-o casă în curte. ca entitate spirituală. după care se desfăşoară viaţa. prin judecăţi infirme şi mărginite. demnă. dintr-o închisoare la libertate. Or o sumă de legi ce privesc aceleaşi fenomene. după destrupare să fie o mare lumină spirituală. Oare. cum se reîntrupează şi traiul său în spaţiu. în ţări şi timpuri diferite. Aceste unde. auzit şi experimentat omul în diferitele sale vieţi terestre. neştiutor. interpretată de fiecare biserică după bunul său plac. îndemnând-o să nu mai genereze cauze ale căror efecte se vor întoarce împotriva ei. rolul vieţii şi legile care îi domină evoluţia. la Fiinţa supremă. Obţinute de la autori diferiţi. el nu este nici mai presus nici mai prejos de gradul său evolutiv. producând asupra lui o impresie penibilă. Fenomenul se petrece ca şi cum unul şi acelaşi om şi-ar dezbrăca un pardesiu şi l-ar agăţa în cui. de vibraţiile simţămintelor de durere. . un biet ţăran. o sută. şi de o viaţă fericită în rai. dar azi nu mai este în măsură să ne descrie originea vieţii. ce bântuie omenirea. să cercetezi şi să cauţi să te convingi prin propriile tale simţuri. după cunoştinţele sale lumeşti. cu altei cuvinte.

căci. dându-le fluide de întărire fizică. ori chiar să-i ajute efectiv în activitatea lor intelectuală sau fizică. la avansarea lui. în limita permisă de superiorii entităţilor spirituale cu care comunică. aceşti clarvăzători se pot întreţine cu ei. sărmanul şi-a curmat viaţa. Dar până atunci. oamenii trupeşti vor lua legătura cu lumea spirituală. al regretului plecării în lumea luminii. aproape de pământ. spargerea de la sine a unui pahar. dar venind aici a dat peste o beznă şi mai profundă. să aprindem câte o lumânare la biserică şi să facem câte o mică pomană în numele lui. la adăpostirea. îi fac un rău. cei mai mulţi vor crede în existenţa spiritului veşnic nemuritor. îşi sprijină capul pe pieptul nostru. Nu există entitate spirituală." Noi. Prin concentrare mentală. oamenii. când omenirea avansând mereu pe cărarea nevăzută a progresului spiritual. în numele celui plecat. duhurile neavând trap nu pot ajuta în această direcţie decât pe cale deveni o forţă fizică. îmbrăcarea şi hrănirea celui în mizerie. ne recomandă să ne rugăm pentru sufletul unui oarecare Vasile. cu respect. la o şedinţă. dar având vehicole formate din materii subtile celei fizice. şi foarte târziu ia cunoştinţă pe deplin de mediul unde se află. de haina neagră. la ajutorarea celui slab. prin care acum e şi mai nenorocit. Dacă îi iubiţi cu adevărat pe cei plecaţi de lângă voi. sclavul şi calul celui plecat în lumea sferelor cereşti. flllidică — materie pe care o concentrează cu puterea voinţei şi a gândului lor până aproape de a . „Rugaţi-vă pentru el. lângă ei. pentru a-i vizita pe cei lăsaţi jos. Tot ce există în natură. Astfel. şi din egoismul lor că nu-1 mai au fizic printre ei. Au fost timpuri de grozavă ignoranţă. între noi.Moartea 53 încât multă vreme nu-şi poate lămuri noua stare.miezul spiritului lor. ca şi bietul copilaş în primii săi ani de existenţă. mai frumos. mai spiritual. Se întristează când ne văd şi ne fac cunoscută prezenţa lor prin mici semne: trosnituri de obiecte. într-una din zilele lui decembrie 1936. aceştia îl trag în jos. disperat de soarta lui. deşi absolut liber în gândurile. să nu coboare la suprafaţa pământului. rămân imperceptibile organelor noastre senzoriale. trezind prin suferinţă la o conştiinţă superioară scânteia divină din ei . doar acei oameni au darul de a auzi şi vedea lumea spirituală cu locuitorii săi. care. ne pomenim că ghidul ne anunţă prezenţa lui Vasile. e legat unul de altul. de crepul de jale . şi motivul pentru care Tatăl ceresc populează din veşnicie spaţiile infinite cu miliarde de corpuri cereşti. pentru a-i sugestiona cu îndemnuri de curaj sau a-i ajuta. pentru a îndemna pe toată lumea să se lase de doliu. Vai lui! A scăpat de întunericul lumii voastre. dacă odaia este întunecată. ciocănituri în oglindă sau geam. ghidul cercului nostru de revelaţie . ne mulţumeşte şi ne aduce la cunoştinţă că a început să se risipească bezna din jurul său şi că întrezăreşte lumina materiilor spaţiale. născut orb în lumea voastră. Ilustrez această recomandare cu un exemplu.semnul deznădejdii. cum arde jăratecul trupul vostru. primind răspuns la întrebări. iar pe de altă parte ajutaţi pe iubitul vostru din spaţiu. ajutaţi. vorbele şi mai ales pe faptele sale. spre perfect. la mângâierea celui întristat. de la electron Ia univers. Nu mai este nevoie de aceste demonstraţii arhaice. care în cuvinte foarte înduioşătoare. cuvenită gradului său evolutiv. când se îngropa sau se ardea soţia. din alte întrupări. în planul pământesc. A trecut vremea când în mormânt se puneau bani pentru ca defunctul să aibă cu ce plăti transportul şi taxele pe la diferitele vămi cereşti. a trăit până către bătrâneţe în întunericul vieţii fizice. Atunci. Ele vin mereu lângă noi. care a dobândit un grad înalt pe scara evoluţiei. Evident. Suferinţele iubiţilor săi lăsaţi jos. ne-am propus să ne rugăm pentru sufletul său.ca vorba sau gândul să fie tradus în faptă. care în virtutea legii corespondenţei va primi unde fluidice superioare şi situaţia lui se va îmbunătăţi. atunci vor înţelege tainele naşterii. de pe vremea când omenirea abia se orienta în viaţă. pe orice nenorocit ieşit în cale. a-1 căror spirit a revenit de foarte multe ori la viaţa trupească. Dar la o vreme.Sfântul Mina. crezând că termină cu nenorocirea. Va veni vremea. Alături de aceste rugăciuni este de mare folos . al celui drag. după ce a părăsit lumea fizică. rugându-vă zilnic pentru luminarea şi avansarea pe cărarea vieţii lor veşnice. nu-i mai plângeţi. să vă înălţaţi gândul cu iubire. sărmanul. A trecut o vreme şi într-o seară. Chemând mental pe cei iubiţi. din necunoaşterea legilor vieţii şi ale morţii. şi nu-i dau posibilitatea sufletească să se despartă de ei. încât în loc să-1 ajute la desluşirea noii situaţii. aşa cum vorbim şi ne înţelegem azi noi. asistenţii. indiferent de neam sau religie. va ajunge să-i vadă şi să-i audă pe cei din lumea spaţială. ne sărută. Orice efort este insuficient pentru a convinge. peste mii şi mii de ani. de sănătate. căci aceste lacrimi îi ard fluidic. O faptă necugetată. Prin aceasta ajutaţi un greşit al vieţii. după posibilitatea voastră. Tatăl doreşte ca omul. în zona spaţială. având în vedere legea solidarităţii. ori printr-o străfulgerare. în această idee.pentru cel ce se roagă şi pentru cel pentru care se roagă . să lucreze la marea operă de solidaritate. Este mai bine. ne îmbrăţişează. ale vieţii şi ale morţii. îl întristează atât de mult. sau era îngropat cu armele sale. mai demn. pentru a se înălţa în sfera cerească. formând un bloc condus pe calea destinului spre mai bine.

într-adevăr. unde va merge? Are impresia că în faţă i se deschide un abis.locuitor al Cerului . Pentru omul cu multe greşeli. Cu cât legătura fluidică dintre trup şi suflet este mai mare. dar nu îţi voi comunica nimic. şi de atunci s-au scris mii de pagini despre viaţa şi forma lor. am fost pedepsit să mă nasc în sânul unei mame aici. fratele pierde procesul. Cuminte este ca atunci când auzi despre o problemă care depăşeşte sfera cunoştinţelor tale sau despre un fenomen ce ţi se pare ieşit din comun. despre activitatea lor malefică sau benefică. orice greşeală.nu se pot vedea cu ochiul liber nici în apă. primeşte următorul răspuns: „Dragul meu. şi anume. care fiind atât de mici ." A nega este uşor şi comod. am aflat de existenţa acestor vieţuitoare. moartea se manifestă sub forma unei slăbiciuni. omul nu le vede dar cu toate acestea ele există. Pe vremea când era elev la şcoala comercială din Bucureşti. fratele îl va da în judecată. să cunoaştem şi fiinţele spirituale. Pentru cel blând. de înălţimea morală a spiritului care părăseşte pământul. La fel se petece cu entităţile spirituale. va forma mâine pe cea spirituală din spaţiu. Entitatea spirituală a făcut această comunicare cu de la sine putere. uitând că e vremelnic pe acest pământ! . A sosit timpul ca pe lângă cunoştinţele referitoare la materia fizică." Dar nu ţi-e permis ca fără nici un studiu. şi ele depind mai ales de meritul. îl cuprinde o piroteală. într-o seară îi aude cu mirare din nou „glasul". Am stat în întunericul întrupării şi după naştere. cerându-i o pretinsă sumă pe care ar fi primit-o de la mama lui.54 Din tainele vieţii ţi ale universului . să spui: „Poate o fi aşa! Voi cerceta.Prima carte Orice comunicare fără învoire prealabilă este pedepsită. rostul şi viaţa celor două lumi care se întrepătrund. fără nici o cercetare. deoarece prin îndeplinirea datoriilor morale nu s-a legat puternic de partea materială a acestei lumi. fie de către voi. fără permisul superiorului său. sentenţios. Când s-a descoperit microscopul. spre infinita cunoaştere şi putere. milos şi moral. întorcându-se în lumea spirituală. cât de mică. fie de către noi. Actul morţii Senzaţiile care preced şi urmează actul morţii fizice sunt infinit de variate de la om la om.trei-şapte miimi dintr-un milimetru . care cu mare dragoste m-a purtat la sânul ei. înainte de moartea acesteia. Noi trimitem în spaţiu morţii noştri. Domnul 1-a învrednicit cu darul auzului spiritual. nici în aer. să spui: „E imposibil! Această afirmaţie nu este serioasă. Acest coleg a părăsit de tânăr viaţa terestră. separarea spiritului de coipul fizic se face gradat. Ce va fi. momentul destrapării spiritului este plin de frică. Voi da un exemplu. dar neexistând nici o probă. Potrivit trecutului său spiritual. Lumea terestră de azi. se influenţează una pe alta şi se ajută la ascensiunea entităţii spirituale pe Scara lui Iacob. după care m-am întors. care îl cheamă şi unde se va prăvăli. Or corpul vieţuitorului fiind sub această limită e transparent şi razele de lumină trec prin el şi—1 scaldă într-un ocean de lumină din care cauză bietul nostru ochi nu-1 mai vede. din modestul său venit. Iată. lăsând în lacrimi şi durere pe sărmana mea mamă. aude „glasul" fostului său coleg . plăcut. pentru faptul că te-am prevenit de ceea ce intenţiona fratele tău. de unde nici nu se aşteptă. pentru greşeala sa a fost judecată şi condamnată la o nouă întrapare. în Bucureşti. A trecut mai bine de un an şi cetăţeanul nu a mai fost vizitat din spaţiu de prietenul său spiritual. prin urmare a fost slab unit de corpul său fizic. câtă agonie Ia omul lipit de bunurile pământului. Trăia în Bucureşti un cetăţean care ducea o viaţă cuminte şi retrasă. în general. şi voi avea ocazia să mă conving. foarte lent. omul al cărui trap moare simte o durere mai mare şi agonia este mai lungă. se plăteşte. care măreşte de mai multe mii de ori. fără învoirea celor mai mari. Degajarea spiritului se face pe nesimţite. avea im coleg cu care se înţelegea foarte bine. Acum iată-mă iar liber şi voi mai veni la tine. Uneori această separare se face cu mult înaintea încetării funcţiilor organismului uman. în veşnicie. Urmarea a fost că. care îl trage pe nesimţite într-un somn dulce. nu este cunoscută de ştiinţă!" Am ştiut noi ceva despre existenţa microbilor. mentalul cetăţeanului fiind liber şi liniştit. peste câteva zile primeşte citaţie de chemare în judecată. trupul meu a mai trăit câteva luni. Câtă luptă. întrebându-1 de ce a lipsit atâta vreme. care nu a cunoscut decât plăcerile materiale.care îi aduce la cunoştinţă că în curând va avea o mare nemulţumire. iar ei ne trimit noii-născuţi. nici pe corpurile sau obiectele din jurul nostru? Nu! Pentru că ochiul nostru nu percepe decât până la o anumită limită. Intr-o seară.

în fine. acesta dobândeşte o puternică luminozitate. în acest moment inima îşi opreşte activitatea. să facem linişte absolută în junii său. stingându-se ca o candelă în care s-a consumat untdelemnul. unde înconjoară sistemul cerebral. iar cei de faţă ascultă. fiinţe fiuidice. o dată cu ultimul suspin.nu mai este nici bogatul.sistemul cerebrospinal mai funcţionează. întâmplările prin care a trecut şi manifestările sale de ! cruzime sau iubire. s-ar abţine de la ele. fără nici o dificultate. sub forma unei cete alburii. Aceste fiinţe invizibile . deşi organele fac mari sforţări pentru a-şi îndeplini în continuare rolul. După ce întreaga masă fluidică a perispiritului s-a degajat din coipul fizic. acestea se I răcesc şi îşi pierd sensibilitatea.sufletul fiind legat de corpul fizic . şi în această tăcere religioasă să ne rugăm şi să mulţumim Celui care a orânduit atât de sublim creaţia. învelit de perispirit. tulbură spiritul care se destrapează şi nu-i dau libertatea necesară de a se separa de trup. după care spiritul este cuprins de o amnezie completă. pentru ca din nou. o respiraţie profundă. Când ora morţii a sunat. şi-a părăsit haina trupească. să efectueze destruparea hotărâtă. ajungând în cap. Entităţile spirituale inferioare. Dacă lumea ar şti cât rău face spiritului prin aceste văicăreli. nici săracul. nici ţăranul. cordonul se rupe şi spiritul îşi ia zborul spre regiunile subtile ale spaţiului. pentru că nu mai primeşte influxuri suficiente de la sufletul retras treptat din corpul fizic. iar în caz de boală. pentru câteva momente. de -o inconştienţă desăvârşită. părăsesc trapul prin gură. şi se întâlneşte în piept cu partea venită din mâini. exploziile lor sufleteşti. pierdut ca într-un vis. Se vede aşa cum este în realitate . jalea copleşeşte sufletul lor. cel veşnic. în jurai său. omul e dus. Nimic nu se uită.■Moartea 55 Când omul e gata să treacă din viaţa pământească în viaţa cerească. Cauza reducerii treptate a puterilor trupului se datorează corpului vital. Din cauza comprimării perispiritului în encefal. Corpul vital nu mai are vitalitate suficientă. Aceste manifestări sunt fapte necugetate. se simt furnicături în tălpile picioarelor.au venit. din iubirea ce o poartă celui care părăseşte pământul. spiritul se strecoară afară prin creştetul capului. Până când nu s-a rapt cordonul fluidic . apoi în lungul [ abdomenului. în caz de accident. cei din jurai mortului sunt cuprinşi de fiori. ce se înalţă spre tavanul încăperii. un suspin adânc este semnul separării complete a spiritului de trap. de către j cei care veghează muribundul. pe întuneric. ce radiază { prin craniu. nici împăratul. pentru că ţipetele lor. asemenea unui cinematograf. Panorama întregii vieţi terestre se derulează fulgerător. s-a eliberat din stânsoarea materiei. sau ura celor pe care i-a făcut să sufere.dintre care una este călăuza în noua viaţă spaţială . trecând prin tavan. se uită. perete sau fereastră. Totul s-a isprăvit. imaginile acţiunilor se derulează înaintea spiritului. Uneori întreţine conversaţie cu ei. vorbirea se manifestă sub voinţa spiritului exteriorizat şi muribundul spune că vede în cameră. se adună. să-1 ajute la destrapare şi apoi să-1 conducă în noua sa călătorie. se impune să ne stăpânim durerea. dar nu văd nimic. plecaţi deja din lumea terestră. cu mari sforţări. Perispiritul se retrage în lungul picioarelor. plâng şi se aruncă peste trapul ce moare. de o întunecime. slăbiciunea fiziologică îl cuprinde pe om cu o derulare mai lentă. Această aureolă poate fi observată. în acest moment solemn. ci omul cu merite şi greşeli. . acest proces este scurt şi rapid. după care retragerea continuă în lungul gâtului. dar totul e în zadar. Aici se face un mic popas. formând înjurai său^o aureolă. se observă stingerea treptată a funcţiilor vitale. vede recunoştinţa celor pe care i-a mângâiat. văzându-şi i defilând prin mental toate actele vieţii. în care îşi recunoaşte părinţii sau prietenii. nici o ştiinţă omenească nu mai poate împiedica plecarea spiritului din lumea fizică şi trecerea lui în lumea spirituală. în aceste momente. îşi vede ambiţiile neîmplinite sau succesul obţinut. Omul real. Dacă l-am iubit cu adevărat pe acest om. în momentul când perispiritul începe să-şi desfacă legăturile de celulele trapului. Treptat. Vitalitatea părăsind extremităţile trapului. j perispiritul se retrage din picioare şi mâini. ba chiar contribuie uneori la rechemarea sa în trup. mai materialiste. întreţinătorul vieţii trupeşti. în fine. nici o putere din lume. se concentrează şi ia forma trapului ce îşi sfârşeşte viaţa.

în continuare voi reda comunicarea unei entităţi spirituale superioare. pentru a se naşte în lumea cerească. A venit însă timpul să-şi părăsească trapul. „Omul este bătrân. şi din spaţiu. într-o lume unde omul este mai conştient şi mai cunoscător al legilor eterne. referitoare la actul morţii. pentru că ne vor vizita. dragostea şi ajutorai lor vor lucra pentru ridicarea noastră. cu drept cuvânt. Ei ne plâng. Se străduiesc să întărească trapul şi sufletul nostru. cei rămaşi încă în valea plângerii. dar sănătos. Să nu-i mai plângem pe iubiţii noştri. pentru a ne susţine în existenţa noastră tristă pe acest pământ. pentru a trece cu uşurinţă încercările ce vor contribui la evoluţia noastră spirituală. în lumea suferinţei şi a întunericului spiritual. pentru că încă n-am terminat seria încercărilor şi sufletul lor e torturat de mila ce ne-o poartă. ci să ne plângem pe noi.în acest fel să ajutăm entităţii spirituale care părăseşte planul fizic să dobândească puteri şi să se desprindă cu uşurinţă de trapul său. Ce se petrece în preajma . Să nu-1 plângem pe cel ce se destrapează. ochii lor vor fi mereu îndreptaţi spre noi.

iar ziua. în mod consecvent şi progresiv.dar parcă acest fenomen e departe de el. Când. încât nu-i mai vine să plece din ele. dar încă e bine şi sănătos. Să vedem în ce constă această operaţie. despre şcoala terestră pe care deocamdată a terminat-o. omul fizic se hrăneşte prin . împreună cu o parte din corpul vital. eteric. Noaptea. nu în curând! Fraţilor. dar el nu este potrivit. E drept că nu mai are vioiciunea şi vigoarea din tinereţe. Astfel. şi că se acţionează conform ordinelor superioare. unde domnesc Legile sfinte şi eterne ale universului. Vrea să se mai bucure de frumuseţile şi bunurile pământului. 1-a condus şi cămia îi datorează o serie de realizări. are presimţiri că s-a apropiat socoteala pământească şi începe să comunice această impresie celor din jurul său. regenerarea lui? Corpul vital se reînnoieşte. dublul eteric este reintrodus în trup. cel iubit se topeşte din zi în zi. în virtutea Legii divine. dar aceasta ar însemna pentru duhul exteriorizat al bătrânului. destrupătorul îl influenţează. aflat în atmosfera din jurul globului vostru. Se simte bine în el.dar cu preponderenţă noaptea . deşi văd şi ei adevărul. Această absorbire se face ziua prin actul respiraţiei.îşi hrăneşte cu fluid eteric corpul vital. spunându-i: «Frate.56 Din tainele vieţii şi ale universului . Stând zi şi noapte lângă el. viaţa din mijlocul materiei fizice. nici nu s-ar gândi la altă existenţă. spiritul bătrânului începe să se convingă. se repară prin absorbirea fluidului semimaterial.despre frumuseţile sferelor cereşti. Voi. vrând-nevrând. date în virtutea Legilor divine. Aşadar o entitate spirituală destrupată execută o operaţie ocultă şi clandestină asupra unei entităţi spirituale întrupate. Prin urmare. Destrupătorul ar putea împiedica asimilarea de fluide din timpul nopţii. va trebui să plece. îl demagnetizează sau defluidizeazâ.din înălţimile spaţiilor soseşte o entitate spirituală. aceasta producându-se doar în caz de accident sau sinucidere. mesagerul destrupător se adresează direct spiritului evadat din peştera trupului. aude că a murit cutare ori cutare . se stinge ca o candelă ce şi-a consumat uleiul. bietul om mănâncă ziua alimente fizice. care în definitiv este şi el de natură fizică. Dar şi corpul eteric funcţionează şi din această cauză se uzează şi el. Dar cum totul în univers are un sfârşit. vă susţineţi. ci de la operaţiile executate de acesta metodic şi cu mare răbdare. spiritul adună din atmosfera înconjurătoare fluid eteric fizic sau semieteric.Prima carte acestui ceas final? Doreşte oare spiritul să-şi părăsească tmpul pe care 1-a armonizat. Se vede îmbătrânit şi totuşi ar mai dori să trăiască. un mesager special. sfere infinite din jurul pământului. când spiritul iese din tmpul adormit. Aceştia caută să-i combată presupunerile. o tortură mai vie decât chinuirea trupului prin frustrarea de hrană fizică. toţi şi toate vieţuitoarele trebuie să părăsească. când se află în casa lui de lut. când spiritul îşi părăseşte tmpul. şi tot ziua .trupesc sau carnal şi semifluidic sau eteric. în stare de somn. de plăceri şi bucurii? Anii s-au scurs. ci numai îşi părăseşte cele două învelişuri fizice . Defluidizarea bruscă i^u este permisă. îi spune că a sosit momentul să se reîntoarcă acasă. soseşte termenul destrupării — termen fixat înainte de momentul întrupării entităţii spirituale .spirit către spirit . am întrebuinţat termenul vostru . care stă mereu în preajma moşului nostru. Ziua îi sugerează ideea că viaţa pe pământ e trecătoare . Slăbiciunea omului bătrân nu provine de la sugestiile strecurate de mesagerul destrupător. ai suferit cu el. în această perioadă de timp. se hrăneşte noaptea cu fluide magnetice. încât dacă nu şi-ar simţi slăbită puterea. pentru că omul nu moare. subtil şi nevăzut. are idei vagi că nu mai are mult de stat printre oameni. care după zece ani de temniţă a uitat să mai trăiască în libertate. în această operaţie nu se amestecă nici o altă entitate spirituală. numit destrupător. îi este dragă viaţa în corpul său fizic. te-ai bucurat în el. fiind asemenea unui ocnaş. la o vreme. Legătura dintre spirit şi corpul fizic a devenit atât de puternică. acum a sosit momentul să te reîntorci la noi». şi anume la eliberarea unei entităţi spirituale din cătuşele cărnii. ai stat destul în acest trup al tău. Acest mesager se apropie de omul ajuns la capătul existenţei sale pământeşti. în patria spiritelor. vă reparaţi trupul prin asimilarea alimentelor digerate. şi îl introduce în corpul său eteric.«a muri». Viaţa în comun. deoarece fiecare este conştientă că se procedează la o faptă bună. Odată această două modalităţi: în timpul zilei îşi hrăneşte tmpul prin alimente. dintre trup şi spirit. vederea şi auzul. începe să-i fure din fluidul fizic. Prin puterea voinţei şi a gândului. existând doar pentru alţii. absorbire îndeplinită. trăgând după el învelişurile perispirituale. De moarte nici nu vrea să audă. dar ce folos? pentru că destrupătorul îi ia o cantitate mai mare de fluid decât absoarbe el noaptea. nu pentru el. aşa şi omul. Or această cruzime nu este permisă în lumea cerească. dar este mult mai intensă noaptea. în felul acesta. i-a unit într-o legătură deosebit de puternică. ale materiei fizice. Vede. şi mai ales. Spiritul mesager-destrupător. zi şi noapte. Atât de bine s-a obişnuit entitatea spirituală în corpurile sale fizice. Defluidizarea corpului fizic se face ziua. sufletul a învăţat să-şi hrănească vehicolul eteric sau corpul vital. fără ştirea spiritului.nimeni nu a rămas veşnic aici. memoria. şi începe să-i vorbească noaptea . despre vremelnicia vieţii terestre. fluidul perimat. absorbind din el cantităţi de fluid eteric. cei întmpaţi. silind în acelaşi timp să iasă din interiorul său elementele uzate. Cum se face repararea. să-1 încurajeze. prizonier în întunericul trupului.

la mijloc. în momentul începerii operei de reîntrupare.fraţi. reducerea treptată a sistemului muscular. să se facă cu OA mai mare uşurinţă. Schema." Corpul omului se poate compara cu o clădire. şi constituie ceea ce se numeşte coeziune celulară. îl înconjoară şi stau în aşteptarea ieşirii sale din trup. înnodate cu corpul său fizic. Graţie acestei forţe magnetice. canavaua trupului omenesc o croieşte spiritul. nemaiavând la dispoziţie dinamismul asigurat de miceliile din celulele numeroase avute în anii precedenţi. Totalitatea electricităţii din micelii produce. La începutul vieţii umane. şi în acelaşi timp celulele se ordonează după liniile acestor fire. numite micelii. surori. sub conducerea spiritului stăpân. Astfel spiritul. Din această cauză. Ele vin atrase de tainicele legături magnetice şi de vibraţiile primite. Atunci ele coboară ca fulgerul. în care se înalţă ziduri de cărămizi. folosind drept materie primă fluidul ce însoţeşte cele două elemente sexuale ale părinţilor. eliberând astfel firele fluidice ale perispiritului de corpul fizic. se deprinde cu ideea plecării. O dată cu ele soseşte şi o entitate spirituală. fiind ceva mai eliberat. spiritul îşi măreşte reţeaua. miceliile din interiorul protoplasmei se mişcă. sănătos până mai lunile trecute. Prin prezenţa lor. cunoscător şi meşter în desfacerea legăturilor fluidice. devine mai sensibil. Când ceasul cel mare a bătut. numită protoplasma şi un mic corp strălucitor . slăbeşte vitalitatea organului respectiv. încetul cu încetul. cu misiunea de a rupe cordonul fluidic ce uneşte perispiritul de corpul vital. dintr-o materie asemănătoare luată mereu de la părinţii copilului. Către sfârşitul vieţii. bătrânul nostru. copii . de înlocuire. Printre firele acestei canavale. prin vibraţiile corpurilor lor spirituale şi prin rugăciunea lor. este gata de a se întoarce în Cer. Sub influenţa acestui curent vital. un spirit din spaţiu de un anumit grad. celulele se înmulţesc şi trapul creşte. celulele ţin una de alta. Urmează perioada când celulele uzate se înlocuiesc pe măsura distrugerii lor. pentru ca la timpul oportun. un expert al spaţiului.la interior.care au părăsit pământul înaintea lui. In caz de plecare prin boală. Toată această operă de reparare. fratele spaţial retrage zi de zi o anumită cantitate din fluidul corpului vital al celui pregătit să părăsească viaţa terestră. ce constituie o muzică sublimă. părinţi. fratele sau prietenul lor. mai senzitiv la undele vibraţiilor psihice sosite din spaţiu. prin inducţie. fizician ceresc. generând în corpul lor electricitate. Prin mişcarea lor. fiecare celulă se compune din trei părţi: o membrană la exterior.Moartea şy Omul se topeşte ca o lumânare. şi această mişcare este provocată de o mică ramură a marelui curent cosmic. face operaţia de slăbire a adeziunii perispiritului de corpul fizic. encefalul este cel din urmă organ ce pierde contactul cu perispiritul. când celulele noi nu le mai înlocuiesc în acelaşi număr pe cele uzate — constatăm scăderea grăsimii. se face sub imboldul. Canavaua creşte şi paralel cu ea creşte şi trupul micuţului din pântecele mamei. începe dezorganizarea sa şi celulele nu mai au forţa necesară funcţionării lor. nu se mai produce electricitate. şi tristă pentru .de aici debilitatea celor ajunşi în vârstă. se atrag între ele. care circulă prin întregul cosmos şi în tot ce se află în el. Acest proces se petrece până înjurai vârstei de 28 de ani. în fine. înlesnesc descătuşarea spiritului de corpul fizic. se freacă de protoplasma. în dreptul organului din care lipseşte cantitatea de fluid vital. Materia corpului vital este într-o veşnică circulaţie. sosesc entităţile spirituale din familia sa . dansează în jurai nucleului. numit nucleu. magnetism în masa celulei. desprinderea spiritului de trap. vine a treia parte a vieţii terestre. şi deci nici magnetism. care taie cordonul ombilical ce uneşte copilul de placenta mamei sale. în general. o substanţă asemănătoare albuşului de ou . în fine. Acest specialist. Totalitatea reţelei pe care este clădit trapul nostru formează corpul vital. Din această cauză. El are un rol asemănător cu al moaşei voastre terestre. uneori apar aici şi . pentru a despărţi încăperile între ele. Pe parcurs. trapul rămâne acelaşi. aflând că iubitul lor pământean. începe să se împace cu ideea părăsirii lucrurilor scumpe lui. un medic ceresc. părăsind pe cei dragi de pe pământ. se orânduiesc celulele născute din diviziunea oului. Celulele care se reînnoiesc pe o distanţă mare de timp şi se reduc ultimele sunt celulele nervoase. în masa protoplasmei se află o mulţime de granule microscopice. se alătură omului mesagerul-destrupător. necesar întreţinerii mişcării miceliilor celulare. care se despart de părintele. dar mai ales se împacă cu ideea că Tatăl îl recheamă la El. şi în măsura în care îi slăbesc puterile fizice spiritul se eliberează de milioanele de legături nevăzute. dezvoltându-se cu ajutorul materiilor venite de la mamă. a sosit ziua fericită pentru cei care se vor bucura de sosirea lui în Cer. a taliei trapului şi apar zbârciturile pielii . construită iniţial pe un schelet de beton armat. cei de pe pământ. In fine. şi ca urmare. dar mai ales unele de altele.

să coboare entităţi spirituale la o nouă viaţă terestră. o perturbare. legăturile fiind puţine şi slabe. va rămâne pe lângăAcadavrul său până în ziua când ar fi trebuit să-1 părăsească în mod firesc. scânteia însoţită de perispiritul său. Astfel se adevereşte vorba omului . Din acest motiv el va suferi şi mai groaznic în viaţa cerească şi în vieţile lui trupeşti viitoare. îşi revine şi îşi recunoaşte greşeala şi născând cu plăcere. ca om. conform destinului său. o nenorocire pentru omul terestra.„Tot răul spre bine. spiritul mamei trebuie să înţeleagă grozăvia faptei comise. de la distanţă. atâtea feluri de a părăsi trupul la ora fatală. Un ultim efort şi totul s-a isprăvit. pentru a fi puse în ritmul evoluţiei normale şi generale. ceas cu ceas. Iată o femeie devenită mamă. Nu vrea să nască şi să se încarce cu neplăcerile. intervine mesagerul-destrupător şi desprinde ultimele fire ale legăturii cu acest corp fizic redus şi fără putere. Se poate întâmpla ca din cauza acestor demersuri. cu toată dragostea. întreţinând. Entitatea spirituală. duhul. spiritul mamei iese din corpul său fizic .a ei sau a celor rămaşi în urma ei . Legea divină a hotărât.cu mare greutate. în tot acest timp. el va repeta mereu actul sinuciderii. devenind mamă Când omul moare prin accident dreptaşul. va scăpa şi de mizeria ei. iese în afara corpului său fizic bolnav.ceea ce el însuşi a cerut. a uitat . constituie pentru ea o fericire. Din acest considerent. de comoţii puternice. până la nebunie. Dar ce diferenţă între moartea unuia şi a celuilalt. viaţa trupului ruinat de boală. dar ea nu-şi asumă responsabilitatea de a trece prin procesele fiziologice ale sarcinii şi urmările ei. până la exasperare. i se pare că nu mai poate îndura această viaţă şi crezând că dacă va pieri de pe arena vieţii. o dată ce spiritul .a fost expulzat din temniţa sa. viruşi.Prima carte vietăţi microscopice. Câţi oameni. Treptat." . Evident. după meritele vieţii sale terestre. a entităţilor spirituale. Acesta. indolente. o tulburare şi în alte organe interne şi astfel tot trupul slăbeşte în puteri iar omul se topeşte ca şi ceara la para focului. greutăţile şi responsabilitatea alăptării. provocându-i dureri atroce. Vai. copiii prin care. cerută şi voită de el prin libeiul său arbitru. O asemenea moarte este o durere. care desăvârşesc opera distragerii celulare. Numai rugăciunea fierbinte către Cel Atotputernic .58 Din tainele vieţii şi ale universului . recurge la avort . Slăbiciunea funcţională a acestui organ produce.conform Legii . S-a stins viaţa din el. Duhul omului care şi-a distrus trupul. a cerut Forului suprem o viaţă grea. încrezut în puterile sale. Moartea prin sinucidere are un alt aspect. După o vreme. nefericitul de el! Prin actul său nesocotit. Spiritul copilului se desparte cu uşurinţă de embrionul din pântecele mamei. sosit ca fulgerul. ca fiind data părăsirii corpului fizic. la ora cea sfântă. însă. amărăciuni şi lipsuri materiale de tot felul. plină de boli. zi cu zi. în acest caz moare şi copilul. prin influenţă. lângă cadavru. vegherii. spre locul rezervat lui. a încălcat Legea divină. spiritul îşi ia zborul către sferele cereşti. care au nevoie de zguduiri. se sinucide. Venind jos.nepregătit de mesagerul-destrupător . Acest caz de destrupare este adoptat foarte rar de către înaltul For Judecătoresc al Pământului. voite de ea. resimţind durerile de naştere ale unei mame. cunoscând că se apropie termenul fatal. entitatea spirituală asistentă care însoţeşte toată viaţa terestră a acestui om. Dar nu numai atât. să moară. şi de obicei este aplicat spiritelor leneşe. prin dezertarea sa de la şcoala vieţii planetare. Din acest motiv moartea acestui om.prin violenţa accidentului . care interzice distrugerea. Legea divină a sortit ca spiritul să stea. taie rând pe rând ultimele rădăcini fluidice ce mai reţin spiritul de trup. instrumentul orânduit de Tatăl divin ca să-1 ajute în învăţarea iubirii. ca în cazul sinucigaşilor. Când s-a împlinit termenul durerii şi mâhnirii la care trebuia supus. din care cauză are o agonie sfâşietoare. Prin urmare. Pentru a şterge cât mai mult din lista greşelilor făcute în alte vieţi. dar fiind o deşteptare a conştiinţei entităţii spirituale. de neînchipuit. dureri sufleteşti. şi în această existenţă terestră oftează. cu mari sforţări. comisă.o pot uşura din această tortură de neînchipuit. iar copilul fiind victima mamei. Eliberat cu totul. a mamei fiind echivalentă cu sinuciderea. dureri repetate până în ziua fixată în destinul ei. Se naşte în ea dorinţa de a reveni pe pământ pentru a-şi repara greşeala. cheamă pe misionarul desemnat de a-1 asista în momentul producerii accidentului. plânge şi crede că este năpăstuit de soarta impusă de Tatăl divin.un mijloc brutal pentru a scăpa de el. creşterii şi educaţiei copilului. se face uşor.

au acceptat în mod conştient. dorul după cei dragi se intensifică şi după un timp. Opera mesagerului-destrupător este foarte redusă: taie cordonul fluidic care ţine legat spiritul. la ora cea sfântă nu mai rămâne de făcut decât o mică sforţare şi spiritul urmat de suflet se desprinde de trup. în locul forţei. o negrăită durere sufletească. Ca spirite. în urma acestei înţelegeri operaţiile destrupării decurg în mod normal şi treptat. Astfel. spiritul se decide să nu se mai agate cu disperare de materia carnală. de o oarecare momeală. în scopul conştientizării sau a plăţii unor greşeli din trecut. şiretenie. în acest caz. foarte redus. crimă ori accident. Iată cum glăsuieşte el. 2. tăind numai cordonul fluidic. adună materie fluidică şi îşi fabrică un corp fluidic. prin buna învoire a entităţii spirituale întrupate. iubiţii săi. Rolul mesagerului-destrupător a fost. una din marile Lumini ale Pământului. prin suflet. Această stare fizică dezavantajată a fost urmarea unor mari şi grozave greşeli din alte vieţi. Oamenii aceştia trec de la viaţa trupească la cea spaţială ca într-un vis. în continuare vom cunoaşte actul morţii. nu vrea să părăsească viaţa temporară. trezindu-i în suflet dorul după ei.sinucidere. provocând în adâncul sufletului lor o mare. Dar legea e lege. fără nici o durere. cel superior . La ora fatală. avându-se în vedere provocarea durerii în sufletele celor dragi. cocoşaţi. se face uz de diplomaţie. uneori foarte de timpuriu. au uitat de ceea ce s-au angajat în faţa Forului suprem. în cele din urmă entitatea spirituală întrupată se va supune şi va trebui. S-a obişnuit în el şi îi place aici printre oamenii trupeşti. căci a sosit timpul recoltării roadelor semănate pe pământ în existenţa sa terestră. prin boală. şi dacă nu mai au formă umană. în acest scop. când şi-au dat consimţământul grăind: Amin! Aceste dureri sufleteşti. . pe când erau în spaţiu . vrând-nevrând. O simplă formalitate legală. legăturile sufleteşti dintre trap şi spirit fiind foarte slabe. se poate deduce că moartea survine: 1. Există situaţii când destruparea se face cu o uşurinţă de care se miră cei de faţă. . aducându-i aminte cu multă duioşie de cei dragi. dar revenind . spiritul şi perispiritul se află deja în afara trupului. de trupul în care şi-a dus atâţia ani nenorocita existenţă terestră. de trap. schilozi etc. cu îmbrăcămintea pe care au purtat-o.ca om trupesc în lumea fizică. De multe ori. să părăsească trupul şi viaţa terestră. el se opune. destraparea se face foarte uşor. O desprindere uşoară de trup o au şi cei idioţi. pe baza comunicărilor primite de la Sfântul Mina. resimţite ani de-a rândul. din cauza uzurii corpului . prin violenţa produsă de un liber arbitra nesocotit . această cumplită formă de viaţă. nu vrea să revină la viaţa veşnică. din care. ca o notă mai amănunţită a fenomenului destrupării.mesagerul-destrupător . au împins spiritul la exteriorul trapului. în acest caz se stabileşte o conversaţie de la spirit la spirit.Zilele trec.bătrâneţe. asemănător cu cel avut în viaţa terestră precedentă.va ieşi învingător.Moartea 59 Există cazuri când un bărbat sau o femeie sunt întrupări ale unor frumoase lumini cereşti. ajuns la finele existenţei terestre. ca şi în cazul entităţilor spirituale miloase şi drepte. prin intermediul corpului vital. care abia mai ţinea captiv sufletul de trup. mesagerul-destrupător îşi impune voinţa şi puterea. 3. O dată ce au luat înfăţişarea ultimei lor întrupări. urmată de o înţelegere între spiritul mesager destrupător şi spiritul întrupat. au oftat şi au plecat. sunt trimişi în jurul candidatului la moartea fizică. în acest caz. mângâiere şi iubire în jurul lor. luându-şi zborul în spaţiu.mâhnire. Când a sosit termenul plecării. Starea lor fizică voită de ei sau acceptată. din alte vieţi. în unele cazuri spiritul întrupat s-a ataşat atât de tare de viaţa şi bucuriile pământeşti. conducându-1 din exterior. semănând blândeţe. s-au întors pe partea cealaltă. Fizionomia şi forma trupului lor o păstrează perfect în memoria lor spirituală. vin şi se arată spiritului candidat la naşterea în lumea spaţiilor şi stau toată noaptea de vorbă. prin conduita celor care au dus o viaţă cuminte. Ei vin. şi el trebuie să se întoarcă în marea patrie cerească. o luptă de natură mentală şi fluidică se angajează între cei doi. orbi. desigur. încât nici nu vrea să audă de părăsirea trupului. spre ispăşire. în afară de fratele misionar. Din situaţiile prezentate mai sus. întorşi înaintea lui din planul fizic.diferă pe pământ de cea a majorităţii oamenilor. Ca urmare a dispoziţiei sale sufleteşti. şi la nevoie o găsesc înregistrată în arhiva spirituală a planetei noastre. fără nici un zbucium. care îi procură atâtea plăceri lumeşti. cu mult superioare.

eterică. este absolut necesară. cele şapte haine eterice ale scânteii. De aici necesitatea ca în ultimele momente. pentru că în jurul muribundului.înmormântarea în locul incinerării. atrăgând toate particulele eterice ce formează perispiritul spiritului. însă această revenire e de scurtă durată. ca forţa celor din jurul muribundului să fie atât de puternică. prin forţa sa atractivă. e nevoie de concursul mai multor forţe spaţiale. cu mare prudenţă. la crearea unui nou înveliş planetar. a destrupătorilor. adeseori se află membrii familiei sale. spirite superioare sosite la momentul hotărât. să părăsească din prima secundă trapul. urcând tot mai sus pe treptele evoluţiei. O dată ce cordonul fluidic ce leagă sufletul de trup a fost tăiat. materia sa se descompune în minerale. exercită o foiţă de reţinere puternică." . în plus. superior celui dintâi. Cât priveşte materia hainei planetare dezbrăcate. In acest scop. Cel mai mic în grad are rolul de a demagnetiza şi deelectriza corpul fizic. în acelaşi timp. După ce spiritul s-a desprins de trup şi a devenit liber. meşter în mânuirea fluidelor. Deşi devenit liber.fiind de esenţă divină . dezagregarea corpului este lentă. pentru a înlesni desprinderea spiritului ce şi-a terminat şcoala vieţii terestre. pentru ca după ea să vină. a unui puternic magnet spiritual.în special occidentalilor vechiului continent . Aşadar o haină nouă se va creea din materia ce a mai fost utilizată. deschizând ochii. Aceste legături trebuie rupte treptat. lângă muribund să nu stea decât o singură persoană. Prin înmormântare. de sfâşietoare. se străduieşte ca nu cumva să mai rămână legat de perispirit resturi din materia eterică a corpului vital. Cum spiritul nu poate sta în preajma globului pământesc fără acest înveliş. şi-1 aglutinează într-o masă care prin memoria ce o posedă . rând pe rând.şi ale universului . Dezbrăcarea hainei planetare trebuie să se facă treptat. particulă cu particulă . Acest destrupător. şi deci perfecţionată. ca să poată fi smuls din pământ. aceste particule eterice de o calitate inferioară vor prejudicia felul şi calitatea noului corp fizic. când i se va da una potrivită ascensiunii sale evolutive. celelalte părţi componente ale spiritului. acest savant al spaţiilor lucrează asupra celei mai divine părţi din om. Al doilea. cu puteri dublate. Se întâmplă uneori. care prezidează destruparea. fiecare cu o misiune specială. i se tulbură claritatea conştiinţei.căci orice materie îşi are viaţa şi memoria sa . asemenea unui sorb. sufletul. care prin jalea şi prin dorinţa lor de a menţine printre ei pe iubitul lor. asupra scânteii spiritului. treptat. După gradul evolutiv al entităţii spirituale care se destrupează. aducându-se prejudicii viitoarei sale reîntrupări. oarecum galvanizat de dorinţa vie a celor din jurul său. pentru că altfel spiritul suferă. readus din nou în trupul său. absolut identică cu forma trupului ce agonizează pe patul de moarte. Toţi ceilalţi . reia pentru câteva clipe cursul vieţii terestre.60 Din tainele vieţii . taie pe rând toate firele fluidice ce sunt aninate de celulele trupului. spiritele asistente îl dezbracă şi de haina planetară. duhul e luat de spiritele asistente şi este înconjurat cu o reţea fluidică creată de ele.fir cu fir. privind şi chiar vorbind conştient în lumea fizică. operează din exterior. aceasta se risipeşte şi dizolvă în spaţiul înconjurător. pentru ca ea . iar legăturile fluidice se desprind încet de tot ce a aparţinut fostului trap pământesc. spiritul mai păstrează oarecum legături fluidico-sufleteşti cu fostul său trap. spiritele destrupătoare îl îmbracă cu o nouă haină fluidică. să se adune într-o cameră mai depărtată şi să rămână acolo în tăcere şi rugăciune. sosesc trei mesageri-destrupători. pentru a uşura efortul celui ce-şi părăseşte cuşca în care s-a prins atât de puternic la reîntruparea sa. operă asemănătoare cu tăierea rădăcinilor unui copac. şi nu brusc. încât spiritul este rechemat. o haină provizorie în care se va prezenta în faţa Forului suprem. Iată motivul pentru care recomand .să iasă cea dintâi. în care se va întrupa spiritul în viitor. care. pe cale de eliberare. în momentul întrupării lor.Prima carte „Greu ş-a afundat în lut spiritul când s-a reîntrupat. de cel mai înalt grad ierarhic. pentru a nu mai avea puterea de a reţine. superior celui de-al doilea. El atrage la exteriorul corpului fizic . Al treilea.tot perispiritul. deoarece prin incinerare ultimele legături fluidice ale trapului cu fostul său stăpân şi constructor se rup brusc. Această materie planetară va servi entităţilor spirituale de acelaşi grad evolutiv cu a entităţii care a dezbrăcat acest corp planetar. atrag din nou în afară pe cel care şi-a întrerupt calea spre descătuşare. dar tot atât de greu se desprinde din lut la ora fatală. în acest mod fiecare materie a creaţiei este spiritualizată. Această forţă atractivă a celor iubiţi este neutralizată.familia şi prietenii muribundului. este învinsă de forţa atractiv spirituală a entităţilor superioare. Motivul acestei operaţii este următorul.se adună într-o formă umană. pentru că foiţele spirituale. Prezenţa acestor mari entităţi spirituale. Din această cauză spiritul suferă o comoţie în urma căreia îşi pierde pentru multă vreme conştiinţa. pentru că în acest caz spiritul va suferi pe tot timpul şederii sale în spaţiu.

aparţin lumii fizice. din copilărie şi până rni-au apărat părinţii." la moarte. în timpul războiului pentru abolirea sclaviei dintre statele de nord şi cele de sud ale SUA. extrasă din lucrarea eminentului profesor universitar italian Bozzano. care a pierit într-un naufragiu. Nu-mi amintesc de asemenea să fi auzit zgomotul valurilor." Voi descrie una din comunicările celor ce au trecut pragul morţii. dar numai într-un cerc de revelaţie condus de un ghid. Dacă aş fi putut să-mi aleg în acel moment modul destmpării. aşadar ele nu ne pot orienta asupra senzaţiilor resimţite de spirit în momentele când. „Majoritatea oamenilor ridiculizează conceptul unei lumi spirituale. Numai entităţile spirituale care au trecut prin această experienţă ne pot descrie impresiile şi ideile avute în momentul părăsirii trupului. Toate scenele. „. în timpuri şi localităţi diferite. îşi dau aerul că ar cunoaşte toate fenomenele naturii? Cărţile literaturii revelate sunt deosebit de importante pentru că ne dau o idee asupra lumii spirituale. Fenomenele exterioare. în asemenea împrejurări. în formule luminoase. nu se gândesc că. Este evident că. ce au simţit. Dar aceşti domni. dând dovadă de o energie pe care n-am înţeles-o decât abia acum. într-un spital. nu am încercat nici o senzaţie de frică. ţinându-mi soţia în braţe. .Moartea 5/ Voi prezenta câteva expuneri ale unor entităţi spirituale. Din acel moment.. trăgând după el sufletul sau perispiritul. acum nu mă mai plâng de ceea ce mi s-a întâmplat. unde îşi va petrece existenţa o bună vreme . M-am desprins de trup aproape fără să-mi dau seama şi avându-mi soţia strânsă lângă mine. concordă între ele. Pentru a cunoaşte cât mai pe larg întreaga gamă de fapte ce au loc în momentul când spiritul părăseşte corpul său fizic .trebuie să luăm legătura cu Cerul. care ne descriu principalele impresii trăite în momentul trecerii lor din lumea fizică în cea spirituală. Când m-am scufundat în apă. păşeşte pragul existenţei lumii fizice. am însoţit-o pe mama.. oferindu-ne prilejul de a compara între ele detaliile conţinute în diferitele comunicări obţinute. care se zdrobeau deasupra capului meu. judecătorul Peckam. am revăzut ca într-o panoramă evenimentele întregii mele existenţe. ca şi cum ar fi fost gravate în mintea mea.până trece în deplină conştiinţă în lumea spirituală. Comunicarea provine de la entitatea spirituală a unui soldat care a murit de tifos. Nu-mi amintesc să fi suferit. Wolfe. Nici unul din amicii mei. procedând astfel. nu poate exista nici o îndoială că cele văzute şi simţite de spiritele care se destrupează sunt o realitate ce constituie un capitol din marea serie de fenomene desfăşurate în natură. Cu toate acestea. toate acţiunile făcute în decursul vieţii trupeşti. văzute de cei din jurul muribundului. Numai după relatările lor vom putea reconstitui întreaga serie de fenomene ce au loc în momentul morţii fizice. venită pentru a mă primi şi conduce. prin intermediul unui medium. Primul sentiment penibil m-a cuprins când îmi zbură gândul la scumpul meu frate. Or din cele primite până acum. desigur că n-aş fi adoptat pe acela impus de legea destinului. entitatea spirituală a răspuns. Dacă aceste comunicări se vor potrivi şi asemăna în părţile lor fundamentale cu cele primite de alţi mediumi. văzut şi auzit în jurul lor în acele momente şi cum se simt acum în sfera. Iată cum se exprimă eminentul profesor universitar Hyslop. dată fiind natura minunată a noii mele existenţe. răceală sau asfixiere. după ce a studiat ani de zile fenomenele spirituale şi mesajele primite de la entităţile spirituale care au părăsit lumea trupească. din SUA. orice sentiment dureros dispăru din sufletul meu. In momentul când mă afundam în mare. o concordanţă de informaţii fundamentale şi repetate. Iată un mic pasaj din expunerea făcută de judecătorul american Edmonds. O expunere şi mai interesantă o găsim în cartea „Startling Fact in Modern Spiritualism" scrisă de medicul american E. din veşnicie. în nivelul spaţial în care se află. în momentul morţii. dar mama îmi observă neliniştea şi-mi spuse: «Fratele tău nu va întârzia să vină şi el aici». Fără să invocăm noi anumite spirite. din rândul rudelor. n-au lipsit la apel. şi ne vor descrie cum au trecut pragul morţii. mi-au trecut prin faţa privirii. referitoare la moartea bunului său prieten şi coleg. şi mama îmi întinse mâna şi mă trase din apă. acestea vor fi aduse de către ghidul cercului. Fiind întrebată ce impresii a avut când a intrat în lumea spirituală. prietenilor sau cunoştinţelor noastre. care dispreţuiesc cu atâta uşurinţă aceste probleme de o covârşitoare importanţă. intitulată „Letters and Tracts on Spiritualism". se constată că învăţămintele transmise de entităţile spirituale care ni se revelează prin mediumi diferiţi. va avea o mare valoare pentru demonstrarea existenţei reale a lumii spirituale. de o mare Lumină cerească.

Prima carte „M-am simţit ca şi cum m-aş deştepta din somn. nici împiedica întâlnirea a două spirite care s-au iubit pe pământ. Aveam asupra acestui subiect idei confuze şi nesigure. Tot . Aici aveam bunici. care mă înconjura cu toată atenţia. plină de devotament şi afectuoase mângâieri. spus şi gândit. de îndată"ce încetează funcţiile trapului . gravitând în sânul acelor legiuni spirituale în mijlocul cărora se va simţi foarte bine. e inutil să mai spun că atunci când m-am găsit în lumea spiritelor. îmi vedeam trupul întins pe pat şi-mi ziceam: «Ce fenomen ciudat!» Am privit înjurai meu şi mare mi-a fost mirarea când i-am văzut pe cei trei camarazi ai mei ucişi în tranşeele din faţa Wickburg-ului.ale unui paradis rezervat celor buni şi ale unui infern gata să înghită pe cei răi. Nu mă mai simţeam bolnav. Ea m-a condus departe de acel loc. Aveam o vagă bănuială că s-a întâmplat cu mine ceva ciudat. Odată sosiţi. îmi spuse că trebuie să mă odihnesc şi să dorm. nu mi-am putut face nici o idee despre existenţa omului dincolo de mormânt. care se învârteau mereu înjurai concepţiilor obişnuite . pentru a-i întări. Calificările noastre spirituale ne fac să gravităm. gândul meu lucra într-una. Procesul morţii fizice . fraţi.este foarte interesant. cu o precizie de neînfrânt. . . Voi descrie în două cuvinte natura substanţei întrebuinţate în construcţiile sau creaţiile mediului nostru spiritual. surori. Nu poţi să te duci în alt loc decât în sfera de care aparţii. Mediul care îi va primi va fi determinat de gradul lor de spiritualitate. în lumea spiritelor poţi să creezi. când ies din criza morţii sunt primite de conducători experimentaţi. în această culegere de comunicări. Peekam. a fost întâlnirea cu scumpa mea soţie. Ai venit la noi?» Am privit-o cu atenţie şi deodată am strigat: «O. lucra de care mă miram grozav. Omul merge după moartea sa în locul de el pregătit.suferinţele fizice şi mâhnirea sufletului încetează şi ele. care mi se adresă. Pot afirma că prima mea impresie în lumea spirituală a fost proba că iubirea soţiei mele nu slăbise prin moartea ei. Ei vor intra în noua existenţă după cum cer condiţiile lor morale. n-au venit să mă primească. Adevărata mea personalitate se desfăşura înaintea mea cu toată cruzimea culorilor şi această descoperire nu era prea măgulitoare pentru fiinţa mea. iată-te. A. din momentul destrupării mele până în momentul când îmi făcui intrarea în lumea spiritelor. le-am gustat ca şi atunci când s-au produs. . următoarele idei. Una din primele descoperiri în această nouă lume a fost aceea de a mă descoperi pe mine însumi. Vino cu mine». Stockwell comunică prin mediumul numit Ernest H. spunându-mi: «Jim. dragul meu Jim. După destrupare.Ce ai simţit apoi? . a gândului. Primii mei paşi în lumea cerească au fost supravegheaţi de ghidul meu.Locuinţa de care îmi vorbeşti are aspectul unei case de pe pământ? . Marea lege a afinităţii reglează acest proces inexorabil. mi se părea că umblu pe pământ solid şi am văzut o femeie bătrână. spiritul preotului N.Desigur. Lumea noastră este cea mentală. dar nu puteam să-mi dau seama ce anume. către condiţiile de existenţă corespunzătoare meritelor şi lipsurilor noastre. Moartea nu poate suprima afecţiunea. Duhul la început nu bagă de seamă că a dezbrăcat trapul. orice doreşti. am rămas profund mirat în faţa realităţii. în acel moment. la locuinţa ei. precum şi metodele întrebuinţate. „Când eram în lumea terestră. Mi-am amintit deodată de toate evenimentele vieţii. fără excepţie. cu toate acestea. în aceste condiţii. In mod normal. Toate entităţile spirituale. dar dacă se întâmplă să observe prea devreme acest lucru. Nu rămânea decât să faci teorie şi să ai credinţă în Dumnezeu. cu puterea gândului. care.ca şi cel al renaşterii în lumea spirituală .Povesteşte-ne primele tale impresii când ai sosit în lumea spirituală.62 Din tainele vieţii şi ale universului . consola şi asista. referitoare la moartea sa fizică. Credinţa o aveam. M-am culcat şi am dormit mult timp. de tot ceea ce am făcut. camarazi pe care eu însumi îi îngropasem. el se adună cu semenii săi.Am avut o senzaţie asemănătoare cu aceea când te cuprinde somnul. Pe timpul meu nu se prea cunoştea posibilitatea comunicării cu entităţile spirituale. vine o dezlegare sublimă: spiritul renaşte la o nouă existenţă.proces care poate dura uneori im timp foarte lung . Dar până la această întunecare. Acolo.Vă spun că cei trei camarazi nu m-au părăsit. Dincolo de moarte ne aşteaptă pe fiecare o situaţie pregătită de noi pe pământ. mamă-mare. tu eşti?» «Eu sunt. . intelectuale şi spirituale. el rămâne deosebit de tulburat. şi încetul cu încetul se trece gradat la starea de inconştienţă absolută. întărit şi ajutat de persoane cunoscute pe pământ şi care mă precedaseră în marea călătorie. de tot ce am văzut şi auzit." Extragem un caz din lucrarea intitulată „The Morrow of Death by Amicus". când gmdurile se pierd încetul cu încetul. mai ales când moartea a rapt legături afective puternice. prin traiul său pe pământ. îmi aminteam de jocurile şi glumele din copilărie. Dar ceea ce constituia pentru mine suprema bucurie. Am fost primit. Dar aripa morţii o dată trecută. Dar în lumea spirituală nimeni nu e părăsit.

nu prea înţelegeam sensul conversaţiei lor. este creaţia gândirii. un singur sentiment domina atunci conştiinţa mea. Atunci m-am decis să întrerup bârfa lor. am văzut că ele sunt. Am chemat din nou. „Ştiam că am să mor. să conceperi asemenea lucruri. Substanţa asupra căreia se exercită forţa gândirii este . Ameninţările bisericii pierduseră de mult orice putere asupra mea. că mă consideră moartă. Desigur. Mă simţeam gata să înfrâng criza morţii cu o seninătate filosofică. Dar. aud în camera vecină câteva persoane vorbind cu jumătate de voce. Noi suntem fiinţe construite din gândire. vorbeau de mine întrebuinţând verbul la imperfect. tot ce e utilizat aici. mergând eu la ele. şi treptat o somnolenţă mă năpădi. Mi-am propus chiar să urmăresc. De aceea am hotărât să o chem pe una din ele. din contră. Dar concentrându-mi mai bine atenţia. Nu voiam să pierd această supremă ocazie de a câştiga cunoştinţe psihologice. constituie una din numeroasele taine pe care Isus din Nazaret nu le-a propovăduit decât ucenicilor Săi. un singur gând. într-un mediu necunoscut. ceea ce îmi demonstra că nu eram pe punctul de a muri. ea comunică prietenei sale. era o excentrică». şi existăm într-o lume creată prin gândire." Voi descrie acum ideile şi impresiile unei doamne care în timpul vieţii trupeşti nu prea frecventa biserica. dar venind aici. un cearşaf alb îl acoperea. Prima reluă: «Pentru asta a fost lovită mereu de atâtea nenorociri».în raport cu noi . Am rămas deci liniştită în faţa progresiei lente a agoniei mele. Cu toate că nu am fost o femeie prea drăgăstoasă. şi în plus era o încăpăţânată în părerile ei». Trecând dincolo. Eu nu am avut nimic din acestea.tot atât de solidă şi durabilă ca piatra şi metalele din mediul vostru terestru. tot atât de solide şi viu colorate ca şi obiectele solide şi colorate ale mediului terestra. toate emoţiile. dar văzând. risipind teama produsă de ora fatală asupra omului. cum se întâmplă adesea. Dar am rămas uimită. cei ce trăiesc în mediul terestru. făcând astfel un serviciu umanităţii. cu interesul unui cercetător. ce înseamnă asta? Mă credeau moartă? îmi veni ideea că poate doar se prefac. care era medium. te asigur că procesul de care îţi vorbesc este foarte simplu. în virtutea căreia evenimentele vieţii se derulează în conştiinţa muribundului. dar degeaba. altele. Atenţia îndreptată asupra actului morţii mele fizice sfârşi prin a mă obosi. Dar în curând această deşteptare mi s-a părut şi mai dulce decât perioada care precedase somnul. natural şi eficace. Dar ele nu au luat în seamă chemarea mea şi continuau să vorbească mai departe. Chiar corpul nostru spiritual prin care ne exercităm activitatea este o creaţie substanţială a gândului Creatorului. Unele din ele sunt exteriorizări inconştiente ale unor spirite. da. fireşte. sunt rezultatul foiţei' creatoare a gândului voit şi cu un scop determinat. Cine era manechinul aşezat în patul meu. care se unesc şi se armonizează cu gândurile celorlalţi. Mă simţeam bine. această materie eterică. şi totuşi nu-mi era teamă de această plecare. radical deosebit de al nostru. Şi aşa mai departe. prin puterea gândului. Era atât de dulce şi mă odihnea atât de bine. ca un cadavru? L-am examinat şi am văzut că avea braţele încrucişate pe piept şi picioarele întinse şi ţepene. Nu vedeam nimic din ceea ce credeam că se va produce în timpul crizei morţii. Iată fraza în discuţie: «Fără îndoială. observaţiile mele. pentru că omenirea de atunci nu era coaptă pentru a le primi. Cu toate acestea. M-am deşteptat marcată de un sentiment de ciudă. Casele sunt zidite de spirite specializate în a modela. prin actul morţii fizice. «Dumnezeul meu! înseamnă că am murit!» - . ca să vadă că n-am murit şi că acum mă simt mai bine ca oricând. învăţămintele date acum pământenilor. Ascultându-le prin uşa întredeschisă. în felul lor. tot ce există pare a fi constituit după felul cum a lucrat gândirea. care a precedat starea de inconştienţă totală. cu faţa palidă. cu o voce şi mai tare. vor înţelege cu greu. doamna Dufey. O altă voce răspunse: «O. Mi se părea că înot în afara trupului meu. sperând să pot comunica. Vouă vă este greu. citind şi auzind despre fenomenele şi manifestările spiritului a devenit credincioasă. reflectam asupra faptului că am mai încercat o senzaţie asemănătoare de două ori în viaţa mea pământească.Moartea 53 ceea ce se vede aici. mai târziu. referitoare la un fel de «epilog al morţii». în jurul nostru iau formă creaţiile gândirii noastre. şi anume iubirea purtată persoanelor dragi pe care le părăseam. apropierea domoală a marelui ceas. Citisem descrieri interesante. lucra ciudat: îl puteam vedea şi prin această pânză şi am recunoscut în acel manechin trăsăturile mele. Aici. când îţi dai seama că ai dormit peste timpul convenit. Eram surprinsă. urma conversaţia asupra unor incidente din viaţa mea. spirituală. ajung să prind înţelesul cuvintelor lor. Asemenea vouă şi eu îmi imaginam că toate creaţiile de aici sunt formate dintr-o materie vaporoasă. care scapă cercetătorilor ştiinţifici. Deodată. Mă sileam ca raţiunea să-mi stăpânească toate impulsurile. numai ca să aud conversaţia lor. iar unii chiar deloc cele afirmate de noi. că în cursul acelei perioade de semiconştienţă.

dar m-am trezit în mijlocul unei câmpii întinse. Numai în acest moment mi-am dat seama că sunt în lumea spaţiilor cereşti. dar de data aceasta i-am strâns cu adevărat la sânul meu! «O. am renunţat la şcoală. Era un moment solemn şi înfricoşător. dragii mei copii. care au trecut înaintea mea frontiera morţii? Mă aşteptam să le văd ieşindu-mi înainte şi urându-mi bun sosit în lumea cerească. dar ca şi cum m-ar fi auzit cineva.nu ştiu. întindeam braţele înainte. In curând. şi care au venit aici înaintea mea? Pentru ce această izolare în noua mea existenţă? Nu-mi amintesc să fi rostit aceste gânduri. Trei entităţi contemplam acest cadavru. se prezenta spiritului meu cu o claritate de nedescris. cu lacrimi de durere şi disperare. Dar unde erau cei pe care îi iubisem? Unde erau amicii de care eram atât de legată pe pământ. Tot trecutul meu apăru şi năvăli ca un val în conştiinţa mea. cu toate că mi s-a părut că au durat ore. Cum . Eram moartă! Ce senzaţie stranie — să te ştii mort şi totuşi să te simţi plin de viaţă! Cât de neştiutori sunt pământenii! Cum nu ştiu ei că murind. entitatea spirituală îi recomandă să părăsească planşeta şi să scrie.femeie simplă şi necunoscătoare a doctrinei reyelate . Izolarea în care mă aflam nu mă înfricoşa. dar totuşi am încercat un penibil sentiment de decepţie. însă.Prima carte mi-am zis. pe care îi adoram. m-am . pentru a examina şi alte mărturisiri din lumea spaţială. Trebuia să mă resemnez şi să ascult tot ce spuneau despre mine acele femei bârfitoare. Revista engleză „Light" publica în anul 1922. gândindu-mă la soarta acestui trup bătrân. fără să le pot reduce la tăcere. am văzut înaintea mea doi tineri a căror frumuseţe întrecea tot ce spiritul uman poate să-şi imagineze. Adormisem în lumea pământenilor şi m-am deşteptat în lumea entităţilor spirituale. ca întn-un vis. în care defectele caracterului meu erau exagerate şi deformate prin convexitatea sticlei reflectoare. O dată satisfăcute. scumpii mei copii. Priveam aspectul feţei mele. Tot ce-am învăţat. prietenii şi spiritul său ghid.de la fratele ei mai tânăr. eşti animat de o viaţă nouă. N-am mai ezitat şi am întins braţele ca şi altădată pe pământ. fulgerător. O. în fine. „Am murit lovit de un fragment de obuz. după moartea tatălui meu. Cu mulţi ani în urmă. pătrunzând până în adâncul sufletului. pentru a-mi servi de consilieri şi ghizi. am simţit că sunt copiii mei. Peisajele pământului sunt frumoase. căci abia reflectam asupra acestor idei. spiritele care îmi comunică mă îndeamnă să prezint mesajele primite unei persoane competente în această privinţă. din instinct. în câteva numere consecutive. cuvinte. alunecam peste el. descoperi cu mirare că primeşte silabe. şi acum sunteţi ai mei pentru totdeauna!»" Cu regret întrerup expunerea acestui spirit care îşi revede apoi părinţii. în acest scop. deci constată prezenţa unei inteligenţe. lucru ciudat: picioarele mele nu atingeau «pământul». trăsăturile amicei lor decedate. Ceea ce făcu. pentru ultima oară. Ulterior ea scrie directorului revistei: „Nu am avut ocazia să mă instruiesc. fraze. cât v-am dorit! Când au apărat aceşti tineri. plângând pe mormântul lor. Cele spuse erau pentru mine ca şi o oglindă convexă aşezată în faţa vederii mele spirituale. v-am regăsit. După încetarea convulsiilor. extraordinară! Probabil că murisem de vreo 24 de ore. Această stare n-a durat decât un moment.64 Din tainele vieţii şi ale universului . Ca atare. mă găseam pe marginea tranşeei. care murise pe câmpul de luptă. Astfel că prima lecţie spirituală îmi era dată chiar de amicele mele. Mi s-a spus de cei de aici că moartea mea s-a produs în mai puţin de un minut. că a şi dispărut camera unde mă aflam. Mergeam. deveniţi acum adulţi. dar groaza s-a risipit repede şi solemnitatea grandioasă a acestui eveniment a rămas singură. unul după altul doi copii mici. dar cele cereşti sunt minunate. tot ce-am sperat. cele două femei se ridicară pentru a veni să contemple. o milă negrăită îmi copleşi sufletul. ca şi cum aş fi vrut să-i recâştig din ghearele morţii care mi-i răpise. în Franţa. şi în acel moment o puternică senzaţie m-a copleşit. comunicările trascendentale primite de doamna Hope Hunter . şi astfel deveni un medium scriitor automat. i Aflând de moartea fratelui ei. Dar unde sunt spiritele atâtor persoane scumpe. cu privire la marea trecere şi la existenţa spirituală. Când am fost lovit." Iată un crâmpei din comunicările fratelui său. nu pot să compun un text. se deşteptă în ea dorinţa de a afla ceva despre el. puneam în mormânt. al cărei caracter l-au disecat cu atâta cruzime. Adesea. cu toate că a treia nu era văzută de celelalte două. şi în timp ce cu mâna mea invizibilă am încercat să îndepărtez de pe frunte câteva şuviţe albe de păr. La 14 ani. era pentru prima oară când trebuia să mă văd în lumina în care mă vedeau alţii. dar. Frumuseţea peisajului era de nedescris. de care mă vedeam separată acum pentru totdeauna. Nu ştiam şi nu ştiu nimic despre experienţele spiritualiste. distrusă de suferinţă. se duse la o prietenă care poseda o planşetă cu literele alfabetului şi încercând să ia legătura cu fratele ei. Convulsiile agoniei au fost foarte scurte. care se străduia să-i comunice. Astfel.

Să ştii însă că oboseala noastră este de altă natură decât a voastră. voi îmi deveneaţi din ce în ce mai puţin corporali. unde îşi văzu mama. el rămâne învelit numai de corpul sufletesc. ca spirite. într-o zi. criza morţii este aceeaşi pentru toată lumea. Dar ceea ce era de neînţeles pentru mine. Pentru acum. noapte bună!" ■.sănătate. lucrurile diferă întrucâtva. pentru ca să fie transportat la locul unde îl poartă dorinţa sa. în primele momente nu l-am recunoscut. scumpa mea soţie Carrie. Era tatăl meu. înfricoşat. în mai puţin de o secundă am fost lângă ea. tata mă conducea. el s-ar simţi pierdut. dar nu-mi puteam imagina adevărul. care dă explicaţii referitoare la cele spuse de pupilul său. Fără acest sprijin.Moartea . treptat. 55 văzut din nou. mi-a fugit gândul la Cer. în timpul şederii în tranşee.«Will». fratele tău a ştiut că ora morţii a sosit pentru el. Ştiam că am murit! Aici mi s-a întâmplat un lucru ciudat: am văzut trecând pe dinaintea mea toate evenimentele vieţii mele. adică vă văd aşa cum veţi fi aici. un spirit se apropie de mine. intervine spiritul ghid al acestui tânăr. ca şi cu ochii trupului. Aici sunt foarte ocupat. în momentul morţii. Când amicul meu Frank s-a apropiat de cadavrul meu. şi deodatăjn-am trezit acasă la mine. acum vă văd asemenea unor corpuri diafane. aşteptând venirea mamei la noi. credeau că visează. dar ea nu a dat nici un semn că m-ar fi auzit. îi vedeam tot atât de bine ca şi cu ochii trupului. entitatea adaugă detalii referitoare la momentul morţii sale: „Au murit şi alţi camarazi de-ai mei. i-arn adresat câteva cuvinte. în momentul când îţi comunica. ea găsindu-se într-un loc îndepărtat. pentru a se asigura că eram cu adevărat mort. Dar ce ciudat! vedeam gândurile camarazilor mei! Am aflat astfel că au rămas foarte impresionaţi de moartea mea. M-am gândit apoi la mama şi m-am văzut transportat la ea. cu această misiune sunt însărcinate rudele noului sosit. pe măsură ce vitalitatea se retrage. aşa cum eram înainte. Procesul e asemănător cu acela al ieşirii fluturelui din crisalida sa. Pe urmă te-am văzut pe tine şi pe John (soţul sorei sale). dar mai târziu. constatând cât de rău m-am purtat. Dar pentru un soldat ucis fulgerător. Eram apoi într-o stare de confuzie de idei. o ceaţă. Fratele tău ţi-a spus că s-a transportat imediat la Somerset. pe care nu-1 cunoscusem în timpul vieţii mele terestre. în fond. Era împreună cu tata-mare şi cu unchiul Waiter. l-am recunoscut şi m-am aruncat plângând în braţele lui. De asemenea nu-mi puteam explica faptul că atunci când vă vizitam. copilul. Aceasta înseamnă că el are încă raporturi cu lumea terestră. dezorientat. vin anumite entităţi spirituale. şi aşa suntem cu toţii. îţi voi vorbi altă dată de ocupaţiile mele. în aceste condiţii este suficient ca el să se gândească la un loc oarecare. Este o naştere întocmai ca şi a unui copil în mediul terestru. în general. v-am văzut ca şi când eram printre voi. De aici tresăririle convulsive ale mâinii tale. dar când mă cheamă pe nume . dar nu-mi puteam explica acest fapt. Imediat după moarte. de multe ori la el. Părăsind trupul său. Nu mai ştiu cât timp am stat aşa. vă vedeam pe toţi ca pe o ceaţă. Tata era toţ lângă mine. înainte de a pleca în război. l-am văzut încă o dată. Şedea pe pat. şi în perfectă . Primul meu gând fugi la Ben al meu (micul său copil)." într-un alt mesaj. Când a sosit momentul fatal. fluidele corpului vital. ei însă. Mă vedeam soldat. în timpul somnului. de ajutor. neputându-şi da seama că au murit. nu m-am gândit niciodată la condiţiile probabile ale lumii spirituale. începe să se desfacă de el. Voi încerca să-ţi explic cum s-a petrecut acest fenomen. Am făcut-o amândoi şi deodată ne-am avântat în spaţiu cu iuţeala fulgerului. într-o altă comunicare. şi aici e nevoie de o îngrijire. dar mi-am dat seama imediat că îl cunoşteam de pe când întrupat fiind. Necunoscutul i se prezenta teribil în spasmele agoniei sale. unde l-am văzut dormind alături de mama lui. când v-am vizitat acasă. în timp ce corpul eteric se eliberează de trup. După aceea. . încurajându-mă şi spunându-mi că nu va trece mult şi-mi voi recâştiga echilibrul mental. la locul unde am căzut mort. soţia şi pe tine cu soţul tău. pare pătrunde trupul. Or primul lucru este să convingi spiritul că nu e mort. corpul eteric. spiritul mai rămâne câtva timp impregnat de fluide umane. Iată comunicarea sa: „De îndată ce a fost lovit de o schijă de obuz. pentru a da ajutor spiritului ce se destrupează. a retrăit aceste grozave momente. unde trăim acum. . după ce am murit. După care m-a condus la locuinţa sa. Eram deosebit de emoţionat. Mi-amintesc numai că în acest timp nu-mi mai vedeam camarazii şi nu mai auzeam zgomotul bătăliei. tata îmi spuse: «Vrei să o vezi pe mama-mare?» Nu o întâlnisem încă în lumea spirituală. Atunci am revenit în Franţa. ca umbre. Fireşte. pe când în realitate eram o umbră. aveam în cap descrierile din cărţile bisericeşti despre coruri şi harfe îngereşti. împreună. care te-au impresionat atât de mult. Nu întrerupem lucrul nostru decât când ne simţim obosiţi. Primul gând al fratelui tău . pentru că vedeam la fel ca înainte. Apoi tata adăugă: «Formulează-ţi puternic dorinţa de a fi lângă ea şi eu voi face la fel». Eu mi-am dat seama imediat că am murit. era faptul că mă vedeam şi simţeam absolut ca şi mai înainte.

ideile se exteriorizează din fruntea lui şi iau anumite forme concrete. în lumea spirituală nu te poţi înşela. corespunzătoare ideilor sale. entităţile spirituale creează tot ce au nevoie. destrupatul nu se aşteaptă să se întâlnească cu rudele lui. i doamna Earle vede din nou aceeaşi fantomă. precede sancţiunilor ce vor urma şi cărora trebuie cu toţii să ne supunem. aspectul lor se schimbă. El spune: «Puteam să văd ceea ce gândeau camarazii mei».66 Din tainele vieţii şi ale universului . Iată ce spune un nobil englez care nu era un om rău. Faptul acesta are loc în viaţa spirituală. Toate acţiunile şi gândurile. două persoane ce erau prietene. că în lumea spirituală gândirea şi voinţa sunt forţe prin care se poate creea orice doreşti. oricum. Un bloc se desprinse mai apoi de sus şi-mi strivi capul cu desăvârşire. având chipul unui om brunet. până la punctul deplinei lui validităţi. După aceea. O altă afirmaţie a fratelui tău e desluşită prin ea însăşi. bune sau rele. N-aş putea să-ţi spun cum se produce acest fenomen. Apoi. Comunicarea lui a venit prin doi mediumi. A doua zi.j îi spuse să nu răspundă nici un cuvânt acelui spirit şi să continue să citească. Am încercat să merg. Spiritul ghid al noului venit în lumea cerească îl aduse aici ca să-1 convingă că el într-adevăr a murit şi că acum se găseşte în lumea spirituală. dar ea ne apasă prin volumul său şi ne zguduie prin intensitatea sa. Este vorba de un fenomen foarte important al existenţei spirituale. şi totuşi şi-a dus viaţa în petreceri. o creştere a corpului spiritual există şi la noi. că vede o entitate spirituală. Toate acestea s-au produs într-o secundă a timpului vostru. de câte! Dar cum să faci ca să te ridici? E târziu pentru mine. j j [ într-o zi. El se găsi deci instantaneu la ei. în general. Am descris până acum comunicările unor entităţi spirituale care au dus pe pământ o viaţă morală obişnuită.care era de faţă şi totuşi invizibil tuturor . La început nu 1-a recunoscut.Prima carte a fost îndreptafcu mare iubire către soţia şi micul său copil. Mi s-a aplicat un tratament energic. ceea ce mă îngrozea. iar un bătrân redevine tânăr. pentru că transmiterea gândului este modul normal de conversaţie între entităţile spirituale. Spiritul ghid al doamnei Earle . După ce a înţeles noua stare şi lume în care se află. făcându-mă de nerecunoscut. Tatăl vostru a murit în plenitudinea vârstei adulte şi de aceea fiul său nu 1-a recunoscut. Nu zăream nici o lumină. pipăind prin întuneric. fratele tău ţi-a povestit: «Am văzut trecând pe dinaintea mea toate evenimentele vieţii mele. întărindu-mi credinţa că voi vedea şi eu splendorile spaţiilor şi voi auzi armonia cerească. Gândirea e totul în lumea spirituală. Acum nu mă mai simt egoist. pentru că au trecut prea mulţi ani de atunci si el a atins în lumea noastră o stare de o radiantă frumuseţe. care părea că ascultă subiectul comentat de cele două j prietene. Viziunea se desfăşoară înaintea noastră într-o secundă. Am fost identificat după hârtiile avute la mine. doamna Earle . O tăcere de mormânt era în jurul meu. în definitiv. Căzusem la baza unei stânci. care mă încurajează. ba chiar am o mare simpatie pentru toţi. sunt înregistrate pentru totdeauna în eterul care impregnează organismul nostru. şi anume doamna Aimee Earle şi doamna Florence Dismore. de câte. Când un pământean gândeşte. Ţi-am explicat altă dată. într-adevăr. de la leagăn până la mormânt. constatând cât de rău m-am purtat». forme pe care toate entităţile spirituale ştiu să le citească. când i-a vorbit. pentru a nu da o extensie prea mare acestei expuneri. viaţa sa greşită. e un procedeu fotografic. făcând abstracţie de prezenţa spiritului. Voi descrie acum cele comunicate de o entitate spirituală care s-a abătut din calea normală a vieţii. j sunt aici lângă voi". Este absolut adevărat. care calcula timpul după intensitatea evenimentelor. Fratele te-a informat că trăieşte cu tatăl său în locuinţa acestuia. Fratele ţi-a comunicat cum 1-a întâlnit pe tatăl vostru.îi atrage atenţia prietenei sale.clarvăzătoare . O secundă dn viaţa terestră mi-a fost de ajuns să mă sinucid. pe când cele două prietene erau din nou împreună şi comentau cele citite într-o carte a literaturii revelate. iată-mă. Prin forţa gândului unită cu voinţa. şi fiind impregnat încă de fluide umane. ca o spovedanie. Atunci ne vedem aşa cum am fost." Ne oprim aici. îmi părea însă că licăreşte în depărtare o lumină . în vederea corectării greşelilor noastre. se adresă celor două femei: „Dar eu nu sunt mort. „De câte lucruri trebuie să te dezobişnuieşti când vii în noua existenţă! Oh. am fost cuprins de întunericul cel mai profund. care în general. dar fratelui tău. ba chiar şi depravări. dar fundamentul lui rezidă din timpul existenţei noastre terestre. îl recunoscu totuşi. dar necesar. şi venind vorba de persoana lui. spiritul a fost convins să-şi destăinuie. i s-au părut ore. pe când doamna Dismore cânta la pian. Un copil care părăseşte viaţa terestră creşte până atinge maturitatea. ceea ce se întâmplă des. într-un alt mesaj. a putut să-i vadă ca şi cu ochii fizici. şi cu toate acestea am în jurul meu spirite generoase.

iar generozitatea lui îmi sfâşie inima. Eram înconjurat de spirite doritoare să mă asiste. lectura unei cărţi şi conversaţiile care au urmat. care mă urmărea şi mă arăta ca fiind cel mai mare ticălos. când la dreapta. Gândurile de ură şi răzbunare. care îşi mărturiseşte impresiile primelor momente ale trecerii pragului morţii. L-am privit atent.demn de Isus din Nazaret . De îndată ce îţi vei da seama de noile condiţii de existenţă. Asemenea ţie. determină un sorb de fluide inferioare. Nu există în lume decât o singură lege: Iubirea. scânteia divină să aibă o vibraţie atât de înaltă. Treptat. Nu-mi trecea prin minte cine putea fi acel amic generos. Spiritele din jurul meu îmi spuneau că trebuie să reintru pentru câtva timp în mediul oribil de unde abia mă scoseseră. nu mai pot continua de emoţie. Mi se răspunse: «Eşti mort. ca să mă asiste. dar nu se stingea niciodată. mă grăbesc să mă spovedesc. de o calitate inferioară. Iertaţi-mă. iar eu mi-am ascuns faţa în umărul său! Mă opresc. omul care şi-a curmat firul vieţii. şi că aceasta se făcea după intervenţia unuia dintre vechii mei amici. Amicul pe care l-am trădat în viaţa terestră. îmi ziceam: «Ce absurdităţi vorbesc aceste doamne!» Dar deodată. destul pentru azi". trebuie să-mi continui povestea. De îndată ce s-a purificat. îmi veni iarăşi ideea că trebuie să fiu nebun.nu ştiu cum . Cu cât o priveam mai mult. clevetirea şi blestemul. De aici groaza de întuneric şi tortura prin frig sau flăcări arzătoare. într-o zi «nebunia» mea ajunse într-o fază neaşteptată. Durerea este medicamentul. nu-mi pot ierta ceea ce am făcut. Am aflat pe urmă că cele două doamne ştiau de prezenţa mea. care se încorporează în corpul sufletesc al spiritului greşit. ca să vă puteţi face o idee despre puterea iubirii mediului spiritual. amicul pe care l-am trădat! îmi întinse braţele. se scutură de această materie impură. venind în lumea spirituală. Unii stau puţin timp în această izolare. Cel care a putut să mă ierte este cel mai sublim dintre oameni. întuneric. pe care l-am părăsit pradă destinului său. Când mi-am revenit. Sosind în lumea cerească împovărat de această materie greoaie. foc sau gheaţă. a percepţiilor fizice. Ne oprim şi noi cu descrierea făcută de această entitate spirituală pentru a nu ieşi din subiectul nostru. Mă întrebam: «Ce să însemne acestea?» Simţeam că înnebunesc. Eram într-o casă. înainte de acomodarea la această lume. dar în sfârşit. care atrage iertarea. în continuare dau cuvântul unei alte entităţi spirituale.de natură spirituală. dar că o rază de lumină va străluci pentru mine. este marcat cu fluide impure. Ea se arăta. Am întrebat: «Sunt mort? Dar mai curând mă cred nebun». spiritul nu are posibilitatea de a se elibera de ea decât printr-o suferinţă morală şi o durere coiporală . el era . Cu toate acestea. încât să provoace eliminarea materiei eterice ordinare. eram informat că această adunare de spirite se reunise pentru a mă ajuta. Spre marea mea surpriză. care se ridica din el. Am încercat să-1 ridic.spiritul meu se precipită în abisul remuşcărilor. Parcă nu-mi vine să descriu evenimentele prin care a trecut sufletul meu! Prin bunătatea unui alt spirit . . La început am ascultat muzică la pian. spiritul se dezbracă. N-aş putea calcula durata şederii în întunericul atenuat prin acea rază luminoasă. am căzut la pământ. surâzându-mi. respins de mirosul. Am văzut cum aceste spirite s-au dat deoparte şi cum un spirit avansa spre mine. Nedreptăţile mele s-au ridicat în faţa mea ca o fantomă. lucrurile s-au schimbat. ca şi fapta contra legilor morale şi divine. dar am fost nevoit să mă îndepărtez. Nu ştiu cât timp am rătăcit în jurul acestor stânci. făcându-I un proscris al societăţii. ca o stea de speranţă. dar o slabă luminiţă strălucea lângă mine şi deveni steaua mea polară. de unde nu puteam pleca.Moartea 67 şi că prind anumite sunete muzicale. instrumentul care face ca spiritul.Ambrosie. fără să mă gândesc la eventualitatea morţii mele fizice. să-1 înviu. când la stânga mea. cineva îmi face cunoscut că ceea ce se spunea era adevărat. eşti însă mai viu ca oricând.. cu atât lumina sa părea că devine mai strălucitoare. obosit. a chemat spiritele în jurul meu. Din această expunere constatăm că omul care a dus o viaţă plină de desfătări şi greşeli. care în fine mă va ajuta să ies din întuneric la lumină. este atras în sus către nivelul gradului său spiritual. într-o depresie morală de nedescris. Atunci m-am întrebat: «Cum? Eu sunt mort? Dar arunci unde mă găsesc? Ce am devenit?» De îndată ce m-am convins că am murit. continuă progresul tău spiritual». Ascultam atent. şi în care se aflau două persoane necunoscute. dar numai pentru lumea trupească. cât despre mine. şi noi am trecut prin asemenea crize ale morţii. m-am trezit . aflând de la ele că omul posedă un spirit care continuă să trăiască şi după moartea trupului. După puţin timp.lângă stânca unde era întins trupul meu. dacă puteţi. şi că eu eram cel ce murise. apoi. iar alţii stau secole. în fine. pentru că eşti în lumea spirituală.. Acum te găseşti într-o altă lume. în fine. m-am regăsit în acelaşi mediu întunecat. Nu vă puteţi face idee ce frământări se produceau în mine. pentru că luptam cu necunoscutul. Timpul necesar acestei purificări nu se poate fixa.

unde făcea şedinţe cu mediumul american G. . Erau persoane cunoscute doar de câteva zile. Mă îngrozeam de acest gând. Nu cred. feţe şi iarăşi i feţe. Fiind în turneu în SUA. Scrisoarea primită de la tine m-a încurajat. cu toate că aveam multe de întrebat. dar vie. ale existenţei mele se prezentau ! vii în mintea mea. dar i am înţeles că va trebui să mor. şi în acelaşi timp. lângă Nisa. Aveam chiar o intuiţie [ ciudată. Plăceri. totul. Acest flux de amintiri îmi adormi [ suferinţele. care îmi făcea [ să tremure sufletul. însuşi spiritul lui Valentino a venit într-o altă şedinţă şi a confirmat că a fost asistat de Jenny în ultimele momente ale vieţii sale trupeşti. a trecut printr-o operaţie care s-a sfârşit cu plecarea lui în spaţiu. printre altele. am văzut fantoma : lui Jenny. Prin surâsul ei. aş fi înlăturat această frică misterioasă. iar gândul că voi părăsi toate acestea mă îngrozea. Toate acestea sfârşiră prin a mă ameţi. Ora extremă mă prindea prea repede. îmi văzui copilăria. a lui Jenny mă convinsese însă că nu voi mai putea materializa nimic din ceea | ce plănuisem. Natural. Am văzut figura Măriei. Toată lumea îmi surâdea şi mă încuraja. operaţia chirurgicală se terminase. Mai târziu am fost cuprins de o mare greutate în respiraţie. Benjamin Wehner. Redăm acum comunicarea lui Valentino. Gândul îmi fugea la casa mea. Tu ştii că întotdeauna am fost neliniştit în faţa nesiguranţei j unei situaţii. In fine. şi mă privea surâzând. Credeam că dacă aş putea j să mă ridic şi să mă ocup de problemele neglijate. ceva din mine devenea din ce în . a tantei Tesie. doamna H. Blavatski. în fine. trecătoare. şi. Mă simţeam scufundat în ceva imens. Feţe. ce mai uşor. j Aveam impresia îngreunării trupului meu. Evenimentele cele mai neînsemnate. Diferite amintiri mi se | îngrămădeau în minte. | în cele din urmă zile ale vieţii aveam un sentiment inexplicabil de frică. utilizat pe vremuri şi de teosoful Helena Petrovna Blavatski. Mă gândeam la veselii ! mei confraţi. să mă fi cuprins frica de moarte. Deşi mă simţeam destul de tare. a lui Albert. Simţeam un fel de tragere. ca şi cum s-ar urca în aer dintr-un moment în altul. a j Muziei şi a ta. îmi părea că se desprinde ceva din mine. la cele aparţinând altei clase. dureri. Viziunea dispăru în secunda următoare. întocmai cum făcea când era ■ printre noi. am început să înţeleg că o schimbare se produce în fiinţa i mea. Am fost surprins de venirea ei şi cred că mi-am exprimat mirarea. spunându-i pe nume. Totul îmi părea de mare j preţ. apoi îşi întinse braţele către mine. sau cu mult timp în urmă. Soţia lui Valentino. mi se părea că mă scufund în abis. Lumea mi se părea mai frumoasă şi mai plăcută ca oricând. „Pe când mă găseam în condiţii foarte grele. călătorii. nu voiam să mor! O senzaţie ciudată mă cuprinse apoi. cu numele Jenny. Nu puteam uita surâsul ei încântător. scumpa mea Nataşa. nebunii. Apoi îmi veniră în gând amintiri în legătură cu tata şi cu mama. Timpul trecea. deşi nu ştiam că am să mor. a lui Schenk. costume. iahturi. [ Trebuia să stau absolut liniştit. Când mi-am revenit. Ceva misterios şi j necunoscut se arăta ochilor mei în depărtare. mai ales când vedea că am nevoie de încurajare.Prima carte Cine nu a auzit de celebrul actor Rudolf Valentino? Acest distins artist în viaţa sa terestră era un medium scriitor şi văzător. îmi explică faptul că această senzaţie I înseamnă că eu însumi voi veni să te văd. frumoasa mea Italie. despre felul cum a trecut pragul morţii. { şcoala. Atunci. la New York. la Nisa. tot ceea ce făcusem în cursul vieţii mele sosea nechemat. soţia sa Nataşa ţinea o şedinţă în care se manifestă spiritul unei bune prietene a familiei Valentino. braţele întinse către mine şi lumina spirituală j care o înconjura. \ nu ştiu de unde. draga mea Nataşa. locuia în Franţa. că Valentino în ultimele momente ale vieţii spunea că vede şi se întreţine cu fosta doamnă Jenny. dar tremuram de necunoscut. bani. j nu mi se permitea să mă mişc. despre automobile. După o săptămână Nataşa primeşte o scrisoare de la sora ei aflată la New York. | în mintea mea se prezenta confuz amintirea tuturor persoanelor cunoscute. la persoanele care îmi cereau ajutor. care îmi plăceau atât de j mult. venind la mine : pentru nevoile lor. primul meu voiaj în America.68 Din tainele vieţii şi ale universului . Atunci am înţeles că sfârşitul mi se apropie. Sutele de proiecte propuse să le realizez mi se prezentau spiritului. Viziunea . Mă gândeam la lucrurile mele. te voi vedea intrând în camera [ mea. Era înconjurată de o lumină de culoare roz. Pe când Valentino era operat la una din clinicile din New York. dintr-un moment în altul. a Adei. părea că îmi spune: «Nu te mâhni că pleci». la lucrurile şi animalele mele favorite. I mi-am pierdut conştiinţa. ca şi cum ceva din trupul ş . comunicându-i. pentru a face act de prezenţă. că în curând te voi revedea şi că. Ghidul meu spiritual de moment. comunicând că a stat tot timpul la căpătâiul muribundului. Nataşa Rambova. Din acel moment aveam intuiţia că durata existenţei mele terestre | s-a sfârşit. descriindu-i transportul şi operaţia. cele mai ridicole.

şi paralel cu această senzaţie îmi apăru tot cortegiul funerar: prohodirea.meu era smuls. M-am spovedit. ca o rază de lumină în întuneric. incinerarea sau înmormântarea — lucruri care îmi produceau oroare. j Preotul sosi. cu tot sentimentul de frică ce îmi [ provoacă faţada unei catedrale ce defila pe dinaintea ochilor. Mi s-a dat împărtăşania. La terminarea \ .

la suprafaţa pământului. Eram deci totuşi viu! Acestea sunt.din cauza concepţiilor false. despre care se vorbeşte atât de mult în experienţele mediumice inferioare. Nu mai eram singur. Luând pe unul de braţ. mă luă cu ea. în fine.deoarece au fost smulse din lumea materiei. încât uitasem starea în care mă aflam. Nu voi uita niciodată vocea sa dulce şi încurajatoare. mă simt atins de braţ. venii piept în piept cu o femeie. în faţa voastră era Georges Wehner. care păreau toţi hotărâţi să mă îmbrâncească. încât sunt adevăraţi orbi. Astfel am început să comunic cu tine. Eram cufundat într-o splendidă lumină albastră şi am văzut venind în întâmpinarea mea pe Black Feather1. ' Entitate spirituală care a primit misiunea de a fi ghidul spiritual al lui Valentino. Era noapte. Acum râd de mine. Multe spirite nou venite. de naivitatea de a crede că dispariţia lui Valentino ar produce un doliu ireparabil pentru artă. care. Dar nimeni nu-mi acorda nici o atenţie. P. având în acelaşi timp sentimentul că sunt luat repede în sus. Ca minare. cu hotărâre impetuoasă. Doamna Blavatski îmi spuse: «Acum poţi vorbi cu ai tăi». O anumită categorie de entităţi spirituale rămân legate de mediul unde au trăit. şi zicând aceasta. faţă de persoana mea. Valentino îşi continuă povestea. care se găseau în colţul Străzii 47. Mă revoltam împotriva destinului. Mă plictiseam de atâta plimbare printre trecătorii atât de grăbiţi. de scrisoarea ce mi-ai trimis-o când eram grav bolnav.Moartea ■ ^ ceremoniei. Blavatski». Vino cu mine! Nimic nu e adevărat din ceea ce ţi s-a infiltrat în spirit de către reprezentanţii confesiunii creştine. Mi-am pierdut cunoştinţa. Se vedea deja o slăbire a interesului publicului. mă simţeam deja departe de mediul terestra. Mă vedeam şi vedeam atât de reali oamenii. Scările vilei erau luminate. dormind adânc într-un fotoliu. încât nu puteam să desluşesc marea schimbare produsă în mine. Nu-ţi pot spune ce resentiment mă cuprinse atunci! Aş fi plâns de durere şi ciudă. şi uneori timp de secole. primele mele impresii când am trecut pragul morţii. care în acest răstimp nu au posibilitatea avansării spirituale. Această stradă îmi părea atât de reală şi mă simţeam atât de viu. nu-mi mai era frică. Ultima întrupare a lui Black Feather a fost în India. Am trecut împreună prin mai multe odăi cunoscute şi am ajuns în camera Muziei. Sunt nişte sărmani orbi. lumea plăcerii pe care atât de mult o iubeau . Dar după ce trupul îmi era depus în mormânt şi jurnalele au încetat să se mai ocupe de mine. cea mai joasă a atmosferei fluidice a pământului. pe Jenny şi pe mama mea. Eram în mediu terestra. de unde veni suflarea aceasta atât de îngheţată pe care am simţit-o?» Această exclamare mă înfurie. al fricii. aproape de teatru. printr-un efect al ignoranţei lor." într-o altă comunicare. Situaţia mea mentală se modificase. Ea îngălbeni şi se strânse lângă domnul care o însoţea. draga mea Nataşa. Pe când mă gândeam astfel. îi strig tare: «Sunt Rudolf Valentino!» Dar omul meu nu auzi şi nu simţi nimic. „Era în ziua când trapul mi-a fost transportat la locaşul său cel din urmă.vor petrece mult timp jos. La un moment dat. M-am întors. Prin urmare . după care mă trezesc în salonul unchiului Dick.ele se găsesc în pătura roşie. Ghidul meu era pe prag şi îmi făcu semn să avansez." spirite turbulente sau fantome. Tu ai nevoie în acest moment de un ghid. îmi amintesc de tine. mă plimbam pe Broadway. vizitând locurile pe unde au trăit. lângă mine era o femeie cu forme matronale. care m-a smuls din apogeul gloriei mele. strigând: «Dumnezeul meu. al resentimentului avut . în lumea spirituală. am încercat un sentiment de singurătate nemângâiată. Mi se părea că arta nu mai poate exista de aici încolo fără mine. cu ochi inteligenţi şi generoşi. Iată-mă! Am fost în viaţa terestră H. Unele din aceste spirite rătăcitoare sunt atât de neclintite în încăpăţânarea şi felul lor de a gândi pământean. Deodată. a ataşamentului faţă de materie şi a pasiunilor lor terestre . nu rezistă comoţiei mentale provocată de schimbarea produsă. am deschis ochii ca şi după trezirea dintr-un greu şi adânc somn. în afara lumii fizice şi totuşi prin lume. Aşadar moartea mă schimbase într-o suflare glacială? M-am îndreptat către un grup de actori de teatru. Dar orice revoltă era de prisos. Ceea ce e mai rău este faptul că aceste nefericite spirite rămân alipite lumii pământene timp de mulţi ani. devenind adesea . Biserica mă ţinea ca şi o mână prietenă. N-aş putea spune cât timp a durat această stare. ca şi de telegrama Muziei şi a unchiului Dick. în activitatea sa de raedium. Tu erai cu ea. îmi spuse: «Condamnare la flăcările infernului ţi-a prezis biserica. El continua să discute şi să râdă cu celălalt. Aceşti nenorociţi sunt cei cărora li s-au dat numele de spirite rătăcitoare.

care îşi astupă urechile şi nu vor să audă. Dintre aceste spirite sunt şi cele ce bântuie anumite locuinţe.care se produc în mod constant. neştiute de nimeni — că într-adevăr. vine să-i vorbească şi să-1 sfătuiască. 9. Nu se poate admite ca persoane inculte sau necunoscătoare ale fenomenelor spirituale. să se concerteze între ele şi să debiteze . se înspăimântă. se constată o concordanţă între ele. conform faptelor sale. nu crede că trupul său a murit. Sesizează că lumea unde a sosit este splendidă sau întunecoasă.fundamentale . nu poate să nu admită realitatea lor. 6. indiferent de gradul evolutiv al entităţii spirituale ce se destrupează. care simţind din depărtare neliniştea sa. Azi.Prima carte Concluzii De zeci de ani se fac diferite observaţii. Din enumerarea acestor câteva cazuri. Este întâmpinată de rade sau prieteni. în funcţie de evoluţia spiritului trecut în lumea spaţială. 3. din ţări şi timpuri diferite. Durerea sfâşietoare a celor rămaşi pe pământ îi produc torturi groaznice şi din această cauză nu poate să intre în relaţie cu ei. marile creaţii sunt rezervate doar anumitor ierarhii de spirite specializate. Fenomenele fundamentale prin care trece entitatea spirituală după părăsirea vieţii terestre sunt: 1. descrie aceleaşi fenomene. încât doar aceia nu se încredinţează de valoarea revelaţiilor venite de dincolo de vălul lumii fizice. se experimentează şi se adună material referitor la manifestările spirituale. şi când ea. Observă că lumea cerească este substanţială. 5. al acestei forme de viaţă trupească. Examinând seriile nesfârşite de mărturisiri ale entităţilor spirituale ce şi-au dezbrăcat trupul. Este vocea unui spirit amic. în general. şi există fenomene secundare . Două duhuri care au trăit pe pământ împreună ca soţi. Văzându-se singură. confirmându-se unele pe altele. dar pot să se întâlnească şi să-şi comunice ideile şi sentimentele de câte ori doresc. Vede că entităţile spirituale străbat spaţiile. Din toate aceste afirmaţii se relevă cât de numeroase taine există în operele Creatorului. numărul manifestărilor spirituale înregistrate este atât de mare.care se produc sau nu. entităţile spirituale gravitează automat către nivelul spiritual corespunzător. nepermiţându-i-se să se ridice la nivelul corespunzător evoluţiei sale. 7. Constată că entităţile spirituale comunică între ele prin gândire . trecătoare precum fumul. Cade într-un somn. După ce-şi vede trupul întins rece şi palid pe pat. în acelaşi timp. dezbrăcată de orice idee prestabilită.conştient sau din subconştientul lor . La început. 7. I se derulează panorama întregii vieţi terestre. Constată că după cum în lumea trupească nu există doi indivizi absolut identici. de aceea ele se cred tot pământeni. 4. Este inadmisibil ca omul să manifeste ignoranţă faţă de modul cum moare trupul său. fiind vorba de diferite grade evolutive. o minte rezonabilă. iar numărul celor care le-au analizat şi sintetizat este atât de impozant.limbajul spiritual.prin comunicările ei personale şi intime. moartea fizică nu le produce nici o schimbare în înţelegere. reală şi asemănătoare ca aspect cu cea terestră. El se alipeşte cu toată puterea sufletului de lucrurile pământeşti. 3. Entităţile spirituale dominate de pasiuni umane rămân totdeauna legate de mediul unde au trăit. tot aşa două entităţi spirituale nu pot să treacă în mod absolut prin aceleaşi fenomene spirituale. observă că are un corp eteriform. Fenomenele de ordin secundar prin care trece entitatea spirituală după părăsirea vieţii terestre sunt: 1. Se vede om. 8. 2. 10.despre fenomene identice. pe care omul nu le cunoaşte şi nici nu caută să le afle. după intensitatea pasiunii lor. 6. Remarcă faptul că gândirea este forţa creatoare a lucrurilor şi fenomenelor. uitând că e un musafir al pământului. Constată că potrivit condiţiei lor morale şi evoluţiei lor intelectuale. ca gândul. ca şi alte entităţi spirituale. 5. faţă de sentimentele şi senzaţiile resimţite de entităţile spirituale. . 2.70 Din tainele vieţii şi ale universului . se yor duce fiecare în nivelul lor spiritual. referitoare la existenţa omului dincolo de hotarele morţii. când trec în lumile spaţiale. ea este fosta personalitate terestră. 4. în sus sau împrejurul pământului. ca şi mai înainte. un timp mai scurt sau mai lung. dar imediat aude o voce sosită de departe. cred că trăiesc tot printre oameni trupeşti. care închid ochii şi nu vor să vadă. petrecute şi resimţite în lumea invizibilă. Când entitatea ce comunică dă probe . 11. se poate constata că există fenomene. Cu toate că orice entitate spirituală poate crea prin puterea gândului său. este reţinut la suprafaţa pământului.

de la distanţă. Prima judecată a duhului are loc în timpul vieţii sale terestre. anumite forţe execută sentinţa asupra culpabilului şi el cade greu bolnav. în care sufletul îi este zdruncinat din seninătatea. de cele mai multe ori . viaţa îşi urmează firul trasat. nu va mai putea să le achite niciodată.grupul german. e fotografiată în arhiva eterică a Pământului. Astfel fapta este înscrisă în perispiritul greşitului. corectându-i şi încurajându-i.duhul îşi ia zborul şi se înalţă în nivelul desemnat. Juriul Pământului . omul trece prin zile grele. cel mult acuzatul caută să se scuze. ghidul său îl prezintă în faţa celor trei superiori ai Pământului. ordonând în ce nivel va locui pe durata şederii sale în spaţiu.fapte necugetate. Acest Juriu suprem al Pământului este prezidat. sus în spaţiu. duhul este chemat sus. ziua plecării a sosit şi duhul trebuie să-şi părăsească locuinţa de lut. Divinitatea a hotărât ca multe din greşelile comise de un om trupesc. judecătorii apreciază gravitatea faptei. La câteva ceasuri sau zile de la greşeala comisă. După aproximativ 42 de zile . un nod apare în urzeală sau bătătură şi pânza iese cu mici noduri. pentru că el are deja acumulate destule crime. Divinitatea a socotit că nu e bine ca greşelile comise de un duh în decursul întrupării sale să i se înscrie mereu în cartea vieţii. duhul se prezintă de multe ori în faţa Juriului suprem al marii colectivităţi din care face parte. de Stăpânul sistemului solar. în decursul vieţii trupeşti. să fie plătite chiar în acea viaţă. Aşadar. Dar în zilele următoare. Pentru desfăşurarea acestei judecăţi. Dar în fine. superiorii îngerilor care conduc evoluţia globului. duhul va fi prezentat înaintea Forului suprem al Pământului. conform hotărârii superiorilor grupului său. de dreptaşul victimei. entitatea spirituală sau duhul îşi duce viaţa săvârşind uneori fapte bune. care i-a adus o critică nedreaptă. o suferinţă nemotivată etc. aţa de pe mosorul vieţii s-a terminat. slav etc. Cu alte cuvinte. observânduşi trupul pe care 1-a animat şi cu care a gustat toate plăcerile lumii trupeşti. Aşadar. în plus.71 Judecata. pentru că patru martori glăsuiesc împotriva sa. care a văzut şi auzit tot. în faţa acestui For de prim grad.timp în care se purifică în sferele inferioare . Prin urmare. în vederea stabilirii noii forme de viaţă. şi cere ca Justiţia divină să-i dea satisfacţie. superiorii săi decid coborârea la o nouă întrupare. în faţa unui Tribunal compus din cei trei superiori ai marelui grup din care face parte . aceste pedepse nu sunt de lungă durată şi nici atât de drastice. După o şedere mai scurtă sau mai îndelungată în spaţiu. Către dimineaţă. apare spiritul culpabil şi acuzatorul său. în general. Este ca şi cum s-ar ţese o pânză şi. După aceea e luat de ghid şi coborât la suprafaţa pământului. Cu această ocazie. timp în care a luat cunoştinţă de tot trecutul său. cu tot ce se află pe el. Inculpatul este însoţit de dreptaşul său. negarea este imposibilă. dar în decursul ei intervin lacrimi şi suferinţe. urcat în faţa celor trei superiori ai grupului său. iar Legea divină. dar dacă se adună greşeli noi în cartea vieţii sale. în înţelepciunea Ei. duhul e luat de ghidul său. dictează o pedeapsă mai mare ori mai mică. conducându-le paşii. plătind greşelile comise în această viaţă. în decursul unei vieţi. asistând ca martor al Divinităţii. Acuzatorul îşi formulează plângerea contra fratelui său. şi. pacea şi mulţumirea lui. pasiuni şi alte greşeli din vieţile trecute. dar. orânduit dinaintea întrupării duhului. el asistă la înmormântarea trupului său. are o pierdere oarecare. Examinând împrejurările. care sunt fructul greşelilor actuale ale duhului. este cunoscută de dreptaşul său. duhurile se coboară în trupurile lor şi nici unul dintre ele nu ştie ce s-a petrecut în acea noapte. După încetarea vieţii terestre. Vinovatul nu-şi poate nega fapta. încât să schimbe prea mult destinul. Cu alte cuvinte. o pierdere nemeritată. latin. din timp în timp. care examinându-1 sumar. dau o sentinţă provizorie. ori suferă moralmente din cauza unei acţiuni făcută contra persoanei sale. cerând ca nimeni să nu se facă judecătorul semenului său. pentru a sta o vreme în preajma celor dragi. minciuni. consolându-i. ci cel mult caută să o motiveze. viaţa şi ocupaţia duhului Judecata duhului Intrupândi iu-se ca om pe pământ. Duhul s-a întrupat să lichideze sau să corijeze o parte din ele.

000 de ani.Prima carte examinează toată viaţa duhului candidat la reîntrupare . când în Cer . sfinte duhuri ale Adevărului şi Domnului suprem şi nevăzut . rău aplicat . format din marile entităţi conducătoare ale planetei noastre.vor fi luaţi de alţi îngeri şi duşi pe o planetă inferioară a sistemului nostru. mai multe exigenţe. asistă la conferinţele-lecţii ale superiorilor săi. unele mai înţelepte. Entitatea candidată la întrupare care aparţine unei trepte evolutive superioare.duhul decis să se întrupeze îşi prezintă planul întocmit pentru noua sa viaţă trupească. vine spre Pământ şi îşi stabileşte Judecata în atmosfera fluidică a Lunii noastre. pentru care a venit o entitate la şcoala planetei noastre. Timpul trece încet.după o analiză îndelungată . Acum se face marea alegere. Negrăita ştiinţă a Divinului solar vede meritele fiecăruia. dintr-o dată. adică: Să fie aşa precum tu ai dorit. aparţinând Forului suprem al Pământului.000 de ani de existenţă pe acest glob. înfricoşate sunt sufletele lor. duhul e coborât de ghidul său în nivelul cuvenit gradului său evolutiv. şi în fine. cât au stat pe acest glob. în care angrenajele să fie astfel făcute încât să satisfacă. compus din sfintele duhuri angelice solare. în fine. le preferă pe altele.opunându-se curentului evolutiv. Entităţile spirituale tremură din toată fiinţa lor. pentru a fi reparate cât mai multe din datorii sau supărări. pronunţă sentinţa care este transmisă mental.ca om ceresc sau duh spaţial. înconjurat de 9 asesori şi 27 delegaţi. de Guvernatorul solar. altele mai zbuciumate. Unul câte unul. prin care să-şi achite datoriile sau să-şi repare greşelile. Nu e uşor să alcătuieşti o formă nouă de existenţă pământească. îşi alcătuieşte singură planul noii vieţi terestre. Pe parcursul celor 26. din totalul lor alcătuiesc un nou destin. acum are j j j \ > j j j j j I \ I j [ j j \ [ . auzită şi ştiută. pe care duhul inferior îl primeşte. Cei care au dus o existenţă din bine în mai bine. în scurgerea acestui timp. a treia şi cea mai înfricoşătoare judecată are loc când s-a terminat ciclul. duhurile Pământului. Sentinţa se dă de Domnul şi este pronunţată de preşedintele Juriului suprem al Pământului format din trei entităţi angelice. copiilor. Spiritele inferioare nu au discernământul necesar întocmirii unui destin nou prin care să-şi achite datoriile şi să repare greşelile comise împotriva părinţilor. Domnul. vor fi conduşi de îngerii solari pe o altă planetă. însuşi Guvernatorul solar se coboară din Tronul măririi Sale şi înconjurat de Juriul Său solar. cele trei sfinte duhuri supreme ale grupului de care aparţine duhul examinează trecutul vieţii sale. Ea are loc aproximativ după 26. dar loc marele examen al acestei existenţe ciclice de aproximativ 26. în fine. amănunţit şi nepărtinitor. Stăpânul sistemului solar. Dacă duhul ce se va întrupa este de un ordin inferior. căci ştiu că dreaptă e Judecata Celui care străluceşte cu o lumină orbitoare în faţa lor. îndeplineşte misiunea primită de la superiorul grupului său. adună faptele. şi să realizeze mai multe reparaţii. din alte vieţi. face următoarele trei lucruri capitale: 1.000 de ani. 2. la Judecata făcută în numele Tatălui ceresc. chiar în acel moment. Judecata este audiată de Domnul din tronul Său solar. trec pe dinaintea Domnului şi a îngerilor Săi. şi de acum. mai avansată. pentru a învăţa noi taine cereşti. legea evoluţiei 1-a împins mereu mai sus. şi examinarea sa este văzută. care au terminat ciclul şederii lor pe această planetă. iar cei nevrednici la stânga. Prin urmare a doua judecată se face între două întrupări ale duhului. toţi îngeri. ele asistând doar ca simpli martori la sfânta şi divina Judecată. Pentru acest examen. fraţilor. fiind conştientă de puterea legilor cereşti şi cunoscându-şi acum. Judecata fiind făcută. iar Juriul suprem al Pământului. din existenţă în existenţă . în fine. şi de Juriul suprem al Pământului.binele şi răul făcut de el. în numele Celui de sus. de la distanţă. altele pline de ticăloşii. pregăteşte viitoarea sa viaţă pământească. Unele din ele au fost mai bune. şi cei buni şi drepţi sunt trecuţi la dreapta Lui. care de acum nu mai au nici un cuvânt. Dar. examinând planul şi găsindu-1 bun îşi dă binecuvântarea. La această Judecată divină asistă fără consultare Juriul Pământului. le elimină pe unele. faptele luminoase şi petele întunecate ale existenţei sale. căutând duhurile împreună cu care se va întrupa. compus din 39 de sfinte duhuri angelice. entitatea spirituală şi-a dus existenţa când pe pământ . De aceea. i se supune. în asemenea cazuri. După gradul de evoluţie al duhului putem spune că există două moduri în care decurge judecata. iar cei care au stagnat. încheind cu ele anumite înţelegeri.72 Din tainele vieţii şi ale universului . prin preşedintele său. semenilor. înfăţişându-se în faţa Forului suprem .format din 39 de îngeri. stând pe tronul Său solar. Aici duhul leneş se va trezi din toropeala sa şi nu va mai ignora legile cereşti secolele se înşiră. Acum văd toată grozăvia conduitei lor. ca duh . cunoscând înalta înţelepciune a celor care au examinat şi hotărât.ca om trupesc. 3. stând în faţa Divinului solar. cei trei superiori ai grupului său expun fulgerător viaţa lui umană. şi iată că a sosit finalul şcolii planetare. până la viitoarea sa întrupare.toate greşelile. pronunţă Amin. prin liberal lor arbitru. omul a trăit sute şi mii de vieţi.

până ce planeta noastră va ajunge la finele existenţei sale. când nu mai ştiu nimic de ei. văzându-se şi simţindu-se pe sine. care obosit de presiunile şi durerile expulzării din matricea mamei sale. mai scurt sau mai lung. daţi în primire Guvernatorului altui sistem. el se crede om pământean. însă. iar cel de pe pat nu e decât veşmântul său. dar sunt cazuri când durează un an. marea Judecată. de care vorbeşte şi Sfânta Scriptură. de unde am purces cândva. parcă s-ar vedea într-o oglindă. le îmbină cu var şi vede cum treptat se înalţă zidul său. dar constată că pluteşte deasupra pământului şi nu mai are nevoie de I mişcarea picioarelor. Asemenea acte. viaţa şi ocupaţia duhului 7J şi omeneşti. Acest somn ţine la unele duhuri câteva zile. Când vrea să se ducă undeva. E normal să nu-1 audă. Se adresează soţiei.o perioadă duhul are forma corporală asemănătoare cu a omului trupesc. că îşi \ construieşte o casă nouă. copiilor.dar realităţi eterice. val după val. planetară. la altele câteva luni. superioară celei precedente. val sosit aici să-şi facă noua şcoală ciclică. de multe ori. Astfel. răspunde că e foarte ocupat. trăind printre oamenii trupeşti.corpuri aparţinând globului pământesc .Judecata. judecăţile din timpul unei întrupări. spirituală. El cară cărămizi. cu mirare. are nevoie să doarmă pentru a se reface şi obişnui cu noua lume unde a sosit. . diferită ! de cea sonoră a oamenilor trupeşti. de faptele mele. pe acest glob terestru. parcă ar fi surzi. şi alte valuri de duhuri sosesc. Văzând la fel cum vedeau pe vremea 1 când aveau un trup. construite cu puterea gândului său şi din materia eterică [ ce umple universul. duhul se deşteaptă şi îşi începe noua carieră de om spaţial. de pe o altă planetă. dar constatând t că trăieşte. soseşte un alt val de duhuri. în virtutea dorinţei. înţelege că el nu moare niciodată. Somnul acesta este indispensabil.000 de ani are loc. similare cu cele terestre. pentru că în locul valului de spirite de care aparţin şi care trebuie să plece. Caută să înţeleagă şi nu poate să se lămurească. Prin urmare. aceste duhuri simt duse pe un alt soare. Aceste duhuri . Toate I acestea sunt realităţi . 2. oferind duhului posibilitatea să se odihnească. vede indiferenţa lor. în faţa gloriei Tale! Fă Doamne. ce dăinuiesc doar până când gândul său are astfel de | preocupări. galben şi nemişcat. Târziu desluşeşte că totuşi a trecut în | ceata celor de sus. părăsindu-şi haina de lut. se cred vii. să-1 aşeze în altă parte. ca sufletul meu să fie conştient de Legile Tale. vrea să ia un obiect din casa lui. Judecata divină de la finele şcolii planetare. pleacă. Doamne. pentru a fi repartizaţi pe una din planetele acelui sistem. Acest ciclu se va repeta miliarde de ani. doi. şi duhul evoluat şi cel mai puţin evoluat cad într-un somn adânc. şi im văd pe nimeni în jurul lor. şi astfel să nu mă ruşinez. dar. unde îşi găsesc familia şi semenii.al căror perispirit este încă impur. şi întrebat de un om trupesc ce mai face. Amin.simt necesitatea să se coboare la suprafaţa pământului. construcţii vremelnice. Altele însă. pentru că vorbirea lui este eterică. chiar şi după acest repaus. ca astfel să mă întorc cât mai curând în sânul Tău. După un timp. Viaţa duhului în spaţiu După ce şi-a părăsit trupul şi corpul vital . Prin urmare. în toiul activităţii. Se vede pe sine şi mai vede un altul întins pe pat. De multe ori s-a întâmplat ca un astfel de duh să sosească la şedinţele de comunicări cu entităţile cereşti. omul trece prin trei feluri de judecăţi: 1. în faţa divinului nostru Stăpân. [ mâncare şi adăpost. 3. dă tărie sufletului meu să nu mai greşesc. în noaptea adâncă a miliardelor de ani. Curând. inferioară Pământului. se petrece un fenomen asemănător cu somnul noului-născut. adică îmbibat cu materie vitală . Doar spiritul evoluat. Ar întreba. să-şi refacă forţele pierdute prin efortul desprinderii de corpul său fizic. judecăţile de după fiecare întrupare. Unele entităţi spirituale sunt înconjurate de duhuri cunoscute şi înţeleg pe deplin noua situaţie. nu pot să-şi dea seama unde sunt. şi pe firul legăturilor eterice revin acasă. Entităţile spirituale rămase în urmă cu evoluţia lor nu mai pot fi reţinute în jurul Pământului. de o evoluţie asemănătoare cu a Pământului nostru. se şi pomeneşte ajuns acolo. Aşa de exemplu. şi constată că mâna îi trece prin acel obiect. Aproximativ la fiecare 26. care seamănă nespus de mult cu el. Nu ştie că a murit şi că în lumea cerească nu mai are nevoie de haine. văzându-se încă viu. ( Duhul inferior umblă. sunt foarte numeroase şi frecvent executate de | locuitorii sferelor inferioare ale Cerului. La omul simplu sau neştiutor ideea morţii este legată de ideea unei pieiri veşnice.

Un şir de asemenea experienţe face lumină în mintea lui. adunându-se pentru a discuta diferite probleme cereşti sau omeneşti. cât mai depărtate de suprafaţa pământului. Roagă-te şi ţi se va uşura starea. ochii omului nu văd decât exteriorul corpurilor. fie că nu. adică privirea j fluidică a duhului străbate din exterior spre interiorul oricărui obiect. întrucât apa are proprietatea de a absorbi fluidele ce compun corpurile sale.prin emanaţiile primite. El va simţi sete. neagră ca noaptea cea mai j întunecată. nici frig. Sufletul plantelor j nu stă decât foarte puţin timp în spaţiu. pline de amărăciune şi suferinţă . j analize şi concluzii. să-şi amintească de cele citite. j Doamne! de eşti pe undeva. ori omul care din ură a suprimat viaţa unui semen al său.vede şi exteriorul şi interiorul oricărui obiect. pentru ca atunci când va trece pragul morţii şi se găseşte în lumea de dincolo. cu cât se află în nivele superioare. ca încă de pe când se află în lumea trupească să studieze fenomenele spirituale. risipind j ceaţa întunecată. case de toleranţă. şi se poate opri să observe la j In timpul şederii lor prin spaţiu.74 Din tainele vieţii şi ale universului ~ Prima carte prin ea şi se află în mijlocul camerei. când nu este pedepsit. scoate-mă din acest chin!" La apelul său către Divinitate." La îndemnul acestui binevoitor. simţind un frig care face să-i tremure toată fiinţa. entităţile spirituale mai evoluate duc o viaţă de studii. ci este chiar în jurai pământului. la care Divinitatea răspunde prin trimiterea unei raze fluidice. şi astfel să nu mai rătăcească vreme îndelungată. ai greşit. căci va locui în stratul inferior al Pământului. Lumea cerească. slab în voinţa şi judecata sa. la trecerea sa în lumea cerească îşi va continua existenţa tot atât de mizerabil ca şi pe pământ. şi de la o vreme îşi dă seama că nu mai e printre cei „vii" şi că acum e în ceata „morţilor". In stare normală. sute de ani. Din fericire pentru el. Duhurile j animalelor vor avea însă o atitudine duşmănoasă. făcând şcoală şi ajungând târziu la cunoaşterea Adevărului.prin plăcerea de a ispiti şi pe altul să fie pătimaş ca el.destin acceptat j de el înainte de a se naşte. se ridică în nivelul corespunzător gradului său evolutiv. Ea este orânduită în diferite nivele. Duhurile sunt cu atât mai fericite. de pe când avea trup. când se coboară la suprafaţa pământului cu scopul îndeplinirii unei anumite j misiuni. până când îi va deveni atât de chinuitoare. când se va j deştepta la viaţa spaţială. frecventând cârciumi. simţind astfel o satisfacţie directă . şi indirect . el devine un spirit malefic. Ducându-şi viaţa pământească în preocupări numai materiale. Fericirea le j estejorovocată de vibraţia. şi prin sugestii. se va găsi înconjurat de o ceaţă fluidică. ca să fie bine lămurit. şi deci posibilitatea de a le satisface. ai încălcat Legile în faţa cărora se pleacă \ tot universul. Se coboară la suprafaţa pământului. îl îndeamnă să se afunde şi mai adânc în viciu. deşi are noţiunile acestea de la oamenii pământului şi din amintirile lui. nevăzând pe nimeni. în eterni cel mai grosolan din jurul pământului. pentru că s-a afundat în mocirla pasiunilor degradante. prin care înţeleg creaţia şi fenomenul vieţii. de [ \ | . circulă în toate direcţiile sferei lor. în sfera corespunzătoare purităţii şi evoluţiei sale. Iată pentru ce este de mare folos pentru om. sfere sau zone. un demon al bietului om trupesc. şi îi va spune: „Frate. Ele sunt foarte active. deoarece se coboară curând în trapul noii plante. populate de duhuri după vechimea şi meritul lor. Umblă ca orbul | prin spaţiu. care au nevoie de o scurtă şedere în spaţiu. duhul nu simte nici cald. Duhul începe să vadă în jurul său şi astfel nu mai rătăceşte la voia întâmplării prin j spaţiu. până la exasperare. când va reveni în lumea veşnică. Acel om care a dus pe pământ o viaţă vecină cu a animalului. adică locuri unde se exercită acţiuni. rătăcind fără ţintă în spaţiu. duhul greşit înalţă | o rugă fierbinte de iertare. în sfera unde îşi duc j viaţa eterică şi sufletele animalelor. fie că le crede. Omul care a dezertat din faţa unei vieţi grele. Aşadar fiecare duh îşi are ocupaţia sa şi este preocupat de ceea ce îi place. văzând în acel duh pe cel care le-a urmărit cu ură | şi le-a ucis cu lăcomie pentru a le devora. culoarea şi muzica fluidului sferei unde vieţuiesc. Ducându-şi astfel vreme îndelungată o viaţă netrebnică. Este însă impresionat de umezeala aerului. uneori chiar şi mai rea. Repet. va suferi de foame şi va avea dorinţe bestiale. şederea duhului uman în acest nivel este plină de [ groază.reprezentat [ prin întregul său corp spiritual . trăind numai pentru el şi | considerând rugăciunea ca un act inutil şi pierdere de vreme. un glas se < va auzi curând lângă el. Astfel. încât va striga: „O. abatoare etc. invizibilă pământenilor. va suferi grozav de mult. cluburi. pe parcursul timpului şi pe măsura rugii sale de a fi scăpat din această j sferă a groazei. nevăzând feeria fluidelor. pe care firea şi josnicia sa le mai doreşte. baruri. | în lumea fizică. în aceste locuri se alipeşte de câte un om. omul j va pluti în prima perioadă a vieţii spirituale în nivele apropiate pământului. Starea aceasta poate să se prelungească . nu se află într-un anumit loc din spaţiile universului. dar cum nu mai are trup. Ochiul spiritului . atât de insuportabilă.

Rotiţele le vede nu numai suprapuse. Spiritul vede prin cadran şi rotiţele. Ochiul omului vede doar capacele lui. sau un capac şi o lentilă. până dincolo 1 de capacul opus.nivelul ( unde intenţionează să vadă mai bine. ci pe flecare în parte. Iată un ceas de buzunar. căci fiecare piesă e . sub j care se observă cadranul şi cele două indicatoare.

înălţându-se fără oprire până în sfera corespunzătoare propriilor merite spirituale. nu-i simţiţi. de cea mai mare fericire pe care o poate oferi în prezent planeta noastră. care le sosesc ca o briză binefăcătoare. voi nu-i vedeţi. ar vrea să vă vorbească. dar mai ales orice discuţie despre cel plecat din planul fizic. nu ştiţi că ei sunt alături de voi. şi la deşteptare vor fi perfect conştiente de starea şi locul în care se află. cvasi-fizice. ca să arate că sunt prezenţi şi că aprobă sau nu cele spuse. să nu-i mai supunem la asemenea torturi. cu vederea sa străbate coperta de carton şi rând pe rând toate filele. îl condensează până Ia punctul de a realiza un deget semimaterial. Duhurile fac tot posibilul — după natura şi puterile lor — să-i încredinţeze pe iubiţii lor că sunt şi ei prezenţi. să ne stăpânim. o nouă misiune. vibraţiile perispiritului său iau un ritm mai rapid. vorbesc de el. îi dau puteri să-şi desprindă de pe perispirit impurităţile eterice contractate în viaţa sa pământească. vă sărută cu înfocare. pentru cei liberi şi întrupaţi. uşurând mizeria unui bătrân. Aceste duhuri vor trece repede prin perioada de somn. Atenţie. ei coboară ca fulgerul. Concentrându-şi atenţia. nu-i auziţi. fără ca această carte să fie deschisă şi fără să fie scoasă din raftul bibliotecii unde se află. ajutând cu ce pot şi devotându-se pentru mângâierea aproapelui lor în suferinţă. pe cât le-a fost posibil. asemănătoare cu radiaţia caldă ce vine de la o sobă. care n-au uitat pe Cel de unde au purces cândva şi au întreţinut prin ragă legătura mentală cu El. după cum şi rugăciunile celor de sus ajută celor de jos. Ar trebui să ştie ce sentimente profunde de recunoştinţă şi iubire stârneşte în sufletul duhurilor depunerea unei flori pe mormântul lor. vibraţiile diferitelor categorii de fluide. dar fiind mai subtili decât aerul. Cuprinşi de dor. Aşadar rugăciunile celor de jos ajută mult celor de sus. fiind înzestrate cu sentimente altruiste. şi apoi ciocane cu el. silindu-se să facă binele. se simte un curent. vorbind duios despre ea. şi aura din jurul tuturor lucrurilor şi fiinţelor. pe cât posibil. Alteori. Se citează cazuri când s-a arătat fulgerător o flacără ori un punct luminos. duhul ia cunoştinţă de tot ce se discută despre el. Duhul. pe partea dreaptă a trupului. sărăcia unei mame văduve sau ajutând un copil orfan. să vă facă cunoscut că n-au murit. plânsul necurmat şi disperarea celor lăsaţi pe pământ îi torturează într-o mare măsură. de exemplu. pieritoare . nedorind să asiste la înhumarea trupului lor. vede vibraţia celulei nervoase. se poate opri cu vederea sa la pagina 75. în general puţin instruite. tot ce stă scris pe această pagină. ajuns în lumea spaţiilor. Duhul. care îl încălzeşte. duhurile pot produce diferite manifestări. Duhul ia cunoştinţă de gândurile noasti'e îndreptate către el şi se coboară ca fulgerul pe fiml dragostei pentru a asista la rugăciunea noastră înălţată către Cel Atotputernic pentru uşurarea sufletului său. mişcarea miceliilor dintr-o celulă. Asemenea duhuri îşi duc în spaţiu o existenţa de mulţumire deplină. ori sparg un pahar sau trântesc un mic obiect de pe masă. o dată sau de mai multe ori. cu vorba şi cu fapta. însă şi această fericire are un sfârşit. lacrimile care îi ard şi să-i ajutăm în drumul lor ^ceresc prin undele vibratorii ale rugăciunilor noastre. vă privesc. o nouă întrupare. dar bietul om . Dacă doreşte. în general. mai ales imediat după destrupare.nu bagă de seamă căldura dulce. vă îmbrăţişează. viaţa şi ocupaţia duhului 75 străbătută de vederea sa şi se poate opri la una din rotiţele pe care vrea să o examineze mai de aproape. implorându-L pentru cei bolnavi şi suferinzi. ele aparţin lumii anonime. după nivelul lor. lipsit de dragoste şi de necesarul material. că stau lângă voi.preocupat de gândurile şi durerile sale nenumărate . o mişcare de aer care încetează repede. la o nouă lecţie. sau în mari dureri sufleteşti. şi poate în acest caz să citească. Uneori. până în sfera unde va întâlni un eter ale cărui vibraţii corespund cu ale perispiritului său. când încă au ceva din puterile fluidului vital. duhul fiind trimis jos. dar asemenea spirite sunt rare. Oamenii care au trăit modest. El vede numai coperta de carton a acestei cărţi. în mersul vieţii lor terestre.mai bine să se facă milostenie în numele celui plecat. dar nu pot să se manifeste în chip vizibil omului trupesc. luând cunoştinţă că cei dragi sau prietenii săi. Câteodată produc prin vibraţii de dragoste o căldură iubitului lor. Orice gând. Ele vor străbate ca un balon toate sferele inferioare ale Pământului. dar cu o inimă de aur. Dacă îi iubim cu adevărat. Omul trupesc priveşte o carte. Omul nu poate vedea decât vibraţiile cele mai rare şi mai lente ale lumii fizice în care se află. Da. duhurile pot absorbi fluid din spaţiu. duhul putându-se înălţa la un nivel mai înalt.şi în definitiv. privind aceeaşi carte. Undele vibraţiilor de rugăciune Eliberat de impurităţi. camera fiind închisă pe deplin. Dar pe când amintirile duioase şi parfumul florilor le procură o fericire nesfârşită. până la cea din urmă. După puterile lor. Văzându-vă uneori în suferinţă. dragii mei cititori! Morţii voştri ştiu tot ce vorbiţi şi tot ce gândiţi despre ei. oglindă sau fereastră. şi li se sfâşie sufletul de durere când constată că nu reuşesc. că trăiesc. provoacă o vibraţie a fluidului din jur. Lumea trupească ar trebui să fie conştientă de bucuria pe care o provoacă duhurilor când îşi aminteşte de personalitatea lor. în loc de morminte costisitoare . vibraţie care propagându-se prin spaţiu penetrează duhul. .Judecata. rând cu rând. în momentul destrupării se vor depărta imediat de cadavrul lor. în mobilă.

Dar obţinerea materialului de construcţie şi construirea casei cer iarăşi muncă sau echivalentul acesteia .goana pentru haine. programul vieţii sale pământeşti. cel mai rău criminal. El a creat. toate simţurile lui — văzul.are tendinţa să trândăvească. omul trebuie să muncească. în fine. de reculegere. Pe scurt . Aşadar nu există pasivitate nici chiar la piatră. hrană. Prin urmare. să fie într-o veşnică activitate. ori va fi trimis spre expiere pe o altă planetă. având un câmp infinit de acţiune. sau stânca muntelui . unde va fi supus unei existenţe echivalente cu iadul biblic. bordei sau casă.care a făcut tot ce există în cosmos . plină de farmec. Răul produs de el se va anihila prin însăşi suferinţa sa. transformarea spiritului dintr-o scânteie abia pâlpâindă într-o lumină creatoare de lumi şi fiinţe. Toate fiinţele născute din El şi prin voinţa Lui. pe când trăia pe pământ. Cum din fire omul . ca şi când ar fi ieşit dintr-o temniţă care îi mărginise mişcările şi puterea de înţelegere. vremea rea. Această lege este aplicabilă şi materiilor. bătaie de cap. pe care nu şi le poate însuşi decât muncind din greu. într-adevăr. nu există nici suferinţă veşnică. vede până în zările depărtate ale abisurilor cereşti. permanentă. reintră în horă. . aude din spaţiu până la suprafaţa pământului. deci procurarea hranei este prima lui preocupare. Nero suferă de arunci până în prezent în inelul fluidic al lui Saturn. soarele etc. Noi îi considerăm morţi pe cei plecaţi dintre noi. un exemplar şi mai groaznic a fost şi este Nero. aspiraţia unui confort a dictat omului dorinţa construirii unui cuib.gândeşte şi lucrează în veşnicie.o viaţă sublimă. sentimentul libertăţii. cel care şi-a desăvârşit cu fidelitate destinul. omului îi trebuie casă.banul. dar acestea se procură direct sau indirect. după o perioadă de odihnă. dar Tatăl ceresc i-a pus în viaţă necesităţi. în timpul nopţii. pentru că munca este rugăciune. Acţiunea. Mai morţi suntem noi. să vadă. tortura lui va lua sfârşit. la forma de viaţă care e veşnică şi umple tot universul. care îl silesc să lucreze. când va trece în lumea celor tăcuţi şi invizibili. auzul. în afara satisfacerii acestor necesităţi. treptat i se va lumina conştiinţa şi va licări în el dorinţa de a repara tot răul produs celor cu care a venit în contact. ca să vadă cât mai departe şi să înţeleagă frumuseţea şi adâncimea înţelepciunii Celui etern. gerul. fiind aruncaţi fiarelor sălbatice. ploaia. o fericire. Un asemenea specimen a fost Torquemada. a cărei frecvenţă creştere mereu. Aici. Acum se mişcă precum fulgerul. Omul trupesc nu cunoaşte legile eterne ale Creatorului.de la eterul primordial şi până la mineralul ce constituie planetele. condiţii. trebuie să aibă în vedere satisfacerea foamei şi a setei. alergătură. Trupul trebuie hrănit. va plăti prin groaznice suferinţe . Sosit în spaţiu. Ei sunt cei vii. Divinitatea i-a creat necesităţi pe care el trebuie să le satisfacă. de dimineaţa până seara. Cu drept cuvânt se poate spune că a trecut din moarte la viaţă. Dar după o vreme. Materiile sunt într-o continuă evoluţie. Pentru ca duhul să câştige experienţă. îmbrăcăminte. obţinuţi tot prin muncă. monstrul cel mai întunecat pe care l-a avut umanitatea. pentru a deveni cândva un auxiliar al Tatălui ceresc. de toate gradele evolutive . din tinereţe până la adânci bătrâneţi. Munca de orice fel are ca urmare perfecţionarea. să prevadă şi să înveţe.din cauza lutului care tinde să redevină la starea sa de activitate lentă . După ce şi-a dezbrăcat haina de lut. într-o continuă vibraţie. vor fi deci supuse acestei legi. şi îi plângem. pentru satisfacerea strictelor lui necesităţi vitale. şcoală şi scara pe care se înalţă puterea de înţelegere a spiritului. Totul este în activitate. El e însăşi legea activităţii. Munca are ca scop iluminarea duhului. va resimţi o uşurare. simţirea . care a stat în întuneric şi frig trei sute de ani.76 Din tainele vieţii şi ale universului ~ Prima carte Dacă nu există fericire perpetuă. realizează fluidic tot ce mintea lui poate concepe. împăratul roman care a ucis zeci de mii de creştini în arenele romane. Dar procurarea hranei solicită muncă. să tânjească şi de s-ar putea să-i vină totul de-a gata. ori unşi cu păcură şi arşi ca adevărate torţe vii. avansarea spiritului. căci altfel ar pieri. unde îşi petrece multă vreme viaţa reală.sunt însutite. luminând parcurile. Aşadar. pentru că toate facultăţile noastre sunt mărginite de trupul nostru. pentru că au revenit la viaţa adevărată. Atunci . capul inchiziţiei din Spania. să înţeleagă. apărarea contra atacului animalelor sălbatice. adică să lucreze continuu. duhul se înalţă ca un fluture în spaţiu. viaţa de duh spaţial. .pe planeta noastră. pentru a munci la opera Tatălui ceresc.şi ea este într-o continuă vibraţie. creează şi va crea în veşnicie. Toate acestea au fost orânduite de înţelepciunea Tatălui ceresc. trupul trebuie ferit de intemperii şi frig. determină scânteia din om să fie atentă. El nu se odihneşte niciodată. prefacere chimică şi mecanică. Ocupaţia duhului în spaţiu Creatorul iniţial .pe care o bate vântul. gândirea. prin bani. fie ea şi veacuri.

Evident. dar în afară de aceste temeiuri ale existenţelor materiale şi spirituale. Deşi îşi duc existenţa în spaţiu. Simt doar că e nevoie să respire şi să mănânce. nici nu-i interesează. pentru a diagnostica şi vindeca anumite boli. fac studii asupra raportului dintre corpul spiritual şi corpul fizic al omului trupesc. Oricât de ciudată ar părea această afirmaţie. cu alte cuvinte. dezvoltând astfel cunoştinţele omenirii.favorabile sau nefavorabile .sunt într-o continuă activitate. Duhul are un corp material. vibraţiile şi curenţii lor. Aşadar specializare există şi în Cer ca şi pe pământ. Aceste cauze. viaţa şi ocupaţia duhului ■/■/ Se spune des: „Ce e pe pământ este ca în Cer"1. Acest corp are o anumită anatomie. dar foarte subtil. şi apoi prin reîntruparea duhului este aplicată şi în lumea materiei fizice. consumă hrană. Aceeaşi activitate intensă şi frământare o întâlnim şi în Cer. Multe descoperiri. procesele prin care se transformă aceste substanţe nu le cunosc şi. Văzduhurile sunt pline de o infinitate de duhuri. în rest. în materie de procedee operatorii. cunoaşterea legilor fizice şi chimice ale mediului eteric ce umple spaţiile şi în special spaţiul planetei noastre. Aceste duhuri. cu care se hrănesc şi construiesc ceea ce priceperea şi sfera lor de cunoştinţe le permit. fiecare făcând un anumit lucru. rând pe rând. se datoresc sugestiilor şi influenţelor duhurilor medicale. când s-au desăvârşit într-o anumită ramură medicală. eteric.Judecata. nu cunosc ce fenomene intime se petrec cu aerai şi alimentul introdus în trupul lor. organizare. deci este supus diferitelor influenţe şi expus tulburărilor funcţionale şi maladiilor. fiecare îndeplinind o activitate diferită. sute de milioane de oameni trupeşti respiră aer. şi de studierea fenomenelor chimice cu multiplele lor combinaţii. în spaţiile din jurul corpurilor cereşti. şi în acelaşi timp perfecţionându-şi vechile ocupaţii. şi se caută prevenirea lor. toate duhurile sunt împinse de necesitatea de a studia eterul în care se mişcă. pentru vindecarea bolnavilor care nu sunt încă destinaţi să plece din lumea trupească. compoziţie şi fiziologie. într-adevăr. unii savanţi studiază corpul duhului şi bolile la care este expus. în cursul activităţii sale. entităţile spirituale studiază anatomia şi fiziologia trapului. ceea ce corespunde unei realităţi. Studiază efectele fluidelor . de fapt. specializările din Cer au adus. un mod de funcţionare. pentru că au interesul ca atunci când vor veni pe pământ. şi cu metodele lor proprii. studierii analizelor şi sintezelor la care pot fi supuse şi cunoaşterii legilor fizice şi chimice care guvernează fluidele. într-adevăr. care au aflat în spaţiu o nouă metodă de a realiza o operaţie. Mă voi strădui să vă descriu fugitiv câteva din ocupaţiile exercitate de lumea spaţială. cercetează dispunerea fluidelor în jurul pământului. medicii spaţiali. vizitând bolnavi. In Cer se gândeşte. De fapt. să descopere boala reală a pacientului. Hermes Trismegistos afirmă: „Ceea ce e jos este ca şi ceea ce e . lucrând direct cu instrumentul lor -fluidul. Rezultatele muncii lor sunt apoi comunicate mental duhurilor cu alte îndeletniciri. După cum am mai spus. diafan. fizicienii şi chimiştii cereşti. Majoritatea duhurilor au cunoştinţe sumare despre seria nesfârşită a fluidelor şi legilor care prezidează la combinarea şi desfacerea lor. sau vindecarea efectelor lor. această preocupare nu poate să aparţină decât spiritelor cu o evoluţie mai avansată. pe cele de pe pământ. duhul specializându-se din ce în ce mai mult. Spiritele medici sunt preocupate de cunoaşterea din ce în ce mai completă a corpului uman şi a bolilor la care este supus. Milioane. aşa şi pe pământ". corpului uman. Pe lângă studiul anatomiei şi fiziologiei duhului. Anatomia şi fiziologia sunt pârghia existenţei duhului. calităţile. şi perfecţionări realizate pe pământ. omenirea este mânată azi. Numai o minoritate se dedică . Dar munca este deosebit de variată. se perfecţionează o ocupaţie oarecare. din' ce în ce mai intensă şi mai înaltă. Este vorba de studierea fenomenelor fizice . primesc misiuni de pus în practică jos pe pământ. pentru vindecarea unor boli incurabile până atunci. mai ales în spitale şi clinici. care . Situaţia este asemănătoare şi în spaţiu. în lumea spiritelor.cercetării proceselor de combinare a fluidelor.la fel ca pe pământ . influenţe sunt studiate. întrupându-se. cercetate. „Precum în Cer. iar drama vieţii se joacă mereu.ca şi albinele unui stup . într-o continuă frământare. în lumea spaţiilor se 1 să pună în practică studiile lor — făcute în spaţiu — referitoare la diferitele operaţii şi tratamente ale sus". tratamente. Alteori sugerează medicilor pământului.cu legile lor. dar habar n-au ce compoziţie are aerul sau hrana consumată. Una din ocupaţiile de căpetenie ale lumii spaţiale este studierea mediului unde plutesc şi trăiesc. medicii cereşti au ajuns la rezultate noi. Când în urma studiilor. luminându-le duhul. ea corespunde totuşi unei realităţi. se studiază. în Tabula Smaragdina. în afară de duhurile savante în chimie şi fizică. în lumea spaţiilor cereşti totul se petrece ca şi pe pământ. sau îi îndrumă cum să intervină în operaţia chirurgicală.asupra anumitor existenţe sau creaţii. Chimia şi fizica stau la baza existenţei lumilor.

care sunt particule eterice. dar n-are claritate în înţelegerea fenomenelor ce au loc în jurul său. a unghiilor şi mişcarea miceliilor din protoplasma. care în deplinătatea conştiinţei şi a ştiinţei posedate. de slăbiciune. cade într-un fel de vis. a compoziţiei şi combinaţiilor lor . a celulelor ce-1^ compun. pentru a-i suprima o parte din conştiinţă şi voinţă. şi cu perispiritul. procesul morţii nu se mărgineşte la cele câteva ore de agonie. învelişurile fluidice planetare şi vitale sunt legate între ele printr-o ţesătură intimă. se înţelege că Cerurile sunt pline de aceşti specialişti. care se desăvârşesc pe măsura exerciţiului misiunii lor. Chiar dacă ochii au devenit sticloşi. care cu experienţa lor. unele entităţi spirituale au rolul de asistenţi la căpătâiul omului trupesc. durează încă multă vreme. dar cu ocazia morţii. potrivit cu destinul noului întrupat. în procesul de întrupare. el cade treptat într-o somnolenţă. şi totuşi viaţa acestuia.format din totalitatea unitară a particulelor eterice . până la cele din urmă ramuri care poartă o frunză. şi apoi creat pe pământ. perispiritul duhului părăseşte corpul fizic. în această stare duhul are o conştiinţă vagă. îşi repară corpul. care execută eliberarea entităţii spirituale din carapacea sa carnală. Când unui duh i-a sosit timpul să părăsească nivelele sferelor sale fluidice şi să coboare la întrupare. îl asistă. Aşadar a te hrăni eteric este tot una cu a te hrăni cu un aliment solid sau lichid . formate din atomi. procesul morţii continuă încă multă vreme. mai mult sau mai puţin. cu mult înainte de ziua ultimului suspin. Să nu pierdem din vedere că. îl adoarme întrucâtva. şi deci au un corp mai subtil. Tot ce există pe pământ a fost iniţial realizat fluidic.Cerul desemnează unul sau mai mulţi medici întrupători. De aceea . care la rândul său este legat cu scânteia divină sau spiritul. duhul se desparte de corpul său vital. să părăsească lutul în care a fost ani de zile întrupat. chimia şi fizica stau la baza cunoştinţelor savanţilor care fac destruparea sau întruparea spiritului uman. Concomitent cu această desfacere. Astfel se explică creşterea în continuare a părului. Aceeaşi puternică coeziune există între aceste învelişuri şi trup. execută opera lor în părţile hotărâtoare ale trupului. format din fluide mai fine. Spiritul şi-a părăsit corpul fizic. La momentul hotărât .a prevăzut ajutorul unor entităţi speciale. dar sunt legate şi cu celulele trupului. cu materia fizică a pământului. toate aceste corpuri formând împreună un tot unitar numit om. Dacă există medici destrupători. Pe măsura ruperii acestor fire. prin ştiinţa lor. puterile vitale se reduc şi omul se topeşte pe picioare. corpul vital. aude şi vede într-o oarecare măsură. legându-se cu protoplasma fiecărei celule. acestea la rândul lor sunt alcătuite din molecule. Prin urmare . tot astfel corpul vital şi planetar se ramifică formând scheletul eteric al ţesuturilor trupului. iar atomii au provenit din organizarea protonilor şi electronilor. Cerul . cu forţele de care dispun corpurile lor fluidice. numite medici cereşti sau destrupători. Duhul.perfect cunoscătoare ale fluidelor.sunt desemnate să asiste spiritele întrupate în momentul eliberării lor din lutul unde au trăit.78 Din tainele vieţii şi ale universului . Medicina. Corpul planetar este unit cu corpul vital. La rândul său. în spaţiu. Această stare este provocată de anumite duhuri superioare. Materia fizică solidă. chiar după ce a fost părăsit de stăpânul sau cârmaciul său. Anumite entităţi . fiecare celulă este activată în funcţiile sale de către corpul vital. pe cale de plecare.la construirea viitorului său trup.Prima carte exercită toate preocupările pământeşti. corpuri ultramicroscopice. Să nu uităm că şi entităţile spirituale se hrănesc.continuă să pompeze din mediul înconjurător eterni vital cu care hrăneşte protoplasma celulei.din experienţa miliardelor de veacuri . fiind mai evoluate decât el. într-adevăr. Se ştie că spiritul este într-o legătură intimă cu cămăşile sau învelişurile sale. Această operaţie se face subtil şi treptat.moartea trupească această legătură strânsă şi intimă trebuie ruptă.în plenitudinea conştiinţei şi a ştiinţei sale . energie condensată. terminaţiile lor având câte un fir înfipt în centrul celulei. graţie educaţiei de o viaţă întreagă şi a memoriei sale — asigurată de inerţia micilor vietăţi. asemenea medicilor tereştri. Duhul superior îl magnetizează. ci el poate începe cu zile. trupul slăbeşte.în Cer. săptămâni şi chiar cu luni înainte. După cum trunchiul unui copac se ramifică în ramuri din ce în ce mai fine. perispiritul. cu eter corespunzător din spaţiu. în condiţiile acestea duhul nu este capabil să lucreze . Legea cerească suna astfel: Duhul inferior nu vede niciodată pe cel superior. în definitiv. lichidă sau gazoasă este eter condensat. a cărui firişoare eterice pătrund printre ţesuturile şi celulele trupului. alimentele cu care se hrăneşte orice om sunt ţesuturi formate din celule. Având în vedere că omul nu poate executa această operaţie asupra lui însuşi. din care este alcătuit . de inconştienţă. desfac rând pe rând toate firele eterice care vivifică celulele trupului.care în intimitatea trupului se desface în părţile lui componente. trupul s-a răcit şi înţepenit. care în funcţie de gradul evolutiv al entităţii ce coboară în lutul vieţii terestre. pe care duhul candidat la întrupare nu le vede. Cum oameni trupeşti sunt cu miliardele şi cum ei mor pe rând. pentru a-1 ajuta.în funcţie de gradul celui care se întrupează . El este incapabil sa desprindă miliardele de fire care leagă corpul planetar de celulele corpului fizic. . înlesnind desprinderea fluidelor corpului lor perispiritual de corpul fizic. înseamnă că există şi medici întrupători. Aşadar.

şi numai ştiinţa savanţilor medici întrupători poate pregăti casa. se întâlnesc . locul unde a fost depus veşmântul său de pământ. vorbesc şi îşi deapănă amintirile comune. pentru a i se încredinţa o anumită misiune sau ocupaţie. Tot în legătură cu lăcaşul de înălţare al gândului şi sentimentului către Cel Atotputernic.şi îi face atenţi să nu mai plângă. dându-le din acest moment însuşiri divine. dându-le câte un vis. pentru sfinţirea vinului şi anaforei din potir. trup din trupul Tatălui.având forţe opuse şi acţionând în sens contrar. unde se combină profund cu vinul şi anafora. mai oficiază şi un duh superior. un sistem nervos central idiot sau alte organe mizerabil alcătuite. specializat în acest scop. întrupatul uită de întâlnirea şi dialogul avut în decursul nopţii cu cel drag plecat din sfera fizică. coboară lângă ei şi îi înconjoară cu fluidele sale. cocoşat. sau pui de plantă. Iată un fapt neştiut nici chiar de slujitorii bisericii creştine. o dată cu tâmosirea unei biserici. el fiind curând atras într-un nou ciclu de viaţă. Alteori. duhul văzând durerea celor dragi pe care i-a lăsat pe pământ. în momentul când preotul îngenunchează şi invocă harul divin. ca şi a celor pământeşti.este asistat în momentul morţii sale de un duh uman. Când împrejurările au devenit imposibile vieţii plantei. întruparea este o operă mai complexă şi mai dificilă decât destruparea. iar de aici pe cortexul său. închinat unui martir. Uneori impresia decorului. încât la deşteptare îşi aminteşte de cel drag care a părăsit lumea terestră. Toate aceste vizite şi . forma chipului şi dialogul se imprimă atât de puternic în spiritul omului trupesc. cel întrupat .Judecata.şi cel destrupat se întâlnesc în acest decor artificial. care sub ocrotirea şi pregătirea necesară. pentru a-i linişti şi restabili oarecum armonia fluidică a vibraţiilor eterice ale corpurilor acestora.acordată spiritului destrupat pentru a-i linişti pe iubiţii săi îndureraţi. Timp de şapte ani. De asemenea. pe cale de dezvoltare într-un embrion. temniţa în care bietul duh se va coborî pentru împlinirea destinului său. ei se ridică în spaţiu. înlesneşte întruparea duhului animal în pântecele femelei speciei sale. Cele două duhuri. duhul inferior coboară mereu la suprafaţa pământului. Totuşi. După trecerea acestei perioade . preotul ceresc oficiază în spaţiul bisericii. Din acest motiv Divinitatea a orânduit ca alţii să conlucreze la orânduirea celulelor. vizitând pe cei dragi. îi vine greu să-şi construiască un trap urât. în vederea împlinirii unui destin mizerabil. a îndrăznit să se atingă de această rază divină. asistat de duhuri umane şi acompaniat de coral spaţial. dacă trebuie să-şi facă un trup netrebnic. Cuminecătura va fi acum o hrană sfântă pentru sufletul curat şi smerit. sau când ciclul vieţii sale s-a terminat. se roagă şi cele două categorii de forţe treimice. în altarul fiecărei biserici se află şase entităţi spirituale albe . care .duh cu duh . din ceata preoţilor şi călugărilor cereşti. în timp ce dorm trupurile celor dragi. cuvios sau sfânt. El poate intra cu uşurinţă în mormânt. vede ca prin geam starea de descompunere în care se găseşte adoratul său trup. în primele 40 de zile după destrupare. la destruparea sa asistă şi ajută anumite duhuri umane. spiritul destrupat creează decoruri fluidice şi ia forma umană. după fecundarea femelei. o rază pe care o dirijează către potir. să nu mai fie disperaţi. Fiului şi Sfântului Duh.asemenea plantei şi omului . care va avea sub protecţia sa-acel lăcaş. viaţa şi ocupaţia duhului jg Oricât de hotărât şi de tare ar fi un duh pe voinţa sa. ori un foc distrugător pentru cel mândru şi impur. La deşteptare. prin viaţa sa păcătoasă şi trupul său pângărit. Cu această ocazie trebuie amintită şi întruparea duhului vegetal şi animal. atrăgând din spaţiu. ţinând locul duhului ce are sub patronare acel lăcaş. se desemnează din spaţiu un duh alb. Când preotul oficiază jos printre oameni trupeşti. în afara preotului terestru al sfântului lăcaş. pentru a examina mai de aproape destrămarea vehicolului său omenesc. Nu doresc să extind prea mult această paranteză. la formarea ţesuturilor şi aglomerarea lor în organe. din marele curent cosmic ce înconjoară planeta noastră. apare duhul uman. dar se cere pomenit următorul fapt. un fir fluidic. La timpul său. Duhul vegetal însă nu are o şedere de lungă durată în spaţiu.trei la dreapta şi trei la stânga mesei sfinte . vă fac cunoscut că. La fel se întâmplă şi cu animalul. din când în când.al cărui trap doarme . vom vedea ce operă complexă execută aceşti maeştri întrupători de duhuri umane. asemănătoare formei din ultima sa viaţă terestră. în fiecare duminică sau sărbătoare religioasă. Seria specialiştilor cereşti este nesfârşită. el va reveni. care. şi privind prin stratul de pământ de deasupra cadavrului. Noaptea. pentru că el trăieşte. într-o nouă sămânţă. dar îşi va vizita şi mormântul.

văzând. în timpul nopţii. Iată un artist pictează un tablou sau un sculptor se străduieşte să realizeze o lucrare artistică. alte forme de viaţă umană. timpul . duhul porneşte în călătorii de studii terestre. unde. modul de interpretare. fost mare artist.Prima carte analize au scopul de a i se face o educaţie. sorb cu nesaţ cele revelate. Este suficient să vrea. sinceritatea sau ipocrizia. conferinţe şi astfel îşi face educaţia sufletului. faptul că între duh şi fostul său trup există încă o puternică atracţie magnetică. căci în jurai său se află unul sau mai multe duhuri. o atitudine. sentimentele cele mai adânci ale celor din mediul unde au trăit. duhuri. amfiteatrele conferinţelor literare sau ştiinţifice. văd şi aud toate pregătirile pentru înmormântarea fostului lor trup şi iau cunoştinţă de bucuria moştenitorilor şi de sinceritatea celor ce cu adevărat i-au iubit. De multe ori. de asemenea duhul întrupat. să se gândească la locul dorit şi se îndreaptă spre el ca un glonţ. la ceasul cel mare. Se plimbă pe străzile oraşelor. aude şi simte gândurile şi sentimentele oricărui om cu care vine în contact. asistând uneori la cursurile şi conferinţele terestre.dar mai ales mijloacele materiale . Iubirea face minuni şi evoluţia este mult înlesnită de ajutorul reciproc al celor care s-au iubit cu înfocare. instituţii culturale. munţii. ci trapul i-a fost dat ca un instrument în lumea fizică. iar pe măsură ce trece Orice lucrare omenească este urmărită de aproape şi de un duh spaţial. duhul inferior fiind luat. în momentele libere şi cu acordul superiorilor săi. vizitează muzee. cartea rămânând nedeschisă în raft. citindu-le ca într-o carte deschisă. de ghidul său şi dus la cimitir. vremea şi numărul lor se înmulţeşte. priveşte câmpiile. urmăreşte şi ajută pe cel iubit. localuri de distracţie.trec printr-un proces de descompunere. în afară de publicul trupesc ce umple sălile ateneelor. pentru că el vede. din viaţa precedentă sau din viaţa actuală. ca să-i viziteze pe cei dragi. care îl inspiră. insuflă prietenului. 2. ţesuturile şi celulele fostului său trap . satele şi oraşele. Călătorind. Adesea duhul călătoreşte prin alte ţări. Cu această ocazie reamintesc că în general majoritatea oamenilor stau în primele zile în jurai cadavrului lor. Realitatea este că la această operă au contribuit două entităţi spirituale. citindu-le pagină cu pagină. care asemenea întrapaţilor.dacă nu are posibilitatea să se ducă până la el. influenţa exercitată de entitatea spirituală investită cu rolul de ghid asupra pupilului său. Aceste vizite sunt determinate de două cauze: 1. una întrupată şi alta liberă. vrând-nevrând. expuse sau interpretate cu această ocazie. vapor sau hotel. Sugestiile curg şi spiritul întrupat realizează frumoase opere de artă.50 Din tainele vieţii şi ale universului . care îşi desfăşoară viaţa pe pământ. se duc prin depărtări. prefacându-se în pământ. urmăresc carul mortuar şi privesc scena înhumării trapului lor. Legăturile contractate într-o viaţă anterioară sunt reînnodate în alto^vieţi. Aşadar omul duh îşi urmează cultura şi în spaţiu. dispunând de posibilitatea de a se mişca la viteze mari prin spaţiu. vize. de a i se întipări adânc în spirit că el nu a fost trupul. a lucrat şi s-a deplasat. când lăsându-şi trupul dormind. se mai află în atmosfera sălii sute şi mii de auditori nevăzuţi. duhul din Cer vizitează. provocată de eterul mineral ataşat de materia carnală sau minerală a trapului. în fine. despărţiţi prin actul morţii sau al întrupării. cunoscând acum. Cât a fost om trupesc. cu atât ele devin mai puternice. decât cea cunoscută în mediul său natal. ca să vadă cum organele.nu i-au permis să călătorească. cunoscând şi înţelegând şi alte culturi. colegului său trupesc. fiind convins că propriul său duh i-a dictat să facă aşa. Asemenea vizite fac şi duhurile întrupate. crescute din materia pământului . paşaport. eter care exercită o atracţie irezistibilă spre locul unde a fost depus trupul. vizitează pe cei dragi şi discută cu ei ca de la duh la duh. In asemenea condiţii. Om pe om se poate înşela. noaptea când trapul i se odihneşte. se ridică în spaţiu şi îşi cheamă iubitul spaţial . Opera la care lucrează nu este numai a lui. Citesc în inimile prietenilor şi rudelor. Uneori vizitează laboratoare şi asistă la experienţele savanţilor. dealurile. anumite gesturi şi aşa . dar om pe duh niciodată. Aceste duhuri asistă la prohodul preoţilor. Acum nu mai are nevoie de bani. un înveliş şi un vehicol prin care a învăţat.dezvoltat în decursul vieţii sale trupeşti din alimente animale sau vegetale. asistă la spectacole de teatru. După ce s-a destrupat şi a devenit liber. mediumii clarvăzători văd la repetiţiile teatrale cum un spirit. vizitează marile biblioteci unde zile şi ani la rând urmăreşte anumite cărţi şi subiecte.

se fac pe pământ în cercurile de revelaţie.prin concentrarea fluidelor . Luna este şcoala unde îngerii Pământului instruiesc duhurile albe despre undele-gânduri şi fac experienţele necesare pentru învăţarea acestui capitol din marea Carte a Tatălui divin. lumea trupească cu cea spirituală. duhurile albe. umanitatea trupească va afla şi va înţelege cât de intim este legată lumea de jos cu cea de sus. singurii capabili de a le înţelege. El trebuie să înveţe despre tot ce a creat Fiinţa supremă. O altă categorie de îngeri arată celor ajunşi la o anumită treaptă evolutivă. duhurile albe au realizat din fluidele avute la dispoziţie — luate din spaţiu. cu diferite ordine. pentru a-şi însuşi ştiinţa creării formelor de diferite vieţuitoare: minerale. al tuturor creatorilor . Iar cei mai evoluaţi ai lumii spirituale albejnvaţă şi crearea trupurilor umane. îngeri de un grad superior arată duhurilor-elevi şi îi pun să execute corpurile diferitelor plante. în câmpul infinit al universului nostru. în aceste laboratoare spirituale. care au asistat nevăzute la aceste înalte studii de creaţie. Aceste ordine brăzdează fluidul care umple universurile şi sunt recepţionate de entităţi spirituale înălţate la rangul de Fii divini. vegetale şi animale. un mineral oarecare.duhurile angelice sau elevii lor fac în şedinţele de materializare o plantă terestră. de modul cum se alcătuieşte un trup uman. pentru că traiul uneia e continuarea celeilalte. învaţă şi apoi creează şi ei un trup animal. Prea puţine duhuri umane aud sau descifrează aceste ordine. Prin urmare distingem trei categorii de unde-gânduri: fiulare. Este opera cea mai grandioasă la care poate fi martor un om. de la medium şi de la asistenţi . Este firesc să fie aşa. Asemenea unde-gânduri mai pot porni de la înger la înger. fiind auzite sau recepţionate numai de către cei cărora le sunt destinate. Asemenea demonstraţii sunt prezentate numai oamenilor care şi-au însuşit teoria şi trebuie să pună în practică cele învăţate de la profesorii lor îngeri. Undele emise de posturile de radio reprezintă în mic ceea ce se petrece. Când vor exista mai mulţi clarvăzători. Cosmosul este cutreierat de gânduri-ordine. iar cei de sus fiind duhurile eliberate din temniţa materiei fizice. Bineînţeles. Asistenţii văd. un tipar în care a fost introdus un duh de animal. la un moment dat. unde găsesc fluidul cel mai concentrat. prin rangul la care au ajuns. Fiii divini sau Guvernatorii sistemelor planetare după ce descifrează şi prelucrează aceste ordine sosite din Sfera-Laborator le transmit guvernatorilor sau îngerilor planetari. angelice şi umane. cu ajutorul căruia fac forma cristalină sau amorfă a acelui mineral. aidoma unui om viu. Materializări umane. în cercurile înalte de revelaţie au fost realizate materializări de animale. şi anume să asiste la crearea unui trap de om.în faţa unui număr restrâns de oameni aleşi. foarte rare. cum se procedează . din Sfera-Laborator. în fine. găsiţi vrednici să asiste Ia aceste experienţe . unde omul trupesc comunică cu Cerul. Cum duhurile creatoare sunt rare şi cum cei care merită să asiste la asemenea manifestări sunt şi ei puţini. care trec în toate direcţiile. în zonele superioare ale Pământului şi în special în jurul Lunii.o formă. bineînţeles cu scop pur demonstrativ şi instructiv.la crearea unui animal. cunoscut sau necunoscut în acel cerc. se înţelege de ce mediumii de materializări sunt atât de rari. Tatăl ceresc — binecuvântat fie Numele Său. animat de un duh uman. plecate de la Unicul Creator. spaţiile intersiderale sunt pline de o reţea de unde-gânduri. Aşadar. De această experienţă profită mii de duhuri albe. li se impune şi trecerea prin şcoala creaţiei. duhurile de pe ultimele trepte ale evoluţiei terestre sunt instruite. Viaţa duhului în eternitate este o şcoală. şi de la marii Creatori. în jurul Pământului. coboară spre suprafaţa pământului.Judecata. când este vorba ca acest corp fluidic să fie tradus chiar într-un mineral pământesc. în unele ocazii. prin concentrarea fluidelor. viaţa fi ocupaţia duhului gl mai departe. coborând Iubirea şi Adevărul pe pământ. cu mari Lumini cereşti care se revelează. pentru a se face pe "pământ anumite acţiuni. care imediat după terminarea experienţei trebuie dematerializată în fluidul din care a fost alcătuită. duhurile angelice arată entităţilor spirituale albe cum se poate face dintr-un fluid o piatră. Undele-gânduri pot pomi de la un Fiu divin sau Guvernator solar către un alt Fiu divin. cei de jos fiind întruparea celor de sus. In anumite timpuri şi locuri de pe pământ . Printre numeroasele ocupaţii şi specializări cereşti obţinute de marile lumini. Undele-gânduri angelice pot pleca de la îngerii solari la îngerii planetari. în mare.

Prima carte Şcoala creaţiei Tatălui nostru este fără sfârşit ca şi opera Lui. ca mari Lumini — cu savanta lor ştiinţă şi cu ajutorul a sute şi mii de entităţi . Conferenţiarul este totdeauna o entitate din lumea albă. vegetal. Tot Forul solar suprem permite.binecuvântat fie Numele Său. aceste subiecte putând face obiectul unui tratat voluminos. Viaţa fiind veşnică. Prin raţionamente. Duhurile trebuie să-şi însuşească toate formele sub care se prezintă legea evoluţiei în regnul mineral. Nu mă pot opri fără să evidenţiez misiunea1 acordată unor entităţi spirituale . sfătui şi conduce cercurile de revelaţie de pe suprafaţa globului. pentru a prezida. aplicată la fluid. şi învăţarea este veşnică. ţesut. soare. în veşnicie.binecuvântat fie Numele Său.de a lua legătura cu lumea terestră. viaţa şi ocupaţia duhului în spaţiu. La 14 ani. spre desăvârşire. cu toate bucuriile şi amărăciunile ei. univers. Dar crearea unei fiinţe umane. Din aceste cercuri de revelaţie se răspândesc cunoştinţele şi astfel se dă prilej omenirii să ia contact şi sa mediteze asupra ideilor care au frământat-o din veşnicie.teoretică şi practică . organism. a evoluţiei. care poartă totul. asigurându-şi oarecum existenţa trupească. pentru a cunoaşte. tot mai sus. protoplasma. după o perioadă de recuperare. să înveţe legea legilor . reprezintă culmea manifestărilor forţelor cereşti. ca fenomene. anonimă despre viaţă. Cartea a doua este în întregime comunicată de entităţi spirituale. aici sau pe alte planete. acum şi în vecii vecilor. înţelegerea lui cuprinde un orizont destul de vast. desemnează în anumite perioade şi în anumite puncte ale planetei. Puterile sale sufleteşti sunt acum atât de înalte. De acum începe să-şi depene firul destinului. căci Tatăl mereu creează alte forme de materii şi fiinţe.în toată creaţia născută în Sfera centrală sau Laboratorul divin. ştiinţa iniţiatică. încât poate analiza evenimentele şi fenomenele din jurul său. Intenţia mea este să dau cititorului o idee generală despre natura în mijlocul căreia îşi duce traiul. levitaţii. moleculă. animale. la întregul cosmos. organ. el poate scoate la iveală adevăruri abstracte. planetă. durata. celulă. Nu mai insist asupra acestui capitol care şi-a propus să expună judecata. atom.82 Din tainele vieţii şi ale universului . doar din câteva premise. materializări etc. Scopul reîntrupării este învăţarea şi iar învăţarea. Ani de zile. Creatori. de aici. Sfânta Treime a Pământului. Ele produc omului . iar la 21 de ani . entităţi spirituale. Amin. sub toate formele ei.de trei ori şapte — se află în deplinătatea judecăţii. în toate veacurile. animal.o negrăită impresie şi. în anumite locuri. îngerii planetei noastre ţin la rândul lor conferinţe duhurilor albe. Divinitate. în toate cele patru universuri. duhurile planetei noastre sunt adunate din timp în timp. etapele şi toate aspectele acestei veşnice transformări. de unde să radieze lumina nemuririi spiritului şi a cunoştinţelor privitoare la natura văzută şi nevăzută. Cerul. în primul rând. Putem spune că şcoala nu are sfârşit. conducerea spirituală şi materială a Pământului a căutat să stabilească câteva faruri. ştiinţa operei Tatălui divin . Preocuparea cea mai însemnată dintre toate este ştiinţa vieţii. duhuri albe. Ele sunt chemate. pe toate rangurile de sori. . o nezdruncinată convingere în ceea ce priveşte existenţa vieţii dincolo de mormânt. scrieri. şi. pentru a învăţa tot ce se referă la ea. Ele vor constitui tradiţia. legenda. Duhurile avansate trebuie să înveţe legile principale ce domnesc în lumile create de Tatăl ceresc. unde li se predau cursuri sau conferinţe în legătură cu diferite subiecte. trebuie să înveţe regulile. angelic şi Creator divin. în anumite cercuri. Tatăl a statornicit ca această şcoală . vegetale sau minerale. Ea va fi urmată. uman. făcând destăinuiri asupra tainelor cereşti.Iubirea.demn de a participa la asemenea manifestări . în fine. îşi încheagă o familie şi începe adevărata sa operă omenească. Prin urmare. din ceata preoţilor. şi mai departe . 1 Prima carte a acestei lucrări conţine fragmente din comunicările unor entităţi spirituale. pe toate categoriile de planete. fiinţa lui se străduieşte să afle despre trecutul şi prezentul a tot ce-1 înconjoară. cu aprobarea Forului solar. ca viaţă şi legi. îngeri.să fie continuată şi în spaţiu. iniţial despre cele privitoare la Pământ. Ne naştem pentru a veni la şcoala materiei celei mai dense. învăţând viaţa sub toate aspectele ei. spre luminarea omenirii şi gloria Tatălui ceresc . Vor veni alţii după mine. fiind fructul unei asemenea colaborări dintre Cer şi pământ. despre tainele legate de cosmos şi infinit. potrivit gradului lor evolutiv. De acum a pornit pe drumul unei cariere. apoi despre cele referitoare la sistemul nostru solar.să producă diferite fenomene. călugărilor şi arhiereilor cereşti. Copilul-om ajuns la vârsta de 7 ani este capabil să înţeleagă multe lucruri şi memoria sa reţine multe învăţături. pe rând. care vor lărgi cercul revelaţiilor. particulă eterică. stabileşte legi noi. De la naştere şi până în mormânt viaţa este o continuă şcoală.

în şedinţele de revelaţie. secole de-a rândul. revelează lumii structura necunoscută a materiei. minunata istorie a secolelor scurse. şi în loc să-1 apropie pe om de Tatăl său creator. Pentru asiatici. întrucât ea stagnează progresul omenirii. cred în reîntrupare şi cunosc legile ei la fel cum noi. desconsiderate de-a lungul secolelor de ignoranţă şi întuneric. a ajuns la noi sub diferite forme şi însoţită de numeroase erezii. nu există în univers decât materie. graţie cercetărilor ingenioase. cu ştiinţa şi cu arta. nefiind în măsură să explice fenomenul naşterii şi al morţii. Mongoliei şi Japoniei. pierzând legătura cu Cerul. Lumea întreagă este în freamăt la fiecare nouă descoperire. Tibetului. chimistul. Se afirma că. fiind găsită firească. vegetale. religioase şi filosofice.care reia şi realege metalul preţios din bucăţelele aruncate . nu mai este în stare să dea un răspuns acceptabil la întrebările referitoare la viaţă. să mai găsească multe şi nebănuite bogăţii. umane. Din acest considerent ne vom strădui să reluăm ideile abandonate în vremurile materialismului.83 Reîntruparea Jxeîntruparea sau reîncarnarea este fenomenul revenirii spiritului omenesc din spaţiile cereşti în lumea fizică.vine flagrant în conflict cu datele ştiinţifice răspândite în masele populare. bazată pe iubire. Graţie nenumăratelor comunicări făcute de entităţi spirituale. legea reîntrupării este o lege ca orice lege naturală . Absolut. într-un nou trup omenesc. spre înălţimile infinitului. valul descoperirilor purtând omul pe undele nevăzutului. An de an. Reîntruparea fiind cunoscută din timpuri foarte îndepărtate şi trecută prin mintea diferitelor popoare. mai există şi alte substanţe eterice. Indochinei. Gândirea superioară a omului de azi a înlăturat părţile absurde aparţinând superstiţiei pentru a-i reda valoarea filosofică şi morală avută în trectul îndepărtat. Dar cu toate acestea flacăra de entuziasm a materialiştilor se stinge treptat.se vor convinge. locuitorii băştinaşi din insulele Hawaii. Ea este socotită o lege fundamentală. Dar şi savanţii . lucrurile şi fenomenele sunt văzute mai clar. La începutul apariţiei materialismului se credea că acesta va da un răspuns satisfăcător care le pun în activitate. că în afara materiei tangibile. ştim că sângele circulă prin vasele sanguine. occidentalii.omul caută azi în aceste cunoştinţe vechi. azi. Bisericile sunt din ce în ce mai puţin frecventate de credincioşi deoarece preotul de azi. iar religia o înşiruire de poveşti şi rugăciuni. Se susţine că biserica . care nu lămuresc viaţa şi adâncul prefacerilor din natură şi din corpul omului. Adevărul reîntrupării a fost cunoscut de iniţiaţii veacurilor apuse şi revelat şi azi de marile Lumini ale spaţiilor. la toate întrebările. nerezolvate până azi. au stagnat civilizaţia. energie şi legile . această idee se întinde peste tot pământul. care se exercită asupra tuturor entităţilor. animale. spiritul nostru revenind la ştiinţa ezoterică. Telescoape gigantice ne aduc mai aproape nebuloase.fiind îngrădită de dogme şi deci anchilozată în aceleaşi forme de mai bine de o mie de ani . Vechimea acestei cunoaşteri se pierde în noaptea veacurilor şi aproape că nu există religie sau legendă care să nu aibă un sâmbure din această idee. că au murit pentru totdeauna vechile credinţe care. în straturile succesive ale scoarţei terestre se citeşte. îl îndepărtează. Este mai bine de un secol de când ştiinţa a luat un avânt uimitor. fie soare sau univers. Omul de azi nu este satisfăcut de răspunsul oferit de biserică. Chinei. creaţie. conduse de legi diferite celor fizice. iar la lumina maturităţii spiritului. mulţi afirmă că religia este de prisos. în teoria sa evoluţionistă. fie ele minerale. ideea reîntrupării este şi azi foarte răspândită exercitând o mare influenţă în conduita omului.din Alaska până în Peru şi Bolivia. în definitiv. ba chiar dăunătoare. omul îşi îmbogăţeşte cunoştinţele cu privire la lumea înconjurătoare. galaxii şi miliarde de sori îndepărtaţi. Din această cauză. Peste 600 milioane de locuitori ai Indiei. Această cunoştinţă o posedau pieile-roşii din America . celţii din Europa. destin.grăbiţi să proclame domnia materiei şi a legilor ei . Fizicianul a demonstrat prin experienţe că natura este condusă de legi. în Asia. în curând. acordând acestor studii atenţia cuvenită. la tradiţia şi comoara spirituală a omenirii. cunoaştere şi comuniune cu Divinitatea. Asemenea cercetătorului de minereu preţios . deoarece explică multe probleme sociale. biologul. arată că există o ordine în lume şi un scop în toate domeniile complexe ale vieţuitoarelor.legea contracţiei la frig şi a dilataţiei la cald a corpurilor. trupul omenesc este studiat şi cunoscut până în cele mai ascunse celule. că spiritul de care se tot vorbeşte nu este decât produsul imaginaţiei. dar în aceeaşi măsură credinţa lui slăbeşte şi omenirea alunecă pe panta materialismului. el având nevoie de o religie ştiinţifică şi artistică.

boli. prefaceri şi conflicte. dar trupul său nu era mai mare decât al unui copil de 8 ani. să-şi explice existenţa lucrurilor şi a faptelor. orizontul cunoştinţelor sale restrânse. ce mai putem aştepta în lumea de dincolo? Dacă nu este dreptate aici pe pământ.care strâng cu dragoste la sân un copilaş . pentru că nu cunoaşte adâncul tainelor ce îl înconjoară. timp de secole. şi nedumerit. ştiinţa va fi obligată să mai arunce din teoriile sale inexacte.sunt omorâte?" De câte ori nu se întreabă ignoranţii: „De ce în această lume binele rămâne nerecompensat şi răul nepedepsit? Adesea criminalul circulă liber şi inocentul este aruncat în închisoare. pe când în lume forfotesc neruşinaţi şi şarlatani. calamităţi. războaie. lumea noastră fizică este guvernată de legi sublime şi absolut juste. îi răspunde biserica.din dogmele. de o mie de ori nu — răspunde omul cunoscător . ea este mâncată de şarpe. multora dintre noi ni s-ar tulbura mintea şi nu am mai putea spune nici un cuvânt. ascunsă şi încuiată cu zeci de lacăte. Scepticul însă. ritualurile şi ipocrizia ei. se întreabă: „Dacă există. dar mai ales materialistul.atât de trâmbiţat şi pompos întronat .din speculaţiile ei deşarte. iar un altul se naşte . o Putere inteligentă. care a creat totul în univers atât de armonios?" „Da". un Dumnezeu. suferinţele lui morale. răspunde acestor suflete frumoase şi încrezătoare: „Dacă Dumnezeu a creat această lume pe care o vedem atât de nedreaptă. iar alţii au o înfăţişare grosolană şi brutală? De ce unora li s-a dat o inteligenţă vie. Acestea sunt faptele. infinită. pentru că în faţa lui stă aparenţa. omul rămâne dezorientat şi se întreabă cu nelinişte: „Care este adevărul?" Natura omului este făcută să caute mereu. Bazaţi pe aceste afirmaţii. Avea aproape 40 de ani. păcatele noastre vor fi iertate şi ignoranţa luminată. îşi câştiga existenţa vânzând piepteni. Braţele îi erau închircite.care ştii că în dosul acestor inegalităţi există totuşi o dreptate te mâhneşti deoarece nu o poţi demonstra pe înţelesul tuturor. materialismul . după cum nu ştie că moartea va face să se nască viaţa şi mai strălucitoare. şi omul se întoarce către datele ştiinţei ezoterice. cu existenţa lipsită de griji a unora aflaţi în plenitudinea fizică şi mentală. Universul său intelectual se limita la răspântiile unde îşi petrecea viaţa. Toate fiinţele omoară şi la rândul lor sunt omorâte. să-şi chinuie sufletul în faţa enigmelor ce se ridică mereu în drumul său. cu înţelegerea larga a altora. de ce soarta oamenilor este atât de diferită?" Oare să fie la mijloc o simplă întâmplare? Se poate concepe un univers alcătuit de Tatăl ceresc. îţi era greu să-1 priveşti. Omul neştiutor nu vede în lume decât un vast complot al sălbăticiei fără milă. către tradiţia spirituală a lumilor invizibile. iar filosofia . Materialistul. Dacă s-ar compara sărăcia acestei vieţi.Prima carte Este evident că printre lucrurile noastre de preţ există şi podoabe false. şi atunci se întreabă bietul om: „Unde este mila şi dreptatea lui Dumnezeu?" Omul nu înţelege nimic din desfăşurarea evenimentelor petrecute în jurul său. zilele sale triste. au suferit încercările acestei lumi. scepticul şi ateul te vor întreba: „Pentru ce un copil se naşte într-un bordei. de la mic la mare. diform. fără valoare. Toţi te combat cu emfază şi îţi aruncă în faţă fel de fel de argumente. şi tu . de ce permite atâta suferinţă şi nedreptate? De ce slabul cade pradă celui puternic?" Priveşte în jur şi constată violenţă şi cruzime: şopârla mănâncă furnici. iar picioarele arcuite. In sufletul său se naşte întrebarea: „Dacă există un Dumnezeu. vine mereu. capul mare. ori cu desfătarea sentimentală şi morală. într-adevăr. El nu ştie. în faţa aparenţelor ce ne înconjoară. neştiutorul. Bietul om se întreabă mereu: „Există un Dumnezeu. în faţa acestor frământări intelectuale. dar el vede în jurul său nedreptăţi. Dispreţul îi urmăreşte pe cei ce muncesc şi îi împinge către mormânt. care la rândul său cade pradă unei vulpi. oamenii au ridicat ochii spre Cer. Astfel. pentru ce ar fi mai multă acolo? Dacă toate sufletele se nasc egale. răspunde şi sufletul său.se năruie. cu argumente noi şi cu întrebări de felul: „De ce unii oameni au un trup sănătos şi plin de viaţă. iar nu realitatea. butoni de manşetă şi multe alte nimicuri. căutând să-şi explice prin ea existenţa lumilor şi a destinului omenesc.deoarece chiar dacă nu vedem totul şi toate. suferinţe de tot felul. de ce există atâta mizerie în lume? De ce oameni puternici şi sănătoşi devin într-o bună zi orbi? De ce copii nevinovaţi sunt loviţi de boli. şi mame . cu toată strălucirea lor. trecătorii puteau vedea pe treptele Universităţii din Bucureşti un om mic.84 Din tainele vieţii şi ale universului . condamnat prin însăşi naşterea sa la o viaţă restrânsă. iar alţii îl au slab şi bolnav? De ce unii sunt frumoşi şi din fiinţa lor respiră distincţia. dorinţa lui vagă de iubire. şarpele este mâncat de un arici. cu speranţa că se vor bucura dincolo de fericirea promisă. şi acelea confuze?" Cu mulţi ani în urmă. Din această cauză. Cu toate acestea. De ce atâta nedreptate?" Religia ar vrea să ne facă să înţelegem că în lumea cealaltă aceste suferinţe vor fi răsplătite. zâmbind. în care vieţile oamenilor sunt aruncate la voia întâmplării? Nu. „Da". iar alţii sunt animaţi de puţine gânduri. religia .

depinde de subtilitatea alcătuirii înţelegerea spiritului său." Oare destinul ne este impus fără o lege şi fără nici un scop? Pentru ce ocaziile oferite oamenilor sunt atât de inegale? Unul va lucra penibil toată viaţa sa. era la începutul carierei sale evolutive. Mai târziu. rezultatul unei activităţi de mii şi milioane de secole a spiritului omenesc.s-a ridicat în înţelegere şi putere. plină de privaţiuni. pentru că încă nu a atins dezvoltarea completă. şi din cauza unui accident îşi va sfârşi zilele într-un azil. cu această orânduire . n-ar mai fi această diferenţă.neştiind ce este dincolo de mormânt. pentru ce atâta favoritism? De ce un copil sosit în lumea aceasta este condamnat dinainte la o viaţă mizerabilă. care se manifestă în lumea exterioară prin intermediul sistemului cerebrospinal. şi din această cauză exteriorizarea spiritului declină din zi în zi. acesta nu se mai poate exprima în lumea fizică. pentru a se exprima în lumea fizică. Encefalul unui copil reflectă greu . iar un altul moşteneşte o moşie întinsă. făcându-se greu şi confuz. a repetatelor noastre reîntrupări. Dezvoltarea paralelă dintre trup şi conştiinţă dă impresia că sediul şi organul producerii conştiinţei ar fi sistemul cerebral. Unul vine în lume într-o cameră tristă şi murdară. întărind credinţa noastră. Este adevărat că spiritul sau conştiinţa . de care tot vorbeşti? Dacă El ar exista. Entitatea spirituală. pentru a cunoaşte şi învăţa. într-o evoluţie continuă. Există spirite tinere şi altele bătrâne. trebuie să existe Gândirea şi Voinţa Tatălui. Fireşte. această distribuire inegală de înlesniri ale vieţii. după ce omul dispare prin actul morţii. Cu toate acestea Adevărul este cunoscut prin comunicările fraţilor noştri din Cer. spiritul trăind veşnic. de pe el curg zdrenţele. dar adevărul este cu totul altul în urma numeroaselor experienţe parapsihologice. ca urmare. conştiinţa lui dobândeşte un orizont mai întins. asemenea trupului. devenind tot mai bun cunoscător a tot ce a creat Fiinţa supremă. cu cât instrumentul . întrebându-se cu teamă şi îndoială dacă într-adevăr există spiritul şi Dumnezeu. Credinţa generală este că spiritul s-a născut o dată cu trupul copilului. dincolo de lumea materiei fizice . Evident. dar conştiinţa persistă. şi inteligenţa de care dă dovadă este redusă. pentru că este o însuşire a spiritului . La baza acestui adevăr stă realitatea revenirii noastre în viaţa terestră. plină de iubire şi întemeiată pe dreptate. Când moartea distruge sistemul cerebral . pe când un altul cunoaşte o viaţă fericită? Ei. veşnic trăitor. şi el — peregrinând prin diferite planete. Unul va fi mai târziu un cerşetor. existenţa conştiinţei omeneşti nu depinde de sistemul cerebrospinal. Religiile pământului neputând da lămuriri asupra acestor stări de lucruri. Puţini oameni îşi dau osteneala să găsească o explicaţie lucrurilor şi fenomenelor lumii înconjurătoare. sisteme solare şi universuri . Dacă totuşi se apucă să cerceteze. a conştiinţei. celulele nervoase încep să degenereze. dar nu dispune de mijloace ştiinţifice pentru a-1 convinge pe om de existenţa unui spirit. crescut în cele mai bune condiţii şi instruit în cele mai bune şcoli. Este adevărat că biserica creştină încearcă să rezolve aceste probleme.consecinţa unei vaste învăţături dobândite în lunga serie de existenţe prin care a trecut. un membru inutil societăţii.asemenea muzicianului .toate acestea este un inactiv. însă nu există un paralelism între trup şi spirit în privinţa vârstei trupului. de sensibilitatea şi calitatea acestui instrument. Să nu neglijăm faptul că ascuţimea inteligenţei. Aşadar. trecând prin toată gama formelor existente.rămâne dezorientată. dar din nefericire nu o putem proba sprijinindu-ne numai pe faptele acestei lumi. va fi mai bine organizat. al raţiunii şi al conştiinţei. putem afirma că nu sistemul cerebral este sediul înţelegerii.are nevoie de un instrument. encefalul său se organizează şi inteligenţa lui se arată tot mai clară. posedă palate şi automobile. unde are prilejul să înveţe şi să fie educat. unde stau grămadă şi alţi nefericiţi. scoarţei cerebrale. când spiritul a fost trimis de Tatăl ceresc în lume. unde este Dumnezeul tău. în bunătatea Tatălui şi în existenţa unui scop al vieţii. în adâncul tuturor lucrurilor şi întâmplărilor.sistemul cerebral. când se spune că nici un fir de iarbă nu creşte fără voia lui Dumnezeu? Totuşi.în aparenţă nedreaptă . majoritatea omenirii . iar educaţia şi-o va face pe întinsul maidanelor. Dacă există într-adevăr entităţi spirituale şi dacă ele se nasc egale. De exemplu: se naşte un copil. Milioane de secole s-au înşirat. şi că această manifestare va fi cu atât mai fidel şi mai admirabil redată. Cum de este permis acest lucru. în mod aparent pentru că observatorul cercetează doar cadavrul celui plecat. pentru că haosul moral este mai evident decât Ordinea divină. dispare şi conştiinţa.Reîntruparea g^ în mijlocul unei societăţi avansate în cultură şi civilizaţie. Către bătrâneţe. înţelegerea sau conştiinţa este fructul.suntem în mod instinctiv înclinaţi să credem că. Un altui se naşte într-o familie bogată. el fiind doar instrumentul spiritului. comunicări care ne permit să vedem viaţa sub alt aspect. Această explicaţie superficială provine din observaţia omului că pe măsură ce se dezvoltă trupul copilului. iar celălalt o personalitate de seamă. Pe măsură ce creşte copilul. pentru îndeplinirea Legilor divine şi atingerea perfecţiunii. călătoreşte prin ţări îndepărtate şi cu. sunt luaţi imediat de curentul ideilor actuale şi revin la credinţa mulţimii. după cum un artist nu depinde de vioara sa. are o vârstă.instrumentul spiritului.

toate calităţile părintelui sunt strânse. viaţa se arată . spiritul are o putere de înţelegere mai mare. după moartea corpului fizic. fiind mai luminoasă decât atunci când spiritul era prizonier trapului. apărând noi forme de plante. Acest mediu este forma pe care prin vibraţiile sale o va perfecţiona din ce în ce mai mult. entitatea spirituală coboară de multe ori pe pământ. nu mai are datoria să lumineze conştiinţa acestuia. învăţăminte. potrivit stadiului lor evolutiv. pentru a se transforma într-un falnic copac. mai subtilă şi mai bine organizată. culege mereu informaţii. să fim siguri că există un spirit închis în acea formă. Noaptea. în scânteia divină. Tot astfel. ce talent. El se serveşte de această formă fizică pentru a câştiga cunoştinţe şi experienţă. Dar conştiinţa stării de veghe. vastul plan al universului. Pentru ca această dezvoltare să aibă loc. trage învăţăminte. Revin încă o dată asupra ideii de evoluţie. conştiinţa este atributul spiritului şi persistă după părăsirea temporară sau definitivă a corpului fizic. Cine ştie ce conştiinţă puternică aşteaptă momentul să-şi dezvolte instrumentul fizic. la marea şcoală a vieţii. Reîntruparea este actul spiritului de a îmbrăca în decursul secolelor. din care regnul fizic cunoscut nu formează decât o mică parte. contactul spiritului cu lumea înconjurătoare este mai profund. formând astfel o succesiune infinită. pentru dezvoltarea voinţei şi învăţarea iubirii. natura este destinată să ofere fiinţelor vieţuitoare experienţe de tot felul. permite spiritului manifestările cele mai înalte.este o vastă şcoală. petrecute pe acest glob şi pe multe altele. mai bine alcătuit. comprimate în sămânţă. Am putea compara facultăţile spiritului cu facultăţile acumulate într-o sămânţă. Ele nu aşteaptă decât mediul propice de dezvoltare. când spiritul va trece în alt corp. ce geniu zace în el în stare latentă. expresia sa este mai luminoasă. La început. existând mereu. spiritul colindă din trap în trup. spiritul îşi pune în valoare toate puterile şi facultăţile într-un timp deosebit de mare. va lua mai departe cunoştinţă de fapte şi lucruri din lumea fizică. în starea de veghe a trupului. Trapul uman fiind un instrument din cele mai perfecţionate de pe pământ. Nenumărate corpuri fizice se distrag pentru ca din materia lor să se formeze alte corpuri. fructelor. prin evoluţie. Micuţul copil. Dar pe când sămânţa se dezvoltă în câţiva ani. spre forme tot mai complicate. iluminarea. este numai un episod din conştiinţa omenească. format din numeroase celule nervoase. Pământul .ca şi universul întreg . spiritul. neîntâlnite în regnurile inferioare. potenţială. după cum există o evoluţie a formelor de viaţă minerală. vegetală. Graţie acestor forme superioare.Prima carte Cu alte cuvinte. Pretutindeni unde vedem o formă vieţuitoare. pentru a le stimula în dezvoltarea lor. Când studiem natura. Moartea este pretutindeni. pentru a-şi manifesta puterea de înţelegere. spiritul caută mediul corespunzător dezvoltării facultăţilor sale.prin fiinţe infinit de mici şi extrem de simple. graţie unei puteri aflate în stare latentă. Am văzut din rândurile precedente că pe măsură ce spiritul se ridică la o conştiinţă mai înaltă. de miliarde de secole. pe care le adună în nepieritoarea sa comoară de cunoştinţe. De aici tragem concluzia: reîntruparea este trecerea unor fiinţe conştiente nepieritoare. fiinţa conştientă. cu numeroase ramificaţii protoplasmatice şi sinapse nervoase. face experienţe şi se ridică dintr-o clasă în alta. în sămânţa de stejar sunt cuprinse toate calităţile acestei plante. dar entităţile spirituale care le utilizează. în natura întreagă. animale şi oameni. din timpul zilei. şi evoluţia spiritului care animă aceste forme. este un instrument care primeşte impresii din afară şi le transmite sufletului. Există două serii de evoluţii: evoluţia corpurilor sau a formelor. Din acest punct de vedere. în care sa vină să-şi facă şcoala vieţii un nou spirit. din ce în ce mai fin. După cum un şcolar care se duce în fiecare zi la şcoală învaţă. al perfecţiunii. Prin urmare. într-adevăr. proces prin care spiritul. De exemplu. . Entitatea spirituală îşi câştigă din lumea exterioară înţelegerea. a florilor. culeasă în milioane de veacuri prin alte vieţi. este micuţ numai cu trapul.cel puţin pentru globul nostru . sfârşind cu omul. păstrează toate amintirile. Mărimea copacului. căci nu se ştie ce foiţă spirituală. toate facultăţile. care în decursul miliardelor de ani s-au dezvoltat. Natura distrage formele. un spirit aflat pe dramul evoluţiei. forma frunzelor. nu numai în regnul uman. observăm cum conservarea formei nu are nici o importanţă. fără nici o milă. Sistemul cerebrospinal. prin intermediul sistemului cerebrospinal şi al sufletului. animală şi umană. trupuri noi. caută să conducă o formă mai perfecţionată.86 Din tainele vieţii şi ale universului . facultăţile manifestându-se mai departe. Nu există nici un motiv să credem că această evoluţie nu va continua mereu în veacurile următoare. Fenomenul acesta are loc în tot universul. mai mlădios. evadând din corpul fizic. La nici un vieţuitor nu găsim un centra nervos mai complex alcătuit decât la om. rând pe rând. le va analiza şi va. deoarece nu mai este îngrădit de trapul dens. iar manifestările sale sunt mai fidel exprimate. cum natura nu face economie de forme. tot astfel există o continuă şi veşnică evoluţie pentru spirit. într-un alt corp fizic. conducătorul trupului.

o sumă de experienţe. în momentul naşterii în lumea fizică. suferinţele. Unii sunt înaintaţi şi au mai multă putere. vocea conştiinţei noastre a început să se facă auzită din adâncul tainic al fiinţei noastre. bucuriile şi durerile noastre. succese şi nereuşite . entitatea spirituală nu iese dintr-un ocean de viaţă. către spiritualitate. şi acest lanţ merge la infinit. ne ridicăm facultăţile intelectuale şi moralitatea. suntem pe cale de a deveni gânditori mai profunzi şi ocupăm o situaţie . pentm a ajunge scopul final . părinţii noştri pot fi entităţi spirituale diferite. fiecare aducând bucurii şi dureri.este necesar să ne retragem departe de pământ. ceea ce e important este că ne găsim acum pe una din treptele ei şi că locul nostru în urcuşul acestei scări ni-1 arată iubirea. cuminţenia. Unii dintre noi sunt mai avansaţi. Treptat începem să gândim. evitând astfel să mai facem acţiuni rele.întâlnirea lor având o mare valoare educativă. Dar pe măsura trecerii secolelor. a dobândi experienţă şi a se ridica mereu. al cărei capăt inferior se scufundă în începutul obscur al primilor paşi. creşte simţul nostru moral.sunt leneşi şi necivilizaţi. în mijlocul unor noi condiţii. să facă socoteala zilei respective: cât a vândut.Reîntruparea 57 pentru a învăţa. Suntem încă neştiutori. şi ne-am născut într-o civilizaţie ceva mai avansată. penibile . de pasiuni sau de impulsul momentului. După fiecare reîntrupare. circumstanţe favorabile şi obstacole de tot felul. Trupul nostru are nevoie de hrană. sentimentele. cu experienţe felurite şi o inteligenţă vastă. iar moartea biologică nu ne face să ne pierdem sentimentul existenţei individuale. spiritualitatea ni se deşteaptă. înaintea noastră sunt spirite bătrâne. La începutul evoluţiei noastre omeneşti. Locuitorii zonelor cu o climă caldă. eram sălbatici. pe drumul unei evoluţii lungi. pentru că evoluţia lor a început mai de mult şi au o experienţă mai bogată. Nu cunoaştem lungimea acestei scări. înainte de a porni la o acţiune. din treaptă în treaptă.perfecţiunea divină. relaţiile de afecţiune prin care temperamente diferite vin în contact . e vorba numai de timp. piedicile şi seria întreagă de dureri şi bucurii ale vieţii terestre . nemailăsându-ne târâţi de sentimente nerezonabile. căminul. la lumina reîntrupării. tropicală — unde natura oferă gratuit tot ce este necesar omului . să reflectăm. cele ale lumii invizibile. Creşterea şi dezvoltarea noastră este . un nume diferit. pentm bunul mers al afacerilor. vrând-nevrând. ne-am născut într-o ţară civilizată. Astfel. pasionaţi şi câteodată criminali. sacrificiul personal. capabili de a face şi câte o faptă grosolană. dar aceste schimbări nu ne împiedică deloc să ne păstrăm individualitatea. iar în urma noastră vin spiritele tinere. a unei lungi serii de reîntrupări. alte milioane urmează mereu pe urmele lor. scopul este creşterea şi dezvoltarea conştiinţei. Individualitatea noastră este totdeauna aceeaşi. cum o cred unii filosofi. vorbele.care ne duc. moralitatea. După ce am parcurs mai multe vieţi în aceste condiţii primitive. ne-am ridicat puţin mai sus. iar eforturile depuse pentru obţinerea acestor bunuri materiale au dus la dezvoltarea civilizaţiei. putem să ne reprezentăm umanitatea urcând o imensă scară. fiecare în sfera de care aparţine. Aceasta pentru a armoniza şi completa evoluţia noastră. morală şi mentală a oamenilor. deoarece puterile noastre morale şi intelectuale abia erau trezite. lente. graţie disciplinei şi presiunii legilor sociale.nu există favoritism. Astfel s-a dezvoltat forţa fizică.relativ importantă. prin viaţa şi prin efortul lor. cât are de plătit şi de încasat. ne retragem în lumea cerească. Deoarece am dobândit în numeroasele noastre vieţi. fie prin splendoarea inteligenţei lor. pentru a face bilanţul. Vieţile trec astfel unele după altele. şi al cărui capăt superior se pierde în gloria Tatălui divin. Entităţile spirituale n-au sex.de mii. responsabilitatea pentm copii. Din acest moment. fiind cunoscuţi de lume ca guvernatori ai civilizaţiei. de îmbrăcăminte şi de locuinţă. percepţiile. de zeci de mii de secole . în toată această cale lungă . şi cu toate acestea ne ridicăm mereu. în lumea civilizată. pe scara binelui şi a perfecţiunii. dar aceasta n-are nici o importanţă. cu toate că putem să îmbrăcăm un trup masculin într-o întrupare. Pentru a profita de observaţiile. O imagine palidă a acestei retrageri ar fi aceea a negustorului care toată ziua s-a străduit în prăvălia sa. Să nu ne mâhnim când vedem că unii dintre colegii noştri sunt în clase superioare. dacă vor şti să utilizeze experienţele lor din trecut. pentru că am fost perverşi. ori prin profunzimea viziunii spirituale. în urma analizelor efectuate în sferele superioare ale atmosferei fluidice terestre. pe scara socială. şi un trup feminin în alta. după ce am semănat destul rău. în fiecare întrupare avem un corp fizic diferit. Pe măsura înmulţirii întrupărilor. ne-am dezvoltat încet facultăţile mentale şi moralitatea. dar planul evoluţiei stabileşte un sex corpului nostru fizic. fie prin frumuseţea caracterului lor moral. pentru că vom ajunge şi noi acolo. Pe când milioane de entităţi spirituale trec dintr-o clasă în alta. Marii bărbaţi şi marile femei ale acestei lumi. ni se dezvoltă facultăţile mentale. şi seara se retrage cu condicile acasă. a suferi.toate având scopul de a ne face să ajungem fiinţe care posedă cunoştinţe cât mai multe despre viaţă. cât a cumpărat. în aceste întrupări diferite am suferit mult. nu sunt decât exponenţii unor experienţe. Starea atinsă de unii o vor atinge şi alţii în viitor. pentru a cântări faptele. voinţa şi inteligenţa de care dăm dovadă. generând famila.

că suferinţele şi nereuşitele noastre. Ferice de sufletul său. care şi el îşi părăsise reşedinţa carnală. cu atât timpul şederii sale în spaţiu este mai mare. Dar oricâte neplăceri încearcă omul. în unele cazuri. în noua sa întrupare. se spune că perioada între moarte şi naşterea viitoare poate fi extrem de scurtă . regulă de la care nu poate face excepţie nici reîntruparea. care ne deprimă. ca ea să se facă în minutele următoare părăsirii trupului. ea este şi va rămâne în veci o lege divină. Asemenea cazuri de reîntrupări pripite sunt rare. Ceea ce este adevărat pentru dezvoltarea şi educaţia unui copil. ca o sperietoare pentru omul imoral şi redus mental. slăbiciunile maturităţii şi neputinţa bătrâneţii. pentru a repara nedreptăţile comise. stabilită în natură de Creatorul lumilor. cu cât viaţa ne este mai activă. nesupunere la reguli şi dintr-o dorinţă vie de a mai trăi în lumea cărnii. ci o apreciază totdeauna după măsura în care şi-a satisfăcut dorinţele. la gândul că iarăşi va trece prin ignoranţa copilăriei. în lumea încercărilor şi a suferinţelor. de a vedea toate dorinţele noastre împlinite. generală. Omul nu consideră viaţa ca un mijloc. Perioada medie. trecând din nou prin şiroaiele lacrimilor. ca omul să-şi croiască singur calea prin noianul nevoilor vieţii. Este firesc ca şi ideea reîntrupării să fie respinsă la început.Prima carte mai rapidă când circumstanţele exterioare ne forţează să gândim şi să lucrăm pentru a supravieţui. este adevărat şi corespunde şi şcolarului vieţii terestre. Cum viaţa nu abundă în aceste fericiri dorite. dacă se va abate de la destinul ales de el. şi în locul lor avem parte de suferinţă. Mecanismul vieţii umane este astfel alcătuit de Guvernatorul sistemului nostru planetar. asirieni şi indieni.care nu au alt scop decât de a ne învăţa repede şi bine . cu câtă batjocură şi ironie au fost întâmpinate noile idei ştiinţifice. Este adevărat că e păzit. Aplicând principiile de mai sus.să se nască într-un trup de animal imoral şi neinteligent. şi s-a reîntrupat imediat în trupul unui copil în agonie. Cu cât spiritul este mai evoluat. de muncă grea. oricât de îngrozitoare ar fi perspectivele noii vieţi. De aceea nu se poate da o regulă generală. Suntem cu atât mai favorizaţi. ci îi displace reîntoarcerea pe pământ. Spiritul copilului s-a desprins de trupul său fraged şi imediat i-a luat locul un spirit. Poate dori coborârea în lumea fizică mai devreme. Totdeauna ideile noi au întâmpinat o mare opoziţie şi o dârză neîncredere. i se poate dezvolta memoria. Ideea reîntrupării displace multor oameni.când e vorba de un sălbatic. filosofice sau artistice. prin seria durerilor fizice şi morale. să nu uităm că experienţele cel mai greu de suportat ne fac să învăţăm cele mai mari lecţii ale vieţii. . condus în mod nevăzut. ca un teren favorabil dezvoltării spiritului. Această credinţă a fost răspândită în popor de preoţii egipteni. Aversiunea pe care omul o resimte la ideea reîntrupării provine din faptul că spiritul său are conştiinţa deplină a greutăţilor vieţii de pe această planetă. Spunându-i totul. a cinstei şi a iubirii. cu un simţ moral şi inteligenţă superioară . la mii de ani.evoluţia. oferindu-i prilejul de a-şi exercita singur facultăţile. evoluăm cu atât mai repede. Metodele noi de educaţie au demonstrat că cel mai bun mijloc de a dezvolta iniţiativa şi inteligenţa copilului este de a-1 lăsa la propria lui judecată. Ea nu corespunde adevărului. dar în rest copilul rămâne de o slăbiciune de plâns. nu se poate înlătura legea reîntrupării. trecută prin dureri. dar în definitiv omul are liberul său arbitru. înţelegem pentru ce sunt necesare obstacole de tot felul în cursul vieţii şi pentru ce chiar greşelile noastre sunt indispensabile progresului nostru spiritual. Repet însă că acest interval este variabil. cu cât viaţa ne este mai dificilă. sfătuit mental pe ce drum să apuce. de mâhniri . ambiţiile sau după cât s-a distrat. pe când se afla în lumea invizibilă. cu toate că se poate întâmpla. provenind din ignoranţă. dacă am fi siguri că la revenire nu vom mai trece prin suferinţă şi ne vom bucura de modalităţi mai fericite ale vieţii terestre. greşelile tinereţii. nu îi displace ideea reîntrupării în sine. din diferite motive. în revelaţiile făcute de entităţile spirituale de înaltă evoluţie. în această privinţă' s-au citat cazuri când o persoană a murit. Istoria depune mărturie cât de greu îşi face drum legea evoluţiei.suntem determinaţi să refuzăm reînceperea vieţii pe această planetă. Cu alte cuvinte. şi-a părăsit trupul uzat de boală sau distrus printr-un accident. între două întrupări este de aproximativ două sute de ani. Cu ce ar contribui la evoluţia generală o asemenea întrupare? Toate faptele naturii au un scop determinat . Legea reîntrupării nu cere ca noi să ne naştem imediat după moarte. dacă va lua calea cea dreaptă a moralităţii. Ea se poate prelungi la marile Lumini ale spaţiilor globului nostru. Această perspectivă este adevărata cauză a antipatiei pe care o manifestă omul faţă de reîntrupare. reprezintă . Este absurd să credem ca o fiinţă omenească — înzestrată cu o simţire aleasă. Da. am accepta. Dar oricare ar fi părerea unora sau altora. Reîntruparea nu înseamnă că spiritul omului renaşte într-un trap de animal. mai cu seamă când nu se acordă atenţie şi bunăvoinţă în examinarea faptelor. Vai de viaţa sa viitoare. explicându-i totul.88 Din tainele vieţii şi ale universului . Cu toate acestea. Astfel spiritul poate să dorească o ascensiune spirituală mai rapidă — prin suferinţa vieţii trupeşti.

nu se mai gândeşte la mâncare. Marele scop al reîntrupării este educaţia. Când vom şti să ne conducem în lume astfel ca faptele noastre să fie în rezonanţă cu armonia universală. care zac latente. Prima şcoală a spiritului-om se face la suprafaţa corpurilor solide. Cunoaşterea legilor şi principiilor care conduc universul se dezvoltă încet. De altfel trebuie să ştim . profunzimea-gândirii unui filosof . nu înseamnă că el a primit mai mult decât noi.iar dacă nu vrem. uitând de legile din spaţiu. armoniile divine percepute de un muzician inspirat. Această dorinţă nu se naşte în prima perioadă a şederii noastre în spaţiu. Reîntruparea . în care entitatea spirituală îşi ia un avânt deplin şi intră în posesia conştiinţei sale luminoase. a scânteii divine este fără sfârşit.există un spaţiu de timp.. pe parcursul timpului infinit. dezvoltă ceea ce era deja creat în ea. Cel care trăieşte pe pământ. reîntruparea este o perspectivă tot atât de neplăcută ca şi aceea de a parcurge din nou anii lungi de studiu prin şcoală. Conştiinţa spiritului întrupat este mărginită de corpul fizic. Din acest motiv ne naştem mereu pe pământ. \ : într-adevăr. contribuind la fericirea semenilor. nu doreşte să revină pe pământ. De aceea. dar nu este singura. Dacă vecinul are o virtute sau o calitate preţioasă pe care noi nu o posedăm. Dacă vrem să fim şi noi ca el. Spiritul conţine potenţial forţe deosebite. prin magia voinţei noastre. Se petrece cu noi exact ceea ce se petrece cu sămânţa. pentru a . la finele unei întrupări terestre e de aşteptat să nu mai dorim reîntruparea. Pe parcursul lor. spiritul lucid şi răbdător al unui savant. . ci pentru că entitatea spirituală . Talentul unui artist. mai profundă. se deşteaptă facultăţile mentale ale spiritului. care la rândul lor vor dezvolta facultăţi .. omul care a mâncat. entitatea spirituală se cutremură la ideea unei noi reîntrupări în întunericul şi zbuciumul vieţii terestre. şi prin urmare avem nevoie de multe vieţi. ci pune în valoare predispoziţiile spiritului. Cu alte cuvinte. Evoluţia materiei se produce lent.toate aceste calităţi şi multe altele se pot dezvolta în noi. Scopul vieţii este de a dezvolta puterile noastre. Evoluţia formei este o funcţie a lumii fizice. şi aşteaptă momentul să le scoatem la iveală. viaţa ne-o va demonstra . Evoluţia spiritului. că revenind în lume. pe măsură ce el creşte.din ce în ce mai numeroase şi mai puternice . pentru că Divinul a sădit în esenţa noastră. doar că el şi-a dezvoltat această calitate mai devreme decât noi. şi această conştiinţă devine splendidă. dorinţa neînfrânată de a ajunge la picioarele Celui care ne-a chemat la viaţă. pentru că avem nevoie de un răgaz. .de care ne vom servi în diferitele lumi pe unde vom trăi. întocmai cum se luminează şi se manifestă inteligenţa copilului. în spirit. graţie cărora vom poseda în viitor puteri şi cunoştinţe infinite. putem fi utili acesteia. înţelege legea evoluţiei şi necesitatea ascensiunii spiritului pe scara infinită a spiritualităţii. viaţa noastră terestră are ca scop acumularea de experienţe. graţie experienţelor făcute în infinitatea timpului. în scânteia divină. Dar dacă ştim că prin revenirea noastră urcăm treptele care ne duc la lumina înţelegerii şi la puterea divină. Dacă ne gândim numai la plăcerile noastre. care fiind pusă în pământ ca să germineze. timp în care entitatea spirituală înţelege noua condiţie de existenţă. gg o forţă foarte puternică. nimic nu ne împiedică să depunem eforturi. Atunci vom vedea revenirea pe pământ sub un alt aspect. pentru viaţa următoare. nu pentru că am fi siliţi de cineva. graţie acţiunii mediului înconjurător asupra sa. cunoaşte scopul venirii sale acolo şi a vieţii sale terestre. : Entitatea spirituală doreşte să revină mereu în materia fizică pentru a învăţa. Aşadar ne trebuie multe corpuri ca să ne ridicăm la o înţelegere din ce în ce mai înaltă. o lumină vie pentru viitor. serii nenumărate de reîntrupări.cele mai multe dureri omeneşti provin din faptul că nu ascultăm de anumite principii morale. şi încă prea mult.înţelege legile divine care guvernează în univers. Puterea. în lumea fizică. vom culege rezultate fericite.în timpul şederii sale în spaţiu . pe pământ. Prin urmare. înţelepciunea şi forţa caracterului sunt rezultatul unei educaţii de secole şi nu urmările unui destin capricios.de duh întrupat şi duh liber . avansarea spiritului nu provine din adăugarea a ceva nou. el simţind doar că s-a săturat de atâta muncă şi amar. în timpuri incomensurabile. între aceste două condiţii . Ne întrupăm mereu. Iată de ce în prima perioadă a existenţei sale în spaţiu. când nu mai este limitată de acest corp. pentru a se lumina şi purifica. ideea reîntrupării ne umple de entuziasm şi ne insuflă voinţa de a reveni. embrionar. extinsă. prin care vom scoate din adâncul scânteii noastre divine acea calitate. Lumea noastră şi altele au ca scop înflorirea conştiinţei până ajunge în preajma Celui veşnic. Existenţa fizică are ca scop stimularea facultăţilor latente ale spiritului.

Cu o răbdare sublimă. şi atenţia superficială nu ne permite să ne însuşim lecţiile profunde. filosofie etc. pentru a câştiga uşurinţa de a ne exprima simţirea prin clapele lui. Divinitatea a orânduit lucrurile de aşa natură încât să învăţăm perfect.filologie. dar pentru că nu ascultăm vocea interioară a conştiinţei. încetul cu încetul. şi când încercăm o amărăciune. lecţia este însoţită de o plăcere captivantă. Am putea înţelege această deosebire într-o vreme mai scurtă.considerată de lume o nenorocire — este un excelent răscolitor al spiritului coborât în materie. întăreşte simţul moral. Dacă am fi mai hotărâţi să învăţăm. în alte medii.Prima carte transforma eterurile în atomi. Suntem întocmai ca omul aflat lângă o comoară ascunsă sub pământ.vor întâlni în şcoala lumii lucruri de observat şi experienţe de făcut. entităţile spirituale având vârste diferite. ale succesului şi insuccesului. care locuiesc suprafaţa. Dar pentru a câştiga înţelepciunea. ne invită să învăţăm multe lucruri pentru a ne ridica. şi nu vedem. Mai mult chiar: am început să înţelegem vibraţiile lumii astrale şi să dominăm puţin corpul nostru emoţional. atomii în materie minerală. aruncăm vina pe soarta noastră ticăloasă.fac parte din acest stadiu. ca şi copiii după fluturi strălucitori. Dar umanitatea încă nu cunoaşte nimic din regiunile spirituale ale patriei noastre cereşti. Cu trecerea timpului. Pentru a le obţine. vieţile noastre ar fi mai puţin întunecate de suferinţă. Avem impresia că în alte lumi. ale păcii şi neliniştii. Lumea fizică este singura şcoală unde se studiază întregul program. de asemenea avem spirite tinere şi bătrâne. dar ne târâm viaţa în voia întâmplării. materia minerală în materie vegetală. încoace şi încolo. trebuie să muncim.mari sau mici . pentru a excita dorinţa noastră. pentru ca înţelesul ei să ne lumineze odată şi odată spiritul. ni se impune prin suferinţă. disciplinează inteligenţa.90 Din tainele vieţii fi ale universului . Alergăm toată ziua. şi acum . matematică. cele mai vaste şi radiante puteri dorite există în noi. vine durerea. la şcoala Pământului.care nu pot stimula decât facultăţile intelectuale. Azi începem să înţelegem că educaţia adevărată nu se mărgineşte la învăţarea diferitelor ramuri de cunoştinţe . într-un timp care se pierde în negura unui trecut infinit. trebuie să lucrăm ca să le dezvoltăm. Dacă am fi elevi buni. pentru a stăpâni materia oferită de Creator. natura nu caută decât un singur lucra: educaţia noastră. ale acţiunii şi inerţiei. Din diferite motive. pentru că nu acordăm atenţie actelor noastre. ci caută să ne dezvolte spiritul prin fel şi fel de experienţe. fără vârstă şi fără limită. pentru a ne face ascultători. deşteaptă puterea voinţei şi dezvoltă capacitatea de a simţi Prezenţa divină. nu înţelegem că împrejurările vioţii de aici. dacă ne-am sili să facem acest discernământ. un microb. Atunci ne-am început evoluţia în sistemul material. pentru a reţine atenţia noastră dispersată. până ce o scoatem la iveală. care îi vor duce cu un pas mai departe pe dramul evoluţiei. ori un înger . spiritul este fără măsură. alteori. Ea a dispus ca aceeaşi lecţie să se repete în fiecare zi. în fiecare an. avem trupuri tinere şi bătrâne. Ea nu iese din locul unde a fost pusă. pentru a învăţa să distingem binele de rău. ale iubirii şi urii. în fiecare viaţă. am părăsit sediul nostru sublim. Toate fiinţele vieţuitoare. bate la poarta vieţii. ştiinţele naturii. Conştiinţa noastră era redusă şi puterile ei foarte slabe pentru a înţelege ceva din lumea materiei. oricare ar fi . Vom creşte pe măsură ce vom stăpâni aceste forţe contrare. o plantă. pentru progresul miliardelor de fiinţe vieţuitoare. nu toţi sunt convinşi de acest adevăr. un excelent antrenament pentru dezvoltarea facultăţilor spirituale. prezentate de împrejurările vieţii terestre. Dar luat ca element esenţial al naturii. în general. La început ne era foarte greu să punem materia în vibraţie. am dublat materia voinţei noastre. Din nefericire. Toate observaţiile şi experienţele noastre . Dar nu suntem cu toţii în aceeaşi clasă. Numai când suntem doborâţi de încercări amarnice. El va fi făuritorul noilor lumi în veşnicia ce va veni. şi vom ajunge cu timpul să mergem cu un pas sigur în mijlocul furtunii vieţii. Educaţia adevărată este făcută de natura care armonizează caracterul.avem capacitatea de a înţelege vibraţiile fizice şi de a ne impune voinţa asupra trupului nostru. din viaţa actuală. contrar ignoranţei şi inconştienţei noastre. cuminte. Aici. progresul nostru ar fi mai rapid. Ea nu încearcă să ne distreze. . De aceea avem nevoie de multe vieţi. mama iubitoare întrebuinţează mângâieri pentru a-şi face copilul ascultător. dacă am culege . suferinţa . a căror vârstă se socoteşte după anii scurşi între leagăn şi mormânt. este inutil să întrebuinţăm chemări şi rugăciuni. şi nu învăţăm aceeaşi lecţie. al căror câmp de viaţă este mai vast şi cuprinde mii de reîntrupări pe pământ. un om. încurajează emoţiile generoase. Natura ne oferă din sânul ei învăţăminte valoroase. care ne lărgesc înţelepciunea. Când ne naştem.când am atins stadiul de om . un animal. săpând pământul.un atom. Creaţia este o vastă universitate. interiorul şi atmosfera planetelor. ale veseliei şi tristeţii. materia umană în materie angelică. întocmai după cum exersăm la pian ore în şir. Când nu suntem atenţi sau nu vrem să ne însuşim o lecţie. Cerul. minunat organizată. materia vegetală în materie animală sau umană. Cel mai înalt ideal visat. trebuie să culegem din grădina lumii florile durerii şi plăcerii. prea puţini dintre noi ştiu să profite de învăţămintele vieţii cotidiene. învăţăm câte ceva.

cu toate acestea.decid şi îl trimit. Dacă am cerceta esenţa materiei noastre şi am studia neîncetat gândurile şi sentimentele noastre secrete. dar când această înţelegere curată este întunecată de corpul fizic pe care-1 îmbrăcăm. când ne legănam pe undele eterice. Ce nebunie . Vom cunoaşte măreţia vieţii când ne vom aminti de experienţele din trecut. dacă am vrea să ne asociem cu dragoste evoluţiei şi să colaborăm cu Divinitatea . egoismul se transfomă în altruism. nu ne-am mai mâhni că alţii au şi noi nu avem. cu plăcere din fiecare eveniment o învăţătură. într-un anumit mediu prielnic pentru avansarea sa. vom realiza în viitor cu muncă. orbiţi de pasiunile noastre. am urât. Cu vremea. ei sunt fraţii noştri tineri. căci Tatăl . Spiritele superioare care au această misiune . ne-am întâlnit şi cu cei pe care i-am urât. De multe ori am iubit. de a face din eul nostru personal centrul universului. pentru că ea nu este destul de avansată ca să poată face alegerea cu discernământ. Mai târziu.observând gradul de inferioritate al spiritului candidat la întrupare . Entitatea spirituală inferioară nu-şi poate determina locul şi părinţii viitoarei sale întrupări. aproape fără voia sa şi inconştient. ce nu avem azi. căci înţelegem în mod clar că ei sunt uniţi cu noi. în timpul furtunoaselor noastre întrupări.în loc să ne încăpăţânăm să rezistăm şi să ne revoltăm. . Dar în acelaşi timp. De multe ori durerea ne-a sfâşiat inima la moartea trupurilor celor dragi nouă. în aceeaşi limbă şi sub acelaşi nume. Astfel. ci singure . Astfel. se iubesc mai departe şi caută să se apropie în viitoarea viaţă pământească. am ucis. după cum se caută şi trăiesc împreună în Cer.oferă bogăţiile Sale celui ce stăruieşte.ca părinţi şi copii. Ce îngustime de spirit . şi nu se ştie dacă nu ne mai mână destinul. cu acelaşi ceremonial. pe care să nu-1 putem atinge prin eforturi repetate. când vom vedea legăturile care le unesc. în mijlocul acestor fraţi ai noştri. Iubirea este un fel de legătură magnetică între fiinţele ce s-au iubit cu mare foc. dar de multe ori. duhurile se cercetează noaptea. pe care îl vom ajunge cu toţii în veacurile viitoare. de dorinţa arzătoare de a poseda lucruri şi fiinţe. suntem nevoiţi să lărgim hotarele egoismului nostru individual. Marii Luminători ai lumii au atins acest nivel. pentru a cuprinde în el şi familia. locul naşterii este determinat de iubirea sau ura contractată altădată pe pământ. cunoscute deja de noi. Spiritele evoluate nu mai au nevoie de această tutelă sau impuls de la spate. am luptat. chiar dacă pentru reuşită avem nevoie de mai multe existenţe sau întrupări. Cunoscând adevărul reîntrupării. sub diferite aspecte .când sunt în spaţiu . nu am mai râvni la bunurile şi însuşirile altora. distilate prin filtrul suferinţelor. am vedea că cele mai multe din dureri sunt cauzate de egoismul nostru. de atâtea ori repetate. încă nu am ajuns la acest nivel sublim de spiritualitate. ca trimişi ai Divinităţii. oricât de îndepărtat. omenirea întreagă.îşi aleg locul pe care-1 consideră potrivit dezvoltării unor anumite facultăţi ori reparării unor greşeli făcute în viaţa terestră anterioară. spiritul ştie că suntem uniţi cu toate fiinţele. în fine. creşterea noastră ar fi rapidă şi fericirea mai constantă. simţul nostru de unitate se limitează la cercul strâmt al trebuinţelor şi dorinţelor noastre. sacrificii. cu inima plină de mânie. Deşi separate una fiind în lumea fizică. Vom munci pentru soţia şi copiii noştri. stabilim legături cu prieteni. mereu ne-am întâlnit cu aceste fiinţe scumpe. cu aceeaşi dragoste cu care ne-am dăruit familiei noastre. când vom şti sensul profund şi scopul spiritual al evenimentelor din viaţă. cunoştinţelor şi experienţelor. răbdare şi încredere în puterile noastre spirituale. pentru că şi noi am trăit în aceste rase. ca misionari. în spaţiu. spiritele noastre sunt foarte bătrâne şi în adâncurile conştiinţei noastre sunt înscrise toate amintirile unui trecut trăit în alte ţări şi în alte trupuri. In timpul când roata vieţii şi a morţii se rostogoleşte.să-i dispreţuim pe cei mai puţin dezvoltaţi decât noi. Aşadar. şi cu toate acestea. renunţări. încetul cu încetul.Reîntruparea 9. înţelepciunea este esenţa descoperirilor. în alte vieţi şi sub alte orizonturi am avut naţionalitatea şi am iubit şi venerat Divinitatea sub numele şi cultul celor pe care acum refuzăm să-i recunoaştem ca fraţi. consacrându-ne şi lor. transformându-se în egoism. ^Egoismul este tendinţa de a strânge avere. Această legătură le determină să revină pe pământ. Nu există ţel. care încep să înveţe lecţiile vieţii. jefuit sau omorât. în această viaţă. pentru că în plan spiritual toţi oamenii sunt la fel şi toţi suntem fraţi. în acest egoism colectiv vom cuprinde naţiunea noastră şi. De aici trebuie să înţelegem că este o absurditate să-i tratăm drept păgâni pe cei care nu adoră Divinitatea în acelaşi mod ca noi.să-i desconsiderăm pe cei care au un trup de o culoare diferită de a noastră. în general. alta în lumea spaţiilor.binecuvântat fie numele Său . când vom poseda înţelepciunea. cu care am trăit şi lucrat în alte întrupări.

dar nu mai revine pe globul Pământului nostru. pentru că se referă la existenţa noastră. rude sau prieteni. spiritualiştii. trecem în trupuri de sex opus. In Cer nu mai există afaceri ori zbuciumări politice. dar evoluţia cere studii şi în sânul materiei fizice. fizica şi chimia fluidelor. Reîntruparea spiritului uman poate să se facă în trupuri diferite ca sex. creaţia. problema este de cea mai mare importanţă. ne zbuciumăm şi vom pleca cu un capital bogat de cunoştinţe şi învăţături morale. pe care puţini din oamenii sosiţi în Cer sunt capabili să le analizeze şi cerceteze pe deplin. precum cele ale evoluţiei spiritului. rezultă că dacă omul a trăit pe pământ conform anumitor precepte. sau pe alte globuri similare. Aceşti oameni s-ar plictisi îngrozitor.vigoare fizică. nu simt nici o atracţie spre asemenea analize şi nici nu sunt în stare să le înţeleagă. prosperând mereu spre perfecţiune".cu alte cuvinte. în Cer trecem în revistă faptele de la naşterea şi până la moartea noastră biologică. Dar cum . de studii. afirmăm: în Cer. călătorii. se îndeplineşte progresul. Cei mulţi.răbdare. şi merită toată osteneala pentru a face să pătrundă acest adevăr în mintea oamenilor. pe globul acestei planete. care să-1 preocupe pe om şi să-1 facă să-şi dezvolte facultăţile mentale. să le impulsioneze inteligenţa. omul face studii de ordin spiritual. pentru motivul că în Cer nu există atâtea tentaţii ca pe pământ. nu prea pot convinge pe omul care aude pentru prima oară de acest fapt. voi expune mai întâi câteva obiecţii la adresa acestui adevăr.observaţii noi. spiritul său se va duce în cer şi acolo va trăi până la judecata cea din urmă. Numai prin revenirea pe pământ. pe care le vom analiza şi din care vom scoate rezultate ce ne vor ridica pe o nouă treaptă a evoluţiei noastre veşnice. la spirit. Să presupunem că am lua nouă părţi din populaţia globului terestra şi le-am duce într-o parte a universului unde nu există afaceri. Este clar că bărbatul are o serie de calităţi . trecem prin încercări şi dureri. amanţi. ci se reîntrupează direct pe alte planete cu . Nu ni se spune nimic despre activitatea omului. şi deci aici pe pământ avem ocazii să ne dezvoltăm forţele. mai ales cel moral. în ce stare se găseşte el acolo? Rămâne cu aceleaşi cunoştinţe şi conştiinţă ca pe pământ? Ni se răspunde: „El îşi duce acolo viaţa. nici o ocupaţie şi nici un interes care să le preocupe mintea. mediul. şi aşa mereu. în alta femeie. cerceta şi observa pe această planetă. Şirul reîntrupărilor pe pământ se face până ce spiritul şi-a însuşit tot ce putea învăţa. teatru.nu ni se arată. caracterul moral şi discernământul nostru mental. într-un loc unde nu au posibilitatea să mănânce. nu ar putea să-1 ducă pe om la nici un progres. soţi. Aceste forme sexuale sunt determinate de nevoile avansării noastre ori ale reparaţiilor de îndeplinit. urmată de o altă serie într-un alt sex.92 Din tainele vieţii şi ale universului . se prezintă în condiţii superioare. iar femeia are alte calităţi . cinematograf. politică. Este posibil ca relaţiile lor fizice să se schimbe la fiecare reîntrupare. spiritul e nevoit să se reîntrupeze într-un trup masculin ori feminin. In funcţie de necesitatea dobândirii uneia din aceste calităţi. prin reîntruparea în corp fizic omenesc reluăm firul întrerupt cu ocazia morţii fizice. unde aerai. sculptura. jurnale. O asemenea viaţă. în scopul întăririi cât mai puternice a legăturii de iubire dintre ele. atâtea şi atâtea milioane de ani. în chip uman. într-o viaţă fiind bărbat. infinit de mulţi. înainte de a arăta seria de argumente care pun într-o lumină deplin convingătoare adevărul legii reîntrupării. într-un loc unde nu este posibilă pictura. să bea. Aici. Argumente aduse în sprijinul legii reîntrupării loate afirmaţiile referitoare la revenirea spiritului uman în corpuri fizice noi. Pe buzele tuturor se va naşte întrebarea: „Care este dovada că într-adevăr spiritul revine pe pământ. Când termină şcoala acestui glob pământesc. deoarece conştiinţa şi evoluţia lor sunt abia la început. cărţi. După afirmaţiile teologilor diferitelor biserici. Acolo nu există decât probleme înalte. sensibilitate etc. fără a mai fi nevoie să revină pe pământ. S-a afirmat: „Spiritul uman poate să avanseze şi în cer. Progresul pare a fi mai accentuat când un spirit a avut o serie de reîntrupări într-un sex. pentru o nouă viaţă terestră?" într-adevăr.în această mare şcoală a Pământului . apa. să doarmă. după 6-7 reîntrupări. şi în special pe omul sălbatic sau mediocru din punct de vedere moral. Aici. Noi. când va muri. pe cărarea lungă a evoluţiei noastre. In general. entitatea spirituală se reîntrupează pe o altă planetă. şi culegem . curaj. spiritul va avea posibilitatea să înceapă o altă serie de experienţe. în trup".Prima carte ca fraţi. să muncească. în carne şi oase. de un grad superior. viaţa în general. să inventeze. muzica . voinţă. care îl vor duce la cunoştinţe mai înalte. în cerul descris de reprezentanţii dogmelor bisericeşti. Unii înclină să creadă că spiritul omului se reîntrupează după o şedere de câtva timp în spaţiile eterate.

bogate sau sărace etc. e trimis pe o altă planetă. cu scopul de a-i îndruma şi sfătui să nu repete răul făcut de el altădată. Oare de unde au scos acest argument? când despre ea se face aluzie chiar şi în Sfânta Scriptură. ca fiind o părere eretică. au fost buni ca noi. pentru ca prin examinarea vieţii terestre să putem analiza şi extrage învăţătura morală sau ştiinţifică. este cuprins de o iubire nesfârşită faţă de cei lăsaţi pe pământ. pe când la altele este superior. sau când fiind un spirit recalcitrant. în familii diferite . pentru că numai aici găsim totul înjurai nostru în armonie cu natura noastră fizică şi spirituală. o vastă familie.le poate fi de folos. au plâns. înclinaţii ori facultăţi cu care vom reveni în viitoarea reîntrupare. unde progresul omului se realizează mai uşor. progresul fraţilor săi pământeni. doreşte să revină pe pământ. Prin iubirea ce ne-a legat pe pământ. Dacă spiritul s-ar întrupa în prima categorie de planete. ce concordă cu iubirea la care ne-a îndemnat strălucitul Spirit.modelul suprem al evoluţiei pământeşti. S-a mai afirmat: „Dacă este adevărat că omul se reîntrupează mereu. durata şederii în sfera cerească este mai mare. Numai pe Pământ . îndemnându-i să se ridice la fapte bune. soţi sau părinţi şi copii. Părerea aceasta e cât se poate de necugetată.unde. dezbrăcaţi de orice prejudecată.după nevoile avansării noastre. La ce bun să rătăcească omul prin alte planete. provocând astfel. Temporar se poate întâmpla să nu ne mai întâlnim în reîntruparea noastră pe pământ. . Cum poate fi înălţătoare ideea că după moarte spiritul omului pleacă în cer şi acolo duce o viaţă de visare extrafizică. în cadrai căreia discutăm. Regula generală este că spiritele. au sosit în valuri milioane de entităţi spirituale. pentru ca astfel iubirea şi sprijinul lor să continue pe mai departe. slujitorii Tatălui. încât în loc să progreseze ar sta pironit locului. la interval de 26. sublimul nostru Domn şi Dumnezeu Isus Christos? Care concepţie este mai nobilă? Să trăieşti etern într-un paradis. Dorinţa duhurilor evoluate de a reveni pe pământ. pentru că totul îi este inferior. Mai întâi^trebuie să ştim că această credinţă a revenirii spiritului la viaţa terestră este veche de când lumea. în aceeaşi familie. toţi cei care se aseamănă se adună. când el trebuie să facă şcoala de gradul corpului nostru ceresc? Numai în anumite situaţii ar putea să se reîntrupeze pe o planetă inferioară. nu suntem separaţi în Cer. prin votul celor ignoranţi. şi ne vedem după moartea terestră. ne căutăm şi ne întâlnim în bucuria neînchipuită şi neegalată cu nimic pe pământ. la unele este inferior Pământului. ca şi cârdurile de rândunele . caută să revină unele lângă altele. anumite populaţii de pe acea planetă. stând alene mii şi milioane de secole?! Unde şi cum mai avansează el când a părăsit viaţa terestră din fragedă copilărie sau direct de la coamele plugului? Adevărul este că după ce spiritul şi-a analizat toată viaţa pământească şi a tras învăţămintele folositoare. mozaice sau creştine . Unii afirmă că reîntruparea este o noţiune contrară credinţei creştine. planul Celui infinit în înţelepciune. încât nu ar putea să-şi ducă traiul nici între cei mai sălbatici oameni ai acelei planete. şi numai de atunci s-a început înlăturarea acestei credinţe. în cazul în care omul s-ar întrupa pe o planetă superioară. în noua viaţă terestră. înregistrată în noi sub formă de aptitudini. după puterea lui. unde condiţiile de viaţă sunt mai grele decât pe pământ. pentru că ne naştem în ţări diferite. care şovăie ori cad în drumul evoluţiei lor? Dezbrăcaţi de povara dogmelor create omeneşte de conducătorii bisericii creştine.000 ani. cu cei iubiţi. în mod inactiv şi numai pentru tine. S-a mai zis că ideea reîntrupării nu înalţă spiritul. copiii de părinţi şi prieten de prieten. E drept că şi pe alte planete există fiinţe umane. Oricare ar fi mediul de unde am plecat. Or adevărul este că şedem multă vreme în spaţiile din jurul pământului. cu toţii ne adunăm şi formăm. Aşadar. pentru a lumina şi duce la progres rapid. ar întâlni acolo condiţii şi oameni atât de avansaţi.prin experienţa dobândită în suferinţele şi greşelile sale trecute . când pornesc la reîntrupare. ori să revii periodic pe pământ şi să participi la progresul omenirii.Reîntruparea P3 condiţii superioare. atunci soţul va fi separat de soţie. Dacă viaţa noastră terestră a fost presărată cu mai multe împrejurări şi evenimente de o importanţă deosebită. în spaţiu. ai noştri s-ar sui la Cer. Dar această situaţie nu este cea caracteristică. Creatorul nostru . Iubirea este una din cele mai mari forte ale universului. în primii două sute de ani după Christos. Mulţi şi-au închipuit că întoarcerea pe pământ se face curând după moartea fizică şi că atunci când revenim la întrupare. creştinii credeau în această revenire necontenită pe pământ. care nu poate progresa pe planeta noastră. vom găsi aici în această perioadă de timp multe scenarii prielnice pentru reîntrupare.binecuvântat fie Numele Său. omul s-ar găsi acolo în asemenea condiţii. nefâcând nimic. egoist. vom descoperi că ideea reîntrupării răspunde unui plan sublim în evoluţia universului. . cât despre nivelul lor evolutiv. observăm şi ne comunicăm impresiile şi învăţămintele. care i-au procurat fericire în spaţiu. pentru sprijinirea şi povăţuirea celor înapoiaţi nu este oare un act sublim. deci se elimină posibilitatea de a se regăsi în cer". în credinţa că .putem să evoluăm. ca prieteni. faţă de întreaga umanitate. fraţi. Pe pământ ni se prezintă toată gama evoluţiei: de la sălbaticul din pădurile Braziliei şi până la sfântul religiei brahmane. să-i ajuţi pe fraţii tăi mai tineri. unde sosesc rând pe rând cei dragi. Toţi cei care au suferit. şi anume când e trimis acolo ca misionar de spiritele înalte.

şi de alte multe miliarde de ani . Numărul celor care susţin această teorie este în scădere continuă. vor reveni să-1 populeze. şi să fie încălziţi numai de credinţa existenţei unei Providenţe creatoare. să-1 creeze acum şi unora să le dăruiască calităţi mentale. deoarece cu toată înapoierea în care ne găsim. Planul urmărit este acela ca părinţii să formeze lutul în care va veni omul spaţial. Normal este ca o personalitate chemată la viaţă printr-un procedeu fizic. când vor reveni în laboratorul naturii terestre vor căuta să se apropie una de alta . Prima interpretate a fost dată şi susţinută de vreo 1.fapte care probează că spiritul şi conştiinţa lui persistă de-a lungul vremii şi după moartea corpului fizic. alt colorit şi în definitiv. Ştiinţa revelată este Adevărul care luminează regiunile necunoscute ale spiritului. In aceste noi forme fizice. ei întreabă: „Dacă actul reîntrupării este un adevăr. spiritul nu e o creaţie de moment. Cei care nu cred decât în lumea terestră. Datorită evoluţiei. în jurul nostru se petrec atâtea fenomene neexplicate de ştiinţa materialistă . Prin urmare. se invocă puterea creatoare a Divinităţii numai cu ocazia unirii sexuale a oamenilor?! Dacă este vorba de creaţia de moment a Divinităţii. morale şi spirituale înălţate până la statura unui sfânt ori a unui savant. urcând treaptă cu treaptă. 2. în ceea ce priveşte ştiinţa spirituală. palpabile şi analizabile. ajungem la convingerea că nici una din calităţile mentale. Pe lângă acest aport venit din lumea animală. într-un corp uman aparţinând unei rase primitive. în timpul analizei spirituale. atingând acolo maximul de evoluţie. este absurd să presupunem că doi soţi." Argumentul ar putea fi valabil. la fiecare întrupare ea va sfârşi mai spirituală decât era la început. dar în domeniul sufletului şi mai ales al spiritului se cunoaşte prea puţin.mineral. încât să-1 aducă pe om în lumea fizică numai o dată. Şi apoi cum putem să ne închipuim o Divinitate atât de părtinitoare. Se invocă puterea divină în creaţia acestui om chemat la viaţa fizică. ca prieteni sau rude. se va întrupa într-o personalitate umană. comunicări cu entităţi spirituale . mai există şi un contingent de spirite care au evoluat pe alte planete. să înceteze de a mai trăi în urma procedeului fizic al morţii sale.de pe când eram numai sfere luminoase în spaţiile infinite ale cosmosului. Dacă oamenii de pe pământ vor forma lumea invizibilă iar aceştia. din când în când.vise.500 de ani încoace. Astfel. atunci de ce populaţia creşte mereu pe pământ? Ar trebui ca ea să rămână constantă. fizică. în înţelepciune. ea nu s-ar putea face şi fără răscolirea pasiunilor omeneşti? Divinitatea este infinită în putere. prin actul lor sexual. că şi pietrele. se agaţă mereu de fel de fel de argumente. Iar altora . valabil pentru fiecare regn . în aceste noi legături. la fiecare naştere. Curios. atât de nedreaptă. un atom. Este adevărat că ştiinţa a făcut progrese mari în domeniul cercetării materiei vizibile. adevăr ce satisface şi pe savantul scrupulos şi pe omul simplu. pentru că noi existăm de miliarde de veacuri — de pe când animam o particulă eterică. adică omul este o creaţie a Divinităţii. după cum rezultă din tot ce este în jurul nostru. puritate şi umilinţă. şi nu se transmit prin ereditate fizică.ca fraţi sau surori. părinţi şi copii. în spaţiu. unde a trăit. Prin urmare spiritul nostru nemuritor păstrează întreaga conştiinţă: cine a fost. inferioare Pământului. într-adevăr. Individualitatea conştientă există de veacuri şi ea nu face decât să coboare. animal. un bob de nisip. două entităţi spirituale legate prin iubire într-o viaţă terestră. ni se revelează în mod regresiv cauzele şi împrejurările apropierii noastre de acele entităţi spirituale cu care ne-am legat prin legătura divină a iubirii fundamentul creaţiei tuturor universurilor din trecut şi viitor. vindecări. morale şi spirituale posedate de conştiinţa omenească nu sunt pierdute după moartea corpului fizic. fără posibilitatea ca acesta să-şi repare greşelile. spiritul animalelor superioare. Dacă studiem cu atenţie aceste fapte. materializări. o moleculă.94 Din tainele vieţii şi ale universului — Prima carte într-adevăr. logica ne arată că această teorie duce la urmări imposibile. cu cine s-a legat în bine şi în rău. prevestiri. entitatea spirituală ce va însufleţi materia fizică. dau naştere unei personalităţi care va trăi în veşnicie. în mijlocul materiei fizice şi să anime o formă materială. uman. vegetal. deci aceste calităţi nu pot fi produsul structurii celulare a organismului nostru. Individualitatea conştientă intră în acţiune numai din momentul naşterii sale pe pământ. ar trebui ca populaţia pământului să rămână aceeaşi. are memoria deplină a vieţilor trecute şi dorinţa vie a unei ascensiuni ce duce la Perfecţiunea divină. şi de un număr restrâns de oameni. la rândul lor. plantele şi animalele evoluează. dar se uită că evoluţia este un fenomen universal. ele vin să-şi continue evoluţia pe planeta noastră. cu condiţia să fi atins o oarecare treaptă evolutivă. născându-se un om trupesc. Există două teorii importante referitoare la spirit: 1. ajuns la o anumită etapă evolutivă. iubirea va lua altă înfăţişare.

pentru a aduna experienţe noi şi a învăţa lecţii noi. Aşadar. Este absolută nevoie să revenim mereu pe arena globului nostru.Reîntruparea 95 să le acorde o existenţă întunecată. în decurs de câteva zile petrecute în neştiinţă. Aceste însuşiri sunt rezultatul muncii spiritului de-a lungul a mii de reîntrupări. ignorant. că există numeroase cazuri când omul părăseşte planul fizic în tinereţe sau chiar în fragedă copilărie. . cariera. făcându-1 pe om bun. în acest interval scurt de timp.şi aşa mai departe. că pentru a se perfecţiona. într-o altă existenţă fizică. uitând că viaţa noastră este scurtă. adică se reîntrupează. slăbit şi nu mai dispune de vigoarea necesară studiului şi meditaţiei asupra fenomenelor vieţii sub toate aspectele ei. Până în momentul când această calitate nu este pusă în evidenţă. Ai învăţat filologie. în stare latentă. Trăind zi de zi în mijlocul materiei fizice şi a forţelor ce o pun în mişcare. omul este imoral. încât numai cine se îngrădeşte de suficienţa cunoştinţelor sale îl mai poate nega. Numai graţie acestei legi ne putem explica diferenţa dintre indivizi. Treptat. din părinţi fără calităţi spirituale deosebite. se acumulează în decursul a mii de reîntrupări. Către bătrâneţe. omul se va ridica la o înaltă spiritualitate. aşa că la sfârşitul vieţii terestre suma de cunoştinţe şi înţelepciune este foarte redusă. să repare ceea ce a greşit şi să-şi corecteze imperfecţiunile. Chiar dacă am presupune că viaţa noastră ar dura o mie de ani. ce învăţăminte a putut aduna acest spirit nemuritor. iar cât priveşte naşterea noastră printr-un procedeu fizic. Oricât de scurte ar fi existenţele sale pământeşti. sălbatică şi plină de mizerie? înţelesul clar pentru o minte dezbrăcată de prezumţii este că spiritul a preexistat înainte de a se întrupa şi că el revine mereu în trup. este redus. intelectual şi spiritual. La începutul existenţei sale. că el trăieşte după moartea trupului. acesta este numai pentru a obţine un corp fizic. avem posibilitatea să cunoaştem viaţa sub toate aspectele ei. o predispoziţie pentru o anumită boală. care va contribui la cunoaşterea esenţei creaţiei. Situaţia se schimba dacă omul vine mereu la reîntrupare. Naşterea apare chiar fără nici un rost. repetate. Ei bine. în lumea materiei fizice. toate posibilităţile de înălţare morală. bagajul cu care spiritul trece porţile morţii. In acest caz. Aşa se explică cum în sânul unei familii simple. ca sugar. să cunoaştem toate domeniile ştiinţei. Omul nu are timpul necesar să observe natura. experienţe şi observaţii. nu cunoşti ştiinţele naturii. Totul depinde de evoluţie. Urmează familia. Pentru ce ai mai venit la viaţă? Numai să apari ca un meteor.o oarecare asemănare fizică. sistemul său cerebral nefiind format pentru a-i înţelege fenomenele. fără spiritualitate şi stăpânit de instincte joase. am spus că spiritul conţine în interiorul său. copiii şi grijile se adună pe capul său. pentru studiul fiinţei sale sub aspect moral şi spiritual. lucrează asupra lui şi îl fac din ce în ce mai înţelegător. ignorantă.ne spune că spiritul preexistă trupului. formând astfel un capital vast. şi veţi vedea că ea vă va răspunde ca fiind logică această revenire prin reîntrupări. revine mereu în mediul unde a mai învăţat. un costum de scafandru prin intermediul căruia spiritul să-şi continue studiile şi cercetările în sânul lumii fizice. şi să pieri pe veci de pe arena vieţii? Există atâtea argumente care conduc la admiterea adevărului revenirii prin întrupare la şcoala terestră. a Legilor divine. să trecem prin toate genurile de civilizaţie şi să cunoaştem fiecare activitate umană. nu ai idee de starea sufletului când dispune de bunuri pământeşti .darul sfânt aşezat de Tatăl în fiinţa noastră . ca să înveţe ceea ce nu a ştiut în altă viaţă. Dacă prin acest instrument obţinut de la părinţi moştenim anumite însuşiri fizice . Numai prin reîntrupări continue. progresul spiritului. omenirea crede căjtrăieşte o singură dată pe pământ. şi că este imposibilă o singură existenţă. Mulţi n-au decât o existenţă de câteva zile sau ore. nu putem întâlni ocazii destule pentru a învăţa totul. în primele sale întrupări. fie ea şi de o sută de ani. fără să fi gustat şi înţeles ceva din ea. n-ai cunoştinţe de artă. Să nu uităm că puţini oameni ating vârsta bătrâneţii. ele îl impulsionează. pentru că în copilărie este prea nepriceput. se naşte un geniu. în pântecele mamei. însă fizicul e gârbovit. ai cunoscut sărăcia. întrebaţi-vă judecata. pe nesimţite şi fără ştirea sa. este mai liber. Astfel înţelegem că destinul nostru actual este rezultatul trecutului nostru. să studieze lumea înconjurătoare. şi este prea absorbit către o singură latură a vieţii. în general. omului îi rămâne puţin timp pentru studiul naturii. petrecut aproape numai pentru existenţa animalică. Judecata . când părăseşti lumea aceasta în fragedă copilărie. inteligenţa noastră nu este deocamdată capabilă să asimileze într-o singură întrupare tot ce se poate cunoaşte. nu înseamnă că sunt ereditare şi însuşirile spirituale şi sufleteşti. intelectuală şi spirituală. Mai târziu îşi face studiile. ai învăţat filosofie. milos şi moral. învăţând câte ceva în fiecare viaţă. pe plan trupesc. în această durată scurtă a traiului său pe pământ. aceste puţine cunoştinţe.

Peste câţiva ani. fiind copleşit de alte neamuri.familia solidă. pe nici un plan. se reîntrupează în alte popoare. religia şi filosofia lor . în mare. Multe din cele învăţate nu le poate utiliza în lumea de dincolo. iar guvernanţii sunt animaţi de iubirea neamului lor. a fratelui nostru. înţelegând aspectele şi fenomenele vieţii. omul învaţă ceva . strălucirea unui popor depinde de valoarea entităţilor spirituale reîntrupate în sânul său. încercările de tot felul îl învaţă mereu. Cercetând prin prisma legii reîntrupării aflăm cauzele decăderii unui popor până la pieirea sa. ci doar lipsa binelui. înseamnă că nu am pus în vibraţie iubirea. Aşadar. iubire şi cuminţenie. entităţile spirituale care au contribuit la gloria sa s-au întrupat la gali şi germani. de ridicare a omului pe scara evoluţiei. tot ce-1 poate face mai bun. spre a-1 duce la un ideal . revine la viaţa pământească. Să rămână bine întipărit în mintea noastră: pe această planetă. teoretic.Prima carte Dacă suntem răi cu semenii noştri. îşi amintesc şi după o perioadă de timp revin pe pământ. omul este crud. Din cele expuse se vede că omul vine pe pământ şi învaţă tot ce-1 poate lumina. când sufletul copilului a mai evoluat. egoist.dar fiinţele umane care au produs aceste civilizaţii nu pier. atâta tot. va dispare răul şi suferinţa. binele de rău. Marii oameni de ştiinţă. fiind chemate de mediul din ce în ce mai prielnic avansării lor spirituale. Rând pe rând apărând calităţile spiritului. bietul animal şi nici prin gând nu-i trece că îi produce durere. dar curând soseşte suferinţa şi îi atrage atenţia asupra faptei săvârşite. şi totuşi alunecă şi face răul. mai puţin civilizaţi. se bucură un timp de o prosperitate şi strălucire desăvârşită. suferinţa este singura cale de educaţie. cu evoluţia nesfârşită a spiritului. pentru ca aceste cunoştinţe acumulate în vieţile anterioare.ajunge înţelept. Constatăm o decrepitudine în toate sensurile şi o diminuare a numărului locuitorilor. creat de acelaşi Tată ceresc.şi cu ele arta şi ştiinţa lor. frumos şi moral în faptele. neamul acela nu mai are oameni de seamă.cad în obscuritate sau pier de pe arena pământului. Dar până va ajunge omul la această înaltă etapă a evoluţiei. când educaţia este şubredă şi moravurile uşoare cuprind întregul popor. sub formă de capacităţi. frumosul şi adevărul. unde îşi pot continua evoluţia.96 Din tainele vieţii şi ale universului . e drept. Copilul mic trage de coadă. A fost imoral în primele timpuri ajunge după nenumărate întrupări la deplina moralitate. pictorii. a fost sălbatic . se va reîntrupa până când va ajunge să deosebească ce este folositor. absolut ignorant de tot ce se petrece în jurul său. vorbele şi gândurile sale. muzicienii. Din acel moment. Civilizaţiile pot pieri . Cât timp viaţa socială şi politică a unui popor este cuminte .entităţile spirituale evoluate caută să se nască mereu în mijlocul acestei naţiuni. până ce nu mai reprezintă un factor important în concertul popoarelor. dar observaţiile. el este mai sensibil la durerea altora şi nu mai este atât de crud. Ele trăiesc. entităţile spirituale luminoase. La început. astfel treptat el ajunge la înţelegere. inventatorii. va învăţa la şcoala naturii. Când toată lumea va practica binele. Imediat ce corupţia pătrunde în masa acestui popor. înzestrate cu tot talentul câştigat în vieţile trecute. să le pună în slujba omenirii şi în acelaşi timp să le perfecţioneze. de urechi. pricepem mai uşor problema răului şi a binelui.uneori şi ceva bun. oamenii profund religioşi şi marii mistici şi spiritualişti sunt mari pentru că au acumulat învăţăminte peste învăţăminte în multele lor vieţi trecute. dispar instinctele inferioare din noi pentru că în definitiv răul prin el însuşi nu există. milă. şi în stadiul actual de evoluţie. evoluate. De multe ori omul deosebeşte. în mic. Urmărind evenimentele din trecutul istoric al popoarelor observăm cum unele naţiuni se ridică vertiginos până la înalte trepte ale bogăţiei. iar poporul rămâne sub conducerea spiritelor tinere. absenţa calităţilor spirituale care nefiind puse încă în activitate în fiinţa noastră. Când poporul roman a fost cuprins de corupţie morală şi politică. Cât trăieşte pe pământ. experienţele. nu ne-au permis să îndeplinim binele. dar mai puri . cu omul. care se ridică repede în grandoare şi exprimare pe toate planurile. Atunci. Studiem circumstanţele exterioare care ar putea să ne explice decadenţa unui popor şi nu găsim o explicaţie convingătoare. credinţa bine întronată în suflete. nu mai vin aici. înseamnă că nu s-a deşteptat în noi încă mila. pentru a uşura puţin viaţa celor de o esenţă cu noi. va suferi. cu sufletul copilului. pentru a construi civilizaţii mai înfloritoare. când corpul său emoţional sau planetar se exprimă mai puternic. că face un rău. Dacă suntem egoişti. Astfel populaţia scade cu timpul. sălbatic şi neştiutor. puţin evoluate spiritual şi fără experienţă. se petrece. puterii şi civilizaţiei. când familia nu mai are temeiuri puternice. educaţia îngrijită. renunţarea la ceea ce ne este de prisos. Ceea ce se petrece. apoi încep să dea înapoi .

şi. nici a vreunei legi a eredităţii fizice. uneori vicioase. imorale cu scopul împlinirii unei datorii. numai ea menţine şi pune în evidenţă Justiţia divină. orice rău săvârşit altuia se va întoarce împotriva noastră.este foarte cuminte. omul este un complex format din calităţile fizice ale trupului său .fetusul. în decursul vieţii noastre terestre. alteori totul a fost de prisos. dar nu seamănă prin înclinările morale şi intelectuale cu nici unul dintre părinţi.deşi fizic seamănă cu unul din părinţii săi . dar nu sunt ereditare însuşirile sufleteşti şi mai ales cele spirituale. învăţăm să nu mai repetăm în viitor greşeala respectivă. De unde inteligenţa. ne distrăm. Nimic din anturajul său nu i-a dezvoltat calităţile sufleteşti. şi aşa mai departe. sosit prin aceşti părinţi în lumea fizică. care au voit ca prin el să urce şi părinţii săi pe scara spiritualităţii. devenind din ce în ce mai luminaţi. de unde însuşirile lui spirituale? Răspunde Ceml: Spiritul le-a adus cu sine din alte vieţi. Am adus pe lume copii pe care nu i-am educat destul de atent şi de multe ori i-am chinuit. imorale. numai prin legea reîntrupării înţelegem situaţiile noastre fizice şi morale. Spiritul. în lunga sau scurta ei scurgere. Am făcut aceste acte necugetate deoarece n-am avut discernământul moral dezvoltat. Seamănă fizic cu unul din generatori. spiritul. şi când o suferim. pentru îndeplinirea destinului său. i se pot transmite ereditar anumite însuşiri fizice de la părinţi. Rezultatul inevitabil a fost pieirea popomlui roman. este limitat până la un anumit punct de instrumentul pe care îl va utiliza. vede incorectitudinea vieţii sale. se nasc copii care amărăsc bieţii părinţi tot restul existenţei lor.Reîntruparea 97 fiziceşte şi mai puternici în credinţa lor. voinţă. entitatea spirituală revine la o nouă viaţă terestră. caracter şi temperament între copiii aceleiaşi familii. şi atunci.moştenite în parte de la părinţi. O greşeală morală. este o altă creaţie a Tatălui. Astfel ne dăm seama că orice faptă se plăteşte. contractăm datorii fizice şi morale. Atunci. cuminţenie. dar. fiind pus în evidenţă faptul ca vehi colul fizic al copilului poate semăna cu părinţii săi. Părinţii nu au făcut decât să-i procure un trap . în viaţa spirituală de dincolo de moarte. grosolană. ajuns în lumea spaţială. Uneori el se ridică. destinul nostru. ci ele se datoresc vârstei spiritului omenesc. fie în aceeaşi viaţă. Părinţii ne-au crescut cu mari sacrificii fizice şi sufleteşti. Fiecare vine în lumea fizică cu bagajul său de moralitate. am omorât şi nimeni nu ne-a ştiut. de corpul fizic în care se va întrupa. de dimineaţa până seara. când în familii onorabile. vede viciul în care s-a afundat ori crima comisă. după ce firul vieţii s-a rupt. din vieţile trecute. bine sub toate raporturile. rămânând acelaşi ca înainte de naştere. Astfel. inteligent şi mai târziu devine un om de valoare. unde şi când vom mai putea plăti toate aceste datorii de ordin material şi moral? Am mâhnit. Din aceste exemple reiese existenţa eredităţii fizice. ar vrea să repare greşeala fizică. diferenţe care nu sunt urmarea unor întâmplări fără sens. Prin urmare reîntruparea ne explică diferenţele dintre oameni. . pe de o parte pentru că elementele generatoare procurate de la părinţi sunt de o calitate inferioară. iar spiritul ce se întrupează în acest corp fizic este străin. ori pentru împlinirea unei hotărâri a Celor de sus. iar pe de altă parte spiritele dispuse să se întrupeze în aceste familii sunt în general slab dezvoltate. muncim. fie în viaţa următoare. Fără admiterea reîntrupării nu este posibilă explicarea diferenţei de inteligenţă. şi cu toate acestea. o datorie morală neachitată se va plăti printr-o durere morală. Consecinţa greşelii fizice este durerea fizică. am furat. fiind mai conştient. gradului său evolutiv. copilul . trăind într-un mediu spiritual. din cauza unei legături cu aceşti părinţi dintr0 altă viaţă. Anii trec. Prin urmare. Prietenii ne-au împrumutat şi mângâiat la boală sau necaz. Când şi unde reparăm toate aceste ticăloşii ale vieţii noastre? în ceml propovăduit de biserică? Nu. In general. Este adevărat că eul suprem. ne hrănim. fireşte. pentru a plăti şi repara răul produs. de unde moralitatea. în spaţiile infinite. culte. şi din însuşirile spirituale câştigate în vieţile trecute. ar vrea să-şi ceară scuze. ca şi părinţii lor. dar nu are mijloacele fizice. El a venit în sânul acestei familii ignorante. Un copil se naşte în sânul unei familii obscure. nu mai este posibilă repararea faptelor săvârşite în lumea fizică. Reîntruparea explică şi diferitele facultăţi ale omului. Mereu obligaţii. dar nu o mai poate face. decăderea imperiului şi înflorirea naţiunilor tinere. spiritualitate. se căieşte. Există şi cazuri. copiii născuţi din părinţi slabi de spirit sau vicioşi sunt şi ei reduşi şi imorali.

amănuntele faptelor noastre din copilărie s-au şters din mintea noastră. anumite tendinţe şi facultăţi. Dar nu ne amintim nici faptele. pentru că nu se cunosc tainele divine. să vedem cât de bine memorăm faptele. dibăcia. alaltăieri. suferinţele şi nedreptăţile îndurate sau produse în alte vieţi? Azi ştim să citim. nu ni le mai amintim. între faptele. încercând să ne amintim de anii copilăriei constatăm că nu mai ştim ce-am făcut. După dovedirea minciunii. în aceste condiţii. Ne-au rămas însă anumite capacităţi. din cauza unor fapte pretinse că le-am fi săvârşit în alte vieţi. luna. vorbele şi ideile noastre din anul trecut.nu mai ştim. nobleţea sentimentului. moralitatea. totuşi s-a ridicat un argument. întrezărim unele împrejurări ca prin ceaţă.Prima carte înălţimea inteligenţei. ne amintim unele vorbe sau idei. ce sentimente am încercat. starea noastră fizică sau morală de azi sunt urmările acelei vieţi? Da.foarte slab. Mai târziu. voinţa nu au fost dăruite la întâmplare de cineva. starea socială. să extragem numai esenţa lor. Astfel am ajuns la starea morală de a fi loiali în spusele noastre. Dar atât! Constatăm că nu suntem în stare să reînviem întru totul anii dulci ai copilăriei. rezumatul învăţămintelor din existenţele noastre trecute. Bietul nostru sistem cerebral nici n-ar fi în stare să reţină din copilărie până la moartea sa toate amănuntele existenţei noastre. chiar în viaţa prezentă. dar oare mai ştim noi cum am păşit de la literă la literă. La fel am creat şi celelalte calităţi ale noastre. Această doctrină ar deveni clară şi orice minte cugetătoare o va accepta. către maturitate. care este preţul lor . Oare cum am mai putea scrie o scrisoare dacă în momentul când ne-am apuca de scris. nu ne-au rămas decât crâmpeie din faptele şi evenimentele înregistrate mai puternic în fiinţa noastră. dacă nu ne amintim de ele. Căutând în trecutul nostru. Nimeni nu ne-a înzestrat cu vreo calitate oarecare. urmate de pedepse. Cum. restul scufundându-se în întuneric. Aş îndrăzni să afirm că nu ne putem reface mental nici sentimentele şi faptele petrecute ieri. Detaliile prin care am trecut pentru a ne însuşi cititul şi scrisul s-au uitat. talentul artistic. De aici esenţa acelei lecţii: să fii prudent. ideile şi vorbele noastre. . Anul. ci au fost câştigate printr-o muncă lungă şi aspră. Când eram mici.98 Din tainele vieţii şi ale universului . dar am rămas cu însuşirea de a spune adevărul. dar avem în memorie rezumatul. dacă ne-am putea aminti câte ceva din vieţile trecute. ca extract. dar în realitate . Toată conduita noastră actuală. de frică sau de ruşine. şi se va convinge de cele afirmate mai sus. Până la dovedirea existenţei noastre din alte timpuri. ca germen. cum am înnodat literele şi cuvintele ca să exprimăm o cugetare? Constatăm doar că urmărim ideile exprimate într-o carte. vorbele şi tot ce a făcut ieri. rezultat al primilor ani de şcoală. Acest caracter splendid l-am dobândit ca rezultat al mai multor greşeli din copilărie. înţelegem esenţa cuprinsă în ea. când nu ştim ce am făptuit. ar năvăli în mintea noastră toate fazele prin care ara trecut pentru învăţarea scrisului? în spiritul nostru s-a imprimat. Răsar unele fapte. ce idei am avut. auzit şi simţit în diferitele noastre vieţi. sentimentele şi vorbele noastre din trecut şi suferinţele din prezent. Rog pe cititor să încerce să^-şi amintească gândurile. tot ce am văzut. de ce nu ne amintim de acele vieţi trecute? Faptul că nu ne amintim dovedeşte că nu am mai trăit şi deci ideea reîntrupării este o simplă fantezie sau o ipoteză lipsită de fundament. cugetat sau vorbit în altă viaţă? Ce învăţătură putem trage. întreaga noastră înţelepciune este suma concluziilor. am uitat amănuntele acestor cazuri. Amănuntele au dispărut. Când eram mici. ziua. Acum nu mai avem decât un rezumat al anilor trecuţi. cum avem pretenţia să ne amintim acţiunile noastre. spuneam minciuni." în aparenţă argumentul este puternic. prin ce greutăţi şi suferinţe am trecut. ne ruşinam şi eram pedepsiţi pentru fapta noastră. ca rezumat. ca să înţelegem că suferinţele. un învăţământ general. să învăţăm dintr-o carte. ne-am băgat degetele în apa fiartă şi ne-am opărit. Deşi ele singure ar putea constitui o dovadă a revenirii la viaţa terestră. observaţiile şi durerile noastre. Mai întâi să ne lămurim asupra memoriei noastre actuale. dacă nu păstrăm nici o amintire de aceste acţiuni greşite ale noastre? Cum putem să stabilim o legătură între cauză şi efect. Pentru ce să suferim acum. Ceea ce ştim e că avem o concepţie de viaţă. din toate învăţămintele. care în aparenţă pare foarte puternic. S-a afirmat: „Dacă noi am mai trăit pe pământ. ci am dobândit-o la şcoala grea şi dureroasă a vieţii. Probele reîntrupării Am arătat în paginile trecute argumentele logice care pledează pentru înţelegerea şi admiterea principiului reîntrupării. Creatorul le-a aranjat astfel ca. învăţătura: nu e bine să bagi mâna în apă fiartă că te opăreşti şi doare.

are tendinţe care indică însuşiri pentru a deveni un manufacturier. evident întrezărim în acest copil pe fostul militar de grad superior. Oamenii de ştiinţă vor zice: „Da. având nevoie de multă vreme până va ajunge să cânte la un instrument şi până să se desăvârşească în practica sa. Alţi tineri. foarte rar pot înfrânge aceste porniri sufleteşti ale copiilor lor. departe de agitaţia tinerilor de seama lor. Un biet pui. mirare celor din jurul nostru. Un asemenea spirit va căuta să se reîntrupeze într-o familie cunoscătoare de muzică. Un răsărit sau apus de soare face să vibreze de plăcere fiinţa lor. toate evenimentele vieţilor noastre trăite pe pământ se vor derula. căutând să o adoarmă. aleargă iute să se ascundă la apariţia unei păsări de pradă. Mulţi oameni trec nepăsători pe lângă o biserică. desigur. devenind un om cu o reputaţie răsunătoare în lumea afacerilor. prin expunerea lor. mugetul valurilor mării îi proiectează într-o lume de visări mai mult ca pe oricare semen al lor. Este evident că acela care nu a mai dobândit cunoştinţe muzicale în alte vieţi. Noi vedem în această acţiune o reamintire.le trezim în conştiinţa noastră. omul având o mare putere de observaţie. nu şi băieţii. puiul de găină fuge înspăimântat să se ascundă. în vieţile anterioare. comandând şi luptând în fruntea celorlalţi. putem fi aproape siguri că acest spirit a fost într-o altă viaţă un orator. dar nu vibrează în ei absolut nimic. starea socială şi concepţiile actuale de viaţă. reuşite pentru vârsta lui. deodată o părăseşte şi se avântă în afaceri. adoptă o atitudine cucernică la ascultarea unei rugăciuni. simte o înclinare spre muzică. când era un credincios desăvârşit sau un preot cucernic.Reîntruparea gp Dar totuşi. cum găteşte. asemenea imaginilor unui film panoramic. revin la suprafaţă spontan şi produc. natura sa atât de sensibilă formându-se prin exercitarea. ci este reflexul unui sentiment împărtăşit într-o altă viaţă. se retrag pentru a-şi citi cărţile. Dar de unde ştie că acea pasăre îl poate răpi şi mânca? „Din instinct" . şi venind în viaţa actuală. Explicaţia nu are temei. pledând în numele colegilor săi. va fi greoi la învăţătură. un meseriaş priceput ori un fabricant renumit. cauzate de păsări răpitoare. abia ieşit din găoacea oului. când era mamă. cutremurat de credinţă în Divinitate. Orice ar face părinţii. aproximativ de aceeaşi vârstă vedem pe unul mai îndrăzneţ şi autoritar.regresie hipnotică . în jocurile ei nevinovate. Să nu pierdem niciodată din vedere că ceea ce învăţăm într-o viaţă sunt cunoştinţe păstrate pentru veşnicie. Există tineri care se îmbată de frumuseţile naturii. în jocurile sale desenând diferite figuri. prin existenţa noastră în alte vieţi pe pământ. Prin obicei. Dar acest fenomen se întâmplă foarte rar şi mai ales la copiii sub vârsta de şapte ani. toate explicându-se logic. liniştiţi. Dar pe când gândurile lor zboară aiurea şi nu sunt atenţi Ia rugăciune. profesorul său constată o aptitudine ce uimeşte.toate informaţiile şi faptele vieţilor trecute. Când unul dintre elevii unei clase este mai vorbăreţ. ca rezumat al ocupaţiilor din vieţile precedente. în acest mediu prielnic. Prezenţa acestor calităţi înnăscute poate fi explicată prin faptul că omul. căci şi unii şi alţii sunt în jurul mamei lor? Adevărata explicaţie este că această drăgălaşă copilă reproduce în mic. susurul izvoarelor de munte. rar. iar unii intră în ea fără să simtă ceva în sufletul lor. un conducător sau un om politic. Dacă printr-un mijloc oarecare . copila reproduce ceea ce a văzut la mama ei". Altul prezintă dexteritate de a învăţa un meşteşug oarecare. gustarea şi aprecierea frumosului. din altă viaţă. Uneori aceste imagini. ascunse în profunzimea fiinţei noastre. până în cele mai mici detalii. Când dintr-o ceată de copii. certând-o pentru neascultare etc.vor răspunde oamenii de ştiinţă. Câte acţiuni de-ale omului nu ne cheamă judecata pentru a admite adevărul reîntrupării spiritului? Priviţi micuţa copilă. freamătul frunzelor din pădure. această evlavie nu provine din cunoştinţele. sorbind cuvintele slujitorului altarului. Toate aceste tendinţe nu sunt înclinări capricioase. în stare să-i ofere un corp fizic delicat. prin convenţionalism. el va avea ocazia să-şi continue studiile anterioare şi să-şi desăvârşească talentul muzical. din cauza cunoştinţelor posedate.infinit de minuscule . ţinând cuvântări şcolare. în vieţile trecute. într-un colţ al sufletului nostru se găsesc înscrise . sau care a asimilat prea puţin. Constatăm că unul din aceşti copii are talent artistic. deoarece se pune întrebarea: De ce oare numai fetiţele au acest fel de joacă. a fost de exemplu un muzician. iar acum la amintirea morţii sau a durerii de atâtea ori repetată. Asimilând vertiginos cunoştinţele şi cu un talent ce se impune atenţiei încă din primii ani ai copilăriei. leagănă păpuşa. altul este pătruns până în adâncul sufletului de ceremonia religioasă. Nu există familie în care copii crescuţi în aceleaşi condiţii să nu prezinte calităţi sufleteşti şi tendinţe diferite. care rezumă în sine multe morţi sau dureri ale acelui pui. ceea ce nu este suficient pentru a explica un fapt. în diferite ocazii. un sistem nervos vibrant la undele sonore. Desigur. cuminţi. Exemple în acest sens sunt cât se poate de multe şi variate. Acest om desigur a fost un poet ori un artist. ceea ce a mai făcut în viaţa precedentă. Un altul neglijând şcoala. . ci chemări imperioase ale spiritului.

cât prin situaţia ei materială . a stării sale pe când . unul având o amintire vagă despre adevărul respectiv. acum îl goneşte sau îl loveşte. La această vreme contractează prietenii ce vor dura până la moarte. de unde acest mare talent? Când şi unde a putut să înveţe atât de profund unele discipline. ce ne amintesc de principiul reîntrupării. le pun în evidenţă de timpuriu. muzica. nefiind pregătită trebuie să mai reflecteze în cursul vieţii actuale sau viitoare. Cercetând ascendenţa acestei familii se constată că nici unul din membrii ei nu a dat dovadă de o asemenea genialitate. copilul mic este egoist. . o uimitoare atracţie^şi pricepere spre un anumit câmp de activitate . experienţe numeroase în domeniul genialităţii lor. se arată tot atât de maturi în judecată ca şi un om în vârstă. toate etapele evoluţiei spirituale. entităţile spirituale ne spun. El reproduce la această vârstă imaginea redusă a evului mediu. şi nu cu creşterea corpului său fizic. ce cumpăneşte just faptele şi lumea. Astfel se explică faptul că la citirea unei cărţi ezoterice unii cad pe gânduri şi caută să se adâncească în cunoaşterea acestei profunde ştiinţe. uneori submediocră. cu înftmlţirea şi prefacerea celulelor ce alcătuiesc corpul pământesc. din cele numeroase. iar unii tineri în toate actele şi reflecţiile lor. pentru a o găsi justă. închipuindu-1 un cal nărăvaş. care creşte şi se organizează mai repede şi mai bine la unii decât la alţii. aşteptând ziua când vom înţelege că este un principiu universal. Există băieţi prea maturi mental. Desigur. iar altul abia acum ia contact cu el. Acum iubeşte un alt băieţel. de la microb până la corpurile cereşti. aceştia din urmă nu vor mai fi atât de neştiutori în viaţa lor viitoare ca în cea actuală. Acum. i se^pare că sora sau fratele său au lucruri mai frumoase şi le leapădă pe ale sale. fiind deplin stăpâni pe bucurii şi amărăciuni. sau dacă a înţeles nu-1 adoptă. a vremurilor cavalereşti. când era mândru.atât prin inteligenţă. Peste câţiva ani a mai crescut. când omul iubea. acest stadiu este foarte concentrat. copilul reproduce epoca de barbarie a omenirii. limbile străine etc. în curând aceşti copii atrag atenţia asupra lor şi mai târziu se revelează ca mari genii ale omenirii. cerându-le pe ale lor. revenind la viaţa fizică. Acceptarea din partea unei persoane şi refuzul din partea celeilalte este o dovadă a reîntrupării. pe când cealaltă mi-1 înţelege. urmând să mediteze în viaţa sa prezentă. Voi prezenta un alt caz. Iată înţelesul divergenţelor de păreri dintre oameni asupra unei probleme oarecare. limbi sau ştiinţe? Oamenii spaţiali. că aceste genii au dobândit. In această epocă a existenţei sale. în general. care din fragedă copilărie indică o mare inteligenţă. persoana de aceeaşi părere cu tine a mai întâlnit acest adevăr.100 Din tainele vieţii şi ale universului . într-adevăr. Mai târziu. cucuie etc. acum iubeşte o fată cu toată ardoarea tinereţii sale. De cele mai multe ori băieţelul călăreşte un băţ. avem de-a face cu stări de conştiinţă ale spiritului.jocuri sfârşite adeseori cu mici accidente.Prima carte Principiul reîntrupării se prezintă mereu judecăţii noastre. creştea calul şi îl călărea. J3e supără repede şi fără vreun motiv serios şi curând. Dintre argumentele şi exemplele enumerate. în nenumăratele lor vieţi trupeşti. 1-a citit. iute la mânie. războinic şi în veşnică pornire la atac şi cucerire. Spiritualiştii însă văd în aceste etape ale dezvoltării mentalităţii şi sentimentului omenesc o probă a revenirii noastre pe pământ. pe când cei mulţi refuză sau îi lasă rece acest domeniu. Expui un adevăr la două persoane care au aceeaşi lumină intelectuală şi au primit aceeaşi educaţie. şi acum se joacă de-a soldaţii . tânărul este stăpânit de cercetarea lucrurilor. din fragedă copilărie şi la un nivel pentru care alţi oameni trebuie să sacrifice ani de muncă încordată. Uneori. de-a lungul a mii de reîntrupări. şi totuşi este încă nestabil. greu de stăpânit. Legea reîntrupării iese în evidenţă şi în momentul când analizăm evoluţia omului din copilărie şi până la bătrâneţe. acum este generos şi se aruncă orbeşte în vârtejul pasiunilor. dar ceea ce este mai uimitor e că descendenţa acestui geniu este de o valoare mentală şi morală inferioară. pentru vârsta lor. în această perioadă a vieţii sale. patriotice sau umanitare. pe când cealaltă persoană întâlneşte pentru prima oară această problemă.cu multe alte vieţi în urmă — era un sălbatic de prin junglele pământului. Te vor asculta în acelaşi timp amândouă şi vei constata că una din ele a înţeles şi adoptă adevărul respectiv. nefixat în părerile sale. studiat şi cunoscut într-o altă viaţă. Este tipul sau icoana omului evoluat. dovada că omul îşi retrăieşte sumar. printr-o minciună ori făgăduială. a înfăptuirilor nobile. într-adevăr. o profundă înţelegere şi înalte facultăţi.matematica. Prin urmare. copilul reproduce imaginea omului primitiv. arătându-se chiar de timpuriu. se împacă. zgârieturi. vrea să posede orice lucru. Atunci se pune întrebarea: De unde această mare inteligenţă. de la naştere până la bătrâneţe. prin comunicările lor. în mijlocul unei familii modeste . pictura. nici unul nu este atât de clar şi de convingător ca şi cel al copiilor precoce. care se aplică de la corpurile inerte până la om. Unii oameni arată o judecată profundă. Ştiinţa explică aceste schimbări ca fiind urmarea dezvoltării fizicului. şi uneori iertător.se naşte un copil. răzbunător.

a fost impresionat puternic de aceste fenomene sau situaţii. sub o formă oarecare . când bărbat . au pierit într-un naufragiu. se naşte deodată o iubire. într-o altă viaţă. prin adoptarea principiului reîntrupărilor multiple. şi în acelaşi timp reproduce ceva din preferinţele. într-o îndată ce îşi încrucişează privirile. De . o amiciţie între ele. delicat. de încăperi închise sau pentru nimic în lume nu ar rămâne singure într-o pivniţă sau nu ar ieşi noaptea singure prin întuneric etc. Adevărul este că fiecare din aceste persoane au sentimentul de frică pentru că. prin energia şi îmbrăcămintea ei masculină şi chiar prin glasul coborât. au fost omorâte cu pietre de mulţime sau ucise în bezna nopţii. Această atracţie se explică uşor. întrupându-se de această dată ca femeie. sau de cum îşi dau mâna şi schimbă două-trei cuvinte. sufletul imprimă. se simpatizează. copil fiind. vizită.când femeie. este şi aceea de a vedea o femeie care dă impresia de ceva bărbătesc în ea. te pune pe gânduri şi te determină să zici: Iată o femeie-bărbat. O ciudăţenie des întâlnită în viaţa noastră. altele au o frică groaznică de foc. dacă află că nici copilul şi nici mama n-au trecut printr-o asemenea situaţie sau fenomene. prieteni sau pe fostul copil şi părinte etc. Cum însă spiritul a trăit într-o lungă serie de forme masculine. vrând-nevrând. imediat se plac. Unele persoane au o frică nestăpânită de a pleca cu o luntre pe un lac sau cu vaporul pe mare. că psihicul lor ar vibra după acelaşi diapazon. Alţii. pentru că el. călătorie sau la un spectacol. prin emoţionabilitatea lor. bine constatat în lumea noastră fizică. şi cu toate acestea s-au simţit atrase una către cealaltă. în alte vieţi. este stăpânit şi la maturitate de această teamă. atribuie frica senzaţiilor resimţite de mamă pe când purta în sânul ei acest copil. caracterul şi comportamentul ei. ca urmare a unei legături din alte vieţi. şi deci că el ar fi primit comoţia mamei. de înălţime. Printre numeroasele cazuri de amintiri îndepărtate. nu le-a procurat decât un corp fizic în care a coborât la reîntrupare un spirit obişnuit. După o serie de vieţi petrecute în trupuri masculine. el s-a obişnuit cu anumite gesturi. Psihologii explică această frică a omului prin faptul că în primii ani ai existenţei sale. cele două persoane au aviit legături între ele. pe care nu o mai şterge nici vremea. de tunete şi fulgere. pentru ca prin lumina mentalului său şi prin natura sa delicată să primească o instruire şi o educaţie deosebită. într-un incendiu. Acest contrast în aspectul fizic şi în manifestarea sufletului se poate explica prin reîntrupare.copiii săi nu se mai ridică la înălţimea geniului său. aceleaşi idei. Dar. din alte reîntrupări. multă vreme necunoscut sau fals explicat. are anumite datorii de achitat. adesea cu mustaţă şi barbă redusă.este şi acela al fricii „nejustificate". Se văd pentru prima oară şi de la prima privire se plac. manifestată de unele persoane faţă de anumite conjuncturi sau elemente ale naturii.subiect de cercetare şi discuţie în lumea celor care se ocupă cu probleme psihice . Schimbând sexul. cuvinte şi atitudini masculine.Reîntruparea joi Copilul a venit în această familie pentru că are legături cu ea. şi ca un reflex îndepărtat. Dar curios . prin puterea intuitivă şi întreaga lor natură feminină. cu sentimente şi vederi deosebite. pentru că au fost cazuri când cele două persoane erau de vârste şi condiţii sociale diferite. Pe de altă parte există bărbaţi care prin aspectul lor fizic. iubirea ce i-a legat altădată a izbucnit din fiinţa lor în afară. câştigând destule cunoştinţe în această formă. care acum la maturitate s-ar reflecta în sufletul său. Raţiunea se alătură la această explicaţie şi respinge pe cele de mai sus. Nu este vorba nici 'de omogenitatea de idei. ca o rază de lumină. Un astfel de fenomen . de prin alte vieţi. spiritul schimbă sexul. nici de concordanţa de sentimente. de mulţime. Acelaşi fenomen se petrece când se trece de la forma feminină la cea masculină. în actuala lor viaţă terestră. împrietenească. prin supoziţia că aceste două persoane ar avea aceleaşi simţăminte. prin glasul lor înalt. dar puternic. să se iubească. lucru ciudat: cele două persoane resimt această simpatie puternică chiar dacă n-au schimbat nici o idee între ele. au trecut printr-unul din aceste evenimente tragice. o putere misterioasă împingându-i să se cunoască. Iată adevărul acestei enigme. Ia rându-i. devotament. sentimentele şi apucăturile sexului precedent. Când în altă viaţă destinul îi pune faţă în faţă pe foştii iubiţi. Am arătat că spiritul revine în lumea terestră . noului trup creat reminiscenţe din formele precedente de bărbat. tot materialişti. respect şi sacrificiu. este şi următorul. Prin gândurile.pentru a-şi termina educaţia spirituală. omul se manifestă adesea în aşa fel încât pune în evidenţă revenirea sa la viaţa fizică. liniile feţei şi prezenţa unei urme de mustăţi.trupească sau sufletească. In aceste existenţe trecute s-au legat puternic prin iubire. se întâlnesc pentru prima dată în viaţa lor doua persoane. nici împrejurările. pentru a învăţa lecţiile vieţii terestre ca soţie şi mamă. în existenţa sa terestră. se simt atrase de o forţă misterioasă. Oamenii de ştiinţă au căutat să dea o explicaţie şi acestui fapt. Nici una din aceste explicaţii nu poate sta în picioare. te îndeamnă să exclami: Iată un bărbat cu apucături şi sensibilitate de femeie. Copiii vin în familia acestui mare om.

într-o localitate de pe un alt continent al globului. de meditare.. pentru că vehicolul fizic actual. ca şi multe altele de acest gen. Nu ne amintim. De aceea.se produce o descătuşare a spiritului de trapul său. care n-au auzit şi deci nu cunosc adevărul reîntrupării. dovedeşte în. dacă mai trăiesc. împrejurări. pentru că multe lucruri edificatoare am putea afla prin ei şi ne-am încredinţa pe deplin de această mare lege a divinului Creator! Probabil că numai acele persoane. Parapsihologii au ajuns cu studiile şi cercetările lor până acolo să pună în stare de somn. să fie cercetate şi deci controlate. punându-le pe seama fanteziei.102 Din. Chiar când se dau date mai clare şi mai ordonate. deşi pentru prima oară trecem prin acest oraş. pe care nu le mai putem şti acum. Din nenorocire. fără pase magnetice. că l-am mai văzut cândva. de cele mai multe ori. Ceea ce uimeşte este faptul că această persoană ne povesteşte viaţa sa anterioară. în corpul nostru spiritual. păstrând învelişul planetar. în fine. Tmpul actual. sistemul cerebral actual. O femeie spune.într-o ţară caldă. cea mai uimitoare a revenirilor noastre la şcoala pământului. astfel că e greu. că a trăit într-o casă mare. pentru că nu exista pe atunci. dar nu ne spune în ce oraş. aflându-ne într-un voiaj printr-o ţară străină. se obţine atunci când unii oameni îşi reamintesc perfect fapte. a recunoaşterii unor regiuni sau oraşe pe care nu le-am mai văzut. de exemplu. pentru a învăţa lecţii noi. că fiecare din noi avem înscris în arhiva vieţii noastre. Dacă se cercetează datele obţinute. aceleaşi pe care le-a avut şi în viaţa terestră precedentă. chiar dacă unii nu vor să admită existenţa şi nemurirea spiritului sau alţii care o admit. Acest adevăr stă la baza legilor vieţii. o viaţă de repaus. încât nu se poate reconstitui întreaga viaţă a persoanei respective. în aceste cazuri spiritul nu mai trece prin zonele spirituale din jurai pământului. ori nu le dau nici o importanţă. Asemenea cazuri jsunt foarte rare. o persoană sensibilă.îmbrăcând şi dezbrăcând numeroase trupuri. împiedicând amintirile înscrise în corpul nostru spiritual să revină la suprafaţă şi să luăm cunoştinţă de ele. nu a luat parte la acea viaţă. a orânduit ca după fiecare viaţă terestră să urmeze o vieţuire în spaţiu. sistemul cerebral pune astfel o barieră între trecut şi prezent. locul unde a trăit. a murit. deoarece faptele sunt petrecute la o epocă îndepărtată. aproape intact. Copiii până la vârsta de şapte ani îşi amintesc mai bine decât oamenii maturi vieţile lor trecute. cu învelişuri şi instrumente noi.mod clar. la care din anumite motive spiritul revine la reîntrupare imediat după moartea fizică. Această trezire în conştiinţa noastră a unor amintiri. rătăciri ale minţii. nu a înregistrat nimic din acele timpuri. ele se prezintă fragmentar. crezând că odraslele lor au halucinaţii. Din cauza acestui val de materie magnetică . când trece de bariera morţii. şi trecând printr-un oraş străin. prin fluid magnetic. spiritul îşi redobândeşte facultăţile spirituale pe care le are. până la această vreme. spiritul să revină pe pământ. dacă nu imposibil.Prima carte De asemenea există cazuri când. în plus. ba chiar unele case. într-o zi a omorât-o şi i-au rămas doi copii: Aii şi Fatima. cu cine a fost căsătorită. care se pune cu devotament în slujba ştiinţei . Păcat. Această reamintire poate fi provocată sau naturală. . Divinitatea. dar dacă îl vom întreba după deşteptare. câţi copii a avut.. prin urmare revine la noua întrupare cu vechiul înveliş planetar. ni se pare că-1 cunoaştem. cum i-a chemat şi unde sunt. amintirile din alte vieţi se desfăşoară înaintea noastră ca pe ecranul unui cinematograf. Numai când prin pase magnetice punem trapul în pasivitate iar spiritul devine liber. se constată exactitatea absolută a celor declarate. el nu-şi aminteşte episoadele descrise în stare de somn magnetic. ar trebui să ne amintim. şi deci pot să revadă ceea ce este înscris în corpul lor spiritual. în înalta Ei înţelepciune. şi numai astfel. pentru că un astfel de om va suporta cu greu adversităţile vieţii terestre şi va profita prea puţin de noua sa întrupare. având deci o mai mare plasticitate. Uneori amintirile altei vieţi vin la suprafaţa conştiinţei noastre în mod spontan. permite exteriorizarea amintirilor din viaţa trecută. el se desprinde de trup. fîindu-i înlesnită ridicarea pe scara progresului. localităţi şi persoane din altă viaţă. Dovada cea mai izbitoare. că avea un soţ care o brutaliza şi că. spiritul poate spune amănunte din viaţa sa actuală. toate amintirile altor vieţi. din cauză că până la această vârstă legătura dintre spirit şi trap este mai slabă decât în restul vieţii lor terestre. când suntem închişi în trup. departe. îşi amintesc de viaţa lor trecută. însă. în ce an şi cum se numea soţul ei. Această experienţă. Cum spiritul are tendinţa de a se depărta de pământ. sistemul lor cerebral fiind mai delicat. In această stare de libertate. fără posibilitate de a mai comenta. nu vor în raptul capului să creadă că revenim pe pământ . având instrumente uzate.revărsată de magnetizator asupra unei persoane sensibile. cu sinteza vieţii trecute. încă în formare. odihnit. Fiind interogat. tot nu se pot face verificări. nu se pot explica în nici un alt chip decât admiţând că am mai trăit într-o altă viaţă în aceste regiuni sau oraşe. Ei susţin că dacă am mai trăit. Sunt unii care recunosc perfect unele străzi. tainele vieţii şi ale universului . îi ceartă şi-i opresc să mai spună asemenea „bazaconii". părinţii lor. şi merg până acolo că pot spune ce urmează după o cotitură de stradă.

ce iubire am mai avea faţă de cel ce ne-a nenorocit şi brutalizat altădată? Aşa neştiind. cunoaşterea faptelor noastre din trecut ar constitui o piedică în înaintarea noastră spirituală.deşi cu un nivel intelectual ridicat. la fiecare coborâre pe pământ. Rezultă că această neştiinţă este urmarea unei legi pe care Divinitatea a sădit-o în viaţa omului. lăsată de părinţi. Uitarea este o fericire. Nu e bine să ne cunoaştem vieţile precedente. oare vom mai munci cu dragoste şi avânt ca să agonisim. dacă slujitorii casei Domnului ar reveni la . deşi cu o situaţie socială mai de seamă . Valurile vieţii îi poartă în toate direcţiile şi nu mai au nici o speranţă. prejudecăţi de rasă ori religie? După cum nu e bine să ne cunoaştem trecutul. vedem. fiii unuia şi aceluiaşi Tată creator! Dacă savantul crede în materia fizică şi în legile ce o animă. Fapta rea va reveni mereu în conştiinţă şi vom fi neliniştiţi în existenţa actuală. pentru că se poate ca iubitul nostru copilaş să fie unul din cei care în altă viaţă. Cu ce dragoste am mai privi acest copil. ne considerăm copilul ca fiind carne din carnea noastră şi în virtutea legii divine. analizăm diferitele directive morale. pentru a ne arunca în vârtejul vieţii de toate zilele. Deoarece nu ne amintim. Dacă în viaţa trecută . totuşi nivelul moral al omenirii este azi încă foarte scăzut. motive pe care mintea noastră redusă nu este în stare să le întrevadă. că omul păşeşte din ce în ce mai grăbit către cucerirea fericirii sale.într-un moment de mare iritare. nealterate cum erau în primii două sute de ani ai creştinismului. auzim. corpurilor cereşti şi al universurilor. după capitalul spiritual adunat în vieţile trecute.Reîntruparea ]Q3 Constatăm că majoritatea oamenilor nu-şi amintesc vieţile precedente. a vrut ca noi. citesc cărţi care să-i lumineze asupra scopului durerii şi asprimii acestei vieţi. o binecuvântare pentru om. ci ca să ucidem copii şi femei. sau cel puţin redus. S-ar crede că suntem într-un marş victorios al cuceririi naturii. dar nu pentru a ajuta omenirii în progresul ei. cu alcătuirea sa fizică. în viaţa următoare. fiind tutorele nostru. Cine ştie prin ce cotituri ale destinului suntem siliţi să trecem. Nu e bine să ne cunoaştem vieţile precedente. ne-am ucis prietenul ori soţia. planete şi sori. Paralel cu progresul trupului. Iată starea în care se află azi omenirea! Dacă învăţăturile sublimului nostru Mântuitor. o nouă viaţă. dar se întorc acasă tot sub apăsarea nevoilor vieţii. El le-a întocmit pe toate cu desăvârşita înţelepciune. ne comportăm mai bine sau mai rău. Dacă nu ar fi uitarea. spre folosinţa noastră. să supună materia prin voinţa sa şi să realizeze descoperiri înalte şi uimitoare. în mod inconştient. sa ne facem educaţia amarnică. adunăm observaţii şi cunoştinţe. Aleargă la biserică. dorindu-i fericirea desăvârşită în viaţa sa terestră. cunoscând dinainte torturile morale. De ce să fim stăpâniţi de greşelile noastre din trecut? De ce să ne tortureze remuşcările unor fapte ticăloase din alte vremuri? De ce să fim mânaţi şi mai departe de aceleaşi idei. ci pentru a făuri arme noi. să fim morali şi activi? Necunoscând măreţia şi infinitele planuri ale Divinităţii nu înţelegem binefacerile uitării cu care ne-a înzestrat bunul Părinte ceresc. pentru a urca pe scara evoluţiei! Cine ştie prin ce nenorociri trebuie să mai trecem. Din copilărie până la moarte. o adevărată nenorocire. Cu toate minunile realizate de inteligenţa sa vie. Omul fură mereu din secretele naturii. fraţii noştri. al tuturor corpurilor cereşti. viaţa noastră ar fi un iad aici pe pământ. omul a ajuns să lucreze. atâtea lacrimi. Desigur. mijloace noi de a-şi ucide fraţii. nu pentru a ne înlesni viaţa. existenţa noastră pe pământ nu ar mai fi posibilă. mai moral sau mai şchiopătând. Isus Christos. suferinţele fizice ce ne aşteaptă în viitor. Creatorul tuturor fiinţelor. Am descoperit legi fizice şi chimice. ne-a mâncat averea. mai intelectual sau mai credincios. omul ignorant ori omul semidoct nu mai are nici o busolă în viaţa sa. unul ar fi următorul: reamintirea vieţilor trecute. având impresia că acum ne-am născut pentru prima oară. să ne creştem copiii. să înscriem pe o pagină albă. a iubirii. sensibilitatea sa mai înaltă şi inteligenţa din ce în ce mai vie. Din fragedă copilărie şi până la coşciug. şi ne-a lăsat pe drumuri. şi mintea lor rămâne tot atât de confuză ca şi mai înainte. tot aşa nu e bine să ştim nici viitorul nostru. astfel că progresul spiritual ar fi zădărnicit. încât dacă uitarea n-ar aşterne vălul ei binefăcător. oare cu ce elan vom mâna viaţa înainte. cunoscând această faptă. pentru dezvoltarea spiritualităţii noastre. motive puternice au determinat această uitare. Să mulţumim bunului Creator pentru tot ce a făcut şi stabilit. ne-a torturat. al tuturor fiinţelor. s-ar fi păstrat curate. pe care în stadiul ajuns nu suntem încă în stare să le apreciem şi înţelegem. am fi chinuiţi de gândul crimei. dureri şi griji ne urmăresc. Dintre numeroasele motive. şi atunci. negăm principiul reîntrupărilor noastre. îl adorăm cu frenezie.

am fost printre cei care am dat cu pietre şi am cerut răstignirea divinului Isus. mari forţe spirituale. mai grosolană şi respingătoare. provincie. pe măsură ce coboară. localitate şi familie. până au ajuns la etapa de spirite umane. ne-am simţit mândri de neamul căruia îi aparţineam şi socoteam religia noastră cea mai pură. cât şi toate peripeţiile vieţii sale. văd. atmosfera fluidică este din ce în ce mai densă. entităţile spirituale pornesc cu voie bună. vorbindu-le mereu de legea evoluţiei şi de fericirea lumilor superioare. atât în timpul reîntrupării. pentru ca văzându-se unele pe altele. mai milostiv şi ar înţelege rostul vieţii. ca altădată. prin care au trecut aceste spirite. către o anumită mamă. de care pomeneşte şi preotul din biserica creştină. pe vremea faraonilor. oferind mai clar decât orice sentimentul eternităţii. am urcat treptele vieţii şi mai târziu am oferit daruri lui Brahma. în acest scop. Toate entităţile spirituale au aceeaşi origine. Reîntruparea este un Adevăr divin. pentru a adora din nou pe Tatăl etern. aud. ne-am născut în sânul a diferite popoare şi religii. Cu alte cuvinte. Viaţa ni s-a scurs mereu.Prima carte forma lor simplă de viaţă. dar nu mai sunt pe deplin stăpâne pe voinţa lor. Actul unirii fizice este doar forma materializată a unirii fluidice. şi arată tuturor drumul către Tatăl. Entităţile spirituale inferioare . când cunoşteau profund legile divine. fiind mereu în pelerinaj pe drumul lung al naşterii şi morţii. fiecare spirit candidat la întrupare este luat de ghidul său şi îndreptat către o anumită regiune a pământului. entităţile candidate la întrupare cad într-un fel de somnolenţă. în templele de la Theba şi Memphis. entităţile spirituale umane sunt absolut la fel . Am cântat cântece ritmice înaintea altarelor de marmură ridicate în Grecia străveche.şi mai ales cele oarecum conştiente de cuptorul de purificare şi dureri în care coboară . Ca şi magnetizaţii sau gândului. Acum ştim că în lunga istorie a progresului nostru spiritual.le însoţesc din nivelele lor de pornire către suprafaţa pământului.104 Din tainele vieţii şi ale universului . să prindă curaj.au nevoie de încurajare. spirituale. entitatea spirituală superioară porneşte singură şi cu hotărâre. Astfel pregătite. rămân sub influenţa magnetizatorului lor. ca şi apa fluviilor. Procesul reîntrupării Când a sosit ceasul coborârii la întrupare. asemenea triburilor sălbatice de azi. au aceeaşi îmbrăcăminte spirituală. care lărgeşte orizontul tuturor cunoştinţelor omeneşti. un cor sublim de entităţi spirituale . pleacă în stol ia reîntrupare. Acum iată-ne reveniţi pe pământ. hipnotizaţii de pe pământ. de îndemn frăţesc. Linia îi este clar trasată şi ea îşi va urma cu sfinţenie planul destinului. De atunci. ştiu ce fac. către o anumită ţară. Să părăsim trecutul de o eternitate. lumina filosofului. Ea dezvoltă în noi imaginaţia şi ne transportă gândul pe nesfârşita dâră a secolelor scurse. animatoare de corpuri umane. Reîntruparea conţine inspiraţia poetului. Sosind în apropierea pământului. Sub influenţa acestui fluid. El îşi are obârşia în eternitate şi s-a petrecut şi se petrece în lumile eterice. O ceată mare de strălucitoare entităţi spirituale le însoţesc. bucuria sfântului. şi ar adopta ceea ce ştiau atunci. entităţile spirituale superioare.de muzică astrală . sunt oarecum sub influenţa mentală a marilor entităţi spirituale ce prezidează reîntrupările acestui grup de duhuri. am mai trăit pe când ne închinam la idoli. depunând flori la picioarele lui Osiris şi ale zeiţei Isis. şi anume adevărul că entitatea spirituală revine mereu la viaţa terestră. am căzut înfricoşaţi la pământ. unii dintre noi. Am trăit şi am murit. când focul divin fulgera în templul lui Zoroastru din vechea Persie. entităţile spirituale sunt egale şi fără sex. ' Sub îndemnul zborului în comun şi sub adierea muzicii cereşti. când face slujba cununiei. Datorită faptului că. îmbrăcând diferite trupuri umane şi în diferite ranguri sociale. Secolele s-au înşirat şi în alte întrupări. în spaţiu. atrag din marele curent cosmic fâşii puternice de fluid magnetic şi învăluie cu ele spiritele pornite la reîntrupare. care îi conduce pe calea Actul unirii a doi indivizi de sex opus este învăluit de cea mai mare taină. în acelaşi timp. Cu sfială ridic un mic colţişor al acestei taine. cunoscând perfect toate fazele prin care va trece. sunt treze. deoarece toate sunt formate din esenţa Tatălui ceresc. O moralitate desăvârşită ar cuprinde omenirea şi din sufletul fiecăruia s-ar ridica la Cer osanale Celui Atotputernic. omul ar deveni mai bun. Ne-am supus stricteţii legilor de fier ale Imperiului Roman şi poate. cea mai înaltă. în vastele temple indiene tăiate în piatra munţilor.

un înveliş eteric. are un oarecare început . grăuntele de polen. Astfel se petrece unirea în regnul mineral. simţindu-se îngreunat de cantitatea prea mare a fluidului preponderent. din care se va forma embrionul şi mai târziu viitorul animal. De exemplu. fiecare din aceste sfere fiind formată dintr-un punct microscopic strălucitor. Acidul va manifesta o anumită preferinţă pentru unul dintre aceste metale. La unele entităţi spirituale fluidul pozitiv îl întrece pe cel negativ. vegetală.veşnicie care. Cu alte cuvinte. purtătorul unei aureole fluidice mai bogată în electricitate pozitivă. mai energic. şi de ce femeia este mai pasivă şi răbdătoare. se simpatizează. Prin acest act. Procesul de primenire se desfăşoară în mod asemănător cu respiraţia trupului nostru.se simt îngreunate de o doză mare de fluid pozitiv sau negativ. La unele entităţi spirituale se acumulează mai mult fluid pozitiv absorbit. Să vedem. iar spiritul mai bogat în fluid negativ se va întrupa mai des în trup feminin.principiul feminin se supune principiului masculin.minerală. Creatorii care le-au pregătit calea au lucrat asupra lor astfel încât ele să se manifeste diferit. dând naştere unei substanţe noi. iar la alte spirite.Reîntruparea JQJ ca aspect. animală sau umană . vom aborda şi subiectul unirii trupeşti a doi indivizi de sex opus. se alipesc una de alta şi fac între ele un schimb din plusul de fluid acumulat. natura acestui fluid electric se alterează. Când entităţile spirituale între care s-a stabilit o iubire din veşnicia îndepărtată . şi se doresc pentru că fiecare este purtător de fluid electric de sens opus. Spiritul execută un fel de palpitare .se dilată şi se contractă. iar la altele predomină fluidul negativ. format din cele şapte învelişuri fluidice pomenite şi care formează corpul spiritului sau perispiritul său. Luăm două substanţe chimice şi le punem faţă în faţă. Cu . Ele sunt sfere luminoase. totuşi. Am mai spus-o şi voi repeta mereu: totul este orânduit de Divinitate şi executat de slujitorii Săi de diferite grade. iar în junii scânteii se află o aureolă fluidică. în fluidul unuia cât un oxid îi procură acidului mai mult fluid contrar. inspiră şi expiră . pe scurt. femela. Un individ. Acest travaliu durează veşnic. se cheamă şi se unesc. Cu toate că entităţile spirituale sunt perfect identice. electricitatea este predominant pozitivă. Astfel înţelegem şi sensul cuvintelor spuse de preot la cununie: „Iar femeia să se teamă de bărbat". dând naştere unui produs care deţine elementele materiei fizice şi fluidice provenite de la doi indivizi de sex opus. vom fi martorii aceluiaşi plan de unire şi perpetuare a speciei. care este esenţa sferei. şi se va uni numai cu unul din ele. Spiritul care deţine în jurul său mai mult fluid pozitiv se va întrupa mai des în trap masculin. de la originea lor. spiritul absorbind proporţii inegale de fluid electric pozitiv şi negativ. masculul. fiind încărcate cu două feluri de fluide de natură electrică . de pe urma căruia se naşte oul. scânteia divină. se îndreaptă către ovulul din camera ovariană a gineceului. mai desluşit în regnul vegetal. Aici elementul reproducător. merge către elementul sexual femei. După ce am vorbit puţin despre marea taină a dualităţii. doza de fluid negativ se acumulează într-o măsură mai mare. spiritele au două feluri de electricităţi. Astfel spiritul se încarcă prea mult cu un anumit fel de fluid electric. Două entităţi spirituale care de miliarde de veacuri au pornit împreună. aceste fluide având rostul lor în viaţa spaţială a entităţilor spirituale. cu atât mai mult acidul desface oxidul şi se combină cu el.eliminând prin acest act mecanic fluidul corupt şi absorbind din spaţiile siderale fluid proaspăt. Prin însăşi existenţa spiritului în spaţiu. în toate formele de viaţă . fiind nevoie de o primenire. deci nu au nici un fel de sex. Cele două celule generatoare au alergat una spre alta şi s-au unit din motivele sus amintite. dar unele sunt predominant pozitive. numită sare. Iată de ce bărbatul este mai cu iniţiativă. şi atunci caută o posibilitate de descărcare. Pentru mintea noastră. Din unirea lor se naşte celula numită ou. adică să fie supusă bărbatului ales şi să-şi ducă cu el traiul până la mormânt. emite o celulă generatoare numită spermatozoid. se caută. se schimbă într-un alt gen de fluid. începutul viitorului pui de plantă. Se atrag deoarece se doresc. Unirea dintre un acid şi un oxid sau metal se datoreşte fluidelor care le însoţesc şi stau la baza lor. şi celălalt individ. iar altele predominant negative. se doresc. ele se atrag. spiritul propriu-zis. Descărcarea are loc pe cale de schimb.fluid electric negativ şi fluid electric pozitiv. Iată înţelesul unirii grăuntelui de polen cu ovulul. pentru că este chemat. zis mascul. oricum ar fi organele purtătoare ale acestor două elemente. emite o celulă generatoare numită ovul. deoarece puterea de alegere fluidică de natură pozitivă a fost mai mare decât cea negativă. aflate într-un echilibru oarecare. ale acestor două celule generatoare. este atras de fluidul predominant negativ al acestuia. explicaţia marii taine a mariajului. iar în fluidul celuilalt predomină electricitatea negativă. Oriunde ar fi. Dacă trecem la regnul animal. de exemplu un acid şi o serie de metale sau oxizi metalici. vor ca mereu să se sfătuiască şi să se ajute. pe drumul nesfârşit al evoluţiei. s-au eliberat de povară. a unirii spirituale. iar schimbul le produce o senzaţie de fericire. fenomenul este mai clar.

Mama emite celula sexuală feminină. într-adevăr este de înţeles plăcerea unirii trapului celor doi îndrăgostiţi. coroana creaţiei Tatălui divin pe pământ. Dar totuşi. nu oricând şi nu în orice condiţii o floare produce polen şi ovule. unirea are loc din nou. Sosind ziua unirii lor fizice. murind înaintea fuzionării lor. ori pentm că în altă^viaţă femeia nu i-a vrut. în perispiritul lor se produce o descărcare electrică — pozitivă de la unul şi negativă de la altul — răspândită reciproc în perispiritele lor. Actul naşterii la om. realizate sub imperiul unor legi fixe. în acele momente femeia mamă renunţă pentm restul zilelor ei la orice unire trupească. şi cu toate acestea şase martori au fost de faţă: dreptaşul tatălui. Unirea între cele două elemente cu încărcături electrice diferite. prin reprezentanţii şi slujitorii Tatălui. Dreptatea Tatălui este veşnică şi se aplică fără cruţare. în fine. Numai omul se abate de la aceste legi. plăcerea sa. când se produce eliminarea ovulelor de către femei. actul unirii. Asemenea celorlalte regnuri şi la om este indicat momentul firesc pentm unirea trupească. pentru că dreptaşii lor . mai curând sau mai târziu. In aceste cazuri. evoluţia embrionului şi. dar nu vor avea urmaşi. se face în anumite condiţii şi mai ales în anumite epoci. cu toată înţelepciunea cu care a fost înzestrat de Creator. De acum începe marea operă necunoscută de ştiinţa materialistă. nu se popor: „Nu le-a dat Dumnezeu copii". iar bietul om se supune asemenea unei marionete. este înconjurat de o aureolă fluidică. numită ovul. lipsite de fluidele corespunzătoare. prin liberul său arbitra. De îndată ce s-a format oul. învăluindu-i cu anumite fluide. însoţit de ghidul său. brutalizându-i până a stins orice iubire din inima lor. Cei doi soţi s-au unit. nu se vor atrage.le neutralizează fluidele celulelor generatoare. imediat ce a constatat că va deveni mamă. Dintr-un act divin. pe care Domnul i le pune înainte. spermatozoidul. să se „iubească" cu partenera lui.106 Din tainele vieţii şi ale universului . tatăl a avut o conduită repulsivă faţă de copii. Din unirea celor două elememte sexuale se va naşte oul. fără să fi avut vreo urmare .de data aceasta omul se supune unei forte care îl îndeamnă. omenirea cunoscătoare a legilor încă necunoscute. mai dramatic decât la animale. o forţă a spaţiilor lucrează asupra celor doi generatori. în care sunt imprimate toate particularităţile trapului acestei femei. în care să-şi găsească culcuş un spirit. într-adevăr. această unire este la fel ca altădată. El crede că este voinţa sa. Voi descrie pe scurt principalele faze ale formării copilului în pântecele mamei şi naşterea lui.veghind ca destinul lor să deraieze cât mai fidel planului întocmit sus şi acceptat de ei când erau spirite libere în spaţiu . vor putea uni pentru a da naştere \imii ou. Spiritul candidat la reîntrupare. se va ridica la nivelul fmmusetii legilor divine. cei doi soţi se vor uni fiziceşte. El a coborât sfânta unire spirituală şi a batjocorit sfânta unire trupească. pentru un scop ce intră în planurile Creatorului. a formării de trupuri noi. dar pe când atunci era o simplă manifestare animalică mai joasă chiar. naşterea se fac sub influenţe cosmice determinate. pentru 0 nouă viaţă terestră. potrivit cu ceea ce a orânduit Divinitatea pe pământ. încât ea întunecă amintirea marilor dureri ale naşterii. la toate vieţuitoarele. cu toată ignoranţa omului faţă de legile morale şi faţă de exemplele din natură. pe care omul necunoscător al tainelor lumii nevăzute o atribuie trapului său. pentru că. Legea divină. actul se repetă. în momentul când elementul sexual masculin. în vederea unui act divin. ghizii celor doi soţi. dictată din spaţiu de foiţele spirituale invizibile. Sub imboldul acestei plăceri. în viitor. spiritul care se va întrupa. pentru ca şi actul naşterii să se petreacă sub privirea unor anumite constelaţii şi influenţa unei anumite planete. căutând mereu să scape de ei. precum şi marele întrupător. Dar zilele trec şi uitarea aşternându-se j>este această durere. într-o viaţă precedentă. crezându-se singuri. în care să coboare şi să se fixeze un spirit pentru o nouă viaţă terestră. Există cazuri când în destinul unor oameni a fost scris să nu aibă copii. omul a făcut un act de patimă.Prima carte Un fapt însă rămâne constant. Atât de mare este această fericire. în final. Iată pentru ce SC zice în . părăseşte organul generator. care asemenea spermatozoidului are o zonă fluidică. Dar. pentru a-i dispune la unire trupească. Omul. Totul se face după o ordine nevăzută. în care sunt fixate toate particularităţile fizice şi toate defectele trupeşti ale părintelui emiţător. Totul se plăteşte. chiar dacă în această viaţă ar dori din tot sufletul să audă şi ei spunându-li-se cuvântul magic: „mamă" sau „tată". hotărât cu regulă. formarea oului. Urmarea este că elementele lor sexuale. în zilele din preajma fazelor lunare. de viciu. Nu oricând femela primeşte să fie fecundată de individul mascul. Da. Frumuseţea spirituală şi chiar trupească a fost terfelită şi coruptă prin noroiul plăcerii. La plante şi animale. pentru a avea loc noi zămisliri de trupuri. spiritul candidat la întrupare îşi înconjoară mama cu o bandă eterică şi se pune în legătură cu oul. care va purta în sine toate particularităţile trapului celor doi generatori. dreptaşul soţiei. actul procreării trebuie să aibă loc la timpul său. se apropie de viitorii săi părinţi şi stă în preajma lor. nu le acordă această bucurie. spiritul lor simte o senzaţie de fericire. în general este însoţit de mari dureri. se abate de la legea sfântă a procreaţiei. în acest moment.

Aceste sentimente şi dispoziţii o determină să primească cu plăcere vestea sosirii unei fiinţe la viaţa pământească. Organele generatoare se congestionează. spiritul-fiu va sta mai departe de iubita sa mamă brunetă. se înţelege că şi aceste organe vor funcţiona dezordonat. pentru ca nu cumva pe calea ochilor razele sale fluidice să influenţeze prea puternic perispiritul mamei sale. pentru a nu-i produce niciA0 greutate. începe să trimită raze fluidice către trupul ei. Aceleaşi considerente le are în vedere spiritul.că vehicolul fizic al omului conţine o masă de fluide electromagnetice. Dacă mama este tânără. în vederea acestei sfinte misiuni. care este de o sensibilitate deosebită. să n-o respingă. care va sfârşi. posesorul acestui trap dezarmonizat. Ochii sunt supapele trapului. Când ne pieptănăm. Dar în definitiv care este motivul pentru care spiritul nou venit la viaţa trupească nu stă deoparte. candidat la întrupare. în timp mai prelungit. mama are dureri de cap şi o nervozitate neobişnuită. s-o iubească şi crească în idei şi stări sufleteşti demne de o mamă desăvârşită.Reîntruparea jg j Spiritul coborât la întrupare înconjoară cu perispiritul său trupul viitoarei sale mame. Se ştie . trec prin anumite modificări. Prin pieptănare se produce o frecare între păr şi pieptene. se aud pârâituri şi firele de păr se zbârlesc. spiritul sosit la întrupare va căuta să păstreze o distanţă mai mare de trapul ei. cauzându-i prejudicii. trebuie să aibă pregătite anumite condiţii fizico-organice şi sufleteşti. Cunoscând aceste legi. se întâmplă acest lucru. din neatenţie. spiritul încercuitor stă mai departe de ea. Trunchiul de con fluidic se află uneori mai aproape de trupul mamei. iar cea mai mare nu trece peste un metru de la suprafaţa trapului mamei. Dacă femeia aleasă să fie mamă va avea ochii negri. de la el plecând toate ordinele prin care sunt dirijate funcţiile organelor interne. trapul ei neimpresionându-se ca cel de 17-20 ani. mama este cuprinsă de sentimente şi dispoziţii sufleteşti. pregătind condiţiile pentru păstrarea embrionului şi creşterea fetusului. Se produc o serie de transformări interne. Prin urmare. pătarea pielii etc. O dată ce spiritul-fiu îşi înfăşoară mama. cel mai bogat în fluid este sistemul nervos central şi periferic. îşi va pierde orientarea în spaţiu. până mai jos de gleznă. pentru a o influenţa ceva mai puternic.fiind dovedit şi de ştiinţă . când mama sa va fi brunetă. fiind prea apropiate. Aceste condiţii le asigură spiritul coborât la reîntrupare. celulele nervoase fiind puse în vibraţie cu o putere neobişnuită. Acest înveliş fluidic se întinde din dreptul umerilor mamei. O greşeală făcută din necunoaştere sau neatenţie poate avea rezultate dezastruoase. prin care spiritul emite valuri de unde electromagnetice. Astfel. pentru ca influenţa perispiritului său să nu fie resimţită prea puternic de mama sa. generând fulgere microscopice. strâmtă sus şi largă în poale. cea mai mică apropiere dintre fiu şi mamă este de câţiva centimetri. decât în cazul când culoarea ochilor îi este deschisă. s-o accepte. izbesc cu . în funcţie de vârsta mamei. spiritul înconjurător se apropie mai mult de ea. Dacă acţiunile venite din afară vor fi puternice. respingându-se unele pe altele. cu un dezechilibru mintal. Graţie vitalităţii puternice. Dar în afară de pregătirile provocate de spiritul-fiu.umflarea buzelor şi picioarelor. va fi penetrat. Spiritul înconjurător nu se va alipi niciodată putere în trapul şi perispiritul mamei. Viitoarea mamă. de care spiritul rămâne răspunzător în faţa Divinităţii. ci înconjoară trupul mamei sale? Explicaţia este următoarea. encefalul. omul va avea mişcări necoordonate. fluidul său fiind pus violent în vibraţie. a unui trunchi de con. Orice acţiune de natură fluidică venită din spaţiu. secreţiile hormonale. Dintre toate organele corpului omenesc. de pe urma căreia va suferi spiritul. perispiritul său luând forma unei rochii. Dacă mama este mai în vârstă. capul ei rămânând liber. S-a observat însă că părul negru dezvoltă mai multă electricitate decât cel blond. vizibile uneori şi la exterior . culoarea pielii. a părului şi ochilor. o dezordine generală. urmate de mici tunete. cu totul diferite de stările ei anterioare. pentru că în acest caz vibraţiile lui. spiritul coborât la reîntrupare caută să nu facă nici un rău mamei sale . Când. Impresionate puternic. Pe scurt. excreţia etc. se va produce în ele o perturbare funcţională. produc schimbări anatomice şi fiziologice. percepute sub formă de pârâituri. Din această frecare se naşte electricitate diferită în păr de cea din pieptene. vitalitatea corpului ei fizic fiind destul de ridicată. în general. adică forma unui clopot.din acest moment această femeie îi este mamă . spiritul încercuitor.producerea secreţiei lactice. dereglându-i-se circulaţia sanguină. Se ştie că persoanele cu ochii negri emit şi primesc mai puternic fluidele electrice. Cum sistemul cerebrospinal este comandantul organismului. trebuie să se ţină la o distanţă mai mare. Vibraţiile neobişnuite ale fluidului cerebral vor acţiona la rândul lor asupra cortexului şi a celulelor nervoase. Astfel glandele mamare încep să se dezvolte în vederea marelui scop . alteori mai depărtat. şi lucrând asupra perispiritului şi a unor organe. fermecând sau adormind un om ori un animal. va lucra asupra întregului corp fizic. complet de trupul mamei sale. Aceste raze o pătrund.ferindu-se să-i înconjoare capul cu perispiritul său. să nu caute să scape de ea. dar sistemul cerebrospinal va răspunde cel mai promt şi mai' puternic la aceste influenţe.

2. cauzele îşi au rădăcinile în materia invizibilă a spaţiilor. pentru ca legătura iubirii să se împânzească şi cu ceva de la tată. Dacă mama oferă mai mult fluid umanizat. în scorbura unde se unesc claviculele cu sternul şi unde palpită sufletul. de la mamă. în aşa fel încât să nu aibă repercusiuni asupra acestuia. Ce minune pentru noi. omule.văr. în cele nouă luni de zile cât va ţine gestaţia noii fiinţe umane. Dar spiritul-fiu are nevoie şi de fluidele tatălui. procurat de la ambii părinţi. Or pentru împlinirea acestei opere el are nevoie de fluide spaţiale. se îmbracă şi se dezbracă şi nu simte prezenţa nici unei materii. peste nouă luni. Trece printre oameni. pentru că aici se produce un fel de inspiraţie şi expiraţie fluidică. căci aşa cum îşi va aşterne. un sorb de fluide spaţiale şi o eliminare de fluide uzate. din fluidele mamei. aşa va „dormi" în haina sa carnală. pe ale tatălui le absoarbe ziua. Ceea ce este interesant şi sublim. spiritul-fiu primind anumite fluide venite din Infinit. de la o vreme. deşi va arde de dorinţa vieţii trupeşti. astfel. dar opera spiritului e mai mare: construirea noului edificiu trupesc pentru viitoarea sa viaţă terestră. să-şi organizeze rând pe rând diferitele organe. pentru a ajuta spiritul-fiu. Amarnic se va căi în spaţiu şi i se va plăti şi ei cu aceeaşi eliminare. a pozitivului cu negativul. se leagă de central aflat în partea inferioară a laringelui. e faptul că ziua spiritul-fiu îşi înconjoară mama. vegetală. absoarbe fluide umanizate într-o cantitate mai mare de la tată decât de la mamă. le îndreaptă către mamă. nici cu . Spiritul este arhitectul propriului său trap. spiritul-fiu se ţine la o distanţă oarecare de femeia-mamă. Aceasta este marea sa lucrare. Când proporţiile furnizate de cei doi părinţi sunt aproximativ egale. va găsi soluţia tuturor fenomenelor încă nedescifrate. persoană de care e legată printr-o existenţă comună şi drăgăstoasă dintr-o viaţă anterioară. lucrând cu ele asupra oului. Vai de sufletul femeii care va respinge un spirit căruia în Cer i-a promis că îi va fi mamă. când va descoperi materiile metafizice. Această absorbţie de fluide umane se face noaptea. El ia cu precauţie. aflat în afara trupului său adormit. oferă cu dragoste fluid din fiinţa sa trupească şi perispirituală. spre copilul în fizice comune celor doi părinţi. fizicul copilului va semăna mai mult cu tatăl decât cu mama. mama părăsindu-şi trapul. Spiritul sosit să-şi construiască reşedinţa în care va sălăşlui ani de zile. prin ombilic se leagă de bazinul în care se va forma căsuţa lui carnală. de aşa-zisul nod vital. pe lângă obiecte şi nu simte nici o neplăcere. Deşi spiritul înconjurător. se realizează o înconjurare reciprocă în jurai trupului matern. Există cazuri când spiritul înconjurător. ca o ceaţă invizibilă în jurul pântecelui ei. duhul este prezent. Cât s-a discutat. ci cu una din rudele apropiate . cu toată dragostea lui. tot astfel spiritul-fiu. oamenii! Ce fenomen natural pentru lumea spaţială! Priveşti la femeia însărcinată şi nu vezi nimic în jurul ei. determinându-1 să se dividă. Ziua. trebuie să aibă Ia dispoziţie şi fluid pozitiv şi fluid negativ. Iată înţelesul real al marii taine a eredităţii. Cu toate acestea. când trapul ei doarme. care la rândul ei le concentrează spre pântecele ei. Spiritul mamei. în perispiritul mamei predomină fluidul electric negativ. dar ca om trupesc îl goneşte. vine şi îşi înconjoară spiritul-fiu. în acest caz. iar noaptea. copilul va semăna mai mult cu ea. la tată predomină fluidele pozitive. Dar există cazuri când un copil nu seamănă nici CU tata. în afară de aceste fluide libere. o îmbrăţişează pe dinafară. unchi etc. la opera sa constructoare. pentru avansare. despărţindu-se de el. spiritul-fiu are nevoie şi de fluidele umanizate ale mamei sale. Operele Creatorului sunt totdeauna armonizate prin împerecherea contrariilor. să crească. animală şi umană. totuşi el ia contact cu trupul ei în trei regiuni: 1.108 ' Din tainele vieţii şi ale universului — Prima carte Dacă femeia ar şti ce misiune sublimă îndeplineşte în lumea noastră trupească. nu se poate ajunge la o concluzie reală în explicarea unui fenomen cu rădăcini adânci în lumea spirituală. ea se mişcă. Mari sunt faptele tale. Numai când savantul va cunoaşte fizica şi chimia fluidelor lumilor spaţiale. puţin câte puţin. 3. general în viaţa fizică minerală. să ia treptat forma umană. în acelaşi timp. realizând un contact intim cu perispiritul mamei. mama va ţine copilul său drag în braţe şi îl va acoperi cu dragostea ochilor săi. printr-un fir fluidic se leagă de măduva ei. înţelesul tainic al acestor îmbrăţişări fluidice alternante este următorul. spiritul-fiu. pe care le are la dispoziţie din oceanul fluidic înconjurător. trupul copilului va avea caractere mama. în acest caz spiritul-fiu a absorbit mai multe fluide de la acea rudă a părinţilor săi. cât s-a scris despre această problemă importantă şi câte ipoteze şi presupuneri nu s-au elaborat. n-ar mai căuta să abdice de la acest măreţ rol în mecanismul vieţii de pretutindeni. Cu toate că efectul fenomenului eredităţii este vizibil în planul fizic. Pornind de la date fizice. pentru explicarea acestui fenomen spiritual. energiile care le animă şi legile care le guvernează. Pe când fluidele mamei Ie absoarbe noaptea. După cum. cu răbdare. pentru terminarea acestei şcoli planetare.

Scopul urmărit era următorul. Pe când absorbirea de fluide materne se face uşor. Soţul trebuie să evite nopţile pierdute la bar sau la masa verde a jocurilor de noroc. cafeau şi condimentele vor acumula o anumită varietate de fluide în perispiritul său. iar acesta va emite unde vibratorii nedorite. să-şi impună un calm deplin. fără să cunoască amănunţit mecanismul lor. în perioada când soţia este însărcinată. vine să înconjoare şi planeta noastră. dar negreşit înainte de răsăritul soarelui. pentru a nu produce spasme interne. Alimentaţia tatălui trebuie să fie. pe care concentrându-le până la o cvasimaterializare. materia furtunos procurată de mamă va dăuna la alcătuirea perfectă a trapului micuţei făpturi. deşi trăiau într-o epocă lipsită de tehnica civilizaţiei de azi! Am spus că spiritul-fiu absoarbe fluide de la părinţi. astfel ca acesta să intre prin picioarele sale. spasmul erotic trimite fluide de ordin inferior către copil. la club. pentru că o activitate corporală prelungită îi slăbeşte trapul. la orice distanţă în jurul pământului. şederea prelungită fiind la fel de^ dăunătoare. în această privinţă.oferă imagini care prin ochii şi perispiritul mamei penetrează copilul. Soţul se separa de soţie. fapte şi atitudine. pentru a nu împiedica. aflată în această situaţie nobilă şi importantă. care ştim că îşi primeneşte fluidele uzate noaptea. ajutat de fraţi spaţiali. adică în acelaşi sens în care se retrage spiritul din trup. aşa după cum a rămas obicei de a se aşeza mortul cu faţa la răsărit. Noaptea. când trapul său doarme. scutind-o de orice emoţie violentă sau supărare. intervine o problemă foarte grea pentru bietul spirit-fiu: felul cum îşi duc viaţa părinţii săi. iar pe de altă parte. care prin hrănirea continuă cu diferite fluide şi cu substanţele asimilate din sângele mamei. spiritul-fiu. prin alte ţări. jucând o partidă de cărţi. între o activitate încordată şi o şedere dusă până la trândăvie e de preferat cea dintâi. la cafenea. să străbată trupul şi să iasă prin creştetul capului. litoral . pentru că el nu este mereu prezent. dar fără a se cădea în limita opusă. având repercusiuni asupra perispiritului său şi deci asupra copilului din pântecele ei. se cere ca ambii părinţi să trăiască după o anumită conduită. care ar fi comprimat puiul uman. desfăşurarea fenomenelor oculte de care avea cunoştinţă. după ce a înconjurat Soarele. Vorbele blajine şi frumoase. împiedicând spiritul întrupător în opera lui constructivă. calmă şi rezonabilă. tutunul. lovesc nevinovata fiinţă pe cale de formare. muzica melodioasă. adică din momentul în care se întuneca şi până când începea să se lumineze de ziuă. In timpurile stăvechi. ca om. să nu transforme noaptea în zi. prin peisajele ei încântătoare — munte. Cu câtă dragoste şi respect îşi privea soţul perechea iubită. prin fluidele sale. Toate aceste acţiuni se concentrează asupra pruncului. până la sleirea trapului. calculată. spiritul-fiu fiind în preajma mamei. a tatălui va avea urmări fericite pentru viitorul său copil. în special văzul şi auzul să fie plăcut impresionate pe tot timpul sarcinii. Se mai cere ca mama să nu obosească. prin apropierea lui. absorbirea de la tată este mai dificilă. perturbări în perispiritul ei. vibraţiile armonioase. cu misiuni sau afaceri. în formare în pântecele mamei. Oriunde s-ar afla. Astfel mama se va sili să nu se supere. Viaţa cuminte. absoarbe fluid din corpul fluidic al tatălui său. iar ziua acumula fluide solare şi terestre. Viitoarea mamă avea grijă să-şi aşeze patul în direcţia est-vest. Cu câtă sfinţenie mânca. bea. pădure. spiritul mamei absoarbe din spaţiu anumite fluide. îndeplinindu-se la orice distanţă s-ar găsi tatăl de soţie şi de viitorul său fiu. Contribuţia tatălui. Orice contact fizic era interzis în timpul sarcinii soţiei. au de asemenea un ecou puternic în fiinţa plăpândă din sânul mamei. se dezvoltă foarte rapid. Spiritul-fiu cât şi spiritul-mamă contribuie astfel la o operă comună. la alcătuirea trapului copilului său. simplă şi uşoară. Băuturile alcoolice. Cât de înţelegători erau oamenii în acele vremuri. ori e plecat departe. pe care le revarsă asupra perispiritului spiritului-fiu. Se ştie că marele curent cosmic. la moartea acestuia. Aşadar se cere odihnă. sufletul lor fremătând la vibraţiile venite din spaţiu. el trebuie să respecte orele de somn. îşi făureşte trapul. fetusul din pântecele mamei. somnul ei trebuia să aibă loc imediat după apusul soarelui. căci lipsa de somn aduce slăbiciunea perispiritului-său. Muncă.Reîntruparea jgp formare. tainele naturii erau bine cunoscute'. Noaptea. pentru că supărarea ei va produce furtuni. mişcare — dar nu până la oboseală. însă calea de mijloc este cea mai favorabilă. contribuind la nefericirea fizică şi intelectuală a viitorului om. Este bine ca trupul femeii însărcinate să fie aşezat pe axa curentului cosmic. Absorbirea fluidelor paterne se face fără jtirea tatălui. contribuind la . agitaţiile sale în domeniul politicii sau al afacerilor. şi anume cu picioarele la răsărit şi cu capul la apus. O îngrijire deosebită îi acorda prin vorbe. contribuind foarte mult la alcătuirea perfectă şi armonioasă a trapului său. dar de la o vreme se ridică pe unul din meridiane spre nord. dormea şi trăia mama pe acele vremuri! După ce patul era direcţionat în felul descris mai sus. perispiritul ei se încărca cu fluide spaţiale cosmice. De asemenea. în tot timpul sarcinii soţiei sale. într-adevăr. Direcţia acestui curent este la început de la răsărit la apus. şi hrănind-o cu alimente consistente şi în cantităţi mici. Natura. pe de altă parte. este la fel de importantă ca şi cea a mamei. tatăl ziua se duce la birou. Se mai cere ca simţurile.

trecând prin atmosfera fluidică din jurai pământului. pentru că este asistat de o entitate spirituală -mai puternică. Când micul trup a pornit spre lumina zilei. dar ceva mai mare. Diri soarele nostru. ţi se va măsura la timpul întrupării tale. se leagă printr-un cordon fluidic cu bulbul rahidian. cu care va lucra de acum încolo asupra trapului său. Ferice de mama care pune toată grija să prepare calea viitorului copil! Ferice de tatăl care pune toată atenţia să nu se facă vinovat. omul moare trăznit. primeşte curentul cosmic de la picioare. adică spre apus. Nu e bine să se umble pe la partea opusă.fiind scăldat de un curent care conţine trei feluri de fluide: divine. spre viaţa terestră. spiritul lucrează la propria sa nefericire. de vreo slăbiciune sau malformaţie a viitorului copil! Nouă luni de zile spiritul-fiu a lucrat cu atenţie şi dragoste asupra mamei şi asupra trupului din pântecele ei. deşi cunoaşte multe. Aşadar. mişcare şi vibraţie tot ce se află pe corpurile cereşti. Nouă luni de zile duhul şi-a înconjurat şi înfăşurat mama. venit dinspre răsărit. fără să umble forfota. spiritul lucrează cu durere asupra encefalului său.până la trei metri. înveleşte universurile. lucrare executată conform destinului său. asupra casei sale. în jurul trapului său. Spiritul va lucra asupra întregului său trap. străbate cosmosul. ca om pe pământ. fără agitaţie. solare şi terestre. Iată marea misiune a părinţilor în procesul reîntrupării unui spirit. mai mult ca oricând. prin care nu se poate manifesta. Acest curent fluidic. Odată distras acest punct printr-o înţepătură de ac sau prin spânzurare. Cu măsura cu care ai măsurat. oferindu-i o anumită tărie.recomandă prezenţa unui număr mic de persoane în camera de naştere. Aflat în faţa unui destin mai trist.obţinută în veacuri prin revelaţie şi stabilită prin observaţii . Chiar dacă spiritul-fiu nu vrea să facă ceea ce a jurat sus în Cer . fiecare entitate spirituală primeşte trei forte.adică să-şi făurească un trap conform destinului său . care acum. asemenea unei binecuvântări a Tatălui ceresc. sosit în mijlocul lor în calitate de copil. Această coloană fluidică aduce toată forţa. având o mare responsabilitate faţă de legile divine. ci totul să fie orânduit din vreme şi toate aşezate de partea capului mamei. gândurile şi sentimentele celor prezenţi produc valuri de fluide magnetice. spiritul fiind rapt de trapul său. copilul primeşte curentul divin de la cap spre picioare. din zona unde a sălăşluit spiritul care se întrupează. Acest uriaş curent divin a pornit de la Tatăl. electrice şi spirituale. spiritul-fiu îl înconjoară. dar aşa e destinul şi spiritul nu se poate abate. al propriei esenţe evolutive a fiecărei entităţi spirituale. are o influenţă hotărâtoare asupra pruncului ce vine cu un strigăt. în care va vieţui pe acest pământ. pentru că este perturbat curentul divin.110 Din tainele vieţii şi ale universului . Dar a sosit momentul naşterii. luând în definitiv tot o formă umană. Imediat ce a ieşit copilul. făcând din el un instrument rudimentar. care au consecinţe asupra trupului sensibil al copilului. în momentul naşterii copilului. din central sistemului nostru planetar. Mama fiind aşezată cu capul spre apus. cu o primă respiraţie la viaţa trupească a pământului. pentru că în orice casă omul se adăposteşte în interiorul ei. e trist şi dureros. iar cele două jumătăţi ale perispiritului se reunesc în jurul său. pe când aici spiritul stăpân stă deocamdată afară.curentul solar. înconjoară rând pe rând galaxiile. care dintr-o singură lovitură se prăbuşeşte la pământ. soseşte un al doilea curent . învăluie şi întreţine cu viaţă. Se cade ca tatăl să fie conştient că vibraţiile şi fluidele pe care le răspândeşte înjurai său trebuie să fie armonioase şi benefice trupului uman.Prima carte nefericirea sa. acest om fluidic. în momentul ieşirii la viaţa terestră. sistemele solare.două sunt suficiente. . un pian dezacordat. adică în jurai picioarelor lăuzei. ca o bucată de carne atârnată în cuiul unui măcelar. punctul prin care măduva spinării se leagă cu encefalul. ani de zile mama va îmbrăţişa trupul copilului ei. în fine. ce înconjoară micuţul trup. asemenea unui prim sărat în noua sa carieră. animat de duhul fără de care ar rămâne inert. o coloană de fluid care va avea imprimată în ea toate gândurile şi sentimentele. Aşadar. prin conduita sa. cei doi curenţi iau din spaţiu. Vechea înţelepciune . pentru a se întoarce la Tatăl. încă din prima secundă a ieşirii pruncului din întunericul matricei la lumină. chintesenţa tuturor acţiunilor acestui spirit în nesfârşita sa carieră umana. îl vom numi curentul terestru. despre care vom vorbi îndată.o va face curentul terestra. asupra mamei şi spiritului-fiu care pândeşte momentul de a-şi lua în stăpânire trapul. ele reflectându-se în alcătuirea embrionului. chintesenţa evoluţiei sale din vieţile anterioare şi nu va îngădui spiritului să construiască altceva decât ceea ce corespunde gradului său evolutiv. Moaşa şi un ajutor . perispiritul spiritului-fiu se desparte în două jumătăţi. Privirile. dar mai ales asupra sistemului cerebrospinal. spiritul-fiu îndepărtându-se cât mai mult de trupul mamei sale . Orice spirit este legat de trapul său prin bulb sau mielencefal. spre răsărit. ajunge la fiecare planetă. Curioasă casă. Casapii de la abator lovesc cu cuţitul în acest punct biata vită. Prin întrupare. Acesta are o influenţă specială asupra vieţii şi a evoluţiei.cei trei magi de la răsărit . entitatea spirituală primeşte trei influenţe . de acum. casa de lut.

spiritul . corpul fluidic extern se măreşte în volum. care să-i redea fidel voinţa şi gândirea. Spiritul copilului fiind exterior. Din acest moment. ci după un plan prestabilit.divin. pentru a o pregăti şi pentru a împmmuta materie fluidică de la ea. Am arătat că spiritul este asistat de un frate mai bătrân în evoluţie.adorat şi strâns cu drag de mamă la pieptul ei . pe care le voi descrie în cele ce urmează. de acum spiritul nu mai vede în afara temniţei sale carnale decât lumea fizică înconjurătoare.chiar din prima secundă a sosirii sale .din exterior copilului . După vârsta de şapte ani. având amintiri pe care le comunică sistemului cerebral. prin poveţele sale şi prin coordonarea fluidelor. oferindu-i materie terestră. când. Spiritul-fm a sosit din primul moment al producerii celulei-ou. După felul cum au lucrat aceşti factori. sunt cei trei curenţi . mama şi fiul.veniţi să îmbrace vehicolele noului-născut. provocând divizări celulare. Aşadar. Această absorbţie se face graţie unei pulsaţii. duce oarecum o viaţă semi-spirituală. îi învaţă. Dar pentru că această izolare de lumea cerească pe tot restul vieţii pământeşti ar fi insuportabilă. solar şi terestru . Este ghidul său. Prin această acţiune continuă.spiritul se pune în legătură printr-un fir fluidic cu celula-ou din pântecele mamei. spiritul înconjurător trimite mereu fluide embrionului. în fine. pentru ca lutul să crească. nu poate să-şi alcătuiască un trup sensibil. firul se îngroaşă mereu devenind un cordon fluidic prin care se stabileşte un raport din ce în ce mai complex între spiritul care urmează să se întrupeze şi fetusul din pântecele mamei. Trupul său subtil şi sensibil va putea înregistra şi o parte din influenţele lumilor eterice. când spiritul se îngroapă complet în lut. spiritul-fiu.a fost opera a trei entităţi: tata. Dar o dată cu ei a venit din înălţimea Cerurilor. într-adevăr. Calitatea. spiritul recunoaşte că este un spirit captiv. în aceeaşi măsură în care trapul se măreşte. conform hotărârii luate în faţa Juriului suprem. Noaptea. din sferele superioare fluidice ale pământului.Reîntruparea /// Un spirit inferior. Din cele expuse până acum. Mesagerul întrapător stă la distanţă şi de acolo conduce întreaga activitate. anumite direcţii de creştere şi calităţi de celule. va avea o inteligenţă vie sau redusă. Procesul acesta se înfăptuieşte timp de şapte ani. Dar în afară de această prealabilă operă . a unei mişcări de apropiere şi depărtare a perispiritului de trupul său. absorbind din spaţiu fluidul necesar lui şi trapului său. copilul va avea un trup frumos. spiritul-fîu a pătruns complet în trap. Uneori. când copilul inspiră. vorbeşte . şi pe măsură ce oul creşte şi se divide devenind o masă celulară. care să manifeste corect sentimentele şi gândurile sale. Un duh superior deţine toată cunoştinţa de a-şi făuri un trup admirabil. Dacă până acum. Zilele s^e vor înşira. cu toate că vrea. . ieşind din trupul său. legat prin cordonul fluidic de corpul său fizic. toată dezvoltarea embrionului din pântecele mamei se face sub coordonarea şi acţiunea puternică a spiritului din afară. în momentul expiraţiei copilului. prin ferestrele celor cinci simţuri. numit mesagerul întrupâtor. de feeria şi muzica sublimă a spaţiilor. El a coborât pentru a prezida şi contribui prin ştiinţa sa. Dar la opera de construcţie a trupului. aceste fluide nu sunt trimise către interior la voia întâmplării. La capătul său. iar cele trei ursitoare. intervin şi alte influenţe. perispiritul. absorbind mereu din spaţiu materie fluidică identică. îi îndeamnă sau corijează pe cei care încep acţiunea de înconjurare a trapului femeii-mamă şi mai târziu a copilului. rezistenţa şi dimensiunea fizică a viitorului copil depind de materia trimisă din exterior de spiritul-fîu. perispirirul se depărtează de trup. la întruparea mai multor^spirite încredinţate lui. chiar în timpul zilei. un fel de flux şi reflux. Spre ziuă intră în trup şi nu mai ştie nimic de lumea invizibilă. acordând o atenţie deosebită celulelor care vor forma sistemul cerebrospinal. iar mama îl va îngriji şi hrăni.ordonând celor care i-au fost încredinţaţi.a devenit interior. fără nici un rol în opera construirii trapului pupilului său. Aceste forţe. perispirirul se apropie de trupul pe care-1 înconjoară. copilul nu mai are această clarvedere. El îşi înconjoară mama. cei din jurai copilului de 4-5 ani iau cunoştinţă de povestirile sale bizare. Prin acest cordon fluidic. în care va sălăşlui ani de zile spiritul-fîu. un mare savant. constatăm că pruncul . deci potrivit cu destinul spiritului venit la viaţa terestră. Conduce. va fi sensibil sau grosolan. trimiţând un val de fluid în interiorul său. normal sau hidos. învăluit de perispirirul său. divinul Creator a orânduit ca noaptea spiritul să iasă din temniţa sa şi să reia contactul cu lumea invizibilă a spaţiilor. asemănător respiraţiei. acest fir înfăşoară oul de jur-împrejur. de care vorbesc legendele populare. contribuie şi alte forţe. un mare spirit. mai avea raport cu lumea sa spaţială. pentru a se fortifica şi strânge puteri să suporte întunericul şi suferinţa captivităţii zilei următoare. năvăleşte puţin câte puţin în profunzimea trupului său.prin graiul gândirii .

până când se va restabili echilibrai. când coboară la viaţă terestră îmbracă o haină . Este posibil ca în anumiţi ani . a spiritului-fiu. este împărţită în două: lumea oamenilor şi lumea îngerilor. prin marea sa putere spirituală. şi mai presus de ea. fie la animale. El primeşte de la subalternii săi ordinea numerică pentru un anumit timp. după care iau din nou o formă masculină. o formă pentru duhurile ce vor cultiva ştiinţele şi artele. Există situaţii când spiritul ce se va reîntrupa este o mare lumină a spaţiilor. cât şi din embrionul aflat în pântecele ei. Ele revin la seria de întrupări feminine. este împărţită în grape. Spiritele al căror corp este încărcat preponderent cu fluide electrice negative vor fi femei în 7-9 întrupări. când feminină.mineral. care fiind prezent. controlează toată seria fenomenelor şi prefacerilor din trapul mamei. şi când observă că s-a depăşit prea mult numărul unui sex. Aşadar. e orânduit principiul diviziunii muncii. Un spirit cu o încărcătură fluidică preponderent pozitivă va îmbrăca în câteva întrupări un trap masculin. fac şcoală. învăluită într-un mister. comune. şi aşa mai departe. iar acţiunea mesagerului întrupător are coeficientul nouă zeci. contabilitate cerească. Lumea îngerilor. Am arătat că lumea spaţiilor. fie la om. mesagerul întrupător adună anumite fluide din spaţiu şi le îndreaptă către spiritele la a căror reîntrupare asistă. intervine. o formă pentru entităţile spirituale cu o misiune moral-spirituală. Prin urmare. a echilibrului dintre sexe pe suprafaţa pământului. totuşi raportul este menţinut pentru că în altă localitate. cunoscător şi conştient de misiunea sa. pentru că destinele lor sunt diferite.de regulă după marile războaie. Pe lângă acţiunea mesagerului întrupător asupra dimensiunii. După aceea revine la filiera sa de întrupări bărbăteşti. provincie sau oraş pot să fie mai mulţi bărbaţi decât femei. după care vor lua o formă masculină. a celor care conduc evoluţia globului nostru cu tot ce se află pe el. provincie sau ţară. . animal şi uman. pentru a-i ridica şi produce o schimbare moral-spirituală printre ei. Una din numeroasele funcţii ale acestor strălucitoare spirite este menţinerea ordinii. sexul este determinat de necesităţile evoluţiei entităţii spirituale. 2. născându-se după război mai mulţi băieţi decât fete. când cad în luptă mulţi bărbaţi şi rămân multe văduve . există o categorie de entităţi cu misiunea de a determina forma trapului unui duh. Totul e ordonat. pregătind evoluţia a tot ce se află pe pământ . a atmosferei fluidice a pământului. după serii de întrupări bărbăteşti. să fie mai multe femei decât bărbaţi. ca şi pe pământ. Există trei mari modele de trupuri. care predau lecţii şi guvernează. totul e prevăzut şi executat după un anumit plan. în Forai Judecătorilor supremi asistă şi Guvernatorul suprem al întrupărilor. o formă pentru entităţile spirituale destinate unei vieţi obişnuite. vegetal. la unele mai mult pozitiv iar la altele mai mult negativ. această acţiune este exercitată chiar din primele momente ale construirii fetusului. dar raportul se restabileşte imediat. ele caută ca întrupările să se facă astfel ca un sex să nu depăşească prea mult pe celălalt. în Cer. în afară de acţiunea proprie a spiritului înconjurător. acţiunea de reîntrupare este făcută de mesagerul întrupător într-un procent de nouă zeci la sută.112 Din tainele vieţii şi ale universului . Toată această orânduire. 3. după care într-una sau două întrupări ia şi un trap feminin. numărul femeilor este mai mare decât al bărbaţilor. ranguri şi funcţii deosebite. se intercalează câte o formă feminină. se adaugă acţiunea puternică a mesagerului întrupător. îngerii sunt profesorii. Cineva ar putea întreba: „Dar cine determină.când masculină. La un moment dat. Prin înaltele sale cunoştinţe. în lumea spiritelor care conduc destinele oamenilor de pe pământ. îmbrăcate de spirit în funcţie de destinul său: 1.masculin sau feminin. Prin urmare. că sunt identice sub acest raport. Se ştie că entităţile spirituale n-au sex. sexul şi cum de se menţine pe pământ un raport aproape constant între oamenii de sex masculin şi cei de sex feminin?" Răspunsul este următorul. modificând ordinea întrupărilor. între ele diferind doar potenţialul electric. Mesagerul întrupător îndreaptă către fiecare spirit-fiu un fluid de calitate diferită. în acest caz spiritul-fiu este atât de puternic. Oamenii sunt elevi. mesagerul întrupător ţine sub controlul său executarea punct cu punct a destinului fiecărui spirit. Prin urmare. Cu toate acestea. venind ca misionar printre fraţii săi trupeşti. Acţiunea spiritului-fiu asupra mamei sale şi a viitorului său trup are coeficientul zece. în destinul omului. rolul său de căpetenie este de a determina sexul fetusului . Aceasta este regula generală.pe tot globul.Prima carte Dar în afară de învăţătura dată ucenicilor săi. încât pregăteşte el însuşi prefacerile mamei şi lucrează la alcătuirea viitorului său trap. într-o ţară. Urmărind această orânduire. este urmărită şi determinată cu mare grijă de cei care au această misiune importantă. în funcţie de scopul urmărit. De justa aplicare a ordinelor mesagerului întrupător este răspunzător spiritul-dreptaş. conform cu planul destinului alcătuit de Juriul suprem. formei şi structurii organelor micuţului trap.

dintr-o bucată. căci totul în univers trebuie să meargă armonios şi după un plan preconceput. ci o lege spirituală a fost pusă în aplicare. neatenţia unuia dintre ei va fi greu sancţionată. Orgoliul este cea mai mare injurie adusă infinitei Puteri şi înţelepciunii Tatălui ceresc.îşi au înţelesul lor tainic. După gradul evolutiv al acestei planete. Prin urmare. debil sau bolnav. Este vorba de influenţa planetelor din sistemul nostru solar. El se va admira în oglindă. într-adevăr. Dintre păcatele omului. corespunzând ispăşirii greşelilor din trecut. îndeplinirii unor anumite funcţii sociale ori câştigării unor aptitudini. dămite de aceşti mari diriguitori destiniali. orgoliul. la judecata cea mare. cele capitale sunt: egoismul. contribuind într-o anumită măsură la destinul omului. când i s-a alcătuit destinul. după undele vibratorii pornite de la ea şi sosite pe pământ. Sărman frate neştiutor! El confundă frumuseţea veşnică cu frumuseţea unei mase de pământ. ştie că e consecinţa mândriei din viaţa precedentă. îşi făureşte un trup viguros. prin averea sau rangul său social. pentru îndreptarea celui pornit spre păcat. Din cauza diformităţii nu poate obţine o situaţie socială deosebită şi câteodată e chiar lipsit de mângâierea de a avea o soţie şi copii în jurul său. ajunge la următoarea concluzie: mândria nu e bună pentru că duce la suferinţă fizică şi sufletească. ori să-şi întoarcă cu dezgust capul. să se creadă deosebit de ceilalţi oameni. în asemenea cazuri. de porniri spre abisuri înfiorătoare şi ucigătoare. pieritoare ca formă. în momentul naşterii copilului. Dar influenţa cea mai puternică vine de la planeta aflată. Dar în afara acestor patra forte. Divinitatea a hotărât o lege . căci el a voit-o şi acceptat-o. Această idee. că nu e şi el ca toţi oamenii. va avea un sistem cerebral redus sau admirabil.duce la rezultate incalculabile. un fir de praf. sosesc din spaţiile siderale raze fluidice de la. duhul însuşi şi mesageml întmpător. inteligenţa. prin fizicul. în tot timpul gestaţiei copilului în pântecele mamei. puterea de a subjuga voinţa oamenilor. la meridianul sau în vecinătatea meridianului locului naşterii sale. omul mândra de propria-i frumuseţe să ia o formă urâtă. Marte pecetluieşte omul cu dispoziţii războinice.Reîntruparea JJ 5 Trupul fiecărui om este încărcat cu anumite categorii de fluide. organele sale fiind astfel alcătuite încât să corespundă uneia din aceste trei mari categorii de vieţi terestre. Mândria e contra legilor divine. ori de câte ori va avea tendinţa să se admire. stele şi planete. această învăţătură. Nici o abatere nu este îngăduită. când spiritul său evadează din corpul fizic. se întipăreşte adânc în mentalul său.cu atât mai grea va fi viaţa viitoare pentru sufletul orgolios. Fiecare planetă imprimă în copilul sosit la viaţa terestră o anumită calitate. modele avute în vedere de mesageml întmpător. Copilul privit de Venus va avea un sistem nervos sensibil. spiritul care se va întrupa şi ghidul său. frumos sau urât. el preţuieşte vasul exterior. trapul viitorului copil va fi: sănătos. sufletul va fi secundă de secundă amărât că e un diform. la felul cum îi va fi trupul. darul vorbirii. când îşi trăieşte viaţa de spirit. se trezeşte în sufletul său ideea că este deosebit faţă de ceilalţi oameni. care-1 duce pe bietul suflet în abisurile întunecate ale orgoliului. făcându-J hotărât. deosebit de ceilalţi!" Or noaptea. există serii catalogate de modele fluidice. Să vedem câteva exemple de reîntrupări prin care duhul îşi repară greşelile. minciuna. După spusele cunoscătorilor acestor adevăruri spaţiale. va fi un sentimental cu înclinaţii spre frumos. Ideea că are un fizic deosebit se fortifică şi mai mult în adâncul sufletului său. Iată înţelesul prezenţei unor forme hidoase printre oameni. Legea cere ca în viaţa următoare. în vorbirea comună a popoarelor se spune de un om fericit: „Sub ce stea bună s-a născut!" sau de un om nenorocit: „Vai de steaua lui!" Vorbele acestea . Dacă pentru un defect oarecum mic se aplică o asemenea corecţie — atrasă în mod automat de cel mândru de sine . să fie mândru de sine.un vierme. mama. prin marea lor putere. vorbindu-i-se de frumuseţea sa. Dar făcându-i-se complimente. cunoaşte cauza acestei deformaţii. Dar între aceste trei forme destiniale se găsesc o infinitate de modele de trupuri. în loc să fie preocupat de strălucirea conţinutului. şi aşa mai departe. a legăturii dintre mândria sa din altă viaţă şi diformitatea actuală a trapului. furtul. Nu întâmplarea a creat aceste forme.transmise din veacuri nesfârşite prin grai viu . Această diformitate va produce în mintea sa ideea: „Ce rău e ca omul să fie schilod. la care lumea să privească cu compătimire. devenind mândra de sine. pierdut în infinitatea spaţiilor şi miliardelor de uriaşe corpuri cereşti . pentru că ea alunecă uşor pe o pantă şi mai rapidă. uciderea. în întrupările viitoare. intervin influenţe de un ordin îndepărtat. Din analiza situaţiei sale. înfăţişându-se mereu înaintea sa. un trap armonios şi plăcut. Să zicem că un om. cu un aspect ce stârneşte admiraţia celor din jur. Trăind în acest trap. în marele angrenaj al mecanismului vieţii de pretutindeni. Omul orgolios se crede mai presus de toţi. senzualitatea. După ce a fost . să-şi ducă traiul într-un trup schilod. ori poartă în spate o cocoaşă ce inspiră repulsie etc. prin destinul său. avariţia.înfrângerea orgoliului chiar de la începutul afirmării sale. Această încredere a omului . Are un cap mare sprijinit pe un trap de copil. ^importante totuşi. ocupându-se prea mult de fiinţa sa. la reîntruparea unui duh au contribuit tatăl.

Guvernatorul destinului nostru. şi pe alta Q. dar îl acceptă ştiind că nu e posibilă altă cale. grozav va plăti pentru lipsa lui de altruism. care ţin în mână cumpăna Justiţiei divine. In timpul nopţii spiritul îşi vede starea nenorocită în care îşi duce traiul trupesc.va înţelege marele adevăr: a fost un bogat nemilos. va duce o viaţă obscură.Prima carte o inteligenţă. un orator. Acestui om încercat. stricând orânduirile cereşti .vei cunoaşte valoarea acestui act nesocotit.114 Din tainele vieţii şi ale universului . spiritul se va ridica în spaţiu. ca om. căci era materie din materia terestră. Ai ucis. Noaptea. cere reparare şi avansare spirituală. şi pentru ca opera de corijare să fie deplină. s-ar prăbuşi sori şi universuri. ori că puternic ca el nu este altul. pe o pagină având A (Alfa) — ceea ce înseamnă: Eu sunt începătorul creaţiei acestui sistem planetar. dar va fi prea târziu. unde nu va deţine nimic din cele avute pe pământ. înnodarea între cauză şi efect naşte ideea că orgoliul nu e bun. In modul acesta se plătesc toate greşelile făcute de om. în care vor da toţi şi te vor supune torturii şi batjocurii nesăbuite. după cum crede el. conducând fără judecată şi milă . ci aparţine pământului.mineralul. ţi-ai însuşit averea unui orfan . dându-i-se averi ca să vadă . Trăieşte cu modestie şi curaj — dar fără îngâmfare. Răsfăţat în plăcerile şi bunurile pământului. un nefericit care-i iese în cale. Atunci îl cuprinde regretul că sufletul i-a fost rece faţă de suferinţa celor mulţi. pământul. Cât de mic eşti tu. departe de învălmăşeala marilor centre urbane. toate au un sfârşit .. vegetalul. ca spirit ştie că el a voit acest fel de viaţă umană. este de 1. steaua. un conducător de oameni. în viaţa următoare sau într-una ceva mai depărtată. încrezător — dar nu în puterile tale. perfecţiunea. spiritul va cunoaşte cauza stării sale actuale. Dar să zicem că cei luminaţi.o steluţă cu ceaţă eterică . toate apar şi dispar. căci ce eşti tu. fără să dea un ban pentru o şcoală. când a crezut. în mijlocul creaţiei. diform. omule. Se va căi.este legat prin legea solidarităţii şi a iubirii. unde nu va mai avea putinţa dominării. în adâncă şi multă suferinţă trupească şi sufletească. Viaţa acestui om bogat se va sfârşi. ştergând pentru totdeauna din sufletul acestui om orgoliul. i se dă şi o formă trupească respingătoare. un cerşetor. totul din natură — mic şi mare . Dar Divinitatea a creat un cosmos care conţine patru universuri. Legea divină cere imperios cum le va gospodări. de pe care vor curge zdrenţele. fără să fii conştient că întrerupi şcoala unui spirit. Ai fost un mare potentat. ci al pământului. (Omega) . sufletul său rămânând rece ca gheaţa. au hotărât ca omul să fie în viaţa terestră bogat. izolat şi evitat. Acestui spirit i se recomandă un plan de viaţă.vei fi într-o viaţă următoare un biet nefericit. fiind şi tu suprimat. Fiind singur . O durere nesfârşită cuprinde sufletul său şi iarăşi. cu greu. de ce eşti orgolios de fiinţa ta? Frate. titlurile şi puterile tale sunt efemere şi ca fumul vor trece toate. să-i meargă bine şi veniturile să intre din toate părţile în contul său. fii cu capul plecat în faţa lumii. şi anume ca în următoarea viaţă trupească să fie un cretin. într-un cătun şi în sânul unei familii sărace şi izolate. în sărăcie. vei fi şi tu orfan şi vei fi lăsat pe drumuri sărac şi nefericit. Duhului Suprem. sau alta. poate tocmai când erai mai fericit.000 ori mai mic decât soarele. şi tot ce a avut nu era al său. pe care. pe pământ? Trupul tău. Viaţa lui se va scurge în plâns şi tremurat. planeta. flămânzind adesea şi trăind din ceea ce lumea se va milostivi să-i dea. materia lor fiind mereu în cursul prefacerii fără de sfârşit. în toate şi întotdeauna există suferinţa pentru a şlefui şi dezrădăcina defectele contractate din neştiinţă şi înrădăcinate pe calea obişnuinţei. Imbecil. animalul. Va fi un nefericit.300. Ai furat. neavând nici un gând de milă. Dar. Cel reprezentat în icoana de la altar ca ţinând cartea evoluţiei în mână. este nevoit sa trăiască într-un mediu umil. Ca steaua Antares există mii de corpuri cereşti în universul de care aparţinem. Spiritul însoţit de această reducere cerebrală. un orfelinat. Venind în viaţa pământeană. bietul om nu ştie că a fost doar însărcinat cu misiunea unui simplu deţinător. infinit de puternic şi atotştiutor. mai exact Stăpânului Pământului. puterea şi averea sa. omule. în viaţa imediat următoare vine grozavul corector. o biserică. ci în ajutorul venit de la Tatăl. Soarele nostru e mai mic decât steaua Antares de 474 de milioane de ori. prefăcându-se în haos. faţă de sfera infinită a creaţiei! Cu ce drept te crezi puternic. neîncăpând în piele de mândrie pentru rangul. în cursul unei frumoase vieţi omeneşti. Cât de mic e trupul omului faţă de globul terestru! Dar la rândul său. fiind urmarea unei stări nenorocite. aşa cum ai făcut tu altădată. adăpostindu-se prin poduri sau pivniţe. căci. să vrea să se exprime şi să nu poată. cu rolul de administrator al unei averi care nu e a lui. că este perfecţiunea întruchipată. un azil de sărmani. omul bogat va trăi cu ele numai pentru el şi ai lui.ceea ce înseamnă: Eu sunt Cel care voi prezida cea din urmă disoluţie a acestui sistem şi voi duce la Tatăl rodul evoluţiei împărăţiei Mele cereşti. înţelept. iar în sufletul său se va săpa adânc: Vai de omul fără milă. omul. care dacă ar domni în lume. averea. căci eşti infinit de mic. Legătura între trecut şi prezent. îi va fi hărăzit să se reîntrupeze în viaţa următoare.negreşit vei cunoaşte înţelesul acestui act în viaţa pământeană.

ori sunt forme de viaţă prin care ispăşesc greşeli mari din alte vieţi. Vai. Doamne. Cine trage sabia. jură că într-adevăr persoana respectivă a comis fapta. dar nu va exista nici o posibilitate de iertare. căci cunoaşte micimea omului şi conştiinţa lui întunecată. voinţei. moralităţii. şi pe toata durata acestei şcoli. merge la judecată şi punând mâna pe sfânta cruce. Şcoala planetei noastre este doar o clipă din şcoala universică pe care o vom parcurge în eternitate. trecerea prin suferinţa celui nevinovat va şterge crima de a lua ca martor pe Cel mai Sfânt între sfinţii eternităţii. întâmplare nu există în natură. iar ce e mai mult decât acestea. şi că numai el este mai prejos de orice animal. acest spirit — cu ce o fi greşit?" Din înţelepciunea popoarelor de peste veacuri nesfârşite au rămas aceste cuvinte: „Ce păcat o fi apăsând pe acest suflet de nu vede lumina?" într-adevăr. deoarece ele se datoresc unor legi. Ajurat în numele Lui. în viaţa următoare sau peste multe alte întrupări. de la electron şi până la sfera creaţiilor. Prin acest act se aduce cea mai mare ofensă Tatălui. însă cauza acestei groaznice infirmităţi nu o cunoaşte. căci şcoala vieţii acestei planete se va urma pe alte corpuri cereşti. luminează sufletele noastre să nu mai greşim. Am convingerea că în veacurile următoare. petrecându-şi restul zilelor pământeşti în întunericul ocnei. totul se mişcă voit. conştiinţa a adormit în el şi amarnic îşi va plânge.000 de ani. după care a urmat osânda grea pentru cei pe care i-a pârât. dar nu iartă legea instituită de El din eternitate şi pentru veşnicie. şi omenirea trezită la o conştiinţă mai luminoasă va avea o altă conduită.da. în forme materiale din ce în ce mai fine.omor sau furt. Nu aduceţi ca martor al minciunii voastre pe bunul Părinte ceresc. diformităţi şi nenorociri. nu este nenorocire mai mare decât a avea ochi şi a nu vedea cu ei frumuseţile naturii. peste trei sau patru mii de ani. după care totul se mişcă. Dar noaptea. care iartă prin îndurarea Sa.ţi se va lua şi ţie putinţa de a mai vedea. Ai luat vederea altuia . pentru că în altă viaţă au greşit tocmai prin grai. de sabie va muri". Iată pentru ce am afirmat că numai prin reîntrupare se face avansarea spirituală. pornirea pătimaşă împotriva unei făpturi de aceeaşi origine. şi după norme de o armonie şi exactitate necuprinsă de mintea noastră. în forme corporale tot mai apropiate de perfect. Ştie că alţii văd. îşi cunoaşte starea.Reîntruparea //5 O persoană este acuzată de o faptă foarte gravă . Numai repararea. iar ceea ce este nu . trebuie să luăm diferite forme. O noapte adâncă îl înconjoară pe acest nefericit. Totul e orânduit. nici pe capul tău să nu juri — pentru că nu poţi să faci un fir de păr alb sau negru. când trupul său doarme. în momentul când era arestat de servitorii arhiereilor evrei în grădina Ghetsimani. că se orientează oriunde vor. în privinţa sănătăţii. constată că e orb din naştere. nici pe Pământ — pentru că este aşternutul picioarelor Sale. . dar acest om — mai exact. când a adus nenorocire altora. a văzut şi a spus. dar nu poate fără să fie condus de un altul. Se va simţi extrem de nenorocit. avem printre noi fraţi şi surori lipsiţi de facultatea vorbirii. Acest nefericit îşi va vedea grozăvia. Viaţa lui e un infern şi e cel dintâi care doreşte să plece din această viaţa. Totuşi..lumii spiritelor spaţiale şi a legilor divine. suflet nesocotit! ura şi duşmănia i-a întunecat lumina spiritului. va fi acuzat pe nedrept de crimă. Ca om nu ştie nimic din trecut. plină de întuneric. căci acum ştim că totul se plăteşte prin suferinţă! Amin. Iată pentru ce Mântuitorul şi Luminătorul sufletelor noastre a spus prin trimişii Săi: „Nu mărturisiţi strâmb. de la cel rău este". . Un om care o duşmăneşte. pe calea văzului.nu. inteligenţei. situaţiei materiale sau sociale. nu şi le poate explica bietul om trupesc. Ci cuvântul vostru să fie: Ceea ce este da . Prin urmare. sau că ulterior şi-a pierdut vederea. în toată goliciunea ei. ne vine parcă în minte: „Doamne. plecată din acelaşi Izvor de viaţă. fiind mut din naştere. când va fi în spaţiu. A spionat. Iată marea taină. culoarea şi forma variată a fiinţelor şi lucrurilor. secundă cu secundă. Prin urmare. ar vrea să circule prin lume. să trăim în diferite nivele sociale şi în sânul diferitelor neamuri ale pământului. Ar vrea să se servească singur. suferinţele nu sunt jocul întâmplărilor. unor orânduiri sau fapte ce aparţin lumii nevăzute . tema reîntrupării va fi mai bine şi pe larg cunoscută. fiind iubitoare a tot şi toate ce au fost create de Fiinţa supremă. Toate aceste diferenţe. Plânsul şi căinţa sa vor umple infinitul. ştie că plăteşte o poliţă grea pe care stă scrisă o mare greşeală făcută într-un a din vieţile sale trecute. în veacuri îndepărtate şi-a chinuit adversarul zdrobindu-i ochii. Ori prins de mânie. Să nu faceţi jurământ nici pe Cer — pentru că este Tronul Tatălui. iată pentru ce sunt în lumea noastră trupească atâtea deosebiri între oameni. fără remuşcare.aproximativ 26. în Cer şi pe pământ. ori va coborî în lumea terestră fără grai. Este negrăită suferinţa ce-i roade sufletul. Ei sunt ori pe drumul ascensiunii marelui munte al evoluţiei care duce la picioarele Creatorului. descriind crima. este foarte lungă . fiind conştient că toţi vorbesc şi numai el nu are darul sfânt de a se înţelege prin vorbire cu semenii săi. i-a spus Domnul lui Petru. în comparaţie cu efemera noastră existenţă trupească. De câte ori întâlnim în viaţă vreun frate nefericit.

pe Louis. în vârstă de 26 ani. în această stare el declară că e nefericit. după care a adormit profund. prin copilărie şi naştere până la starea de spirit. cu mâinile pe lângă trupeşi cu pumnii în dreptul ochilor. având trapul prea slab. dar am un corp sufletesc.este mama unei fetiţe de 4 ani. dar bolnavă. că moartea aduce alinare. vârsta şi starea sa suferindă sunt zugrăvite prin gesturile şi vocea obosită a unui bătrân. pentru că dorea foarte mult să cunoască fenomenele psihice. îl demagnetizez în sens invers. o brută care 1-a scărmănat de multe ori. mediumul cade pe spate. spunând că are sentimentul că va muri din cauza acestei boli şi e tare mâhnită. când mediumul e dus şi mai mult înapoi . şi mai adaugă că adesea se duce la cimitirul din Briancon. cel cu care am avut cele mai frumoase experienţe a fost o doamnă instruită şi foarte distinsă. Din acest stadiu am trecut mediumul înapoi. care îmi redă încă senzaţia de durere din trupul părăsit». pentru că suferă chiar în spaţiu. De câte ori trecem printr-o viaţă în care a îmbrăcat trup feminin. După terminarea cursurilor universitare. De exemplu: de câte ori îndrept mediumul spre vârsta copilăriei. Dusă şi mai înapoi. când e vorba de un bătrân bolnav. să primesc explicaţii sau să-mi descrie viaţa respectivă. experienţa celebră a renumitului magnetizator francez Alphonse Bouvier. se mişcă şi vorbeşte asemenea unui copil. că îşi caută logodnicul. pentru că atunci nu va mai suferi . Dintre mediumii mei. şi tuşeşte mereu şi acum. îl întreb în ce an trăieşte. magnetizez mediumul. având în curând satisfacţia de a vedea şi înregistra revelări din vieţi trecute. se vede tânără.Prima carie Regresie hipnotică Voi expune. O probă a nemuririi spiritului şi a nenumăratelor sale întrupări. ca domnişoară. A murit în anul 1860. îl întreb cum de suferă. . face gesturi cu mâinile şi buzele ca şi cum ar suge. în mod regresiv. In tot timpul experienţei. prin toate etapele vieţii sale terestre.116 Din tainele vieţii şi ale universului .adică în starea de spirit liber . ca toată lumea. Dus înapoi la vârsta de 25 ani. îşi duce mâna la piept. din cauza unei boli pulmonare. tăietor şi sculptor în marmură. Iată pe scurt experienţa. I-am ordonat să-şi reia trapul. pas cu pas. spune că e slugă într-o băcănie. care a plecat de pe pământ înaintea sa. dar că nu-1 găseşte. această doamnă s-a măritat cu un ofiţer şi acum . ca să-şi privească trupul purtat în viaţa sa terestră. unde era lucrător la un oarecare Paoli. iar la 21 ani a fost chemat la recrutare. îşi descrie patronul ca fiind un beţiv. dacă este spirit şi nu mai are trup. îl fac să treacă repede. Adus până la această fază. încetul cu încetul i s-au lăsat pleoapele. pentru că se simte greoi ca plumbul. în anul 1876. Am fost ajutat de dânsa în cercetările mele. care vor da înţelegerea celor ce vor urma. readucerea bruscă la viaţa actuală fiind foarte periculoasă. îmi răspunde că în 1780 şi are 42 de ani. tuşind mereu. Din luna a treia până la concepţie. Se supune pe plan spiritual. care îşi face acum stagiul militar la Briancon.în anul 1905 . în fine.crede şi el. Preferă să moară. nu mai am trup. ca şi cum ar vrea să se sustragă unei forţe care îl atrage şi îl poartă către viitoarea sa mamă. prin faza celor nouă luni din pântecele mamei sale. Când am luat cunoştinţă că s-a exteriorizat complet. mediumul îmi spune că acum e spirit liber prin spaţiu.se vede cum în momentul întrupării face eforturi. şi în fine . fază cu fază. se vede bărbat.ca spirit în spaţiu. Când doresc să revină la viaţa actuală. Pentru a nu mă repeta. numită Margareta Duchesne. expun câteva puncte generale. Adaugă apoi că pe când era de 38 ani. în fine. îl trec mai departe. dar că nu prea era îndemânatic. că se mişcă în jurul pământului. făcută în 1905. Cu această ocazie. din Lyon. Către o fază şi mai înapoiată. Când îl fac să revină în faza din pântecele mamei sale. De câte ori se prezintă ca bărbat. are tonul mai gros şi atitudinea caracteristică bărbatului. are timbrul şi gesturile de femeie. născută într-un mic orăşel de pe apa Isere. se afla la Milano. căci viaţa e grea şi plină de mizerii. am dorit la rândul meu să controlez aceste fenomen. dar a fost respins. Nu prea ştie ce e cu el. îşi exprimă dorinţa să moară. Am aşezat mediumul pe un fotoliu comod. şi-mi răspunde: «Da. I-am făcut pase de adormire. se încovoaie ca un fetus. oprindu-mă numai când vreau să aflu ceva asupra unei faze oarecare. pentru că îl iubeşte pe Louis Jules Martin. când mediumul este adus până în faza vârstei de sub un an. în rezumat. vizitându-şi părinţii şi prietenii. „Aflând de studiile colonelului de Rochas asupra regresiei memoriei. în fine. copilul abia poate vorbi.

Se^continuă regresia şi este întrebat: . Este întrebat: . născut de curând. Priveşte în jurul său şi întreabă: «Dar unde sunt.Omoară pentru că e necesar. ce să mai rămână. La 6 ani e întrebat dacă se joacă. păstrându-le totuşi toată atenţia noastră».Aş. La 10 ani spune că îi e frig.» Mediumul este adus treptat în pântecele mamei sale. La această vârstă. pentru ceaiuri.Ursului. pe marginea apei. La 18 ani se vede ucenic la un cizmar. pentru că nu are haine. oglinda-sufletului». pentru că prea îl pun să facă mereu treabă. Are doi copii. îi port o dragoste deosebită şi aşteptăm amândoi. adică în faza de spirit.Reîntruparea jjy Când avea 19 ani. când e de faţă cineva. . îi vin lacrimi în ochi. Aplecându-se într-o parte. «Aş. scrie foarte neîndemânatic: «Michel Bery. cum îi zice el domnului Joannes Yves. Răspunde că e femeie. când el omoară atâta lume? . steaua-firmamentului. cu care învaţă catehismul. spune: «Văd o femeie pe pat. şi punându-se un creion în mâna mediumului.în ce an suntem şi cum te numeşti? . «Mama mi-a făcut nişte pantaloni dintr-o rochie veche de-a ei. Dus înaintea acestei întrupări. pare că-mi spune o confidenţă: «Cred că unchiul e tatăl meu. şi e întrebat ce sex şi ce vârstă are. pe partea sa dreaptă. aproape de Briancon. iar că cei dragi ai săi au rămas jos. totul se sfârşeşte cu moartea. şj copiii când mă văd cu ei îşi bat joc de mine. are 30 ani. îl întreb unde locuieşte acum.Dar cum se face că ai o durere fizică. se numeşte Jenny Ludovic şi este în anul 1702. Cred însă că unchiul meu n-a fost cuminte. picioral-păianjenului.Da. Francois este un brav şi are o inimă bună. între care ziarul «Durance». dar a învăţat-o să semneze. orfana afirmă: «îi spun unchiului meu . greu bolnavă şi pe tatăl meu plângând». răspunde că nu ştie. mă duc în grajdul boilor şi vacilor.Luptăm de trei zile şi trei nopţi contra elveţienilor. . răspunde afirmativ. Auguste de 7 ani şi Jean. şi locuieşte în localitatea Plouermel împreună cu soţul ei. El e foarte drăgăstos cu mine. să ne căsătorim. . care o mângâie şi o ajută să-şi facă din berberiţă coroniţe. până la vârsta de 3 ani. La 5 ani se vede pe genunchii unchiului.explicaţie pe care se pare că nu prea a'înţeles-o. unde adună flori de câmp.tată. se vede acasă la părinţi şi mărturiseşte că vrea să fugă. unde e cald». unde tatăl meu e cultivator la o fermă.unchiule. . Mi-a spus să fiu cuminte. răspunde: «Cunosc şi pe Ludovic. de la curtea regelui». El face serviciul la un farmacist.Ce faci acum? . E readusă la 12 ani. în fine. fiind orfană. întrebând: «Dar ce e aceea spirit?» I-am explicat că spiritul e omul fără trup . dar când suntem numai noi doi îi spun . şi atunci mă mângâie pe obraji. crezi că mai rămâne ceva din tine? . mă pune mereu la treabă. I se spune că e spirit şi rămâne nelămurit. planta-cerului.Dar dacă tu vei fi omorât. Pe mama nu o ştiu».» La 12 ani merge la şcoală. fiind foarte bun cu mine. La 16 ani.» întrebată dacă poate enumera câteva din aceste plante. E atât de drăguţ şi dulce cu mine! Ne-am înţeles ca pe copii să nu-i ţinem noi.O. La 16 ani se vede la unchiul ei. şi totuşi simt durerea în partea dreaptă. de unde să mă joc. Atunci voi avea şi eu pantaloni frumoşi. nerăbdători. «Unchiul mi-a arătat care sunt acele plante.» La întrebarea dacă iubeşte şi pe altcineva în afară de unchiul ei. Adusă în momentul naşterii.Ce părere ai de regele tău? . din cauza unei împunsături primite la Marignan. şi începe să le înşire: «Ochiul-pisicii. întrebat ce scria acest ziar. când tu nu mai ai trup? . e readus mai înapoi. Este magnetizată şi dusă mai departe. dar nu trebuie să o spun.Suntem în anul 1515 şi am 22 de ani. ci să-i trimitem la bunica lor. întrebat din nou în ce an este acum. Unchiul ei n-a dat-o la şcoală. printre pământeni. căci i le dă farmacistului . nu i-a plăcut şi a părăsit-o. Când vorbesc de tatăl meu. Ca profesor are pe un preot numit Antoine. în faza de pământean. care lucrează doage pentru butoaie. căci îmi va face nişte haine noi când mă voi împărtăşi. dar n-am dreptul să-1 judec. el răspunde: «1757». . numit Marietti. pentru că nu-mi văd copiii şi prietenii?» I-am spus din nou că nu mai are trup şi că a trecut prin procesul numit moarte. Deşi e văduv şi are doi copii de la prima soţie.Cum îl socoteşti tu că e bun. spune că vindea jurnale. iar el îmi răspunde: «La Saint-Pierre. şi din nou ca spirit în spaţiu. meserie pe care o găseşte prea grea. Mă numesc Michel Bery. mediumul spune că suferă grozav de lovitura de lance primită între coaste. Când mă răzbeşte frigul. dar nu-i place deloc cartea. dar se aude că vor veni austriecii. Se vede tot la Plouermel.

în precedenta viaţă a fost stareţa unei mănăstiri. dar se teme să nu mă stric acolo. răspunde că fiind soldat.Sunt în serviciul regelui. Diane de Concy. pentru ca fratele ei Robert să-i ia toată averea.Ce rege trăieşte acum? . dar nu mă gândesc să mă însor cu ea. Mi-e frică de abatele Choiselles. E întrebat dacă se bucură numai el de favorurile acestei tinere. care dacă n-ar fi murit .Pentru ca fraţii lor să le ia averea. La 12 ani e paj la curtea regelui.Robert al Ii-lea. Dusă la 18 ani. făcute pe când era întrupat. răspunde: «Ei. iar deasupra tuturor comandanţilor avea pe Marovee. E întrebat de ocupaţia tatălui său? «Cum. să servească de paj. şi punându-le să lucreze lucruri migăloase cu acul. nu-şi dă seama că a murit. unde predă lecturi nepotului ei. fără soare.1010. dar trebuie să o părăsesc pe Diane. . Starea aceasta confuză se datoreşte numeroaselor sale greşeli. . ţinându-le în carcere. La 18 ani spune că se duce să se înroleze în garda stăpânului său: «Mă duc cu plăcere. şi îşi poartă mâinile peste ochi. corp creat de Carol al Vl-lea. străpuns cu o lance. din ordinul celor de sus. Această luptă a avut loc în anul 449. la care mediumul răspunde: «O. .» Este întrebată de care rege e vorba «Nu ştii? E Filip cel Frumos. Este întrebată: .Sunt superioară de 20 de ani în mănăstirea «Compagne de Jesus» şi am sub ordinele mele 20 de călugăriţe. plecăm spre Amiens. Am visat în primăvara asta că îmi curge sânge dintre coaste.Dar ce eşti tu în mănăstire? . mediumul spune ca îl dor ochii. Englezii vor să le mai dăm o lecţie. tiranizând tinere fete. în acest moment se vede glumind cu prietena sa. . e întrebată ce face. întrebat în ce an trăieşte. Se numeşte Mariette Martin.în ce an eşti? . din partea dreaptă a trupului. Cred că peste doi ani nu voi mai trăi. Mi-e dragă. mai totdeauna s-a realizat. pe Gaston. pentru că ceea ce am visat. N-am fost înşelat niciodată. ştiu bine că ea cochetează şi cu Francois. i se comandă să treacă în faza de întrupat.şi cu un gest graţios întinde mâna şi cu surâsul pe buze imită conducerea unei doamne a curţii. Nu cred să mai trăiesc mult timp. nu ştii? E paznicul casei de Montmorency. la Civry.Cine ţi-a adus-o pe Blanche de Paris? . întrebat dacă cunoaşte pe Dumnezeu.Aş. şi este întrebat: . contra voinţei mamei sale. dar sper să fiu avansată ca stareţă.ar fi devenit soţul său. E duş la vârsta de 19 ani.Dar crezi în vise? .» La 9 ani spune că tatăl său îl va trimite la curte. fiindu-i frică şi de pielea de pe el. întrebat ce vârstă are. întrebat din ce cauză suferă. . după visul avut. Nu avea la această epocă decât 31 de ani. Nu-mi vine să-i pronunţ numele.Pentru care motiv sunt aduse să se călugărească? . dar puţin îmi pasă de asta».1513. I s-a promis că mă vor lua ca paj la curte.» Mediumul e adus din nou în starea de fetus şi mai apoi de spirit. se numea Carlomee şi era comandantul unei unităţi franceze. La 60 de ani se vede pregătind tinere fete care doresc să se călugărească. La întrebarea ce fac6 el la curte. cu bărbia roză şi dinţii ei micuţi».Ce să fac. face lecturi unei doamne ce avea un băiat.Nu pot să-ţi spun. La 16 ani spune că se fâţâie pe lângă Charlotte de Montmorency.i/5 Din tainele vieţii şi ale universului . Răspunde că acum e la contesa de Guise.Prima carte E dus la vârsta de 20 ani. La vârsta de 4 ani spune: «Mama e supărată că tata e mereu bolnav şi nu mai poate face desene pentru rege. în momentul morţii sale. trebuie să ştii că nu se permite la toţi pajii să sărute piciorul doamnelor. .Şi ce faci acum? . ce să fac? Conduc doamnele . . a fost prins de Attila. care e de aceeaşi vârstă cu mine. pe micuţa mea. Trecut în faza de spirit.Da. răspunde . I se pare că e tot om pe pământ. răspunde că are 20 de ani. A. de unde. răspunde: . când voi avea sub mâna mea totul şi toată lumea la picioarele mele. sub ordinele lui Masoee. în această stare. Mi se spune că sunt drăguţ pentru că am ochi albaştri şi părul blond. Doamnele mă plac şi eu le voi plăcea când voi fi mai mare. Capetul.» Mediumul e readus până la faza de spirit. căci din cauza lui frumoasa Blanche de Paris e închisă. la Chalons sur Marne şi că din ordinul lui i s-au ars ochii. ca muşchetar. într-adevăr. Dau scaunul şi îndrept rochia doamnelor şi câteodată mă plec şi le sărat picioruşul. Este întrebat dacă o iubeşte şi dacă are planuri să întemeieze o familie. Din acest stadiu.Ce faci acum? . de la care nu-i fuge gândul.omorât de calul său .

Eu nu văd zeii. s-a oferit ca soldat lui Pecius. Era păgân. spune că prietenii din gardă i-au jurat răzbunare. Amin. în Cer. cu numele de Joanime". alăturată de cele ale lui Rochas şi ale altor mulţi experimentatori.» Descrie că fiind mică. spune că 1-a iubit şi la rândul ei I-a scăpat din închisoarea unde a fost închis de un adversar al său. «Preotul mă ia şi mă face să inspir din fumul plantelor arse. neexistând pentru el. răzbunând-o astfel pe fetiţa sa. în a opta . nici viitorul plin de lacrimi şi dureri sfâşietoare. când a purtat numele de Esius. care m-au dat cu bucurie.ofiţer în armata lui Merovee. Omenirea trebuie să trăiască liniştită. în a şasea a fost stareţa unei mănăstiri. O. semenul! Câte crime a comis. In fiecare zi adun flori de irum pe care preotul le depune la altar. căci de aici înainte spiritul mediumului nu mai vede clar în vieţile sale anterioare.spiritul . Spiritul este o fiinţă care va trăi în veşnicie şi uitarea. răspunde: «Ca un glob alb. în a patra viaţă a fost bărbat şi se numea Michel Beiy. la vârsta de 40 de ani. Doamne. căci uitarea ar echivala cu moartea spirituală. dar nu am voie să fiu văzută de nimeni. pe scena unui teatru. în viaţa precedentă a fost bărbat. dacă am cunoaşte zilele negre ce ne aşteaptă în viitor.» La întrebarea. în a noua . pentru a înlătura pe cel care părea că stă în drumul ambiţiilor sau . ca să. Povesteşte că preotul îi povăţuieşte pe oameni să se roage. cu care vorbesc şi îi comunic preotului. în veci. dar a fost scăpată de un tânăr comandant războinic. până la locuinţa zeilor. pentru a scoate din ele înţelepciunea ce ne lipseşte? Divinul Creator a instituit uitarea. numită Irisee. Fusese păzitor al palatului împăratului şi era originar din ţinutul numit Romulus. căci a fost ars de viu de împăratul roman Probus. pentra ca sufletul lor să se ridice sus până la zei. a fost luată să fie sacrificată zeilor. iar remuşcarea faptelor sale uneori este atât de groaznică încât doreşte să se reîntrupeze pentra a nu-şi mai aminti de ele. de 6 ani. căci aşa îi place dumnezeului lor. ar căuta să se răzbune şi crimele s-ar ţine lanţ. trupul meu rămâne jos. comandantul gărzii palatului. dacă ar şti şi cei care au suferit de pe urma noastră. ci alţii îmi aduc de mâncare. şi toţi ai timpului său îi fac sacrificii de oameni care sunt arşi. Din nou spune că suferă mult. Dus în viaţa precedentă mediumul spune că este o tânără. pune în evidenţă existenţa unei individualităţi . de acele suferinţe sau nenorociri puse în dramul vieţii. iartă greşelile noastre. Este în anul 100 după Christos şi trăieşte în ţara numită Imondo . Printre lacrimi. Are mângâierea că fiica lui a murit pură. împreună cu mama sa. producând un fum care se ridică până la cer. numită Mariette Martin. cu gândul ca la prima ocazie să-1 omoare. Această strălucită experienţă a lui Bouvier. numit Jeus. Ce sublim a orânduit Tatăl creaţia! Prin câte vieţi a trecut omul! Cu câtă duşmănie şi~a urmărit scopurilor sale! Dorim sa revedem aceste crime? Cu ce linişte sufletească am mai trai. ar striga în gura mare şi lumea ar căuta să suprime din sânul ei un asemenea tâlhar sau criminal. ca să nu mai ştim trecutul ruşinos. La 25 de ani e plugar.care îmbracă în decursul veacurilor diferite trupuri umane. iar eu mă ridic în sus. văzând josnicia vieţilor noastre din alte timpuri? Dacă am cunoaşte toate faptele noastre. Pentru a se apropia de împărat. cunoscând doar viaţa prezentă. Ce fericire ar fi pentru spirit dacă ar putea uita şi el. Adună flori pentru preotul Aii. devenind diferite personalităţi. ca să o facă metresa lui.Reîntruparea jjp că da. prin anul 279. Florina. Este dus treptat în sânul mamei sale şi apoi în starea de spirit. ce au proprietatea să mă trimită spre zei. ce îşi deapănă viaţa pe scena pământului după cum un actor joacă rolurile sale. Aii mă iubeşte şi m-a crescut de mică. Spune că urăşte de moarte pe împărat.vestală în templul din ţara Imondo. Nu muncesc. iar seara le arde. Văzându-ne. Li. cum se vede când se ridică sus. locuind în ţinutul Albinos. şi dă-ne puteri să nu le repetăm! Mărire Tatălui.aproape de Trieste. prin care curge apa Tourn unde lucrează pământul. le ardă la picioarele zeilor. către zei. cerându-mă părinţilor mei. Fiului şi Sfântului Duh. în a cincea a fost o institutoare. mediumul ne-a descris nouă din vieţile sale anterioare. omorându-1 pe împărat. în rezumat. A fost prins asupra încercării sale şi ars de viu împreună cu fiica sa. care a luptat contra lui Attila. în prima a fost Margareta Duchesne. cu ce curaj am mai trăi zilele ce ne despart de acel accident. dar îi aud şi îi spun lui Aii ceea ce îmi comunică ei. greşelile comise îi vin mereu în minte. Respirând fumul lor. în a treia a fost un copil orfan. dar este imposibil.soldat pe timpul împăratului roman Probus. Cu descrierea acestei vieţi se termină experienţa lui Bouvier. recunoscându-ne. deoarece i-a răpit fetiţa. în a şaptea . un sculptor în piatră. numit Jemry Ludovic. Când s-a făcut mai mare.

mai conştientă.la unii mai lent. în lumea invizibilă. Numai astfel ajungem la cunoaşterea perfectă că suntem ceea ce am cauzat altădată. când nedreptăţi . După ce va înţelege că orice acţiune este urmată de o reacţiune. ducându-şi de atunci în veci o existenţă spirituală. pe parcursul a mii şi mii de veacm-i. produse de el în alte vieţi. El considera ploaia. că el nu este decât un biet fulg purtat de vânt. Omul face asemenea afirmaţii pentru că nu-şi cunoaşte vieţile trecute. naţiuni în care am trăit altădată . cu alte cuvinte. Până atunci. la alţii mai rapid .de a vedea în urma veacurilor şirul nesfârşit de locuri. rugându-se Celui Atotputernic. va duce o viaţă mai cumpănită. ci îşi va aservi natura scopurilor sale. Din acest motiv. generând la rândul său un alt efect. Un om cu sănătatea. ajunge să cunoască materia fizică şi legile care o conduc. După cum din neştiutor. Insă toate vor fi descoperite la vremea lor.efectul ei. omul nu va mai avea un destin greu. lucrurile se petrec ca şi în lumea fizică. cu toate însuşirile fiinţei sale pământeşti. o legătură între viaţa actuală şi faptele. fapta este efectul unei cauze. sufleteşti şi spirituale. nu poată să facă. Trăim azi . îşi va sădi o viaţă viitoare mai fericită. iubind şi ajutându-i pe cei nefericiţi. îşi produc efectul. că puteam să-1 evităm dacă în timpul acela nu eram acolo. fulgerul. cu faptele noastre. ridicându-se din ce în mai sus. inteligenţa. ale tuturor vieţuitoarelor şi lumilor. ţesându-şi în mod conştient destinul. în anumite împrejurări efectul poate deveni o cauză.asemenea sălbaticului care nu cunoaşte nimic din legile lumii fizice. ajutând . însă până atunci omenirea îşi va târî existenţa din greşeli în greşeli. la voia împrejurărilor. pe scara spiritualităţii. . Pe parcursul timpului. să vorbim de marea lege a cauzalităţii.păgubindu-i pe alţii. este rezultatul unei serii nesfârşite de cauze. cu dorinţele ce ne-au mânat existenţa. nu va mai fi jucăria naturii. asemenea unei datorii. fără cauze. Originea tuturor cauzelor este Creatorul. Prin urmare. El va deveni un spirit luminos.. Trăind mai înţelept. când întâlnim un eveniment în calea noastră. şi jos pe pământ . legile şi condiţiile care determină un anumit fenomen fizic. bietul om crede că totul îi vine din lumea înconjurătoare. în această viaţă.pe cărarea evoluţiei. vântul. gânduri şi sentimente ne-am creat un destin bun sau rău. în planul creaţiei Tatălui este cuprins ca lucrurile să fie aşa cum sunt acum. va şti să mânuiască aceste materii şi forţe. am comis când fapte juste. am vedea că am produs când bucurii. omul a păşit încetul cu încetul spre cercetarea naturii. cauzele şi efectele se înlănţuiesc la infinit. care prezidează reîntrupările omului. va şti ce va urma . ca fiind fenomene produse Ia întâmplare. când mâhniri. sau în cele viitoare. câştigând mereu cunoştinţe şi stabilind. că ne bucurăm pentru că am mângâiat altădată. că în faţa destinului nu se poate face nimic. pârghia cunoaşterii ne va ridica la o viaţă înţeleaptă. Atunci va fi conştient că în domeniul moralei şi al vieţii spirituale.de sus din spaţiu. Vălul ce acoperă trecutul ascunde cauzele stării noastre din prezent. In existenţa omului nu intervine ceea ce lumea numeşte „întâmplare". cutremurul etc. şi aşa la infinit.pe cei slabi şi neştiutori. o cauză determinantă. care trebuie plătit neapărat. până când. Lumea neştiutoare crede că întâmplarea face ca unul să fie norocos şi altul nefericit. de continua lui prefacere şi de mersul său .am putea examina fiecare viaţă. adică să plutim în neştiinţă. avem impresia că întâmplarea a făcut să trecem prin acel eveniment. pentru ca şi ei să-şi sfârşească evoluţia pământească. iar ca urmare a acestui fel de viaţă. am generat o mulţime de cauze care acum. trecând prin numeroase vieţi terestre. în veacurile ce vor urma. curând va rări pelerinajul de la pământ la Cer şi de la Cer la pământ. Orice faptă produsă de un om are un mobil. tot astfel. el se ridică la cunoaşterea fenomenelor fizice. suferind pentru a se îndrepta şi învăţa. omul va ajunge. că în unele vieţi am comis comploturi. prin suferinţă şi dureri. că suferim pentru că i-arn făcut pe alţii să sufere. Roata morţii şi a naşterii se va învârti mai departe.în ceea ce priveşte problemele spirituale . în scurgerea timpului fără sfârşit. când va sta în faţa unui efect va cunoaşte cauza care a generat-o. cu gândurile ce ne-au determinat toate acţiunile. crime şi ne-am torturat semenii. familii. sentimentele şi gândirea ce i-au frământat fiinţa în alte existenţe. nu ştie ce conduită a avut în acele existenţe. Dacă am deţine facultatea spirituală stăpânită de foarte puţini oameni . Din acest moment.120 Destinul omului După ce am luat cunoştinţă de părţile constitutive ale omului. materiile şi forţele care le pun în activitate. Cu alte cuvinte. ori văzând o cauză. Tot ce există are o cauză creatoare. cu sentimentele ce ne-au călăuzit. să cunoască în lumea metafizică. Prin aceste fapte. dar nu pentru a-I readuce la suferinţă. situaţia sa socială.

când în America. ca orbul lipsit de vedere. Rezultatele lor se ţes între ele ca firele unei pânze. chefuri. combinând-ul prin cele trei forţe de mai sus. pentru a urmări doar destinul său individual . mai lipsită de suferinţe fizice sau sufleteşti. Ele se nasc în sufletul nostru şi se fixează ca idei-forţe în corpul nostru mental. fără ştirea noastră. preocupările noastre mentale sunt obişnuite şi inferioare. cu un instrument mai delicat. aceea vei culege". Cu un coip perispiritual mai fin. Destinul său din trecut se înnoadă cu cel viitor şi destinul său individual se leagă de destinul colectivităţii. inteligenţa şi starea sa socială. viaţa sa terestră viitoare îi va fi mai uşoară. lege oglindită în vorba românului: „Ce semeni. care toate trag de om spre anumite locuri. în ceea ce priveşte gândirea sa. prin nenumăratele legături contractate cu alte fiinţe! Omul se naşte când în România. ducându-1 la o viaţă redusă. reflectă mai profund asupra celor văzute. fie în lumea fizică pământească. care acţionează mai slab sau mai tare. Acest centru emite unde care se risipesc de jur împrejurul staţiei radiofonice. stări sociale şi condiţii de existenţă. în fine. Cu alte cuvinte. când în Asia. Să nu uităm însă că. să se realizeze — fie în lumea eterică. în acest caz. din mediul înconjurător. al doilea destin este ţesut de acum încolo. şi astfel va putea realiza planuri ori descoperiri geniale. producând efecte în fiecare secundă şi la orice distanţă. când gândurile. mai aproape sau mai departe. folositoare omenirii. Cu o altă ocazie. L-am putea compara pe om. la preocupări de felul ridicării neamului. cu cât emisia a fost mai puternică. şi pe de altă parte se sileşte să nu mai contracteze altele noi. determinând astfel şi felul de viaţă ce-1 vom avea în viitoarea reîntrupare. un destin din veacurile trecute. şi sunt puse în lucru de cele două forte descrise mai sus: gânduri şi dorinţe. îmbibându-ne astfel perispiritul cu o materie fluidică superioară. cunoscută în Orient sub numele de karma — acţiune iar în poporul nostru destin. uşurarea durerii celor nefericiţi etc. Ele . asupra oricărei fiinţe sau lucru. am arătat modul cum prin gândurile noastre refacem şi organizăm corpul perispiritual. omul are în faţa sa două destine: 1. cu alte cuvinte . Or tocmai acest gen de activitate intelectuală contribuie la crearea unui destin frumos în viaţa viitoare. In timpul existenţei sale terestre. a treia categorie de forţe sunt foiţele fizice denumite fapte. care acţionează în jurul său pe o arie magnetică. o reţea foarte complicată de legături spirituale. Să vedem acum modul cum acţionează aceste trei feluri de forte cât timp trăim pe pământ. Ferice de omul care achită cât mai mult din datoriile veacurilor trecute. e nevoie să cunoaştem marea lege a cauzalităţii. dorinţelor şi faptelor în formarea destinului Pentru a im mai bâjbâi în întuneric. care 1-a adus aici unde este acum. materii eterice de o calitate superioară. omid-spirit acumulează mai bine cunoştinţe.Destinul omului 121 Influenţa gândurilor. intelectuale şi morale. stări sociale şi regiuni. omul emite din fiinţa sa trei feluri de forţe.care îl leagă în lanţuri puternice.perispiritul devine mai grosolan decât era până atunci. legea cauzelor şi a efectelor. . Mai întâi emite vibraţii mentale. producând efecte reale şi precise. după cum şi el este mai slab sau mai tare. al naţiunii din care face parte. când în Franţa. Tocmai aceste preocupări pregătesc viitorul său corp spiritual. urzeli calomnioase ori răzbunări etc. în diferite familii. cu un magnet. care se răspândesc în infinit. Aici vibrează continuu şi aşteaptă momentul prielnic de manifestare. în existenţa sa fiind legat magnetic prin iubire sau ură de toţi cei cu care vine în contact. pe distanţe cu atât mai mari. sau îi dă putinţa unei vieţi rodnice. 2. numite gânduri. Cât de complicată este viaţa omului.la idei de un ordin superior. după cum şi gândul său a fost dictat de o voinţă mai tare sau mai slabă. atât în familie. Prin gândurile sale. să vedem felul în care aceste trei feluri de cauze constitue destinul nostru viitor. căci ele acţionează asupra materiei cu care şi din care Creatorul a creat şi creează totul. atragem din spaţiu. plăceri senzuale. din care vom construi viitorul nostru corp vital şi fizic. A doua categorie de forte ale fiinţei noastre sunt dorinţele. asupra oricărei materii sau forte. De aici. Când gândurile noastre se înalţă la probleme ştiinţifice. devenind astfel un centru spiritual ce va radia în jurul său raze nevăzute. cu fizicul. în viaţa sa pe pământ. Dar o comparaţie mai justă ar fi aceea cu un post de emisiune radiofonic sau telegrafic. câte fire înnoadă în existenţa sa. într-adevăr. Dar să nu pierdem din vedere că energiile mentale sunt cele mai puternice. cât şi la nivelul naţiunii în care trăieşte. omul devine un emiţător de unde. cele ale existenţei de toate zilele — mese copioase. şi efectele pe care le produc. prin faptul că se îmbibă cu o materie eterică de proastă calitate. Ele lucrează în jurul nostru sub forma unor cauze uriaşe. Vom lăsa deoparte problema destinului naţiunii din care face parte un om. Dar asupra acestei probleme vom reveni mai târziu. mai mică sau mai mare.

acea haină va fi mai fină ori mai grosolană.Prima carte îl înzestrează pe om. trecând de la un subiect la altul. o gândire abstractă aparţine unui spirit bătrân. perispiritul. după facultăţile mentale deţinute în viaţa sa actuală. coborâm în profunzimile întunericului şi ale răului. a spiritului etern. înşirându-le ca mărgelele pe aţă. din care spiritul nu va putea extrage. ce are ca rezultat final naşterea unei aptitudini. însă poate să fie inferioară. Aşadar. fără nici un rost. în loc să urcăm grăbit cărările binelui. deoarece gândul este opera omului real. ne vom ridica sub toate raporturile. să nu permitem să se nască în noi . nu 1-a pus în legătură cu Creatorul. Din cele expuse se vede că omul este singurul făuritor al destinului său. suntem creatorul propriei fericiri sau nefericiri. Se poate ca acea haină să fie mai frumoasă decât cea din întruparea precedentă. cu alte cuvinte . cu un sistem cerebral care să răspundă uşor la impulsurile primite de la spirit. în viaţa sa precedentă.ci noi am fost făuritorii ei. care se traduce în vibraţii în materia divină ce o înveleşte. iar gândurile i-au fugit mereu la lux. cum lucrează cele trei forţe . mai curată sau mai pătată. care nu va mai avea un material de judecată clar şi precis. cu o minte cuprinzătoare şi înţelegătoare a celor mai abstracte probleme. Pentru realizarea acestor dispoziţii sufleteşti. în perispirit. O înşirare de judecăţi dă naştere la un raţionament. deoarece vârsta entităţilor spirituale diferă. Dacă am lucrat în acord cu conştiinţa noastră. El este meşterul care îşi ţese haina viitoare. cel mai hotărâtor. acestor facultăţi. captate altădată din spaţiu şi fotografiate. Tatăl ne-a dat urzeala şi ne-a dat şi suveica . Şi-a ţinut spiritul în mrejele materiei. nici o concluzie sau învăţătură. de lipsuri materiale ori de întunecimea minţii.o comparaţie ce are ca rezultat o judecată. necuviincioase. Scânteia divină produce energie. fără să ne concentrăm în mod serios asupra unui anumit subiect. mai comun sau mai filosofic. Or dacă gândim mereu fără rost. imagini care abia formate se distrag prin imaginea următoare. unde a luat fiinţă. frumosului şi adevărului. Aceste vibraţii poartă cu ele ideile. iar dacă am trăit contrar legilor morale şi am lucrat după impulsurile trupului şi pornirile pătimaşe. vom cădea în abis. de una de alta. Dintr-o sumă de raţionamente. aşa cum şi trupurile noastre se deosebesc între ele după vârstă. omul trebuie să se nască într-un trup perfect.şi ale universului . Am determinat cauze care ne aduc într-o stare plină de mizerii sau într-o stare de belşug. gă nu mai gândim mereu. clişeul lor fiind reţinut în jurai spiritului. spiritul extrage o învăţătură. pe care e bine să le reţinem: abordându-le superficial.voinţa cu care să ţesem pânza fluidică a existenţei noastre viitoare. a unei facultăţi. . Ideea este o lumină învelită într-o porţiune de eter . adică mintea i-a fost străfulgerată de idei prea pământene şi nu 1-a preocupat nimic din ceea ce l-ar fi apropiat de sferele spirituale. din materia mentală care a frământat mintea omului pe când era întrupat pe pământ. gândul este factorul cel mai puternic. o viaţă plină de boli. şi aşa mereu mai departe. pentru că în viaţa actuală s-a lăsat târât de pornirile trupului. Dacă gândim dezordonat şi trecem mereu de la un gând la altul. Toată starea noastră prezentă nu ne-a făcut-o Creatorul . producem în corpul perispiritual vibraţii dezordonate. cu daruri intelectuale minunate. intensităţii şi culorii ideilor. a dus o viaţă prea materială.asupra noastră şi a celor din jurai nostru. ridicându-se pe scara spiritualităţii prin învăţămintele trase din existenţele trecute. Omul va veni în viaţa ulterioară cu o mentalitate tot atât de inferioară ca cea avută în viata trecută. Aşadar gândirea oamenilor este diferită. de lovituri ale soartei. petreceri. adună în jurai nostru o materie haotică. nu se va putea forma un raţionament. Dar să vedem pe rând. Dar să vedem care este raţiunea acestor recomandări. cu simţul milei şi al iubirii. în viitor. vom avea un loc nefericit. Faptul că ne aflăm mai sus ori mai jos pe scara socială este rezultatul muncii noastre. aflat în interiorul nostru. 1. a scânteii divine. departe de cursul evoluţiei ce curge grăbit spre perfecţiune. deci nu va urma nici un câştig pentru el. suportat în viitoarea sa viaţă terestră.122 Din tainele vieţii .gândul. Aceste facultăţi s-au format în timpul vieţii din sferele spirituale ale Pământului. această învălmăşeală de imagini abia conturate. O înşirare de imagini dă putinţă spiritului să facă o analiză a mărimii. de critică ori ură împotriva cuiva. Din cele expuse rezultă două învăţături mari. prin analiză.sub influenţa unor factori invizibili ori sub impresiile celor petrecute în timpul zilei . Este firesc să fie aşa. Dintre toţi factorii care determină viitoarea noastră întrupare şi modul de viaţă desfăşurat în acea întrupare. Această furtună. cu calităţi sufleteşti. dorinţa şi fapta . O gândire comună aparţine unui spirit tânăr. Trebuie să ştim că gândul născut în mintea unui om este mai concret sau mai abstract. şi după cum a pus o grijă mai mare ori mai mică. care ia o formă şi posedă o anumită culoare şi vibraţie.cum cred cei care nu cunosc legile cereşti . o adevărată avalanşă de idei confuze şi fugitive va copleşi spiritul. onorari.numită gând. 2.idei josnice. trecut prin multe vieţi. pentru a ajunge la eliberarea vieţii pământene. rămânem în urmă.

care pun în mişcare materia divină a corpului nostru spiritual. pentru ca imaginea mentală croită prima dată să o fortificăm. Durata vieţii acestor fiinţe în spaţiu depinde de energia cu care au fost înzestrate de creatorul lor. prin repetarea aceluiaşi gând în zilele următoare. idei ce îmbracă frumosul sub toate aspectele. Prin urmare. sex. iar forma-lor un contur şi mai precis. filosofice sau artistice. Cum mai totdeauna gândurile noastre sunt însoţite de sentimente. Când constatăm că ne-am abătut de la subiectul iniţial. aceste fiinţe. universic. sub forma unor cauze. idei. Gândind astfel. cu tendinţe benefice ori malefice. Urmând astfel.instrumentul şi vehicolul spiritului. sau a celor pe care îi vor întâlni în cale. vorbirea mai coerentă. însoţită de un sunet plăcut. ci mai ales calitatea şi puritatea lor. judecăţi şi raţionamente. o ceaţă. forţe ce acţionează asupra celui care le-au creat. manifestând facultăţi superioare. De asemenea când o persoană vorbeşte. facultatea ce va rămâne în ultima analiză. Imaginile se înşiră prin faţa spiritului. Dar să nu urmărim numai claritatea imaginilor. scara spiritualităţii. produc în mintea autorului vibraţii similare. să vorbim. ştiinţifice. de aventuri. să fie puternic. create toate de duhurile umane. atragem din mediul înconjurător particule eterice fine. acest gând de milă se traduce printr-o formă colorată roz. Prin dorinţele. să gândim numai despre probleme serioase. sentimente şi pasiuni sau dorinţe. astfel ca materialul din care se va forma judecata. Pentru aceasta să ne silim să citim. mintea noastră devine din ce în ce mai clară. darurile noastre mentale. din cauza unei vieţi nesocotite. formă şi contur nedesluşit. spaţiile sunt pline de miliarde de asemenea creaţii. reproducând în mic ceea ce Creatorul universurilor a produs în mare. va atrage şi emite la rândul său. entităţi benefice sau malefice. acel om gândindu-se din nou la persoana pe care o urăşte sau la o faptă bună. forme-gânduri se ţin lângă autorul sau generatorul lor. perversitate şi viaţă destrăbălată. luni şi ani de-a rândul. dacă ne-am gândit să cumpărăm un cărucior unui paralitic. pornesc prin spaţiile eterice. O dată create. suprem. cosmic şi divin — ajung la spirit. prin vibraţiile lor. omul este un creator de fiinţe. căutând să înlăturăm orice fel de imagini sau gânduri inferioare. pasiunile şi gândurile sale nobile sau ordinare. Să urmărim acum procesul petrecut în spirit şi să vedem felul în care gândurile ne pregătesc pentru viaţa următoare un destin mai bun. Corespunzător acestor vibraţii se nasc în corpul spiritual imagini a căror totalitate formează gândirea sa. agenţi producători de bine sau rău. să ne întoarcem la el. le vede forma. Uneori viaţa lor ţine numai atât cât a gândit autorul lor. care vor constitui bogăţia noastră spirituală. Spiritul omului. ca şi proiecţiile unui cinematograf. crimă. cu intensităţi abia perceptibile. noţiunile mai înalte. ori să dăm un ajutor bănesc unui nefericit ţintuit pe patul său de boală. Concluzia este că trebuie să ne silim să acordăm atenţie gândurilor noastre şi din când în când să ne oprim mintea din inerţia activităţii ei şi să controlăm ce gândim. spiritul nu aude sunete ci vede imagini. Aşa de exemplu. Lumea din jurul nostru este plină de hoarde nesfârşite de asemenea creaţii. produce vibraţii receptate de urechea noastră. talanţii din viitoarea reîntrupare. să stăruim şi să ne concentrăm asupra aceluiaşi gând. Dar în afară de forţa iniţială. alteori durează săptămâni. le trimite o nouă cantitate de energie prin care ele se fortifică. care priveşte aceste imagini. urcăm încetul cu încetul scara lui Iacob. să o facem mai evidentă. ci sunt şi căderi spirituale.prin corpul planetar. pe scurt. se fortifică prin influenţe reciproce şi astfel durata vieţii lor se lungeşte. De multe ori. formând în jurul său. cu un contur mai precis. raţionamentul şi învăţătura. Dacă autorul lor revine cu gândul la aceleaşi idei. efecte identice cu natura lor înaltă sau joasă. scânteia divină are facultatea de a emite unde vibratorii. Dai" din nefericire nu există numai suişuri. raţionamentul mai puternic. din această cauză nu sunt înţelese şi ca urmare nu se pot memora. existenţa lor se lungeşte şi se întăreşte. atrăgându-se unele pe altele. fiinţa lor capătă o consistenţă şi mai mare.Destinul omului J23 în existenţa noastră terestră. gânduri umanitare sub configuraţii infinite. hrănind mintea cu asemenea subiecte şi evitând discuţiile. ori mai rău decât cel actual. şi prin fluidul care înconjoară nervul auditiv sunt transmise fluidului ce înconjoară cortexul cerebral. iar de aici . culoarea şi aude muzica lor specială. după ce imaginile lor au luat naştere. înţelegând astfel despre ce a vorbit sau gândit interlocutorul nostru. al eului nostru spiritual. iar cele de acelaşi gen. a unor gânduri josnice. solar. Aşadar trăim într-un roi nevăzut de fiinţe. format din scânteia înconjurată de cele trei învelişuri centrale va deveni din ce în ce mai luminos. având. cuvintele se traduc prin imagini neclare. Cum lumea este încă destul de înapoiată şi cum fiecare om generează astfel de fiinţe. dobândind o mai mare putere de rezistenţă în timp. cărţile sau filmele obscene. în acest fel perispiritul . lungă de mii şi mii de ani. cu un grad înalt de evoluţie. producând. Cei care posedă vederea spirituală văd aceste forme-gânduri asemenea unor fiinţe colorate şi sonore şi pot urmări isprăvile lor în lumea spaţială. Motivul care a determinat producerea ideilor dă acestor forme-gânduri anumite culori. Aşadar aceste fiinţe îl îndeamnă din nou . simţuri brutale şi fapte ruşinoase sau criminale.

obscen sau de ură. ci îndemnul ticălos al creaţiilor malefice din jurai nostru. fură şi jefuieşte. dreptatea pierind pentru un moment. spre mânie şi ură. . la ideea că toţi sunt fraţii noştri. credincios Tatălui. în viaţa sa terestră. conţin o imagine infinit de mică. Frica este o altă foiţă care lucrează asupra mulţimii . Orice grupare. Toate gândurile care trec prin mintea unui om. sufletul său se încarcă cu o povară mai mare şi destinul său viitor va fi nefericit sub toate raporturile. politică.a Tatălui ceresc. care vor defila prin faţa spiritului asemenea unei armate în faţa comandantului. Chiar crimele se înmulţesc când ura ajunge la paroxism. socială. Când spiritul trece bariera morţii fizice şi porneşte la drum. devenim mai cuminţi şi nu mai atârnăm destinului nostru încă o ghiulea. de ceea ce mereu a născut şi hrănit cu gândul: boală. pornirile.un suflet curat. Când aceste fiinţe malefice vor întâlni în hoinăreala lor un om liniştit .. că însăşi piatra este un frate al nostru mai mic. omul ar mai putea câştiga lupta împotriva lor. care lucrează apoi asupra tuturor. de a porni la o acţiune necugetată. mişcări ale gloatelor inconştiente. artistică.asemenea nouă . Dacă ne-am scuturat de ideile negre sau răutăcioase. o creaţie . depusă în arhiva sa nepieritoare. omul nesocotit este un generator de rău. în sferele inferioare ale Cerului. Multe mişcări politice. Egregor-ul fiecărei grupări umane are o formă şi culoare particulară. economice. mişcările muncitoreşti şi altele de genul lor sunt provocate de gândurile de duşmănie. mentalul revenind mereu la obiectul fricii. străduindu-se să nu facă rău nimănui. uneltire ale multora. va atrage către el. Prin acest fapt. Uneori egregor-urile unor popoare luptă între ele.formând în spaţiul din jurai pământului nori întunecaţi. se nasc din sânul unei comunităţi mai mari de oameni sau al unui popor. de unde apoi s-au revărsat jos. gândurile duşmănoase sau de teamă ale omului creează fiinţe malefice. dar în special asupra generatorilor lor. Ele plutesc în spaţiu ca fiinţe1 nevăzute. pagubă etc. micşorează rezistenţa trapului. al binelui. prin gânduri sublime de rugăciune. orice mişcare culturală.şi alte asemenea fiinţe malefice. De aceea.mai ales asupra omului necredincios provocând boală sau inactivitate. ori îl determină să pornească la realizarea actului frumos la care se gândise mai înainte. ştiinţifică. Războaiele. care de fapt s-au acumulat în spaţiu. Frica slăbeşte trapul.ele vor fi respinse asemenea benzilor de hârtie din faţa unui ventilator.asemenea unui magnet . ca uriaşe baterii. răzbunare. care vor împiedica pe autorul lor şi pe alţii să progreseze spiritual. dorinţele şi gândurile din viaţa sa terestră. creând bariere în evoluţia generală a umanităţii. astfel crimele se ţin lanţ. Atunci să revenim hotărâţi la calm. Mereu pornesc din fiinţa sa gânduri de mânie sau de ură atroce. care să ne reţină alte veacuri pe treapta evoluţiei pe care ne aflăm. cuvântări sau scrieri provocatoare. militare. corespunzătoare vibraţiilor corpului său spiritual . iubire şi generozitate. mâine se înfurie. cinstit şi blând. religioasă.toate aceste imagini. cercetărilor şi concluziilor trase din materialul adunat . neputându-se apropia de el. se manifestă în planul fizic. şi la un moment dat izbucnesc.adică în sfera sa proprie. după care izbucneşte pe pământ un război între popoarele respective. popoarele şi diferitele mişcări spirituale şi culturale să iniţieze formarea unui egregor a! păci şi iubirii. împingând indivizii. Omul îşi vede atunci toate actele. nici cu gândul . nu-1 vor putea influenţa. duşmănie etc. care se acumulează în spaţiu. dărâmă instituţii. revoluţiile.Prima carte pe creatorul lor la duşmănie împotriva aproapelui său.124 Din tainele vieţii şi ale universului . Acest om pur. el atrage din depărtare . în planul fizic. sub influenţa lor omul distrugând totul şi lăsând în urma sa ruină şi doliu. făcându-le fără voia lor o atmosferă fiuidică plină de imagini. Prin urmare. exprimând gândurile. se aruncă în luptă. Omul vorbeşte azi de rău. toate fiinţele şi entităţile benefice. milă. asemenea unei fiare. ucide. care au fost create de alţii. care îl vor năpădi şi îndemna şi mai intens spre senzualitate şi perversiune. pline de energie potenţială. care în mod firesc tinde spre mai bine. sentimentele şi dorinţele comune ale membrilor grupării respective. asemenea unui magnet uriaş. Acest munte de ură se ridică din mentalul milioanelor de oameni rămaşi încă în stare înapoiată — asemenea particulelor de apă ce se evaporă de pe suprafaţa oceanelor . frumosului şi adevărului. de forte generatoare de teamă. are un egregor. ori de câte ori simţim tendinţa de a ne irita. Drojdia societăţii umane. masele la acţiuni militare ori la revoluţii. urziri de gânduri. până când într-o zi omul cade lovit chiar de ceea ce îi era frică. dar prin gândul său josnic. calmul se aşterne peste sufletul nostru. îşi va vedea în planul analizelor. exprimând şi materializând gândurile şi sentimentele grupării respective. atrăgând din sferele spirituale entităţi care se întrupează. dar în acelaşi timp împiedică o lume întreagă să progreseze. Dacă ar exista numai fiinţele create de propriile sale gânduri şi sentimente. sportivă etc. în acest fel. Ar fi bine ca toate grupările. ' Aceste fiinţe-gânduri colective. distrage. să ne amintim că acestea nu sunt manifestările spiritului nostru. Aşadar fiecare om se coboară pe sine. denumite egregor. culturale au fost pregătite prin manipulări. poimâine blestemă şi făgăduieşte răzbunare.

Gibier. omul care se va sili să nu greşească deloc cu gândul.care au darul divin de a citi memoria eterică a Pământului. bucuriile de care a avut parte.s-au înscris pe această materie arhivă a Pământului. cu toate actele. pasiunile. întocmai ca un spectator ce priveşte un film despre viaţa unui om. Pentru a găsi cărarea către Arhiva Cerului. suferinţele şi pierderile întâmpinate. Tot ce s-a petrecut în noaptea veacurilor pe pământ . încât îi uimeşte pe cei din jur. Acest fel de acţiuni sunt aproape neînsemnate faţă de infinitatea gândurilor ce ne-au trecut prin minte de dimineaţa până seara. Dacă vrem să reprezentăm raportul dintre cele trei categorii de acţiuni omeneşti dintr-o zi. maree. vorbit sau făcut în lungul şir al reîntrupărilor sale. Lancelin etc. Clarvăzătorul vede tot ce a făcut persoana respectivă în viaţa sa. S-ar părea că ceea ce relatez sunt simple afirmaţii. pentru că toate se înregistrează şi se plătesc. tendinţele şi concepţiile omului. dorinţele şi gândurile sale. înţeleaptă. în majoritatea cercurilor de revelaţie existente pe pământ.îmbrăcăminte. adormite de magnetizatori. a rămas pe veci. locurile pe unde şi-a desfăşurat viaţa. Cu toţii privim cerul.Rochas. care doresc să-i lumineze pe fraţii lor pământeni. Ştim că suntem chemaţi . va rămâne întipărit în această arhivă a Cerului. înscris cu litere eterice. până la sfârşit. am arătat câteva din experimentele unor specialişti în această materie . sentimentele şi dorinţele unei persoane care nu este de faţă. membrii Juriului suprem . se înţelege că atunci când entitatea spirituală are un instrument fin la îndemână poate realiza opere delicate.călăuzeşte spiritul clarvăzătorului până la clişeele înscrise în Cer. iar atunci când dispune de un instrument mai grosolan nu poate face decât lucrări comune. au descris una sau mai multe din vieţile lor trecute. .purtat de persoana respectivă. simţit şi făcut omul. acţiunile tuturor vieţilor sale anterioare. de probe şi experimente. în capitolele precedente. Mai toate au ca bază personalitatea noastră. tot ce a suferit. presupus a fi ofensat sau micşorat. apariţii sau dispariţii de continente sau forme de vieţuitoare etc.întrupări ale unor entităţi spirituale evoluate . depozitată în materia divină a spiritului.orânduitorul vieţii oamenilor . înscris în corpul său divin. formată dintr-o materie eterică invizibilă ochiului nostru.fenomene meteorologice. Acestor persoane li s-a zis că au darul clarvederii. războaie. gura nea mers mereu şi de cele mai multe ori am . dojenit. în care gelozia se ţese cu invidia. De dimineaţa până seara. Din cele expuse. Clarvăzătorul nu face decât să urmărească înşirarea panoramică a locurilor şi evenimentelor prin care a trecut o persoană.a cărei valoare este incalculabilă pentru reformarea comportării omului şi a concepţiei sale de viaţă . Ea are nevoie de verificări. Ei bine. 100 pentru cele cu vorba şi 10. Formele gândurilor care pluteau prin spaţiu au pierit demult. Aşadar omul face cele mai multe greşeli cu gândul.prin care s-a dovedit clar şi neîndoielnic că spiritul omului poartă cu el.să ducem o existenţă liniştită. Iată de ce trebuie să fim atenţi mereu la gândurile. felul de viaţă. ocărât sau blestemat. ne aduc la cunoştinţă adevărul că omul poartă cu sine. vorbele şi faptele noastre. Fericit este omul care nu greşeşte cu fapta. cu fapta ori cu vorba. Cele mai multe planuri ale omului sunt de răzbunare. am atribui numărul 1 greşelilor cu fapta. dar nu vedem imaginile din această arhivă. bijuterie . Cât timp va trăi Pământul şi cât timp va exista acest univers. dar imaginea lor. Bouvier. Ele mai rar sunt de laudă sau cu un fond de iubire. Uneori descrierea este atât de exactă şi de amănunţită. . relaţiile avute cu alţii. Cu toate acestea. există persoane . In aceste profunzimi abisale ale Cerurilor se găsesc toate clişeele a tot ce a fost odată sau tot ce a gândit. căutând mereu să ne instruim şi să alinăm durerile altora. într-un cuvânt destinul din viaţa sa următoare. Prin urmare. Am citat cazuri în care unele persoane uşor sensibile. gândit. tot ce a gândit un om. ego-ul nostru. Acesta e comandamentul.privesc în marea Carte a Creatorului şi citesc trecutul duhului pentru a-i stabili programul viitoarei sale vieţi pământeşti. O afirmaţie de acest fel . cataclisme.degajat din persoana care 1-a purtat . omul poartă cu sine arhiva în care se află înregistrate toate vieţile sale umane.000 pentru cele cu gândul. însutit mai fericit este cel care nu vorbeşte de rău pe aproapele său şi nespus de fericit va fi în viaţa viitoare. Ele s-au fotografiat pe această materie ca pe o placă fotografică. tot ce a dorit şi simţit în lunga lui serie de vieţi pe diferite planete. entităţile spirituale misionare. pe care le citeşte. Tot pe veci au rămas înscrise imaginile lor şi în materia eternă.nu poate fi primită prea uşor.punând în acţiune voinţa noastră şi o atenţie deosebită . Fotografia sau eterul ce însoţeşte obiectul . împrejurările. pornirile.Destinul omului 125 Aceste imagini hotărăsc calitatea corpului său planetar. memorială a planetei şi a universului nostru. iar facultatea lor a fost numită psihometrie. de la început şi. caracterul şi facultăţile sale. sfinţită şi iubitoare. criticat. dar bietului om trupesc îi este foarte greu să nu greşească. când ne culcăm. Marile duhuri. unde sunt înscrise faptele. Ştim că gândurile creează facultăţile. împrejurările prin care a trecut. clarvăzătorul are nevoie de fotografia persoanei sau de un obiect oarecare .

a viitoarelor boli. în viitoarea noastră reîntrupare. la formarea unui corp planetar mai delicat sau mai grosolan. cu toţii alergând să-şi satisfacă pântecele cu cele mai scumpe şi felurite bunătăţi. Gândind astfel mereu se naşte în spirit. tendinţa de a-şi realiza şi pune în practică gândurile. Dacă ne . foarte puţini. corpul nostru planetar va aspira dm atmosfera eterică a pământului materie vie inferioară. cu puteri uimitoare. care cere^satisfacţia năzuinţelor sale terestre. Cred că oricine a urmărit aceste rânduri. risipite. bijuterii. arătând o blândeţe ce cucereşte. onoruri şi vanităţi efemere. în mod fatal.fină sau grosolană . iertând greşelile celor care le fac rău. care abia urcă scara spiritualităţii. majoritatea oamenilor este animată de dorinţe inferioare. ştergând lacrimile altora. duhul se obişnuieşte cu asemenea gânduri. a epilepsiei şi în general a tuturor bolilor nervoase. filosofice şi artistice. corpul nostru planetar aspiră materie planetară de cea mai fină calitate. Ajunşi în spaţiu. spre o mai mare înţelepciune. în mediul în care dorinţele din existenţa sa precedentă vor putea fi satisfăcute. determinându-1 să ia o formă incorectă. sub forma unor daruri înnăscute. moşii. simţăminte superioare sau inferioare. întrucât aparţine globului pământesc. ştiind că sunt spirite tinere. dintr-o viaţă în alta. şi aşa mai departe. de ce unul are dispoziţii filosofice şi altul nu se poate ridica de la gândirea comună. neinteresându-i ce va fi dincolo. în viaţa următoare.Prima carte să ne străduim să treacă prin mintea noastră gânduri generate de preocupări ştiinţifice. şi de aici la înţelepciunea îngerească a sfântului. care va conţine. spiritele bătrâne stau deoparte şi duc o viaţă retrasă. A doua categorie de energii desfăşurate de om în viaţa sa pământeană sunt dorinţele. Dorinţa este motorul care ne mână spre onoruri şi plăceri de tot felul. oferindu-i-se posibilitatea să se ridice mai sus şi să-şi realizeze dorinţele superioare. toţi doresc să se înalţe în ochii semenilor săi prin glorie. prin urmare suntem fraţi. fetusul din pântecele mamei sale. obiecte de artă etc. Dacă a fost stăpânit de dorinţe lumeşti. Prin bunătate întărim toate facultăţile divine care zac adormite în scânteia noastră şi devenim entităţi spirituale luminoase. să ne ridicăm mereu la cuminţenie. Acesta este înţelesul progresului nostru mental. Corpul nostru planetar se formează în funcţie de calitatea şi puritatea dorinţelor noastre. Un coip planetar cu metehne va determina formarea unui corp vital slab. înţelege că numai astfel se ridică omul din întunericul minţii sălbaticului până la lumina minţii savantului. Acesta este rostul existenţei noastre terestre. viitorul său trup se va forma incorect. Să nu ne mai mirăm atunci de ce unul prinde înţelesul unei expuneri mai repede şi altul mai greu. automobile costisitoare. la înţelegerea că totul din jurul nostru este Divinitatea manifestată. venim cu porniri ori facultăţi care uimesc pe toţi cei care le constată sau aud de ele. să obţinem bani. degradate şi pervertite de corpul nostru planetar. va căuta să se nască acolo unde aceste forţe vor fi cheltuite. prin constituţia sa.către tot ce aparţine vieţii pământene. în faza actuală de evoluţie. Acesta este mecanismul urcuşului spiritual pe scara existenţei terestre. Dacă ne fură poftele către îmbrăcăminte luxoasă. cauzele unui sistem cerebral slab. iar celălat nu şi le poate însuşi. povăţuindu-i şi ajutându-i pe semenii lor. potenţial. încât la viitoarea reîntrupare venim cu ele. Puţini. şi trebuie să ne iubim. familie şi mediu civilizat. bucurii ori mâhniri. cele comune provocându-i durere. Iată aşadar că după felul cum am gândit într-o viaţă ne pregătim o stare superioară sau inferioară. Dorinţele sunt aspectele voinţei spiritului. renume. el se va naşte într-o ţara.126 Din tainele vieţii şi ale universului . Dacă a fost animat de dorinţe superioare.va determina după părăsirea vieţii terestre. Entităţile spirituale bătrâne fiind întrupate doresc şi ele ceea ce este în legătură cu viaţa fizică — întrucât şi ele sunt oameni — dar mai presus de toate urmăresc cu nesaţ ceea ce înnobilează sufletul. Pentru că dorinţele înscrise în corpul planetar trebuie realizate cândva. case de prisos etc. fiinţe care vom contribui la progresul a tot ce ne înconjoară. de lumina înşelătoare a vieţii terestre. duhul va influenţa. Dacă omul va persista multă vreme pe această cale nesocotită. case. dureri sufleteşti ori fericire. intensificăm într-o asemenea măsură aceste gânduri. pioasă. omul se va naşte. conducem spre o viaţă tihnită. care comportă noţiuni abstracte. Gândind mereu la probleme înalte. Acestea ne îndeamnă cu toată puterea să intrăm în stăpânirea lucrurilor plăcute. pentru ca în fiecare viaţă să adăugăm la cele câştigate într-o existenţă precedentă o nouă facultate. Venind la o nouă întrupare. că toţi oamenii sunt copiii aceluiaşi Tată Creator. după moartea biologică. o nouă dispoziţie spre mai bine. de ce unul e dispus să înveţe mai repede algebra. indiferentă faţă de lux. pe scurt . Aşadar dorinţele contribuie. în viitoarea lui reîntrupare. Materia eterică . din ce în ce mai imperios. căutând să-şi îmbogăţească mintea cu noi cunoştinţe.

Tocmai prin faptul că au avut loc cugetări şi dorinţe. să nu poată fi împlinită nici în noua întrupare. un mod de realizare. Să luăm şi un alt exemplu. până când îl va determina. că este literalmente muritor de foame. destinul se mai făureşte şi cu ceea ce fâptuieşte omul în lumea fizică. într-una din existenţele viitoare. Să vedem acum modul cum faptele noastre ne leagă. fericindu-i sau nenorocindu-i. Dar dacă exprimarea. o barieră celorlalte manifestări ale ego-ului nostru. De orice natură ar fi fapta. negăsindu-şi echilibru decât în ziua împlinirii lor. Toate faptele exercitate asupra fiinţei sau bunurilor unui semen. de persoanele cărora le-am făcut bine sau rău. în fine. Omul este o fiinţă sociabilă. Or dacă acest om nu are o conştiinţă înaltă şi o inimă miloasă. dorinţele sunt forţe care-1 fac pe om capabil să realizeze un obiectiv. După ce gândurile şi dorinţele au găsit o posibilitate de exprimare. până când. împiedicându-le sau favorizându-le evoluţia. cu fiinţa sau trupul. o pasiune. născându-ne în circumstanţe care ne vor provoca suferinţe fizice. exprimarea finală. De exemplu aflăm că un coleg de şcoală este în mare nevoie materială. va produce o nouă durere. vom avea un destin deplorabil. un om îl roagă pe un frate să accepte îngrijirea copiilor săi şi administrarea averii lăsate. să ne plătească sub forma unui sprijin oarecare material. pe viitor. Cu alte cuvinte. să-1 îngrijească. Când nu se va aştepta. faptele noastre de tot felul . Se poate întâmpla ca mila şi iubirea noastră. Aceste acţiuni pot fi în legătură cu bunurile pământeşti. ea va trebui neapărat să-şi găsească satisfacţia. Or un asemenea automatism pune în general un zăgaz. ea se încetăţeneşte în fiinţa noastră trupească. Gândurile şi dorinţele au lucrat asupra spiritului. La crearea viitorului corp fizic. Acţiunile noastre sunt rezultatul unor cugetări şi dorinţe. Cu alte cuvinte. care nu se sting veacuri peste veacuri. conform legii obişnuinţei. determinând felul nostru de viaţă în viitoarea reîntrupare. ori cu sufletul. a unor cauze — gânduri şi dorinţe produse în existenţa anterioară. devine automată. se va realiza. precum şi în Arhiva Cerului. Dacă am ajutat pe plan material. rămânând în mizerie. pagubă etc. pentru că noul trup nu mai are nimic comun cu corpul fizic din întruparea trecută. Noroc că această stânjenire nu durează decât atât cât durează trupul care contractase acest automatism. Ca probă a acestei afirmaţii este faptul că fiind izolat. ne vom duce şi-i vom da bani. Astfel de exemple se pot înşira în sute şi mii de chipuri. Or. în veacurile ce vor urma. Dacă sufletul nostru e răscolit de milă pentru acest semen necăjit. aceste fapte se vor transforma în cauze noi. Dacă am fost pentru semenul nostru cauza mizeriei sale materiale sau fizice. Simţindu-se pe patul de moarte.Destinul omului 127 In anumite împrejurări se poate întâmpla ca o dorinţă. va cheltui din averea copiilor în folosul său. acest om va fi urmărit pentru fapta sa. Numai prin această faptă a lui destinul a fost satisfăcut. Fapta aceasta ne leagă de fratele nostru şi în existenţele viitoare. tradusă prin fapte. după care va urma plata sau răsplata ei. mai lipsiţi de căldura sufletească. convieţuirea sa cu alţii aduce cu sine neapărat influenţe reciproce . şi-i vom ridica moralul printr-o vorbă duioasă. căci şi-a legat existenţele sale viitoare de soarta acestor moştenitori nefericiţi. sau mizerii materiale. de un altul. să ne ducă la căpătâiul unui om care zace bolnav şi n-are pe nimeni să-i dea un pahar cu apă. în fine. lucruri necesare. pentru ca astfel legea divină să fie aplicată. deşi va fi înconjurat de toate înlesnirile vieţii. ci va naşte o legătură karmică între noi. omul se va simţi nefericit. să-i şteargă lacrimile şi să-i amintească adevărul că nu e singur pe lume şi că Tatăl nu 1-a părăsit. Fapta noastră nu va rămâne doar ca o expresie a bunătăţii. . aceste obiceiuri nu vor mai exista. până l-au determinat să intre în acţiune. asupra omului intern. conştiinţa că toţi oamenii suntem copiii aceluiaşi Creator.din copilărie şi până închidem ochii . îmbrăcăminte.lucrează asupra noastră şi a celor din jurul nostru. Dacă repetăm mereu aceeaşi acţiune. în vecii vecilor. Orice acţiune lasă o urmă nepieritoare în duhul omului. va fi deposedat. de încurajare. Dorinţele sunt forte. înseamnă că acţiunile sunt efectul. datoria achitată. tocmai când vom fi mai singuri. care vor deveni forţa creatoare a unor efecte noi. să conducă spiritul spre realizarea sa. ni se va plăti gestul făcut în veacurile trecute. ne vom bucura în viitor de un destin favorabil sub aspect material. In acest caz ea va fi urmărită veacuri de-a rândul în viitoarele întrupări. la rândul său. în alte existenţe.acţiunile unora asupra celorlalţi. după care încetează de a mai fi o forţă. Aceste acţiuni pot folosi sau dăuna persoanelor cu care el vine în contact. care va lucra asupra sa. care îşi vor cere dreptul de a se manifesta şi înfăptui cândva. Atunci va învăţa lecţia amară: omului nu îi este îngăduit să ia din bunul altuia. nu vor mai exercita nici un imbold asupra spiritului. se înscriu în corpul nostru divin.

o existenţă îmbelşugată. să se recomande atenţiei lumii. încât revenind în viaţa viitoare. bună sau rea. Prin urmare. Este o faptă foarte frumoasă. cu rolul special de a regla şi stabili ordinea achitării datoriilor contractate de duhurile umane. Se poate ca aceste persoane să se fi întrupat odată cu noi. nu putem plăti dintr-o dată toate faptele rele. Aş putea spune că dintre cei doi factori . această orânduire se face cu oamenii aflaţi pe treptele inferioare ale scării evoluţiei spirituale. sau chiar dacă trăiesc în aceeaşi ţară. creşte un copil orfan. măcar temporar. directorul îl dă afară pe un funcţionar incorect. achitându-şi mai repede datoria adunată în timp de mii de veacuri. Un om a furat. dorind să se dezrobească 1 de cătuşele greşelilor din trecut. şi când mizeria. Nu i-a impus nimeni. E posibil ca în timpul întrupării noastre actuale să nu se fi întmpat persoanele către care am contractat datorii. 1. având multe proprietăţi. alegând-o acolo sus. Ei conduc spiritele la reîntrupare într-o anumită naţiune. va fi ocolit mereu de lume. Trecând din lumea eterică în cea fizică. Din ce a furat şi adunat. legături karmice. pe care ne-o dau spre achitare într-o întrupare. De regulă. aleg din lista cea mare. pentru ca anumite obligaţii din marea noastră datorie să fie achitate. bietul spirit a uitat totul. cunoscătoare a marii legi evolutive. nici chiar Creatorul. fără să existe posibilitatea unui contact între noi.motivul este precumpănitor faţă de fapta produsă. ajută o văduvă. urmând ca restul să fie plătite în vieţile următoare. de mândrie. cel care a produs răul va recolta răul. Pentru motivul de a fi corectitudine în viaţa oamenilor. prigoana şi o viaţă plină de dureri şi lacrimi îl copleşesc. de vanitate. de a căror vechime şi evoluţie nu avem nici o noţiune.umilinţa. motivul are o putere mai mare în orânduirea viitorului destin. şi totuşi inima sa nu a murit cu totul în faţa milei. creşterea şi educarea copiilor orfani. şi orânduiesc astfel ca întruparea să aibă loc într-un rang social. şi alta motivul. se miră de atâta nefericire şi datorită neştiinţei sale se revoltă: „Cu ce am greşit Doamne de sunt atât de pedepsit?" A uitat sărmanul că singur şi-a ales această viaţă sfâşietoare.vanitatea şi mândria. să luăm trei exemple. producem când bine. va contribui ca în viaţa sa viitoare să se bucure de o existenţă şi mai îmbelşugată decât cea actuală. s-au întrupat în alte ţări. când rău. iar motivaţia . întrupându-se până când va şterge toate . în viaţa trecută aruncând pe drum un frate de-al său. dar pentru că a produs pagubă. Dar omul se va simţi ca un parvenit. Aşadar ele îşi făuresc singure programul vieţii viitoare.acţiunea şi motivul . fostul director se va reîntrupa cu dispoziţii sufleteşti prin care va fi ordonat. 2. Acrul prin care atâţia copii nefericiţi vor fi scăpaţi de mizerie. izolarea şi dispreţul fiinţei sale. o anumită cantitate. Entităţile spirituale mai bătrâne. din totalul greşelilor. în viaţa sau vieţile precedente. pentru că s-a bucurat de bunul altuia. îngerii combină o mulţime de dispoziţii fizice şi sufleteşti. chiar dacă a fost împins de motive altruiste. în mijlocul luxului şi al comodităţii sale. într-o viaţă sau în mai multe. se pot afla într-un alt nivel social. Dar funcţionarul incorect a fost lovit în existenţa sa materială. Vedem că fapta a adus consecinţele sale . omul revine mereu la viaţa terestră. şi va trece prin paguba cu care îşi păgubise odinioară semenii. adresându-le fraţilor noştri. lipsa prin care a trecut fratele său. clevetirile răspândite ori gândurile urâte cu care am umplut spaţiul. inevitabile în vieţile sale viitoare. Dar vreau să subliniez . pentru ca odată şi odată să venim în raport direct cu toţi cei faţă de care suntem datori cu reparaţii. Cum suma greşelilor adunate veacuri nenumărate este foarte mare. caută să-şi ia o porţie cât mai mare. Cei doi factori . au adus consecinţe sufleteşti . Va fi mereu umilit. Motivele pot fi multiple.îşi vor produce fiecare efectul lor. cât mai dureroasă. una este fapta comisă. bucură un nefericit. Un om bogat. dar potrivit destinului lor. faţă de atâtea persoane din jurul nostru. în lumea spaţiilor există entităţi spirituale strălucitoare. care va aduce roade karmice. prin care să ne achităm datoria faţă de ele. Dar omul nu a făcut acest gest doar din milă. ci împins şi de un gând ascuns. a înşelat o viaţă întreagă. Ajutându-şi semenii. Aceşti îngeri. Motivul a fost lăudabil: să fie un exemplu şi să stabilească ordinea în instituţie. în vederea bunului mers al instituţiei.acţiune şi motiv . Pentru o înţelegere mai clară. tot aşa. după aptitudinile câştigate de duhul respectiv.128 Din tainele vieţii ţi ale universului . urmează că vom reveni de mai multe ori la viaţa fizică. ca o consecinţă a mândriei sale de altădată. liniştit şi mulţumit de el şi starea în care se află. din destinul lor. Dar. După cum făcând binele a recoltat binele. lipsindu-1 de pâinea cea de toate zilele. pentru a se ridica în lumina Cerurilor. devenind oameni cu un rost în societate. şi cum ea nu se poate achita într-o singură viaţă. Cum legea Justiţiei divine trebuie împlinită. care sunt atribute sufleteşti. al destinului nostru. lasă un imobil pentru adăpostirea. pe când ştia de legile care duc la splendorile negrăite ale vieţii spirituale. omul se va bucura pe viitor de o viaţă înlesnită din punct de vedere material. carte Urmările karmice sunt independente de motivul care ne-a decis să facem o faptă oarecare. Dar să nu pierdem din vedere că motivul va avea un rezultat hotărâtor în destinul viitor al omului. într-un trup şi într-un moment favorabil pentru achitarea datoriei încredinţate spre plată la pornirea într-o nouă viaţa terestră. 3.Prima. va trebui să guste neapărat.între fapta fizică şi motivul care a determinat-o.

Văzând acest copil frumos şi inteligent. fiind acum. născându-se în locurile unde sunt întrupate duhurile cu care a contractat cândva legături spirituale. combină astfel condiţiile ca datornicul de altădată. Toţi cei desemnaţi de Forţele cereşti. Corpul nostru vital va fi construit de spiritele constructoare. Acest corp fizic va fi o temniţă pentru bietul spirit. printr-o zguduire sufletească puternică. prin bucurii comune. simţi. universul întreg merg în scurgerea timpului fără de sfârşit din progres în progres. incendiu. acuzatorul. prin ereditate. De asemenea. într-o viaţă precedentă. sisteme şi aparate . dori şi face ca viaţa sa viitoare să fie mai uşoară. copleşit de povara păcatelor sale adunate din viaţă în viaţă. Spiritul. care ajută la marea operă a Creatorului. fiind puşi în situaţia de a pieri brusc din existenţa lor fizică. pe care acum destinul 1-a adus să se nască în preajma acestei familii. El face greşeli. de spiritele executoare ale legii destinului. printr-o moarte violentă în război. sau va face ca facultăţile sale viitoare să fie şi mai reduse. omul va fi smuls din seria nesocotinţelor sale. un corp fizic cu o înfăţişare mai comună sau mai frumoasă. în funcţie de calitatea materiei mentale acumulate şi în funcţie de sentimentele frumoase sau urâte de care am fost animaţi în viaţa trecută. trăind acum ca fraţi. îşi primeşte răsplata faptei din partea datornicului său de odinioară. educa şi creşte ca pe copilul său.care va naufragia. viaţa sa şi mai tristă. va lucra cu facultăţile sale făurite prin gândurile de altădată. care îi pune acum la dispoziţie întreaga avere. este clădit după calităţile corpului vital. Justiţia divină se aplică fără greşeală şi fără îndurare. omul adevărat. ducându-şi viaţa fără să ştie nimic despre marile scopuri ale Divinităţii. se orânduieşte un complex de celule. Cei din spaţiu. Deşi copilul s-a născut în sânul unei familii sărace. naufragiu. bogătaşul îl place nespus de mult şi îl cere de la părinţii săi săraci pentru a-1 adopta. mai întunecată sau mai luminoasă. a legilor. Copilul . duhul acestui copil a făcut un mare bine unui om. destinul său este astfel alcătuit încât viaţa trupească să-i fie brusc curmată. cutremur. ca părinte şi copil.fostul filantrop. Pe parcursul noii existenţe terestre duhurile îşi achită datoriile acumulate una faţă de cealaltă. să nu aibă copii şi totuşi să-şi dorească.pentru a forma un tot unitar. judecătorul şi victima sa proprie. după cum i-au fost faptele din viaţa trecută. dau copilului. la rândul său corpul vital a fost construit conform corpului planetar. şi aşa mai departe. în vederea acestui scop. însă vor scăpa toţi cei nedestinaţi acestui fel de a pleca din lumea fizică. îi este hărăzit să dispună de o mare avere. ca soţi. Se vor îmbarca pe acelaşi vapor . ura din alte vremuri se va şterge prin iubire. a legăturii dintre el şi cauzele create de el.ca într-un tipar sau model . Din cele expuse în acest capitol al destinului. înţelegem că trapul nostru. vor merge la un teatru. Omul revine mereu în trap. om bogat. omul nu cunoaşte legile care conduc universul. Când faptele sale rele s-au acumulat prea mult. care îşi ia forţele necesare şi se supune destinului spiritului coborât la reîntrupare. Acest seism îl va aduce la o altă ^concepţie. Pământul. ori ca buni prieteni. în bine sau în rău. se mărgineşte sau se înalţă în puteri spirituale. catastrofă feroviară etc. Astfel. unde vor fi carbonizaţi de un incendiu etc. Un copil se naşte într-o familie săracă. Omul este împricinatul. Să luăm un exemplu. să treacă printr-o moarte violentă. va lucra în această temniţă pe cât îi va permite lumina şi spaţiul ei. acesta conform corpului mental. care 1-a scos din mizerie pe actualul bogătaş. mai strâmtă sau mai largă. vor fi adunaţi într-o zi la un loc. pe cât îi permite sistemul cerebral. Destinul cere desfăşurarea evenimentelor după modul cum era conduita omului în trecut. corpul vital este făurit conform anumitor datorii pe care le avem de plătit din lista mare a greşelilor noastre. se condamnă. Destinul colectiv In existenţa sa terestră. neavând în destinul lor datorii de plătit printr-un accident . când gândurile şi vorbele au creat în preajma sa o lume nevăzută. In jurul corpului vital sau dublului eteric. iubire şi sprijin până la sacrificiu. de care este legat prin trecutul său.Destinul omului J2g greşelile adunate în trecut. Astfel omul. cu un sistem cerebrospinal mai fin ori mai redus. Deşi încătuşat şi mărginit în această viaţă. se judecă. în felul acesta. spiritul poate gândi. revoluţie. un trup sănătos şi o înfăţişare atrăgătoare. jefuirea de altă dată se va compensa prin sacrificiul şi dăruirea de acum. Pentru neştiutori. mai liberă şi cu puteri mai mari. trenul lor va deraia. Părinţii săi fiind sănătoşi şi fizicul lor având anumite însuşiri estetice. asemenea împrejurări par născute „din întâmplare". la o altă înţelegere a adevărurilor. împiedicând ajungerea fluidelor superioare până la el. îşi construieşte temniţa pedepsei sale. ele fiind de fapt efectele unor cauze produse în trecut.

arzând 110 persoane. Bunul Dumnezeu să ne ierte păcatele. s-au dus până la locul lor de rugăciune. şi să ierte şi pe nenorociţii care ne-au urmărit cu ura lor. având ca scop perfecţionarea. Aceştia vor pierde trenul sau vor renunţa în ultimul moment de a mai pleca cu acel tren sau vapor. Aflând rostul vieţii. către un punct mai ridicat al muntelui. o comunicare referitoare la acest caz. spiritele acestor ucigaşi au rătăcit prin spaţiu.130 Din tainele vieţii şi ale universului . înconjurându-1 într-un an. unde se adunau într-un adăpost de vite. şters printr-o suferinţă comună. Sub adăpost se aflau 73 de persoane. Să mergem să-i distingem». s-a ascuns o mână de hughenoţi. a câştiga un loc în cer»-. de la Cer la pământ. iar în Săptămâna Mare. a venit vremea să dăm socoteală Domnului de . dar legea dreptăţii. La acea epocă. voi cita un caz petrecut în ţara noastră. catolicii considerându-i eretici. pe când se rugau. gata să ucidă pe oricare ar da să fugă din această casă de rugăciune. Cei veniţi au înconjurat adăpostul. entităţi spirituale în care se dezvoltă facultăţi divine. ocazie cu care se tună şi fulgeră în contra ereticilor.şi fapta bună. S-a mai distras un cuib de şerpi. . legea cauzalităţii nu se poate înlătura.bărbaţi. o Biblie arsă pe la colţuri . Umanitatea se înşiră astfel inconştientă pe calea evoluţiei. Nu departe de acest sătuc. iar după un timp se întorc în spaţiu. slăbiciunile şi groaza de care sufletele noastre sunt cuprinse acum. Cine omoară prin foc. dar în realitate a fost determinat de legea cauzalităţii. Ca să ilustrez acest fel de expiere al destinului colectiv. nu este fără rost. «Duceţi-vă. în preajma comemorării învierii Domnului nostru Isus Christos. au ars toţi cei 110 care au dat foc fraţilor de altă credinţă. Acţiunea nesocotinţei lor va trebui să aibă urmări. pentru a-şi face şcoala vieţii. graţie conştiinţei lor mai devreme iluminată. anii şi secolele se înşiră fără oprire. Iată textul comunicării: „Sunt mai bine de trei sute de ani de când prin apusul Europei oamenii se ucideau între ei. Cu toate prigonirile şi suferinţele îndurate. goniţi ca fiarele sălbatice. prin intermediul unui medium. împinsă de legea progresului. Cu vocea tremurândă de emoţie. sub instigaţia preoţilor. Un cerc de revelaţie din Bucureşti. căutaţi-i şi oriunde îi veţi găsi.viaţa noastră. ca oameni trupeşti în satul Costeşti din România. Cine omoară prin sabie. Bărbaţii ţinteau cu archebuzele încărcate.sărbătoare mare printre catolici. graţie destinului lor mereu fericit. Aţi iertat voi martiri. Din mulţime se desprinse o ceată de 110 persoane . ştiu unde se adună. pitit la poalele munţilor Ceveni. vor scăpa ca prin minune din mijlocul unei catastrofe seismice sau a unei înspăimântătoare ploi de gloanţe etc. hughenoţii au preferat să moară decât să se lepede de credinţa lor. şi peste câteva ore se vor întruni acolo. ori de la pământ la Cer. Totul este recompensat . zise: «Fraţilor. în Săptămâna Patimilor. Cazul se va prezenta mulţimii neştiutoare ca fiind „o scăpare providenţială". era un orăşel unde îşi avea sediul episcopul catolic din partea aceea. de la o lumânare. în Franţa. Aici. răsar în anumite locuri şi momente. azi pe unul. episcopul din acest oraş spuse: «A-i distruge pe aceşti oameni este o binefacere. E Săptămâna Mare. între altele. şi cea rea!" Pământul se roteşte în jurai axei sale într-o zi. judeţul Argeş. îşi dădu seama că nu mai este nici o scăpare. graţie unor zguduiri sufleteşti ce au înflăcărat şi cuprins întreaga lor fiinţă. făcut din trunchiuri groase de lemn şi scânduri. în anul 1930 presa română a publicat date asupra nenorocirii petrecute în comuna Costeşti. Această migraţie intensă. precum i-a iertat Mântuitorul pe călăii Săi». într-un mic sătuc. oase calcinate. neavând biserică.şi prin drumuri ascunse. Sus pe munte nu a mai rămas decât o mână de cenuşă. se urmează sute de mii de ani. au aprins torţe şi i-au dat repede foc. femei şi tineri . Nimic din ce pare omului neînţeles. Predicatorul observă grozăvia. biserica de lemn. s-a aprins. prin sabie va pieri. şi în acelaşi timp călătoreşte mereu în jurul soarelui.Cuvântul Domnului nu piere. denunţaţi-i». este a face un lucra plăcut domnului. şi apoi cu un gest larg le dădu binecuvântarea. se ţin predici prin toate bisericile catolice. Vremea se scurge mereu. O voce ascuţită de femeie se ridică din mijlocul mulţimii: «Eu cunosc un cuib de hughenoţi. mâine pe altul. Entităţile spirituale vin valuri la reîntrupare. pe cărări pline de spini. necunoscute nefericiţilor de hughenoţi. Domnul i-a adunat pe toţi la un loc. aducându-i din nou pe pământ. Din această mulţime nesfârşită. să se roage lui Dumnezeu. sancţiuni! Trei sute şi mai bine de ani. pentru ideile lor religioase. înălţând cu sufletul pierdut rugi fierbinţi către Cel Atotputernic. prin foc va pieri. A doua zi . Au plătit fapta lor din trecut! Legea divină s-a executat. pe suprafaţa pământului. a primit. se furişau noaptea unul câte unul pe drumuri ascunse.Prima carte sau catastrofa. cetăţenii catolici îi urmăreau şi-i exterminau pe hughenoţii protestanţi. învăluiţi în noaptea neagră şi torturaţi de actul lor nebunesc.

Aceşti oameni se desprind din cursul general al ^evoluţiei. supus la flacăra durerilor şi a suferinţelor de tot felul. Acest fenomen poartă numele de interferenţă'. acumulând în fiinţa lor materii mai fine.ca materia astrală. mai fericite iar progresul său spiritual va fi din ce în ce mai accentuat. pentru a studia opera Tatălui şi a se îndumnezei. ce cheamă din spaţiu lumină . păşind grăbiţi să-şi termine cât mai repede şcoala pământului. fiind conştienţi că orice gând pregăteşte mentalitatea şi facultăţile omului din prezent. De atunci a trecut din materie în materie. va trebui expiată. la eliberarea sufletului de sub influenţa nefastă a forţelor distrugătoare. nu trebuie să răspunzi cu o altă palmă. poate consola o pierdere sau întări un suflet. Când îşi termină omul existenţa terestră? Sunt miliarde de veacuri. A fost o formă subtilă . Marile Lumini cereşti ne recomandă pentru fiecare greşeală comisă cu gândul. şi la întretăierea acestor două forţe sau vibraţii se produce linişte. de când omul a plecat din Sânul Creatorului şi a venit în sfera creaţiilor. e nevoie să răspândească mereu foiţa iubirii şi a unirii. la înţelegere şi cunoaştere. din ziua când omul s-a convins că există legi ce conduc existenţa universurilor. căci în acest caz generezi o cauză. Atunci. omul va răspândi către anumite persoane bolnave. dar mai ales pe cele din vieţile viitoare.poate ameliora sau vindeca o boală. în acest fel vor dispune de forţe mai mari decât fraţii lor. asemenea unui soare dătător de viaţă şi lumină. până va ajunge la perfecţiunea finală a evoluţiei terestre. valul rugăciunii sale. plantă. a fost o fiinţă şubredă . pe care mintea noastră nu le poate cuprinde. Au trecut multe milioane de ani de atunci. Mii de veacuri a durat până când omul. a ajuns la momentul fericit în care să înţeleagă că deasupra tuturor lucrurilor există legi inflexibile. din ziua când se străduieşte să repare trecutul şi să-şi amelioreze viitorul. Ca să nu mai continue această înşirare de cauze şi efecte. El va şti că forţa rugăciunii. că vor fi iertaţi în aceeaşi măsură în care au iertat.Destinul omului . vor fi mai pioase. Ştiind că totul are urmări. trăitor pe un glob.ca gândul. A fost rând pe rând piatră. Sublimul nostru Domn Isus Christos a spus: „ Când unul te loveşte. pornind hotărâţi la corectarea defectelor şi la întărirea pârtilor bune. dar de această dată se botează în lumina spiritualităţii. să le „interferăm" cu gânduri şi fapte izvorâte din iubire. omul drept va ajunge la tăcere şi pace. al cărei efect îl vei culege cândva. el va lucra cu forţele pe care i le pune la dispoziţie Divinitatea. dăraindu-le sănătate şi eliberându-le din adâncul mâhnirii în care au căzut. le va înconjura cu fluide benefice şi luminoase. El a dorit să spună: palma primită acum e palma pe care ai dat-o odată. întinde şi celălalt obraz". urmat de un alt sunet a cărui limită inferioară de vibraţie corespunde limitei superioare a primului sunet. vorba sau fapta. necăjite şi disperate. întinde şi celălalt obraz. omul trece în sfârşit la partea a doua a existenţei sale terestre. . vor exprima în viaţa lor terestră doar blândeţe şi iertare. din neştiutor ridicându-se. este efectul cauzei produsă de tine într-o altă întrupare. E greu de înţeles înălţimea acestor cuvinte ale Luminii lumilor sistemului nostru solar. care ai primit palma. în virtutea legii iertării. Va muri şi se va naşte şi de acum înainte. în mijlocul unei civilizaţii ce pare a-1 duce mereu înainte. Din acest moment. Prin urmare. ducându-şi o existenţă vecină cu a unui animal. prin suferinţe atroce. dar şi mai greu este de aplicat. animal şi mai apoi om. Graţie voinţei sale. Conştiinţa i se luminează din ce în ce mai mult. vor urma conştient şi ştiinţific o cale spirituală. cunoscând că orice faptă rea. El va şti că împotriva forţei gândurilor egoiste. pentru ridicarea celor de sub el. Tu. El va face ceea ce realizează şi fizicianul. în felul acesta.forţele şi materiile binefăcătoare . aceşti oameni îşi analizează firea. suflul de viaţă din Viaţa Creatorului animându-1 din ce în ce mai intens. oricât de redusă ar fi. dar vieţile lui se vor scurge mai lin. care emite un sunet de o anumită vibraţie. 1 Orice gând sau acţiune benefică va anihila pe cele malefice înregistrate în Arhiva cerească. cele două sunete se vor întâlni. Omul va şti că minciunii care cutreieră spaţiile trebuie să-i opună foiţa adevărului. îşi recunosc caracterul şi slăbiciunile.j/ înţelegând legea binelui şi a iubirii. la armonizarea şi echilibrarea forţelor sale. pentru ca astfel să distrugă forţele ce se opun mersului omenirii spre perfecţiune. care dezagregă materiile şi tulbură armonia din natură. îşi va îmbunătăţi mereu destinul şi va îndulci soarta altora. iar acum este în mijlocul unor vieţi superioare. Tot astfel poate lucra forţa iubirii contra forţei urii. se naşte în lume din nou.

un egoist feroce. se constată o iluminare a conştiinţei. se întinde. un vierme ori un animal mai cărnos. pentru ca prin aceste acţiuni să scoată din somnolenţa lor facultăţile sublime. retrasă. De atunci. să se zbată. se dezvoltă în fiinţa sa facultăţi mentale ce tind spre realizarea celor dorite. asemenea unei sfere strălucitoare? Răspunsul vine din antichitatea profundă a umanităţii: când nu vei mai avea nici o dorinţă terestră. Priviţi la sălbaticul din junglă^ cum doarme întins la umbra copacilor.scara ce te ridică în sferele sublime ale vieţii veşnice. urcând mereu treptele spiritualităţii. în inimă mila şi blândeţea. se lungeşte din nou să trândăvească. de podoabe scumpe. înţelege că este necesar să se îmbrace . ca să-şi împace nevoile organismului. aici sau pe o altă planetă? Când vom ajunge să ne ducem traiul în spaţiile infinite. rând pe rând bandit. încetul cu încetul. spre ziua existenţei spirituale. Astfel vei ajunge la ultima sau penultima ta întrupare aici pe pământ.modest şi lipsit de lux. Aşa fiind. pe toţi din jurul său. mai apoi barbar. care te legau iară de pământ.132 Din tainele vieţii şi ale universului . glasuri şi melodii divine. de pe când erai sălbatic. prin revelarea unor fenomene. Cu alte cuvinte . în tot cursul acestei vieţi. prin sufletul tău. dar ai pierdut legătura cu sferele subtile. din lenea sa. Se deşteaptă la o vreme. dar pare ţintuit locului. De acum vei duce o existenţă de spirit. care te vor zgudui din adâncul fiinţei tale şi vei crede nestrămutat. în bunătatea nesfârşită a Creatonilui. avar. Când şi-a astâmpărat foamea. sub imboldul dorinţei. O astfel de viaţă. înscriind din nou în cartea destinului tău greşeli peste greşeli. să caute un fruct. îl face sprinten. când ne vom scăpa de legăturile pământului. cunoşti destul de bine materia fizică şi legile ei. dar pieritoare. de chemarea la naştere şi moarte? Când vom înceta de a mai reveni în trup. Ai trecut cu bine lunga ta evoluţie pământeană. viaţa pământească te-a învăluit cu tentaţii şi dorinţe noi. această fericire. Nu uita să priveşti şi Cerul. în peştera întunecată a trupului. încetul cu încetul. pentru a se ridica şi ea din noaptea neagră a existenţei materiale. Sub imboldul ei. Te vei înălţa în zările albastre unde vei duce o viaţă fericită şi veşnică. dusă de-a lungul unei serii de întrupări. să dorească. glorie. a Creatorului. în viaţa eternă a spaţiilor. cu însuşi Creatorul tău! Sufletul tău se desfată cu plăcerile lumii fizice. din existenţă în existenţă. la fiecare întrupare. nu vei mai veni pe acest glob. Se naşte în el dorinţa de a-şi procura ceva de mâncare ca să-şi potolească foamea. Rugăciunea este antena pe care o întinzi spre Infinit. Insă foamea începe să-1 îmboldească. Or dorinţa de a-şi procura hrana îi deşteaptă simţurile. omul ajunge să înţeleagă rostul vieţii. terminându-ţi existenţa tristă în această vale a plângerii şi suferinţei. devenind din ce în ce mai luminată. supus totuşi legii evoluţiei. sub biciuirea ei. mai spirituale. spre^nivele superioare.^ el are pe buze lauda Celui suprem. cu materia primordială a Creatorului.ne poate elibera din cătuşele vieţii pământeşti.curat şi simplu. mai just apreciatoare a lucrurilor şi fenomenelor. Ai suferit veacuri peste veacuri. Motorul acţiunilor omului este dorinţa.care ne îmbie la posedarea diferitele lucruri. foamea îl determină să se ridice. hrană . ani de-a rândul şi vieţi după vieţi. Se roagă pentru iertarea greşelilor altora. în fine. neînţeleasă de cei mulţi. cu legile divine. dorinţele sale devin din ce în ce mai pure. căci ştie că deasupra tuturor planează . şi. nu uita rugăciunea . Consecinţa unor astfel de vieţi este ajungerea la eliberarea spiritului din cătuşele ce-1 reţineau legat de pământ. Cu toate acestea. iartă celor nesocotiţi. posezi multe din secretele naturii. omul caută să-şi creeze o existenţă mai bună . numai lipsa dorinţelor materiale . şi aşa mai departe. până vei ajunge de unde ai plecat. Aşadar. în preajma Luminii infinite. Dar. o rădăcină. respingând iluziile vieţii terestre. Astfel. Omule. pelerinule.omul duce o viaţă modestă. Dorinţa ne ridică mereu. îmbrăcăminte.Prima carte Ia seama. să umble. ducând o astfel de existenţă vei avea multe ocazii să te încredinţezi prin simţurile tale interne. la obţinerea unor plăceri şi stări sociale . pentru a se coborî fluidele divine ce te vor întări şi ferici. în această continuă evoluţie. până va găsi ce să mănânce. Dacă lucrurile stau astfel. sub formă de spirit. conştiinţa divină ce zace latent în luminiţa din fiinţa noastră. ai trecut prin toată gama amărăciunilor şi chinurilor suferinţei sufleteşti. ajută cu fapta sau gândul umanitatea. el înţelege să-şi facă cât mai conştiincios datoria de soţ. să sufere. că facem altele noi. tată şi membru al societăţii din care face parte. că trebuie să aibă un adăpost . renume. omule. ea este o formă a voinţei şi voinţa este cârmaciul vieţii noastre în veşnicie. îl învaţă să rabde. nu se mai supără. ai plătit mereu din datoriile contractate şi înscrise în cartea ta cerească. spiritualitate. iubeşte tot şi Duhul Celui nevăzut. în minte îi vine imaginea mâncării. la luminile ei sclipitoare.să-şi satisfacă o plăcere fizică sau morală. hoţ. Ai plătit scump.casă. se pare că abia achităm din destinul nostru o greşeală din trecut. minunăţia legilor divine. un vanitos fără seamă. Cu timpul. Cât timp însuşirile divine dorm în scânteia din om. Dar cum e posibil să trăiască omul fără dorinţe? Dorinţa face parte din însăşi făptura noastră. în cadrul aceleiaşi vieţi. omul e scos din inerţia sa. este nevoie ca omul să alerge. nu se mai teme. are ca rezultat ştergerea greşelilor trecute şi evitarea altora.

permisă a se comunica omenirii în stadiul actual al evoluţiei sale. comunicate de prietenii mei cereşti. reprezentat prin cele mai înalte grade de entităţi spirituale aparţinătoare Pământului. prezentată în prima carte.133 descrierea integrală a vehicolelor entităţii spirituale umane şi a vieţii sale terestre.mi s-a îngăduit să extrag numai această parte. nntr-un material dictat timp de şapte ani . va vorbi doar Cerul.cuprinzând peste trei mii de pagini . exprimă cunoştinţe şi reflecţii extrase din lucrările publicate de înaintaşii mei. . în a doua carte. (le >e acum înainte. la care am adăugat şi din adevărurile.

A DOUA CARTE .

El nu venise să vindece durerile fizice. a dat vedere orbilor şi grai muţilor. Dificultăţii de a găsi un bun medium se adaugă şi faptul că nu oricând o mare Lumină cerească se coboară ca să depene din ştiinţa universului. decât sufletelor pure. pierdută în timpurile îndepărtate. Dar această entitate deosebit de luminoasă nu poate comunica oricui. Isus Christos. căci numai strălucitoarele duhuri sunt posesoarele unor cunoştinţe înalte şi numai ele au posibilitatea să ne facă asemenea destăinuiri. să le aştearnă pe hârtie şi să le transmită mai departe aleşilor sau ucenicilor lor. cereţi să vă explicăm tot ce vedeţi şi auziţi. mediumi de o anumită valoare. a înviat morţi etc. ci se duceau la biblioteca sfântă. Se poate îmbolnăvi trupul. Isus Christos nu venise să-i vindece pe cei bolnavi trupeşte. cea mai gravă e a duhului. şi orânduindu-le după materie şi alfabet. prefaceri şi răsturnări de guvernământ. dacă un medium este un om corect. sau primeau răspuns la anumite întrebări referitoare la problemele vieţii. dar nu totdeauna avem la îndemână instrumentele necesare. dar se poate îmbolnăvi şi duhul. căutăm să refacem ştiinţa ascunsă din noaptea timpurilor. unde. o nouă linie de conduită omenirii. a spiritului uman. îi punem în cale un medium de comunicări. De aceea suntem nevoiţi să alegem din mulţimea omenirii pe cei coborâţi în lume cu misiunea de a fi răspânditorii luminii lumii noastre. Tot din acele scrieri aţi fi văzut că . când cei aleşi întâlneau un fenomen necunoscut. ci să îndrepte starea de imoralitate a omenirii. Astfel refacem ştiinţa Cerului. Cu alte cuvinte. căci pentru lumea imorală coborâse pe Pământ. şi punându-le în cale un bun medium de comunicări sau făcându-i pe ei mediumi auditivi. Fiul Tatălui divin. a spiritului. în acest scop îl punem în faţa unor fenomene fireşti. încercăm să-1 convingem de existenţa lumii noastre invizibile. dar în definitiv el se achită de o misiune. Desigur. Conform legii divine. Imoralitatea este o boală a scânteii. Se înţelege că un duh luminos comunicând printr-un medium cu o moralitate ceva mai scăzută. Dacă s-ar mai fi păstrat scrierile antichităţii. dar această condiţie nu este absolută. căutând. şi prin el îi predăm cunoştinţe referitoare la lumea cerurilor. revoluţii. când el s-a adâncit suficient în aceste studii. In fine. Azi.resortul care îl va împinge la studiul acestor fenomene. în general. Mediumitatea sa nu este în raport cu moralitatea sa. Nu se pot da perlele Cerului. Lumea Cerului caută să aducă la sentimente mai bune chiar şi pe cei imorali. dar la urma urmei El nu venise pentru aceste semne care arătau Divinitatea Sa. nu ne mai întrebau pe noi. O dată pornit în cercetarea lumii noastre. entităţi spirituale libere. omul fiind om nu ştie nimic de lumile invizibile. căutăm să introducem pe discipolul nostru în ştiinţa pierdută din veacurile apuse. Dacă el se află pe o treaptă mai ridicată de spiritualitate. războaie. Dintre aceste două boli. noi. stârnindu-i puternic curiozitatea . De atunci au urmat decăderi. O facem bucuroşi pentru luminarea voastră.135 Comunicări din Cer Se cere tăcere iniţiatului JVLarii preoţi ai antichităţii adunau pe papirusurile lor tot ce aflau de la noi. stătea El de vorbă numai cu cei morali? Fugea El de cei imorali? Pe aceştia căuta El să-i îndrepte. păstrau cu grijă aceste scrieri. aţi fi văzut acolo că şi scânteia se poate îmbolnăvi. Cele puţine care s-au mai strecurat de-a lungul veacurilor au fost distrase şi ele în epoca întunecată a Evului Mediu. coboară marile entităţi spirituale. albinele Cerului. acte de vandalism. el va constitui un instrument admirabil. E drept că i-a vindecat pe mulţi de lepră. ca nu cumva să se piardă sau vreun ochi indiscret să le citească. In epoca actuală. A venit să stabilească o doctrină. le spunem tot ce este necesar. aflau explicaţia fenomenului respectiv. lumea noastră superioară nu se pune în legătură decât cu oamenii morali. revelându-i din tainele cele mai înalte la care un pământean are acces. iar focul şi sabia le-au distrus. cunoştinţa Adevărului. In antichitate. Mulţi bolnavi aflaţi în Palestina au rămas nevindecaţi! Aşadar. ci numai misionarilor coborâţi aici pe pământ. Aşadar se cere un bun instrument şi o mare Lumină care să comunice. la rândul lor. Nu aceeaşi exigenţă se cere şi din partea mediumului. va suferi mult. ca să-i vindece. iar durerea sa va fi recompensată. pentru ca ei. dar uimitoare pentru el. Aceasta este cea mai de seamă condiţie. cu sentimente frumoase. şi boala ei se manifestă prin pervertirea legilor Tatălui ceresc.

ci mai ales din slujitorii săi şi din credincioşii ce vin să îngenuncheze în faţa Tatălui. Concepţiile voastre morale se schimbă din veac în veac. sau a perispiritului duhului liber. care îl vor neferici. destrupat. să-şi închine restul zilelor Domnului. în antichitate.şi nu este vorba de egoism sau părtinire. dar nu vrem ca din adevărurile noastre să se facă o profesie. voi da crezare cuvintelor sale. sau mediumul nu caută să profite din darul său. De aceea trebuie mare băgare de seamă. deţinătorii unor mici temple. când preoţii descopereau un medium în afara templului. ceea ce nu e tocmai exact. fiinţe pierdute. „Locul sfinţeşte omul". Cunoştinţele noastre le răspândim în lume asemenea unor mici seminţe aruncate într-un noian de vorbe inutile. Tăcerea este pârghia studiului.în sferele inferioare . modeste copii ale templelor din antichitate. pocăindu-se prin rugăciune şi resemnare. Pericolul este şi mai mare când mediumul vostru e imoral sau lipsit de tăria spirituală. iar acolo unde e rău condus. Totul e ca ştiinţa noastră să nu piară. cât de cât. în viaţa voastră terestră ziceţi: „Omul sfinţeşte locul". Ele vor studia în vecii vecilor. iubiţii noştri.fie cei din spaţiu. asemenea unui spectacol de teatru. Noi spunem:. intrând într-o mănăstire. Iată pentru ce am aşternut şi noi aici aceste cunoştinţe. va deveni un nefericit. dar tăceau. ca să fie aflate de cei ce au în suflet dorinţa de a le cunoaşte.pentru că pe de o parte. Dacă găsim un bun medium. în cercurile voastre. Să-i iubiţi. pentru ca atunci când vom veni şi noi printre ei să nu bâjbâim prin întunericul neştiinţei. vorbeşte alt spirit. în lumea noastră există oameni plini de o iubire desăvârşită.sunt şi răzvrătiţii Legilor tătare. era instruit. Noi nu avem voie să comunicăm totul şi mai ales oricui. adică face o meserie din darul său. spre cele patru colţuri ale pământului. Mediumul era separat de restul lumii. ceea ce azi ar constitui un incest. iar acolo unde este inimă curată şi dezinteres. ca asemenea răzvrătiţi sau inconştienţi să nu se furişeze pe lângă fiinţa voastră.136 Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte boala spiritului aduce după sine neapărat şi durerea trupului spiritului întrupat. Acolo unde el omeneşte este bine condus. dar tot aici . pentru că e mai bine să fiţi puţini dar buni. încât vă vor socoti pe voi. facem din el un fericit. mulţimea ne va contesta existenţa . îl luau sub ocrotirea lor. avem individualitatea noastră şi scopurile noastre nu se îndeplinesc cu satisfacţii materiale. şi căutaţi să le puneţi în practică. Prin urmare. să se câştige de pe urma lor. comunicăm şi azi cu lumea trupească. Spiritul nu trebuie ispitit cu bani. Noi comunicăm aceste adevăruri din dragoste pentru semenii noştri. va fi acaparat de spirite inferioare. mângâiaţi şi ajutaţi pe mediumii voştri. va veni să comunice un spirit luminos. oameni trupeşti. Pe timpul iniţiaţilor marilor temple din Egipt.pure. Noi coborâm şi ne spunem cuvântul numai în templele . dar cei care populează templul1 trebuie să fie de o puritate desăvârşită. îl îngrijeau.iar pe de altă parte. la dispoziţia oricui. nu este absolut necesar ca mediumul să fie moral. Ei nu ne trădau niciodată. Acest adevăr s-a verificat în lumea voastră terestră. îl acoperim cu iubirea şi protecţia noastră. şi dacă prin surprindere se furişează vreunul. şi voi vedea că cel ce posedă asemenea taine nu caută să câştige din ele. Noi comunicăm Adevărul numai din dragoste şi ca să fie răspândit printre oameni. Când voi fi iarăşi printre voi. Noi nu suntem instrumente oarbe. Spiritele superioare se îndepărtează de unde văd că domneşte lăcomia. fără de sfârşit. din conştiinţa că totul trebuie să evolueze. Reţineţi bine: din moment ce mediumul cere bani. Trebuie să ştiţi . nu se îngăduie să spui în dreapta şi în stânga cele aflate de la noi. Numai aleşilor noştri le spunem tot Adevărul. S-a întâmplat ca o femeie căzută în abisul depravării. fiulare şi duhuale. căci încă nu e îngăduit să se ştie jos la voi. ci numai cu dragoste şi bunătate. fratele lua de soţie pe sora sa. La fel cum am comunicat şi în alte timpuri. cei de sus . Contra acestora este greu să rezistaţi şi veşnic sunteţi în pericoi de a cădea în laţul lor. citată de biserica creştină. în templele voastre. pentru a face din el un medium desăvârşit. cu timpul devenind o sfântă. Cu cât veţi tăcea mai mult. Să nu vă preocupe numărul celor care vin în templul vostru. împreună cu familia lui. iniţiaţii noştri ascultau fermecaţi cuvântul nostru. cele comunicate de noi vor părea atât de deosebite de cunoştinţele pământeşti. cu atât vi se va da mai mult. tot ceea ce ştim noi. Templul nu se compune numai din ziduri. dar omenirea nefiind pe aceeaşi treaptă evolutivă. tainele noastre nu pot fi strigate. Din ele trebuie scoase cele voite de noi şi încă şi acelea interpretate. într-un templu pur fluidic nu pot să-şi dea întâlnire duhurile inferioare. curate fizic şi fluidic. O comunicare plătită. dar lor le cerem tăcere şi iar tăcere. Adesea azilul de nebuni va fi ultimul său locaş. nu reflectă Adevărul şi să nu-i acordaţi nici o încredere. Aşa să faceţi şi voi. dându-i tot ce avea nevoie. în antichitate. Dar dorinţa lor este de a împărtăşi. din cunoştinţele lor în rândul fraţilor mai mici . Preocuparea principală a entităţilor spirituale înalte este studiul. el rămâne oarecum paralizat şi nu-şi poate desfăşura acţiunea. la fel ca şi atunci. Azi. Acestea sunt sfaturile noastre. .spusele şi fiinţa noastră . Planul divin este plin numai de duhuri dezinteresate. fie coborâţi în trup. Acolo unde se cer bani. pentru a-i feri de întinare şi imoralitate. candidaţi ai ospiciilor de nebuni. hrănit cu anumite alimente.

nu putem crede numai după vorbe în existenţa spiritului". Pentru unii nici aceste probe nu sunt de ajuns. Noi. sau atribuit de sus. să se întristeze şi mai profund de starea lui nenorocită sau umilă. Majoritatea oamenilor declară: „Cum să credem în existenţa spiritului? când el nu ni se arată. să nu creadă în ruptul capului că există. Să nu-i purtaţi pică pentru că acesta e rolul său. Fiecare om joacă rolul asumat. duhurile. încetul cu încetul. Bietul om nu distruge nimic. să-1 vadă şi mai ales să-1 pipăie. măcar că i se vorbeşte de lucruri comune. joacă rolul împăratului roman Nero. că acest rege este fostul tâlhar dintr-o viaţă terestră precedentă.mare folos în evoluţie. iar când vine jos. rol dictat de gradul său evolutiv şi de destinul său.Comunicări din Cer js ? Pământul este scena. E posibil ca această convingere să nu se îndeplinească în chiar viaţa . în came şi oase. auzit sau vorbit cu vreun spirit. e vorba de duhurile conştiente de ceea ce fac. ne îngăduie . Ei nu trebuie să ştie decât de Creatorul care i-a creat şi de îngeri . un individ de după culise apare pe scena teatrului şi începe să spună: „Onorat public. ca în general omul trupesc să nu ştie de noi. un soţ ideal şi tată a cinci copii". ar vrea să li se arate iubitul lor plecat. Suprafaţa pământului e scena vieţii. va veni deplina convingere. ca nu cumva ochii şi urechile să-i înşele. nu trebuie să ştie de existenţa noastră. Vă închipuiţi ce impresie penibilă ar fi printre spectatori şi în ce depresie va cădea bietul artist. Lumea uită unde se află şi pare ca vede aidoma pe acest împărat despotic. Nu orice îi este permis unui duh. plutind în jurul omenirii trupeşti. numai după impulsul de moment şi sub imboldul instinctului. judecata sa înlătură ideile preconcepute ale mediului său fizic şi intelectual. Unul va juca un rol de rege. Cum să creadă. Interpretarea sa este admirabilă şi redă perfect. fiind un cetăţean cuminte. îşi blestemă ziua naşterii. nu ne văd şi nu ne pot pipăi? într-adevăr. îi înţelegem şi le dăm dreptate. iar nu de cele cu totul inferioare. după oscilare şi zbucium. Iată că în cursul piesei. Nu ne este permisă această destăinuire. pentru care nu există nici o lege. să-i revelăm din normele de conducere şi din tainele ce ne înconjoară. o lume a entităţilor spirituale. pentru că în viaţa sa de până atunci nu a văzut şi nu a pipăit asemenea obiecte. pentru că împăratul acesta e fratele nostru. Ele sunt oarbe şi se conduc. Un artist cu renume. şi de la o vreme se naşte în el ideea că poate există o lume eterică prin spaţiu. când cunoaşterea lumii noastre nu mai poate tulbura viaţa lor trupească. legea îi acordă dreptul şi ne îngăduie să-i facem cunoscută existenţa noastră. ca un prim pas făcut de la neştiinţă pentru a se ajunge la revelaţie. vă rog să nu vă indignaţi. tiranul care a ucis mii şi mii de oameni. este producerea unor fenomene parapsihologice. el nu ştie ce a făgăduit maimarilor săi. când lumea este mai atentă la desfăşurarea acţiunii. fenomene care îl pun pe gânduri şi mai apoi îl determină să le cerceteze şi să le urmărească peste tot. iar oamenii sunt actorii Aşa e orânduit de sus. Ca o primă treaptă. să ştiţi că acest cioban este cutare sfânt din Cer" etc. Numai când duhul omului a atins un anumit indice de lumină şi puritate.slujitorii Săi de lumină. pentru care vom plăti. Omul neagă cu putere existenţa noastră. El va judeca asemeni oricărui om şi judecata omului trupesc este de cele mai multe ori greşită. Lumea ce îşi duce viaţa pe pământ este formată în acelaşi timp din actori şi spectatori. le devenim sfătuitori şi deci de un . Cu trecerea timpului. nu ar mai privi cu respect la iubitul său rege iar pe omul simplu l-am face să protesteze. De aici rezultă că majoritatea oamenilor nu trebuie să cunoască aceste taine. să nu-1 blestemaţi pe Nero.ba chiar ne ordonă să producem anumite fenomene în faţa omului apropiat de gradul de a cunoaşte câte ceva din constituţia spiritului şi a universului. oameni buni. Să venim noi să spunem unui om nepregătit adevărul despre starea sa. Aşadar. firea. Bineînţeles. altul de servitor şi un altul de cerşetor. Nu ştim dacă cineva a văzut. Nouă. actorul X. El te va asculta. Ar vrea să ne audă vorbindu-le prin odaia lor. ia-1 pe un sălbatic antropofag din pădurile Noii Guinee şi vorbeşte-i de stilou. când nu ştim cum este. nu ne este îngăduit să venim şi să spunem la toată lumea: „Să ştiţi. El nu trebuie să ştie decât de rolul său interpretat pe scena lumii. Din exemplul următor se va vedea că nu putem interveni evident în viaţa fratelui nostru întrupat. prin spaţiile eterate. cerneală şi hârtie. Nu trebuie să ne facem cunoscuţi şi mai ales nu trebuie să convingem decât pe cei ajunşi la un grad de evoluţie. dacă nu ne aud. ce constituţie are. ca şi animalele pe care le-au însufleţit. Să zicem că asistaţi la un spectacol de teatru foarte reputat. entităţi spirituale ale sferelor cereşti. dacă mai gândeşte ca noi. dar nu va înţelege nimic. pentru că lumea cunoscând adevărul. gesturile şi cruzimea lui Nero. Mai-marii noştri. ar vrea ca o rudă a lor plecată din lumea pământească să le lase o probă scrisă pe hârtie. Cei care ar vrea să creadă cer probe peste probe. când de fapt în Cer el este o mare lumină. Omul nu trebuie să ştie ce a ştiut în Cer. să facem o faptă nesocotită. Din acest moment. Legi severe ne opresc să ne facem cunoscuţi oricui. înseamnă să-i tulburăm personalitatea.

ea este totuşi necesară evoluţiei spiritului. cu aparenţa că trupul său doarme. în anumite situaţii. simte la distanţe inimaginabile. Va veni vremea când această dorinţă se va extinde. se produc şi se vor produce în toate timpurile. ca fiind făcute de lumea noastră. Experienţa. Totuşi. Spiritul întrupat nu ştie decât ceea ce-i revelează simţurile trupeşti. Alteori li se oferă ocazia să vadă un om care ştie ce se petrece sau se vorbeşte în alt oraş. răspândită prin grai sau scris semenilor. această regulă are şi excepţii. să le considere ca adevărate. spirit sau entitate spirituală. Va veni o vreme . Crookes. în viaţa sa viitoare va fi un adept desăvârşit al lumii spaţiale. locul firesc al existenţei sale fiind spaţiile sau sferele cereşti. dar mai presus de cele citite sunt cele văzute. că spaţiile sunt pline de entităţi spirituale şi că se poate comunica cu ele. metapsihica noastră practică având nevoie de mulţi ani pentru a fi cunoscută. De unde a ştiut el de aceste evenimente? Unde le-a văzut? Cu ce le-a văzut? Astfel se produc. Cei chemaţi le văd.să aibă toată tăria şi lumea să îşi zică: „Dacă Wallace. care înfrânge legea atracţiei pământului. E drept că. trebuie mai întâi să citească tot ce s-a scris despre lumea noastră.de la suprafaţa pământului. trimişii săi. le studiază şi se încredinţează că în dosul paravanului de carne şi oase se află un alt om . şi apoi cu totul câştigaţi cauzei cereşti li se comunică taine . Lodge. Cerul vrea să existe printre ei şi misionarii săi. Aşa unora dintre oameni li se arată cum un altul se înalţă . aude. care vede.ştiinţa cerului. prin diferiţi mediumi. Dar alături de acest ocean de neştiutori. Credinţa în existenţa noastră se dobândeşte mai mult sau mai puţin prin lectură. numai acestui om îi putem vorbi despre ştiinţa divină. controlată şi pusă în practică. înscrisă în marea carte a Creatorului. Nu a mai văzut niciodată şi nici nu a auzit de un asemenea fenomen. fapte ce uimesc şi provoacă polemici din care se trag concluzii. presupunerile. în prealabil. că acest om se numeşte om spaţial. Zilele trec şi evenimentele prezise se desfăşoară cu exactitate. Ţinem să vă atragem atenţia că ştiinţa lumii noastre nu se poate revela decât treptat. Lombroso. restul să le arunce. De acum înainte. Baret şi mulţi alţi savanţi ai pământului afirmă că există spirit. Newton. Notzing. Cine vrea să cunoască în profunzime ştiinţa Cerului.ce se bucură de o stimă şi reputaţie binecunoscută . auzită şi simţită prin simţurile trupului lor.să li se reveleze lumea Cerului. în acest caz. şi apoi să caute să controleze cele citite. ca fiind vederile. Regula este ca. încetul cu încetul. El are nevoie de probe care să-i demonstreze că pe lângă forţa şi materia fizică mai există — chiar în fiinţa sa — şi alte forţe şi materii. cerem cultură spirituală. Fiind în întuneric. prin care lumea Cerului produce anumite fenomene pentru a-i convinge. omul e greu de convins că există miliarde de corpuri cereşti cu floră. aruncând astfel o sămânţă ce va răsări în unele locuri. atunci trebuie să fie aşa". unde se vor face experienţe convingătoare. ipotezele comunicantului care ori nu posedă deloc adevărurile. Numai adevărurile constant comunicate şi. majoritatea oamenilor să nu ştie decât de lumea văzută. Acestor oameni li se pun la îndemână instrumente . unora dintre oameni să li se facă cunoscut că viaţa e în totul. căutăm să luminăm prin cunoştinţele noastre mai ales pe cei culţi. practica înseamnă pentru noi mai mult decât teoria.levitează . Azi noi. dar mai mult cerem practică făcută cu noi. ce dirijează lumea materiei fizice. la anumite etape ale evoluţiei lor.Natura înconjurătoare pe care în veşnicia viitoare trebuie să o învăţăm la perfecţie. mediumi.deşi îmbrăcaţi în haina neştiinţei . an de an. ţară sau continent. Regula stabilită de Divinitate este ca omul să creadă că aceasta este prima şi ultima sa viaţă.eteric. Dorim ca lumea evoluată să fie cuprinsă de dorinţa nestăpânită de a ne cunoaşte şi experimenta.prin mediumi diferiţi. faună şi oameni asemenea planetei noastre.138 Din tainele vieţii ţi ale universului -A doua carte când a văzut fenomenul. pentru ca cele aflate de la noi şi difuzate prin personalitatea lor . duhurile. cărora . Tot regulile cereşti ordonă ca în anumite împrejurări şi locuri. duh. despre ştiinţa ştiinţelor . pentru ca omenirea să nu zacă în întunericul neştiinţei. cel destinat să cunoască aceste taine ajunge la convingerea că există lumea duhurilor. ori le ştie superficial. vorbeşte despre evenimente ce se vor întâmpla zilele sau lunile viitoare.mijlocitori între Cer şi pământ. că spiritul are o origine divină şi deci existenţa lui e veşnică. Asemenea fenomene şi multe altele s-au produs. se va concretiza şi dezvolta în anumite temple ale noastre. Cerul trebuie să aibă legături cu omenirea trupească Oricât de tristă şi grea este viaţa trupească. Cum de vede sau aude acel om ce se petrece la distanţe îndepărtate de el? Cu ce ochi vede el întâmplările din alte localităţi? De asemenea sunt nenumărate cazuri când un om.

îngeri de toate gradele . şi conduita omului va fi conform legilor eterne. Dar totuşi. conform legii progresului. pentru a răspândi o religie universală. ştiinţifice. Ştiinţele actuale. iar sufletul său se va cutremura la ideea că va plăti prin suferinţă încălcarea legilor eterne. Insă fenomenul este bine definit şi pe deplin convingător când mediumul. cu toate erorile şi lipsurile lor.albinele universului trebuie să strângem polenul şi nectarul de la florile Cerului . cu desăvârşire străine sufletului său. ne străduim să restabilim strălucirea religiei de altădată. Va veni vremea când ştiinţa terestră va cuprinde şi ştiinţa metapsihică. va vorbi într-o limbă sti'ăină. vor putea oficia şi conduce templele. Aşa s-a petrecut şi în Iudeea în veacurile îndepărtate. Câtă vreme omenirea se află. să găsească suflete pregătite. care a propovăduit şi pregătit lumea. omul nu va putea distinge sursa vorbirii sale.nu prea îndepărtată . sunt luate de bune şi toată lumea crede în ele. Va veni vremea când numai cei cu studii universitare îndelungate. Atunci alături de teorie va exista şi laboratorul de cercetări spirituale. Omul evoluează pe mai multe planete şi sisteme solare Dragă frate. templele religiei religiilor. rămânând în urma ştiinţei care probează totul. conform celor comunicate de sus. cunosc vieţile tale din veacuri. fiind şi el fericit că cele citite prin cărţile sfinte le-a văzut şi auzit cu propriile simţuri. sau despre probleme abstracte. dar îţi punem o condiţie: să le divulgi doar pe cele pe care ţi le vom desemna. pentru ca atunci când va veni Cel ce trebuie să vină. ca şi în alte cicluri. religia teoretică trebuie să fie baza existenţei sale. voi . şi pe acelea le vei împărtăşi doar celor ce vei crede că merită să-şi hrănească sufletul cu asemenea cunoştinţe sfinte. pe o treaptă inferioară de cunoaştere. Nu există muncă rodnică fără oboseală şi adversităţi. Cu cât omenirea îşi va ridica înţelegerea şi conştiinţa. întâi s-au întrupat profeţii şi în ultimul moment Ioan Botezătorul. Iată pentru ce acum. Auzind un medium în transă vorbind despre un subiect oarecare. nu va mai satisface sufletul. fiind om simplu. înţelesul bucuriei este că fenomenele afirmate în Sfintele Evanghelii vor fi demonstrate prin experienţe şi religia ştiinţifică nu se va referi la „crede cele scrise acolo". Cele comunicate acum nu se vor înfăptui nici mâine. Deocamdată ne silim să formăm doar câţiva antemergători. i se întăreşte raţionamentul. se vor umple de credincioşi. că ştiinţa Cerurilor îşi va face intrarea în templul ştiinţelor pământeşti. făcându-se Om. obţinând o diplomă legală asemenea medicilor. ca fiind absolut reale. prin demonstraţia făcută prin mediumi.oameni trupeşti . dispărând bariera dintre biserică şi laborator. şi în plus. ştiu că eşti un aprig iscoditor al tainelor cereşti. şi a existenţei unei ierarhii spirituale nespus de strălucitoare.când studiile lumii Cerurilor vor fi predate în şcolile şi universităţile pământului. ea poate fi emisă de duhul mediumului sau de un duh liber din spaţiu.învăţătură . şi atunci omul se va încredinţa că cele comunicate sunt adevăruri cereşti. fiind nevoită să se reformeze. necunoscută de el. licenţiaţi în parapsihologie. dar trebuie să înţelegi că deocamdată nu se pot dezvălui multe din cunoştinţele lumilor noastre. dacă este a lui sau a noastră. ştiinţa duhurilor. care să lumineze lumea prin scrisul sau vorba lor. Cel mai dârz sceptic va trebui să se încovoaie în faţa faptului şi va admite că altcineva a vorbit despre acele cunoştinţe înalte sau în limba vorbită în alte timpuri şi ţinuturi.Comunicări din Cer /3<? . iar religia actuală. o religie a religiilor. nici poimâine. inginerilor şi profesorilor de azi. pentru a dovedi existenţa altor materii şi forţe decât cele fizice. primind cuvântul Divinului nostru Solar. . Atunci templele metapsihice.că se naşte o sectă. Ştiinţa va merge mână în mână cu credinţa. templele religiei universale sau cereşti. căci fondul fiind ideea. Suntem fericiţi că oamenii de ştiinţă ai pământului au început să se ocupe de lumea noastră. pentru Cel ce urma după el. pentru că omenirea pământului nu a ajuns cu evoluţia până la faza în care să poată lua cunoştinţă de tot ce tu ne întrebi. devenind cu adevărat im profund credincios şi umil slujitor al Stăpânului a tot ce există.şi noi . De aici greutatea de a distinge originea terestră sau spaţială a unei idei.să le transformăm în miere .entităţi spirituale . ştiinţa iniţiatică. Religia ştiinţifică va proba afirmaţiile sale prin experienţe. parapsihologia. Atunci nu se vor mai putea ocupa cu aceste practici decât cei care au studiat şi cercetat Adevărul. să o inoculăm în adâncul sufletelor tuturor oamenilor prin fenomenele produse de noi. Vedem râvna ta şi Cel mare a aprobat să iei cunoştinţă de multe din ele. de natura şi fenomenele ei. Va dispare frica clericului . ci într-un viitor foarte îndepărtat. unde cercetătoml îşi va vedea teoria realizată şi verificată cu ochii săi trupeşti. în milioane de temple se proslăveşte azi numele Celui coborât din înălţimea Sa divină. ca împlinire a celor anterioare.alinătoare şi însănătoşitoare de suflet.

ci un adevăr. sosite aici. de pe ce planetă a sosit aici. din vieţi trăite pe aiurea. ca să pot fi avansat abia la gradul de înger. Există atâtea feluri de planete. Ele ne-au spus că nu s-au format deodată toate planetele acestui sistem. sau evoluţia lui poate fi continuată pe alte planete. să trăiesc pe toate gradele lor şi să cunosc diferitele feluri de vieţi. mai evoluate. Semiţii constituie cea mai nouă migraţie de popoare ale Pământului. dar am aflat câte ceva de la marile duhuri conducătoare ale Pământului. Desigur că v-aţi întrebat de ce această deosebire. Atunci s-a făcut o selecţie şi cei mai greşiţi au fost aduşi în iadul planetei Pământ. iar eu sunt dator să le cunosc pe toate. avem cunoştinţă de Biblia nescrisă a evreilor. Ca să învederez această idee. Orice trecere . Dar în afară de această exemplu Adam nu e un mit. să se cuminţească şi să se ridice în înţelepciune şi în respectul legilor divine. care cuprinde multe adevăruri. pe alta superioară. Din capul locului îţi afirm că nu toţi locuitorii Pământului . şi atunci . pentru a le cunoaşte şi ca om trupesc. Azi voi faceţi studii etnografice şi constataţi că pământul este populat de mai multe rase de oameni şi că fiecare are mai multe feluri de naţionalităţi. Este necesar să fac şcoala tuturor felurilor de grade de planete din univers.se face după anumite norme. unde eram fericiţi. De aici deducţia că fratele cel mai tânăr al Pământului este cel mai apropiat Biblie scrisă. Situaţia se repetă în evoluţia oricărui duh uman. va trebui să emigrez de aici. Fiecare rasă a venit de pe o anumită planetă. ci unele sunt mai vechi iar altele mai noi. să devină ca fraţii lor. Pe baza legii evoluţiei. Pe duhurile mici . El a venit cu gradul lui format pe alte planete ale universului. suveranul unei planete. veacuri şi veacuri. care meritând raiul acelei planete au rămas pe ea. în fruntea tuturor duhurilor planetei Pământ se află Guvernatorul terestrian. Dar a ajuns el oare Superiorul acestui glob evoluând pe el de la începutul creării globului şi până acum? Nu.până la cel superior.cereşti sau pământeşti .curios . Deoarece gradul evolutiv ţi-a permis ca duh să le ştii. pentru că nu o pricep. oricât timp voi şedea pe planeta Pământ.nu le interesează. sosite pe Pământ de pe o anumită planetă. sunt un pelerin al acestui glob. sosit aici împreună cu ceata mea. Orice spirit al planetei Pământ. au greşit mereu. Aşa de . dintre oamenii albi îi deosebim pe semiţi de arieni. cu care au venit de pe acea planetă pe Pământ. depinde de gradul evolutiv al duhului. deoarece evoluţia cere o şcoală vastă." Multe ne spun aceste duhuri din trecutul lor de pe acea planetă. Ea nu se poate termina pe acest glob. îţi va răspunde orice mare spirit de aici. în facultăţi spaţiale superioare evoluţiei pe care o putea face pe Pământ. Aici voi face un fel de şcoală. s-au îndepărtat de soare. pentru ca mai târziu să treacă pe alte corpuri cereşti. De ce s-au format aceste rase? în ele se poate întrupa orice spirit? îţi răspund că fiecare rasă aparţine unor duhuri. Descrierile din Tora nu sunt basme. iar studiul ei le procură o deosebită satisfacţie şi fericire. Este adevărat că toate planetele au locuitori . stoluri. cunoscută doar de duhurile superioare.140 Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte Ne întrebi dacă omul e obligat să evolueze pe toate planetele sistemului acesta. el ne spune: „Din cutare planetă. Pe măsură ce au îmbătrânit.au venit de pe aceeaşi planetă. Prin urmare. Cel care îţi dictez acum. ori pleacă de aici mai departe.de pe o planetă pe alta sau de pe un sistem pe altul . pentru că nu am trăit pe el.care trăiesc în condiţii diferite. îl cunoşti bine ca duh. din alte sisteme planetare. pentru că sunt de diferite evoluţii. de la cel inferior . el fiind o căpetenie-duh. Când eu. ca să pot ajunge şi eu. cu atâtea constituţii materiale. simbolice. Am să-ţi răspund: pentru că nu au sosit deodată pe Pământ şi pentru că au venit fiecare de pe altă planetă. Aşadar fiecare din ele au alte cunoştinţe şi o altă evoluţie. nu voi ajunge guvernator planetar. dar coborât în trup nu îl mai ştii. Semiţii sunt spirite evoluate.tinere . dar oameni fiind.vrei un răspuns al nostru. Spiritele vin stoluri.întrupaţi sau destrupaţi . Dar să nu crezi că terminând stagiul meu pe acest glob am atins ultimul termen al evoluţiei acestei planete. Acum plângem pentru că am plecat de la bine şi am venit aici la rău. De asemenea. din înger. chiar de ar sta duhul aici un miliard de ani. Răspunsul la întrebarea pe care mi-ai pus-o. şi în plus plângem pentru că unii am fost forţaţi să plecăm şi alţii dintre ai noştri au rămas acolo. voi termina şcoala acestei planete. avem dezlegarea să-ţi dezvăluim aceste taine. vin pe această planetă duhurile de aiurea. îţi răspund: se urmează şi una şi alta. Se cunoaşte de departe un negru de un alb sau de un mongoloid.canibalul din Noua Guinee . de la crearea lui. duh. pentru ca la para arzătoare a unei vieţi hulite. îţi vine în minte ceva vag. ştim de unde a venit. Dacă întrebăm pe un semit de unde a venit. Una din legile de seamă ale cosmosului este legea evoluţiei. şi rămânând până la terminarea evoluţiei sale. voi da un exemplu. Pe o altă planetă voi învăţa alte lecţii. şi cine ştie prin câte planete va trebui să colind. Nu cunosc amănunte privind evenimentele petrecute pe Pământ în alte vremuri. pentru studiile lor. ci adevăruri mascate. şi se întrupează formând diferitele rase ale Pământului: rase de trupuri pe pământ şi rase de spirite în Cerurile noastre.

pentru stagiul la care ai fost adus. Fiecare planetă e o şcoală şi în clasele ei învaţă entităţile spirituale organizate după gradul lor evolutiv. duhul trece în rasa albă şi încetul cu încetul devine un membru al rasei albe. trebuie să plecăm pe o altă planetă. O dată expirat termenul acordat pe acest glob. Totul e gradat în lume. adunând bunuri materiale pământeşti.Comunicări din Cer 141 de soare. pentru a trece pe o alta. care . o activitate neînchipuită. luate în masă. pieritoare! Dacă ar şti că numai comorile morale şi intelectuale. şi acum. pe care cine ştie când . Au existat şi pe ele oameni asemănători cu cei de pe acest glob. este limba simbolurilor sau a semnelor. Un elev din clasa a patra primară nu poate urma anul patru de liceu. numai cunoştinţele sunt singurele bunuri.şi ca să nu fie înţelese de toate duhurile. Uneori este permisă întruparea lor chiar pe pământ. Nici aici. poţi pleca pe o altă planetă. Din această cauză. alţii audiază diferite cursuri. superioară Pământului. ci în cârduri numeroase. şi deci. un duh din rasa neagră a terminat evoluţia completă a rasei sale. Pe un corp ceresc superior nu se poate duce orice spirit al Pământului. Marii noştri „cărturari" ne spun că cei care ne conduc acum sunt veniţi aici de pe o altă planetă. există şi altele. semne sau simboluri. unde se vor întrupa. pe globul nostru. pentru a merge mai departe. Există multe. Când ai ajuns să cunoşti toate simbolurile întrebuinţate pe Pământ. vezi o forfotă. Când a trebuit să se facă revoluţia rusă. E drept că. nu se pot aduce orice fel de duhuri de aiurea. dar cine ştie când vom atinge acest ideal. Totul e făcut pentru a afla. cu evoluţia şi mentalitatea ei. cu aprobarea Conducătorilor Pământului şi cu binecuvântarea Celor din planeta unde vom poposi. ci pe a celor mai mici. pentru a sălbătici populaţia de acolo. dar au pierit de mult. Totul se conduce după anumite Norme divine şi nimeni nu le poate înlătura. Scopul actual al evoluţiei noastre este să devenim din spirite planetare. pe care nu-1 va crede oricine. nu ar învăţa nimic. Pe planeta cea mai apropiată de soare trăiesc oameni inferiori. Pentru noi. foarte multe cunoştinţe pe care trebuie să le aflăm şi a căror sumă l-ar zdrobi pe un duh mai tânăr. dar în acest caz constituie cei mai înapoiaţi oameni ai pământului. după deşertăciuni. ai un limbaj mai bogat. iar ca duhuri sunt socotite demoni elementali sau vampiri. dar legile evoluţiei nu o permit. pe acel glob omul ar putea evolua de la a (alfa) până la <x> (omega). Muncă şi iar muncă. alţii se destrupează. superioară Pământului. nu ar evolua deloc. în spaţiul din jurul pământului există duhuri care observă viaţa umană de aici. înveţi mai multe semne. Chiar şi pe Pământ duhul poate face şcoala de la a (alfa) până la to (omega). Cu cât eşti mai evoluat. dar legea evoluţiei nu permite să leneveşti milioane de ani în şcoala lui. entităţi spirituale albe. Ca urmare a acestui sfat. care nu pier niciodată. rămânând în Ceruri în legătură permanentă cu stolul său. şi acum există acolo forme umane.pentru a explica ceva . Noaptea. îmi permit să-ţi afirm un mare adevăr.ca urmare a evoluţiei . ci cunoaşterea legilor şi împlinirea lor. Se înţelege că nu vom face şcoala marilor forţe de pe acea planetă. De ce acest veşnic zbucium peste tot? Unii vin. alţii pleacă. Rostul acestor simboluri este de a nu forţa marile entităţi să întrebuinţeze multe „cuvinte" . pleacă pe o planetă inferioară Pământului. Primii creştini pentru a nu fi descoperiţi de necreştini întrebuinţau şi ei semne. Nu bunurile materiale te vor elibera de şcoala terestră. n-ar mai face greşeala să alerge toată viaţa lor după averi şi onoruri. din cauza inferiorităţii lor. De exemplu.îi va avea şi Pământul. din toate punctele de vedere. Numai că acest limbaj este scris asemenea celui chinezesc. iar pe cele mai depărtate trăiesc oameni superiori. având o constituţie diferită de a oamenilor tereştri. Cei mari din rasa lui îl vor sfătui ca în loc să se desprindă de marea sa grupare cerească. rasele sunt durabile şi nu se pot amesteca. Cine poate citi aceste semne. Limba universală. Unii^ ajută pământenilor. mentalul lor fiind prea neînţelegător încă. ai terminat şcoala acestui glob. folosită de duhurile de pretutindeni. pentru a face loc altora. unii se întrupează. celor de pe Pământ. printre voi. mai bine să treacă în rasa albă a acestei planete. Cum să duci un duh începător între locuitorii învăţaţi ai acelui glob? Duhul terestru nu ar pricepe nimic. ci nevoia legii te conduce să descoperi şi să înveţi şi la şcoala altor planete pentru a înainta mai repede. pe care nu orice chinez îl poate citi. Frate. îngeri planetari. când va sosi vremea terminării stagiului nostru aici. de stolul său şi să plece aiurea. Plecarea nu se face individual. Toate marile probleme sunt scrise în Cer cu litere. populată înainte de formarea Pământului cu oameni foarte avansaţi. Stau. învăţa şi progresa. unde se află o rasă albă asemănătoare cu cea de pe Pământ. are două căi: să treacă în rândul rasei albe a Pământului sau să părăsească această planetă. necunoscute de voi. poate învăţa tainele Tatălui care le-a înscris în materia eterică a Cerurilor. când vii şi tu printre noi. privesc şi ascultă iar după ce îşi mai lărgesc într-o oarecare măsură orizontul cunoaşterii. Ele nu se pot întrupa aici. Spuneam că fiecare rasă a venit de pe o altă planetă. au fost aduse valuri de duhuri inferioare. că în afară de planetele cunoscute. care nu se poate compara cu acea planetă. în ce mare greşeală sunt oamenii trupeşti. nu ne rămâne decât să ne ducem pe o altă planetă a unui alt sistem solar.

Întrebi un duh despre o anumită problemă şi el îţi va răspunde în măsura cunoştinţelor sale. tot astfel marii noştri savanţi chimişti combină două sau mai multe fluide între ele şi obţin o anumită substanţă eterică. cunoaştem tot ce există în univers. Văzul şi auzul vostru este aproape acelaşi pe toată durata vieţii terestre. două substanţe chimice. şi în lumea noastră avem o culoare. către bătrâneţe. Parcă cei mulţi de la noi ştiu ce este sub ultimul lor înveliş fluidic? Totul în lume se reduce la ştiinţă şi neştiinţă. fără a fi adăugate pur şi simplu unele peste altele. Aşa de exemplu cel mai redus duh îţi va spune că auzul nostru este identic la toate duhurile Pământului. oamenilor trupeşti. după cum nici voi nu vedeţi aerul în sânul căruia vă mişcaţi şi respiraţi.duhul va fi colorat după culoarea dominantă a fluidelor externe. Nu e vorba de culorile voastre. ci de culorile noastre. Spiritele inferioare aud duhul superior care li se adresează. Există şi pentru noi multe mistere rămase nedezlegate. dar că vederea e deosebită. într-adevăr. duhurile. nu cunoaştem toate categoriile de fluide ce intră în compoziţia lui. şi deci le văd şi le simt. cât şi a celor în stare de libertate. înconjurată de o serie de fluide . într-o perioadă a evoluţiei noastre a trebuit să învăţăm proprietăţile fluidelor. omenii trupeşti. pentru a-şi face şcoala evolutivă. vreau să-ţi vorbesc despre ceea ce mi-am propus azi. cu cât duhul este mai avansat. suntem oameni cu un corp fluidic diferit colorat. în lumea noastră se petrece altfel. Odată veţi înţelege că Cerul conduce pământul. Fluidele intră în compoziţia corpului meu. măcar la un nivel elementar. din cauza slăbiciunilor omeneşti. fiecare îndeplinind o anumită funcţie. de unde ştiţi că ele există?" Răspund scurt: după spusele mai-marilor noştri. după cum voi. fiecare fluid îşi are numele şi culoarea proprie.142 Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte au stat toată ziua şi noaptea pe lângă oameni. proprietăţile şi combinarea lor formează o ştiinţă cunoscută şi pusă în practică numai de marile duhuri. însă până să ajungă la acest stadiu şi auzul a evoluat. tot aşa căutăm şi noi să tragem concluzii din analiza fluidelor. cu atât vederea sa este mai pătrunzătoare. influenţându-i puternic. puţini cunosc. După cum voi. Aşadar noi. Prin urmare. e drept Combinarea fluidelor /\ . Natura fluidelor. cu anumite înfăţişări şi proprietăţi. duhurile ^superioare. alţii negri. fără de care n-am fi putut ajunge la acest grad. prin măsurarea radiaţiilor electromagnetice cu ajutorul spectroscopului. Voi oamenii vă vedeţi carnea trupului vostru. până când vom mai avansa. Cum orice duh se compune dintr-o scânteie. ştiinţa naturii formează un mister fermecător. aceste două simţuri încep să se reducă.care învăluie scânteia asemenea unor haine. Dacă pentru noi moartea nu mai este un mister. pentru a-i scoate de sub influenţa binefăcătoare a duhurilor amice lor. Există un paralelism între lumea noastră şi a voastră. însă există probleme cunoscute de orice duh. deduceţi compoziţia diferitelor stele sau planete. E drept că cei neştiutori o văd pe dinafară şi nu ştiu că e formată din celule de diferite forme. dar trebuie să vă spun că duhurile au posibilitatea să se facă nevăzute spiritelor inferioare lor. şi deci cu atât poate vedea o categorie de fluide în plus. captivant şi ne atrage la studiu. ci întrepătrunzându-se unele pe altele . văzul evoluează din ce în ce mai mult. să nu credeţi că dacă suntem spirite. Aceste duhuri primitive. că este cu atât mai puternică şi mai subtilă. stârnind în ei porniri sălbatice. bazându-vă pe metoda analogiei. După cum în lumea voastră luaţi două corpuri. oameni trupeşti. căci pe când auzul stagnează pentru toate duhurile umane. După această lungă introducere. aflate în raport cu evoluţia sa. şi le combinaţi şi obţineţi alte corpuri. duhul mineral are şi el auzul său. după ce îşi fac opera. Cu cât un duh e mai evoluat. în lumea noastră. văzute de noi altfel de cum le vedeţi voi. atât a celor în stare de agregaţie. cunoaştem gama nesfârşită a fluidelor şi ştim că ele sunt formate din particule sferice. sunteţi unii albi. Noi. Prin urmare. ori din compoziţia meteoriţilor. Aşadar auzul e unic dar văzul diferă după gradul de evoluţie al duhului. în lumea noastră este ca în lumea voastră: ştim atâta cât vedem. galbeni etc. despre aceste combinări ale fluidelor. Bineînţeles. Mulţi nu ştiu. Unele fluide sunt atât de fine încât majoritatea duhurilor nu le vede şi nu le simte. sunt luate şi duse în altă parte. din mulţimea de fluide aflate prin spaţiu. Regret că nu e momentul potrivit să-ţi pot vorbi. dar nu-1 văd. că lumea nevăzută comandă lumii văzute vouă. care le văd şi le analizează. O să vă pară ciudat. S-ar putea ca cineva din lumea voastră să ne întrebe: „Dacă nu vedeţi toate fluidele. Explicaţia acestui fenomen ciudat constă în faptul că deşi înotăm într-un ocean fluidic.

se găsesc fluide necunoscute pe Pământ. Când combinaţi două substanţe. nu mai facem nici o confuzie între un duh destrupat şi un duh întrupat. apa evaporându-se redă fluidul absorbit sării şi acesta se reface la loc.Comunicări din Cer 143 foarte redus. în el se găseşte fier. care s-a fărâmiţat şi moleculele ei s-au răspândit printre moleculele apei. Apa a absorbit în masa ei magnetismul sării.ci se va sfărâma în părţi din ce în ce mai mici. Toate celelalte fluide ale pământului. Prin combinarea unui acid cu un metal obţineţi un corp nou. ne apucăm să le studiem.de un duh destrupat. Procesul este asemănător cu dizolvarea unei bucăţi de sare în apă. vedem diferit. vor auzi deopotrivă.a.care pentru mine e transparent ca geamul vostru .combinat. oamenii. nu ne mai înşelăm. Spiritele inferioare nu prea pot deosebi duhul întrupat . începem să le combinăm în vederea aflării marii taine şi anume cum a creat Tatăl lumile.f. toate corpurile terestre au în masa lor şi un fluid general. Când o planetă nu va mai emite acest fluid magnetic. El a evoluat de la duhul mineral până la om. Toate duhurile umane. în stare solidă. încetul cu încetai. Fenomenul văzului diferă. numit sare chimică . Aceleaşi fluide ca ale mele sunt şi în corpurile voastre. Voi. formând oceane şi mări.continuă marele savant . cele superioare văd toată gama de fluide până la z. Toate felurile de fluide din natură Tatăl le-a pus şi în sânul meu. Fluidul general îl numim Fluid divin.aflate şi prin alte corpuri cereşti şi regiuni ale universului. altele. Dacă le-aţi vedea şi aţi putea să-i luaţi de exemplu acidului fluidul său.dar pământul are în spinare mase enorme de apă.el va muri şi se va rupe în bucăţi asemănătoare acestui meteorit ce a aparţinut unei planete.ci vedem corpurile voastre fluidice ca şi cum aţi fi duhuri libere.fierul acesta nu mai are fluid propriu. se vor risipi şi ele în spaţiu.Pecetea sau Ştampila cu care Tatăl a binecuvântat creaţia când a făcut-o. în combinaţiile substanţelor voastre constataţi doar ceea ce sesizaţi cu organele de simţ. spaţial. Aşa vor muri toate planetele. „Vedeţi . Dacă punem pe foc vasul cu apă şi cu sarea dizolvată. faceţi diferite combinaţii chimice. Voi ştiţi că . s-a mai accentuat la duhul animalelor şi a culminat la duhul uman. pământul rămâne în starea actuală. Rolul fluidului magnetic propriu este de a reţine într-un tot unitar mineralele globului terestru. iar fluidul propriu . De aici încolo evoluţia auzului stagnează. Auzul a evoluat la duhul vegetal.particulare globului nostru. dar producând mereu acest fluid magnetic propriu. Da. aţi constata că el doritori de cunoaştere. Rolul acestui fluid în existenţa unei planete este de a o transforma într-un magnet uriaş." Uite că încetul cu încetai vă conducem în cunoştinţele noastre de chimie fluidică. rămânând pe fundul vasului. cei mai avansaţi. ce stau una lângă alta. fierul are fluidul propriu A. e. şi le spun: „Vedeţi acest meteorit? Ei bine. O dată ce le vedem. de unde este emis. nemaifiind reţinute.la fel ca această bucată de fier . A zis . ci numai alăturat. b. ne spun că în jurul globului nostru nu se găsesc toate fluidele din cosmos. „Bine . Să ştiţi că atunci când pământul va pierde fluidul său propriu. ce nu vor mai avea puterea să-şi reînnoiască fluidul magnetic. aţi combinat şi cele două fluide proprii şi aţi dat naştere unui produs fluidic. Dacă o planetă n-ar mai fabrica fluidele sale proprii. cum de nu-1 dizolvă? Cum de nu-1 demagnetizează?" Este adevărat că apa oceanelor şi mărilor îi fură o mare cantitate de fluid.sosit noaptea prin spaţiu . în corpul meu fluidic. în fine. ca şi culorile spectrului solar. Fluidul propriu este fabricat în central planetei noastre. către exterior. văd fluidele d. Aşadar. se va demagnetiza. duhurile. Noi vă vedem. Noi vedem că orice corp este însoţit de un fluid propriu. de orice grad ar fi. şi în acelaşi timp de a se opune atracţiei soarelui sau altor corpuri cereşti. al universului. particular. fluide generale . ar muri. şi după ce cunoaştem toate însuşirile şi proprietăţile lor. dar nu vă vedem trupul . Bătrânii noştri savanţi. marii savanţi cereşti îşi adună elevii. veniţi de prin diferite lumi şi cu tolba plină de cunoştinţe adânci. toate mineralele pământului au în sânul lor câte două feluri de fluide: unul propriu şi altul general. sarea se dizolvă în apă pentru că a fost demagnetizată?" . Din studiile făcute asupra fluidelor acestei planete. dar să nu credeţi că e combinat ca în lumea trupească. Unele duhuri văd numai câteva fluide . Prin urmare. până se va pulveriza şi apoi se va risipi în spaţiile siderale.sulfat. fluide proprii . auzul a atins culmea evoluţiei sale. menţinută până când va produce acest eter magnetic. aflat în tot universul. „Prin urmare. dar corpul ei nu va putrezi . combinat cu fluidul general B ". c. şi de aici înainte îşi urmează ascensiunea până la înaltele grade de Duhuri divine. că prin alte globuri.va zice acest om . ştampila sa . au ajuns la concluzia că pământul are în jurul său două serii de fluide: \.cum putrezeşte trupul vostru . Noi. pentru că nu vedeţi fluidele. toate îl fabrică şi-1 emit din interiorul lor. Noi. risipite prin univers. 2.va întreba omul trupesc. carbonat etc. Când cade pe pământ câte un meteorit din spaţiul cosmic. mai ridicate. Pe lângă fluidul propriu. cu anumite culori şi proprietăţi. Toate planetele îşi au fluidul lor propriu. cimentate prin acest fluid magnetic. E firesc să nu cunoaşteţi acest fenomen. orice corp solid se dizolvă dacă este pus într-un lichid ce are puterea de a-i lua fluidul magnetic.

aflat sub dependenţa corpului vital . . aş fi luat cantitatea de fluid necesar. duhul peregrinează din planetă în planetă. nu mineralul.A dona carte nu mai atacă nici un metal sau oxid metalic cu care vine în contact. şi din fluidele tuturor planetelor pe unde a trecut. sau magnetic al vostru şi din acel moment trupul .şi apoi m-aş fi dus cu^uşurinţă în planeta mea. cu toate formând un glob fluidic în jurul hainelor divine ale scânteii. în afară de haina planetară. M-aş fi dus mai întâi în soarele de care aparţine planeta mea. mj-aş fi îmbrăcat cu el. ci trebuie să fac o serie de operaţii cu ajutorul cărora desprind fir cu fir fluidele acestei planete dintre particulele celorlalte învelişuri ale mele.aflaţi că atunci când sunteţi bolnavi şi luaţi medicamente. . a vivificat şi a dat un impuls nou corpului vital. în lunga sa şcoală. După aceste explicaţii. Se produce un fenomen analog cu limpezirea unei ape tulburi. în jos.Este culoarea sistemului de unde am venit. Am spus că scânteia este înconjurată de o combinaţie de diferite fluide.Dar această culoare? . Dar duhul are în corpul său. apa rămânând limpede. fără de care nu s-ar putea mişca şi trai în atmosfera fluidică planetară. nu produsul farmaceutic v-a însănătoşit. şi fluidele proprii duhului. ordonându-i să intre din nou în trupul său remagnetizat.Acesta e fluidul planetei Pământ.ştiind că orice substanţă. şi spiritul nemaifiind reţinut.Pentru că nu m-aş mai putea întoarce cu uşurinţă pe planeta mea. între altele pierde fluidul său magnetic. asemănătoare cu cea a corpului meu planetar? . Cu toţii poartă o culoare specifică. Fiecare fluid planetar îşi va avea culoarea deosebită. Acest fluid este legătura dintre mine şi planeta Pământ. . Graţie acestei haine mă pot mişca în sus.144 Din tainele vieţii şi ale universului . universică şi cosmică. vegetalele şi animalele pământului. sau particular. se depun particulele nămoloase. mă voi înălţa până la zona periferică a Pământului şi numai acolo mi-o voi dezbrăca. între ele distingem două categorii: fluidele terestre .Dar aceasta? . în cantităţi foarte reduse. graţie cărora uneori vă faceţi bine. . duhurile superioare. voi dezbrăca învelişul fluidic al planetei Pământ. dar nu direct.Ba da. înainte şi înapoi. vegetalelor şi animalelor acestui glob. ci indirect. Când va fi să plec de aici.Dar de ce nu ai lepădat complet hainele fluidice ale planetei de unde ai sosit? . pe care nu-1 confundăm cu un destrapat. ştim. orice corp este însoţit de un fluid propriu . . dezbrăcându-1 când voi pleca. fără a putea fi demagnetizate de nimeni. în acest scop. formată dintr-un fluid care-1 învăluie ca o haină. Fluidul a reparat. şi acolo aflându-se toate fluidele planetelor sale. Toate duhurile care trăiesc în jurul globului terestru trebuie să aibă în jurul lor o haină alcătuită din acest fluid. să abordăm puţin şi corpul fluidic al spiritului uman.De ce trebuie să-1 lepezi? . Aşadar în orice stare s-ar afla un corp din lumea voastră. el este obligat să îmbrace fluidul planetar propriu acelei planete. pretutindeni. ori a venit să facă şcoala acestei planete prin numeroase întrupări. când. totdeauna el este însoţit de fluidul său propriu. El nu făcea decât să redea trupului mort magnetismul pierdut şi prin puterea Gloriei Sale să cheme duhul evadat. ori a venit să asculte cursurile marilor noştri savanţi şi apoi va pleca mai departe. Hainele divine vor fi purtate o veşnicie. ci fluidul care îl însoţea. şi care constituie pentru duh ştampila sa divină sau hainele sale divine. Domnul Solar a înviat morţii de se minunau toţi evreii. scânteia este îmbrăcată şi cu cele trei haine primite în Sfera divină. după prezenţa fluidelor proprii ale Pământului. se eliberează din catenele trupului său. Acum . în fine.s-a făcut bine. pământul mai are în jurul său o atmosferă fluidică. Să nu credeţi că o dezbrac ca pe o haină de stofă. Duhul soseşte pe planeta noastră din diferite motive: ori este un misionar. cu care m-am îmbrăcat când am sosit aici. In afară de fluidele proprii mineralelor.Dar această culoare.Trebuie să-1 lepăd pentru că altminteri globul acesta nu-mi va permite să-1 părăsesc. prin decantare. care va părăsi Pământul după împlinirea misiunii sale. . la dreapta şi la stânga. Noi. . că avem în faţă un întrupat. Când soseşte pe o planetă.Ce s-ar fi întâmplat dacă din greşeală pierdeai sau lepădai fluidele proprii planetei tale? Nu te-ai mai fi putut întoarce pe ea? . Dacă ne adresăm unuia dintre aceştia şi-1 întrebăm ce înseamnă o anumită culoare? el răspunde invariabil: . Această ştampilă sau haină divină reprezintă pentru duh ceea ce pentru globul pământesc este atmosfera sa fluidică planetară.Aceasta e culoarea fluidului planetei unde am locuit în alte vremuri.Aceasta e culoarea fluidului planetei pe care locuiesc de multă vreme. când moare un om. duhul mai are şi alte haine fluidice: haina solară. Aşadar.asemănătoare cu cele întâlnite în mineralele. căci Creatorul le-a dat şi numai El le poate dezbrăca din jurul scânteii. Acesta este fluidul planetar.

Atunci cu toţii ne consacram muncii. mai departe. adevărate paradisuri faţă de această planetă a suferinţei necurmate. Dar vei spune: „Bine. Nu vei avea putinţa să te plimbi. Nu putem să ne ducem întotdeauna să le audiem. ele cum s-au putut duce? Mai întâi se cere o aprobare specială. nu avem preocupările materialiste ale entităţilor inferioare. şi aceste misiuni şi. Totul a provenit din concentrarea fluidului primordial Cu ajutorul trupului vostru simţiţi. Pentru că mâine trece vacanţa stării de spirit şi trebuie să ne coborâm iar la viaţa terestră. trebuie să-mi fac toate legăturile terestre. şi acolo. care se întreabă: „Unde-mi voi stabili viitorul culcuş? Cât mai este până mă voi întrupa? Cum să-mi croiesc destinul?" Noi ne gândim cum să facem să terminăm cât mai curând şcoala acestei planete. Aşadar cu fizicul sesizaţi doar fizicul. pe pământ. cu anumită învoire . materialiştii Cerului. înveţi. Cu ajutorul corpului vital . ca şi jos în nămolul cărnii. de aici din Cer.Comunicări din Cer 145 Dar pentru că veni vorba de un duh care umblă din sistem în sistem şi din planetă în planetă . la ce îmi va folosi?!" Până la un oarecare punct au dreptate rudimentarii noştri. Venus sau o altă planetă a sistemului nostru. voi pleca şi voi vizita tot Pământul. Iată taina pentru care duhurile Pământului sunt robii acestui glob. frate. Noi. căci. apoi trebuie ca o mare foiţă spirituală să-i dezbrace haina planetară. care contribuie şi la avansarea noastră. îl îmbracă cu fluidul planetei dorite. nu poţi să pleci oricând. ca să poţi pleca. dar una se învaţă la noi.s-ar putea naşte în mintea cititorului gândul: „Bine de mine. căci pe drept cuvânt ştiinţa Cerurilor este infinită.obosiţi şi plictisiţi de atâtea studii . pentru a-mi continua. Prin urmare. care cere multe şi mari pregătiri. preocupări materialiste ne răpesc mai tot timpul şi abia ne rămâne vreme să ne completăm studiile. s-ar putea. să scape de întrupările de aici! Cunoştinţe referitoare la natura fluidelor. şi alta jos la voi. Oameni suntem şi noi. pentru a ne duce prin planetele îndepărtate ale altor sisteme solare. studiile întrerupte de mult timp. Să .vedeţi tot ce e format din această materie semieterică. auziţi şi vedeţi lumea fizică. fără'a putea dezerta de la şcoala amară a acestei planete. copii. şi până la viitoarea reîntrupare voi da o raită şi prin alte meleaguri ale universului". pentru a putea să te duci de exemplu în Marte sau Venus. şi pe urmă voi face un voiaj de plăcere prin toate planetele sistemului nostru. un vehicol planetar. Ambele sunt folositoare avansării noastre spirituale.bineînţeles. nu. Ei. Bătrânii noştri cu vârste de miliarde de ani ne spun: „învăţaţi.trimise de Soare . atunci ce te faci? Până nu înveţi. frate. nu vei şti să o dezbraci pe cea de aici. cum ne vom aşterne de sus. şi vezi la urma urmei că tot nu ştii totul. duhul inferior nu vede duhurile superioare. şi nu poţi învăţa toate fluidele din jurul pământului. după ce-1 va dezbrăca de fluidul planetei noastre. De aici concluzia: un corp grosolan nu vede un corp mai subtil sau mai fin. Fluidul şi proprietăţile sale este un mare capitol al învăţăturilor noastre aici pe Pământ.prin urmare nu are corp planetar .vede toate duhurile terestre. entităţile spirituale superioare ale Cerului. înveţi miliarde de ani. la fizica şi chimia lor. Mulţi dintre noi . jos. se dau periodic. dar duhul prin intermediul corpului planetar vede corpurile şi fiinţele eterice sau fizice. aşa vom „dormi" jos. şi nu vei avea destul fluid al altei planete. în acest scop îl duce până la periferia atmosferei fluidice a Pământului. Nu mi-am terminat expunerea. pentru că ni s-au dat anumite misiuni de îndeplinit. Dar veţi spune că aţi auzit că unele duhuri se duc în Marte. până nu ai învăţat toate lecţiile acestui glob. La periferia fiecărei planete din sistemul nostru se găsesc . nu pleci. nu-ţi poţi face studiile în Cer?" Ba da. Etericul nu vede fluidul planetar. când îmi voi lepăda acest trup şi voi deveni spirit liber. pentru că unele sunt mai fine chiar decât cele care intră în constituţia corpului meu spiritual. dar pe el nu-1 vede nimeni. pentru că deşi ai câte ceva din fluidele celorlalte planete ale sistemului nostru. căci Tatăl nostru are nevoie de savanţi. Un duh venit din Soare . la mii de kilometri depărtare de suprafaţa pământului. Viaţa e viaţă şi ea trebuie trăită şi aici. De ce nu este văzut? Deoarece corpul său solar este format dintr-un fluid cu mult mai fin decât fluidul planetar. Câţi n-ar da să fugă aiurea.toate felurile de fluide din jurul planetelor acestui sistem. Dar spiritul trăitor pe acest glob mai are în jurul său şi o învelitoare fiuidică planetară. lucrători în via Sa infinită". Nu.spun asemenea elevilor din şcolile voastre: „De ce să mai învăţ şi cutare materie. îţi răspund eu. Asemenea învoiri sunt foarte rare şi date numai în vederea unor misiuni.format dintr-o materie semieterică . încă de pe acum. dar cred că pentru azi a sosit momentul să închid robinetul cugetării mele. Dar nu putem ieşi dintr-o gravă dilemă: nu poţi pleca de aici.

Astfel se deapănă cunoştinţele noastre. Câţi nu s-au mirat şi n-au râs că spiritiştii.că un frate al lor spaţial a murit. nu ştiu că din mâinile lui iese un fluid cu anumite puteri.146 Din tainele vieţii şi ale universului . dând naştere la urma urmei tuturor corpurilor cereşti şi Fiinţelor de pe ele. a făcut totul prin condensări şi multiplicări ale materiei Sale constitutive. puternicul om trupesc! Sărmanul ignorant . duhurile. Ordin ni s-a dat din Sfera divină să întemeiem pe pământ o religie ştiinţifică. căci şi la noi se potriveşte vorba voastră: „Popa nu toacă de două ori pentru o babă surdă". exigenţele vieţii sunt prea puţin materiale şi oamenii întrupaţi îşi văd fraţii spaţiali şi aud graiul lor. Fraţii noştri mai mari ne spun: „Fraţilor. orice fluid este o materie. defluidizându-i trupul. suntem un trei-una. dar cu ce? Nu ne rămâne decât să audiem cursurile mai-marilor noştri. sărmanul meu frate mai mic nu-1 mai vede. crezând în existenţa noastră. Cauza primă — Tatăl. identică cu a mea. aflat în toate astrele. „Vi se pare că nu e nimic. Departe de centrul creaţiilor se află corpuri cereşti făcute dintr-o materie ca o alifie. şi să fii numai urechi. a rezultat că acesta nu are posibilitatea să gândească şi să judece ca duhul. experimentală şi iniţiatică. Aşadar. care gândeşte. însuşi Creatorul. pot călători prin întregul univers. Vedeţi că acum abia mai puteţi observa culoarea roză? Prin urmare. Cu această ocazie se poate întâmpla ca un duh să-şi dezbrace complet haina veche. Au râs pentru că sunt ignoranţi! Nu ştiu ce rezultate uriaşe se pot obţine prin utilizarea fluidelor! Fluidul întreţine viaţa trupurilor tuturor fiinţelor de pe pământ. trupul are o existenţă mult mai lungă decât pe Pământ. ce intră şi în constituţia fraţilor noştri mai mici? Iată lucrez cu puterile mentale şi ale voinţei mele asupra acestui fluid şi îi răresc particulele componente. pentru că nu văd nimic. au murit pe pământ. vedeţi la suprafaţa pământului acest fluid roşu. se ţin de mână. e drept. ci dezbrăcări de haine. dat fiind faptul că suntem fluidici şi lucrăm cu fluide. simţitor şi cu o mică doză de voinţă. entităţi fluidice. voieşte şi simte. însă. fraţilor. bineînţeles cu însuşiri duse până la infinit. în şedinţele lor de fenomene. spunând că ar vrea să vadă ce putem să-i facem noi. Vedeţi acum că nu mai are culoarea roşie aprinsă. ca o masă gelatinoasă. când anumite forţe lucrează asupra lor. diferite celor fizice ale Pământului. Ce eroare! Totul în lume e făcut din materie. pentru că şi ele când şi-au părăsit trupul. El nu ştie că prin intermediul fluidelor îl putem însănătoşi sau îmbolnăvi. Fiind fluidici şi trăind în sânul materiilor fluidice. dar acolo e Centrul infinitului. Dar caracteristica esenţială a fluidului este de a-şi apropia sau asocia particulele. . care au auzit câte ceva despre noi. el nu cunoaşte că totul. ci roşie deschisă. Un nesocotit fudul chiar a bravat. chiar el. a entităţilor spirituale. când plimbându-le în lungul tmpului unui om slăbit de o boală oarecare îl vindecă. acolo se află Creatorul prim. o materie vie. deduc în simplitatea lor asemenea omului trupesc . Chiar şi scânteia mea e un fluid. a fluidului. prima noastră preocupare este să studiem mediul unde ne ducem traiul. Un duh mai mic veni la mine şi mă întrebă: „Ce-o fi cu fratele-duh cutare. din care cauză fratele său nu 1-a mai putut vedea. potrivit mediului destinat duhului să-şi ducă viitoarea existenţă. dar poate chiar să le combine între ele. Avem misiunea să răspândim în lume ştiinţa Cerului. deoarece cunoscutul său. prin urmare şi ea este o materie. Acolo vom merge şi noi odată. Duhurile mici. Dar cum să existe energie fără un piedestal material? Energia este mişcarea infinit de rapidă a materiei. o trinitate. „Priviţi. Unii oameni. a fost făcut din fluid şi de către Forţe fluidice. obţinând o alta mai fină. ne consideră făcuţi din ceva imaterial. acolo viaţa este fericită. Noi. ca un trandafir sălbatic? Dar iată că îi răresc şi mai mult particulele. Am aflat că unii învăţaţi ai pământului afirmă că materia fizică este energie concentrată. Am citit în gândul multor oameni întrebarea: „Ce poate să iasă din mâinile magnetizatomlui. Ea are menirea de a forma legătura dintre religie şi ştiinţă. Fiinţa Primă. Din studiul făcut asupra fluidului. lui. e constituit dintr-o materie. aşa vorbeşte. de a îmbina religia teoretică cu practica ştiinţifică a Cerurilor. dar totuşi este viu. aşadar scânteia mea divină este o treime. a fost avansat şi ca urmare şi-a schimbat învelişul fluidic cu un altul mai fin. fluidele au proprietatea de a se condensa şi dilata. de unde am purces cu toţii şi unde ne vom întoarce după ce vom colinda prin tot universul. Nu vedem nimic.A doua carte înveţi. văzând îmbrăcămintea veche plutind câtă va vreme fără direcţie prin spaţiu. iar pe ele trăiesc oameni tot atât de moi ca şi pământurile acelea. dacă adaug o cantitate mică din fluidul." Am auzit pe unii pământeni că se îndoiesc de puterea noastră. obţinând diferite feluri de materii fluidice. ori îl adoarme în vederea unui anumit scop?" Se miră şi se îndoiesc. i-am răspuns. prin vrednicia sa spirituală. Puterea mea nu numai că le dilată sau contractă.aşa ştie. Cunoştinţele obţinute dorim să le împărtăşim şi celor însetaţi după cunoaşterea formelor de viaţă subtile. Duhurile neştiutoare vor trăi cu această părere până într-o zi când li se va explica faptul că nu există propriu-zis moarte. că nu-1 mai văd?" Da. Astfel constituit. în acea parte a Cerului! Ce vedeţi?" Ne-a întrebat o mare entitate spirituală. a unor particule materiale infinit de mici. neştiutoare. că din fluide putem face orice în lume şi chiar să-1 desfiinţăm.

în Europa şi Asia răsăriteană. cei care L-au răstignit? Nu. repetat de sute de ani pe pământ. au crezut că este absolut identic cu Cel pus pe cruce. Ei sunt preoţi ciudaţi. asistenţii experienţelor lumii cereşti. aici sau oriunde prin univers. sunt ignoranţi ai pământului. în locuri ferite. într-un corp ce pare carnal.toate mari savanţi ai Cerurilor. Ştiinţa voastră oficială actuală a pătruns în multe taine ale antichităţii. Veşnic suntem cenzuraţi şi supravegheaţi. care începe să fie coaptă pentru asemenea cunoştinţe înalte. şi anume că ar trăi prin regiunile munţilor Himalaia. Au auzit ceva despre anumite materializări petrecute acolo. adevăraţi savanţi . ori lui Pilat.Comunicări din Cer 147 In viitoarele temple ale pământului. şi acea Fiinţă a fost întrupată şi cunoscută de atunci şi până acum. în unele din sectele budhiste din Tibet. participanţii la aceste experimente. prin puterea lor mentală. mai ales cele experimentale. după moartea trapului Său. Invizibil sunt.apare şi azi. au puterea de a se feri de privirile profanilor. a transpirat ceva în lumea budhistă. Preoţii savanţi. sub numele de Isus Christos. în momentul materializării sale este înconjurat de milioane de duhuri . ştiutor sunt şi totuşi nu am libertatea de a vorbi despre tot ce ştiu. Din aceste experienţe făcute în Tibet. dar marii noştri iniţiaţi se complac să se întrupeze acolo. Marii noştri conducători au primit autorizaţia de a ne lumina în privinţa tainei coborârii Domnului nostru pe Pământ. în Tibet. şi atunci nimeni nu va mai îndrăzni să nege' existenţa noastră. Nu ştiu cum se face. Oamenii aceştia ar putea produce fenomene şi fapte ce par minuni pentru omul de rând.bea. care după ce se materializează. S-a dus Isus să se arate arhiereilor. ţinându-se de regulile anticilor iniţiaţi. lămurindu-se mai bine rostul vieţii şi a responsabilităţii conduitei. aceşti oameni au posibilitatea de a se face nevăzuţi faţă de oricine. nu permit nimănui să se apropie de acest Adevăr. dar totuşi îţi voi spune câte ceva. mănâncă. ascunse în munţi.în ştiinţele cereşti. chiar trecând prin lume. Eu cunosc o singură Fiinţă care a realizat acest fenomen. Nu era acelaşi. se întreţine cu cei prezenţi. Materializarea din Tibet IVlă întrebi dragul meu frate dacă este adevărată afirmaţia unor teosofi. nu s-a dus. Să nu credeţi că aceşti experimentatori de prin pustietăţile Tibetului. Dar credeţi că Isus i-a lăsat în întuneric? Credeţi că nu le-a spus prin ce fel de corp li se arată? Vă mărturisesc adevărul: Isus le-a spus totul. oameni al căror trap nu este conceput după legile cunoscute ale formării trapului. căci timp de 40 de zile El a trăit asemenea acelor personaje de care se vorbeşte că ar trăi în Tibet. şi prin ei am dobândit libertatea de a lămuri lumea europeană. Să nu vă miraţi când afirm că. Isus s-a arătat numai celor cărora a considerat El că e necesar. dar nu o fac pentru că sunt supuşi unui anumit ordin şi unei anumite discipline. iar pe viitor va pătrunde şi mai adânc. Fiinţele despre care mă întrebi există în realitate. Ei ştiu că mari duhuri spaţiale asistă la această experienţă de creaţie sau . Un asemenea fenomen s-a întâmplat după răstignirea lui Isus. dar ele există numai pentru anumiţi oameni. care afirmă că le-au văzut şi au vorbit cu ele. Aceşti savanţi în ştiinţa trecutului. ferit de zbuciumul omenirii. A fost o automaterializare întocmai a fostului său trap. încă necunoscute vouă. Dar veţi întreba: „De ce se întrupează tocmai în Tibet?" Pentru ca moacei colţişor al pământului.la anumite intervale de timp . care în scopul realizării unor experienţe se materializează în chip de om complet . Asemenea fenomene vă par minuni. se mişcă şi vorbeşte. Ei sunt într-o permanentă legătură cu lumea noastră cerească şi cu o mare entitate spirituală. să asiste la anumite experienţe şi explicaţii. când femeile plângând pe Cel răstignit şi văzând deodată lângă ele pe Isus. iar nu în ştiinţa europeană. După cum Domnul Isus nu s-a arătat decât celor a căror evoluţie o permitea. care . Aceşti învăţaţi nu vor să răspândească învăţăturile lor oricui. dar purul adevăr nu-1 ştiu nici ei. căci iar fi nefericit prin prezenţa Sa. unde se fac experienţe deosebite. sau mai exact în ştiinţa viitorului. dusă în veşnicie. să-L vadă în noua Sa ipostază. în Templul comuniunii omului cu Divinitatea se vor pune bazele corespunzătoare ale existenţei spiritului. de unde acel ceva a fost preluat în mod denaturat de secta teosofilor. Când L-au văzut ucenicii Săi au crezut pentru un moment că-L văd pe Cel de pe cruce. cunosc o entitate spirituală. Voi nu cunoaşteţi încă tainele lumilor fluidice. în Tibet există un laborator psihic. Ei ştiu că asistă la o serie de experienţe ale înaltei entităţi. pe când în realitate ele sunt fenomene naturale. Dragă frate. tot astfel aceşti iniţiaţi ai Pământului nu pot trăda secretele entităţilor spirituale superioare.

pentru a mă recunoaşte în această operă a cugetului meu. O dată cu introducerea unei noi ordini de viaţă. să ştii că primul tău copil va fi un băiat. pe care le va păstra cu sfinţenie. ca să asişti la cele mai sublime experienţe realizate de duhuri pe pământ. de acum ale mele.care voi fi copilul tău. să nu recitesc aceste rânduri. De multe ori vă puneţi întrebări rămase fără răspuns. că fiul tău cel mare se va interesa mult de opera noastră. căci mâine vom reveni jos în locul vostru. tot din materia unică divină sau materia primă. vor da probe de existenţa lor de dincolo de mormânt. îndrăznim totuşi mai mult decât voi şi punem întrebări de felul: Unde locuieşte Creatorul? De ce nu ne permite să cunoaştem anumite adevăruri înainte de vreme? Ne frământă multe întrebări. Citind mai târziu aceste rânduri se va minuna când va auzi de modul cum au fost obţinute. acest laborator fiind înconjurat pe distanţe îndepărtate . după evoluţia prin care am trecut. va fi blond. deoarece hrana şi-o absorb din atmosferă. se vor petrece fapte noi. Dacă eşti în posesia unor cunoştinţe minime. una feminină şi alta masculină? Primind răspunsul la această întrebare doresc să-1 împărtăşesc cu voi. Pentru a te convinge pe tine . nu tot ce s-a scris de teosofi sunt exacte. în plus. ele ştiind să desfacă aceste oprelişti. pe lângă experienţe se predau şi cursuri.care vei citi aceste rânduri. hrănindu-şi trapul pentru mai mult timp. tot astfel. Noi. şi vom avea nevoie în viitorul apropiat de Lumină pentru a fi mai fericiţi. ne adresăm celor ce ne-au depăşit cu şcoala lor. In timpul acestor experienţe.148 Din tainele vieţii şi ale universului . pentru folosul vostru şi mai ales al nostru. Sărutări şi alintări divine îţi urez. în cea fizică. Dar să reţineţi bine că acelaşi duh trebuie să cunoască şcoala formei de viaţă a . din care e format şi Corpul divinului Creator. Având în vedere viitorul. iar furtuna ce va veni va aduce mari prefaceri sociale. oameni trupeşti. Omul a trecut prin trei faze în existenţa sa pe Pământ Ştii bine că noi. introducerea noii religii . şi pentru aceasta ne stau la dispoziţie două căi: ne zbatem să aflăm adevărurile. o cvasi-materializează într-un volum mic.ca o cetate . de un nepreţuit folos cauzei noastre. fiind pe plan evolutiv 1&-0 distanţă de miliarde de ani de noi. Iată o problemă arzătoare: De ce planta. Noi dorim Lumină şi lucrare la lumina zilei.A doua carte prefacere a materiei divine în ultima ei stare. Omul sau animalul nu se naşte la întâmplare într-un sex masculin sau feminin. şi pe noi ne arde dorinţa de a fi luminaţi asupra multor probleme. animalul şi omul e diferenţiat în două forme. tată al viitorului meu trup. Mai întâi trebuie să ştiţi că în lumea fluidelor nu există forme pământeşti. Va citi lucrările tale şi toate cărţile bibliotecii tale. deşi este una din marile taine ale Cerurilor. azi copil: Tată. Totul e voit şi orânduit de sus. mă voi bucura şi voi găsi în ele un puternic imbold de a mă ocupa de lumea duhurilor. mai prezic: Primul tău copil va fi un băiat. După cum mulţi dintre voi. de pe acum prezic viitorului meu tată. duhurile umane. Te previn. Noi. prin viitorii mei ochi trupeşti. marile călăuze ale lumii au nevoie de multe alte operaţii. căci şi noi suntem curioşi ca voi. care în contrast cu fizicul tău oacheş. diferenţiate în sex. şi cu toate acestea înţelepciunea Creatorului a stabilit ca vieţuitoarele fizice să aibă sex. şi pentru a mă convinge şi pe mine . frate.religia ştiinţifică. duhurile suntem împărţite în diferite grade. ascultate cu smerenie de marii iniţiaţi de acolo. prin prefaceri succesive. noua epocă de spiritualitate. Dar spiritul întrupat a dat o asemenea formă materiei solide. Aşadar sexul lipseşte în lumea spaţiilor cereşti. bunicul meu. Să nu uitaţi că cel mai tare oţel a fost format de-a lungul miliardelor de secole. frate. Fiecare urmărim să aflăm ceea ce nu cunoaştem încă. direct prin noi înşine. Eu citind peste mulţi ani de acum înainte aceste rânduri. nu suntem nici bărbaţi. spun în timpul vieţii lor că dacă vor mai exista după moarte.de sfere fluidice concentrice. Multe duhuri ar dori să asiste la aceste înalte experienţe de creaţii divine. Nu ni se permite să vorbim pe larg despre acest subiect oprit pentru omul trupesc. trupul celor ce asistă cere prea puţină hrană fizică. Numai duhurile de un anumit grad pot pătrunde prin aceste bariere sau îngrădiri fluidice. Mărturisesc că la revenirea mea pe pământ voi avea grijă să nu treacă viaţa mea terestră fără ca. In acel laborator din Tibet. poţi pătrunde prin zidurile sau sferele fluidice ale acelei cetăţi. ei lucrează pe ascuns. care mă vor umple de un farmec nespus. pentru că pământul merge spre dezrobirea stării de azi. încât a navigat cu ea de-a curmezişul apelor. sau dacă este imposibil. Milioane de ani apa oceanului nu a putut fi trecută de la un ţărm la altul. pe care prin puterea lor spirituală o condensează. dar ni s-a dat învoirea să vă dezvăluim câte ceva. pentru restul zilelor petrecute în acest trap. duhurile cu posibilităţi mai mari decât voi şi un câmp mai vast de cunoştinţe. Te asigur. nici femei. în stare fluidică. dar nu li se îngăduie.

ca şi actorul pământului. Dualitatea este o mare taină dar omul nu trebuie să citească şi să audă în templul Domnului nimic ce se referă la sexualitate. dar ne este teamă ca nu cumva preoţimea pământului. taică . acest om era hermafrodit. Dumnezeu a făcut pe om . A sosit vremea să fie înlăturate aceste absurdităţi. în diferite ţări apar şi azi hermafrodiţi. să susţină că bărbatul care a greşit într-un anumit sens a fost pedepsit să se întrupeze într-o viaţă terestră. îşi creştea şi alăpta copilul cu mamelele devenite turgescente şi pline cu lapte. şi că în lumile fizice El a descompus stările cereşti în două forme: bărbat şi femeie. în virtutea atavismului. pentru ignoranţi. să ne mai adăpăm la erorile de până acum. în acest stadiu evolutiv omul se autofecunda în mod inconştient. creatoare. precum şi şcoala formei de viaţă a sexului feminin. Ei cunoşteau şi cunosc şi azi că Domnul Dumnezeu este unul. masculinul nu a putut exista fără femininul corespunzător. în această perioadă se dezvoltau mamelele omului şi produceau lapte. Două elemente sexuale contrare se uneau între ele şi generau oul. pe toate planetele lor. Dorim ca problema sexualităţii să piară din învăţăturile teologice ale religiilor. dar de data aceasta era bărbat şi femeie la exterior. Aşadar. care conlucrează pentru viaţă şi progresul ei în veacuri! La orice vieţuitor femininul are o formă atractivă mai puternică decât masculinul. Fiecare om devenea mamă. vechile simboluri generând doar concepţii copilăreşti şi inexactităţi pe marginea cărora s-au făcut şi se fac numeroase polemici şi speculaţii filosofice. „Cum. Se poate o expunere mai naivă decât aceasta? O fi fost frumoasă povestea asta odată. La anumite perioade de timp. Fixaţi-vă bine în minte: Din veşnicie şi în toate universurile.Dumnezeu a făcut pe om după ştiinţa Sa infinită? Nu putea ca prin aceeaşi metodă să facă şi femeia? De ce să o scoată din coasta bietului om? Femeia este şi ea om. expulzat la timpul său. Le este frică şi lor ca nu cumva adevărul destăinuit despre sexualitate să aibă soarta cunoştinţelor care . fără ştirea omului. oamenii se cuplau câte doi. atât şi nimic care să amintească de sexualitate. Născătorul lua copilul venit în lumea fizică şi îl hrănea cu laptele produs de mamelele sale. Este adevărat că tot ce există în natură este condus. Forma aceasta bisexuală a durat multă vreme pe pământ. de principiul dualităţii opuse. In schimb masculinul are o forţă activă. ambele roluri. Templul viitor să fie luminat numai de Creator şi legile Sale. tot androgină sau bisexuală. Dacă a fost o vreme când simbolurile erau singura modalitate de a se transmite cunoştinţe şi informaţii. dădea naştere copilului. Nu vrem ca venind pe pământ. . după cum voi nu simţiţi cum şi când se face filtrarea urinii din sângele trecut prin rinichi. Cu alte cuvinte. oameni care sunt în acelaşi timp bărbat şi femeie. în urmă cu mii de ani. de bărbat şi femeie. din veşnicie. dar cenzorii de lângă noi nu ne îngăduie. Am spune noi multe. câte bazaconii s-au scris şi continuă să se scrie şi acum. cunoscute din cea mai adâncă antichitate de iniţiaţi. primitiv. adică era prevăzut cu organe genitale femeieşti şi bărbăteşti. ci să se spună ce se înţelege din aceste simboluri.bărbat -şi 1-a aşezat în rai.de-a lungul istoriei a mii de ani . De ce a făcut Dumnezeu pe Eva din coasta lui Adam?" Azi nu mai este permis să se ia litera cărţii aşa cum a fost scrisă odată. sub formă de femeie. Omul a fost la început androgin. Asemenea unor animale actuale omul trupesc. pentru că este prea pământesc.ar întreba cineva preotul . Pe Pământ şi pe oricare altă planetă omul nu a fost de la început pereche. Iată un exemplu. Acelaşi duh trebuie să joace. doar cu o mică deosebire. După schimbul de elemente sexuale. în viitoarele noastre întrupări. Cât de interesante sunt problemele celor două forţe contrare. încât să servească anumitor interese. Unul juca rolul de bărbat şi celălalt de femeie. ori cu păcatul lui Adam. în această fază. După această primă fază a urmat a doua formă de om. bisexual. Multe am vrea să vă mai spunem. masculin şi feminin. iar apoi se împerecheau invers. care prin dezvoltare. se formau în interiorul trupului omenesc elementele sexuale masculine şi feminine.au fost astfel inteipretate. a hotărât să-i facă un partener. când omul era tare înapoiat. avea în interiorul său organe producătoare de elemente sexuale masculine şi feminine. se forma în fiecare dintre ei fetusul.Comunicări din Cer 149 sexului masculin. Dar acum chiar pe omul cât de puţin ridicat îl face să zâmbească. mai mare decât femininul. şi ca o probă a ei. ci au fost amândoi într-un acelaşi trup. şi El este pozitiv şi negativ. după ce va vedea că nu mai merge cu raiul şi cu iadul. la fel ca bărbatul. Cu câte erori se încarcă mintea copiilor în şcolile primare. Dar văzând că sărmanul de el se plictiseşte. pe care după ce se dezvolta îl năşteau. în acest scop a rupt din coasta lui o parte din care a făcut femeia. adică bărbat de o parte şi femeie de altă parte. pentru omul de azi ele şi-au pierdut valoarea. legate de fazele Lunii şi de poziţia unor anumite planete ale sistemului nostru solar.

se joacă. bineînţeles pe cale de dispariţie. şi capitalul de imagini acumulate foarte sărac. După ce a fost creat de Tatăl divin.trăieşte. Creatorul a aşezat în spirit un clişeu ce reprezintă Divinitatea Creatoare. cu stările lor intermediare. Memoria omului este una din minunile creaţiei. în veşnicia sau eternitatea viitoare. care se autofecundau fără ca omul să poată controla acest proces. toată ziua fiind pentru el un continuu prezent. duhurile. dintre care una chiar din sistemul nostim. când va vieţui prin lumile planetare. sub îndemnul unor imagini aşezate de Creator în scânteie. duhul să poată acumula în haina sau vehicolul său de memorie. ci s-au format trei serii principale de fiinţe fizice umane. câştigată cu preţul a miliarde de ani de suferinţă.manifestată instinctiv. Prima memorie. şi ca urmare nu înţelegea nimic din cele petrecute în jurul său. pe Cel care 1-a chemat la viaţă. . 2. duhul nu are nici un „trecut" înregistrat în fluidul memoriei sale. pentru că şi eu acumulez clişee ca şi EÎ. care se fecundau prin împerechere reciprocă şi cu schimbul. întâi a fost forma androgină internă. hermafrodită. chiar din momentul creaţiei sale în Sfera divină. umană. starea actuală . în care să se întrupeze anumite entităţi spirituale. că memoria este rezultatul înregistrărilor făcute pe cortex. până când unii au rămas numai bărbaţi iar alţii numai femei. să execute automat ceea ce e înscris în el. fiecare individ născând şi alăptând. Sistemul cerebral nu este decât un translator. Din acest punct de vedere. iar cea de-a doua. duh sunt identic cu Tatăl. împerechindu-se în vederea funcţiei divine . funcţionând mereu. dar traiul său se scurge într-o somnolenţă. Aşadar. Noi. cu organe bisexuale interne. Aceste adevăruri le posedăm de la superiorii noştri. entităţile spirituale. dintre care clişeul dorinţei arzătoare de a studia operele Creatorului. aude. Procesul a continuat astfel mii de ani. o legătură între lumea Fizică. Alăturat acestora au mai fost puse în scânteia divină şi alte clişee. şi mai suntem informaţi şi de duhurile sosite aici de pe planete inferioare. în existenţa sa infinită. eu. datorită clişeelor puse de Creator în momentul când ne-a creat ca duh. unde omul este în a doua fază .150 Din tainele vieţii şi ale universului . cea divină. Cunoştinţele despre aceste stări . memoria observării sau a învăţării. şi din altă planetă. simte. într-un cuvânt . agonisită de noi. şi spirit. omul s-a obişnuit şi nu-şi mai dă seama de valoarea ei deosebită. Alături de acesta mai este clişeul conservării şi clişeul perpetuării speciei.procrearea. într-adevăr este o minune a Creatorului ca. în fine. memoria sa personală. acumulând ani de ani.când omul e reprezentat prin indivizi sexuaţi ce procrează prin împerechere. memoria divină . încetul cu încetul. iar la alţii au pierit atributele feminine. care au trăit pe acest glob în timpurile când omenirea trecea prin aceste faze. a fost dăruită. în decursul existenţei noastre.a împerecherilor reciproce. El se distruge şi se reface zilnic. în perioada imediat următoare naşterii sale din sânul Creatorului.A doua carte în fine. imagini infinite şi ultra-microscopice. dintr-un alt sistem solar. din generaţie în generaţie .androgină externă. locul său de origine. Prin urmare. automat. traiul omului este asemănător cu al unui animal: mănâncă. numai de instinct. născând şi alăptând numai femeia. unde omul se află în prima fază a autofecundării. El trăieşte îndemnat de un instinct avut chiar de la crearea sa.s-au deformat până au degenerat în basmul cu crearea Evei din coasta lui Adam. pe baza cărora să-şi poată reaminti tot trecutul său. Prin aceeaşi stare trece şi duhul în prima perioadă a existenţei sale. în afară de această memorie originară există şi marea memorie a duhului. Memoria sa este foarte redusă. atributele masculine au început să se reducă la unii. a fost agonisită. zi de zi şi secundă de secundă imagini sau clişee în haina noastră divină. Copilul-duh trăieşte condus asemeni copilului-om. cu care. cu scopul de a ajunge şi el odată un creator. mă voi sili să mă apropii de numărul clişeelor acumulate de El. formarea unor corpuri noi. în această perioadă. visare şi vegetare prelungită la infinit. Nu s-a rupt nici o coastă.transmise prin viu grai. Iată înţelesul prezenţei la bărbaţi a mamelelor. ambii fiind născători. pus în practică de duh când se va întrupa. Aceste imagini îl îndeamnă să facă ceea ce este conform cu menirea sa. Savanţii pământului afirmă greşit. Duhul îşi construieşte viitorul sistem cerebral conform destinului său Omul nu-şi amineşte nimic din primii trei ani ai copilăriei sale pentru că la acea vreme sistemul său cerebral era slab format. şi dacă acum numărul clişeelor mele este mai mic decât cele ale Tatălui ceresc. cu organe bisexuale externe. Din această cauză. a doua formă . un releu. distingem două feluri de memorii: 1. duhul vede.

duhul lucrează mereu. modelând protuberantele cerebrale şi oasele craniene. ceea ce a depozitat odată. Dacă cunoştinţele frenologiei ar fi fost duse mai departe. a limbii. le va rememora foarte . o uită repede.j/ încă din primele momente ale întrupării sale duhul îşi va fasona şi sculpta sistemul cerebral. pentru ca înregistrarea lor să se realizeze cât mai clar.copilul s-a făcut mare şi acum lucrează. dar a căror manifestare este interzisă conform destinului său din această întrupare. şi altele noi. Cu această ocazie. acestea nu se pot exterioriza. O anumită dezvoltare a sistemului cerebral va permite duhului să-şi exteriorizeze diferite clişee ale memoriei sale integrale. Pe baza acestor clişee şi conform destinului pe care îl va trăi. şi apoi se mai cere o repetare a acestor imprimări. Omul care posedă aceste idei din trecut. Dar pentru ca duhul să-şi poată cânta simfonia gândurilor sale. Povestea meşterului Manole se potriveşte de minune şi aici. deşi cunosc tainele creaţiei Tatălui meu ceresc. De ce această deosebire? Pentru că cel dintâi nu a făcut decât să răscolească. a coardelor vocale etc. frate. Să admitem că . dobândite în trecut şi folosite pentru obţinerea unor facultăţi noi. Eu sunt un duh bătrân al planetei Pământ. instrumentul cu care va cânta. Nu este vorba de cunoştinţe ştiinţifice. din arhiva duhului său. pe când un altul se va trudi ore întregi să şi le însuşească. noile idei. adunate în toate existenţele sale anterioare. cu ajutorul anumitor fluide.Comunicări din Cer . şi de multe ori nu putem rupe vălul ce acoperă misterul scopului urmărit de Creator. să şi le însuşească. Dar cineva de la voi ar putea spune: „Aşa e. mişcarea gurii. dar. ele se vor dezvolta la voia întâmplării. După ce şi-a îngropat soţia.potrivit destinului său din această viaţă terestră . nu o poate memora. rogu-te. pe care duhul le întâlneşte pentru prima oară şi caută să le memoreze. Dar iată . armonia sau dezarmonia manifestărilor sale sufleteşti. este clar şi am înţeles.el va ajunge să vorbească imediat după întruparea sa. în acest caz orice fasonare a circumvoluţiunilor cerebrale şi a cutiei craniene îi sunt interzise.trupuri numeroase . De asemenea filtrul auzului îi lipseşte iar ego-ul său nu are o legătură fidelă cu sistemul cerebral încă incomplet format. pentru ca clişeul să. şi a vorbit româneşte. pentru că trupul său e prea plăpând şi organele lui sunt în curs de formare. şi deci are nevoie de o atenţie mai încordată şi repetări mai numeroase pentru ca noile clişee să se întipărească bine în materia memorie a duhului său. dacă omul a mai trăit în România în altă viaţă. o înscrie deocamdată în memoria sa. iar cel de al doilea vine pentru întâia oară în contact cu aceste idei. şi cu toate cunoştinţele mele. Aşa fiind. duhul îşi alcătuieşte sistemul cerebral. conform planului destinului său. asimilindu-le înţelesul. Omul simplu. dar neînţelegându-i sensul. anumite capacităţi şi posibilităţi de manifestare intelectuală şi implicit destinul acelui om. pe care le-a mai întâlnit şi deci le posedă. ci de cunoştinţele dobândite de-a lungul miliardelor de ani de când duhul a fost făurit. a înregistrării ideilor se face automat. Această modelare este executată de duh fie pentru a-şi manifesta prin sistemul cerebral facultăţile avute. Eu voi spune: după ce duhul şi-a îngropat multe soţii ale sale . Operaţia întipăririi. când mă voi întrupa şi voi fi iarăşi un copil de 5-6 ani. De câte ori m-am întrupat am început de la ABC. să încep reînvăţarea alfabetului şi părinţii mei să-mi poarte mâna ca să învăţ din nou scrisul. zidurile construcţiei sale nu s-au mai dărâmat. nu se piardă. din examinarea cutiei craniene. Chiar dacă în memoria duhului este înscris tot catalogul cuvintelor româneşti. instrumentul său cerebral trebuie să fie în armonie cu cutia sa craniană. să-şi însuşească facultăţi noi sau să fie privat de facultăţile dobândite cu veacuri în urmă. câte taine ne înconjoară! Stăm şi medităm pentru ce oare a făcut Tatăl aşa şi nu altfel. Din cele expuse mai sus reiese că duhul face două operaţii când întâlneşte idei noi: o operaţie de asimilare automată şi una de asimilare după înţelegerea conţinutului ideii. O. Ajutat de anumiţi fraţi cereşti. asupra materiei instrumentului său cerebral. neclar. duhul lucrează la configuraţia. Când spiritul vine să se întrupeze. aduce cu sine toată comoara sa formată din minuscule clişee memoriale. înaintea duhului său vin zi de zi noţiuni noi şi el va asimila noile date. ca mâine. auzind o idee nouă. cu vremea se pierde şi este nevoie să fie refăcut. forma şi structura encefalului său. de ce nu vorbeşte chiar din primul an al copilăriei noii sale întrupări?" Voi răspunde acestui frate că duhul ar vorbi chiar din primele luni ale vieţii sale trupeşti dar sistemul său cerebral încă nu este în stare să coordoneze deodată respiraţia.duhul trebuie să fie un idiot. dragul meu frate. dobândită în mii de vieţi. cu o mare repeziciune şi uşurinţă. însă condiţia este ca duhul să acorde atenţie exclusivă asupra ideilor memorate. Creatorul aşa a vrut. iar encefalul duhului va fi ca o pădure sălbatică în comparaţie cu un parc înfrumuseţat de o inteligenţă superioară. constatăm că există două feluri de idei sau noţiuni cu care vine în contact un duh: cele vechi. pentru ca prin intermediul acestuia să-şi poată manifesta anumite facultăţi. fie pentru întunecarea unor facultăţi dobândite în trecut şi care nu trebuie să ajungă la exprimare prin trupul din noua sa viaţă terestră. Orice clişeu estompat. omul ar fi putut deduce. încă din faza embrionară a viitorului său trup şi până la vârsta de trei ani a copilului.

lucrează asupra fetusului din pântecele mamei. în nenumărate alte vieţi.ce pare mai mult animal decât om . Când vom coborî. citind prin ziare că o femeie a născut un monstru . apare un duh animal. Unele din ele au fost mai vrednice. galvanizaţi. Iată îţi comunic din nou câteva crâmpeie de idei. adusă aici pentru a ne face stagiul evolutiv al acestei planete. El are forma umană aparţinătoare unei alte planete. siliţi să se grăbească. îi ridicăm sus. Există cazuri când trupul noului fetus are în linii generale forma umană. corpul embrionului s-a dezvoltat în mod automat şi a reprodus fostul său trup animal. Noi. am fost un cârd de câteva miliarde de duhuri. care să lucreze asupra duhului leneş. Acest înveliş memorial este şi el foarte redus. După ce au pregătit terenul. şi cu toate acestea el este anormal. Atunci bătrânii şi avansaţii se sacrifică pentru cei neputincioşi şi pleacă cu ei de pe această planetă. în acest caz un duh semi-om. la care s-a adăugat automatismul eteric al mamei umane şi astfel ea va naşte o formă hibridă. trimiţând rând pe rând la întrupare şi pe cei întârziaţi. Sunt fraţi de-ai noştri. Ca să-i scoatem din toropeală. Această legiune de duhuri.A doua carte uşor într-o altă viaţă când va întâlni din nou aceleaşi idei. Altele. se întrupează mai întâi fruntaşii. sus de tot. când jos . dar cu toate acestea. s-au înscris în el. duhul . formând trupul noului copil ce se va naşte pentru a desfăşura destinul duhului în această nouă întrupare. Conform clişeelor sale memoriale. Iată . n-ar fi nimic. Vor evolua prin suferinţă şi apoi se întorc la marele grup de pe planeta de unde au plecat. rătăcit prin planeta noastră. inferioare planetei noastre. unde îi încărcăm cu o bună cantitate de fluid solar şi planetar. dar s-ar putea ca cineva. Scânteia divină este deosebit de mică şi subtilă. El de fapt nu mai înregistrează nimic.152 Din tainele vieţii ţi ale universului . care înlătură prin brutalitatea sa oarbă duhul uman şi se leagă de embrionul din pântecele mamei.să se întrebe: „Ce s-a petrecut acolo? Cum se poate ca un om să nască un animal?" Răspunsul este următorul. ne veţi comunica voi.ca oameni.acum şi aici. I Când am venit pe Pământ. şi trebuie înghiontiţi. Astfel electrizaţi. Conform acestui plan. dar nu ţi-o permite legea Tatălui . înainte de a-i trimite jos la întrupare. pe o alta inferioară. Legea solidarităţii ne dictează să ne ajutăm reciproc. în învelişul memorial se va înscrie tot ce va mai afla duhul în veşnicia viitoare. foarte mic. fiind atunci duhuri libere prin spaţiu. ai vrea să urci până la vârful unui munte împreună cu un bătrân neputincios care abia îşi târăşte piciorul. lucrăm când sus. noi ţi-am povesti din cunoştinţele noastre în fiecare zi şi tot nu le-am putea isprăvi. până îl fac şi pe el activ şi atent. cu fluide şi mai grosolane şi mai biciuitoare decât cele terestre. Sosiţi pe această nouă planetă. că sunt frumoase comunicările noastre? Dacă ai trăi o mie de ani. în ignoranţa sa a dat buzna şi s-a întrupat într-o femeie aparţinătoare formelor proprii ale Pământului. sub formă de semne sau simboluri infinit de microscopice. E foarte uşor şi bine când ai de-a face cu egali de-ai tăi. mai nevoiaşe. mare este lumea Ta şi multe mai avem de aflat prin ea! Aşa-i. numită înveliş memorial. Fraţii avansaţi. duhurile. Nu m-a întrebat nimeni. vă îndrumăm noi. dar pot să ne întârzie mii de ani. dar contrar primului caz el va trăi multă vreme. în jurul ei există o mică peliculă de materie eterică. la transformarea vieţii sociale a omenirii acestui pământ. dar ce facem când avem de ridicat câte un pietroi de frate neînţelegător? Este ca şi cum tu. monstruoasă. partidul nostru are întârziaţii săi. în această uriaşă arhivă este înscris şi planul construcţiei noului trup. De mult ai fi ajuns sus. toate cunoştinţele acumulate de la naşterea duhului şi până acum.dar mai ales mesagerii cereşti întrupători . se întorc în Cerul acelei planete. cei mai bătrâni ai grupului îi ajută cât pot. cuprinde o serie de grade de . ci doar pune în vibraţie ceea ce s-a întipărit şi retipărit de multe ori. Pe când începuse operaţia construcţiei fetusului. diferit tipului uman de pe această planetă. Dacă ar fi vorba de câteva sute de ani. care însă nu va trăi. Când tu şi alţii sunteţi jos. dar nevoiaşul te-a reţinut şi întârziat. frate. dar dacă sunt leneşi. pe Pământ. în nivelele noastre. ce te faci cu ei? Ar fi să-i părăseşti. îi coborâm pentru a învăţa în clasa în care au tot rămas repetenţi. pentru a nu întârzia şederea noastră aici. Doamne. sau că memorează cu foarte mare uşurinţă. tânăr şi sprinten. spirite. Despre un asemenea om se va spune că are o memorie fenomenală. terminându-şt înainte de timp şcoala. au rămas mult în urmă cu avansarea şi cunoştinţele lor. în care duhul trebuie să se întrupeze. pentru a se impune băştinaşilor prin cultura şi conduita lor. a solidarităţii.legea iubirii.

Prin urmare ceea ce vedem .se amestecă şi se confundă sus. plantele. din punct de vedere evolutiv. peste câteva milioane de ani. în evoluţia sa. de exemplu. fiecare individ are trasat dinainte planul său. prin care va trece în viitor.Comunicări din Cer j$ ş înaintând în vârstă. care am studiat trecutul Pământului şi îi cunoaştem drumul viitor. Atunci existau două lumi separate: una jos . dar aceste comunicări s-au pierdut sau nu au fost luate în serios. Iată. Aflaţi că marţienii ştiu de existenţa noastră pe Pământ. vă moleşiţi. l Noi. ba chiar maladii. Prin urmare. Noi am comunicat oamenilor trupeşti despre multe invenţii şi descoperiri ale viitorului. Duhul nu mai revine pe urmele evoluţiei sale JYlulte adevăruri am spus şi vom mai spune omenirii întrupate. Examinând omul. în univers totul merge cu o exactitate matematică. De atunci s-au format două lumi într-una. în linii mari.duh uman. vă încetiniţi în toate actele voastre. Ei au aparate cu care ne văd globul şi viaţa omenească de aici.cu ochii spiritului . Duhurile marţiene ne vizitează. Iată. atunci cum rămâne cu liberul meu arbitru? Mai există el?" Da. Om am fost pe pământ şi om sunt şi aici în Ceruri. ea este cu un grad mai sus decât Pământul. Va sosi vremea când multe slăbiciuni. există. iar la întoarcere comunică oamenilor de acolo tot ce este la noi. duhurile. pentru că eu nu te iau de mână şi te împing să faci sau nu ceva. de a trata maladiile pe cale fluidică. Superioritatea lor se arată în toate direcţiile1. a ajuns într-o anumită fază din trecutul planetei Marte. Există alte planete Venus. Lumea fizică de acolo este în posesia aparatelor prin care văd lumea lor spirituală. nu trebuie să ne gândim la un sistem de piese electronice asemănătoare celor terestre. 1 . A fost o vreme când. Fiecare planetă îşi arje şi ea etapele ei. Cum planul de evoluţie al planetelor este unul şi acelaşi. trei grade mai sus. Bineînţeles că aceste forme de viaţă de pe alte planete sunt imperceptibile organelor de simţ ale omului întrupat pe pământ. Cunoscând acest adevăr. care nu făcuse încă nici o întrupare în forma om. voi.om-animal. Mai exact aş putea spune că am fost mii de oameni trupeşti. Fraţii mei mai mari au reprezentat milioane de oameni trupeşti aici şi pe multe planete pe unde au trecut. cei de sus. Micile abateri nu prejudiciază marelui plan al evoluţiei lumilor. iar noaptea ambele lumi . deşi omul exista ca formă exterioară. animalele.a duhurilor libere şi a celor întrupate . şi au alte aparate prin care întreţin conversaţii cu ei. Poate această prezicere a mea se va reţine. şi alta sus . de la origine şi până în etapa finală. încă n-aţi ajuns să ştiţi să o întrebuinţaţi pentru întărirea trupului vostru.aflate cu două.că există acum acolo. Să nu vă mâhniţi. viaţa uneia neputând continua fără sprijinul celeilalte. vor fî vindecate cu fluide magnetice şi mai ales electrice. pentru că trupul omului prin concentrarea fluidelor s-a născut şi prin coruperea fluidului s-a îmbolnăvit. vă hrănim toată ziua cu ideile noastre creatoare şi conducătoare. noi suntem un fel de stăpâni ai acţiunilor voastre din timpul zilei. iar tu prin judecata ta eşti liber să admiţi sau nu îndemnul meu. în medicina viitoare se vor crea diferite aparate. prin aceleaşi forme evolutive. ziua lumea spirituală fiind sus iar cea întrupată jos. am ajuns la concluzia că. Electricitatea joacă un mare rol în operele cereşti. am aflat şi de istoria altor planete ale sistemului nostru. toate planetele vor trece. va fi şi la noi. Astfel au trecut milioane de ani de când voi sunteţi supravegheaţi şi conduşi de noi. încât a permis să se întrupeze în el şi duhul de om. el nu avea în el un duh uman. şi într-o zi ştiinţa medicală o va duce pe făgaşul său firesc. rezultă că în cursul existenţei lor. întreaga viaţă a acelei planete. ci unul de animal superior. dar noi suntem în urmă faţă de Marte cu câteva milioane de ani evolutivi. am aflat despre trecutul şi prezentul planetei Marte. am făcut o prezicere. putem spune că Pământul. deşi unii savanţi afirmă că noi. Dar veţi spune: „Dacă e aşa. nu facem preziceri referitoare la invenţii ştiinţifice. ci îţi dau numai un îndemn. iar în ceea ce priveşte aparatele lor. Nu în toate timpurile omul de pe pământ a avut inteligenţa şi forma actuală. Jupiter . oameni trupeşti. A venit timpul când trupul uman a ajuns la un asemenea grad de evoluţie. pentru că pierdeţi din energiile electrice ale trupului şi corpului vital. cu ajutorul cărora omul slăbănog se va întări prin curenţi electrici. rând pe rând. Noi.

noţiunea de timp nu există. un popas pe o astfel de planetă.am să răspund la problema ce văd că te frământă.154 Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte Planul divinului Creator fiind unic. viaţa sa morală va fi mult schimbată. evoluţia planetară urmând acelaşi drum. să mă grăbesc cu şcoala mea planetară. dar nu e nici un pericol pentru planeta aceasta dacă mă abat din calea destinului meu. în viitor el se va întrupa într-un animal. într-o piatră . . create de mintea ta redusă. să condamne pe un copil al Său să facă drumul invers. omenirea îşi urmează evoluţia . Dacă printr-o serie de vieţi denotă numai răutate şi prin farmece a ucis totul în jurul său . făcând un ciclu evolutiv pe aceste mici raiuri ale divinului nostru Tată. este socotit drept cea mai mare greşeală faţă de Divinitate. să se înşele. îmbrăcând haina trupească. Se vor petrece pe suprafaţa pământului mari frământări omeneşti. Aşadar. îţi mai fac cunoscut că în sistemul nostru solar există planete mici.mai încet sau mai grăbit. Micile întârzieri sau abateri nu pot schimba planul stabilit de Divinitate. Pământul se îndreaptă acum către acea etapă marţiană de viaţă socialistă. întrupat. duhul nepriceput şi întunecat se va întrupa printre oameni semi-animale.după ce mi-am depănat ideile cu care am venit . aplicat între ei şi de primii noştri creştini. cu efect asupra trupului. Se poate ca un duh. Atunci omul va fi mereu sfătuit. va trebui să fac mai târziu. un fel de socialism fericit. Aceste abateri sunt permise pentru că. O aceeaşi greşeală făcută de un duh superior.am mai spus-o . şi anume. cultură etc. Tatăl ceresc vrea* progresul copiilor Săi şi descoperirea de către aceştia a tainelor Sale. şi întrupat într-o formă umană inferioară. să greşească. Important este ca el să fie îndeplinit. Dacă totuşi. următoarea afirmaţie a unor autori teosofi: „Dacă în existenţele sale trupeşti duhul uman greşeşte mereu. duhurile. fostul Nietzsche îiu mai poate greşi. Prin urmare. A veni tu. care în definitiv sunt tot în legătură cu evoluţia mea şi a celor din jurul meu. vegetal sau chiar mineral? Este adevărat că omul e supus greşelii. aducând o nouă formă de viaţă individului şi statului. primind o pedeapsă mai grea decât un criminal. la urma urmei. prin răspândirea ideilor sale contrare legilor divine. o greşeală fizică. Ceea ce n-am făcut acum. unde trupul are o constituţie diferită de cea terestră. Nu ne rămâne decât să ne silim să binemerităm. unde viaţa e un vis. Cât priveşte întruparea într-o plantă . făcând alte experienţe. lumea fizică a cunoscut perfect lumea cerească şi a intrat în legătură permanentă cu ea. Astfel filosoful german Nietzsche. în regnul animal. greşeşte . Admite judecata voastră ca să se piardă ceea ce s-a câştigat în miliarde de ani prin studiu. astfel că ne putem amâna anumite studii. în încheiere. iar evoluţia este o plăcere. Pentru noi. muncă şi suferinţă? Admite judecata voastră ca divinul Tată. Categoric ţi-o spun. animal. întrupat. şi din ce în ce mai rău. Acum. individ. a adevărurilor eterne. în general. care afectează o masă mare de oameni. în faţa Forului Judecătoresc de sus. care a stabilit mersul evolutiv din ce în ce mai sus. Dragă frate.ci însoţit de toate duhurile care l-au ajutat în ticăloşiile sau învăţăturile sale false. va cântări mai greu în balanţa judecăţii. El nu pleacă singur . om nesocotit. el va fi luat şi dus pe o planetă inferioară planetei nostre. înseamnă să te opui legilor stabilite.el va fi pedepsit conform faptei sale şi potrivit gradului său evolutiv.urând. înseamnă să pui o barieră mersului progresiv al mentalităţii unei societăţi. a influenţat mulţi cititori. căci se află pe o altă planetă. cât de superior. urmate de condamnările respective. Când planeta Marte a ajuns la o formă de viaţă umană bazată pe ajutor reciproc.nici nu poate fi vorbă. aruncând în lume idei false. de la Stăpânul acestui sistem.om. Orice s-ar petrece pe suprafaţa unei planete. afirmaţiile unor autori teosofi nu corespund adevărului. peste milioane de ani. atunci el se va întrupa într-o plantă şi chiar într-o piatră".sau şi mai rău. Acum . planul nu are termen. omenirea trupească va intra într-o legătură mai largă cu lumea spirituală sau cerească. Tot ce angajează viitorul şi influenţează mulţimile spre regres. acest fenomen nu are loc. Când un duh inferior. iar concomitent acestor noi forme de existenţă umană. înseamnă că ceea ce s-a realizat pe Marte se va realiza şi pe Pământ. mai ales că era un duh superior în lumea spaţiilor. după o serie de vieţi greşite. dar niciodată într-un animal de pe planeta noastră. în afară de cele mari şi cunoscute. sau ucigând . Este bine ca eu. prigonind. pentru odihna sufletului nostru. duhul persistă pe aceeaşi cale întunecată şi nu dă semne de revenire. vi s-a spus întotdeauna că tot ce veţi citi ca venind din lumea noastră să le treceţi cu de-amănuntul prin ciurul judecăţii voastre. unde ideile lui sunt conforme mediului de acolo. şi ca urmare va trăi conform legilor divine. pe o planetă inferioară Pământului. are o valoare mai mică decât greşeala spirituală. dar nu e posibil ca duhul uman să revină pe urmele miilor de secole apuse şi să mai anime o buruiană sau un animal oarecare.

rezultatul neştiinţei şi neputinţei. tot ce există ca duh uman pe acest glob. Fiecare din cei doi examinatori au dreptate. încât se confundă cu eternitatea fără margini. Când căutaţi să răscoliţi trecutul. există timp. el ia un anumit aspect. scenele şi evenimentele se petrec chiar în prezent. Vedeţi de ce nu vorbim lumii terestre despre stările de la noi? Ele se deosebesc atât de mult de ale voastre. o sută. dacă Charles Richet afirmă un adevăr. iar sub ei se află lumea duhurilor umanizate. „Cum nu mai există timp? . Putinţa duhului superior de a străbate ca gândul spaţiile siderale distruge şi noţiunea timpului. cei de dincolo şi anume de un spirit superior. Dar eu. nu este un trecut? Tot ce va urma de acum înainte. îl vedem la exteriorul nostru şi este atât de real. Aprecierile sale asupra noţiunii spaţiului sunt altele decât ale omului trupesc. tot astfel pot să-mi îndrept voinţa. Lumea astralizată cuprinde conducătorii de tot felul ai popoarelor de pe suprafaţa pământului.pe care îl aşteaptă. Această imagine a trecutului este atât de bine conturată. ci un prezent continuu. neexistând propriu-zis un trecut apreciabil. Iată un subiect de o foarte mare importanţă. miliarde de ani.prin care a vieţuit. mi se pare că trăiesc acum în acel timp.va spune el . Situaţia se schimbă la duhul superior. are o vechime atât de mare. încât uităm că trăim în alte veacuri. După cum prin voinţă pot să-mi regresez memoria şi să văd în trecut. a duhurilor mai evoluate . când căutăm să retrăim acest trecut. transpunându-ne cu fiinţa noastră chiar în acel trecut devenit prezent. încât descriindu-le. Veşnic retrăiesc trecutul ca fiind un prezent. atât de reliefată. în lucrarea sa „Prezicerea". Duhul fiind nemuritor. până în copilăria mea de duh. şi există un viitor . şi deci prin felul de a gândi şi vedea lucrurile. vi se pare că îl vedeţi ca fiind în interiorul vostru. a duhurilor. tot viitorul nostru. îşi aminteşte parţial trecutul. există un trecut . pentru mine nu mai există trecut. într-adevăr. Să vedem dacă în lumea noastră. Deja văd născându-se în . dacă este examinat de un om trupesc.el îmi apare exterior fiinţei mele. nu mai există trecut. până în zările depărtate ale veacurilor ce vor veni.aceea de a vedea. Omul trupesc. duh. dar nu-1 cunoaşte.tot ce s-a întâmplat ieri. Lumea divinizată este posesoarea regulilor de conducere ale Pământului. îmi amintesc tot trecutul meu ce se pierde în ceaţa eternităţii. Pentru un duh divinizat nu mai există decât un vast prezent. spune că existenţa duhului este trasată de la început. astralizate şi divinizate.nu poate vedea decât prin prisma acestor interese. Primul este orb şi olog. din cauza situaţiei în care se află. duhul superior consideră toate aceste noţiuni ca fiind iluzii. în Cer şi pe pământ. dacă este examinat de noi. noţiunea de spaţiu a dobândit pentru el un alt înţeles şi o altă concepţie. generale. deoarece deţine puterea analizei şi a vederii în trecut şi viitor. Noi. în momentul când mi-am propus să-mi amintesc acest trecut — de necrezut pentru voi. pentru că el nu are posibilitatea să judece altfel. Insă. Aşadar există o mare deosebire între un duh întrupat şi unul liber. până în veacul veacurilor. adică trecutul. în urmă cu zece. nu este un viitor? Atunci cum nu există timp?" Astfel. asupra memoriei mele. Ele se deosebesc prin evoluţia lor. atunci când. tot ce nu s-a întâmplat încă. o mie de ani. dragul meu frate. şi dacă i se arată o fotografie a fiinţei sale din vremea copilăriei.Comunicări din Cer 155 Trecutul şi viitorul Mă întrebi. îşi poate face o noţiune vagă asupra unui trecut mărginit. prezentul de o clipă şi viitorul nesfârşit sunt orânduite de mai înainte. el se prezintă sub un alt aspect. a constituţiei corpurilor sale şi a mentalităţii încă în curs de evoluţie. Eu nu mai am noţiunea trecutului. oameni lipiţi de pământ . apoi nu vă mai puteţi face nici o idee despre o altă facultate a noastră. pentru lumea umanizată şi astralizată există noţiunea de timp. având o existenţă scurtă şi o memorie limitată. îl pot desfăşura ca aţa de pe un mosor.având strânse raporturi şi interese cu lumea trupească şi cu bunurile materiale ale acestui pământ . dreptatea este de partea omului întrupat. Vedeţi ce greu ne este să mai concepem trecutul? Tot acest trecut. că acţiunile. încât privind-o. devenit prezent. vi s-ar părea basme. E greu pentru omul trupesc să admită concepţia noastră. Locuind la o mare distanţă de suprafaţa pământului şi având posibilitatea să străbată spaţiile până la planetele acestui sistem şi chiar până în centrul acestui sistem. Din această cauză. al doilea este văzător şi creator. defilând prin faţa ochilor mei spirituali asemenea imaginii unui film. Lumea umanizată şi astralizată . timpul pe când era tânăr sau copil. în linii mari. de parcă ar fi de faţă.000 de ani prin Persia sau India. în acest scop sunt silit să vă spun că lumea duhurilor acestui glob se împarte în trei categorii: duhurile umanizate. care în funcţie de locul unde este examinat primeşte două interpretări. ca să-mi arate ce îmi rezervă viitorul. un orizont cu mult mai vast. Dacă vreau să-mi amintesc ceva din trecutul meu trăit acum 20. Dacă într-o oarecare măsură mă puteţi urmări mental în expunerea despre trecut. Atunci.

care tind să te abată din drum? Tatăl a pus în fiinţa ta facultatea numită judecată. dar ce mai poţi vedea în viitor. drumul pe care îl voi parcurge şi destinaţia unde voi ajunge. sute de mii de ani. astfel că pentru gradul meu au o anumită limită. un prezent şi un viitor? Nu. un viitor? Trecutul îl cunosc. omule. mă identific atât de fidel cu ele. simt oboseală după care se aşterne înaintea mea o ceaţă şi încetul cu încetul nu mai văd nimic. în viitor. Atunci. atunci mai am eu un trecut. înscrise în destinul tău. . vei veni în conflict cu destinul. lărgindu-se mereu. conform gradului meu de evoluţie. însă Creatorul a dat copilului Său ceea ce a avut şi El . Divinul Creator a voit ca tu.în linii generale . să-ţi urmezi calea ce ţi-a înscris-o de la crearea ta. după cum este înscris în haina sa memorială. Când mă gândesc la ce am de făcut în viitor. formând o comunitate care să-1 apere în toate împrejurările şi să-1 ajute să-şi urmeze calea în veci. din grad în grad. reprezentate prin şarpele îndemnător la fapte contrare.A doua carte mintea voastră mirarea şi întrebarea: „Trecutul a fost trăit. Concluzia este următoarea: fiind în condiţii diferite de ale noastre. Văd veacuri peste veacuri. iar aria acestui prezent şi intensitatea cu care vieţuim acest prezent creşte din rang în rang. cu legea divină. Aşadar. duhurile superioare. întreaga mea evoluţie. dacă nu asculţi de sfatul veghetorului tău şi te duci după amăgirile de un moment. apus în mine sub forma unor semne nepieritoare gândirea Lui. în sensul concepţiilor voastre trupeşti. Rolul său este de a-şi conduce protejatul la îndeplinirea destinului. dar omul nu cunoaşte operele Creatorului. până te vei întoarce de unde ai plecat. pe care în legătură cu această orânduire. Aşadar El a scris ceva în mine iar eu scot la iveală acel ceva. el s-a imprimat cu toate peripeţiile lui în spirit. există un vast prezent. Ei. facultatea de a voi. este inevitabil ca omul trupesc să vadă lucrurile altfel şi să aibă concepţii cu totul deosebite de ale noastre. când doresc. terestre. Dar în jurul omului este mediul înconjurător şi îri plus liberul său arbitru. Creatorul a înscris în mine. mai există realmente. încât mă văd actualmente trăind în ele. îmi apar . Lumea ce te înconjoară cu interesele ei te va împiedica să-ţi îndeplineşti destinul.libertatea. unire creată călcându-le. Omul este mereu hărţuit de forţele lăturalnice ale mediului înconjurător. dar punându-i în faţă legile Sale.vei reuşi să-ţi urmezi calea destinului. va suferi şi îşi va da seama că a greşit. Fiecare om are un veghetor Orice om întrupat are un spirit veghetor lângă el. Tu.ce îmbrăţişează o durată de timp inimaginabilă pentru voi . până nu se mai vede nimic. eşti tentat să faci sau nu ceea ce îţi sugerează veghetorul. apar vederii mele clişeele Gândirii divine referitoare la viitorul pe care îl mai am de parcurs. pmule. Iată şarpele din rai care te va împinge să faci lucruri contrare celor stabilite. încep să văd viitorul mai apropiat. când acest viitor nu s-a desfăşurat încă? Ce a putut să se înscrie în substanţa memoriei tale?" Raţionamentul este corect. De la o vreme. Cum vei lupta cu aceste forţe.dăruit de Creator să te ajute la înlăturarea altor sugestii şi forţe . până la marii Creatori din Sfera divină. La fel se petrece şi cu trecutul. De aici deducerea că prezentul meu . dragul meu. Din acest moment. de fructele căruia omul nu trebuie să se atingă. cu tot mediul ce mă înconjoară. nu-1 mai am. şi mai ascultând şi de sugestiile veghetorului tău . memoria este limitată la entităţile spirituale mai puţin evoluate şi este din ce în ce mai extinsă pe măsură ce urcăm treptele evoluţiei spirituale. Pentru noi. pentru îngerii planetari aceste margini sunt mai largi. apoi pe cel mai îndepărtat şi tot aşa din ce în ce mai îndepărtat. mii. Pentru a putea lupta cu uşurinţă contra acestor influenţe. astfel că pentru marile Forte ce conduc universurile nu mai există decât un permanent prezent. nu există. iar viitorul îmi apare înaintea ochilor. Aflaţi acum încă o taină a lumilor spaţiale. în sensul nostru ceresc. de a se conduce aşa cum i se va părea lui că este mai bine. suntem creaţi cu această facultate a reprezentărilor înscrise în fiinţa noastră. prezentul este clipa ce tot fuge spre trecut. să o examinezi la lumina judecăţii tale. cu interesele lui multiple. el a fost determinat să se asocieze cu alţii. pentru îngerii solari şi mai largi. Aceste margini se depărtează pe măsura evoluţiei. Astfel. Din primul moment. Rolul acestei asocieri este asemănător cu cel dintre părintele pământesc şi copilul său. Aceste clişee mă absorb atât de puternic.în definitiv este mărginit. De câte ori te vei afla într-o situaţie nouă. asemenea unui proiect ce cuprinde tot viitorul meu. depozitat acolo. Dacă totuşi nu asculţi de această judecată.156 Din tainele vieţii şi ale universului . Aşadar. marii iniţiaţi ai trecutului au creat legenda pomului binelui şi al răului.stările mele viitoare. imaginea filmului este din ce în ce mai ştearsă. parcă mă deştept dintr-un vis şi mă văd iarăşi în prezent. iar urmarea va fi nefericirea ta. De la o vreme.

visele sunt realităţi ale lumilor fluidice. Divinitatea a orânduit ca omul şi orice animal să doarmă. căci prin ideile tale poţi să abaţi pe un om din calea destinului său. Veghetorul are sarcina să observe drumul vieţii terestre a protejatului său. în acest caz. trebuie să reţinem că omul are o stare a sa eternă .ceea ce nu are loc în starea somnambulică . în starea de vis. deoarece simţurile ne arată una şi adevărul este altul. fiind călit mereu la focul suferinţelor. în sprijinul urmăririi acestei discipline vine întruparea cu tunica ei de lut. Ideea are în sine o forţă colosală. putem greşi în alegerile noastre. din trupul său. Iată un exemplu. O dată ieşit complet din trup. A doua stare a omului este cea vremelnică. omule. în starea somnambulică omul este în legătură şi cu lumea trupească şi cu cea spaţială. Ce se petrece cu el? De cum a pus capul pe pernă. încovoaie tendinţa de abatere şi influenţele lăturalnice. Legile morale pământeşti spun că nu-ţi este permis să iei femeia altuia. orânduite şi intenţionat alese. Legile morale cereşti spun: Nici cu gândul să nu râvneşti la femeia altuia . memoria lui fiind foarte limitată. poţi deveni şarpele biblic. va fi plătit de veghetor cu amarnice suferinţe. dar dacă duhul liber va greşi. în linii generale. prezentului şi viitorului. Ideile unui iresponsabil au întors un om din drumul pe care pornise. duhul începe să iasă lumii fluidice. spre binele său. între aceste două stări se înşiră starea somnambulică. care prin suferinţe aprige. dar nu a putut să se apropie nici pe departe de adevăratul mecanism al producerii visului. după cum a afirmat Domnul nostru Isus Christos. Dacă un om este responsabil de modul cum sfătuieşte pe un altul. este nevoie să se facă ceva pentru ca această libertate să-i fie disciplinată şi să-şi pună voinţa în joc numai pentru împlinirea misiunii sale. iar corpul vital rămâne în trup. Cu această ocazie. După o zi de muncă.fiind în legătură numai cu lumea fiuidică. pentru că strici o alcătuire divină. trăgând după el şi o parte din corpul său vital. vei fi un fericit sau aspru pedepsit. spre a nu se nenoroci. deoarece a contribuit la modificarea unui destin. prin libertatea de a hotărî. Sa zicem că în destinul unui om este scris ca el să se călugărească. el determină mai mulţi oameni la fapte contra legilor divine. de la care se abate de multe ori. starea de duh întrupat . pentru ca spiritul să-şi trăiască pentru câteva ore viaţa de spirit. cugetarea. prin scris sau vorbă. cel care intervine îşi asumă o mare responsabilitate. In situaţia părintelui terestru se află şi veghetorul omului. şi putem greşi acţionând prin ideile noastre asupra semenilor. De felul cum te vei servi de idee în relaţia cu semenul tău. se amestecă şi stăruind cu argumente îl determină să nu facă acest pas. auzind de hotărârea lui. înainte de a intra în analiza fenomenului numit vis. transa şi visul. Modul cum îţi foloseşti gândirea. când posedă o memorie deplină a trecutului.starea de spirit liber. Lumea savantă a făcut apel la fel de fel de ipoteze pentru a-şi explica acest fenomen. a îndemnului la fapte bune.Comunicări din Cer 157 în vederea apărării copilului de pericolele ivite în existenţa sa. Prin urmare. Dar o persoană oarecare. şi pentru a ocoli pe cele rele. La timpul hotărât . încetul cu încetul duhul începe să se retragă din temniţa sa. făcând acte contra legilor divine. întrucât el. Prin cuvântul tău. poate să te fericească sau să te ducă la săvârşirea unui păcat. Prin urmare. visul este fenomenul cel mai important din viaţa omului.conform destinului . fără de care viaţa trupească ar fi deosebit de chinuitoare. . prin voinţa sa. ţin să atrag atenţia că omul întrupat îşi va plăti greşeala proporţional cu gravitatea ei. e imposibil de cunoscut pe cale fizică. Aşadar. omul se culcă şi adoarme.căci omul greşeşte şi cu gândul. greşeala sa va fi cu mult mai greu pedepsită. în starea de transă duhul omului s-a exteriorizat complet . Iată-1 afară la un metru de trup. duhul are înscris în el drumul evoluţiei sale. Iluziile există doar în lumea fizică. duhul este exteriorizat. aparţinând Oricât de fantastice ar fi. abătându-1 de la impulsul său intern de a se călugări. Orice îndemn greşit sau în afara destinului ocrotitului său. Din întrupare în întrupare. conform destinului înscris înainte de întruparea sa.veghetorul îl îndeamnă să se călugărească. care nu ştie decât ceea ce îl înconjoară.când nu mai ştie nimic de patria de unde a venit şi nu cunoaşte decât ceea ce aparţine acestei vieţi pământeşti. pentru motivul că el are o conştiinţă mai liberă şi este mai bun cunoscător al regulilor de conducere ale lumilor decât omul trupesc. voinţa omului se disciplinează şi de la o vreme va înţelege că trebuie să-şi ducă traiul aşa cum i-a fost trasat. Visul După actul morţii şi al reîntrupării. această responsabilitate este mai gravă când.

fie că duhul va fi departe. Dublul vital a fost scos din trup. condiţia este să se deştepte repede. Numai în această stare au loc visele. ci duhul din el înţelege şi răspunde. După puţin timp îl scoate din nou. visul pare că se desface ca de pe un mosor. iar în stare de transă un duh străin a ocupat dublul vital exteriorizat şi prin el comunică trupului. sinonimă cu starea de transă. omul începe să viseze. în mod normal. în acest caz duhul este ajutat de fraţi cereşti. odihnă sau meditare. dar după deşteptarea trupului său nu va şti absolut nimic despre întrebările primite şi răspunsurile date. Aceasta e regula. Apucând de un capăt al visului şi trăgând cu mintea mereu de el. Apoi din corpul vital pleacă un alt fir. în general. foarte greu. Starea de somn adânc . şi din afară. în acest caz. în rezumat. îl va introduce în trup. trupul său nu mai este capabil să audă. cu forţa electrică necesară pentru douăsprezece ore de funcţionare. Starea de somn adânc. imaginile trec în sistemul cerebral şi prin el omul îşi conştientizează şi memorează tot visul. începe visul. văzând şi auzind asemenea omului în stare de veghe. despre trecut sau viitor etc.A doua carte şi din învelişul sau corpul său vital. cu care se consultă. omul trupesc cunoaşte trei stări: 1. Când omul se deşteaptă — am mai spus şi repet — dublul vital se află deja în interiorul trupului. omul nu vorbeşte când doarme. de trupul său. Starea de vis . Trupul nu aude. dar la deşteptare le va uita pe toate. De acum omul doarme profund. numită aţipire.e drept. 2. fiind atent la fenomenele din spaţiu. ceea ce se poate realiza rugând pe un spirit prieten să-i facă acest serviciu. 3. conversaţia sa cu cei din spaţiu şi de aceea nu este înţeles de cei de faţă. duhul iese singur din trup.ale unui om spaţial sau trupesc . O dată deşteptat. între anumite momente de aţipire. Să stea liniştit şi să mediteze asupra visului avut până mai adineaori.sunt transmise dublului eteric. în acest moment un lucid vede pe pat trupul din care pleacă un fir aflat în legătură cu corpul vital. va vorbi cu alte duhuri. pentru că spiritul fiind plecat. După ce duhul îşi va încărca dublul vital cu fluid. ci doar pentru agrement. greu.. duhul se retrage din trup. pentru a fi încărcat cu fluid electric. să nu deschidă pleoapele. Cineva ar putea să mă întrebe: „Dacă starea de somn este la fel cu starea de transă. Va vedea peisaje din diferite ţări şi ţinuturi. trăgând după el corpul vital. El nu aiurează. în modul acesta. prin grai. imediat după vis. la rândul său. Insă duhul nu va şti ce i se vorbeşte. omul nu va şti nimic. incoerent. iar spiritul hoinăreşte prin împrejurimi. iar duhul vine şi se introduce la rândul său în dublul vital. dar îl încarcă. îl încarcă repede cu fluid vital şi îl reintroduce în trup.158 Din tainele vieţii şi ale universului. Pentru a-şi aminti pe deplin. La deşteptare. Către ziuă duhul intră în dublul eteric şi în trapul său. Starea de veghe — când duhul şi dublul eteric se află în trup. toate ideile şi imaginile culese de duh neavând timp să se risipească în spaţiu . Din acest moment. iar duhul îşi vede de studiile. şi se poate întâmpla ca frânturi din această discuţie să fie exprimate. pentru că dublul vital este în interiorul trupului. Dacă îi vorbeşte cineva el nu aude. prin cordonul fluidic. persoana respectivă cade în starea numită transă. nu-şi va aminti nimic din tot ce va gândi şi face de acum spiritul înconjurat de corpul său perispiritual. Din corpul vital. iar spiritul este în afară. în cazul unor boli grave.se scoate şi dublul vital din trup. Cu toate acestea. . el ne va înţelege şi ne va răspunde. este starea normală a omului în timpul nopţii. între adormirea completă şi starea de veghe există o stare de tranziţie. şi încetul cu încetul îl reconstituie. de ce omul când doarme nu ne aude deloc şi de ce mediumul în stare de transă ne aude şi ne vorbeşte?" Pentru că în stare de somn duhul s-a îndepărtat de trupul său. vorbeşte. O dată ce a fost încărcat. şi celor din jur. . el îşi aminteşte câte ceva.când spiritul împreună cu dublul său eteric sunt în afara trupului. nu va şti nimic din ce s-a petrecut în jurul său. în acest timp dublul vital rămâne în trup. Cu alte cuvinte. vede şi aude lumea spirituală. fie că va fi pe lângă trupul său. durerile trupului nu lasă dublul vital să iasă afară. adresându-ne duhului. o piedică între vorbitor şi duh. Visul poate avea loc şi în timpul unei boli trupeşti. ci reproduce fragmentat. spiritul scoate puţin afară corpul vital. meditaţiile şi conversaţiile sale cu lumea spaţială. fără vise. Dacă prin pase magnetice . Visul poate avea loc şi ziua când dormim. graţie căruia acest corp eteric va putea conduce ziua următoare funcţiile trupului. Aşadar visul are loc după ce corpul vital a fost reintrodus în trup. încetul cu încetul. îl încarcă . dublul vital este introdus în trup. iar duhul singur este în afara corpului vital şi al trupului. Somnul de zi nu este absolut necesar. Câteodată. fiind o pavăză. Spre ziuă. Dar stăpânul trupului. auzul şi văzul său fiind spirituale.format din scânteia divină înconjurată de toate celelalte învelişuri fluidice. când visul are loc către ziuă şi omul se deşteaptă mai mult sau mai puţin repede după vis. pentru că altfel lumina zilei îl trece complet la viaţa trupească. care se leagă de duh . Cei aflaţi în jurul bolnavului spun că acesta aiurează. să nu se mişte.când dublul eteric se află în trup. îl încarcă şi iar îl bagă la loc.

program de urmărit. duhul provoacă un vis. vizual sau telechinetic. oricare ar fi constituţia sa fizică şi chimică. cugetător ca duhul sau stăpânul său . când duhul este în afara trupului. Visul poate să însemne ceva pentru om şi poate să nu-i arate nimic. sub formă de simboluri. nu trebuie să ştie că tot ce spune şi face este auzit şi văzut de cei din lumea spaţială. dublul vital are capacitatea să înregistreze direct toate impresiile vizuale. fie a retinei. urmărit în toate actele şi gândurile sale. viaţa pur trupească este un chin al neştiinţei şi întunericului. în nemărginita Ei înţelepciune. dar ce anume. Visele sunt necesare omului. despre evenimentele prin care va trece. La deşteptare îşi va aminti ceva. în acest scop. Pe lângă materia memorială a duhului şi în dublul vital se imprimă. Chimiştii noştri cereşti acţionează asupra dublului vital. că stăpânului său i se va întâmpla ceva. fizică şi astronomie. Compoziţia dublului vital este conformă constituţiei planetei pe care s-a întrupat duhul. fără cea mai mică întrerupere. bucurii sau supărări. poate călători sau vizita diferite regiuni terestre sau spaţiale. adevărul este . dar atât de neînţeles pentru mintea lui simplă din actuala viaţă terestră. El reprezintă „subconştientul" ştiinţei voastre terestre. există o legătură indisolubilă. că între viaţa trupească în stare de veghe şi viaţa de spirit liber este o continuă curgere. al somnului. Dublul vital are o importanţă capitală în existenţa omului trupesc. Cei mulţi nu cred în existenţa spiritului. Ar fi îngrozit ştiindu-se observat. Atunci Divinitatea a orânduit viaţa de duh exteriorizat din timpul nopţii. cu scopul de a face din om un medium auditiv.Comunicări din Cer jţţg Fiind o materie vie.care ne împiedică ziua să ştim ce am făcut noaptea sau ce cunoaştem din alte vieţi . Prin urmare. indicaţia drumului său. Datorită dublului vital se construiesc visele.ca om trupesc . El nu trebuie să fie stingherit din cursul vieţii sale. olfactive sau auditive venite din lumea exterioară. De multe ori o persoană incultă. Rentru omul simplu viaţa trupească e o fericire. nu este aşa. De vigoarea sau slăbiciunea sa depinde starea de sănătate sau debilitatea trupului. Pentru a avea în vedere calea ce o are de urmat. încât visul nu-i va spune nimic.nefiind prin sine însuşi inteligent. despre faptele pe care trebuie să le facă şi despre cele de care trebuie să se ferească. a vieţii spirituale. el poate avea noaptea conversaţii cu alte duhuri. Lumea crede că visul este ceva întâmplător. după deplina sa înclinare. nu ştie. De unde le scoate? Din adâncul arhivei sale spirituale. sau dublu vital . corpul vita! este o arhivă păstrătoare de cunoştinţe. Aşadar. din cele ce trebuie să facă în viaţa terestră actuală. cărarea pe care îi vor fi aşternute flori sau ghimpi.înregistrează cunoştinţe ziua. schimbându-i compoziţia originară. ceea ce a reţinut sau memorat. căci între aceste două lumi. fie a „psihicului" său. pentru ca tot el — prin intermediul ego-ului. când spiritul se află în trup.să ştie ceva. iar la deşteptare „subconştientul" . cunoaşterea Cerului constituind doar privilegiul celor puţini. potrivit rangului său. cât de cât. care vor să transmită ceva iubitului lor întrupat. care îi oferă conştiinţa de veghe când va fi în trup . coborât în trup. trebuie lăsată în necunoaşterea lumii spirituale. şi înregistrează cunoştinţe noaptea. pusă în stare de transă. pentru că este o entitate superioară în lumea spaţiilor. sub formă de vis simbolic. a socotit că omenirea. Deşi viaţa pare a se scurge fără nici o continuitate între lumea noastră şi a voastră. Omul simplu e un cvasi-animal. de presimţire că va fi ceva. nu poate reproduce decât inconştient şi vag. Consistenţa trupului va fi în raport cu compoziţia dublului vital. duhurile lor fiind încă pe treptele inferioare ale scării evoluţiei spirituale. Pentru duhul superior. cât de cât. omul poate trăi pe orice planetă. Aşadar. decât sub formă de presentiment. el trebuie să aibă.pentru cel care a visat. Acest coip eteric. ne uimeşte prin cunoştinţele sale de chimie. duhul face astfel ca însăşi vehicolul său să înregistreze. însuşi duhul inferior declară că el nu vrea . Dublul vital fiind doar un înregistrator. Uneori duhul are nevoie ca ego-ul . Ca să se ţină pe acest drum şi să nu greşească. a cărei funcţionare lumea neştiutoare de adevăruri cereşti nu o cunoaşte. a stăpânului trupului. fără să posede o inteligenţă. Divinitatea. şi nu le plac cunoştinţele lumii cereşti. Visul este o producţie voită a duhului.să ştie de lumea sa spirituală. în general. tot ce a aflat duhul în timpul nopţii despre viitorul său apropiat. în afară de duh sau fiinţa noastră spirituală. i Am spus că omul spirit are un. Prin urmare.să aibă presentimente vagi despre evenimentele ce vor urma. o fantezie fie a celulelor cerebrale.nu le poate traduce limpede. Viaţa nu i s-ar mai desfăşura în libertate.personalitatea prin care s-a întrupat şi constituie conştiinţa sa în istarea de veghe . Dacă de exemplu un spirit superior trebuie să joace într-o întrupare a sa rolul unui biet cioban. şi dublul vital constituie un suport de înregistrare al fenomenelor din afara trupului omenesc. îmbinate una în alta. Noi suntem o piedică pentru animalul din om. visul reprezintă uneori ceva şi alteori nimic . Nu. sau a altor duhuri. Graţie acestei adaptări.

pentru că duhul nu are permisiunea să construiască un vis concret.de exemplu a unui fruct. pe unele din ele. din care îşi trag cu toate obârşia. Prin puterea voinţei sale. nu se mai produc pe el asemenea transformări. sau pentru a se răzbuna pe un semen al său întrupat. Dar când este vorba să se construiască o planetă nouă. fluide vegetale. ar putea să fabrice orice metal sau piatră preţioasă ar dori. Să presupunem că un mare spirit. animal etc. . efemer. Tot ce vedeţi pe pământ a provenit. din care a făcut Creatorul toate corpurile cereşti. de natură minerală.a unei portocale. După consolidarea mineralului. Dacă acest mare spirit ar coborî mai jos. creaţiei. dematerializarea este transformarea materiei fizice. dintr-un anumit fluid. Prin urmare. roşie — cea de la suprafaţa pământului .o altă serie de Constructori a transformat fluidul vegetal în fluid animal. Precum norii sunt reprezentanţii sub formă de vapori ai lichidului numit apă. prin materializări. în fluidul său corespunzător. platinei etc. animale şi umane. în rezumat. până când se va ridica pe treptele superioare ale înţelegerii şi conştiinţei. duhul inconştient ar putea defluidiza corpul vital al semenului său şi prin aceasta să provoace moartea trupului acestuia. ci din cauza ignoranţei.A doua carte Cele mai multe vise par a fi irealităţi. începutul vieţii pe o planetă nouă este o continuă materializare. Duhurile de pe Pământ au auzit de asemenea operaţii de materializare. Aceste reprezentări enigmatice vor dura mii de veacuri. plante sau a unui animal. vegetală ori animală. Prin urmare.numită de voi fizică . şi atunci vă daţi seama ce grozăvii ar rezulta! Din ură. în zona albă sau divină. săvârşită de anumite mari duhuri. el ar putea să facă din fluidul humifer un bob de humă. imaginativ-real. prin condensarea şi încetinirea vibraţiei particulelor fluidului mineral. marile duhuri. care în altă viaţă i-a făcut vreun neajuns. dacă duhurile inferioare ar cunoaşte mecanismul materializării fluidelor . De asemenea.şi aşa mai departe. unde sunt marile noastre entităţi spirituale. pentru că ar da posibilitate duhurilor de aici să se instruiască şi să poată face şi ele asemenea operaţii.plante aflate pe cea mai de jos treaptă evolutivă . exact de aceeaşi compoziţie cu huma terestră. şi apoi din ele. materializând fluide minerale. interzise nu de vreo oprelişte oarecare.nu o lasă ca atare în atmosfera voastră. care încep crearea materiei minerale. din fluidul lor corespunzător. a inferiorităţii lor. adică o transformă în fluidul din care provine . tot astfel există în univers reprezentantul fluidic al aurului. marii savanţi ai Pământului. şi ar dori să facă o demonstraţie. putând face din ele o portocală. . în zona a treia. din cauza pericolelor prin care ar trece omenirea aflată într-o fază evolutivă inferioară. dar nu au luat parte la ele. o altă serie de Constructori prepară din fluidul mineral aflat în jurul planetei. ar coborî în atmosfera superioară a Pământului. după ce au făcut o materializare . şi apoi transformarea în fluid primitiv. ba chiar să-i dematerializeze însuşi trupul. In plus fluidele îşi urmează cursul lor evolutiv. lichide şi solide. Din fluidele universice s-a format tot ce există pe diferite planete. până când omenirea va ieşi din starea morală şi intelectuală înapoiată. din Sfera divină coboară cete numeroase de Constructori divini. care constă în prefacerea fluidelor de natură minerală în fluide vegetale. în scop de experiment.va găsi fluide vegetale. mecanismul operaţiei lor.ar cunoaşte şi mecanismul dematerializării corpurilor. din categoria celor ce construiesc sori şi planete. când voinţa nu îi va mai permite să se abată din calea armoniei divine. o pasăre şi chiar un trup de om ca al celorlalţi oameni. flori etc. argintului. dar nu destăinuie nimănui taina lor. Consideră că divulgarea acestor taine este o adevărată crimă asupra într-adevăr. în univers există fluidele corespunzătoare a tot ce există pe pământ. Pământul fiind acum un glob bătrân. Misterul creaţiei a constat. constă şi va consta în transformarea fluidelor în materii gazoase. care i-ar determina^ să facă un rău oarecare. Când pământul a fost îmbrăcat cu o haină vegetală . a acestora în fluide animale şi pe urmă în fluide umane. creează primele plante. .a provenit prin concentrare din prima materie fluidică. în fluidele sale corespunzătoare. stabilită din veşnicie în tot universul.160 Din tainele vieţii şi ale universului . Aşadar. prin dematerializarea în fluid a unei pietre. le pot realiza. din care au început să facă trupuri de animale . Entităţile spirituale superioare ale Pământului sunt cunoscătoare ale acestor creaţii. Idei despre creaţie 1 oată materia pământului pe care-1 locuiţi .o dematerializează.

cu o cultură cerească superioară culturii noastre. cei din apropierea subiectului nostru cred că fratele lor a înnebunit şi îl duc la ospiciu. pe când subiectul B se predă la o epocă mult mai târzie. să nu te mai ţii după carul preocupărilor celor superiori ţie. cursuri sosite din sori sau planete superioare. culori şi sunete spirituale . ci numai ceea ce trebuie să fac conform gradului la care am ajuns. atenţie şi supunere. un pas prea mic faţă de eternitate. când îmi vei da o notă bună pentru cele comunicate pe ziua de azi. ca să-1 înveţe să fie mai atent cu trapul său. reînvaţă .aceleaşi semne. la care noi nu ne putem adăpa. decât este stabilit în program. Limba duhurilor este una şi aceeaşi peste tot universul . dar nu vede şi nu aude. îngerii primesc pe cale de comunicări transmise prin unde-gânduri. Dar pe cine? Căci pe când omul trupesc îşi poate pierde vremea lenevind sau hoinărind. Cei din jur îl ascultă şi nu-1 înţeleg. întreabă şi primesc răspunsuri aiurea şi nu ştiu ce să mai creadă. Ce se întâmplă în acest caz? Să iau un exemplu. sunetul şi culoarea sa. au trecut câteva miliarde de ani. Fiecare idee îşi are semnul.dar ea nu este înţeleasă de oricine. trăieşte. ca om trupesc. Să te sileşti. nu pot să fac ceea ce vreau. este posibil ca un spirit uman să plece din trupul său şi totuşi omul să nu doarmă. pentru să spiritul.vine ca o ispăşire din trecut. vei urca un mic pas spre mai bine. Până ce duhul analfabet a ajuns în clasa întâia primară a Cerurilor. un spirit uman a ieşit din casa lui trupească şi s-a dus într-o altă localitate unde se află întrupat un spirit prieten. cu care vrea să se întreţină. poate să treacă pe acolo un duh nu prea cumsecade. pentru că în aceste expuneri sunt idei al căror conţinut nu-1 pricepem. în zonele înalte ale Pământului. v-aţi minuna de înţelepciunea Celui ce le-a orânduit! Eu. Dar iată că spiritul-stăpân vine ca fulgerul şi dă afară spiritul-musafir. La revedere la noapte. . subiectul A se predă la o anumită vreme. pentru ca trecând prin acest fel de suferinţă să ştie prin ce trece spiritul când nu poate intra în propriul său trap. îi recunoaşte pe ai săi şi medicii cred că alienatul. Dar câte miliarde vor mai trece până ajunge în lumea spaţiilor la bacalaureat. deoarece cuprinde cunoştinţe şi gânduri ce nu intră în capitalul său de memorie şi gândire. Din ele trag învăţăminte numai îngerii. Acest duh se introduce în trapul subiectului nostru şi începe să vorbească. logic şi cuminte. încă nu a sosit vremea predării cursului meu". se mişcă şi are aparenţa că e deştept. pentru că acum le vorbeşte veritabilul stăpân al trapului. De exemplu. acţionează de la distanţă asupra sa. entitate spirituală. Din sfere superioare. licenţiat şi doctorat? Te înspăimânţi gândindu-te numai. în acest caz nu-ţi rămâne decât să urmezi carul evoluţiei tale. Din acest moment omul este recunoscut şi înţeles de fraţii săi. a unei greşeli a duhului împotriva aproapele său. dar cine să-ţi spună? căci după ce ai învăţat pe A. în acest timp.sau mai exact. dar este într-o stare de prostaţie. prin muncă. Săracul! Uneori a fost o neglijenţă a sa.Comunicări din Cer 161 Ce frumoase şi interesante sunt aceste teme. şi începe să vorbească la fel ca toată lumea. la care îl supuneau cei mari. că nu pricepem nimic. Deşi Pământul primeşte o mulţime de unde-gânduri. In timpul zilei. Atunci ce este de făcut? Să întrebi. neînţelegând ideile expuse în acele conferinţe cereşti. pe care cu ardoare caută să o termine cu bine. Ai dori să înveţi mai repede. Când pleacă musafirul nepoftit. Dacă fenomenul se repetă mai des şi mai prelung. sau trimisul special. unde face pe împăratul Abisiniei. ori o încercare. cel care trebuie să-ţi vorbească de B îţi spune: „Aşteaptă.limba ţării sale. Un spirit întrupat învaţă mai uşor . nu putem profita de ele. sau un duh trimis de o entitate superioară. Alteori a fost o pedeapsă. prin firul de legătură. dacă aţi şti ce de reguli şi legi ne îngrădesc şi conduc lumile. Această suferinţă considerată demenţă de medicii pământului . conferinţe la care luăm şi noi parte. O greutate în plus este faptul că nu se permite învăţarea mai rapidă. referitoare la mânuirea fluidelor şi crearea din ele a diferitelor materii planetare! Asemenea cunoştinţe sunt predate de marii noştri îngeri. ori împotriva legilor orânduite. dar această veghe nu e deplină. adică să fie în veghe. degeaba auzim sunetul şi vedem semnul luminos. dar când se comunică cunoştinţe foarte abstracte. Da. A! Dar vreau să-ţi răspund la întrebarea pe care mi-ai pus-o: „E posibil ca un om trupesc să fie în stare de veghe iar spiritul să-i fie departe de trup?" Te iubesc şi vreau să ai şi la această întrebare răspunsul meu. înstrăinatul s-a făcut bine. Ei. Trupul părăsit de spirit pare deştept. dragul meu. cu tot ceea ce ca spirit cunoşti foarte bine. căci în fiecare an. spiritul-stăpân revine în trapul său. De altfel acesta este rolul nostru: să te lămurim. în lumea duhurilor toţi au de făcut o activitate. ceea ce îmi place. decât învăţăm noi limba universală. cunoştinţe şi mai înalte.

din ultimele clase de liceu. ci miliarde de miliarde de ani. eu nu eram de faţă la crearea Pământului? . la rândul Meu. el spunea un adevăr. sau vor veni alţii. La rândul său. ierarhia Divinilor noştri iubiţi şi veneraţi.A doua carte Pentru că te-am ţinut destul. din aceste fructe roditoare de cunoştinţe. am întrebat: . tu eşti acum Guvernatorul planetei Pământ. cu toţii difuzându-ţi cunoştinţele Cerului. cel mai mare spirit al Pământului. Păstorul vostru. adică în sânul divinului Meu Stăpân». care cu dragoste păstoreşte peste oiţele duhuri ale acestei planete. ei se răzbună pe naivii care i-au învăţat asemenea absurdităţi. mă duc şi îţi spun: La revedere. cunoştinţele referitoare la univers sunt hrana sufletelor noastre. spunem acelaşi adevăr . dar Creator. dăruită de Tatăl Meu şi Fraţii Mei mai mari şi pe care.Dar cum erau aceşti Lucrători. Marele nostru Terestrian ne-a spus într-una din prelegerile Sale: „Eu. . o. când îţi voi mai depăna din cunoştinţele mele. tu nu erai de faţă pentru că nu-Mi erai necesar. care este proprietatea Mea. de unde au venit. iubitorul vostru Tată. Veneratul nostru Terestrian. templul ştiinţei şi artei divine Templul marelui Adevăr. ci zăceai în sânul lui Abraham. nu le-am făcut singur. numit pe Pământ Isus Christos. Noi îl numim Dumnezeul planetei Pământ. Nouă. Tu eşti Conducătorul suprem al acestei planete. supus ordinelor marelui meu Guvernator solar. învaţă şi datorită fragedei lor inteligenţe întunecată de reîntrupare şi datorită neputinţei de a cerceta şi verifica. împărat al acestei vaste împărăţii solare. mi-a zis: «Iubitul Meu frate. împăratul Wilhelm a spus: „Poporul german are dumnezeul său şi el ne va ajuta să câştigăm războiul". chiar dacă ar cunoaşte Adevărul nostru ceresc. dintre care pe aceasta ţi-am dăruit-o să o conduci. Iată-1 pe bietul preot neştiutor pus într-o situaţie foarte grea în faţa elevilor mai mari. alte somităţi spirituale. singur ai făcut aceste planete ale împărăţiei Tale? . Fiii ■ . ni s-a vorbit şi despre creaţia Pământului. ni se permite să luăm cunoştinţă de evoluţiile planetare. Este adevărat că preotul. în mod conştient . ca şi puii seminţele. Dumnezeul Dumnezeilor din univers. La rândul Său. Guvernatorul acestor de voi locuite planete. necesare întemeierii. Ierarhia cerească Din antichitate şi până în zilele noastre omul a afirmat. . fiule. fostul nostru de odinioară Isus". cred în această absurditate. Fraţii Mei din Sfera-Laborator. Noi cunoaştem toată scara ierarhică a fiinţelor conlocuitoare pe acest glob. tu nu existai pe aici. ale marelui Dumnezeu. Lucrările intelectuale. Guvernatorul Pământului. Copiilor voştri din şcoala primară li se spune că pământul şi întregul univers a fost creat de marele Creator în şapte zile. pe tot întinsul pământului. Cu ocazia primului război mondial. duhurilor de gradul meu. Marele meu Stăpân. Domnul meu iubit. Noi. adunăm cunoştinţe. Măria Ta. Eu. precum şi a universului întreg. adevăr grăiesc. dar ce greu găsim aceste boabe. cine erau şi unde sunt Ei acum? .Nu. alţi sfinţi. a marelui templu viitor. devenind indiferenţi faţă de feţele bisericeşti. această ignoranţă face să se distrugă credinţa şi ştiinţa în existenţa marelui şi adoratului nostru Tată divin. cei din spaţiu. eu. având în vedere mintea necoaptă a micului şcolar. Aceste somităţi cereşti ne aduc la cunoştinţă evoluţia viitoare a micului nostru glob plutitor în imensitatea nemăsurabilă a universului nostru. Lipsa mea de superioritate nu-mi permite să diger o mare cantitate din aceste boabe. marele Arhitect Creator". marele Isus răspunde celor care îl întreabă: „Eu nu fac decât să execut ordinele Tatălui Meu ceresc. superiori mie. că fiecare popor are un dumnezeu al său. nu existam pe când s-au făcut aceste infinite corpuri cereşti. inteligenţa li se luminează şi amintindu-şi de gogoriţele învăţate în orele de religie. nu le putem digera pe toate. în mod inconştient. păstorul^ Pământului nu eram aici în momentul creării sale?! Atunci mirat. nu ar putea încă să-1 dezvăluie în întregime. De la ei spicuim. Creaţia a necesitat nu şapte zile.Fiule.In genunchi stând.162 Din tainele vieţii şi ale universului . Pe măsură ce cresc. îndrăznesc să Te întreb. frate dragă. Cunoaştem şi Tronul argintiu al Divinităţii noastre teriene. în toate cuvântările Sale. ci împreună cu Lucrătorii Tatălui Meu. Copiii observă că teoriile şi cunoştinţele oamenilor de ştiinţă se bat cap în cap cu învăţătura căiţilor scrise de preoţi.Doamne. Iată. Ziditor nu eşti.şi anume că avem pe marele nostru Terestrian. Fără să ştie.dar.Fiule. poporul evreu afirmă din vechime că îl are pe Dumnezeul său. neputinciosul Tău serv. căci deşi sunt multe. Aşadar la noi există o altă ordine socială. Din nefericire. Sărmanii copii citesc. în învăţăturile primite. ne spune: „Eu nu fac altceva decât execut ordinele Tatălui Meu ceresc. ţi-am dăruit-o ţie. pe marele nostru Divin. când Eu am făcut aceste planete.

când va deveni duh uman. . Totul începe cu a şi urcă spre 0). spiritul vegetal va trăi şi evolua prin toate felurile de plante de pe toate gradele de planete din univers. şi aici cu Ei în sânul Meu vei trăi. marele Arhitect al lumilor. La început va fi înger pe o planetă inferioară dar va avansa pe rând ca înger planetar pe toate categoriile de planete din univers. după aceea asemeni Mie veacuri nenumărate au fost.adevăr grăiesc vouă că Eu sunt mai mic decât Ziditorii care au lucrat la acest sistem planetar. devenind înger solar. Tatăl nostru suprem a creat un alt sistem planetar. unde să trăiască şi să avanseze. într-un alt sistem al acestui nemăsurat univers. devenind guvernator planetar. Eu am fost ceea ce eşti tu azi: un umil conducător de planetă. Conducătorul planetar sau terestrian va peregrina prin planete de toate gradele. După aceea nu vei mai avea astru de condus în vecii vecilor şi vei ajunge şi Tu Ziditorul Meu.Frate . Spiritul mineral a evoluat pe toate felurile de planete solide din univers. Fraţii Tăi de aici de la Mine. condu-o precum Te-am învăţat. Întoarce-Te acolo şi pune-Te la dispoziţia marelui Creator şi El îţi va ordona ceea ce trebuie să faci. Când a terminat seria completă de minerale din lume devine spirit vegetal. spre infinit. unitatea Lor de măsură a timpului. când scara evolutivă umană va fi urcată complet. Tu să urmăreşti pe Fraţii Tăi Ziditori de universuri. cum au fost create puzderie de miliarde de sisteme şi miliarde nesfârşite de planete. făcătorul Soarelui şi al acestor douăsprezece mari planete. duhul uman va fi ridicat la rangul de înger planetar. Guvernatorul acelui sistem solar a judecat că Eu. dar încă nu cunoşti cum se creează un sistem planetar. Cum însă toate astrele îşi aveau conducătorii lor. De pe vremea când am fost şi Eu prin lumile fizice au trecut miliarde de ani divini. căci vei fi şi tu un conducător de astru. rând pe rând. în Sfera divină. ţi le poate spune. Mi-a zis: «Fiule. Marele Creator trebuie să creeze continuu. iar când va termina întreaga serie . aceştia mai mici. . prin urmare. de ce acum Tu nu mai creezi? De ce ai rămas aici şi nu ai părăsit Soarele şi aceste planete pentru a Te duce cu Fraţii Tăi în sânul Tatălui ceresc şi a ne lăsa pe noi. Constructorii operelor Sale. frate. Amin. Eu. căci o dată cu crearea de duhuri. purtătoare de vegetaţie. a fost necesar ca veacuri de ani divini să stau pe soarele de care aparţinea planeta Mea. Tu acum ştii cum se conduce un sistem.Fiule. în spaţiul unde Eu voi ordona şi Ei vor lucra împărăţia Ta. Domnul să ne binecuvânteze pe toţi. cum se nasc sorii şi planetele. precum Ei sunt egalii Mei în creaţie. a Tatălui nostru ceresc.»" Iată. până la formele cele mai sublime de animal. Fraţii Mei nu mai conduc.Mi-a spus atunci Tatăl . Aceeaşi scară de evoluţie o va urma şi duhul uman. cunoşti cum trebuie să evolueze o planetă din punct de vedere moral şi fizic şi cum să evolueze duhurile de pe ele. Numai El. Păstorul mult iubit al acestui sistem.cu. sunt demn de a poseda.Comunicări din Cer 163 Tatălui Meu sunt Creatorii de universuri. să conducem fructul muncii Tale divine? . Ei au fost ca tine odinioară. «Du-Te .mi-a răspuns Domnul. de milioane de ori mai mare decât anul solar. de unde ai plecat. dar nu am voie să-ţi vorbesc despre acestea. pe toate categoriile de sori şi după terminarea . când vei fi conducător de sistem planetar». înainte de a fi fost ceea ce sunt azi. şi vei fi egal cu Ei.de la cele mai solide. Părintele nostru trebuie să creeze şi casele lor. din SferaLaborator. înainte ca Tatăl Meu să-Mi dăruiască acest sistem.Tatăl meu iubit. frate pământean. Ziditori de astre. marele fost Isus^. şi aşteaptă la crearea lumii Tale şi după ce o vei vedea făcută. la rândul Meu. Du-Te. Fiul Său. un astru asemănător cu al Lui.Mărite Doamne. Cu acest rang va evolua. Acolo am studiat cele ce trebuie să cunoască un Guvernator solar. marele Creator. Aceeaşi filieră o va urma şi duhul animal din planetă în planetă şi din sistem în sistem. Totul începe cu numărul unu şi se continuă spre infinit. Divinul Cerurilor noastre. Când studiile Mele s-au terminat şi când Tatăl acelui astru. în fruntea căruia M-a pus pe Mine. Animând un trup de plantă. şi am avansat până la gradul de Păstor solar sau de astru. Marele Arhitect Creator Mi-a comunicat când eram în sânul Său. Ce Mă întrebi nu-Mi aparţine. Tu. iar azi Ei sunt Ajutătorii marelui nostru Tată. Când astrul Tău şi planetele pe care Ei le vor crea vor muri. pe acesta. din marea carte a creaţiilor. cum fac şi ceea ce vei vedea ţine minte. Tu vei reveni la Mine şi atunci vei fi una cu Fraţii Tăi de aici. Fiule. iar acesta de zeci de mii de ori mai mare decât anul globului tău. Eu ştiu ce are să-ţi spună şi facă. din negura îndepărtată a miliardelor de ani. am asistat la crearea acestui astru şi a acestor planete ale Mele. nu poţi să-mi spui ce are să facă Tatăl suprem cu mine? . cum trăiesc şi cum mor. un mic pasaj din marea noastră Biblie. până la cele mai eterice va deveni spirit animal. a venit vremea să Te întorci în sânul Lui Adam şi Abraham. ci Tatălui nostru al tuturor. Tu acum eşti egal cu Mine.

JLJnii indivizi au fost foarte harnici pe scara evoluţiei intelectuale. Omul nu-şi datorează starea sa nimănui. ci plată şi răsplată. jale mare este pe planeta Pământ. pentru că suferinţa va deveni atât de mare încât suspinele şi strigătele de durere vor umple spaţiile acestui sistem planetar. Cunoscătorii tainelor cereşti ştiu că nu există favoruri şi întâmplări în lume. Ei sunt victima greşelilor lor. viaţa celor rămaşi acolo devenind de nesuferit. dar dacă nu este moral. când viaţa va deveni o povară şi traiul un iad. în convorbirile nocturne purtate cu voi. Pe planeta noastră se face o anumită evoluţie.Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte acestei nesfârşite şcoli solare. Spiritualistul.ne-a răspuns Domnul. . nestânjenită de conducătorii omeneşti. Slujitorii altarelor îşi bat joc de voi şi vă speculează credinţa. care-i aparţine împreună cu multe altele. cu evoluţia morală. copleşind cu întristare lumea îngerilor solari. toată speranţa noastră este în El. „ Copii! . dar au rămas înapoi cu înţelegerea moralităţii. Văzându-ne şi auzindu-ne. până ce în zilele noastre a ajuns la 10° şi merge scăzând spre 0°. Precum tu. Treptele se urcă mereu. va deveni Guvernator solar. Evoluţia planetei şi evoluţia Domnului nostru a necesitat întruparea Sa printre oameni." Atunci marele Păstor va zice: „Mă voi duce din nou acolo. pentru ca prin sacrificiul Meu trupesc. vă povăţuim în ciuda materialiştilor noştri cereşti să cereţi cu spunere şi umilinţă ajutorul Domnului. nu se ocupă Creatorul de fleacurile voastre. care cere suferinţă şi se prezintă sub diferite aspecte şi grade. atunci când a fost în Cerurile noastre. să-i ridic din ignoranţa în care se zbat". căruia ne adresăm: Doamne binecuvântează-ne şi ajută-ne să îndeplinim misiunea cu care ne-ai învrednicit. termometrul moralităţii a scăzut. în lumea noastră la fel ca în a voastră există două tabere: materialiştii şi spiritualiştii. Materialistul nostru când se va întrupa. fie ca duh destrupat . ca să se deştepte din toropeală şi să-şi grăbească înaintarea. oricât de umilit şi amărât va fi. va mânca. şi necăjiţi şi amărâţi am implorat ajutorul Părintelui ceresc. Domnul va coborî din nou. în rarele Sale prelegeri . Au plecat de acolo duhurile evoluate şi au sosit valuri de duhuri înapoiate. vor ajunge până în Soare. încetul cu încetul. va avea haina fluidică albă plină de pete negre. jos pe pământ. în faţa acestei cumplite jelanii. marele nostru Păstor solar nu a coborât pentru prima oară pe planeta noastră. Când duhul rămâne în urma ritmului general de progres.şi Eu am evoluat ca voi. mai grea decât evoluţia intelectuală. îngerii solari vor spune: „Doamne. Aşadar venirea Guvernatorului nostru suprem a fost şi va fi determinată de scăderea moralităţii. când părăsiţi trupurile voastre. tot mai sus. Noi. nu va vedea şi crede decât în cele ce oferă pământul. iar viaţa sa terestră va fi înţeleaptă şi plină de milă faţă de durerea altora. conducător de sistem planetar. Evoluţia intelectuală este lăsată la liberul arbitru al duhului. prin învăţătura Mea şi prin exemplul răbdării Mele fizice şi psihice să-i întăresc. învăţătura Lui a provocat un salt moral de 100°. Aşa-numiţii dezmoşteniţi ai soartei nu sunt decât întârziaţi în mersul evoluţiei sau cei care au încălcat legile cereşti." Cu toate acestea noi şi voi am îngenunchiat mereu în faţa altarelor. evoluţie şi grad de misiune. Ori de câte ori greşim . fără de care nici un duh nu poate avansa. dragă frate. Există două feluri de evoluţii: morală şi intelectuală. îşi va ridica ochii către Cer şi se va ruga. Duhul poate să avanseze pe plan intelectual până la gradul de duh alb. Atunci va fi nevoie să coboare din nou marele nostru Păstor pentru a lumina lumea cu lumina Iubirii Sale. iar alţii ghinionişti.ni se pune o nouă pată pe albul imaculat al gradului nostru.fie ca duh întrupat. Să nu uitaţi că şi Eu am fost odată asemeni vouă. cei de aici. i se aplică suferinţa." Atunci sufletele noastre s-au umplut de fericire şi de speranţa că trecând şcoala lumilor planetare vom ajunge şi noi în strălucirea preaslăvitului nostru Păstor solar. Evoluţia morală este mai severă. până la Fiinţa supremă care a creat totul. ne întrebi dacă Guvernatorul solar s-a întrupat de mai multe ori pe planetele Sale — am pus şi noi această întrebare Domnului solar. fenomen petrecut după coborârea şi întruparea marelui nostru Solar. De aceea când ne întrupăm. bea şi petrece. pe când cea morală este absolut obligatorie. materialiştii noştri râd de noi spunând: „Bigoţilor. De ce a venit pe Pământ marele Guvernator solar lntrupându-se sub numele de Isus Christos. spiritele de aici devin pe scara evoluţiei morale mai înaintate. Omul neştiutor spune că unii oameni sunt norocoşi. După aceea. Hai să gradăm scara evoluţiei morale asemenea unui termometru. ci numai lui însuşi. considerând că viaţa terestră e dată pentru a fi trăită cât mai intens prin trup. La un moment dat. în Tatăl nostru ceresc.

care regenerează coipul vital.cum a fost Imperiul Roman. Binecuvântat fie numele infinitului Tată divin că ne trimite asemenea străluciţi Slujitori ca să mântuiască sufletele noastre. de a coborî din Gloria Cerurilor în noroiul vieţii umane. se poate combina fluidul mineral cu cel vegetal şi fluidul vegetal cu cel animal. Aşa de exemplu. biologice şi mentale din timpul zilei. reintră în trup. Din această cauză ar urma ca perispiritul spiritului animal să slăbească. putând de acum anima corpul vital şi trapul spiritului animal.este necesar să coboare Guvernatorul solar pentru a fonda o nouă religie. o dată cu mineralul solubil. fiind nevoit să se culce. şi chiar a albilor. Dimineaţa. mai înainte de acesta Rama. până noaptea târziu. când omul sau animalul se trezeşte din somn perispiritul său este încărcat cu energie electrică. Mineralul este în pământ. Fluidul mineral se combină în diferite moduri cu fluidul vegetal. îl dizolvă. Dar. Situaţia se schimbă la animal şi om. sub prestare de jurământ. iar seara. dând naştere la o infinitate de compuşi cu însuşiri diferite. pentm ca în acest timp spiritul. prin profeţii Săi. Când într-o parte a pământului conducerea ajunge pe mâna duhurilor roşii . Cei mari de la noi. Dintre toate aceste cămăşi fluidice. dar nu pot asimila fluidul care le însoţeşte. Nu atât tmpul are nevoie de somn. Prin minare. pentru a se hrăni cu fluid din spaţiu. iar dacă această stare se prelungeşte mai multă vreme. încorporând. Duhul vegetal este înconjurat de un perispirit care poate fi foarte mare. perispiritul pierde din această energie. luat direct din atmosferă pentm regenerarea corpului vital al spiritului întrupat în plantă. Datorită activităţii fizice. Se pune întrebarea: Ce s-ar întâmpla dacă animalul sau omul nu ar avea posibilitatea să-şi primenească materia fluidică a corpului lor vital şi planetar? în acest caz. Animalul mănâncă plante. iar planta absoarbe mineralul în tmpul său. punând în pericol viaţa corpului vital şi mai apoi a trupului. pentru a da o nouă direcţie morală. adică materie fizică însoţită de fluide minerale şi vegetale. perispiritul plantei conţine o cantitate bogată de fluide minerale. provocată de emigrări de duhuri. duhuri roşii care se întreceau prin cruzimi şi crime . coipul perispiritual animal sau uman şi-ar pierde tot mai mult energia şi puterea. Când timpul va veni din nou .cunoscând mersul vieţii terestre. Toţi din spaţiu îl admiră. îl adoră pentru sacrificiul Său. trecând puterea duhurilor roşii în mâna albaştrilor. să doarmă pentm a se reîncărca. până când corpul vital şi trupul s-ar îmbolnăvi. Apa ploilor îl face lichid. animalele digeră corpul material solid al plantelor. care se alătură fluidului vegetal. în afară de fluidul propriu vegetal. afirmă că Guvernatorul solar a mai fost pe pământ sub numele de marele Krishna şi. două. animalul are nevoie să doarmă. dar nu pot regenera complet corpul planetar al spiritului animal. fiecare având o anumită calitate. ori combinate în diferite moduri între ele.Comunicări din Cer 165 Marele Păstor . Ele se pot combina între ele ca şi elementele chimice.şi nu e prea departe . desfăşurat fără oprire. Un somn de o oră. astfel întremat perispiritul. din spaţiu fluid planetar animal. să poată ieşi din trup. mântuind lumea pentru o bună perioadă de timp de suferinţa produsă de ignoranţă. simţindu-se astfel bine dispus pentru orice activitate. ziua şi noaptea. animalul sau omul se simte obosit. obţinându-se varietăţi de plante. Mielul mănâncă iarbă şi găina boabe de porumb. Pentm a se preveni slăbirea şi moartea tmpului său. când s-a înscăunat religia creştină. după mărimea corpului fizic al plantei. In stadiul actual al Pământului un fluid vegetal nu se mai poate transforma în fluid animal.anunţă din vreme. Doresc să fie bine lămurit: perispiritul duhului uman sau animal este format din mai multe învelişuri. prin urmare este însoţit de cantităţi mici de fluid. tmpul moare. Combinarea şi asimilarea fluidelor Seria fluidelor din natură este infinită. Duhul mineral este foarte mic. Hrănirea fluidică are loc în timpul când tmpul doarme. ca să poată ieşi şi să încarce cu fluid electric corespunzător perispiritul său. perispiritul absorbind. după-masă şi chiar o scurtă aţipire permit duhului să se încarce uşor cu o doză nouă de fluid. asemenea unei baterii electrice. dar fluidul vegetal nu se poate converti în fluid animal sau uman. însoţit de perispirit. noua Sa venire. fluidele sunt ori libere. condus de împăraţi. pentm a se hrăni. Amin. planta a absorbit în tmpul său şi fluid mineral. ştiind cu mii de ani înainte ce are să se petreacă printre oamenii trupeşti . numai coipul vital uman şi animal trebuie reparat . cât mai ales spiritul.Domnul nostru va reveni pe norii Săi simbolici şi se va întrupa din nou. spiritul şi perispiritul vegetal n-au nevoie să iasă noaptea din tmpul plantei. La fel se petrece şi cu duhul omului. Graţie procesului de absorbire al fluidului vegetal. în care nu a avut posibilitatea să-şi repare zilnic corpul său vital şi planetar. adică spiritul este nevoit să părăsească acel tmp.

durerea şi suferinţa prin care va trece este şi mai grea. avându-se în vedere lipsa lui de evoluţie şi deci de înţelegere. stimat şi apreciat de semeni. el nu-şi mai aminteşte ceea ce a ştiut sau făcut ieri.^ Omul poate lucra zi şi noapte. Adormi un om prin pase magnetice. îl iei. cu cât duhul a păcătuit mai puternic. pentru a se deştepta din apatia sa sufletească. căci el tot nu se va deştepta ci va trece în lumea celor drepţi. de vor curge năduşelile de pe el. Cu această ocazie mi-a venit în minte un adevăr pe care de mult doream să ţi-1 dezvălui. El va trăi când în spaţiu. Să luăm ca punct de plecare planeta noastră. Pe duhul albastru îl aşteaptă o pedeapsă mai grea. Duhurile care îl văd fug de el. pentru că a fost încărcat cu fluid vital de către magnetizator. Magnetizatorul a dat forţă corpului său vital. nu putea greşi într-o asemenea măsură încât vehicolul său fluidic să poarte pete mari şi întunecate. o mizerie fiziologică şi materială mai groaznică. nu mai are pe deplin discernământul actelor sale. când întrupat pe pământ. dacă nu doarme cât de puţin nu are nici o dispoziţie. indicator că purtătorul lor este un greşit. Să vedem cum se aplică pata pe haina fluidică a unui duh alb. Aceste pete sunt cu atât mai mari şi mai negre. încât poţi să-1 tai în bucăţi. Va fi condamnat la întrupare. şi în această stare de somnambulism îl pui să taie lemne. până ajunge în sfera cea mai înaltă a aceleaşi planete? Răspunsul este următorul. se pune întrebarea: Cum evoluează duhurile? Fiecare duh urcă prin vrednicie. strălucitor prin cunoştinţele sale. La prânz mănâncă şi adoarme puţin şi iar e pus la lucru. doarme puţin şi iar lucrează. înlocuind fluidul extras cu un anumit fluid inferior. cade într-un fel de slăbiciune. necesitând reparaţii. La miezul nopţii.prin alimente. cât despre duhul roşu. Din acest moment. un condamnat. Ca probă a acestui adevăr este faptul următor. Seara mănâncă. Acum îl deştepţi şi-1 întrebi dacă e obosit şi el îţi va răspunde că e perfect odihnit. până la saturaţie. El însuşi se miră de starea sa şi constată cu durere că este evitat de toată lumea. Aşa fiind. duhul alb întrupat.166 Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte zilnic. judecat în Cer şi condamnat pentru o greşeală gravă. are trei zone fluidice în jurul ei. acelea nu se uzează? Acelea nu trebuie reparate? Da. După ce a muncit 24 de ore. nu-i va veni să creadă. mai apropiate de spirit. pe toată durata evoluţiei necesară pe . funcţionând. Deşi este un spirit de o înaltă evoluţie. dar superioritatea sa îi va permite să treacă cu uşurinţă toate piedicile puse în cale de destinul său. cu atât mai mari cu cât aceste învelişuri fluidice sunt mai interne. De aici concluzia: acest om nu a mâncat nimic şi totuşi a putut să desfăşoare o mare cantitate de energie. până la urmă. oricărui sistem ar aparţine. nici o putere de muncă. Dar în jurul scânteii divine sau a spiritului mai sunt şi alte învelişuri fluidice. îl deştepţi şi-1 pui la lucru. şi acest om ar putea astfel să lucreze zi şi noapte.prin absorbire directă de fluid corespunzător din atmosfera înconjurătoare. care. Toate duhurile se înspăimântă de aceşti aplicatori de semne. şi noaptea pe deplin . Din acest^motiv el va fi însemnat şi împiedicat oarecum să înlăture suferinţa prin care va trebui să treacă. cu condiţia să aţipească câte o jumătate de oră. îi dai de mâncare dimineaţa şi apoi îl laşi puţin să doarmă. Această operaţie o fac anumite mari duhuri. în sferele superioare. El va tăia toată ziua şi noaptea. un duh roşu sau albastru va fi mai pătat şi mai întunecat decât un duh alb. O altă experienţă este şi mai concludentă. Evoluţia duhurilor planetare Orice planetă din univers. savanţii chimiei şi fizicii spaţiilor. de întunecime a judecăţii sale. Dacă i se va arăta câte lemne a tăiat toată noaptea. pentru duhul alb. A devenit un neputincios. de asemenea: mâncare şi somn. dacă nu-1 vei lăsa să doarmă. pe rând. şi prin acesta truplui. se va topi pe picioare şi. şi de pe ea să luăm duhul roşu. dar regenerarea lor se face la intervale mari de timp. se uzează şi ele. însemnarea şi reducerea puterilor sale se vor face prin încorporarea unor pete negre pe albul corpului său fluidic. din sfera cea mai de jos. De obicei pedeapsa aplicării acestor pete se execută la întruparea viitoare. un nefericit. Duhul-călău extrage mai întâi fluid alb din anumite locuri ale perispiritului duhului condamnat. O mâhnire şi o toropeală îi cuprind toată fiinţa. ziua parţial . iar oamenii care vin în contact cu el constată o reducere uimitoare a facultăţilor sale. Duhul neştiutor şi nesimţitor solicită o durere mai violentă. Astfel. îl aşezi pe un scaun şi îi faci pase magnetice. Negreşit. dar nu găseam momentul. în care îşi duc traiul duhurile ce fac şcoala acelei planete. Omul poate să mănânce oricât. Poţi să-i dai oricât să mănânce. o săptămână întreagă. un fel de călăi cereşti. încărcându-1 din nou cu fluid vital. va adormi atât de adânc. un spirit superior a greşit. Iată.

până dăm de fluidul solar în care înoată toate planetele sistemului nostru. La finele stagiului. Eterul sau fluidul constituie hrana pentru aceste nenumărate sfere cereşti. o pătură fluidică de culoare roşie. dar mai ales în jurul planetelor. se află la periferia atmosferei fluidice a Pământului. cu toate nuanţele ei până la roşu-alb. albastru sau alb . până va ajunge de la rangul de om la rangul de înger. Trebuie să ştiţi că există douăsprezece grade de sisteme solare şi ca urmare douăsprezece categorii de planete. în fine. animalelor.la intervale mari de timp . entităţile spirituale. fără de care corpul fizic nu ar putea exista. Treptele ascensiunii spre gradul de înger sunt nespus de numeroase. întâlnim straturi de eter tot mai rare. ce umple universul respectiv. unde planetele şi sorii au constituţii diferite de ale universului nostru şi în care duhul va parcurge. a căror viaţă nu ar fi posibilă fără această materie fluidică. Cu altă ocazie. în jurul sorilor această materie este mai densă decât în spaţiile interstelare. oamenilor şi a tuturor duhurilor. Urmează a doua sferă. Fluidul universic necesar vieţii acestor vietăţi există în corpul lor perispiritual. ca valoare evolutivă . am mai amintit că atmosfera fluidică a Pământului este compusă din trei pături sau zone fluidice. Fluidul de la suprafaţa pământului este foarte dens şi pe măsură ce ne depărtăm de el. Fiecare soare sau planetă exercită o atracţie asupra materiei fiuidice. toate corpurile cereşti înoată într-un ocean de materie fluidică. pentru că nu-1 mai avem. care în definitiv. dar totuşi celelalte părţi ale corpului nostru perispiritual se uzează şi trebuie să le reîmprospătăm. plantelor. trebuie să-1 primenească. egal în grad cu sistemul său solar. va fi ridicat la rangul de duh înger planetar. pe care îl concentrează şi-1 face cu mult mai dens decât în spaţiile interstelare. duhul roşu va trece pe o altă planetă a sistemului nostru . Această atracţie se datorează magnetismului posedat de toate corpurile cereşti. tot ca duh roşu. să-1 reîmprospăteze cu fluidul proaspăt. pe rând prin toate planetele sistemului nostru. La fel va face şi duhul albastru. unde să-şi facă şcoala planetară de duh albastru. duhul alb poate evolua pe toate planetele sistemului său solar sau pe planetele altui sistem. cu aceeaşi valoare evolutivă ca sistemul nostru. acumulând în jurul său fluid. de asemenea cu toate nuanţele spre alb. trei sfere concentrice a căror densitate este mai mare în jurul globului terestru şi scade spre periferie. devenind duh albastru. iar în jurai planetelor este şi mai densă. Prima sferă. dar de această dată cu rangul de duh uman albastru.îl vedem şi simţim prin puterea simţurilor noastre spirituale cu care ne-a înzestrat Creatorul. mai fine . cea mai subtilă. a patra. în mod sumar. o pătură fluidică de culoare albastră. mereu ca duh roşu. fiind formată de o părură eterică de un alb strălucitor. dacă a fost într-un continuu progres. până ce va ajunge şi pe ele înger. pe toate planetele acelui sistem solar. voi nu aveţi posibilitatea să-1 percepeţi. Dar. De asemenea. în care înoată miliarde de stele şi planete. contribuie deosebit de mult la viaţa mineralelor. dar uzându-1 prin însăşi viaţa lor.numit de voi materie fluidică . şi când va termina toată seria va deveni duh alb. Dar să nu uitaţi că pe lângă universul nostru mai există încă alte trei universuri.şi va trăi şi evolua pe ea. aflată într-o continuă acţiune şi reacţiune cu corpurile cereşti. Când duhul alb termină toată gama de şcoli planetare. şcoala lor respectivă. atâta timp cât necesită şcoala acelei planete. este tot om. în acest scop . pe una din razele sale. nu mai avem nevoie de primenirea corpului vital.roşu. dar cu un grad mai mare. la suprafaţa pământului şi de jur împrejur se află a treia zonă. cu alte haine. La finele acestui stagiu va trece pe a treia. Noi.cea imediat următoare. atracţie căreia voi i-aţi dat în mod greşit numele de gravitaţie. mai concentrată. şcoala este grea şi durata se numără în milioane de ani.Comunicări din Cer 167 acest glob. timp de milioane de ani.este chemat să treacă prin şcoala lor.ne ridicăm în zonele periferice ale atmosferei fiuidice terestre şi acolo ne încărcăm cu un fluid mai diafan şi mai fin decât cel aflat la suprafaţa globului pământesc. Desigur că datorită trupului vostru format din materie foarte concentrată. am spus că dublul vital al tuturor vietăţilor are nevoie de acest fluid nutritiv. e posibil ca un duh roşu. să plece de pe una din planetele sistemului nostru pe planeta unui alt sistem solar. de alte culori. Prin urmare. Acest eter . Prezenţa fluidului în cantităţi mari în jurul sorilor. . Orice duh al Pământului . Când a terminat cu bine toată seria de evoluţie pe planetele acestui sistem se reîntoarce la prima planetă. Din ce este format un fluid Universul este plin de o materie eterică. până va deveni duh alb. cea mai de jos a sistemului.

tot ce s-a petrecut pe planeta noastră. fiecare din noi. şi noi. în această zonă. apariţia şi dispariţia plantelor şi animalelor. duhurile . imprimat în această materie-memorie. Bănuim că prin puterea voinţei. toată istoria omenirii . mai fin.raportată la lumea voastră fizică . El constituie o altă categorie de eter. nouă zeci sunt cele cu particularitatea unei voinţe puternice. Cele mai numeroase sunt cele cu voinţă. dobândind diferite însuşiri pe care nu le posedau iniţial.ai" corespunde cu cea a microbilor. Prin puterea memoriei. urmează cele cu puterea de înregistrare. revoluţii.fiind electrice . de particule eterice este inegală. fiinţe păstrătoare de imagini.un amestec infinit de eter. fluidul din jurul pământului . aflate în interiorul universurilor. trei într-una. tot ce am făcut prin alte vieţi. Doamne. denumit generic fluid. îngerii solari. Ţin să atrag atenţia că scânteia mea divină. în jurul sorilor ele sunt aglomerate şi întrunite câte trei la un loc. Aici aflăm tot trecutul globului nostru. vietăţi ultramicroscopice. ne mişcăm. Aceste particule. Pentru noi. trăim într-un ocean de materie vie.se află într-o continuă mişcare. aş spune că din o sută de particule. de particule vii . Fluidul universic este o masă de mici corpuri vii. cu care se hrănesc planetele şi sorii. Din această cauză le putem numi particule electrogene. înţelegi că noi. Acesta este raportul între mine. aflându-ne în a treia zonă fluidică a pământului. mai mare decât fiecare component al său . vietăţi reţinătoare de impresii-gânduri. duh. de la începutul creării sale. plutim în acest fluid roşu precum pluteşte gheaţa pe apa oceanelor polare. vorbelor şi gândurilor fiecărui vieţuitor de pe acel glob ceresc. In fine. adică o particulă de voinţă. Noi. care plutesc sau constituie eterul din jurul sorilor şi mai apoi al planetelor. ele existând în stare liberă sau combinându-se la rândul lor în diferite conglomerate. prin slujitorii Săi. adică prin cunoaşterea trecutului împiedică preschimbarea cu uşurinţă a formelor. Aici e înscrisă.de o parte. Cu alte cuvinte.războaie. cea a duhurilor albastre. o a treia categorie. în care mă simt ca gheaţa faţă de nori. formând sferule din ce în ce mai mari. Am arătat că la suprafaţa pământului nu se găsesc decât particule fluidice treimice.de altă parte. aşadar. întrupaţi sau destrupaţi. se află. sute de mii de astfel de particule vii. Acest eter. Ele sunt într-o continuă mişcare şi prin natura lor . Jăsesc un eter mai rarefiat. dar se află într-o oarecare măsură şi la periferia atmosferei fluidice a Pământului. Ea este cartea ce poartă scris cu litere nepieritoare tot ce am făcut. către forme şi stări superioare. duhurile. voinţă. migrări de popoare — totul e notat. ca atare este o vietate. Din asocierea a două. afirmă că eterul universic este format din particule libere şi că. această materie vie joacă rolul unei plăci fotografice sau de gramofon.168 Din tainele vieţii şi ale universului — A doua carte Acum să vedem ce este un fluid. cele mai puţine sunt cele cu însuşirea capitală de a fi inteligente. Aceasta este forma cea mai simplă de corpuri asociate trei în una. acest glomerul . nouă cu însuşirea de memorare şi una singură este inteligentă. de memorare. Din cele expuse până acum. Pe când în spaţiile interstelare aceste particule sunt libere.corp unitar. trei sau mai multe glomemle s-au format particule şi mai mari. şi în fine. Cât de mici sunt microbii voştri! Dar cât de mici sunt aceste vietăţi.aflate în diferite combinaţii şi stări de concentrare . gândire şi simţire. Marii savanţi ai spaţiilor. pe măsură ce te apropii de sori. Dar despre aceasta voi vorbi altă dată mai pe larg. al tuturor acţiunilor. fiinţe vii cu mişcare. aceste particule cu memorie puternică. simple sau compuse. în tot timpul existenţei sale. Ca să prezint oarecum acest raport. Fluidele sunt trup din trupul Sferei divine. constituie suportul de înregistrare al evenimentelor petrecute pe un glob ceresc. este plin de viaţă. adică din zona duhurilor roşii. şi în fine. Unele au calitatea de a fi inteligente. transformă în veci operele Sale. Iată. faţă de vaporii de apă. către periferia atmosferei fluidice a pământului. Divinitatea creează şi conduce lumile. în zona compusă din particule memorie. fiinţe conştiente de propria lor existenţă. au însuşirea unei puternice voinţe. oceanelor. în fine. ca într-o arhivă uriaşă. altele — pe lângă o mică inteligenţă — au o mare memorie. în esenţă. şi eterul roşu de la suprafaţa pământului. Ne-am întrebat adesea de ce Divinitatea a stabilit astfel acest raport: „O. a fost formată de Creator din aceste particule simple. aceste particule se asociază. Să revenim la cele trei feluri de particule simple şi libere şi în special asupra particulelor vii denumite de noi ale memoriei. în însăşi acest eter liber sau universic se pot distinge trei feluri de particule vii.produc energie electrică. Dacă mă ridic în a doua zona fluidică. evoluează şi ele în decursul veacurilor. continentelor. constituind diferitele feluri de eter sau fluid. duhurile. găsim noi. duhurile. Particula memorie se află în spaţiile uriaşe dintre stele. Aici sus. înzestrată cu cele trei calităţi ale componentelor sale. prin puterea inteligenţei. sferic. eterul este atât de diafan. crearea mărilor. de veci. împreună cu una de memorie şi una de inteligenţă. căci într-un microb de-al vostru sunt mii. de ce ai făcut Tu capul mai mic decât mâinile şi picioarele?" Dar ce ştim noi? înţelepciunea Creatorului e nesfârşită şi noi nu o înţelegem. a căror mărime . şi se va înscrie tot ce se va petrece până la finele existenţei sale. Repartizarea acestor trei categorii de fiinţe vii. duhurile. .

agregate treimice . Pretutindeni există viaţă. starea sa naturală şi de echilibru pentru globul vostru. de Tatăl ceresc. aceste fluide se află libere. mai există o gamă infinită a aceloraşi fluide. în Sfera divină sau Laboratorul creaţiilor. suntem mai grei decât eterul. Toate aceste feluri de fluide din univers nu s-au făcut de la sine. prin multiple asocieri şi combinări. din apa acestui eter. m-aş simţi aproape ca trăind în vid. Dar diversele particule treimice.rezultat din combinarea primelor două fluide. în Sfera divină. dar foarte concentrat. duhurile.particule de inteligenţă. memorie şi voinţă — dau naştere la prima categorie de fluide. patru etc. Materia sau particulele vii din Sfera divină poartă numele de materie divină. Numai Creatorul ştie . una de memorie şi două de voinţă. care deşi e apă este mai grea decât apa şi totuşi pluteşte pe suprafaţa ei. a căror asociere va realiza o diversitate de materii. A doua categorie de fluide se formează prin numeroasele posibilităţi de aglomerare. un anumit fel de materie. atât de rarefiat şi simplificat este eterul din aceste regiuni ale abisurilor siderale. ne mişcăm cu uşurinţă în masa ei. acolo se află marii Săi Auxiliari. duhurile. Prin întrunirea acestor trei feluri de particule. în afară de El. obţineţi aer lichid sau apă de aer. diverse agregate treimice. dar de o natură deosebită şi deci cu însuşiri proprii. câte trei la un loc. formează. au alte raporturi între ele şi se adună în alte asocieri. în Sfera divină. ci au fost hotărâte şi făcute de Creator şi Ajutoarele Lui. iar cele de voinţă .intră în alcătuirea scânteii duhurilor. în Sfera divină ele sunt libere. Aveţi în jurul pământului aerul în stare gazoască. ci am fost formaţi din el.formate prin combinarea particulelor libere . în agregate de câte trei. acolo legea domneşte cu sfinţenie şi deci nu există nici un pericol dacă numărul particulelor-inteligenţă este mai mare. încât raportul dintre mine şi fluidul alb al acestei sfere este ca gheaţa faţă de aer. această materie se află şi în Sfera centrală a cosmosului. cele trei particule vii . în vecii vecilor nu va şti şi putea .în minoritate. 2. Eu sunt alcătuit din aceeaşi materie în care plutesc. în lumile create. Fluidul fizic . Fluidul psihic . una de memorie şi două de inteligenţă.să facă duhuri ca El. în fine. formând o unitate. Asemenea gheţii ce are aceeaşi compoziţie cu apa. prin puterea voinţei şi inteligenţei Lor uriaşe. în ultimul timp puteţi realiza şi aer . 3. ne mişcăm în zonele inferioare ale eterului terestru ca într-o apă eterică. una de inteligenţă şi două de voinţă etc. una de inteligenţă şi două de memorie. în afara diferitelor posibilităţi de combinare a celor trei feluri de particule vii.Comunicări din Cer jgg de puţin condensat. trei categorii de materii eterice sau fluide: 1. întrunite trei în una. s-au format. deşi suntem formaţi din aceleaşi particule vii din care este format şi eterul. Dacă în jurul planetelor raportul dintre cele trei feluri de particule este astfel alcătuit încât numărul particulelor-voinţă îl întrece pe cel al particulelor-memorie şi inteligenţă.se pot asocia. Se petrece cu noi. Dar prin ştiinţa la care aţi ajuns. Aşadar. acelaşi fenomen ca şi cu gheaţa. Posibilităţi multiple de combinare şi tot atâtea feluri de fluide. deoarece pretutindeni există materie vie î^tim deja că în tot cosmosul se află o materie formată din particule infinit de mici. Dacă m-aş putea duce în spaţiile interstelare sau solare. s-au alcătuit şi electronii cunoscuţi de ştiinţa voastră. Aşadar cele trei feluri de particule vii şi libere una de alta . plutim în apa eterului. în Sfera divină.de inteligenţă. Acest agregat treimic poate fi format dintr-o particulă de voinţă şi două de memorie.trei feluri de fiinţe ce umplu cosmosul. Din cele trei particule vii de voinţă. duhurile. duhurile. care dau o infinitate de fluide. Deşi noi. aflate în diferite stări de condensare. memorie şi voinţă. şi întrunite. câte două. a particulelor de inteligenţă. Să nu se piardă din vedere că. Dar pe când în cele patru universuri particulele vii se găsesc mai mult asociate. Aşadar noi. fiinţe inteligente şi simţitoare. înţelesul acestei stări se explică prin faptul că Sfera divină este sediul Creatorului. formând o particulă ceva mai mare. nu ne-am îngheţat aici. Fluidul fizico-psihic . raportul este inversat: particulele-inteligenţă fiind mai numeroase. şi noi. supunând aerul în stare gazoasă la presiuni înalte şi temperaturi joase. memorie şi voinţă . Ca urmare. memorie şi inteligenţă. una de voinţă şi două de inteligenţă.şi poate nimeni altul. la»rândul lor.formează corpul astrelor şi al planetelor. Deosebirea dintre naşterea noastră şi formarea gheţii este că noi. trei.

marii noştri conducători supun legii şi dramului destinului pe fiecare om. reiese că noi. supusă la presiuni înalte şi temperaturi joase. printre noi şi umplând universurile există infinitatea micilor fiinţe cugetătoare. întâlnind în cale o rezistenţă . Ele sunt într-o continuă mişcare. în lumile create nu există nici un alt fel de materie în afară de fluidele formate din aceste particule vii. acţiune. bineînţeles. de particule vii şi luminoase. o scădere de temperatură în camera de experienţă? Tot prin presiune şi frig . prin scăderea temperaturii apa voastră devine gheaţă. în tot universul. o mână sau un trap întreg.vibraţia particulelor vii devine atât de redusă încât percepeţi şi voi lumina lor. mai puţin profund decât omul. Dar până atunci vor mai trece miliarde de ani pământeşti. dar lumina lor tot nu este văzută de ochii voştri trupeşti.particule vii de voinţă. Dar în afară de voi şi fără ştirea voastră. dar în Cer se poate produce „frig" prin mijloace spirituale. Din ele am fost formate noi. aceeaşi materie. în fine. nespus de mulţi. duhurile. aşadar suntem cu miliardele în jurai pământului. întregul glob solar este înconjurat de un uriaş furnal electric. înjurai nostru au fost puse „pături" peste „pături" . apa. Din cele expuse. pentru că prin puterea voinţei le folosim asemenea unor instrumente. Particulele vii servesc în acelaşi timp drept hrană corpului nostru fluidic. din toate punctele de vedere. forţe. viaţă există pretutindeni. în grade diferite de evoluţie. transformându-se într-o planetă. prin care vietatea se conduce în viaţă. Voi. Din ele este constituită însăşi Fiinţa Creatorului. trăim în oceanul unor fiinţe din care Creatorul a făcut însăşi scânteia mea. Noi suntem fiinţe cugetătoare. duhurile. bineînţeles. nu numai omul. să le comande şi să . format din fluide extrem de condensate./ 70 Din tainele vieţii şi ale universului — A doua carte solid. Pe măsură ce fluidele solare se vor condensa din ce în ce mai mult. gândire etc. mişcarea lor a fost mult încetinită. se va răci şi întuneca. dictată de ceea ce vedeţi şi mai ales de ceea ce simţiţi. formată din vietăţi inteligente cu simţire şi memorie. ca nisipul mărilor şi oceanelor. este îndesată de dinamurile sau generatoarele voastre prin învârtirea rotorului.formate din alte bobite . unor realizeze diferite lucrări prin ajutorul lor. poate să treacă prin toate stările de agregare. Astfel. Priviţi becul cum proiectează raze de lumină. în fine. prin unirea lor pot emana din ele energii uriaşe. denumite particule vii de voinţă. ştiu cum să le infuenţeze. iar când s-a ajuns la crearea pământului. Prin ele. pentru a progresa pe toate planurile. înotăm în sânul unei materii vii. prin cunoştinţele lor. Din viaţă. care atrăgând particulele vii din spaţiu. vedeţi filamentul roşu-aprins. şi credeţi că el luminează. din care cauză sunt luminoase. de mare ajutor. memorie şi inteligenţă . magnetică. un fluid format dintr-o infinitate de corpuri. oamenii spaţiilor. inteligenţă şi memorie. fiind numeroase. totul este inteligent. din particule vii a făcut Creatorul stelele şi planetele din univers. trăim în mijlocul unei naturi inteligente. am fost formate. piatra. duhurilor.dar nu de natură terestră . Prin urmare. alcătuite prin combinarea şi asocierea particulelor vii. Aceste vietăţi ultramicroscopice . alcătuind un tot absolut unitar. Adevărul este că pe filamentul becului.un filament de bec . Din ele a făcut Creatorul aerai. Aşadar. credeţi că sunteţi singurele fiinţe cugetătoare.Creatorul produce o categorie infinită de fluide. ele sunt instrumentele Creatorului cu care îşi impune voinţa în tot cosmosul creat de El. lucrând asupra dublului său vital. duhurile. planta. le-a condensat şi trimis pe firele voastre ca să vă lumineze. oameni trupeşti. Marii noştri savanţi. simţim şi cugetăm şi noi. animalul şi omul. particulele vii sunt baza existenţei noastre şi tot ele sunt forţele prin care Creatorul conduce lumile. iar frigul este rezultatul reducerii mişcării acestor particule din univers. Chiar dacă sunt mici. care determină condensarea şi transformarea unei materii dintr-o stare în alta. Noi. Presiunea o mai exercită şi forţa de atracţie.servindu-ne ca instrumente de mişcare. Greşită concepţie. ba încă cu mult mai profund analizatoare decât voi. Strălucirea soarelui este produsă de continua ciocnire a particulelor ce alcătuiesc fluidele electrice aflate în mare cantitate în jurul său. un vânt rece. Azi. Această apă căreia voi îi spuneţi electricitate. Prin aceste particule vii. Particulele sunt vii pentru că simt şi reacţionează la acţiunea undelor noastre. Ce eroare! Cugetă şi animalul. în Sfera divină. Divinitatea aşează în fiecare fiinţă inferioară simţul instinctului. De câte ori am făcut din fluidul cosmic o materializare oarecare. Aceste particule vii sunt luminoase deoarece sunt libere şi se mişcă cu o viteză mare. alipite una de alta.ne sunt nouă. Materia lumii create este formată din diferite stări de condensare a fluidelor. Aşadar. Prin condensare mişcarea lor este redusă. alături de noi. din trei asemenea bobite de fiinţe vii. vă luminaţi casele cu ajutorul electricităţii. n-aţi simţit voi. căci la fiecare om de pe pământ îi corespund peste o mie de duhuri. odată. utilizate în scopurile dictate de necesitatea evoluţiei noastre. a fiecărui corp ceresc. noi vedem cum curge o apă luminoasă. un cap de om. iar noi îi spunem eter sau fluid. soarele va pierde tot mai mult lumina şi căldura sa. Totul este viu.

a Ordinii divine. aparent fiind absolut aceleaşi. Pe măsură ce cresc forţele spirituale ale scânteii divine. după o evoluţie de mii şi milioane de ani. au plecat cu o infinitate de duhuri minerale.particule vii ce alcătuiesc învelişurile noastre . se perfecţionează. Perispiritul sau fluidul corpului scânteii.animând un trup uman . încorporăm în perispiritul nostru fluid albastru. Evoluţia de la piatră la om In esenţa sa. cu o scurtă recapitulare. iar prin moralitate sau sfinţenie avem posibilitatea de a încorpora mai ales fluid alb. pe lângă o inteligenţă puternică. de la roşu-închis la trandafiriu-deschis. Numai lucrând asupra lor. iar acesta în dublu vital animal şi mai apoi uman.pornirea spre cercetare. scânteia de plantă devine scânteie de animal. El va trebui întâi prefăcut din spirit de animal în spirit de om. simţire şi memorare . La duhul vegetal. în jurul acestor scântei minerale. sub căldura şi vibraţia gândirii noastre. scânteia minerală primeşte un dublu vital mineral şi o mică haină fluidică universică. până când aceasta ajunge la punctul din univers unde se fixează pentru a da naştere unui nou sistem planetar. omul e om şi animalul e animal. In fine. Această prefacere se face numai în Sfera divină. fluidele nebuloasei se îndesesc. dezvelite. constatăm deosebiri intrinseci între o scânteie de mineral şi o scânteie de vegetal. Din aceast motiv. Aici. Iniţial scânteia minerală a fost descoperită. pe globul nostru. se fac diferite condensări fluidice. scânteia de mineral devine scânteie de plantă. Deşi scânteile sunt deosebite între ele. ci mai ales în încorporarea de fluide evoluate în corpul nostru. oricare entitate spirituală se compune din scânteia divină sau spiritul. vizibilă şi vouă pe cer. iar duhurile albe. Pe măsura îndepărtării de Sfera divină.particule de inteligenţă. fluidul roşu al voinţei sau instinctului animalic. s-a format seria infinită a fluidelor din cosmos. Deosebirea în modul lor de a se impresiona şi de a reacţiona este lesne de înţeles. Numai fluidul care intră în constituţia dublului vital al vieţuitoarelor pământului se poate preface aici pe Pământ din dublu vital mineral în dublu vital vegetal. Prin studiile făcute. urmează dobândirea unei străluciri cât mai intense a învelişurilor noastre. In rezumat. până se formează un tot numit nebuloasă. tot mai sus. evoluează şi el mereu.dar şi ele vor progresa. înconjurat de învelişurile fluidice sau perispirit. evoluţia nu constă numai în acumulări de cunoştinţe. duhurile umane superioare privim la un duh mineral. Duhurile albastre au în corpul lor mai mult fluid al inteligenţei. iar duhul alb . că spiritul de animal devine spirit de om. vom progresa graţie surorilor din jurul nostru . în jurul şi în masa stelelor şi a planetelor aceste particule prime s-au asociat în bobite sau glomerule treimice. să fie om şi nu „animal". Când Creatorii au pornit la crearea unui nou sistem solar. Prin urmare. Paralel cu aceasta. părând că învelişurile perispirituale sunt opace. de la albastru-întunecat la albastrul cel mai deschis şi de la albul mat la albul strălucitor ca focul viu al unui furnal electric. în corpul lor fluidic. Dar să nu se creadă că aici.creşterea puterii spiritului. au o memorie puternică. prefacerea fluidelor perispiritului se face tot în Sfera-Laborator. în spaţiile intersiderale. un vast capital de cunoştinţe. dobândim fluide noi şi hainele noastre s-au schimbat. în fel şi fel de chipuri. iar când prin asociere va forma regnul mineral. materia primă este formată din trei feluri de particule vii şi libere . scântei treimice. foarte abstract pentru voi. influenţându-le în fel şi fel de moduri. închei acest subiect.păzirea moralităţii. Aşadar şi scânteia şi materia învelişurilor sale se schimbă. nu mai vedem deloc scânteia lor. Din combinarea lor. Privind un duh vegetal. privind la un duh de animal sau de om. pe Pământ. nu se vede nici o deosebire exterioară între ele. ca şi cum lam vedea printr-un geam îngheţat. De asemenea. Evoluţia noastră constă în dezvoltarea capacităţii de înţelegere. /v . pentru ca apoi . abia zărim misteriosul spirit din interiorul său. Aici. spiritul de animal nu va anima niciodată un trup uman. sau între o scânteie de animal şi o scânteie de om. vedem scânteia din interiorul său. Spiritele evoluează de la scânteia atomului până la marile Divinităţi Creatoare din Sfera divină. când noi. memorie şi voinţă. al spiritului. iar la animal şi om el a devenit multiplu şi complex. Aşadar.să devină cu adevărat om. până când Creatorul va face şi din ele duhuri asemănătoare cu noi. având în vedere diferenţa de constituţie şi evoluţie dintre ele. primeşte o mică învelitoare fluidică. învelişul este mai bogat. rând pe rând. Duhurile roşii cheamă în jurul lor. un rudiment de perispirit.Comunicări din Cer 171 Noi. duhul roşu va avea instinctul animalic. cel albastru .

în opt. Sosită aici. din cauză că nu-i atrage fluidul celulelor sexuale animale. magnetică. după cum dublul vital va fi normal sau anormal. afirm încă o dată că e greşită ideea emisă de acel ocultist. şi trapul viitorului copil va fi corect sau incorect construit. aducând sănătatea. formând o masă celulară prin care se ramifică şi întinde dublul fluidic. Celula-ou este atrasă cu o mare putere în cavitatea uterină. Dar asupra acestei probleme voi reveni altă dată. O mică întovărăşire. Graţie acestor fluide vitale. chiar dacă sunt de sens contrar. pentru a se contopi. l-am numit fluidul iubii'ii şi este de natură . ale medicilor cereşti sau medicilor pământeşti. răspund scurt şi răspicat: Nu este adevărat. Aceste fluide vitale provin din alimentele ingerate şi asimilate de om. Dacă raportul acestor fluide nu este în cantitatea normală.o ramură fluidică prin care acesta se leagă de viitorul său trup. S-ar putea face o experienţă şi mai apropiată de natură. spermatozoidul tatei şi ovulul mamei.pe lângă fluidul uman . Pe o placă de sticlă se vor pune mai multe ovule de om şi câine.A doua carte In existenţa voastră. înjurai acestor celule reproducătoare se află câte o învelitoare de fluid vital. se poate face următoarea experienţă. se va vedea. vegetal şi animal. trupul va trece prin diferite dispoziţii. El a coborât din spaţiu cu un perispirit uman. iar în vecinătatea lor mai mulţi spermatozoizi de om şi câine. boala sau moartea trupului. către acest glomerul celular vine de la spiritul candidat la întrupare . alterări sau vindecări. ci un amalgam de fluide minerale. Vreau acum să răspund întrebării formulate de tine: „Este adevărată afirmaţia unor ocultişti Papus . animale şi umane. celula este silită să se dividă în două. fac ca dublul vital să sufere multiple variaţii în decursul vieţii trupeşti. dublul vital al trupului uman nu e un dublu pur urnan. dar atâta tot. prin dublul vital. conform voinţei şi acţiunilor medicilor cereşti şi a puterilor duhului stăpânul corpului vital. în anumite condiţii de lumină.se află şi fluid vital mineral. dublul vital joacă un rol deosebit. se va vedea că ei nu vor înainta spre uter. materia fluidică a dublului vital uman a fost obţinută de spirit de Ia părinţi. vegetale şi animale. Dublul sau corpul vital asigură sănătatea. şi aşa mai departe. numită ou. Fluidul care atrage cele două elemente sexuale. în trapul uman s-a întrupat un spirit uman. vegetale. Restul învelişurilor fluidice sunt numai umane. prin minare. Ele au o altă vibraţie.172 Din tainele vieţii şi ale universului . iar fluidele lor . cele două elemente sexuale se caută şi se atrag unul către altul. căldură etc. căldura şi puterea de muncă a trupului. Toate acţiunile duhului. asociate în vederea unui scop comun: întreţinerea funcţiilor trupului. dar mai ales intelectuală. Mama va consuma alimente vegetale şi animale. se vor răspândi în jurul viitorului fetus.este atras cu putere de fluidul magnetic contrar din acelaşi regn.un suflet de om-animal şi deasupra capului . şi fluide minerale. de natură electromagnetică pozitivă pentru una şi negativă pentru cealaltă. în cap . La drept vorbind. în fine. şi intrând în sânge. în progresie geometrică. viitorul copil va ieşi cu diferite metehne de natură trupească. cu fluidele lor specifice.că în trupul omului s-ar afla patra feluri de fluide sau suflete: în abdomen . apoi în patra.spiritul uman. Curând. Introducând în vaginul căţelei spermatozoizi umani.pozitive şi negative . Ce rost ar mai avea alte.un suflet animal. Iată că dublul vital uman va avea. care conduce totul?" Dragă frate.exterior mamei . ca duhuri întrupate. un alt rang în lumea fluidelor. o altă viaţă. cum spermatozoizii umani se vor furişa prin lichidul spermatic şi vor merge numai către ovulele umane. Pentru a se învedera acest lucra.s-au contopit între ele şi au dat naştere unui fluid neutra dublul vital al acestui ou. Sub acţiunea acestui dublu vital. de naturi diferite. în constituţia acestui dublu vital . în torace . se alipeşte de peretele uterului şi din acest moment mama îi trimite prin curentul său sanguin cantităţi de fluid vital din care se hrăneşte şi dezvoltă dublul vital al oului. De altminteri. dublul suferă diferite modificări. Din momentul fuzionării celor două celule sexuale s-a născut o celulă nouă. uman sau animal. iar spermatozoizii canini nu se vor contopi decât cu ovulele de căţea.graţie fluidului său special .un suflet vegetal. aflate într-o stare de asociere şi nu de combinare profundă. de la elementele lor sexuale.fluide şi învelişuri în jurai spiritului uman? Aşadar. sub microscop. spiritul înconjurat de perispirit este legat de trap. care a îmbibat şi cotropit întregul trup. Fluidul magnetic din jurai elementelor sexuale ale animalului este deosebit de fluidul magnetic din jurai celulelor sexuale umane. în decursul vieţii pământeşti. pe lângă fluid uman. De ce această selecţie? Pentru că fiecare element sexual masculin .

amândouă sunt victimele stăpânului lor. Acum să vedem mecanismul citirii sau aflării gândului unui om. vedem totul. ca o maşină automată. fără să ştie că. înainte de a dezvolta acest subiect. prin care învaţă legile materiei fizice şi ale moralei sociale. se uzează şi moare. ale spiritului. care opreşte acest dar spiritual. dar niciodată un dublu vital animal nu va putea conduce viaţa unui trup uman. El împresoară trupul. Trăiţi fericiţi sau nefericiţi. sau un dublu vital vegetal pe al unui trup de animal. La drept vorbind. se pot asimila unele cu altele. după trecerea fenomenului. până la atomul ce constituie substanţa celulelor trupului şi rămânem uimiţi de minunata sa alcătuire. Iată de ce afirmaţia că abdomenul omului ar fi animat de un fluid vegetal. ruinând mai devreme dublul vital. Privindu-1. Dublul vital este unul şi acelaşi în tot trupul unde s-au infiltrat şi au penetrat adânc şi celelalte fluide ale corpului perispiritual. lucru curios. Din acest moment. de jos până sus. sărăcindu-1 şi ruinându-1. Prin neputinţa sa. El este cârmaciul vieţii trupului. Chiar dacă dublul vital este un amalgam de fluide vegetale. de la ghidul său. Aşa a voit Creatorul ca fiecare să-şi desfăşoare programul vieţii după cum se află înscris în destinul său. îşi ruinează piedestalul terestru. doreşte din adâncul fiinţei sale să vină o dată această sfântă zi. deţinând acest dar. fluidul predominant conduce trupul respectiv. iar mica scânteie divină. nu poate fi logică şi reală. afirm că. infiltrându-se prin toate celulele sale şi aninându-se de ele prin câte un fir fluidic. el ar fi conştient de lumea noastră şi ar avea legături permanente cu noi. ne-ar vedea şi auzi mereu. care le-a format şi condus. care 1-a organizat şi pus la dispoziţia duhului! Discutaţi. îi vedem organele. dar inima bate. şi apoi să profite de cele aflate.mecanicul . vă deplasaţi sau citiţi. necunoscător al tainelor cereşti. în diferite scopuri şi interese personale. Cauza acestei rarităţi se află în una din marile legi cereşti. fără ca duhul să ştie ceva. Dacă duhul înconjurat de învelişurile sale perispirituale ar fi la un metru deasupra capului. modificându-i compoziţia. intervin medicii cereşti. această capacitate apare câteodată efemer la unele persoane. Această învelire şi penetrare constituie fericirea şi nefericirea voastră. Cititorii gândurilor Mă întrebi dacă există întradevăr persoane cu minunatul har de a citi gândul oamenilor. nu trupul moare. curentul electric curgând de-a lungul nervilor. Dublul vital este unul şi acelaşi. Nenorocirea ar consta în faptul că. Dublul vital . Acest destin este pregătit prin dezarmonia provocată în dublul vital de către spiritul mesager întrupător de duhuri. ziua şi noaptea. vin şi lucrează asupra dublului eteric. există asemenea oameni. trupul. toracele de un fluid animal etc. care asistă la întruparea spiritului. tot timpul cât trăieşte. ci dublul vital îmbătrâneşte. Duhul uzează. dar ei sunt extrem de rari. prin repercusiune. de viaţa spirituală. servitorul său bun şi supus. spiritul află de la prieteni. şi astfel unul îl nenoroceşte pe celălalt.Comunicări din Cer } 73 Dezechilibrul dublului vital este determinat de destinul spiritului candidat la întrupare.supraveghează bunul mers al acestei complicate maşini. că se apropie eliberarea din temniţa trapului. duhul uman profită . Este nefericirea voastră. de înţelepciunea Creatorului. Da. de la picioare până la creştet. rinichii filtrează substanţele nocive din sânge şi intestinele absorb din bolul alimentar substanţele nutritive. In cazul duhului aflat la un nivel inferior de evoluţie. . se miră cum de au citit acele gânduri. toate celulele aflate într-o mişcarea de dilatare şi contractare. dar în adâncul celulelor se petrec o infinitate de procese şi fenomene. vedem cum aleargă globulele sângelui prin vasele lor. el singur începe să dărâme pereţii temniţei unde a vieţuit ani şi ani de zile. dar de cele mai multe ori abuzează. Fluidele se pot combina între ele. mai rari chiar decât mediumii. Voi trăiţi în trup şi nu ştiţi ce minune e făptura sa. Este atât de trecător încât ei înşişi. Dar. ar fi ispitit să citească gândurile cele mai intime ale semenilor săi. Darul de a citi gândurile ar nenoroci un duh întrupat lipsit de un trecut evolutiv de lungă durată. Aceştia cunoscând momentul eliberării definitive a duhului din trup. aude şi simte lumea fizică. Fiind conştient de planul divin. Organismul vostru funcţionează mereu. deci separat de dublul său vital. discipoli la şcoala vieţii trupeşti. noi vedem prin el ca printr-un geam. din diferite motive. Noaptea când iese din trup şi colindă prin lumea spaţială. fără să mai ştie nimic de patria sa spaţială. care aud vorbirea noastră spirituală. animale şi umane.vede. secundă de secundă. dar dispare curând. se ruinează şi trupul. căci nu mai ştiţi de lumile eterice.

174 Din tainele vieţii şi ale universului . mirându-se cum de un străin a citit ceea ce gândise în forul său intim. începutul slab al unei convingeri. Comisarul ştie că ideile sunt ca verigile unui lanţ. A încălcat o lege morală şi îşi va plăti amarnic greşeala. iar şi iar este cu gândul la ceea ce a făcut. La început imaginea ideii era simplă. şi iată _cum. Din această cauză devine foarte rezervat şi cuminte. răsună o voce ca şi cum ar avea un receptor de telefon la ureche. înzecind-o şi însutind-o. o multiplică. dar de mare valoare. trebuie să ştiţi că atunci când omul are pe suflet o taină. o simplă bănuială născută de ideea plecată din spiritul făptaş şi transmisă involuntar şi inconştient spiritului instructorului. care să-1 dea de gol. devine mai uşor exteriorizabilă. până la vederea sau auzirea gândului . Deşi sunt oameni trupeşti. Prin meseria lor. In fine. inconştient. Fiind un duh superior şi un protejat şi răsfăţat al Cerurilor. Poliţistul sau magistratul le primeşte. prin care i-ar vorbi cineva.în mod telepatic. . Iată-1 pe făptaş în faţa comisarului. care prin ispitire îl poate prăbuşi spiritual. în relaţie cu fapta ascunsă. dar gândindu-se la ea. tocmai acel secret este dat mai repede la iveală. făptaşul tremură la gândul că va fi descoperit. Doar un puternic medium vizual sau auditiv poate citi sau cunoaşte gândurile cu adevărat. oarecum presimţită. Prin faptul că acordă o importanţă deosebită unei idei. îşi îndreaptă mereu gândurile asupra faptei sale. Uneori. nu orice duh acceptă să i se acorde darul minunat de a citi sau auzi gândirea oamenilor. o altă categorie de mediumi primesc unde-gânduri . Adică. darmite să se mai încarce şi cu năpasta asta. cititorul de gânduri aude şi vorbirea duhurilor. aşteptându-1 consecinţe grave. Cu cât îşi îndreaptă mai mult atenţia la ea. fiind oprit de aceştia să se destăinuie sau să facă o imprudenţă. de aproape sau departe . Un asemenea om. greşeala sa va cântări de zeci şi sute de ori mai mult decât a oricărui altul. Iată de ce sunt rari mediumii cititori şi auditori ai gândurilor umane. Există oameni cu darul de a vedea fluidele şi duhurile din lumea spaţiilor. omul constată că ideile sale sunt rostite de o persoană aflată alături. vrând-nevrând. pentru că poate afla gândurile semenilor. ele se arată numai sub formă de bănuieli. o întoarce.ca în lumea noastră a duhurilor. fără să vrea. cade pe gânduri şi chiar îl îngrozeşte faptul că nu-şi poate explica cum de acest om ştie ceea ce gândeşte el. Să luăm un exemplu. Perspicacitatea cercetătorului găseşte că una din idei are legătură cu însăşi fapta şi o dată ce a pus mâna pe această primă verigă. toate fiind lăturalnice. Treptele citirii gândului sau a faptelor comise se ridică de la simpla presupunere. . apuci de una şi tragi apoi de toate celelalte. o suceşte. este supus greşelii. neclară. cât de cât. Aparenţa face să se creadă că ei văd cu ochii trupeşti gândirea unui om. omul o fixează zi de zi tot mai puternic în sufletul său. silindu-se mereu să o ţină ascunsă. o speculează. Fiind conştient că îmbrăcând haina trupească. devin atenţi şi spiritul lor traduce automat semnele colorate ieşite din capul semenului lor. Având această bănuială.vede reprezentările simbolice ale gândirii unei persoane şi le traduce automat în grai mental. Prin urmare. acest nefericit făptuitor scoate din adâncul memoriei ideile faptei sale şi fără să ştie. I se pare ca este bănuit de oricine priveşte mai lung la el. Dacă străinul îi mai spune câteva din propriile sale idei. aceşti oameni au dobândit un fel de a ghici pe făptaş. fiind preocupat de ascunderea ei. Este greu să-şi ducă la liman misiunea destinului pentru care s-a întrupat. căci omul e om şi poate cădea în greşeli. O citire de gând. Posesorul unei asemenea mediumităţi este un fericit. Profitând de capacitatea sa mediumică se va face nespus de vinovat. Pentru că este întruparea unei entităţi spirituale evoluate. spiritul . o reproduce. vorbe etc. o idee pe care vrea s-o ascundă în adâncul sufletului său. a oamenilor spaţiali. a conştiinţei sale de veghe . Un om a comis o infracţiune. scoţând de la făptaş idei lăturalnice. aflate.fără ştirea personalităţii. cu atât o fortifică şi ideea iese mai la suprafaţă.sub forma unor voci. Dar tocmai gândul acesta scoate la suprafaţă ideile faptei sale. posesor al unei capacităţi foarte rare. pentru a obţine pe baza lor mărturisirea faptei comise. prin silinţa depusă ca nu cumva să scape un cuvânt ori să facă vreo aluzie la ea. Cum nu poate traduce clar aceste idei în mentalul său. In acest caz avem de-a face cu un simplu act de psihologie umană. ca să mai scoată încă una şi încă una. Frica de a nu fi descoperit îl determină să facă tot posibilul . se comportă din punctul de vedere al percepţiei asemenea unui spirit liber. în realitate. Stând în faţa comisarulului.prin fapte. în spiritul său. Aceşti oameni se opresc din orice acţiune sau gândire. şi iată cum.să nu fie bănuit de fapta sa. care pornesc prin spaţiu sub forma unor semne eterice colorate şi sonore. Astfel în mintea omenească a cititorului de gânduri vin cuvinte-gânduri de la o persoană aşezată lângă el. le exteriorizează.A doua carte Mai întâi. Apariţia întâmplătoare a unui poliţist îl face să tresară şi gândul îi fuge iar: „Nu cumva ăsta mă caută pe mine?" Astfel că. intuitivă. dar în acelaşi timp este şi un nefericit. pune întrebări meşteşugite. stă liniştit şi surâzător iar în capul său.

fotograful se miră că i s-a stricat poza şi bănuieşte că a cumpărat o placă alterată. poza clientului a ieşit pătată. mai există o deosebire. mai dens. Am credinţa că . Eu sunt om al spaţiilor. Memoria mea îmbrăţişează sute de mii de ani trecuţi şi viitori. nici altul nu bănuieşte că aici e isprava unui om din spaţiu. disociindu-se. Dar nu ne putem permite să depăşim o oarecare limită pentru că îl îmbolnăvim. Negustorul de plăci. Este nevoie de o expunere mai lungă. Graţie capitalului agonisit de milioane de ani .se vor naşte mai mulţi mediumi-fotografi. dar reuşind totuşi să impresioneze vag placa sensibilă. pe când a ta abia reţine pe cea a câtorva zeci de ani din viaţa actuală. Totuşi. strângem. cât un bob de mazăre. In momentul expunerii fluidele duhului au fost risipite de lumina electrică. Bietul om a fotografiat un client. Developând placa. posed tot ce am învăţat. Deşi. completă. şi să pozăm fără fluidul fotografului. de 2-3 minute. reclamă la producător. sunt un spirit. atât din trecutul meu cât şi din viitor. Fotograful făcând poza la lumina vie a electricităţii risipeşte fluidele acumulate cu atâta greutate în jurul nostru. In acest scop. Omul trupesc este instrumentul entităţilor spirituale 1 u eşti om trupesc.intrând într-un nou ciclu de mare spiritualitate . dar lângă el s-a alăturat un asistent nevăzut. Din fericire pentru tine. văzut şi auzit mii şi sute de mii de ani. Dar tot El a pus în fiinţa noastră dorinţa vie. să-I cercetăm operele. condensăm acest corp de mărime naturală. Noaptea. Vă recomand să faceţi plăci fotografice sensibile la lumina infraroşie. şi încă foarte mare: eu posed o memorie deplină. şi nu apărem clar pe placa fotografică. Cu această dimensiune ne aşezăm la distanţa convenită până vom impresiona placa fotosensibilă. Există vreo deosebire între mine şi tine? Da. cu plăci sensibile la lumina infraroşie şi prin contractarea noastră de la mărimea unui om trupesc până la un corp de câţiva milimetri. şi nici unul. care şi el este mirat. ce ar putea fotografia şi microbi.chiar de miliarde de . Cu acest aparat. reducerea memoriei tale integrale durează numai în timpul zilei. Acum. Nu ne rămâne decât să ne procurăm fluid din spaţiu. când lumina nu ne va mai risipi fluidele. luăm fluide din dublul vital al mediumului-fotograf şi le îmbibăm în perispiritul nostru. pentru că vehicolul nostru nu este un corp solid ca al fraţilor pământeni. avem nevoie pentru fiecare repetare de o nouă cantitate de fluid de la fotograf. făcându-ne responsabili de suferinţa sa. primind asemenea reclamaţii de la mai mulţi clienţi. în timpul stării de veghe. a căror utilizare ar duce la rezultate frumoase. In afară de faptul că eu nu mai am trup şf> corp vital. consacraţi ca atare de Cer. Prin concentrarea gândirii. în acelaşi timp. ci este un corp fluidic care va impresiona mai greu placa fotografică. pe o placă pământească. până devine mic de tot. vom putea sensibiliza perfect placa fotografică. a unui duh dornic să-şi aştearnă figura. Pozele făcute în aer liber şi în amurgul serii ne reuşesc mai des. obiectivul aparatului de fotografiat să fie o combinaţie de lentile. vom reuşi mai uşor şi mai bine să ne arătăm lumii întrupate şi să o zguduim din ideile ei false că „morţii" au murit şi s-au prăpădit pe veci. când îţi părăseşti trupul dispui ca şi noi de memoria divină. tehnica fotografierii noastre trebuie îmbunătăţită. iar noi nu reuşim să impresionăm din prima încercare placa fotografică. făcându-1 mai compact. unde avem la dispoziţie fluid vital din belşug. ca prin acest fapt să îndesăm mai bine fluidul extras şi apoi ne aşezăm la distanţa obişnuită în faţa obiectivului. pe când tu nu ai decât memoria vieţii actuale. nesăţioasă să-L căutăm. Cu această ocazie. ca şi tine. iar prin realizarea unui aparat cu obiectiv-microscop şi producerea plăcilor impresionabile la lumina infraroşie. mai ales prin cimitire. în fine. incorectă. chiar şi la întuneric. Deoarece mediumi-fotografi. în ultimul timp aţi constatat că anumite substanţe pot fi impresionate chiar de lumina slabă a nopţii. unii dintre noi dăm buzna în cabinetul său de lucru pentru a ne fotografia.Comunicări din Cer 175 Fotografierea entităţilor spirituale (jrăsind un fotograf profesionist sau amator care ne poate servi ca medium. graţie memoriei mele. constat că încă nu cunosc pe deplin structura întregului univers. nu prea se găsesc. Iată aceste sugestii ale mele. post-mortem. de lumina infraroşie a spaţiilor'din jurul pământului. ne micşorăm. placa s-a stricat. care să facă din el un microscop. Prin urmare. Creatorul parcă a voit ca opera Lui să rămână un mister pentru copiii Săi. care nu risipeşte fluidele noastre. ne creăm un corp fluidic aidoma cu cel din viaţa precedentă. îmi permit câteva observaţii. în acest scop ne gândim la chipul şi înfăţişarea avută în viaţa terestră.

în acest caz. Dacă nervul sensibil prin care se transportă sensibilitatea durerii de la organul bolnav până la sistemul cerebrospinal este tăiat sau anesteziat. Dar nu numai voi. trupeşte. Când vederea voastră a slăbit vă serviţi de ochelari sau când e neputincioasă pentru a vedea lucrurile prea mici vă serviţi de microscop. De câte ori nu ne abatem pe la laboratorul unui savant şi cercetăm. Aşadar.care. ceea ce văd oamenii trupeşti. vedem microbii. dar nu le putem mărturisi oricui. Acestea sunt conduse prin nervul auditiv la sistemul cerebral. De pildă. sugerăm unui om întrupat să privească obiectul dorit. Aşadar. Subiectul descris mai sus nu-1 vei găsi pomenit în nici o lucrare omenească. Voi vedeţi şi auziţi în lumea fizică. Vederea noastră este dublă: vedem în lumea duhurilor dar vedem şi în lumea fizică. e unitar. noi vedem ceea ce vede o musculiţă. sub aspect fizic. de când am venit întâia oară pe lume ca duh. Pe de o parte orice comunicare trebuie să aibă o autorizare prealabilă a marilor noştri superiori. unde nu de mult aveam şi noi un trup. dar sub unghiul sau aspectul uman trupesc. Tu ai simţul percepţiei vizuale şi auditive. noi vedem şi omeneşte. Iată un fenomen ciudat şi în acelaşi timp interesant pentru voi. După cum microscopul vă serveşte să vedeţi cu ochii voştri microbii. Prin sistemul său nervos periferic. transformate în unde psihice de dublul vital al sistemului vostru cerebral.ea îi caută şi înghite cu mare plăcere. cu totul diferit de al vostru şi. datorită constituţiei corpului nostru. Noi îl avem pe al nostru. Din diferite motive. De această reparaţie spiritul nu are. El primeşte în urechi undele sonore fizice. imposibil să-i vedeţi direct. nu poţi şti. al cărui dublu vital le transformă în unde psihice. pornesc să repare rana produsă ori să vindece organul bolnav. Prin urmare. Eu mă alătur acestui om şi prin undele sale psihice văd obiectul respectiv sub aspect fizic. în virtutea legii solidarităţii. dar vedem şi ceea ce este invizibil ochilor voştri. Ochiul vostru nu va vedea ceea ce vede corpul nostru. percepute de noi. noi vedem şi auzim în lumea noastră eterică. invizibili pentru tine. Dacă dorim să auzim fizic. asupra multor probleme de care nici nu bănuieşti.bolnave sau rănite . un om are trupul său grav rănit sau bolnav. undele sonore fizice. iar uneori şi microbii aflaţi printre ele sau în ele. reflecţiile sale privind ceea ce vede sub microscop.A doua carte ani. pentru că de cele mai multe ori comunicările noastre par a fi absurdităţi pentru voi. în virtutea conştiinţei lor. dar este vizibil pentru unele animale. Chiar cele mai mici insecte emit undele lor. musculiţă aşezată pe o masă de sânge închegat. prin intermediul vostru. Undele voastre sonore. sensibilitatea durerii. Cum nu mai există durere? Există. trupească. care transformă undele fizice în unde psihice. cu vibraţii de undă foarte lungi şi de intensitate mică. durerea fizică se transmite sistemului cerebrospinal. dragă frate. oamenii/emiteţi unde psihice vizuale. percepute de corpul nostru. în acest caz. spunându-vă că avem mijloacele noastre de investigare. copil al Tatălui meu ceresc . adică îl văd ca şi cum aş avea şi eu un trup. în starea ta de veghe. sunt percepute de noi ca şi cum am avea urechi. iar nu cel spiritual. Ea emite unde psihice şi eu văd prin intermediul lor ceea ce voi vedeţi numai cu microscopul.că ne servim de voi după cum voi vă serviţi de anumite instrumente sau dispozitive. Ceea ce vede omul cu microscopul nu va vedea niciodată cu ochiul liber. de câte mijloace dispunem noi? Asemenea taine ale lumii noastre sunt nenumărate. tot astfel şi noi ne servim de voi. pământesc. de aici sunt preluate de dublul vital. nemaiavând pe unde veni la dublul vital al sistemului cerebrospinal şi deci la spirit. pentru a lua cunoştinţă. şi în această stare este simţită şi de duh. Urechea voastră nu va auzi undele sonore de natură fluidică. de lumea fizică. fiind foarte grosolane. eu cunosc ceea ce tu. nu le putem auzi. iar dacă mai ai răbdare îţi voi spune încă o taină. Din tainele vieţii şi ale universului. Aceste facultăţi le avem şi în privinţa auzului. iar pe de alta. pe care. Vedem imaginile şi îi citim gândurile. dar ea este resimţită doar de celulele afectate . pământesc. Revin. ca un pelerin trecător în această viaţă trupească. dacă vrem. Acolo este transformată de către dublul vital în unde psihice de durere. Din cele expuse se vede . Spiritul acelui om primeşte atunci undele microscopice purtătoare ale imaginii respective şi află ce este în faţa sa. să te luminez şi pe tine.şi să nu vă fie cu supărare . . ceea ce observă sub microscopul său. auzim ca şi fratele nostru întrupat. care suferă îngrozitor. Vezi. Undele fizice venite de la acel obiect sub' formă de imagine impresionează retina omului şi sunt transmise prin intermediul nervului optic'pe cortex. sunt dator. în plus. nu vrem să părem asemenea unor visători. nici o . Aşa fiind. Numai sub acest aspect de unde psihice spiritul vostru poate percepe sunetul din lumea voastră fizică. nevăzut de el. vede o reţea de fire prin ochiurile căreia se află globulele de sânge albe şi roşii. nu mai este simţită. ne aşezăm în apropierea capului unui frate întrupat. Există momente când vrem şi noi să studiem materia fizică. ci şi animalele emit unde vizibile pentru noi.176 . aeriene-fizice.graţie dorinţei de a iscodi şi afla.

numită sfânta treime. frate. Această treime este temeiul oricărui succes al operelor cereşti. voinţa lor se impune. nu este aşa. unu plus unu plus încă unu fac trei. frate. Spiritul fiind un factor determinant în univers. Duhurile culpabile sunt condamnate să sufere durerea provocată altora. Asemenea cazuri fiind frecvente. cum ziceţi voi. Iubirea este temelia universului. nu te poţi sustrage activităţii dictate de tiranul tău instrument pământesc. răzbunător sau cu instincte animalice în el. Să presupunem că rănirea a fost provocată de un om hain. dar e nevoie să se ţină de ordinea stabilită. pământenii. va fi judecat de Forul suprem şi condamnat să sufere şi el durerea provocată semenului său. Când termină. din răutate sau lăcomie. Ei bine. Dacă un om are legături puternice şi numeroase în lumea duhurilor superioare.materia . decât voi toţi. totul este în activitate. în uriaşa şi veşnica operă a Divinităţii. lipsiţi de noţiunea durerii aproapelui lor. Dacă acest principiu ar fi urmărit şi în viaţa terestră. în lumea cerească. adăpost . duhurile coboară în virtutea iubirii ce le leagă de fratele lor greşit şi se leagă printr-un fir fluidic de iubitul lor întrupat. moralitatea. suferind şi ele.totul se-preface. duhul poate să-şi piardă trupul. Tot în legătură cu durerea. Urmând aşa mereu. cu un om ce suferă cumplit de o rană oarecare. chiar fără să ştie de această pierdere. Cauza activităţii Deşi este începutul tuturor operelor.. Stare pasivă sau inactivă nu există nicăieri în univers. care aveţi atâtea nevoi de împlinit pentru satisfacerea vieţii trupeşti. un candidat la dumnezeire. făcând fapte reprobabile. hrană. o unitate sfântă. Pentru fapta sa va fi judecat şi va suferi în lumea fizică. Durerea trupească a acestui om va fi transformată în durere psihică. succesul unei acţiuni oarecare ar fi dinainte ştiut. venind la noi. de lege.vă transformă. pentru a o mâna mai departe pe drumul evoluţiei. să nu mai fac nimic. Ca spirit. Menţinut astfel sub acţiunea continuă a narcoticului. S-ar crede că. până ajung să devină mai înţelepte. pentru a învăţa că este rău să faci pe altul să sufere. ca atare el este un mic lucrător. o treime domină viaţa omului: legea. Diferitele voastre nevoi . vrând-nevrând. omul a scăpat de această robie. care până acum nu ştiau ce e durerea şi ce rău e să sufere omul trupesc. mai află. că unii oameni. de al treilea factor al activităţii materia fizică. între amândouă stă unitatea. Astfel se face educaţia duhurilor inferioare. eu ar trebui să fiu mai liber. iar el pleacă cu fructele inteligenţei şi ale răspunderii sale morale. şi ea poate face minuni. spune acelaşi lucru. când nu mai ai nici un raport fizic cu trupul tău. să lucrăm asupra materiei. al cănii rob vei fi cât vei trăi pe acest plan fizic. tot nu pot. care puteau fi evitate din calea destinului lor. în locul celui de-al treilea factor . După ce îşi părăseşte trupul. şi destinul nu se opune. Prin inteligenţa sa omul preface mereu materia. forţa lor este resimţită. este pus în legătură. al Fiului şi al Sfântului Duh". inteligenţa şi interesul material. faci cunoştinţă în lumea spirituală. mai puţin activ decât tine. Duhul a fost condamnat să treacă prin durerea de care s-a făcut culpabil. cu un bolnav. acest mănunchi de fioroşi criminali. căci Tatăl şi-a construit instrumentul care mă sileşte pe mine şi pe toate duhurile să fim mereu active. unu plus unu plus unu fac tot unu. sunteţi mânaţi la lucru de interese materiale. ferindu-se în viitor de a mai face acea faptă. Totul se mişcă. Acum. în fiinţe active.haine.Comunicări din Cer J77 cunoştinţă. chiar dacă acel unu ar fi una din cele mai înalte Forţe divine. Omul e un mic Dumnezeu. toate operele cereşti^ au la bază numărul trei. de morală. sau. dar după moartea trupului său. aceste duhuri sunt adunate la un loc şi legate toate printr-o centură fîuidică. el trebuie să fie în veşnică activitate. luându-i o parte din durere şi uşurându-i astfel chinul. Dacă însă trei de unu se asociază pentru îndeplinirea unei opere. motorul tuturor operelor. avem în vedere legea şi numai legea. transmisă prin cordonul de legătură la întregul ciorchine de duhuri needucate. numărul unu este neputincios când este singur. care se bucură de binecuvântarea Forţelor supreme ale universurilor. opera lor va avea succes.cu un . După destrupare. se va săpa adânc în spiritul său raportul dintre o anumită faptă şi durere. Chiar dacă aş vrea să stau. de orice grad. materia fizică rămâne jos. venind la noi. în lumea voastră materială. Având în vedere acest principiu. sunt condamnaţi să sufere. în lumea voastră.^ în lumea noastră spaţială. Aşadar. Aşadar. numită intelect. printr-un cordon fluidic. Preotul îşi începe cuvântarea rostind mai întâi sacramentala formulă: „în numele Tatălui. ştiind că după ea va urma durerea. pentru ca prin munca lui să împingă totul mai departe.

Acest nou stăpân nu mai lucrează cu forţa brutală a trupului uman. în afara acestui fluid ce produce lumina zilei. care înlocuieşte în lumea noastră imboldul sau necesitatea trupului vostru. Lucrând sub imboldul acestui fluid. fie în cel spaţial .fie în omul întrupat. le putem vedea şi studia. simţim o mulţumire. le posedăm de la mai marii noştri. Pentru o mai bună înţelegere a acţiunii acestui factor activant solar. Tatăl ceresc este într-o perpetuă activitate. Codului moral divin — impus de semenii noştri superiori. armonică. Când pământul.dorinţa de a face ceva. ci cu o subtilitate delicată şi plăcută. am să-1 compar cu fluidul electric solar. fluidul activant . noi. să fim activi ca El. Spiritul trebuie să fie activ. şi care vine ziua să vă lumineze şi încălzească.că lucrul de unul singur. Creatorul nostru.cum ziceţi voi . mă asociez cu încă două spirite. v-a cuprins somnul şi orice activitate trupească a încetat. procurându-ne fericire. devenim activi. în timpul zilei. omule. numită necesitate. Noi am încercat. ba chiar uneori. deoarece îl confundaţi cu activitatea trupului vostru.asocierea puterilor noastre spirituale. pentru a face o lucrare omogenă. să meditezi. cum s-ar zice. coeziunea ne dă tărie în lucru. 3. şi nu mai lucra nimic". de o forţă covârşitoare. legea sau codul moral. producând . voi lucraţi. Tebuie să lucrăm în roiuri treimice. Acest imbold venit de departe nu ne dă pace şi determină toate fiinţele Pământului să fie active. dar care. când acest fluid electric vă vine de la soare. atâta timp cât fluidul electric solar a lucrat asupra voastră. Copilăria duhului O mare plăcere ne procură studiul fizicii şi chimiei eterurilor din sfera plină de stele şi planete. prin mişcarea sa de rotaţie. inteligenţa noastră era prea puţin dezvoltată şi dorinţa de a . Ele fiind în jurul nostru. El înlocuieşte.factorul solar determinant pentru a fi veşnicele albine lucrătoare în marele stup al sferei Tatălui ceresc. de ce să nu te odihneşti. a întors spatele. în lumea noastră. nevoile trupeşti — al treilea factor al activităţii lumii voastre. care există invizibil şi în lumea voastră. aţi fost treji şi activi. iar reprezentantul Său în lume este acest fluid. savanţii Cerurilor noastre. căci altfel se plictiseşte şi devine nefericit. Căldura şi lumina sosită de la soare provin de la un fluid lipsit de căldură.A doua carte alt factor. trebuie să ne supunem: 1. din carele prepară totul în lumea creată. nici un rezultat. nu are nici un spor. scaldă pământul şi atmosfera sa fluidică. Un nepriceput al lumii tale ar putea să spună: „Bine frate. plus al treilea factor . se face noapte. dar cu o forţă de nerezistat. spre folosul nostru şi al operei cereşti. Dar activitatea noastră trebuie să aibă mereu ca îndreptar sau busolă Legea sau codul moral. pentru a vă culca şi dormi. Fluidului îmbolditor sau activant . Aşadar. chiar dacă aş vrea./ 78 Din tainele vieţii şi ale universului . o stare mai bună decât cea produsă de inactivitate. Un ignorant al lumii voastre ar putea să spună: „Dar bine. constatăm curând că ea are ca izvor inactivitatea. 2. pentru a ne duce existenţa în mod fericit. ca albinele pământului în stupurile lor. Inteligenţei noastre creatoare — prin care ne vom construi destinul sau programul activităţii noastre viitoare pământeşti. „am simţit pe pielea noastră" . combinându-se cu efluviile pământului. iarăşi o sfântă treime în acţiunea noastră: inteligenţa noastră. pentru că la vremea respectivă. însă în mod direct nu putem cunoaşte nimic despre natura fluidului ce umple Sfera-Laborator. reuşită în toate. soarelui. duhurile. sa fii într-o stare contemplativă. spirite.străbate duhurile şi pământul. Aşa că. nu mai primiţi acest fluid şi simţiţi nevoia încetării lucrului. Cum activitatea mea sau a altui duh este vizibilă tuturor duhurilor şi cum această activitate trebuie să fie ordonată.pomenit mai sus . care ne pune la lucru. dă naştere la lumină şi căldură. în Sfera divnă ne-am născut şi am făcut primii paşi. Vrând-nevrând el ne scoate din starea de inactivitate şi nu ne dă pace până nu ne punem la lucru. Examinând cauza acestei nefericiri. Acest fluid de natură electrică vine de la Soarele nostru. dar nu-1 simţiţi. Atunci ne unim câte trei pentru a face o anumită lucrare. Puţinele cunoştinţe despre materia de acolo. dar nu am luat cunoştinţă despre ce era acolo. dar de îndată ce a încetat să vă scalde. Dar alături de acest adevăr constatăm că unitatea. dar de ce laşi să se amestece un altul acolo unde nu-1 priveşte? De ce nu lucrezi singur?" De aici decurge nenorocirea omenirii terestre: din lipsa solidarităţii şi a organizării acestei solidarităţi. pentru că în univers există un anumit fluid. ca şi pustnicii noştri din mănăstiri? Lasă-i în pace pe ceilalţi. Aşadar. Aşadar. mai grosolan decât cel expus mai sus. Răspund şi acestui om neştiutor: Nu se poate.

dar. redus.în sfera cu miliarde de stele sclipitoare. Prin urmare. soarele s-a fragmentat în planete. propovăduitori înfocaţi ai lumii fluidice. şi la lumina găsirii înţelepciunii Sale. Dar noi nu avem în vedere starea actuală a ştiinţei. ai pământului. în vecii vecilor. la distanţe de miliarde de ani. ci facem cunoscute aceste probleme în vederea viitorului. să-L servească cu dragoste. diferit de la un astm la altul. se depărtau de părintele lor. sosiţi acum în sistemul nostru. plecată din Laborator. chimia şi fizica materiilor eterice. Cu alte cuvinte. Dacă divinul nostm Creator nu ne-ar fi oferit fericirea de a ne preocupa de creaţia Sa. In decursul timpului s-a desfăcut din soare o cantitate mică de fluid-voinţă. Totul începe cu neştiinţă şi se termină cu atotştiinţă. atrasă de planete. Savanţii noştri ne spun că la o vreme. spre fericirea şi norocul nostm. Dar El nu a avut nevoie de zei egali. după ce a fost capturat de un soare. o planetă. şi aşa mai departe până la cea din urmă planetă. Creatorul ne-a expulzat curând din Laboratorul Său . forţa atractivă a planetei sau fluidul său captivant va avea o putere secundară faţă de soarele său. Odată ele aveau aceeaşi voinţă atractivă ca şi soarele din care s-au rupt. frate. ca orice alt corp ceresc. a celor ce vom veni la întrupare. o constatăm la noii duhuri-copii. puterea fluidului său atractiv este mai mare. Prin comunicările noastre dorim să dezvoltăm simţul spiritual la cei care îl au în stare embrionară. ele erau într-un stadiu embrionar. în parte. ele nu pot fi date oricui. foiţele şi astrele existente aici. dacă acel soare are două sau mai multe planete. toate astrele au un fluid al voinţei. Vrând-nevrând. Dacă Tatăl ne-ar fi făcut egali în inteligenţă şi voinţă cu El. soarele nostru se va transforma într-o planetă şi după alte miliarde de ani va muri şi ea. deoarece spiritul lor încă nu este pregătit să le asimileze. potrivit astrului care-1 emite. este îmbrăcat cu un anumit fluid. Azi ele vor părea pură fantezie. Când soseşte noul duh-copil în Soare. când eram duhuri-copii. Aici am învăţat. peste două-trei secole va fi foarte inteligibil. evoluţia va face ca mişcarea spirituală să crească. lipsindu-le al şaselea simţ. graţie căruia poate voi şi se poate mişca. în jurul soarelui. Pentru ca în condiţiile de acolo. am fost atraşi de unul din miliardele de sori. ci noi care avem mijloace nenumărate pentm a o studia. Tatăl a pus în noi facultatea de a voi şi puterea de a înţelege. simţul spiritual. Fiecare planetă îşi are voinţa sa atractivă. pentru a le pune în starea dinamică actuală. ipoteze. Iată. mai cu seamă pentm materia pură.sau cum spunem noi. Ceea ce azi pare ficţiune şi absurditate. dar îmi revin. aceste studii subtile şi altele de o mare abstracţie să fie împărtăşite unora din lumea voastră trupească. care de cum se năşteau şi fluidul lor atractiv se fortifica. să fim neştiutori. Orice corp sideral are gradul său de atracţie. lipsiţi de putere şi voinţă. Evident. duhurile întrupate. pentru cei ce nu le pot cuprinde profunzimea. pe când eram în Laborator. Nu ştim cum am fost creaţi de Tatăl ceresc din materia primă. la rândul nostm. până la o nouă acumulare de fluid. să le fi dezvoltat la stadiul actual. Creatorul doreşte ca. în sfera creată. deoarece premerg cu cel puţin un secol-două. Acest fluid îşi are gradul său de energie. cine s-ar mai ocupa de ea? Omul trupesc. majorităţii savanţilor de azi demonstrat şi verificat. din sânul Său . înainte de a ne fi emis din sânul Său. Spiritul sau omul fluidic expulzat din Sfera-Laborator nu se mai poate întoarce acolo. Graţie acestei energii atractive. Dacă acest soare are un satelit. pentru că nu-i mai da voie să iasă din captivitatea sa. Sosiţi în sfera creată. să le umanizăm. copleşit de preocupările sale materiale? Nu. Cea mai puternică voinţă atractivă o au planetele nevăzute încă de telescoapele astronomilor voştri. când iar se vor îndepărta.Comunicări din Cer jy g afla nu exista încă în fiinţa noastră. cu ce fel de probleme ne ocupăm noi în Cer. a doua planetă va avea fluidul atractiv de gradul trei. căci înţeleg legea progresului orânduită de Divinitate în lume. Din acel moment ele s-au îndepărtat puţin de soarele lor. menţinându-se totuşi pe drumul lor eliptic. Această necunoaştere a ceea ce era în Sfera-Laborator. care să-I studieze operele. erau necesare miliarde de ani şi tot nu am fi reuşit pe deplin să le scoatem din starea lor de inertie. proporţional cu puterea fluidului lor atractiv. Voinţa Creatorului nostm a fost ca în copilăria noastră de duhuri. . Pe măsură ce planeta este mai depărtată de soare. devenind. Aşadar. lipsite de materiile. Crearea noastră este un mister pentru noi şi de aceea elaborăm presupuneri. sorii se atrag unii pe alţii. mă cuprinde o mâhnire. In fine. fiecare soare având puterea sa atractivă. prin forţa lucrurilor. Opera materializărilor Văzând marea deosebire de simţire şi cunoştinţe dintre voi şi noi. în trecutul îndepărtat. nu am fi avut ce studia. ca şi voi. ci de copii inimoşi. prin diferitele şcoli ale Tatălui nostm.

Dar la aceste materii trebuie adăugate şi materiile percepute de simţurile noastre. ca duh întrupat. care printr-o condensare . şi se repetă. invizibile omului trupesc. Din cele spuse mai sus. Dragă frate. cum să vă fac să puteţi concepe această viaţă? Pretutindeni e viaţă. în care plutesc sutele de miliarde de corpuri cereşti.un fel de cunoştinţe. cunoştinţe. dar nu afirm că aceste învăţături sunt definitive şi reprezintă ultimul cuvânt. Existenţa acestor microorganisme a fost cunoscută de marii preoţi iniţiaţi egipteni. De asemenea. ale oamenilor fluidici. ci numai în Sfera-Laborator sau Sfera divină. întâi a fost materia primă. uşile. e bună numai pentru cei întrupaţi. La noi se iniţiază.A doua carte Miliarde de ani au trebuit să treacă până ce ochii voştri să ajungă la starea actuală şi.sălbaticul din Africa sau iakutul din Asia . după gradul evolutiv al fiecăruia: celor mici . ci spun: Aşa ştiu eu. are un simţ şi o voinţă proprie. Noi studiem în. El ştia că globul pământesc pluteşte în mijlocul oceanului fluidic şi se mişcă în sânul acestui ocean ca şi peştele prin apă. fiii mei. ce vor părea foarte ciudate fraţilor tăi trupeşti. Doritori de a afla şi ei arhitectura universului. pluteşte prin spaţiu. care la anumite momente le îndreaptă spre trupurile unor oameni. reiese că voi nu aveţi cunoştinţă de starea a patra a materiei. dar anumite cunoştinţe se predau la anumite momente. veşnicie. întrupaţi pe pământ. Doamne. Iniţiaţii nu au văzut aceste mici organisme . Fluidul universic este format din . ci este fericirea după care aleargă însetat duhul ajuns să simtă frumuseţea unui subiect. să puteţi vedea microbii. nu vedeţi fluidul din jurul pământului şi nu ne vedeţi nici pe noi. milioane de fraţi duhuri mai mici. In lumea noastră iniţierea se face prin comunicări mentale.180 Din tainele vieţii şi ale universului . un corp mai dens decât eterul. şi mai accentuată a devenit materie solidă. care îl atrag din toate părţile prin puterea gravitaţiei lor. din ea s-a făcut materia fluidică. auzim pe fraţii noştri de jos. frate iubit. materia primordială sau materia numărul unu. se află în sferele inferioare. până a ajuns materia grosolană a solidului. printr-o serie nesfârşită de stări intermediare. Eu îţi dau ceea ce îmi permite gradul meu. Dacă n-ar fi astfel. starea gazoasă. Această materie fluidică umple tot interiorul universului. precum noi. cum cred unii dintre savanţii voştri. şi anume pentru cei culţi. La noi studiile se fac numai mental. prin grai mental. luminătorul nostru. lichidă şi gazoasă. are o viaţă a sa. după cum afirmă'savanţii pământului?" Nu. Eu mă simt pe mine şi constat că sunt mai tare decât fluidul din jurul pământului. mă întreabă: „Tată. în afară de materia aflată în stare solidă. Ea a provenit dintr-o materie şi mai fină. Aşadar. mai există şi materia eterică sau fluidică. de starea fluidică. Newton a uitat ceea ce cunoştea perfect ca duh spaţial. Chiar voi. teoria gravitaţiei universale. zicând că pământul stă în vid. poporul neştiind nimic. Pentru voi. corpul meu este mai dens decât apa fluidică în care vieţuiesc şi mă mişc asemenea peştilor din apele voastre. condensate până la starea solidă. ea neexistând decât în Laboratorul divin. acest glob e viu. Ca terian. De unde să ştie omul simplu . au aflat că aceste fiinţe sunt sub conducerea marilor noştri sfinţi savanţi.că mai există încă o a treia stare a materiei. celor mai bătrâni . pe când eraţi copii nu ştiaţi de existenţa gazului. pentru a produce anumite efecte. în acest ocean de materie fluidică? Să fie atracţia stelelor.precum nici voi nu ne vedeţi . Cuvintele evanghelice sunt aplicate şi la noi: „Uşile. destul de înalt în lumea eterică a Pământului. numită materia primă. Materia primă a trecut din grad în grad. De altfel. Noi ştim că de jur împrejurul planetei există un fluid.dar sub conducerea noastră secretă. Aşadar. emisă de fratele nostru Newton. îl simţim şi constatăm că e destul de consistent. pentru că toate o simt. au aflat că multe din bolile omului sunt datorate acestor fiinţe foarte mici. Fiind format din particule vii. despre existenţa materiei eterice îţi pot vorbi toate duhurile. la gradul meu de duh alb. Totul e făcut din viaţă. Totul e simţitor şi cu voinţă supusă din grad în grad voinţei superioare. adică cei neajunşi ia nivelul cerut pentru aflarea unor cunoştinţe.materia gazoasă. pământul ar naviga la voia întâmplării şi noi am călători cu el de la un capăt la altul al acestui imens ocean fluidic. Medicina noastră este cu mult mai vastă decât a voastră. din aceasta . de miliarde de ani. dar noi îl vedem. să nu intre cei nechemaţi". Pentru cei inculţi există doar două stări: solidă şi lichidă. spaţiile interplanetare şi interstelare nu sunt goale. asirieni şi chinezi. neînţeleasă de voi. îţi dau şi ţie. însă era păstrată în secret. cei din spaţiile acestui univers. ci sunt pline de o materie în stare eterică. nu se învaţă. celor ce doresc şi le merită. Voi consideraţi ca fiind materie numai ceea ce cade sub percepţia simţurilor voastre. cu ajutorul microscopului. Voi. nu cunoaştem starea materiei prime. Din aceste cunoştinţe culese de mine. dar nu ne este lămurit cum de pământul. Bolile sunt cunoscute de noi în însăşi cauzele lor. lichidă şi gazoasă. Pentru voi fluidul este inexistent. O. oricât de inferioare ar fi. adică a patra stare a aceleiaşi materii. nu există decât starea solidă.alt grad de cunoştinţe. pentru că învăţământul nu este obligatoriu. neîntâlnită în univers. din ea a derivat materia lichidă.

pământul mai face şi o a doua mişcare. Din inegalitatea acestor două forţe tangente . putem supune voinţei noastre fluidul solar.Până dincolo de ultima sa planetă. deoarece este atras de Sfera divină. De ce? Pentru că . lichidă sau solidă.s-a născut mişcarea de rotaţie proprie pământului. s-a rarefiat din ce în ce mai mult. Omul trupesc a început studiul pământului de curând. care avem miliarde de ani în urma noastră. care prin partea exterioară a mişcării circulare trage mai repede. necunoscută de pământeni. intrând într-un fluid solar din ce în ce mai rar. cu timpul. şi anume soarele. provocată de mişcarea circulară a fluidului universic înconjurător. Iniţial fluidul solar era mai dens. Ei bine. Acum revin şi mă adresez ţie. şi celelalte planete desprinse din soare. din care s-a format apoi planeta noastră.Până unde se întinde atmosfera fluidică solară? . pământul cădea mereu spre periferia atmosferei fluidice solare. şi soarele nostru împreună cu toţi puii săi va avea tendinţa de a cădea către Laboratorul divin. Fluidul solar a fost şi este mai dens în apropierea soarelui. cei ştiutori.Cum. pământul se îndepărtează de soare sau se înalţă în atmosfera lui fluidică. La început era numai soarele şi fluidul din jurul său. prin toate stările materiei voastre terestre. conducându-1 pe un anumit drum sau traiectorie. am învăţat că doar un corp uşor se înalţă. El îşi impune Voinţa fluidului universic. Prin intermediul fluidului universic Tatăl creator îşi impune Voinţa asupra globului terestru. cunoaştem acest fenomen. ! După cum în lumea voastră trupească un copil din clasele primare pune câte o întrebare de te miri cum i s-a născut în minte.cea dintâi ruptă din soare . pe când am fost şi eu om trupesc. Din combinarea mişcării de îndepărtare a pământului de soare şi a mişcării circulare a fluidului solar s-a născut mişcarea de rotaţie a globului pământesc în jurul axei sale. încă necunoscut astronomilor voştri. adică particulele componente ale fluidului solar sunt mai apropiate în vecinătatea soarelui. Cu vremea. în decurs de miliarde de ani. Pe măsura îndepărtării de soare. Azi. La această cauză s-a mai adăugat încă un factor. Când rarefierea a atins un anumit grad. .pe o distanţă de milioane de kilometri. s-a rupt din soare o bucată. pentru că n-au văzut-o încă cu telescoapele lor. care a determinat ziua şi noaptea. Cum se face că pământul . toate astrele au tendinţa de a porni sau cădea către Sfera divină. provocată de fluidul universic. dacă el este târât de fluidul din jurul sistemului solar?" Se face ziuă şi noapte pentru că în mişcarea sa de rotaţie în jurul soarelui. luminătorule. iar prin partea interioară merge mai încet. se îndepărtează în atmosfera solară?" Suntem obligaţi să răspundem duhului în a cărui minte s-a putut naşte o asemenea întrebare ştiinţifică. copii. de rotaţie în jurul axei sale. succesiv. Fluidul universic curge în jurul soarelui. de la crearea lui. . fiule. cum de se face ziuă şi noapte pe pământ. materiile constitutive ale pământului s-au transformat. dar din cauza mişcării sale de rotaţie. Un vapor de zeci de mii de tone pluteşte pe apa oceanului.se înalţă.Comunicări din Cer jgj particule de viaţă supuse Voinţei supreme a Creatorului.care e un coip greu . fluid solar. La începutul creării sale. până la starea gazoasă. şi nu a avut încă timpul să constate că . ci fluidul universic care scaldă de jur împrejur soarele se învârteşte. având ocazia şi putinţa să observăm globul în jurul căruia ne facem şcoala. o curgere într-un sens circular. prin urmare. atribuită deA voi răcirii. trecându-1 din concentrare în concentrare. Cu trecerea tinipului. Acest fluid curge continuu. Aşadar. rând pe rând. până au ajuns la starea actuală. datorită mişcării sale de rotaţie.Nu. care a determinat toate prefacerile de pe suprafaţa sa.internă şi externă . Această atmosferă eterică solară se termină dincolo de ultima sa planetă . compoziţia şi starea materiei terestre se va schimba. Aşa au luat naştere. Da. mare sfânt la noi în Cer. După cum voi puteţi trece un anumit coip din starea solidă în stare lichidă şi apoi gazoasă. şi pământul este astfel construit ca el să plutească pe linia hotărâtă de Cel Atotputernic. tot astfel un duh tânăr m-a întrebat: „Domnule. Fluidul universic. curge în jurul soarelui şi în mişcarea sa târăşte şi globul terestru. din Sfera divină se exercită atracţia despre care a vorbit fostul pământean Newton. Să luăm ca punct de observaţie sistemul nostru planetar. el se îndepărtează de soare. pământul s-a îndepărtat de locul său de origine. pe suprafaţa lui.ai să zici . . De acolo. nu se învârteşte pământul în jurul soarelui? . se mişcă în jurul soarelui de miliarde de ani. pământul nu se învârteşte singur în jurul soarelui. Iarăşi sunt întrerupt: „învăţătorule. cu câţiva centimetri în fiecare an.e construit ca să plutească. frate. condensat în interiorul său. Noi. tot astfel noi. acest curent de materie eterică are o mişcare. aflată în centrul sferei cosmosului. şi din ce în ce mai rar către periferia sa. deoarece el posedă. şi mai depărtate între ele către periferia sferei fluidice solare. puterea de atracţie a soarelui nu-i permite pământului să se îndepărteze decât foarte puţin.

Acum 20.întrupat sau neîntrupat . evoluaţi şi culţi. strălucitoare mai mult în domeniul material. căutând să-1 treacă prin toate stările fizice ale pământului: gazoasă. oameni morali şi intelectuali. Savanţii noştri lucrează cu acest fluid. Tot aşa cu orice idee: omul simplu o schimonoseşte ori o înlocuieşte cu alta. până au dispărut şi ei. împărtăşită prin viu grai celor nepregătiţi. De la plecarea lor. altfel pierdută. anume pregătit de la naştere pentru această înaltă misiune cerească. lichidă şi solidă. Una din numeroasele lor studii şi experienţe este creaţia. evoluţia duhului este reprezentată prin clase sau grade. Duhul inferior . fondul prim al informaţiei s-ar fi deformat. ci pentru că ştiinţa cerească. oameni trupeşti. pentru că. iar lumea superioară a Pământului să nu rămână fără această ştiinţă cerească. Ei se schimbau cu rândul. iar pe de alta. până ce nu ar mai fi corespuns adevărului. ceilalţi erau întrupaţi jos.000 de ani exista în spaţiul din jurul pământului o pleiadă de mari savanţi. în chiar atmosfera voastră. în definitiv veche de când se află omul pe acest pământ. răspund şi la întrebarea ta: „Ce este o materializare?" Materializarea este un studiu făcut de savanţii Cerurilor noastre. şi nu de dragul de-a uimi pământenii. omul. pe de o parte. deoarece în locul celor plecaţi.neputând. cărora le puteţi da numele de Glasul Adevărului. De atunci au trecut veacuri.India. interpretează conform limitelor sale ceea ce nu înţelege şi astfel. unii dintre ei s-au şi întrupat. întemeind o ştiinţă nouă. să cuprindă adâncul tuturor lucrurilor. Vrând-nevrând. şi impunând anumite condiţii. ei ajung astfel să facă materializări. Materializarea este un capitol important din studiile savanţilor cereşti. lumea crede că spiritismul constă în mijlocul de a comunica cu omul ceresc. marii savanţi ai Cerului acestui glob au creat în anumite locuri . oamenii fluidici. numărul mediumilor s-a redus. Aceşti mari savanţi cereşti au experimentat şi făcut studii pe pământ aproximativ 12. în general. constituind. dintre care s-au întrupat în Egipt.nuclee de iniţiaţi. Egipt . până a reapărut marele Christ. omenirea a decăzut tot mai mult în abisul neştiinţei şi mai ales al imoralităţii. în antichitate.182 Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte După această lungă introducere. necuprinse încă de voi. Fiind necesar să se dea omului pământesc sau ceresc anumite cunoştinţe. Pentru ca tainele aflate de la cei de sus să nu fie divulgate. Aşa s-au scurs veacurile. animalul şi planta. nu avem nevoie să comunicăm cu voi. religiile şi castele organizate de ei au decăzut. în acest scop. erau întreţinuţi complet de casta preoţilor. un medium de materializare şi un cerc select format din oameni puri. rând pe rând casta marilor preoţi. iar iniţieri nu s-au mai făcut. dând naştere la fenomene neînţelese. făceau experienţe privite din două puncte de vedere. De asemenea. iniţiatul depunea un jurământ. Casta marilor preoţi a dobândit un caracter religios pentru a nu avea acces oricine la ea şi apoi au ierarhizat-o. Vă dau un exemplu simplu şi comun. Cei de sus. nu avem nevoie să încredinţăm lumea terestră de existenţa noastră. ceea ce nu este exact. în scopul avansării cunoştinţelor noastre. . aducând în lume vechile cunoştinţe ale savanţilor de acum 20-25 mii de ani. avându-se ca punct de plecare moralitatea şi intelectualitatea. Dar după ce şi-au terminat studiile. ci numai iubirea. casta preoţească a fost ocupată de duhuri mai puţin ştiutoare. Tibet. uman-trupesc şi uman-spiritual.nu are la bază ştiinţa. experienţele se făceau numai în sânul cercului marilor iniţiaţi. pentru asemenea operaţii foarte rare se cer trei factori: savanţi cereşti. formează un cerc de fraţi trupeşti. Pământul nu mai avea savanţi cereşti care să cunoască mediumizarea vehicolelor unui om. când unii erau sus. anihilând oarecum pornirea duhurilor inferioare spre bestialitate. dar el necunoscând la început înţelesul acestui cuvânt. Treptat. din această materie subtilă. şi invers. Pentru a-şi face studiile. Aceşti savanţi au început să reia combinaţiile fluidului solar cu materia solidă. iniţiaţi în tainele cereşti. datorită nivelului său de evoluţie. s-ar fi deformat. Ei doresc să refacă studiile răspândite de cei plecaţi acum zece mii de ani. Savanţii ^cereşti fac aceste experienţe pentru că le sunt necesare. aproximativ de o sută de ani încoace. Tăinuirea acestor experienţe şi comunicări nu era dictată de vreun scop egoist. cu fluidul solar. pe când în cel moral este în regres faţă de primele veacuri ale creştinismului. şi pe baza dragostei Lui. Acum în spaţiu se află din nou cete de mari savanţi. lichidă şi gazoasă a acestui glob. pătrunzând globul pământesc până în centrul său. savanţii cereşti au părăsit planeta noastră. Noi. Ei se trudesc să afle cum a creat Divinitatea. ştiinţa numită spiritism. Unii erau în spaţiu şi alţii întrupaţi pe pământ. aduc în mijlocul lor un medium superior. Omul de la ţară a auzit de „automobil". avem nevoie de experienţe terestre. savanţii cereşti coboară la suprafaţa pământului. formând o religie. pentru ca prin ei şi cu ajutorul lor să-şi facă experienţele. deoarece noaptea duhurile întrapate sunt şi ele ceea ce suntem şi noi.aparent . acceptând mai degrabă să moară decât să destăinuie cele comunicate de sus. îşi încep experienţele care îi vor duce la: ştiinţa creaţiei. pentru a face din el un bun instrument pentru studiile lor. împreună cu cei de jos. 1-a transformat în „motomobil". Aşadar.000 de ani. omenirea a ajuns la civilizaţia de azi. care . aflat în jurul nostru. Deoarece aceste studii nu se pot finaliza în Cer. transmiţându-se mai departe. pământesc.

ci avem nevoie de savanţii pământului. Spaţialul îşi formează concluziile din concluziile pământeanului.ştiinţa revelată . şi aplicaţii diferite în viaţa noastră spaţială. când asistă la anumite fenomene spirituale. cea care cugetă şi voieşte.denumită de unii metapsihism. îl condensează şi trimit mai departe. cu subiectul de azi. Producerea sunetelor şi vorbirii directe a duhurilor Sunetele şi vorbirea sonoră a omului trupesc le producem cu oarecare greutate. între aceste eteruri sau fluide există şi cel numit de voi electricitate. ca şi apa într-un canal.000 de ani. care sub prisma cunoştinţelor pământeşti. prin simţurile lor trupeşti . care. unde ne vom continua studiile. să studieze cele cereşti. scrieri fără condei. automată. mecanică. Baret şi alţii. voinţă şi o memorie proprie. moralei creştine şi ştiinţei terestre — nu mai sunt necesare studiile noastre de religie şi castele. Sunetele produse de duhuri imită pe cele de clopoţei. nu aveţi încă un aparat de analizat natura fluidului electric. Aşadar există o deosebire între scânteie şi corpul spiritual format din materie azedică.au posibilitatea de a fi impresionaţi de materii terestre. Materia azedică înveleşte soarele. La lumina lor ne vom adăpa şi noi două mii de ani. Generatoarele voastre electrice absorb fluidul electric. El curge pe firul electric. Combinările fluidice au produs levitaţia unor corpuri . în special cele de materializări. şi astfel cunoştinţele lumii noastre împânzesc azi pământul. Dar. dar şi pentru noi. această voinţă este anihilată sau robită voinţei eului. Lodge. formându-i corpul fluidic.Comunicări din Cer 183 imposibil de realizat fără intervenţia oamenilor întrupaţi. să mulţumim înalţilor savanţi care ne-au admis ca auxiliari ai lor. ele fiind un complex de eteruri de diferite calităţi şi densităţi. că şi ea are inteligenţa. acumulând. iubite frate. în acest scop s-au întrupat1 noii savanţi cereşti sosiţi pe acest glob. în studiile noastre am constatat că materia azedică a corpului nostru spiritual are însuşirea de a fi imprimabilă de ideile. înainte de-a mă înălţa în sferele luminii şi ale armoniei să mulţumim Divinităţii Creatoare. se află materia eterică. cât mai ales lumea spaţială. materializări etc. pe deasupra firului şi prin toţi porii săi. care să cuprindă o întreagă serie de iniţiaţi. Fiecare fel de fluid are o anumită însuşire. omenirea va progresa din ce în ce mai mult. Gelley. Crookes. are nevoie de instrumentul trupesc al pământeaului. Toate invenţiile de o sută de ani încoace sunt date omenirii de aceşti savanţi cereşti. lanţuri. Notzing. în diferite grade de condensare. Am spus că în jurul pământului. Iată de ce noi acum optăm pentru intelectuali laici. întrupaţi ca orice om. memoria şi voinţa ei. formarea de fantome. pentru o alta. gesturile şi acţiunile noastre. Scânteia divină este partea noastră esenţială. Acest corp azedic are inteligenţă. Lumea cerească doreşte să îndrume lumea terestră.fără intervenţia omului trupesc. în dorinţa de a se cultiva. Cât timp vor sta aceşti savanţi cereşti în preajma pământului şi vor radia din cunoştinţele lor. iar vorbirea sonoră este întocmai ca şi a voastră trupească. Aşadar. fluide care încep cu a şi se termină cu zed. Să mulţumim Fiului Său solar. de o castă. Am terminat. pe conductori electrici. ca şi al tuturor planetelor şi sorilor. Eul nostru cel mai intimiste o scânteie foarte mică. a scânteii. . acum — datorită civilizaţiei. asimilând şi publicând aceste cunoştinţe. adică avem azedul nostru. Din cele expuse se înţelege că nu atât lumea terestră are nevoie de aceste experimente cereşti. vom părăsi această planetă. Materiile eterice ce umplu interiorul universului le vom numi azed. Noi nu mai suntem preocupaţi să facem din preoţii pământului colaboratorii noştri. punând bazele ştiinţifice ale noii ştiinţe spiritualiste. în fine. spaţialul sau duhul. Guvernatorul nostru. propagatorii noii ştiinţe cereşti . împrejurul ei există o serie de eteruri. Lombroso.000 kilometri pe secundă. cu o viteză de 300. agonisind destul capital. care reproduce în mod inconştient ceea ce s-a imprimat pe ea. care împreună cu scânteia divină formează duhul. căci pe când atunci era neapărată nevoie de o formă de religie. obligată să-şi facă experienţele fără de care entităţile spirituale ar rămâne doar teoreticieni. Din nefericire pentru voi. Va fi însă nevoie de iniţiaţi. Aşadar. butoaie rostogolite etc. Există o mare deosebire între viaţa actuală a omenirii şi cea de acum 20. când. Charles Richet. Allan Kardek. materia azedică are proprietatea de a reţine ideile emise de cineva şi de a le reproduce apoi ca o placă de gramofon. asemenea unui suport magnetic.simţuri dezbrăcate de corpul nostru fluidic . profitând de datele şi descoperirile ştiinţei.

inconştient. Biblia cerurilor. Materia care formează scânteia divină nu se află printre stele şi planete. fiinţă azedică. Eu. Vorbirea noastră este psihică. şi totuşi cu un caracter uman trupesc. din ignoranţa faptei. Domnul vostru Creator exist şi am existat din veacul veacurilor". asemănătoare cu a voastră. Guvernatorul suprem al globului terestru pune în vibraţie acest azed. aşa cum înţelepciunea Lui ştie să o facă. o fac fără învoire. prin care să conducă lumea. trebuie să o pun în mişcare. Noi. transformată în interiorul lor într-o conştiinţă puternică şi vie că nu e bine să ucizi. Vi se pare o situaţie ciudată. ceea ce s-a imprimat pe ea. vreau să determin pe oamenii trupeşti să-mi audă graiul. Guvernatorul Pământului gândeşte puternic. duhurile. Vibraţia ei.deşi are o voinţă . în care plutesc. memorie şi inteligenţă superioară. Noi. într-un anumit mod. voinţă şi memorie?" Iar judecata ne-a dat răspunsul că divinul nostru Tată a vrut să mai aibă un instrument. Noi. un răspuns scurt. materia azedică vibrează şi reproduce vorbele mele. cuvintele sale vor avea autoritate în lumea duhurilor mai mici. Dar cum vorbirea mea e puternică. o vorbire identică cu a mea. Ecoul acesta răsună şi se repetă până când sugestia puternică se va săpa adânc în scânteia lor divină. duhurile ne-am întrebat adesea: „La ce-o fi făcut Creatorul această materie azedică. în care voi trăiţi. fenomenul se produce astfel. şi tot ce a gândit s-a imprimat în azedul din jurul pământului. Materia azedică reproduce în veci. Cum să fac să mă înţelegeţi mai uşor? Vă dau un exemplu. Dar când avem învoire sau când duhurile inferioare. Mai întâi trebuie să ştiţi că noi producem foarte rar asemenea fenomene. Să presupunem că un spirit superior. limbă etc. Dar. căci şi ele se înregistrează în memoria materiei azedice. După aceea. pentru a nu speria oamenii. dar care nu este decât o reproducere mecanică. Răzvrătitul rămâne o unitate combătută mereu de materia azedică. Fiind un spirit de grad superior. servind ca hrană materială corpului nostru şi hrană intelectuală sufletului nostru. ca un ecou general. în studiile noastre. instrumentul Divinităţii. în virtutea voinţei şi mai ales a memoriei. am constatat că tot ce facem. câteodată fiind tentat să mă îndoiesc de spusele lui.nu are o conducere proprie şi deci un liber arbitru. reiese că materia azedică are o voinţă oarbă. Materia azedică joacă un rol hotărâtor în existenţa noastră. o inteligenţă slabă şi o memorie inconştientă.184 Din tainele vieţii şi ale universului . diferit de răspunsul variabil şi inteligent al unui frate spaţial. dacă voi şti să o pun în vibraţie . dă naştere la una din multele „minuni" ale Cerurilor: fără să fie o fiinţă inteligentă ca mine. vorbim. produce o voce. dar acesta este adevărul. răsună de jur împrejurai pământului: „Domnul Domnilor a ordonat prima Sa poruncă «Să nu ucideţi» căci cel ce va ucide îşi va lua pedeapsa prin mine. îmi va reproduce oricând. asemenea unui răzvrătit de la voi. Din cele expuse. şi nu va mai da ascultare celui răzvrătit în contra Tatălui. cu un rudiment de inteligenţă. trăiesc într-o apă azedică şi totuşi nu mă topesc în ea.asemenea unei plăci de gramofon . totuşi. materia azedică vorbeşte. vorbesc în limba lor şi materia azedică o înregistrează. Pentru ca lumea duhurilor acestei planete să înveţe. ceea ce mai marii noştri au gândit sau propovăduit cândva. pe când materia azedică din jurul ei are o cugetare comună. Astfel . gândirea şi acţiunea voastră. gândim şi vorbim se imprimă în această materie azedică." Aceste cuvinte se repetă mereu iar duhurile le aud şi sunt cuprinse de obsesie. ar striga către cele patru puncte cardinale: „Nu e adevărat că există un Dumnezeu". azedică şi puternica Lui materie. materia azedică . anumite evenimente din istoria unui popor sau ordine ale ierarhilor mei superiori. Scânteia divină cugetă la înaltele probleme ale creaţiilor. ca să fiu mai sigur întreb şi pe vecinul meu. între multe altele. Eu. Am spus că avem memoria noastră azedică şi putem citi în ea. istorică a omenirii. Pentru a citi în ea. Am constatat că pe când noi avem o voinţă exprimată prin liber arbitru. în spaţiile siderale. perceptibilă numai între noi duhurile. citim în această uriaşă carte a Divinităţii. să memoreze un Ordin divin. oarecum mecanică. fiindu-ne interzis de mai marii Cerurilor. Din acest moment o voce. Guvernatorul Pământului comunică iar materia azedică înregistrează şi apoi reproduce: „Adevăr vă spun. până când nici un duh nu se va mai îndoi. vorbire directă. şi cei din odaia aceea aud vibraţii sonore care reproduc aidoma vorbirea mea psihică. Dar ceea ce este mai curios e că la fel se petrece şi cu vorbirea. Acum revin la întrebarea ta: Cum producem noi. sunt ca şi gheaţa. sunt un aisberg plutitor prin oceanul azedic al spaţiilor. Pentru ca ideile sale să nu aibă trecere în lumea duhurilor mai mici. duhurile. Această vibraţie pune în mişcare aerul din camera unde am dorit să mi se asculte graiul. că Voinţa Tatălui ceresc este să nu ucizi.A doua carte pentru că scânteia are voinţă. trupească. deşi nu avem plămâni. duhurile superioare ale Pământului. laringe. Dar dacă eu3 duh. dobândesc o convingere deplină citind cele dorite în materia azedică înconjurătoare. ci numai în Sfera divină. unde a fost creată.aspecte din viaţa unui om. Această carte veşnică. în vibraţie.

Materia azedică este bărbat-femeie. atunci cum procedează un duh ca să-şi procure azedicul necesar? Iată cum. Nu se încarcă mediumul cu prea multă electricitate pozitivă. absorb în mine materia azedică din mediul înconjurător. Dar soseşte momentul când sunt prea plin de electricitate negativă. nu este nici pozitivă.asemenea fulgerelor voastre din natură.pe care trebuie să-1 elimin. mobila încărcată cu electricitate negativă. De asemenea se pot provoca şi diferite zgomote. perceput de voi.cu care mă împac la idei. s-ar produce mici fulgere . Gândurile sau şirul ideilor mele produc unde. ca nu care cumva să vă fugă gândul la sexualitate. eul meu gândeşte. scaun . de obicei cele inferioare. să ne alipim corpurile spirituale. şi totuşi sunt de două feluri: masculine şi feminine. Această iubire constă în alipirea trupurilor lor azedice şi producerea unui schimb de electricitate între ele. pentru a vedea efectele descărcării lor electrice. corpul meu spiritual fiind masculin. Ei. pe care o produceţi când vorbiţi. mediumul devenind un puternic magnet pozitiv. nu oricărui om. Ea se produce în anumite cercuri cunoscătoare. aţi zice voi . nici negativă. Se întrunesc mai multe duhuri. se iubesc. oameni trupeşti. pot să-i desfac forţele electrice şi apoi să combin materia pozitivă cu cea negativă. Noi nu auzim vorbirea voastră sub formă de unde sonore. pentru că vătămarea dublului fluidic poate provoca moartea trupului. îl desfac în două. ori în scop de studiu. mediumul. Scânteia divină. în pozitiv .o surioară. Tot prin intermediul electricităţii se pot produce şi mişcări de obiecte .căci în aceste împrejurări. cu voinţă. Ele având aceeaşi încărcătură electrică. fiind maleabilă şi influenţabilă. unele sunt încărcate mai mult cu electricitate pozitivă şi altele au în corpul lor azedic mai mult electricitate negativă. dar care va zgudui aerul unei încăperi producând un mic tunet sau zgomot. memorie şi o inteligenţă foarte redusă.masă. Noi auzim doar ideile care formează miezul undelor voastre sonore. pentru a putea gândi mai departe. închid această paranteză. şi nu de un om trupesc. care ar tulbura gândirea duhurilor din jurul meu. punând la rândul său în mişcare aerul din cameră ori mobila unde s-a produs descărcarea. aţi realiza fenomenul numit telepatie sau vorbirea la distanţă cu un altul. ele se simpatizează. care au corpul mai grosolan. Dacă două duhuri cu electricităţi contrarii împărtăşesc aceleaşi idei. înainte de a arăta cum se face această desfacere şi combinare electrică. fâsâituri etc. dacă sunt produse fără învoire specială. Am mai spus că duhurile nu au sex ca voi.care se ridică sau se plimbă singure. unul din asistenţi. reproşându-mi-se că sunt un nepriceput. conştient sau inconştient. Dacă azedicului ce a înregistrat gândirea voastră i-aţi putea da o anumită direcţie. Dacă doresc ca obiectul să se îndepărteze. Cum fac să mă descarc? Pe un spaţial feminin . pentru a se distra pe contul lui. Ea este o materie vie. cugetări imprimate în materia azedică înconjurătoare. mai apropiat de dublul vostru vital. mă despart de negativul meu iar duhul feminin elimină prisosul său pozitiv. şi. Când vrem să producem anumite sunete sau zgomote — ciocănituri. procedăm astfel. Dar descărcarea electricităţii negative ar produce o perturbare în azedicul neutru din jurul meu. au aceeaşi evoluţie şi sunt oarecum asemănător organizate.pe care îl reţin. atrage cu putere către sine. numai prin calea gândului. pentru a atrage atenţia omului. în starea lui normală. adică hermafrodită. în acest scop. timbrul vocii voastre. corpul meu azedic slăbeşte în putere şi trebuie să-1 refac. de un duh. Iată de ce asemenea fenomene sunt pedepsite cu grele suferinţe cereşti. adică să fac un fulger psihic. ci este neutră. Acum. îl rog să ne unim. absoarbe în corpul său azedic numai electricitate negativă. pentru că vorbirea cuprinde idei. care de spaimă ar cădea mort. Omul spaţial feminin se hrăneşte. O dată absorbit. Schimbul acesta produce un sentiment de o nespusă plăcere. şi în negativ . Atunci toate^ duhurile feminine din acea cameră sau casă se descarcă de electricitatea lor pozitivă în medium. vizibil numai duhurilor. Atunci. ne este necunoscut. deschid o paranteză. un nepoliticos. şi zgomote psihice. o îmbătare şi fericire negrăită. Dar azedicul din spaţiu. Să presupunem că mediumul este femeie. alteori. fără intervenţia nimănui . produsă de o fiinţă invizibilă. prin acest proces mă descarc de electricitatea mea pozitivă care transportă gândirea mea prin spaţiu. iar duhul masculin se hrăneşte numai cu electricitate pozitivă. — . Noi auzim vorbirea voastră psihică. este un instrument. mă hrănesc. Prin puterea voinţei mele. Această alipire fiind făcută. însă producerea acestor sunete se bazează pe principiul tunetelor din natură.vorba vine . duhurile încarcă mobila cu electricitatea predominantă a mediumului. trosnituri. se descarcă direct în azed şi produc o vibraţie puternică. sau.Comunicări din Cer 185 răsună în acea cameră o vorbire omenească. Acest schimb ne produce o sensibilitate de o fericire divină. dar deschid alta. Vocea. Eu am corpul meu azedic. în acelaşi timp. Uneori aceste sunete sunt făcute intenţionat. toate duhurile masculine se descarcă de electricitatea lor negativă în azedicul neutru dintr-o mobilă oarecare. este neutru şi în această stare nu-i este de nici un folos duhului.

186

Din tainele vieţii şi ale universului -A doua carte

Se poate produce o descărcare electrică între electricitatea mediumului şi cea acumulată într-o mobilă şi în acest caz se produce în mobilă un zgomot oarecare, fără să se producă mişcare. Tot graţie electricităţii bipolare, se pot produce vibraţii atât de puternice încât zidurile se clatină ca de un cutremur, parchetul se ondulează, ferestrele se închid şi deschid de la sine etc. Voi nu vă daţi seama ce precauţii luăm pentru evitarea îmbolnăvirii persoanei de care ne servim ca medium, în producerea acestor fenomene, căci suntem responsabili de îmbolnăvirea ei şi vom suferi consecinţele. O mare ^dificultate întâmpinăm şi la încărcarea obiectului pe care vrem să-1 mişcăm de la un loc la altul. în acest scop procedăm astfel. Eu, duh masculin, mă aşez la un capăt al obiectului de încărcat, iar un alt duh, feminin, se aşează la capătul opus. Apoi ne descărcăm de surplusul nostru electric. Din combinarea eiectricităţilor de sens contrar se nasc, în acel obiect, fulgere psihice invizibile vouă - care alungă din acel obiect azedicul său neutru. După aceea, ne aşezăm mai multe duhuri de acelaşi fel şi încărcăm obiectul cu electricitate pozitivă ori negativă, după cum ne este intenţia. Verificarea se face astfel: dacă se va alipi de obiect un duh de polaritate contrară, va simţi o mare plăcere. După ce am încărcat o masă, un scaun, un condei etc, încărcăm mediumul, care se supune conştient, sau îl alegem şi îl încărcăm fără ca el să ştie. Repet: mediumul va fi încărcat cu electricitate contrară naturii sale; dacă este femeie - cu electricitate pozitivă, dacă este bărbat cu electricitate negativă. Obiectul îl încărcăm cu electricitate pozitivă sau negativă, în funcţie de medium şi de intenţia noastră de a îndepărta sau apropia obiectul de medium. în fine, tot prin intermediul electricităţii putem face levitaţii de obiecte şi chiar levitarea mediumului. în acest caz, creăm o sferă din fluid electric de o anumită polaritate, iar obiectul sau mediumul îl încărcăm cu electricitate de sens contrar. Sfera sau globul fiind fixat de noi în spaţiul camerei şi având o mare forţă atractivă, ridică obiectul sau mediumul către el. Se cere ca azedicul din cameră să fie liniştit, motiv pentru care, în timpul acestor experienţe asistenţii nu trebuie să se mişte din locurile lor, pentru că aerul va mişca azedicul, îngreunând sau împiedicând producerea acestor fenomene. Levitaţia făcută într-un loc deschis şi la mari distanţe este diferită, are un alt mecanism, fiind opera directă a entităţilor spirituale. Dar despre acest fenomen voi vorbi altă dată.

Păzirea legilor aduce fericire, încălcarea lor - nefericire
Dragă frate, vrei să ştii dacă este adevărată părerea unor ocultişti care susţin că divinul Tată ne-a creat şi aşezat în raiul Său, unde să evoluăm şi să-L ajutăm în creaţiile Sale viitoare. Dar, la o vreme, unii din noi crezându-ne puternici şi atotştiutori, am căutat să ne dezrobim de sub ascultarea Lui. Acest păcat spiritual ne-a făcut să cădem în materie şi, în loc de evoluţie pur spirituală, am fost sortiţi la o evoluţie prin forme umane. îţi răspund că această părere este absolut falsă. Nu există două feluri de evoluţii: una în Sfera divină şi alta în sfera creată. Creatorul nu are două măsuri, două metode; El conduce totul după un singur plan. Tatăl nu face excepţii, El este unic şi legile Sale sunt unice. Nici o abatere nu este permisă de la legile Sale, care sunt fatale. Deşi Tatăl are deplină libertate de voinţă, totuşi El nu hotărăşte o lege în mod arbitrar, din voinţa Sa suverană, ci o extrage dintr-o experienţă. Cu toate că eu sunt copilul Său, chiar dacă sunt un candidat la Divinitate, totuşi nu pot să lucrez asupra materiei din jurul meu, din care să trag o concluzie sau lege, precum o face Tatăl meu, pentru că materia din sfera creată este o materie compusă, pe când cea din Laboratorul Său divin este liberă şi simplă. Aşadar, în virtutea liberului meu arbitru, nu pot să fac experienţe decât cu materia de aici, din jurul pământului, şi nu pentru a scoate o lege, ci numai pentru a extrage învăţăminte. Tatăl ceresc a creat materiile de tot felul pornind de la simplu la compus. Eu, din contră, în studiile mele sunt nevoit să pornesc de la compus la simplu, să analizez materia sintetizată. Mai-marii noştri de aici ne spun că Sfera divină este plină numai de particule simple, de materie aflată în prima ei stare şi că acolo nu se fac decât diverse combinaţii ale acestor particule libere. Imediat ce Tatăl a creat o materie compusă, o trimite în sfera creată. Prin urmare, orice fel de materie întâlnită în univers este materie compusă. Chiar fluidul cel mai simplu e o asociaţie de particule şi nu o materie simplă. Dorind să cunosc cum a creat Tatăl această materie compusă, fie ea chiar şi fluidul cel mai simplu, sunt silit să-1 desfac, să-i analizez elementele componente. Dar făcând această operaţie -

Comunicări din Cer

JS7

inversă celei făptuită de Creator - încalc legea Lui, îmi atrag răspunderea Legii divine, fatale, care glăsuieşte răspicat: „ Cel ce strică ceea ce Eu am creat, acela va suferi". Da, ştiu că prin opera mea produc o perturbare sau anarhizare în materia divină; cu toate acestea, în dorinţa de a mă instrui şi în virtutea liberului meu arbitru, caut să o descompun în particulele sale primare, să o desfac în elementele iniţiale din care a fost compusă. Noi, duhurile ajunse la gradul de a şti să facem asemenea experienţe înalte de fizică şi chimie cerească, am reuşit să aflăm cum a făcut Tatăl materia compusă în Laboratorul Său. Dar cu această ocazie am constatat un fapt nou: imediat ce materia compusă a fost descompusă, se adună şi se recompune la loc, în mod automat, graţie legii, graţie memoriei ce o are de-a reveni la starea dată de Creator. Ca să studiez materiile din universul creat, nu-mi rămâne decât să mă întrupez. Cum materia trupului este vie şi sensibilă, toată sensibilitatea ei îmi va fi transmisă şi mie, duhului. Ca spirit, voi înregistra orice experienţă suferită de trapul meu, şi voi învăţa o lecţie. Dacă îmi mp un picior, îmi ard o mână, îmi îmbolnăvesc un organ intern, cu alte cuvinte orice i se va întâmpla trupului meu, voi învăţa o lecţie nouă, înscrisă în spirit. De asemenea experienţe are nevoie orice spirit, dacă vrea să evolueze, dar toate cer durere. De la materia cea mai densă a trupului meu voi trece la experienţe cu materia corpului meu fluidic şi, treptat, la fluidele cele mai simple din natură. Am plecat de la compus şi am ajuns la simplu. Materia primă, simplă, din Laborator, a fost şi este mereu lucrată de Tatăl nostru Creator, care are un corp simplu şi unic. Din această materie unică ne-a făcut Creatorul şi pe noi, dar pe când Tatăl este format din trei particule sferice, alăturate una de alta, pe noi ne-a făcut tot din trei sfere, dar le-a lipit una de alta. O particulă de voinţă, una de memorie şi alta de inteligenţă. Prin urmare, scânteia mea este o inteligenţă creatoare, o voinţă mobilizatoare şi o memorie înregistratoare. Pentru a crea materia, divinul Creator pune în joc Voinţa Sa şi combină în fel şi fel de chipuri particulele libere din Laborator, precum şi rezultatele lor. Ca să ajung şi eu din spirit simplu un Lucrător divin, ca şi Cei aflaţi în Laborator, trebuie să devin aidoma Divinităţii, adică cu cele trei particule - voinţă, inteligenţă şi memorie - alăturate. Tatăl este unic, adică o singură fiinţă, nu trei sfere lipite, ci trei sfere una lângă alta. Divinii Săi Lucrători sunt şi ei formaţi tot din trei sfere alăturate. Nici marele nostru Guvernator solar nu este format din trei sfere alăturate, ci tot din trei sfere într-una, alipite, ca şi la mine. Lumea Laboratorului este formată dintr-o infinitate de Lucrători divini, care, sub ordinele Tatălui, pregătesc din materia primă materiile compuse, trimise apoi în sferele create pentru a forma sori, comete şi planete. Prima mea particulă este inteligenţa, prin care raţionez, judec, ea fiind producătoare de idei. Când inteligenţa mea nu funcţionează, nu produc nici o idee. Ideile se arată sub formă de lumini sau fulgere electrice extrem de mici. Scânteile, fulgerele fiind idei, inteligenţa mea se descarcă de electricitatea pe care o posedă. Cu alte cuvinte, ideile sunt forte electrice. Dar să nu confundaţi electricitatea voastră casnică cu electricitatea ideilor emise de inteligenţa unui duh. Din momentul în care cuget, când inteligenţa mea lucrează, emit idei, adică proiectez din scânteia mea fulgere electrice. Dar tot cugetând, emiţând idei, eu ar trebui să mor. Nu se întâmplă acest fenomen, pentru că în aceeaşi măsură în care emit, absorb particule-idei din spaţiu. Ideile mele nu le proiectez la întâmplare, ci, când judec, de regulă le dau o direcţie către un spirit prieten. El ascultând, primeşte în sânul său particulele de inteligenţă, fulgerele electrice emise de mine, le înţelege şi apoi îmi răspunde. La rândul său, „vorbind" şi el, se ^descarcă de forţele sale electrice, care vin spre mine, intră în mine şi astfel mă încarc din nou. în acest fel se menţine echilibrul corpului meu. Există cazuri când emit o serie de idei de ordin general, fără o destinaţie personală. In acest caz, ideile ies din corpul meu duhual, izbesc fluidul din mediul în care trăiesc, produc în el unde şi prin aceste unde se răspândesc. în acest caz ideile se răspândesc sub formă de raze. Dar spaţiul fiind plin de asemenea particule-idei, le absorb şi-mi refac corpul meu inteligenţă. Inteligenţa cunoaşte legile divine, deoarece acestea au fost înscrise, în linii generale, în materia-memorie a spiritului. Nefiind raţionalizate de inteligenţă ele se numesc instinctuale. Materia-memorie este un fluid universic unde se întipăresc toate experienţele Divinităţii. Eu fiind alcătuit din inteligenţă sau viaţă vie, din voinţă producătoare de mişcare şi din memorie - tipar divin sau carte veşnică, îmi menţin forma dată de Părintele meu. Eu funcţionez astfel: inteligenţa propune, apoi memoria dispune, după care intervine voinţa, transformându-mi ideile interioare în fapt. De exemplu, inteligenţa mea spune: Ucide! a doua parte a fiinţei mele - memoria - spune: Tatăl, legea Lui nu permite crima! Iar la urmă intervine voinţa

188

Din tainele vieţii şi ale universului — A doua carte

sau liberul meu arbitru care hotărăşte să fac sau nu acel fapt. Din armonizarea sau nearmonizarea acestor trei factori, independent unul de altul, se naşte concluzia: fericire sau nefericire. într-adevăr, în cazul când concluzia va fi conformă cu legea, va urma fericirea mea interioară, iar dacă va fi în contradicţie cu legea, voi simţi o nefericire. Instinctiv, memoria ştie că uciderea - sau alt comandament - este oprită. Chiar în memoria celui mai înapoiat sălbatic se află instinctul de a nu ucide, şi totuşi canibalul este forţat de necesitatea fizică - foamea - să ucidă. In interiorul său adânc are teama instinctivă de a ucide şi numai foamea neînduplecată îl face să calce ceea ce conştiinţa lui interioară îi recomandă să nu facă. Păzirea legilor divine aduce după sine fericire, iar încălcarea lor, nefericire, pedeapsă tradusă prin căderea spre materia mai densă. Cu cât experimentăm în contra legilor divine, cu atât ne îngreunăm şi cădem mai adânc, spre centrul materiei create. Spiritul mai evoluează în acest caz? Desigur că evoluează, dar numai prin nefericire. Evoluţia nu are nici o legătură cu fericirea sau nefericirea.

Templul ştiinţei cereşti
1 rupul omenesc este astfel creat, ca spiritul cufundat în el să se creadă a fi una cu trupul. De ce acest lucru? Deoarece Divinitatea, în marea Ei înţelepciune, a dorit ca pe Pământ studiile să se facă pe două căi: .1. prin simţurile psihice - capabile să aprecieze materia psihică; 2. prin simţurile trupeşti - în stare să examineze materia fizică şi fenomenele din sânul ei. Trăind doar o viaţă spirituală duhul nu ar avea posibilitatea să examineze materia fizică a pământului. Prin urmare, duhul trebuie să fie o dată liber, iar altă "dată - coborât în sânul materiei terestre. Dacă un om ar purta de mic, toată viaţa sa, ochelari roşii, el nu ar cunoaşte aspectul naturii văzut cu ochii liberi. El ar vedea lumea, dar sub un alt colorit. Tot aşa duhul liber vede şi el lumea materială a pământului, dar nu cu ochi trupeşti, ci cu vederea psihică, cu o oarecare alterare a realităţii fizice văzută de voi. Iată de ce acelaşi duh trebuie să trăiască şi în forme pământeşti, pentru a compara cunoştinţele entităţilor spirituale cu cele ale oamenilor trupeşti. Prin urmare, există două forme de viaţă: 1. de duh liber în spaţiul ceresc; 2. de duh întrupat la viaţa planetară. Deşi noi plutim în junii vostru cu miliardele, lumea trupească nu are cunoştinţă de noi. De ce? Pentru că aşa a voit Creatorul nostru, ca fiind eterici să rămânem invizibili omului trupesc. Dar cu toate acestea, tot Creatorul a voit ca un număr foarte mic de oameni să ştie de noi, de existenţa noastră. în acest scop, ne-a permis să dovedim acestei minorităţi existenţa noastră. De aici selecţionarea şi adunarea anumitor persoane - pentru a forma un cerc psihic. însă aceste cercuri sunt şi ele gradate. Ceea ce se poate da şi proba cercului B, nu se poate spune cercului A, şi aşa mai departe. Deasupra tuturor acestor cercuri, noi formăm un grup de oameni, constituit din spirite întrupate din zonele superioare ale Pământului, pentru a face cu ei înalte studii cereşti. Dar pentru a le destăinui tainele divinului Tată, le cerem jurământul - ca pe timpul vechilor egipteni sau indieni că nu vor divulga cele comunicate de noi. O dată constituit acest mic cerc de revelaţie, îi vom da din comorile cereşti, ce vor cuprinde probleme morale, sociale, politice, religioase şi Ştiinţifice. Anticii cereau pedeapsa cu moartea pentru cei care divulgau asemenea secrete, pentru că îşi dădeau seama de gravitatea acestei fapte. Vrem ca cei aflaţi în cercurile noastre de revelaţie, spirite superioare întrupate, să nu stea în întunericul trapului, ci să fie propagatorii credinţei şi ştiinţei cereşti, precum şi a legilor morale. în diferite locuri sunt necesare câteva faruri care să lumineze Adevărul în bezna vieţii trupeşti. Aceşti oameni sunt chemaţi să aducă anumite corectări ştiinţei oficiale, greşită în cea mai mare parte, deoarece omul a văzut şi judecat numai prin mentalul său concret, fără să aibă în vedere factorul numit eter, care joacă un rol covârşitor în toate fenomenele produse în jurul vostru. Acestui cerc de iniţiere îi cerem o anumită conduită în lume şi o rigurozitate, obiectivitate şi exactitate în cercetare. Să asculte cele comunicate de noi, dar, să le verifice, pe cât le este posibil. Recomandăm cu stăruinţă să nu se entuziasmeze, să nu adopte cu uşurinţă cunoştinţele primite de la noi şi să le recepţioneze ca fiind cel mai mare dar acordat unui muritor. Aceasta este atitudinea unui adevărat savant. Cerem ca ei să înveţe prin comparaţie şi să aştepte ca timpul să confirme ideile noastre. De asemenea cerem ca un astfel de cerc să fie format din persoane puţine, culte şi mai presus de toate morale, oameni reţinuţi, iar nu palavragii, pentru că marile Lumini cereşti nu pot sta de vorbă cu persoane neserioase, nestudioase.

Comunicări din Cer

]S9

Atât în lumea noastră, cât şi în lumea voastră, există duhuri care sunt adversari hotărâţi ai legăturilor noastre permanente cu cei de pe pământ. Un asemenea duh se va prezenta la un cerc format din tot felul de persoane, pregătite şi nepregătite, dându-se drept Domnul Isus. El nu o face din grandomanie, ci cu un anumit scop, fiind unul din adversarii răspândirii doctrinei noastre şi a ideii existenţei noastre printre pământeni. El urmăreşte discreditarea acestor persoane în lumea lor şi în acelaşi timp, în mod indirect, discreditarea întregii noastre mişcări. Trebuie să fiţi foarte circumspecţi, fie şi numai în a afirma existenţa lumii noastre. Noi avem nevoie numai de insule, nu de oceane de credincioşi, şi în special nu avem nevoie de obsedaţi şi exaltaţi, căci aceştia sunt stăpâniţi de duhurile materialiste, adică de duhurile contrare, care au adoptat teza materialistă a filosofilor noştri cereşti. Trebuie să se ştie că Divinitatea a făcut în lume totul pereche, două principii contrare una alteia. Numai prin acţiunea lor opusă lumea materială şi spirituală învaţă şi merg spre progres. Progresul cere existenţa a două păreri - principii - contrarii. Astfel, în secolul trecut au coborât pe pământ forţe cereşti care aveau rolul, în special, de a fi propagatorii celui mai- aprig materialism. Acum au coborât forţe cu misiunea de a propaga spiritualismul, ca o contrapondere a materialismului de ieri şi de azi. Maestrul ceresc A, cu toată ceata lui de miliarde de spirite, a adoptat teza X. Maestrul B, egal în evoluţie cu A, a adoptat împreună cu adoratorii săi teza contrarie Y. Aceşti doi erudiţi sunt prieteni buni, forţe egale şi de acord cu privire la toată ştiinţa şi legile cereşti, dar pentru a contribui la evoluţia duhurilor de sub ei, au primit misiunea, de la mai-marii lor, să adopte două teze diferite. Unul - o teză materialistă, iar celălalt - teza spiritualistă, fiecare putând lua oricând locul celuilalt, deoarece cunoaşte la perfecţie şi teza contrară. Ca duh, Hegel ştia bine adevărul, dar se obligase ca atunci când va fi om trupesc, să fie un înverşunat adversar al celor ce vor susţine că există suflet, că există duhuri şi viaţă veşnică, se obligase să susţină teza materialistă. Acum venim noi să dominăm cu experienţele şi ideile noastre teza spiritualistă. Aşadar, totdeauna trebuie să existe pe pământ foc şi gheaţă, pentru a se menţine lupta ce duce la progres. în alte vremuri a fost necesar ca savanţii noştri cereşti să sălăşluiască printre preoţii religiilor. Acum ştiinţa pământului cere ca savanţii Cerului să se nască în lumea cultă, printre laicii pământului. Cu această ocazie, fac cunoscut că într-un veac se întrupează mai multe spirite care au adoptat pe pământ ideea de luptă a materialismului. într-un alt veac, se întrupează mai mult duhuri care au misiunea să lupte pentru ideea spiritualistă. Prin urmare, când unii, când alţii vor domina cu ideile ! lor omenirea terestră. Noi lucrăm pe tot pământul pentru formarea Templului ştiinţific al Adevărului revelat - Templul Marelui Adevăr. Idealul nostru este ca în fiecare ţară, în fiecare mare oraş să avem un templu unde să se facă ştiinţă şi experienţă, adică studii şi cercetări în domeniul parapsihologic, cu aplicarea lor. în acest templu să existe o sală de conferinţe publice şi o mare bibliotecă publică, de unde lumea să primească ideile cereşti, studiul vieţii, al naturii şi duhurilor din tot universul. Dorim ca omul luminat prin ştiinţa cerească să nu mai'fugă de casa Domnului şi să nu mai creadă că se poate lipsi de rugăciune şi ajutorul celor din Ceruri. în fine, vrem ca cele scrise în cărţile sfinte să nu mai fie doar crezute, ci şi probate.

Este posibilă evoluţia entităţii spirituale în Cer, fără să se întrupeze?
Dragă frate, îmi pui această întrebare deoarece eşti în interiorul trupului tău, care te înconjoară cu neştiinţa lui. După moartea biologică sau în timpul somnului, când devii duh liber, tu ştii că nu este posibilă doar existenţa cerească, pentru că evoluţia cere ca orice duh să facă şi studii planetare. Or aceste studii solicită neapărat întrupări repetate. Cu altă ocazie am afirmat că Divinitatea nu are două măsuri, Ea conduce lumile create după un singur plan. De ce ar face excepţii cu anumite duhuri, ca ele să nu facă şcoala vieţii de om trupesc? Creatorul a stabilit legi şi ele se aplică tuturor. Ni s-a dat ordin şi o ceată de fraţi cereşti, din planul divin al Pământului, te înconjurăm şi prin tine vrem să luminăm şi pe alţii. Prin urmare, nu putem să-ţi spunem decât adevărul. Iar răspunsul la întrebarea pusă este: în primele timpuri ale ascensiunii lor infinite, toate duhurile trebuie să îmbrace mii şi sute de mii de ani haina trupească a acestei planete, precum şi a tuturor gradelor de planete risipite- în spaţiul infinit al universului. - Dar oare toţi spiritiştii din lume, toţi ocultiştii, masonii, teosofii, cabaliştii etc. primesc în şedinţele lor, de la fiinţele invizibile, numai adevărul?

190

Din tainele vieţii şi ale universului - A doua carte

- îţi răspund categoric că nu. - Cum se poate? - Există spirite forţate să spună minciuni. - Dar cine le forţează? - Evoluţia şi mentalitatea ascultătorilor. Să presupunem că avem înaintea noastră un bigot, sau chiar slujitorul unui cult oarecare. Nici un spirit nu va îndrăzni să-i tulbure ideile de bază şi deci îi va vorbi în conformitate cu credinţa sa religioasă. Preotul creştin va fi convins că nu există o religie superioară religiei sale, rabinul crede că religia lui este cea mai ştiinţifică şi aşa mai departe. Cum să le spunem acestora adevărul pur, şi anume că Divinitatea-Christ şi Divinitatea-Iahve1 este una şi aceeaşi Entitate divină. Omul nu poate concepe că pe măsură ce omenirea se înalţă în înţelegere apare şi necesitatea creării pe pământ a unei noi religii. Cum să spui budhistului, mozaicului, creştinului etc. că religia viitorului va fi o religie generală pe tot pământul? Va exista o religie universală, religia tuturor miliardelor de planete, religia adevărurilor ştiinţifice cereşti. însuşi Divinul nostru Guvernator solar a spus-o în ultima Sa întrupare: „ Voi trimite Duhul Adevărului, care să vă spună şi să vă lumineze". In baza acestei promisiuni, noi, duhurile superioare ale Pământului, am primit ordin să difuzăm adevărurile referitoare la opera Creatorului. Examinând adevărurile spuse la fel pe tot pământul, şi comparându-le cu cărţile diferitelor voastre religii, veţi constata o nepotrivire şi atunci se va naşte în mintea voastră, întrebarea: „De ce această nepotrivire? Cum, vechii mediumi-scriitori au primit de la comunicanţii lor cereşti informaţii neconforme cu Adevărul?" Ei nu au fost induşi în eroare, ci comunicările date erau conform evoluţiei lor de atunci, şi mai ales s-a avut în vedere lumea căreia erau destinate acele comunicări. Totdeauna profesorul predă cunoştinţe conform gradului de înţelegere al elevilor săi. Prin urmare, duhurile predau adevărul numai în măsura evoluţiei auditorului lor. Iată înţelesul ideilor mai înalte ale comunicărilor de azi, faţă de cele scrise şi vorbite în timpuri îndepărtate. în plus, să nu se uite că, am afirmat cu toţii, din diferite interese, aceste vechi scripturi au fost alterate. Interesul material şi Adevărul nu pot sta la un loc. Religia viitorului va fi o religie ştiinţifică, lipsită de preocupări de ordin material. Adevărurile din planurile divine nu se pot împăca cu materialismul planului de jos. Când s-au întrupat pe globul nostru pământesc, conducătorii divini nu s-au interesat de bunurile pământului. Am făcut o mare digresiune şi acum revin la subiectul iniţial. După cum nu poţi semăna anumite seminţe în orice pământ, tot aşa nu poţi semăna anumite idei în orice om. Trebuie să-i dai omului numai adevărurile potrivite cu gradul evolutiv al spiritului său. Unui duh întrupat i-a venit în minte întrebarea pusă de tine: „Există spirite care au evoluat în Cer, fără să se întrupeze?" Duhul comunicant, conform regulii stabilite la noi, i-a dat un răspuns ce nu corespundea Adevărului. „Cum se poate - vei spune iarăşi - spiritele mint?" Eu îţi răspund că uneori, neputând, nefiindu-le permis să spună Adevărul, deoarece n-o permite evoluţia celui care întreabă, spiritele spun un neadevăr. Apoi să nu se uite că la grade mici de spirite întrupate, vin duhuri mici şi acestea spun atâta cât ştiu; duhurile tinere sunt mai neştiutoare, necunoscând înaltele adevăruri. De unde să spună dacă nici ele nu ştiu? în lumea cerească există o^ axiomă: Legile divine nu permit excepţii. Niciodată şi nicăieri în
univers nu S-a văzut O excepţie. încălcarea unei anumite orânduiri atrage după sine automat pedeapsa,

suferinţa şi mai apoi supunere oarbă. De multe ori în existenţa mea am încălcat legea, uneori inconştient, dar de cele mai multe ori conştient. Am făcut-o cu scop de experiment, să văd ce se va întâmpla, să văd efectele faptei mele, dar întotdeauna am suferit. Am învăţat că cel ce încalcă legea divinului Creator trebuie să plătească prin suferinţă. Iată un capitol asupra căruia mai toate duhurile fac experienţe, capitolul uciderii. Legea divină spune: Să nu ucizi! Dar nu dă nici un motiv, nu ne luminează, pentru ce să nu ucidem. Duhul îşi zice: „Prea iubitul meu Tată Creator nu este aici ca să mă vadă, sau să-L întreb de ce şi cum. Ia să ucid."

' IHVH ni!"P - Tetragrama Havayah, considerată numele de nespus a Divinităţii. Evreii nu pronunţă acest nume, înlocuindu-1 cu Adonai, când îl întâlnesc în Tora. Pentru cabalişti tetragrama mrP reprezintă mai mult decât numele Divinităţii, fiind considerată formula cheie pentru descifrarea şi înţelegerea tainei sferei create. Tetragrama HlîV exprimă Cuvântul, omul creat după chipul şi asemănarea Domnului. Divinitatea se manifestă prin întruparea Cuvântului, a Verbului. Astfel mi"P Havayah devine flit? fi * Ieşua (Isus), Divinitatea asumându-şi natura umană, devine fiul omului, pentru ca în finalul misiunii Sale să revină în slavă pe Tronul Său. Tetragrama mi"P frântă Ia mijloc este reunită prin tf (şin) - focul generator şi subtil, vehicolul vieţii nediferenţiate, mediatorul universal care permite întrupările, coborârea spiritului în materie, flltfn11 Ieşua (Isus) reprezintă întruparea Cuvântului, a lui mn\

Comunicări din Cer

'

191

Duhul a fost creat să nu creadă tot ce i se spune şi apoi el este doritor să experimenteze şi să vadă ce se va întâmpla dacă ucide, căci numai experienţa te învaţă, numai aşa evoluezi. Deşi în pravila penală a ţării se spune: „Cel ce ucide merge la ocnă", în primele timpuri ale existenţei sale, neavând conştiinţa pe deplin luminată, duhul uman ucide. Tu, eu şi mulţi am trecut prin aceste greşeli, pe alte planete, în urmă cu multe sute de mii de ani. Acum te îngrozeşti la ideea uciderii şi a vieţii de ocnaş. Pe omul inferior nu-1 sperie mediul ocnei şi el încalcă legea terestră, dar mai presus de ea, încalcă legea cerească, şi ucide pentru că aşa îi dictează neştiinţa. Va ucide într-o viaţă, şi va suferi; va ucide iarăşi,