You are on page 1of 2

MASA

QUE Penyampaian hadiah dari PN HAYATI BT HASSAN

ANN 1 Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian hadiah dan anugerah. Majlis dengan sukacitanya menjemput PN HAYATI BINTI HASSAN, PENOLONG KANAN TADBIR DAN KURIKULUM SMKDIY bagi menyampaikan hadiah. KATEGORI : < RUJUK LAMPIRAN> 1. Guru-guru yang berkahwin ketika berkhidmat di SMKDIY. 2. Seterusnya Guru-guru dan staf yang mendapat cahaya mata pertama ketika berkhidmat di SMKDIY. 3. Kejohanan badminton yang di sertai oleh guru-guru lelaki.

Majlis mengucapkan terima kasih kepada PN HAYATI BINTI HASSAN, PENOLONG KANAN TADBIR DAN KURIKULUM SMKDIY diatas penyampaian hadiah itu tadi.

MASA

QUE Penghargaan daripada pentadbir oleh PENGETUA

ANN 2 Seterusnya, majlis di teruskan lagi dengan penyampaian hadiah sebagai tanda penghargaan daripada pihak pentadbir kepada guru-guru dan staf yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang pada tahun 2012. Majlis dengan sukacitanya menjemput PN ASMAH BINTI KAILANI, PENGETUA SMKDIY, untuk menyampaikan anugerah. Dipersilakan. KATEGORI : < RUJUK LAMPIRAN> 1. Anugerah Budaya Kerja STAF BERKESAN PENDIDIKAN CEMERLANG. 2. Anugerah Kehadiran 100% - GURU BERKESAN PENDIDIKAN CEMERLANG 3. Anugerah Lonjakan Prestasi Sukan Dan Ko-Kurikulum. 4. Anugerah Prestasi Kerja Berkumpulan. 5. Pengurusan Register. 6. Pengurusan Register Dan Kelas. 7. Pengurusan Buku Rekod.

Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada PN ASMAH BINTI KAILANI, PENGETUA SMKDIY diatas penyampaian anugerah itu tadi.

MASA

QUE Penyampaian hadiah daripada YDP PIBG

ANN 3 Majlis diteruskan lagi dengan penyampaian hadiah. Majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia MEJAR DATO HJ SHEIKH SHAWALLUDIN BIN YUSOFF J.P, YANG DIPERTUA PIBG SMK DATO IBRAHIM YAACOB untuk menyampaikan hadiah. Dipersilakan. Penghargaan kepada Ahli Jawatankuasa Kelab Guru Dan Staf (Kemudi) 2012 < RUJUK LAMPIRAN> Majlis merakamkan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dato diatas penyampaian hadiah itu tadi.

MASA

QUE Cenderahati kepada YM DATO

ANN 4 Majlis menjemput PN ASMAH BINTI KAILANI, PENGETUA SMKDIY untuk menyampaikan cenderahati kepada Yang Mulia DATO HJ SHEIKH SHAWALLUDIN BIN YUSOFF J.P, YANG DIPERTUA PIBG SMK DATO IBRAHIM YAACOB. Majlis mengucapkan terima kasih diatas penyampaian cenderahti itu tadi.