You are on page 1of 15

IPG Kampus Perempuan Melayu, Jalan Maktab, 75400, Durian Daun, Melaka

KERTAS KERJA

Program Terapi Pasir dan Terapi Permainan

TEMPAT : Pantai Puteri, Melaka

TARIKH : 20 Mei 2011

ANJURAN : Jabatan Pendidikan Khas IPG Kampus Perempuan Melayu

IPG Kampus Perempuan Melayu, Jalan Maktab, 75400, Durian Daun, Melaka.

1. TUJUAN

Kertas kerja ini dikemukakan untuk memohon kelulusan daripada Pengarah IPG Kampus Perempuan Melayu bagi mengadakan program terapi pasir dan terapi permainan di Pantai Puteri anjuran Jabatan Pendidikan Khas IPG Kampus Perempuan Melayu.Aktiviti terapi ini juga merupakan sebahagian daripada amali yang terdapat di dalam proforma kursus PKU 3109 3 (1+2) pada semester ini.

2. OBJEKTIF

1. Memenuhi kehendak silibus yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran bagi Terapi Dalam Pertuturan (PKU 3109) 3 ( 1+2 ). 2. Memberi pendedahan kepada pelajar PISMP Unit Pendidikan Khas Semester 5 untuk mendalami ilmu mengenai terapi pasir dan terapi permainan supaya dapat mengintegrasikan aktiviti terapi dalam pengajaran dan pembelajaran. 3. Memberi peluang kepada pelajar PISMP Unit Pendidikan Khas untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman guru pelatih mengenai terapi pasir dan terapi permainan. 4. Menggunakan ilmu dan kemahiran dalam pelaksanaan sesuatu tindakan, amalan atau disiplin.

3. BUTIRAN PROGRAM

3.1

NAMA PROGRAM PROGRAM TERAPI PASIR DAN TERAPI PERMAINAN

3.2

TARIKH

20 Mei 2011

3.3

TEMPAT

Pantai Puteri, Melaka

3.4

PENYERTAAN

59 orang pelajar dari unit PISMP Pendidikan Khas 1, Pendidikan Khas 2 dan Pendidikan Khas 3 Ambilan Januari 2008, IPG Kampus Perempuan Melayu.

3.5

ANJURAN

Jabatan Pendidikan Khas IPG Kampus Perempuan Melayu.

3.6

AHLI JAWATANKUASA DAN JUSTIFIKASI TUGAS

Jawatankuasa Induk

PENAUNG Puan Hjh. Noor Hayatee bt Mohd Noor ( Pengarah IPG Kampus Perempuan Melayu )

PENGERUSI Datin Siti Hanifah bt Madarsa (Timbalan Pengarah IPG Kampus Perempuan Melayu)

PENASIHAT Dr. Hj. Mihat bin Dolah ( Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar )

KETUA JABATAN Dr. Yasmin binti Hussien (Jabatan Pendidikan Khas)

Jawatankuasa Pelaksana

PENASIHAT PROGRAM Puan Radin Mas binti Abdul Wahab ( Pensyarah Pembimbing Unit PISMP Pendidikan Khas 1 )

En. Mustafa bin Jantan (Pensyarah Pembimbing Unit PISMP Pendidikan Khas 2 )

En.Azman bin Nordin ( Pensyarah Pembimbing Unit PISMP Pendidikan Khas 3 )

PENGERUSI Norashikin binti Muhamad

NAIB PENGERUSI Norhariadeka binti Tumirun

SETIAUSAHA Siti Nor Maisarah binti Kamarudin

NAIB SETIAUSAHA Farmawaheda binti Zulkifli

BENDAHARI Hairul Nazirah binti Muhammad Nazri

URUSETIA DOKUMENTASI Noor Farina binti Hj. Mohd Noor Norazita binti Jasdi Nurul Jannah binti Md Yusoff

URUSETIA KESELAMATAN DAN KEBAJIKAN Nurul Ain binti Yaccob Siti Rahayu bte Idris Munirah binti Mohamed Razali

URUSETIA MAKANAN Farhana binti Najib Hairunizah binti Hasah Nurul Izati binti Md Yaacob

URUSETIA PERALATAN Rahmah binti Basri Ku Syahana binti Ku Bali Norma Zila binti Ab. Rahman

URUSETIA PENGANGKUTAN Faezah binti Che Pauzei Nur Syafawati binti Abd Halim

JUSTIFIKASI TUGAS Skop Tugas Ahli Jawatankuasa :

JAWATAN Penasihat Program -

TUGAS Menasihat jawatankuasa supaya aktivitiaktiviti program berjalan dengan lancar Menjalankan kerja-kerja penilaian ke atas ahli jawatankuasa Ketua pengurusan program Mempengerusikan mesyuarat Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan Menjadi rujukan setiap ahli jawatankuasa program Menjalankan tugas lain yang diarahkan oleh penasihat masa ke semasa

Pengerusi Program

Naib Pengerusi Program

Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari masa ke semasa.

Setiausaha

Menyediakan kertas kerja program Menguruskan hal-hal surat menyurat. Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. Mencatat kehadiran ahli semasa mesyuarat diadakan. Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan program. Menyediakan laporan akhir program Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari masa ke semasa

Naib Setiausaha

Membantu Setiausaha dalam menjalankan tugas yang diberi Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari masa ke semasa.

Bendahari

Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan program. Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. Menyediakan Penyata Kira-Kira program dan menandatanganinya. Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Penasihat dari masa ke semasa

Urusetia Makanan

Menguruskan makanan urusetia dan peserta lawatan Menguruskan peralatan yang diperlukan sebelum,semasa dan selepas program dijalankan.

Urusetia Peralatan

Urusetia Keselamatan & Kebajikan

Menjaga keselamatan peserta sepanjang perjalanan program lawatan ilmiah Menjaga kebajikan para peserta program

Urusetia Dokumentasi

Merakam video dan mengambil gambar sepanjang program berlangsung Menjalankan kerja-kerja menyunting video dan mempersembahkan hasil akhir

3.7

TENTATIF PROGRAM

Jumaat 19 Februari 2010 7.30 pagi 8.00 pagi 8.30 pagi 9.00 pagi 12.30 tengahari 1.30 petang : Berkumpul di garaj bas. : Bertolak ke Pantai Puteri,Melaka. : Taklimat daripada urusetia. : Sesi terapi pasir dan terapi permainan. : Makan tengahari. : Bertolak pulang ke IPG,KPM.

4. ANGGARAN BELANJAWAN

4.1

Anggaran Perbelanjaan Anggaran perbelanjaan untuk mengadakan aktiviti ini adalah sebanyak RM 454.00 BIL 1 PERKARA Makanan Makan pagi: Roti + air kotak (RM 2) RM 2 x 59 (pelajar) = RM 118 RM 2 x 4 (pensyarah) = RM 8 KUANTITI / JUMLAH

JUMLAH : RM 126 Makan tengahari: Nasi + air kotak (RM 4) RM 4 x 59 (pelajar) = RM 236 RM 4 x 4 (pensyarah) = RM 12

JUMLAH = RM 248

JUMLAH KESELURUHAN =RM 454 2 3 Sijil penyertaan peserta Air mineral 59 orang 3 katon

5. IMPLIKASI

5.1

Pelajar IPGM Kampus Perguruan Perempuan Melayu dapat memupuk personaliti perguruan yang mantap.

5.2

Melahirkan bakal guru yang kreatif

dalam semua bidang dan dapat

mengaplikasikannya di dalam pengajaran dan pembelajaran kelak. 5.3 Menggalakkan bakal guru bersosial terutama dengan para pelajar dan persekitaran sekolah.

PENUTUP

Adalah diharapkan dengan adanya program terapi seperti ini dapat memantapkan lagi keyakinan diri dalam membentuk jati diri seseorang pelajar dan melahirkan pelajar yang mampu berdaya saing menuju kecemerlangan. Dengan adanya program ini dapat memupuk dan mengeratkan silaturrahim sesama insan. Selain itu, diharapkan dengan program ini juga dapat membantu bakal guru untuk mengenali sekolah yang akan menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka apabila menamatkan pengajian kelak.

Disediakan oleh :

....................................................................... (SITI NOR MAISARAH BINTI KAMARUDIN) Setiausaha, Program Terapi Pasir dan Terapi Permainan, IPG Kampus Perempuan Melayu, Jalan Maktab, 75400, Durian Daun, Melaka.

Disemak oleh:

............................................................... (NORASHIKIN BINTI MUHAMAD) Pengerusi, Program Terapi Pasir dan Terapi Permainan, IPG Kampus Perempuan Melayu, Jalan Maktab, 75400, Durian Daun, Melaka.

Disahkan oleh :

................................................................. (PUAN RADIN MAS BINTI ABDUL WAHAB) Penasihat, Program Terapi Pasir dan Terapi Permainan, IPG Kampus Perempuan Melayu, Jalan Maktab, 75400, Durian Daun, Melaka.

Disahkan oleh :

................................................................. ( ENCIK MUSTAFA BIN JANTAN) Penasihat, Program Terapi Pasir dan Terapi Permainan, IPG Kampus Perempuan Melayu, Jalan Maktab, 75400, Durian Daun, Melaka.

Disahkan oleh :

................................................................. (ENCIK AZMAN BIN NORDIN) Penasihat, Program Terapi Pasir dan Terapi Permainan, IPG Kampus Perempuan Melayu, Jalan Maktab, 75400, Durian Daun, Melaka.

Disahkan oleh :

................................................................. (DR. YASMIN BINTI HUSSIEN) Ketua Jabatan, Jabatan Pendidikan Khas, IPG Kampus Perempuan Melayu, Jalan Maktab, 75400, Durian Daun, Melaka.

Disokong oleh :

................................................................. (DR. HJ. MIHAT BIN DOLAH) Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar, IPG Kampus Perempuan Melayu, Jalan Maktab, 75400, Durian Daun, Melaka.

Disokong oleh,

................................................................. (PUAN RODHIAH BT ZAINAL) Pegawai Eksekutif Kanan, IPG Kampus Perempuan Melayu, Jalan Maktab, 75400, Durian Daun, Melaka.

Diluluskan oleh :

............................................... ( PUAN HJH. NOOR HAYATEE BT MOHD NOOR ) Pengarah, IPGM Kampus Perempuan Melayu, Jalan Maktab, 75400, Durian Daun, Melaka.