You are on page 1of 15

,

, . SJK TAMIL LADANG SABAK BERNAM, 45200 SABAK BERNAM, SELANGOR Kod.Sek: BBD.6040 Tel.Sek: 03-32165191
www.sjktsabakbernam.blogspot.com

email:sjktldgsabakbernam@yahoo.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruj.Kami : SJKTLDG.SB/01/01/01 ( Tarikh : 31.12.2012

Puan Paidi Thallamah a/p Samudram SJKT Ladang Sabak Bernam 45200 Sabak Bernam Tuan/Puan PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA PANITIA MATAPELAJARAN SAINS Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dengan ini PUAN PAIDI THALLAMAH A/P SAMUDRAM , No KP: 791216-10-5172 dilantik sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Sains mulai 2.1.2013 hingga 31.12.2013. 3. Sehubungan itu, tuan/puan diarah untuk menguruskan Panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 1. 2. 3. 4. Arahan Perkhidmatan Bab 4 : Fail Memfail SPI Bil 4/1986 PKPA Bil.2/1991 SPK Bil. 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan matapelajaran.

4. Pihak sekolah amat berbesar hati di atas kesudian tuan/puan menerima perlantikan ini. Semoga tuan/puan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh cemerlang. Sekian. Terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

, . SJK TAMIL LADANG SABAK BERNAM, 45200 SABAK BERNAM, SELANGOR Kod.Sek: BBD.6040 Tel.Sek: 03-32165191
www.sjktsabakbernam.blogspot.com

email:sjktldgsabakbernam@yahoo.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj.Kami : SJKTLDG.SB/01/01/01 ( Tarikh : 31.12.2012 )

En.Adnan Bin Noor SJKT Ladang Sabak Bernam 45200 Sabak Bernam Tuan/Puan PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA PANITIA MATAPELAJARAN BAHASA MELAYU Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dengan ini ENCIK ADNAN BIN NOOR , No KP: 690923-07-5117 dilantik sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Bahasa Melayu mulai 2.1.2013 hingga 31.12.2013. 3. Sehubungan itu, tuan/puan diarah untuk menguruskan Panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 1. 2. 3. 4. Arahan Perkhidmatan Bab 4 : Fail Memfail SPI Bil 4/1986 PKPA Bil.2/1991 SPK Bil. 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan matapelajaran.

4. Pihak sekolah amat berbesar hati di atas kesudian tuan/puan menerima perlantikan ini. Semoga tuan/puan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh cemerlang. Sekian. Terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

, . SJK TAMIL LADANG SABAK BERNAM, 45200 SABAK BERNAM, SELANGOR Kod.Sek: BBD.6040 Tel.Sek: 03-32165191
www.sjktsabakbernam.blogspot.com

email:sjktldgsabakbernam@yahoo.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj.Kami : SJKTLDG.SB/01/01/01 ( Tarikh : 31.12.2012 )

Puan Padmavathy a/p Subramaniam SJKT Ladang Sabak Bernam 45200 Sabak Bernam Tuan/Puan PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA PANITIA MATAPELAJARAN BAHASA TAMIL Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dengan ini PUAN PADMAVATHY A/P SUBRAMANIAM , No KP: 700305-08-5912 dilantik sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Bahasa Tamil mulai 2.1.2013 hingga 31.12.2013. 3. Sehubungan itu, tuan/puan diarah untuk menguruskan Panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 1. 2. 3. 4. Arahan Perkhidmatan Bab 4 : Fail Memfail SPI Bil 4/1986 PKPA Bil.2/1991 SPK Bil. 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan matapelajaran.

4. Pihak sekolah amat berbesar hati di atas kesudian tuan/puan menerima perlantikan ini. Semoga tuan/puan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh cemerlang. Sekian. Terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

, . SJK TAMIL LADANG SABAK BERNAM, 45200 SABAK BERNAM, SELANGOR Kod.Sek: BBD.6040 Tel.Sek: 03-32165191
www.sjktsabakbernam.blogspot.com

email:sjktldgsabakbernam@yahoo.com

-----------------------------------------------------------------------------------Ruj.Kami : SJKTLDG.SB/01/01/01 ( Tarikh : 31.12.2012 )

Encik Suria Murthi a/l Pentiah SJKT Ladang Sabak Bernam 45200 Sabak Bernam Tuan/Puan PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA PANITIA MATAPELAJARAN BAHASA INGGERIS Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dengan ini ENCIK SURIAMURTHI A/L PENTIAH , No KP: 770825-08-6453 dilantik sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Bahasa Inggeris mulai 2.1.2013 hingga 31.12.2013. 3. Sehubungan itu, tuan/puan diarah untuk menguruskan Panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 1. 2. 3. 4. Arahan Perkhidmatan Bab 4 : Fail Memfail SPI Bil 4/1986 PKPA Bil.2/1991 SPK Bil. 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan matapelajaran.

4. Pihak sekolah amat berbesar hati di atas kesudian tuan/puan menerima perlantikan ini. Semoga tuan/puan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh cemerlang. Sekian. Terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

, . SJK TAMIL LADANG SABAK BERNAM, 45200 SABAK BERNAM, SELANGOR Kod.Sek: BBD.6040 Tel.Sek: 03-32165191
www.sjktsabakbernam.blogspot.com

email:sjktldgsabakbernam@yahoo.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj.Kami : SJKTLDG.SB/01/01/01 ( Tarikh : 31.12.2012 )

Cik.Thilaga a/p Raman SJKT Ladang Sabak Bernam 45200 Sabak Bernam Tuan/Puan PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA PANITIA MATAPELAJARAN MATEMATIK Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dengan ini CIK.THILAGA A/P RAMAN , No KP: 841025-086696 dilantik sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Matematik mulai 2.1.2013 hingga 31.12.2013. 3. Sehubungan itu, tuan/puan diarah untuk menguruskan Panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 1. 2. 3. 4. Arahan Perkhidmatan Bab 4 : Fail Memfail SPI Bil 4/1986 PKPA Bil.2/1991 SPK Bil. 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan matapelajaran.

4. Pihak sekolah amat berbesar hati di atas kesudian tuan/puan menerima perlantikan ini. Semoga tuan/puan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh cemerlang. Sekian. Terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

, . SJK TAMIL LADANG SABAK BERNAM, 45200 SABAK BERNAM, SELANGOR Kod.Sek: BBD.6040 Tel.Sek: 03-32165191
www.sjktsabakbernam.blogspot.com

email:sjktldgsabakbernam@yahoo.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj.Kami : SJKTLDG.SB/01/01/01 ( Tarikh : 31.12.2012 )

Puan Sumathi a/p Batumalai SJKT Ladang Sabak Bernam 45200 Sabak Bernam Tuan/Puan PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA PANITIA MATAPELAJARAN KAJIAN TEMPATAN Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dengan ini Puan Sumathi a/p Batumalai , No KP: 770306-10-5376 dilantik sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Kajian Tempatan mulai 2.1.2013 hingga 31.12.2013. 3. Sehubungan itu, tuan/puan diarah untuk menguruskan Panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 1. 2. 3. 4. Arahan Perkhidmatan Bab 4 : Fail Memfail SPI Bil 4/1986 PKPA Bil.2/1991 SPK Bil. 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan matapelajaran.

4. Pihak sekolah amat berbesar hati di atas kesudian tuan/puan menerima perlantikan ini. Semoga tuan/puan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh cemerlang. Sekian. Terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

, . SJK TAMIL LADANG SABAK BERNAM, 45200 SABAK BERNAM, SELANGOR Kod.Sek: BBD.6040 Tel.Sek: 03-32165191
www.sjktsabakbernam.blogspot.com

email:sjktldgsabakbernam@yahoo.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj.Kami : SJKTLDG.SB/01/01/01 ( Tarikh : 31.12.2012 )

Cik.Sarala a/p Kaniappan SJKT Ladang Sabak Bernam 45200 Sabak Bernam Tuan/Puan PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA PANITIA MATAPELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dengan ini CIK SARALA A/P KANIAPPAN , No KP: 830223-08-6626 dilantik sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Kemahiran Hidup mulai 2.1.2013 hingga 31.12.2013. 3. Sehubungan itu, tuan/puan diarah untuk menguruskan Panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 1. 2. 3. 4. Arahan Perkhidmatan Bab 4 : Fail Memfail SPI Bil 4/1986 PKPA Bil.2/1991 SPK Bil. 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan matapelajaran.

4. Pihak sekolah amat berbesar hati di atas kesudian tuan/puan menerima perlantikan ini. Semoga tuan/puan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh cemerlang. Sekian. Terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

, . SJK TAMIL LADANG SABAK BERNAM, 45200 SABAK BERNAM, SELANGOR Kod.Sek: BBD.6040 Tel.Sek: 03-32165191
www.sjktsabakbernam.blogspot.com

email:sjktldgsabakbernam@yahoo.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj.Kami : SJKTLDG.SB/01/01/01 ( ) Tarikh : 31.12.2012

Cik.Sarala a/p Kaniappan SJKT Ladang Sabak Bernam 45200 Sabak Bernam Tuan/Puan PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA PANITIA MATAPELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dengan ini CIK SARALA A/P KANIAPPAN , No KP: 830223-08-6626 dilantik sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan mulai 2.1.2013 hingga 31.12.2013. 3. Sehubungan itu, tuan/puan diarah untuk menguruskan Panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 1. 2. 3. 4. Arahan Perkhidmatan Bab 4 : Fail Memfail SPI Bil 4/1986 PKPA Bil.2/1991 SPK Bil. 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan matapelajaran.

4. Pihak sekolah amat berbesar hati di atas kesudian tuan/puan menerima perlantikan ini. Semoga tuan/puan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh cemerlang. Sekian. Terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

, . SJK TAMIL LADANG SABAK BERNAM, 45200 SABAK BERNAM, SELANGOR Kod.Sek: BBD.6040 Tel.Sek: 03-32165191
www.sjktsabakbernam.blogspot.com

email:sjktldgsabakbernam@yahoo.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj.Kami : SJKTLDG.SB/01/01/01 ( ) Tarikh : 31.12.2012

Puan Vasanthi a/p Sivaraman SJKT Ladang Sabak Bernam 45200 Sabak Bernam Tuan/Puan PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA PANITIA MATAPELAJARAN PENDIDIKAN SENI Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dengan ini PUAN VASANTHI A/P SIVARAMAN , No KP: 810310-08-6386 dilantik sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Pendidikan Seni mulai 2.1.2013 hingga 31.12.2013. 3. Sehubungan itu, tuan/puan diarah untuk menguruskan Panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 1. 2. 3. 4. Arahan Perkhidmatan Bab 4 : Fail Memfail SPI Bil 4/1986 PKPA Bil.2/1991 SPK Bil. 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan matapelajaran.

4. Pihak sekolah amat berbesar hati di atas kesudian tuan/puan menerima perlantikan ini. Semoga tuan/puan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh cemerlang. Sekian. Terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

, . SJK TAMIL LADANG SABAK BERNAM, 45200 SABAK BERNAM, SELANGOR Kod.Sek: BBD.6040 Tel.Sek: 03-32165191
www.sjktsabakbernam.blogspot.com

email:sjktldgsabakbernam@yahoo.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj.Kami : SJKTLDG.SB/01/01/01 ( ) Tarikh : 31.12.2012

Puan Alagumani a/p Vellakannu SJKT Ladang Sabak Bernam 45200 Sabak Bernam Tuan/Puan PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA PANITIA MATAPELAJARAN PENDIDIKAN MORAL Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dengan ini PUAN ALAGUMANI A/P VELLAKANNU , No KP: 650402-10-5172 dilantik sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Pendidikan Moral mulai 2.1.2013 hingga 31.12.2013. 3. Sehubungan itu, tuan/puan diarah untuk menguruskan Panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 1. 2. 3. 4. Arahan Perkhidmatan Bab 4 : Fail Memfail SPI Bil 4/1986 PKPA Bil.2/1991 SPK Bil. 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan matapelajaran.

4. Pihak sekolah amat berbesar hati di atas kesudian tuan/puan menerima perlantikan ini. Semoga tuan/puan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh cemerlang. Sekian. Terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

, . SJK TAMIL LADANG SABAK BERNAM, 45200 SABAK BERNAM, SELANGOR Kod.Sek: BBD.6040 Tel.Sek: 03-32165191
www.sjktsabakbernam.blogspot.com

email:sjktldgsabakbernam@yahoo.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj.Kami : SJKTLDG.SB/01/01/01 ( ) Tarikh : 31.12.2012

Puan Vasanthi a/p Sivaraman SJKT Ladang Sabak Bernam 45200 Sabak Bernam Tuan/Puan PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA PANITIA MATAPELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dengan ini PUAN VASANTHI A/P SIVARAMAN , No KP: 810310-5376 dilantik sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Pendidikan Muzik mulai 2.1.2013 hingga 31.12.2013. 3. Sehubungan itu, tuan/puan diarah untuk menguruskan Panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 1. 2. 3. 4. Arahan Perkhidmatan Bab 4 : Fail Memfail SPI Bil 4/1986 PKPA Bil.2/1991 SPK Bil. 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan matapelajaran.

4. Pihak sekolah amat berbesar hati di atas kesudian tuan/puan menerima perlantikan ini. Semoga tuan/puan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh cemerlang. Sekian. Terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

, . SJK TAMIL LADANG SABAK BERNAM, 45200 SABAK BERNAM, SELANGOR Kod.Sek: BBD.6040 Tel.Sek: 03-32165191
www.sjktsabakbernam.blogspot.com

email:sjktldgsabakbernam@yahoo.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj.Kami : SJKTLDG.SB/01/01/01 ( ) Tarikh : 31.12.2012

Cik.Sivakami a/p Subramaniam SJKT Ladang Sabak Bernam 45200 Sabak Bernam Tuan/Puan PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA PANITIA PEMULIHAN Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dengan ini CIK.SIVAKAMI A/P SUBRAMANIAM , No KP: 771231-10-5762 dilantik sebagai Ketua Panitia Pemulihan mulai 2.1.2013 hingga 31.12.2013. 3. Sehubungan itu, tuan/puan diarah untuk menguruskan Panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 1. 2. 3. 4. Arahan Perkhidmatan Bab 4 : Fail Memfail SPI Bil 4/1986 PKPA Bil.2/1991 SPK Bil. 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan matapelajaran.

4. Pihak sekolah amat berbesar hati di atas kesudian tuan/puan menerima perlantikan ini. Semoga tuan/puan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh cemerlang. Sekian. Terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,

, . SJK TAMIL LADANG SABAK BERNAM, 45200 SABAK BERNAM, SELANGOR Kod.Sek: BBD.6040 Tel.Sek: 03-32165191
www.sjktsabakbernam.blogspot.com

email:sjktldgsabakbernam@yahoo.com

Ruj. Tuan : Ruj. Kami : Tarikh : 18 NOVEMBER 2012 Kepada, Tuan Pegawai Pelajaran Daerah Sabak Bernam, Pejabat Pelajaran Daerah Sabak Bernam, D/A SK Seri Makmur, 45300 Sungai Besar, Selangor. (U.P: UNIT PERKHIDMA) Tuan,

PERMOHONAN KELULUSAN BELAJAR SECARA PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH

Merujuk kepada perkara di atas bersama-sama ini dilampirkan butir-butir yang berkenaan untuk makluman tuan.

1.Permohonan Kelulusan Belajar secara Program Pendidikan Jarak Jauh 2 Salinan ( Pn.Paidi Thallammah a/p Samuddran)

2. .Permohonan Kelulusan Belajar secara Program Pendidikan Jarak Jauh 2 Salinan ( Pn.Pathmavathy a/p Subramaniam )

Diatas kerjasama dan keprihatinan pihak Tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian dimaklumkan. Terima Kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA BERKUALITI DAN UNGGUL

Saya yang menjalankan tugas,

, . SJK TAMIL LADANG SABAK BERNAM, 45200 SABAK BERNAM, SELANGOR Kod.Sek: BBD.6040 Tel.Sek: 03-32165191
www.sjktsabakbernam.blogspot.com

email:sjktldgsabakbernam@yahoo.com

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ruj.Kami : SJKTLDG.SB/01/01/01 ( Tarikh : 31.12.2012 )

Puan Sumathi a/p Batumalai SJKT Ladang Sabak Bernam 45200 Sabak Bernam Tuan/Puan PERLANTIKAN SEBAGAI KETUA PANITIA MATAPELAJARAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 2. Dengan ini Puan Sumathi a/p Batumalai , No KP: 770306-10-5376 dilantik sebagai Ketua Panitia Mata Pelajaran Sivik dan Kewarganegaraan mulai 2.1.2013 hingga 31.12.2013. 3. Sehubungan itu, tuan/puan diarah untuk menguruskan Panitia ini dengan mematuhi sepenuhnya AP dan SPI berikut: 1. 2. 3. 4. Arahan Perkhidmatan Bab 4 : Fail Memfail SPI Bil 4/1986 PKPA Bil.2/1991 SPK Bil. 5/2002 dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan matapelajaran.

4. Pihak sekolah amat berbesar hati di atas kesudian tuan/puan menerima perlantikan ini. Semoga tuan/puan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh cemerlang. Sekian. Terima kasih. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah,