You are on page 1of 2

https://sites.google.com/site/cuvarisemena/pravila?tmpl=/system/app/temp...

Kako sa semenom?

Pravila sakupljanja
Zna li ta je seme ili samo misli da zna? Seme je spavajui embrion biljke. Dakle ono je ivo i u njemu je vitalna energija. Ono je biljka koja spava. Zato postupaj sa semenom sa ljubavlju i dunom panjom koju ukazuje svakom ivom biu, kako to svi pravi uvari ine. Ne radi sa semenom kada si ljut ili nervozan, jer svi imamo biopotencijal -ivi smo, pa i seme. Pogledaj na ovome sajtu film Tajni ivot biljaka. Duna panja podrazumeva potovanje dobre naune prakse o tome kada se seme sakuplja, kako i pod kojim i uslovima, kako se priprema za uvanje, u emu i kako se uva. Zato treba da - sazna sve specifinosti biljne vrste sa kojom radi, pa i njenog semena. Recimo veina semena se uva suvo, sui se na posebne naine i to je suvlje bolje se uva i due opstaje na niskim teperaturama, meutim orah se mora uvati u 80% vlage. Zato proui osobenosti svake vrste ponaosob. Radimo timski, zato pitaj ostale uvare a ta sazna podeli sa nama. - Treba da zna ta se u kom mesecu sakuplja, da bi se pravilno pripremio i organizovao da sa ostalima sakupi seme, plodove ili reznice u pravo vreme. - Treba da prati vremenske prilike, jer je opasno sakupljati neko seme kada je vlano, ili prevrue, opet zavisno od vrste. - Treba da istrauje terene, posebno one zaputene, naputene i udaljene izolovane, recimo planinska sela. Naravno ne moe svuda stii sam, zato zamoli sa osmehom druge ljude, objasni im koliko je to vano i zato i koliko je to tebi vano - one ljude koji putuju po selima, tamo ive, imaju roake, planinare i slino... - Pojasni minimum pravila o transportu semena onima koji ga sakupljaju za tebe kako bi seme stiglo do tebe zdravo. a) Svo suvo seme se iskljuivo prenosi u papiru, a nikako u najlonu i teglama, jer se na najlonu i staklu kondenzuje vlaga i seme se ubua. Bilo kakav papir je ok, pa i stare novine ako nema istoga papira. b) Plodovi voa se ne smeju tumbati jer gnjile i trule ubrzano. Potrebno je da se prenose nezapakovani eventualno u papiru ili zamotani u krpe, a nikako u najlon kesama, potrebno je da diu, da tokom trasnporta budu van dometa sunca i prekomerne toplote, ako je mogue da budu na hladnom. - Zamoli onoga ko sakuplja da pita a) koja je vrsta u pitanju (recimo pasulj), b)koji je narodni naziv (recimo Sumpora), c) koliko dugo je seme u porodici domaina i zna li mu poreklo tj. kako je do njega stiglo, d) kako se zove selo odakle je seme, i ime domaima i adresa e) i koje su posebne osobine koje zahteva biljka. f) samo ako je mogue, neka fotografie biljku Sve ovo treba zapisati, na papir idealno na papirnu kesu u kojoj je seme i to je izuzetno vano. Nikako se ne treba oslanjati na pamenje. Obezbedi prijatelju papirne kese od hleba (mrvice izbacite da se ne ubuaju) i olovku, jer ih moda nee imati kod domaina od koga uzima seme. Naglasi da objasni domainu da mi titimo staro seme od nestajanja jer nestaju i sela. Kada seme stigne do tebe; - Uvek ga pogledaj par minuta napolju na mirnom, suvom, mestu bez sunca i vetra, sa lepom radnom povrinom ( ne na travi) kako bi proverio ima li insekata koji treba da izlete iz papirne kesice, recimo moljaca koji polau jaja u semenu. Ako ih oslobodi u stanu mogu polegati jaja u svo drugo seme i tu je kraj uvanja. - Nikada ne rasprostiri seme na povrinu na kojoj je bilo drugo seme, jer se mogu preneti bui i bolesti. Moe ga prosuti na ist nov papir koji si stavio na radni sto. - Uvek operi ruke pre rukovanja semenom i tokom rukovanja nikada ne dodiruj drugo seme, niti predmete sa kojima je seme u kontaktu. Ne koristi iste predmete da radi sa semenom recimo jedan isti drveni tapi, a da ga ne opere i dugo ne ostavi na suncu da se sterilizuje. Ne dodiruj seme metalom. Ako nema kineski tapi, koristi porcelan, staklo ili plastiku. - Nikada ne koristi kesice u kojima je bilo drugo seme za novo seme. - Ako je napolju vlano ili kia, samo proveri stanje u kome je seme i ostavi ga u kesici dok vazduh u stanu ne bude suv, jer kada je kia vlanost u stanu je ogromna a to teti semenu koje treba da se uva. - Ako postoje semenke koje ti deluju nezdravo sa nekakvim kvricama, ili imaju rupice na sebi u kojima su insekti poloili jaja - fotografii ih, odmah ih odvoj od ostalog semena u najlonsku kesu, nju zavei veoma dobro i ostavi van stana, dok ostali uvari ne utvrde ta je sa semenom. Ako pak bude iskusniji pa vidi da je na semenu bu koja je stara, osuena, seme samo malo sterilizuj par minuta na blagom suncu uz okretanje da se ne pregreva i fotografii ga i pohrani u papirnu kesu. Ako na semenu primeti smeurane jedinke one mogu biti posledica branja nezrelog semena koje se suilo nezrelo ili pak genetike i to nije opasno, ne bacaj ga. - Ako na semenu uoi ostatke biljnih delova, ako su meki skini ih jer se mogu ubuati i to ini jagodicama prstiju ili jako neno noktima a ne metalnim i drugim alatima, a ako su ti biljni ostaci jako suvi ne diraj ih nikako jer moe otetiti seme. Neke biljke svoje seme tite posebnim biljnim prevlakama, koje seme tite od bolesti, bui i drugih uticaja. Takva je recimo bundeva i njeno seme. - Ako ti je seme stiglo tek izvaeno iz biljke ili si ga ti izvadio, treba da zna da ako ga ostavi neko vreme, u malo mlake vode, enzimi e uiniti da se biljni ostaci sa semena lako skinu jagodicama prstiju. - Ne stavljaj seme na vlane povrine, niti na sunce, seme se sui na struji suvog vazduha i okree se povremeno, mora biti van domaaja sunca, jer sunce moe ubiti seme, otetiti mu hromozome (gene). - Kada seme sui to ne sme biti naglo. Prvo ocedi seme u cediljki koja je jako dobro bila oprana od starog semena. zatim seme stavi na iste u ve maini oprane pamune krpe i okrei ga prstima i pomeraj svakih pola sata, a kasnije na sat vremena. Kada sva vlaga sa semna pree na krpu, ako je krpa mnogo vlana zameni je istom i suvom krpom. Ako u pogrenom trenutku vlano seme stavi na papir ono e se tokom vremena zalepiti i bie nemogue odvojiti ga od papira niti to pokuavaj. Ako bi seme stavio na najlon ili staklo, znaj on ne upija vodu i vlagu i to nije sreno reenje sem ako strujanje promaje nije dovoljno dobro da ga isui. Kada je seme suvo posle par dana prebaci ga na papir. Dok se seme sui potrudi se da nema drugog semena u blizini, da je strujanje vazduha dobro u prostoriji, da nema insekata i da nije na suncu. - Sve sakupljene podatke i fotografiju poalji uvarima na Facebook grupu "uvari semena", na forum ili email :uvara i prati komentare.

1 of 2

20. 11. 2011. 13:47

https://sites.google.com/site/cuvarisemena/pravila?tmpl=/system/app/temp...

- Kada vidi reakcije i komentare drugih uvara o semenu, verovatno je ve prolo par dana otkako seme sui i vreme je da seme prebaci u papirne kesice i neka se seme prosui u kesicama par dana, zavisno od stanja u kome je stiglo i doba godine i trenutne klime. Ako nije dovoljno suvo, ne zatvaraj papirne kesice. - Da bi uvao seme od moljaca i ika koji u seme polau jaja - moe pored semena drati listove oraha i-ili lepljivu traku za hvatanje moljaca. Moljci obino napadaju u sumrak ili nou. Niakva hemijska sredstva poput pesticida, naftalina i drugoga nisu dozvoljena uvarima, za zatitu semena. Naftalin je kancerogen, kao i veina pesticida koji su endokrin oetajui, reproduktivni toksini i drugo... - Uvek pro upii podatke na kesicu pa tek onda stavi seme u nju. Pisanje po kesici dok je seme unutra - moe otetiti seme. Treba praktikovati pisanje na papirnoj kesici i duplo pisanje na nalepnici (kancelarisjkom belom stikeru ) koja se lepi na kesicu. Ponekad nalepnica otpadne, ili se zapis na kesici ili nalepnici razmrlja i zato imamo duplu sigurnost. - Koje podatke treba uneti na kesicu i nalepnicu? a) koja je vrsta u pitanju (recimo pasulj), b)koji je narodni naziv (recimo Sumpora), c) koliko dugo je seme u porodici domaina i zna li mu poreklo tj. kako je do njega stiglo, d) kako se zove selo odakle je seme, i ime domaima i adresa e) i koje su posebne osobine koje zahteva biljka. f) broj fotografije koja je pogranjena na raunaru ili u katalogu koji pravi - Kako seme pristie sve unosi u katalog i uvaj rezervnu kopiju kako ne bi bio obrisan sa raunara. Kopija ti moe biti negde online ili odtampana na papiru. Svakako je dobro imati konano tampan katalog, a kako ne bi troio novac da sve bude u koloru, fotografije sa brojevima na koje se poziva u crnobelom tekstu, dakle fotografije objedini na kraju kataloga i samo njih tampaj u koloru, a tekst crno belo u fotokopirnici - tako je mnogo jeftinije. - Kesicu od papira dok se seme isuuje od zadnje preostale vlage (jer smo ga suili kako je prethodno navedeno u tekstu) dakle kesicu sada dri zatvorenom kako bi spreio ulazak insekata. Kesicu zatvara tako to vrh presavije par puta i stavi spajalicu, jer e moda postojati potreba da pogleda, razmeni, fotografie ponovo seme i slino... - Pre stavljanja u friider, spajalica se skine, odmota se vrh kesice koji je bio urolan, odmotan prazan vrh kesice se sada mota u krug oko cele kesice (zato se ona ne puni nikada do vrha ve samo dopola), jer se tako spreava ulaz vlage, insekata, oteenja, sluajno otvaranje i prosipanje. zatim se u istom smeru blago obmota providna selotejp traja. Beli samolepivi stikeri e se sigurno odlepiti i ne koristi ih za ovu namenu, zato se beli samolepivi stiker nalazi ispod selotejpa i stavlja se pre njega, a na kesicu ne preko natpisa na kesici - jer treba da se vide oba. - Zatim se seme koje je tako upakovano u papirnu kesicu stavlja u velike najlon kese, esto duple, od kojih se svaka posebno zavezuje, da bi se spreio ulazak vlage. - Ne sme se koristi staklo, niti najlon za uvanje semena, bez papirnih kesica, unutar jer dolazi do kondenzacije, kapljica vlage na staklu ili najlonu i buanja i propadanja semena. - Veina dobro pripremljenog semena, kako je navedeno, e u friideru na 4C stepena opstati par godina (od 3 godine pa navie zavisno od pripreme, vrste biljke, genetike...). - Nije dobro u friideru u kome se uva seme drati bilo ta drugo (recimo hranu) jer ona isputa vlagu, to skrauje vek semenu. Visokotehnoloki opremeljne banke semena imaju posebne friidere gde se osim temperature moe regulisati i procenat vlage u njima. - Ako se seme ne sadi na godinu dve i tako se osvei - obavezan je test klijavosti, jer ona sa vremenom opada, o emu e posebno biti vie rei. Panja na terenu! Bez obzira da li zakon neto regulie ili ne, potrebno je tititi prirodu. Dok broura ne bude gotova, treba znati: da da da da da da da se nikakve aktivnosti ne smeju vriti nad vrstama koje su zatiene i strogo zatiene, kao ni u zatienim oblastima. se ne sme u prirodi lomiti biljka, njene grane i drugi delovi, niti iskopavati i slino. se sme prodavati seme jer je dozvoljena iskljuivo prodaja sertifikovanog semena registrovanim licima. se ne sme sakupljati seme u veem obimu (komercijalno) bez dozvole dravnih organa. se ne sme rasejavati seme koje je sakupljeno na jednoj lokaciji, na drugu udaljenu lokaciju u prirodi. se ne sme sakupljati seme na kome su vidljivi znaci bolesti. nije dozvoljeno prenositi biljke bez fitosanitarnih pregleda preko dravnih granica.

uvari semena

2 of 2

20. 11. 2011. 13:47