You are on page 1of 5

BO MON BAN O VIEN THAM GIS DANH SACH KHOA LUAN/ o an TOT NGHIEP QUA CAC NAM 2008

8 - 2011

STT

HO VA TEN SV

TEN KHOA LUAN/ NIEN LUAN

GVHD

KHOA 25 (2004 2008) 1 2 3 Tran Quoc Bao Nguyen Th Diem Tm hieu ve chuan OGC va ng dung e a d lieu du lch cua Tp. TS. Le Minh Vnh HCM len webgis ng dung GIS trong viec thanh lap ban o du lch tnh Ben Tre ThS. Van Ngoc Truc Phng

Nguyen Thuy Thuy ng dung GIS cho phan tch phan bo tram thu phat song ien thoai ThS. Pham Bach Viet Lam di ong cua cong ty vien thong quan oi Vietel quan Tan Bnh Tp. HCM Nguy Ton Ngoc Nguyen Th Tu Ngo Th Tuyet Van Nguyen Van Th ng dung GIS trong viec quan ly cac ch tren a ban quan Thu c ThS. Le Thanh Hoa ng dung GIS vao viec xay dng c s d lieu quan ly cac d an ThS. Van Ngoc Truc dan c mi tren a ban quan 2 Tp. HCM Phng ng dung GIS trong viec quan ly cac cong vien cac quan noi thanh ThS. Le Thanh Hoa cua Tp. HCM

4 5 6 8 9 10

Thuy ng dung GIS xay dng c s d lieu quan ly nha ven kenh ThS. Le Thanh Hoa phng 26 quan Bnh Thanh Tp. HCM anh gia thch nghi at ai phuc vu cong tac quy hoach s dung at TS. Le Minh Vnh thanh pho Can Th ng dng GIS ng gi thch nghi t ai pht trin cy du tm, a ThS. Pham Bach Viet bn huyn Lm H, Tnh Lm ng

Pham Th Thuy Tran Xuan Thanh

11

Trn Phng Uyn

ng dng cng ngh GIS xy dng bn vn ho cc dn tc Vit TS. Le Minh Vnh Nam lm t liu h tr ging dy v nghin cu vn ha

KHOA 26 (2005 2009) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Nguyn Th Xun An Dng Th Anh o Nguyn Th Huyn Nguyn Minh Khoa inh Th Bch Lin Nguyn Vnh Li L Trng Minh L Th Xi Na L Thy Ngn ng dng GIS xy dng cng c tnh ton n b gii to mt bng ng dng GIS trong vic d bo xi mn t lu vc h Du Ting ThS. Van Ngoc Truc Phng ThS. Le Ch Lam

Kh nng chit xut thng tin ca mt s loi nh phn gii trung ThS. Pham Bach Viet bnh Xy dng WEBGIS qun l KCN Ha Ph Tnh Vnh Long ThS. Le Ch Lam ng dng nh vin thm c phn gii cao trong phn loi cac loi ThS. Le Thanh Hoa hnh nh ti Qun 3 S dng d liu phn x b mt ca v tinh MODIS xc nh thc ph ThS. Pham Bach Viet khu vc BSCL ng dng GIS h tr tm thong tin xe but Tp. H Ch Minh (in cu ThS. Le Ch Lam Q.11) Cu trc ni dung Atlas mi trng HCM TS. Le Minh Vnh ng dng 3D th hin s thay i hnh thi a l vng ng bng TS. Le Xuan Thuyen sng Cu Long t giai on bin tin Hologence ThS. Le Ch Lam Xy dng giao din, cu trc atlas in t v lch s pht trin vng TS. Le Minh Vnh Nam B Thch nghi cy trng cao su Long Thnh ThS. Pham Bach Viet Xy dng c s d liu GIS phc v mua sm ca ngi dn v khch ThS. Le Ch Lam du lch cc qun trung tm Tp. HCM ng dng GIS thanh lap ban o phan vng thch nghi nui tom cac ThS. Le Thanh Hoa huyen ven bien tnh Ben Tre (huyen Bnh ai, Ba Tri, Thanh Phu)

Nguyn Vn Tch L Mng Sn L Th Hng Nguyn Th Hng

14 15 16 17 18 19

Phng Vn Tin Trn Th Ngc Vn Bi Thanh Tun Phan Vn Danh Nguyn Th Hoa Trng Dng

ng dng VT v H thng thng tin a l theo di bin ng din ThS. Le Thanh Hoa tch t trng la tnh Vnh Long 2000-2006 Nghin cu dung timemap v p dung trong viec the hien khng gian TS. Le Minh Vnh lnh tho cua vng at Nam Bo Viet Nam t the ky th VII en nay D GIS trong la chon v tr iem trung chuyen khach tai Tp. HCM ThS. Van Ngoc Truc cua Cong ty van tai toc hanh Mai Linh Phng ng dng GIS trong vic h tr tm kim thong tin mua bn nh t ThS. Le Ch Lam (d kin q1-q3) Bin tp tp bn v s hnh thnh v pht trin cc yu t t nhin ThS. Le Thanh Hoa v mi trng Nam B Chuyen oi d lieu t MicroStation (DGN) sang ARCGIS ThS. Van Ngoc Truc Phng

KHOA 27 (2006 2010) 1 2 Nguyn Ngc Dng H Nguyn Thu oan ng dng GIS xy dng cng c h tr nh gi gi tr bt ng sn ThS. Vn Phng Ngc Trc

S dng k thut GIS nh gi hin trng mng li xe bus Tp. HCM ThS. PHm Bch Vit v mt phn b khng gian nh hng pht trin khng gian du lch sinh thi (in cu Vn ThS. L Ch Lm Quc Gia Bidoup Ni B Thnh lp bn hin trng s dng t x An Lc Ty - K Sch ThS. Vn Sc Trng Phng Ngc Trc

3 4 5 6

Nguyn Hu Duy Vin L Th Chm V Th Ngc H Nguyn Trung HIu

ng dng nh vin thm trong vic nh gi bin ng cc loi rng ThS. Phm Bch Vit Bnh Thun, khu vc c Linh v Tnh Linh ng dng GIS trong vic xc nh khu vc thch hp xy dng trng CN. L Thu Ngn mm non ti phng Linh Ty - Th c

7 8 9 10 11 12

Trn Th Hng Lin V Th Lc L Th Nhung Ng Tr Nguyn Nguyn Vn Phong L Th Phng

ng dng GIS xy dng c s d liu v mt s cng c h tr tra TS. L Minh Vnh cu thng tin du lch tnh aklak ng dng GIS trong vic tnh gi t phng Tn Ph, TX ng CN. L Thu Ngn Xoi, Bnh Phc nm 2010 ng dng vin thm v GIS theo di bin ng t nng nghip ca ThS. Vn qun Th c Phng Ngc Trc

Phm mm hin th v tr ca phng tin giao thng da trn ng ThS. L Ch Lm dng t s kt hp GPS v GIS ng dng GIS trong trnh by trc quan s liu thng k v dn s TS. L Minh Vnh S dng nh vin thm a thi gian kt hp vi GIS nh gi xu ThS. Pham Bach Viet hng thay i ng b sng tin (on chy qua TX Sa c - ng Thp) ng dng GIS xac nh vng t thch hp trng cy cacao trn a ThS. Pham Bach Viet bn huyn B ng - Tnh Bnh Phc Xy dng GIS v GPS phc v qun l v tm kim xe gn my ti ThS. L Ch Lm Tp. HCM Xy dng cng c h tr nh gi kt qu phn nhm d liu trong TS. Le Minh Vnh vic thnh lp bn chuyn

13 14 15

Nguyn Th Phng Nguyn Vn Qu T Cng Minh Em

KHOA 28 (2007-2011) 1 2 3 4 5 Hunh Th Mai nh Nguyn Th T Nh Nguyn Vn Ph Phm Th Nh Qunh Hong Thy Hnh Xy dng atlas in t rn luyn k nng hc a l ph thng D liu Radar Envisat ASAR wide wath v cc i tng thc ph TS. Le Minh Vnh ThS. Pham Bach Viet

ng dng vin thm & GIS gim st din bin cc loi rng trn lu ThS. Pham Bach Viet vc sng Thu Bn ng dng GIS phn tch v tr phn b ti u th vin ti qun 10 ThS. L Ch Lm Tp. HCM Phn Tch m hnh 3D nh gi cnh quan khng gian th Tp. ThS. Pham Bach Viet

HCM 6 7 8 9 H S Hng Trn Quc Khi Nng Cng Khm Phm Thy Linh So snh chc nng xy dng bn chuyn ca mt s phn mm TS. Le Minh Vnh GIS (Arcview, Arcgis, Mapinfo) ng dng GIS trong vic cung cp thng tin v cc loi dch v du ThS. L Ch Lm lch ti Qun 1 Tp. HCM Thnh lp bn s dng t x Tn Bnh, Vnh Cu, ng Nai s TS. Le Minh Vnh dng bn a chnh ng dng GIS v vin thm phn tch s thay i t th TX Th ThS. Pham Bach Viet Du Mt tnh Bnh Dng qua cc thi im 2001 - 2006 Bn du lch cc qun trung tm Tp. HCM Mai Vn Minh 10 11 12 ng Qung Nghip L Thanh Ngc Thnh lp bn du lch tnh ng Thp ThS. Vn Phng Ngc Trc

CN. Nguyn Hu Duy Vin Xy dng webgis phc v tra cu thng tin du lch trn a bn qun 1 ThS. L Ch Lm Tp. HCM Tm hiu phn mm HealthMapper ThS. Vn Phng ThS. Vn Phng Ngc Ngc Trc Trc

13 14 15 16

Nguyn Thanh Ting Ha Tuyt Trinh Nguyn V Trung T Thanh Tuyn

CN. Nguyn Hu Duy Vin S dng nh vin thm a thi gian kt hp GIS nh gi s thay i ThS. Pham Bach Viet ng b bin mi C Mau ng dng GIS xc nh khu vc thch hp trng cy chanh dy ThS. L Ch Lm trn a bn huyn Tuy c tnh c Nng ng dng GIS nh gi hin trng mng li ca hng xng du TS. Le Minh Vnh trn a bn qun Th c Tp. HCM