You are on page 1of 4

KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN 2011

TAJUK MENGATASI KELEMAHAN MENYEBUT PERKATAAN YANG MELIBATKAN KONSONAN BERGABUNG (DIGRAF)

OLEH: EN AHMAD NAZRI TALIB

SEKOLAH KEBANGSAAN BANDAR TANGKAK, 84900 TANGKAK,JOHOR

KELOLAAN SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK JABATAN PELAJARAN JOHOR.

1.

Tajuk Mengatasi Kelemahan Menyebut Perkataan Yang Melibatkan Konsonan Bergabung (Digraf)

2.

Nama Penyelidik En. Ahmad Nazri Talib

3.

Alamat Sekolah Sekolah Kebangsaan Bandar Tangkak, Johor.

4.

Latar Belakang Kajian Selain menyebut perkataan yang bersuku kata terbuka atau suku kata tertutup, kelemahan lain yang selalu dihadapi pelajar ialah menyebut suku kata yang mempunyai huruf konsonan yang bergabung (digraf). Kegagalan pelajar menguasai kemahiran menyebut suku kata yang mempunayi konsonan bergabung ini mencacatkan sebutan dan kelancaran bacaan seterusnya tidak dapat membaca dengan lancar.

5.

Masalah / Fokus Kajian Masalah yang sering pelajar hadapi ialah bila membaca perkataan yang mempunyai suku kata mempunyai digraf. Mereka akan tergapai-gapai untuk menyebut perkataan tersebut. Kajian kali ini memfokuskan masalah pelajar terutamanya pelajar Pemulihan Khas dalam menyebut perkataan yang mempunayi digraf seperti perkataan yang mempunayi konsonan bergabung ng dan ny

6.

Rasional Kajian Rasional kajian ini dajalankan kerana pelajar Pendidikan Pemulihan Khas sering gagal didalam ujian pelepasan apabila menjawab soalan yang melibatkan perkataan yang mempunyai digraf.

7.

Objektif Kajian Untuk mengurangkan pelajar-pelajar kelas Pendidikan Pemulihan Khas jika pelajar dapat menguasai kemahiran menyebut dan membaca perkataan yang mempunayi digraf ini.

8.

Kumpulan Sasaran Kumpulan sasaran ialah seramai 5 orang yang terdiri daripada murid 5 intan berada di kelas Pendidikan Pemulihan.

9.

Perlaksanaan Kajian 9.1 Pemerhatian Daripada pemerhatian didapati pelajar sering bermasalah menyebut perkataan yang melibatkan digraf ny dan ng. Perkataan-perkataan seperti nyonya, nyanyi, tanya, nyamuk, bunyi, nyala, dengan, lengan, tangan, nganga, telinga, singa, tidak dapat disebut dan dibaca oleh pelajar. 9.2 Tindakbalas Dalam Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Pelajar sering kali tidak dapat membaca ayat yang diberikan oleh guru jika ayat tersebut mempunyai suku kata yang melibatkan digraf. Contoh ayat, Kita mendengar dengan telinga. Guru terpaksa membuat latih tubi memgeja dan menyebut perkataan mendengar, dengan, dan telinga, berkali-kali. 9.3 Ujian Pencapaian Di dalam ujian yang dijalankan pelajar dapat menulis dan menyebut perkataan seperki KVKV, VKV, tetapi tidak dapat menulis dan menyebut perkataan KVKKVK, KKVKKV, KVKKV. Ini menyebabkan mereka masih kekal di dalam kelas Pendidikan Pemulihan Khas. 9.4 Perancangan Bagi mengatasi masalah ini satu perancangan khusus telah dibuat dengan menggunakan keadah Cantum dan Sebut. 9.5 Tindakan Pelajar disediakan kad yang nengandungi perkataan ng dan ny dan mereka mencantumkan dengan huruf vokal yang mereka cari di dalam kotak ajaib. Mereka akan membunyikan suku kata yang mereka

cantumkan. Jika mereka dapat menyebut dengan betul, mereka akan diberi ganjaran sebagai motivasi. Pelajar yang tidak dapat menyebut dengan betul dikehandaki menulis suku kata tersebut di dalam buku latihan dan menyebutnya berulang kali sehingga dapat. Selepas pelajar dapat menyebut dan mencipta beberapa suku kata daripada ng dan ny mereka dikehendaki mencari perkataan yang mengandungi suku kata tersebut. Jika ada pelajar yang dapat mencipta perkataan yang ada makna, ganjaran juga akan diberikan 9.6 Pemerhatian Daripada pemerhatian, pelajar suka untuk mencari huruf di dalam kotak ajaib dan mereka cuba untuk membunyikan suku kata yang terhasil. 9.7 Refleksi Kaedah ini sedikit sebanyak dapat membantu murid untuk mencuba untuk membunyikan suku kata yang melibatkan digfraf. 10. Kesimpulan Melalui kajian ini daharapkan sedikit sebanyak dapat membantu pelajarpelajar kelas Pendidikan Pemulihan Khas untuk membaca dengan lancar dan memahami apa yang dibaca.