You are on page 1of 21

Pkp 3103 perkhidmatan dalam pemulihan

Khidmat Sokongan
Disediakan oleh : Yap Hui Li Leong Xin Yi Deepa Chandran Marlia Syahirah

Defini Khidmat Sokongan

Menurut Sher dan Baur (1991) Khidmat sokongan sepenuhnya merangkumi interaksi setiap anggota di sekolah yang melibatkan antara guru dengan ibu bapa muridmurid khas,guru, ibu bapa dan murid-murid lain dalam kelas biasa.

Individu

Kumpulan ini akan bergabung tenaga dalam menyediakan perkhidmatan kepada murid-murid berkeperluan khas (Reynolds & Elaine 1990)

Khidmat sokongan ini dapat membantu ibu bapa dan guru-guru khas dalam mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang penuh bermakna, sesuai dan menyeronokkan.

Kementerian Kesihatan

Program-program imunisasi Institusi Kesihatan Umum Bahagian Pembangunan Kesihatan Keluarga

Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat


Perkhidmatan pendaftaran orang berkeperluan khas Program pemulihan dalam komuniti Pemberian geran kepada pertubuhan sukarela Pemberian elaun,geran pelancaran, alat anggota palsu kepada orang berkeperluan khas Sukan bagi orang berkeperluan khas

Badan-badan Bukan Kerajaan atau NGO


TASPUTRA NURY Cleft Lip and Palate Association of Malaysia (CLAMPAM) Pusat Down Syndrome KIWANIS Persatuan Orang Buta Malaysia (POBM) Rumah Orang Cacat Malaysian Care Persatuan Kanak-Kanak Cacat Akal MFD NASOM- Persatuan Austima Kebangsaan Malaysia WINGs Salvation Army Lions Club Rotary Club dan lain-lain lagi.

Persatuan Kebangsaan Austime Malaysia (NASOM)

Mengesan dan menjalankan rawatan, pembelajaran dan penerimaan kanakkanak austime. Memberi bantuan dan nasihat kepada keluarga kanak-kanak austime serta memberi penerangan kepada ibu bapa, para profesional dan orang ramai.

TASPUTRA PERKIM
TASPUTRA berperanan memberi asuhan-asuhan kepada kanak-kanak berkeperluan khas dan kanak-kanak cacat anggota dan mental. Mereka diberi latihan kekuatan mental dan fizikal.

Cleft Lip and Palate Association of Malaysia


CLAPAM menganjurkan programprogram terapi pertuturan bagi muridmurid sumbing bibir dan lelangit. Memberi khidmat sokongan kepada ibu bapa yang memerlukan perkhidmatan ini.

Yayasan Sindrom Down Kiwanis

Pusat ini merupakan salah satu pusat pemulihan dalam komuniti bukan kerajaan yang bertujuan membantu murid-murid down syndrome mendapat pelajaran serta latihan kemahiran hidup sebelum mereka dihantar ke sekolah khas kerajaan.

Persatuan Orang Buta Malaysia

POBM menjalankan aktiviti seperti mengesan murid-murid buta untuk didaftar dan dirujuk, menjalankan program tindakan awal early intervention, menjalankan program pra sekolah, memberi nasihat kepada ibu bapa dan menjalankan program penglihatan terhad.

Rumah Orang Cacat Convent Bukit Nanas


Rumah ini ditubuhkan pada tahun 1977 oleh Persatuan Pekak Selangor bagi membantu murid-murid cacat pendengaran. Murid-murid ini diajar mempelajari Bahasa Melayu Kod Tangan.

Malaysian Care

Malaysia Care telah mewujudkan Pusat Taman Asuhan bagi murid-murid cacat pendengaran di sekolah-sekolah khas. Mereka dibantu oleh guru-guru dari Sekolah Wisma Harapan,Brickfields,Kuala Lumpur.

Persatuan Kanak-Kanak Cacat Akal Selangor dan Wilayah Persekutuan

ditubuhkan bagi menyediakan pendidikan dan latihan kepada kanak-kanak terencat akal. Program pusat ini adalah berdasarkan program perkhidmatan sekolah khas yang berperanan melatih murid-murid menjadi orang berdikari dan menyumbang kepada Negara dengan menerusi rancangan pengajaran dan pembalajaran yang sistematik dan mempunyai cirri-ciri tersendiri.

Guru Biasa dan Guru Khas

Guru biasa dan guru khas menjadi sumber rujukan kepada ibu bapa dan pakar-pakar perubatan dalam menaksir kategori murid-murid berkeperluan khas.

Ibu bapa

Ibu bapa merupakan pelapor yang baik dalam membantu pakar-pakar perubatan menaksir kategori muridmurid berkeperluan khas

Perkhidmatan Audiologi

boleh didapati di hospital-hospital kerajaan, hospital swasta dan badan-badan NGO. Hanya tertumpu kepada ujian pendengaran melalui konduksi udara dan tulang sahaja kepada murid-murid bermasalah pendengaran Ujian ini adalah untuk mengesan tahap pendengaran atau kerosakan pendengaran setiap murid-murid perlu bagi membolehkan mereka dibekalkan dengan alat bantuan pendengaran.

Perkhidmatan Terapi Pertuturan


boleh didapati di hospital-hospital kerajaan, swasta dan badan-badan NGO. Kakitangan-kakitangan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perkembangan masalah komunikasi dari segi pertuturan dan bahasa murid-muirid terbabit. Terapis pertuturan akan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik untuk membantu murid-murid gagap, sumbing dan murid-murid yang mempunyai masalah alat artikulasi untuk bertutur.

Perkhidmatan Pediatrik
bertanggungjawab untuk menjalankan diagnostik dan merawat panyakit murid-murid. Perkhidmatan ini juga bolah mengesan punca masalah pembelajaran seperti genetik, prenatal dan postnatal.

SEKIAN, TERIMA KASIH.