You are on page 1of 36

ENROLMEN BULAN JANUARI 2012

JUM. BESAR 109

BIL

NAMA GURU KELAS

KELAS 1 PINTAR 1 CEMERLANG 1 GEMILANG JUMLAH 2 PINTAR 2 CEMERLANG 2 GEMILANG 2 BESTARI JUMLAH 3 PINTAR 3 CEMERLANG 3 GEMILANG JUMLAH 4 PINTAR 4 CEMERLANG 4 GEMILANG 4 BESTARI JUMLAH 5 PINTAR 5 CEMERLANG 5 GEMILANG JUMLAH 6 PINTAR 6 CEMERLANG 6 GEMILANG 6 BESTARI JUMLAH PRA SITI HAJAR PRA SITI AISYAH JUMLAH

L 11 24 18 53 12 17 17 20 66 16 19 17 52 19 15 16 18 68 11 24 28 63 18 15 14 15 62 12 12 24 364 388

P 31 13 12 56 20 13 10 5 48 21 18 4 43 19 19 11 4 53 26 14 6 46 18 21 15 8 62 13 13 26 308 334

J 42 37 30 109 32 30 27 25 114 37 37 21 95 38 34 27 22 121 37 38 34 109 36 36 29 23 124 25 25 50 672 722

1 PN. SHAPINAH BT. CHE AMIN 2 PN. ZAINAH BT. SALLEH 3 PN. ROHANI BT. ZAINUDDIN 4 PN. ZALEHA BT. AWANG 5 PN. ROHAYA BT. SIDEK 6 PN. IDAWATI BT. NGAH 7 EN. Z 8 PN. MAZNAH BT. AWANG MIN 9 EN. SALIM B. CHE MIN 10 PN. ZAHARAH BT. MOHD HASSAN 11 PN. HJH. SA'AUDAH BT. ABDULLAH 12 PN. HJH. NORAIDAH BT. IBBRAHIM 13 EN. RAZAK B. YUNUS 14 EN. SHAHARUN B. AWANG 15 PN. ROHAIDA BT. JAAFAR 16 PN. HJH. ROSLINA BT. MD. HASHIM 17 PN. NOR REHA BT. ABDULLAH 18 19 20 21 EN. SYAMSU YUSMARI B. ATAN TN. HJ. ZASNI B. CHE ALI EN. IDRIS B. ISMAIL EN. MOHD ZUKRI B. NASIR

114

95

121

109

124

22 PN. SURIATI BT. SULONG 23 PN. NORIDA BT.BOTOK@YUNUS

50

JUMLAH KESELURUHAN TAHUN 1-6 JUMLAH KESELURUHAN PRA-TAHUN 6

672 722

.. T. TANGAN PENYELARAS

.. T. TANGAN GURU BESAR

JUM. HARI PERSEKOLAH AN

18 BLN INI

HINGGA BLN INI

108

TIDAK HADIR

(%) Kdtngan 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 133.33 100.00 100.00 100.00 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 133.33 100.00 100.00 100.00 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 102.78 102.38

KALUAR

MASUK

KDTGN SEPATUTNYA

KDTGN SEBENAR

JUM BULAN INI

JUM BULAN SUDAH

JUM AKHIR BULAN INI

PURATA KEDATANGAN

756 666 540

756 666 540

42 37 30

576 540 486 450

576 540 486 450

32 30 27 25

666 666 378

666 666 378

37 37 21

684 612 486 396

684 612 486 396

38 34 27 22

666 684 612

666 684 612

37 38 34

648 648 522 414

648 648 522 414

36 36 29 23

450 450

450 450 0

25 25

0 0 0 0
TIDAK HADIR KDTGN SEPATUTNYA KDTGN SEBENAR JUM BULAN INI JUM BULAN SUDAH JUM AKHIR BULAN INI L tahun 1-6= pra= JUM 672 50 722 364 24 388 PURATA KEDATANGAN P 308 26 334

..

JUM KDTGN JUM KDTGN % PURATA SEBENAR BULAN SEPATUTNYA HINGGA KEDATANGAN RAMAI MURID INI BULAN INI

100.00 100.00 100.00

42 37 30

756 666 540 0

756 666 540 0 576 540 486 450 0 666 666 378 0 684 612 486 396 0 666 684 3085 0 648 648 522 414 0 450 450

(+)MASUK/KELUAR(-) L P #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

JUM #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

100.00 100.00 100.00 100.00

32 30 27 25

576 540 486 450 0

100.00 100.00 100.00

37 37 21

666 666 378 0

100.00 100.00 100.00 100.00

38 34 27 22

684 612 486 396 0

100.00 100.00 100.00

37 38 34

666 684 3045 0

100.00 100.00 100.00 100.00

36 36 29 23

648 648 522 414 0

100.00 100.00

25 25

450 450

JUM KDTGN JUM KDTGN % PURATA SEBENAR BULAN SEPATUTNYA HINGGA KEDATANGAN RAMAI MURID INI BULAN INI JUM 672 50 722

SEK. KEB. SIMPANG RAWAI ENROLMEN BULAN JANUARI 2012


BIL 1 NAMA GURU KELAS PN. SHAPINAH BT. CHE AMIN KELAS 1 PINTAR 1 CEMERLANG 1 GEMILANG JUMLAH 4 CIK BASYIRAH BT. NAZERI 5 PN. ROHAYA BT. SIDEK 6 PN. IDAWATI BT. NGAH 7 EN ZEFRIZAL B. MOHD ZAID 8 PN. MAZNAH BT. AWANG MIN 9 EN. SALIM B. CHE MIN 10 PN. ZAHARAH BT. MOHD HASSAN 11 PN. HJH. SA'AUDAH BT. ABDULLAH 12 PN. HJH. NORAIDAH BT. IBBRAHIM 13 EN. RAZAK B. YUNUS 14 EN. SHAHARUN B. AWANG 15 PN. ROHAIDA BT. JAAFAR 16 PN. HJH. ROSLINA BT. MD. HASHIM 17 PN. NOR REHA BT. ABDULLAH 18 EN. SYAMSU YUSMARI B. ATAN 19 TN. HJ. ZASNI B. CHE ALI 20 EN. IDRIS B. ISMAIL 21 EN. MOHD ZUKRI B. NASIR 22 PN. SURIATI BT. SULONG 23 PN. NORIDA BT.BOTOK@YUNUS 2 PINTAR 2 CEMERLANG 2 GEMILANG 2 BESTARI JUMLAH 3 PINTAR 3 CEMERLANG 3 GEMILANG JUMLAH 4 PINTAR 4 CEMERLANG 4 GEMILANG 4 BESTARI JUMLAH 5 PINTAR 5 CEMERLANG 5 GEMILANG JUMLAH 6 PINTAR 6 CEMERLANG 6 GEMILANG 6 BESTARI JUMLAH PRA SITI HAJAR PRA SITI AISYAH JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN TAHUN 1-6 JUMLAH KESELURUHAN PRA-TAHUN 6 L 11 24 18 53 12 17 17 20 66 16 19 17 52 19 15 16 18 68 11 23 28 62 18 15 14 15 62 12 12 24 363 387 P 31 13 12 56 21 13 10 5 49 21 18 4 43 19 19 11 4 53 26 14 6 46 18 21 15 8 62 13 13 26 309 335 J 42 37 30 109 33 30 27 25 115 37 37 21 95 38 34 27 22 121 37 37 34 108 36 36 29 23 124 25 25 50 672 722 672 722 50 124 108 121 95 115 109 JUM. BESAR (%) Kdtngan 98.81 98.05 97.22 98.03 97.64 97.04 97.12 95.56 129.12 97.75 96.85 94.18 72.19 98.25 99.84 96.91 88.13 127.71 97.90 98.65 97.55 73.52 98.77 98.61 96.36 95.65 97.35 91.56 93.33 92.44 99.65 98.62

2 PN. ZAINAH BT. SALLEH 3 PN. ROHANI BT. ZAINUDDIN

.. PN. IDAWATI BT. NGAH GURU PENYELARAS Data Kedatangan, Penyata Bulanan dan Perangkaan

........ EN. MOHD NOOR B. ZAKARIA PK Hal Ehwal Murid

..... EN. ISMAIL B. SALLEH Guru Besar

JUM. HARI PERSEKOLAHAN KALUAR MASUK KDTGN SEPATUTNYA

18 BLN INI KDTGN SEBENAR

HINGGA BLN INI TIDAK HADIR

108

JUM BULAN INI

JUM BULAN SUDAH

JUM AKHIR BULAN INI

PURATA KEDATANGAN

% KEDATANGAN

756 666 540

747 653 525

9 13 15

42 36 29

98.81 98.05 97.22

594 540 486 450

580 524 472 430

14 16 14 20

32 29 26 24

97.64 97.04 97.12 95.56

666 666 378 684 612 486 396

651 645 356 672 611 471 349

15 21 22 12 1 15 47

36 36 20 37 34 26 19

97.75 96.85 94.18 98.25 99.84 96.91 88.13

666 666 612

652 657 597

14 9 15

36 37 33

97.90 98.65 97.55

648 648 522 414

640 639 503 396

8 9 19 18

36 36 28 22

98.77 98.61 96.36 95.65

450 450

412 420

38 30 30

23 23

91.56 93.33

0
TIDAK HADIR KDTGN SEPATUTNYA KDTGN SEBENAR JUM BULAN INI JUM BULAN SUDAH JUM AKHIR BULAN INI L tahun 1-6= pra= JUM 672 50 722 363 24 387 PURATA KEDATANGAN P 309 26 335 % KEDATANGAN JUM 672 50 722

PURATA RAMAI JUM KDTGN SEBENAR JUM KDTGN SEPATUTNYA MURID BULAN INI HINGGA BULAN INI

(+)MASUK/KELUAR(-) L P #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

JUM #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

42 37 30

747 653 525 0

756 666 540 0 594 540 486 450 0 666 666 378 0 684 612 486 396 0 666 666 3085 0 648 648 522 414 0 450 450

33 30 27 25

580 524 472 430 0

37 37 21 38 34 27 22

651 645 356 0 672 611 471 349 0

37 37 34

652 657 3045 0

36 36 29 23

640 639 503 396 0

25 25

412 420

PURATA RAMAI JUM KDTGN SEBENAR JUM KDTGN SEPATUTNYA MURID BULAN INI HINGGA BULAN INI

SEK. KEB. SIMPANG RAWAI ENROLMEN BULAN FEBRUARI 2012


BIL 1 NAMA GURU KELAS PN. SHAPINAH BT. CHE AMIN KELAS 1 PINTAR 1 CEMERLANG 1 GEMILANG JUMLAH 4 CIK BASYIRAH BT. NAZERI 5 PN. ROHAYA BT. SIDEK 6 PN. IDAWATI BT. NGAH 7 EN ZEFRIZAL B. MOHD ZAID 8 PN. MAZNAH BT. AWANG MIN 9 EN. SALIM B. CHE MIN 10 PN. ZAHARAH BT. MOHD HASSAN 2 PINTAR 2 CEMERLANG 2 GEMILANG 2 BESTARI JUMLAH 3 PINTAR 3 CEMERLANG 3 GEMILANG JUMLAH 11 PN. HJH. SA'AUDAH BT. ABDULLAH 4 PINTAR 12 PN. HJH. NORAIDAH BT. IBBRAHIM 13 EN. RAZAK B. YUNUS 14 EN. SHAHARUN B. AWANG 15 PN. ROHAIDA BT. JAAFAR 4 CEMERLANG 4 GEMILANG 4 BESTARI JUMLAH 5 PINTAR 16 PN. HJH. ROSLINA BT. MD. HASHIM 5 CEMERLANG 17 PN. NOR REHA BT. ABDULLAH 5 GEMILANG JUMLAH 18 EN. SYAMSU YUSMARI B. ATAN 19 TN. HJ. ZASNI B. CHE ALI 20 EN. IDRIS B. ISMAIL 21 EN. MOHD ZUKRI B. NASIR 22 PN. SURIATI BT. SULONG 23 PN. NORIDA BT.BOTOK@YUNUS 6 PINTAR 6 CEMERLANG 6 GEMILANG 6 BESTARI JUMLAH PRA SITI HAJAR PRA SITI AISYAH JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN TAHUN 1-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L P J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUM. BESAR (%) Kdtngan #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 PN. ZAINAH BT. SALLEH 3 PN. ROHANI BT. ZAINUDDIN

JUMLAH KESELURUHAN PRA-TAHUN 6

#DIV/0!

.. PN. IDAWATI BT. NGAH GURU PENYELARAS Data Kedatangan, Penyata Bulanan dan Perangkaan

........ EN. MOHD NOOR B. ZAKARIA PK Hal Ehwal Murid

..... EN. ISMAIL B. SALLEH Guru Besar

JUM. HARI PERSEKOLAHAN KALUAR MASUK KDTGN SEPATUTNYA

BLN INI KDTGN SEBENAR

HINGGA BLN INI TIDAK HADIR

108

JUM BULAN INI

JUM BULAN SUDAH

JUM AKHIR BULAN INI

PURATA KEDATANGAN

% KEDATANGAN

0 0 0

0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0

0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0

0 0 0

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

TIDAK HADIR KDTGN SEPATUTNYA KDTGN SEBENAR JUM BULAN INI JUM BULAN SUDAH JUM AKHIR BULAN INI L tahun 1-6= pra= JUM 0 0 0 0 0 0 PURATA KEDATANGAN P 0 0 0 % KEDATANGAN JUM 0 0 0

PURATA RAMAI MURID

JUM KDTGN JUM KDTGN SEPATUTNYA SEBENAR BULAN INI HINGGA BULAN INI

(+)MASUK/KELUAR(-) L P #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

JUM #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3085 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 3045 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0!

0 0

PURATA RAMAI MURID

JUM KDTGN JUM KDTGN SEPATUTNYA SEBENAR BULAN INI HINGGA BULAN INI

SEK. KEB. SIMPANG RAWAI ENROLMEN BULAN MAC 2012


BIL 1 NAMA GURU KELAS PN. SHAPINAH BT. CHE AMIN KELAS 1 PINTAR 1 CEMERLANG 1 GEMILANG JUMLAH 4 CIK BASYIRAH BT. NAZERI 5 PN. ROHAYA BT. SIDEK 6 PN. IDAWATI BT. NGAH 7 EN ZEFRIZAL B. MOHD ZAID 8 PN. MAZNAH BT. AWANG MIN 9 EN. SALIM B. CHE MIN 10 PN. ZAHARAH BT. MOHD HASSAN 2 PINTAR 2 CEMERLANG 2 GEMILANG 2 BESTARI JUMLAH 3 PINTAR 3 CEMERLANG 3 GEMILANG JUMLAH 11 PN. HJH. SA'AUDAH BT. ABDULLAH 4 PINTAR 12 PN. HJH. NORAIDAH BT. IBBRAHIM 13 EN. RAZAK B. YUNUS 14 EN. SHAHARUN B. AWANG 15 PN. ROHAIDA BT. JAAFAR 4 CEMERLANG 4 GEMILANG 4 BESTARI JUMLAH 5 PINTAR 16 PN. HJH. ROSLINA BT. MD. HASHIM 5 CEMERLANG 17 PN. NOR REHA BT. ABDULLAH 5 GEMILANG JUMLAH 18 EN. SYAMSU YUSMARI B. ATAN 19 TN. HJ. ZASNI B. CHE ALI 20 EN. IDRIS B. ISMAIL 21 EN. MOHD ZUKRI B. NASIR 22 PN. SURIATI BT. SULONG 23 PN. NORIDA BT.BOTOK@YUNUS 6 PINTAR 6 CEMERLANG 6 GEMILANG 6 BESTARI JUMLAH PRA SITI HAJAR PRA SITI AISYAH JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN TAHUN 1-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L P J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUM. BESAR (%) Kdtngan #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 PN. ZAINAH BT. SALLEH 3 PN. ROHANI BT. ZAINUDDIN

JUMLAH KESELURUHAN PRA-TAHUN 6

#DIV/0!

.. PN. IDAWATI BT. NGAH GURU PENYELARAS Data Kedatangan, Penyata Bulanan dan Perangkaan

........ EN. MOHD NOOR B. ZAKARIA PK Hal Ehwal Murid

..... EN. ISMAIL B. SALLEH Guru Besar

JUM. HARI PERSEKOLAHAN KALUAR MASUK KDTGN SEPATUTNYA

BLN INI KDTGN SEBENAR

HINGGA BLN INI TIDAK HADIR

108

JUM BULAN INI

JUM BULAN SUDAH

JUM AKHIR BULAN INI

PURATA KEDATANGAN

% KEDATANGAN

0 0 0

0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0

0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0

0 0 0

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

TIDAK HADIR KDTGN SEPATUTNYA KDTGN SEBENAR JUM BULAN INI JUM BULAN SUDAH JUM AKHIR BULAN INI L tahun 1-6= pra= JUM 0 0 0 0 0 0 PURATA KEDATANGAN P 0 0 0 % KEDATANGAN JUM 0 0 0

PURATA RAMAI MURID

JUM KDTGN JUM KDTGN SEPATUTNYA SEBENAR BULAN INI HINGGA BULAN INI

(+)MASUK/KELUAR(-) L P #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

JUM #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3085 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 3045 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0!

0 0

PURATA RAMAI MURID

JUM KDTGN JUM KDTGN SEPATUTNYA SEBENAR BULAN INI HINGGA BULAN INI

SEK. KEB. SIMPANG RAWAI ENROLMEN BULAN APRIL 2012


BIL 1 NAMA GURU KELAS PN. SHAPINAH BT. CHE AMIN KELAS 1 PINTAR 1 CEMERLANG 1 GEMILANG JUMLAH 4 CIK BASYIRAH BT. NAZERI 5 PN. ROHAYA BT. SIDEK 6 PN. IDAWATI BT. NGAH 7 EN ZEFRIZAL B. MOHD ZAID 8 PN. MAZNAH BT. AWANG MIN 9 EN. SALIM B. CHE MIN 10 PN. ZAHARAH BT. MOHD HASSAN 2 PINTAR 2 CEMERLANG 2 GEMILANG 2 BESTARI JUMLAH 3 PINTAR 3 CEMERLANG 3 GEMILANG JUMLAH 11 PN. HJH. SA'AUDAH BT. ABDULLAH 4 PINTAR 12 PN. HJH. NORAIDAH BT. IBBRAHIM 13 EN. RAZAK B. YUNUS 14 EN. SHAHARUN B. AWANG 15 PN. ROHAIDA BT. JAAFAR 4 CEMERLANG 4 GEMILANG 4 BESTARI JUMLAH 5 PINTAR 16 PN. HJH. ROSLINA BT. MD. HASHIM 5 CEMERLANG 17 PN. NOR REHA BT. ABDULLAH 5 GEMILANG JUMLAH 18 EN. SYAMSU YUSMARI B. ATAN 19 TN. HJ. ZASNI B. CHE ALI 20 EN. IDRIS B. ISMAIL 21 EN. MOHD ZUKRI B. NASIR 22 PN. SURIATI BT. SULONG 23 PN. NORIDA BT.BOTOK@YUNUS 6 PINTAR 6 CEMERLANG 6 GEMILANG 6 BESTARI JUMLAH PRA SITI HAJAR PRA SITI AISYAH JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN TAHUN 1-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L P J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUM. BESAR (%) Kdtngan #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 PN. ZAINAH BT. SALLEH 3 PN. ROHANI BT. ZAINUDDIN

JUMLAH KESELURUHAN PRA-TAHUN 6

#DIV/0!

.. PN. IDAWATI BT. NGAH GURU PENYELARAS Data Kedatangan, Penyata Bulanan dan Perangkaan

........ EN. MOHD NOOR B. ZAKARIA PK Hal Ehwal Murid

..... EN. ISMAIL B. SALLEH Guru Besar

JUM. HARI PERSEKOLAHAN KALUAR MASUK KDTGN SEPATUTNYA

BLN INI KDTGN SEBENAR

HINGGA BLN INI TIDAK HADIR

108

JUM BULAN INI

JUM BULAN SUDAH

JUM AKHIR BULAN INI

PURATA KEDATANGAN

% KEDATANGAN

0 0 0

0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0

0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0

0 0 0

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

TIDAK HADIR KDTGN SEPATUTNYA KDTGN SEBENAR JUM BULAN INI JUM BULAN SUDAH JUM AKHIR BULAN INI L tahun 1-6= pra= JUM 0 0 0 0 0 0 PURATA KEDATANGAN P 0 0 0 % KEDATANGAN JUM 0 0 0

PURATA RAMAI MURID

JUM KDTGN JUM KDTGN SEPATUTNYA SEBENAR BULAN INI HINGGA BULAN INI

(+)MASUK/KELUAR(-) L P #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

JUM #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3085 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 3045 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0!

0 0

PURATA RAMAI MURID

JUM KDTGN JUM KDTGN SEPATUTNYA SEBENAR BULAN INI HINGGA BULAN INI

SEK. KEB. SIMPANG RAWAI ENROLMEN BULAN MEI 2012


BIL 1 NAMA GURU KELAS PN. SHAPINAH BT. CHE AMIN KELAS 1 PINTAR 1 CEMERLANG 1 GEMILANG JUMLAH 4 CIK BASYIRAH BT. NAZERI 5 PN. ROHAYA BT. SIDEK 6 PN. IDAWATI BT. NGAH 7 EN ZEFRIZAL B. MOHD ZAID 8 PN. MAZNAH BT. AWANG MIN 9 EN. SALIM B. CHE MIN 10 PN. ZAHARAH BT. MOHD HASSAN 2 PINTAR 2 CEMERLANG 2 GEMILANG 2 BESTARI JUMLAH 3 PINTAR 3 CEMERLANG 3 GEMILANG JUMLAH 11 PN. HJH. SA'AUDAH BT. ABDULLAH 4 PINTAR 12 PN. HJH. NORAIDAH BT. IBBRAHIM 13 EN. RAZAK B. YUNUS 14 EN. SHAHARUN B. AWANG 15 PN. ROHAIDA BT. JAAFAR 4 CEMERLANG 4 GEMILANG 4 BESTARI JUMLAH 5 PINTAR 16 PN. HJH. ROSLINA BT. MD. HASHIM 5 CEMERLANG 17 PN. NOR REHA BT. ABDULLAH 5 GEMILANG JUMLAH 18 EN. SYAMSU YUSMARI B. ATAN 19 TN. HJ. ZASNI B. CHE ALI 20 EN. IDRIS B. ISMAIL 21 EN. MOHD ZUKRI B. NASIR 22 PN. SURIATI BT. SULONG 23 PN. NORIDA BT.BOTOK@YUNUS 6 PINTAR 6 CEMERLANG 6 GEMILANG 6 BESTARI JUMLAH PRA SITI HAJAR PRA SITI AISYAH JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN TAHUN 1-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L P J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUM. BESAR (%) Kdtngan #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 PN. ZAINAH BT. SALLEH 3 PN. ROHANI BT. ZAINUDDIN

JUMLAH KESELURUHAN PRA-TAHUN 6

#DIV/0!

.. PN. IDAWATI BT. NGAH GURU PENYELARAS Data Kedatangan, Penyata Bulanan dan Perangkaan

........ EN. MOHD NOOR B. ZAKARIA PK Hal Ehwal Murid

..... EN. ISMAIL B. SALLEH Guru Besar

JUM. HARI PERSEKOLAHAN KALUAR MASUK KDTGN SEPATUTNYA

BLN INI KDTGN SEBENAR

HINGGA BLN INI TIDAK HADIR

108

JUM BULAN INI

JUM BULAN SUDAH

JUM AKHIR BULAN INI

PURATA KEDATANGAN

% KEDATANGAN

0 0 0

0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0

0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0

0 0 0

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

TIDAK HADIR KDTGN SEPATUTNYA KDTGN SEBENAR JUM BULAN INI JUM BULAN SUDAH JUM AKHIR BULAN INI L tahun 1-6= pra= JUM 0 0 0 0 0 0 PURATA KEDATANGAN P 0 0 0 % KEDATANGAN JUM 0 0 0

PURATA RAMAI MURID

JUM KDTGN JUM KDTGN SEPATUTNYA SEBENAR BULAN INI HINGGA BULAN INI

(+)MASUK/KELUAR(-) L P #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

JUM #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3085 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 3045 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0!

0 0

PURATA RAMAI MURID

JUM KDTGN JUM KDTGN SEPATUTNYA SEBENAR BULAN INI HINGGA BULAN INI

SEK. KEB. SIMPANG RAWAI ENROLMEN BULAN JUN 2012


BIL 1 NAMA GURU KELAS PN. SHAPINAH BT. CHE AMIN KELAS 1 PINTAR 1 CEMERLANG 1 GEMILANG JUMLAH 4 CIK BASYIRAH BT. NAZERI 5 PN. ROHAYA BT. SIDEK 6 PN. IDAWATI BT. NGAH 7 EN ZEFRIZAL B. MOHD ZAID 8 PN. MAZNAH BT. AWANG MIN 9 EN. SALIM B. CHE MIN 10 PN. ZAHARAH BT. MOHD HASSAN 2 PINTAR 2 CEMERLANG 2 GEMILANG 2 BESTARI JUMLAH 3 PINTAR 3 CEMERLANG 3 GEMILANG JUMLAH 11 PN. HJH. SA'AUDAH BT. ABDULLAH 4 PINTAR 12 PN. HJH. NORAIDAH BT. IBBRAHIM 13 EN. RAZAK B. YUNUS 14 EN. SHAHARUN B. AWANG 15 PN. ROHAIDA BT. JAAFAR 4 CEMERLANG 4 GEMILANG 4 BESTARI JUMLAH 5 PINTAR 16 PN. HJH. ROSLINA BT. MD. HASHIM 5 CEMERLANG 17 PN. NOR REHA BT. ABDULLAH 5 GEMILANG JUMLAH 18 EN. SYAMSU YUSMARI B. ATAN 19 TN. HJ. ZASNI B. CHE ALI 20 EN. IDRIS B. ISMAIL 21 EN. MOHD ZUKRI B. NASIR 22 PN. SURIATI BT. SULONG 23 PN. NORIDA BT.BOTOK@YUNUS 6 PINTAR 6 CEMERLANG 6 GEMILANG 6 BESTARI JUMLAH PRA SITI HAJAR PRA SITI AISYAH JUMLAH JUMLAH KESELURUHAN TAHUN 1-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L P J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 JUM. BESAR (%) Kdtngan #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 PN. ZAINAH BT. SALLEH 3 PN. ROHANI BT. ZAINUDDIN

JUMLAH KESELURUHAN PRA-TAHUN 6

#DIV/0!

.. PN. IDAWATI BT. NGAH GURU PENYELARAS Data Kedatangan, Penyata Bulanan dan Perangkaan

........ EN. MOHD NOOR B. ZAKARIA PK Hal Ehwal Murid

..... EN. ISMAIL B. SALLEH Guru Besar

JUM. HARI PERSEKOLAHAN KALUAR MASUK KDTGN SEPATUTNYA

BLN INI KDTGN SEBENAR

HINGGA BLN INI TIDAK HADIR

108

JUM BULAN INI

JUM BULAN SUDAH

JUM AKHIR BULAN INI

PURATA KEDATANGAN

% KEDATANGAN

0 0 0

0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0

0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0

0 0 0

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

TIDAK HADIR KDTGN SEPATUTNYA KDTGN SEBENAR JUM BULAN INI JUM BULAN SUDAH JUM AKHIR BULAN INI L tahun 1-6= pra= JUM 0 0 0 0 0 0 PURATA KEDATANGAN P 0 0 0 % KEDATANGAN JUM 0 0 0

PURATA RAMAI MURID

JUM KDTGN JUM KDTGN SEPATUTNYA SEBENAR BULAN INI HINGGA BULAN INI

(+)MASUK/KELUAR(-) L P #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

JUM #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3085 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 3045 0

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0 0 0 0 0

#DIV/0! #DIV/0!

0 0

PURATA RAMAI MURID

JUM KDTGN JUM KDTGN SEPATUTNYA SEBENAR BULAN INI HINGGA BULAN INI