You are on page 1of 2

S.C. ADMINISTRAIA ZONEI LIBERE GIURGIU S.A.

sos. PORTULUI, NR.1-2, COD 080013 - GIURGIU, ROMNIA O.R.C. J 52/388/1996; C.I. F. RO 8941369 Tel. : 40 - 246-21.75.41; Fax :40-246-21.75.98 www.zlg.ro; www.freezonegiurgiu.ro e-mail: zlg@zlg.ro

GIURGIU FREE ZONE

Nr./. Dosar executare silita nr.9/2011 Dosar instanta nr.1025/236/2010 MOGOS ANDREI CNP 1711212520036 BIROU EXECUTOR JUDECATORESC MARTIN CONSTANTIN Giurgiu, Str Gral Berthelot, bl 79, sc c, ap 43

Urmare declaratiei de infiintare a popririi, inregistrata la S.C. Administratia Zonei Libere cu nr. 650/23.01.2012 la cererea creditoarei CEC BANK S.A Bucuresti prin Sucursala CEC BANK Giurgiu, cui 5874737 cu sediul in Giurgiu Str Garii, nr 1, Jud Giurgiu, si a titlului executoriu reprezentat de : Contract de MasterCArd nr.

25222 din 23.01.2006, Incheierea nr. 378/28-01-2011 a Judecatoriei Giurgiu, proces verbal 371.7 C.Pro.Civ, prin care dispuneti infiintarea popririi asupra salariatului

Mogos Andrei , CNP 1711212520036, cu domiciliul in Mun Giurgiu, Str Bld Bucuresti , Bl 68/1D, sc B,Ap 20, Jud Giurgiu ) pana la concurenta sumei de 2011,37 RON (debit conform titlu executoriu, taxe de timbru, timbre judiciar, cheltuieli si onorariu executare) , va comunicam urmatoarele : - salariul net al debitorului este de 852 lei/luna - pana la data prezentei pe numele debitorului mai figureaza o alta poprire in suma de 275 lei/luna (dosar instanta nr. 67/236/2011, instituit de BancPost S.A, executor bancar Dumitrescu Florentina Liliana , dosar executare silita nr. 440/ 2011).

Mentionam ca suma salariatului Mogos Andrei va fi virata conform graficului anexat, potrivit art 409.C.P,Civ (1/2 din venitul lunar net deorece sunt mai multe urmariri asupra aceleasi sume) , respectiv 151 lei/luna virati astfel : - in contul executorului bancar Martin Constantin,

RO52RNCB0145037131710001 pentru suma de 189,72 lei . - suma de 1821,65 Lei va fi virata in contul creditoarei CEC BANK S.A Bucuresti prin sucursala CEC BANK Giurgiu

RO72CECEC001946210294140.

Anexam la prezenta : Grafic poprire Mogos Andrei, dosar instanta nr. 1025/236/2010; Adresa Administratia Zonei Libere nr. 1648/15.02.2011; Fisa calcul retineri salariale Mogos Andrei dosar instanta nr. 67/236/2011; Adresa Poprire nr. 506/E2/8847/03/02/2011.

DIRECTOR GENERAL Ing.drd. Miron Mihai Gabriel

SEF SERV. CONTABILITATE Ec Musat Narcisa

CONSILIER JURIDIC Stefanescu Giani