You are on page 1of 7

N THI GIAO TIP TRUYN THNG

Ni dung 1: MT S NGUYN TC C BN TRONG GIAO TIP X HI


1. Ni dung: - Hiu r i tng giao tip - To n tng ban u tt p - Tn trng nhn cch i tng giao tip - Quan tm n i tng giao tip - By t thin ch trong giao tip - ng cm trong giao tip - Gi ch tn trong giao tip 2. Phn tch v cho v d: A. Hiu r i tng giao tip: - i tng giao tip l i tng m chng ta thc hin vic giao tip. - i tng giao tip rt a dng c th l tr em hay ngi ln, l nng dn hay tr thc, l ngi ngho hay ngi giu, l ngi nng tnh hay bnh thn - Vic hiu r i tng giao tip nhm gip mi ngi hiu c i tng m mnh giao tip c cch ng ph ph hp. - Mt khc, trong giao tip, khng ai ging ai bi mi ngi c nhng mi quan tm ring. C nhng iu bn ht sc tm c, nhng ngi khc li ht sc th . S khng cn g l th v khi phi ni chuyn vi mt ngi lc no cng ni n nhng g mnh thch m khng quan tm xem iu c c ngi nghe hng ng hay khng. V th cu hi Ti ang ni chuyn vi ai? cn c ch trc tin nu bn mun cuc giao tip ca mnh c hiu qu. Ch n nhu cu v mi quan tm ca ngi cng giao tip vi mnh cn tr thnh thi quen ca bn. Ni v nhng ch c hai cng quan tm l iu tt nht, hoc t ra bn cng cn thit lp c mi quan tm cho ngi tip chuyn mnh. S th ca i tc vi ch ca bn l du hiu bo cho bn bit bn cn thay i. - Ngoi ra, hiu r i tng giao tip cng v vic quan trong bn bit cch la chn ngn ng giao tip, hnh thc giao tip, ni dung giao tip, c ch, li ni v hnh ng cho ph hp nht vi i tng giao tip to cm gic gn gi cho i tng giao tip. V d: B. To n tng ban u tt p - n tng ban u c ngha ln trong giao tip. Nu chng ta to c n tng tt ngi khc ngay trong ln u tip xc, th iu c ngha l h c cm tnh vi chng ta, h cn mun gp chng ta nhng ln sau.

chnh l iu kin thun li chng ta xy dng, pht trin mi quan h tt p v lu di vi h. Ngc li, nu ngay trong ln u gp g m chng ta c nhng s sut v li nhng n tng khng tt, th chng ta thung kh khn trong nhng ln gp sau v phi mt khng ch cng sc mi c th xa c n tng . Khng phi ngu nhin m trong kinh doanh, ngi ta v n tng ban u nh l phn vn gp ca gii doanh nhn. - Ta c thin cm hay c cm ngay t pht u tin gp g i tng giao tip, do cc yu t: cm tnh (qun o, iu b, ) logic(tnh cch, nng lc, ) v xc cm (vui mng, bc bi, ). Yu t hnh thc bn ngoi chim u th thng do ta c mt khun mu ngi sn c thch hay khng thch ni ta. Gy n tng ban u trong ln u giao tip u tin s gip ta thnh cng hn trong qu trnh thit lp mi quan h. - Nhng cch to n tng ban u: chun b trc cuc giao tip to bu khng kh thn mt hu ngh bt u ni v vn m hai bn cng quan tm nm vng thi c v giy pht quyt nh cuc tip xc. V d: C. Tn trng nhn cch i tng giao tip - Theo nguyn tc ny ngi giao tip phi bnh ng vi i tng giao tip tc l tn trng phm gi, tm t nguyn vng ca nhau, khng p buc nhau bng quyn lc.Tn trng nhn cch cng c ngha l coi i tng giao tip l mt con ngi, c y cc quyn con ngi v c bnh ng trong cc mi quan h x hi. - Tn trng ngi khc chnh l tn trng mnh. Tn trng tui tc, a v x hi, gii tnh, nhn cch... ngi i thoi s to ra h nim tin, s ci m hn trong giao tip. Xc phm n nhn cch l ng chm n lng t trng ca con ngi, khi kh c th gy c thin cm vi h, kh thnh cng trong giao tip ng x. - Nguyn tc tn trng nhn cch i tng giao tip i hi khi giao tip cn: + cho mi c nhn c th bc l nhng nhu cu, thi , tnh cm, tnh cch ring ca h. Khng nn p t, bt mi ngi phi theo khun mu cng nhc mt cch duy ch. - Gi th din cho ngi cng giao tip: bit lng nghe i tng giao tip trnh by, gi nhng nhu cu chnh ng ca i t ng giao tip. Tn trng s din t bng ngn ng, c ch, iu b ca h. Khi phn ng hoc tr li, hoc hnh ng p li phi theo hng m c hai bn u quan tm. - S dng ngn ng, c ch, iu b phi m bo tnh vn ho: Khng dng nhng t ng xc phm n danh d, tn th ng n phm gi ca i tng nht l ni cng cng, ng ngi.

- Thi lch s, khim tn khi giao tip: Khng ci ct, ngt li khi i tng ang trnh by. Hnh ng p bn, p gh, cau my, nhn trn, nghin rng u l biu hin thiu s tn trng i tng giao tip. V d: D. Quan tm n i tng giao tip - cuc ni chuyn i n kt qu nh bn mong mun, bn cn t mnh vo tm trng v hon cnh ca ngi bn ang ni chuyn hiu h hn. Lng nghe gip bn hiu c nhng iu h ni v c nhng iu h khng ni ra. hiu c i phng bn cn: 1. Tp trung vo ngi ang ni, hng ngi v pha trc th hin bn ang lng nghe h. Khng nn ngt li, a ra nhn xt hay bnh phm khi h ang ni. 2. Khi ngi ni va dt li, ng nn p li ngay. Dng li mt lc trc khi ni gip bn hiu ngi ni mc cao hn. 3. t cu hi. Bn khng nn ngh rng mnh hiu ht nhng g mi nghe thy. Nu c bt k khc mc no, ng ngi hi li C phi bn l?. Nu khng chc nhng g mnh nghe hy lp li nhng li xc nhn vi ngi ni, v d Bn ni Nh vy c ng khng?. Nhng cu hi ny s gip bn trnh hiu nhm v cng th hin s quan tm, lng nghe ca bn. E. By t thin ch trong giao tip - Bn cht con ngi lun hng ti ci thin. Trong giao tip, ci thin biu hin vic lun ginh nhng iu kin thun li, nhng tnh cm tt p cho ngi khc, khuyn khch h lm iu tt, lm iu thin, em li nim vui cho h. - Nguyn tc thin ch trong giao tip i hi khi giao tip phi bit t li ch ca i tng giao tip ln trn li ch bn thn, khng tnh ton thit hn, suy b t nnh vi thnh cng hay ch giu s tht bi ca ngi khc, tin tng i tng giao tip, chn thnh, ci m, nh nhng, bit quan tm n ngi khc. - Cng bng trong nhn xt, trong nh gi. C s khuyn khch ng vi n, trong hnh vi ng x lun hng ti ci thin v hnh thin. -Thin trong giao tip l s tin tng i tng giao tip, lun ngh tt v h. Ginh nhng tnh cm tt p v em li nim vui cho i tng giao tip, lun lun ng vin, khuyn khch h lm vic tt. V d: F. ng cm trong giao tip - Cn bit t bn thn mnh vo v tr ca i tng bit c tm t, tnh cm, thi ca h, trn c s la chn cch ng x ph hp. Khng nn bt ngi khc phi suy ngh v hnh ng nh mnh. Ch th giao tip phi bit vui vi nim vui ca i t ng giao tip ng thi bit chia s ni bun ca i tng ng vin, khuyn khch h.

- Phi hiu bn cht vn giao tip thng qua ngn ng, c ch, iu b, thi . - Bit khen ch ng lc, ng mc v chn thnh. S nhy bn, ng cm s gip ch th chim c nim tin trong giao tip. V d: G. Gi ch tn trong giao tip: - y l im v cng quan trng trong cch gi gn nhng mi quan h. Mt ngi bit gi ch tn s c ngi khc coi trng v tin tng. Khi ha hoc nhn li mt vic g, d bn thn khng lm c nhng bn vn c gng hon thnh n. Ch cn bn t hi c nn lm hay khng, ng nn t hi c th lm hay khng, bi trn i ny khng c vic g l khng th xy ra. V d:

Ni dung 2: N TNG BAN U


A. Cu trc tm l ca n tng ban u - Thnh phn cm tnh: din mo d nhn, tc phong nhanh nhn, trang phc tm tt, u tc gn gng, c ch thn thin, khng nn trang im lo lot, khng eo knh rm khi tip khch, khng dng qu nhiu nc hoa, - Thnh phn logic: tnh cch, nng lc, bn phi ng gi, hoc c th n trc 5 pht, khng tr gi hn, - Thnh phn xc cm: nh mt vui v, ng ci nh ngi my, Khi chng ta trong tm trng thoi mi, vui v, th cnh vt cng nh nhng con ngi xung quanh dng nh p hn, d mn hn, thn thin, gn gi hn. Ngc li, khi chng ta bun b, cng thng, cu gt, th cnh c p, c nh nhp cng tr n m m, ngi c tt c t t cng khng d gy n tng tt cho chng ta. B. Lm th no to c n tng ban u tt? 1. Chun b trc cuc giao tip: i ng gi, nn i trc 5 pht, cn coi li cc ti liu cn thit trong cuc giao tip. V d: 2. To bu khng kh thn mt hu ngh: Ngay trong nhng giy pht u tin tip xc, chng ta phi to c bu khng kh thn mt, gn gi, hu ngh. Trong bu khng kh , ngi i thoi s cm thy t tin, yn tm, tin tng, ngha l chng ta t nn mng cho vic xy dng hnh nh tch cc v mnh. Mun vy, trc ht chng ta cn ch n nhng biu hin b ngoi ca mnh nh : nh mt, nt mt, n ci, t th, li ni, thm ch c kiu bn gh c dng v cch b tr chng trong cuc gp g, khong cch gia chng ta vi ngi tip xcChng hn, khi khch n, chng ta cn nhanh nhn ng dy, mi khch ngi, cn bn

thn th ch ng ngi v r ngang tm, khng qu xaKhi tr chuyn, cn t ra nhit tnh, chn thnh, ci m, khng c lm cho bu khng kh tr nn nng n, cng thng m pha to ra c s thn mt m cng vui v. V d: 3. Bt u bng cch cng ni v vn m hai bn cng quan tm: Trong cuc sng, c mt s ngi, khi tip xc vi ngi khc, ch quan tm n nhng ti m h cm thy hng th, khng n yu cu ca ngi i thoi. Nhng ngi ny thng kh chim c cm tnh cu ngi khc v thc ra h khng quan tm n ngi khc. Ngc li, cng c nhng ngi ch lo tha mn ngi i thoi, gt b hng th ca c nhn mnh, do khng th pht huy c u th ca bn thn. Cch tt nht m u cuc gp g l chn vn c hai bn cng quan tm. Nhng lm th no xc nh c vn m ngi i thoi quan tm trong ln u tip xc vi h? y bn phi s dng th thut. Bn c th chn nhng cu chuyn i thng nm dn ng, v khi tm c vn n nhau th tip tc a cu chuyn i su hn na. V d: 4. Nm vng thi c v giy pht quyt nh ca cuc tip xc: Sau khi chn c vn hai bn cng quan tm, chng ta tip tc y cu chuyn theo hng . Tuy nhin, ch l cu chuyn do u nhm to khng kh tip xc v tm hiu tm l ngi i thoi, chng ta khng cho cuc tip xc tri mi theo hng . Chng ta gp g ngi i thoi khng ch tr chuyn cho vui m l v cng vic, ngha l chng ta phi bit nm ly nhng giy pht quyt nh, chn thi im thch hp nu ra vn v gii quyt. Ni chung, nhng giy pht u tin l bc khi u then cht, thng quyt nh thnh cn hay tht bi cu c qu trnh tip xc sau . Trong khong thi gian gn gi ny, chng ta va phi tm hiu ngi i thoi, to s sn sang hp tc h, va phi bit chp thi c t mc ch. iu ny chng t nng lc ca chng ta. Trong trng hp ngc li, chng ta c th b nh gi l d mn nhng thiu nng lc. V d:

Ni dung 3: K NNG LP K HOCH


A. QUY TRNH LP K HOCH: 1. Xc nh mc tiu 2. Xc nh ni dung cng vic 3. Xc nh lm u 4. Khi no thc hin 5. Ai thc hin, ai h tr

PHN TCH: - Xc nh mc tiu: + Ti sao bn phi lm cng vic ny + N c ngha nh th no + Hu qu nu bn khng thc hin + Mc tiu phi: va sc, c th, o im c, kh thi - Xc nh ni dung cng vic: + Ni dung cng vic l g? + Hy ch ra cc bc thc hin cng vic c giao. + Bn hy chc rng, bc sau l khch hng ca bc cng vic trc - Xc nh lm u: + Cng vic thc hin ti u? + Giao hng ti a im no? + Kim tra ti b phn no? + Testing nhng cng on no? - Khi no thc hin: Cng vic thc hin khi no, khi no th giao, khi no kt thc xc nh c thi hn phi lm cng vic, bn cn xc nh c mc khn cp v mc quan trng ca tng cng vic. - C 4 loi cng vic khc nhau: + Cng vic quan trng v khn cp, + Cng vic khng quan trng nhng khn cp, + Cng vic quan trng nhng khng khn cp, + Cng vic khng quan trng v khng khn cp. Bn phi thc hin cng vic quan trng v khn cp trc. - Ai thc hin, ai h tr: + Ai lm vic + Ai kim tra + Ai h tr +Ai chu trch nhim V d: H v K HOCH C NHN NM 2013 tn MC TIU: 1. 2. Nhng Mc Loi Li Thi Tr Ai Cc Thi vic tiu cn ch gian ngi ng bc gian cn g thc vin, tin hon lm vic hin gip hnh thnh

Ni dung 4: K NNG LM VIC NHM


1 s k nng trong lm vic nhm 1. K nng lnh o 2. K nng lp k hoch 3. K nng gii quyt vn 4. K nng lng nghe 5. K nng giao tip