You are on page 1of 12

ANP ve UYGULAMALARI

Abdlhakim Yazc

Analitik Network Process NEDR?


ANP AHPnin daha genelletirilmi ve gelitirilmi halidir. ANP, problemleri, kriterler arasndaki ilikileri ve ynlerini tanmlayarak bir network seklinde ifade eder. ANP gerek yasam karar yaplarna daha uygundur.

AHP ve ANP Kyaslamas


AHP birimlerin tek ynl ilikilerine, ANP ise karar seviyeleri ve zellikleri iin karmak ilikilere izin verir. AHP tm elementlere olaslkl arlklar verir, ANP ise sabit arlklar vererek spermatris oluumu il ilikileri tespit eder. Her iki yntemde sbjektif kriterleri de modele dahil edebilmektedir

Neden A?
Hiyeraride seenekler kriterleri, kriterler amac etkiler Kriterlerin seenekleri etkilemedii varsaylr Kriterlerin birbirlerinden bamsz olduu varsaylr Seeneklerin birbirlerinden bamsz olduu varsaylr Karmak sorunlarda bamllk ve geri besleme olabilir Bamllk ve geri beslemeyi barndran a modeli, yarglardan elde edilen nceliklerin daha hassas ve tahminlerin daha doru olmasn salar

ANPnin Admlar
1. Kontrol edilen faktrlerin iki ynl karlatrmalarnn yaplmas, 2. Greli arlklarla alt matrislerin oluturulmas, 3. Kolonlar stokastik olan spermatrisin ayarlanmas, 4. Arlklar sabit olana kadar matrisin kuvvetlerinin alnmas

Kriterler A Yaps

lk Adm, amataki her faktr iin greli nemlerin belirlenmesi

A faktr B ile karlatrldnda, kontrol birimi C faktr zerinde greli nemi nedir?

Deerlerin Yaknsamas

A Yaps ve Spermatris likisi