You are on page 1of 62

1

Pentaksiran Berasaskan Sekolah


2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PS

PENTAKSIRAN

Satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat keputusan tentang produk sesuatu proses pendidikan

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PS

PENTAKSIRAN
Pengumpulan maklumat bertujuan untuk mengetahui
APA yang murid TAHU APA yang murid BOLEH BUAT

APA yang murid BOLEH AMALKAN


2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PS

Pentaksiran Sekolah

Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran, semester atau tahun.
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENDEKATAN PENTAKSIRAN
Rujukan Norma

Rujukan Kriteria

Rujukan Standard
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Rujukan Norma

Memberi kedudukan kepada murid Membandingkan seorang murid dengan murid-murid yang lain
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Melapor prestasi murid dalam pembelajaran

dengan meletakkan murid dalam sistem pangkat/aras dan membanding antara murid merujuk kepada skor/markah yang diperoleh
Menggunakan skema pemarkahan

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Rujukan Kriteria

Melaporkan pencapaian murid berdasarkan kriteria yang dihasratkan melalui pengajaranpembelajaran


2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan melihat apa yang telah disempurnakan oleh murid merujuk kepada kriteria sesuatu domain Menggunakan dokumen/manual yang menerangkan kriteria sesuatu domain

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

10

Rujukan Standard
Menghuraikan gambaran keseluruhan tentang pertumbuhan pembelajaran murid (tahap pencapaian) berdasarkan pernyataan-pernyataan standard
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Melapor prestasi murid dalam pembelajaran dengan menerangkan tentang kemajuan murid dalam pembelajaran merujuk kepada standard Menggunakan dokumen/manual yang menerangkan standard sesuatu domain

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

11

Standard
A standard is something set up and established by authority as a rule for the measure of quantity, weight, extent, value or quality. A standard defines the broad expectations for an area of knowledge in a given domain and may include an expectation of the degree to which a student expresses his or her understanding of that knowledge.

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

12

PRS

Pentaksiran Rujukan Standard


Proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu, faham dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan pernyataan standard prestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan dalam dokumen kurikulum
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 13

14

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

15

Pentaksiran Rujukan Standard


Tiada had kepada peratusan murid untuk mencapai sesuatu standard Taburan markah / gred tidak ditetapkan Pelaporan adalah serasi dengan kehendak pendidikan Markah / Gred kurang bermakna kerana tidak memberi interpretasi apa yang murid tahu dan boleh buat Kedudukan / Rank dalam suatu ujian tidak memberi maklumat selanjutnya tentang pencapaian murid dalam pembelajaran Kriteria tidak menunjukkan pertumbuhan 2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN,
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Mengapa perlu berubah?


3
Penekanan kepada JERI supaya aspirasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan tercapai Pendidikan berorientasikan peperiksaan - penglibatan dalam kokurikulum sangat kurang

3 4 3 4 3

Pengiktirafan keterlaluan kepada pencapaian akademik semata-mata tekanan kepada guru, murid & ibu bapa

Menilai produk akhir berbanding proses pembelajaran - pengabaian pembentuka modal insan yang seimbang Tekanan ke atas guru-guru untuk menghabiskan sukatan pelajaran Assessment for learning diabaikan - kurang membantu dalam proses pembelajaran sebenarnya Meningkatkan martabat profesyen keguruan guru lebih dihormati, peningkatan integriti dan keberkesanan guru Sistem Pentaksiran Sesetengah Negara Maju telah Berubah tiada peperiksaan awam di sekolah rendah dan menengah16 rendah

17

NSW

HSC

Pengetahuan, kefahaman dan kemahiran dijangkakan dicapai oleh murid selepas sesi p&p Tahap pencapaian pengetahuan, kefahaman dan kemahiran

US

New Standards Project


-

Apa yang murid patut tahu dan boleh buat

Victorias CSF
-

Benchmark pencapaian murid yang boleh diukur


2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

18

BAGAIMAN MEREALISASIKAN PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD?

Perlu Standard Prestasi

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Pertumbuhan 3 orang murid dalam pembelajaran

19

TUGASAN
5
BAND STANDARD PRESTASI 4

MURID A

MURID B

3
2

MURID C

10

11

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

UNIT PEMBELAJARAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

STANDARD KURIKULUM

STANDARD PRESTASI

Objektif Tujuan Hasil Pembelajaran Kandungan

PENTAKSIRAN

Pernyataan Standard Deskriptor Evidens Instrumen

Apa yang patut dipelajari

2012 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 20

Apa yang dilaporkan tentang pencapaian murid LEMBAGA PEPERIKSAAN,

Terminologi Pentaksiran Rujukan Standard


Band 1 2 3 4 5 6 Pernyataan Standard Deskriptor Evidens

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 21

22

Band
Satu

label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu Disusun secara hierarki Digunakan untuk tujuan pelaporan
Band

1, Band 2, Band 3..

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

23

Standard
Satu

pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu Pernyataan bersifat generik /umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran Gambaran holistik tentang pencapaian murid

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

24

Deskriptor
Pernyataan

yang menerangkan APA yang murid tahu dan boleh buat

Kualiti

yang boleh ditaksir dan boleh dicapai

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

25

Evidence (murid)
Pernyataan

yang menerangkan BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat

Kualiti

yang boleh dilaksana dan boleh ditadbir

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

26

Evidence (bahan)
Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan
Dalam bentuk produk atau proses
Foto Grafik

Artifak

Laporan

dan lain-lain
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

27

Instrumen
Alat yang digunakan untuk menguji penguasaan/pencapaian murid bagi sesuatu domain. Ujian bertulis Ujian lisan Demonstrasi Ujian amali Dan lain-lain.

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

28

Pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard


Menggunakan

kerangka Standard Prestasi Berdasarkan ciri-ciri Standard Prestasi

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

29

Ciri-ciri Standard Prestasi


Penerangan generik tentang tahap pertumbuhan murid dalam pembelajaran Tentang apa yang murid patut tahu dan boleh buat pada suatu ketika tertentu semasa proses pembelajaran dan di akhir unit pembelajaran (Imej holistik) Setiap band menunjukkan pertumbuhan murid dalam pembelajaran dan pertumbuhan ini diterangkan dengan deskriptor dan evidens Standard yang boleh ditaksir dan dicapai Pertumbuhan secara menegak (Band) dan mendatar (konstruk) Hasrat FPK dan Hasil Pembelajaran
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

30

Ciri-ciri Standard Prestasi

Pertumbuhan

murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier Menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan standard
Dalam

bentuk hasil pembelajaran

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

31

Band, standard, deskriptor, eviden dan instrumen


Band
1 2 3 4 5 6

Standard
Pernyataan bersifat generik tentang aras perkembangan dalam pembelajaran (OM & OP)

Deskriptor
Pernyataan tentang apa yang murid tahu dan boleh buat

Eviden
Pernyataan tentang bagaimana murid menunjuk kan tahu dan boleh buat

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

STANDARD PRESTASI (Performance Standard)

Satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu

Disusun secara hierarki


Digunakan untuk tujuan pelaporan

Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

COMPANY LOGO

STANDARD PRESTASI (Performance Standard)

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

COMPANY LOGO

Tahu

Faham

Boleh buat dengan Beradap Mithali

Tahu

Faham

Boleh buat dengan Beradap Terpuji

Tahu

Faham

Boleh buat dengan Beradab

3
2 1

Tahu Tahu
Tahu

Faham Faham

Boleh buat

34

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Murid-murid sudah boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi Mempunyai kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi, menjelaskan apa yang murid tahu peringkat murid-murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara-perkara yang asas (Mengingat semula / Menyatakan / Mempamerkan apa yang telah dipelajari
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

COMPANY LOGO

Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, bersikap positif dan berupaya menjadi contoh

Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik dan bersikap positif

Murid-murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

COMPANY LOGO

Tahu, Faham & Boleh buat

Menggunakan pengetahuan sedia ada untuk digunakan pada situasi baru

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

37

Tahu, Faham & Boleh buat dengan beradab

Menggunakan pengetahuan sedia ada untuk

digunakan pada situasi baru secara sistematik

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

38

Tahu, Faham & Boleh buat dengan beradab terpuji

Menggunakan pengetahuan sedia ada untuk

digunakan pada situasi baru secara sistematik dan bersikap positif

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

39

Tahu, Faham & Boleh buat dengan beradab mithali

Menggunakan pengetahuan sedia ada untuk

digunakan pada situasi baru secara sistematik, bersikap positif dan menjadi contoh

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

40

41

Band 1 2 3 4 5 6

Standard Penerangan generik / umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran (Objektif mata pelajaran

Deskriptor APA murid tahu dan boleh buat (mata pelajaran)

Evidens BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat

Rumah

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

42

Band 6
PERINGATAN Band 5 Band 4 Band 3 1 PERNYATAAN STANDARD bagi sesuatu mata pelajaran mesti boleh digunapakai dari Ting 1 hingga Ting 3. (Rujuk Objektif Mata Pelajaran) 2 DESKRIPTOR adalah berdasarkan tahun tahun tertentu (Rujuk Kurikulum Standard Tahun berkenaan)

Band 2 Band 1

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

43 The typical performance in this band:

Band 6

demonstrates

an extensive and detailed knowledge and superior understanding of biological concepts, including complex and abstract ideas
demonstrates

Band 5 Band 4

thorough knowledge and understanding of most biological concepts


demonstrates

sound knowledge and clear understanding of some biological concepts


recalls

Band 3

basic knowledge and understanding of some biological concepts


recalls

Band 2

limited knowledge and has elementary understanding of some straightforward biological concepts
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Band 1

CONTOH PERNYATAAN 44 STANDARD PRESTASI GEOGRAFI Band 6 T&F&BBM

Menilai maklumat geografi untuk menghasilkan idea yang kreatif dan inovatif demi kepentingan masa depan dan membudayakan pengetahuan geografi ke arah memperkasa negara Malaysia Menggabungjalin pengetahuan dan kemahiran geografi untuk membuat keputusan yang rasional dan boleh menganalisis impak kegiatan manusia terhadap alam sekitar serta mengamalkan penjagaannya secara bijaksana. Menguasai pengetahuan dan kemahiran geografi, dan boleh menganalisis maklumat geografi dalam organisasi ruang secara sistematik serta menghargai keistimewaan negara Malaysia. Memahami dan mengaplikasikan kemahiran geografi, geografi negara Malaysia dan geografi negara lain. Mengetahui dan memahami kemahiran geografi dan geografi negara Malaysia. Mengetahui kemahiran geografi dan geografi PEPERIKSAAN, negara 2012 LEMBAGA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Malaysia.

Band 5 T&F&BBT

Band 4 T&F&BB

Band 3 T&F&B Band 2 T&F Band 1 T

45

CONTOH PERNYATAAN STANDARD PRESTASI SIVIK DAN KEWARGENEGARAAN Band 6


T&F&BBM
Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten sebagai warganegara yang, berakhlak mulia, prihatin, berwawasan, bertanggungjawab, patriotik dan bersedia menyumbang ke arah pembangunan diri, masyarakat dan negara serta boleh diteladani.

Band 5
T&F&BBT

Mengaplikasi pengetahuan serta mengamalkan kemahiran dan nilai sivik secara konsisten ke arah melahirkan warganegara yang bersikap positif, bertanggungjawab, berupaya menyelesaikan masalah dan bersedia menghadapi cabaran.
Mengetahui, memahami dan mengamalkan kemahiran sivik dengan dedikasi ke arah membentuk warganegara yang berakhlak mulia bertanggungjawab, patriotik dan bersatu padu. Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan serta boleh melaksanakan kemahiran sivik dengan baik. Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan. Mengetahui asas identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegaraan dan cabaran masa depan. LEMBAGA PEPERIKSAAN, 2012
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Band 4
T&F&BB

Band 3
T&F&B

Band 2
T&F

Band 1
T

Band

Pernyataan Standard

Ting. 1 2012
D D D D D D E E E E E E

Ting. 1 2013
D D D D D D E E E E E E D D D D D D

Ting. 1 2014
E E E E E E

6 5 4

B6 B5 B4

3
2 1

B3
B2 B1

Nota : Pernyataan Standard yang sama digunapakai untuk Ting.1 Ting. 3 Deskriptor (D) dan Evidens (E) merujuk HSP tahun-tahun berkenaan
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN 46

47 Tingkatan 1

Band

Pernyataan Standard

Tajuk / Modul Tema 1

Tajuk / Modul Tema 2

Tajuk / Modul Tema 3

Tajuk / Modul Tema 4

6 5

B6 B5

4
3 2 1

B4
B3 B2 B1
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

48 Tingkatan 1

Band

Pernyataan Standard

Tajuk / Modul Tema 1

Tajuk / Modul Tema 2

Tajuk / Modul Tema 3

Tajuk / Modul Tema 4

6 5

B6 B5

4
3 2 1

B4
B3 B2 B1
D D D E E E
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

49 Tingkatan 1

Band

Pernyataan Standard

Tajuk / Modul Tema 1

Tajuk / Modul Tema 2

Tajuk / Modul Tema 3

Tajuk / Modul Tema 4

6 5

B6 B5
D E

4
3 2 1

B4
B3 B2 B1
D D D E E E

D
D D D

E
E E E
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

50 Tingkatan 1

Band

Pernyataan Standard

Tajuk / Modul Tema 1

Tajuk / Modul Tema 2

Tajuk / Modul Tema 3

Tajuk / Modul Tema 4

6 5

B6 B5
D E

D D

E E

4
3 2 1

B4
B3 B2 B1
D D D E E E

D
D D D

E
E E E

D
D

E
E

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

51 Tingkatan 1

Band

Pernyataan Standard

Tajuk / Modul Tema 1

Tajuk / Modul Tema 2

Tajuk / Modul Tema 3

Tajuk / Modul Tema 4

6 5

B6 B5
D E

D D

E E

4
3 2 1

B4
B3 B2 B1
D D D E E E

D
D D D

E
E E E

D
D

E
E

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Tingkatan 1
Band Pernyataan Standard

Tajuk / Modul Tema 1

Tajuk / Modul Tema 2

Tajuk / Modul Tema 3

Tajuk / Modul Tema 4

6 5

B6 B5
D E

D D

E E

4
3 2 1

B4
B3 B2 B1
D D D E E E

D
D D D

E
E E E

D
D

E
E

Nota : Tajuk / Modul / Tema boleh mula atau berakhir di mana-mana Band, TETAPI untuk keseluruhan Ting.1 mesti ada Band 1 Band 6
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN 52 MALAYSIA

Band

Pernyataan Standard

Ting. 1 2012

6 5 4

B6 B5 B4

D D D

E E E

3
2 1

B3
B2 B1

D
D D

E
E E

Nota : Pernyataan Standard yang sama digunapakai untuk Tahun 1 Tahun 6 Deskriptor (D) dan Evidens (E) merujuk HSP tahun-tahun berkenaan
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN 53

Band

Pernyataan Standard

Ting. 1 2012
B6D1 B5D1 B4D1 B3D1 B6D1E1 B5D1E1 B4D1E1 B3D1E1 BED1E2 B3D1E3 B3D2E1 B3D3E1 B3D3E2 D2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B1D1E1 B1D1E2 B1D2E1

6 5 4

B6 B5 B4

B3

B3D2 B3D3 B2D1

2 1

B2
B1D1

B1
B1D2

Nota : Bilangan Deskriptor dan Evidens mengikut keperluan mata pelajaran


2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN 54 MALAYSIA

Band
B1
(Bahasa Melayu)

Standard

Deskriptor
D1 D1 D2

Evidens
D1E1 D1E2 D1E1 D1E2 D2E1

B1
(Matematik)

B1
(Pendidikan Moral)

D1

D2 D3

D1E1 D1E2 D1E3 D2E1 D2E2 D3E1 D3E2 D3E3


55

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

Standard

Deskriptor (APA)
B3D1 Mengaplikasikan kemahiran geografi

56

Evidens (BAGAIMANA)
B3D1E1 Menentukan arah berdasarkan lapan mata angin dengan menggunakan kompas B3D1E2 Mengukur jarak menggunakan skala B3D2E1 Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia. B3D1E3 Membina graf bar dan graf garisan. B3D2E2 Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah pamah di Malaysia. B3D2E3 Mengenal pasti taburan saliran di Malaysia. B3D3E1 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi ciri cuaca dan iklim Malaysia B3D4E1 Menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup di Gurun Thar, Siberia dan Greenland B3D5E1 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi tumbuhan semula jadi di Malaysia

Band 3
Memahami dan mengaplikasik an kemahiran geografi, geografi negara Malaysia dan geografi negara lain.

B3D2 Menentukan pelbagai bentuk muka bumi B3D3 Mengenal pasti faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim.

B3D4 Mengenal pasti pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup di negara lain

B3D5 Mengenal pasti faktor yang 2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, mempengaruhi pelbagai jenis KEMENTERIAN PELAJARAN tumbuhan semula jadi

Standard

Deskriptor (APA)
B3D1 Mengaplikasika n kemahiran geografi

Evidens (BAGAIMANA)
Menentukan arah berdasarkan lapan mata angin dengan menggunakan kompas

Instrumen

Band 3
Memahami dan mengaplikasi kan kemahiran geografi, geografi negara Malaysia dan geografi negara lain.

B3D1E1

Paper

B3D1E2

B3D2 Menentukan pelbagai bentuk muka bumi

Mengukur jarak menggunakan skala B3D2E1 Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia. B3D1E3 Membina graf bar dan graf garisan. B3D2E2 Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah pamah di Malaysia.

& pencil Pemerhatian Kerja Kursus Scrapt Book Folio ULBS Ujian Amali Senarai Semak Soal Selidik dll
(Guru harus memilih instrumen paling sesuai )

57

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Standard

Deskriptor (APA)

58

Evidens (BAGAIMANA)
B2D1E1 Menyenaraikan kelebihan dan kelemahan diri. B2D2E1 Menyenaraikan ciri-ciri pemilihan rakan sebaya B2D3E1 Menerangkan peranan ahli keluarga. B2D4E1 Menyenaraikan peraturan sekolah. B2D4E2 Menyatakan tujuan peraturan sekolah B2D5E1 Memberi contoh-contoh cerita rakyat yang diketahui B2D5E2 Menyatakan tujuan cerita rakyat disampaikan

B2
Mengetahui dan memahami identiti diri, keluarga, masyarakat, budaya, kewarganegar aan dan cabaran masa depan.

B2D1 Mengetahui dan memahami potensi diri pelajar B2D2 Mengenal pasti kriteria pemilihan rakan sebaya B2D3 Mengetahui dan memahami tanggungjawab ahli keluarga B2D4 Mengetahui dan memahami peraturan sekolah B2D5 Mengenali dan memahami cerita rakyat pelbagai kaum di Malaysia

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PELAPORAN FORMATIF (Geografi) (EVIDENS)


B3D1E1

59

(nama murid) Menentukan arah berdasarkan lapan mata angin dengan menggunakan kompas (nama murid) Mengukur jarak menggunakan skala (nama murid) Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia (nama murid) Menjelaskan faktor yang mempengaruhi ciri cuaca dan iklim Malaysia

B3D1E2 B3D2E1

B3D3E1

B3D4E1

(nama murid) Menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup di Gurun Thar, Siberia dan Greenland.
(nama murid) Menjelaskan faktor yang mempengaruhi tumbuhan semula jadi di Malaysia
2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

B3D5E1

PELAPORAN SUMMATIF (Geografi) (DESKRIPTOR)

60

B6D1 B6D2 B6D3


(Lengkap B6)

(nama murid) Menghasilkan idea baru/ciptaan untuk pembangunan negara (nama murid) Mengemukakan langkah pengurusan alam sekitar (nama murid) Melaksanakan amalan mesra terhadap alam sekitar

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Peranan Standard Prestasi dalam PS


MULA

Pemulihan

Belum mencapai tahap penguasaan

Telah mencapai Tahap penguasaan

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN

61

62

PS

KESIMPULAN
Penggunaan standard kurikulum dan standard prestasi yang seiring dan secara berterusan dalam proses

pengajaran-pembelajaranpentaksiran

membolehkan penambahbaikan dalam pembelajaran murid

2012 LEMBAGA PEPERIKSAAN, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA