You are on page 1of 1

Tugas dan Tanggungjawab: 1. Menerima dokumen-dokumen SKPM (SKPM 1, SKPM 2, SKPM 3) 2. Mengkaji dan memahami dokumen-dokumen SKPM. 3.

Mengagihkan elemen penilaian kepada jawatankuasa yang dilantik. 4. Melaksanakan penarafan kendiri. 5. Merumus dan memutuskan keputusan Penilaian Kendiri Sekolah. 6. Menghantar keputusan Penilaian Kendiri Sekolah kepada PPD, JPN dan JNS Negeri. 7. Mendokumentasikan keputusan Penilaian Kendiri Sekolah.