You are on page 1of 20

Deerli Mterimiz, Modern tesislerde, Arelik'in toplam kalite ilkelerine uygun olarak retilen rnnzn size en iyi verimi

sunmasn istiyoruz. Bunun iin, bu klavuzun tamamn rnnz kullanmadan nce dikkatlice okumanz ve bir bavuru kayna olarak saklamanz rica ederiz.

w w w. a r c e l i k . c o m . t r

N D E K L E R
1 . B l m: Te kn i k ze l l i kl e r....................2 4 . B l m: Pro g ra m se i mi ve ma ki n e n i zi n a l trl ma s.......8 5 . B l m: Ba km ve te mi zl i k.............................................1 3

2 . B l m: U ya rl a r.................................3

3 . B l m: n h a zrl k.............................4

6 . B l m: Mo n ta j ............................................................1 5

7 . B l m: Pra ti k ve ya ra rl b i l g i l e r...................................1 8 1

1. BLM

Te k n i k z e l l i k l e r

Skma devri ayar dmesi Yardmc fonksiyon tular Ama/kapama tuu st tabla

Scaklk ayar dmesi n kapak ama tuu Program seme dmesi


Maksimum kuru amar kapasitesi (kg.) 6 5.5 85 60 59 70 220/50 10 350 1900 2200 52

Deterjan ekmecesi

50

40

nerilen Ykleme (kg.) Ykseklik (cm.) Genilik (cm.) Derinlik (cm.) Net arlk (kg.)

n kapak

Elektrik girii (V/Hz.) Toplam akm (A) Motor gc (W) Istc gc (W) Toplam G (W)

Tekmelik Tekmelik ama vidas

Ykama/durulama devri (dev/dak) Skma devri (dev/dak)(max) (3650/4450) (3650Y/4450Y)

1000 1100 1200

(4900)

2. BLM

Uyarlar

Makinenizi kullanma hazr duruma getirmek iin Arelik Yetkili Servisini ve tesisatnz uygun deilse ehliyetli bir tesisaty arnz. Evinizdeki sigortann akm deeri 16 Amperden az ise ehliyetli bir elektrikiye 16 Amperlik bir sigorta balatnz. amar makineniz 220 Volta gre ayarldr.

Transformatrl ya da transformatrsz kullanmda, topraklama tesisatn ehliyetli bir elektrikiye yaptrmay ihmal etmeyiniz. Topraklama yaplmadan kullanma halinde, ortaya kabilecek zarardan firmamz sorumlu olmayacaktr. lk altrma ilemini makinenizi temizlemek iin amar yklemeden, deterjanl olarak yapnz. Oto tamircisi i kyafeti gibi ok kirli amarlar ykadktan sonra makineyi temizleme ilemini tekrarlamanz tavsiye edilir. amar makinesinin performans, makinenin, suyun ve kullanlan temizlik maddesinin bileik etkisine de baldr. Kalitesiz ve niteliine uymayan temizlik maddeleri kullanldnda lekeler sabitleecektir. Lekeli amarlarnz makinenizde ykamadan nce ilerideki sayfalarda bahsedildii ekilde temizlemeye zen gsteriniz.
Satn alm olduunuz rnn kullanm mr 10 yldr. Bu, rnn fonksiyonunu yerine getirebilmesi iin gerekli yedek para bulundurma sresidir.

retim esnasndaki kalite kontrol ilemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalm olabilir. Bunun makinenize hibir zarar yoktur.

3. BLM

n Hazrlk

amar ykamaya balamadan nce ltfen u noktalara dikkat ediniz: Fii taktnz m ? Boaltma hortumunu uygun ekilde baladnz m ? n kapa kapattnz m ? Musluu atnz m ? Ykanacak amarlarn ayrlmas
amarlar cinslerine (pamuklu, keten, sentetik, ynl vb.), kirlilik derecelerine ve ykama scaklklarna gre ayrnz. Beyaz amarlar renklilerle birlikte ykamaynz. amarlarnzn zerindeki kemer, kol dmesi vb. sert cisimleri karnz. Cepleri boaltnz. Fermuarlar kapatnz ve dmeleri ilikleyiniz. Lekeli amarlar iin Pratik ve yararl bilgiler blmne baknz. Makineniz "Makinede ykanabilir" veya "Keelemez" etiketi olan ynlleri zel ynl program ile zarar vermeden ykayabilir. Makinanzn montajn kendiniz yapyorsanz ltfen ilk nce 15. sayfadaki Montaj blmn okuyunuz.

n kapa amak iin,


n kapak ama tuuna basnz. Makinenizin n kapa, gvenliiniz iin sadece makinenizin almad konumlarda alabilecek ekildedir. n kapak, ykama program bitene kadar kilitli kalr ve program sona erdikten 1-2 dakika sonra alabilir.

50

40

amarlarn makineye konulmas amarlar makinenin iine aarak ve sktrmadan doldurunuz. El rgs giysilerinizin i yzeylerini da evirerek makineye yerletiriniz. Kapa kapatrken, kapak ile lastik krn arasna amar skmamasna dikkat ediniz. n kapa iterek kapatnz. n kapak iyice kapanmazsa ykama balamaz.

Deterjan ve yumuatc seimi Deterjan miktar suyun sertliine, amar miktarna ve amarn kirlilik derecesine baldr. nerilen miktarlar deterjan ambalaj zerinde yazldr.Eer amarlarnz az kirli ve/veya suyunuz dk sertlikte ise deterjan ambalajlarnda nerildii gibi daha az miktarda deterjan kullannz. Aksi takdirde ar kpk ile karlaabilirsiniz. Makinenizde, otomatik amar makineleri iin gelitirilmi deterjan kullanlmaldr. Klor ya da kkrt ieren beyazlatc maddeleri kullanmaktan kannz. Toz deterjan ve yumuatcy deterjan ekmecesinin uygun blmelerine koyunuz ve deterjan ekmecesini kapatnz.

Yumuatcy MA X iaretli yere kadar doldurunuz. Daha fazlas sifon (d) yoluyla ykama suyuna karr ve ziyan olur. Bu durumda yumuatcy yeniden doldurmanz gerekebilir. Yumuatc zamanla koyulamsa iine biraz su koyarak sulandrmak gerekir. nk koyu yumuatc sifonu tkar ve ak engelleyebilir. a. Blme I, n ykama iin toz deterjan gz. b. Blme II, ana ykama iin toz deterjan gz. c. " ", yumuatc gz d. Sifon

Kontrol panosu
4900
Ama kapama tuu Durulama sonu suda brakma tuu Hzl lave su program tuu tuu

Scaklk ayar dmesi

Program seme dmesi

50

40

Deterjan ekmecesi

Skma devri ayar dmesi

n kapak ama tuu

3650/4450/3650Y/4450Y

Ama kapama tuu

Durulama sonu suda brakma tuu lave su tuu Devir drme tuu

Scaklk ayar dmesi

Program seme dmesi

50
1000 600

40

Deterjan ekmecesi

n kapak ama tuu

Yardmc Fonksiyonlar
lave su Bu fonksiyonu kullanarak makinenizin durulamalar esnasnda alaca su miktarn artrabilirsiniz. Bylece hassas ciltlerin amarlar zerinde kalabilecek deterjandan dolay etkilenme riski azaltlm olur. Durulama sonu suda brakma amarlarnz sentetik ve ynl programlarn bitiminde hemen boaltmayacaksanz, susuz ortamda burumalarn nlemek iin " " tuuna basarak amarlar son durulama suyu iinde bekletebilirsiniz. Bu ilemden sonra tekrar " " tuuna basarak programa kaldnz yerden devam edebilirsiniz. amarlarnza uygun skma devirleri uygulandktan sonra makinanz programn tamamlayacaktr. Eer amarlarnza skma program uygulanmasn istemiyorsanz, program dmesini P konumuna getirerek makine ierisinde kalan suyu tahliye edebilirsiniz.
1100 600

Devir drme (3650/4450/3650Y/4450Y) Bu tua basarak, pamuklu ve sentetik programlarda skma devirlerini 600 devir/dakika ile snrlandrabilirsiniz. Ynl skma hz yine 500 devir/dakika olarak kalacaktr. (3650-4450 modellerinde maksimum devir 1000 devir/dakikadr) Hzl program (4900) Az kirli amarlar iin kullanlmaldr. Bu fonksiyon ykama sresini ksaltr.

Skma devri ayar dmesi (4900) Bu dme kullanlarak pamuklularda 1200 devir/dakikaya kadar, sentetiklerde ise 700 devir/dakikaya kadar skma ayar yaplabilir. Ayrca amarlarnza skma uygulatmak istemiyorsanz, devir ayar dmesini konumuna getiriniz.

4. BLM

Program seimi altrlmas

ve

makinenizin

Dmeleri kullanma hazrlamak iin ieriye doru bastrnz. Dme "klik" sesiyle dar kacaktr. Yan sayfadaki Program Seim Tablosuna bakarak amarn cinsine, miktarna, kir derecesine ve ykama scaklklarna gre uygun program belirleyiniz. Program dmesini saa doru (saat ynnde) evirerek setiiniz program harfine getiriniz. Ayarlarnz yaptktan sonra dmeye tekrar bastnzda dme ieriye gmlecektir. Bu, ocuunuzun dmeyle oynamasn nleyecektir.
40

40

Scaklk ayar dmesini ve skma devri ayar dmesini (4900 iin) (istediiniz yne) evirerek istediiniz scakl ve skma devrini seiniz. Scaklk ayar dmesi " " konumundayken musluk suyu scakl ile ykama yaplr. Makinenizin amarlarnza skma uygulamasn " konumuna getiriniz. Kullanmanz gereken yardmc fonksiyon tularna basnz. istemiyorsanz devir ayar dmesini "

50

40

Program seim tablosu

PROGRAM

AMAIR CNS

PROGRAM SM

SICAKLIK AYARI (C) BEYAZLAR RENKLLER

DETERJAN BLMES

N YIKAMA

LAVE SU

DURULAMA SONU SUDA BIRAKMA

HIZLI PROGRAM
(4900)

DEVR DRME
(3650/4450/ 3650Y/4450Y)

MAKSMUM AIRLIK (kg.)

ok kirli pamuklu ve keten


amarlar, bebek amarlar, yatak takmlar, masa rtleri, T-shirt, gmlek, havlu, eofman, kot vb.

A B X M C D F G J H P

n ykamal pamuklu n ykamasz pamuklu Ksa pamuklu Mini pamuklu Skma n ykamal sentetik n ykamasz sentetik Ksa sentetik Ynl Narin skma Pompa

60-90

40-50 30-50 30-50 -40

I + II II II II

* * * *

* * * *

* * * * *

6 kg. 6 kg. 6 kg. 6 kg.

Normal kirli pamuklu ve keten Az kirli pamuklu ve keten ok az kirli pamuklu, keten veya boya veren renkliler Pamuklu, keten amarlar iin skma

30-90 30-60 -40

Sentetik ve sentetik karml ok kirli sentetik, sentetik karm amarlar, viskon, naylon oraplar, perdeler, Normal kirli sentetik, sentetik karm ykanabilen suni ipek, pantolon bluz vb. hassas amarlar Boya veren renkli sentetikler

40-60 30-60 -40 -40

40-50 30-40 -40 -40

I + II II II II

* * * *

* * *

* * *

2.5 kg. 2.5 kg. 2.5 kg. 1.5 kg.

Ynller ve trikolar
Makinede ykanabilir damgas bulunan ynller

Sentetik ve ynl narin skma

Su boaltma

*: Seilebilir I: n ykama toz deterjan gz II: Ana ykama toz deterjan gz

Program dmesini sadece makinanz kapal (ama / kapama dmesi kapal konumda) iken ayarlaynz. Makinanz alrken program deitirmeyiniz.
9

Ama/kapama
"Ama/kapama" tuuna basarak program balatabilirsiniz. Bu andan sonra baslan tulardaki klar yanacaktr ve kapatlm olan n kapak birka saniye iinde kendiliinden kilitlenecektir.

Program ak
Makine alrken program dmesi dnerek program admlarn takip eder. Deterjan ekmecesindeki yumuatc blmesine yumuatc koymusanz son durulama suyuna katlr. "Durulama sonu suda brakma" tuuna baslmsa, makina skma yapmaz. Bu tua tekrar baslarak H skma program ile program sona erdirilebilir. Skma uygulanmak istenmiyorsa " " tuu basl braklr ve "Ama/kapama"

tuu kapal pozisyona getirilip, program dmesi P pozisyonuna getirildikten sonra tekrar "ama/kapama" tuuna baslarak makinenin iindeki su, pompa vastasyla boaltlr.

amarlarn boaltlmas
Makineniz, programlar sona erdiinde kendiliinden durur. Ama/kapama tuuna basarak makinenizi kapatnz. Program sona erdikten 1-2 dakika sonra n kapa kapak ama tuuna basarak aabilirsiniz. Daha sonra musluklar kapatnz, basl olan tular tekrar basarak eski haline getiriniz. amarlar kardktan sonra n kapa ak brakarak makinenin iini havalandrnz.
10

Program sonu
A, B, X, M, ve C programlar son skmadan sonra program dmesinin C'den sonraki izgi hizasna gelmesiyle biter. D, F, G ve J programlar"durulama sonu suda brakma" tuuna baslmamsa, program dmesinin H skma programndan sonraki izgi hizasna gelmesiyle biter.

Ykama programnn herhangi bir aamasnda elektriin kesilmesi ve bir sre sonra tekrar gelmesi durumunda amar makineniz programa kald yerden devam edecektir. Bu durumun makinenize herhangi bir zarar yoktur.

Program zellikleri PAMUKLULAR


A, B, X, M, C PROGRAMLARI Bu programlar beyaz ve renkli pamuklu ve ketenleri ykamada kullanlr. A: n ykamal pamuklu program (n ykama, ana ykama, 3 durulama, skma) B: n ykamasz pamuklu program (ana ykama, 3 durulama, skma) X: Ksa pamuklu program (ana ykama, 3 durulama, skma) M: Mini pamuklu program (ana ykama, 3 durulama, skma)
Durulama Yumuatc

C: Skma program

11

A, B, X ve M programlar sonunda amarlara skma uygulanr. Program sona erdiinde amarlara tekrar skma uygulanmas istenirse, program dmesi C'ye getirilerek ilave skma ilemi gerekletirilebilir. Ayrca makinanz, bu programlarda durulamalar arasnda amarlarnza ara skma uygular. Bylece makinanzn durulama etkinlii daha da artm olur. (4900, 4450 ve 4450Y modellerinde, makinede ayarlanan scakla eriilince program hzl olarak tamamlanr.)

SENTETKLER
D, F, G, H PROGRAMLARI Bu programlar sentetik ve tlenmeyen pamuklu amarlarn, perdelerin ykanmasnda kullanlr. amarlar daha fazla su ile hassas bir ekilde ykanr. D: n ykamal sentetik program (n ykama, ana ykama, 3 durulama, narin skma) F: n ykamasz sentetik program (ana ykama, 3 durulama, narin skma) G: Ksa sentetik program (ana ykama, 3 durulama, narin skma) H: Narin skma program. D, F, ve G programlar sonunda amarlara en fazla 700 devir/dakika narin skma ilemi uygulanr. amarlara tekrar narin skma ilemi uygulanmak istenirse, program dmesi Hye getirilerek ilave skma yaplabilir. D, F, G, programlar kullanlrken istenirse "durulama sonu suda brakma" fonksiyonu seilebilir.

YNLLER
J: Ynl program ile ynller en iyi ekilde ykanr. Bu program n ykamasz olup ana ykama, 3 durulama ve narin skma ileminden oluur. J program kullanlrken istenirse "durulama sonu suda brakma" fonksiyonu seilebilir. H: Narin skma program. J program seilirken durulama sonu suda brakma tuuna baslmazsa amarlara 500 devir/dakika narin skma program uygulanr. H narin skma program, eer sentetik program seilmise sentetik skma, ynl program seilmise ynl skma yapar.
12

5. BLM
50
40

Bakm

ve

temizlik

SICAK

SOUK

Deterjan ekmecesi
Toz deterjan artklar zamanla deterjan ekmecesinde birikebilir. Deterjan ekmecesini temizlemek iin ekildeki gibi yumuatc gzndeki sifonun iaretli noktasna basarak, ekmeceyi kendinize doru ekiniz. ekmeceyi lavaboda bol suyla ykaynz.

Giri suyu filtreleri


Makinenin arkasna yerletirilmi olan su giri vanalarnn ucunda ve su giri hortumlarnn muslua takld dz ucunda birer adet filtre vardr. Bu filtreler suyun iindeki yabanc maddelerin ve pisliklerin makineye girmesini nler. Filtrelerin 30 - 40 ykamada bir temizlenmesi gerekir. Bunun iin, musluklar kapatnz. Su giri hortumlarn znz. Su giri vanalarndaki filtrelerin zerini ince bir fra ile temizleyiniz. Filtreler ok kirli ise pense ile yerinden ekip temizleyebilirsiniz. Su giri hortumlarnn dz ucunda bulunan filtreleri ise contas ile beraber yerinden elle karp, musluk altnda iyice temizleyiniz. (Tek (souk) su girili makinalarda 2 adet, ift (scak-souk) su girili makinalarda 4 adet filtre vardr.)

Sifon
Sifonu (deterjan ekmecesi iindeki renkli para) 30-40 ykamada bir temizlemeyi ihmal etmeyiniz. Sifonu yerinden karmak iin nce deterjan ekmecesini karnz. Tkanmamas iin iindeki yumuatc artklarn temizleyiniz. Temizledikten sonra sifonu yerine takp iyice oturup oturmadn kontrol ediniz.

Hortum
zellikle souk blgelerde don tehlikesi olduundan, makineniz souk bir yerde duruyorsa kullanlmadnda pompa ve hortumlarda kalan suyun pompa filtresi kartlarak boaltlmas gerekir. Su giri hortumlar da musluktan sklerek boaltlmaldr.
13

Pompa filtresinin temizlenmesi


Makinenizde ykama suyunun tahliyesi esnasnda dme, kuma lifi gibi yabanc maddelerin pompaya girmesini nleyerek pompann mrn uzatan bir filtre sistemi vardr. Filtrenin her 30 - 40 ykamada bir temizlenmesi faydaldr. Bunun iin: nce makinenizin fiini ekiniz. Tekmeliin ama vidalarn kaln ulu tornavida veya anahtar ile 90 evirip tekmelii anz. Filtre kapan amadan nce, pompa iinde kalan az miktarda suyun filtre karldnda yere dklmesini engellemek iin filtre kapann nne bir kap koyunuz. Filtreyi saatin ters ynne evirerek karnz. zerindeki yabanc maddeleri temizledikten sonra; Filtreyi saat ynnde evirerek yerine taknz.
11 Tekmelii kapatp ama vidalar ile

Dikkat! Filtre yerine tam oturmazsa su karr.

kilitleyiniz.

14

6. BLM

Montaj

lk montaj ilemi yetkili servis tarafndan cretsiz olarak yaplacaktr. Tesisatnz hazr deil ise ehliyetli bir tesisat tarafndan gerekli hazrlklar yaplmaldr.

1. Nakliye emniyetlerinin karlmas


Makine altrlmadan nce nakliye emniyetlerinin kesinlikle karlmas gerekir. Bunun iin,

1. "C" civatalar uygun bir anahtar yardmyla saat ynnn tersine evrilerek iyice gevetilir.

2. Nakliye emniyetleri ekilerek karlr.

3. Nakliye emniyetlerinin boaltt deliklere, ambalaj torbasndaki "P" plastik tapalar, ok ynnde itilerek taklr.

Ltfen dikkat! Herhangi bir nakliye srasnda tekrar kullanmak zere nakliye emniyetlerini saklaynz. amar makinenizi, yine nakliye emniyetleri takl olarak taynz. Makineniz asla hal kapl zemin zerine yerletirilmemelidir. Aksi takdirde makineniz alttan hava alamayaca iin elektrikli paralar ar snabilir. Bu durum ise makinenizin arzalanmasna neden olabilir.
15

2. Ayaklarn ayarlanmas
Makinenizin daha sessiz ve titreimsiz alabilmesi iin, ayaklarnn zerinde dzgn ve dengede durmas gerekir. Makinenizin drt aya da ayarlanabilir. nce plastik kontra somununu gevetiniz. Aya ayarlayarak dengeyi saladktan sonra plastik kontra somunu yukar doru sktrnz.

3. Su balantlar a) Su giri hortumu


Makine ile birlikte verilen zel hortumlar makine zerindeki su giri vanalarna balanr. Krmz hortum veya krmz yazl hortum scak su girii, mavi veya mavi yazl hortum ise souk su girii iindir.

Musluktan en az 1, en ok 10 bar basnla su akmas makinenizin verimli almasn salayacaktr. (Pratik olarak 1 bar, tam alm musluktan 1 dakikada 8 litreden fazla su akmas demektir.) Makinanza, hortumun dirsekli ucunu taknz. Hortumun somunlarn el kuvveti ile sknz, ingiliz anahtar kullanmaynz.

SICAK

SOUK

Balant yerlerinde oluabilecek su szmalarn engellemek iin, hortum ambalaj iine (ift su girili modellerde 4 adet, dier modellerde 2 adet) lastik conta konmutur. Bu contalarn, hortumun her iki tarafndaki balantlarda kullanlmas gerekir. Balant yerleri su basnc altnda olduu iin, balant yapldktan sonra musluklar sonuna kadar anz. Balant yerlerinin su szdrmazln kontrol ediniz. Ortaya kabilecek su kaaklarn ve bunun verecei zararlar nlemek iin, makineyi kullanmadnz zamanlarda, musluklar kapal tutunuz.

4900 modeli kr tapa kullanlarak tek su girili olarak da kullanlabilir. Kr tapa scak su vanasna balanmaldr. Balant yerinden su szmamas iin lastik conta kullanlmaldr.

16

b) Su boaltma hortumu Su boaltma hortumu lavabo ya da kvet kenarna taklabilir. Hortum krlmamaldr. Boaltma hortumu lavabo ya da kvete asldnda, hortum dirsei parasyla dmeyecek ekilde sabitlenebilir.

4. Elektrik balants

70

80

90

100

110

Mutlaka toprakl priz kullann.

10

20

30

40

50

60

amar makinesinin ana ebeke kablosu ucundaki toprakl fiini, mutlaka uygun voltaj ve akmla beslenen toprakl prize taknz.

Boaltma hortumunun ucu, dorudan kirli su boaltma deliine ya da lavabonun k dirseine taklan zel uca balanabilir. Hortum, yerden en az 40, en ok 100 cm yksee taklmaldr.
17

7. BLM

Pratik ve yararl bilgiler

Aada vereceimiz leke karma reeteleri yalnzca ykanabilir dokumalar iin uygulanabilir. zel cins kumalar iin reticinin nerilerine uyulmaldr.

Alkoll ikiler: nce souk suyla daha sonra gliserin ve suyla silinip sirkeli suyla durulanmaldr. Ayakkab cilas: Kuma zedelemeden cilay yavaa kazynz. Deterjanla ovalayp durulaynz. kmazsa 2 l suya 1 l saf alkol (96) koyarak ovalaynz. Ilk suda ykaynz. ay ve kahve: Lekeli kuma bir kap azna gererek zerine kuma cinsinin dayanabilecei kadar scak su dknz. amar tipi uygun ise amar suyu ile ykaynz. Et suyu-yumurta: Leke kurumusa kalntlar kartp souk suya bastrlm bir snger veya yumuak bezle siliniz. Deterjanla ovalayarak sulandrlm amar suyuyla ykaynz.

ikolata ve kakao: Bir sre souk suya bastrnz. Sabunla veya deterjanla ovaladktan sonra, kuma cinsinin izin verdii scaklkta ykaynz. Ya lekesi kalmsa oksijenli su (%3 orannda) ile siliniz. Domates salas: Birikintileri kazyp souk suda 40 dakika kadar bastrnz. Deterjanla ovalayp ykaynz. iklet: ikletin zerine bir para buz koyup lekeyi sertletiriniz. Kuma zedelemeden ikleti kazynz. Gres ve ya lekesi: nce kalntlar silip lekeyi deterjanla ovalaynz. Ilk sabunlu suda ykaynz.

KLE

HARDAL
18

Hardal: Lekeye gliserin srp deterjanla ovalayarak ykaynz. Leke kmyorsa alkolle siliniz. (Renkli ve sentetik kumalarda 1 lek alkol, 2 lek su karm kullanlmaldr.)

Mrekkep: Lekeli yeri souk suya tutarak mrekkepli suyun akmas bitene kadar bekleyiniz. Daha sonra limonlu su ve deterjanla ovalaynz. Be dakika brakp ykaynz.

Kan lekesi: Souk suda 30 dakika kadar bastrnz. ayet leke kmyorsa ayn srede su+amonyak (4 litre suya 3 orba ka amonyak) karmna bastrnz. Krema, dondurma ve st: Souk suya bastrp lekeli yeri deterjanla ovalaynz. kmyorsa kumaa uygun lde beyazlatc uygulaynz.

Ot lekesi: Lekeyi deterjanla ovalaynz. Kuma beyazlatc kullanlabilir cinstense, amar suyu ile ykaynz. Ynller alkolle ovalanmaldr. (Renkliler iin 1 l saf alkol+2 l su karm) Yank lekesi: Kuma beyazlatc kullanmaya elverili ise ykama suyuna ilave edilebilir. Ynllerdeki fazla yanklar iin leke zerine oksijenli suya batrlm bir bez rtlr. Bunun zerine kuru bir bez konarak tlenir. yice durulanr ve ykanr. Meyve: Lekeli kuma bir kap azna gererek zerine souk su dknz. Leke scak su kullanlmadan souk su ile silinmeli ve gliserin uygulanmaldr. Birka saat bekletildikten sonra, birka damla beyaz sirke ile silinip durulanmaldr.

KF

Kf: Kf lekeleri ksa sre iinde temizlenmelidir. Leke deterjanl suyla ykanmal, kmyorsa oksijenli suyla (%3 orannda) silinmelidir. Yal boya: Leke kurumadan tiner kullanlarak karlmaldr. Daha sonra deterjanla ovalanp ykanr.

amarlarda rastlanan uluslararas iaretlerin anlamlar

60
Ykama suyu scakl

C
amar suyu amar suyu kullanlmaz

A
amar makinesinde ykanmaz
Dz bir yere sererek kurutma Kesinlikle suyla Kimyasal metodla temizlenebilir Scak tyle tlenebilir

P
Kuru temizlemeye Skmadan asarak kurutma tavsiye edilir Santrifjl makinede kurutulabilir Santrifjl makinede kurutulmaz

pe asarak kurutma tavsiye edilir

Ilk tyle tlenebilir

Temizleyiciye verilebilir

tlenmez

19