You are on page 1of 1

EK BLG

24 Ocak Kararlar,24 Ocak 1980 tarihinde ekonomik literatre geen ve yapsal dnmleri ieren bir program. --Sleyman Demirel, 1979 ylnda Babakanlk Mstearlna getirdii Turgut zal a yeni bir ekonomik istikrar program hazrlama grevi vermi ve bu program ksa srede hazrlanmt. 24 Ocak 1980'de kamuoyuna akland. 24 Ocak Kararlar'nn ana hatlar u ekildedir: * %32,7 orannda devalasyon yaplarak gnlk kur ilan uygulamasna gidilmi, Devletin ekonomideki payn klten nlemler alnm, KT'lerdeki uygulamaya paralel olarak tarm rnleri destekleme almlar snrlandrlm. *Gbre, enerji ve ulatrma dnda sbvansiyonlar kaldrlm. *D ticaret serbestletirilmi, yabanc sermaye yatrmlar tevik edilmi, kar transferlerine kolaylk salanm. *Yurtd mteahhitlik hizmetleri desteklenmitir. *thalat kademeli olarak libere edilmi, ihracat; vergi iadesi, dk faizli kredi, imalat ihracatlara ithal girdide gmrk muafiyeti, sektrlere gre farkllaan tevik sistemi ile tevik edilmitir.