You are on page 1of 9

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 2013 -KSSR SK SRI AMAR JOHOR BAHRU MINGGU

/ TARIKH 1 02.01.13 04.01.13 2 07.01.13 11.01.13 3 14.01.13 18.01.13 TEMA STANDARD KANDUNGAN 1.1 Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup. 1.1 Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup 1.1 Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup 1.1 Memahami manusia mempunyai keperluan asas untuk hidup 4 21.01.13 25.01.13 Sains Hayat ( Manusia ) STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.1 Mengenal pasti keperluan asas manusia iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. 1.1.2 Menyatakan kepentingan kepentingan keperluan asas kepada manusia 1.1.3 Mengenal pasti makanan yang memberi tenaga, membantu tumbesaran dan menjaga kesihatan. 1.1.4 Menaakul kepentingan pelbagai jenis makanan kepada manusia. 1.1.5 Mencadangkan satu hidangan makanan dan menerangkan mengapa makanan tersebut dipilih. 1.1.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan 1.2 Menghargai keperluan asas yang sedia ada 1.2.1 Menerangkan makanan, air, udara dan tempat perlindungan yang bersih adalah penting untuk menjamin kesihatan. 1.2.2 Mempraktikkan pengambilan pelbagai jenis makanan berkhasiat supaya sihat TARIKH DISEMPURNAKAN

Sains Hayat ( Manusia )

Sains Hayat ( Manusia )

Sains Hayat ( Manusia )

*24.01.2013 MAULIDURRASUL

5 28.01.13 01.02.13

Sains Hayat ( Manusia )

MINGGU / TARIKH

TEMA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 2013 -KSSR SK SRI AMAR JOHOR BAHRU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN 1.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang tumbesaran manusia 1.3.1 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada diri mereka sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi saiz, tinggi dan berat dengan menjalankan aktiviti. 1.3.2 Membanding dan membezakan tumbesaran mereka dengan rakan dari segi saiz, tinggi dan berat dengan menjalankan aktiviti. 1.3.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau tulisan 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup 2.1.1 Mengenal pasti keperluan asas haiwan iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan. 2.1.2 Menyatakan kepentingan keperluan asas kepada haiwan. 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup 2.1.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan. 2.1.4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan.

TARIKH DISEMPURNAKAN

6 04.02.13 08.02.13

Sains Hayat ( Manusia )

7 12.02.13 15.02.13

1.3 Mengaplikasikan pengetahuan tentang tumbesaran manusia Sains Hayat ( Manusia )

*10-12. 02. 2013 Tahun Baru Cina

8 18.02.13 22.02.13

Sains Hayat ( Haiwan )

9 25.02.13 01.03.13

Sains Hayat ( Haiwan )

2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup 10 04.03.13 08.03.13 Sains Hayat ( Haiwan )

2.1.5 Mengenal pasti tempat perlindungan haiwan seperti sarang, reban, lubang, atas pokok, kandang, gua, di dalam air, dalam tanah dan di celah batu atau kayu.

MINGGU / TARIKH

TEMA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 2013 -KSSR SK SRI AMAR JOHOR BAHRU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup 2.1.6 Menyatakan kepentingan haiwan kepada manusia, tumbuhan dan haiwan lain. 2.1.7 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. 2.2 Menghargai pelbagai haiwan di sekeliling kita 2.2.1 Menunjukkan kasih sayang terhadap haiwan dengan cara tidak menganiaya haiwan.

TARIKH DISEMPURNAKAN

11 11.03.12 15.03.13

Sains Hayat ( Haiwan )

12 18.03.13 22.03.13 23.03.13 31.03.13

Sains Hayat ( Haiwan )

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 9 HARI )


2.3 Memahami tumbesaran haiwan Sains Hayat ( Haiwan ) 2.3.1 Mengenal pasti cara haiwan membiak iaitu melahirkan anak dan bertelur. 2.3.2 Mengelas haiwan berdasarkan cara pembiakan. 2.3 Memahami tumbesaran haiwan 2.3.3 Mengenal pasti perubahan yang berlaku pada haiwan sejak dilahirkan iaitu membesar dari segi perubahan rupa dan pertambahan saiz. 2.3.4 Mengenal pasti anak haiwan yang menyerupai ibunya dan anak yang tidak menyerupai ibunya. 2.3.5 Merekod perubahan tumbesaran haiwan seperti rama-rama atau katak dari segi rupa dengan memerhati haiwan sebenar. 2.3.6 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

13 01.04.13 05.04.13

14 08.04.13 12.04.13 Sains Hayat ( Haiwan )

15 15.04.13 19.04.13 Sains Hayat ( Haiwan )

2.3 Memahami tumbesaran haiwan

2.3 Memahami tumbesaran haiwan 16 22.04.13 26.04.13 Sains Hayat ( Haiwan )

MINGGU / TARIKH

TEMA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 2013 -KSSR SK SRI AMAR JOHOR BAHRU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN

TARIKH DISEMPURNAKAN

17 29.04.13 03.05.13 Sains Hayat ( Haiwan )

2.4 Memahami pergerakan haiwan

2.4.1 Menjelaskan cara haiwan bergerak seperti berjalan, merangkak, terbang, berenang, menyusur, mengengsot, merayap, berlari dan melompat. *01.05.2013 Hari Pekerja 2.4.2 Menjalankan simulasi cara haiwan bergerak seperti ikan berenang, burung terbang, lembu berjalan, kura-kura merangkak, ular menjalar, siput babi mengengsot, semut merayap, kuda berlari dan katak melompat. 2.4.3 Menyatakan kepentingan pergerakan kepada haiwan. 2.4.4 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

2.4 Memahami pergerakan haiwan 18 06.05.13 10.05.13 Sains Hayat ( Haiwan )

19 13.05.13 17.05.13 Sains Hayat ( Haiwan )

2.4 Memahami pergerakan haiwan

20 20.05.13 24.05.13
Sains Hayat ( Tumbuhan )

3.1 Memahami keperluan asas tumbuhan

3.1.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuan iaitu air, udara dan cahaya matahari.

*24 MEI Hari Wesak

25.05.13 09.06.13
21 10.06.13 14.06.13 Sains Hayat ( Tumbuhan )

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (16 HARI )


3.1 Memahami keperluan asas tumbuhan 3.1.2 Menaakul kepentingan air, udara dan cahaya matahari kepada tumbuhan dengan menjalakan penyiasatan. 3.1.3 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 2013 -KSSR SK SRI AMAR JOHOR BAHRU MINGGU / TARIKH 22 17.06.13 21.06.13 Sains Hayat ( Tumbuhan ) TEMA STANDARD KANDUNGAN 3.2 Menyedari tumbuhan mempunyai keperluan asas untuk hidup 3.3 Memahami tumbesaran tumbuhan 23 24.06.13 28.06.13 Sains Hayat ( Tumbuhan ) STANDARD PEMBELAJARAN 3.2.1 Menjaga tumbuhan dengan memberikan keperluan asasnya bagi memastikan ia hidup dan subur. 3.3.1 Merekod perubahan yang berlaku pada tumbuhan semasa membesardari segi pertambahan tinggi atau bilangan daun dengan menjalankan penyiasatan ke atas tumbuhan sebenar. 3.3.2 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Mengenal pasti sumber cahaya seperti lampu, lampu suluh dan api. TARIKH DISEMPURNAKAN

24 01.07.13 05.07.13 25 08.07.13 12.07.13 26 15.07.13 19.07.13

Sains Fizikal ( Terang dan Gelap )

4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap

4.1.1

Sains Fizikal ( Terang dan Gelap ) Sains Fizikal ( Terang dan Gelap )

4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap

4.1.2

Membezakan keadaan terang dan gelap melalui penyiasatan.

4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap

4.1.3

Menerangkan bagaimana bayangbayang dihasilkan melalui aktiviti. Menaakul kepentingan cahaya kepada manusia. Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan. Mencipta permainan bayang-bayang.

27 22.07.13 26.07.13 Sains Fizikal ( Terang dan Gelap )

4.1 Menganalisis keadaan terang dan gelap

4.1.4

4.1.5

28 29.07.13 02.08.13 Sains Fizikal ( Terang dan Gelap )

4.2 Mengaplikasikan pengetahuan tentang bayangbayang

4.2.2

MINGGU / TARIKH

TEMA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 2013 -KSSR SK SRI AMAR JOHOR BAHRU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN 5.1.1 5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pemasangan komponen set binaan berdasarkan manual bergambar Membaca dan menerangkan manual. Mengenal pasti komponen set binaan berpandukan manual bergambar. Memilih komponen set binaan berpandukan manual bergambar. Memasang komponen set binaan berpandukan manual bergambar. Melakarkan hasil binaan secara lisan. Menceritakan hasil binaan secara lisan.

TARIKH DISEMPURNAKAN

29 05.08.13 06.08.13

Teknologi dan Kehidupan Lestari ( Asas Teknologi )

5.1.2

5.1.3

*08-09.08 Hari Raya Puasa

30 19.08.13 23.08.13 07.08.13 18.08.13

Teknologi dan Kehidupan Lestari ( Asas Teknologi )

5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pemasangan komponen set binaan berdasarkan manual bergambar

5.1.1 5.1.2 5.1.3

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (12 HARI)

31 26.08.13 30.08.13

Teknologi dan Kehidupan Lestari ( Asas Teknologi )

5.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentang pemasangan komponen set binaan berdasarkan manual bergambar

5.1.4 5.1.5

Membuka hasil binaan mengikut urutan. Menyimpan komponen yang telah dibuka ke bekas penyimpanan.

*31.08.13 MERDEKA 1 Menggunakan TMK secara bertanggung jawab dan beretika 1.1 Memastikan perkakasan komputer dan persekitarannya berada dalam keadaan kemas dan bersih. 1.2 Mengamalkan sikap berjimat cermat ketika mencetak dokumen. 1.3 Mengetahui sumber maklumat yang diperolehi. 1.4 Mengamalkan etika penggunaan kata laluan dan teks semasa berkomunikasi dalam talian.

32 02.09.13 06.09.13 TMK

MINGGU / TARIKH

TEMA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 2013 -KSSR SK SRI AMAR JOHOR BAHRU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN 2 Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian 2.1 Meletakkan kedudukan jari dengan betul pada kekeunci rumah di papan kekunci. 2.2 Menggunakan kekunci anak panah, Caps Lock dan Shift. 2.3 Menggunakan tetikus untuk klik dan seret serta menyalin dan tampal.

TARIKH DISEMPURNAKAN

33 09.09.13 13.09.13 TMK

2.4 Membentuk jadual 3 lajur x 2 baris dengan menggunakaan pemroses kata ( MS Word ) 2.5 Menambah lajur dan baris dengan menggunakan perisian pemproses kata ( MS Word ). 2.6 Menaip teks dan menyisipkan imej ke dalam jadual. 2.7 Menukar warna fon dengan menggunakan pemproses kata ( MS Word ) atau perisian persembahan ( MS Power Point ). 2.8 Menghasilkan persembahan yang mengadungi elemen teks, imej dan audio dengan menggunakan persembahan ( MS Power Point ).

Memilih dan mengaplikasikan sumber TMK yang bersesuaian

34 16.09.13 20.09.13 TMK

2.9 Menggunakan transisi slaid dalam persembahan dengan menggunakan perisian persembahan ( MS Power Point ). 2.10 Menukar latar belakang dalam perisian persembahan ( MS Power Point ). 2.11 Mencetak dokumen dalam dua salinan.

*16 September Hari Malaysia

MINGGU / TARIKH

TEMA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 2013 -KSSR SK SRI AMAR JOHOR BAHRU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN KANDUNGAN 3 Menggunakan TMK untuk mencari, mengumpul, memproses dan menggunakan maklumat 3.1 Mencari maklumat dalam bentuk teks dan imej berdasarkan kata kunci menggunakan enjin carian. 3.2 Mengestrak, mengumpul dan menyimpan maklumat. 3.3 Mengintegrasi maklumat dalam perisian pemproses kata ( MS Word ) dan perisian persembahan ( MS Power Point ). 4 Menggunakan TMK untuk memperoleh dan berkongsi maklumat Menggunakan TMK untuk penyelesaian masalah dan membuat keputusan 4.1 Berkongsi idea dengan menghantar dan membalas e-mel kepada seorang penerima.

TARIKH DISEMPURNAKAN

35 23.09.13 27.09.13 TMK

36 TMK 30.09.13 04.10.13 5 37 07.10.13 11.10.13 TMK

5.1 Membentangkan tugasan dengan menggunakan perisian aplikasi dan sumber TMK yang bersesuaian ( MS Word atau MS Power Point ).

38 14.10.13 18.10.13 & 39 21.10.13 25.10.13 40 28.10.13 01.11.13 & 41 04.11.13 08.11.13 TMK

Menggunakan TMK untuk meningkatkan produktiviti dan pembelajaran

6.1 Mengubah suai hasil kerja sedia ada dengan menggunakan jadual, imej, audio dan pelbagai format fon mengikut kesesuaian. *15 Okt Hari Raya Aidiladha

TMK

Menggunakan TMK untuk mengemukakan idea dan makluamat secara kreatif dan inovatif

7.1 Menghasilkan tugasan dengan menggunakan perisian aplikasi yang bersesuaian untuk menyampaikan idea baru.

*3 November Depavali 5 November 2013 Awal Muharram

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 2 2013 -KSSR SK SRI AMAR JOHOR BAHRU 42 11.11.13 15.11.13 43 16.11.13 01.01.14 CUTI AKHIR TAHUN Pengurusan PBS

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am = 205 hari Jumlah Hari Cuti Penggal = 84 hari

Disediakan oleh:

Disahkan oleh :

............................................... (CIK SITI AISHAH BT MUFTAR)

......................................