You are on page 1of 9

2013

PATLAYAN RAKAMLAR

Merve INAR
100209022
01.01.2013

indekiler
PATLAYAN RAKAMLAR ............................................................................................................................ 3
GR .................................................................................................................................................... 3
OYUNUN AMACI .................................................................................................................................. 4
HEDEF KTLE......................................................................................................................................... 4
OYUN HAKKINDA .............................................................................................................................. 5
OYUNUN KURALLARI VE LERLEMES................................................................................................... 5
OYUNUN BLMLER .......................................................................................................................... 7
OYUN MEKAN ................................................................................................................................. 7
OYUN ELEMENTLER ............................................................................................................................ 7
Oyun in Gerekli Materyaller: ........................................................................................................ 7
Klavye Mouse: ................................................................................................................................. 7
Sistem menleri:.............................................................................................................................. 8
Dosya mens: ................................................................................................................................ 8
Ses: .................................................................................................................................................. 8
Kaynaka:............................................................................................................................................. 9

PATLAYAN RAKAMLAR

GR
Schunk (2000, s. 1)a gre, nsanlar kavram, dil, hareket ve sosyal beceriler renebilirler ve
rendikleri eitli formlar alabilir. Kuramc ve aratrmaclar tarafndan kabul edilmi tek bir
renme tanm yoktur.
Ancak Piaget, renmeyi yaa bal bir sre olarak kabul eden zihinsel geliim kuramna
dayal olarak aklamtr. Zihinsel geliimi aklamaya ynelik olarak ise ok farkl ve kapsaml
bir bak as ortaya koyarak, bu sreci doumdan balayan ve yetikinlie kadar devam
eden drt dnemde deerlendirmitir. Ona gre dnemler ilerledike ocuklarn kavrama ve
problem zme yeteneklerinde niteliksel gelimeler gzlenmekte ve her bir dnem
kendisinden nce gelen dnemlerin zelliklerini de iermektedir. Bu dnemler ;

Duyusal Devinim (Sensorymotor) Dnemi


lem ncesi (Pre-operational) Dnem
Somut lemler (Concrete Operational) Dnemi
Soyut lemler (Formal Operational) Dnemi

Somut lemler (Concrete Operational) Dnemi: 7-11 ya aras dnem olup, ilkretimin ilk
be ylna denk gelir. Bu dnemde bireyin snflama, snflandrma, karlatrma, drt ilem
yapma ve dntrme gibi becerileri geliir, ocuun ilemleri muhakeme edii mantkl bir
hale gelir. lem ncesi dnemde zlemeyen korunum problemleri bu dnemde zlr.
Somut ilemler dneminde ocuklarn bilisel yaplar baz problemleri zihinsel olarak
zebilecek dzeye gelmi olmakla birlikte, bu dnemde bir problemin zlmesi somut
nesnelerle balantl olmasna baldr. Somut ilemler dnemi zihinsel ilem yapma
yeteneinin henz gelimedii ilem ncesi dnce ile mantk iletme yoluyla muhakeme
yapabilen soyut dnce arasnda bir gei dnemi olarak kabul edilebilir.

OYUNUN AMACI

Oyun 7-10 ya aras ocuklar iin tasarlanmtr. lkokul 3. Snfa kadar olan
matematik derslerinde rencilere rakamlar tanyabilmeleri ve o rakamlarla
drt ilem yapabilmeleri retilir. Patlayan Baloncuklar oyunuyla hedef
kitleye rakamlar tanma ve toplama ilemini zihinden yapabilmeyi salamak
amalanmtr.

HEDEF KTLE
Oyun 7-10 ya aras ocuklar iin tasarlanmtr.

OYUN HAKKINDA

Oyunda ama ayn renkte olan kabarcklarn zerindeki rakamlar toplayarak yeni gelen
kabarcn zerindeki rakam belirledikten sonra, frlatarak patlatmak bu sayede kabarcklar
zemine deemeyecek ve seviye atlayabileceksiniz.

OYUNUN KURALLARI VE LERLEMES


Oyunda;
sa tarafta bulunan trol kabarcn frlatlma sresini tutuyor. Troln
yanndaki tp tamamen krmz olmadan kabarcn frlatlmas gerekir.

Sol taraftaki trolde rasgelene renkte bir kabarck retir ve


oyuncudan kabarca bir rakam eklemesini ister. Rakam
eklendikten sonra da kabarck frlatma tpne gnderilir.

Frlatma tpndeki kabarck ana ekranda en uygun


yerdeki renklerin ve rakamlarn yanna yn tular ve ya
Mouse navigasyonu yardmyla frlatlr. Eer ayn
renkteki baloncuklarn toplam oyununun frlatt
baloncua eitse baloncuklar patlar. Azalan
baloncuklar tamamen bittiinde de seviye atlanm
olur.

oyunun sanda ve solunda bulunan panolardan da


level(seviye) ve puan durumu takip edilebilir. Seviye arttka
ana ekrana gelen kabarck says artar, tpteki kabarcn
frlatlma sresi azalr.

OYUNUN BLMLER
Oyun zorluk derecesine gre 3 blmden olumaktadr.
Her bir blmn iinde 4er seviye bulunmaktadr. lk drt
seviye 1. Blme ait olup daha ok 7-8 ya grubuna, 2.
Blm 8-9 ya grubuna, 3. Blm de 9-10 ya grubuna
hitap edecek ekilde ayarlanmtr.

OYUN MEKAN

Oyunun oynanabilmesi iin tek oyuncu yeterlidir.

OYUN ELEMENTLER
Oyun in Gerekli Materyaller:

Oyun bir bilgisayar oyunudur.


Seslerin anlalabilirlii iin iyi bir hoperlr gerekir.

Klavye Mouse:

Oyun klavye ve mouse ile oynanabilmektedir.

Sistem menleri:
Oyunun banda kullancy ynlendiren ana
men bulunmaktadr. Bu men araclyla
kullanc isterse daha nceden kaydettii bir
oyuna devam edebilir, dilerse yeni bir oyun
aabilir.

Ayarlar mensnden de 3 blmden kendi


zorluk seviyesine gre baloncuk miktar
belirleyebilir.

Dosya mens:

Yeni Oyun
Nasl oynanrm?
Yardm
k

Ses:

Oyunda seilen blme gre arka fonda mzik bulunacaktr. Ayrca anlk sesler de
bulunacaktr. Baloncuklar zemine yaklatka tehlikeyi gsteren mzikler kullanlacaktr.

Kaynaka:
1. bubble-odyssey-lrg4 oyun resmi. ( bu resim zerinde paint program kullanlarak
deiiklikler yaplm tasarlanan oyun senaryosuna entegre edilmitir.
2. Turgut, Baker, Cunningham & Piburn, 1997; Yaar, Ayas, Kaptan & Gcm, 1998; Kaptan,
1998; Erden, Akman, 2001