You are on page 1of 22

Agresiv Periodontal Hastalk

Periodontal Hastalklarn Snflamas


Erikin Periodontitisi
Erken Dnemde Grlen Periodontitisler Puberte ncesi Periodontitisi Juvenil Periodontitisi Hzl lerleyen Periodontitis

Sistemik Hastalklarla Grlen Periodontitisler Nekrotizan lseratif Periodontitis Tekrarlayan Periodontitisler

Periodontal Hastalklarn Snflamas


Kronik Periodontitis
Agresiv Periodontitis Sistemik Hastalklarn Bulgusu Olan Periodontitisler Nekrotizan Periodontitis

Periodontal Hastalklarn Snflamas


Kronik Periodontitis
Agresiv Periodontitis
Yerel Yaygn

Sistemik Hastalklarn Bulgusu Olan Periodontitisler Nekrotizan Periodontitis

Agresiv Periodontitis
Birincil zellikler
Periodontal hastalk dnda hastalarn baka hastalklarnn bulunmamas Hzl ataman ve kemik kayb Ailesel iliki

Agresiv Periodontitis
kincil zellikler
Periodontal ykm ile MDP birikiminin orantl olmamas Baz hastalarda artm Aa ve Pg izolasyonu. Fagosit anomalileri Ar duyarl makrofaj tipleri ve PGE2 ve IL-1 Kendiliinden durabilen ataman ve kemik kayb A.a.

Yerel Agresiv Periodontitis


Balama ya puberte dnemi civarnda
Etken mikroorganizmalara kar serum antikor seviyelerinde ar ykselme En az iki srekli 1.molar/kesici dite ataman kayb (Birinin 1.molar olma koulu ile) 1.molar/keser tiplemesi dnda en fazla iki srekli diin etkilenmi olmas

Kronik Periodontitis
Gram-Pozitif
Streptococus Lactobasillus Actinomyces Eubacterium

Gram-Negatif
Porphyromonas gingivalis Fusobacterium nucleatum Prevotella intermedia Selenemonas trleri A. actinomycetemcomitans

Dier
Treponema denticola

Agresiv Periodontitis
Aggregatibacter actinomycetemcomitans Porphyromonas gingivalis Tanneralla forsythia Campylobacter rectus Eikenella corrodens

Yerel Agresiv Periodontitis

Toplumda grlme skl %1 in altnda Her iki cinsi benzer oranlarda etkiler

Yaygn Agresiv Periodontitis


ounlukla 30 ya alt bireyleri etkiler, nadir olarak daha yallarda da grlebilir
Etken mikroorganizmalara kar serum antikor seviyelerinde ykselme yok veya ok az Ataman ve alveol kemii kaybnda faslal zellik 1.molar/keser tiplemesi dnda en az srekli diin etkilenmi olmas

Nasl Tan Koyacaz Periodontitis mi???


Periodontal destek kayb var m? KlinikAtamanSeviyesi, KemikKayb

Ataman kayb cep oluumu ile mi ilikili, yoksa dieti ekilmesi ile mi? Periodontitis dnda ataman kaybna neden olabilecek faktr var m? Yalanc cep oluumu var m?

Hangi Periodontitis?????
Periodontal hastaln seyrini etkileyecek sorun var m?
Ya / ykm oran

Etyolojik faktrler ile ykm arasnda korelasyon var m??

AGRESV PERODONTTSN TEDAV HEDEFLER

Periodontal Hastalk Risk Faktrlerini ortadan kaldrmak Hastaln seyrini durdurmak / yavalatmak Fonksiyon ve uygun bir estetik salamak Dokularn rejenerasyonunu salamak

AGRESV PERODONTTS TEDAV YAKLAIMLARI


Az bakmnn ve plak kontrolnun salanmas Birinci basamak periodontal tedavi
MDP yapsnn incelenmesi Dita temizlii Kk yzeyi dzletirmesi Oklzyonun kontrol Plak birikimini arttrc faktrlerin uzaklatrlmas Antibiyotik kullanm

Periodontal cerrahi Ortodontik tedavi Periodontal idame tedavisi