You are on page 1of 2

Tandakan ( _/) pada ciri-ciri tumbuhan di bawah:

B4D3E1

Bahagian Tumbuhan

Pokok Nanas Berbuah Tidak Berbuah Berbunga Tidak berbunga Berdaun Batang Berkayu Batang Tidak Berkayu Berduri

Pokok bunga ros

B4D4E1

Warnakan yang sama saiz.

Warnakan buah yang sama warna

Warnakan buah yang sama bentuk