You are on page 1of 5

SPSK PK 03/3

REKOD PENCAPAIAN 100% SUKATAN PELAJARAN DIAJAR


(1 Borang untuk 1 Mata Pelajaran)

NAMA GURU: JOHNSON VICTOR MATA PELAJARAN DIAJAR: PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN TINGKATAN: 2 KEMBOJA, TANGJUNG, MAWAR, KENANGA, SEMARAK

Tempoh & Peratus


2 Bulan (20 %) 1. a. b. c. 3. a. b. c. 5. a. b. c. d. e. f. g. 7. a.

Tajuk Di Ajar Berdasarkan Sukaran Pelajaran


Kecemerlangan Diri Pendidikan Perwatakan Kemahiran Berkomunikasi Hormati Hak Orang Lain Latar Belakang Kebolehan Dan Bakat Pendapat Warisan Kesenian Pelbagai Kaum Muzik Alat Muzik Tarian Seni Bina Lukisan Permainan Kraf Tangan Raja Berperlembagaan Majlis Raja-Raja 2. a. b. c. Perpaduan Dalam Keluarga Sambutan Hari Khas Keluarga Berkongsi Suka Duka Sokongan Anggota Keluarga Aktiviti Keluarga 4. Pemupukan Semangat Kekitaan a. Perpaduan b. Permuafakatan c. Kebajikan Keselamatan 6. Sistem Demokrasi Berparlimen Di Malaysia a. Pilihan Raya b. Parlimen c. Dewan Undangan Negeri

4 Bulan (40 %)

6 Bulan (60 %)

8 Bulan (80 %)

8.

10 Bulan (100 %)

9. Kestabilan Dan Keberkesanan Jentera Pentadbiran Negara a. Kepimpinan Berwawasan b. Kerajaan Telus Dan Amanah

Peranan Dan Tanggungjawab Warganegara Dalam Kerajaan Demokari a. Mengundi b. Melibatkan Diri Dalam Rancangan Kerajaan c. Memberikan Pendapat Melalui Saluran Yang Betul d. Menjaga Nama Baik Negara e. Menjaga Keamanan Amalan Berterima Kasih 10. Bekerjasama Dan Bersatu Padu Menghadapi Pelbagai Cabaran a. Serantau b. Dunia

Nota: Tempoh dan peratus boleh diubah mengikut kesesuaian sekolah dan Mata Pelajaran Tandatangan:. 01.05.2012 (Nama: V.B. JOHNSON) No. Keluaran Tarikh Keluaran No. Pindaan Tarikh Pindaan Tarikh:

02

01 NOVEMBER 00 13 MEI 2011 2012 Hak Cipta Terpelihara @ JPNSel 201

SPSK PK 03/3

REKOD PENCAPAIAN 100% SUKATAN PELAJARAN DIAJAR


(1 Borang untuk 1 Mata Pelajaran)

NAMA GURU: JOHNSON VICTOR MATA PELAJARAN DIAJAR: PENDIDIKAN SIVIK & KEWARGANEGARAAN TINGKATAN: 1 Dahlia, 1 Anggerik, 1 Melor

Tempoh & Peratus


2 Bulan (20 %) 4 Bulan (40 %)

Tajuk Di Ajar Berdasarkan Sukaran Pelajaran


1. Identiti Diri a. Pontensi Diri 3. Keluarga Bahagia a. Sayang-menyayangi b. Hubungan yang Mesra dan Akrab c. Saling Membantu d. Kesihatan Keluarga 5. Penjagaan Dan Peningkatan Imej Sekolah a. Sahsiah dan Sikap Positif b. Melibatkan Diri dalam Aktiviti Sekolah c. Keceriaan Sekolah 7. Kerajaan Demokrasi a. Sistem Demokrasi di Malaysia b. Raja Berperlembagaan c. Prinsip-prinsip Demokrasi dan Pengamalannya 9. Kerja Kursus 1 2. Penyelesaian Konflik a. Pengaruh Rakan Sebaya 4. Bangga Terhadap Sekolah a. Sejarah Sekolah b. Peraturan Sekolah c. Budaya Sekolah d. Semangat Berpasukan 6. Cerita Rakyat Pelbagai Kaum a. Pelbagai Cerita Rakyat

6 Bulan (60 %)

8 Bulan (80 %)

10 Bulan (100 %)

8. Kesinambungan Kesejahteraan Rakyat a. Kesedaran Sivik b. Perasaan Empati c. Perpaduan Kaum d. Jati Diri e. Kelestarian Alam Sekitar 10.Kerja Kursus 2

Nota: Tempoh dan peratus boleh diubah mengikut kesesuaian sekolah dan Mata Pelajaran Tandatangan:. 01.05.2012 (Nama: V.B. JOHNSON) No. Keluaran 02 Tarikh Pindaan 01 NOVEMBER 13 MEI 2011 2012 Hak Cipta Terpelihara @ JPNSel 201 Tarikh Keluaran No. Pindaan 00 Tarikh:

SPSK PK 03/3

REKOD PENCAPAIAN 100% SUKATAN PELAJARAN DIAJAR


(1 Borang untuk 1 Mata Pelajaran)

NAMA GURU: JOHNSON VICTOR MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN: 1 Anggerik, Melor; 1 Dahlia, Tanjung, Teratai; 1 Kemuning, Kenanga

Tempoh & Peratus


2 Bulan (20 %)

Tajuk Di Ajar Berdasarkan Sukaran Pelajaran


1. Nialai Berkaitan dengan Perkembangan Diri a. Kepercayaan kepada Tuhan b. Amanah c. Harga diri d. Bertanggungjawab 1. Nilai Berkaitan dengan Perkembangan Diri i. Kasih saying j. Keadilan k. Rasional l. Kesederhanaan 1. Niali Berkaitan dengan Perkembangan Diri. e. Hamah tinggi f. Toleransi g. Berdikari h. Kerajinan 2. Nilai Berkaitan dengan Kekeluargaan a. Kasih saying terhadap keluarga b. Hormat dan taat kepada anggota keluarga c. Mengekalkan tradisi kekeluargaan d. Tanggungjawab terhadap keluarga 4. Niali Berkaitan dengan Patriotisme a. Cinta akan Negara b. Taat setia kepada raja dan Negara c. Sanggup berkorban untuk negara

4 Bulan (40 %)

6 Bulan (60 %)

8 Bulan (80 %)

10 Bulan (100 %)

3. Niali Berkaitan dengan Alam Sekitar a. Menyayangi dan menghargai alam sekitar b. Keharmonian antara manusia dengan alam sekitar c. Kemampanan alam sekitar d. Peka terhadap isu-isu alam sekitar 5. Niali Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia a. Melindungi hak kanakkanak b. Menghormati hak wanita c. Melindungi hak pekerja d. Menghormati hak golongan kurang berupaya e. Melindungi hak pengguna 6. Niali Berkaitan dengan Demokrasi d. Penglibatan diri dalam pembangunan negara e. Sikap keterbukaan

6. Niali Berkaitan dengan Demokrasi a. Mematuhi peraturan dan undang-undang b. Kebebasan bersuara c. Kebebasan beragama

7. Niali Berkaitan dengan Keamanan dan Keharmonian a. Hidup bersama secara aman b. Saling membantu dan bekerjasama

c. Saling menghormati antara negara Nota: Tempoh dan peratus boleh diubah mengikut kesesuaian sekolah dan Mata Pelajaran

Tandatangan:. 01.05.2012 (Nama: V.B. JOHNSON) No. Keluaran 02 Tarikh Pindaan 01 NOVEMBER 13 MEI 2011 2012 Hak Cipta Terpelihara @ JPNSel 201 Tarikh Keluaran No. Pindaan 00

Tarikh: