You are on page 1of 9

Thursday, August 19, 2010

Panduan Program Nilam Tahap Kedua : Tahap Rakan Pembaca. (RP)


Sementara tahap pertama (tahap Jauhari) Program Nilam adalah untuk membina kemahiran dan menanam minat suka membaca, tahap kedua pula membantu perkembangan penggunaan bahan dan peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam pelbagai jenis aktiviti membaca.

Ciri-ciri tahap kedua Nilam. mengutamakan aspek kepimpinan dalam aktiviti membaca penekanan pada kebolehan pelajar untuk membimbing dan menarik minat pelajar lain supaya turut suka membaca. syarat penyertaan ialah seseorang pelajar telah membaca sekurangkurangnya 100 buah buku dalam tahap pertama. aktiviti tahap Jauhari perlu diteruskan bagi pelajar yang mengambil bahagian dalam aktiviti tahap Rakan Pembaca.

Contoh aktiviti untuk mengumpul markah bagi tahap RP:

Sesi Aktiviti 1. Bercerita di mana pelajar RP itu


menceritakan kandungan sesebuah buku

Bil Sesi

Bil Pendengar 3 pendengar 5 pendengar

Markah 3 markah 5 markah

yang dibacanya kepada bilangan pelajar

yang tertentu. Interaksi soal-jawab

1 sesi
berkenaan kandungan buku itu adalah

6 atau lebih 5 markah* pendengar

tanda kejayaan sesi itu dan diberi markah

oleh guru pembimbing RP.

2. Membaca bersama di mana pelajar


RP membimbing sekumpulan pelajar

1 sesi

3 pendengar 5 atau lebih pendengar

3 markah 5 markah*

membaca sesebuah buku. Sebaik-baiknya

setiap pelajar mempunyai senaskah buku

yang berkenaan. Pelajar RP perlu ada ide

isi-isi utama dalam buku itu dan apakah

pengajaran yang didapati setelah

3. Meminjam Buku - di mana pelajar RP


meminjamkan buku yang telah dibacanya

2 peminjam

2 markah

kepada rakan-rakannya dan si peminjam

1 buku
telah membaca buku itu serta menulis

5 atau lebih 5 markah* peminjam

synopsis buku itu secara sendiri.

4. Ulasan Buku - di mana pelajar RP dapat


menyampaikan semula kandungan utama

1 sesi

3 pendengar 5 atau lebih pendengar

3 markah 5 markah*

sesebuah buku yang telah dibacanya

dengan ayat-ayat sendiri kepada

sekumpulan pendengar. Sinopsis buku

perlu diberi kepada pendengar sebelum

sesi bermula. Masa minimum untuk ulasan

satu buku ialah 7 minit (sekolah

menengah). Ulasan buku semasa

5. Bicara Buku - di mana pelajar RP


membicarakan kandungan sesebuah buku

3 pendengar

3 markah

kepada sekumpulan pendengar. Pelajar RP

itu perlu boleh membentangkan inti pati

kandungan buku itu secara menarik dan

1 sesi

5 atau lebih 5 markah* pendengar

menimbulkan minat yang tinggi di

kalangan pendengarnya supaya mereka

sendiri akan membaca buku itu kelak.

6. Debat Buku - di mana pelajar RP

1 sesi

3 pendengar

3 markah

mengetuai satu sesi debat terhadap

kandungan sesebuah buku. Prasyaratnya

ialah semua pelajar yang terlibat telah

membaca buku itu. Pertukaran pendapat

5 atau lebih 5 markah* pendengar

yang agresif tentang kandungan buku itu

adalah petanda sesi itu berjaya dan layak

diberi markah.

7. Pidato (public speaking) di mana


pelajar RP dapat menceritakan kandungan

sesebuah buku di khalayak ramai dengan

gaya penyampaian dan gerak geri anggota

5 atau lebih
badan untuk mengukuhkan hujahnya

1 sesi pendengar

5 markah*

dengan matlamat tulen iaitu di akhir sesi

pidatonya, pendengarnya akan berminat

untuk membaca buku itu.

* markah maksimum untuk satu sesi ialah 5 markah.

Nota : 1. Banyak sesi boleh diadakan untuk sebuah buku. 2. Pelajar RP, pendengar dan peminjam perlu datang dari sekolah yang sama untuk penyemakan kesahan sesi.

Cadangan Sumber Bahan Bacaan

Pusat sumber Sekolah Perpustakaan Awam Negeri Perbadanan Perpustakaan Awam Perpustakaan Begerak Perpustakaan Desa Perpustakaan Keluarga

Perpustakaan Persendirian Kedai-kedai Buku. Koleksi buku-buku atas talian seperi Google Books dan perpustakaan atas talian.

Apa itu NILAM?

NADI ILMU AMALAN MEMBACA(NILAM) RASIONAL Membina budaya ilmu dalam masyarakat melalui amalan tabiat membaca yang berterusan. Untuk mencipta budaya ilmu perlu menjana idea serta pendekatan terancang bagi melaksanakan program galakan membaca yang lebih sistematik, terancang, lebih berkesan dan dapat dijalankan secara berterusan ke arah pembentukan insan yang seimbang. MATLAMAT Membina tabiat membaca di kalangan murid. OBJEKTIF Menjadikan murid banyak membaca. Menggalakkan sekolah terus menjana idea kreatif dan inovatif bagi menyemai tabiat membaca. SASARAN Semua pelajar sekolah rendah dan menengah TAHAP JAUHARI

Semua murid wajib mengikuti Tahap Jauhari. Murid sekolah rendah memulakan aktiviti Tahap Jauhari pada pertengahan tahun 1 sehingga tamat tahun 6. Murid sekolah menengah memulakan aktiviti tahap Jauhari sebaik sahaja masuk tingkatan 1 sehingga tamat tingkatan 5. Aktiviti Tahap Jauhari ialah murid membaca, murid merekod, guru mengesahkan dan murid diberi pengiktirafan. TAHAP RAKAN PEMBACA Setelah membaca 100 buah buku, murid layak memasuki Kumpulan Tahap RP. Murid RP perlu mempunyai sifat sentiasa ingin berkongsi maklumat, amanah, buku di tangan, kepimpinan dan boleh menarik minat rakan, jiran serta keluarganya yang kurang minat membaca. CADANGAN AKTIVIRI RAKAN PEMBACA Bercerita Membaca bersama Ulasan buku Meminjamkan buku Bicara buku/Diskusi buku Syarahan/Pidato Forum Lakonan/Sketsa