You are on page 1of 1

VERPAKT VERLEDEN by Dwight Isebia

Het wederzien is het herleven van verpakt verleden, opgeslagen of herkenbaar in het wezen waarmee men vr het kruisen van de wegen iets heeft kunnen delen of ervaren De herinnering wordt dan tastbaar, los van enkel eigen denken; door de ander bevestigd als betrouwbaar waardoor zelfs een betrokken derde een verhaal als waar kan aanmerken Maar velen vinden het ook niet fijn als bij een ontmoeting het verleden volgens de kennis anders blijkt te zijn dan hoe men dat zelf wenst te weten, waardoor men dan het wederzien vermijdt (DPI 2012)