You are on page 1of 1

Escric!

Nom.

____

___

____

___

____

___

____

___

____

___

___

___

niu, mona, lluna, ous, neu, rei ram,


nau, nina, lloro, lle, dau. Identificar els fonemes
oralment i grficament i escriurels.