You are on page 1of 111

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Vektorski prostori i linearni operatori


Franka Miriam Brckler u

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Primjeujete li kakvu slinost izmedu c c 3 (O) i M V m,n , Mm,n (C)?

R, C, V 2 , V 3 , V 2 (O),

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Primjeujete li kakvu slinost izmedu R, C, V 2 , V 3 , V 2 (O), c c 3 (O) i M V m,n , Mm,n (C)? U svim navedenim skupovima znamo zbrajati njihove elemente tako da dobijemo element istog skupa, a da pritom zbrajanje ima svojstva komutativnosti, asocijativnosti, posjedovanje neutralnog ( nul-)elementa i da svaki element ima svoj inverzan (suprotan) element.

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Primjeujete li kakvu slinost izmedu R, C, V 2 , V 3 , V 2 (O), c c 3 (O) i M V m,n , Mm,n (C)? U svim navedenim skupovima znamo zbrajati njihove elemente tako da dobijemo element istog skupa, a da pritom zbrajanje ima svojstva komutativnosti, asocijativnosti, posjedovanje neutralnog ( nul-)elementa i da svaki element ima svoj inverzan (suprotan) element. Nadalje, u svim navedenim skupovima znamo elemente mnoiti z brojevima (skalarima) tako da dobijemo elemente istog skupa, pri emu u sluaju C i Mm,n (C) kao skalare moemo koristiti i c c z kompleksne brojeve. Pritom u svim navedenim sluajevima c mnoenje skalarom ima svojstva distributivnosti i z kvaziasocijativnosti te da mnoenje s 1 ne mijenja element (a z mnoenje s 0 daje nul-element u skupu). z Kaemo: svi navedeni skupovi su vektorski prostori, a njihovi z elementi mogu se zvati vektorima. Imaju li oni iznos, smjer, orijentaciju?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Uzmimo da je V neki (naravno: neprazan) skup ije elemente c elimo zvati vektorima. Ovisno o kontekstu, to moe biti neki od z z skupova V 3 , V 2 , skup Rn ili Cn (za n prirodan broj), neki od skupova Mm,n (R) ili Mm,n (C), neki skup realnih funkcija s istom domenom, . . .

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Uzmimo da je V neki (naravno: neprazan) skup ije elemente c elimo zvati vektorima. Ovisno o kontekstu, to moe biti neki od z z skupova V 3 , V 2 , skup Rn ili Cn (za n prirodan broj), neki od skupova Mm,n (R) ili Mm,n (C), neki skup realnih funkcija s istom domenom, . . . Nadalje, ovisno o tome kakav vektorski prostor trebamo, potrebno je utvrditi (odluiti se) koju vrstu brojeva emo c c uzeti za skalare: realne ili kompleksne brojeve.

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Uzmimo da je V neki (naravno: neprazan) skup ije elemente c elimo zvati vektorima. Ovisno o kontekstu, to moe biti neki od z z skupova V 3 , V 2 , skup Rn ili Cn (za n prirodan broj), neki od skupova Mm,n (R) ili Mm,n (C), neki skup realnih funkcija s istom domenom, . . . Nadalje, ovisno o tome kakav vektorski prostor trebamo, potrebno je utvrditi (odluiti se) koju vrstu brojeva emo c c uzeti za skalare: realne ili kompleksne brojeve. Kako se u daljnjem neemo ograniiti vektore u geometrijskom c c smislu, objekte koje u nekom kontekstu gledamo kao vektore oznaavat emo jednostavno v , w , u, . . .. c c Da bismo V zvali vektorskim prostorom, moraju biti denirane dvije operacije: zbrajanje vektor i mnoenje vektora skalarom. a z Pritom, one moraju imati sljedea svojstva: zbroj dva elementa iz c V (dva vektora) mora opet biti element iz V (tj. vektor), a umnoak elementa iz V (vektora) sa skalarom mora biti element iz z V (dakle, vektor), a te operacije moraju imati ve isticana c prirodna svojstva.

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Denicija (Vektorski prostor) Odabrani skup V s odabranim skupom skalara (R ili C) zove se vektorski prostor ako su denirane operacije + i (zbrajanje vektor i mnoenje vektora skalarom) tako da za sve elemente a z v , w , u iz V i sve skalare , vrijedi: v +w V v +w =w +v (v + w ) + u = v + (w + u) v +0=0+v =v (v + w ) = v + w v V 1v =v ()v = (v ) . v + (v ) = (v ) + v = 0 ( + )v = v + w

Neutralni element za zbrajanje, oznaen s 0 V , zove se c nulvektor. Elementi vektorskog prostora zovu se vektori. Vektorski prostor je realan ako su skalari realni brojevi, a kompleksan ako su skalari kompleksni brojevi.

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Cini li skup svih matrica vektorski prostor? Zato? s

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Cini li skup svih matrica vektorski prostor? Zato? s Zadatak

Kako biste denirali zbrajanje i mnoenje skalarom V 3 , V 2 , R, C, z Rn , Cn , Mm,n (R), Mm,n (C), skupu neprekidnih/derivabilnih/integrabilnih/svih realnih funkcija s istom domenom?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Cini li skup svih matrica vektorski prostor? Zato? s Zadatak

Kako biste denirali zbrajanje i mnoenje skalarom V 3 , V 2 , R, C, z Rn , Cn , Mm,n (R), Mm,n (C), skupu neprekidnih/derivabilnih/integrabilnih/svih realnih funkcija s istom domenom? Koji od tih skupova su tako postali realni ili kompleksni vektorski prostori? Koja je razlika izmedu C kao realnog i kao kompleksnog vektorskog prostora?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Cini li skup svih matrica vektorski prostor? Zato? s Zadatak

Kako biste denirali zbrajanje i mnoenje skalarom V 3 , V 2 , R, C, z Rn , Cn , Mm,n (R), Mm,n (C), skupu neprekidnih/derivabilnih/integrabilnih/svih realnih funkcija s istom domenom? Koji od tih skupova su tako postali realni ili kompleksni vektorski prostori? Koja je razlika izmedu C kao realnog i kao kompleksnog vektorskog prostora? Koji elementi su nulvektori u tim vektorskim prostorima?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Cini li skup svih matrica vektorski prostor? Zato? s Zadatak

Kako biste denirali zbrajanje i mnoenje skalarom V 3 , V 2 , R, C, z Rn , Cn , Mm,n (R), Mm,n (C), skupu neprekidnih/derivabilnih/integrabilnih/svih realnih funkcija s istom domenom? Koji od tih skupova su tako postali realni ili kompleksni vektorski prostori? Koja je razlika izmedu C kao realnog i kao kompleksnog vektorskog prostora? Koji elementi su nulvektori u tim vektorskim prostorima? Iz denicijskih svojstava mogu se izvesti i druga oekivana svojstva, c primjerice da je 0 v = 0, v = (1) v , . . . . Preko suprotnog vektora denira se i oduzimanje vektora: v w = v + (w ).

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Sjeate li se denicije linearne kombinacije? c

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Sjeate li se denicije linearne kombinacije? Sto bi bila linearna c kombinacija dviju derivabilnih funkcija sa zajednikom domenom? c

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Sjeate li se denicije linearne kombinacije? Sto bi bila linearna c kombinacija dviju derivabilnih funkcija sa zajednikom domenom? c Sto bi bila linearna kombinacija jednog kompleksnog broja?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Sjeate li se denicije linearne kombinacije? Sto bi bila linearna c kombinacija dviju derivabilnih funkcija sa zajednikom domenom? c Sto bi bila linearna kombinacija jednog kompleksnog broja? Objekti (1, 2, 3, 4, 5), (0, 0, 0, 0, 0), (1, 2, 3, 4, 5) su iz kojeg vektorskog prostora? Imaju li kakva posebna svojstva/odnose?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Sjeate li se denicije linearne kombinacije? Sto bi bila linearna c kombinacija dviju derivabilnih funkcija sa zajednikom domenom? c Sto bi bila linearna kombinacija jednog kompleksnog broja? Objekti (1, 2, 3, 4, 5), (0, 0, 0, 0, 0), (1, 2, 3, 4, 5) su iz kojeg vektorskog prostora? Imaju li kakva posebna svojstva/odnose? Sto bi bila njihova linearna kombinacija?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Sjeate li se denicije linearne kombinacije? Sto bi bila linearna c kombinacija dviju derivabilnih funkcija sa zajednikom domenom? c Sto bi bila linearna kombinacija jednog kompleksnog broja? Objekti (1, 2, 3, 4, 5), (0, 0, 0, 0, 0), (1, 2, 3, 4, 5) su iz kojeg vektorskog prostora? Imaju li kakva posebna svojstva/odnose? Sto s c bi bila njihova linearna kombinacija? Zapiite opi oblik linearne kombinacije dviju kvadratnih matrica reda 2!

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Sjeate li se denicije linearne kombinacije? Sto bi bila linearna c kombinacija dviju derivabilnih funkcija sa zajednikom domenom? c Sto bi bila linearna kombinacija jednog kompleksnog broja? Objekti (1, 2, 3, 4, 5), (0, 0, 0, 0, 0), (1, 2, 3, 4, 5) su iz kojeg vektorskog prostora? Imaju li kakva posebna svojstva/odnose? Sto s c bi bila njihova linearna kombinacija? Zapiite opi oblik linearne kombinacije dviju kvadratnih matrica reda 2! Zadatak Moete li koristei izraz linearna kombinacija opisati to je to z c s polinom?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Sjeate li se denicije linearne kombinacije? Sto bi bila linearna c kombinacija dviju derivabilnih funkcija sa zajednikom domenom? c Sto bi bila linearna kombinacija jednog kompleksnog broja? Objekti (1, 2, 3, 4, 5), (0, 0, 0, 0, 0), (1, 2, 3, 4, 5) su iz kojeg vektorskog prostora? Imaju li kakva posebna svojstva/odnose? Sto s c bi bila njihova linearna kombinacija? Zapiite opi oblik linearne kombinacije dviju kvadratnih matrica reda 2! Zadatak Moete li koristei izraz linearna kombinacija opisati to je to z c s polinom? Linearna jednadba s n nepoznanica? z

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Sjeate li se denicije linearne kombinacije? Sto bi bila linearna c kombinacija dviju derivabilnih funkcija sa zajednikom domenom? c Sto bi bila linearna kombinacija jednog kompleksnog broja? Objekti (1, 2, 3, 4, 5), (0, 0, 0, 0, 0), (1, 2, 3, 4, 5) su iz kojeg vektorskog prostora? Imaju li kakva posebna svojstva/odnose? Sto s c bi bila njihova linearna kombinacija? Zapiite opi oblik linearne kombinacije dviju kvadratnih matrica reda 2! Zadatak Moete li koristei izraz linearna kombinacija opisati to je to z c s polinom? Linearna jednadba s n nepoznanica? U kojim z vektorskim prostorima su to linearne kombinacije?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Primjer Uz odredena dodeniranja, koja neemo ovdje razradivati, za c operacije koje se rade pri izjednaavanju redoks-reakcija preko c polujednadbi oksidacije i redukcije moe se rei: rauna se z z c c z odredena linearna kombinacija polujednadbi oksidacije i redukcije. Slino, Hessov zakon moemo formulirati i ovako: ako se neka c z reakcija moe zapisati kao linearna kombinacija nekih drugih z reakcija, onda je reakcijski gradijent bilo koje ekstenzivne veliine c stanja (primjerice, reakcijska entalpija ili reakcijska Gibbsova energija) jednak linearnoj kombinaciji reakcijskih gradijenata te iste veliine pojedinih reakcija, i to s istim koecijentima: ako je c reakciju R mogue zapisati kao i i Ri , onda je c r Y = i i r ,i Y za Y = H, G , . . ..

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Kako deniramo rjeenje sustava linearnih jednadbi s tri s z nepoznanice?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Kako deniramo rjeenje sustava linearnih jednadbi s tri s z nepoznanice? Rijeite sustav x + y + z = 0, 5x y + 2z = 0. s

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Kako deniramo rjeenje sustava linearnih jednadbi s tri s z nepoznanice? Rijeite sustav x + y + z = 0, 5x y + 2z = 0. Ima s li smisla zbrojiti dva rjeenja tog sustava? A pomnoiti ih realnim s z brojem?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Kako deniramo rjeenje sustava linearnih jednadbi s tri s z nepoznanice? Rijeite sustav x + y + z = 0, 5x y + 2z = 0. Ima s li smisla zbrojiti dva rjeenja tog sustava? A pomnoiti ih realnim s z brojem? U kojem se vektorskom prostoru provode spomenute operacije?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Kako deniramo rjeenje sustava linearnih jednadbi s tri s z nepoznanice? Rijeite sustav x + y + z = 0, 5x y + 2z = 0. Ima s li smisla zbrojiti dva rjeenja tog sustava? A pomnoiti ih realnim s z brojem? U kojem se vektorskom prostoru provode spomenute s operacije? Ako uzmemo linearnu kombinaciju dva rjeenja tog sustava, to emo dobiti? s c

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Kako deniramo rjeenje sustava linearnih jednadbi s tri s z nepoznanice? Rijeite sustav x + y + z = 0, 5x y + 2z = 0. Ima s li smisla zbrojiti dva rjeenja tog sustava? A pomnoiti ih realnim s z brojem? U kojem se vektorskom prostoru provode spomenute s operacije? Ako uzmemo linearnu kombinaciju dva rjeenja tog sustava, to emo dobiti? s c Ako podskup S vektorskog prostora V ima svojstvo da su sve linearne kombinacije elemenata iz S elementi iz S (S je zatvoren na linearne kombinacije), kaemo da je S potprostor od V . z Zadatak Koja dva potprostora ima svaki vektorski prostor?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Kako deniramo rjeenje sustava linearnih jednadbi s tri s z nepoznanice? Rijeite sustav x + y + z = 0, 5x y + 2z = 0. Ima s li smisla zbrojiti dva rjeenja tog sustava? A pomnoiti ih realnim s z brojem? U kojem se vektorskom prostoru provode spomenute s operacije? Ako uzmemo linearnu kombinaciju dva rjeenja tog sustava, to emo dobiti? s c Ako podskup S vektorskog prostora V ima svojstvo da su sve linearne kombinacije elemenata iz S elementi iz S (S je zatvoren na linearne kombinacije), kaemo da je S potprostor od V . z Zadatak Koja dva potprostora ima svaki vektorski prostor? Navedite po jedan netrivijalni potprostor realnih vektorskih prostora C i M2 .

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Dokaite: linearna kombinacija dva rjeenja homogenog sustava z s linearnih jednadbi s n nepoznanica je rjeenje tog istog z s homogenog sustava. Zakljuite koje svojstvo imaju skupovi c rjeenja homogenih sustava linearnih jednadbi. Imaju li isto s z svojstvo i nehomogeni sustavi?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Dokaite: linearna kombinacija dva rjeenja homogenog sustava z s linearnih jednadbi s n nepoznanica je rjeenje tog istog z s homogenog sustava. Zakljuite koje svojstvo imaju skupovi c rjeenja homogenih sustava linearnih jednadbi. Imaju li isto s z svojstvo i nehomogeni sustavi? Zadatak Ako imamo diferencijalnu jednadbu tipa y + a(x)y = 0, provjerite z da su linearne kombinacije njenih rjeenja takoder njena rjeenja! s s

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Dokaite: linearna kombinacija dva rjeenja homogenog sustava z s linearnih jednadbi s n nepoznanica je rjeenje tog istog z s homogenog sustava. Zakljuite koje svojstvo imaju skupovi c rjeenja homogenih sustava linearnih jednadbi. Imaju li isto s z svojstvo i nehomogeni sustavi? Zadatak Ako imamo diferencijalnu jednadbu tipa y + a(x)y = 0, provjerite z da su linearne kombinacije njenih rjeenja takoder njena rjeenja! s s Skup svih rjeenja diferencijalne jednadbe tipa y + a(x)y = 0 je s z vektorski prostor potprostor skupa svih derivabilnih funkcija jedne varijable.

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Odaberite neki od spominjanih vektorskih prostora i neki broj vektora iz tog prostora. Sto je nulvektor u prostoru kojeg ste odabrali?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Odaberite neki od spominjanih vektorskih prostora i neki broj vektora iz tog prostora. Sto je nulvektor u prostoru kojeg ste odabrali? Moete li i ako da, s kojim koecijentima, taj nulvektor z zapisati kao linearnu kombinaciju odabranih vektora?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Odaberite neki od spominjanih vektorskih prostora i neki broj vektora iz tog prostora. Sto je nulvektor u prostoru kojeg ste odabrali? Moete li i ako da, s kojim koecijentima, taj nulvektor z zapisati kao linearnu kombinaciju odabranih vektora? Denicija (Linearna (ne)zavisnost) Konaan skup vektora je linearno zavisan ako se (bar) jedan od c vektora tog skupa moe zapisati kao linearna kombinacija ostalih z vektora (odnosno: ako se nulvektor moe zapisati kao njihova z linearna kombinacija na netrivijalan nain). Skup vektora koji nije c linearno zavisan zove se linearno nezavisan skup. Zadatak Moe li skup vektora u nekom vektorskom prostoru u koji sadri z z nulvektor biti linearno nezavisan? Zato? s

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Uz koji uvjet je jednolani skup vektora linearno nezavisan? c

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Uz koji uvjet je jednolani skup vektora linearno nezavisan? A c dvolani? c

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Uz koji uvjet je jednolani skup vektora linearno nezavisan? A c dvolani? c Zadatak Postoji li u M2 etverolani linearno nezavisan skup? A c c peterolani? c

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Uz koji uvjet je jednolani skup vektora linearno nezavisan? A c dvolani? c Zadatak Postoji li u M2 etverolani linearno nezavisan skup? A c c peterolani? Postoji li u C kao realnom vektorskom prostoru c dvolani linearno nezavisan skup? A trolani? c c

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Uz koji uvjet je jednolani skup vektora linearno nezavisan? A c dvolani? c Zadatak Postoji li u M2 etverolani linearno nezavisan skup? A c c peterolani? Postoji li u C kao realnom vektorskom prostoru c dvolani linearno nezavisan skup? A trolani? Postoji li u Rn c c n-lani linearno nezavisan skup? A (n + 1)-lani? c c Zadatak Jesu li dvije eksponencijalne funkcije s razliitim bazama linearno c nezavisne?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Uz koji uvjet je jednolani skup vektora linearno nezavisan? A c dvolani? c Zadatak Postoji li u M2 etverolani linearno nezavisan skup? A c c peterolani? Postoji li u C kao realnom vektorskom prostoru c dvolani linearno nezavisan skup? A trolani? Postoji li u Rn c c n-lani linearno nezavisan skup? A (n + 1)-lani? c c Zadatak Jesu li dvije eksponencijalne funkcije s razliitim bazama linearno c nezavisne? Maksimalan broj elemenata kojeg moe imati linearno nezavisan z skup u nekom vektorskom prostoru zove se njegovom dimenzijom, a svaki linearno nezavisan skup koji ima elemenata kolika je dimenzija prostora je baza prostora.

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Kanonska baza za Rn odnosno Cn je skup {e1 , e2 , . . . , en } vektora iz tog prostora koji su oblika: ei na i-toj poziciji ima broj 1, a na svim ostalim nule. Da je to baza vidi se po tome to je prikaz s (x1 , x2 , . . . , xn ) = x1 (1, 0, 0, . . . , 0, 0) + x2 (0, 1, 0, . . . , 0, 0) + . . . . . . + xn (0, 0, 0, . . . , 0, 1) = = x1 e1 + x2 e2 + . . . + xn en mogu i jedinstven za svaki vektor (x1 , x2 , . . . , xn ) Rn odnosno c (x1 , x2 , . . . , xn ) Cn .

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Kanonska baza za Rn odnosno Cn je skup {e1 , e2 , . . . , en } vektora iz tog prostora koji su oblika: ei na i-toj poziciji ima broj 1, a na svim ostalim nule. Da je to baza vidi se po tome to je prikaz s (x1 , x2 , . . . , xn ) = x1 (1, 0, 0, . . . , 0, 0) + x2 (0, 1, 0, . . . , 0, 0) + . . . . . . + xn (0, 0, 0, . . . , 0, 1) = = x1 e1 + x2 e2 + . . . + xn en mogu i jedinstven za svaki vektor (x1 , x2 , . . . , xn ) Rn odnosno c (x1 , x2 , . . . , xn ) Cn . Kolika je dimenzija vektorskog prostora Mm,n ?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Kanonska baza za Rn odnosno Cn je skup {e1 , e2 , . . . , en } vektora iz tog prostora koji su oblika: ei na i-toj poziciji ima broj 1, a na svim ostalim nule. Da je to baza vidi se po tome to je prikaz s (x1 , x2 , . . . , xn ) = x1 (1, 0, 0, . . . , 0, 0) + x2 (0, 1, 0, . . . , 0, 0) + . . . . . . + xn (0, 0, 0, . . . , 0, 1) = = x1 e1 + x2 e2 + . . . + xn en mogu i jedinstven za svaki vektor (x1 , x2 , . . . , xn ) Rn odnosno c (x1 , x2 , . . . , xn ) Cn . Kolika je dimenzija vektorskog prostora Mm,n ? Matrice Eij Mm,n koje na svim pozicijama osim (i, j) imaju nule, a na toj poziciji imaju 1, ine kanonsku bazu od Mm,n . c

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Koordinate vektora obzirom na neku bazu su

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Koordinate vektora obzirom na neku bazu su koecijenti u prikazu tog vektora kao linearne kombinacije vektora baze. Za vektore iz Rn odnosno Cn te iz Mm,n i Mm,n (C) se njihove koordinate obzirom na kanonsku bazu podudaraju s njihovim lanovima/elementima (npr. (1, 2, 3, 4) obzirom na kanonsku bazu c 1 2 3 od Rn ima koordinate redom 1, 2, 3 i 4, a matrica 4 5 6 obzirom na kanonsku bazu od M2,3 ima koordinate redom 1, 2, 3, 4, 5, 6). Zadatak Koja je dimenzija prostora rjeenja sustava x + y + z = 0, s 5x y + 2z = 0? Nadite jednu bazu za taj prostor. Koje su koordinate rjeenja (3, 3, 6) tog sustava obzirom na bazu koju s ste odabrali?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Uz koje uvjete je skup {, + b } baza za V 2 ? a a

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Uz koje uvjete je skup {, + b } baza za V 2 ? a a Primjer U matrici A = 2 1 3 moemo njene retke shvatiti kao z 0 1 2 dva vektora (2, 1, 3) i (0, 1, 2) u R3 , a njene stupce kao tri vektora (2, 0), (1, 1) i (3, 2) u R2 .

Denicija (Rang matrice) Ako retke matrice (ili njene stupce) shvatimo kao vektore, rang matrice je broj linearno nezavisnih redaka (odnosno stupaca) te matrice. Napomena Nije oito, ali moe se dokazati da emo istu vrijednost ranga c z c dobiti ako u gornjoj deniciji uzimamo retke ili stupce.

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Ako je matrica tipa 3 3 koliki je njen najvei mogui rang? A ako c c je tipa m n? Zadatak

Jesu li vektori koji obzirom na neku bazu prostora R4 imaju koordinate (1, 2, 3, 4), (2, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 0) i (0, 0, 1, 1) linearno nezavisni, tj. mogu li posluiti kao druga baza tog prostora? z

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Ako je matrica tipa 3 3 koliki je njen najvei mogui rang? A ako c c je tipa m n? Zadatak

Jesu li vektori koji obzirom na neku bazu prostora R4 imaju koordinate (1, 2, 3, 4), (2, 0, 0, 1), (0, 1, 0, 0) i (0, 0, 1, 1) linearno nezavisni, tj. mogu li posluiti kao druga baza tog prostora? z Zelimo li za neke vektore utvrditi jesu li linearno zavisni ili ne, ukoliko su dani u koordinatnom obliku, dovoljno je zapisati ih kao stupce matrice i odrediti joj rang. Rang matrice odredujemo tako da matricu podvrgnemo elementarnim transformacijama (moe i na stupcima!) sve dok ne z postignemo da su u njoj svi elementi nule osim eventualno na dijagonalnim mjestima. Broj nenul elemenata na dijagonali je rang matrice.

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Ispitajte ine li vektori (2, 1, 0, 1), (1, 2, 3, 4), (1, 1, 1, 0) i c (0, 1, 0, 0) bazu prostora R4 .

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Ispitajte ine li vektori (2, 1, 0, 1), (1, 2, 3, 4), (1, 1, 1, 0) i c z (0, 1, 0, 0) bazu prostora R4 . Prikaite vektor (1, 0, 0, 0) te proizvoljni vektor (x, y , z, w ) u toj bazi! Zadatak Koliko elemenata moe imati vektorski prostor? z

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Ispitajte ine li vektori (2, 1, 0, 1), (1, 2, 3, 4), (1, 1, 1, 0) i c z (0, 1, 0, 0) bazu prostora R4 . Prikaite vektor (1, 0, 0, 0) te proizvoljni vektor (x, y , z, w ) u toj bazi! Zadatak Koliko elemenata moe imati vektorski prostor? z Dva vektorska prostora su izomorfna ako do na smisao/vrstu vektora i operacija s njima nema razlika medu njima. Smisao je slian kemijskom: izomorfnost znai jednakost struktura, ali c c doputa razliitost sadraja. s c z

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Primjer Vektorski prostori R3 , M3,1 (R), V 3 i V 3 (0) su izomorfni. Prva dva su izomorfni jer iako elementi prvog oblika (x, y , z), a elementi su x drugog oblika y , operacije se izvode po istim z pravilima razlika je samo u stilu zapisa. Putem koordinatizacije V 3 odnosno V 3 (0) moe se provjeriti da su i oni izomorfni s R3 . z Openito, vektorski prostori Rn i Mn,1 (R) odnosno Cn i Mn,1 (C) c su izomorfni. Zapravo: svi realni vektorski prostori iste (konane) c dimenzije su izomorfni pa stoga prostore Rn ili Mn,1 (R) (ovisno o tom s kojim nam je trenutno jednostavnije raditi) moemo z smatrati prototipovima realnih n-dimenzionalnih prostora.

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Primjer Svaki Mm,n je izomorfan s Rmn to se vidi tako da matricu shvatimo kao (m n)-torku jednostavnim nabrajanjem njenih a b elemenata po retcima. Primjerice, matrice moemo z c d shvatiti i kao uredene etvorke (a, b, c, d) bez da ima bitnih c promjena u zbrajanju i mnoenju skalarom (zbroju dviju matrica z odgovara zbroj odgovarajuih etvorki, a produktu matrice c c skalarom odgovara produkt odgovarajue etvorke s tim skalarom), c c pa su M2 i R4 izomorfni. 0 1 5 11 Ako nas zanima jesu li matrice , , 1 2 0 0 1 0 linearno zavisne, zbog izomorfnosti M2 s R4 , treba 0 0 ispitati linearnu nezavisnost etvorki (0, 1, 1, 2), (5, 11, 0, 0) i c (1, 0, 0, 0).

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Denicija (Unitarni prostori) Vektorski prostor V je unitaran ako je na njemu denirana jo s jedna operacija (skalarni produkt vektora, u oznaci v , w ili v w ) sa svojstvima v , v 0; v , v = 0 v = 0,

v, w = w, v , u, v + w = u, v + u, w , v, w = v, w . (za sve vektore v , w , u V i skalare ). Za realne vektorske prostore drugo svojstvo svodi se na komutativnost skalarnog produkta: v , w = w , v . Iz drugog i etvrtog svojstva za kompleksne unitarne prostore vidimo da vrijedi c v , w = v , w .

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Predloite kako biste denirali skalarne produkte na V 2 , V 2 (O), z 3 , V 3 (O), R, C, R3 , C2 , te na prostoru svih integrabilnih V funkcija s [a, b] u R.

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Predloite kako biste denirali skalarne produkte na V 2 , V 2 (O), z 3 , V 3 (O), R, C, R3 , C2 , te na prostoru svih integrabilnih V funkcija s [a, b] u R. V 2 , V 2 (O), V 3 , V 3 (O) su unutarni prostori ako skalarni produkt deniramo s , = |||| cos (, ). v w v w v w Rn su unitarni prostori ako skalarni produkt deniramo s (x1 , . . . , xn ), (y1 , . . . , yn ) = x1 y1 + . . . + xn yn . Cn su unitarni prostori ako skalarni produkt deniramo s (x1 , . . . , xn ), (y1 , . . . , yn ) = x1 y1 + . . . + xn yn . Vektorski prostor realnih funkcija integrabilnih na intervalu I je unitaran ako skalarni produkt deniramo s f , g = I f (x)g (x) dx. Vektorski prostor kompleksnih funkcija integrabilnih na skupu I je unitaran ako skalarni produkt deniramo s f , g = I f (x)g (x) dx.

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Ako je a = (1, 2, 3, 4) i f : R4 R, f (x) = a, x , koliko iznosi f (1, 2, 3, 4)?

Zadatak

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Ako je a = (1, 2, 3, 4) i f : R4 R, f (x) = a, x , koliko iznosi f (1, 2, 3, 4)? Funkcije f : Rn R, f (x) = a, x , zovu se linearnim realnim funkcijama s n varijabli. Zadatak Raspiite formulu linearne funkcije! s

Zadatak

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Ako je a = (1, 2, 3, 4) i f : R4 R, f (x) = a, x , koliko iznosi f (1, 2, 3, 4)? Funkcije f : Rn R, f (x) = a, x , zovu se linearnim realnim funkcijama s n varijabli. Zadatak Raspiite formulu linearne funkcije! s Zadatak Moete li linearnu jednadbu 2x 6y + 7z + 8u = 4 zapisati z z koristei skalarni produkt? U kojem unitarnom prostoru? c

Zadatak

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Ako je a = (1, 2, 3, 4) i f : R4 R, f (x) = a, x , koliko iznosi f (1, 2, 3, 4)? Funkcije f : Rn R, f (x) = a, x , zovu se linearnim realnim funkcijama s n varijabli. Zadatak Raspiite formulu linearne funkcije! s Zadatak Moete li linearnu jednadbu 2x 6y + 7z + 8u = 4 zapisati z z koristei skalarni produkt? U kojem unitarnom prostoru? c Linearna jednadba s n nepoznanica se uz standardni skalarni z n moe zapisati u obliku a, x = b, gdje je b R, produkt u R z a, x Rn . Drugim rijeima, linearne jednadbe s n nepoznanica c z mogu se shvatiti kao linearne jednadbe s jednom nepoznanicom u z
n

Zadatak

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

U svakom unitarnom prostoru moe se denirati norma (iznos, z duljina) vektora preko jednakosti: ||v || = Zadatak Kako biste izraunali normu elementa (1, 2, 3, 4) u c v, v .

R4 ?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

U svakom unitarnom prostoru moe se denirati norma (iznos, z duljina) vektora preko jednakosti: ||v || = Zadatak v, v .

Kako biste izraunali normu elementa (1, 2, 3, 4) u R4 ? A c kompleksne ili realne funkcije integrabilne na nekom intervalu? Dva vektora unitarnog prostora zovu se ortogonalnim ako im je skalarni produkt nula. Svaki skup vektora unitarnog prostora u kojem su svaka dva vektora ortogonalna je linearno nezavisan. Zadatak Provjerite ortogonalnost vektora (1, 1, 2, 0, 3) i (0, 2, 1, 4, 0) u

R5 .

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

U svakom unitarnom prostoru moe se denirati norma (iznos, z duljina) vektora preko jednakosti: ||v || = Zadatak v, v .

Kako biste izraunali normu elementa (1, 2, 3, 4) u R4 ? A c kompleksne ili realne funkcije integrabilne na nekom intervalu? Dva vektora unitarnog prostora zovu se ortogonalnim ako im je skalarni produkt nula. Svaki skup vektora unitarnog prostora u kojem su svaka dva vektora ortogonalna je linearno nezavisan. Zadatak Provjerite ortogonalnost vektora (1, 1, 2, 0, 3) i (0, 2, 1, 4, 0) u Nadite par medusobno ortogonalnih (nenul)vektora u R6 .

R5 .

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

U svakom unitarnom prostoru moe se denirati norma (iznos, z duljina) vektora preko jednakosti: ||v || = Zadatak v, v .

Kako biste izraunali normu elementa (1, 2, 3, 4) u R4 ? A c kompleksne ili realne funkcije integrabilne na nekom intervalu? Dva vektora unitarnog prostora zovu se ortogonalnim ako im je skalarni produkt nula. Svaki skup vektora unitarnog prostora u kojem su svaka dva vektora ortogonalna je linearno nezavisan. Provjerite ortogonalnost vektora (1, 1, 2, 0, 3) i (0, 2, 1, 4, 0) u R5 . Nadite par medusobno ortogonalnih (nenul)vektora u R6 . Nadite i par medusobno ortogonalnih integrabilnih (nenul)funkcija f , g : [a, a] R (a odaberite po volji). Zadatak

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Vodikova 1s- i 2s-orbitala: 1s = 1 1 r /a0 e , 2s = 3 a0 1 3 8a0 2 r a0 e r /(2a0 ) .

Pritom su formule za obje valne funkcije dane u sfernim koordinatama. Njihov skalarni produkt je zapravo trostruki integral, no kako s-orbitale ovise samo o udaljenosti r do jezgre ( sferno-simetrine su), uvjet ortogonalnosti tih valnih funkcija se c + pojednostavljuje na oblik 4r 2 1,0,0 (r )2,0,0 (r ) dr = 0.
0

Dovoljno je provjeriti (zato?) da je s + 2 r /a0 r 2 a0 e r /(2a0 ) dr = 0. r e 0

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Vodikova 1s- i 2s-orbitala: 1s = 1 1 r /a0 e , 2s = 3 a0 1 3 8a0 2 r a0 e r /(2a0 ) .

Pritom su formule za obje valne funkcije dane u sfernim koordinatama. Njihov skalarni produkt je zapravo trostruki integral, no kako s-orbitale ovise samo o udaljenosti r do jezgre ( sferno-simetrine su), uvjet ortogonalnosti tih valnih funkcija se c + pojednostavljuje na oblik 4r 2 1,0,0 (r )2,0,0 (r ) dr = 0.
0

Dovoljno je provjeriti (zato?) da je s + 2 r /a0 r 2 a0 e r /(2a0 ) dr = 0. r e 0


+ 2 + r 2 ar0 e 3r /(2a0 ) dr = 2 0 r 2 e 3r /(2a0 ) dr 0 + 3 3r /(2a0 ) 1 2! 1 3! r e dr = 2 (3/(2a0 ))3 a0 (3/(2a0 ))4 = 0. a0 0 + n! koristili formulu 0 r n e ar dr = an+1 .

Tu smo

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Kvadratnu matricu iz Mn zovemo ortogonalnom ako su joj svaka dva razliita retka/stupca, shvaeni kao vektori u Rn , ortogonalni, c c a norma svakog retka/stupca je 1. Kompleksna kvadratna matrica se uz iste uvjete naziva unitarnom. Zadatak Osmislite dva primjera ortogonalnih matrica u M3 .

Nejednakost Cauchy-Schwarz-Bunjakovskog.

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Kvadratnu matricu iz Mn zovemo ortogonalnom ako su joj svaka dva razliita retka/stupca, shvaeni kao vektori u Rn , ortogonalni, c c a norma svakog retka/stupca je 1. Kompleksna kvadratna matrica se uz iste uvjete naziva unitarnom. Zadatak Osmislite dva primjera ortogonalnih matrica u M3 . Baza unitarnog prostora zove se ortonormirana baza ako su svi vektori u njoj norme 1 i medusobno ortogonalni. Kanonske baze za Rn i Cn su ortonormirane. Stupci (retci) ortogonalne/unitarne matrice reda n ine ortonormiranu bazu za Rn /Cn . c

Nejednakost Cauchy-Schwarz-Bunjakovskog.

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Kvadratnu matricu iz Mn zovemo ortogonalnom ako su joj svaka dva razliita retka/stupca, shvaeni kao vektori u Rn , ortogonalni, c c a norma svakog retka/stupca je 1. Kompleksna kvadratna matrica se uz iste uvjete naziva unitarnom. Zadatak Osmislite dva primjera ortogonalnih matrica u M3 . Baza unitarnog prostora zove se ortonormirana baza ako su svi vektori u njoj norme 1 i medusobno ortogonalni. Kanonske baze za Rn i Cn su ortonormirane. Stupci (retci) ortogonalne/unitarne matrice reda n ine ortonormiranu bazu za Rn /Cn . c U unitarnim prostorima vrijedi nejednakost1 | v , w | ||v || ||w ||. Provjerite ju za prostore geometrijskih vektora! Jednakost vrijedi ako i samo ako su vektori v i w proporcionalni.
1

Nejednakost Cauchy-Schwarz-Bunjakovskog.

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Koje su dvije osnovne operacije na svakom vektorskom prostoru?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Koje su dvije osnovne operacije na svakom vektorskom prostoru? Kako se funkcija f : R R, f (x) = 5x, ponaa obzirom na s zbrajanje i mnoenje (skalarom)? z

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Koje su dvije osnovne operacije na svakom vektorskom prostoru? Kako se funkcija f : R R, f (x) = 5x, ponaa obzirom na s zbrajanje i mnoenje (skalarom)? A funkcija f : R4 R, z f (x) = (1, 2, 3, 4), x = x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 ?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Koje su dvije osnovne operacije na svakom vektorskom prostoru? Kako se funkcija f : R R, f (x) = 5x, ponaa obzirom na s zbrajanje i mnoenje (skalarom)? A funkcija f : R4 R, z f (x) = (1, 2, 3, 4), x = x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 ? A funkcije f : M2 M2 , f (A) = 5A?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Koje su dvije osnovne operacije na svakom vektorskom prostoru? Kako se funkcija f : R R, f (x) = 5x, ponaa obzirom na s zbrajanje i mnoenje (skalarom)? A funkcija f : R4 R, z f (x) = (1, 2, 3, 4), x = x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 ? A funkcije f : M2 M2 , f (A) = 5A? A funkcija zrcaljenja vektora u V 2 (0) obzirom na neki pravac kroz O?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Koje su dvije osnovne operacije na svakom vektorskom prostoru? Kako se funkcija f : R R, f (x) = 5x, ponaa obzirom na s zbrajanje i mnoenje (skalarom)? A funkcija f : R4 R, z f (x) = (1, 2, 3, 4), x = x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 ? A funkcije f : M2 M2 , f (A) = 5A? A funkcija zrcaljenja vektora u V 2 (0) obzirom na neki pravac kroz O? Funkcije A kojima su domena i kodomena vektorski prostori zovu se linearni operatori ako su aditivne i homogene: A(v + w ) = A(v ) + A(w ) (aditivnost), A(v ) = A(v ) (homogenost)

(za sve v , w V i skalare ) Smije li domena linearnog operatora biti realan, a kodomena kompleksan vektorski prostor (ili obrnuto)? Zato? s

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Koje su dvije osnovne operacije na svakom vektorskom prostoru? Kako se funkcija f : R R, f (x) = 5x, ponaa obzirom na s zbrajanje i mnoenje (skalarom)? A funkcija f : R4 R, z f (x) = (1, 2, 3, 4), x = x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4 ? A funkcije f : M2 M2 , f (A) = 5A? A funkcija zrcaljenja vektora u V 2 (0) obzirom na neki pravac kroz O? Funkcije A kojima su domena i kodomena vektorski prostori zovu se linearni operatori ako su aditivne i homogene: A(v + w ) = A(v ) + A(w ) (aditivnost), A(v ) = A(v ) (homogenost)

(za sve v , w V i skalare ) Smije li domena linearnog operatora biti realan, a kodomena kompleksan vektorski prostor (ili obrnuto)? Zato? s Ako je kodomena linearnog operatora jednodimenzionalna, zovemo ga linearnim funkcionalom. Kod linearnih operatora nije uobiajeno pisati A(v ) ve se pie Av . c c s

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Za kvadratne matrice denira se njihov trag: zbroj elemenata na dijagonali. Ako trag elimo promatrati kao funkciju, to mu je z s domena? Kodomena?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Za kvadratne matrice denira se njihov trag: zbroj elemenata na dijagonali. Ako trag elimo promatrati kao funkciju, to mu je z s domena? Kodomena? Je li trag linearan operator? Funkcional?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Za kvadratne matrice denira se njihov trag: zbroj elemenata na dijagonali. Ako trag elimo promatrati kao funkciju, to mu je z s domena? Kodomena? Je li trag linearan operator? Funkcional? Osmislite po jedan primjer linearnih funkcionala na prostorima derivabilnih odnosno integrabilnih realnih funkcija (deniranih na nekom intervalu I )!

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Za kvadratne matrice denira se njihov trag: zbroj elemenata na dijagonali. Ako trag elimo promatrati kao funkciju, to mu je z s domena? Kodomena? Je li trag linearan operator? Funkcional? Osmislite po jedan primjer linearnih funkcionala na prostorima derivabilnih odnosno integrabilnih realnih funkcija (deniranih na nekom intervalu I )! Osmislite i po jedan primjer linearnih operatora na tim prostorima kojima se kodomena podudara s domenom.

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Za kvadratne matrice denira se njihov trag: zbroj elemenata na dijagonali. Ako trag elimo promatrati kao funkciju, to mu je z s domena? Kodomena? Je li trag linearan operator? Funkcional? Osmislite po jedan primjer linearnih funkcionala na prostorima derivabilnih odnosno integrabilnih realnih funkcija (deniranih na nekom intervalu I )! Osmislite i po jedan primjer linearnih operatora na tim prostorima kojima se kodomena podudara s domenom. Ako je V proizvoljan vektorski prostor, osmislite dva primjera funkcija A : V V koje su sigurno linearni operatori.

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Za kvadratne matrice denira se njihov trag: zbroj elemenata na dijagonali. Ako trag elimo promatrati kao funkciju, to mu je z s domena? Kodomena? Je li trag linearan operator? Funkcional? Osmislite po jedan primjer linearnih funkcionala na prostorima derivabilnih odnosno integrabilnih realnih funkcija (deniranih na nekom intervalu I )! Osmislite i po jedan primjer linearnih operatora na tim prostorima kojima se kodomena podudara s domenom. Ako je V proizvoljan vektorski prostor, osmislite dva primjera funkcija A : V V koje su sigurno linearni operatori. Jedinini operator: : V V , (v ) = v c I I : V V, ) = 0 Nuloperator: 0 0(v Nulfunkcional: 0 : V R, 0(v ) = 0. Zadatak Kamo preslikava nulvektor? I

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Za kvadratne matrice denira se njihov trag: zbroj elemenata na dijagonali. Ako trag elimo promatrati kao funkciju, to mu je z s domena? Kodomena? Je li trag linearan operator? Funkcional? Osmislite po jedan primjer linearnih funkcionala na prostorima derivabilnih odnosno integrabilnih realnih funkcija (deniranih na nekom intervalu I )! Osmislite i po jedan primjer linearnih operatora na tim prostorima kojima se kodomena podudara s domenom. Ako je V proizvoljan vektorski prostor, osmislite dva primjera funkcija A : V V koje su sigurno linearni operatori. Jedinini operator: : V V , (v ) = v c I I : V V, ) = 0 Nuloperator: 0 0(v Nulfunkcional: 0 : V R, 0(v ) = 0. Zadatak Kamo preslikava nulvektor? A I 0?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Za kvadratne matrice denira se njihov trag: zbroj elemenata na dijagonali. Ako trag elimo promatrati kao funkciju, to mu je z s domena? Kodomena? Je li trag linearan operator? Funkcional? Osmislite po jedan primjer linearnih funkcionala na prostorima derivabilnih odnosno integrabilnih realnih funkcija (deniranih na nekom intervalu I )! Osmislite i po jedan primjer linearnih operatora na tim prostorima kojima se kodomena podudara s domenom. Ako je V proizvoljan vektorski prostor, osmislite dva primjera funkcija A : V V koje su sigurno linearni operatori. Jedinini operator: : V V , (v ) = v c I I : V V, ) = 0 Nuloperator: 0 0(v Nulfunkcional: 0 : V R, 0(v ) = 0. Zadatak Kamo preslikava nulvektor? A A operator zrcaljenja u V 2 (0) I 0? obzirom na pravac kroz ishodite? s

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Za kvadratne matrice denira se njihov trag: zbroj elemenata na dijagonali. Ako trag elimo promatrati kao funkciju, to mu je z s domena? Kodomena? Je li trag linearan operator? Funkcional? Osmislite po jedan primjer linearnih funkcionala na prostorima derivabilnih odnosno integrabilnih realnih funkcija (deniranih na nekom intervalu I )! Osmislite i po jedan primjer linearnih operatora na tim prostorima kojima se kodomena podudara s domenom. Ako je V proizvoljan vektorski prostor, osmislite dva primjera funkcija A : V V koje su sigurno linearni operatori. Jedinini operator: : V V , (v ) = v c I I : V V, ) = 0 Nuloperator: 0 0(v Nulfunkcional: 0 : V R, 0(v ) = 0. Zadatak Kamo preslikava nulvektor? A A operator zrcaljenja u V 2 (0) I 0? obzirom na pravac kroz ishodite? Zakljuite: ako je A : V W s c linearan operator, kamo A moe preslikati nulvektor prostora V ? z

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Operatori simetrija su linearni operatori A : R3 R3 za koje vrijedi dodatno svojstvo da neki dio prostora preslikavaju na samog sebe. Kad se koriste operatori simetrija, prirodno se poistovjeuju c radij-vektori toaka sa samim tokama prostora. c c Najvaniji operatori simetrija su , centralna simetrija (inverzija) z I koja svakom vektoru pridruuje suprotni ((v ) = v ), zrcaljenje z obzirom na neku ravninu/pravac i rotacija za neki kut oko nekog pravca/toke. Argumentirajte zato su to linearni operatori! c s

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Operatori simetrija su linearni operatori A : R3 R3 za koje vrijedi dodatno svojstvo da neki dio prostora preslikavaju na samog sebe. Kad se koriste operatori simetrija, prirodno se poistovjeuju c radij-vektori toaka sa samim tokama prostora. c c Najvaniji operatori simetrija su , centralna simetrija (inverzija) z I koja svakom vektoru pridruuje suprotni ((v ) = v ), zrcaljenje z obzirom na neku ravninu/pravac i rotacija za neki kut oko nekog pravca/toke. Argumentirajte zato su to linearni operatori! c s Zadatak Neka je u prostoru odabran koordinatni sustav. Kakav efekt ima zrcaljenje obzirom na (x, y )-ravninu na toku s koordinatama c (x, y , z)? Ovisi li to o tome je li odabrani koordinatni sustav Kartezijev?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Operatori simetrija su linearni operatori A : R3 R3 za koje vrijedi dodatno svojstvo da neki dio prostora preslikavaju na samog sebe. Kad se koriste operatori simetrija, prirodno se poistovjeuju c radij-vektori toaka sa samim tokama prostora. c c Najvaniji operatori simetrija su , centralna simetrija (inverzija) z I koja svakom vektoru pridruuje suprotni ((v ) = v ), zrcaljenje z obzirom na neku ravninu/pravac i rotacija za neki kut oko nekog pravca/toke. Argumentirajte zato su to linearni operatori! c s Zadatak Neka je u prostoru odabran koordinatni sustav. Kakav efekt ima zrcaljenje obzirom na (x, y )-ravninu na toku s koordinatama c (x, y , z)? Ovisi li to o tome je li odabrani koordinatni sustav Kartezijev? Zadatak Translacija je preslikavanje na vektorskom prostoru koje svim vektorima pribraja isti vektor. Je li translacija linearan operator?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Neka je u ravnini odabran koordinatni sustav. Kakav efekt na toku s c koordinatama (x, y ) ima rotacija oko ishodita za kut od 60 u s pozitivnom smjeru? Ovisi li to o tome je li odabrani koordinatni sustav Kartezijev?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Neka je u ravnini odabran koordinatni sustav. Kakav efekt na toku s c koordinatama (x, y ) ima rotacija oko ishodita za kut od 60 u s pozitivnom smjeru? Ovisi li to o tome je li odabrani koordinatni sustav Kartezijev? Zadatak Ako je A : V 2 (O) V 2 (O) linearan operator, kamo on preslikava pravce koji prolaze kroz ishodite? s

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Neka je u ravnini odabran koordinatni sustav. Kakav efekt na toku s c koordinatama (x, y ) ima rotacija oko ishodita za kut od 60 u s pozitivnom smjeru? Ovisi li to o tome je li odabrani koordinatni sustav Kartezijev? Zadatak Ako je A : V 2 (O) V 2 (O) linearan operator, kamo on preslikava pravce koji prolaze kroz ishodite? s Zadatak Ako je u ravnini odabran koordinatni sustav, osmislite (ne jedinian!) c linearan operator na V 2 (O) koji toke s cjelobrojnim koordinatama c preslikava u toke s cjelobrojnim koordinatama (tako da budu pogodene c sve)!

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Neka je u ravnini odabran koordinatni sustav. Kakav efekt na toku s c koordinatama (x, y ) ima rotacija oko ishodita za kut od 60 u s pozitivnom smjeru? Ovisi li to o tome je li odabrani koordinatni sustav Kartezijev? Zadatak Ako je A : V 2 (O) V 2 (O) linearan operator, kamo on preslikava pravce koji prolaze kroz ishodite? s Zadatak Ako je u ravnini odabran koordinatni sustav, osmislite (ne jedinian!) c linearan operator na V 2 (O) koji toke s cjelobrojnim koordinatama c preslikava u toke s cjelobrojnim koordinatama (tako da budu pogodene c sve)! S parnim u toke s parnim! c

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Neka je u prostoru odabran koordinatni sustav. Kakav efekt na toku s koordinatama (x, y , z) ima rotacija oko z-osi za kut u c pozitivnom smjeru? Ovisi li to o tome je li odabrani koordinatni sustav Kartezijev?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Neka je u prostoru odabran koordinatni sustav. Kakav efekt na toku s koordinatama (x, y , z) ima rotacija oko z-osi za kut u c pozitivnom smjeru? Ovisi li to o tome je li odabrani koordinatni sustav Kartezijev? Zadatak Ako je A : V 3 (O) V 3 (O) linearan operator, kamo on preslikava pravce koji prolaze kroz ishodite? Ravnine? s

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Neka je u prostoru odabran koordinatni sustav. Kakav efekt na toku s koordinatama (x, y , z) ima rotacija oko z-osi za kut u c pozitivnom smjeru? Ovisi li to o tome je li odabrani koordinatni sustav Kartezijev? Zadatak Ako je A : V 3 (O) V 3 (O) linearan operator, kamo on preslikava pravce koji prolaze kroz ishodite? Ravnine? s Zadatak Ako je u prostoru odabran koordinatni sustav, osmislite (ne jedinian!) linearan operator na V 3 (O) koji ne mie toku s c c c koordinatama (1, 1, 0)!

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Zadatak Neka je s x oznaen operator koji funkciji pridruuje njen produkt s c z d njenom varijablom x. Ako je A = x + dx , argumentirajte da se radi o linearnom operatoru koji djeluje na nekom prostoru derivabilnih funkcija i izraunajte A(exp). c Primjer U kvantnoj mehanici se dinamike veliine klasine mehanike c c c predstavljaju linearnim operatorima koji djeluju na vektorskom prostoru valnih funkcija. Osobito vaan medu kvantnomehanikim z c linearnim operatorima je Hamiltonijan H, kvantnomehanika c verzija ukupne energije). Kvantna koliina gibanja za gibanje po c d x-osi je linearan operator px px = i dx ). Potencijalnoj energiji V u kvantnoj mehanici odgovara operator V koji na valnu funkciju djeluje tako da jednostavno pomnoimo potencijalnu energiju s z valnom funkcijom: V (x) = V (x) (x).

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Kako je svaki vektorski prostor konane dimenzije izomorfan nekom c Rn (odnosno Cn ), pri emu se ta izomorfnost oituje odabirom c c baze, vidimo da je (to se tie konanodimenzionalnih prostora) s c c dovoljno prouavati linearne operatore medu prostorima tipa Rn c (odnosno Cn ), uzimajui u obzir efekte promjene odabira baze na c koordinate vektora. Ako smo odabrali bazu za V , koje koordinate vektori te baze imaju obzirom na nju samu?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Kako je svaki vektorski prostor konane dimenzije izomorfan nekom c Rn (odnosno Cn ), pri emu se ta izomorfnost oituje odabirom c c baze, vidimo da je (to se tie konanodimenzionalnih prostora) s c c dovoljno prouavati linearne operatore medu prostorima tipa Rn c (odnosno Cn ), uzimajui u obzir efekte promjene odabira baze na c koordinate vektora. Ako smo odabrali bazu za V , koje koordinate vektori te baze imaju obzirom na nju samu? Dakle, nakon odabira baze smo vektorski prostor sveli na Rn (odnosno Cn ) s kanonskom bazom. Primjer Neka A : R3 R3 opisuje zrcaljenje prostora obzirom na neku a c ravninu, a baza {, b , } prostora je odabrana tako da je ta ravnina (y , z)-ravnina. Kamo A preslikava vektore kanonske baze od R3 ?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Kako je svaki vektorski prostor konane dimenzije izomorfan nekom c Rn (odnosno Cn ), pri emu se ta izomorfnost oituje odabirom c c baze, vidimo da je (to se tie konanodimenzionalnih prostora) s c c dovoljno prouavati linearne operatore medu prostorima tipa Rn c (odnosno Cn ), uzimajui u obzir efekte promjene odabira baze na c koordinate vektora. Ako smo odabrali bazu za V , koje koordinate vektori te baze imaju obzirom na nju samu? Dakle, nakon odabira baze smo vektorski prostor sveli na Rn (odnosno Cn ) s kanonskom bazom. Primjer Neka A : R3 R3 opisuje zrcaljenje prostora obzirom na neku a c ravninu, a baza {, b , } prostora je odabrana tako da je ta ravnina (y , z)-ravnina. Kamo A preslikava vektore kanonske baze od R3 ? Kamo A preslikava proizvoljan vektor x + y b + z ? a c

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Ograniimo se na linearne operatore kojima se domena i kodomena c podudaraju. Djelovanje linearnog operatora A uvijek je dovoljno zadati na vektorima baze prostora. Pripadni rezultati su linearne kombinacije elemenata te iste baze.

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Ograniimo se na linearne operatore kojima se domena i kodomena c podudaraju. Djelovanje linearnog operatora A uvijek je dovoljno zadati na vektorima baze prostora. Pripadni rezultati su linearne kombinacije elemenata te iste baze. Ako uzmemo koecijente tih linearnih kombinacija i zapiemo ih kao stupce neke matrice, dobili s smo matricu operatora A (obzirom na odabranu bazu). Napomena Ako je A operator s n- u m-dimenzionalni prostor, koliko koordinata ima element domene? Kodomene?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Ograniimo se na linearne operatore kojima se domena i kodomena c podudaraju. Djelovanje linearnog operatora A uvijek je dovoljno zadati na vektorima baze prostora. Pripadni rezultati su linearne kombinacije elemenata te iste baze. Ako uzmemo koecijente tih linearnih kombinacija i zapiemo ih kao stupce neke matrice, dobili s smo matricu operatora A (obzirom na odabranu bazu). Napomena Ako je A operator s n- u m-dimenzionalni prostor, koliko koordinata ima element domene? Kodomene? Dakle, matrica operatora A imat e m redaka i n stupaca. c Zadatak Kako izgledaju matrice od i Ovise li one o bazi prostora? I 0?

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Ograniimo se na linearne operatore kojima se domena i kodomena c podudaraju. Djelovanje linearnog operatora A uvijek je dovoljno zadati na vektorima baze prostora. Pripadni rezultati su linearne kombinacije elemenata te iste baze. Ako uzmemo koecijente tih linearnih kombinacija i zapiemo ih kao stupce neke matrice, dobili s smo matricu operatora A (obzirom na odabranu bazu). Napomena Ako je A operator s n- u m-dimenzionalni prostor, koliko koordinata ima element domene? Kodomene? Dakle, matrica operatora A imat e m redaka i n stupaca. c Zadatak Kako izgledaju matrice od i Ovise li one o bazi prostora? I 0? Osmislite primjer jo nekog operatora kojemu su matrice iste s obzirom na sve baze!

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Neka je : V 2 (O) V2 (O) inverzija obzirom na ishodite. Kamo s , } od V2 (O)? preslikava vektore proizvoljne baze { a b

Zadatak

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Neka je : V 2 (O) V2 (O) inverzija obzirom na ishodite. Kamo s , } od V2 (O)? Kamo preslikava vektore proizvoljne baze { a b + y ? Kako izgleda matrica preslikava proizvoljan vektor x a b operatora ? Koja korist od matrice operatora? Primjer Linearan operator rotacije y prostora oko y -osi ima (obzirom na bazu koja odreduje osi koordinatnog sustava, uz uvjet da je ortogonalna i da su prvi i trei vektor jednako dugi) matricu c cos 0 sin 1 0 Ry = 0 sin 0 cos Kako vidimo da je to odgovarajua matrica? c

Zadatak

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Nastavak primjera Ako nas zanima na koju poziciju se zarotira neka toka prostora T , c . On ima neke koordinate [x, y , z] uzmimo njen radij-vektor r obzirom na odabranu bazu. Kako je y linearan operator, znamo = x + y + z (zato?). s y b y c y a y r

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Nastavak primjera Ako nas zanima na koju poziciju se zarotira neka toka prostora T , c . On ima neke koordinate [x, y , z] uzmimo njen radij-vektor r obzirom na odabranu bazu. Kako je y linearan operator, znamo = x + y + z (zato?).Stoga je prva/druga/trea s y b y c c y a y r r koordinata od y = (X , Y , Z ) jednaka skalarnom produktu (u R3 ) prvog/drugog/treeg retka matrice Ry s (x, y , z). c

Vektorski prostori - denicija i primjeri Linearne kombinacije Baza, dimenzija, koordinatizacija Skalarni produkt Linearni operatori

Nastavak primjera Ako nas zanima na koju poziciju se zarotira neka toka prostora T , c . On ima neke koordinate [x, y , z] uzmimo njen radij-vektor r obzirom na odabranu bazu. Kako je y linearan operator, znamo = x + y + z (zato?).Stoga je prva/druga/trea s y b y c c y a y r r koordinata od y = (X , Y , Z ) jednaka skalarnom produktu (u s R3 ) prvog/drugog/treeg retka matrice Ry s (x, y , z). Piemo c x X Ry y = Y . z Z Korisno je napomenuti: linearni operatori na beskonanodimenzionalnim prostorima ne mogu se opisati c matricama. S druge strane, sve matrice operator simetrije na a su ortogonalne.

R3