- ATENŢIE, CONSERVAŢI ACEASTĂ LICENŢĂ DACĂ REDISTRIBUIŢI ACEST FIŞIER – Licenţă Biblioteca Electronică ====================== Versiunea I, 4 Octombrie 1998 Copyright

© Radu Iliescu – Biblioteca Electronică http://www.lme.ro/~byblos/ radu.iliescu@lme.ro Baza de texte a Bibliotecii Electronice poate fi copiată, difuzată şi modificată în condiţiile următoare: 01) Orice copie în scopuri private, în scopuri de ilustrare a învăţămîntului şi în scopuri de cercetare este autorizată. 02) Introducerea oricărui text sau fragment într-un material de largă circulaţie trebuie să se facă însoţită de prezenta licenţă. Prezenţa oricărui text într-un material comercial fără prezenta licenţă este interzisă. 03) Antetul care însoţeste prezentul document trebuie integral păstrat. 04) Menţiunea producătorului original trebuie să existe, precum şi cea a contribuţiilor ulterioare. 05) Orice modificare ulterioară în sensul corectării erorilor sau punerii în formă într-un alt format trebuie neîntîrziat adusă la cunoştinţa administratorului acestei biblioteci. Indicarea diferitelor modificări trebuie explicit precizată, precum şi datată. Acestea conferă autorului statutul de colaborator la Biblioteca Electronică. 06) Acestă licenţă se aplică inclusiv versiunilor ulterioare provenind de la colaboratorii Bibliotecii Electronice. Copist: Radu Iliescu (radu.iliescu@lme.ro) Prezentul fişier reproduce ediţia apărută la Editura Prosveta. ----------------------------------------Sfîrşitul licenţei Bibliotecii Electronice------------------------------------------

Calea tăcerii
de Omraam Mikhael Aivanhov

Notă

Dorim să atragem atenţia cititorilor asupra faptului că învăţătura ezoterică a Fraternităţii Albe, răspîndită de Maestrul Omraam Mikhaël Aďvanhov, este strict orală, ceea ce explică anumite aspecte din textele care alcătuiesc prezentul volum. De asemenea, am dori să fie limpede cititorilor faptul că termenul “Albă” – în sintagma Fraternitatea Albă Universală – nu se referă, cîtuşi de puţin, la culoarea pielii, specifică unei rase. Aşa cum albul este sinteza tuturor celorlalte culori, ideea de Fraternitate Albă Universală se adresează tuturor oamenilor, fără excepţie.” Ea îi cheamă să împlinească, pe întreg Pămîntul, o viaţă fraternă, armonioasă, respectînd fiecare rasă, fiecare religie, fiecare naţionalitate.

I

Zgomot şi liniste
Mergeţi în vizită la prieteni şi, de la intrare, sunteţi asaltaţi de gălăgie: cîinii latră, copiii se hîrjonesc şi plîng, radioul şi televizorul urlă, părinţii strigă, uşile se trîntesc… Cum să nu-ţi îmbolnăveşti mintea trăind într-un zgomot continuu? Pe străzile oraşelor, în uzine, la locul de muncă, nu există decît zgomot. În natură, găsim din ce în ce mai puţină linişte şi chiar cerul a devenit acum mai zgomotos! Ne întrebăm unde să mai mergem, ca să găsim puţină linişte… De aceea, cînd veniţi la reuniunile noastre, vă cer să fiţi atenţi, să nu faceţi prea mult zgomot. Izgrev, Bonfin, toate celelalte centre fraterne, sînt locuri unde veniţi să găsiţi condiţii pe care nu le întîlniţi în viaţa obişnuită, regenerîndu-vă şi împlinind o lucrare spirituală. De aceea, vă rog mereu să încercaţi să nu aduceţi cu voi, aici, zgomotele lumii obişnuite.

Ştiu că acest lucru pare destul de greu de îndeplinit, la început: păstrarea liniştii nu face parte din principalele preocupări ale oamenilor: ei vorbesc, strigă, răstoarnă obiecte… Nici măcar nu-şi închipuie că acest comportament le poate dăuna lor şi celorlalţi. Aşa cum sînt, aşa se şi poartă; ei sînt mîndri de ei, iar anturajul trebuie să îi suporte aşa cum sînt. Iată o formă de egoism foarte dăunătoare evoluţiei. Dimpotrivă, trebuie să fim atenţi să nu-i deranjăm pe ceilalţi cu gălăgia noastră, căci astfel devenim conştienţi, dezvoltînd numeroase calităţi, delicateţe, bunătate, generozitate, armonie… Şi vom fi primii care vom beneficia de ele! Trebuie să înţelegem bine importanţa legăturii ce există între o atitudine şi evenimentele vieţii. Eu am mare nevoie de linişte. Numai în linişte reuşesc să mă împlinesc şi să-mi pregătesc munca. Îmi este greu să suport zgomotul, îl îndepărtez cît pot. Cînd aud zgomote, nu mai am decît o dorinţă, aceea de a lăsa totul baltă, plecînd cît mai repede posibil. Bineînţeles, aceia care vin aici pentru prima oară, sînt puţin derutaţi de această linişte şi, nefiind obişnuiţi cu ea, se întreabă: “Unde am aterizat? Cred că într-o mănăstire!” De ce o mănăstire? Liniştea nu aparţine mănăstirii, ea aparţine naturii, înţelepţilor, tuturor Iniţiaţilor şi oamenilor chibzuiţi. Cu cît evoluăm, cu atît avem nevoie de linişte. Să fii zgomotos nu este un semn bun. Mulţi oameni fac tărăboi, numai ca să fie băgaţi în seamnă! Ei vorbesc tare, rîd, pătrund zgomotoşi într-o sală unde lumea este instalată deja, trîntesc uşile, obiectele, numai ca să pară interesanţi. A face zgomot, constituie pentru ei o modalitate de afirmare, de a-şi face simţită prezenţa. Este bine să ştie că butoaiele goale fac cel mai mare zgomot: imediat li se face simţită prezenţa! Da, mulţi oameni se aseamănă cu butoaiele goale: ei merg peste tot făcînd o mare gălăgie, fapt ce le demonstrează incapacitatea şi mediocritatea. Mă uit la oameni şi comportamentul lor îmi descoperă pe loc vocaţia, caracterul, temperamentul şi gradul de evoluţie. Totul stă scris în felul lor de a vorbi şi de a se comporta. Unii vorbesc ca şi cum ar dori să acopere, să ascundă cîte ceva, temîndu-se că liniştea ar putea dezvălui ceea ce ei doreau să camufleze. Imediat ce îi întîlniţi, ei vă povestesc tot felul de istorii, impunîndu-vă o anumită părere despre ei, despre alţii sau chiar despre mersul lucrurilor. Veţi replica că ei doresc să facă cunoştinţă mai bine cu voi. Da, dar ca să faci cunoştinţă cu cineva, liniştea este adesea mai potrivită decît cuvîntul. Da, petrecînd împreună cîteva momente liniştite, ne putem cunoaşte mai bine, decît într-o vorbărie inutilă. Zgomotul îl reţine pe om în regiunile inferioare ale psihicului: el îl împiedică să intre în acea lume subtilă unde mişcare devine mai uşoară, viziunea mai clară, gîndirea mai creativă. Bineînţeles, zgomotul este expresia vieţii, dar nu a gradelor ei superioare, căci el arată mai degrabă o imperfecţiune în construcţia sau funcţionarea obiectelor şi chiar a fiinţelor. Cînd o maşină sau aparat începe să dea rateuri, acestea sînt însoţite mereu de zgomote; iar, dacă proiectanţii se ocupă să pună la punct aparate silenţioase, aceasta înseamnă că ei sînt conştienţi că aduc prin aceasta, o adevărată schimbare: liniştea este mereu indice al perfecţiunii. Durerea în sine este un zgomot ce ne previne că lucrurile încep să se strice. Într-un corp sănătos, organele sînt liniştite. Bineînţeles, ele se exprimă, fiind vii, dar o fac în tăcere. Liniştea este semnul că totul funcţionează cum trebuie în organism. Primul scîrţîit poate anunţa venirea bolii. Tăcerea este limbajul perfecţiunii, în timp ce zgomotul este expresia unei defecţiuni, a unei anomalii sau a unei vieţi ce este încă în dezordine, anarhică şi care trebuie controlată, perfecţionată. De exemplu, copiii sînt zgomotoşi pentru că au energie şi o vitalitate copleşitoare. Dimpotrivă, vîrstnicii sînt tăcuţi. Veţi spune: “Bineînţeles, este normal, vîrstnicii iubesc liniştea pentru că au puţine forţe, deci zgomotul îi deranjează.” Este posibil, dar s-ar mai putea ca ei să fi evoluat, şi spiritul lor să fie acum acela care îi determină să caute liniştea. Pentru a-şi depăna amintirile, reflectînd, revizuind şi concluzionînd, ei au nevoie de această linişte, unde se face o lucrare de detaşare, de simplificare, de sinteză. Căutarea liniştii este un proces interior care conduce fiinţele către lumină şi o adevărată înţelegere a lucrurilor. Cu cît omul se maturizează, cu atît mai mult el înţelege că zgomotul este un inconvenient în munca sa, în timp ce liniştea este un factor de inspiraţie; astfel, el o va căuta, oferind inimii sale, sufletului şi spiritului său posibilitatea de a se exprima prin meditaţie, rugăciune, creaţie filosofică sau artistică. Dar, multora nu le place liniştea, o suportă cu greu; ei sînt asemenea copiilor care nu se simt bine decît în zgomotul mulţimii, ceea ce dovedeşte că ei mai au încă mult de lucru pentru a-şi clădi o adevărată viaţă interioară. Chiar şi

harababură. calităţi ce trebuie să vi le dezvoltaţi. Zilnic. există linişte şi linişte… dar într-o manieră mai generală o putem împărţi în două mari categorii: aceea a morţii şi aceea a unei vieţi superioare. dacă doriţi cu adevărat să vă manifestaţi în această Fraternitate ca un membru activ. o lume plină de poezie. surîzător. veţi ajunge într-o zonă populată cu fiare care urlă sau. Cîţi nu se înşală. indispensabilă. inspiraţie. trebuie să învăţaţi să nu mai trăiţi la suprafaţa lucrurilor. el devine mai atent. se grăbesc să vorbească ca şi cum liniştea i-ar fi deranjat: ei o simt ca pe un gol ce ar trebui umplut prin gesturi şi cuvinte. trebuie să învăţaţi lucruri esenţiale. iar zgomotul ce îl păstrează în ei se reflectă în întreaga lor conduită. Ca să scăpaţi de această gălăgie. în măsura în care ea oferă condiţiile necesare pentru realizarea celeilalte linişti. învăţaţi să iubiţi şi să realizaţi liniştea. fiecare dorinţă. dans. nu vi s-a întîmplat niciodată. vă bateţi copiii. trebuie să ştiţi că există anumite reguli de cunoscut şi de respectat. Atît timp cît veţi rămîne în lumea nevoilor obişnuite. Acela care începe să iubească liniştea. demonilor interiori. II Realizarea liniştii interioare În planul fizic este uşor să obţii liniştea. Chiar şi atunci cînd vorbesc. există şi cazuri mai rare. de persoane ce par înconjurate de linişte. Este normal. dimpotrivă. sufletul şi spiritul vă vor fi mereu în altă parte. toate preocupările sau animozităţile vă sar în faţă. de griji. altfel nu merită osteneala. de aceea frica îi copleşeşte: liniştea poate chiar să-i înnebunească. altfel. care înţelege că liniştea îi oferă cele mai bune condiţii pentru activitatea psihică şi spirituală. să o împlinească în tot ceea ce face: atunci cînd mişcă un obiect prin casă. Dar. a celei interioare. cînd lucrează. Liniştea este una dintre aceste reguli. absenţa oricărei activităţi sau creaţii. încetîncet. să-ţi astupi urechile. în loc să facă o harababură. Liniştea este o expresie a păcii. expuşi agitaţiilor şi necazurilor ce se produc. dorinţi şi sentimente rău stăpînite. o activitate intensă care se realizează . ceea ce. continuaţi să vă certaţi cu soţia. mai delicat. cînd vorbeşte. din nefericire. muzică. acesta este un mare tărăboi! Există persoane cărora le putem auzi zgomotul interior. ajunge. ca să se distreze şi să-şi omoare timpul. Din nefericire. liniştea este o calitate a vieţii interioare. un freamăt le străbate întreaga fiinţă. a armoniei. Negăsind nimic în interior. ei nu ascultă. care este dezordonată. trebuie să vă străduiţi să evitaţi zgomotele ce vă vin din interior: discuţii. Ca discipol al Învăţămîntulu Fraternităţii Albe Universale. poate. oferindu-le chiar metode de a ajunge la ea. ţipaţi la un vecin care v-a insultat. Dar. ele emană ceva liniştitor. nu veţi reuşi să vă eliberaţi. gîndind că liniştea este neapărat un gol. mai simplu. încetul cu încetul. În realitate. ea este necesară. Dar. Dacă veniţi într-o Şcoală iniţiatică. a gândurilor şi sentimentelor. Fiecare nevoie. şi toate problemele. În această aşa-zisă “linişte”. chiar şi cînd stau liniştite: o nelinişte. însufleţitor. neantul. una dintre aceste calităţi. Unul dintre aceste lucruri este tocmai realizarea liniştii interioare. aici nu este vorba despre liniştea exterioară. îi cereţi mai mulţi bani patronului… şi toate acestea le numiţi linişte! Ei bine nu. Pentru moment. haotică. Această linişte nu este o inerţie. revolte. într-o regiune populată cu creaturi celeste ce vă vor primi cu cîntece de armonie. chiar dacă vă veţi afla acolo în corpul fizic. căci pe ea trebuie să o înţelegem. Despre această ultimă categorie vorbim aici. Desigur. liniştea fizică îi obligă să-şi conştientizeze propriile disonanţe şi dezacorduri interioare. ci o lucrare. Deci. vă conduce pe căi bine determinate şi. ajunge să închizi uşa sau ferestrele. într-un cuvînt. ei cad pradă. certuri datorate unor gînduri. explozii. ci să vă eliberaţi de preocupările prozaice. cunoscînd natura acestora. a perfecţiunii. nu înţeleg. în forul tău interior există zgomot. tot ceea ce face pare impregnat de ceva ce coboară dintr-o altă lume.liniştea naturii îi tulbură şi cînd se întîlnesc. nu mă veţi putea înţelege decît atunci cînd veţi reuşi să rămîneţi cel puţin cîteva minute într-o adevărată linişte. şi mai ales să schimbaţi natura nevoilor voastre. De cîte ori nu aţi experimentato! Închideţi ochii. cînd încercăm să explicăm oamenilor că este în interesul lor să realizeze această linişte interioară. Da. discuţii. liniştea pe care aţi reuşit să o obţineţi nu este una adevărată. ceea ce este mult mai greu de obţinut. Deoarece acolo.

Vi s-a întîmplat. încît nu poate fi exprimat nici prin gesturi. ca şi cum zgomotul interior. căci mulţumind. cea care repară. s-ar fi oprit brusc? Această linişte aţi receptat-o ca pe o eliberare. însoţită adesea de mult zgomot. Cînd simţiţi că aţi putut opri şuvoiul de gînduri şi de imagini ce vă străbat. iar dacă eu prelungesc această pauză nu trebuie să vă impacientaţi. în această lume superioară. de poezie şi inspiraţie care. Prin felul lor. postul este o disciplină ce trebuie practicată cu înţelepciune şi prudenţă. pe care nu-l mai sesizaţi. cîntecul şi ascultarea muzicii se pot face fără nici un fel de pericol. nici prin cuvinte. oratorii. De aceea. liturghii muzicale. ca şi cum o greutate v-ar fi căzut de pe umeri. înainte de instalarea păcii. ameţeli. libere. spre sursele vieţii. la rîndul lor. Un anumit număr de activităţi şi exerciţii vă pot ajuta în acest sens. realizăm o stare de armonie. fiecare îşi are felul şi mireasma sa. În schimb. Această mişcare armonioasă care se transmite tuturor celulelor organismului vostru vă face bine şi acţionează binefăcător asupra tuturor fiinţelor ce vă-nconjoară: ele se vor simţi uşurate. cel puţin pentru cîteva minute. veţi simţi că elemente noi şi . veţi ieşi din centrul strîmt al propriului eu. Între cîntece. În om. Căci. De mai multe ori pe zi. o uşurare. Iată cel mai simplu cuvînt. cîntăm fiindcă cîntecul trezeşte în noi o stare de vibraţii intense. Postul înseamnă oprirea funcţionării anumitor “uzine” şi această oprire produce o mare uşurare în toate celulele. Dar. cîteodată. într-o bună zi le veţi recunoaşte valoarea. toate religiile au recomandat postul şi. fizic. Nu. în curînd fiarele se calmează şi o mare linişte. o distincţie. lăsaţi gîndurile şi grijile zilnice deoparte. reflectarea. încercaţi totuşi să le aplicaţi. Aceste simptome ne vin de la jivinele grădinii zoologice din sînul nostru care strigă de foame. căci această muzică este expresia. pentru a introduce liniştea în voi. ce hrănesc întreg universul. în linişte. înainte şi după mese. simţim prezenţa unor curenţi. ci o împlinire comparabilă cu cea trăită de fiinţele unite de o mare iubire şi care trăiesc ceva atît de intens. încep să se instaleze. facem o pauză. care detensionează. eu ştiu că voi nu apreciaţi prea mult aceste metode simple pe care vi le prezint. Deci. iar liniştea ce rămîne între ele va fi impregnată de puritatea lor. astral şi mental. de frumuseţea şi profunzimea lor. trebuie să încercaţi să creaţi o armonie în corpul fizic. uşurează. dirijaţi-le spre înalt. pentru propria bucurie. tocmai datorită simplităţii lor. o poartă vi sar fi deschis. au fixat modalităţi şi durata. iar cîntecul. a unor entităţi. de ani de zile v-am obişnuit ca la sfîrşitul întrunirilor să ascultaţi recviemuri. uşurează tensiunile interioare. de ce să nu le folosim în mod conştient? Putem regăsi liniştea şi ascultînd muzică. trebuie să înţelegem că nu cîntăm numai pentru plăcerea de a cînta. Ce condiţii minunate sunt aici…. armonizează şi răcoreşte!… Cînd veţi ajunge să realizaţi această linişte. liniştea este rezultatul unei armonii în cele trei planuri. în sentimente şi în gînduri. Aşteptînd. Bineînţeles. intrînd în pacea conştiinţei cosmice… Rămîneţi cît mai mult timp posibil în această stare de linişte. unor lumi aflate cu mult deasupra pasiunilor omeneşti. pentru a nu produce altfel de perturbări în organismul fizic şi chiar în cel psihic. Vă deplasaţi. aşa cum o facem noi. trăind zilnic în el. prin străduinţă şi conştientizare. Cîntînd înainte şi după reuniuni. O altă metodă de restabilire a liniştii în sine este postul. instalîndu-se în voi. De aceea. favorabile lucrării spirituale. veţi transmite imperceptibil tuturor faptelor voastre un ritm. Este inutil să aspiraţi la mari realizări spirituale atîta vreme cît nu veţi stăpîni curentul zgomotos şi dezordonat al gîndurilor şi sentimentele voastre. atingeţi obiectele şi totul în voi nu este decît dans şi muzică. ajutată de gîndirea şi conştiinţa noastră. resimţim zgomote în urechi. dureri în diferite părţi ale corpului. Această experienţă ce v-a fost dată să o trăiţi ca pe un dar ceresc fără să fi făcut nimic pentru a o obţine. pronunţaţi imediat cuvîntul “mulţumesc”. Dar. Bineînţeles. se face o curăţenie. să se străduiască să regăsească aceste senzaţii trăite alături de voi. cîntecele pe care le interpretăm ne ridică nivelul de conştiinţă. prin inspiraţia lor mistică.în mijlocul unei armonii profunde. o puteţi repeta. sîngele ne pulsează în tîmple. Între noi şi împrejurul nostru. a unor lumini. veţi intra în acord cu Cerul. conducîndu-ne. o mare pace. este unul dintre acestea. de exemplu. Închideţi ochii. Dar. şi cînd veţi reveni la normal. nici absenţă. acordaţi mai multe minute acestui proces de introducere a liniştii în organism. s-ar fi produs o eliberare din străfunduri. căci circulaţia se accelerează. lăsînd sufletul să plece şi să se dilate în spaţiu. Nu este nici vid. să simţiţi imediat o linişte profundă. ele vă împiedică să aduceţi în voi adevărata linişte. luminate şi îndemnate. după caz.

nu ajunge numai să înţelegem. pe care le gustaţi în timpul meditaţiilor trebuie să vă călăuzească întreaga zi. dar. la împlinire. nu sîntem obişnuiţi. Apoi. Ori. dacă nu se agită. trebuie să fiţi vigilenţi ca să nu o lăsaţi să vă scape. pentru a putea ajunge la realizare.Ce nu este normal?… . întîlnim persoane care nu pot trăi fără îngrijorări. armonia. în Ştiinţa iniţiatică. şi expiraţi-l foarte lent. vor exista mereu viruşi şi microbi. dar el însuşi va deveni o sursă de binecuvîntare pentru întreaga omenire. Atunci. este prea frumos. luciditatea şi forţa.” Vedeţi. Dar. dar sigur. înseamnă că nu aţi înţeles nimic. munca. ca să puteţi să vă liniştiţi: lăsaţi-le pe moment afară. apoi să uitaţi şi să va lăsaţi antrenaţi din nou în dezordinea şi zgomotul existenţial… ca să reîncepeţi din nou mîine… nu. nu este normal… . aţi fi realizat. preţ de o jumătate de oră sau o oră pe zi. A venit vremea să nu vă mai purtaţi ca nişte copii care. grijile. pacea. eliberîndu-vă cel puţin cîteva minute. musulmanii se descalţă la uşa ei. aer poluat. banii. Şi. terenul pe care veţi păşi va fi minat şi veţi sări în aer. După cîteva zile. Dar. Şi-l puteţi face chiar şi pe stradă. să restabiliţi legătura cu lumea liniştii şi a luminii. Este normal ca nişte copii să fie copleşiţi de linişte. Înţelegeţi-mă bine. acest fapt va pregăti terenul tuturor tulburărilor psihice: încet.foarte preţioase au pătruns în voi: serenitatea. impregnîndu-vă toate faptele. observ că faţa unora se lungeşte. Odată ce aţi realizat această linişte. Ei. Dacă aţi fi înţeles. casa. o stare de rău. Aşezaţi-vă în faţa unei vitrine ca şi cum aţi privi în ea. hrană stricată. forţele. trebuie să vă străduiţi să păstraţi liniştea în voi. de mai multe ori pe zi. încercaţi să vă detaşaţi din ce în ce mai mult de preocupările existenţei zilnice. ca să puteţi gusta aroma unei alte vieţi. şi să vă legaţi apoi de lumea armoniei şi a luminii. este bine să le mai şi uităm! Cum să-i înţelegem pe oameni? Mulţi vin aici la Bonfin să participe la congresele noastre. dar nu este normal în cazul vostru. Mă înţelegeţi aşa cum trebuie?… Dar. obligaţi să stea cîteva minute liniştiţi. încet-încet. acest lucru nu are sens. chiar dacă sunteţi supuşi trepidaţiilor zilnice. este greu. un factor de uşurare şi armonizare foarte important. prietenii. meditaţie. veţi neutraliza toţi curenţii negativi. fiindcă vă lipsesc anumite elemente în cunoaştere. apar întrebările. dacă vă lăsaţi demagnetizaţi şi otrăviţi. deoarece respiraţia este. este prea multă linişte.Viaţa de aici. mulţumită cunoaşterii adevărurilor iniţiatice. pentru Iniţiaţi. vă veţi pierde echilibrul. Ei înţeleg. trebuie să depuneţi eforturi. oamenii sînt atît de obişnuiţi să se agite încît. Pentru mulţi există o mare prăpastie între înţelegere şi punerea în practică. Cînd trebuie să intre într-o moscheie. dacă ţineţi neapărat să o faceţi. Dacă nu veţi realiza ceea ce aţi pretins că înţelegeţi. a ştiut să-şi pună ordine în sine însuşi. “Oh!. III Lăsaţi-vă grijile la uşă În momentele de linişte. uriaşe tensiuni psihice vor continua să domnească în lume. Dimpotrivă. imediat ce închideţi ochii. nu ştiţi. de asemenea. pînă ce plămînii se golesc complet. aşa trebuie să procedaţi şi voi cu grijile voastre. îndoielile. Altfel. apoi concentrîndu-l spre idei şi imagini divine. Deci. cînd simţiţi un mare necaz. Nu numai că această linişte îi va deschide porţile iluminării. nu o mai pot face. trebuie să ştiţi că vor exista mereu necazuri şi griji. scopul vieţii spirituale nu constă în a încerca. dar cînd este cazul să realizeze ceva. pronunţînd cuvîntul “mulţumesc”. le veţi prelua ieşind. prin rugăciune. obişnuiţi-vă să restabiliţi liniştea în voi. daca nu vă veţi lega la armonie şi lumină. nu aşteaptă decît momentul cînd vor putea să strige şi să gesticuleze din nou. bine. eliberînd gîndul. apoi va veni boala. din cînd în cînd. îmi răspund. viaţa este aici cu toate problemele de rezolvat de care nu puteţi scăpa: familia. – Ah! De ce? Ce vedeţi anormal aici? – Ei bine. încercaţi să aveţi o respiraţie regulată: inspiraţi aerul foarte profund. Da. nu vor duce niciodată lipsa lor. Realizarea liniştii interioare este un indiciu al evoluţiei fiinţelor. existenţa nu are sens pentru ele. oricare ar fi remediile ce le poate aduce liniştea. se pune problema păstrării ei. . Dacă nu puteţi. închideţi ochii cîteva secunde. Uneori. dacă nu se tulbură. se întunecă. etc. Îi întreb ce se întîmplă cu ei. Apoi. necazurile şi regretele care se prezintă şi încep să vă acapareze. Mai trebuie să şi aplicăm. vă puteţi continua drumul… Astfel. înţelegerea nu se separă de realizare. a şti înseamnă a putea. Chiar dacă nu veţi putea face acest lucru decît un minut sau două. Acela care a realizat adevărata linişte. Bineînţeles. încercînd să vă izolaţi cu ajutorul gîndului. este bine şi atît. nu trebuie să vă lăsaţi invadaţi de ele. Să nu vă faceţi cumva iluzii. pentru ca nimeni să nu-şi dea seama ce faceţi. la ce au fost bune toate beneficiile? Odată ce aţi introdus liniştea în voi.

De cîte ori v-am spus aceste lucruri! Nu este atît de important ce mîncaţi. de a echilibra lucrurile. tragediilor. dacă v-aţi putea da seama ce înseamnă această viaţă. precepte. dacă nu veţi ajunge la o rezolvare. într-un colţişor. puterea. mărirea. apoi. Datorită acestor cîntece liniştitoare. IV Un exerciţiu: să mănînci în linişte Din ce în ce mai mult. Da. astfel ca omul să se împovăreze. În toate epocile. să se debaraseze de toate toxinele pe care aceste gînduri le-au adus. nu aceasta este viaţa. noi pregătim prin cîntece această linişte în care vom lua masa. numai o oră. a condiţiilor în care mîncă… Ori. nu observăm că numeroase anomalii apar din cauza modului în care ne hrănim. de tristeţi… oh. toţi spun: “Ce vrei. nu trebuie să acuzăm mereu viaţa. uşura sau linişti. ele nu vor avea timp să se debaraseze de otravă. nu le vom rezolva niciodată!” Ah. dar dacă vom încerca să scăpăm de probleme. Nu trebuie să mai acceptaţi să fiţi mereu nervoşi. trebuie să acordăm puţin răgaz celulelor. ele au descris-o. ce adeziv. neînţelegeri. dacă vor fi asaltate fără încetare. pare simplu. prietenilor din înalt. este util uneori să ne retragem cîteva zile. ei găsesc acest lucru anormal. posibilitatea de a repara. Da. veţi vedea că ea depăşeşte tot ce s-a putut imagina. iar ele cresc şi se hrănesc pe spinarea voastră. deseori tu însuţi eşti vinovat de starea în care ai ajuns. neliniştitoare. funcţia. De-a lungul veacurilor. punîndu-vă la pămînt. au murdărit. Eu vă văd. din ce în ce mai mult. puneţi-vă grijile deoparte. Bineînţeles mereu vom găsi în noi lucrători care îşi fac munca lor de organizare şi armonizare. Dovada: în faţa conflictelor. aşa este viaţa!”. în loc să le amînaţi.. şi pătrundeţi în sanctuarul vostru interior. mai întîi. de aerul poluat. de care nu puteţi scăpa! De acum înainte. De ce să nu putem face conştient acelaşi lucru. tocmai aici vă înşelaţi. şi chiar obositoare uneori… Dar. haotică. avuţiile. veţi oferi celulelor răgazul să se refacă. lăsaţi-vă preocupările la uşă aşa cum vă lăsaţi pantofii. tocmai aici sînt multe lucruri de văzut şi de corectat. Da. cîtă iubire! Sau mai degrabă. fără încetare. le sărutaţi ziua întreagă. De aceea. să vedem mult mai clar lucrurile. le veţi considera minunate. uitaţi-le şi la puţin timp după aceea. să se înarmeze. Deci. Esenţial pentru o bună nutriţie este să mănînci în bună armonie. Liniştea trebuie să fie. în toate civilizaţiile. oamenii au deformat. oamenii se plîng de ritmul accelerat al vieţii. datorită muncii voastre interioare. suntem deseori preocupaţi. copleşiţi. încercaţi să înţelegeţi momentele de linişte ca pe o ocazie de a vă lăsa gîndurile şi sentimentele în pace. De aceea. de necazuri. aici întîlnim numai un grad inferior al ei. îi vom deranja. Obsesia rezolvării lor nu vă va conduce la o rezolvare. agitaţi. Prima condiţie este să te poţi elibera. în interior sîntem mai mult sau mai puţin în dezordine. Da. detaşaţi-vă. Astfel. ne armonizăm. Nu aici este adevărata viaţă. adică nişte poveri sub care va sfîrşi strivit. pentru că în timpul somnului uităm totul. pentru îndepărtarea tuturor condiţiilor nefavorabile ce se opun activităţii lucrătorilor celeşti. ne intoxicăm. permiţîndu-ne. Cînd ne aşezăm la masă. Veţi spune: “Da. Meditaţia ne ajută să ne liniştim. oferind lucrătorilor Cerului. nervoşi. Oamenii sunt aceia care au făcut viaţa zgomotoasă. De exemplu. Chiar dacă mîncăm în linişte. Nu putem cunoaşte adevărata viaţă. dezordonată.atunci cînd li se oferă posibilitatea să trăiască cîteva zile în linişte. de produsele toxice. ce legătură puternică . încercaţi să vă uitaţi grijile pentru un moment. . să scăpăm de preocupări. ca să ştiţi cum a conceput ea viaţa. au oferit reguli. Ei bine nu. Şi continuă să o facă! Existenţa este aşa fel concepută. le mîngîiaţi. îngrijoraţi. au ciopîrţit viaţa pe care Creatorul le-a oferit-o. sîngele se încarcă cu impurităţi şi. veţi primi lumina ce vă va permite să găsiţi soluţia. Cînd ne înfuriem. hotărîţi-vă. viaţa înseamnă tracasare. cît este de important starea în care mîncaţi şi atenţia pe care o acordaţi hranei. să găsim soluţii. lumina. cel puţin o oră? Da. Deci. un răgaz. de griji. pentru a le putea elibera din organism. Pentru ei. şi este adevărat că ei au motive să se plîngă! Viaţa este dificilă. le veţi întreţine şi mai mult timp. Deseori. frumuseţea. dar atît timp cît nu ne vom calma. Nu este o stare recomandabilă să începem masa. fiindcă nu am înţeles că trebuie să depunem eforturi ca să-i putem gusta puritatea. dar subconştientul nostru lucrează. dimpotrivă. căci tentaţiile se înmulţesc: banul. se spune că noaptea este un sfetnic bun. pentru toţi aceia care şi-o doresc. un repaos. neliniştiţi. au existat cel puţin cîteva fiinţe care au gustat această viaţă superioară. care vor să guste din ea. de hrana contaminată. de a ajusta. conflicte. bătrîne. Dacă aţi cere părerea Inteligenţei cosmice.

adevărata măreţie. mai puţine accidente rutiere. fără zgomot. S-ar putea ca. Dacă se produc. Plouă. foarte aproape de voi. veţi ajunge într-o zi să faceţi gesturi atît de naturale încît veţi crea impresia că întregul corp dansează. ei se poartă ca şi cum ar fi singuri pe drum. cînd ne este sete trebuie să luăm paharul sau sticla cu apă. sau de un alt obiect aflat pe masă. Da. spiritele la fel. Să ne referim numai la accidentele de maşină care provoacă annual moartea şi rănirea a mii de persoane. în jurul lor. în gesturile voastre. Dacă nu începeţi prin a vă controla gesturile. conduc ca şi cum ar fi singuri pe drum. Da. aşezat alături de voi să fie aproape de găsirea unei soluţii la una din problemele care-l frămîntă sau tocmai să primească binecuvîntarea Cerului. vă veţi modifica destinul. căci această armonie pe care o realizăm în noi înşine. . Aceasta este adevărata stăpînire de sine. de exemplu. aceasta nu înseamnă totul: stăpînirea de sine pe care o cîştigaţi astfel nu vă ajută numai să vă controlaţi gesturile. înseamnă că ei nu au o viziune corectă asupra lucrurilor. tocmai mesele sînt o ocazie de a învăţa zilnic. atenţi la obiectele din jurul lor. ca să poată intra în contact cu EL. este pentru că oamenii nu sînt suficient de pregătiţi în viaţa zilnică să gîndească. Nu-l deranjaţi. ele pot. Da. nu-i nimic. în anumite circumstanţe. în diferite planuri. deci veţi petrece mai puţin timp în regrete şi. De aceea. Întradevăr. mental. cînd merg sau cînd ating obiectele. reacţiile faţă de anturaj. dar dacă le luaţi în serios. de mai multe ori aveţi această ocazie. ce este un Maestru? Este o fiinţă care a reuşit să controleze totul în el. dacă oamenii ar deveni conştienţi. ci. În ziua în care veţi învăţa să controlaţi gesturile. Dar meditaţia. să deveniţi mai puţin neîndemînatici. Sunt copaci. există asemenea fiinţe: ele nu fac gesturi studiate. nu iau o anumită înfăţişare şi totuşi. în tot ceea ce facem. nu veţi cunoaşte magia albă. căci făcînd zgomot îi deranjăm pe ceilalţi. deplasîndu-le sau lăsîndu-le să cadă cu stîngăcie. veţi face bine peste tot în jurul vostru. să fim atenţi la obiectele din faţa noastră. de care beneficiem primii. plantele şi pietrele îl ascultă. chiar dacă le-aţi făcut inconştient. ei continuă să conducă cu viteză. căci destinul depinde de controlul pe care sîntem capabili să-l exercităm. la felul în care sunt aşezate. Chiar dacă nu sînt conştienţi şi nu se plîng. veţi dobîndi această atenţie şi stăpînire de sine atît de indispensabile vieţii noastre şi a celor din jur. A nu face zgomot. mai psihologi. Cînd veţi ajunge să mişcaţi un obiect în armonie.dar cîntecul ne poate ajuta mai mult. reparînd. puteţi fi siguri că sînteţi neîncetat expuşi magiei negre şi atenţie. devin neatenţi. Deci. cu atît mai rău pentru ele. în acel moment. înainte de toate. Adevărata magie constă nu în a acţiona asupra celorlalţi. veţi face mai puţine gafe. Deci. sentimentele. Există atîtea reguli şi indicaţii pentru şoferi încît accidentele n-ar trebui să se producă. Dacă veţi ajunge să vă controlaţi din ce în ce mai bine gesturile. la o oarecare distanţă… Ei bine. este ceaţă. ea este aici. Cum nu putem şti la cine vine Spiritul în vizită. propriii lor stăpîni. pentru ca el să poată profita din plin de aceste momente. Ei da. nu sunt singurele condiţii pentru a ajunge să ne alimentăm corect. gândurile. cineva. Dar. şi să fim capabili să ne controlăm gesturile pentru a nu lovi aceste obiecte. ci se reflectă în toate celelalte activităţi ale vieţii de zi cu zi. ai impresia că dansează. ar avea mai puţine accidente de muncă şi. la distanţa dintre ele. un fel de "nu-mi pasă". astral. rugăciunea. atenţi. produce în noi o stare vibratorie. ziduri. ci vă ajută în egală măsură să vă controlaţi cuvintele. Astfel. veţi deveni un adevărat mag alb. chiar şi animalele. forţele naturii i se supun. Exersînd să manevraţi obiectele cu siguranţă. înseamnă să acţionezi asupra ta însuţi: ea se bazează pe gesturile cele mai neînsemnate ale vieţii cotidiene. nu o căutaţi în ritualuri sau vrăjitorii. şi cine este cel mai demn să-L primească. lovind vesela. dar ei nu gîndesc pentru că nu au învăţat să ţină cont de ceea ce există în faţa lor. căci aceste exerciţii de atenţie şi autocontrol nu se referă doar la mîncare. evaluînd corect distanţa pentru a nu le ciocni de farfurie. Din contră. gropi. cîntecele. Mai sunt şi alte maşini. să fie prudenţi. chiar să vă salveze viaţa. fizic. presupune înainte de toate. aparent sau detalii puţin importante. Cît despre cei care nu doresc să ia în serios aceste detalii. căci voi veţi fi mereu primii care veţi recolta binele şi răul provocate de gesturile pe care le-aţi făcut. este important. cînd se urcă la volanul maşinii. dacă vă interesează magia. zgomotul farfuriilor pe care le ciocnim nu creează condiţii bune celor care mănîncă alături de noi. mai ales. trebuie să avem umilinţa de a-i lăsa pe ceilalţi liberi. pentru a ne exprima. Pe parcursul mesei trebuie să păstrăm liniştea: să nu vorbim şi să nu provocăm nici cel mai mic zgomot. deja declanşaţi în voi forţe benefice ce sfîrşesc prin a acţiona favorabil şi asupra celorlalţi.

cu atît mai mult cu cît această hrană impregnată de viaţa universală se impregnează şi cu vorbele pe care le rostim. este frumos. ce pot fi utilizate pentru o muncă spirituală. Alimentele. căci şi în linişte. El nu poate face nimic în planul material dacă nu are corp fizic. pomii se încarcă de fructe. pe care noi le absorbim odată cu hrana. reuşeşte să pătrundă pînă în inima materiei. rezultatul va fi tot negativ. În timpul iernii. Pentru munca manuală avem nevoie de un anumit fel de energie. Adevărata muncă este concentrarea liberă asupra bunătăţii nemăsurate a lui Dumnezeu care a pus atîtea binefaceri în hrană. concentrare. A doua etapă este munca gîndului care. Nu este suficient să nu vorbeşti: dacă mîncăm avînd gînduri şi sentimente ostile şi răutăcioase la adresa aproapelui nostru. înainte de orice. . Diferenţa dintre fisiunea atomului şi nutriţie constă doar în cantitatea de materie. pentru a elibera energiile cele mai subtile. diferită de celelalte… Şi doar în linişte putem căpăta energiile psihice cele mai subtile. fiinţa umană a provocat în ea însăşi acest fenomen. totul funcţionează perfect. se întîmplă să mîncaţi avînd aceeaşi atitudine interioară. Cînd distribuţia este bine făcută şi fiecare centru este corect alimentat. la duşmănii şi astfel nu veţi face o muncă benefică asupra voastră. studiu. eu văd toate acestea… Să-mi faceţi plăcere. Acelaşi lucru se întîmplă şi cu animalele şi cu plantele: sînt entităţi venite să se încarneze. deci. Obişnuiţi-vă să mîncaţi în linişte. Pentru activitatea intelectuală. Pentru a primi toate binefacerile hranei. blestemîndu-i pe ceilalţi. gîndind urît despre el. pămîntul este gol. şi aici gîndul joacă un rol important. Veţi continua să vă gîndiţi la necazuri. avem nevoie de energie determinată. în timp ce energia va intra în voi. este pe cale să se otrăvească pe el însuşi. Adăpostim în noi excelenţi chimişti care au ca menire să adune şi să distribuie elementele care ne sînt necesare pentru a ne putea îndeplini diferite sarcini. este necesară o altă formă de energie. înţelepciunea şi toate calităţile noastre. Pe moment. ne hrănim cu corpul acestor entităţi. nu aţi realizat încă ceea ce este mai important. Unde erau în iarnă elementele ce le permit deodată fructelor să fie vizibile. hrana reprezintă mult mai mult decît ne imaginăm. De altfel. Cînd mîncăm. legumele. Nutriţia nu este altceva decît un proces de dezintegrare a materiei. Deci. fructele sînt energii care se materializează exact cum spiritul copilului se materializează la sînul mamei sale. o altă formă. Acela care mănîncă furios. Ele ajung pînă la noi pline de viaţă cosmică şi este important să le primim conştient. inimă… Mestecarea lentă şi îndelungată a alimentelor reprezintă o primă etapă a acestei dezintegrări. Atunci. Chiar şi gîndirea vă va fi mai liberă. dar gîndul vă vagabondează. Pentru a alimenta puritatea. asigurîndu-le revitalizarea şi buna funcţionare. şi astfel o veţi putea folosi. căci ei sînt cei care deţin secretul energiilor vitale. să sporovăiţi fără încetare. A mînca înseamnă a învăţa să dezintegrezi materia şi să repartizezi energia astfel extrasă în întreg organismul: plămîni. ştiind să le repartizeze între diferiţi centri. aţi reuşit să o întăriţi. bineînţeles că mai aveţi de lucru. Cu milioane de ani înainte ca fizicienii să pună la punct fisiunea atomului. doar pentru că aţi acceptat să vă controlaţi gesturile şi să nu vorbiţi. absorbindu-le. Aşa cum v-am cerut-o. creier. dar acest mod de a mînca va trebui să-l adoptaţi pentru voi înşivă şi nu pentru mine. Pe moment. nu vedem nimic. Deci.Dar. Liniştea este condiţia ce pregăteşte terenul pentru muncă. palpabile?… Sînt elemente ce vin din spaţiu şi chiar din întreg universul. Trebuie. ci din întreg universul. asemenea unei raze cu putere mare. vă simţiţi plini de energie. veţi constata curînd că apar mari modificări. corp ce este impregnat cu calităţile lor. Nu trebuie să fiţi preocupaţi nici măcar de ideea de a nu vorbi sau de a nu face vreun zgomot. apoi într-o zi cîmpul se acoperă de cereale sau de legume. bunătatea. fiecare tip de activitate necesită o energie determinată. dar pentru a fi prezent şi a acţiona pe pămînt trebuie să se încarneze. cu sentimentele şi gîndurile noastre. nu bănuieşte că este pe cale să impregneze alimentele cu particule otrăvite şi că. se va produce separarea materiei de energie: materia se va dezintegra. Dar. şi nu munca însăşi. un spirit. să revenim la nutriţie. să fim vigilenţi. trebuie să introducem în ea elemente luminoase şi veşnice. mîncaţi în linişte ca să-mi faceţi plăcere. întreţinînd cu ajutorul lor munca sufletului şi a spiritului. trebuie să acceptăm experienţa acestor chimişti şi să le acordăm tot respectul. Hrana înseamnă forţe materiale ce nu vin doar din pămînt. pentru ca ele să poată forma corpul nostru fizic şi psihic. Trebuie să fiţi liberi pentru a vă concentra atenţia asupra hranei orientînd spre ea razele iubirii voastre. căci reprimîndu-vă dorinţa de a vorbi. în timpul mesei. După masă. încercaţi să vă relaxaţi şi să vă îndepărtaţi gîndurile chiar şi cele care se referă la linişte. nu este aici. se opune acestei munci pe care nu o agrează. vedeţi. O fiinţă umană este. Pentru munca spirituală.

. V Liniştea: izvor de energii La ora actuală toată lumea se simte obligată să alerge. Cînd ne reunim să medităm în linişte. mai întîi. după părerea mea. adesea mîinile vă rămîn încleştate. dar şi inima. se va dezvolta. Atunci. plini de forţe. Este posibil. ei şi le încrucişează. Mîinile exprimă. Înaintea meditaţiei. în timp ce oamenii devin extenuaţi. din cînd în cînd trebuie să facem o pauză. le desfac. care distruge. murdăreşte. oamenii sînt epuizaţi şi. mişcarea. se scarpină. O aşa zisă "economie" care risipeşte. să se zbată fiindcă trebuie să producem sau să vindem din ce în ce mai mult. De ce sînt inactive aparatele noastre spirituale? Fiindcă ele nu primesc energii susceptibile să le pună în mişcare. în acel moment veţi putea să o utilizaţi pentru munca voastră spirituală. pentru ca forţele psihice să poată acţiona asupra hranei şi să o transforme în puritate. ori de cîte ori veţi putea. trebuie să învăţaţi să rămîneţi complet imobili. veţi simţi o stare de bine pînă la nivelul plexului solar. vă veţi simţi reîncărcaţi şi veţi putea efectua lucrări mai deosebite. dar mai ales să mîncăm cu iubire. altminteri nu veţi ajunge niciodată să vă concentraţi energiile pentru o lucrare spirituală. acest lucruri nu sînt inteligente. ating fără rost obiectele. în interioriul economiei. urmăriţi-vă cu atenţie mîinile căci tocmai cînd credeţi că sînteţi relaxaţi. Pentru aceasta. căci numai în această situaţie el va lucra cum trebuie. să se stăpînească. Ele nu pot funcţiona decît cu ajutorul curenţilor de energie pură şi luminoasă pe care noi ajungem să-i punem în mişcare cînd intrăm în contact cu tărîmul liniştii. în cunoaştere. pămîntul. ca să eliberăm gîndul. căci numai atunci vă veţi simţi magnetizaţi. bateriile vi se vor încărca. să nu se audă nici cel mai mic freamăt sau pîrîit. mai mult decît orice altă parte a corpului. de multe ori liniştea este însoţită de tensiune. chiar şi cel mai imperceptibil şi. apoi acumulăm energii spirituale care ne întîlnesc şi care ne vor ajuta în activitatea noastră. Dar. zdrăngănesc. legaţi-vă de Sursa energiei şi a luminii: după cîteva minute. opriţi-vă puţin. vorbele. căci toată această activitate productivă. cum veţi domoli fiarele sălbatice din viaţă? Sarcina discipolului unei Şcoli iniţiatice este tocmai aceea de a deprinde cum să se domine. Acum. Este un lucru destul de greu să reuşeşti să-ţi imobilizezi şi să-ţi destinzi mîinile. pădurile. rezervoarele vi se vor umple. sau curentul electric: în curînd nu va mai rămîne nimic. Altfel. pentru ca exerciţiul să reuşească. fiindcă vom pierde energii neştiind să rămînem într-o imobilitate totală. noi facem aceleaşi exerciţii: captăm. hrana. toată energia s-a scurs. astfel economia va înflori. să oprim alergătura. mările. Priviţi numai cum agită oamenii mîinile atunci cînd vorbesc… Şi chiar atunci cînd nu vorbesc. liniştea ne servesc la umplerea rezervoarelor.Pentru a primi din hrană energiile cele mai subtile pe care nu ni le poate asigura decît sistemul digestiv. trebuie să ne destindem. Iubirea este cea care vă va permite să extrageţi din alimente o energie ce va urca foarte sus în voi. ca să poată funcţiona. înţelepte. Veţi spune că vă mişcaţi pentru că vă gîdilă furnicile la picioare. starea noastră interioară. poate fi considerată economie adevărată? De aceea trebuie să găsim mijloace să restabilim echilibrul. închideţi ochii. de gaz. mîzgălesc. ar fi ca şi cum aţi lăsa deschise toate robinetele de apă. observaţi-vă cu atenţie mîinile: dacă veţi reuşi să le destinde-ţi aşa cum trebuie. fără a vă epuiza rezervele. apa. să cumpărăm din ce în ce mai mult… Se pare că acest lucru ajută economia! Iată că. în lumină. nu veţi vedea nimic. în al doilea rînd. Da. ca să poată intra în lumea liniştii şi armoniei. să-i reîncărcăm pe oameni cu energie pură. De aceea. gata să începeţi munca: dintr-o singură lovitură. căci adesea ne crispăm ca să nu facem zgomot. dar în timpul ei nu faceţi nici cel mai mic zgomot. dacă nu veţi pune televizorul în priză. dar dacă nu vă veţi putea stăpîni aceste "furnici". trebuie să învăţăm să mîncăm în linişte. istoviţi şi cad la pămînt: ei îşi distrug sistemul nervos. mai trebuie să fiţi atenţi ca eforturile ce le faceţi pentru realizarea liniştii şi imobilităţii să nu vă aducă tensiuni. Ca să ne încărcăm. Nu. primul lucru pe care trebuie să-l facem este să învăţăm să ne oprim. pentru că liniştea nu trebuie tulburată de nici un zgomot. Da. plămînii vor suferi la fel. în timpul zilei. acest consum accelerat antrenează o poluare ce otrăveşte atmosfera. La fel se întîmplă şi cu aparatele noastre spirituale. Imobilitatea. Dacă veţi pune apă sau vin în motorul maşinii. mişcaţi-vă cît vreţi. fiecare aparat are nevoie de o sursă de energie proprie. stomacul. veţi rămîne pe loc. Ei bine.

astfel ca această lucrare divină să o poată coborî. trebuie să ştie că una dintre cele mai importante legi ce trebuie cunoscută este aceea că. Dacă i-am putea face să înţeleagă că teoria fără practică rămîne inutilă! Orice le-am spune. de liniştea naturii. datorită legăturii dintre noi. este analogia ce există între fenomenele lumii fizice şi cele ale lumilor psihică şi spirituală. în Fraternitate. Ei nu. frumuseţea acestei activităţi. Deci. îi zăresc pe oameni. o lumină formidabilă care ar ajuta întreaga lume. peste ani. Imediat ce veţi deprinde vreunul dintre adevărurile Ştiinţei iniţiatice. trebuie să-i luminăm pe oameni. pentru că mi-a oferit prilejul să particip la această măreaţă operă!" Veţi fi uimiţi cînd vi se vor arăta consecinţele. pentru ce motiv şi în ce scop. iar dacă le vorbiţi despre el. ei îşi folosesc energiile unii contra celorlalţi. se întîmplă să ne simţim transportaţi într-un trecut îndepărtat. minunile ce s-au produs în lume datorită ei. dar nu fac nimic. în ce direcţie şi le îndreaptă. rugăciuni. Şi tocmai aici ei diferă cel mai mult de intelectualii care citesc mult. căci neplăcerile vieţii vă vor obliga s-o faceţi. cîntece. Deocamdată nu le vedeţi şi nici nu le simţiţi. Deci. Acum cîţiva ani. În acel moment. adică o fiinţă spirituală extrem de puternică. ca să justifice comportamentul lor egoist şi lipsit de înţelepciune. oare. Ei bine. Şi. să înţeleagă acest lucru? Ei au nevoie mereu de scuze. înţeleg chiar. dar esenţialul constă în posibilitatea de a o folosi în bine. linişte. din nefericire. veţi recunoaşte că momentele petrecute în meditaţii. risipindu-le după bunul lor plac. să le arătăm unde le este interesul. iar pe pămînt. producînd o forţă unică. deci să vă puneţi voinţa la treabă. în voi înşivă să faceţi ceva. rezultatele. Da. noi dorim numai să deschidem o uşă. iar oamenii vor da socoteală într-o bună zi de felul cum le-au folosit. înseamnă să faci ceva! V-am tot repetat că gîndurile şi sentimentele colective formează un "egregor". aceste energii sînt preţioase. Căci. pe care le-am captat în linişte. nu le trece deloc prin cap să întrevadă posibilitatea de a concentra aceste energii. ceea ce mă interesează pe mine personal. Oamenii gîndesc că au toate drepturile să folosească aceste energii la întîmplare. Dar. ci. dar într-o bună zi. destinul lor depinde de felul cum îşi folosesc propriile energii. dăruindu-ne energiile. se întăreşte şi acţionează pentru binele întregii lumi. împlinindu-se şi în planul fizic. vor rămîne uimiţi. într-o bună zi. la stînga. vor ei. voinţa joacă un rol foarte important în viaţa adevăratului Iniţiat. atunci cînd omul trăia în comuniune cu forţele şi spiritele naturii. trebuie să vă preocupaţi să-l puneţi în practică. ei nu întrevăd acest lucru. Mai degrabă. cînd veţi vedea mai limpede lucrurile. curenţi puternici ce vor fi captaţi de toţi aceia care vibrează la unison cu acest ideal al Împărăţiei Domnului pe Pămînt. De-a lungul veacurilor. construind o baterie ce-şi va descărca binefacerile în lumea întreagă. pentru că în natură ne avem rădăcinile. înregistrează. către această lucrare. Vă spun cu sinceritate că. au reprezentat cele mai preţioase clipe ale vieţii voastre. cînd vă veţi analiza crîmpeie din firul vieţii voastre. Inteligenţa Cosmică nu tolerează risipirea lor. această lucrare la care v-am cerut să participaţi a fost deja declanşată în înalt de către îngeri şi divinităţi. ei ascultă. a dorinţei de a lucra împreună pentru Împărăţia Domnului. cercetătorii au încercat să pună la punct un proiect de baterie electrică ce folosea nisipul deşertului. Nu ştiu în ce stadiu se mai află acest proiect… În orice caz. ce se pot aduna. smulgîndu-vă părul din cap. trezindule conştiinţa. Cînd sîntem singuri în pădure. la munte. în ce direcţie. vor putea alimenta ţări întregi cu energie electrică. aceasta este ultima lor preocupare. numele vostru va sta înscris în cartea Vieţii Veşnice. veţi înţelege la ce fel de lucrare aţi contribuit. formăm şi noi un egregor care se hrăneşte. VI Locuitorii tăcerii Avem nevoie de linişte şi. ca pe nişte grăunţe de nisip din deşert. acumulînd cunoştinţe pe care nu le folosesc… decît să-şi impresioneze semenii! A venit vremea să folosiţi aceste cunoştinţe pentru a transforma şi schimba în bine lucrurile. hotărîţi-vă ca în timpul meditaţiilor să lucraţi ca să puteţi emite şi propaga iubirea şi lumina în lume. Ei se gîndeau că mulţumită acestui proiect. Vă veţi rătăci la dreapta. Cunoaşterea este necesară. a-ţi smulge părul. ca să le dirijăm spre binele omenirii: să proiectăm în lume unde armonioase. nu numai pentru noi înşine. veţi exclama: "Lăudat fie Domnul! Binecuvîntat fie numele Său. Şi. chiar în acele momente dacă auzim ciripitul păsărilor sau . mai ales. într-o bună zi. unde le stă salvarea… Dar. nu. adunîndu-le.Trebuie să învăţăm să folosim aceste energii. a consimţămîntului mutual. Da.

Chiar zgomotul surd al valurilor nu distruge profunzimea liniştii mării sau a oceanului. merg la ski. ei tulbură atmosfera şi deranjează întrega creaţie. imensitatea şi pentru a simţi ordinea divină instalîndu-se în tine… Cît despre coborîre. pentru a găsi liniştea. vedem din ce în ce mai des oameni mergînd la munte. misterul şi caracterul sacru dispar odată cu ele. Din păcate. că au escaladat înălţimile… Şi. mai puternici. jambonul. Cu cît omul se înalţă pe munţi. să se lase influenţaţi de el pentru a descoperi stări de conştiinţă superioare. îndepărtîndu-se. de tot ceea ce te incomodează. îşi aduc vinurile. în oceane. şi de aceea ele sînt locuite de entităţi foarte dure şi foarte puternice. ei îi deranjează enorm pe locuitorii acestor regiuni. pentru a se distra. ţigările. iată. Şi nu pentru că nu i-ar iubi pe oameni. Deci. Acest lucru poate fi considerat ca un simbol. căci nu erau locuiţi. cu atît mai mult întîlneşte liniştea. este foarte clar. în parcul Yosemite. Căci. copaci minunaţi care au peste 4000 de ani. pentru a scăpa de zgomot şi agitaţia oamenilor inconştienţi. nici expresivi. vă întoarceţi acasă la fel de limitaţi ca înainte. Mulţi oameni confundă liniştea cu singurătatea. în munţi şi chiar sub pămînt… Chiar şi focul este populat. muntele este prezentat ca un tărîm al zeilor. atît de frumoase. liniştea este un ţinut locuit. dar în acest parc copacii giganţi nu erau nici vii. Odată ce acestea s-au îndepărtat de acele ţinuturi pe care locuiau. acolo unde oamenii au foarte greu acces. ca ţipătul unei păsări sau căderea unei pietre. mai nobili şi mai sănătoşi?… dacă nu aţi înţeles că urcatul pe munţii fizici este o imagine a căţăratului pe munţii spirituali?… Să urci şi să cobori… Să urci. Ele nu o distrug.un zgomot de cascadă. cu perfecţiunea la care au ajuns mijloacele de transport. şi stelele. iar voi nu veţi primi nimic de la ele. pentru că starea fizică depinde de cea psihică. uneori nu conştientizăm liniştea. prea mult zgomot. adevărata linişte este populată de nenumărate entităţi. şi eterul. dar şi ca o realitate: vîrfurile înalte ale munţilor sînt ca nişte antene cu ajutorul cărora pămîntul atinge Cerul. te împovărează. dar cum ar putea ele să rămînă în aceste ţinuturi pe care oamenii nu încetează să le tulbure. în loc să respecte liniştea muntelui. căci ele se îndepărtează cît pot de mult de aceste locuri ocupate de oameni. Deci. pentru a verifica uneori cu intensitate senzaţia de linişte. căutaţi liniştea. iar acest lucru este regretabil. puritatea. a se amuza şi apoi povestesc că au reuşit să coboare pe una sau alta dintre pîrtii. nu-i acordăm atenţie. Aşa am văzut în Statele Unite. Dacă doriţi să nu rămîneţi vreodată săraci sau singuri. Creatorul a plasat peste tot locuitori: în pădure. în lacuri. ei se comportă ca în orice loc de pe pămînt. muzica cacofonică şi urlă. Asemenea înţelepţilor care se izolează în deşert. Dacă acest lucru se prelungeşte. lumina. Din păcate. dacă nu mergeţi la munte într-o stare de spirit convenabilă. nici măcar nu este nevoie să explic în detaliu ce reprezint. într-o zi. pentru că aţi înţeles: este revenirea zgomotului în gînduri şi sentimente. spiritele luminoase ale naturii se refugiază în locuri pe care oamenii nu le-au putut încă murdări şi tulbura. În majoritatea mitologiilor. locurile nu mai sînt impregnate de lumină şi forţă spirituală. dimpotrivă o accentuează. ci. intră în oceanul lumii divine. în zilele noastre. acest lucru a devenit ca o modă. Dar. se uneşte cu Cauza primară. la ce vă foloseşte că aţi urcat din greu pînă în vîrful muntelui. multă agitaţie. zgomotul civilizaţiei care sfîrşeşte puţin cîte puţin prin a invada totul şi existenţa din ce în ce mai materialistă şi banală a oamenilor au creat condiţii nefavorabile manifestării entităţilor lumii invizibile. creaturile invizibile îşi iau măsuri de precauţie. nimeni nu le spune oamenilor că prin neatenţia lor. în munţi sau în grote. prin grosolănia şi violenţa lor?… Ele se retrag din ce în ce mai mult în regiuni inaccesibile omenirii… Acest lucru l-am verificat deja. glumesc. În realitate. Căci. să le jefuiască prin lipsa lor de respect. simţim că acele sonorităţi contribuie la împlinirea liniştii. încet-încet. iar ele au fost astfel nevoite să părăsească aceste regiuni. De aceea. dar care sînt nelocuiţi: spiritele au plecat pentru că erau prea mulţi vizitatori. Lipseşte un zgomot ca acela făcut de o cracă ruptă. totul este locuit. Aproape în fiecare copac trăieşte o creatură. sînt neajutorate!" Credeţi ce doriţi. şi în această linişte el descoperă originea lucrurilor. şi această mică vacanţă nu poate fi binefăcătoare sănătăţii voastre. se hîrjonesc… ca şi cum nu ar exista şi alte locuri pentru a chefui şi face zgomot! Astfel. înseamnă să te debarasezi. a . de aceea se tem de linişte: le este teamă de singurătate. toate entităţile vor pleca acolo unde vor găsi într-adevăr liniştea. revenirea agitaţiei. dacă nu puteţi reveni mai puri. Veţi spune: "Dar eu văd că ele nu pot să suporte nimic. prin lipsa lor de respect.

energia pură. cel mai mic dezacord. şi totuşi este foarte important. spuneţi-le: "Haideţi. şi deîndată ce observaţi cea mai mică tulburare. VII Armonia. nu mai rămîne nimic din ordinea. Apropiaţi-vă de ele cu respect şi pioşenie. Da. şi în aceste condiţii. Mulţi îşi imaginează că. şi. nerăbdători. mai luminoasă. poate de mai multe ori pe zi. de gelozie şi complicitate. cînd sîntem într-o dezordine interioară. pe munte. dar şi revelaţii. atunci cînd vă vorbesc despre armonie. pe care oamenii nu le oferă decît foarte rar. Armonia este cheia care vă deschide porţile tărîmului tăcerii: armonia în planul fizic. din aranjamentul care creau întreaga frumuseţe. reluaţi-vă activitatea. Aceste creaturi care vă zăresc de departe. fiţi ascultătoare. vă trimit unde de armonie şi iubire. mai vaste. un curent ce tulbură dispoziţia atomilor şi a electronilor şi această tulburare interioară stă la originea şi apariţia bolilor psihice sau chiar fizice. faceţi un efort pentru a-l remedia. mai totdeauna. învăţaţi să iubiţi această linişte. . este uşor. mărturisiţi-vă prietenia. mai largi. armonia în gînduri. este fundamental. în final. acest lucru nu vă spune prea mult. Imaginaţi-vă că suflaţi cu putere asupra unei ramuri înflorite: iată toate petalele se răspîndesc în toate direcţiile. niciodată nu veţi gusta adevărata linişte. Indiferent unde mergeţi. veţi avea bucuria să ştiţi că aţi contribuit la menţinerea în anumite ţinuturi a locuitorilor celeşti ce le populează sau. este ceea ce voi construiţi în voi. nu trebuie să aşteptaţi nimic din partea Cerului. pe malurile lacurilor sau ale oceanelor. Chiar dacă nu avem vreun motiv anume de bucurie. căci aceste entităţi au nevoie de linişte. veţi simţi cîteva scîrţîituri. învăluiţi în iubire şi fascinaţi de aceste entităţi spirituale şi cînd veţi coborî în vale. Cînd vom ajunge să creem armonia. care vă rup de lumea spirituală. spre oraşe. chiar să atrageţi noi prezenţe. Dacă simţiţi că deveniţi nervoşi. Totuşi simt foarte bine că. să nu uitaţi.dezordinii. Da. cînd vă lăsaţi pradă senzualităţii: provocaţi un suflu. sînt atît de fermecate de atitudinea voastră încît sînt pregătite să reverse asupra voastră pacea. armonia este prima dintre ele. etc. irascibili cu cei din jur. este clar. gîndiţi-vă cum să creaţi în jurul vostru o atmosferă spirituală de linişte şi armonie cu scopul de a pregăti venirea fiinţelor luminoase şi puternice. Zilnic. Vă veţi simţi atunci scăldaţi. este ca atunci cînd îţi reuşeşte o experienţă chimică: trebuie să îndeplineşti anumite condiţii." Nu lăsaţi niciodată o stare negativă să se instaleze în voi. şi dacă nu trăim în armonie. Dacă nu. Da. nu veţi reuşi. armonia în sentimente. chiar dacă nici un eveniment nu ne-a tulburat. cu atît mai rău pentru voi. fără vreun motiv anume. Deci. întîi de toate salutaţi-le. ne simţim fericiţi. ne vom simţi bine. dacă vreţi să vă comportaţi ca nişte copii ai Domnului care aspiră la o viaţă mai subtilă. veţi rata experienţa. iată cum învăţăm să citim marea carte a naturii: obişnuindu-ne să-i descifrăm diferitele manifestări. ne este rău de tot. să dozezi corect elementele. vorbiţi-le celulelor voastre. iubirea şi rugaţi-vă să vă binecuvînteze. o harababură. Deci. niciodată. opriţi-vă pentru a observa ceea ce se petrece în interiorul vostru. cînd apare o tulburare. condiţie a liniştii interioare Nu veţi ajunge să obţineţi cu adevărat liniştea interioară decît atunci cînd veţi începe să lucraţi asupra armoniei. cînd vă lăsaţi antrenaţi de furie. Ei bine. de acum înainte. fără a fi pregătiţi. Atît timp cît nu sînteţi impregnaţi de acest cuvînt "armonie". observaţi. dilataţi. în păduri. va trebui să deveniţi mai conştienţi de prezenţa creaturilor eterice care trăiesc acolo. armonia stă la baza stării de bine. încercaţi să o remediaţi imediat. lumina. vor face unele experienţe spirituale şi vor avea revelaţia luminii divine. veţi fi excluşi de la binecuvîntările lui. Liniştea interioară este o stare greu de atins! Întreaga zi trebuie să facem eforturi pentru a-i crea condiţii. că numai în tăcere puteţi să pregătiţi condiţiile favorabile manifestării entităţilor divine. să reglezi temperatura. o slăbiciune. a incertitudinilor interioare. Apoi. veţi aduce cu voi toate aceste bogăţii. ele aşteaptă mereu condiţiile favorabile. este inutil să încercaţi să căutaţi scuze sau explicaţi în altă parte: aţi lăsat haosul să se infiltreze în voi. nu vă simţiţi prea interesaţi. în momentul în care veţi dori să meditaţi şi să intraţi în linişte. De aceea. idei. Şi invers. uşuraţi-mă. Aşa se întîmplă. Ei nu. nu ne simţim bine. Dacă nu respectaţi aceste reguli.

destui oameni se hrănesc cu această prejudecată prostească. dar ar fi bine să fiţi şi voi conştienţi de binefacerile pe care le obţineţi şi să munciţi pentru a intra în armonie. Adam Kadmon. nici banii: dezordinea sfîrşeşte prin a distruge totul. conştiinţa colectivă. Ascultînd anumite persoane vorbind. De aceea. şi să-şi spună că dacă vine la întîlniri cu zgomotul său. cum îi suportă familia! De ce sîntem atît de zgîrciţi cu zîmbetele.Din păcate. deschide uşa complicaţiilor şi eşecurilor. niciodată nu vom avea condiţii favorabile pentru a fi vizitaţi de entităţile celeste: astfel. Am văzut familii care aveau totul pentru a fi fericite: sănătate. nu au ce căuta aici. pentru a merge la muncă şi în drumul vostru întîlniţi o sută de oameni care vă aruncă o privire plină de lumină şi iubire… în ce stare veţi fi după aceea? Din păcate. Aceia care nu vor să înţeleagă acest lucru. ei se distrugeau. Nimic nu îi putea salva. Ne-am putea pune întrebarea cum se poartă aceşti oameni în familie şi mai ales. încît sîntem demagnetizaţi. eu insist. lumina. acţionăm de fapt asupra propriei noastre persoane. căci el crează condiţiile necesare pentru ca cele mai bune lucruri să se realizeze. căci ea distruge buna înţelegere. în priviri. pentru ca ceilalţi să aibă cele mai bune condiţii de evoluţie. Prima condiţie a fraternităţii este să respecte armonia şi chiar să contribuie la crearea ei. Învăţămîntul Fraternităţii Albe Universale este aici pentru a ne lărgi orizontul. Toţi cei care nu au vrut să se conformeze au devenit victime ale forţelor haotice pe care le-au dezlănţuit în ei înşişi şi în ceilalţi. nici o explicaţie. în reuniunile noastre. inteligenţă. nici un discurs. bineînţeles ea se va rupe într-un fel de acest organism şi se privează de această viaţă. într-o şcoală în care învăţăm ce este armonia: ei n-au decît să plece unde vor! Să ştie că în Fraternitate noi întreţinem respectul faţă de aproape. asupra armoniei pentru ca în această atmosferă. adică o grămadă de oameni care ne privesc inexpresiv sau cu ostilitate. Dacă propria-i conştiinţă nu participă la această realitate. de acest sprijin. în timp ce alte persoane îţi pot crea o senzaţie de împlinire. . avere… dar iată că dezordinea începea să se instaleze printre membrii ei. prin vorbă să creez în voi armonia. Este tocmai contrariul: devenim cu adevărat sclavi dacă nu ne supunem acestor legi. mai corecţi. acest lucru trebuie să-l înţelegem: acela care munceşte pentru a clădi armonia. Eu încerc la rîndul meu. pentru ceilalţi. nu ştie că este pe cale să folosească formula cea mai periculoasă care există. cîte ceva din voi? Voi nu cunoaşteţi bogăţiile din voi şi nici felul în care să le distribuiţi. realitatea este că. plecam de la conferinţe într-o stare de echilibru şi împlinire extraordinară. şi astfel ei nu vor putea face nimic bun. Da. cu propria-i dezordine interioară. te simţi zdrobit ca şi cum ai primi lovituri în plexul solar. orice am face. ca să putem trăi în linişte. în sunetul vocii. Acela care lasă să pătrundă în el dezordinea. Şi acest lucru se simte imediat: în gesturi. este o celulă a acestui gigantic corp care este universal. nu vor putea vreodată să-i facă să simtă şi să înţeleagă. Pentru a vă reda libertatea. La fel se petrec lucrurile şi în cazul oamenilor: dezordinea este cea mai puternică forţă care le slăbeşte gîndurile. înainte de orice. este primul care va beneficia de ea. Imaginaţi-vă că ieşiţi dimineaţa din casă. Acela care spune: "Sunt liber să fac ceea ce-mi place. vor deveni sclavi. Fiecare trebuie să fie conştient. toţi cei care vor veni să simtă şi să înţeleagă ceea ce. cu atît mai rău pentru ceilalţi dacă îi deranjez". ea ne uşura. toţi vom avea de pierdut. distruge Fraternitatea. şi puţin cîte puţin. De aceea. dar şi în afara noastră. prezentîndu-ne activităţi noi. De la el se primeşte viaţa şi toate elementele necesare supravieţuirii: hrana. în drumul nostru întîlnim contrariul. nici inteligenţa. din cînd în cînd. sentimentele sau voinţa. cu tot ceea ce ne poate aduce armonia? Ce pierdeţi dacă dăruiţi. Nu am dorit niciodată să atentez la libertatea voastră. În timp ce lipsa armoniei crează condiţii pentru ca cele mai bune lucruri să se sfărîme. Este de dorit să-i educăm pe copii în această idee a armoniei: cum s-o creăm. cum îl numeşte Cabala. şi în acelaşi timp ne întărea. Fiinţa umană trăieşte în organismul cosmic şi face parte din el. în funcţie de armonia ce există în ele. Îmi amintesc vocea Mestrului Peter Deunov. mai fericiţi. aerul. dar şi cum s-o păstrăm în noi şi. Ce să fac cu libertatea voastră? A mea îmi este suficientă. aceea că dacă s-ar pune în acord cu legile armoniei. Eu apreciez calitatea fiinţelor pe care le întîlnesc. căci beneficiem de această ambianţă pe care am creat-o. atent. şi orice am dori. nu numai în noi. era atît de caldă. nu putem să ne separăm de el. apa. viziunea asupra lumii. capabile să ne facă mai buni. vă voi vorbi despre necesitatea muncii în armonie. cu privirile frumoase. fără a fi preocupat de efectele pe care conduita sa le produce asupra celorlalţi. Căci ei îi este caracteristică puterea de a provoca destrămarea elementelor. Acţionînd astfel.

iar această deschidere este condiţia pentru ca forţele luminoase să pătrundă în voi. Unii care au trăit o mare iubire cred că au gustat din viaţa adevărată. Vă gîndiţi să o dirijaţi spre cîteva creaturi terestre şi bineînţeles. În timp ce. Prima este gîndul: vă imaginaţi că sînteţi de acord cu toate fiinţele care vă înconjoară. vă iubesc. puternic. În momentul în care sufletul vostru va fuziona cu spiritul cosmic. adevărata comuniune. iată ceva ce este cu certitudine nou pentru mulţi dintre voi. Iniţiaţii sînt categorici: nu poţi intra în şcoala lor dacă nu ştii. De multe secole. este bine." Nici nu ştiţi. astfel încît n-au reuşit să înveţe care ar trebui să le fie atitudinea faţă de natură. sîntem ca o tumoră localizată undeva în interiorul lui. dar spiritual foarte puţini sînt aceia care au o mică deschidere. bogat şi fericit. chiar dacă nu le cunoaştem. există cel puţin două metode de a lucra asupra armoniei. grosolani. Cînd iubim. vă veţi cufunda în armonia universală. noi sîntem deja într-o şcoală!" Da. nici respectuoaşi. Veţi spune numai: "Vă iubesc" şi asta-i tot. În ziua în care omul va înceta să deranjeze corpul universului . De aceea. dar este prea puţin. dacă vă veţi trimite iubirea entităţilor sublime. proiectile de iubire tuturor creaturilor luminoase ale spaţiului. se simte: ele beneficiază de armonia celestă. trebuie să ne gîndim zilnic să ne armonizăm cu universul. degajat de preocupări. Au gustat poate ceva măreţ. amplificată de o sută de ori. fuziunea cu Sufletul Universal. care este corpul lui Dumnezeu. Armonia este rezultatul uniunii dintre intelect. Să te armonizezi. faţă de acest corp cosmic din care fac şi ei parte. în oraşele lor şi chiar în diferitele ţări. În timp ce. În realitate. dar nu este prea rapidă şi nici prea eficientă. intelectul. Da. Prima metodă este bună. Unii vor spune: "Da. veţi putea deschide porţile forţelor şi entităţilor luminoase ale naturii. Cînd ea va pătrunde în toate regiunile fiinţei voastre şi veţi fi acordaţi ca un instrument. le puteţi trimite gîndurile. liberi… Veţi zbura în spaţiu. să lucrezi asupra armoniei. În acest foc intens.Dar. din punct de vedere fizic sînteţi numeroşi. dacă nu sîntem nici înţelepţi. Astfel. toate impurităţile sînt arse şi veţi fi. căci nu se ştie dacă ei vor profita. din nevoia de a intra în simfonia universală. în această îmbrăţişare. deranjăm ceva în funcţionarea corpului universal. sînt necesari ani de zile pentru a reuşi să gîndeşti că te afli în comuniune cu toate creaturile. armonia se realizează instantaneu. nimic nu se compară cu splendorile vieţii divine. să respiraţi armonia. în el ne avem existenţa. veţi gusta extazul: această strălucire care apare cînd sufletul omului se uneşte cu Spiritul. înainte de orice. A doua este iubirea." Da. Da. acest lucru se vede. pentru că emoţiile iubirii umane sînt întotdeauna mai mult sau mai puţin legate de egoism. Veţi spune: "Dar cum. Şi tot ceea ce este legat de personalitate este departe de a fi ideal. pentru că au înţeles că există un interes. cu locuitorii diferitelor sale regiuni. Să te armonizezi. tot ceea ce puteţi face cu ajutorul iubirii. eliberaţi. iar acesta încearcă să se apere dîndu-le cîteva lecţii. dar în realitate toate pălesc. vă înţeleg. privirile. nici iubitori. Oamenii au reuşit să introducă puţină armonie în familiile lor. acordul se face dintr-odată. armonia se instalează în noi şi atunci porţile se deschid şi toate binecuvîntările celeste vor intra în voi. sufletul şi spiritul. înţelegînd că nu este avantajos să fii mereu pe picior de luptă. sentimentele. capabil să scoateţi sunete melodioase din aceste diferite corzi care sînt inima. la-sufletul şi mi-spiritul. Da. Pe vioara voastră (corpul fizic) sînt fixate patru corzi: sol-inimă. frumos. cu iubirea. chiar dacă nu ştim unde se găsesc. frumos. sîntem ca o celulă în corpul naturii. Dar toate acestea sînt motive egoiste ce nu dovedesc o adevărată înţelegere a armoniei. re-intelectul. înseamnă să trimiţi un surîs. spiritul divin va veni să cînte în voi. Sfîntul Pavel spune: "Noi trăim şi ne mişcăm în el. cum veţi face pentru a cînta dacă el este dezacordat?… Dacă doriţi să fiţi un bun violonist. să absorbiţi. Ei sînt neglijenţi. înseamnă să te deschizi. oamenii sînt prost educaţi. o privire de iubire. Cînd fiinţele au primit acest drept de a intra în Şcoala divină. foarte puţini dintre voi sînt într-o asemenea şcoală. nu sînt atenţi la acţiunile lor. sînt în armonie cu voi. acolo unde nimeni nu-şi imaginează că ar putea fi trimis ceva. Ce facem cu o tumoră? Chirurgul o operează. în sfîrşit. dar cum să ne deschidem?" Este simplu: iubind. trebuie să fii liber. pe voi cei care populaţi imensitatea. de senzualitate. Da. Acum ar trebui să căutăm armonia de dragul armoniei. încă. perfect. ei sînt totuşi destul de inteligenţi şi cumpătaţi. Acestea sînt adevărate schimburi. inimă şi spirit. aceste entităţi se vor bucura să le primească şi vă vor reda iubirea. de complicaţii şi lipsit de calcule egoiste. nici la sentimentele sau gîndurile lor şi astfel introduc dezordinea în organismul cosmic.nu numai corpul său fizic ci şi corpul eteric şi astral va fi sănătos. De aceea. Pentru a ajunge să-ţi înalţi iubirea pînă în regiuni divine. spunîndu-le: "Oh. gîndiţi-vă zilnic cum să vă armonizaţi interior. deci ele sînt legate de natura inferioară: de personalitate. care vor năvăli şi se vor instala în voi. .

cu cît gîndul coboară şi se îndepărtează de aceste înălţimi. microcosmosul. De aceea. căci gîndul este acela care dirijează . Aşa se şi întîmplă. agitaţi. ei nu ştiu ceea ce este în realitate gîndirea şi nici nu se pricep cum să o folosească. condiţie a adevăratei gîndiri 1 Adevărata putere a omului este aceea a gîndului. nu veţi reuşi atît timp cît nu vă veţi strădui să introduceţi liniştea în voi. Dimpotrivă. pentru a lucra. . adesea. căci ea are aripu puternice. Iar această înţelegere nu se obţine prin lectura unor cărţi sau prin conversaţii. imaginile şi amintirile asupra cărora v-aţi oprit? Mereu. meditaţia este un exerciţiu atît de greu pentru majoritatea oamenilor: căci. şi numiţi toate aceste lucruri "gînduri"! Ei bine. A gîndi înseamnă. se aruncă în oceanul luminii. Daath este materia originală. gîndul are nevoie de anumite condiţii şi una dintre acestea. a universului. dar numai bunul Dumnezeu ştie ce este în mintea voastră cînd rămîneţi în linişte. tot aşa trebuie să studiaţi şi voi natura şi proprietăţile elementelor psihice. cu o zornăitoare ce va tulbura. încet-încet. Natura gîndurilor şi a sentimentelor obişnuite produce aceste efecte şi este perfect normal. cu atît mai mult zgomotul se va instala. dezordinea se află tocmai în natura gîndurilor şi sentimentelor interesate. este depozitarul memoriei întregii lumi. imediat ce ea coboară în regiunile intelectului (planul mental interior) şi ale inimii (planul astral). ca să vă legaţi de Cer. Aşa cum chimiştii studiază natura şi proprietăţile elementelor fizice. tulbură liniştea: el oscilează la dreapta sau la stînga. Este ca şi cum aţi fi atacaţi de o haită de lupi. În el zac arhivele universului. nu. spiritual. prost stăpînit. ca să te poţi concentra. da. Tensiunea. de regulă. Trebuie să cunoaştem bine natura fiecărui lucru. care crează. armonie. să fii în stare să te descotoroseşti de preocupările zilnice. ea devine. iar dacă veţi încerca să vă concentraţi asupra Creatorului. gîndirea omenească este obligată să coboare şi să se îmbrace cu haine groase. în conştiinţă. de nerecunoscut şi slăbeşte văzînd cu ochii. cu siguranţă. unde domneşte liniştea absolută. adică aproape întreaga ei forţă de acţiune. cine poate şti dacă v-aţi dirijat gîndurile spre planurile superioare!… Care sînt subiectele. ca şi cum toate celulele organismului vostru s-ar armoniza. nu o veţi putea face. ea se acoperă de impurităţi. ce aţi băut. pierzîndu-şi puritatea. excitarea. urcînd pe piscurile munţilor spirituali. numai "gîndire" nu! Este o greşeală să credeţi că. ştiinţa imemorială ce zace în cele mai ascunse cotloane ale fiinţei noastre va pătrunde. gîndul se dezvoltă. În această linişte. luptînd să scăpaţi de colţii lor. ştiinţa. Ori. nu veţi găsi niciodată liniştea necesară unei activităţi spirituale. a lui Dumnezeu-Însuşi. nu este deseori decît o agitaţie a intelectului. consecinţa propriilor instincte.VIII Liniştea. fără nici o pregătire prealabilă. primordială. prin discuţii. să vă concentraţi gîndul pînă în regiunile sufletului şi spiritului. dar nu este vorba despre gîndirea pură. a Mamei Divine. căci gîndul lor. egoiste. Gîndirea este atotputernică numai în înalt. Căutaţi defectele vecinului. ordinea divină se restabileşte în voi şi veţi simţi imediat. dar. voi spuneţi că meditaţi. prin confruntări şi controverse. este liniştea. vă întrebaţi cum să-l învingeţi pe concurentul vostru. adică mentalul superior. ca să meditaţi. liniştea. zboară în spaţiu. ce sînt reprezentate în Arborele sefirotic prin sefirotul Daath. ca să poată face faţă tuturor problemelor vieţii zilnice cu care se confruntă. în realitate. vorbind în sens spiritual. de fapt. O ştiţi şi voi. vă veţi simţi din ce în ce mai uşuraţi. în gîndurile şi sentimentele voastre. Atît timp cît veţi rămîne în planurile astrale şi mental inferioare. care realizează. cu cît veţi coborî la şes. Ah. Nimic nu-i poate împiedica zborul. căci ceea ce ei numesc. asupra a ceea ce este pămîntesc: cum aţi mîncat. Omul. tulburînd tot ceea ce întîlneşte în cale. înainte de toate. trebuie să urcaţi pînă în planul cauzal. asupra unui subiect filozofic. sub acoperirea acestora. nu aţi reuşit. cum v-aţi certat sau îmbrăţişat… Din cauza acestei gălăgii. Dacă vreţi ca gîndirea voastră să-şi regăsească adevărata putere. Observîndu-vă cu atenţie. Iată ceea ce mulţi oameni nu au înţeles bine. veţi constata că. reflectare a macrocosmosului. acest lucru este în zadar. Oricîte eforturi veţi face ca să meditaţi. gîndirea liberă îşi ia avînt. o condiţie principală. o ştie o lume întreagă. într-o manieră dezinteresată. Gîndul trebuie să ne ajute să progresăm pe calea înţelegerii fiinţei omeneşti. cu atît el este obstrucţionat şi deformat. să faceţi proiecte legate de cariera politică. Ei îşi închipuie că pot intra oricum în lumea tăcerii. Numai în linişte. Regiunea adevăratei gîndiri este planul cauzal. nici măcar pentru cîteva minute. gînd. Ceva se dezvoltă şi în acest caz. aceasta este. veţi fi tensionaţi. Dar. capricii sau ambiţii… se poate numi cum vreţi.

încet-încet. Sînteţi într-o barcă. Fiindcă nu aţi perseverat. Căci gîndul care ne permite să înţelegem. într-o bună zi. Să interpretăm această imagine. dar nu veţi putea înţelege cu adevărat decît atunci cînd veţi reuşi să faceţi voi înşivă această experienţă. trăind o adevărată viaţă. începe să vibreze. cu fabricile. II Străduiţi-vă să înaintaţi mereu în planul conştiinţei şi cercetaţi-vă posibilităţile. el vă va întinde o mînă. şi vă amuzaţi agitînd un băţ. În realitate. Fericiţi vor fi aceia care au înţeles cît de necesar este să înveţe să părăsească regiunile inferioare ale gîndurilor şi sentimentelor. introducînd în voi calmul.într-o bună zi veţi antrena întreaga lume… Încet-încet. veţi pune în mişcare bărci. vă va arăta drumul. cîteva minute. forul vostru interior trebuie explorat. Mai întîi. inimi… Nu mă credeţi? Atunci încercaţi… Da. ne va permite şi să acţionăm. căci acolo veţi găsi elementele cele mai preţioase pentru împlinirea şi evoluţia voastră. în momentele noastre de întîlnire. aţi făcut-o cîte cinci minute. vă va oferi noi posibilităţi de explorare. vigilentă. nici un alt gînd sau imagine. circular. noi nu plecăm de pe pămînt cu maşinile. căci tot ceea ce aţi cucerit în spiritul şi în sufletul vostru. într-o nouă reîncarnare. Această muncă nu o puteţi face decît în timpul meditaţiei. cu adevărat. produceţi o mişcare armonioasă în oceanul eteric. mîngîind materia. vapoare de mare tonaj. armonia. iar aceste unde antrenează. atunci cînd aţi reuşit să vă degajaţi gîndul de tot ceea ce îl poate înlănţui. ceea ce oprim sînt mişcările naturii inferioare. din cînd în cînd. tocmai datorită faptului că ea este substanţa Creaţiei.asupra căreia. căci. săraci. Deci. o ştiţi deja. la nivelul conştiinţelor sau virtuţilor. le veţi duce cu voi. în cealaltă lume şi le veţi avea şi atunci cînd veţi reveni. el fiind mai mult decît o simplă capacitate cognitivă: el este cheia tuturor lucrurilor. vom pleca complet dezgoliţi. apropiindu-se de Sursa divină. vă concentraţi asupra unei idei sau a unei imagini. Materia este capabilă să conţină memoria. Ştiu că nu puteţi înţelege ceea ce vă spun acum. mizerabili. vom deplasa materiale şi curenţi în întreg universul. puţin cîte puţin. inteligenţe. cu hainele sau cu bijuteriile care ne aparţin. Ce credeţi că puteţi face în cinci minute? Dacă. iar aceasta va lucra. şi evident că nu aţi obţinut nici un rezultat. în sfîrşit. Cerul nu vă va părăsi niciodată. vom mişca. comori ale inspiraţiei. apoi. în linişte. Deci. Numai conştiinţa voastră trebuie să fie acolo trează. ţinîndu-l sub control. meditaţia. Prin gînd. apoi vase şi. bagheta magică. nimic altceva nu trebuie să vă mai traverseze mintea. în timp ce natura superioară. încet-încet vom prelungi aceasă stare… pînă cînd vom intra. în valurile mişcătoare. în regiunile celeste unde vom lucra: vom atinge. acest lucru s-a produs: din ce în ce mai mulţi oameni vorbesc pe limba noastră. şi nu vom fi primiţi în Cer cu prea mare consideraţie. această mişcare vibratorie este atît de intensă încît are aparenţa imobilităţii. Vă dau un exemplu. Aceia care nu muncesc ca să obţină calităţi spirituale vor pleca în lumea de dincolo cu mîinile goale. Creaţi unde circulare şi la început există numai cîteva frînturi de cercuri ce se formează… Continuaţi şi. trebuie să ne obişnuim să îndrăgim concentrarea. De altfel. căci aici vor găsi elementele necesare unei adevărate activităţi. Dacă nu am făcut nimic ca să adunăm bogăţii spirituale. ne poate destăinui un lucru extrem de util: binefacerile liniştii. ca şi cum timpul s-ar fi oprit. Dar. la începutul lumii. Dumnezeu şi-a dirijat suflul dîndu-i viaţă. Veţi întelege ceva din punct de vedere intelectual. menţinînd-o. A venit vremea să treceţi la treabă. Atunci cînd veţi reuşi să alungaţi gîndurile şi sentimentele neplăcute. entităţi. aşa cum adierea vîntului produce mişcarea norilor. . rămîneţi nemişcaţi şi încercaţi chiar să imobilizaţi gîndul.fraternitatea universală. Da. Împărăţia Domnului . Iar spiritul trezeşte această memorie. Daţi ordine. ne prezintă ideile. armoniza astfel particulele şi curenţii din voi şi din întreaga lume. toţi se vor trezi avînd aceleaşi idei. dimpotrivă. în acel moment îl veţi putea orienta în regiunea unde vreţi să lucraţi: veţi regla. să strălucească. vă veţi obişnui să trimiteţi mereu aceleaşi gînduri luminoase în oceanul eteric . unealta atotputerniciei. Un instructor ne poate da sfaturi pentru evoluţia noastră. va găsi materiale noi şi le va ordona. Liniştea pregăteşte în noi condiţiile trezirii acestei memorii originare. materiale. pe mare.

nu este prea uşor. căci eul inferior nu-şi părăseşte de bună voie teritoriul. el spune: "Fiţi perfecţi. tot ceea ce am. conştienţi. nu durează mult. De ce trebuie să vă imaginaţi că numai un cosmonaut sau o rachetă poate călători şi lucra în cosmos? Pămîntul călătoreşte. Da. ca să faceţi o lucrare spirituală cu ajutorul gîndului. căci participă la lucrarea spiritului universal. Atunci cînd sîntem absorbiţi de grijile zilnice. luminoşi. poate că într-o zi. căci Spiritul este deja puternic. iar noi ne găsim pe pămînt ca într-o navă spaţială care-şi urmează drumul printre stele. urlînd. înlocuind eul inferior. pentru că adevărata linişte nu asigură condiţiile care îi convin personalităţii. încercînd să se impună. Dar omul. să se exprime prin intermediul său. cînd acest lucru se petrece. cea mai bună lucrare adresată oamenilor. el trebuie să aştepte ca eul inferior să obosească. antrenat de soare. veţi participa deja la munca cosmică a lui Hristos. cu atît mai mult ar trebui să învăţaţi să participaţi la viaţa cosmică. trebuie să îmbrăţişăm concepte mai vaste. eu vă spun: creştinii sunt nişte leneşi. Eului vostru superior. trebuie să ştiţi că un adevărat spiritualist nu-şi pune niciodată o asemenea întrebare. din cauza umilinţei.Eul superior aşteaptă ca să se exprime. El nu-şi poate da seama de ceea ce se întîmplă în sferele superioare ale fiinţei sale. este paralizată. pacea. Învăţaţi să vă detaşaţi. Cineva se va întreba: "Dar la ce pot servi toate aceste lucruri?" Ei bine. la viaţa universală. şi îşi reia poziţia cu zgîrieturi. Acela care se hotărăşte să i se dedice cu toată fiinţa sa. lăsînd loc liber naturii voastre divine. este ceva misterios. şi în acel moment Spiritul Divin îi va da lumina. el nu îşi încetează activitatea. Dar. Este timpul să părăsim noţiunile limitate ce ne sînt transmise prin educaţie de către societate. dar cu condiţia să fiţi conştienţi de regulile care vă sînt date. iubirea Sa. îţi stau la dispoziţie". sau: "Acela care va îndeplini poruncile mele. încercaţi să vă liniştiţi şi rugaţivă… În acel moment. Omul este locuit de Spiritul Divin. aceea de a . cînd creierul nostru se va dezvolta suficient. adevăratei filosofii. spunîndu-i: "Iată. mai măreţe: să participăm la lucrarea cosmică a luminii. Eul superior se manifestă atît de rar. În timpul vieţii trebuie să învăţaţi cum să introduceţi în voi liniştea Eului superior. Ce face Eul superior în acest timp? Rămîne inactiv? Ah nu. El mai spunea: "Tatăl meu şi cu mine Una sîntem". ocupîndu-vă cu tot felul de prostii sau găinării. În acelaşi fel în care participaţi la viaţa de familie. gesticulînd. Dacă veţi ajunge să cedaţi primul loc din voi Eului superior. căci el este o scînteie vie. traversînd Spaţiul eteric. sau a ţării în care trăiţi. şi dacă el trebuie să se pună în slujba lui. să ne regăsim Eul superior care este Dumnezeu Însuşi. cu muşcături şi sabotaje. la viaţa socială. în timp ce noi… doar orgoliul nostru îşi imaginează că putem face aceeaşi muncă ca a lui…" Bine. veţi deveni conştienţi de această muncă a spiritului vostru în univers. vom vedea că ni se deschid orizonturi nelimitate. nu ştim ce face spiritul în noi. în linişte. căci eul inferior îşi revine rapid. şi tocmai asupra lor trebuie să lucreze. De aceea. În loc să faceţi acest lucru. Ei îi lasă pe toţi să creadă că nu pot face singuri. Cînd ştiţi că veţi avea de suportat o discuţie dificilă ce riscă să degenereze şi să vă agite prea mult. conduşi de Hristos. în măsura în care participă prin Eul său superior la viaţa divină. îi oferă principiului divin posibilitatea să lucreze. nu înseamnă că trebuie să-l întărească. De aceea. a cîntecelor. personalitatea îşi pierde mijloacele de acţiune. Dar. este neobosit. deseori chiar fără ştirea noastră. De aceea. În timpul rugăciunilor. deci el i se putea alătura în munca pe care acesta o făcea. Acest lucru ne transformă în cetăţeni cosmici capabili să participe. Iisus spunea: "Tatăl meu munceşte şi eu muncesc odată cu El". este important să restabiliţi legătura cu el şi acest lucru ar trebui să fie singura noastră preocupare în timpul meditaţiilor: să-i calmăm pe locuitorii din noi şi. Pe moment. foloseşte-te de mine. Omul trebuie să-i netezească drumul. şi nici să-l purifice. Veţi replica: "Dar există o asemenea distanţă între Iisus şi noi! El este Hristos. este perfect. care nu se cunoaşte pe sine. va face aceleaşi fapte pe care le-am făcut şi eu. căci punînd-o demonstrezi că nu ai nici o fărîmă de intuiţie în privinţa adevăratei ştiinţe. cuvinte ce au aceeaşi semnificaţie. mai largi. participă şi la lucrarea Divinităţii. dar Iisus gîndeşte altfel. Iată care ar trebui să fie munca voastră în timpul meditaţiei. ar trebui să ştiţi că puteţi participa la viaţa cosmică. a lui Dumnezeu-Însuşi. o activitate ce se desfăşoară într-o altă sferă. În linişte. cedîndu-i locul… Şi. căci nu are legături conştiente cu ele. Dacă ne dăm osteneala să aprofundăm fraza lui Iisus: "Tatăl meu munceşte şi eu muncesc odată cu El". dar le va face cu mult mai mari". el este mereu prezent. precum Tatăl vostru Ceresc este". a meditaţiilor. îţi aparţine. Iisus putea pronunţa aceste cuvinte pentru că a oferit tot ce avea Tatălui Ceresc. vă veţi simţi detaşaţi şi la adăpost de intrigi şi meschinării. nu ştie că. voi îl lăsaţi pe Iisus să muncească cu Tatăl său. gîndiţi cum vreţi. I-a cedat locul în propria-i fiinţă.

participa la munca Domnului. Rămîneţi. Acela care reuşeşte să stabilească liniştea în el. Contemplarea soarelui nu poate fi un exerciţiu profitabil decît dacă îl înţelegeţi să găsiţi în voi centrul: Soarele vostru care este atotputernic. linişte. Capul este un principiu inteligent care posedă facultăţi superioare celorlalte organe. Aceste "voinţe" sînt multiple: inima. ci lene! Creştinii sînt mult mai aproape de mentalitatea mulţimii mediocre decît de spiritul lui Hristos şi al marilor Maeştri. Pentru a restabili ordinea. adică acea inteligenţă divină care este închisă în noi. Atît timp cît rămîneţi departe de centru. începeţi să vă înălţaţi. Putem prezenta această problemă şi altfel. spunînd că liniştea apare atunci cînd viaţa periferiei se roteşte în jurul unui centru. Astfel. atmic şi. ca să duceţi la bun sfîrşit lucrarea voastră. nu este umilinţă. simte… Nu. stomacul. Cînd capul. între ele se răzbună. deloc. totul i se supune. senzaţiile. dar cum există o lege în univers. intelectul. cu atît mai mult trebuie să vă întăriţi legătura cu Centrul. lumina. dar trebuie să ştim să ne îndepărtăm de centru. Poate că voi nu veţi fi conştienţi de ceea ce faceţi în acele momente. Dimpotrivă. ar trebui să chemăm o forţă capabilă să le armonizeze. în tot ceea ce vom întreprinde: astfel încît gîndurile. Într-adevăr. în realitate ceea ce descoperă este peste aceste cuvinte. Bineînţeles. în vederea unei activităţi: adică o inteligenţă. înainte de toate. emoţiile să fie orientate de o voinţă superioară. trebuie ca mintea. vă voi oferi o nouă metodă. Soarele este centrul unui sistem pe care el îl susţine. conformă căreia inferiorul trebuie să asculte şi să i se supună superiorului. chiar gîndul tace. gîndiţi-vă că trebuie să găsiţi centrul în voi înşivă. pacea de care aveţi atîta nevoie. şi în liniştea ce s-a instalat. nimeni nu mai spune nimic. vibrează la unison cu el şi înţelege. cu Spiritul. nu putem avea o viaţă şi o activitate armonioasă. în acelaşi timp. şi dacă el cere să se facă ordine. dorinţele noastre. După ce am realizat acea linişte minunată. Ah nu. constructivă. picioarele… Toate au nevoie de cîte ceva şi cer. La fel se întîmplă şi cu noi: atît timp cît nu avem un centru care să ne menţină. principiul suprem. liniştea interioară. nimic nu ne va împiedica să reluăm munca şi să repunem în acţiune inima. sîntem deseori obligaţi să abandonăm centrul. braţele. îl organizează şi-l însufleţeşte. Dacă ar dispare din locul său. acest fapt se datorează tocmai rotirii planetelor în jurul unui centru care menţine echilibrul. abdomenul. căci din el primiţi energia. dar spiritul vostru ştie foarte bine ceea ce face. ci doar o condiţie preliminară. Veţi traversa corpurile cauzal. participînd la lucrarea sa. iar aceste cerinţe sînt deseori contradictorii. atotcunoscător. dar acest lucru nu înseamnă că trebuie să tăiem şi orice legătură cu el. pace. s-ar instala haosul. adică la periferie. imaginîndu-vă că vă părăsiţi. este inexprimabil. vă veţi lega cu Sufletul Universal. căutarea centrului A nu face zgomot nu reprezintă un scop în sine. trebuie trăit. iubirea universală. sentimentele tac. pentru moment. sexul. ieşind prin acea deschizătură ce se află în creştetul capului. se sfîşie. un cap care conduce şi prezidează totul. încet-încet. Celulele organelor noastre şi entităţile care le locuiesc nu ascultă decît de cap. Iniţiaţii care au conştiinţa trează participă fără încetare la lucrarea Domnului. pentru că este necesar. la început. adică în realitate… armonizarea diferitelor stări ale voinţei care se manifestă în interiorul nostru. chiar şi limba! Dar. budic. nu numai că sînteţi alimentaţi fără . în toate regiunile lumii. Şi. intră în contact cu Sufletul Universal. sînteţi la bunul plac al celor mai haotici şi contradictorii curenţi. de ce mergem dimineaţa să privim răsăritul soarelui? Pentru că este un exerciţiu care ne permite să ne găsim propriul centru. În momentul în care vă concentraţi pe soare. şi căreia trebuie să-i redăm libertatea. ochii şi urechile. odată ajunşi aici. corpul fizic. apropiaţi-vă zilnic de el. necesară pentru a atinge o altfel de linişte. capul să fie bine inspirate. să ne echilibreze şi să ne coordoneze mişcările de la periferie. înţelept. Da. Zilnic facem eforturi pentru a regăsi capul. ele se înclină în faţa autorităţii capului. braţele. intelectul. să le orienteze. IX Căutarea liniştii. picioarele. pentru a ne urma activităţile periferice. Da. prin gînd. singura care supravieţuieşte este conştiinţa. este aici. de spirit. Cu cît aveţi mai multe activităţi în lume. asemenea lui Iisus. un timp mai îndelungat nemişcaţi. dacă voi veţi dori să participaţi la această lucrare. Dacă mişcarea planetelor în jurul soarelui este considerată imaginea armoniei universale. ele nu recunosc pe nimeni altcineva.

soţiei. spunîndu-vă că puteţi capta o sclipire. De cîte ori nu v-am spus să observaţi întîmplările trăite zilnic. veţi fi mereu zguduiţi şi nefericiţi. în majoritatea cazurilor. oferindu-şi imediat ce aveau mai bun. dimineaţa cînd contemplaţi soarele. Spuneţi-i acestei călătorii cum doriţi: rugăciune. Totul a plecat de la o singură lumină. Acum ei au ajuns la saturaţie şi nu se mai pot iubi. niciodată. zilnic. fericire. trăind mult mai intens viaţa. Dar. În fiecare dimineaţă apropiaţi-vă de soare. ei nu ştiu să o prelungească. zilnic adăugaţi cîte un element la ceea ce aţi construit. a centrului. meditaţie. care le-a aprins simbolic pe toate celelalte! Iată ceea ce simbolic ar trebui să facem noi. ar trebui prin gîndurile noastre să aprindem lumînarea şi astfel întreaga lume va fi luminată într-o bună zi. dacă într-o bună zi nu veţi mai avea nimic bun să vă dăruiţi unul altuia. Găsim în ritualurile religiilor ortodoxe un reflex al acestei cerinţe interioare. credincioşii au toţi cîte o lumînare în mînă. Forţa sentimentului lor le aduce împlinirea pe care nici un cuvînt nu-l poate exprima şi de aceea ei rămîn multă vreme fără să spună nimic. ştie că trebuie să călătorească din cînd în cînd. această iubire nu durează. cu adevărat. trebuie să-i părăsim un moment pentru a merge la un loc care se numeşte străinătate. o nouă frumuseţe. cîte o cărămidă. rămîneţi împreună. preotul care oficiază slujba aprinde o lumînare şi apoi. ce este liniştea. căutarea liniştii. puţin ciment." Ei bine. În apropierea soarelui deveniţi mult mai vii. o lumină nouă. Dar. o flacără pe care o ascundeţi în voi. pentru a vă schimba. făcîndu-le să beneficieze de tot ceea ce aţi primit mai bun. şi mai ales cu ocazia Sfintelor Paşti. căutarea lui Dumnezeu. fără să se gîndească că ar fi trebuit să se reînnoiască. aprinde lumînarea ajutorului său şi astfel. mai plină de poezie. muncă. Această călătorie vă va permite să aduceţi cadouri fiinţei iubite: soţului. cu flacăra ei. În momentul ceremoniei. dacă vrem să le aducem abundenţă. că această muncă cu ajutorul gîndului este cea mai importantă. pentru a putea face o adevărată muncă de creaţie cu ajutorul gîndului. Să nu uitaţi. Prin rugăciunile voastre. cum am putea rămîne întunecoşi? X Verbul divin şi Cuvîntul Încercaţi să vă bucuraţi de toate aceste momente de linişte pe care le observaţi în timpul conferinţelor. ranchiună şi chiar ură. căutînd zilnic să obţină noi comori. pentru a înţelege legile vieţii interioare! Ce fac taţii (capii de familie) în anumite ţări sărace? Caută de lucru în străinătate. centru sau linişte. Ei îşi iubesc familia. dacă dorim cu adevărat să fim utili celor din jur. pentru că soarele este focul vieţii. acela care vrea să-şi ocrotească iubirea.întrerupere. În unele domenii. un lemn. şi totuşi o părăsesc tocmai pentru că o iubesc: dacă nu ar părăsi-o. căci datorită ei veţi ajunge să vă apropiaţi. prin meditaţii. puţin cîte puţin. Şi într-o bună zi liniştea care se instalează între ei este doar indiferenţă. În faţa soarelui. a capului. fiecare aprinzîndu-şi lumînarea de la flacăra vecinului său. şi este formidabil! Ce bucurie să simţiţi că acţionaţi. copiilor. Datorită acestei flăcări. Ei bine. va ajuta la luminarea bisericii. păstrînd-o ca pe o comoară nepreţuită. Cu ocazia unora dintre sărbători. dar deveniţi şi voi înşivă un centru pentru celelalte creaturi de la periferie. Deci. Care sînt aceste cadouri? O viaţă mai curată. aceste fapte trebuie să vă lămurească asupra legilor vieţii interioare. ar muri cu toţii de foame. Apropiindu-ne de centru. că înaintaţi! . Şi ce mai face un tată de familie obişnuit? În fiecare dimineaţă pleacă de acasă pentru a cîştiga banii care să-i permită să ofere familiei sale tot ceea ce îi este necesar. fără să se despartă nici măcar o secundă? Din contră. care este atît de luminos şi strălucitor. mai armonioasă. gîndiţi-vă că apropiindu-vă de centrul universului vă apropiaţi de propriul centru. dar vă veţi despărţi definitiv! Cum să-i faci pe oameni să înţeleagă că iubirea adevărată nu înseamnă să rămînă lipiţi unul de altul. pentru că ei ştiu că rămînînd acasă nu vor reuşi să cîştige destui bani pentru a-şi hrăni familia. contemplaţie. viaţa noastră va fi purificată. oricare ar fi ele. de soare. nu vă despărţiţi. sublimă şi peste tot unde veţi merge veţi aduce cu voi puritatea şi lumina. atunci vă veţi despărţi. Atît timp cît nu aţi înţeles această lege. încet-încet. a Izvorului. De ce? Pentru că şi-au trăit iubirea într-un mod egoist şi limitat: s-au concentrat unul asupra celuilalt. V-am spus că numai aceia care se iubesc ştiu. un cui. pentru a vă îmbogăţi sufleteşte. Unii vor spune: "Dar nu-mi pot părăsi soţul (sau soţia) pentru a pleca în căutarea centrului! Sîntem împreună şi ne vom despărţi. de idealul la care aspiraţi.

oamenii nu vor mai comunica prin vorbe ci prin lumină. în timp ce Verbul Divin îşi găseşte întotdeauna. foarte sensibile care sesizează un gînd în momentul în care acesta a fost formulat. dar atît de puţini! Deci. şi apoi. prin sunete ce vor emana din ei. şi această formă este cuvîntul. planetele. Veţi spune: "Dar atunci. receptiv. mai întîi de toate. al gîndirii creatoare. căci simţim că vorbele sînt neputincioase. Dacă doriţi. Apoi veţi căuta forma pentru a învălui aceste verbe. De aceea. glonţul puterea. De altfel spiritele luminoase. Acela care gîndeşte. prin cuvînt. dar imposibil de auzit. nimic nu se va întîmpla. este ca un recipient gol. din toată inima. puneţi ochii şi apăsaţi pe trăgaci. forme. atît timp cît nu se lasă impregnat de Verbul Divin. cuvîntul este necesar pentru realizarea gîndurilor şi dorinţelor noastre în planul fizic. căci el este şi cel care echilibrează tensiunea interioară. Adesea. puteţi provoca tulburări: prea multe forţe acumulate. şi imediat se vor face înţeleşi. el se manifestă în lumea invizibilă prin culori. ci din contră. Ţeava determină direcţia. cînd meditaţi. veţi simţi imediat. o lege. deseori se tace. zămisleşte. nu este folosit decît ca să trezească oamenilor anumite reacţii sau sentimente. sonorităţi ininteligibile pentru toţi. dorinţele. stelele vor înţelege. adică este viu. Este necesar. real. nu puteţi orienta glonţul. Chiar dacă nu vorbeşte acelaşi limbaj cu voi. păsările. pentru a putea comunica. pe care unii au interesul să le amplifice. este ca ţeava puştii.Dacă veniţi zilnic la întîlnirile noastre. Dar. printr-un gest. Gîndul zămisleşte mai întîi de toate lucrurile. în interior. prin culori. impregnat de viaţa spiritului. Într-o zi. iar acest limbaj nu înşeală. Cuvîntul nu poate fi însufleţit. apoi cuvîntul le concretizează. şi ajungem să nu mai vedem foarte clar nici în noi înşine pentru a şti ce trebuie să spunem. ca să-şi atingă scopurile: încrederea în ei. neîncrederea în ceilalţi. ele emit unde şi aceste unde noi le traducem prin cuvinte. puternic. Verbul Divin este sinteza tuturor expresiilor vieţii interioare a omului. în loc să reflecteze cu fidelitate adevărul. să avem gînduri şi sentimente puternice. cuvîntul este puternic şi acţionează. deci el singur nu aduce prea multe. scopul meu nu este de a subestima cuvîntul. putem spune despre Verbul Divin că se opune deseori cuvîntului. un suflet sensibil. cea mai mare parte a cuvintelor fiind inventate de oameni obişnuiţi. dacă puşca nu are ţeavă. amîndouă. de a vă arăta în ce condiţii el devine eficient. magic. arzătoare. Verbul Divin aparţine lumii spiritului. de sentimente. Dacă nu o faceţi. Voi sînteţi capabili să utilizaţi aceste cuvinte mai mult sau mai puţin bine. Există fiinţe foarte evoluate. iar gîndul sau dorinţa reprezintă glonţul. Dar. Există cîţiva termeni pentru a exprima relaţiile filozofice sau mistice. trebuie să cunoaşteţi. Să facem o comparaţie: cuvîntul. Dar. Cînd vă rugaţi. în timp ce cuvîntul care se exprimă în planul fizic prin modalităţi proprii unui limbaj particular nu poate fi înţeles decît de cei care vorbesc acea limbă. În momentul în care gîndiţi. Da. iată care sînt greutăţile! Limbajul universal este Verbul Divin. în înalt. în acest sens. Verbul Divin este deci un cuvînt care nu a coborît în planul fizic: este acolo. din tot sufletul. chiar şi îngerii şi arhanghelii. este clar: mai întîi voi gîndiţi. căci limbajul inimii şi al sufletului este înţeles peste tot în natură. pe care toate creaturile o înţeleg. ceea ce este foarte important. Cuvîntul este deseori începutul tuturor neînţelegerilor: nu ştim cum să ne găsim expresiile. chiar şi plantele. dar pentru ca aceste gînduri şi dorinţe să se realizeze prin intermediul cuvîntului. Suferinţa şi bucuria sînt un limbaj pe care-l sesizăm fără a avea nevoie de cuvinte. simţiţi şi toate acestea reprezintă Verbul Divin. în planurile invizibile o expresie adecvată. a tuturor emanaţiilor produse de gînduri. necesare. vorba este ineficientă?" În măsura în care se suprapune Verbului Divin. pentru a putea exprima cu exactitate ceea ce sufletul şi spiritul sînt pe cale să trăiască. etc. le exprimăm doar printr-o privire. De cîte ori cuvîntul. ce reprezintă cuvîntul în comparaţie cu această linişte? Cuvîntul este foarte limitat. Căci. dar atît. înţelegeţi-mă bine. pentru a comunica experienţele spirituale. Energia psihică şi cuvîntul sînt. Şi. pentru nevoi obişnuite. vă va înţelege gîndurile. Iar cînd va fi dilatat de fericire. schiţînd anumite linii de forţă în jurul cărora particule de materie vin să se aşeze în ordine. Deci. viu. în linişte. Deci. cu această conştiinţă a muncii pe care trebuie să o faceţi. dacă vreţi. cuvîntul pe care îl alegeţi dintr-un limbaj determinat. nu-şi vorbesc şi nu ne vorbesc nici nouă. Dacă nu puneţi glonţul pe ţeava. înainte de toate. îi simţiţi durerea. . cînd un om suferă lîngă noi. le va simţi. îngerii. fără ca el să se fi plîns de ceva. nu aţi mai aştepta nerăbdători să întrerup liniştea pentru a vorbi. insectele. putem spune că vorbiţi şi această vorbă nerostită care acţionează este magică: este Verbul Divin. cu rapiditate. să le orientăm încotro dorim. acumulaţi energii psihice şi este bine să daţi apoi un impuls acestor energii prin cuvînt. cuvîntul nu trebuie subestimat.

astfel. a reminiscenţelor. gînditor. imprimînd totul în conştiinţă. cînd începe să vorbească vorbele sale sînt pline şi însufleţite. acumulează forţe. şi de aceea. din senzaţiile şi emoţiile lui veneau spre mine. de acţionare. nici nu ar fi bine. ne adunam zilnic în jurul focului. simţind că Maestrul vostru se gîndeşte la voi. Cînd cineva vă vorbeşte. Sufletul discipolului vede. alte capacităţi vor intra în joc. în linişte nu înveţi nimic. De aceea. Cînd veţi simţi că aţi reuşit să intraţi în contact cu energiile cele mai pure ale lumii vizibile. vă pot vorbi la nesfîrşit. Acum. mi-am dat seama că multe din gîndurile. o femeie îşi vede soţul tăcut. este adevărata putere. încercaţi să ghiciţi ceea ce el vă pregăteşte. am înţeles că ne instruia fără să ne spună vreo vorbă. veţi înţelege mai bine lucrurile şi le veţi exprima mai bine. iar tăcerea pe a ei. unde numai aceia care sînt sensibili şi pregătiţi le vor putea capta.prea multe tensiuni vă pot ameninţa echilibrul. în meditaţie. nici copii. vigilent. În timp ce. Verbul Divin este originea tuturor lucrurilor. învăţaţi să vă dezvoltaţi antenele. unele din capacităţile voastre cerebrale se activează. prin intermediul gîndului. a descoperirilor. alături de Verbul Divin. el le lansează în lumea invizibilă. nu vă opriţi. nu auzi nimic!". Pronunţaţi cu voce tare cîteva formule: "Să fie pe pămînt precum în Cer" sau "Fie ca Împărăţia Domnului şi Dreptatea Sa să se împlinească pe pămînt!". sfătuindu-vă. Da. iar voi veţi deveni victimele ei. dar în realitate sufletul este acela care primeşte. pe care le putem dezvolta lîngă un om. tuturor oamenilor de pe pămînt. ea va exploda pe loc. unde vrea să vă îndrepte paşii… Există lucruri pe care el nu le poate exprima în planul fizic. el încarcă. Nu putem vorbi în continuu. Veţi spune: "Dar. Iar. Îl priveam şi gîndeam: "La ce se gîndeşte el? unde este?". încet-încet. Dacă discipolul nu află imediat ceea ce sufletul său a captat. totul va ieşi la iveală. Dar eu nu vă pot îndeplini mereu dorinţele. Cîntam. al doilea este sătul de atîta ascultat. izvorul tuturor. trebuie să începeţi să vă exersaţi aici. eu vă vorbesc fără încetare… În viaţa mea nu există nici femei. înseamnă că este nevoie de un răgaz. ar deveni mai folositoare dacă le-am putea dezvolta alături de un Iniţiat! Cînd aveam întîlnirile de vară în Bulgaria. luminîndu-vă. simţind că trăiţi ceea ce spuneţi. Cunoaşterea acestor legi este baza muncii spirituale. ajutîndu-vă. iar cînd persoana respectivă tace. efectuînd o lucrare binefăcătoare pentru întreaga lume. Iar eu pot lipsi o vreme. apoi. căci cuvintele îi pot fi profanate de unii. Astfel. este şi obositor pentru acela care vorbeşte… şi. nici nu ar avea acest drept. în aceste perioade de linişte. vă voi repeta faptul că nu trebuie să contaţi numai pe ceea ce vă spun în planul fiziv. Totodată. Trebuie ca spiritul să fie mereu prezent. mai atentă… Aceste calităţi. ca să avanseze pe calea spirituală. la mine acasă. nu este recomandabil să ne epuizăm. Dacă energia psihică acumulată în forul vostru interior nu poate fi protejată. veţi putea da un sens. o orientare acestor energii. Deci. eu mă pot dedica în întregime vouă. aparent aşa este. XI Cuvîntul nerostit al Maestrului I La fiecare din întîlnirile noastre aşteptaţi să vă adresez cîteva cuvinte. cînd sîntem împreună: în loc să vă neliniştiţi de prelungirea momentelor de linişte. şi tocmai acesta este rolul cuvîntului. cînd sînt singur. Astfel. De aceea cuvîntul trebuie să-i urmeze mereu Verbului Divin. căci apar neajunsuri: de altfel. Atunci cînd un Iniţiat meditează în linişte. Cuvintele îşi au utilitatea lor. să-i daţi un scop. . Înainte de a vorbi. sub forma gîndurilor. nici afaceri. înseamnă că voi nu credeţi decît în cuvîntul fizic. dar de cele mai multe ori el rămînea tăcut. m-am obişnuit să mă leg de el. trebuie să protejaţi această energie. Nu. Dar. ce i s-ar fi putut întîmpla… şi astfel ea devine mai sensibilă. trebuie să ne legăm de Verbul Divin care este iubire şi putere. căci este foarte puţin. De aceea. lîngă Maestrul Peter Deunov. uşurîndu-vă. şi îl priveşte ca să ghicească ce îi trece acestuia prin minte: pe unde a fost. pentru că mai aveţi încă ceva de făcut. iar discipolul nici măcar nu va bănui originea noilor sale cunoştinţe. lîngă cele şapte lacuri de pe Rila. simte şi înregistrează tot ceea ce emană sufletul şi spiritul Maestrului său. Maestrul ne spunea cîteva cuvinte. pentru ca acesta să transmită creierului. Cuvîntul este tocmai modul de a da acestor forţe posibilitatea de materializare. de două ori mai obositor pentru acela care ascultă! Primul este epuizat. de manifestare. De exemplu. dacă nu primiţi nimic din ceea ce eu vă trimit. într-una din zile. pe munţi sau într-o călătorie. la viitorul vostru. Da.

să-i trezească un ecou în suflet. Apoi. în timp ce se plimbă sau scriu. aducînd la suprafaţă. devenim mai sensibili. eu nu pot uita imediat că voi vă aflaţi aici. în profunzimea fiinţei. nu se mişcă. ce le vine aşa. În acel moment. Aşa ne vorbeşte un Iniţiat: prin curenţi. nemişcaţi. să ne adreseze mesaje: ea nu foloseşte cuvinte. dar şi-a pierdut din lumină şi din cunoaşterea originară. şi pusă la treabă. mai exact. alţii (majoritatea. Ce face natura? Ea nu încetează să ne vorbească. încet-încet. ca să coboare în materie. în inima mea ca o unitate. prin tăcere. Trebuie să lucrăm. să înţeleagă. gustînd din viaţa divină ce umple spaţiul sufletului nostru şi cel al universului. dacă ei nu vor fi pregătiţi în interiorul fiinţei lor. au presentimentul că este ceva adevărat în ele. cu un Maestru spiritual. totuşi.În realitate. putem compara munca Iniţiatului cu cea a naturii. comunicîndu-ne continuu ceva din viaţa lor. să recunoască şi chiar să primească lovituri. Maeştrii. într-o zi. nu veţi cîştiga nimic. deci îi rămîne inaccesibilă vreme îndelungată. pentru că nu îi sînt oferite condiţiile necesare. Unii dintre ei. De aceea. aici este o poveste întreaga. cuvintele lui nu trezesc nimica în voi. de înţepenită şi nemişcată încît dacă nu primeşte impulsuri din lumea exterioară. să ne pregătim. ne vorbesc. nu înseamnă că ei sînt incapabili sau lipsiţi de forţă. nu îi vom putea convinge pe oameni. cîteva cuvinte. . vă vorbesc. ne sînt atît de necesari: prin viaţa pe care o duc. Ei bine. În timp ce. nerealizînd că posedau aceste cunoştinţe. căci totul este viu. continui să vă vorbesc. unii dintre voi captează în interiorul lor gîndurile mele şi iată că. pentru a intra în comunicare cu el. să intre în contact cu un Iniţiat. ei nu mai au atîta nevoie de instrucţie sau ajutor. aceste fiinţe reuşesc să mişte ceva în noi. din păcate). pentru alţii acest lucru este mult mai greu. prin razele pe care le trimite. ocupîndu-mă de propria mea activitate. fără să fim conştienţi. rugîndu-i să fie acceptate. oceanele. pregătiţi-vă. Atunci cînd va veni momentul. cum se poate aşa ceva?" Oh. instructorii. Bineînţeles. Este suficient să citească sau să audă anumite idei. prezenţa sa. în acelaşi mod. a învăţat multe. Sau. evident că. suferind. nu poate fi trezită. sub atîtea straturi de materiale cenuşii şi apăsătoare. Dar. dacă vă veţi dezvolta armonios. simţindu-le ca pe nişte şoapte venite de foarte departe. în cursul cărora a cîştigat experienţă. încercaţi să vă apropiaţi din ce în ce mai mult de această stare de conştiinţă unde ne putem reuni doar pentru a rămîne împreună în linişte. totul depinde de gradul de evoluţie. chiar dacă staţi lîngă el. fiinţa omenească a parcurs un drum lung. în reîncarnările anterioare au urmat drumul iniţierii. iar acum ea nu şi-o poate regăsi decît în anumite condiţii. Pentru aceia care. nici măcar un gînd. dar ajungem. scuturată. Aceste date se înregistrează în noi. prin gîndurile atît de pure şi de luminoase. voi sînteţi prezenţi în capul meu. pentru că s-ar putea să întîlniţi într-o zi un altul cu care veţi avea afinităţi. prin particulele pe care le proiectează. înţelegerea se ameliorează. pentru ca spusele a acestuia. ca o reminiscenţă. Această cunoaştere. ci noi sîntem cei împotmoliţi. ca să trezim în noi lumea subtilă. se vor simţi vizitaţi de un gînd. II Cînd medităm împreună în linişte. ce este depozitată undeva. de o inspiraţie. munţii. Da. dintr-o dată. Şi. căci se pot ajuta şi singuri. ca şi cum ar cădea din cer. De cînd a părăsit Veşnicia. este mult mai uşor să-şi recapete cunoaşterea. nimic nu se pierde. rămîn impasibili. în linişte?" Trebuie să ne pregătim. lacurile. vă dau explicaţii şi uneori chiar aş dori să mă opresc pentru a-mi face în sfîrşit propria mea muncă. atît. stelele. fiecare fiinţă omenească este în interiorul ei păstrătoarea tuturor cunoştinţelor din univers. Veţi replica: "Dar. fiecare va emana din el bogăţiile care îi zac în străfundurile fiinţei. prin vibraţiile lor. Veţi spune: "Dar cum putem ajunge să vibrăm la unison cu un Iniţiat. atitudinea. Şi. Dacă nu v-aţi pregătit în prealabil. Nu ştiu cum să ajungem la această înţelegere. dar nu pot. încît se pune întrebarea dacă Dumnezeu Însuşi ar mai putea face ceva! De altfel. auzind exprimîndu-se anumite idei. din secretele lor. nu vibrează. ca o familie… Atunci. Ei da. dacă nu reuşesc. datorită lor. dar vorbeşte: soarele. Orice am face. această cunoaştere a fost acoperită. inconştient putem să ne închidem în faţa mesajrlo pe care ni le trimite un Iniţiat în linişte. Totuşi. pădurile. Fiinţa omenească are nevoie să vadă. Să presupunem că nu aţi putut intra în contact cu un instructor pentru că faţa. o prezenţă. Acesta nu a fost pentru ea decît o aventură cu peripeţii dramatice. oricare ar fi argumentele sau sistemele filozofice pe care le prezentăm. este ca un bombardament cosmic. gesturile. în timp şi în spaţiu. înţelegînd valoarea a tot ceea ce facem aici. De aceea. cunoştinţe pe care instructorul lor nu le-a relevat niciodată. din străfundurile fiinţei lor. căci este atît de inertă. Mesajul unui Iniţiat. va fi din ce în ce mai bine. de structuri cenuşii şi opace. indiferent ce ar auzi. Deci. puţin cîte puţin. expresii. sînt suficiente ca să declanşeze aceste amintiri.

cuvîntul este printre mijloacele de acţiune cele mai slabe. nu sînteţi prea conştienţi de ceea ce aţi primit astfel. şi astfel cu răceală. ceea ce înseamnă că nu sînteţi pregătiţi să percepeţi bogăţiile pe care ea le conţine. captat de aparatele voastre psihice. atunci faceţi o muncă inutilă. ştiu că este necesar. sau să trăiască ceva. vă pot face revelaţii. întreg sufletul şi spiritul în cuvinte. întreaga viaţă ascunsă care ar putea să-i lămurească. se va întîmpla şi acest fapt într-o bună zi. nici un cuvînt nu serveşte la nimic. Iniţiaţii spun puţine lucruri. Peste tot. Căci. ei se hrăneau mai mult din viaţa cuvintelor decît din cuvintele însăşi. În realitate. orientări şi atît. datorită cîtorva cuvinte pe care le-aţi auzit. şi în acel moment. pentru a le trăi. veţi putea într-o zi călători în spaţiu. atunci cînd cu ajutorul cuvintelor. Da. Ei acceptă liniştea cîteva minute. veţi replica. iar discipolii le preluau. căci liniştea nu vă aduce nici a zecea parte din ceea ce vă aduce vorba. de divine. Dar. Deocamdată. ci sufletul şi spiritul sînt cele care trebuie să fie pe primul loc. vă explic. Voi nu ştiţi. lucruri atît de elevate. vă revine în conştiinţă şi atunci veţi avea revelaţia unei descoperiri. Iniţiaţii îşi punea întreaga dragoste. le absorbeau. eu nu prea cred în puterea cuvintelor… nici în aceea a scrisului. la mine acasă. Pe moment. trebuie să vă spun că eu nu cred atît de mult în puterea cuvîntului. înainte sau după conferinţe. De milioane de ani. Veţi replica: "Dar atunci. veţi vedea voi înşivă. este ca şi cum aş fi obligat să cobor şi să mă limitez. foarte puţini dintre voi le-ar suporta. în circumstanţe favorabile. De asemenea. Doar în linişte sufletul are posibilitatea de a sesiza. a unei iluminări. aşa cum se întîmplă astăzi în universitate. gîndul este o voce pe care o putem auzi şi descifra. Da. constat că aceia care doresc acest lucru sînt foarte puţini printre voi. eu vă vorbesc despre lucruri pe care nu le poţi exprima în cuvinte. chiar şi atunci cînd tac. eu nu încetez niciodată să vă vorbesc. Cînd nu sîntem deranjaţi sau acoperiţi de vreun zgomot. fără să fiu nevoit să vă vorbesc în planul fizic. pentru mine este de preferat acest lucru. să se întărească şi să transforme datorită lor. vom ajunge într-o bună zi să ne mişcăm în profunzime. să vă detaşaţi. În sanctuarele trecutului. să faceţi o muncă cu toate aceste materiale subtile pe care liniştea le cuprinde. ca să vă vorbesc fără cuvinte. nu realizaţi. aş prefera să nu vă mai vorbesc atît de mult. Bineînţeles. ei relevă cîteva adevăruri esenţiale. să-i însufleţească. fac o lucrare ce declanşează în mine puteri nelimitate. Da. şi atunci cînd vă vorbesc eu văd rezultatele. în linişte. în realitate. Totul este înregistrat. Dar. acum. clarificări. dar cu condiţia ca oamenii să-şi dorească aceasta!… Altfel. ca să spunem unele lucruri. oamenii nu au sensibilitatea care să le permită să găsească această viaţă conţinută în cuvinte. sîntem gata să auzim voci mult mai subtile. Dar. dintr-o dată tot ceea ce aţi înregistrat astfel.Odată ce liniştea a fost instalată. Cuvîntul este sesizat şi înţeles în plan fizic. Şi totuşi. Pe viitor. sîntem gata să primim vizita spiritelor luminoase care ne fac revelaţii. ca să fiu sincer. iar eu prefer să vorbesc sufletului vostru. de a înţelege. eu mă ocup de voi. dar dacă s-ar întîmpla ca întîlnirile noastre să se desfăşoare fără a rosti vreun cuvînt. să vă concentraţi. încît este imposibil să le percepi şi să le înţelegi. în linişte. de ce vorbiţi?" Ca să pregătim terenul dar. în planul fizic. realităţile spirituale. nici să respire. da. Da. căci pot să zăresc rezultatele. ca să se hrănească. căci nu sînteţi suficient de dezvoltaţi şi sensibilizaţi ca să puteţi capta gîndurile unui Iniţiat. Cînd vă vorbesc. "Dar. dar voi nu ştiţi. chiar dacă sînt singur sau cu voi. În starea actuală a lucrurilor. Ei contează doar pe vorbe. unde există atîtea detalii de înregistrat încît studenţii nu mai au timp să trăiască. mai ales în Occident. să-i vindece. iar Împărăţia lui Dumnezeu nu a ajuns încă pe pămînt. aveţi impresia că nu aţi învăţat încă nimic. pe moment nu este posibil. totul este ratat. Pe moment. în linişte pentru a se impregna cu ele. sînt obligat să vă vorbesc. de ce vă pierdeţi timpul?" Nu. pentru că văd. vă sfătuiesc. Nu intelectul. Este adevărat. notează fără să simtă. cuvîntul are o oarecare utilitate: el este folositor pentru unele explicaţii. Nu este neapărat necesar să vorbim. Deci. dar într-o bună zi veţi beneficia de toate aceste . Rămînem doar cu cuvintele. Dar cînd? Cînd veţi învăţa să vă uşuraţi. le gustau. în această imensitate de linişte. Pînă în ziua în care. priviţi ce cărţi există… S-au schimbat cumva?… Aştept momentul în care veţi fi gata să rămînem un timp îndelungat împreună. în timp ce. credeţi-mă. Şi eu. aştept cu nerăbdare ziua în care vă voi putea vorbi fără sunet. bineînţeles. Iniţiaţii care cunoşteau natura umană nu-şi supraîncărcau discipolii cu cunoştinţe. mai mult decît urechilor voastre. ceea ce nu este valabil pentru gînd. pentru că sunetul atinge direct planul fizic. Chiar neauzit. În timp ce. nu o primesc. iar discipolilor le revine apoi rolul să mediteze asupra lor. care meditează şi vă vorbeşte în linişte: nu recepţionaţi aproape nimic. veţi simţi că trăiţi ceva mult mai vast şi mai puternic. se tot vorbeşte şi iar se vorbeşte. momentul nu a sosit încă.

tăcerea este calitatea principiului feminin care se supune. noi avem un al treilea ochi. Urechile sînt legate de Saturn. a căror muncă o poate înţelege oricine. cu spiritul. Ea nu este pasivă decît în aparenţă. recalcitranţi. În faţa unei fiinţe care vă este superioară. Pentru că această voce să vă vorbească. în acel moment. oprindu-şi chiar orice gînd . nu vor învăţa nimic. ci dimpotrivă. se modelează după principiul masculin.căci. lăsîndu-l pe Maestru să vorbească. în prezenţa unei fiinţe care le este superioară prin competenţă. Ea este aceea care vă previne. mesajele ce vă sosesc. asceţii. simţiţi. căci acest cuvînt este un germene fertil. ermiţii trăiau în izolare. gîndul face şi el gălăgie . Dimpotrivă. Asemenea lui Saturn. în planurile subtile. ne punem la dispoziţia Spiritului care ne ghidează spre lumea divină. să conducă. în sfîrşit. Cu o răbdare surprinzătoare. acestea îşi etalau cunoştinţele. încurajîndu-le. multe cărţi orientale purtînd acest titlu. în realitate un Maestru spiritual acţionează în planul invizibil cu inima. anarhici. Oricine ştie că. Dacă vom reuşi să restabilim liniştea în noi. Chiar dacă ea nu vorbeşte în planul fizic. un Maestru spiritual are o activitate ce scapă înţelegerii noastre obişnuite. aşteptînd. De asemenea. Dar această stare pe care o numim receptivă. "vocea tăcerii". luminîndu-le. încercaţi să înţelegeţi. Apoi. în dreptul glandei tiroide. În această linişte. situat în mijlocul frunţii. şi fiecare particulă intră ca un element de lumină şi pace în construcţia noii vieţi. ei o făceau tocmai pentru a asculta această voce interioară. nu trebuie deloc confundată cu lenea. lucruri ce reclamau ani de studiu. în liniştea creată. încet-încet. el nu reuşea nici măcar să rostească vreun cuvînt. avem o a treia ureche ce se găseşte la nivelul gîtului. a introspecţiei. planeta liniştii. ele tăceau. Este starea aceluia care. Sînteţi obişnuiţi cu profesorii. citînd din numeroase cărţi pe care le studiaseră. a reuşit să împlinească liniştea în fiinţa sa. cu conferenţiarii. numai prin simplul fapt că se găseau într-o stare de receptivitate ce le permitea să primească cuvîntul Maestrului. trebuie să învăţăm să trăim în linişte. Chiar dacă şi el ţine conferinţe sau se întîlneşte cu diferite persoane. cu Verbul divin. vă dirijează. a reculegerii. Va trebui să înţelegeţi liniştea ca pe o condiţie absolut necesară exprimării adevăratului cuvînt. este bine să ascultaţi. nobleţe. Pentru a le dezvolta. ca să-i asculte cuvîntul. vocea Domnului Cînd eram tînăr. pentru ca nimic să nu le poată distrage atenţia. Pînă atunci. acele persoane realizau faptul că au vorbit în continuu şi că. încep să pălăvrăgească sau întrerup discursul respectivei persoane. Maestrul le zîmbea cu blîndeţe. trebuie ca liniştea să se instaleze în voi. După un timp.lucruri. XII Vocea tăcerii. Uneori. oricine o . nu numai în planul fizic. Dimpotrivă. Chiar în această linişte. care nu este altceva decît vocea Domnului. în anumite cazuri. să domine. Numin uneori această voce. Cînd yoghinul ajunge să-şi liniştească întreaga fiinţă. dar şi în cel al gîndurilor şi sentimentelor. anumite persoane. Spiritul nu ne poate orienta. atunci vom permite spiritului divin să lucreze asupra noastră. Deci. în mişcarea sa. ea este cea mai importantă activitate din cîte există. Atunci cînd Spiritul Divin vorbeşte. căci procedînd astfel. ca şi cum s-ar pulveriza. ea vorbeşte sufletului nostru. nu cîştigăm nimic. deci se supune. şi rămînem slabi. pierdem destul de mult. înainte de toate. ele erau extrem de uimite cînd învăţau în cîteva minute cu el. în momentul în care trebuie să te gîndeşti ca să iei o hotărîre. pentru că în linişte ai mai multe posibilităţi să găseşti o soluţie. demonstrează că este gata să asculte. Dacă. să simţiţi că activitatea unui Maestru spirtual este mult mai vastă şi merge mult mai departe decît vă puteţi imagina. în Bulgaria. cineva care ia cuvîntul arată că vrea să aibă iniţiativa. cu inerţia. în realitate. am văzut persoane venite la Maestrul Peter Deunov şi. sacrificîndu-se. închizi uşa în urma ta. care este vocea Domnului. Cineva care păstrează liniştea. Iniţiaţii. Întreaga sa fiinţă se proiectează în spaţiu. vă protejează… Dacă nu o auziţi. în trecut.el aude această voce a tăcerii. în loc să-l asculte şi să se instruiască alături de el. o voce care începe să vă vorbească. făcînd efortul să muncească avînd răbdare. te îndepărtezi. Atît timp cît rămînem nesupuşi. înseamnă că faceţi prea multă gălăgie. cerul şi pămîntul tac. inteligenţă. adevăratelor revelaţii. în loc să păstreze liniştea şi să asculte. mizerabili. ei rămîneau singuri. Nu este un lucru inteligent. căci ea se exercită. De îndată ce reuşim să facem linişte. şi datorită acestui fapt el începe să-şi asculte vocea sufletului. dacă nu îşi vor schimba atitudinea.

pentru că aţi preferat să urmaţi vocile care vorbesc mult şi tare inducîndu-vă în eroare. Şi astfel. aţi înţeles acum: Dumnezeu nu a fost nici în furtună. iartă-mă. şi atunci. Iată. el încearcă să-i reducă la tăcere pe toţi aceia care. balena l-a eliberat şi l-a salvat… Ca şi Iona. vom răspunde: "Oh. în interiorul lor. Vocea Cerului este extrem de suavă. pentru că preferaţi agitaţia şi furtunile. a fost un foc. deciziile. A fost apoi un cutremur. După aceea. Dumnezeu vorbeşte cu blîndeţe şi fără să insiste. nu a îndrăznit să meargă la Ninive şi s-a îmbarcat pe o corabie care se îndrepta spre Tarsis. şi sînt necesare mari eforturi pentru a reuşi să o distingem printre tot felul de zgomote… Este ca şi cum am încerca să urmărim melodia unui flaut printre zgomotele făcute de tromboane şi tot felul de tobe. veţi fi definitiv pierduţi. va întîlni balene. Sorţii l-au desemnat pe Iona. Pentru a asculta fiinţa care vă vorbeşte. Iată de ce este destul de greu să afli adevăratul răspuns la întrebările puse. gîndurile. din regiunile tăcerii. Cîte balene nu aţi întîlnit şi voi în viaţa voastră! Da. el va auzi o voce. ci într-un murmur… Vocea lui Dumnezeu nu face zgomot şi pentru a o auzi. ameninţă. de slab…" Nu aţi ascultat. dar Dumnezeu nu era acolo. aţi înţelege că. în această mare tăcere. că numai voi aveţi iniţiativa? Ei bine. Intuiţia nu insistă nici ea foarte mult. Şi. foarte slabă… Această voce interioară vorbeşte fără încetare. răspunsul ce vine din Cer. dacă nu discerneţi această voce pentru că nu sînteţi capabili să auziţi decît zgomotul. de o decizie) o voce dulce vă sfătuieşte. care i-a spus: "Du-te la Ninive şi spune-le că o voi distruge pentru că nu se supune". Cînd. există deseori un zgomot. melodioasă şi scurtă. bineînţeles. Veţi spune: "Dar cum? Dumnezeu este forţa. El le spune: "Acum tăceţi". voi nu sînteţi atenţi la ea. avînd o hotărîre importantă de luat. de două ori. şi există criterii de recunoaştere. Profetul Iona a auzit şi el vocea lui Dumnezeu. Dacă vă vorbeşte şoptit. dar este foarte suavă. Ştim foarte bine cum să ascultăm vocea zgomotoasă a stomacului care-şi strigă foamea sau cea a sexului care-şi doreşte o victimă. Cînd a trebuit să înfrunte furia reginei Isabela. aveţi un necaz. Toţi erau înspăimîntaţi şi au hotărît să tragă la sorţi pentru a şti cine a fost acela care a atras această furtună. a început să se gîndească şi a spus în sfîrşit: "Doamne. ele nu vă spun decît cîteva cuvinte şi cu o voce imperceptibilă. printr-o dilataţie. o furtună îngrozitoare s-a declanşat. Ilie s-a ascuns în deşert zile întregi. dacă aţi avea mai mult discernămînt. Imediat. nici în cutremur. vă înşelaţi. înainte de a lua o hotărîre importantă în viaţa voastră (fie că este vorba de o călătorie. Ele vă pun piciorul în prag: aceia care iubesc băutura. de un loc de muncă. o căldură. acela care rămîne la bunul plac al capriciilor şi neliniştilor va fi împiedicat să audă vocea lui Dumnezeu. În sfîrşit. în fiecare dintre noi. A fost mai întîi o furtună care a dărîmat munţii. cerîndu-şi drepturile. Dar. din vina voastră. iar dacă nu ascultaţi cu atenţie. Cînd a ajuns pe mare. au pretenţii. Stînd acolo. căci forul interior al oamenilor se aseamănă cu o piaţă publică unde o mulţime gălăgioasă se exprimă în acelaşi timp. ar trebui să ştiţi că. şi în sfîrşit. vocea lui Dumnezeu se manifestă în trei feluri: printr-o lumină pe care El o face să se nască în voi. după un timp. dar atît de slab. uneori spuneţi: "Da. apoi tace. dar Dumnezeu nu era în furtună. rămînînd mai multe zile în burţile lor pînă cînd zgomotul va dispare şi va auzi acea voce. Dar. de trei ori.poate sesiza. acum voi face ceea ce Tu mi-ai cerut". veţi vedea… deşi v-aţi impus tăcerea! Discipolul are un alt mod de lucru: el nu se mulţumeşte cu izolarea în faţa zgomotelor exterioare. să fiţi tulburaţi pentru că există multe lucruri contradictorii care fierb în voi: vă simţiţi . plăcerile sînt împinşi spre satisfacerea tuturor poftelor anormale. Deci. care era fricos. Da. după foc a fost un murmur suav şi uşor… şi Dumnezeu a fost în el. El are toate mijloacele necesare să-şi facă auzită vocea!" Dar. şi că dorinţele voastre. nu sîntem singuri. Da. hoţia. El spune lucrurile o dată. tandră. Totuşi. Sînteţi locuiţi de nenumărate entităţi şi în special de spirite familiale: acelea ale fiinţelor din familia voastră plecate pe celălalt tărîm şi cele ale celor încă vii. vocea lui Dumnezeu s-a manifestat în el. taci!". dezinteresate. dar o voce foarte suavă. A fost înghiţit de o balenă rămînînd trei zile în burta ei. Căci este foarte uşor să o reduci la tăcere: ea este atît de suavă şi nu insistă. Iona. o iubire pe care o simţim în inima noastră. Într-un final. strigă. era ceva care mă avertiza. dar dacă o voce şoptită ne spune: "Fii mai răbdător cu această fiinţă… Învaţă să te controlezi… Fă eforturi…". balene de toate mărimile şi de toate culorile… Dacă aţi fi mai atenţi. sînt atît de mulţi locuitori instalaţi înăuntru! Credeţi că sînteţi singuri. trebuie să fii foarte atent. printr-o senzaţie de libertate pe care o dovedim îndeplinind acte nobile. trebuie ca aceasta să facă mult zgomot. atunci cînd fiinţe superioare vă vorbesc. vă vin din interiorul fiinţei voastre. dar Dumnezeu nu a fost în foc. nu o ascultaţi. ne simţim bine cînd ne izolăm. puterea. nici în foc. dar citiţi istoria lui Ilie în Vechiul Testament. fiţi atenţi… Se întîmplă uneori ca. ceilalţi l-au aruncat în apă. Trebuie să învăţăm să ascultăm această voce foarte dulce care ne vorbeşte.

vă veţi simţi sufletul deschizîndu-şi antenele fine. că nimic nu vă poate atinge. al căror aspect fizic este reprezentat de stele. te afli pe vîrfurile munţilor. nici o pierdere. Şi astăzi îmi mai amintesc de anumite experienţe ce le-am făcut. noaptea. momente pline de măreţie ale vieţii. la veşnicie. deci nu este momentul să luaţi o decizie. Cînd toate forţele haotice se vor linişti. al certitudinii şi voi aveţi nevoie de el pentru a lua cele mai bune hotărîri. căci numai în liniştea gîndurilor şi a sentimentelor veţi afla răspunsul Eului Superior. Întîlnim. nu ne gîndim că trebuie să îl privim şi cu atenţie. din ce în ce mai slabi: pentru că ei nu ştiu să se elibereze. dar nimic din toate acestea nu îi mai poate răni. s-ar putea desprinde din limitele lor şi ar începe să respire cîte puţin.Bineînţeles. dacă şi-ar ridica ochii. chiar dacă îl zărim. armonia sînt expresii ale aceleiaşi realităţi. şi mă trezeam acoperit de un strat subţire de zăpadă. în timpul nopţii. le-am făcut rău. Din nefericire. devenind. Meditaţi asupra frumuseţii stelelor. ambiţiile. Tărîmul conştiinţei lor este atît de îngust şi limitat încît. gîndiţi-vă la ele şi dăruiţi-le cîteva minute… În liniştea nopţii. şi sînt continuu victime ale condiţiilor negative pe care le-au lăsat să se instaleze în ei. tăcerea se va apropia. Atunci cînd Fraternitatea noastră urca în tabăra de vară. . nimic nu mai conta. pasiunile. Ar fi mai bine să vă luaţi o pauză. eu mă căţăram uneori pînă în vîrful muntelui ce poartă numele de Musala. Această stare de conştiinţă este aceea a Iniţiaţilor şi a marilor Maeştri: aceia pe care noi i-am părăsit. Nu prea înţelegeam limbajul lor. întreaga-mi fiinţă fiind extaziată. adesea. apoi în alta şi iar în alta… În mijlocul acestei agitaţii.împinşi într-o direcţie. în Bulgaria. i-am înşelat. pe care mai tîrziu nu le vom putea uita. în tinereţea mea. căci toate condiţiile pentru a comite o greşeală sînt îndeplinite. Dar. Pe măsură ce urcaţi în spaţiu. mulţi oameni nu pot înţelege acest lucru. dar veţi descoperi mai ales o pace ce vă va cuprinde. sus în munţii Rila. a măreţiei fiinţelor care le locuiesc. nici un necaz. Meditînd asupra înţelepciunii care a conceput aceste lumi şi asupra fiinţelor care îi stau ca reflectare. să vă uşuraţi. uităm să mai privim cerul. În regiunile unde călătoream. întins pe spate. Uneori. cel mai important lucru îl constituie grijile. aici. nu. Încercaţi să profitaţi de toate ocaziile ce se ivesc. cădeau cîţiva fulgi de nea. eram atît de fericit! De-a lungul acelor ani. ne va învălui cu haina ei minunată. al transparenţei. şi că deveniţi cetăţenii cerului. nu puteţi vedea clar. încet-încet. închipuiţi-vă că părăsiţi pămîntul. le priveam îndelung pînă adormeam. pacea. Mă înveleam cu cîteva pături şi. spre pămînt. Dar noi nu o auzim decît atunci cînd tobele încetează să bată în noi. ea este vie. Gîndindu-vă la infinit. pentru a vă calma. simţeam şi înţelegeam că singura şi adevărata muncă ce o facem în viaţă este aceea de a ne uni cu Spiritul cosmic ce însufleţeşte întreg universul. pentru că o altă conştiinţă se trezeşte în voi. cu vacarmul şi tragediile sale. toate celulele fiinţei voastre. veţi începe să simţiţi că plutiţi deasupra tuturora. înainte de a adormi. tot acest spaţiu infinit spre care. Să nu vă gîndiţi că liniştea este mută şi goală. Ei nu vor să vadă măreţia cerului ce stă deasupra lor. vedem soarele. nici o supărare. permiţîndu-vă comunicarea cu lumea înaltului. din ce în ce mai mult. dar atunci cînd aveţi ocazia. vom ajunge într-o zi să auzim vocea tăcerii. sau. certurile. ei fiind obişnuiţi să stea în regiunile inferioare ale gîndului şi sentimentelor. veţi motiva şi judeca diferit lucrurile. contemplam cerul înstelat încercînd să mă leg de forţele şi entităţile cosmite. cerul plin de stele? Eu ştiu că problemele existenţiale nu vă permit prea mult contemplarea stelelor. oamenii se ceartă şi se sfîşie pentru tot felul de nimicuri. XIII Dezvăluirile cerului înstelat Viaţa modernă este astfel construită încît oamenii îşi pierd. mai ales la oraşe unde. al Spiritului. eliberaţi. a rugăciunii. a meditaţiei. Liniştea. Oare cîte persoane îşi iau răgazul necesar ca să privească noaptea. În viaţa obişnuită. din ce în ce mai mult. vibrează şi cîntă. ca să-mi petrec acolo nopţile. alături de Maestrul Peter Deunov. dar nu ştim să-l privim cum trebuie. Sîntem luaţi de valul gîndurilor materiale şi privirea ne coboară. dar le iubeam. O limpezime se va instala în noi şi vom simţi deseori că ceva foarte puternic domneşte peste noi şi ne conduce: această tăcere din care a ieşit întreg universul şi în care el se va întoarce într-o bună zi. ca să puteţi scăpa de greutăţile vieţii zilnice. am descoperit extraordinara linişte ce te poate cuprinde atunci cînd. contactul cu natura. Datorită contemplaţiei. Această linişte este izvorul clarităţii. căci ei se află deasupra lucrurilor. vă veţi simţi uşuraţi.

aşa cum ai citi caracterele unei scrieri sfinte. creaturile nu vor înceta să-şi trimită raze de lumină şi iubire. Căci adevărata tăcere nu înseamnă absenţa zgomotului. Fiinţa omenească posedă nişte centri subtili. a muzicii. Trebuie să citeşti în stele. puţin cîte puţin. nici atîta. aveam impresia că un fel de război se petrecea între ele. le-a înregistrat şi le-a păstrat amprente. din veşnicie. cerul înstelat. Îl cunoaştem încercînd să pătrundem profund în noi înşine. Veţi spune: "Cum? Evenimente minore? Foametea. vă va spune cîte ceva. cea mai frumoasă. să spui ce nu este El. dar răspunde de fapt prin tăcere. despre puterea adevăratei tăceri. cea mai puternică. Sufletul meu le-a captat. Ele s-au numit ermiţi. le-au transmis oamenilor. Această linişte este Dumnezeu Însuşi. înţelepţi. Încercaţi să găsiţi una faţă de care să aveţi afinităţi deosebite. unde fiinţe mult mai evoluate decît noi trăiesc în armonie şi splendoare. . aceste cuvinte trec pe lîngă adevărul divin. În ochii ei nu sînt importante decît evenimentele sufletului şi cele ale spiritului. singura capabilă să facă să vibreze şi să pună în funcţiune toţi centrii noştri spirituali. dar un război de lumină şi iubire. lotuşi. legaţi-vă de ea. vă veţi simţi uşuraţi şi luminaţi. este oribil. Adevărata tăcere este deasupra înţelepciunii. căci fiecare. ele au reuşit să străbată acest perete opac care separă omul de adevărata realitate. Atunci. cu ajutorul cărora ea are posibilitatea să intre în legătură cu lumea spiritului. sau că ea vine şi vă vorbeşte… Stelele sunt suflete foarte evoluate. imaginaţi-vă că vă îndreptaţi spre ea. să spui ce este Dumnezeu nu este de ajuns. comunicînd cu ele.Da. acesta tace. Trebuie să ne legăm de el cît mai des şi să pătrundem în el. ele nu sesizează nimic din infinit. sufletul stelelor. pentru a atinge această regiune care este chiar aceea a tăcerii. cataclismele. numiţi în tradiţia hindusă: chakre. inteligent. centrul din care ţîşnesc toate creaţiile. în realitate. oprind funcţionarea celor cinci simţuri: ei au săpat gropi în pămînt de dimensiunea corpului fizic şi s-au adăpostit în ele. Şi chiar eu. este lumea cea mai luminoasă. Acum ştiu că războiul va exista mereu în univers. din perfecţiunea Sa. Cînd eram în India am întîlnit cîteva dintre aceste fiinţe rare care au trăit asemenea experienţe. dar el îşi va schimba natura şi manifestările: în loc de a folosi arme ucigătoare. clară. pe care aceştia. Iar liniştea nopţii. la rîndul lor. acestea constituind evenimente minore. căci principiul lui Marte va dăinui (adică nevoia de a te măsura cu ceilalţi. Legaţi-vă de fiecare dintre ele. ce-ţi cere timp îndelungat de descifrare. pustnici. Privind stelele strălucind şi lăsînd în spaţiu semnale luminoase. Ascultîndu-le vocea. obişnuiţi-vă să priviţi stelele şi să absorbiţi această pace ce coboară încet din cerul înstelat. dar folosind armele iubirii şi ale luminii. unele fiinţe s-au retras în deşert sau în păduri. veţi găsi soluţii la numeroasele probleme ce vă frămîntă. Dar aceşti centri nu se pot activa şi funcţiona în mijlocul agitaţiei. Da. trebuie să învăţăm să folosim toate ocaziile ivite pentru a depăşi mediocritatea vieţii. sînt cele care ne oferă condiţii minunate ca să ne gîndim la alte lumi. Da. Toţi marii Iniţiaţi s-au instruit contemplînd cerul înstelat. dar în ochii Inteligenţei cosmice acestea nu merită nici o atenţie. Nu-l cunoaştem pe Dumnezeu vorbind sau ascultînd păreri despre El. Şi chiar dacă ştiam multe lucruri înainte de a-i întîlni. nemaiavînd cale de întoarcere. aceste fiinţe au reuşit să creeze în ele o linişte absolută. revelaţiile lor. Tot ceea ce ne preocupă nu reprezintă nimic pentru aceste fiinţe. Să spui că Dumnezeu este iubire. nemaifiind nimic. de a te arăta mai puternic). dar este îngrozitor!" Da. pentru a scăpa de solicitările şi de agresiunile lumii exterioare. Atunci cînd noaptea este calmă. XIV Camera tăcerii Cînd întrebăm pe un înţelept ce este Divinitatea. asemenea unui suflet viu. dorind să întrerupă toate relaţiile cu lumea exterioară. mult mai tîrziu începem să înţelegem. căci trebuie să uităm puţin toate treburile pămîntene. nemaiauzind sau simţind. Datorită adormirii celor cinci simţuri. Iată ce am mai învăţat de la stele: că este posibil ca ele să-şi declare război una alteia. căci numai tăcerea poate exprima esenţa Divinităţii. abia acum am început să înţeleg anumite lucruri pe care cerul înstelat mi le şoptea în liniştea nopţii. am învăţat multe lucruri de la ei. etc… Printre ei sînt unii care au mers mai departe. masacrele. al gălăgiei provocate de viaţa zilnică. iar aceşti aştri de o forţă inepuizabilă le-au transmis mesaje. înţelepciune. dreptate… este ceva dar. negustînd sau neatingînd ceva.

descurajaţi intrînd în acea încăpere. sufletului vostru. pe care să-l dedicaţi liniştii. nici eu nu voi face acest lucru cu voi. viaţa interioară se limitează la domeniul inimii şi al intelectului. Toată lumea are gînduri şi sentimente obişnuite. Eu vă prezint doar ceea ce va trebui să faceţi şi mijloacele necesare. atunci ei devin mari specialişti. înotăm întrun ocean de lumină. tot ceea ce vedem în jurul nostru şi ceea ce nu vedem este traversat şi impregnat de lumină. astfel. trebuie să te ridici pînă la planurile cauzal. chiar dacă ele au trăit o asemenea experienţă. Ei bine. dincolo de sentimente şi chiar dincolo de gîndire. evident. Da. Dar în realitate. proiectele. majoritatea oamenilor trăiesc cea mai mare parte a timpului la periferia fiinţei lor. în profunzime. Aruncaţi apa dintr-un recipient: aerul va pătrunde. Şi acolo. În această linişte. o femeie. În acelaşi fel. vă vor privi uimiţi. nu lăsaţi pe nimeni să intre şi intraţi aici numai dacă sînteţi capabili să vă faceţi linişte în interior. calculele. îl putem numi vid. n-am spus niciodată că trebuie să vă aruncaţi fără să fiţi pregătiţi. Este ca şi cum şocul primit le-ar fi proiectat dincolo de ele însele. pentru a auzi vocea Cerului. ceva ce va atrage entităţile luminoase. căci nu trebuie să te laşi dus de val. căci aceste entităţi se hrănesc cu armonie. sentimentele şi dorinţele inferioare. intrăm în lumina cosmică. dar niciodată înainte. pasiunile. un patron. ştim. apoi. materia este de fiecare dată înlocuită printr-o materie mult mai subtilă. A pătrunde în tăcere înseamnă să faci ceva ce se situează dincolo de limita celor cinci simţuri omeneşti. de idei greşite. dar să nu vă fie frică. Consacraţi-le Tatălui Ceresc. puternică. şi va intra eterul. posibilitatea de a se deschide şi de a chema binecuvîntările pe care le veţi putea apoi răspîndi tuturor creaturilor care vă înconjoară. trebuie să faci eforturi care sînt dezinteresarea. căci în realitate.făcînd eforturi de a opri orice gînd. cum ea este populată cu prieteni care nu doresc decît să vă consolee şi să vă ajute. supărările. budic şi atmic. Liniştea este regiunea cea mai înaltă a sufletului nostru şi în clipa în care atingem această regiune. Lumina este chintesenţa universului. nu vă voi arunca în gol înainte de a fi pregătiţi. ai cu ce să-ţi omori timpul! Dar. Pentru a te schimba în profunzime. Unii vor spune: "Dar această linişte de care vorbiţi. lumina spiritului este aceea care izbucneşte: în acel moment vedem. acolo unde veghează această entitate pe care Ştiinţa iniţiatică o numeşte chiar "Tăcutul". Pentru ei. şi în acest vid obţii împlinirea. Deci este adevărat. ea îi aruncă din cuib. omul nu se transformă. ai ce vedea şi auzi. detaşarea. Să faci vid înseamnă să înveţi să te debarasezi de toate elementele care te împiedică să intri în contact cu lumea divină şi să-i primeşti binecuvîntările. fără să facă vreun efort pentru acest lucru. este vid. Şi dacă veţi fi trişti. Dacă puteţi păstra o atitudine corectă. ca să întreţii sentimente inspirate de iubirea divină. atîta timp cît trebuie să stea în cuib. vidul nu există. Cînd încercăm să obţinem vidul. trăim adevărata viaţă. încercaţi să aveţi în apartamentul vostru un loc. abundentă. a unui efect printr-o calitate. şi pătrunde întreaga creaţie. Dar. vidul nu este un scop în sine. un loc frumos colorat. urîţenia cu frumuseţea. oricît de mic. Duhului Sfînt. să taci înseamnă să faci într-un fel un vid în tine însuţi. Veţi da. că aripile li s-au dezvoltat suficient. Dar dacă le vorbeşti despre înlocuirea greşelii prin adevăr. gînduri inspirate de inteligenţa divină. după un timp vă veţi simţi restabiliţi. se simte o mişcare! Dorinţele. toată această fierbere nu schimbă nimic. da. ei nu încearcă niciodată să se golească pentru a înlocui obscuritatea cu lumina. această lume de dincolo de gînduri şi de sentimente. . Cîţi oameni nu sînt asemenea sticlelor pline! Nu există nici un mijloc să verşi ceea ce este în ei. Cînd este cazul să înlocuiască un muncitor. Atunci cînd atingem această regiune de linişte. Dacă puteţi. din pereţii şi obiectele acelei camere va emana ceva armonios. decorat cu cîteva tablouri simbolice sau mistice. renunţarea… Doar în aceste condiţii putem pătrunde în regiunile tăcerii. nu trebuie să rămîi aici. cînd simte că ei sînt pregătiţi. este ca şi cum ne-aţi cere să ne aruncăm în gol… este înspăimîntător!" Într-un fel. cînd ajungem să alungăm gîndurile. scoateţi-l. senzaţiile. dezordinea cu ordinea. pentru a trăi stări de conştiinţă superioare. atîta tot. îngerilor şi arhanghelilor. intensă. Mamei Divine. mai crud decît pasărea mamă? Ce face pasărea mamă? Îşi păzeşte puii ieşiţi din găoace. De ce aş fi insensibil sau. adică la planurile astral şi mental. De altfel. pentru a găsi ceva esenţial. suferinţe. spiritului vostru. o pace extraordinară se instalează în voi şi s-ar putea chiar ca Dumnezeu să accepte să vă vorbească. după pierderi grele. preconcepute. Unele persoane încearcă această experienţă a tăcerii după mari tulburări. Scopul tăcerii este tocmai această fuziune cu lumina care este vie. căci sînt plini: plini de dorinţe necuviincioase.

Important este faptul că aţi hotărît să intraţi pe acest drum şi că trebuie să perseveraţi. fiţi conştienţi că o pregătiţi şi în voi înşivă. Şi atunci. veţi putea intra în această cameră interioară. pentru a găsi pacea şi lumina. în ciuda celor obţinute în viaţă. nu vă gîndiţi la timpul necesar pentru a o parcurge.Dar pe măsură ce pregătiţi camera tăcerii. dar odată ce aţi luat hotărîrea de a vă angaja pe această cale a tăcerii. în sufletul şi în inima voastră. Noi trăim în acelaşi timp în două lumi: vizibilă şi invizibilă. de aceea este bine să avem această cameră a tăcerii şi în interiorul nostru şi în afara noastră. totul depinde numai de voi…. Eu ştiu bine că ceea ce vă spun nu este pentru toţi. chiar în mijlocul tumultului. SFÎRŞIT . ci doar pentru cei care. peste tot unde vă veţi găsi. Atunci. nu sînt mulţumiţi: ei simt că le lipseşte ceva esenţial. ţinînd-o la adăpost de influenţa răului. materială şi spirituală.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful