GRADUL I CUNOAŞTEREA ŞI INVESTIGAREA STRUCTURILOR NEVII RADIESTEZIA = fenomenul prin care un sistem viu (vegetal, animal, uman) recepţionează

prin intermediul extrasensibilităţilor sale şi reacţionează într-un mod specific prestabilit la semnalele inforenergice specifice căutate în oceanul inforenergetic înconjurător sistemului viu. INFORENERGIA = un semnal informaţional pe un suport energetic. Cele mai vechi documente în domeniu sunt de circa 3800 de ani în urmă în China reprezentate pe basoleriefuri. A fost tratat ca un fenomen şi o ştiinţă a claselor conducătoare. În China era obiceiul ca atunci când se construia o casă chemau anumiţi oameni care determinau SURSE DE SEMNAL TELURIC. Abatele Bruie 1870 în Franţa - părintele radiesteziei. În razboi Germania avea radiestezişti. - Fântânarii care umblau cu nuieluşa de alun ; - aurarii din Munţii Apuseni - sondele de pe Valea Prahovei. Sinu Simeon părintele radiesteziei româneşti a întocmit Manualul de radiestezie 1940. BIODETECŢIE = determinarea unui anumit unghi faţă de direcţia "0" în sensul acelor de ceasornic până la obiectul teledetecţiei. Direcţia "0" poate fi : drept înainte, nordul adevărat, nordul magnetic sau nordul compas. Drept înainte = un plan vertical care trece prin umeri şi un alt plan perpendicular pe acest plan. BIOLOCAŢIA = fenomenul sau procedura de determinare a coordonatelor spaţiale a unei surse de semnal teluric (SST) prin două sau mai multe biodetecţii simultane sau succesive. Distanţa se măsoară - pe hartă - în teren - radiestezic.

1

INDICATOARE ŞI MIJLOACE RADIESTEZICE ( întrebuinţate în trecut) Clasificare : 1. Pendulul sideral : - după lungime : - cu braţ scurt <15 cm - cu braţ lung 15 - 80 cm. - după formă : picătură, cilindru, sferă, tor, cruce, selenoid, inel

2. RIGLA TURENNE ŞI PENDUL ŞI BAGHETE TIP SIMU SIMEON, bagheta fântânarului, bagheta în formă de "L" şi ansa. AMC - compensatorul MAURY - undometrul - magnetometrul - morişca inductoare - indicatori chimici. Sursa de Semnal Teluric = orice discontinuitate într-un mediu omogen Ex.: 1. apă într-un sol argilos, nisipos etc

2

2. zăcământ de ţiţei, zăcământ cu minerale de alt tip care se deosebesc de mediu prin formă, cantitate, calitate, greutate, lipsă culoare şi alte calităţi sau defecte. 1. Pendulul cu probe - prevăzut cu două cavităţi introduse una în alta; la interior o cavitate în care se introduc substanţe solide, lichide ca probe martor. 2. Rigla Turenne - o riglă gradată de la 0 la 100; cu un pendul se trece deasupra gradaţiilor şi decodificăm cât la sută din calitatea probei martor se găseşte în minereul din teren, sau cât de bogată este acea probă în aur. 3. Bagheta lui Simu Simeon - elastică 40 cm - se prind cele două capete şi se torsionează în jos; la un zăcământ această baghetă se torsionează în jos.

4. Indicatoare sub formă de "L", construite din lemn sau metal.(10/40 cm). Se folosesc numai în perechi câte două. - pot fi făcute într-un mâner la partea de jos a mânerului se poate pune proba martor. Se înclină în faţă spre în jos circa 1°. Direcţia este dată de bisectoarea unghiului format de cele două baghete.

5. Ansa

3

6. Compensatorul Maury 2 -plăcuţă cauciucată 1 -potenţiometru acord fin 3 -indicator de acord brut 4 -leduri pentru acord brut 5 -leduri pentru acord fin 6 -indicator pentru acord fin 11-buzzer pentru acord brut 8 -buzzer pentru acord fin 10-intrerupator inchis/deschis Se pune palma pe plăcuţă ; Scala de la 0 la 1000 şi 0 la 36; Acordul brut se dă în sute; Acordul fin în mii; Se află valoarea maximă.

7. Morişca inductoare Alcătuită dintr-o cutie de chibrituri, un ac cu gămălie, o foiţă de staniol, ceară roşie pentru sigilii. O introducem sub o cupolă (pahar de şampanie) pentru a o izola de mediul înconjurător. Ne concentrăm pentru a o face să se învârtă. 8. Indicatori chimici (inductori): culoarea. Trusa radiestezistului : pendule, eprubete,.. Influenţa materială asupra indicatoarelor radiestezice 1. greutatea – la o greutate mare corespunde o inerţie mare şi la o greutate mică o inerţie mică; 2. calitatea energetică a materialelor (cuarţul, pietre preţioase) la influienţe radiestezice îşi schimbă

4

3. influenţa formei asupra indicatoarelor radiestezice: - forma ascuţită – se pot face măsurători foarte fine pe gradaţii, rigle, raportoare. Deasemeni şi pentru măsurători cantitative – procentuale. - forma rotunjită – măsurătorile sunt grosiere, dar foarte bune pentru măsurători binare DA/NU. Forme cu infoenergii proprii : piramida şi octogonul, care se folosesc pentru protecţie împotriva surselor de semnal teluric a. Influenţa mărimii asupra indicatoarelor radiestezice: - mărimi şi grosimi mari – influenţe mari (şi invers – marimi mici influenţe mici) Indicatorii radiestezici dau răspunsuri binare sau cantitative. În raport cu poziţia iniţială avem următoarele moduri de lucru: 1- cu pendulul staţionar ne apropiem de locul care ne interesează; 2- cu pendul lansat (îi imprimăm o mişcare iniţială) – răspunsul este rapid printr-o mişcare în sens de rotaţie în sens trigonometric sau al acelor de ceasornic b. amplitudinea c. viteza de rotire Mod de lucru cu indicatorul în formă de “L” - să fim în poziţie suborizontală de circa un grad; - poziţia iniţială este drept înainte; - răspuns binar stânga/dreapta (DA/NU); - dacă dorim măsurători cantitative valorice se cuantifică mărimea unghiului faţă de poziţia iniţială (40o – 90o) - la decelarea sursei de semnal teluric direcţia spre sursă este indicată de bisectoarea unghiului format de braţele orizontale ale indicatorului “L” Caracteristici ale indicatoarelor radiestezice - un indicator radiestezic cu cât este mai instabil cu atât este mai bun; - efortul fizic tebuie să fie minim; - rezistenţa la frecare tebuie să fie minimă; - construcţia şi modalitatea de întrebuinţare să fie foarte simplă; - nu lucrează fără ca mâna omului să fie prezentă. Clasificarea Surselor de Semnal infor-energetic

5

în afara atmosferei terestre C. După modul de efectuare a detecţiei : .teledetecţie a)Biodetecţia – unghiul faţă de sursa de semnal şi operatorul radiestezist: a1.auto .accidente geologice (avene. în atmosfera terestră b. în afara limitelor potenţelor organelor de simţ (când distanţa dintre sursa de semnal şi operatorul radiestezic este mai mare decât distanţa accesibilă organelor de simţ.subacvatice Pentru operatorul radiestezic viteza de deplasare trebuie să fie mai mică de 2 km/h. După felul apariţiei lor: . Din punct de vedere al generatorului de semnal: .subterane.artificiale (datorită activităţii umane) F.naturale .la suprafaţa apei.navale .aeriene a. pentru obiectul care este măsurat nu contează viteza acestuia.lichide . în limita potenţelor organelor de simţ a2.biodetecţie . Din punct de vedere al locului generatorului de semnal: . 6 . umane .surse de semnal vii a.zăcăminte (inclusiv contururile lor) . fracturi de plăci tectonice) .surse de semnal astrale B.aeriene . După modul cum se găsesc în natură: .surse de semnal teluric . Acestea sunt telebiodeterminări.A. animale b. vegetale c. subacvatice . peşteri.solide .sub formă de plasmă D. falii. pământului .obiecte E. După natura sursei de semnal: .gazoase . b) In funcţie de mijlocul de deplasare a operatorului radiestezic în teren: .diverse construcţii .

organe sau chiar în totalitatea sistemului viu care are structură fizică. Reguli de protecţie a muncii .La biodetecţia din avion se face biodetecţia pentru surse de semnal depărtate şi foarte depărtate.alegerea mijloacelor şi codificării după mediu şi sursă. Condiţii pe care trebuie să le îndeplinească operatorul radiestezic .Trebuie să fie odihnit şi într-o stare de sănătate bună. nu în curenţi subacvatici) Totalitatea surselor de semnal teluric de pa Pământ fac din Terra o puternică sursă de semnal. La radiestezia subacvatică cei mai buni indicatori radiestezici sunt cei sub formă de “L” cu G >= 300 g (în barocamere. emiterea unui gând rău de cei din jurul nostru . vorbăria din jur. Pentru a mări procentul de reuşită: .Echilibru psihic şi spiritual . Sursele de semnal teluric au un caracter nociv pentru existenţa sistemelor vii deoarece frânează sau blochează procesele fundamentale biologice de la nivel celular până la sisteme de celule. 7 .Liniştea sufletească . neîncrederea celor din jur.este indicat a avea cât mai multe date despre sursa de investigat (aceasta la început) .Încredere în ceea ce face – demobilizarea energiilor raţionale dau rezultate alterate .trebuiesc înlăturate bruiajele.se întrerup măsurătorile la o apariţia durerilor de cap o stărilor de nervozitate o senzaţii de uscăciune în gură o vertij o apariţia unor junghiuri şi dureri o stare de vomă o gol în stomac o nod în cap o stare de leşin.

Orice acţiune a noastră va fi îndreptată numai spre a face bine spre tot ceea ce aduce un surplus infor-energetic 3. Clasificarea radiesteziei ca tip: . care este în acelaşi timp emiţător şi receptor. Să tindă către perfecţionare morală şi profesională 5. Rezultatul obţinut de operatorul radiestezic este datorat subconştientului. trebuie să mulţumim Sfintei Treimi pentru că am fost ajutaţi 7. Extrasensibilitate – potenţialele subconştientului propriu de a obţine informaţii mult mai diferite şi în volum mult mai mare despre diferite fenomene existente. Să nu se urmărească expres câştigul material 6.semnificaţiile răspunsurilor indicatorului radiestezic trebuie să poată fi schimbate (inversate) cu uşurinţă de către operatorul radiestezic. Încrederea în ceea ce faci 2.măsurătorile trebuie să se facă cu ambele mâini separat .se va trece la măsurători la o oră după servitul mesei . După orice rezultat obţinut..radiestezia mentală presupune o experienţă mai mare a operatorului radiestezic o capacitate de concentrare mai mare. Conştientul – codifică Subconştientul – emite un semnal – recepţionează informaţia Conştientul – decodifică semnalul Teoria informaţională 8 .radiestezia fizică : presupune existenţa unei surse de semnal radiestezic ce va fi recepţionat de operatorul radiestezic. variabilitate a acestora .teleradiestezie (radiestezie mentală – care se realizează cu extrasensibilităţile pe care le avem. excesele de orice fel.directă . Operatorul radiestezic nu trebuie să prezică decât cu foarte mare discreţie evenimentele negative.se interzice categoric consumul de băuturi alcoolice. controversele . să-şi cunoască limitele personale 4. Orice agresiune asupra unui obiect generează o sursă de semnal geonociv .se lucrează în echipe de două persoane în funcţie de afinităţi . Operatorul trebuie să fie modest. CODUL ETIC 1.

obiectivă – ca atare c. Modelul continuu material Fenomenele pot fi : a. de potenţialitate – cu care se ia existenţa b. gradul de deschidere şi în primul rând de evoluţia spirituală. Cauzale – se supun legii cauză – efect 2.bioplasmă . Exotice – paranormale. PSI 9 . nepotenţiale – nu au o existenţă obiectivă b. desfăşurate în cadrul spaţio – temporal. Accesul la Baza de date este mai mult sau mai puţin deschis în funcţie de gradul de pregătire. non-timp şi reprezintă o realitate inforenergetică 2. potenţiale nemanifestate – care sunt fenomene ce au o existenţă obiectivă dar sunt non-spaţiale şi non-temporale c. bioplasma propriu-zisă cu energii transfizice (nu sunt energii pe care le cunoaştem din fizică) b. potenţiale manifestate – obiective. are substanţă fizică propriu-zisă şi energii fizice Bioplasma şi substanţa fizică sunt substraturi cu înţeles de existenţă a informaţiei Categorii de manifestare 1. Asociative – se referă la coincidenţe necauzale pentru întrunirea de factori cauzativi 3. operatorul radiestezic trimite un semnal în spaţiul informaţional şi primeşte informaţia dorită. Radiestezia medicală – este o formă a radiesteziei mentale. neexplicate de teoriile ştiinţifice actuale : a.substanţa fizică – conţine : a. de manifestare – existenţa obiectivă în cadrul spaţio – temporal Din punct de vedere al potenţialului fenomenele pot fi: a. Această realitate are : . Evenimente şi fenomene potenţiale pot fi 1. primeşte semnalul şi conform codului stabilit conştient traduce (Ex. Comune – fenomenele manifestate sunt normale şi explică teoriile fizice normale 4. fenomene nemanifestate – se petrec în non-spaţiu.În Univers există o Bancă de date la care operatorul face CODMEMORY. fenomene manifestate – reprezintă o realitate fizică şi se petrec în spaţiu şi timp.

analizate. realizate de mediumuri între realitatea terestră şi lumea spiritelor dezincarnate. clarviziunea. au caracter explicit. PARAPSIHOLOGIA – care operează cu modelul SUBIECT DE EXCEPŢIE – REZULTAT DE EXCEPŢIE B. Percepţia de deplasare senzorială – exteriorizarea deplasării senzoriale simple – excursia senzorială simplă. poziţie. realizate de subiecţi fizici.ESP – telepatia. paradiagnoza şi psihometria (fenomene bioinformaţionale) . active. poltergeist (fenomene exotice ridicate şi de tip bioenergetic) . palpabile. se desfăşoară în spaţiul cadru temporal. TETA – pun în discuţie fenomenele supravieţuirii post-mortem – fenomene nesistematizate încă. radiestezia.PK – fenomene de traiectorie. pot fi descrise.sunt cauzale. cuprinde două ramuri : A. coeziune de stare. Fenomenele manifestate . Fenomenele Ψ de tip ESP sunt numite şi sunt realizate de subiecţi intelectuali. Fenomenele bioinformaţionale ESP presupun o percepţie extrasenzorială şi constă în achiziţia de informaţie şi obiectivarea informaţiei care poate fi conştientă şi/sau reactivă. precogniţia. sunt elemente cu individualizare aparenţă şi caracter implicit. nu se supun legii cauză/efect. suint necauzale. retrocogniţia. b. sunt fenomene care se petrec cu entităţi din alte versuri. explicate. PSIHOTRONICA – care operează cu modelul ORGANISM – TRANSFER DE ENERGIE – subramură care încearcă să şi abordeze fenomene ce ar putea fi explicate cu teoriile fizice contemporane.Materializările sunt aporturi şi materializări propriu-zise – fenomene de condensare. Biocomunicaţii – constau într-un transfer de informaţii între sisteme vii . Fenomenele bioinformaţionale 1sunt caracterizate prin achiziţia exotică nenormală de informaţii de către un sistem viu 2reprezintă posibilitatea de comunicare anterioară limbajului 10 .(Ex. Radiaţia) Fenomenul percepţie – cvasisenzorială extinsă este capacitatea exotică a unui organ senzorial sau a unui biocâmp aflat la distanţă de corp. Fenomenele Ψ de tip PK sunt materiale. ele devin explicite în cazul manifestării temporale în realitatea fizică când în urma întrunirii unor factori asociativi devin sau generează evenimente şi fenomene manifestate.. Fenomenele PSI (Ψ ) sunt neexplicate încă şi sunt legate de activitatea psihică.

traiectorie – modificarea traiectoriei unui obiect aflat în mişcare. Fenomene PK de stare – modificarea stării unor sisteme fizice. a informaţiilor ce se referă la starea de sănătate a unui pacient. Psihometria – achiziţionarea de informaţii. magnetice. mecanice. Fenomene PK de coeziune – fenomenul prin care este solicitată coeziunea unui subiect fizic prin care rezultă fisuri. rezultând semnale de audiofrecvenţă recepţionate de subiecţi umani. prezent şi viitor Telepatia . de separare a unor sisteme defecte etc. telekinezia – mişcarea pe orizontală c. care este orientată de către un obiect inductor şi care a aparţinut unei persoane. Precogniţia – achiziţionarea de către un subiect a informaţiilor din viitor. Paradiagnoza – achiziţionarea de către subiect prin mijloace exotice. Aceste fenomene spulberă principiul determinismului cauzal al condiţionării necesare de la cauză la efect deoarece în aceste cazuri efectul precede cauza. rupturi. 11 . Fenomene bioenergetice PK – mişcare sub acţiunea psihicului şi care constă în mişcări ale obiectelor sub acţiunea conştientă a subconştientului sunt : a. de poziţie – când acţiunea psihicului modifică poziţia unui obiect fizic aflat la distanţă b. de poziţie. electrice.comunicarea de la distanţă se caracterizează prin caracter informaţional între doi subiecţi în afara canalelor senzoriale cunoscute. Clarviziunea – are loc când un subiect achiziţionează informaţii direct de la o sursă exterioară şi care nu este sistem viu. Radiestezia – se bazează pe sensibilitatea la radiaţii şi se caracterizează prin faptul că informaţia achiziţionată este evidenţiată prin mişcarea unui instrument auxiliar. Retrocogniţia – achiziţionarea de către un subiect a informaţiei din trecut.3- sunt un sistem de obţinere a informaţiilor din trecut. cuantice şi au loc modificări de acţiune. PSIHOFOTOGRAFIA (PK) – acţiunea asupra emulsiei fotografice izibilă după developare Conceptofonia (PK) – acţiunea psihokinetică asupra benzii magnetice. deformări. levitaţia – mişcarea pe verticală d.

12 . în evenimente dramatice sau în apropierea unei persoane infestate de un conflict interior neconştientizat.Poltergeist (PK) – [gălăgie generală] – se manifestă în locuri infestate .

STAREA READY Presupune : .mobilizarea tuturor energiilor.se păstrează în raţiune numai cunoaşterea proprietăţilor fizico .Algoritmul de codificare . Subconştientul transmite codificat organelor de simţ. acestea decodifică într-un semnal raţional.se deconectează total de alte subiecte . .dozarea potenţialelor. .chimice energetice ale sursei de semnal.parcurgerea raţională a filmului fenomenologic planificat. structurilor proprii pentru a face faţă efortului prevăzut. Metode de antrenament 13 . de aşteptat în viitor. SS emite un semnal care este captat de subconştient prin BCF.se ignoră orice alt subiect raţional exceptând răspunsul indicatorului pe care l-am stabilit în cazul existenţei sau nonexistenţei SS. Condiţii de respectat . . . se semirelaxează.decodificare Error: Reference source not found INFORMAŢII SURSĂ SEMNAL MEMORIE RAŢIONALĂ BCF ORGANE SIMŢ ORGANE MEMBRE SUBCONŞTIENT Structura BIOSICĂ Structura NOESICĂ Structura FIZICĂ Structura BIOSICÃ transmite subconştientului care preia semnalul. Dacă rezultă că nu se pot face măsurători pe SS cu proprietăţi fizicochimice neclarificate. Nu se pot face măsurători fără a intra în starea ready. structurilor corespunzătoare necesităţilor eforturilor planificate.

Delimitarea. metoda spiralelor succesive. d. Metoda directă . indirectã directã indirectã directã indirectã directã Metoda indirectă .Ansa se orientează paralel cu marginea din stânga terenului din punctul de staţie O1 ." Perpendiculara din picioruşele ansei arată locul unde este SS. Faze sau operaţiuni 1. suprafeţei de investigat.în sensul trigonometric.ne rotim spre dreapta rezultând direcţia R1 . . " Determinarea radiestezică a unei surse de apă .cu ceşti de cafea umplute cu apă. direcţia este tangentă la contur.în sensul acelor de ceasornic .stabileşte algoritmul . metoda drumurilor succesive. Mod de lucru : . metoda pătratelor succesive. metoda centrală ( pentru radiestezişti profesionişti).cazuri rezolvate/nr. Eficienţa se poate cuantifica (nr.determinarea zonei SS în interiorul. În metoda centrală ne deplasăm în mijlocul suprafeţei de investigat şi se face o rotaţie în jurul axei direct şi indirect şi se face o medie. Determinarea zonei surse de semnal teluric în interiorul suprafeţei de investigat operatorul radiestezic execută următoarele activităţi : .cazuri totale x 100). vârful ansei arată direcţia. Metode de cercetare radiestezică: a.. b. . 14 .ne întoarcem spre dreapta şi ansa se orientează paralel cu marginea de jos a terenului. una din ele are zahăr: pe algoritmul “CAUT NUMAI … ceaşca cu zahăr. c.

determinarea conturului SS: . Se facepasul în spatele ansei. Faza a VI a . La intersecţia celor 4 relevmente se obţine zona ce conţine sursa de semnal teluric căutată . Faza a II a -apropierea de zona ce conţine sursa de semnal teluric: operatorul radiestezic se deplasează din O1 spre zona ce conţine sursa de semnal teluric cu vârful ansei pe direcţia drept înainte..ne rotim spre stânga şi obţinem o nouă direcţie R2 . . Ansa se va roti în sensul sursei.determinarea adâncimii profunde a sursei: .trasând puncte batimetrice. Faza a III a . următoarea spre dreapta şi se obţine R4 . potabilitatea. .determinarea adâncimii minime a sursei: . 15 .cu piciorul stâng pe un punct din contur ne concentrăm să găsim adâncimea minimă şi se măsoară pe raportor prin paşi succesivi din m în m . înseamnă că am găsit izvorul SS. iar când diametrul conturului rămâne neschimbat oricâte măsurători am face. etc. Facem pasul lateral în spatele ansei deci se schimbă codificarea şi ne concentrăm raţional şi spiritual ca axul vertical al ansei să indice puncte succesive ale proiecţiei conturului SS la suprafaţa solului şi vârful ansei ne va indica direcţia care trebuie urmată pe conturul SS. temperatura.suntem pe R1 din O1 colţ stânga şi mă îndrept spre marginea din stânga a sursei. 10m în 10m. presiunea.determinarea tuturor parametrilor sursei de apă: . Faza a V a .ne deplasăm în punctul de staţie O2 .sensul de scurgere. Se jalonează şi se trasează conturul SS.procedăm în mod similar cu precizarea că prima întoarcere este spre stânga şi se obţine direcţia R3 . Proporţional cu apropierea de zonă ansa se va roti spre stânga ajungând perpendicular pe direcţia avută la marginea SS (conturul acesteia). Faza a IV a . ANSA se va deplasa sub un unghi de 90°. R3 R4 R1 R2 R1 apă O1 O2 O1 În momentul în care pe direcţia pornită întâlnim limita din stânga (suntem în O1) a sursei de apă. debitul.

În ' momentul t0 vârful ansei are o H a1 mişcare pe direcţia drept înainte iar b 1 A1 B1' A1' în a1 ansa pe direcţia .k2.zonele de variabilitate a ansei a-b a2 b 2 A2 B2' A2' şi a'-b' H2 Sensibilitatea operatorului radiestezic. . În punctul B indicatorul este la un unghi de 90°. Determinarea distanţei la o sursă de semnal teluric căutată Metoda triangulaţiei O1 – O2 = O2 – O3 = α 1. ..în interiorul SS vârful ansei ne B B ' A A va arăta aceeaşi codificare.(de H1 completat) .începem să decelăm semnalul din A .între B'-A' mişcarea indicatorului este spre înainte R1 rezultând o zonă de semnal variabil.k3 coeficienţi corespunzători operatorului radiestezic..vârful ansei va fi la un unghi de 90° faţă de direcţia înainte perpendiculară pe picioruşele ansei.între B-B' ansa se menţine la un unghi de 90° rezultând o zonă de semnal constant.sunt la adânsimi H diferite între A şi B. Determinarea parametrilor unei surse de apă subterane . Planurile 1 şi 2.. Formula de determinare a adâncimii Hm=k1a+k2a+k3a 2% k1.cu cât distanţa de la SS care decelăm este mai mare sensibilitatea este mai mare..concentraţia de anumite săruri. .cauzele nepotabilităţii . iar valoarea < 10 Sensibilitatea operatorul radiestezic este dată de eficacitate. α 2.. . α 3 α α 1 cunoscute 16 .. Mişcarea indicatorului se amplifică iar aceasta este o zonă de semnal variabil..

studierea caracteristicilor fizico . lN-S de radiaţii Hartman 17 .se caracterizează prin lăţimile benzilor lE-W . obţinerea de la beneficiar a informaţiilor suplimentare necesare 3. centralizarea informaţiilor. Radiaţii Hartman .chimice.descoperite în 1940 de către Joseph Hartman Pe suprafaţa pământului se găsesc benzi asemănătoare cu longitudinea şi latitudinea. executarea acestui plan 7.sunt geonocive . întocmirea documentaţiei solicitate de către beneficiar (întocmire plan + recomandări) 8. întocmirea planului de muncă de către minimum 2 persoane 6.Aplicăm teorema sinusurilor : a/sin α 2 = b/sin α = d/sin m a=d sin α 2/ sin m b= d sin α /sin m α α 2 Bazele investigaţiei radiestezice ale operatorului radiestezist 1. . pe hartă sau la faţa locului 5. a terenului pe plan. topo-meteo a sursei de semnal teluric. predarea lucrării beneficiarului. cerere de clasificare a sursei de semnal teluric (de determinare) 2. precizarea necesităţilor beneficiarului 4.

l <6 cm. Dispărând astfel geonocivitatea benzilor de radiaţii.caut numai limita dinspre mine a celei mai apropiate benzi de radiaţii Hartman.. . unghiul de divergenţă faţa de verticala locului. benzile se unesc rezultând astfel în jurul pământului o sferă benefică. Dacă acest unghi <= 7° rezultă o disipare a intensităţii radiaţiei. La noi în ţară benzile EW se deplasează spre S .intervalul E-W. iar benzile NS se deplasează spre E. .90 m lNS = 19 cm lEW = 20 cm Există o tendinţă fundamentală de descreştere anuală de ordinul centimetrilor a dimensiunilor (interval şi lăţime). se suprapun accidental. Decelarea surselor de radiaţii Hartman Algoritm: . Această tendinţă fiind de micşorare a lăţimilor şi intervalelor. Datorită direcţiei radiaţiilor Hartman la o anumită înălţime de suprafaţa pământului de ordinul Km. se îmbunătăţeşte beneficacitatea sănătăţii. . v = 15-16 km/h Aceste radiaţii Hartman sunt de tip divergent . .caut cealaltă limită bH căutată mai înainte.mărimea de alertă => i<11 cm. SS Hartman se găsesc la baza rocilor tectonice în zona de trecere de la partea vâscoasă la partea solidă şi în zonele de contact dintre zonele tectonice unde apar tensiuni variabile de ordinul mil to/mp în special în zonele de încreţire a plăcilor tectonice din apropierea zonelor de contact.găsesc aceeaşi limită de bandă pe care am găsit-o înainte. Din 140 ± 8 ani. Nocivitatea este dată de trecerea de la o zonă la alta spre limita benzilor. La intersecţia a două radiaţii Hartman există puncte critice care sunt de 6-7 ori mai nocive decât benzile de radiaţii care pot fi amplificate şi de alt tip de radiaţii . descreşteri mai rapide care prevestesc mişcările seismice. Aceste variabilităţi < 3-4 cm/an pot folosi la depistarea cutremurelor ca mărime şi timp de declanşare. iEW = 1. intervalul N-S iNS = 2 m. 18 . în 140 ± 8 ani intervalele şi lăţimile devin "0" astfel că dispar limitele benzilor.mă deplasez în sens invers acelor de ceasornic şi mă codific. Odată cu aceste deplasări lăţimile şi intervalele se micşorează.

∆ t2-∆ t1=∆ total .∆ total = 0 . dezechilibru Involuţie Necontrol Inn Aprecierea binelui şi răului . armonie.W iN-S punct critic i=interval l=lăţime GRADUL II RADIESTEZIE BIOLOGICÃ . Legi Creaţie Integrare Ordine Realitate inforenergetică Fen.lN-S N lE.dacă măsurăm la t1 şi t2 cantitatea energetică totală (Qe). echilibru Evoluţie Autocontrol Yang Diavol Fără reguli.∆ total>0 = beneficitate . cantitatea totală de informaţii (Qi) şi complexitatea de algoritm (Qalg).pierdere de timp 19 . manifeste Necredinţă Informaţie negativă Energie negativă Algoritm negativ Biocâmp negativ Agitaţie.cunoaştere şi investigare sisteme vii. fără legi Distrugere Diferenţiere Dezordine Realitate fizică Fen. atunci vom avea următoarea schemă : t1 Qe1 Qi1 Qalg1 t2 Qe2 Qi2 Qalg2 ∆ t2-t1 ∆ QE ∆ QI ∆ Qalg Dacă t1 este prezentul.∆ total<0 = nocivitate . nemanifeste Credinţă Informaţie Energie Algoritm Biocâmp Calm. t2 este viitorul. dezordine. dacă t1 este trecutul t2 este prezentul. Bine şi rău în Univers : Dumnezeu Reguli.

Cu cât t2 este mai aproape de t1 cu atât rezultatul sau predicţia este mai puţin exactă. linişte. siguranţă. Având în vedere diferenţa de capacitate dintre conştient şi subconştient raportarea acestor mesaje.este o matrice operaţională ce rezolvă favorabil o situaţie sau problemă eliminând necesitatea analizei şi sintezei de caz pentru că acestea sunt închise în matricea respectivă.Cu cât diferenţa dintre cele 2 momente este mai mare cu atât rezultatul sau premoniţia. Sisteme vii şi nevii din punct de vedere inforenergetic Parametru variabilitatea inforenergetică Sisteme nevii mică foarte mică nulă viteza de variabilitate mică inforenergetică foarte mică nulă 20 Sisteme vii mare mare . iar cantitatea de informaţii şi complexitatea de algoritm la aceste structuri sunt la nivel de zgomote. Pentru sistemele vegetale. animale. Aceşti algoritmi în inteligenţă odată cu specializarea şi experienţa în anumite domenii. simpatie. şi umane au frecvenţa de 6-8 Hz/sec . lentă. Există o interfaţă pentru legătura dintre conştient şi subconştient. Structurile fizice depăşesc în ceea ce priveşte cantitatea energetică sistemel vii. influienţată de diferiţi factori şi se întind pe mai puţin spaţiu şi timp. .la structurile fizice această variabilitate este lentă sau f. Algoritmul . Unda . La om creierul foloseşte din materie conştient doar 20-25 %.la sistemele vii variabilitatea este rapidă sau f.este forma sub care se propagă o oscilaţie într-un mediu elastic. semnale. Conştientul este însoţit şi de subcnştient care ne trimite mesaje specifice resimţite ca: plăcere. Diderenţa dintre o structură fizică şi un sistem viu este tocmai variabilitatea în unitatea de timp între t2 şi t1. . Radiestezia biologică realizează comunicarea între sistemele vii prin intermediul subconştientului la orice contact informaţional energetic. predicţia este mai exactă. încredere. restul fiind afectat subconştientului şi pentru informaţiile din vieţile anterioare şi din vieţile actuale din timpul nopţii. rapidă Cele mai mari cantităţi energetice şi de informaţii şi complexitatea cea mai mare se regăsesc la sistemele vii. iar la minerale f=1-2 Hz/sec. rezultatul şi urmărirea conştientă a acestor coordonatori duce treptat la creşterea intuiţiei şi formarea algoritmilor inteligenţi.

La persoanele sănătoase strimerii sunt organizaţi. Florin Dumitrescu – foloseşte curent continuu polarizat şi prin această metodă este îmbunătăţită . care poate lua orice formă în funcţie de informaţie are strimeri organizaţi. Electronografia . − Metoda Dr. Apa . ce nu se încadrează în categoria de sistem.sensul de variabilitate continuu maxim inforenergetică bun sau rău (poate fi variabilitate influienţat din exterior) permanenţă Elemente de integronică Integronica = domeniu complementar ciberneticii ( care are la bază conceptul de sistem) cuprinde fenomene ce se produc în anumite zone ale realităţii. polul opusgăsindu-se sub placa fotografică. drepţi. supunându-le unui curent electric polarizat cu tensiune mare şi intensitate mică într-un timp foarte scurt. În zona de interfaţă se produc rotaţii sub formă de strimeri cu formă şi structură variabile. la cele bolnave aceşti strimeri sunt ca nişte pete neluminoase care nu răspund la stimuli. Uleiul are o manifestare organ statică indiferent de informaţie. Are ca metodă de cercetare şi testare electronografia. La bază are metoda Aurelian care foloseşte curent polarizat alternativ. Superioară metodei Kirilian se împarte în : a. luminoşi. Electronegativ la care se obţin descărcări în electrodul polarizat pe negativ şi se obţin stimeri arborificaţi şi mai mari b. Toate sistemele cu la limita exterioară (suprafaţă) o interfaţă (zonă perturbatoare) între 2 – n sisteme de 0 – 5 mm. dezorganizaţi. − testează proprietăţile electromagnetice ale corpurilor. Electropozitiv la care descărcarea se obţine pe electrodul polarizat pozitiv dar se obţin stimeri mai mici.metoda sau tehnologia prin care se evidenţiază pe placa fotografică(display) forma descărcărilor electrostatice obţinute pe o structură prin intermediul unui electrod plasat pe această structură. Materialul plastic nu are organizare sub formă de strimeri. 21 .

Fiecare parametru are energie proprie. − Între persoane incompatibile strimerii se retrag şi se realizează un blocaj energetic pentru a nu se putea atinge.Teste de compatibilitate prin electronografie − Între persoane compatibile strimerii se atrag.organele sistemele şi mai ales sângele nu mai funcţionează nici la cantitatea şi calitatea necesare. a radiaţiilor SS. relaţia între aceşti parametri a interdependenţei şi a influienţelor reciproce a acestora F+S formează biologicul. − Între perspane bolnave atracţia strimerilor nu există. În funcţie de încărcătura fiecărui parametru există mai mult sau mai puţin biologic . viaţa dezordonată. B există încă viaţă.anomalii inforenergetice datorate blocajelor a organelor bolnave. B – nu exista viaţa acestor elemente. În timpul morţii F≤ 30%. La moarte F<=30%. De exemplu : Aparţin la 2 sisteme diferite : − Sunt compuse din părţi comune ambelor sisteme − Sunt într-o continuă dinamică şi remaniere − Orice sistem are o zonă de interfaţă (de legătură cu sistemul cu care este inclus) din care provine − Orice semnal sau fenomen produs într-un sistem străbate interfaţa şi modifică starea altui sistem.anomalii funcţionale . iar S iese treptat dar rămâne lângă F între 9 şi 40 zile. în timpul somnului şi după ce se bea cafea marginile strimerilor se schimbă apărând ca la un sistem neviu. biosică (B) sau raţiunea şi noesică sau sufletul (S). 5. La anestezie. 22 . Macovschi Eugen -orice sistem viu are 3 structuri: fizică (F). Înaintea morţii F<<0% se dezorganizează iar S se organizează superior. enisică. suprasolicitării unor structuri sau a mai multora. Este posibilă existenţa unor fiinţe cu mai multe structuri : 4. 2. etc. supraenisică Luând ca parametri fizicul F şi sufletul S. S – iese treptat . Fazele biodegradării fizice 1. S=160. Teoria biostructurală a acad. La un om normal F =100% . Caracteristici ale zonei de interferenţă Interferentele sunt zone care au proprietăţile sistemelor vii de care aparţin. In caz de boală F<=40%. S=100% B=100%.

anomalii structurale la care structura fizică nu mai poate susţine structura biologică în interiorul său şi apare decesul. Moaştele sfinţilor. etc. corespunzător începând cu biversul pentru entităţi superioare care locuiesc în ordine superioare biversului. a Bunilor şi Drepţilor îşi păstrează din structura N iar F nu putrezeşte. chimice. Universul nostru are caracteristic TRIDIMENSIONALUL şi este o HIPERSFERÃ (nu are limite) Două sfere numite univers formează o HIPERSFERÃ numită BIVERS. În cazul în care intr-un VERS toate entităţile au mai mult de trei structuri acestea sunut entităţi ENISICE.o extindere energetică şi informaţională a unor semnale energetice( termice.) şi informaţionale într-un spaţiu mai apropriat sau mai îndepărtat ale posesorului sau generatorului. Ordinea de importanţă a structurilor vii este structura Noesică. structura Fizică. electrice. Biocâmpurile fizice (BCF) . .există entităţi în viaţă cu numărul de structuri corespunzătoare ordinului de mărime al versului. A noua sferă este SFÂNTA TREIME . mai continuă dar nu în mod armonios (viaţa continuă dar în celulele care mai au o structură necesară. . Pentru fiecare VERS sunt caracteristice numărul de dimensiuni corespunzătoare ordinului de mărime a versului.3. Orice sistem viu are 7 biocâmpuri: 23 . magnetice. denumirea acestora entităţi SUPRAENISICE.după deces mai continuă procesele biologice celulare iar acestea continuând viaţa . Cele 3 sfere formează o altă sferă numită TRIVERS şi alte n VERS SFERE.CETATEA DE OPAL. structura Biosică.

2 m . Pentru oameni între 24-42 ani CV trebuie să fie în jurul a 1. coordonare existenţă.asigură integritatea sistemului viu. 3 şi 6. Reprezintă influienţa noastră asupra mediului şi este o parte dar nu totalitatea a ceea ce este necesar pentru telepatie.CP. realizează schimburi energetice şi informaţionale cu corpul teluric sau astral pe care se găseşte .CIU . microbi f. funcţîonalitate. le separă şi le ierarhizează în funcţie de : . . formează imaginea fantomă a segmentului care lipseşte din sistem. . Cei care au protecţie slabă li se întâmplă tot felul de accidente. Dacă spaţiul de protecţie (biocâmpul) este mic toate aceste decodificări şi automatisme.Biocâmpul de protecţie .sesizează tot ceea ce intră în spaţiul propriu. Determină măsuri de revenire a sistemului viu la calităţile iniţiale când sistemul este atacat.CIT.reprezintă influienţa mediului asupra noastră şi permite percepţia extrasenzorială. este întotdeauna mai mare decât biocâmpul de emisie.tipul de influienţă asupra sistemului viu (benefic sau malefic). 24 . După moarte dispar câmpurile 1. inclusiv decizia conştientă nu mai este timp practic pentru luarea ei . 2.răspunde de viaţa fiecăruia iar mărimea lui indică şi durata vieţii. etc. orice sistem viu posesor al acestuia. 3.Biocâmpul vital .Biocâmpul de contact informaţiono-teluric . Prin intermediul R.CS . supraveghere. le triază. Astfel se pot prevedea cutremurele prin intermediul CIT .când câmpurile proprii sunt mai slabe. Prin intensificarea acestui câmp anomaliile se micşorează . agresivi . La intrarea unui sistem viu în biocâmpul propriu există 2 tendinţe : a) această sursă te agresează : .mecano energetici şi/sau informaţîonali) 4.R. 2. integritate .E. prin comunicări spre şi dinspre generatorul acestui câmp.realizează contactul cu sursele de semnal specifice telurice. Mărimea CP are semnificaţia vulnerabilităţii sistemului viu la factori perturbatori agresivi externi şi interni ( viruşi. anunţă subconştientul care generează semnale specifice care trec în conştient. sistemul viu recepţionează semnale energetice şi informaţionale din oceanul inforenergetic. 7. 5.Biocâmpul de emisie .biocâmpul fizic activ al unui sistem viu prin care acesta îşi manifestă prezenţa în nişa inforenergetică şi influienţează alte existenţe din această nişă.cronologia influienţei semnalelor (îndepărtate/apropriate în timp).intensitatea factorului care influienţează sistemul viu.Biocâmpul de contact informaţional cu Universul .Biocâmpul control.Biocâmpul de recepţie .realizează integrarea fiinţei umane în acest univers şi în toate versurile superioare.1. 6. Dincolo de aceste 7 biocâmpuri există un câmp perturbator de influienţă a acestui sistem (interfaţă) care nu este de aceeaşi calitate cu câmpurile dar nu are aceleaşi calităţi ca mediul înconjurător.CV.

3. 2. se deplasează în spatele sistemului lăsându-l complet fără protecţie. afective). sentimentale. raţionale.activităţi psihofizice în care este implicat subiectul (fizice. .vârsta sistemului viu . vânt. Caracteristicile biocâmpurilor fizice 1.când sistemul este dezechilibrat. 2. ocupaţia . . . cresc şi intră în rezonanţă cu sursa. Factori de variabilitate a biocâmpurilor 1.. 7. gradul de oboseală. sau odihnă personală energetică şi informaţională.biocâmpurile se atrag.factori astrali ( poziţie planete. Particularităţi : . 4. în special cel de protecţie înfrându-şi pornirile şi simţămintele enumerate mai sus.apropierea altei prezenţe (văzute şi/sau nevăzute).comparaţia biocâmpurilor superioare dintre momentul concepţiei şi momentul decesului (total) indică tendinţele structurii noesice şi realizările acesteia aferente sistemului viu. 4.factori hidrometeorologici : umiditate.factori circadieni (zi/noapte) .îşi păstrează întotdeauna ierarhizarea. Dacă biocâmpurile sunt mari persoana nu a trecut degeaba.starea de vitalitate. b) sursa este benefică : . 6. 3. 5. Pentru apărarea sistemului viu trebuie să se conştientizeze slăbiciunea lui să se întărească biocâmpurile.când avem sentimentul de frică sau scârbă.toate sistemele vii au cel puţin 7 biocâmpuri.apar în momentul concepţiei . . 8. Lipsa lor are semnificaţia morţii pe un plan oarecare. 25 .numele biocâmpurilor explică funcţia îndeplinită pentru sistemul viu.prin biocâmpuri sistemul viu îşi manifestă particularităţile unicităţii existenţiale momentane. astre) momentani .constituie o extindere a sistemului viu în oceanul inforenergetic prin care acesta îşi manifestă prezenţa sub formă momentană.realizează integrarea sistemului viu în nişa inforenergetică proprie şi în oceanul inforenergetic înconjurător. presiune atmosferică. Câmpurile se pliază. .profesia.variază în fiecare moment al vieţii sistemului (între o limită minimă şi o limită maximă) aferente factorilor de variabilitate de mai sus.

R2 mare pe CIT este indicat să lucreze în geologie. suprafeţe sau volum. La sistemele vii agresoare în prezenţa victimelor le cresc câmpurile iar la victime le scad. . .cine are maimulte unităţi de câmp de protecţie CP se accidentează mai puţin. .violet 2 CS . Biocâmpurile umane .galben 6 R .cine are R1.R2 pe CR mare are calităţi deosebite în telepatie. . R2 se pot calcula şi astfel ierarhiza sistemele vii în raport de un biocâmb sau altul sau cu existenţa unor funcţii mai mari sau mai mici ale unor sisteme vii.Culorile corespunzătoare biocâmpurilor: 1 CV . Momentul amplificării bcf-ului la agresor coincide cu momentuldiminuării bcf-lor victimei şi ele marchează momentul declanşării agresiunii. arheologie.albastru 3 CP . Semnalele generatoare ale biocâmpurilor nu pot fi sesizate . Rapoartele biocâmpurilor fizice R1 şi R2 R1 = ΦBCF + Φsv Φsv * 100 SV = sistem viu CV = câmp vital R2 = Φ B C + FΦ sv Φ C V+ Φ sv*1 0 0 . Mărirea biocâmpurilor se obţine prin antrenament specific vizând funcţia biocâmpului corespunzător.verde 7 CIU.cine are R1.cu ajutorul rapoartelor R1. măsurate de aparatele de măsură existente însă operatorul radiestezic poate separa aceste câmpuri foarte uşor. în activităţi de întrajutorare a sistemelor vii.cine are aceste rapoarte mari pe CIU este mai indicat în activităţi cu coeficient ridicat de creaţie spirituală.cel mai larg deschis în dreptul cutiei toracice .indigo Tot ceea ce amplifică biocâmpurile este favorabil pentru sistemul viu. Ele pot fi măsurate de operatorul radiestezic în unităţi de măsură pentru lungime.se caută mai înţâi contururile. 26 .orange 5 E .roşu intens 4 CIT. .

.umeri 1/8 .în spate 1/4.în dreptul unghiilor bcf .în aceste trunchiuri de con se regăsesc toate cele 7 bcf. La bărbaţi diferenţa între maxim şi minim este de 95%. 27 0 .20m -la palme şi la picioare se găsesc mici trunchiuri de con iar la tălpile picioarelor această proporţie faţă de cele ale palmelor este de 1/2sau 2/3. .40m M Variabilitatea circadiană a BCF palmelor umane ora 9 24 . La cursanţi aceste conuri sunt între 2m şi în practica radiestezică medicală se recomandă un minim de cel puţin 1m.sub tălpile picioarelor 1/10 sau 1/12.  2. iar la femei această diferenţă este de 30%. . de 7.. Aceste vârfuri la bărbaţi sunt în număr de 9 iar la femei în nr.deasupra creştetului 1/7.ora 0 şi 24 avem un maxim. (1/1=2m)=>CIU Biocâmpurile palmelor .ora 9 avem un minim. .ul nu există 1. .

la mâna dreaptă câmpurile însumate posterioare şi anterioare sunt mai mari decât la mâna stângă.în 24 ore numai 6-7 ore biocâmpul palmei este mai mare decât bcf părţii posterioare şi invers. Numărul de volute.în 24 ore numai 3-4 ore palma stângă are bcf-ul total mai mare decâr palma dreaptă. această viteză este variabilă mai mică în copilărie şî mai mare la bătrâneţe. Pentru stângaci este invers. . Programatorul inforenergetic personal Programatorul inforenergetic personal se roteşte în sensul orar şi în jurul axei timpului cronologic. D=lungimea vectorului total a biocâmpurilor palmelor noastre. odată cu creşterea vârstei viteza de deplasare a programatorului determină viteza de scurgere a vieţii biologice care este variabilă mai mică la începutul vieţîi şi mai mare .există o acceleraţie a programatorului inforenergetic personal.biocâmpul la partea posterioară este mai mare decât la partea anterioară. -până la 35 ani ziua biologică<ziua cronologică . . Lungimea şi viteza de curgere a vieţii biologice determină viaţa cronologică. 28 . .după 46 ani ziua biologică >ziua cronologică.dacă viteza de curgere a vieţii cronologice este constantă şi curgerea vieţii biologice variază.. Regulă .scăderile de la ora 9 dimineaţa se explică prin aceea că câmpurile energetice se transformă în semnale care se descarcă în emisferele cerebrale coordonatoare iar din acestea ajung în oceanul inforenergetic. . din interior este de 6-7 la bărbaţi şi 8-9 la femei. În decursul unei zile programatorul inforenergetic personal se mişcă cu o viteză absolută creând aceste volute. .35-46 ani ziua biologică=ziua cronologică .

valoarea "100" . Starea de sănătate (SS) şi starea de vitalitate(SV) NR.1 0 0 9 4 9 0 8 7 8 1 7 0 4 3 2 1 0 0 0 0 9 4 -1 0 0 8 7 . umane. . . Aprecieri inforenergetice .9 4 = = fo a rte b in e b in e s a t ăi csă tf o r rău f o a r ăt ue d e o s e b ă ut d e i r r + - 0 Scala valorică.valoarea "0" indică inexistenţa parametrilor. .valoarile "-" au semnificaţia inexistenţei parametrilor la care se aplică scala şi a existenţei antonimului parametrului opus. F SS 87 87 75 B SS 92 89 87 N SS 96 94 91 T SS 89 88 83 SV 92 90 88 SV 96 80 90 SV 100 98 98 SV 94 91 87 1 2 3 29 .scala valorică se aplică la sistemele vegetale. animale.valoarea se măsoară procentual. .valoarea maximă umană posibilă.

şi pe T îi corespund 2 parametri: . în structura F. şi T.structura N. este implementată în structura F.structura B. . în cantitatea şi calitatea corespunzătoare sistemului viu care o conţine. SS de 100% a structurii N.reprezintă starea energetică şi informaţională a unei structuri a sistemului. cu SS de 100% are semnificaţia existenţei acestei structuri şi 100% într-o anumită structură F.se apreciază conform scalei valorice. este vectorul rezultant al stărilor de sănătate al celorlalte structuri.pentru structura F. Caracteristicile SS se măsoară pe fiecare structură.starea de vitalitate SS reprezintă starea perceptibilă existenţială a structurii sau sistemului la care se referă starea perceptibilă şi se obţine extrasenzorial şi nu prin intermediul celor 5 simţuri. indică 100% o funcţionare corectă a sufletului care animă o materie care a devenit vie prin acest fapt.orice organism are 3 structuri dar care se manifestă ca un tot unitar numit sistem viu şi care are ca parametru coordonator parametrul total (T).N. .N.F.B. Starea de vitalitate . Caracteristicile SV .=100 % atunci când aceasta umple în totalitate spaţiile structurii F. . Starea existenţială se referă la existenţa structurii însă şi în starea ei normală această structură la care ne referim mai are o stare de sănătate SS se 100 %.exprimă starea extenţială a fiecărei structuri .B. . SS=100% când starea ei de integritate este 100%. Fiecărei structuri F.parametrul T. Această structură este rezultatul implementării structurii N. 30 . .4 5 6 7 87 82 82 82 92 87 87 87 91 86 86 86 96 90 90 90 96 91 91 91 60 96 96 96 89 86 86 86 89 93 88 85 Parametri de apreciere a stării de sănătate şi a stării de vitalitate .SV de 100 % a fiecărei structuri are semificaţia existenţei energiilor şi informaţiilor ecesare pentru funcţionarea perfectă a fiecărei structuri din toate punctele de vedere.starea de sănătate . iar SS a structurii B.

este vectorul determinat de posesorul strucutrii (FBN). .diferenţa SV-SS numită variaţie de stare este 4 < ∆ ≥ 5 .se apreciază coform scalei valorice . .sistemul viu o persoană primitivă .dacă SV pe N<SV pe B = semnifică faptul că sufletul este într-o stare de dezenergizare. . de suferinţă. Parametrul T.are semnificaţia existenţei celor 3 structuri (FN) în acelaşi timp şi în acelaşi loc.când SV<SS pe B . . . N. personalitatea vie este caracterizată de apropierea vectorului T de unul dintre vectorii unei structuri.caracterizează persoanele superioare raţionale intelectuale .între SS şi SV există anumite ierarizări ca şi între SV de pe fiecare strucutră şi per total. prieteni).personalitate superioară spirituală . o are SV a fiecărei structuri. Caracteristici ale vectorului T. . SSB şi SSN. . Reguli de apreciere a SS şi SV 1.este caracteristica sistemelor vii în stare normală şi firească.dacă N≤ T>B sistemul viu este o entitate spirituală. . 31 . .SVB şi SVN. şi este proporţional cu numărul de întrupări. . Ierarhizarea structurilor: N>B>F . B. de-a lungul vieţii noastre direct proporţional cu strădaniile noastre din timpul vieţii.B≤ T>F = sistemul viu este o persoană intelectuală.atunci când T< decât oricare dintre mărimile parametrilor totali pe structura sistemului viu este afectat de un alt sistem viu din anturajul intim.parametrul T. ..dacă ∆ str > 5 are semnificaţia afectării structurii N. al SV este vectorul T determinat de vectorii totali SVF. creierul nu mai lucrează în parametri normali. .parametrul T. . înseamnă că sistemul viu este susţinut de relaţional sau nun de un alt sistem viu din anturajul intim (familie. . . al SS este vectorul determinat de vectorii totali al SSF.T=N .afectarea Sv pe o structură în ordinea ierarhizării strucutrilor le afectează şi pe celelalte în acelaşi sens.T=B . Mărimea vectorului T. Vectorul T migrează dinspre structura F spre strucutra N. . .întotdeauna SS<SV pe FBN.Mobilitatea cea mai mare.atunci când T> decât oricare dintre mărimile parametrilor structurilor F. .are rol determinat şi nivelul stării de sănătate.T=F . . .

5 diferenţa de +2 pe T are semnificaţia unui ajutor(energizare) primit din partea unei persoane.această scădere vertiginoasă a SV pe N are ca urmare scăderea Sv pe B şi F în perioada imediat următoare.raţiunea grav afectată.sub nivelul 81% diferenţa de 5% între SV şi SS nu este suficientă pentru apreciere şi concluzii (decalogul trebuie să fie mai mare pentru a fi relevant). ex. aport energetic nedatorat structurilor proprii. .1 inteligenţă spirituală la ex..pe structura F la ex. se recomandă interzicerea eforturilor intelectuale N +7 este recomandabil să i se interzică acelei persoane discuţiile negative afectiv sentimentale.7 SV < SS denotă o dezenergizare puternică datorată mediului afectiv intim . ex. ex. ex. Cu ajutorul scalei valorice se pot aprecia perturbările ce apar în sistemul viu. .micşorarea influienţelor pe celelalte structuri denotă factori externi de sens contrar compensatori ai influienţelor de pe structura afectată. o stare de şoc.4 dacă Sv pe N este f scăzută denotă o oincapacitate sentimentală afectivă o dezagregare a sentimentelor.2 această structură diferă 2 pe SS şi SV pe F pe B SV < SS . emoţional (câteva ore) o suferinţă profundă care poate dezorganiza psihicul acelei persoane şi are ca urmare un comportament necugetat iminent.nivelul energetic < SS . cu aceste persoane se lucrează cu iubire şi blândeţe.Bolnav cu modificări structurale în convalescenţă lungă. Exemple: 32 .3 . Semne şi semnale EBF . ex. Anomalii bioenergetice patogene (ABEP) Cu ansa găsim în dreptul unor organe o perturbare a câmpului vital determinată de matricea inforenergetică a organismului.6 pe T -5 aceasta diferenţă este dată mediului afectiv necorespunzător. Regulă Diferenţa de 5% este valabilă pentru procentul de peste 81% pe scara valorică. cu revenire deci F+B asigură revenirea dar greoaie a SS B #3 arată că există decalaj necorespunzător .

rect. ABE în limite normale sunt perturbări IE ale unui sistem viu în funcţie de activitatea acestuia şi apar periodic sau nu. rinichi. fără aport energetic şi informaţional exterior (febră musculară) . stomac. nu se repetă înaintea redresării. regresată. ABEP peste 30% sunt anomalii de tip patogen care apar în momentul în care sistemul viu nu mai este în măsură să amelioreze. determinată de către sistemul viu într-un timp scurt(câteva ore) fără intervenţii exterioare. splină. organe genitale. perfectă a sistemului viu care este armonios. Datorită activităţii complementare nefavorabile ce pot fi pe structuri identice sau pe alte structuri. pancreas. variabilitatea IE poate fi ameliorată.valoarea "0" indică starea normală. Condiţii de redresare : când nu sunt prelungite prea mult în timp. nu sunt menţinute la nivel ridicat. Este contraindicat să se presteze alte activităţi intense în cazul manifestărilor ABE precum şi menţinerea permanentă a unui organ în stare de anomalie în limite normale dar ridicate 2530% deoarece organul se înbolnăveşte şi apar ABEP. Scara valorică a ABEP 33 . luminos. regreseze şi să diminueze singur anomaliile apărute. Până la 30% ± 2% perturbările se consideră normale. Exemple de anormal şi normal în funcţie de organele care provoacă perturbări în CBE proporţional cu frecvenţa de apariţie: inimă. ficat.. Servim o masă copioasă şi se încearcă apoi desfăşurarea unei activităţi intelectuale intense în care rezultatul dat bilanţului energetic propriu fiecărui sistem viu (fiecărei activităţi) îi este repartizată o anumită parte energetică iar în acest caz au loc migrări de energie de la o strucutră la alta. Ex.

În zona 2 disfuncţiile : timp de 1.6 ani de anomalie bioenergetică devine t0 pentru disfuncţie. Disfuncţiile 30-40% mici 40-50% mijlocii 50-60% mari 3. Pe scara valorilor : 1-10% anomalii mici 10-20% anomalii mijlocii 20-30% anomalii mari 2. Modificări biostructurale 60-70% mici 70-80% mijlocii 80-90% mari > 90% puternice În zona 1 se regăsesc anomalii bioenergetice şi apar cu 1an şî 6 luni înaintea unei stări patogene. 34 . iar din acest moment disfuncţiile durează 7 ani până apar modificări structurale.NORMALE ANOMALII PATOGENE BIOENERGETICE 100 90 80 70 60 50 40 100 90 80 70 60 50 40 30 20 90 – 100 60 – 90 Decesul 3) Modificări biostructurale 30 – 60 2) Disfuncţiile 0 – 30 30 10 1) Anomalii bioenergetice 20 10 0 0 1.

9.uterul şi unul din ovare.la ceafă apare un cordon ABEP .coloana vertebrală şi regiunea sacrococcigiană şi regiunea lombară.apar ABEP de mărimea unei unghii pe cele două emisfere cerebrale în funcţie de organul afectat . Cod inforenergetic personal -este unic pentru fiecare persoană în parte în trecut şi viitor. se înbolnăveşte structura noesică afectare în special pe plan structural.ficatul . Pentru comunicare cu airce structură a unei persoane se execută utmătoarele activităţi: .în special dreptul datorită legăturii dintre rinichi şi ficat.se caută ABEP de la nivelul emisferelor cerebrale şi va fi găsit Intotdeauna (orice organ are o corespondenţă pe una din emisferele cerebrale) Măsurând pe emisferă .rinichii .colonul .colon transversal.În zona 3 se cuantifică modificările structurale în care se includ disfuncţiile şi anomaliile. 7. 35 .se aplică persoanei cu mâna stângă şi cu ansa concentrarea unde este ABEP maxim.chiar la oameni sănătoşi apar 2 zone cu influienţe bioenergetice patogene care afectează alte organe. ` 8.splina pancreasul.colonul . 5.ramura ascendentă.rect. sigur există o stare patogenă pe Biosic şi/sau Noesic structura fizică este afectată . 11.ganglioni inghinali sau subaxilari şi partea inferioară a omoplaţilor. 12.lobul posterior. 2. Ierarhizarea vulnerabilităţii organelor în funcţie de frecvenţa constatării ABEP-urilor : .articulaţiile coxofemurale. În corpul uman chiar dacă nu sunt organe bolnave dar apar aceste formaţiuni pe creier. 6. . Regulă .dacă nu se redresează starea patogenă pe fizic şi biosic starea patogenă pe noesic nu poate fi redresată. 4. 10. 3. 13.tiroida.vezica biliară.ramura descendentă.organele care sunt solicitate cel mai frecvent sunt : 1.

Reprezintă limita cea mai de jos la care poate ajunge beneficitatea personală în contextul cel mai malefic.se măsoară pe F. 36 . Valoarea EBF =0 semnifică lipsa în totalitate a acestei beneficităţi Valorile negative semnifică specializări în a face rău. ENERGII BENEFICE FUNDAMENTALE . .beneficitate de 100 % are semnificaţia incapacităţii de a face cel mai mic rău unei alte structuri sau sistem cu oricare din structurile proprii.ulterior nu mai trebuie s-o ţinem de mână ci trebuie să fim în câmpul vital al persoanei.B.cu mâna dreaptă se măsoară cu ansa pe planşă.trebuie să vizualizăm că persoana de pe planşă este identică cu persoana care doreşte s-o măsurăm. .variază în societate datorită influienţelor exterioare benefice. adăugându-se mai multă sau mai puţină beneficitate pe fiecare structură de la cei din jur. .cu persoana în faţă se măsoară când sunt 100% în comunicare cu toate structurile acelei persoane. Mărimea spaţială a ABEp indică locul celei mai mari disfuncţii sau modificări structurale. .N şi T conform sclaei valorice cu acelaşi mod de interpretare SS şi SV . .se foloseşte pentru măsurători de precizie. .. ABEP maxim este dat de vârful cel mai depărtat al reprezentării spaţiale.

N.T determinat de mediul social în care se gaăseşte fiecare din noi ∆ EB – lipsă de eveluare spirituală .severitate în aprecierea realităţii.desparte efectiv existenţele din acest univers şi alte versuri . metode .B. la categorii foarte diverse.GRADUL III EBF . acţiuni. negarea informaţiei de tip benefic. Se măsoară EBF oricărei variabilităţi EB=EBF + ∆ EB ∆ EB – variaţiuni pe structuri F. EBF pe stratul F este mai coborât EBF <81% impulsuri de furie. Elevarea structurii N este o lege a divinităţii Valorile negative indică specializarea sistemului de distruge creaţia Domnului. odată cu curgerea timpului – criteriul de elevare vine cu SUFERINţA persoanelor rele şi f. analiza şi sinteza . la proceduri. mânie Elevarea apare paralel cu Q informaţii acumulate pe structura B Elevarea spirituală izvorăşte din iubire IUBIREA – algoritmul suprem de comunicare al oricărui sistem din orice vers Elevarea se face la o fiinţă umană supă vârstă.determinarea natura intrinsecă a existenţei (valoare minimă = 81) EBF se aplică la structuri. tehnici. Se exprimă cu vorbe urâte. fapte rele. la orice sistem viu în totalitate. măsoară fenomene. 3) 84 78 92 86 37 . F 81 B 86 N 91 T 87 72 72 88 74 -valori coborâte pe B . rele şi abia în al doilea rând prin trecerea timpului. sufletul regretă aceste fapte şi vorbe rele. deformarea ei în răutate.

ineficienţe. Este interzisă forţarea compatibilităţii între un sistem viu şi alte existenţe exterioare.se măsoară pe fiecare structură şi per total . . trupul ei are nevoie de EB. Atunci când un sistem viu îşi ameliorează parametrii infoamaţionali si energetici (variabilitate pozitivă) ∆ Q ca urmare a acestei influienţe spunem că factorul exterior este compatibil cu sistemul viu. n sisteme vii.nu poate fi forţată. PISICA 86 78 -5 75 CÂINE 89 94 -98 93 -5 = specializarea pisicii de a face rău. . valoarea arată cărei structuri îi este specifică EB. schimbată cu valori mai mari de ± 5 .criza spirituală afectivă .violentarea compatibilităţii conduce după un timp mai lung sau mai scurt la rezultate negative (refularea).este un parametru fundamental condiţionat de caracteristicile structurilor sistemului viu . .un parametru sintetic fundamental în relaţiile dintre 2 .B este interfaţa dintre F şi N.în substratul acestui parametru se găsesc nepotriviri sau similitudini a unor caracteristici fundamentale între sistemul viu şi factorii exteriori influienţatori . Când ∆ Q =0 factorul exterior este indiferent faţă de sistemul viu (indiferenţă biologică) Caracteristici: .. EBF se măsoară pe structuri şi per total. 2 fiinţe incompatibile silite să trăiască împreună un timp mai mult sau mai puţin lung duce la refulare cu un sfârşit exploziv.măcinaţi de regrete.. Semnificaţii 38 . COMPATIBILITATE . Atunci când ∆ Q este negativ factorul exterior este incompatibil pentru sistemul viu. Un sistem viu poate fi influienţat din exterior sau din interior benefic sau malefic. slăbeşte propria raţiune şi fac să se consume sufletul.i se aplică scala valorică ..calitatea (proprietatea) de a influienţa informaţional sau energetic un alt sistem viu.

după vârstă. Compatibilitatea variază dar nu mai mult de 5 – timp suficient pentru structurarea informaţiilor (vârsta să nu fie foarte înaintată).atunci când sexele sunt deosebite sau ale adevăratei prietenii când sunt de acelaşi sex. 39 . . .valori <81 pe structura F şi diferenţe mai mari de 5 indică incompatibilitate.univocă . .valori >94 au semnificaţia acceptării cusururilor fizice.pe structura B (Biosică) .valor <81 = incompatibilitate .valorile posibil umane ± 100 . Compatibilitatea poate fi . Aceasta poate fi :  mariaj  colectiv (de conducere)  de profesie. raţionale ceea ce afectează şi sentimentul afectiv şi se resimte de partener.toate sistemele vii implicate sunt compatibile.diferenţe ≥ 5 între 2 sisteme duc la un sfârşit exploziv Semnificaţii pe structuri .după sex.valori 81-87 pe structura N semnifică sentimente de colegialitate . .în funcţie de condiţii astronomice existente (poziţionarea planetelor şi a unor corpuri astrale) . chiar a transformării lor în calităţi cu justificări .au semnificaţia adoptării unor puncte de vedere comune a aceloraşi viziuni rationale asupra existenţelor şi fenomenelor sau diferite în cazul în care incompabilităţilor în funcţie de mărimea valorilor şi diferenţelor constatate. .valori peste 96 pe structura N . activitate Alte caracteristici: Compatibilitatea variază: .. conştientizează mari cusururi fizice la partenerul în cauză .în funcţie de ajutorul exterior primit de la alte existenţe benefice sau malefice VICTIMA – unei agresiuni nu este în ordine datorită carenţelor de natură variabilă.în timp. Cel la care se manifestă.valori negative pe una din structuri au semnificaţia agresiunii şi respingerii profunde .multivocă.numai unul din sistemele vii este compatibil pentru celălalt.are semnificaţia iubirii . nepotrivire fizică insuportabilă caracteristicilor F care de obicei sunt raţionalizate în analize denigratoare.

F E B N T P E P E P E P 40 Nume . . . numai în ceea ce-l priveşte. Pt. Nimic din ceea ce se petrece cu noi şi cu cei din jurul nostru nu este întâmplător Regulă: compatibilitatea se comunică numai personal celui în cauză. Nu există 2 sisteme vii cu aceleaşi calităţi şi nu beneficiază de aceiaşi parametri.imcompatibilitate. afectiv – nu sunt compatibili.sentimental . Elena : 30 – nu se pot suporta pe F . F B N T E P E P E P E P Elena # 98 # 75 # 30 # 96 Petre 100 # 32 # 91 # 97 # Nume E nu acceptă raţionamentul lui P. . există legătură sentimentală – nu a apucat să se manifeste legătura ce poate să aibă frigiditate .nu sunt compatibili pe N . . Rezultatul unei agresiuni este căderea parametrilor.pe B (raţional) este sortit pieirii . . cuplu fără fiabilitate îndelungată – va migra de la N la F distanţe mari. nu acceptă puncte de vedere.nu-l acceptă raţional (B) . Petre respinge ce spune E pe B .Toate corpurile cereşti cu sateliţii lor sunt surse de semnal teluric.să comunice cu sufletul . -91 pe T au avut conflicte indică o destrămare deoarece are 74 pe B pe relaţional este scăzut. Petre 98 îi place deosebit pe F .să se cunoască mai bine. . -98 pe N – o iubeşte.sunt zăpăciţi unul de celălalt. de aceleaşi capacităţi. Nume Elena Petre F B N T E P E P E P E P # 30 # 88 # 91 # 90 98 # 74 # 98 # 91 # Pt. individual. Semnalele sunt specifice fiecărui corp astral şi ne influenţează într-un anume fel. singura compatibilitate este pe structura F. nu ţine cont ce spune E . Sistemul viu este unic.

: Prin compatibilitate efectele de mai sus se micşorează. .oboseală . controverse Elena nu acceptă Petre acceptă foarte mult ce spune Elena: Acord în analize Arată care structură este predominantă a cuplului. stress .scăderea vitalităţii .micşorează productivitatea . determinat(ă). a problemelor foarte diferite. existenţă. Efectele incompatibilităţii . .are semnificaţii valorii maxime faţă de categoria măsurată.înseamnă o categorie.frânarea blocarea. . .crearea de sentimente centrifuge. 41 . etc de acelaşi fel ca acela sau aceea măsurat(ă). . sistem calitate. . . influenţe exterioare pozitive Pe T şi pe B diferenţa >=T duc la dispute. afectarea sănătăţii pe toate structurile.amplificarea numărului de accidente de muncă şi a gravităţii lor Obs. .are valoarea maximă 100.Elena # Petre 85 87 # # 81 # 88 # 80 90 # 95 # 97 # primeşte mai puţin şi este în deficit T. un anumit tip.este cunoscut intim de cel care face măsurătorile.amplificarea divergenţelor. micşorarea creativităţii . T < influenţe exterioare. diferă. PSIHOLOGIA CONSONATISTĂ – Şlefan Odobleja Consonanţă – semnifică intrarea în rezonanţă (similar cu compatibilitatea) Distonanţă – incompatibilitate. . T cel mai mare.amplificarea birocraţiei. Proprietăţi .de acelaşi fel cu categoria măsurată. Pentru că influenţele negative trebuiesc înlăturate. . .slăbirea şi distrugerea sentimentelor de afecţiune ale colectivului. ETALOANE .

Caracteristici pentru optimizări 1. − Fenomenul. cu alte cuvinte găsirea alternativei cu EBF cel mai ridicat.).utilajul optim pentru electronografie. viitoare ale acestora. proporţional cu ameliorarea carenţelor infroenergetice (IE) la fiecare 10% se schimbă optimizarea .diferenţele se datorează particularităţilor IE ale sistemelor măsurate . EBF – energia minimă pe care o suportă un sistem viu la o agresiune maximă. alimentului. categorii sau caracteristici temporale. Se stabileşte pentru o anumită valoare.Etalonul se întrebuinţează pentru definirea. câte zile trebuie să facem măsurătorile . Din listă luăm alimentele cu EBF >81 Faza a treia . Este necesar să ne alegem etalonul în acelaşi mod. perioadei de concediu.constă în întocmirea unei liste de favorităţi. − Gradul de poluare. EBF în acest moment faţă de alt moment. prezent sau viitor. nivelul momentan. punctarea variabilităţilor fenomenologice la cele de mai sus.starea de zgomote (etc.datele obţinute sunt variabile funcţie de sistem.combinaţia terapeutică. . Ex. clarificarea. medicamentului. prezente. sunt absolut personale 2. . cât este de optim să folosesc altă metodă. . pentru determinarea unui alt nivel corespunzător unui alt moment decât cel prezent. starea de sănătate perfectă: − starea momentană măsurată acum poate fi în trecut. determinarea. soluţiei. trecute. starea sistemului. procedurii. Optimizări Găsirea sistemului. de sănătate. terapiei. drumului. Faza a doua a optimizării . pentru 7 zile. etc.la alegerea staţiunii . alimente de bază.lista cu alimente interzise făcându-se măsurătorile la 2-3 zile până când EBF=0 EBF≤ 81. Cazuri : .aflarea T0 . 42 . Optimizarea poate fi combinată cu compatibilitatea măsurând EBF şi compatibilitatea se pot optimiza colectivele de activităţi pentru obţinerea situaţiei de muncă optime.

Optimizarea profesiei La optimizarea pe meserii se face pe perioade mari de timp. antienergie. fenomen 2. Univers. Informaţii – Antiinformaţii adică acelea care anihilează alte informaţii. Cer – vers – vers superior . La fazele 2 şi 3 se trece numai după un număr foarte mare de măsurători. deconectarea de orice probleme personale sau străine subiectului. Anihilarea sau neutralizarea se manifestă prin câmpurile specifice informaţionale sau algoritmice informaţionale . stare de vitalitate ridicată pe toate structurile 3. 3. Existenţele din anteversuri nu pot coexista în acelaşi timp şi loc (antimaterie. anulează alte energii. fiinţă. Urmări : − Omogenitatea existenţelor (nu există în spaţiu şi timp) − Spaţiul în timp poate fi ocupat de un tip şi un alt tip antagonic 43 . pe fantoma fiinţei .există versuri şi anteversuri cu existenţele proprii implicite corespunzătoare dar numai până la un anumit nivel. păstrarea discreţiei maxime faţă de cei din jur lipsiţi de această cunoaştere. este format prin fuziunea a 2 hipersfere ale versului n-1 până la Cetatea de opal sau versul 10 (centrul Sfintei Treimi). neutralizaţi dee alţi algoritmi. Informaţie. Este interzisă încălcarea acestei reguli. 2. directe: pe structură. Există algoritmi care pot fi anihilaţi. bruiaj minim 4. la începutul unei facultăţi (de exemplu) şi la sfârşitul ei Fazele măsurătorilor 1. pe concentrare în special la aceia cu care avem compatibilitate ridicată Regulă. pe fotografie. Algoritm Energie – Antienergie există energii care anihilează . antiinformaţie) cu existenţele din versuri. Condiţii pentru măsurători corecte: 1.

Obs. – pe concentrarea prelungită de reducere ABEP la nivelul zonei sau locului începe să apară energizarea 5. Este interzisă reducerea ABEP înainte de a efectua curăţarea persoanei. plante. la nevoie se repetă procedura (Reducerea în totalitate a ABEP proporţional cu mişcarea mâinilor mele şi sub ele) 44 . coexistă cu cele de tip malefic. – fiind în starea Ready se pun ambele palme pe capătul ABEP spaţial (având concentraţia de reducere ABEP cu palmele. – rotind uşor palmele spre stânga în mod circular (dreapta pacientului) se apropie încet de suprafaţa corpului având continuu sentimentul de siguranţă şi realizare a reducerii ABEP. SNA. – se aplică după curăţarea persoanei (de spaţii malefice. − Se micşorează până la anularea (0) mărimii ABEP măsurate − Se pregăteşte organul. anihilarea ENBF. zonei. cu aceleaşi rezultate. SPAŢII ENERGIZATE Reducerea ABEP-urilor Prin această tehnică se urmăreşte micşorarea perturbării IE la nivelul organului. îndepărtarea SNA adăugate. etc. etc. Măsurătorile efectuate cu ansa şi raportorul pe persoanele necurăţate sunt eronate prin amplificarea artificială de către subiectele necurăţate. refacerea SNO (structuri noesice originale). plante. (Nu există vers al nimănui) În această dualitate existenţele de tip malefic au fost. dispare. 2. Prin această tehnică se obţine : − Se diminuează mărimea spaţială a ABEP. locului unde se constată aceasta. entităţi noesice malefice. Reducerea ABEP se aplică identic şi la animale. Fazele procedurii: 1. sunt şi vor fi inferioare existenţelor de tip ordin benefic.) 3. – se verifică reducerea efectuată şi. animal. zona sau locul pentru procedura următoare de energizare − Prin dispariţia ABEP-ului starea patogenă nemaiavând suport IE. 4. Siguranţa este realizată de obţinerea a ceea ce neam propus.− Spaţiile şi existenţele din universul 1 (acesta în care trăim) mai întotdeauna sunt ocupate – comunică cu un tip de existenţă − Existenţele din univers dacă nu comunică şi nu coexistă cu cele benefice. Dacă ABEP a determinat într-un timp mai lung disfuncţii sau modificări structurale menţinerea cel puţin a ABEP = 0 în mod continuu atrage după sine dispariţia disfuncţiei şi a modificărilor structurale într-un timp propriu fiecărei persoane. Maleficitatea nu se poate ridica la puterea luminii.

– algoritmul concentrării − energizare foarte puternică a (. Dacă la ABEP ansa este deviată spre exteriorul corpului la energizare este deviată invers. etc. − alungare ENM − crearea unui anumit tip de beneficitate locală sau generală − protecţia unui anumit loc − energizarea unei structuri fizice. etc. zonelor în special celor cu disfuncţii şi modificări structurale pentru ca acestea să se diminueze. denumirea organului) proporţional cu mişcarea mâinilor mele şi sub ele.Energizarea a) – levogir – sensul vieţii b) – dextrogir – sensul morţii şi al unor spirite a .produc efecte energetice şi fizice benefice.. 2. Spaţii energizate Sunt nişte sfere cu diametrul de 30 – 40 cm energizate foarte puternic pentru: − un anumit sistem viu (vegetal. Pe baza acestui depozit.extrasensibilii le vizionează şi percep spectrul solar de la galben spre ultraviolet 45 . se îndepărtează încet până se ajunge cel puţin până la nivelul maxim vârful spaţial al ABEP-ului. − Rotindu-se palmele în sens levogir pe ceasul suferindului (spre dreapta lui) în sens direct pentru mine. animal. – în starea ready ambele palme se găsesc la 2 –3 cm de epidermă în dreptul organului sau zonei care a fost perturbată. 2. Obs. gazoase.sensul ADN –ului Prin acest procedeu (E) se crează un depozit local de IE la nivelul organului sau zonei care a fost perturbată de un ABEP care a fost redus.. lichide. Obs. Dacă acest depozit IE compensează parţial deficienţele IE determinate de disfuncţii şi modificări structurale. Spaţii benefice pot fi : − temporare − permanente − speciale Caracteristici: 1. solide. Maxima necesară pentru vindecarea totală (completă) a acestui organ. în timpul funcţionării organelor sau zonelor. suplimentară. Acest depozit IE serveşte organelor. uman) − obţinerea unui anumit EBF efect benefic − curăţarea indirectă (tele) energizare locală. Procedeu: 1.

Alungări Prin amplificare se înţelege extinderea câmpului vital CV la sisteme vii în suferinţă atât de mult cât este necesar pentru ca sistemul viu să se vindece astfel ca în această stare CV să rămână în limita exterioară la depărtarea normală şi firească pentru sistemul viu în acel moment. Anihilări. celor benefici . spaţiile cu EBF =100 se lansează către destinatar prin mişcare de aruncare lentă pe concentrarea sentimeltal afectivă "în numele Tatălui al Fiului şi al Sf. destinaţia şi efectele benefice pe care trebuie să le realizeze. puternic. Acesta este chiar algoritmul de concentrare la aplicarea tehnicii. în starea Ready se pun ambele palme faţă în faţă la 30-40 cm 2. Entităţi noesice Amplificări. Animalele simt aceste spaţii (o persoană speriată este latrată de câini. puternică maximă a acestui spaţiu cu lumină de la bunul Dumnezeu şi Sf. maxime pentru destinatarul sau destinarii săi. Se precizează timpul de acţiune şi la terminarea acţiunii ce trebuie să se întâmple cu spaţiul. Procedeu 46 . pe aceeaşi tehnică. Se pot face spaţii pentru animale. B. Energiile puse în mişcare de algoritmi de diferite tipuri Spaţiile prelungesc şi pot amplifica influenţa inforenergeticianului asupra unui destinatar în lipsa acestuia. se rotesc ambele palme în acelaşi sens cu întârziere una faţă de alta pe concentrare 3. sentimente şi gânduri benefice favorabile. 5. delimităm sfera la această mărime creând un spaţiu de sine stătător (spre stânga delimitând sfera energizată benefic f. Algoritmul gândului implementat în acest spaţiu afectează benefic sau nu oamenii. neplăcute celor malefici ( cu EBF coborâte pe N. Duh acest spaţiu să plece să-şi facă misiunea benefică dată " Spaţiile benefice pot fi realizate individual sau în colectiv pe aceeaşi concentrare. Prin spaţiile benefice se pot induce altor sisteme vii : − afecte. se măsoară parametrii spaţiului realizat (EBF =100 pentru noi) 6. algoritmul de concentrare simultan: energizare benefică f. 4.crează întotdeauna senzaţii şi efecte plăcute sau foarte plăcute de confort psihic. se rotesc palmele spaţial în sens levogir .3. căldură interioară intensă care în mod comun se finalizează prin trecerea durerilor persoanei căreia i-a fost destinat. F) Tehnica de realizare 1. Duh pentru scopul.

5m de vechea limită a CV ne oprim cu mâinile din îndepărtare rotaţia continuând pe aceeaşi concentrare până la realizarea sentimentului de siguranţă că limita propusă a fost atinsă.interioare corpului (ansa girează spre corp) 47 . Procedura: 1. SpM pot fi : . se pune o palmă sau ambele palme (la SPM) deasupra amprentei sau pe diametrul SpM determinat la o distanţă de 40-50 cm 3. 1m. Obs. culcat sau datorită spaţiului mic nu ne putem îndepărta cu palmele foarte mult la nivelul pieptului atunci se pun ambele palme pe limita exterioară a CV în dreptul tălpilor sau pe lateralul sistemului viu unde avem acces. În cazul când datorită poziţiei sistemului viu căzut. mai înainte de orice procedură se respiră puternic de 6-8 ori pentru a creea rezerva suplimentară energetică necesară. La îndepărtarea cu cca. pe tot timpul aplicării procedurii în apnee avem sentimentul de siguranţă şi realizare. se determină cu ansa spaţiul şi valoarea EBF a amprentei sau SPM 2. Anihilări . Este o tehincă cu înaltă eficienţă la orice sistem viu unde CV ca urmare a stării patogene a scăzut. a altor practici de magie malefice se aplică această tehnică pe persoana. deochilor. În acest caz îndepărtarea palmelor se face foarte încet pentru a se putea păstra proporţiile CV în jurul sistemului viu. se deterrmină mărimea CV a sistemului viu afectat 2. rotindu-se palmele în sens levogir se îndepărtează uşor pe concentrare maximă pe algoritmul de mai sus vizionându-se umplerea CV în mod proporţional în jurul sistemului viu până la ajungerea la nivelul necesar pentru vindecare. în starea ready prin rotaţie levogiră se apropie mâinile (mâna) până se ajunge în apropiere pe concentrarea : 4. blestemelor. anihilarea în totalitate a tuturor IE din acest spaţiu malefic (amprentă) 5. zonele sau spaţiile unde se constată amprente sau spatii malefice. În cazul (deschiderii) descântecelor. locurile. Absolut în toate cazurile de suferinţă a sistemului viu se amplifică CV numai pe concentrarea până la limita ca persoana să se vindece complet de toate aspectele şi să rămână la valoarea optimă.1.este tehnica de dezagregare a unei amprente IE malefice sau a unui SpM (spaţiu malefic) prin dezagregarea informaţiilor algoritmului malefic şi odată cu aceasta se anihilează energile malefice din amprentă sau SpM După verificarea prin biodetecţie nu se mai percepe nici un SpM sau amprentă malefică. Se energizează şi se lasă un spaţiu energizat pentru a avea energie.1. în starea ready se pun ambele palme pe limita exterioară a CV 3.

4500 = arhistrategii luminii terestre aşa cum sunt sf. Evoluţia entităţile are loc în special în perioada întrupărilor. conform planului divin.la necesităţi. 100 + 300 ENB în curs de evoluţie după destrupare.constituie entităţi. apostoli. conducători spirituali tereştri (Decebal. intersisteme. entităţile se întrupează în vederea realizării acestuia şi a lor înşile. Caracteristici: .2500000 arhangheli.se determină dacă sunt interioare sau exterioare 2.evoluează (se luminează conform spectrului solar) continuu conform Legii Divine ..se delimitează mărimea spaţială 48 .în timpul evoluţiei (n-vieti) pot apărea decăderi. ENM cu EBF între +80 si –2500 se alungă. arhistrategi ai sistemului nostru. Fiecare entitate este caracterizată de un singur nume pe tot timpul existenţei ei. heruvimi. sfinţi din calendarul creştin EBF 1200 . serafimi cu valori variabile în raport cu misiunile primite de la Sf Treime. provin din duhul sfânt iniţial al lui Dumnezeu .se măsoară EBF pentru a aprecia intensitatea efortului de alungare 3. cu atât mai importante cu cât entitatea a fost mai evoluată . delimitate în spaţiu energeteic informaţional şi conceptual. În timpul întrupării entităţile devin structură noesică Decăderea are loc atunci când fiinţele sunt conduse de structurile inferioare.sunt nemuritoare.prin evoluţia entităţilor noesice li se formează structuri superioare . mucenici.potenţele şi comunicările superioare se realizează pe structurile enisice şi supraenisice.se gasesc. EBF 80000 . existenţele de sine stătătoare în timp. Procedura de curăţare 1. ENTITÃŢI DE TIP NOESIC .exterioare corpului (ansa girează spre exterior) . de obicei atât în faţa cât şi în spatele persoanei şi au forma unor plăci sau bastoane oblice faţă de planul corpului. EBF <81 entităţi noesice malefice EBF 300 .1200 entităţile martirilor. . Stefan cel Mare.12500 arhistrategi de tipul.prin decădere EN li se dezagregă structura de tip enisic sau supra enisic (prin păcat) . Pentru misiuni cu potenţial deosebit primesc ∆ EBF pentru a putea să-şi facă misiunea.8500 arhistrategi ai luminii de tip astral pentru sistemul solar EBF 8500 . Mihai Viteazul) EBF 4500 . Se pun ambele palme pe zona interioară a corpului şi se energizzează pe acelaşi algoritm.

în starea Ready se începe printr-o rugăciune adresată Sf. 20 0 40 60 0 87 ENB False ENBF cu EBF de peste –2500 au capacitatea de a forma algoritm agresor. a oricărei boli. ENM pot fi : . 49 .pe concentrarea în numele Tatălui. al Fiului. În cazul ENM cu EBF>-500 . Constituie entitatea coordonatoare a bacteriilor. Se face semnul crucii şi se mulţumeşte Sf. în apnee. din această ţară. 7. 6. microbilor şi viruşilor şi a altor agenţi patogeni fizici. du-te unde vrea domnul Dumnezeu. acest ENM afară pentru totdeauna din acest corp. Obs. Sunt principala cauză a oricărei stări patogene.simple 1) şi 2) comando . Cel mai rău este în interior sunt ENBF mascate la exterior de EBF 87 dar scad la interior până la – 60. Sunt specializate ca şi aceştia pe tipuri de acţiuni. Concentrarea şi rostirea cu sufletul sunt de tip exploziv energetic şi informaţional. al Sf. Pot exista ENM multispecializate . 4.se pun ambele palme pe concentrarea potrivită (EBF=0) în partea opusă distanţei minime de ieşire din corpul fiinţei în dreptul sau pe suprafaţa exterioară a ENM. Simultan cu "afară" se face semnul de (curăţare) aruncare cu ambele mâini. Treimi pentru a vă (a ne) ajuta să facem această alungare în numele ei. 5.OBS. Duh precedată de semnul crucii. Treimi că ne-a ajutat să înfăptuim această faptă bună.

pentru ENBF procedura urmăreşte anihilarea numai a programului de schimbare a EBF pozitiv în negativ. etc. mai neelevate pot avea vedenii sau chiar pot face determinări false care să indice numai EBF pozitiv. ne concentrăm pe algoritmul : se anihilează în totalitate programul de schimbare a beneficităţii şi orice funcţîe sau capacitate malefică a acestei entităţi. 4.între 01 – 06 EBF <= -2400 în această perioadă se manifestă adevăratul caracter al acestei entităţi perfide la care EBF-le pozitive servesc pentru a penetra prin CBF ale sistemului viu în special prin P pentru a nu alerta sistemul viu că va fi agresat.suplimentar mai include rugăciunea către Sf. .ENBF – sunt entităţi de tip noesic cu EBF variabil astfel: între 01-06 cu EBF<600 În acest interval de timp această entitate care prezintă inteligenţă (capacitatea de a forma algoritmi) de tip malefic. păcate făcute cu vorba sau fapta. Ele pot fi detectate spaţial şi numeric cu raportorul. agresori proporţional cu EBF din timpul nopţii. puternică în palme circa 1-2 minute. Măsurătorile numerice la orice ENM sunt necesare întotdeauna deoarece ele ne indică mărirea efortului necesar pentru alungare sau anihilare. se rotesc ambele palme levogir apropiindu-se treptat una de alta până la apropierea palmelor: dezagregarea în totalitate a algoritmului de schimbare a beneficităţii şi anularea în totalitate a informaţiilor obţinute. Se intră în starea Ready . după anihilare se verifică cu ANSA pe orizontală dacă a mai rămas ceva din ENBF din exterior spre interior sau invers. Se rămâne pe această rugăciune până apare sentimentul de siguranţă şi senzaţia de căldură f. se pun ambele palme depărtate pe suprafaţa exterioară a ENBF. Treime de a ne da puterea necesară pentru anihilarea maleficităţii ENBF obs. Iisus Hristos. Efecte produse: a) în timpul zilei: stare de oboseală fizică şi nervoasă. agresând fiinţa purtătoare. 5. b) stare de nemulţumire de nerealizare personală. Procedură: . culege informaţii . 1. Treimi. după o rugăciune cuvenită Sf. etc. F. Se măsoară EBF între 06-01 noaptea =+600 EBF între 01-06 EBF negativ de 4-5 ori mai mare dar negativ. 3. recepţionează despre fiinţa purtătoare în scopul de a-i detecta vulnerabilităţile. Maria. 50 . Datorită EBF pozitiv ridicat din timpul zilei persoanele agresate de această entitate fără cunoaştere şi potenţiale pe lumină. Aceste informaţii se organizează în algoritmi mai mult sau mai puţin malefici. 2. Visele sau vedeniile determinate de ENBF pot reprezenta imagini de sfinţi : Sf.

transpiraţii puternice. cu modificări comportamentale şi de personalitate corespunzătoare afectării. Strucutra Noesică Originală şi adăugată (SNO şi SNA) . d) persoanele agresate refuză să se roage.produc coşmaruri prin rezonanţă .puternic . străin. vorbesc foarte mult.mediu 20-35% simptome de ENBF foarte accentuate .din 1986 am constatat ca SN a unui sistem viu afectată este nestabilă. SNO rămâne 100% însă îi adaugă un SN străin.c) creează probleme şi dileme false. produce delir . Este rezultatul urmărit prin practici demonice. Sf. persoane neelevate spiritual cu puţină credinţă şi slabe calităţi umane benefice. Invalidarea structurii Noesice – sinonim cu pierderea sufletului. etc. să-şi facă semnul crucii . e) de obicei persoanele agresate de multa vreme sunt irascibile . satanice de către diferite secte religioase în special acelea care ignoră şi combat iconografia creştină. etc. au efecte neplăcute la mirosul de smirnă şi tămâie. Scriptură.puţin 10-20% simptome asemănătoare cu ENBF . In acest caz incoerenţa în gândire şi vorbire sentiment de teamă sau groază.40% din SNO . dezorientare la trezire. sunt mereu de altă părere f) apariţia unui sentiment de nelinişte permanent şi nejustificat. În locul celui lipsă este întotdeauna un ENM. anormale caracterizat şi prin violenţă generată de instinctul de apărare (câteodată perturbarea puternică a organelor de simţ şi a raţiunii care nu mai servesc ca bază decât pentru un comportament anormal. care-şi ignoră structura N (acelea cu parametri coborâţi. Obs ENBF sunt atrase de persoanele conduse de trupul sau raţiunea lor. Afectarea SNO se face intotdeauna cu cunoaştere şi putere (prinîntuneric) constituie o acţiune de tip malefic intenţionat de persoanele de mai sus . SNA.produc tahicardie sau fibrilaţii. la persoanele conduse de F şi B) şi din acest motiv structura noesică le poate fi afectată astfel : . g) în timpul nopţii : .foarte puternic . În fazele mai grave. Ca urmare invalidarea SNO şi adăugarea SN străin produce întotdeauna modificări ale SB care caută aspectul unui SB adăugat. SNA – tehnica malefica abuzează în fond de neputinţa oricărui sistem viu de a exista fără SN sau cu acesta invalidat. 51 . acte necugetate. La persoanele puternice ca personalitate tehnică nu poate secţiona SN. persoanele pierzându-şi timpul în raţionamente sterile fără finalitate.

pe concentrarea < În numele Tatălui. se anihilează orice este malefic în totalitate din SNA.direct pe persoana afectată în cazuri mai uşoare cu SNO cel mult 60% 2.concentrarea pe algoritmul "În numele Tatălui. să iubească şi să protejeze această fiinţă să veniţi acum în mâinile mele.se reîntind mâinile fixate spre înainte. se rosteşte : În numele Tatălui. parcurgându-se fiinţa de la cap până la picioare.intrarea în starea READY . Duh limpede şi curat ca Lumina Domnului intră în structurile acestei fiinţe. Duh. căreia i-ai aparţinut şi care-ţi aparţine>. se apropie de ea.se rămâne pe concentrare 10-15" până la apariţia acestor sentimente 52 . Se suflă Sf. Pe concentrarea << În numele Tatălui.rugăciunea de ajutor şi mulţumire către Sf.se rotesc palmele spre stânga încet . se închid ochii.se parcurge corpul cu ambele palme pe concentrare încet de la cap la picioare. al Fiului şi al Sf. încheindu-se cu un gest brusc de aruncare. SN rămasă afară pentru totdeauna din structura acestei fiinţe. al Fiului şi al Sf. ochii închişi cu palmele întinse spre înainte până simţim un sentiment de linişte şi siguranţă profundă 10 – 20 " 6. Procedeu de refacere SNO 1.pe fotografii la SNO mai coborâte de 60% care sunt apoi urmate de proceduri directe când SNO rămâne permanent >= 60% Nu pot fi ajutate persoanele al căror SNO este afectat ca urmare a păcatelor. pe concentrarea de pătrundere a Sn lipsă limpede şi curat şi de armonizare a structurilor fiinţei din faţă 8. Faze de lucru : 1. înfăptuite asupra Duhului Sfânt. Se anihilează în totalitate tot ceea ce a fost indus malefic de SNA în SB a acestei fiinţe. Treimi şi Amin.se întorc ambele palme spre fiinţa din faţă." 4. 3.SNO+SNA = SNT SNO <100 SNT <= 800 SNO = 100 SNT > 100 100 < SNT <= 800 SNA -> ENM – entităţi noesice malefice . vor şi trebuie să ajute. 9. 7. al Fiului şi al Sf. Treime că ne-a ascultat rugăciunea. Duh>> SNO lipsă limpede şi curat ca Duhul Sfânt al Dlui Dumnezeu să vină acum în palmele mele (este vorba de cel care a aparţinut persoanei) 5. Duh în formă de cruce pe concentrare pronunţându-se numele Sf. al Fiului şi al Sf.Se menţine concentrarea. Duh toate ENB care pot . 2.

nu este specializat pe domenii şi probleme. Entităţi Noesice Benefice .10.îngerul păzitor al fiecărui sistem uman deşi nu are structură F face parte din propria fiinţă.Se parcurge cu palmele rotite levogir fiinţa din faţă din creştet până la picioare pe concentrarea de implementare stabilă şi armonioasă pe fiinţa din faţă. .după trecerea printr-o situaţie grea. Un ENB superior nu intră într-un corp care vibrează la oscilaţii de joasă frecvenţă determinate de cărnuri. Treimi şi Amin.se suflă Duhul Sfânt în cruce spre fiinţa din faţă denumirea Sf.se mulţumeşte fierbinte Sf. cel iniţial are rol de coordonator al celorlalţi îngeri păzitori. După cât de mult vă veţi îndeplini această misiune aşa să vă răsplătească şi pe voi Iisus Hristos şi Sf.privirea dvs să exprime bucurie şi să râdeţi pentru că aveţi o altă fiinţă.cu cât se elevează SN pot căpăta alte ENB . Influenţa ENB asupra SN proprii pentru a realiza modificări ale sufletului .după orice fel de pierderi de energie spirituală SV pe B şi N .se întorc mâinile cu palma spre fiinţa din faţă pe concentrarea : În numele Tatălui. data viitoare veţi fi mai mult ajutaţi.au rolul de a comunica cu noi şi cu alte entităţi de la alte nivele. 11. . Treime îşi alege părinţii cu multă vreme înainte de a ne naşte.pentru orice faptă bună pe care o facem se bucură foarte tare. . Să-i mulţumiţi Domnului că i-aţi cunoscut puterea.acest ENB cu valori EBF>300 se gaseşte în partea stângă. de a ne consilia la nivel optim pentru faptele şi gândurile noastre. Treimi pentru ajutor. ţigări. Timpul este egal cu 3-6 luni înainte de concepţie şi este trimis ptr.ajutăm aceste entităţi să eleveze pentru a ne ajuta la fapta noastră bună. Treimi pentru că a ascultat rugăciunea nevrednicului de mine pentru Slava şi Mărirea ei făcându-se semnul crucii 14. a realiza faptele bune pe care şi le-a propus. Duh. Treime acesteia pentru misiunea personală.se cere persoanei să respire profund şi rar să spună Tatăl nostru după ce şi-a făcut semnul crucii în tot acest timp 15. . Duh intraţi în toate structurile fiinţei din faţă pentru ca aceasta să-şi poată face toate faptele bune dăruite de Sf. SVF 70 suferinţă fizică. 12. al Fiului şi al Sf.se cere la urmă persoanei să deschidă ochii şi să se uite în ochii dvs. 53 . periculoasă sau limită să mulţumim tuturor celor care ne-au ajutat şi să mulţumim Sf. ne poate concilia la EBF>0 pe F şi B valori >0. băuturi. 13. Acest ENB cu misiune de la Sf. Recomandarea să stea liniştit. în partea inimii . 16. Acest ajutor care ni se dă este sub formă de energie ENM nu suportă acest ajutor şi caută să ne separe de ENB. . SSF 80. . cu cât ENB este mai ridicat cu atât calitatea spirituală creşte se elevează fiecare structură a sistemului viu uman.

Duh acum şi pururea în vecii vecilor AMIN. Implicaţia este determinată prin gânduri. numai o parte din ENB aceştia pot fi implicaţi în acţiuni de tip benefic. curăţă-mă. Iisus Hristos din Nazareth şi Sf. vindecă-mă. Ajungând cu privirea interioară la degetele picioarelor. după ceea ce gândim . O rugăciune are eficienţă ridicată (este ascultată) atunci când se solicită cu cunoaştere. că a ta este împărăţia. Rugăciunile se adresează Sf.Sf. să realizăm că ne pătrunde şi ne parcurge tot corpul din creştet şi până la degetele picioarelor .Odată cu integrarea ENB în propria fiinţă creşte coeficientul de integrare în Universul Superior din care fac parte ENB implementate Bagajul benefic al structurii B . revenim cu privirea. Se solicită întotdeauna de la Sf. precis. Treimi solicitându-se implicarea unui anumit ENB cu precizarea a ce anume se aşteaptă. Arhangheli. a Fiului şi a Sf. Apostoli. clar.acumularea unui bagaj de cunoştinţe ENB . Relaxarea profundă şi totală. vorbe şi fapte bune. ** Dumnezeule Tată Ceresc. vorbim şi facem în fiecare clipă a vieţii noastre de acum până în viitor. de viaţă făcătoare şi nedespărţită miluieşte-ne pe noi. Iisus Hristos din Nazaret şi Sf. Aşa să ne ajute Dumnezeu. vizionându-ne corpul interior de această culoare a Sf. Heruvimi şi Serafimi Sunt cunoscuţi în viaţa umană indiferent de religie. apără şi păzeşte-mă . suntem. Treimi. Gândurile şi vorbele constituie rugăciuni. Duh . puterea şi mărirea a Tatălui. Duh. doreşte pentru a obţine eficienţă maximă. Sfântă Treime cea de o fiinţă. Treime ENB specializat în funcţie de rezultatele aşteptate. slava. CONCENTRAREA AFECTIV RAŢIONALÃ Deconectarea de orice obiect raţional. Duh pentru a face numai voia lui în aceste universuri şi pe acest pământ.Mucenici. ENB se bucură când sunt solicitate să ajute şi pentru că participă la fapte bune şi prin aceasta se elevează. miluieşte-mă. * * * 54 . Când ajungem cu această privire interioară în creştet pronunţăm pe concentrare afectiv raţională: "AFARÃ tot ce este întunecat în mine" (expirăm cu putere de câteva ori) Să realizăm că împreună formăm aceeaşi armată de LUMINÃ şi IUBIRE a Domnul Dumnezeu Tatăl ceresc. să respirăm profund şi odată cu aceasta să absorbim lumina de la Domnul Dumnezeu. Martiri. a lui Iisus Hristos din Nazaret şi Sf.

în trecut sau altă dată. acum. acum. în trecut sau altă dată. cu voie sau fără de voie. Cer iertare Sfintei Treimi pentru toate greşelile făcute cu gândul. cu ştiinţă sau fără ştiinţă. Îi iert pe toţi cei care mi-au greşit cu vorba. * * * 55 . cu fapta.Cer iertare tuturor celor cărora le-am greşit cu gândul. în trecut sau altă dată. acum. cu fapta. sau cu fapta. cu vorba. cu vorba. cu gândul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful