Margaux Manarin IV-St.

Therese

Ang kaugnayan ng industriyalisasyong malaking bansa sa Climate change.  Ang industriyalisasyon ay may mabuti at masamang epekto sa kalikasan. Ang masasama ay ang sumusunod: 1.Global Warming(Climate Change)ito ay dulot ng mga makabagong makinarya na ginagamit sa mga pabrika kung saan ito ay nagbubuga ng mga usok na nagiging dahilan ng pagkasira ng ating Ozone Layer! 2.pagbaha ta pagguho ng lupa(flood and soil erosion)sanhi ito ng pagpuputol ng mga malalaking punong kahoy na ginagamit sa paggawa ng mga kagamitang lailangan ng tao.

Ang mabubuting epekto: 1.Sa pag-unlad ng ating industriya ay kasabay naman nito ang pagkakaroon ng pondo para sa mga reforestational projects. 2.Nagkakaroon rin tayo ng sapat na human resources na tutulong sa mga proyekto ukol sa kalikasan.  Ang Global Warming at dulot nitong Climate Change ang isa sa pinakamalaking usapin ngayon na kinakaharap ng mamamayan ng daigdig. Isang usaping nangangailangan ng kagyatan at pangmatagalang solusyon sa pinakamaagang panahon.

Milyun-milyong mamamayan na sa daigdig ang matinding dumaranas ng epekto ng climate change dulot ng global warming -- pagkawala ng buhay at kabuhayan; pagkawala ng seguridad sa pagkain at mapagkukunan ng ligtas na tubig; pagkasira di lang ng mga bahayan at istruktura kundi ng buo-buong nasyon, laluna sa mga rehiyon ng Africa, Arctic, Asya at mga maliliit na islang-nasyon sa Pasipiko.

Patuloy pa rin sa pagtaas ang greenhouse gas emissions na siyang salarin sa global warming at patuloy sa paglaki ang konsentrasyon ng greenhouse gases na ito sa kalawakan. Nagpapatuloy ang banta ng panganib na maaari pang idulot ng pagkasira ng ozone; pag-init ng mundo; pagkatunaw ng glaciers, ice sheets at sea ice; pagtaas ng tubig-dagat at iba pang kaganapan sa kalikasan na di pa nasaksihan sa kasalukuyang panahon.

Mahalaga na maintindihan natin kung ano itong global warming at ang resulta nitong climate change para maipaliwanag ang mga kaganapang may kinalaman sa kapaligiran at kalikasan; ang dalas at tindi ng mga sakuna dulot ng kalamidad at ang laki at lawak ng epekto nito. Higit dito, dapat nating tuntunin kung paano umabot sa kasalukuyang proporsyon ang greenhouse gases sa kalawakan ng mundo (earth’s atmosphere) na nagresulta sa kasalukuyang global warming at climate change; kailan ito nagsimula at patuloy na lumala sa kasaysayan; ano ang mga pangunahing dahilan o salik nito; at, sino ang may malaking pananagutan. At sa dulo, makita ang mga tunay na solusyon at wastong pagharap o pakikitungo sa usapin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful