LICEUL INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI OLIMPIADA DE LIMBĂ , COMUNICARE ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ CLASA a VIII a

Citeşte cu atenţie urmatorele texte şi răspunde corect tuturor cerinţelor formulate în sarcinile de lucru : A.
Pentru că am rămas singur , m-am hotărât să încep chiar azi “Romanul adolescentului miop”.Voi lucra în fiecare după-amiază nu am nevoie de inspiraţie; trebuie doar să scriu, doar, viaţa mea, iar viaţa mi-o cunosc , si la roman mă gândesc de mult.Dinu nu ştie ; păstrez caiete din clasa a IV-a , când […]învăţam chimie într-un laborator instalat în firida sobei.De câte ori mi se părea că trebuie să fiu întristat, scriam în “Jurnalul “meu .Şi acel “ Jurnal “ de acum doi avea un “subiect “: trebuia să se vădească într-însul viaţa unui adolescent suferind de neînţelegerile celorlalţi.Dar adevărul era altul : jurnalul mă măgulea şi îmi alina dorul meu de răzbunare; răzbunare dreaptă împotriva celor care nu mă înţelegeau, credeam eu. Romanul îl voi scrie altfel. Eroul sunt eu fireşte.Mă tem , însă, că viaţa mea---stinsă între copiii şi cărţi—nu va interesa cititorii.Pentru mine, tot ce nu am avut, tot ceea ce am dorit din mansardă, în inserări calde şi tulburătoare, preţuieşte mai mult decât anii tovarăşilor mei risipiţi în jocuri, în sărbători de familie şi idile.Dar cititorii?... ( Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop) La ora 8 şi 10 , gălăgia înceta că prin farmec ! Intrase profesorul. După ce ne dete câteva instrucţiuni, luă creta şi scrise subiectul pe tablă: O poveste Nedumerirea se zugrăvea pe feţele tuturor.Unul dintre noi întrebă : --Dacă nu va supăraţi, vă rog, cum “ o poveste ? Adică să facem noi o poveste din capul nostru? Profesorul , amuzat, surâse îngăduitor : --Nu, dragul meu, nu vă cer să-mi scrieţi o poveste născocită de voi, ci o poveste pe care o ştii de undeva; aţi citit-o mai demult în vreo carte sau v-a povestit-o cineva; deşi, dacă vreunul dintre voi e în stare să scrie o poveste din capul lui…cu atât mai bine ! Nici nu ma gândeam şi nici n-aş fi putut , cu toată bunăvoinţa , să scornesc atunci, la comandă, o poveste frumoasă, deşi aş fi dorit din tot sufletul. Poveşti ştiam eu, multe; însă mai toate erau lungi , şi n-aş fi avut timp să termin niciuna din ele. Aveam ambiţia să scriu o poveste nu prea cunoscută… În mintea mea începură să danseze fantastic, într-o ciudată armonie: Feţi-Frumoşi, alături de Zmei şi Ilene Cosânzene…Statu-Palma-Barbă-Cot, toate zilele săptămânii în chip de fiinţe, în frunte cu Sfânta Duminică ![…] Şi deodată , ca un fulger, îmi spinteca mintea povestea pe care aveam s-o scriu şi la care nu mă gândisem până atunci … ( Grigore Băjenariu, Cişmigiu@Compani)

B.

SUBIECTUL I---Lectura –80 de puncte a. Înţelegerea textului (16 puncte) 1

atitudini . din fragmentul B .folosirea adecvată a cel puţin trei figuri de stil diferite. evidenţiind sentimentele autorilor. în care să-ţi exprimi opinia despre rolul cărţilor în viaţa adolescenţilor. creativitate şi originalitate-2p) SUBIECTUL al II-lea ---Practica raţională şi funcţională a limbii --(10 puncte) Redactează un text. ( 3p) . precizând ce fel de propoziţie ai obţinut : Dar adevărul era altul . ( 4p) . 4 puncte 2. ortografie-3p ( 0-1 greşeli -3p. Explică . Pentru a obţine punctajul maxim . coerenţa textului-2p. 4 puncte • • Se acordă 10 puncte din oficiu. 10 puncte b . imaginându-ţi începutul unui roman despre adolescenţă. ( 3p) .Mă tem . (3p) .respectarea relatiei dintre titlul compunerii şi continutul de idei şi sentimente. vei avea în vedere următoarele repere : . Total : 120 de puncte 2 . Realizează expansiunea părţii de propoziţie subliniate .încadrarea compunerii în limita de spaţiu indicată. 6 puncte 3.Alcătuieşte două enunţuri .utilizarea a cel puţin două moduri de expunere.Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate : Nu. nu vă cer să-mi scrieţi o poveste născocită de voi 6 puncte 4. ( 5p) . in 10-12 rânduri. registru de comunicare. dintre care unul să fie şi narator . două cuvinte compuse.punerea în evidenţă a propriilor trăiri . sentimente.de 20-25 de rânduri . ca expresii ale subiectivităţii (6p) . de 10-15 cuvinte . apoi intr-o metaforă .introducerea a cel putin două personaje . valorificând sensul figurat al cuvântului. SUBIECTUL al III-lea --. Scrierea imaginativă ( 25 de puncte) Alcătuieşte o compunere de 25-30 de rânduri.LICEUL INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI 1. 6 puncte 2. stilul şi vocabularul-3p. c.Elemente de construcţie a comunicării –(20 de puncte) 1. Transcrie . punctuaţie şi aşezarea în pagină-2p. ( 1p) Redactare (pentru compunerile de la punctele b si c : 14 puncte) -unitatea compoziţiei-2p.viziunea originală asupra temei propuse . semnificaţia fragmentului : Romanul îl voi scrie altfel Eroul sunt eu fireşte. în care să integrezi termenul înserare într-o comparaţie. însă.Vei da un titlu sugestiv compunerii tale.Scriere despre textul literar ( 25 de puncte) Scrie o compunere . dragul meu. 2-3 greşeli-2p. 4greşeli-1p). că viaţa mea---stinsă între copiii şi cărţi—nu va interesa cititorii ( Mircea Eliade). în care să interpretezi semnificaţia celor două texte date. Precizează care este subiectul jurnalului pe care-l scria personajul ( referindu-te la fragmentul A) .

LICEUL INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful