Actele de control financiar

Principalele acte de control financiar: proces verbal de control proces verbal de contravenţie raportul de CF raportul de inspecţie fiscală notă de constatare bilaterală notă de constatare unilaterală

• • • • • •

2. • legea încălcată. constatări care trebuie menţionate într-o succesiune logică. Alte elemente: măsuri propuse pentru prevenirea prejudiciilor suplimentare. . încheiate şi alte menţiuni. actele normative în baza cărora se efectuează controlul şi obiectivele de control. dispoziţia/ordinul de numire. respectiv: • fapta comisă. 3. obiecţiuni ale celor controlaţi etc. date de identificare a organului de control. principalele fapte cauzatoare de prejudicii şi abaterile cu caracter financiar. • cauzele care au generat abaterea. • persoana răspunzătoare. date referitoare la numărul de acte de control. eventuale sechestre asiguratorii. 5. martori. 4.Actele de control financiar Structura unui act de control: 1. a entităţii controlate. • consecinţele economico – financiare. semnătura persoanelor care au efectuat controlul şi semnătura entităţilor controlate.

obiectivele care urmează a fi controlate şi perioada supusă controlului. Raportul de control se semnează numai de organele care efectuează controlul. Se întocmeşte de toate organele de control. Este un act unilateral de control. la finele exerciţiului financiar. .Actele de control financiar • Procesul verbal de control: se semnează de către organul controlat şi de către organele de control. Se intocmeşte în urma unui control inopinat. respectiv: ministerul de finanţe. • Raportul de inspecţie fiscală: se întocmeşte numai de organele ANAF. Entitatea controlată este anunţată că urmează a fi supusă controlului. cu ocazia verificării conturilor de execuţie ale instituţiilor publice. • Raportul de control: se întocmeşte de către Curtea de conturi. autoritatea de control şi curtea de conturi.

• se semnează de organele de control şi cel controlat 5.Actele de control financiar 4. • se întocmeşte şi când abaterile constatate la nivelul unui agent economic trebuie susţinute cu probe care nu pot fi constatate decât la punctele de lucru de la unităţile subordonate. Nota de constatare unilaterală: se întocmeşte când nu s-au constatat deficienţe şi este semnată numai de organul care efectuează verificarea. . care nu au personalitate juridică. Constituie anexe la procesul verbal de control. întocmit la nivelul agentului economic cu personalitate juridică. Nota de constatare bilaterală: • se întocmeşte la sucursalele şi filialele ce aparţin unui agent economic.

penalizări. dobînzi) . În acest caz. Procesul verbal de constatare a contravenţiei: cel mai des întâlnit act de CF. trebuie întocmit în aşa fel încât să prevină afectarea sa cauze de nulitate relativă sau absolută. uneori flagrantă. sancţiunea sau sancţiunile aplicabile. persoanele vinovate. • Prejudiciul este egal cu paguba plus folosul nerealizat (majorări. poate fi întocmit şi în lipsa contravenientului. trebuie să conţină eventualele obiecţiuni pe care le poate avea contravenientul. constată o încălcare clară. a normei juridice aplicabile. un martor va confirma lipsa contravenientului sau faptul că acesta refuză să semneze PV.Actele de control financiar • • • • 6.

9 mld lei.sume primite de la UE: 18.venituri nefiscale: .1 mld lei.impozit pe profit: . 9. 26 mld euro) 17.76 mld lei (aprox.4 mld lei. 3. .impozit pe venit: . 19.7 mld lei.Bugetul de stat pe anul 2012 • Venituri totale: • Cheltuieli totale: • Deficit real 5.TVA: .16 mld lei (aprox. 22 mld euro) + %13 112.95 mld.6 mld lei. 9.accize: .5 %: 95. 49. euro) • Venituri din: . 6.92 mld lei (aprox.5 mld lei.

3 mil lei. bunuri şi servicii: 4.2.6 mld lei. Preşedinţie: 24.Bugetul de stat pe anul 2012 • Cheltuieli: – – – – – – – – – de personal: 16 mld lei. +16% .6 mld lei. .1 mld lei.7 mld lei. asistenţă socială: 14.5% Contribuţia la bugetul UE: 5. +5.5% Executiv: 4. rambursări de credite: 3.3 mld lei.5% Datoria publică + împrumuturi: 12. +13. 54 mld lei. -3% Legislativ: 281 mil lei.

4 mld lei. -3.1 mld lei. + 5. +5. -1% 4.1 mld lei.7% .1 mld lei. -17.1% 11.8 mld lei.Bugetul de stat pe anul 2012 • Cheltuieli: – Apărare : – Ordine publică: – Învăţământ: – Sănătate: – Cultură: – Agricultură: – Transporturi: – Acţiuni economice: 4.10% 5. .7 mld lei.7% 2.8% 14. -0. +10% 23.5% 1.1 mld lei.8 mld lei.

.salarii de merit: 0 .tichete de masă: 0 .reabilitarea termică: 70 mil lei.2 mld lei.finanţare schit Muntele Athos: 1.prime de vacanţă: 0 . lapte. .finanţare partide: 6 mil lei.3 mld lei.1 mil lei. . -50% .spor de vechime: 0 .Bugetul de stat pe anul 2012 • Anomalii: . miere: 24 mil lei.programul corn.subvenţii metrou: 350 mil lei.ore suplimentare: 0 . . .subvenţii CFR: 1. .dobânzi: 9.indemnizaţii conducere: 0 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful