Borang DKWW

DANA KUMPULAN WANG WAKAF (DKWW

)
PAKEJ PENEBUSAN HARTA MILIK ISLAM
Ruj:dkww/chedin/2009
Daripada:
Nama :____________________________________
No. K/P : __________________________________
Alamat :___________________________________
__________________________________________
Telefon :___________________________________

Tarikh:__________________

Kepada:
Akademi Pengajian Dakwah & Ehsan
No.25-28, Persiaran Seroja 1/1,
Bandar Amanjaya,
08000 Sungai Petani,
Kedah Darul Aman.
Tuan,
HASRAT MENYERTAI AMALAN JARIAH WAKAF
Tanah yang diperihalkan tersebut pada pakej ini berharga RM10.00 seunit kakipersegi,
saya/kami bersetuju membeli sebanyak ___________ unit kakipersegi dengan jumlah
RM _____________ kerana Allah.
Bersama ini disertakan :
Cek / Money Order / Wamg Pos Berpalang No. _______________________atas nama
Akademi Pengajian Dakwah & Ehsan.
Slip Bank Deposit Tunai/Cek (dimasukkan terus ke akaun Bank Islam Malaysia Berhad
[Sungai Petani] Akaun No.02020010039059.
2. Saya/Kami wakil kepada tuan membeli dan melafazkan wakaf untuk maslahah kepada
Pemegang Amanah (Trustee) mentadbir bagi menghasil aliran jariah untuk diri saya / kami /
Allahyarham / Yarhamah:
1._______________________________
3._______________________________

2._______________________________
4._______________________________

dan berpindah dari milik saya / kami bagi Allah.
Yang Ikhlas,
…………………………….
Tandatangan:

Berlumba-lumba Dalam Usaha Kebajikan
Nikmati kelulusan Pelepasan Cukai
Dibawah Seksyen 44(6) akta Cukai Pendapatan 1967
Ruj LHDN: 01/35/42/51/179-6-5145
No. Warta Kerajaan: 3263
Jika berhasrat, sila isi maklumat dibawah
MAKLUMAT UNTUK PELEPASAN CUKAI PENDAPATAN

Nama:........................................................................................................... No. K/P@No. Syarikat:...........................................
Nama Organisasi:.........................................................................................
Alamat : .......................................................................................................................................................................................

Untuk Kegunaan Pejabat:
Tarikh Terima :_______________________
Jumlah terima:________________________________
Melalui : Deposit tunai / Deposit Cek / Cek / Kiriman Wang / Wang Pos No._________________________
Nama&tandatangan Pegawai Kewangan: ______________________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful