You are on page 1of 103

Manual Pengurusan Sekolah

SK Taman Universiti 1
Johor Bahru

JBA 1078

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

-1-

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

-2-

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

PROFIL SEKOLAH
Nama sekolah : Alamat :

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN UNIVERSITI (1) SK Taman Universiti (1) Jalan Penyiaran, Taman Universiti, 81300 Skudai, Johor Bahru

Kod sekolah Gred Sesi Keluasan Telefon Fax E-mail Website Guru Besar

: : : : : : : : :

JBA1078 A Pagi 5.9 ekar 07-5212664 07-5217703 sktus@yahoo.com.my www.sktu1.net HARITH BIN ABD HAMID

-3-

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

PELAN LOKASI SEKOLAH DARI BANDAR TERDEKAT

-4-

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

SEJARAH SEKOLAH
Taman Universiti terletak kira-kira 25 km dari bandaraya Johor Bahru. Ia diberi nama sempena sebuah IPTA yang berhampiran dengan kawasan perumahan ini, iaitu Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Sekolah Kebangsaan Taman Universiti (1) pula diberi nama kerana sekolah yang pertama dibina dan yang terbesar antara empat buah sekolah di taman perumahan ini. SK Taman Universiti 1 mula menjalankan operasinya mulai 1.12. 1994 mempunyai tiga blok bangunan tiga tingkat yang mengandungi 25 buah bilik darjah, bilik kemahiran hidup, bilik amalan perdagangan, bilik kokurikulum, pusat sumber, bilik tayang, bilik muzik, bilik rehat guru, bilik sains, surau, bilik kaunseling, bilik mesyuarat, pejabat dan bilik kesihatan serta sebuah kantin. Luas keseluruhan kawasan sekolah ini ialah 5.9 ekar. Oleh kerana pada masa itu bangunan ini belum siap, pengurusan dan pentadbiran SK Taman Universiti 1 menumpang di SK Taman Universiti 2, yang terletak kira-kira 2 km dari sekolah. Pada waktu itu kami mempunyai 959 orang murid dan 40 orang guru serta 3 orang kakitangan, menjalankan operasi pada sesi petang. Hanya pada 1.12.1995 SK Taman Universiti 1 mula menjalankan pengurusan dan pentadbirannya di bangunan sendiri. sekitar taman ini. Pada 16.01.2001 satu kebakaran berlaku menyebabkan kerosakan teruk pada bangunan blok A (Ibnu Sina) yang menempatkan pejabat pengurusan sekolah pada aras satu dan bilik-bilik darjah serta surau di aras dua. Semua peralatan pejabat dan dokumen penting musnah dalam kebakaran itu. Pada peringkat awal kami menggilirkan kedatangan murid ke sekolah bagi memastikan proses P&P berjalan terus tetapi setelah mengambilkira berbagai pendapat JPNJ/PPDJB dan PIBG akhirnya diminta untuk menumpangkan sebahagian murid menempatkan seramai 434 orang murid dari tahun satu hingga tahun lima. Oleh kerana proses membaikpulih bangunan yang terbakar mengambil masa lama, sekolah baru siap yang kami tumpangi itu, sepatutnya dibuka pada bulan Julai 2001 telah diarah oleh JPNJ menjalankan operasi dengan melantik Guru Besar baru di mana murid-murid dan guru-guru yang ditumpangkan itu terus diserap sebagai murid SKTU 4. memulakan operasinya. Kini jumlah murid SKTU 1 berjumlah 1126 orang terdiri dari murid kelas biasa, 38 orang murid Kelas Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran dan 50 orang murid Pra Sekolah. Kami mempunyai 70 orang guru,18 daripadanya adalah siswazah, tiga orang pembantu Hal Ehwal Murid, 5 orang kakitangan pejabat dan 6 orang PRA. Pada bulan Julai 2001, sekali lagi muridmurid sekolah ini diminta untuk berpindah mengikut lokasi tempat tinggal apabila SKTU 3 di sekolah baru (SKTU 4) yang baru sahaja siap dibina kira-kira 3 km dari sekolah. Di sekolah itu kami Sejak tarikh itu murid sekolah ini terus berkembang sehingga melebihi 2000 orang seiring dengan pembangunan pesat taman-taman perumahan

-5-

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

Banyak pengubahsuaian bilik bilik khas dan bilik darjah dilakukan untuk menampung keperluan murid-murid pendidikan khas dan pra sekolah. Bilik-bilik yang terlibat ialah bilik kokurikulum dan bilik amalan perdagangan yang diubahsuai bagi menempatkan Kelas Pendidikan Khas dan Kelas Pemulihan, bilik Kemahiran Hidup bagi menempatkan Pra Sekolah dan mengubahsuai 2 bilik darjah untuk menempatkan bilik kemahiran hidup dan bilik j-QAF. menyediakan sebuah dewan bagi kegunaan majlis rasmi sekolah. Tahun 2005 kami mendapat peruntukan daripada Perbadanan Kemajuan Islam Negeri Johor bagi membina sebuah surau bagi kegunaan dapat disiapkan pada akhir 2007 warga kami untuk menunaikan sembahyang yang dan akan beroperasi sepenuhnya menjelang berharga kira-kira RM80 000.00. Insyallah pembinaan makmal komputer dalam RMK 9 akan 2008.Memandangkan pengurusan kewangan yang baik dan dapat memuaskan hati bahagian audit sekolah, mulai Mei 2005, kami dipilih untuk menjadi sekolah PTJ. Selain itu kami juga

-6-

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

LENCANA SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN UNIVERSITI ( 1 ) JOHOR BAHRU

MOTO SEKOLAH

: USAHA PASTI JAYA

PENERANGAN MENGENAI LENCANA SEKOLAH 1. BUKU : Sumber Ilmu (Melambangkan ilmu sebagai teras pembangunan insan) Sains dan Teknologi (Sains dan Teknologi bermula di sekolah) Kekuatan Semangat Membara ( Melambangkan semangat yang gigih untuk mencapai kecemerlangan) Ikatan Dan Kemuliaan ( Melambangkan kesempurnaan dan keseimbangan dari segi Jasmani , Emosi, Rohani dan Intelek) Usaha Pasti Jaya Harmonis Kematangan Fikiran dan Kemuliaan Diri Perpaduan dan Kehormatan Diri Keberanian Kesucian dan Keharmonian Fikiran

2.

LINGKARAN BERGERIGI OBOR

3.

4.

BULATAN BERTINDIH

5. 6. 7. 8. 9. 10.

MOTO WARNA HIJAU WARNA KUNING WARNA BIRU WARNA MERAH WARNA PUTIH

: : : : : :

-7-

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

BENDERA SEKOLAH

WARNA KUNING :

Melambangkan kematangan fikiran dan kemuliaan diri ke arah melahirkan individu yang seimbang dari segi Jasmani, Emosi, Rohani dan Intelek.

WARNA HIJAU :

Melambangkan harmonis Kesucian dan Keharmonian dalam kehidupan. Melahirkan individu yang sempurna berketrampilan.

-8-

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

LAGU SEKOLAH
Usaha Pasti Jaya Cogankata Kami SK Taman Universiti 1 Menuju Arah Kecemerlangan Mencapai Wawasan Suci Negara Ikhtiar dan Kesungguhan Menjadi Inspirasi Kejayaan Kami Teguh Kami Terus Teguh Dengan Disiplin Dan Cita-Cita S.K.T.U.S S.K.T.U.S Hanyamu Sekolah Yang Kami Cinta S.K.T.U.S Kami Berjanji Terus Usaha Dan Pasti Jaya Terus Usaha Dan Pasti Jaya Terus Usaha Dan Pasti Jaya

Lagu dan Senikata :


Encik Isa b. Amri

-9-

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

Hubungkait slogan, moto, rekabentuk logo dan warna koporat dengan misi dan visi sekolah
Gabungan elemen-elemen yang terkandung dalam reka bentuk logo dan warna-warna koporat organisasi sekolah menunjukkan gabungan yang mantap untuk mendokong misi dan visi sekolah. Semangat kental yang membara pada setiap warganya untuk menuntut ilmu yang menjadi teras pembangunan modal insan melambangkan kesediaan mereka untuk bersaing dalam merebut segala peluang terutama bersandarkan Sains dan Terknologi. Keharmonian dan perpaduan menjadi landasan untuk menjalankan tanggungjawab kerja sepasukan , kematangan fikiran, keberanian, dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kehormatan dan kesucian fikiran menjadi amalan warga sekolah bagi menyediakan individu yang seimbang dan berketrampilan sejajar

PIAGAM KUALITI

MENGAMALKAN PENGAJARAN GURU YANG BERKESAN MENGAMALKAN SISTEM PEMANTAUAN P&P YANG BERTERUSAN MEMASTIKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SENTIASA CEMERLANG MEMASTIKAN PENCAPAIAN DALAM KOKURIKULUM KEPERINGKAT KEBANGSAAN

MENENTUKAN SEGALA SURAT, LAPORAN ATAU MAKLUMAT DIBERI PERHATIAN/TINDAKAN SEGERA, LENGKAP DAN TEPAT.

- 10 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

PIAGAM PELANGGAN SK TAMAN UNIVERSITI 1

Kami warga SKTU1 dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan:-

Memastikan proses P&P berjalan pada hari pertama persekolahan. Memastikan sistem pendidikan berjalan lancar serta menepati kandungan Kurikulum Kebangsaan. Memastikan sistem peperiksaan dijalankan secara sistematik. Memastikan guru dan staff mencukupi, dedikasi, komited dan berdisiplin. Memberi layanan mesra, perkhidmatan yang cekap dan responsif terhadap kehendak/keperluan pelanggan Mewujudkan persekitaran dan budaya sekolah yang kondusif Bersedia dan sanggup menerima cadangan, pendapat, syor dan teguran yang membina.

DASAR KUALITI SEKOLAH


KAMI WARGA SKTU 1 DENGAN PENUH KOMITMEN, KOMITED SERTA PEKA KEPADA PERUBAHAN BAGI MENJAMIN MASA DEPAN SEKOLAH YANG CEMERLANG. OLEH ITU KAMI AKAN BERUSAHA SEDAYA UPAYA DAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM MEMBERI PERKHIDMATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AGAR ANAK DIDIK KAMI MENJADI INSAN YANG SEIMBANG DAN LENGKAP ( ALL ROUNDER VERSATILE ) BERKETRAMPILAN, BERKEWIBAWAAN, BERAKHLAK MULIA DAN PANDAI MENGGUNAKAN ILMU UNTUK KEPENTINGAN DIRI, BANGSA, AGAMA DAN NEGARA.

- 11 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

OBJEKTIF SEKOLAH

Meningkatkan pencapaian murid ke tahap 90% dalam UPSR. Melahirkan insan yang beriman, Berakhlak mulia, berilmu,berketrampilan dan sejahtera. Menyediakan pelajar yang aktif dalam bidang ko-kurikulum. Menyediakan system pengurusan telus dan berkesan.

NILAI DAN PRINSIP SK TAMAN UNIVERSITI 1

Seimbang

Kecemerlangan

Tanggungjawab

Unggul

Sempurna

- 12 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

IKRAR INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM

Kami, pegawai awam Malaysia, dengan sepenuh dan rela hati berikrar mempertahankan dan memperkukuhkan integriti perkhidmatan awam dengan mencegah dan membanteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan melalui tindakan-tindakan berikut: Pertama : Berusaha Memupuk Dan Mengamalkan Nilai-Nilai Membenci Rasuah;

Kedua Ketiga

: :

Menutup Semua Ruang Dan Peluang Yang Mendedahkan Kepada Amalan Rasuah; Bertindak Tegas Terhadap Mereka Yang Melanggar Undang-Undang, Peraturan Dan Etika Jabatan;

Keempat : Bekerjasama Sepenuhnya Dengan Mana-Mana Pihak Untuk Memerangi Sebarang Perlakuan Jenayah Rasuah; Kelima : Bertindak Tegas Terhadap Mereka Yang Mencuba Menggugat Integriti Dan Imej Pegawai Awam; Dan

Keenam : Mematuhi Sepenuhnya Kod Etika Jabatan Dan Mengamalkan Nilai-Nilai Murni Yang Berteraskan Ajaran Agama Dalam Melaksanakan Tugas.

SURAT AKU JANJI


Dengan sesungguhnya berjanji bahawa saya akan mematuhi peruntukan Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, Perintah-Perintah Am, pekeliling dan surat pekeliling serta apa-apa peraturan dan arahan lain yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang tempoh perkhidmatan saya dengan Kerajaan. Maka dengan itu saya berjanji, sebagaimana yang dikehendaki di bawah peraturan 4 PeraturanPeraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993 bahawa saya:

(i) (ii) (iii)

akan sentiasa taat kepada Yang di Pertuan Agong, negara dan Kerajaan; akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh, cekap, jujur, amanah dan bertanggungjawab; tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya;

- 13 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

(iiii) (v)

tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas awam saya; tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah bahawa saya telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas rasmi saya sehingga menjejaskan kegunaan saya sebagai pegawai awam; tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya sendiri; tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan nama perkhidmatan awam; tidak akan membawa atau cuba membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau memajukan tuntutan saya atau tuntutan pegawai awam lain berhubung dengan perkhidmatan awam; dan tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar perintah.

(vi) (vii) (viii)

(ix)

Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini, saya boleh dikenakan tindakan tatatertib mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam(Kelakuan dan Tatatertib) 1993.

PIAGAM KUALITI

MENGAMALKAN PENGAJARAN GURU YANG BERKESAN MENGAMALKAN SISTEM PEMANTAUAN P&P YANG BERTERUSAN MEMASTIKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SENTIASA CEMERLANG MEMASTIKAN PENCAPAIAN DALAM KOKURIKULUM KE PERINGKAT KEBANGSAAN

MENENTUKAN SEGALA SURAT, LAPORAN ATAU MAKLUMAT DIBERI PERHATIAN/TINDAKAN SEGERA, LENGKAP DAN TEPAT.

- 14 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

PIAGAM PELANGGAN SK TAMAN UNIVERSITI 1

Kami warga SKTU1 dengan penuh tekad dan iltizam berjanji akan: Memastikan proses P&P berjalan pada hari pertama persekolahan.

Memastikan sistem pendidikan berjalan lancar serta menepati kandungan Kurikulum Kebangsaan. Memastikan sistem peperiksaan dijalankan secara sistematik. Memastikan guru dan staff mencukupi, dedikasi, komited dan berdisiplin. Memberi layanan mesra, perkhidmatan yang cekap dan responsif terhadap kehendak/keperluan pelanggan Mewujudkan persekitaran dan budaya sekolah yang kondusif Bersedia dan sanggup menerima cadangan, pendapat, syor dan teguran yang membina.

- 15 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

TONGGAK DUA BELAS

- 16 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

SK TAMAN UNIVERSITI (1) JALAN PENYIARAN TAMAN UNIVERSITI


SESI 2013 PANDUAN GURU UNTUK MENJANA KECEMERLANGAN SKTU 1

1.

PENDAHULUAN

1.1

Setiap kita mempunyai tanggungjawab untuk meletakkan Sekolah Kebangsaan Taman Universiti 1 di tahap cemerlang, dihormati dan disegani. Oleh itu setiap guru haruslah menjalankan tugas kurikulum, kokurikulum dan memantapkan sahsiah murid dengan penuh iltizam, ikhlas dan kesedaran. Setiap guru harus tahu mengenai visi dan misi sekolah sebagai institusi masyarakat. Sehubungan itu, risalah ringkas ini diharap dapat menerangkan secara ringkas mengenai pengurusan harian sekolah. Sekiranya guru menghadapi sebarang masalah, biasakanlah diri berbincang dengan rakan-rakan dan selesaikan secara profesional. Ketua-ketua Panitia, Guru Kaunseling, Guru Penolong Kanan dan Guru Besar sendiri sentiasa bersedia membantu. Polisi kita adalah telus dan terbuka. Pastikan guru-guru sentiasa merujuk kepada pekeliling-pekeliling Kementerian, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah,Buku Panduan Tugas Sekolah, Buku Panduan Pelajar, Prosedur-prosedur Kerja dan tatasusila Profesion Perguruan Malaysia agar Kita sentiasa berada di landasan yang betul.

1.2

1.3 1.4

1.5

SIKAP GURU 2.1 Guru harus mempunyai high expectation terhadap setiap murid. Kita harus menganggap bahawa murid kita itu mempunyai potensi untuk bejaya dalam banyak bidang. Terpulang kepada guru untuk mencungkil potensi mereka. Kita harus menyedari hakikat betapa pentingnya kurikulum tersirat

2.2

hidden curriculum
2.2.1

Kita adalah role model untuk menjadi inspirasi dan ikutan anak didik kita. Apa yang kita lakukan memberi impak/kesan kepada murid.

- 17 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

2.2.2 2.3

Nilai-nilai murni keagamaan,moral harus ditanam dengan serius dan istiqamah.

Semua murid berhak untuk dikenali, dilihat dan menjadi sebahagian daripada proses pendidikan. Tidak ada murid yang dinafikan untuk menerima pendidikan - pendidikan untuk semua.

KEMAHIRAN GURU 3.1 Kita perlu menjadikan diri kita pakar bukan sahaja dalam subjek atau content malah pakar untuk menjadikan pelajar kita leaners for life(mengajar atau mendidik). Kita harus sentiasa mengamalkan TQM dengan sentiasa mencari jalan bagaimana untuk kita menyampaikan pengajaran dan pembelajaran (P&P) secara objektif dan berkesan. Sekiranya seseorang pelajar itu tidak belajar kita perlu bertanya kenapa. Barangkali kita penyebabnya. Oleh itu kita perlu membetul,perbaiki,menyusun dan mempelbagaikan kaedah,misalnya:3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 Teknik bahasa merentas kurikulum Teknik P&P brain storming STRUM/PPAS Teknik berasaskan research/Kajian Tindakan Teknik Putaran (ajar-uji-ajar semula-uji semula) Teknik peear-group/rakan sebaya Penggunaan ABM yang menarik dan berkesan Pendekatan Multiple Intelligent (MI)

3.2

PROFESIONALISME GURU 4.1 Iklim 4.1.1 4.1.2

High Expectations dan low stress -Best learning (Study Hard,Study Smart) Suasana yang supportif/mendorong/kondusif -Pujian untuk kejayaan.

- 18 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

4.2

Pengurusan 4.2.1 Memahami matlamat sekolah. 4.2.2 Mengetahui sistem disiplin dan mengajar secara berhemah dan berhikmah. Menepati masa. Menyelesaikan tugas menepati waktu. Semua tugas yang diserahkan hendaklah diambil tindakan dengan segera. Dokumen/tugasan yang telah diambil tindakan hendaklah diserahkan kepada pejabat untuk tindakan seterusnya. Sekiranya salinan diperlukan hendaklah difotokopi dan difailkan. menjalankan kejayaan

4.2.3 4.2.4 4.2.5

4.3

Menyertai/menjalani kesemua program sekolah dan kesemua aktiviti kokurikulum dengan bermatlamat cemerlang dan gemilang.

4.4

Penampilan 4.4.1 Cara pakaian yang kemas dan lengkap. Guru yang mengajar pendidikan jasmani dikehendaki memakai pakaian sukan tidak melebihi waktu rehat. 4.4.2 Kasut, tanda nama, tali leher dan pemakaian aksesori minimum. 4.4.3 Gaya komunikasi. 4.4.3.1 Bahasa ilmu,terang,mudah difahami 4.4.3.2 Tiada slanggah/loghat kenegerian 4.4.3.3 Lembut 4.4.3.4 Tiada labeling 4.4.4 Gaya berjalan mempamerkan keterampilan, kewibawaan dan keyakinan diri. Kerahsiaan Segala maklumat yang dibincang oleh/dengan pihak pengurusan sekolah adalah ditakrifkan sebagai bahan rahsia. Perbincangan secara terbuka tidak dibenarkan di tempat-tempat umum seperti kantin,tempat letak kereta,di tempat menunggu dan rehat dalam kawasan sekolah dan kepada/dengan yang tidak berkenaan.

4.5

4.6

Etika Guru 4.6.1 Guru tidak dibenarkan sama sekali berniaga dalam waktu persekolahan seperti jualan langsung, promosi barangan, insurans dan lain-lain. Tindakan akan diambil sekiranya mengingkari arahan ini. 4.6.2 4.6.3 Guru tidak dibenarkan merokok di kawasan sekolah. Guru dibenarkan makan dan minum di kantin sahaja pada wakt rehat dan waktu tidak mengajar.

- 19 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

TUGAS GURU 5.1 Guru Bertugas 5.1.1 Masa Guru bertugas mestilah berada di kawasan sekolah untuk menyelia perjalanan sekolah 15 minit lebih awal dan mengelolakan Perhimpunan Pagi (7.05pg) dan Pergerakan Murid (senyap dan tersusun).

5.1.2

Tugas Pada waktu rehat suasana di kantin dan peraturan-peraturan kantin hendaklah dipastikan diikuti 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 5.1.2.4 5.1.2.5 Murid beratur (tertib,senyap dan tidak berebutrebut) semasa membeli makanan. Baca doa makan dalam keadaan senyap dan tertib. Masukkan pinggan,mangkuk,sudu garpu ke dalam tempat yang disediakan. Pembuangan sampah oleh murid dikawal/sentiasa bersih dan ceria. Rondaan kelas (murid-murid tidak dibenarkan duduk dalam kelas).

5.1.3

Bangunan 5.1.3.1

5.1.3.2

Pastikan bangunan, peralatan dan persekitaran sekolah dalam keadaan selamat dan tidak mendatangkan bahaya yang boleh menyebabkan kecederaan dan perkara-perkara yang tidak diingini. Lapor segera sekiranya ada bahagian bangunan, peralatan dan lain-lain yang boleh mendatangkan bahaya kepada pihak pengurusan. Pastikan bangunan dan persekitaran bersih dan ceria (rondaan).

5.2

Guru Kelas 5.2.1 Guru kelas adalah orang yang paling tepat murid dalam kelasnya. 5.2.2 5.2.3 Kenali semua murid anda.

mendisiplinkan

Ketahui latar belakang, kemampuan dan masalah mereka. Cuba terangkan dengan baik visi dan aspirasi sekolah agar mereka dapat memahami dan menjadi supportif.

5.2.4

- 20 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

5.2.5

Laporkan masalah murid anda kepada mereka yang berkenaan-guru kaunseling, badan kebajikan,GPK HEM/Penyelia Petang/Guru Besar.

5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9

Galakkan mereka membina self respect dan respect for other. Galakkan mereka bersiap sedia menghadapi P&Pmembuat kerja rumah, tabiat kerja baik dan kemas. Galakkan murid-murid aktif dan mengambil bahagian dalam aktiviti harian sekolah. Galakkan murid berbincang mengenai masalah P&P dengan kawan dan guru. Pastikan penampilan diri menepati peraturan sekolah. Siasat ketidakhadiran murid & ambil tindakan sewajarnya. Pastikan murid-murid menceria dan membersihkan kelas serta persekitaran kelas setiap ketika. Suarakan expectation anda kepada murid berkaitan kemajuan,pencapaian pelajaran,tingkah laku dan nilai murni (kaitan dengan pengalaman semasa). Contohnya:- Cara penjimatan air dan bekalan elektrik sekolah,budaya memberi salam,menjaga harta benda sendiri dan orang lain. kawan-

5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13

5.2.14

Anda harus tegas, rasional, berhemah, berwibawa Dan berketrampilan pada setiap masa.

5.3

Guru Subjek 5.3.1 5.3.2 Galakkan sikap positif terhadap murid-murid anda. Sentiasa bersiap sedia menghadapi kelas dengan matlamat yang jelas/Gunakan ABM secara berkesan. Menepati masa,riang,tegas dan adil.

5.3.3

- 21 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7

Murahkan pujian. Class control. Selesaikan sendiri masalah disiplin yang melibatkan P&P subjek anda. Kerja rumah harus diberi secara memadai bilangannya, konsisten dan perlu disemak segera setiap masa.

5.4

Waktu lapang/ free period pekeliling Bil 3/1981

PENGURUSAN TUGASAN GURU 6.1 Rutin Harian 6.1.1 Waktu 7.05 pagi hingga 1.30 tengah hari ialah waktu persekolahan rasmi . 6.1.2 Guru-guru dianggap mahir menguruskan masa tersebut secara optimum dan berkesan bagi menjana core business. Guru-guru diminta datang ke sekolah awal.Paling lewat 10 minit sebelum waktu pertama (7.20 pagi). Masuk ke kelas masing-masing tepat pada waktunya. Mereka yang lewat dikehendaki memberi kenyataan bertulis kepada Guru Besar. Buku kedatangan/ perakam waktu hendaklah ditandatangani/diketik sebaik sahaja sampai ke sekolah. Guru-guru bertugas diwajibkan menjalankan perhimpunan setiap hari bersama pengawas bertugas,untuk:i. Doa,ikrar,lagu(Sekolah/Bangsa Johor/Negaraku)/ (Senaman Ringkas). ii. Menyampaikan maklumat (ringkas dan tepat). iii. Guru Besar/GPK akan menyampaikan nasihat mengikut giliran mingguan. iv. Tindakan-tindakan disiplin/Peringatan terhadap pelanggaran disiplin. 6.1.6 Guru hanya dibenarkan pulang paling awal 30 minit selepas waktu balik murid untuk menyiapkan /membuat persiapan/melaksanakan tugas arahan pengurusan.

6.1.3

6.1.4

6.1.5

- 22 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

6.1.7

Buku kedatangan/perakam waktu guru hendaklah ditandatangani/diketik pada waktu balik.

6.2

Perhimpunan 6.2.1 Perhimpunan Mingguan dianggap tonggak budaya sekolah. Ianya diadakan setiap minggu iaitu pada hari Isnin (7.20-7.50 pagi) Perhimpunan sekolah dikendalikan oleh Guru Pengawas,Guru Bertugas dan Pengawas. Ianya wajib dihadiri oleh semua murid dan guru.Sila lapor kepada Guru Besar sekiranya tidak dapat bersama dalam perhimpunan tersebut. 6.2.4 Guru bertugas bertanggungjawab memastikan:a. Semua persiapan untuk perhimpunan disediakan lebih awal. b. P.A System,Muzik Iringan,Pembaca Doa,Susuncara (pastikan ucapan Guru Besar/P.Petang pada susunan yang terakhir). c. Semua guru wajib hadir. d. Merekodkan secara rasmi amanat Guru Bertugas, GPK,Guru Besar. e. Perhimpunan dikawal dengan lancar, senyap, masuk barisan awal, keluar dengan senyap dan tersusun. 6.2.5 Semua murid dan guru sepatutnya mencatat amanat penting dari Guru Bertugas, GPK/P.Petang dan Guru Besar dan maklumatmaklumat penting lainnya.

6.2.2

6.2.3

6.3

Cuti/Guru Tidak Hadir.

6.3.1

Cuti sakit dibenarkan dengan sokongan surat kerajaan/doktor swasta (tidak melebihi 2 hari). Cuti sambilan dibenarkan atas budi bicara/kebenaran Guru Besar (ia bukan menjadi suatu hak pemohon).

akaun doktor

6.3.2

- 23 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

6.3.3

Cuti tanpa rekod dan lain-lain seperti yang tertakluk dalam Perintah Am Bab C hendaklah dibuat permohonan sekurang-kurangnya 7 hari dari tarikh cuti yang dipohon. Pastikan guru-guru memaklumkan kepada Guru Besar atau GPK atau guru terdekat jika anda kerana sakit/kursus/bertugas diluar sekolah/kecemasan dengan SEGERA (telefon). Pastikan tugasan disedia/diberi kepada anda.Setiap lembaran kerja atau tugasan kepada murid hendaklah di serahkan kepada GPK 1 untuk diserahkan kepada guru ganti berserta rekod mengajar. Sekiranya anda sakit, pastikan ada Sijil Sakit yang sah untuk diserahkan kepada Guru Besar. Kebenaran Guru Besar hendaklah diperolehi jika guru ingin keluar dari kawasan sekolah untuk sebarang tujuan dan perlu dicatat dalam Buku Keluar.

6.3.4

6.3.5

6.3.6 6.3.7

*** Sekiranya pegawai dikesan tidak hadir bertugas tanpa cuti atau tanpa kebenaran terlebih dahulu atau tanpa sebab 2 hari berturut-turut maka Ketua Jabatan hendaklah mengambil tindakan dengan memberhentikan segala emolumen dengan serta-merta.

6.4

Kehadiran hari Sabtu *** Hari SaBt.u ke-2, ke-4 dan ke-5, merupakan hari bekerja. diwajibkan hadir untuk menjalankan tugas seperti berikut:a. b. c. d. e. Kelas Tambahan. Aktiviti Kokurikulum. Pertandingan. Kursus, Mesyuarat, Taklimat. Gerakerja Kemasyarakatan,Kerja-kerja Sosial, Gotong-royong dan lain-lain.

Guru

Alasan/Surat Sokongan/Surat Cuti Sakit yang kukuh hendaklah diberi sekiranya tidak dapat hadir. 6.5 Pakaian Batik Pakaian batik merujuk surat JPA (S) TT.193/37Klt.5(38) bertarikh 15 Januari 2008 menghendaki semua pegawai awam memakai pakaian batik setiap hari Khamis. Keputusan ini tidak terpakai kepada pegawai yang dikehendaki memakai pakaian seragam.

- 24 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

TANGGUNGJAWAB/KOMITMEN GURU 7.1 Pentadbiran Kewangan 7.1.1 Pungutan yuran Serah terus wang kepada yang berkenaan. Jangan simpan. Isi resit untuk murid dengan segera dan serah kepada pejabat. Rekodkan pembayaran dalam buku kedatangan murid mengikut ruang yang ditetapkan dengan betul. Pastikan yuran dipungut selewat-lewatnya sehingga 25 Mac. 7.1.2 Pembelian Keperluan P & P Setiap pembelian Keperluan untuk tujuan P & P, panitia matapelajaran mestilah dibuat melalui Ketua Panitia dan Guru Besar, GPK, akan menentukan pesanan dan pembelian diluluskan (bergantung kepada kewangan dan kemampuan).

7.2

Disiplin Dan Pergerakan Murid. 7.2.1 Galakan murid-murid supaya memikirkan akibat dari melakukan sesuatu yang melanggar peraturan /bertentangan. Ini akan menghindarkan mereka daripada dikenakan tindakan disiplin. Semua murid bertanggungjawab menjaga kebersihan, keselesaan dan keselamatan bilik darjah setiap masa. Guru yang mengajar waktu akhir setiap sesi mesti memastikan murid-murid membersihkan dan mengemaskinikan kelas 10 minit sebelum balik. 7.2.3 Guru tidak dibenarkan menghukum,mendera menggunakan kata-kata kasar dan kesat kepada murid. Segala masalah berkaitan hukuman hendaklah dirujuk kepada Guru Besar/Guru Penolong Kanan HEM/ GPK Ko-Kurikulum dan P.Petang. Keselamatan murid sentiasa diberi keutamaan semasa berada dalam kawasan sekolah, bilik Pembelajaran dan bilik-bilik khas (Makmal Sains/KH). Guru-guru hendaklah sentiasa berada bersama-sama murid. Guru-guru hendaklah sentiasa memberi ingatan dan teguran kepada murid supaya menjaga keselamatan diri semasa di sekolah atau di luar sekolah terutama di atas jalan raya.

7.2.2

7.2.4

7.2.5

- 25 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

7.2.6

Murid yang dikenal pasti mengidap penyakit seperti semput/lelah, gila babi, jantung berlubang (surat doktor/permohonan ibu bapa), tidak sempurna anggota hendaklah dikecualikan daripada menyertai PJK/Sukan. Jika terdapat murid sakit, guru bertugas hendaklah mengambil tindakan sewajarnya. Guru-guru tidak boleh membenarkan murid balik awal tanpa kebenaran Guru Besar/Penyelia Petang. Pergerakan murid semasa sedang belajar harus pada tahap minimum. Sekiranya murid perlu keluar kerana arahan guru pastikan murid memakai pas keluar. Guru hendaklah memastikan murid yang keluar ke tandas kerana darurat. Murid perempuan dibenarkan ke tandas bersama kawan (tidak boleh berseorangan).

7.2.7 7.2.8 7.2.9 7.2.10

7.3

Buku Rekod Kedatangan Murid 7.3.1 Hanya guru sahaja dibenarkan menanda dan mengisi butiran dan kedatangan murid. Kehadiran murid mesti tanda pada awal pagi setiap hari persekolahan. 7.3.2 Pastikan semua maklumat dan butiran murid sentiasa dikemaskini dan dilengkapkan dengan tepat dan betul. Semak,lengkapkan dan tutup buku kedatangan murid setiap akhir bulan dan ditandatangani. 7.3.3 7.3.3 Hantar ke pejabat setiap hari sebelum jam 9 pagi. Laporkan ke pejabat (GPK HEM/P.Petang/Guru Besar) sekiranya terdapat murid yang tidak hadir lebih dari 3 hari tanpa kenyataan untuk tindakan selanjutnya.

7.4

Buku Rekod Persediaan Mengajar 7.4.1 Ia merupakan dokumen penting sebagai ukuran tentang profesionalisme,mutu kerja serta taraf seorang guru. Ia merupakan rekod rasmi berterusan P&P dan maklumat berkenaan pencapaian serta kemajuan murid yang diajar.

- 26 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

7.4.2

Guru bertanggungjawab menyelia,menyusun,mengisi serta merekod segala maklumat berkaitan P&P yang diajar. Maklumat asas seperti surat-surat pekeliling iktisas,tatasusila profesion, tugas-tugas guru, sukatan pelajar. Peruntukan masa pengajaran mestilah diteliti dan difahami dengan jelas oleh guru. Butir-butir diri guru, jadual waktu, senarai tugas, takwim sekolah, senarai cuti, sasaran tahun P&P, rancangan tahunan, rancangan harian, rekod aktiviti guru/pencapaian pencapaian/peringkat (di sekolah dan di luar), penggunaan buku rujukan, perbincangan profesional, ulasan penyeliaan serta markah kemajuan dan pencapaian murid mestilah dilengkapkan dengan kemas mengikut garis panduan yang diberi.

7.4.3

7.4.4

7.4.5 Rancangan Kerja Tahunan boleh di fotokopi (mesti jelas) untuk dilekatkan dengan kemas. Walau bagaimanapun, tulisan tangan yang kemas, komputer,taip amat digalakkan. 7.4.6 Buku Rekod Persediaan Mengajar hendaklah dihantar kepada Guru Besar/Penyelia Petang pada setiap Jumaat sebelum balik. 7.4.7 Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1999 Penyediaan Rekod pengajaran dan pembelajaran. Rancangan pelajaran tahunan. Rancangan pelajaran harian. Hendaklah diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan

serta merta apabila dikehendaki

*** Penalti :

Guru tidak melebihi RM 5,000.00 / 3 bulan penjara / kedua-duanya. Guru Besar tidak melebihi RM 500.00/ 3 bulan penjara/kedua-duanya.
7.5 Menghadiri Mesyuarat 7.5.1 Panggilan mesyuarat dilakukan dengan pengetahuan dan kebenaran pentadbiran. Surat pemberitahuan/panggilan mesyuarat perlu diedarkan sekurang-kurangnya sehari sebelum mesyuarat dijalankan supaya semua dapat membuat persediaan. Catatan mesyuarat/kehadiran mesti dicatat. Semua mesyuarat yang diadakan di peringkat Sekolah/PPD/JPN/Kementerian adalah wajib dihadiri. Sekiranya ada sesuatu halangan/masalah, pengganti perlu dicari. Sila maklumkan secara rasmi kepada Guru Besar. Semua keputusan mesyuarat di luar kawasan sekolah hendaklah dilaporkan kepada GPK/ Guru Besar dalam laporan Minit Curai (format laporan disediakan).

7.5.2

7.5.3

- 27 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

7.6

Kursus-kursus Profesionalisme

7.6.1

Semua guru akan ditentukan mengikut keperluan apa jua kursus yang berkaitan dengan profesion,yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Jabatan-jabatan,PPD yang berkaitan dengannya. Semua dapatan kursus wajib disebarluaskan kepada rakan sejawatan. Satu salinan minit curai hendaklah diserahkan kepada Guru Besar. Guru-guru digalakkan meningkatkan taraf profesionalisme masingmasing dengan mengambil/mengikuti kursus-kursus lanjutan yang bersesuaian.

7.6.2

PENTADBIRAN

8.1

Pejabat Sekolah/Penggunaan Telefon/Kemudahan 8.1.1 Hanya untuk urusan rasmi.

8.2.1

Sila catat di dalam buku telefon setiap panggilan yang dibuat dan segala bayaran panggilan hendaklah dibayar kepada pembantu tadbir. Panduan menggunakan telefon bimbit di kalangan guruguru dan kakitangan sekolah mengikut pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia KP(BS)B543/041/Jld.III(28) bertarikh 15 Januari 2004 seperti berikut : penggunaan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran serta aktiviti-aktiviti sekolah yang lain seperti semasa perhimpunan sekolah, mesyuarat, aktiviti kokurikulum, mengawas peperiksaan dan sebagainya adalah dilarang sama sekali.

8.2

Bilik Rehat Guru

8.3.1

Bilik Rehat Guru merupakan cermin guru,staf dan pentadbiran sekolah. Ianya harus memperlihatkan budaya kemas,ceria,menampilkan keilmuan,senyap,efisien serta berfungsi dengan cekap,tepat,telus dan tegar. Kebersihan dan keceriaan Bilik Guru hendaklah sentiasa dijaga.Setiap guru hendaklah sentiasa mempastikan susunan,kekemasan dan keceriaan dan mengelakkan keadaan tidak terurus,timbunan bukubuku latihan/kerja di atas meja.

8.3.2

- 28 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

8.3

Keselamatan/Pelawat

8.3.1

Sekiranya guru-guru melihat/bersua seseorang yang tidak dikenali, beri salam, sila tanya nama dan pengenalan pelawat tersebut dengan sopan santun dan hulurkan bantuan dengan mesra. Iringi/tunjukkan mereka ke pejabat. Semua pelawat diminta berurusan di pejabat terlebih dahulu untuk apa jua tujuan serta malaporkan dan memperkenalkan diri. Semua pelawat akan diminta memakai tag Pas Pelawat dan mengisi Buku Pelawat Am. Satu borang kebenaran masuk perlu diisi dan ditandatangani oleh pihak pengurusan sekolah. Murid-murid dilarang membawa keluarga/kawan-kawan dan orang luar masuk ke kelas tanpa kebenaran pejabat/Guru Besar/GPK/P.Petang. Jurujual adalah dilarang sama sekali masuk ke bilik guru, lain-lain bilik di bangunan sekolah tanpa kebenaran Guru Besar/GPK/P.Petang.

8.3.2

8.3.3 8.3.4

8.4

Kenyataan Media 8.4.1 Guru-guru dan staf tidak dibenarkan sama sekali membuat sebarang kenyataan kepada media mengenai apa jua perkara. Sila rujuk kepada Guru Besar. Segala urusan surat mesyuarat perhubungan ke PPD/JPNJ/Kementerian Pelajaran mestilah dinuat melalui dan salinan kepada Guru Besar atau mendapat kebenaran Guru Besar terlebih dahulu.

8.4.2

9.

PENUTUP Riasalah Panduan Guru/Staf ini merupakan dokumen rasmi yang perlu dibaca, diteliti, difahami, diikuti dan dilaksanakan oleh semua warga SK Taman Universiti (1), Johor Bahru. Sila tandatangani akuan penerimaan.

- 29 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

KOD TATAKELAKUAN PERKHIDMATAN AWAM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kod Tatakelakuan Kementerian Pelajaran Malaysia menggariskan tingkahlaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia. Ini untuk memastikan kelakuan mereka semasa dan selepas bertugas adalah sentiasa selaras dengan kehendak undang-undang dan peraturan semasa. Dengan ini imej dan reputasi mereka sebagai warga Kementerian Pelajaran Malaysia yang berintegriti tinggi dan berwibawa sentiasa terpelihara. Kod Tatakelakuan Kementerian Pelajaran Malaysia adalah seperti berikut: PERCANGGAHAN KEPENTINGAN Seseorang warga Kod Tatakelakuan Kementerian Pelajaran Malaysia tidak boleh pada bila-bila masa:

Mengadakan hubungan samada secara langsung atau tidak langsung dengan mana-mana pembekal atau kontraktor yang berurusan dengan Jabatan bagi mendapat faedah seperti komisen, diskaun, hiburan/keraian dan sebagainya untuk kepentingan peribadi atau yang boleh menimbulkan rasa curiga orang ramai. Membiarkan diri atau anggota keluarganya berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan kepentingan persendirian bercanggah dengan kepentingan tugas rasmi Jabatan. Terlibat dalam membuat sebarang keputusan atau berurusniaga dengan syarikat yang mana ahli keluarganya memiliki kepentingan (samada sebagai pengarah, rakan perkongsian, pemegang saham atau penama) di dalam syarikat-syarikat tertentu yang berurusniaga dengan Jabatan. Menjalankan apa-apa urusniaga peribadi dalam waktu pejabat kecuali mewakili persatuan yang dibenarkan oleh pihak pengurusan Jabatan. Manyalahgunakan kedudukan dan pangkatnya sebagai pegawai/staf Kementerian Pelajaran Malaysia untuk mendapat layanan istimewa atau keuntungan kewangan daripada manamana Kementerian, jabatan, firma, syarikat dan orang perseorangan.

- 30 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

PEKERJAAN LUAR Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia tidak boleh pada bila-bila masa membuat pekerjaan luar yang memberi imbuhan kewangan semasa atau selepas waktu pejabat,walaupun pekerjaan itu tidak bersangkut-paut dengan Jabatan.Walau bagaimanapun,Ketua Jabatan boleh memberi kebenaran bertulis kepada seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia untuk membuat pekerjaan luar dengan syarikat mereka mematuhi perkara berikut: Pekerjaan tersebut tidak boleh dilakukan semasa waktu pejabat. Pekerjaan tersebut tidak boleh menghalang pegawai berkenaan menjalankan/melaksanakan

tugas rasminya di luar waktu pejabat apabila diarah oleh majikannya. Pekerjaan tersebut tidak bercanggah dengan kepentingan Jabatan.

KESELAMATAN DAN KERAHSIAAN MAKLUMAT Setiap warga Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah pada bila-bila masa:

Menentukan semua maklumat dan dokumen terpenting sentiasa terpelihara dan disimpan di tempat yang selamat sebagaimana yang dinyatakan di dalam Arahan Keselamatan Kerajaan. Tidak berkelakuan cuai sehingga boleh membahayakan keselamatan atau menyebabkan terdedahnya kerahsiaan sesuatu maklumat atau dokumen terperingkat Tidak mendedahkan apa-apa maklumat terperingkat dengan apa cara jua kepada manamana orang yang tidak berhak memperolehinya samada semasa atau selepas beliau berkhidmat kepada kementerian ini. Tidak membuat salinan atau menggunakan mana-mana dokumen terperingkat dengan apa cara jua pun untuk kepentingan peribadi kecuali setelah mendapat kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan. Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia yang akan bersara dikehendaki menyerahkan semua dokumen terperingkat yang ada padanya kepada Ketua Jabatan selaras dengan kehendak Akta Rahsia Rasmi 1972 tanpa menunggu arahan untuk berbuat demikian.

MEMBUAT PERNYATAAN AWAM DAN PERHUBUNGAN DENGAN MEDIA MASSA Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia pada bila-bila masa tidak boleh:

Membuat atau menghebahkan apa-apa pernyataan awam secara bertulis atau lisan mengenai perkara-perkara terperingkat Jabatan melainkan setelah mendapat kebenaran daripada Ketua Jabatan. Menerbitkan apa-apa maklumat atau bahan terperingkat di dalam mana-mana media cetak atau elektronik seperti akhbar, majalah, jurnal, buku, radio, televisyen dan sebagainya melainkan setelah mendapat kebenaran daripada Ketua Jabatan. Membuat pernyataan awam atau membincangkan perkara terperingkat dengan apa cara jua pun sehingga boleh menjejaskan imej/reputasi Kementerian Pelajaran Malaysia khususnya dan perkhidmatan awam amnya.

- 31 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

PENERIMAAN HADIAH ATAU KERAIAN Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia pada bila-bila masa:

Tidak boleh menerima atau memberi dan tidak boleh membenarkan suami/isteri, ahli-ahli keluarga atau mana-mana orang menerima atau memberi bagi pihaknya secara langsung atau tidak langsung, apa-apa bentuk hadiah/keraian jika penerimaan atau pemberian hadiah/keraian itu mempunyai kaitan dengan tugas rasminya. Menerima hadiah/keraian sekiranya penerimaan hadiah/keraian tersebut tidak ada sebarang emolumen bulanannya atau 500.00 yang mana lebih rendah. Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia yang berasa ragutentang nilai hadiah yang diterima, bolehlah menerima hadiah itu dahulu tetapi beliau hendaklah mengemukakannya kepada Ketua Jabatan untuk kelulusan.

KESUSAHAN BERAT KERANA HUTANG DAN MEMINJAM WANG

Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia tidak boleh pada bila-bila masa meminjam wang atau barang berharga daripada pegawai/staf di bawah penyeliaannya sehingga boleh meletakkan dirinya di bawah sesuatu obligasi kepada orang atau pihak yang mempunyai kaitan rasmi atau urusan rasmi dengan pegawai/staf itu. Seseorang warga Kementerian Pendidikan Malaysia tidak boleh menjadi penjamin kepada mana-mana orang sehingga boleh meletakkan dirinya di bawah sesuatu beban atau kesusahan kewangan yang berat. Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia dianggap berada dalam keadaan berat kerana hutang yang serius jika: Agregat hutang dan liabilitinya yang tidak bercagar melebihi sepuluh kali emolumen bulanannya. Beliau adalah seorang penghutang penghakiman.

MENYARA HIDUP MELEBIHI PENDAPATAN RASMI

Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia pada bila-bila masa tidak boleh memperlihatkan gaya hidup yang melebihi punca pendapatan rasminya. Ketua Jabatan boleh meminta penjelasan secara bertulis daripada mana-mana warga Kementerian Pelajaran Malaysia yang menunjukkan gaya hidup (termasuk penguasaan dan pemilikan harta benda) Di luar kemampuannya dari segi pendapatan/emolumen rasmi, tentang bagaimana beliau mendapat sumber-sumber kewangan untuk menyara gaya kehidupan tersebut.

PENGISYTIHARAN HARTA

Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah mengisytiharkan secara bertulis dengan disokong oleh dokumen-dokumen berkaitan (jika perlu) mengenai segala aset yang dipunyai olehnya,atau suami/isteri atau anaknya atau mana-mana orang bagi pihaknya atau isteri/suami atau anaknya kepada Ketua Jabatan apabila dilantik sebagai pegawai/staf Kementerian Pelajaran Malaysia.

- 32 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia dikehendaki mengisytiharkan apa-apa perolehan harta benda atau pelupusan harta benda sedia ada samada yang dimiliki oleh dirinya sendiri,isteri/suami atau anaknya secepat mungkin selepas perolehan atau pelupusan harta benda itu.

KEGIATAN JENAYAH

Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia adalah dilarang daripada terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang/peraturan-peraturan negara yang digunapakai atau terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan kurang berakhlak atau jenayah seperti berikut: Terlibat dalam perlumbaan haram. Bergiat dalam pelaburan haram. Menyertai kumpulan yang mengancam keselamatan negara dan menggugat perpaduan di antara kaum. Terlibat dalam manipulasi, pemalsuan, penipuan atau pengubahan rekod-rekod atau dokumen. Terlibat dalam kegiatan pelacuran. Menyertai mogok haram dan sebagainya.

KEGIATAN POLITIK Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah sentiasa mengamalkan sikap berkecuali atau tidak memihak kepada mana-mana parti politik dan tidak melanggari larangan yang terkandung di dalam Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Larangan dalam kegiatan politik yang dimaksudkan termasuklah seperti berikut: Menghasut seseorang supaya benci kerajaan yang memerintah. Mengadakan ceramah, perbincangan dan perbahasan yang mempunyai unsur membenci serta anti kerajaan. Mempelihatkan dengan jelas ketaksuban berpolitik anti kerajaan dengan pelbagai cara,baik secara langsung mahupun tidak langsung samada berbentuk lisan atau tulisan ataupun melalui perhimpunan mingguan,perbualan,ceramah di surau,semasa kaunseling dan sebagainya. Walau bagaimanapun,seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia dalam Kumpulan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan dan Profesional boleh bertanding atau dilantik memegang jawatan dalam suatu pertubuhan politik,semasa menghabiskan cuti terkumpul sebelum bersara wajib setelah mendapat kelulusan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Ketua Setiausaha. Sungguhpun begitu,warga Kementerian Pendidikan Malaysia dari Kumpulan Sokongan boleh bergiat aktif dalam pertubuhan politik setelah mendapat kelulusan bertulis Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Ketua Setiausaha.

- 33 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

KEGIATAN KEAGAMAAN Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia adalah pada bila-bila masa ditegah menganut, mengikut dan mengamalkan ajaran sesat serta menyertai atau menyokong kegiatan-kegiatan yang merbahayakan ketenteraman awam DADAH DAN MINUMAN KERAS Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia adalah pada bila-bila masa ditegah:

Terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengedaran dadah. Menggunakan atau mengambil dadah (kecuali bagi maksud perubatan sebagaimana yang ditetapkan oleh seorang pengamal perubatan yang didaftarkan di bawah Akta Perubatan 1971). Memiliki,menjual atau mengedar dan meminum minuman keras di premis bekerja.

Pihak Jabatan berhak memeriksa pada bila-bila masa mana-mana warga Kementerian Pelajaran Malaysia yang disyaki:

Terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Memiliki,menjual atau mengedar dan meminum minuman keras di premis bekerja.

MENYALAHGUNAKAN ASET DAN PERSONAL Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia adalah pada bila-bila masa:

Dikehendaki menggunakan aset Jabatan untuk tujuan rasmi secara cermat dan bertanggungjawab tanpa mendatangkan kerosakan atau kerugian kepada Jabatan. Tidak boleh menggunakan aset atau personal Jabatan untuk kepentingan peribadi kecuali dengan kebenaran pehak pengurusan Jabatan.Pihak Jabatan boleh menuntut gantirugi daripada mana-mana warga Kementerian Pelajaran Malaysia yang didapati telah menyalahgunakan aset Jabatan sehingga menyebabkan ia rosak atau tidak boleh dibaiki lagi.

KEKERASAN DAN PENGGUNAAN BAHASA KESAT SERTA DISKRIMINASI

Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia semasa berhubung dengan mana-mana pegawai/orang awam pada bila-bila masa ditegah: Membuat ugutan fizikal atau lisan. Menggunakan bahasa kesat seperti bodoh, bangang,tolol dan seumpamanya yang boleh menjatuhkan air muka dan maruah seseorang. Menggunakan bahasa isyarat lucah. Seseorang Kementerian Pelajaran Malaysia pada bila-bila masa tidak boleh menunjuk dan mengamalkan sikap diskriminasi dengan memberi layanan yang berbeza kepada seseorang kerana pangkat dan kedudukannya dalam jabatan atau masyarakat, perkauman, seks, keturunan, perbezaan fahaman politik dan sebagainya.

- 34 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

PAKAIAN Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah mematuhi Garis Panduan Pakaian semasa bekerja sebagaimana yang ditetapkan di bawah mana-mana Pekeliling Perkhidmatan atau Surat Pekeliling yang berkuatkuasa dari masa ke semasa dengan memberi perhatian kepada perkara berikut:

Sentiasa berpakaian kemas, bersih dan bersopan semasa menjalankan tugas rasmi kecuali untuk melaksanakan tugas tertentu. Tidak boleh berpakaian menjolok mata dan boleh mendatangkan anggapan negatif seperti penampilan pegawai menghadiri pesta atau perkelahan.

KETIDAKHADIRAN BERTUGAS Seseorang warga Kementerian Pelajaran Malaysia hendaklah hadir bertugas pada setiap hari bekerja melainkan; 10. Setelah mendapat kelulusan cuti rehat/tidak berekod daripada Ketua Jabatan atau kelulusan Sijil Cuti Sakit daripada pengawai perubatan. 11. Setelah mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada Ketua Jabatan kerana kematian ahli keluarga, kemalangan sehingga mengalami kecederaan, bencana dan sebagainya.

Bahagian Sumber Manusia Kementerian Pelajaran Malaysia Tarikh: Mac 2003


10. Surat Pekeliling Ikhtisas 10.1 10.2 10.3 10.4 SPI Bil 1/1972- Peraturan peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran 1959 (Corporal punishment guru besar). SPI Bil 5/1977 Tugas-tugas guru dalam cuti penggal (Tidak melebihi separuh). SPI Bil 4/1984 Perhimpunan Sekolah masa dan aturcara. Bukan tempat untuk menjalankan hukuman memalukan. SPI Bil 3/1981 Penggunaan waktu tidak mengajar/ waktu luang (Free Period) oleh guru-guru. Waktu tidak mengajar adalah waktu bekerja. SPI Bil 12/1988 Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah -Sekolah. SPI Bil 8/1988 Keselamatan diri pelajar di Sekolah.

10.5 10.6

- 35 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

10.7 10.8 10.9 10.10

SPI Bil 13/1988- Pendaftaran Murid/Pelajar Baru dan Hari Pertama Persekolahan. SPI Bil 1/1995 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pendidikan Jasmanidan Kokurikulum. SPI Bil 4/2002 Pelaksanaan Program Sekolah Selamat. SPI Bil 2/2003 Ke arah membudayakan nilai beretika.

11.

Surat Pekeliling

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10

SPI Bil 12/1999 - Penggunaan Buku Teks dan Buku Latihan Aktiviti yang diperakukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. SPI Bil 8/1999 Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah. SPI Bil 6/2000 Menangani masalah keselamatan , dadah dan samseng. SPI Bil 13/1998 Program membina minat membaca. SPI Bil 3/1979 & 6/1985 Pakaian Guru PJ. SPI Bil 3/1983 & 8/1985 Pakaian murid. SPI Bil 3/1999 Penyediaan Rekod pengajaran dan pembelajaran. Rancangan pelajaran tahunan. Rancangan pelajaran harian. Hendaklah diurus dengan sempurna dan dapat dikemukakan dengan serta merta apabila dikehendaki *** Penalti : Guru tidak melebihi RM 5,000.00 / 3 bulan penjara / kedua-duanya. Guru Besar tidak melebihi RM 500.00/ 3 bulan penjara/kedua-duanya.** SPI Bil 5/1985 Rancangan mencantik dan mengindah sekolahdan kawasannya. SPI Bil 4/1985 Peraturan pakaian guru di sekolah. SPI Bil 3/1979.

11.11 11.12 11.13

SPAM BIL 1 TAHUN 2004 - Penggunaan Sistem Perakam Waktu Elektronik Di bawah Agensi-agensi Kerajaan

- 36 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

- 38 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

KEDUDUKAN KELAS TAHUN 2013


BLOK IBNU KHALDUN BILIK KAUNSELING

PRASEKOLAH

3 DEDIKASI

3 CEMERLANG

3 BAKTI

4 AMAL

3 EFISIEN

PUSAT SUMBER

BILIK TAYANGAN

BILIK MATE STOR

TANDAS MURID TANDAS MURID

PRA SEKOLAH

BILIK PEMULIHAN

KELAS PENDIDIKAN KHAS

BLOK AL-FARABBI MAKMAL SAINS BILIK GURU 5 BAKTI


BILIK PEPERIKSAAN

5 CEMERLANG 2 EFISIEN

5 DEDIKASI 2 DEDIKASI
2 CEMERLANG

TANDAS GURU TANDAS GURU TANDAS MURID (P)

1 BAKTI

1 CEMERLANG

1 DEDIKASI

1 EFISEIN

2 BAKTI

BLOK IBNU SINNA 6 CEMERLANG 6 BAKTI 6 AMAL 5 EFISIEN MAKMAL TECHNOFUND BILIK WUDUK

6 DEDIKASI

6 EFISIEN

PEJABAT SEKOLAH

BILIK MESYUARAT

TANDAS GURU

STOR SUKAN

DEWAN SEKOLAH

BILIK KESIHATAN

KEDAI BUKU

TANDAS GURU

BLOK IBNU ARABY BILIK MUZIK BILIK MUZIK BILIK SAC BILIK SAC

4 EFISIEN

4 DEDIKASI

4 CEMERLANG

TANDAS

BILIK J-QAF

4 BAKTI

PEMULIHAN

TANDAS

BILIK KEMAHIRAN HIDUP

PENDIDIKAN SENI VISUAL

TANDAS

- 39 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN UNIVERSITI (1), JOHOR BAHRU KEDUDUKAN GURU-GURU, STAFF DAN PEKERJA TAHUN 2013
Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50 Nama Guru Harith Bin Abd Hamid Jafar Bin Ahman Hayati Bt Azhar Othman Haslina bt. Hj. Md. Daud Saadiah bt. Khairani Norita bt. Ibrahim Hj. Ismail b. Abd Rahim Kalthom bt. Samril Norziha bt. Harun Rafizah bt. Ramli Faridah bt. Nawi Noridah bt. Ramlan Fadzillahtunnor bt. Muktar Salmi bt. Abdul Patah Hamalatha a/p N. Kannan Norhaida bt. Mastor Noorasma bt. Mohd Rosdi Mahnom bt. Hasim Hamidah bt. Bakri Zulkifli b. Mohamed Suhaimi Ismaniza bt. Ishak Saidatul Azimah bt. Mohd Sazali Noni bt. Abu Bakar Serimah bt Pawi Faridah bt. Abd Karim Sheela Nair a/p Pathmanabhan Noor Hayati bt. Hussein Intan Zahara bt. Kamso Khalid b. Ahmad Adi Bin Kamis Kamaliah bt. Ahmad Mohamad Rizal b. Kapandi Nadzrien Binti Zainal Abidin Siti Fatimah bt Bahar Norziha bt. Aini Norazlan b Ahmad Norita Bt. Hamid Mohd Shahbudin b. Johansah Hjh Rosila bt. Abdullah Mohd. Zaini b. Kamari Noraini Bt. Abd Rahman Nor Amri b. Johari M. Navaneetham a/p M. Marnickam Norizzah Bt Abd. Rahman Tg. Norlaila bt. Tg. Ismail Rahmah Bt. Bidin Siti Hawa Bt. Abdul Malik Salwa bt. Ali Zaleha bt. Karim Rubiah Bt. Mohd Shariai Jawatan/Kelas Guru Besar GPK 1 GPK HEM GPK Ko-Kurikulum GPK Pend.Khas Guru Kaunseling Guru Cemerlang 6 Efisien 6 Dedikasi 6 Cemerlang 6 Bakti 6 Amal 5 Efisien 5 Dedikasi 5 Cemerlang 5 Bakti 4 Efisien 4 Dedikasi 4 Cemerlang 4 Bakti 4 Amal 3 Efisien 3 Dedikasi 3 Cemerlang 3 Bakti 2 Efisien 2 Dedikasi 2 Cemerlang 2 Bakti 1 Efisien 1 Dedikasi 1 Cemerlang 1 Bakti SU HEM SU KoKu Guru Disiplin PSS S/U. Pep. Awam S/U. Pep S/U. Sukan Guru Data Guru Penolong Guru Penolong Guru Agama Guru Agama Guru Agama Guru Agama Guru Agama Guru Agama Pend. Khas Gred DG 41 DG 41 DG 41 DGA 32 DGA 32 DG 41 DG 44 KUP GC DG 41 DG 41 DG 44 KUP DG 44 KUP DG 44 GC DGA 32 DG 41 DG 41 DGA 32 GC DG 41 DG 44 KUP DG 41 DG 41 DGA 32 DG 41 DGA 32 DGA32 DGA 32 DGA 32 DGA 29 DG 44 KUP DGA 32 DGA 32 DGA 32 DG 41 DG 41 DG 41 DG 41 DGA 32 DGA 32 DGA 29 DG 41 DGA 32 DG 41 DGA 29 DGA 32 DGA 32 DGA 32 DGA 32 DGA 32 DG 41 DGA 32 DGA 32

- 40 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

Bil 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Nama Guru Jamaeyah Bt. Ismail Nur Syakirah Bt. Hashim Hafezah Waty Bt. Adam Aini Jamily Bt. Mat Jamel Nor Asfah Hanim bt Md. Fahmi Azianiza bt. Samsudin Muhammad Al-Amin b. Abu Hassan Nur Hanani Bt Abd Hamid Asma Bt. Ahmad Suzaliza Bt. Yaakub Huda Yusrina Bt. Ahmad Puhad Norhisham b. Mohd Noor Nurul Akma bt. Mohd. Fauzi Marini bt. Abdul Rahim Farantey Wong Sei Phui Zaidah Bt Ayob Norliah bt. Hamzah

Jawatan/Kelas Pend. Khas Pend. Khas Pend. Khas Pend. Khas Pend. Khas Pend. Khas Guru Pem LINUS Guru Pemulihan Guru j-Qaf Guru j-Qaf Guru j-Qaf Guru j-Qaf Guru j-Qaf Guru Prasekolah Guru Prasekolah Pend Khas GAB

Gred DG 41 DG 41 DG 41 DG 41 DG 41 DG 41 DG 41 DG41 DG 41 DG 41 DG 41 DG 41 DG 41 DG 41 DG 41 DGA32 DGA32

STAFF PEJABAT/PEKERJA RENDAH AWAM Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Nama Kakitangan Nor Hasimah Bt Arsat Haliza Bt. Hassan Rozita Bt. Harun Nordina Bt. Kamaruzaman Rina Bt. Md Zali Siti Rahayu Bt. Wakijan Siti Maisarah Bt. Isman Siti Tatina Bt. Yahya Dahalan B Tahir Abas b. Awang Abd Rahman bin Jaafar Jawatan Pembantu Tadbir N22 Pembantu Tadbir N17 Pembantu Tadbir N17 Pemb. Pengurusan Murid N17 Pemb. Pengurusan Murid N17 Pemb. Pengurusan Murid N17 Pemb. Pengurusan Murid N17 Pemb. Pengurusan Murid N17 Pembantu Am Pejabat N4 Pembantu Am Pejabat N1 Pekerja Rendah Awam R4

PENGAWAL KESELAMATAN SWASTA 1. 2. En. Syukor Bin Ali En. Shanmugam a/l Gopalnaidu Pengawal Keselamatan Pengawal Keselamatan

- 41 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

BILANGAN MINGGU DAN HARI PERSEKOLAHAN SESI 2013


Jum Hari

Penggal

Cuti dan Hari Persekolahan

Mula

Akhir

Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Cuti Pertengahan Penggal Hari Persekolahan Hari Persekolahan

02.01.2013 01.02.2013 01.03.2013 23.03.2013 01.04.2013 01.05.2013

31.01.2013 28.02.2013 22.03.2013 31.03.2013 30.04.2013 24.05.2013

22 20 16 9 22 18

Cuti Pertengahan Tahun Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Cuti Pertengahan Penggal II Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Hari Persekolahan Cuti Akhir Tahun Jumlah

25.05.2013 10.06.2013 01.07.2013 01.08.2013 07.08.2013 19.08.2013 01.09.2013 01.10.2013 01.11.2013 16.11.2013

09.06.2013 30.06.2013 31.07.2013 06.08.2013 18.08.2013 31.08.2013 30.09.2013 31.10.2013 15.11.2013 01.01.2014

16 15 23 04 12 10 21 23 11 47 289 205 84

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am Jumlah Hari Cuti Penggal

- 42 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

HARI-HARI KELEPASAN AM NEGERI JOHOR DARUL TAZIM BAGI TAHUN 2013

Tarikh
24-01-2013 27-01-2013 10-02-2013 11-02-2013 01-05-2013 24-05-2013 01-06-2013 10-07-2013 08-08-2013 09-08-2013 31-08-2013 16-09-2013 15-10-2013 02-11-2013 05-11-2013 22-11-2013 09-12-2013 25-12-2013

Cuti
Maulidur Rasul Thaipusam Tahun Baru Cina Tahun Baru Cina Hari Pekerja Hari Wesak Hari Keputeraan DYMM Agong *Awal Ramadhan Hari Raya Aidil Fitri Hari Raya Aidil Fitri Hari Merdeka Hari Malaysia Hari Raya Aidil Adha Deepavali Awal Muharram Hari Keputeraan Sultan Johor Hari Hol Johor Hari Krismas

Negeri
Seluruh Negara Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor, Negeri Sembilan, Perak, Penang & Selangor Sahaja Seluruh Negara Kecuali Kelantan & Terengganu Seluruh Negara Seluruh Negara Seluruh Negara Johor, Kedah & Melaka Sahaja Seluruh Negara Seluruh Negara Seluruh Negara Seluruh Negara Seluruh Negara Seluruh Negara Seluruh Negara Johor Sahaja Johor Sahaja Seluruh Negara

CATATAN: *: Tertakluk kepada pindaan PERINGATAN: Apabila Hari Kelepasan itu jatuh pada Hari Kelepasan Mingguan, maka hari tersebut digantikan dengan hari esoknya dan jika hari kemudiannya itu pula sedia menjadi Hari Kelepasan, maka hari yang berikutnya dijadikan Hari Kelepasan Am.

- 43 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

JADUAL PEMBAYARAN GAJI 2013 Bulan Januari Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos September Oktober November Disember Tarikh 23.01.2013 25.02.2013 25.03.2013 25.04.2013 23.05.2013 25.06.2013 25.07.2013 22.08.2013 25.09.2013 08.10.2013 25.11.2013 18.12.2103 Hari Khamis Isnin Isnin Khamis Khamis Selasa Khamis Khamis Rabu Selasa Isnin Rabu Hari Raya Haji 15.10.2013 Deepavali 2.11.2013 Krismas 25.12.2013 Hari Raya Puasa 08 & 09.08. 2013 Tahun Baru Cina 10 & 11.02.2013 Catatan

- 44 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

ATUR CARA PERHIMPUNAN MINGGUAN/HARIAN SK. TAMAN UNIVERSITI (1) JOHOR BAHRU TAHUN 2013
HARI Rabu MASA 7.05 pagi AKTIVITI - Loceng dibunyikan. - Murid berkumpul di Dataran Kejat. - Bacaan doa. - Bacaan ikrar. - Nyanyian Lagu Negaraku dan Bangsa Johor. - Laporan Guru Bertugas Minggu Lepas. - Aktiviti : Penyampaian hadiah / Persembahan dan lain-lain. - Pengumuman / Hebahan Maklumat - Ucapan GB/GPK - Nyanyian Lagu Sekolah. - Pemeriksaan kebersihan/kekemasan diri murid. - Murid-murid masuk ke kelas dengan diiringi oleh guru dan Pengawas Bertugas. - Loceng dibunyikan. - Murid berhimpun di Dataran Kejat. - Bacaan doa. * Nyanyian lagu : Sekolah Laporan Guru Bertugas. Aktiviti Harian : M3/BM/SN/BI/AG Pemeriksaan kekemasan diri murid. - Murid masuk ke kelas dengan diiringi oleh guru matapelajaran pertama. * Selasa Nyanyian Lagu Sekolah / Lagu Patriotik * Rabu Nyanyian Lagu Negeri Johor/ Lagu Patriotik * Khamis Nyanyian Lagu / Selangkah dihadapan * Jumaat Nyanyian Lagu Negaraku. Semua Guru Bertugas AJK Perhimpunan, AJK Disiplin, Pengawas Bertugas. TINDAKAN Semua Guru Bertugas AJK Disiplin, AJK Perhimpunan, Ketua Pengawas dan Pengawas Bertugas. GB/GPK.

7.35 pagi Isnin Hingga Jumaat

7.05 pagi

7.15 pagi

- 45 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

SK TAMAN UNIVERSITI (1) JOHOR BAHRU SENARAI NAMA GURU BERTUGAS MINGGUAN SESI 2013
Minggu 1 8 15 22 29 36 Tarikh 02 04 Jan 18-22 Feb 15-19 Apr 17-21 Jun 05-06 Ogo 30 Sep-04 Okt Guru Bertugas MOHD ZAINI B. KAMARI (KETUA) INTAN ZAHARA BT KAMSO TENGKU NORLELA BT TENGKU ISMAIL RUBIAH BT SHARIAI SALWA BT ALI NURUL AKMA NORITA IBRAHIM M NAVANEETHAM A/P M MARNICKAM

2 9 16 23 30 37

07-11 Jan 25 Feb 1 Mac 22-26 Apr 24-28 Jun 19-23 Ogo 07-11 Okt

ZULKIFLI MOHD SUHAIMI ( KETUA ) NORIZZAH BT ABDUL RAHMAN FARIDAH BT ABD KARIM SAIDATUL AZIMAH SITI HAWA BT ABDUL MALIK KALTHOM BT SAMRIL NORZIHA BT HARUN AINI JAMILY BT MAT JAMEL ADI BIN KAMIS MOHD AL AMIN ( KETUA ) SUZALIZA BT YAACOB NORAINI BT ABDUL RAHMAN HJ ISMAIL ABDUL RAHIM FARIDAH BT NAWI HUDA YUSRINA BT AHMAD PUHAD SHEELA NAIR A/P PATHMANABHAN NORLIAH BT HAMZAH ZAIDAH BT AYOB MOHAMAD RIZAL B KAPANDI (KETUA) HJH ROSILA ABDULLAH NONI BT ABU BAKAR AZIANIZA SHAMSUDIN JAMAEYAH BT ISMAIL MAHNOM BT HASIM NORITA ABDUL HAMID ASMA BT AHMAD

3 10 17 24 31 38

14-18 Jan 04-08 Mac 29 Apr-03 Mei 01-05 Jul 26-30 Ogo 14-18 Okt

4 11 18 25 32 39

21-25 Jan 11-15 Mac 06-10 Mei 08-12 Jul 02-06 Sep 21-25 Okt

5 12 19 26 33 40

28 Jan-01 Feb 18-22 Mac 13-17 Mei 15-19 Jul 09-13 Sep 28 Okt -01 Nov

KHALID BIN AHMAD ( KETUA ) HAMALATHA A/P N KANNAN NORZIHA BT AINI ZALEHA BT KARIM NOORASMA BT MOHD ROSDI NORASFAH HANIM MOHD FAHMI KAMALIAH AHMAD FARANTEY WONG SEI PHUI

- 46 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

SK TAMAN UNIVERSITI (1) JOHOR BAHRU SENARAI NAMA GURU BERTUGAS MINGGUAN SESI 2013

Minggu 6 13 20 27 34 41

Tarikh 04-08 Feb 01-05 Apr 20-23 Mei 22-26 Jul 17-20 Sep 04-08 Nov

Guru Bertugas NORHISHAM B. MOHD NOR ( KETUA ) SALMI BT ABDUL PATAH SITI FATIMAH BT BAHAR NOR AMRI BIN JOHARI HAFEZAWATY BT ADAM RAFIZAH RAMLI HAMIDAH BT BAKRI RAHMAH BT BIDIN

7 14 21 28 35 42

11-15 Feb 08-12 Mac 10-14 Jun 29 Jul-02 Ogo 23-27 Sep 11-15 Nov

MOHD SHAHBUDIN B. JOHANSHAH (KETUA) FADZILLAHTUNNOOR BT MUKTAR ISMANIZA BT ISHAK NORHAIDA BT MASTOR NORIDAH BT RAMLAN MARINI BT ABDUL RAHIM NORSYAKIRAH HASHIM NORHAYATI HUSIN

- 47 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2013


JANUARI 2013
TARIKH MINGGU 1 2.1.13 Hingga 4.1.13 5.1.2013 MINGGU 2 7.1.13 Hingga 11.1.13 12.1.2013 MINGGU 3 14.1.13 Hingga 18.1.13 19.1.2013 MINGGU 4 21.1.13 Hingga 23.1.13 24.1.2013 25.1.13 26.1.2013 Isnin Hingga Jumaat Sabtu Perlantikan Pengawas Perlantikan Ketu dan Penolong Darjah GPK HEM Isnin Hingga Jumaat Sabtu Rabu Hingga Jumaat Sabtu Perhimpunan Mingguan Minggu Transisi thn 1 Orientasi Pra sekolah GPK HEM/ Guru bertugas Guru thn 1 Guru Pra HARI AGENDA TINDAKAN

Isnin Hingga Rabu KHAMIS Jumaat Sabtu

CUTI MAULIDUR-RASUL

MINGGU 5 27.1.2013 AHAD THAIPUSAM

28.1.2013
28.1.13 Hingga 31.1.13

ISNIN
Isnin Hingga Khamis

CUTI GANTI AHAD

Agenda Penting : 1.Program Jaya Tahun 6 2.Mesyuarat Pengurusan 3.Pelancaran Nilam Peringkat Sekolah

- 48 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

4.Kursus Kepimpinan Ketua Darjah dan Penolong Ketua Darjah.

FEBRUARI 2013
TARIKH MINGGU 5 1.2.13 4.2 .13 MINGGU 6 4.2.13 Hingga 8.2.13 9.2.13 Isnin Hingga Jumaat Sabtu Jumaat Sabtu HARI AGENDA TINDAKAN

MINGGU 7 10.02.2013 hingga 11.02.2013 &

AHAD Hingga ISNIN

CUTI TAHUN BARU CINA

SELASA
Rabu Hingga Jumaat SABTU Sambutan Maulidur-Rasul

12.02.2013
13.1.13 Hingga 15.1.13 16.1.2013

CUTI GANTI HARI AHAD

Untuk Makluman

MINGGU 8 18.2.13 Hingga 22.2.13 23.1.2013 MINGGU 9 25.2.13 Hingga 28.2.13 Isnin Hingga Khamis Isnin Hingga Jumaat SABTU Pencerapan Guru

Agenda Penting : 1. Majlis Pelantikan Pengawas dan Ketua Darjah 2. Khemah Ibadah Thn 6 3. Sambutan Maulidul Rasul Peringkat Sekolah 4. Kursus Kepimpinan Pengawas 5. Mesyuarat Agong PIBG dan Anugerah Cemerlang

- 49 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

MAC 2013
TARIKH MINGGU 9 1.3.13 2.3.2013 Jumaat Sabtu MESYUARAT AGONG PIBG HARI AGENDA TINDAKAN

MINGGU 10 4.3.13 Hingga 8.3.13 9.3.2013 MINGGU 11 11.3.13 Hingga 15.3.13 16.1.2013 MINGGU 12 18.3.13 Hingga 22.3.13 23.03.2013 MINGGU 13 25.03.2013 Hingga 29.03.2013 30.03.2013 31.03.2013 Isnin Hingga Jumaat SABTU AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Isnin Hingga Jumaat SABTU Latihan Kebakaran CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 Semua Murid dan warga SKTU 1 Isnin Hingga Jumaat SABTU PKSR 1 Isnin Hingga Jumaat Sabtu Pencerapan Hasil Kerja Murid Pencerapan Guru 1

Agenda Penting : 1.Saringan LINUS 1 2.Kawad kebakaran 3.UPPM 1

- 50 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

4.Minggu PPDa 5.Program Jaya Tahun 5

APRIL 2013
TARIKH MINGGU 14 1.4.13 Hingga 5.4.13 Isnin Hingga Jumaat HARI AGENDA 1M1S 1M1S Pencerapan Guru 1 Aktivit KK Latihan Sukan TINDAKAN

6.1.2013 MINGGU 15 8.4.13 Hingga 12.4.13

SABTU

Isnin Hingga Jumaat

Pencerapan Hasil Kerja Murid 2 1M1S 1M1S Aktiviti KK Latihan Sukan HARI TERBUKA

13.4.2013 MINGGU 16 15.4.13 Hingga 19.4.12

SABTU

Isnin Hingga Jumaat

20.1.2013 MINGGU 17 22.4.13 Hingga 26.4.13 27.1.2013 MINGGU 18 29.1.13 Hingga 30.1.13

SABTU

Minggu PPDa 1M1S 1M1S Aktiviti KK Latihan Sukan

Isnin Hingga Jumaat SABTU

1M1S 1M1S Aktivit KK

HARI PROFFESIONALISME

Isnin Hingga Selasa

1M1S 1M1S

- 51 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

MEI 2013
TARIKH MINGGU 18 01.05.2013 2.5.13 Hingga 3.5.13 4.5.2013 MINGGU 19 6.5.13 Hingga 10.5.13 11.5.2013 Isnin Hingga Jumaat SABTU UJIAN PKSR 2 Latihan Sukan RABU Khamis Hingga Jumaat SABTU CUTI HARI PEKERJA/BURUH HARI AGENDA TINDAKAN

Latihan sukan

SUKANTARA ( P )

MINGGU 20 13.5.13 Hingga 17.5.13 Isnin Hingga Jumaat 1M1S 1M1S Aktiviti KK Latihan sukan Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah Guru PraSsekolah Semua guru

18.5.2013

SABTU

SUKANTARA ( B )

GPK KK/S/U Sukan

MINGGU 21 20.5.13 Hingga 23.5.13 24.5.2013 25.1.2013 Isnin Hingga Khamis JUMAAT SABTU 1M1S 1M1S Aktiviti KK CUTI HARI WESAK CUTI PENGGAL 1

Agenda Penting : 1.Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah 2.Peperiksaan Pertengahan Tahun / UPPM 2

- 52 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

JUN 2013
TARIKH 27.5.2013 Hingga 31.5.2013 HARI Isnin Hingga Jumaat AGENDA CUTI PENGGAL 1 TINDAKAN Untuk Makluman

1.6.2013 3.6.13 Hingga 7.6.13 8.6.2013 MINGGU 22 10.6.13 Hingga 14.6.13

SABTU Isnin Hingga Jumaat SABTU

HARI KEPUTERAAN DYMM AGONG CUTI PENGGAL 1

Isnin Hingga Jumaat

1M1S 1M1S Pencerapan Guru 2 Aktiviti KK Latihan sukan Acara Akhir ( P )

15.6.13 MINGGU 23 17.6.13 Hingga 21.6.13

SABTU

Isnin Hingga Jumaat

Pencerapan Hasil Kerja murid 3 1M1S 1M1S Aktiviti KK Latihan sukan ACARA AKHIR (B )

22.6.2013

SABTU

MINGGU 24 24.6.13 Hingga 28.6.13 Isnin Hingga Jumaat 1M1S 1M1S Aktiviti KK Raptai Raptai KEJOHANAN OLAHRAGA

29.6.2013

SABTU

Agenda Penting : 1.Perkampungan UPSR 2.Hari Terbuka/ Jualan Amal

- 53 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

JULAI 2013
TARIKH MINGGU 25 1.7.13 Hingga 5.7.13 6.7.2013 MINGGU 26 8.7.13 Hingga 9.7.13 10.7.2013 11.7.13 Hingga 12.7.13 13.7.2013 MINGGU 27 15.7.13 Hingga 19.7.13 20.7.2013 MINGGU 28 22.7.13 Hingga 26.7.13 27.7.2013 MINGGU 29 29.7.13 Hingga 31.7.13 Isnin Hingga Rabu Aktiviti KK Isnin Hinga Jumaat SABTU Aktiviti KK Isnin Hingga Jumaat SABTU Percubaan UPSR PKSR 3 Aktiviti KK Isnin Hingga Selasa RABU Khamis Hingga Jumaat SABTU Penyerahan sumbangan Anak Yatim Aktiviti KK CUTI AWAL RAMADAN Isnin Hingga Jumaat SABTU 1M1S 1M1S Aktiviti KK HARI AGENDA TINDAKAN

Agenda Penting : 1.Kejohanan Olahraga Sekolah 2.UPPM 3

- 54 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

OGOS 2013
TARIKH MINGGU 29 1.8.13 Hingga 2.8.13 3.8.2013 MINGGU 30 5.8.13 Hingga 9.8.13 ( 8.8.20139.8.2013 ) 10.8.2013 Isnin Hingga Jumaat ( KHAMIS & JUMAAT ) SABTU CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 CUTI HARI RAYA AIDILFITRI Khamis Hingga Jumaat SABTU HARI AGENDA TINDAKAN

12.8.13 Hingga 16.8.13 17.8.2013 MINGGU 31 19.8.13 Hingga 23.8.13 24.8.2013 MINGGU 32 26.8.13 Hingga 30.8.13 31.8.2013

Isnin Hingga Jumaat SABTU

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE 2

Untuk Makluman

Isnin Hingga Jumaat SABTU

1M1S 1M1S Aktiviti KK

Isnin Hingga Jumaat SABTU

1M1S 1M1S Aktiviti KK CUTI HARI KEMERDEKAAN

Agenda Penting : 1.Bulan Kemerdekaan dan Perpaduan 2.Majlis Khatam Al Quran

- 55 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

SEPTEMBER 2013
TARIKH MINGGU 33 2.9.13 Hingga 6.9.13 7.9.2013 MINGGU 34 9.9.13 Hingga 13.9.13 14.9.2013 Isnin Hingga Jumaat SABTU 1M1S 1M1S Aktiviti KK Isnin Hingga Jumaat SABTU 1M1S 1M1S Aktiviti KK HARI AGENDA TINDAKAN

MINGGU 35 16.9.2013 17.9.13 Hingga 20.9.13 21.9.2013 MINGGU 36 23.9.13 Hingga 27.9.13 28.9.2013 30.9.13 Isnin Hingga Jumaat SABTU Isnin 1M1S 1M1S 1M1S Aktiviti KK ISNIN Selasa Hingga Jumaat SABTU CUTI HARI MALAYSIA Aktiviti KK Latihan Kebakaran 2 Untuk Makluman

PERKHEMAHAN TAHUNAN

Agenda Penting : 1.PKSR 4 2.UPSR 2012 3.Perkhemahan Kokurikulum

- 56 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

OKTOBER 2013
TARIKH MINGGU 37 1.10.13 Hingga 4.10.12 5.10.2013 MINGGU 38 7.10.13 Hingga 11.10.12 12.10.2013 Isnin Hingga Jumaat SABTU 1M1S 1M1S Aktiviti KK PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Selasa Hingga Jumaat SABTU Bulan Bahasa 1M1S Aktiviti KoKurikulum HARI AGENDA TINDAKAN

PERTANDINGAN PERMAINAN

MINGGU 39 14.10.13 Hingga 18.10.13 ( 15.10.2013) 19.10.2013 Isnin Hingga Jumaat (SELASA) SABTU 1M1S 1M1S Aktiviti KK Taklimat Ke Sekolah Menengah CUTI HARI RAYA AIDILADHA

PERTANDINGAN PERMAINAN

MINGGU 40 21.10.13 Hingga 25.10.13 26.10.2013 Isnin Hingga Jumaat SABTU 1M1S 1M1S Aktiviti KoKurikulum Hari Kanak-Kanak

Agenda Penting : 1.Peperiksaan Akhir Tahun 2.Hari Kanak-Kanak

- 57 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

NOVEMBER 2013
TARIKH MINGGU 41 28.10.13 Hingga 31.10.13 1.10.13 2.11.2013 MINGGU 42 4.11.13 5.11.2013 6.11.13 Hingga 8.11.13 9.11.2013 Isnin SELASA Rabu Hingga Khamis SABTU Cuti Peristiwa CUTI AWAL MUHARRAM 1425 Aktiviti KK HARI ANUGERAH CEMERLANG Isnin Hingga Khamis Jumaat SABTU CUTI HARI DEEPAVALI 1M1S 1M1S Aktiviti KoKurikulum HARI AGENDA TINDAKAN

MINGGU 43 11.11.13 Hingga 15.11.13 16.11.2013 MINGGU 18.11.13 Hingga 21.11.13 22.11.2013 23.11.2013 MINGGU 25.11.13 Hingga 29.11.13 Isnin Hingga Khamis JUMAAT SABTU Isnin Hingga Jumaat SABTU CUTI HARI KEPUTERAAN SULTAN JOHOR Isnin Hingga Jumaat SABTU 1M1S 1M1S AKTIVITI KK CUTI AKHIR TAHUN

30.11.2013 Agenda Penting : 1.Majlis Graduasi Tahun 6

- 58 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

SENARAI TUGAS KHAS GURU-GURU SK TAMAN UNIVERSITI (1), JOHOR BAHRU TAHUN 2013
1.0 JAWATANKUASA PENTADBIR SEKOLAH 1.1 GURU BESAR 1.2 PENOLONG KANAN 1 1.3 PENOLONG KANAN HEM 1.4 PENOLONG KANAN KO-KURIKULUM 1.5 PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS 1.6 SETIAUSAHA 1.7 KETUA PEMBANTU TADBIR 1.8 KERANI KEWANGAN : HARITH BIN ABD HAMID : JAFAR BIN AHMAN : HAYATI BT AZHAR OTHMAN : HASLINA BT HJ MD DAUD : SAADIAH BT KHAIRANI : NORITA BT IBRAHIM : HASIMAH BT ARSAT : HALIZA BT HASSAN

2.0 JAWATANKUASA PENGURUSAN AM

2.2 JAWATANKUASA ASET KERAJAAN PEG PENGAWAL PEGAWAI ASET : Harith Bin Abd Hamid : Jafar Bin Ahman

2.1 JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH PENGERUSI NAIB PENGERUSI SETIAUSAHA : Harith Bin Abd Hamid : Jafar Bin Ahman : Hasimah Bt Arsat

PEGAWAI PEMERIKSA ASET: Haslina bt . Hj. Md. Daud LEMBAGA PEMERIKSA PELUPUSAN ASET: Noraini bt. Abd. Rahman Norita bt. Hamid JK PENYIASAT KEHILANGAN ASET: Nor Amri bin Johari PEGAWAI PEMVERIFIKASI STOK: Muhammad Al-Amin b. Abu Hassan PEGAWAI PEROLEHAN: Azianiza Bt Samsudin PEGAWAI PENERIMA: Nurul Akma Bt Mohd Fauzi URUS SETIA PENGURUSAN ASET: Asma bt. Ahmad URUS SETIA PELUPUSAN Fadzillahtunnor bt. Muktar JK PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN: Norita Bt Ibrahim

AHLI JAWATANKUASA : Saadiah bt. Khairani (GPK KHAS) Haslina bt . Hj. Md Daud (GPK KOKU) Ismaniza bt Ishak (KT) Norhaida bt. Mastor (BM) Salmi bt. Abdul Patah (BI) Norziha bt. Harun (M3) Rafizah bt. Ramli (SN) Rahmah Bidin (AG) Zaini kamari (PJK) Fadhillatunnoor Bt mukti(PSK) Norasmah Rosdi (KH) Noni bt. Abu Bakar (MZ) Norazlan b. Ahmad (PSV) Asma Bt Ahmad(BA) Suzaliza bt. Yaakub (j-Qaf) Hjh Rosila Abdullah (S/u Pep) M. Navaneetham (P.Moral) Norita Bt Ibrahim (Kaunseling) Nur Hanani(Pemulihan) Marini Abd Rahim (Pra) Norita bt. Hamid (Media) Alizah bt. Mohd Ali

- 59 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

2.3 JAWATANKUASA (SKPM) PENGERUSI N/PENGERUSI SETIAUSAHA PENYELARAS AJK Azianiza Bt Samsudin Marini Bt Abd Rahim Norita Bt Ibrahim Norziha Bt Aini Siti Fatimah Bt Bahar Hjh Rosila Bt Abdullah : Harith Bin Abd Hamid : Jafar Bin Ahman : Noraini bt Abd. Rahman : Asma Ahmad

2.4 JAWATANKUASA PBS PENGERUSI N/PENGERUSI SETIAUSAHA PENYELARAS o o o AJK Semua guru m/pelajaran tahun 1,2 dan 3. 2.6 JAWATANKUASA DATA DAN MAKLUMAT PENGERUSI N/PENGERUSI SETIAUSAHA AJK : Hjh Rosila Abdullah (Pep) Huda Yusrina (SPBT) Norazlan b. Ahmad (STUDM) Hafezah Waty bt. Adam (P. Khas) Norhisham B Mohd Noor ( j Qaf ) Nor Amri Johari ( SEGAK ) : Harith Bin Abd Hamid : Jafar Bin Ahman : Noraini bt Abd. Rahman Thn 1 : Kamaliah bt. Ahmad Thn 2 Thn 3 : Faridah bt Abd Karim : Saidatul Azimah : Harith Bin Abd Hamid : Jafar Bin Ahman : Norhayati Husein

Hj Ismail b. Abd Rahim Semua Ketua Panitia


2.5 JAWATANKUASA BILIK WAWASAN PENGERUSI AJK : Hamidah Bt Bakri M Navaaneetham A/p M Marnickam Aini Jamily Bt Mat Jamel : Zaleha Bt Karim

2.8 JAWATANKUASA SPSK 2.7 JAWATANKUASA PER STRATEGIK PENGERUSI N/PENGERUSI SETIAUSAHA AJK : Norhaida Bt Mastor Nurul Akma Bt Mohd Fauzi Muhd Al Amin Bin Abu Hassan Khalid Bin Ahmad : Harith Bin Abd Hamid : Jafar Bin Ahman : Azianiza Bt Samsudin PENGERUSI N/PENGERUSI SETIAUSAHA AJK : Hayati Bt Azhar Othman ( PK08 ) Saadiah Bt Khairani (PK04/06) Haslina Bt Md Daud (PK07) Norita Bt Hamid (PK09) Norita Bt Ibrahim (PK13) Hjh Rosila Bt Abdullah (PK05) Siti Fatimah Bt Bahar (PK10) Noraini Bt Abd Rahman (PK14) : Harith Bin Abd Hamid : Jafar Bin Ahman (PK02/03) : Hj Ismail Abd Rahim (PK01)

- 60 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

3.0 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SEKOLAH / FIZIKAL PENGERUSI N/PENGERUS I N/PENGERUSI 2 N/PENGERUSI 3 N/PENGERUSI 4 SETIAUSAHA JAWATANKUASA : Nor Amri Bin Johari Khalid Bin Ahmad 3.1 Zaini Kamari Norazlan Ahmad : : : : : : HARITH BIN ABD HAMID JAFAR BIN AHMAN HAYATI BT AZHAR OTHMAN HASLINA BT MD DAUD SAADIAH BT KHAIRANI MOHD. SHAHBUDIN B. JOHANSAH

JAWATANKUASA AM DAN BILIK-BILIK KHAS : : : : : : : : : : : : : : : Hamidah Bt Bakri Noorasmah Bt Rosdi Huda Yusrina Bt Ahmad Puhad Hamalatha a/p N Kannan Norliah Bt Hamzah Zaini B Kamari Noni Bt Abu Bakar Norita Bt Ibrahim Norizzah Bt Abd Rahman Norhisham Mohd Nor Nor Amri bin Johari Nurul Akma Bt Mohd Fauzi Zulkifli b. Mohamed Suhaimi Tn. Hj. Ismail b. Abd. Rahim Norhaida bt Mastor

Bilik Sains Bilik Kemahiran Hidup Bilik SPBT Bilik SAC Bilik Rawatan Galeri Sukan Bilik Muzik Bilik Kaunseling Surau Dakwah Dewan Bilik j-Qaf Makmal Komputer Bilik Pengurusan Fail Bilik BBM

Bilik Operasi Pep & Pent Pusat Sumber


Bilik Seni Bilik Matematik

: :
: :

Hjh Rosila Abdullah Norita Abdul Hamid


Norazlan Bin Ahmad Norziha Harun

- 61 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

- 62 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH 2013


PENGERUSI N/PENGERUS I N/PENGERUSI 2 N/PENGERUSI 3 N/PENGERUSI 4 SETIAUSAHA : : : : : : HARITH BIN ABD HAMID JAFAR BIN AHMAN HAYATI BT AZHAR OTHMAN HASLINA BT MD DAUD SAADIAH BT KHAIRANI TN HJ ISMAIL BIN ABD RAHIM

AHLI JAWATANKUASA : NORHAIDAH BT. HJ MASTOR (B.MELAYU) SALMI BT. ABDUL PATAH (B. INGGERIS) NORZIHA BT. HARUN (MATEMATIK) RAFIZAH BT. HJ RAMLI (SAINS) ISMANIZA BT ISHAK (K. TEMPATAN) NOORASMA BT MOHD ROSDI (K. HIDUP) NONI BT ABU BAKAR (MUZIK) MOHD ZAINI KAMARI (PEN. JASMANI & KESIHATAN) NORAZLAN BIN AHMAD (PEND. SENI VISUAL) FADHILLATUNNOOR BT MUKTAR (PEND. SIVIK & KEWARGANEGARAAN) NUR HANANI BT ABD HAMID (PEMULIHAN KHAS) NAVANEETHAM A/P MARNIKCAM (PEND. MORAL) NORITA BT IBRAHIM (BIMBINGAN & KAUNSELING) MOHD SHAHBUDIN B. JOHANSHAH (S/USAHA PEP. AWAM) HJH ROSILA BT ABDULLAH (S/USAHA PEP. DALAMAN) SUZALIZA BT YAAKUB (j-QAF) RAHMAH BT BIDIN (PEND. AGAMA ISLAM) ASMA BT AHMAD (BAHASA ARAB) MARINI ABD RAHIM (PRA SEKOLAH)

- 63 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

JAWATANKUASA KECIL KURIKULUM


PANITIA BAHASA MELAYU Ketua Panitia : Norhaida Bt Mastor Setiausaha : Nur Hanani Bt A Hamid AJK o Semua guru Bahasa Melayu MATEMATIK Ketua Panitia : Norziha Bt Harun Setiausaha : Siti Fatimah Bt Bahar AJK o Semua guru Matematik AGAMA ISLAM Ketua Panitia : Rahmah Bt Bidin Setiausaha : Nurul Akma Bt M Fauzi AJK o Semua guru Agama Islam KEMAHIRAN HIDUP Ketua Panitia : Noorasma M Rosdi Setiausaha : Amri B Johari AJK o Semua guru Kemahiran Hidup PEND JASMANI DAN KESIHATAN Ketua Panitia : Mohd Zaini B Kamari Setiausaha : St Fatimah Bahar AJK o Semua guru PJK MUZIK Ketua Panitia : Noni Bt Abu Bakar Setiausaha : Rizal B Kapandi AJK o Semua guru Muzik BAHASA ARAB Penyelaras : Asma bt Ahmad Setiausaha : Salwa bt Ali AJK o Semua guru Bahasa Arab BAHASA INGGERIS Ketua Panitia : Salmi Bt Abdul Patah Setiausaha : Kalthom Bt Samril AJK o Semua guru Bahasa Inggeris SAINS Ketua Panitia : Rafizah Bt Ramli Setiausaha : Serimah Bt Pawi AJK o Semua guru Sains KAJIAN TEMPATAN Ketua Panitia : Ismaniza Ishak Setiausaha : Hamalatha AJK o Semua guru Kajian Tempatan PEND SIVIK KEWARGANEGARAAN Ketua Panitia : Fadhillatunnoor Muktar Setiausaha : Noridah Bt Ramlan AJK o Semua guru PSK PENDIDIKAN MORAL Ketua Panitia : Navaneetham Setiausaha : Hamidah Bt Bakri AJK o Semua guru Pend Moral PENDIDIKAN SENI VISUAL Ketua Panitia : Norazlan B Ahmad Setiausaha : Hjh Rosila Abdullah AJK o Semua guru PSV J-QAF Penyelaras : Suzaliza Bt Yaakub Setiausaha : Azianiza Samsudin AJK o Semua guru J-QAF

- 64 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

JAWATANKUASA KECIL KURIKULUM


TUGAS KHAS PUSAT SUMBER SEKOLAH Ketua Unit AJK o o o o o : Norita Bt Abd Hamid Ketua AJK o o o o o o PEPERIKSAAN DALAMAN Unit : Hjh Rosila Abdullah

Zulkifli B Mohd Suhaimi (Mk Komp) Mahnom Bt Hasim ( B Tyg ) Norhaida Bt Mastor ( BBM ) Norziha Bt Aini Noridah Bt Ramlan PEPERIKSAAN AWAM

Sheela Nair ( Thn 1) Siti Fatimah Bahar ( Thn 2 ) Serimah Pawi ( Thn 3 ) Hamidah Bt Bakri ( Thn 4 ) Kalthom Samril ( Thn 5) Hamalatha ( Thn 6 ) PROTIM

Ketua Unit : M Shahbudin Johansah AJK o Faridah Bt Nawi o Salmi Bt Abd Patah o Noorasma Bt M Rosdi o Norziha Bt Harun

Ketua Unit :Noridah Bt Ramlan ( BM-T6) AJK o Mahnom Bt Hasim (BM-T4) o Norhaida Bt Mastor ( BM-T5) o Ismaniza Bt Ishak ( Mt-T4) o Norziha Bt Harun (Mt-T5) o Noraini Bt Abd Rahman ( Mt-T6) PEMULIHAN KHAS/LINUS Ketua Unit : Muhammad Al Amin AJK o Nur Hanani Abd Hamid o Noni Bt Abu Bakar o Khalid B Ahmad o Faridah Bt Abd Karim o Nor Amri B Johari TRANSISI TAHUN 1 Ketua Unit : Mohd Rizal B Kapandi AJK o Semua guru Tahun 1

LINUS Ketua Unit AJK o Semua guru LINUS tahun 2 & 3 : Intan Zahra Bt Kamso

MBMMBI Ketua Unit : Norhaida Bt Mastor-BM T/Ketua Unit : Salmi Bt Abd Patah-BI AJK o Guru BM dan BI TEKNOLOGI MAKLUMAT Ketua Unit : Zulkifli Bin M Suhaimi AJK o Saidatul Azimah ( Web Sekolah ) o Siti Fatimah Bt Bahar o Rizal Bin Kapandi o Norhisham B Mohd Noor o Norita Bt Abd Hamid

JADUAL WAKTU Pengerusi : Jafar Bin Ahman AJK o Azianiza Bt Samsudin o Muhammad Al Amin o

- 65 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

JAWATANKUASA KECIL KURIKULUM


TUGAS KHAS KETUA ALIRAN o o o o o o Tahun 1 : Tahun 2 : Tahun 3 : Tahun 4 : Tahun 5 : Tahun 6 : Adi Bin Kamis Noor Hayati Bt Hussin Noni Bt Abu Bakar Serimah Bt Pawi Shahbudin B Johanshah Faridah Bt Nawi KECEMERLANGAN UPSR Penyelaras : Hj Ismail Bin Abd Rahim Setiausaha : Faridah Bt Nawi AJK Rafizah Bt Ramli Norziha Bt Harun Salmi Bt Abd Patah Norita Bt Ibrahim M Shahbudin B Johanshah Noridah Bt Ramlan Kalthom Bt Samril Hamalatha a/p N Kannan Fadhillatunnoor Bt Muktar Noraini Bt Abd Rahman Noorasma Bt Mohd Rosdi Siti Hawa Bt Abd Malik Norizzah Bt Abd Rahman Tg Norlaila Bt Tg Ismail

- 66 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

JADUAL DAN UNJURAN UPSR 2008-2013


TAHUN UPSR PERATUS MENGUASAI

2008 2009 2010 2011 2012 2013

82.3 % 83.5 % 81.1 % 80.23 % 89.29 % ?

UNJURAN MATAPELAJARAN UPSR 2008-2013


TAHUN UPSR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BM PEM 98.16 % 97.25 % 96.34 % 98.8 % 97.9 % BM PEN 93.87 % 97.8 % 90.24 % 99.4 % 99.3 % BAH ING 85.89 % 87.36 % 87.8 % 82.5 % 95 % MATE 88.34 % 94.51 % 87.2 % 93.8 % 95 % SAINS 88.34 % 92.31 % 90.85 % 92.7 % 92.9 %

GRED PURATA SEKOLAH (GPS)

2011 : 1.92 2012 : 1.74 2013 : ?

- 67 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

MAJLIS HAL EHWAL MURID 2013

- 68 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID

PENGERUSI: En Harith Bin Abd Hamid (Guru Besar) N/PENGERUSI: Pn Hayati BT Azhar Othman (Penolong Kanan HEM) En Jafar B. Ahman (Penolong Kanan Pentadbiran) Pn Haslina Bt Daud (Penolong Kanan Ko-kurikulum) Pn Saadiah Bt Khairani (Penolong Kanan Pend. Khas) SETIAUSAHA: Cik Siti Fatimah Bt Bahar AHLI JAWATANKASA: En. Norazlan Bin Ahmad (Guru Disiplin) Pn Manom Bt Hasim (Penyelaras Majlis Pengawas) Pn Noraini Bt Abdul Rahman (Penyelaras SMM) Pn. Huda Yusrina Bt Ahmad Puhad (Penyelaras SPBT) Pn Suzaliza Bt Yaakob (Penyelaras KWAMP) Pn. Marini Bt Abdul Rahim (Pendaftaran Pra-Sekolah) Pn Salwa Bt Ali (Penyelaras RMT & PSS ) (Pn Siti Hawa Bt Abdul Malik (Penyelaras Kantin) Pn. Norita Bt Ibrahim (Guru Bimbingan & Kaunseling) Pn. Rubiah Bt Mohd Shariai (Penyelaras PPDA) Pn Kamaliah Bt Ahmad (Pendaftaran Tahun 1) Pn. Norliah Bt Hamzah (Rawatan & Kesihatan) Pn Hafezawaty Bt Adam (Persembahan Perhimpunan) Pn Zaleha Bt Karim (Kebersihan& Keceriaaan)

- 69 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

Pn Aini Jamily Bt Mohd Jamel (RIMUP) Cik Siti Fatimah Bt Bahar (e-PIDP) Tn Hj Ismail B. Abdul Rahim (Lawatan) Pn Faridah Bt Nawi (Pendaftaran Sekolah Menengah/SBP) En Norhisham Bin Mohd Nor (Stok dan Inventori) Pn Asma Bt Ahmad (Sekolah Selamat) Cik Nurul Akma (e-Kehadiran) En Muhammad Nor Amri Bin Johari (Kecemasan & Keselamatan) Pn Nurizzah Bt Abdul Rahman (Kebajikan) Pn Faridah Bt Karim (Ketua Darjah

JAWATANKUASA PENGURUSAN HEM 2013


- 70 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

PENGERUSI NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2 NAIB PENGERUSI 3 NAIB PENGERUSI 4 SETIAUSAHA

: EN. HARITH BIN ABD. HAMID (GURU BESAR) : PN. HAYATI BT AZHAR OTHMAN (GPK HEM) : EN. JAFAR B. AHMAN (GPK KURIKULUM) : PN HASLINA BT DAUD (GPK KOKURIKULUM) : PN SAADIAH BT KHAIRANI (GPK PENDIDIKAN KHAS) : CIK SITI FATIMAH BT BAHAR

JAWATANKUASA UNIT DISIPLIN/BADAN PENGAWAS & MAJLIS KETUA DARJAH

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. EN NORAZLAN BIN AHMAD (KETUA UNIT DISIPLIN) CIK AZIANIZA BT SHAMSUDIN (SETIAUSAHA) PN. MAHANOM BT HASIM (KETUA BADAN PENGAWAS) CIK NOORASMAH BT MOHD. ROSDI (SETIAUSAHA) PN. FARIDAH BT KARIM (KETUA MAJLIS K.DARJAH) PN. SAIDATUL AZIMAH BT MOHD SAZALI (SETIAUSAHA) PN. K. HAMALATHA A/P N. KANNAN PN. NORITA BT IBRAHIM
JAWATANKUASA UNIT BIMBINGAN & KAUNSELING /RIMUP/PPDa 1. PN. NORITA BT IBRAHIM (KETUA UBK) EN MUHAMMAD AL AMIN B. ABU HASSAN (SETIAUSAHA) PN. RUBIAH BT MOHD. SHARIAL (KETUA PPDa) PN. JAMAEYAH BT ISMAIL (SETIAUSAHA) PN. AINI JAMILY BT MAT JAMEL (KETUA RIMUP) PN NOR ASFAH HANIM BT MOHD. FAHMI (SETIAUSAHA) PN FADZILAHTUNNOR BT MUKTAR PN HJH ROSILA BT ABDULLAH

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

JAWATANKUASA UNIT 3K (KESIHATAN/KEBERSIHAN/KESELAMATAN 1. PN NORLIAH BT HAMZAH (KETUA RAWATAN & KESIHATAN) PN SHEELA NAIR A/P PATHMANABHAN (SETIAUSAHA) EN NOR AMRI (KETUA UNIT KECEMASAN & KEBAKARAN) EN KHALID BIN AHMAD(SETIAUSAHA) PN ZALEHA KARIM (KETUA UNIT KEBERSIHAN & KECERIAAN) PN NUR SYAKIRAH BT HASHIM (SETIAUSAHA) PN M.NAVANEETHAM A/P M.MANICKAM PN ASMA BT AHMAD (KETUA SEKOLAH SELAMAT) PN NOOR HAYATI BT HUSSEIN (SETIAUSAHA)

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

JAWATANKUASA KEBAJIKAN/KWAPM/SKIM TABUNGAN

- 71 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

2. 3. 4. 5. 6.

1. PN. NORIZZAH BT ABD. RAHMA (KETUA KEBAJIKAN) PN. TG. NORLAILA BT TG. ISMAIL (SETIAUSAHA) PN. SUZALIZA BT YAAKOB (KETUA KWAPM) PN.HAMIDAH BT BAKRI (SETIAUSAHA) PN NADZRIEN BT ZAINAL ABIDIN (KETUA SKIM TABUNGAN) PN. RAHMAH BT BIDIN (SETIAUSAHA)

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS / RUJUKAN GURU 1. PN. HUDA YUSRINA BT AHMAD PUHAD (KETUA) 2. PN. ISMANIZA BT ISHAK (SETIAUSAHA) AJK: SEMUA GURU KELAS JAWATANKUASA PENGURUSAN KANTIN/RMT&PSS 1. 2. 3. 4. 5. PN. SITI HAWA BT ABD. MALIK (KETUA UNIT KANTIN) PN NORITA BT ABD. HAMID (SETIAUSAHA) PN. SALWA BT ALI (KETUA RMT&PSS) PN. NONI BT ABU BAKAR (SETIAUSAHA) EN. MOHD. SHAHBUDIN BIN JOHANSAH

JAWATANKUASA PENGURUSAN REKOD DAN DATA MURID 1. 2. 3. 4. PN NORAINI BT ABD. RAHMAN (DATA SMM) CIK NURUL AKMA BT MOHD FAUZI (E-KEHADIRAN) CIK SITI FATIMAH BT BAHAR (E-PIDP) CIK AZIANIZA BT SHAMSUDDIN (SSDM)

JAWATANKUASA PENEMPATAN MURID TINGKATAN 1/ SBP/SMKA/SEKOLAH KLUSTER 1. 2. 3. 4. 5. 6. PN FARIDAH BT NAWI (KETUA) PN KALTHOM BT SAMRIL (SETIAUSAHA) PN NORAINI BT ABD RAHMAN TN HJ ISMAIL B. ABD. RAHIM PN NORIDAH BT RAMLAN PN RAFIZAH BT RAMLI

JAWATANKUASA PERSEMBAHAN PERHIMPUNAN 1. 2. 3. 4. PN HAFEZAH WATY BT ADAM (KETUA) PN INTAN ZAHARAH BT KAMSO (SETIAUSAHA) PN NOR HAIDA BT MASTOR PN NORZIHA BT AINI

JAWATANKUASA PENDAFTARAN MURID TAHUN 1

- 72 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

1.

PN KAMALIAH BT AHMAD (KETUA) SEMUA GURU KELAS TAHUN 1

JAWATANKUASA PENEMPATAN MURID PRA SEKOLAH 1. 2. PN MARINI BT RAHIM (KETUA) PN FARANTEY (SETIAUSAHA) AJK: SEMUA PPM PRA SEKOLAH

JAWATANKUASA STOK & INVENTORI 1. 2. EN NORHISHAM B. MOHD NOR (KETUA) EN ZULKIFLI B. MOHAMED SUHAIMI (SETIAU AJK: SEMUA PEKERJA

JAWATANKUASA UNIT LAWATAN 1. 2. 3. 4. TN HJ ISMAIL B. ABD RAHIM (KETUA) EN MOHD. RIZAL BIN KAPANDI (SETIAUSAHA) PN SERIMAH BT PAWI PN SALMI BT ABDUL PATAH

- 73 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

PERINCIAN TUGAS JAWATANKUASA UNIT HEM


UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan bimbingan di sekolah. Merancang, mengawal selia dan mengemaskini data dan inventori murid. Mengumpul, menyelia dan menyebar maklumat bimbingan dan kaunseling kepada semua murid melalui sebarang media yang sesuai. Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling berkelompok dan tunjuk ajar yang merangsang perkembangan pelajar secara optimum. Merancang, melaksana dan mengawal selia bimbingan dan kaunseling secara individu dan berfokus secara professional dan beretika. Merancang, melaksana dan mengawal selia aktiviti kemahiran belajar untuk semua murid. Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah, rokok dan inhalan. Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program dan aktiviti selepas UPSR. Merancang, menyelia dan mendedahkan pelajar kepada peluang pendidikan selepas UPSR. Merancang, melaksana, mengawal selia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa, guru, kakitangan bukan guru serta agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar Membuat penilaian aktiviti, modul instrument, pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisme perkhidmatan bimbingan di sekolah. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan di sekolah Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan bimbingan kaunseling di sekolah. Mengenalpasti dan merujuk pelajar, guru, kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukan perkhidmatan kaunseling krisis. Menjadi personel perhubungan serata sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan Menjadi penyelaras dalam program-program perkembangan murid seperti kolokium, motivasi, kem jaya diri, kursus kenegaraan dan sebagainya. Menjadi urusetia kepada jawatankuasa Program Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan Wajib, Penempatan dan Kemasukan murid. Menjadi Penyelaras program-program yang dianjurkan oleh unit Bimbingan dan kaunseling Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri.

11.

12. 13.

14. 15. 16. 17. 18.

- 74 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

UNIT LEMBAGA DISIPLIN 1. Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasakan peraturan sekolah. Membantu menyelesaikan masalah-masalah disiplin yang tidak dapat diselesaikan oleh pengawas. Mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau hukuman buang sekolah berpandukan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 9/1975. Ketua Guru Disiplin atas nasihat Pengetua boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes-kes berat mengenai disiplin. Bekerjasama dengan pengawas sekolah untuk menguruskan kawalan disiplin. Mewujudkan sistem rekod disiplin kelas dan sistem pemantauan yang berkesan, serta menyelaras rekod sistem penalty. Menerima laporan pengawas/guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan yang sewajarnya. Menanam semangat kekitaan supaya peraturan sekolah menjadi satu budaya. Menjalankan rondaan (dengan bantuan Guru Bertugas Harian) untuk mengesan pelajar ponteng dan melanggar disiplin sekolah. Merancang, menyelia dan meyelaras Program Pencegahan Jenayah dan Ponteng Sifar Menyediakan dan membekalkan data dan maklumat disiplin kepada Kementerian /Jabatan Pelajaran dan PPD. Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan penghayatan disiplin murid. Menjadi pegawai perhubungan antara ibu bapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin. Memberi perhatian terhadap peraturan-peraturan sekolah dan memastikan murid-murid mematuhinya. Memerhatikan tingkah laku murid dan memastikan langkah-langkah diambil terhadap tingkah laku yang tidak sesuai. Memastikan peraturan sekolah dan gambarajah tentang pakaian dan potongan rambut murid dipaparkan ditiap-tiap kelas atau sudut-sudut tertentu. Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit disiplin. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8. 9.

10. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

17. 18.

- 75 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

UNIT PENGAWAS 1. 2. 3. 4. 5. Menyediakan senarai tugas senarai tugas pengawas dan jadual bertugas pengawas. Memastikan semua pengawas menjalankan tugas masing-masing mengikut jadual bertugas yang ditetapkan. Menguruskan perlantikan para pengawas sekolah melalui temuduga para pelajar terpilih yang dicalonkan oleh para guru. Menguruskan Kem Kepimpinan Pengawas. Mengadakan menysuarat lembaga pengawas sekolah sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Merancang dan menyediakan skop dan bidang tugas pengawas. Menyediakan laporan tahunan lembaga pengawas Memastikan semua pengawas berada dalam tahap disiplin yang tinggi juga sentiasa kemas berbudi bahasa dan sentia membantu guru. Menyediakan skop tugas kepada pengawas yang menjadi penyambut tetamu, penunjuk arah jika sekolah menerima tetamu luar untuk program-program yang berjalan di sekolah. Merancang dan menyelaras program lawatan sambil belajar Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit pengawas.

6. 7. 8.

9.

10. 11.

UNIT KANTIN 1. Memastikan makanan yang dijual di kantin mengikut piawai harga standard kantin yang dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri. Memastikan makanan yang dijual di kantin berkhasiat, bersih dan tidak mengandungi bahan yang tidak halal. Memastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat dalam perjanjian. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. Memastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih, kemas dan ceria. Memastikan tiada pekerja asing dan semua pekerja kantin telah mendapat suntikan pelalian dan menjalani pemeriksaan kesihatan. Memastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi.

2.

3.

4.

5. 6.

7.

- 76 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

8.

Memastikan semua penjual dan pekerja sentiasa memakai apron,tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan. Memastikan senarai harga makanan dipamerkan dan makanan ditutup dan tidak didedahkan kepada lalat. Memastikan makanan yang disediakan untuk sesi pagi dan sesi petang mencukupi. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan dan aktivitiaktiviti yang akan dijalankan pada hari Sabtu. Memastikan murid-murid dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi, selamat dan sesuai. Mengatur jadual tugas mengawas murid-murid semasa rehat untuk ahli-ahli jawatankuasa kantin. Merekod dan membuat laporan harian dalam Buku Laporan Kendiri Kantin. Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar/PK Hem untu dihantar kepada PPD setiap awal bulan untuk prestasi bulan lepas. Memaklumkan kepada pengusaha kantin sekiranya beliau telah melanggar manamana syarat yang berkaitan dengan penjualan makanan seperti yang terkandung dalam perjanjian kantin. Merancang program berkenaan makanan sihat dan seimbang serta adab dan tatacara serta tatalaku murid semasa berada di kantin. Merancang, melaksana serta membuat kertas kerja bagi projek keceriaan kantin sekolah Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit kantin Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa.

9.

10. 11.

12.

13.

14. 15.

16.

17.

18.

19. 20.

UNIT KEBAJIKAN / KWAMP / SBT 1. 2. 3. Menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti Pelajar miskin Pelajar Yatim / Yatim Piatu Kemalangan Rawatan berterusan (penyakit kronik) Kematian Kecemasan / bencana Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan. Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di semping meningkatkan keprihatinan pelajar terhadap kebajikan.

- 77 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh Guru Besar. Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar. Mengurus dan mempromosikan kebaikan menyimpan agar murid-murid lebih berminat untuk menabung. Mempastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas menguruskannya. Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurn Mengurus dan mengelola serta menyalurkan sumbangan derma dan bantuan pendidikan daripada pihak kerajaan, swasta dan juga orang perseorangan seperti Bantuan Kwamp Bantuan SBT Jabatan Kebajikan Masyarakat Pusat Zakat Mengurus Penyertaan skim insuran murid dan program menabung Bantuan Zakat daripada Bank Rakyat Menyelaras, mengemaskini dan membuat semakan serta pendaftaran maklumat Ketua Isi Rumah Murid (KIR) yang miskin dan berpendapatan di bawah RM 700 ke dalam portal eKASIH Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit kebajkan Membuat laporan dan perancangan aktiviti tahunan unit Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa.

10.

11. 12. 13.

PROGRAM 3K (Keselamatan/ Kesihatan /Kebersihan Keselamatan 1. Membaca, memahami, dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh Kementerian, JPN, dan PPD. Merancang program keselamatan institusi sekolah seperti: keselamatan lalu lintas keselamatan bangunan dan perabot keselamatan di makmal / bengkel / dan bilik-bilik khas yang lain. Mewujudkan kerjasama sekolah dengan pihak polis, bomba, dan lain-lain. Latihan Kebakaran 2 kali setahun Program sekolah selamat Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar. Memastikan alat pencegah kebakaran mencukupi dan berfungsi

2. a. b. c. d. e. f. 3. 4.

- 78 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

5. 6.

Memastikan sistem lalu lintas di kawasan sekolah dan kawasan berhampiran selamat. Menetapkan pergerakan lalu lintas dan tempat letak kereta pada waktu majlis rasmi sekolah. Merancang dan menjalankan latihan kecemasan kebakaran (mengosongkan bangunan) sekurang-kurangnya dua kali setahun. Memastikan peraturan keselamatan bilik-bilik khas ditampal Meletakkan tanda amaran BAHAYA di tempat-tempat berbahaya. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan. Menentukan dan menanda zon / kawasan larangan bagi laluan pelajar.

7.

8. 9. 10. 11.

Kesihatan / Denggi 1. 2. Memastikan persekitaran sekolah bersih untuk mengurangkan risiko penyakitpenyakit. Memastikan kantin, tempat makan disekolah sentiasa bersih, mematuhi peraturanperaturan kesihatan. Memastikan sekolah sebagai kawasan bebas asap rokok. Murid dinasihati tentang kebersihan diri sebagaimana yang ditetapkan dalam kurikulum sekolah. Memastikan pelajar mengamalkan kebersihan diri setiap masa melalui pemeriksaan guru, latihan amali dan demonstrasi seperti latihan amali kebersihan gigi. Menjalankan pemantauan dan penilaian ke atas aktiviti-aktiviti kesihatan sekolah. Penilaian status kesihatan melalui ujian penglibatan, kebersihan diri dan lain-lain, dilaksanakan oleh guru, jururawat dan doktor. Memastikan semua murid mempunyai buku rekod kesihatan. Membuat perancangan aktiviti Tahunan. Memastikan setiap aktiviti yang dirancangkan dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan berkesan. Bekerjasama dengan pekerja sekolah dan membantu memeriksa dan memastikan kawasan sekolah bebas daripada tempat-tempat pembiakan nyamuk dan jentikjentik. Merancang dan melaksanakan program-program kesedaran bahaya penyakit denggi. Membantu mengelolakan gotong royong di sekolah.

3. 4.

5.

6. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

10.

- 79 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

11.

Memastikan semua pelajar mendapat maklumat sepenuhnya mengenai: a. Penyalahgunaan dadah b. Merokok c. Pengambilan alkohol d. AIDS e. Penyakit-penyakit berjangkit. Memastikan warga sekolah mengamalkan cara hidup sihat. Membina kerjasama dengan pihak kesihatan, majlis daerah, bomba, polis dan lainlain yang berkaitan. Menyelia dan menyerahkan laporan kepada Guru Besar untuk makluman dan tindakan. Menjalankan tugas-tugas lain yang berkaitan seperti yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.

12. 13.

14.

15.

Kebersihan / Keceriaan 1. 2. 3. 4. Mengenalpasti kawasan sekolah yang perlu diperindahkan dan diceriakan. Memberi tumpuan terhadap taman yang kurang ceria. Membahagikan kawasan dan taman kepada persatuan dan badan beruniform. Menceriakan kawasan persekitaran sekolah dengan menambahkan pokok-pokok hiasan. Menyediakan lebih banyak kemudahan kepada pelajar terutama pondok ilmu Meminta nasihat dan bantuan dari pihak luar bagi meningkatkan keceriaan landskap. Memberi tumpuan kebersihan kawasan sekolah dengan menanam sikap Sekolah Ku Rumah Ku dikalangan warga sekolah. Menambahkan pokok bunga yang sesuai untuk memperindahkan kawasan sekolah. Mengadakan kempen dan nasihat kepada pelajar supaya tidak membuang sampah di merata tempat Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan keceriaan sekolah dari semasa ke semasa. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja-kerja kebersihan. Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah / kantin dan lain-lain.

5. 6. 7.

8. 9.

10.

11.

12.

- 80 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

UNIT RIMUP 1. Merancang dan mengendalikan program-program RIMUP di peringkat sekolah dan peringkat kelompok. Merancang aktiviti-aktiviti untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan murid pelbagai kaum, bangsa budaya dan agama di sekolah ini.

2.

UNIT (RMT) DAN PROJEK SUSU SEKOLAH (PSS) 1. 2. Memilih dan menentukan murid-murid yang layak menerima bantuan RMT. Memilih dan menyediakan senarai nama murid ganti sekiranya murid yang menerima RMT tidak hadir ke sekolah pada hari tertentu. Merekod, mengemaskini serta menyimpan rekod murid-murid yang layak menerima bantuan di bawah RMT. Merangka Jadual Bertugas bagi guru-guru RMT untuk mengawasi murid-murid di bawah RMT. Memantau pelaksanaan RMT agar program berjalan mengikut perancangan yang teratur dan tersusun. Mengadakan perjanjian dengan pengusaha kantin untuk menyediakan makanan kepada bilangan murid yang layak menerima RMT sepanjang tahun. Memastikan pengusaha kantin mematuhi kehendak menu serta syarat selalu menjaga kebersihan dan kesegaran makanan murid. Mencatat berat dan tinggi murid di awal dan akhir tahun persekolahan. Mengawasi murid supaya makan sebelum sesi persekolahan bermula setiap hari Menyelaras, mengelola daan menyimpan susu yang dihantar dtitempat yang selamat dan sesuai Mengedarkan susu yang diterima kepada semua murid pada kadar yang segera setelah dihantar bagi mengelakkan susu rosak Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit RMT dan PSS Membuat laporan dan perancangan aktiviti tahunan unit Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 9. 10.

11.

12. 13. 14.

- 81 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

UNIT PERABOT DAN STOK INVENTORI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh Kementrian, JPN, dan PPD. Merekodkan semua penerimaan/ pembelian dalam buku stok / inventori. Menguruskan semua perabot yang hendak dihapus kira mengikut peraturan. Mengenalpasti keperluan perabot. Memastikan semakan inventori dibuat pada pertengahan akhir tahun. Membaiki dan menyelenggara apabila perlu. Memastikan perabot yang berlebihan / dibaik pulih disimpan di tempat yang selamat. Menetapkan dan melaksanakan peraturan-peraturan menjaga keselamatan perabot serta jenis denda yang akan dikenakan kepada pelajar. Menyedia, mengurus dan mengawal selia tempat menyimpan perabot yang rosak yang ingin dihapus kira. Menyedia, mengurus dan mengawal selia tempat menyimpan lebihan perabot dan keusi meja. Memastikan setiap kelas memperlohi kerusi dan meja yang mencukupi. Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit perabot dan stok inventori. Membuat laporan dan perancangan aktiviti tahunan unit

8. 9. 10. 11.

12.

UNIT PENDIDIKAN DAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa) 1. Merancang dan melaksanakan program-program di bawah pendidikan pencegah dadah seperti program ceramah 5 minit anti dadah. Merancang dan melaksanakan program-program seperti ceramah , pameran dan pertandiangan-pertandingan bertemakan anti dadah. Mengawasi dan memerhati murid-murid yang mungkin terlibat dalam penyalah gunaan dadah seperti merokok, menghidu glu dan melaporkan kes-kes tersebut kepada pihak sekolah. Menubuh Kelab Anti Dadah dan bertanggungjawab ke atas pelaksanaannya. Mempertingkatkan kesedaran tentang bahaya dadah / ancaman penggunaan dadah, rokok, alkohol, inhalan, HIV/Aids dikalangan murid, guru dan ibu bapa. Membina kekuatan dalaman murid dan menyediakan mereka dari segi pemikiran dan tindakan supaya menjauhi dadah, rokok, alkohol, inhalan dan HIV/Aids.

2.

3.

4. 5.

6.

- 82 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

7.

Mengesan murid yang terlibat dengan pengunaan dadah, rokok, alkohol dan inhalan untuk proses bimbingan pemulihan sahsiah. Mempastikan tindakan segera diambil untuk membantu murid yang berisiko tinggi berkaiatan penggunaan dadah, rokok, alkohol, inhalan dan HIV/Aids. Memantau dan membimbing, membantu mengawal dan menyelia murid yang terlibat dengan penggunaan dadah, rokok, alkohol dan inhalan supaya meninggalkan tabiat buruk mereka. Mengesan, membantu, membimbing dan memantau murid supaya tidak terlibat dengan HIV/Aids. Mewujudkan perhubungan dua hala diantara guru dengan ibu bapa, polis, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, PEMADAM, pertubuhan dan agensi lain atau masyarakat sekolah dengan masyarakat luar sekolah di dalam usaha mencegah penggunaan dadah, rokok, dan inhalan. Melaksanakan program-program pendidikan kepada murid seperti berikut * Pendidikan Pencegahan Rokok.. * Pendidikan Pencegahan Inhalan. * Pendidikan pencegahan Dadah.

8.

9.

10.

11.

12.

13. 14. 15.

Menyemak dan mengemaskini rekod dan fail-fail berkaitan unit PPDa Membuat laporan dan perancangan aktiviti tahunan unit Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari masa ke semasa.

UNIT SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT) 1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun bagi membincangkan pembahagian tugas, taklimat kepada guru tingkatan, menubuhkan pasukan petugas SPBT (pelajar), dan pelajar yang layak untuk menerima SPBT. Mengedar dan mengumpul borang SPBT melalui guru kelas.. Membuat pesanan buku. dan membuat anggaran tepat untuk tahun berikutnya. Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks. Membuat laporan dan perancangan aktiviti tahunan unit. Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu). Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual. Mengedarkan mengikut kelas dan menentukan tarikh pengedaran.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

- 83 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Menyelenggarakan fail yang kemas kini mengikut jenis. Menyediakan Rekod buku stok yang kemas kini (mengikut kelas) Menyimpan rekod buku, hapus kira, rosak dan hilang. Menguruskan bilik SPBT dan membuat peraturan penggunaannya. Memastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik. Menentukan tarikh pemulangan mengikut kelas. Melengkapkan buku stok, mengemaskini inventori dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat. Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak mendapat pinjaman buku teks.

16. 17.

- 84 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

TAKWIM UNIT HAL EHWAL MURID 2013

BULAN

AKTIVITI

Orientasi dan Transisi Tahun 1 Orientasi Pra Skolah


Penghantaran Laporan Kendiri Kantin & Laporan Aedes ke PPD JANUARI Taklimat Disiplin dan Perturan Sekolah (Minggu Ke2 Perhimpunan)

Spot Check Kekemasan Diri Majlis Perlantikan Pengawas & Ketua Darjah
Pengemaskinian Data SMM Penyemakan Buku Jadual Kedatangan Murid

Mesyuarat Jawatankuasa Induk HEM kali- 1 Mesyuarat Unit-unit HEM kali Ke-1

Pelancara Kempen Berbudi Bahasa Penyemakan Data Senarai Anak Yatim/ Layak RMT/Bantuan KWAPM
Penghantaran Laporan Kendiri Kantindan Laporan Aedes ke PPD

FEBRUARI

Spot Check SPBT


Pengemaskinian Data SMM Penyemakan Buku Jadual Kedatangan Murid

- 85 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

Pendaftaran Murid Tahun 1 Sesi Persekolahan 2014 & 2015


Penghantaran Laporan Kendiri Kantindan Laporan Aedes ke PPD

Latihan Kebakaran 1
MAC Pertandingan Persembahan Perhimpunan dan Keceriaan Kelas Pengemaskinian Data SMM Penyemakan Buku Jadual Kedatangan Murid Penyemakan Buku Rekod Kawalan Kelas

Operasi Pemantauan Murid Ponteng/ Datang Lewat

Minggu PPDa Ceramah Anti Dadah


Penghantaran Laporan Kendiri Kantindan Laporan Aedes ke PPD APRIL

Mesyuarat Jawatankuasa Induk HEM Kali Ke-2 Mesyuarat Unit-unit HEM Kali Ke-2
Pertandingan Persembahan Perhimpunan dan Keceriaan Kelas Pengemaskinian Data SMM Penyemakan Buku Jadual Kedatangan Murid

Kempen Hargai Ibu, bapa dan Guru


MEI Penghantaran Laporan Kendiri Kantindan Laporan Aedes ke PPD Pertandingan Persembahan Perhimpunan dan Keceriaan Kelas Pengemaskinian Data SMM Penyemakan Buku Jadual Kedatangan Murid

- 86 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

Penghantaran Laporan Kendiri Kantindan Laporan Aedes ke PPD JUN Pertandingan Persembahan Perhimpunan dan Keceriaan Kelas Pengemaskinian Data SMM Penyemakan Buku Jadual Kedatangan Murid

Penghantaran Laporan Kendiri Kantindan Laporan Aedes ke PPD Pertandingan Persembahan Perhimpunan dan Keceriaan Kelas JULAI Pengemaskinian Data SMM Penyemakan Buku Jadual Kedatangan Murid

Mesyuarat Jawatankuasa Induk HEM Kali Ke-3 Mesyuarat Unit-unit HEM Kali Ke-3

Penghantaran Laporan Kendiri Kantindan Laporan Aedes ke PPD Pertandingan Persembahan Perhimpunan dan Keceriaan Kelas OGOS Pengemaskinian Data SMM Penyemakan Buku Jadual Kedatangan Murid

Pengesahan Penempatan Murid Tahun 1 sesi 2014

Latihan Kebakaran 2
Penghantaran Laporan Kendiri Kantindan Laporan Aedes ke PPD SEPTEMBER Pertandingan Persembahan Perhimpunan dan Keceriaan Kelas Pengemaskinian Data SMM Penyemakan Buku Jadual Kedatangan Murid

- 87 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

Mesyuarat Jawatankuasa Induk HEM Kali Ke-3 Mesyuarat Unit-unit HEM Kali Ke-3 Taklimat Ke Sekolah Menengah Pencalonan Pengawas, Ketua Darjah & Penolong sesi 2014
OKTOBER

Sambutan Hari Kanak-kanak Pemulangan dan Pengagihan Buku SPBT


Penghantaran Laporan Kendiri Kantindan Laporan Aedes ke PPD Pertandingan Persembahan Perhimpunan dan Keceriaan Kelas Pengemaskinian Data SMM Penyemakan Buku Jadual Kedatangan Murid

Pengurusan Fail Murid mengikut senarai 2014 Penghantaran Laporan Kendiri Kantindan Laporan Aedes ke PPD Peyampaian Hadiah Persembahan Perhimpunan Kenaikan Kelas/ Gotong Royong Membersihkan Kelas NOVEMBER Jamuan Kelas Pengemaskinian Data SMM Pengemaskinian dan Penutupan Buku Jadual Kedatangan Murid Perhimpunan Khas Akhir Tahun dan Sesi Bersalaman Bersama Murid

- 88 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

- 89 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

PENGURUSAN KOKURIKULUM
Jawatankuasa Kokurikulum Pengerusi En.Harith B Abd.Hamid Naib Pengerusi Pn.Haslina Bt Md Daud Naib Pengerusi 2 En.Jafar B Ahman Naib Pengerusi 3 Pn.Hayati Bt Azhar Othman Naib Pengerusi 4 Pn.Saadiah Bt Khairani

Setiausaha Pn. Norziha Bt Aini

Ahli Jawatankuasa Pn.Serimah bt Pawi Pn. Saidatul Azimah Bt Mohd Sazali En.Norhisyam B Mohd Noor Pn.Noraini Bt Abd.Rahman Pn.Faridah Bt Karim En.Nor Azlan B Ahmad Pn.Norasfah Hanim Bt Mohd Fahmi

- 90 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

Penasihat Unit Beruniform Penyelaras : En.Nor Azlan B Ahmad

Pengakap

Tunas Puteri

Ketua : Pn.Serimah bt Pawi Pen: En.Khalid b Ahmad* Ajk : En.Nor Azlan B Ahmad En.Zulkifli B Mohd Suhaimi Pn.Salmi bt Abd.Fatah Pn.Mahnom Bt Hasim

Ketua : Pn.Noraini bt Abd.Rahman Pen: Pn.Sheela Nair a/p Pathmanaban Ajk : Pn.Norita Bt Hamid Pn.Norliah Bt Hamzah Pn.Norhaida Bt Mastor Cik Noorasma Bt Mohd Rosdi Pn.Tg.Norlaila Bt Tg Ismail Pn.Kalthom Bt Samril Pn.Norziha Bt Harun Cik Nurul Akma bt Mohd Fauzi

Pergerakan Puteri Islam

BBSM

Ketua : Pn. Saidatul Azimah Bt Mohd Sazali Pen: Pn.Huda Yusrina Bt Ahmad Puhad Ajk: Pn.Kamaliah Bt Ahmad Pn.Intan Zahara Bt Kamso Pn.Norizzah Bt Abd.Rahman Pn.Siti Hawa Bt Abd.Malek Pn.Suzaliza Bt Yaakub Pn.Asma Bt Ahmad

Ketua :Pn.Faridah Bt Abd.Karim Pen: En.Nor Amri B Johari * Ajk: Pn.Navaneetham A/P Manickam Pn.Noni Bt Abu Bakar Pn.Marini Bt Abd.Rahim Cik Hjh Rosila Bt Abdullah En.Mohd Al Amin B Abu Hassan En.Mohd Zaini B Kamri

- 91 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

Pn.Rahmah Bt Bidin Pn.Salwa Bt Ali Pn.Noridah Bt Ramlan Pn.Zaleha bt Karim Pn.Nadzrien

Tn.Hj Ismail B Abd Rahim Pn.Hamalatha A/P N.Kannan Pn.Faridah Bt Nawi Pn.Ismaniza Bt Ishak

TKRS

Pengakap Pendidikan Khas

Ketua :En.Nor Hisyam b Mohd Noor Pen:Pn.Farantey Wong Pei Shui Ajk: Pn.Norhayati Bt Hussein En.Mohd Shahbudin B Johansah En.Mohd Rizal B Kapandi Cik Siti Fatimah Bt Bahar Pn.Hamidah Bt Bakri Pn.Norita Bt Ibrahim Pn.Fadzillahtunoor bt Muktar Pn.Rafizah Bt Ramli Pn.Norziha bt Aini

Ketua: Pn.Hafezahwaty bt Adam Pen: Pn.Rubiah bt Shariai Ajk: Pn.Nursyakirah Bt Hasyim Pn.Aini Jamily Bt Mat Jamel Pn.Nor Asfah Hanim Bt Mohd Fahmi Pn.Jamaeyah Bt Ismail Pn.Azianiza Bt Samsudin

- 92 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

Penasihat Kelab Dan Persatuan Penyelaras : Pn.Nor Asfah Hanim Bt Mohd Fahmi

Bahasa Melayu Ketua: Pn.Noni bt Abu Bakar Pen: Pn.Norhaida bt Mastor Ajk : Pn.Faridah bt Karim Tn.Hj Ismail B Abd.Rahim

Bahasa Inggeris Ketua: Pn.Norhayati Bt Hussein Pen: Pn.Norliah Bt Hamzah Ajk : Pn.Sheela Nair A/P Pathmanaban Pn.Kalthom bt Samril

Sains & Matematik Ketua : Pn.M.Navaneetham Pen: Cik Hjh Rosila bt Abdullah Ajk: Pn.Noraini Bt Abd Rahman Pn.Norziha Bt Harun

Agama Islam/ J-Qaf Ketua : Pn.Tg.Norlaila bt Tg.Ismail Pen: Pn.Asma bt Ahmad Ajk: Pn.Siti Hawa Bt Abd.Malek Pn.Norizzah bt Abd.Rahman Pn.Rubiah Bt Shariai

Doktor Muda Ketua : Pn.Ismaniza Bt Ishak Pen: Cik Siti Fatimah Bt Bahar Ajk: En. Mohd Al Amin B Abu Hassan Pn.Rafizah Bt Ramli

Pencinta Alam Ketua : Cik Nurul Akma Bt Mohd Fauzi Pen: Pn.Suzaliza Bt Yaakub Ajk : En.Khalid B Ahmad Pn.Fadzillahtunoor Bt Muktar Pn.Azianiza Bt Samsudin

- 93 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

Muzik & Kebudayaan Ketua : En.Mohd Rizal b Kapandi Pen: Pn.Marini bt Abd.Rahim Ajk : Pn.Hamalatha a/p Kannan En.Nor Hisyam b Mohd Noor Pn.Norziha bt Aini

Komputer Ketua : En.Zulkifli B Mohd Suhaimi Pen: Pn.Noridah bt Ramlan Ajk: Pn. Saidatul Azimah Bt Mohd Sazali Pn.Jamaeyah Bt Ismail

Kewangan Pelajar Sekolah Ketua : Cik Noorasma bt Rosdi Pen: Pn.Ainy Jamily Bt Mat Jamel Ajk : Pn.Hafezahwaty Bt Adam Pn.Huda Yusrina Bt Ahmad Puhad

Rekacipta Ketua : Pn.Zaleha Bt Karim Pen: Pn.Serimah Bt Pawi * Ajk: En.Mohd Shahbudin b Johansah En.Mohd Zaini B Kamari

Pusat Sumber Ketua : Pn.Norita bt Hamid Pen: Pn.Intan Zahara bt Kamso Ajk: Pn.Salmi bt Abd.Fatah Pn.Faridah Bt Nawi

Rukun Negara Ketua : Pn.Norita bt Ibrahim Pen : Pn.Nadzrien Ajk: Pn.Farantey Wong Sei Phui Pn.Salwa Bt Ali Pn.Rahmah Bt Bidin

- 94 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

Kelab Technofund Ketua : Pn.Kamaliah bt Ahmad Pen:En.Nor Azlan b Ahmad Ajk: En.Nor Amri b Johari

Kelab Cegah Jenayah Ketua : Pn.Mahnom bt Hasim Pen: Pn.Hamidah bt Bakri Ajk: Pn.Nor Asfah Hanim Bt Mohd Fahmi Pn.Nur Syakirah Bt Hasyim

- 95 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

Penasihat Sukan Dan Permainan Penyelaras : En.Mohd Zaini B Kamari

Olahraga Ketua : En.Nor Amri b Johari Pen: En.Mohd Rizal B Kapandi Ajk : Pn. Saidatul Azimah Bt Mohd Sazali Pn.Hafezahwaty Bt Adam Pn.Noridah Bt Ramlan Pn.Faridah Bt Nawi Cik Siti Fatimah Bt Bahar

Bola Jaring Ketua : Pn.Marini Bt Abd.Rahim Pen:Pn.Nor Asfah Hanim bt Mohd Fahmi Ajk: Pn.Kamaliah Bt Ahmad Pn.Huda Yusrina Bt Ahmad Puhad Pn.Rubiah Bt Shariai Cik Noorasma bt Mohd Rosdi Pn.Siti Hawa bt Abd.Malek Pn.Mahnom Bt Hasim

Bola Baling Ketua : En. Mohd Al Amin B Abu Hassan Pen: En.Zulkifli B Mohd Suhaimi Ajk : Cik Hjh Rosila Bt Abdullah Cik Nurul Akma Bt Mohd Fauzi Pn.Ismaniza bt Ishak Pn.Rafizah Bt Ramli Pn.Norziha Bt Harun Pn.Nadzrien

Permainan Dalaman Ketua : Pn.Azianiza bt Samsudin Pen: Pn.Norizzah Bt Abd.Rahman Ajk : Pn.Tg.Norlaila Bt Tg.Ismail Pn.Rahmah Bt Bidin Pn.Norliah Bt Hamzah Pn.Noni Bt Abu Bakar Tn Hj Ismail B Abd Rahim Pn.Asma Bt Ahmad Pn.Jamaeyah Bt Ismail

- 96 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

Badminton Ketua : Nur Syakirah bt Hasyim Pen: Pn.Ainy Jamily Bt Mat Jamel Ajk : Pn.Norita Bt Ibrahim Pn.M.Navaneetham Pn.Asma Bt Ahmad Pn.Norhaida Bt Mastor Pn.Suzaliza bt Yaakub Pn.Salwa Bt Ali Pn.Faridah Bt Karim

Bola Tampar Ketua : Pn.Farantey Wong Pei Shui Pen: Pn.Intan Zahara Bt Kamso Ajk: Pn.Hamalatha A/P Kannan Pn.Hamidah bt Bakri Pn.Norita bt Hamid Pn.Fadzillahtunoor Bt Muktar En.Nor Azlan B Ahmad Pn.Zaleha Bt Karim Pn.Noraini Bt Abd.Rahman

Bola Sepak Ketua : En.Mohd Shahbudin b Johansah Pen: Ajk : En.Mohd Zaini b Kamari En.Norhisyam b Mohd Noor

Tenis Ketua : En.Khalid b Ahmad Pen:Pn.Salmi Bt Abd.Fatah Ajk: Pn.Norziha bt Aini Pn.Norhayati Bt Hussein Pn.Kalthom Bt Samril Pn.Sheela Nair a/p Pathmanaban

- 97 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

Majlis Sukan Sekolah


Pengerusi En.Harith B Abd.Hamid Naib Pengerusi 1 Pn.Haslina Bt Hj Md Daud Naib Pengerusi 2 En.Jafar B Ahman Naib Pengerusi 3 Pn.Hayati Bt Azhar Othman Naib Pengerusi 4 Pn.Saadiah Bt Khairani

Setiausaha En.Mohd Zaini B Kamari Naib Setiausaha En.Mohd Shahbudin B Johansah

Ahli Jawatankuasa: En.Khalid B Ahmad En.Nor Amri B Johari En . Mohd Al Amin B Abu Hassan Pn.Marini Bt Abd.Rahim Pn.Fadzillahtunoor Bt Muktar Pn.Hamalatha a/p Kannan Pn.Salwa Bt Ali Pn.Rahmah Bt Bidin

- 98 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

Penasihat Rumah Sukan

Rumah Pahlawan (Merah) Ketua : Pn.Salwa Bt Ali Pen: En.Mohd Al Amin B Abu Hassan Ajk : Pn.Noraini Bt Abd.Rahman En.Nor Azlan B Ahmad Pn.Nadzrien Pn. Norziha Bt Aini Pn. Zaleha Bt Karim Pn.Rafizah Bt Ramli Pn.Faridah Bt Nawi Pn.Farantey Wong Sei Phui Pn.Norhaida bt Mastor Pn.Nor Asfah Hanim bt Mohd Fahmi

Rumah Perkasa (Kuning) Ketua : Pn.Rahmah Bt Bidin Pen: Pn.Azianiza Bt Samsudin Ajk: Pn.Norita Bt Ibrahim Pn.Kamaliah Bt Ahmad Pn.M.Navaneetham Pn.Noni B Abu Bakar Pn.Marini Bt Abd.Rahim Pn.Kalthom Bt Samril Pn.Serimah bt Pawi Pn.Faridah Bt Karim En.Norhisham B Mohd Noor Pn. Saidatul Azimah Bt Mohd Sazali Pn.Asma bt Ahmad Pn.Norliah bt Hamzah

- 99 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

Rumah Perwira (Hijau) Ketua : Pn.Fadzillahtunoor bt Muktar Pen: Pn.Sheela Nair a/p Pathmanaban Ajk : Pn.Hafezahwaty Bt Adam Pn.Suzaliza Bt Yaakub Pn.Rubiah Bt Mohd Shariai Pn.Huda Yusrina Bt Ahmad Puhad Pn.Siti Hawa Bt Abd .Malek Pn.Norziha Bt Harun Cik Hjh Rosila Bt Abdullah En.Mohd Rizal B Kapandi En.Nor Amri B Johari Pn.Norizzah bt Abd.Rahman

Rumah Satria (Biru) Ketua : Pn.Hamalatha a/p Kannan Pen: Cik Nurul Akma Bt Mohd Fauzi Ajk : Pn.Tg.Norlaila Bt Tg Ismail Pn.Jamaeyah Bt Ismail Pn.Nursyakirah Bt Hashim Pn.Intan Zahara Bt Kamso Pn.Mahnom Bt Hasim Pn.Norita Bt Hamid Pn.Salmi Bt Abd Fatah Pn.Noridah Bt Ramlan En.Zulkifli B Mohd Suhaimi Tn.Hj Ismail B Abd Rahim Pn.Ainy Jamily Bt Mat Jamel

- 100 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

Jawatankuasa Pembangunan Fizikal Sekolah Penaung : Penasihat: Pengerusi : En. Mohd Nor B Abd.Ghani Tn Hj Bahrom B Ali En.Harith B Abd.Hamid

Ahli Jawatankuasa Jawatankuasa Kecil Pembangunan Fizikal Sukan Sekolah Pengerusi : Pn.Hayati Bt Azhar Othman

Jawatankuasa Kecil Penggalakan Sukan Pengerusi : Pn.Haslina Bt Md Daud

Jawatankuasa Kecil Sumber Manusia Pengerusi : En Jafar B Ahman

Jawatankuasa Kecil Pemantauan Dan Penilaian Pengerusi : En.Mohd Zaini B Kamari

Jawatankuasa Kecil Peningkatan Profesionalisme Pengerusi : Pn.Norhaida Bt Mastor Pn.Salmi Bt Abd.Fatah

Jawatankuasa Kecil Kewangan Pengerusi: En.Mohd Fuad B Rohani

Jawatankuasa Kecil Teknikal Pengerusi:

- 101 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

MAJLIS PENDIDIKAN KHAS 2013

- 102 -

[MANUAL PENGURUSAN SEKOLAH 2013]

SKTU 1-JBA1078

JAWATANKUASA PENDIDIKAN KHAS 2013


PENGERUSI N/PENGERUS I N/PENGERUSI 2 N/PENGERUSI 3 N/PENGERUSI 4 SETIAUSAHA KOKURIKULUM KELAS / PERSATUAN GURU DATA AHLI JAWATANKUASA : : : : : : : : : : : : HARITH BIN ABD HAMID SAADIAH BT KHAIRANI JAFAR BIN AHMAN HAYATI BINTI AZHAR OTHMAN HASLINA BT MD DAUD HAFEZAHWATY BT ADAM NUR ASFAH HANIM BT MD FAHMI NUR SYAKIRAH BT HASHIM AZIANIZA BT SAMSUDIN JAMAEYAH BT ISMAIL RUBIAH BT MOHD SHARIAI AINI JAMILY BT MAT JAMEL

- 103 -