Lourdes School of Mandaluyong Departamento ng Mataas na Paaralan T.P.

2012 - 2013 ASIGNATURA/KURSO: Araling Panlipunan 1 TERMINO: Ikalawa PAMAGAT NG YUNIT: Sinaunang Kabihasnang Pilipino TAKDANG-ARAW: 12araw LAYUNING PANGKAGAWARAN: Molding Service- Oriented Citizens NAGDISENYO/GURO: Bb. Stephanie Sarah Jane A. Bacay LAYUNING PANG-ASIGNATURA: Pagkakakilanlang Pilipino PAGPAPAHALAGA: Dangal ng Sangnilikha ANTAS I: RESULTA/ INAASAHANG BUNGA LAYUNIN SA PAGLALAPAT Nais kong matutunan ng aking mga mag- aaral ang pagtuklas ng yamang tao at ang pinagmulan ng ating lahi; na may sistema na ng pamahalaan, paraan ng pamumuhay, pag-aari ng lupa, pagpapahalaga sa kababaihan ang mga sinaunang Pilipino at mapatunayan na nakalinang na ng mayamang kultura ang mga ito, upang sa darating na panahon magamit nila ang kanilang natutunan nang wasto at hindi maisawalang bahala ang mayamang kultura ng ating mga ninuno at magiging batayan ito ng kasalukuyang panahon upang lubusang maunawaan at bigyang halaga ang kaunlarang natatamasa nating mga Pilipino sa ngayon. PAGBUO NG KAHULUGAN MGA KAKAILANGANING PAG-UNAWA  Ang mga teorya ng pinagmulan ng lahing Pilipino ang makapagbibigay paliwanag kung bakit a iba’t iba ang anyo nating mga Pilipino. May sarili nang sistemang panlipunan ang mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga kolonyalistang Espanyol. May kakayahang mamuhay ang mga sinaunang Pilipino nang hindi umaasa sa iba. Ang mga sinanunang Pilipino ay nahati sa maliliit na tribo at pangkat na may iba’t ibang sistemang pang- ekonomiya at pampolitika. Ang barangay ay nagsasariling yunit pang-ekonomiya at pampolitika; may sistema ito ng batas. May angking kultura ang mga ninunong Pilipino- may maunlad na sistema ng wika at panulat at mga paniniwala, gawi at tradisyon. May relihiyon na rin ang mga sinaunang Pilipino- ang kanilang mga bathala ay may kinalaman sa pang-araw- araw nilang buhay.  MAHAHALAGANG TANONG Paano maipaliliwanag ng mga iba’t ibang teorya ang pag-unlad at pagkakaiba-iba ng kultura ng mga tao sa bansa? Mayroon na bang sistemang panlipunan ang mga sinaunang Pilipino bago pa man dumating ang mga kolonyalistang Espanyol? Ipaliwanag. Nagsasarili na ba sa pamumuhay ang mga sinaunang Pilipino? Ipaliwanag. Paano maisasalarawan ang sistemang pang- ekonomiya at pampolitika ng mga sinaunang Pilipino? Anu- ano ang mga katangian ng kultura ng mga sinaunang Pilipino? Anu- ano ang mga paniniwala, kaugalian at tradisyon ng sinaunang Pilipino?Paano ito nakakaapekto sa paraan ng kanilang pamumuhay?

 

 

 

PAGTATAMO NG KAALAMAN AT KAKAYAHAN Mauunawaan ng mga mag-aaral ang Makakaya ng mga mag-aaral na  nasusuri ang iba’t ibang teorya ng  Pinagmulan ng Lahing Pilipino pinagmulan ng lahing Pilipino;  Sinaunang Buhay ng mga Pilipino  nailalarawan ang kultura ng  Paniniwala ng mga Sinaunang Pilipino sinaunang Pilipino; at  Pang-araw- araw na Buhay; Buhay  naipagmamalaki ang marangal na pamilya, Teknolohiya at Hanapbuhay pinagmulan ng lahing Pilipino.

pagpapangkat. na may kaugnayan ang heograpiya sa pagkakaiba.Inaasahan na ang kanilang pabula ay ibahagi sa kapwa nila mag-aaral upang malaman kung ito ay kaakit-akit sa mga mambabasa o makakakita sa pamamagitan ng peer evaluation.Ang kanilang magiging tagapanood ay mga magaaral sa mababang paaralan partikular sa Ikatlo hanggang Ikalimang Baytang. A.Ang kanilang gagawing pabula ay may kinalaman sa mga kwento ng paglabag at wastong paggamit sa karapatan ng kapwa o pagtupad sa tungkulin bilang isang mamamayan. P.bagay. IBA PANG KATIBAYAN Ang mga mag-aaral ay magpapamalas na kanilang natamo ang inaasahang bunga sa pamamagitan ng:  Maikling Pagsusulit  Pagsagot sa Learning Activity Sheet  Pagsusuri ng isang Artikulo  Pangkatang Gawain . INAASAHANG PAGGANAP GAng mga mag-aaral ay magpapamalas ng kanilang pag-unawa sa pamamagitan ng paggawa ng pabula.iba sa mga aspeto ng kanilang pamumuhay. kalinisan ng gawain. pagkamalikhain sa pagkakagawa ng pabula at kaayusan. Ang Pagdating ng Islam sa Pilipinas. S. Ito ay gawaing pinagsanib sa asignaturang Filipino. nagagawa ang kritikal na pag-unawa sa mga bagay. na nagsasarili na sa aspetong pampolitika at pang-ekonomiya ang mga sinaunang Pilipino at mayroon silang angking kultura.    naipaliliwanag na bago pa man dumating ang mga Espanyol ay may umusbong nang sibilisasyon ang mga sinaunang Pilipino. Nakabubuo ng kwento na nagtataguyod sa wastong paggamit ng karapatan at pagganap ng tungkulin bilang mamamayan. ANTAS II: PAGTATAYA KODING PAMANTAYAN SA EVALWASYON Ang mga mag-aaral ay mamarkahan batay sa kawastuhan ng nilalaman. R. napahahalagahan ang pagkakaisa sa kabila ng pagkakaiba. naipagmamalaki ang kulturang Pilipino at nakikilala ang kakayanan ng kababaihan sa lipunan.Gaganap ang mga mag-aaral bilang manunulat ng isang kwentong pambata sa anyo ng pabula.pangkat ng mga konsepto at pagbubuod.

3 Ano ang ebidensya na ang pisikal na kaanyuan ng mga mandarayuhan ay katulad ng sa pag-unlad ng MGA TALA SA PAGSASAGA WA . Pagkatapos.1 Bakit mahalaga ang balitang kanyang ibinahagi sa atin? 1. ipaguhit sa isang kalaro o isang kasambahay ang leeg at katawan hanggang baywang ng tao sa susunod na tiklop.1.2 Paano ito makaaapekto sa ating lipunan? 2 Paglinang ng Aralin: (48 mins. Gumuhit ng mukha sa itaas na bahagi ng itiniklop na papel.1. 2.2. Buksan ang imahe ng taong naiguhit.3.2. Pagkatapos.1.1. 3. nakapagpapaliwanag ng mga teorya ng pinagmulan ng lahing Pilipino. 2.7 6.ano ang tatlong kilalang teorya kung saan nagmula ang lahing Pilipino? 2.1.) 2. nakapagbibigay ng posisyon kung alin ang teoryang makatotohanan. Tiklupin ang puting papel sa apat na tiklop. 2. nakasusuri ng mga ebidensya na nagpapatunay sa bawat teorya. ipaguhit ang binti at paa sa isa pang kasambahay. 2.1. ng mga unang tao sa Pilipinas 1. hindi ba? 2.4 3.3 2. Parang pamaypay ang kalalabasan.1. Itago ang nakaguhit na mukha.1 Panuto: 2. Ano ang kaugnayan nito sa lahing Pilipino? May iisa ba tayong pinagmulan? 3. at 4.1.6 5. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1.1 Anu.2 Pagtalakay ng Aralin: (37 mins.1. 2. 2.) 2.1 Pagbasa: Ps 98:9 1.2 1.1.3.5 4. Itago muli ang mukha at katawan. Maisusulat mo ba ang iba’t ibang paglalarawan sa pisikal na anyo ng mga Pilipino? 2. Maghanap muli ng isang kasambahay na guguhit ng mula baywang hanggang tuhod na imahe ng tao sa ikatlong tiklop.1.1. nakapagmamalaki na ang Pilipino ay may pinagmulang lahi.1.1.) 1.2. 2.1.1 Panimulang Gawain: Abaniko ng Lahi (12 mins. Ano ang anyo ng nakaguhit? Iba’t iba.9 Mga Gabay na Tanong: Suriin natin ang iyong ginawa: 1.1.1.3 Balitaan: 1.1.1.2 Pagtsek ng atendans at uniporme 1.ano ang mga teorya ng pinagmulan ng Pilipino? 2.) 2. 2. Kumuha ng isang puting papel at mga krayola. Pang-araw-araw na Gawain (3 mins.2 Anu. Muling itago ang ikatlong guhit.8 7.1.KODING ANTAS III: MGA PLANO NG PAGKATUTO MGA GAWAIN SA PAG-AARAL AT GAWAING INSTRUKSYUNAL UNANG ARAW Paksa: Sinaunang Buhay ng mga Pilipino  Mga Sinaunang Tao sa Pilipinas Pagpapahalaga: Pakikibagay at Pangangalaga sa Kapaligiran Layunin: Pagkatapos ng klase.1.

Pang-araw-araw na Gawain (5 mins.) .4.kanilang kultura? 2.5 Alin sa mga teoryang nabanggit ang iyong pinaniniwalaan? Bakit? 3 Pagpapahalaga: (3 mins.4 Aplikasyon: (3 mins. 1.4. Paglipatlipat ng tirahan 3. nakapaglalarawan ng mga kagamitang binuo at ginamit ng ating mga ninuno upang mapayabong nila ang kulturang Pilipino.Pandarayuhan 2.5 Bakit ang grupu-grupong pandarayuhan ay biglang dumami sa maikling panahon lamang? 2.4 Bakit ang pandarayuhan ng mga tao ay may eksaktong pagkakasunud-sunod na panahon? Bakit grupu-grupo ang pagdating nila? Nasaan ang ebidensya ng mga grupu-grupong pandarayuhan? 2. naunawaan mo na ba ang pinagmulan ng lahing Pilipino? Alin sa ating pinagmulan ang maaari mong ipagmalaki bilang isang Pilipino? Kagamitan: OHP Projector Mga Larawan ng mga lahing pinagmulan ng mga Pilipino IKALAWANG ARAW Paksa: Sinaunang Buhay ng mga Pilipino  ANG SINAUNANG PILIPINO SA PANAHON NG LUMANG BATO Pagpapahalaga: Pakikibagay at pangangalaga sa Kapaligiran Layunin: Pagkatapos ng klase.) 2. Ebolusyon 2.2.1 Ngayong nabasa mo na ang aralin.6 Nasaan ang ebidensya ng ruta ng mga grupo ng migrasyon? 2.) 2. nakapagbibigay ng mga paraan upang mapagyaman at maipagmalaki natin ang kalinangang Pilipino.3.1.1 Pagsusuri ng Chart: Nauunawaan mo ba ang mga pagkakaiba ng mga ipinaliwanag na teorya? Sikapin mong ibigay ang mga kalakasan at kahinaan ng mga ito: Mga Teorya Kalakasan Kahinaan 1.4 Balitaan: 3.) 3.2. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. 2.2.1 Bakit mahalaga ang balitang kanyang ibinahagi sa atin? 3. nakapagpapaliwanag ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino noong panahon ng lumang bato.2 Paano ito makaaapekto sa ating lipunan? 4 Paglinang ng Aralin: (48 mins.1. at 3.2 Pagbasa: 3.1.3 Pagtsek ng atendans at uniporme 3.3 Paglalagom: (2 mins.) 3.

) 4.2.5 wnlPaaa__________________________________ 4.1.) 5.1.000 hanggang 500 bago ipananganak si Kristo (BK)? 4.2.1. Takdang-Aralin: (3 mins.2 Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa mga kalinangang ito.1 . Mga pinakinis at pinanipis na mga bato 4.1.1.2 1. 4.ano ang uri ng pamumuhay ng ating mga ninuno noong 50.3 Paglalagom: (7 mins.1.1 .1. Pangangaso. Ilarawan ang paraan ng pamumuhay ng pamayanan sa Panahon ng Bato 4.ano ang uri ng mga kagamitan na ginamit nila upang sila ay mabuhay? . Pamilya at Populasyon 4. 4.2.1. Mga pinatulis ngunit magagaspang na bato 3.1.7 Anu.1. Mga magagaspang na bato na ginagamit sa iba’t ibang mga paraan: pambalat sa mga hayop.1.1.4 atob______________________________________ 4.1.naTob____________________________________ 4.3.1.1. Magpakita ng larawan ng tatlong uri ng kagamitang bato na natagpuan noon sa Pilipinas: 4.1 Maglista ka ng mga maaari mong gawin upang maipagmalaki mo ang kalinangang Pilipino.1.1.1 Panimulang Gawain: Pagbuo ng Salita (5 mins.2.1.4 Pagtatanim 4.3.) 6.1. Magsaliksik tungkol sa mga pagbabagong naganap sa Panahon ng Metal Kagamitan: Mga larawan ng kasangkapang yari sa bato 6 - .2.2.1.2.3.3 Paggamit ng Apoy 4.1.1. 5.2.) Panuto: Anong salita ang maaring mabuo sa mga sumusunod? Isulat din ang maaari mong masabi sa mga natukoy mong salita.3.1.3 kubaew___________________________________ 4.8 Anu.1.6 Mga Gabay na Tanong: 4.4.2 Pagtalakay ng Aralin: (35 mins.2 lognMngua________________________________ 4. panghiwa ng karne 2.3.) Bumuo ng timeline na nagpapakita ng sa mga kagamitang ginamit ng ating mga ninuno sa iba’t ibang panahon: Panahon Mga Kagamitan 5 Pagpapahalaga: (5 mins. Pangingisda at Pagpitas ng mga Prutas at Gulay 4.1.

2 Paano ito makaaapekto sa ating lipunan? Bakit? Paglinang ng Aralin: (50 mins.1 Bumuo ng plano na magpapakita ng mga tiyak na hakbang upang mapanatili natin ang kulturang Pilipino. nakapagsusuri ng mga gawain ng ating mga ninuno sa pagpapaunlad ng kanilang pamayanan. Ipaliwanag sa isang talata ang iyong plano.4 Pagtalakay ng Aralin: (42 mins.1 Gumupit o gumuhit ng mga larawan na nagpapakita ng uri ng pamumuhay ng ating mga ninuno sa panahong metal.3. Mga Larawan .) 2.1 . nakagagawa ng plano upang mapanatili ang ating mayabong na kultura. 4. ano ang katangian ng gamit na metal? 2.1 Ano ang pagbabagong naganap sa pagyabong ng pamayanan at kalakalan sa Panahaon ng Metal? 2.4 1.) 3. Anu.2. Pagkatapos ay sagutin mo ang mga tanong na ito: 2.2 Pagtsek ng atendans at uniporme 1.3 Balitaan: 1.3.3 Bigyang halaga ang mga ebidensyang nakuha sa larangan ng pulitika noong Panahon ng Metal? 2.1.5.4. 3 Pagpapahalaga: (2 mins.) 2.) 2.3 1.1 Pagbasa: Mateo 18: 3 .1 Panimulang Gawain: (5 mins.2 Gumuhit ng larawan na nagpapakita ng gamit na metal.4. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1.anong mga bagay ang nais mong maibahagi na makatutulong sa pag-unlad ng ibang tao? 4 Takdang-Aralin: (3 mins.5 Aplikasyon: (3 mins. Ipaliwanag ang iyong ginawa. Matutukoy mo kaya ang kahalagahan ng metal sa pagunlad ng isang pamayanan? 2 2. Magbigay ng halimbawa upang mas lalo mo pang mapaunlad ang iyong pagkatao sa loob at labas ng paaralan ng Lourdes.4.) 4. at 3.2 Humanda sa isang maikling pagsusulit Kagamitan: OHP.1 Bakit mahalaga ang balitang kanyang ibinahagi sa atin? 1. Sa iyong palagay.- OHP Projector IKATLONG ARAW Paksa: PAG-UNLAD NG MGA PAMAYANANG PILIPINO SA PANAHONG METAL Pagpapahalaga: Pakikibagay at pangangalaga sa Kapaligiran Layunin: Pagkatapos ng klase.2 Anu.) 2. 2.anong mga industriya at kagamitan ang natuklasan sa Panahon ng Metal at paano ito nakaapekto sa pamumuhay ng mga sinaunang tao? 2. nakapaglalarawan ng pamumuhay ng mga Pilipino sa pagyabong ng pamayanan at kalakalan sa panahon ng metal.3. 1 Pang-araw-araw na Gawain (5 mins) 1.

Paglinang sa Aralin (35 min. 3 Pagpapahalaga: Pagiging handa sa itinakdang Pagsusulit 1. 1. nakasasagot ng buong husay sa maikling pagsusulit 2. Matapos ang itinakdang oras ay ipapasa na ang kanilang mga kwiz buklet at mga katanungan sa unahan.IKAAPAT NA ARAW Mga Layunin Ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. nasusukat ang husay ng pagkaunawa sa nakaraang aralin 3. 2. naipapakita ang pagiging handa sa pagsusulit Paksa: Maikling Pagsususlit Blg. at 2. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. . Pang-araw-araw na gawain: (10 mins) • Panalangin at Refleksyon: Mateo 7:1-5 • Pagbati ng guro • Pagtatala ng liban sa klase • Pagmamasid sa kaayusan ng mga mag-aaral at silid-aralan • Balitaan 1.1 . • Ipaayos ang mga upuan at ipatago ang mga gamit na hindi kakailanganin sa pagsusulit. nasusuri ang magagandang impluwensya ng panahon ng barangay sa kasalukuyan.2 Pangganyak (ilagay ang istratehiya) • Ipaalala sa mga mag-aaral ang mga dapat gawin habang nagsasagawa ng pagsusulit.3.Pagsusulit2. natutukoy ang mga katangian ng panlipunang pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng barangay.2.2 Pagtsek ng atendans at uniporme .) 2.) Kagamitan/Sanggunian: -kwiz buklet Test questions IKALIMANG ARAW Paksa: ANG PANLIPUNANG PAMUMUHAY NG MGA PILIPINO SA PANAHON NG BARANGAY Pagpapahalaga: Katapatan sa Pamamahala Layunin: Pagkatapos ng klase.Paano pa ninyo mas mapaghahandaan ang mga susunod pang maikling pagsusulit sa ating klase? 3. 2.1 Pagpapahalaga.Takdang-Aralin: (3 mins.2 Aplikasyon ( 2 min) Anong bahagi ng ating pagsusulit ang naging mahirap para sa inyo? Bakit? 2. Pang-araw-araw na Gawain (5 mins) 1.1Pagbasa: 1.

Pangkat C: Suliraning Naranasan 4.3.Ipamahagi ang task kard sa bawat pangkat at ipagawa ang gawain na nakasaad dito. 3.1. Itanong: 3.3.1. Ipakita ang larawan ng isang datu na may mga tauhang nakapaligid dito. Pangkat B: Tungkulin 3.3.2 Paano ito makaaapekto sa ating lipunan? Bakit? 2.2 May alam ba kayo tungkol sa kanya? Anu-ano ang mga ito? 3. Pagpapahalaga: (2 mins. 3. larawan ng datu at mga alagad nito .1 Sino kaya ang taong nakalarawan dito? 3. NOUIN IPONLIPI GAYRANBA ATUD 2. bakit kailangan nating igalang ang mga namumuno? Sa paanong paraan? 6. Saang barangay ka kabilang? 4. Sumulat ng 3 pangungusap tungkol dito.) 4.2.2.1. Idikit ito sa bondpaper.Sa patnubay ng lider ng bawat pangkat. Ipabigay ang kahulugan ng bawat isa sa pamamagitan ngpagsusulat ng tamang salita sa bawat patlang: Ang mga unang ____________ na tinatawag nating mga ____________ ay pinamumunuan ng isang ________ sa pamahalaan ng kung tawagin ay ___________. anu-ano ang suliraning kanilangnararanasan sa pamamahala? 3.3Balitaan: 1. Hatiin sa tatlong pangkat ang klase. Ano ang pamahalaang barangay? 4. Kagamitan: plaskard.) 5.4. Pagtalakay ng Aralin: (37 mins.3. Takdang-Aralin: (3 mins. 3. Bilang miyembro ng barangay.4.1 Bakit mahalaga ang balitang kanyang ibinahagi sa atin? 1.) 3.2. kapitan.4. anu-ano ang iyong gagawin para sa ikabubuti ng iyong nasasakupan? 5.1. Ipasadula sa bawat pangakat ang sinaunang pamahalaang barangay.3.3 Isulat sa pisara ang mga sagot at talakayin. 3. Kung ikaw ay isang datu.2.) Panimulang Gawain: Bumuo ng tatlong pangkat at ipamahagi ang mga titiksa bawat pangkat.4.3.1. Sagutin ang sumusunod na mga tanong: 1) Sino ang namumuno sa barangay? 2) Paano siya nahirang na pinuno ng barangay? 3) Anu-ano ang tungkuling nakaatang sa kanya? 4) Sinu-sino ang taong kanyang nakakatulong sa mgagawain? 5) Sa palagay ninyo.1.)  Gumuhit ng larawan ng unang barangay. 3. Aplikasyon: (3 mins.2. Pangkat A: Kapangyarihan 3. Paglinang ng Aralin: (48 mins.2.1. ipaayos ang mgatitik upang makabuo ng limang mga salita mula sa mgaginupit na titik nito.

3 Paano ito makaaapekto sa ating lipunan? Bakit? 2.) 3.1 Pagbasa: 1.1. Pulitika o Pamamahala 3.aaral paano mo maipapakita ang . Anu.3. Pang-araw-araw na Gawain (5 mins) 1.2.IKAANIM NA ARAW Paksa: Kalagayang Panlipunan ng mga Unang Pilipino ( Antas ng Tao sa Lipunan) Pagpapahalaga: Paggalang sa Karapatan ng iba/ Pagkapantaypantay ng bawat nilalang Layunin: Pagkatapos ng klase. Pagtsek ng atendans at uniporme 1.) 4.3 Balitaan: 1. Paano ba nakakamit ang ganitong antas ng pamumuhay? Maari pa bang mabago ang kanilang kalagayan? 3.2.1.3.sino ang mga itinuturing na maharlika? 2. Pagpapahalaga: (7 mins. Bilang mag. Ano ang inyong napansin o naobserbahan sa paraan ng pamumuhay noong sinanunang panahon? 2.3. Sa kasalukuyang panahon.1. Magpanuod ng isang “clip” mula sa teleseryeng “AMAYA”.1.2. Sagutin ang mga Gabay na Tanong: 2.ano ang natatanging gawain ng mga timawa o malalayang tao? 2. 2.3.2.2.) 2. Sinu. paano mo pinahahalagahan ang mga taong tumutulong at naglilingkod sayo? 4.6. Kayamanan o Ari.1.1.1.2.1.1 Bakit mahalaga ang balitang kanyang ibinahagi sa atin? 1. Aplikasyon: (15 mins. Magkaroon ng paghahambing ng mga antas ng lipunan noon at ngayon. Sinu. natatalakay ang iba’t ibang antas ng katayuan sa lipunan 2. naikukumpara ang antas ng lipunan noong sinaunang panahon sa kasalukuyang panahon natin ngayon 3.2.2.2. Sino ang mga itinuturing na alipin? Anu ang dalawang uri nito? 2.1. Sinu-sino ang bumubuo sa antas ng timawa o malayang tao? 2.1.4. Panimulang Gawain: (7 mins) 2. 1.arian 3.1.1.2.2.1. Pagtalakay ng Aralin: (23 mins.5.2. Sa larangan ng mga sumusunod: 3.1. Paglinang ng Aralin: (48 mins.2.1.) Talakayin ang iba’t ibang antas ng katayuan sa lipunan ( Power point presentation) 2.1.2. Anu. napahahalagahan at ginagalang ang lahat ng uri ng tao ano man ang kalagayan nito.sino ba ang itinuturing na makapangyarihan sa panahong ito? 2. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1.1. Tungkulin at Karapatan 4.2.ano ang kanilang mga gawain? 2.1.

Claire Viewing Room Powerpoint Presentation tungkol sa Antas ng Tao sa Lipunan Video Clip ng “ Amaya” mula sa You Tube IKAPITONG ARAW Paksa: Kabuhayan ng mga Sinaunang Pilipino Pagpapahalaga: Pag-iingat ng kalikasan Layunin: Pagkatapos ng klase.3.yaman para sa pangangailangan ng mga tao noong sinaunang panahon. Pagtalakay ng Aralin: (37 mins.) 2. pangingisda 2.2.2.1. Isang paraiso ang ating kapuluan sa panahon ng mga sinaunang Pilipino.1.2.2. 3. pangangaso 2. 1. Punan ang tsart sa ibaba: 3. Pang-araw-araw na Gawain (5 mins) 1. Kagamitan: St.2. Naibibigay ang kahalagahan ng pinagkukunang-yaman sa hanapbuhay ng mga unang Pilipino.yaman at hanapbuhay.4.2.2.2.2. Sobra.3. Pagtsek ng atendans at uniporme 1. Paglinang ng Aralin: (48 mins.2.2. Natatalakay ang pinagkukunang.1.) 2.2.2. May mga punong hitik sa bunga na hindi kayang ubusin ng mga tao at hayop. Tukuyin kung anong uri ng pamumuhay nang mga sinaunang Pilipino.paggalang sa karapatan ng mga taong mas mababa ang antas sa iyo? 5.1. paninisid sa dagat 2.ano kaya ang kabuhayan nang mga sinaunang Pilipino? 2.1. Isulat ito sa inyong kwaderno.1.3.1 Panimulang Gawain: 3.1. Sumulat ng isang maikling liham pasasalamat sa mga nagawa ng mga taong naglilingkod para sa iyo.2. Saang dako ka man pumunta.) 5.sobra ang pinagkukunang. 3.4 Paano ito makaaapekto sa ating lipunan? Bakit? 2.1 Bakit mahalaga ang balitang kanyang ibinahagi sa atin? 1.ibang uring isda ang makikita. 2.5. alamin naman natin ang kabuhayan nila. Matapos talakayin sa mga naunang aralin ang kaayusang pulitikal at panlipunan ng mga sinaunang Pilipino.2. pagtotroso 2. . Sa katubigan.2.3Balitaan: 1. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. makikita ang masaganang kalikasan.2.) 3.2. Aplikasyon: (3 mins. marami at iba’t. Ipakita ang mga larawan ng mga sumusunod: 2.2. Anu.2. 5. pagsasaka 2.1Pagbasa: 2. Takdang-Aralin: (3mins.2.

Lawa. Sa dalawang talata. at Baybaying Dagat  Pangingisda  Pangunguha ng mga halamang.dagat  Paninisid ng perlas  Kabundukan o Lugar na may Mina Kagubatan  Pagmimina   Pagtotroso  Pangangaso  Paggawa ng mga palamuti (hikaw. Kapatagan. Kabundukan at Burol B. singsing at iba)  Humabi ng tela  Paggawa ng mga palayok at banga  Paggawa ng alak  Pangangalakal 4. Hanapbuhay Mga maaaring kasagutan:  Pagsasaka  Tabing Ilog. pulseras.) 5. Takdang-Aralin: (3 mins. Kagamitan: Iba’t ibang larawan ng mga unang Pilipino.1. Anuano ba ang hanapbuhay na meron pa noon sa ngayon? Paano ka makatutulong upang mapanatiling sagana ang pinagkukunang yaman ng mga tao? 5. Pagpapahalaga: (2 mins. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1.A. Batayang Aklat IKAWALONG ARAW Paksa: ANG KALAGAYANG PANGKULTURA NG MGA SINAUNANG PILIPINO Pagpapahalaga: Pangangalaga sa sinaunang Kalinangan Layunin: Pagkatapos ng klase.) 4. Mailalarawan mo ang kalagayang pangkultura ng mga . paghambingin ang hanapbuhay ng mga sinaunang Pilipino sa hanapbuhay sa kasalukuyan. Gumawa ng isang Collage kung saan napapaloob dito ang hanapbuhay ng sinaunang Pilipino.1. Pinagkukunang Yaman  Lambak.

4. • agham at teknolohiya 1. natuklasan nila na ang mga Pilipino ay mayroon nang mataas na antas ng kalinangan at pamumuhay. Pang-araw-araw na Gawain (5 mins) 1. Sining 3.1.3.2.1. Drill: Kailan sinasabing mayroon nang mataas na antas ng kalinangan ang isang lipunan? 1. Sa anong mga larangan naging mahusay an gating mga ninuno? Ilarawan ang mga kalinangang ito sa mga sumusunod: 2.8.3.3. • sistema ng panulat 1.4.2.3. hindi nahuhuli sa mga iba pang lipunan ang Pilipinas noong panahong iyon. Pagtalakay ng Aralin: (37 mins.3. Nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas.2.5 Paano ito makaaapekto sa ating lipunan? Bakit? 3.1.2.3.2.5. • maunlad na sining at panitikan 1.2.6.7.2. Panitikan 2.2.2. Karaniwang Sagot: Kung ang lipunan ay mayroon nang 1.1 Marami ka bang natutuhan tungkol sa iyong mga ninuno? Punan mo ang tsart batay sa tinalakay nating mga katangian ng kulturang Pilipino.masasabi ba natin na mayroon nang mataas na antas ng kultura ang mga sinaunang Pilipino? Anu-ano ang ating mga patunay dito? 2.1.2. pagmimina 2. kahusayan sa paglalakbay-dagat 2.1.sinaunang Pilipino. Aplikasyon: (3 mins. 1. • matatag na sistema ng pamamahala 1.2. Mapangangatwiranan mo na mayroon nang maunlad na kultura ang mga sinaunang Pilipino.3. sa larangan ng agham 2.2.1.1. • sistema ng paniniwala 1.7.3Balitaan: 1.) 2.1.2. Paglinang ng Aralin: (48 mins.2.3.8.) 2.3.1Pagbasa: 5. Kung pagbabatayan natin ang mga palatandaan ng isang mataas na antas ng lipunan. • mga mahuhusay na istruktura monumento 2. Ano ang masasabi mo sa bawat isa? Ang Pilipinas bilang isang lipunang may mataas na antas ng kultura Sistema ng panulat Sistema ng paniniwala Sistema ng pamamahala Agham at teknolohiya . kabatiran sa astronomiya at pagbibigay kahulugan sa mga bituin at posisyon ng araw 2. Pagtsek ng atendans at uniporme 1.) 3.3.1.2.6. paggawa ng mga kagamitan 2.1 Bakit mahalaga ang balitang kanyang ibinahagi sa atin? 1. Ibig sabihin. 2.1.2 Panimulang Gawain: 1.1. paniniwala sa isang makapangyarihang Diyos 2.3. at 2.3.3.2.1.5.

nasusukat ang husay ng pagkaunawa sa nakaraang aralin 3. Magbigay ka nga ng limang gawi o pamana na nagmula sa mga sinaunang Pilipino. Pang-araw-araw na gawain: (10 mins) • Panalangin at Refleksyon: • Pagbati ng guro • Pagtatala ng liban sa klase • Pagmamasid sa kaayusan ng mga mag-aaral at silid-aralan • Balitaan 1. naipapakita ang pagiging handa sa pagsusulit Paksa: Maikling Pagsususlit Blg. Matapos ang itinakdang oras ay ipapasa na ang kanilang mga kwiz buklet at mga katanungan sa unahan.) 2. Gumawa ka ng isang islogan na ang tema ay: Paano natin pangangalagaan at pauunlarin ang ating pamanang kultura? 5.2 Aplikasyon ( 5 min) Anong bahagi ng ating pagsusulit ang naging mahirap para sa inyo? Bakit? 2.1 Pagpapahalaga.1 .Pagsusulit2. 2. _____________________ 5. Pagpapahalaga: (2 mins.2.2 Pangganyak (ilagay ang istratehiya) • Ipaalala sa mga mag-aaral ang mga dapat gawin habang nagsasagawa ng pagsusulit. _____________________ 5. • Ipaayos ang mga upuan at ipatago ang mga gamit na hindi kakailanganin sa pagsusulit. .Paano pa ninyo mas mapaghahandaan ang mga susunod pang maikling pagsusulit sa ating klase? . Paglinang sa Aralin (35 min. 2. Humanda para sa Maikling Pagsusulit Bilang 3 Kagamitan: Iba’t ibang larawan ng mga sinaunang kalinangan.Panitikan Sining 4. Takdang-Aralin: (3 mins.3. 4 Pagpapahalaga: Pagiging handa sa itinakdang Pagsusulit 1.1.2. 1.) 5. Maraming mga pamanang pangkultura ang mga sinaunang Pilipino na naisalin sa ating henerasyon. _____________________ 3. Isulat mo sa patlang.1. nakasasagot ng buong husay sa maikling pagsusulit 2. _____________________ 4. Batayang Aklat IKASIYAM NA ARAW Mga Layunin Ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. _____________________ 2.) 4.

1. 2. Maipaliliwanag mo kung paano dumating at lumaganap ang Islam sa Pilipinas.4. at 2. . Paano nakarating ang Islam sa Pilipinas? Paano ito napalaganap sa kabuuan ng Mindanao at bakit madaling nangyari ito? 2.6 Paano ito makaaapekto sa ating lipunan? Bakit? 2.2.2.2. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1.1Pagbasa: 5.2. Pang-araw-araw na Gawain (5 mins) 1. Anu.3. 2. 3. Drill: Magpakita ng mga larawan ng mga gawain ng mga Muslim tulad ng sa larangan ng pagnenegosyo.3.2. Sagutin mo ang mga sumusunod na mga katanungan upang matukoy mo ang kahalagahan ng Islam sa ating lipunan.4. Anu. paraan ng paniniwala sa kanilang relihiyon atbp. 3. Paglinang ng Aralin: (48 mins. Nakatutulong ba sa relasyon natin sa iba’t ibang bansa sa Asya ang pagkakaroon ng Islam sa ating bansa? Ipaliwanag.3Balitaan: 1.1.2. Pagpapatindi ng pakikipag-ugnayan sa ibang bansang Muslim.anong mga kaugalian ang madalas nating mapansin sa kanila? 2.2.1.ano ang iyong nararamdaman kapag nakakakita ka ng mga kapatid nating Muslim? 2.Takdang-Aralin: (10 mins. 2. malaki ba ang naitulong ng pagpapakasal ng mga Arabeng Mulsim sa mga katutubo sa Mindanao sa pagpapalaganap ng Islam? Ipaliwanag ang iyong sagot.3. Sa iyong palagay. Kapatiran Layunin: Pagkatapos ng klase.3.2. Panimulang Gawain: 2. 1.) 3.5.1. Sinasabing dumating ang relihiyong Islam na may sinusunod na hakbang tulad ng mga sumusunod: 2. Magsaliksik tungkol sa pagdating ng Islam sa Pilipinas.2.) 2. Pagiging Muslim ng mga opisyal ng pamahalaan.) 2.2. Paano nga ba nakarating ang relihiyong Islam sa ating bansa? 2.2.1. Mga Gabay na Tanong: 2. Pagdating ng mga misyonerong Islam sa Pilipinas 2. Pagtalakay ng Aralin: (37 mins.1.1. Pagtsek ng atendans at uniporme 1.2.3. Pagpapapakilala ng mga institusyong pang Muslim.1.2.1 Bakit mahalaga ang balitang kanyang ibinahagi sa atin? 1.1.1. Pagkakaroon ng pamayanang Muslim na nanggaling sa ibang bansa.2. Kagamitan/Sanggunian: -kwiz buklet Test questions IKASAMPUNG ARAW Paksa: ANG PAGDATING NG ISLAM SA PILIPINAS Pagpapahalaga: Paggalang sa ibang relihiyon. 1.1.2.3.2. Bigyang pansin natin ang mga sumusunod na pahayag.

) 3. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Paano magkakaroon ng pagpapakita ng kapatiran sa ating paaralan? Kagamitan: Timeline ng Pagdating mg Islam sa Pilipinas Mga larawan IKALABING-ISANG ARAW Paksa: ANG RELIHIYONG ISLAM SA PANAHON NG BARANGAY Pagpapahalaga: Paggalang sa ibang relihiyon.3.1. 1390 Dumating si Rajah Baginda at bininyagan ang mga katutubo sa Jolo ayon sa relihiyong Islam. Ang sumusunod na timeline ay nagpapakita ng pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari kaugnay ng pagdating ng Islam sa Pilipinas. Aplikasyon: (3 mins. Ganito rin kaya ang naganap sa ibang pamayanan sa Asya noong panahong iyon? Maliwanag na ang dedikasyon ng mga misyonerong Muslim ang nagpasigla sa pagtatatag nito sa maraming pamayanan. 1400-1440 Napalaganap ni Kabungsuwan ang Islam sa iba’t ibang panig ng Mindanaw sa pamamagitan ng diplomasya. 1380 Dumating sa Pilipinas si Mukdum. Maibibigay mo ang mga katangian mo ng relihiyong Islam sa Panahon ng Barangay 1. Ano ang ipinakikita nito tungkol sa pagpapalaganap ng Islam sa Pilipinas? 3. Suriin natin ang mga datos sa timeline. anak ni Rajah Baguinda.1. 3.2.1.3. 2. 4. Ginamit ng mga Muslim ang pangangalakal bilang pamamaraan upang mapalapit sa mga katutubo. Itinatag ang Sultanato.1.2. 1470 Dumating si Serif Kabungsuwan mula sa Johore at naging unang sultan ng Mindanao. Lumaganap ang Islam sa Visayas at Luzon. isang iskolar na Arabe upang palaganapin ang aral ng relihiyong Islam. Pagpapahalaga: (2 mins. Kung susuriin mo ang timeline.2.2. 1521 Nagtayo ng matatag na tanggulan at pamayanan ang mga Arabe sa Mindanao kaya hindi sila nasakop ng mga Kastila nang dumating ang mga ito sa Mindanao. 1480-1520 Mabilis na lumaganap ang Islam sa buong Mindanao dahil sa madaling pagtanggap dito ng mga pinuno.) 4. mapapansin mo na ang pagkakatatag at paglaganap ng Islam ay naganap sa mapayapang pamamaraan. Kapatiran Layunin: Pagkatapos ng klase.1.2. hindi ba? Pangatwiranan. 1450 Dumating si Abu Bakr sa Sulu at napangasawa ni Prinsesa Paramisuli. 1460 Lumaganap ang Islam sa Timog Mindanaw at Sulu. Paano mo maipapakita ang maayos na pakikipagugnayan sa ibang seksyon ng inyong baitang? 4. Pang-araw-araw na Gawain (5 mins) .

Pagpapahalaga: (2 mins. Buwan at bituin 2. naipapakita ang pagiging handa sa pagsusulit .2.ano nga ba ang mga ito? 2.) 4. Anu. paano mo pa mapatatatag ang iyong pananalig sa Islam? 4.1.4.1.7 Paano ito makaaapekto sa ating lipunan? Bakit? 5.4. Ihambing ang Islam sa iyong sariling relihiyon.1.3. Katangian ng sariling relihiyon 3. nasusukat ang husay ng pagkaunawa sa nakaraang aralin 3. Panimulang Gawain: 5.) 2.3.3Balitaan: 1. Paano kaya nila isinasagawa ito? 3. Paglinang ng Aralin: (48 mins. ang banal na aklat ng mga Muslim.3.1. Ang kahanga-hangang debosyon ng mga Muslim sa kanilang pananalig sa Islam ay naipapakita sa pamamagitan ng kanilang pagdarasal ng limang beses sa isang araw. Maghanda para sa isang Maikling Pagsusulit Kagamitan: Venn Diagram Mga larawan IKALABINGDALAWANG ARAW Mga Layunin Ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Ang Islam ay nangangahulugan ng “lubos na pagsuko ng sarili sa kagustuhan ng Diyos na si Allah.2. Takdang.1. Ano ang natutunan mo sa kanilang pamamaraan sa pagsamba na nakatulong din sa pag-unawa sa iyong sariling pananalig? 5. Drill: Pamilyar ka ba sa relihiyong Islam? Tukuyin mo nga ang mga mahahalagang bagay sa larawan na maiiuugnay mo sa relihiyong Islam? Anu-ano ang sinisimbolo nito sa Islam? 5.3.1.5.2. nakasasagot ng buong husay sa maikling pagsusulit 2.1. Pagtsek ng atendans at uniporme 1.1.1.2.3. Anu-anong mga gawi at pamamaraan sa pagsamba ang sa palagay mo ay makatutulong din sa pagpapatatag ng ating sariling pananalig? 4.” Ang pagsasagawa nito ay napapaloob sa mahalagang aral ng Islam na tinaguriang Limang Haligi ng Katotohanan na nasusulat sa Koran .1.1 Bakit mahalaga ang balitang kanyang ibinahagi sa atin? 1.4.3.) 5.2.1. Kung ikaw ay Muslim. Tunay na maraming magaganda at mahahalagang aral ang relihiyong Islam.1.1.Aplikasyon: (3 mins. Pagkakatulad 3. Paano natin igagalang ang pagkakaiba ng relihiyon ng mga Pilipino? 3.) 3.4.2.1. 2. Moske 5.1Pagbasa: 5.3.2.Aralin: 5. 3. Katangian ng Islam 3.3. Gamitin ang Venn diagram na nasa ibaba. Koran 5.2. Pagtalakay ng Aralin: (37 mins.

.1 Pagpapahalaga. Matapos ang itinakdang oras ay ipapasa na ang kanilang mga kwiz buklet at mga katanungan sa unahan.2.) 2. • Ipaayos ang mga upuan at ipatago ang mga gamit na hindi kakailanganin sa pagsusulit.Paksa: Maikling Pagsususlit Blg. 5 Pagpapahalaga: Pagiging handa sa itinakdang Pagsusulit 1. 2. Paglinang sa Aralin (35 min.Paano pa ninyo mas mapaghahandaan ang mga susunod pang maikling pagsusulit sa ating klase? Kagamitan: Kwiz buklet .3. Pang-araw-araw na gawain: (10 mins) • Panalangin at Refleksyon: • Pagbati ng guro • Pagtatala ng liban sa klase • Pagmamasid sa kaayusan ng mga mag-aaral at silid-aralan • Balitaan 1.2 Pangganyak (ilagay ang istratehiya) • Ipaalala sa mga mag-aaral ang mga dapat gawin habang nagsasagawa ng pagsusulit.Pagsusulit2.1 .2 Aplikasyon ( 5 min) Anong bahagi ng ating pagsusulit ang naging mahirap para sa inyo? Bakit? 2. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful