PREGLED ZAKONSKIH PRIJEDLOGA KOJIMA REPUBLIKA HRVATSKA PREUZIMA PRAVNU STEČEVINU EUROPSKE UNIJE ZA 2012. GODINU I.

KVARTAL

ZAKONODAVNE MJERE
1 2 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

VLADA

SABOR

STATUS
NN 22/12 NN 22/12

MINISTARSTVO FINANCIJA

MINISTARSTVO ZDRAVLJA Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, kojom se izmjenjuju, dopunjuju i ukidaju Direktiva 67/548/EEZ i Direktiva 1999/45/EZ i izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima

3

26.03.2012.

NN 50/12

4

26.03.2012.

NN 34/12

5

6

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o učinkovitom korištenju energije 05.04.2012. u neposrednoj potrošnji -MG/MGPU MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda 26.03.2012. DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

NN 55/12

NN 53/12

7

NN 50/12

8

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici

19.03.2012.

NN 59/12

II. KVARTAL

ZAKONODAVNE MJERE
9 10 11 12 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom osiguranju Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju Zakon o potvrđivanju Konvencije o zajedničkom provoznom postupku Zakon o potvrđivanju Konvencije o pojednostavnjenju formalnosti u trgovini robom

VLADA
29.06.2012.

SABOR

STATUS
NN 59/12 NN 112/12 NN MU 4/12 NN MU 4/12

MINISTARSTVO FINANCIJA 21.06.2012.
20.05.2012.

20.05.2012.

Formular za praćenje zakonodavstva u 2012. godini -verzija 21. prosinca 2012. godine-

MINISTARSTVO FINANCIJA/HNB 13 Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 15 16 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača 23.04.2012. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 18.06.2012.
NN 59/12 NN 78/12 29.06.2012. NN 59/12

MINISTARSTVO ZDRAVLJA 14
NN 86/12

III. KVARTAL

ZAKONODAVNE MJERE
17 18 19 20 21 22 23 Zakon o suzbijanju diskriminacije

VLADA
09.07.2012.

SABOR

STATUS
NN 112/12 NN 111/12

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima MINISTARSTVO GOSPODARSTVA / MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja Zakon o javno privatnom partnerstvu Zakon o potvrđivanju Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Sredozemlja Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi 30.07.2012. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
09.07.2012.

NN 111/12 NN 78/12

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
26.09.2012. 12.10.2012. zakon donesen u HS

MINISTARSTVO FINANCIJA
NN 111/12 NN 108/12

IV. KVARTAL

ZAKONODAVNE MJERE
24 25 26 27 Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji

VLADA

SABOR

STATUS
14.12.2012. zakon donesen u HS 07.12.2012. zakon donesen u HS

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

MINISTARSTVO UPRAVE Zakon o pravu na pristup informacijama Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja
31.10.2012. 30.11.12. Zakon utvrđen u HS u I. čitanju 14.12.2012. zakon donesen u HS

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
28.12.2012.

Formular za praćenje zakonodavstva u 2012. godini -verzija 21. prosinca 2012. godine-

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave Zakon o energiji Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti Zakon o tržištu električne energije Zakon o koncesijama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom Zakon o alternativnim investicijskim fondovima Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

28.12.2012.

14.12.2012. zakon donesen u HS

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 03.12.2012. 10.12.2012.
04.10.2012. 08.10.2012. 03.12.2012. 14.12.2012. zakon donesen u HS 06.12.12. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS NN 120/12 NN 120/12 12.12.12. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 07.12.2012. zakon donesen u HS 14.12.2012. zakon donesen u HS 17.12.2012. NN 136/12 06.12.12. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 06.12.12. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS

MINISTARSTVO FINANCIJA

MINISTARSTVO FINANCIJA/HANFA
25.10.2012. 25.10.2012.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 39 40 41 42
NN 120/12 NN 136/12 NN 120/12

MINISTARSTVO KULTURE Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fondu za zaštitu okoliša Zakon o poštanskim uslugama Zakon o izmjenama i dopunama Zakona zaštiti na radu Zakon o izmjenama i dopunama rodiljinim i roditeljskim potporama Zakon o dadiljama
22.11.2012. NN 136/12

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE 43 44 45 46 47
25.10.2012. 10.12.2012. 14.12.2012. zakon donesen u HS 14.12.2012. zakon donesen u HS 07.12.2012. zakon donesen u HS 12.12.12. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS 29.11.12. Zakon utvrđen na sjednici VRH i upućen u HS

MINISTARSTVO POMORSTVA. PROMETA I INFRASTRUKTURE MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA
15.12.2012.

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH
17.12.2012.

Formular za praćenje zakonodavstva u 2012. godini -verzija 21. prosinca 2012. godine-

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful