VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 20. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora ("Narodne novine" br.

28/96), Vlada Republike Hrvats ke je na s jednici održanoj 2012. godine donijela ZAKLJUČAK Vlada Republike Hrvatske je upoznata s Protokolom 10. sjednice Mješovite hrvatskoaustrijske komisije za gospodarsku suradnju, potpisanim 15. studenoga 2012. godine u Rijeci, u tekstu koji je Vladi Republike Hrvatske dostavilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova aktom, klase: 018-05/12-02/3, urbroja: 521-IV-02-02/03-12-2, od 11. prosinca 2012. godine. KLASA: URBROJ: Zagreb,

2012. PREDSJEDNIK Zoran Milanović

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful