P. 1
norme tehnice

norme tehnice

|Views: 18|Likes:
Published by mariancik_88
vama
vama

More info:

Published by: mariancik_88 on Jan 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2013

pdf

text

original

Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea

,
utilizarea si completarea declaratiei vamale in detaliu
Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova
Nr. 296O din 2! decembrie 2""#
$Monitorul Oficial, % martie 2""6, nr.%#%!, p. &&&, art. '"!(
&ntru indeplinirea prevederilor articolelor nr. ')* si '!) ale +odului
vamal al Republicii Moldova cit si intru re,lementarea modului de
completare a declaratiei vamale in detaliu le,ate de implementarea
Sistemului &nformational -.s/cuda 0orld-
OR1ON2
'. . aproba -Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea si
completarea declaratiei vamale in detaliu- $conform ane3ei( si a le utiliza
incepind cu data publicarii in Monitorul Oficial.
2. +oncomitent cu aplicarea normelor mentionate, se abro,a p.2 a
ordinului 1epartamentului Vamal nr. '99o din 29 octombrie 2""*.
1&R4+5OR67 84N4R.7 .7
S4RV&+&676& V.M.7 Nicolae V&7+6
.ne3a
la ordinul Serviciului Vamal
al Republicii Moldova
nr. 296o din 2! decembrie 2""#
N O R M 4
tehnice privind imprimarea, utilizarea si
completarea declaratiei vamale in detaliu
+.9&5O767 &
&NS5R6+5&6N& 9R&V&N1 &M9R&M.R4. :ORM67.R676&
14+7.R.5&4& V.M.74 &N 145.7&6
'. &mprimarea formularelor tipizate a declaratiei vamale in detaliu cu
re,im special se poate realiza de catre tipo,rafii la comanda Serviciului
Vamal.
2. :ormularele declaratiei vamale in detaliu se imprima si se folosesc
in seturile de e3emplare corespunzatoare re,imului vamal solicitat.
%. :ormatul formularelor este de 2'";29) mm cu o toleranta pe lun,ime
si latime in minus de ma3im # mm si in plus de ma3im ! mm. 1imensiunile
rubricilor se raporteaza la o unitate de masura avind ca valoare o zecime
dintrun inch pe orizontala si o sesime dintrun inch pe verticala.
+asetele din cadrul rubricilor sint dimensionate folosind ca unitate de
masura o zecime dintrun inch pe orizontala.
*. $'( :ormularele se imprima pe hirtie autocopianta, adeziva la
cotor. 6n set de formulare reuneste toate e3emplarele declaratiei vamale in
detaliu necesare unui re,im vamal, lipite la cotor. 9roprietatea de
autocopiere se refera la posibilitatea copierii unor date completate pe un
e3emplar al declaratiei vamale in detaliu pe e3emplarul sau e3emplarele
consecutive ale unui set corespunzator re,imului vamal, fara ca aceasta sa
presupuna interventia directa asupra fiecarui e3emplar.
$2( 9roprietatea de autocopiere a hirtiei este activa pentru unele
cimpuri de date ale declaratiei vamale si neutralizata in cazul altor
cimpuri de date< neutralizarea proprietatii de autocopiere presupune
imposibilitatea suprapunerii automate a unor date inscrise intrun cimp sau
rubrica a unui e3emplar al declaratiei vamale pe un alt e3emplar din set,
plasat dedesubtul acestuia.
$%( 6n cimp de date este definit in mod distinct de una sau mai multe
rubrici din declaratia vamala in detaliu, ,rupate in functie de
caracteristicile comune ale informatiilor cuprinse in acestea.
$*( &dentificarea cimpurilor de date, precum si atribuirea sau
neutralizarea functiei de autocopiere a hirtiei se realizeaza potrivit
datelor din tabelul ane3a nr. ' la prezentele norme si a instructiunilor de
interpretare aferente acestuia.
#. =irtia utilizata pentru imprimarea formularelor trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii2
a( sa aiba o ,reutate de cel putin *" ,;m.p.<
b( sa fie suficient de opaca pentru ca indicatiile fi,urind pe o fata
sa nu afecteze lizibilitatea indicatiilor ce fi,ureaza pe cealalta fata<
c( sa fie suficient de rezistenta pentru a nu se produce ruperea ori
sifonarea cu usurinta a formularelor<
d( sa asi,ure conservarea datelor inscrise pe o perioada de minimum #
ani de la data completarii, cu e3ceptia cazurilor in care, prin le,i
speciale, se prevede un termen mai mare pentru pastrarea documentelor<
e( sa fie de culoare alba< totusi, rubricile nr. ' $fara caseta
centrala( 2, %, *, #, 6, !, '#, '), '!, '9, 2', 2#, 2), %', %2, %% $prima
caseta situata la stin,a( %#, %!, *", **, #", #', #2, #%, ## si #6, a
e3emplarelor nr. ', *, # si ), au un fond verde ,hilosat.
6. 9e toate e3emplarele declaratiilor vamale, chenarul si denumirea
rubricilor care fi,ureaza pe acestea trebuie sa fie imprimate in culoare
verde.
&n partea dreapta, pe verticala, e3emplarele declaratiei vamale sint
imprimate cu o linie continua sau;si discontinua de culori diferite,
astfel2
e3emplarul '2 o linie continua de culoare rosie
e3emplarul 22 o linie continua de culoare verde
e3emplarul %2 o linie continua de culoare ,albena
e3emplarul *2 o linie continua de culoare albastra
e3emplarul #2 o linie discontinua de culoare albastra
e3emplarul 62 o linie discontinua de culoare rosie
e3emplarul )2 o linie discontinua de culoare verde
e3emplarul !2 o linie discontinua de culoare ,albena
e3emplarul ';62 o linie continua spre interiorul formularului si o
linie discontinua spre e3teriorul acestuia, ambele de culoare rosie
e3emplarul 2;)2 o linie continua spre interiorul formularului si o
linie
discontinua spre e3teriorul acestuia, ambele de culoare verde
e3emplarul %;!2 o linie continua spre interiorul formularului si o
linie discontinua spre e3teriorul acestuia, ambele de culoare ,albena
e3emplarul *;#2 o linie continua spre interiorul formularului si o
linie
discontinua spre e3teriorul acestuia, ambele de culoare albastra.
7inia continua are o ,rosime de apro3imativ % mm, iar linia
discontinua este realizata din patrate cu laturi de % mm dispuse la o
distanta de % mm intre ele.
). :ormularele trebuie sa fie prevazute cu o mentiune care sa indice
numele si adresa persoanei care a efectuat imprimarea.
:ormularele trebuie sa aiba inscris si termenul de conservare a
datelor inscrise in declaratie, potrivit dispozitiilor de la punctul # lit.
d( din prezentele norme.
+.9&5O767 &&
&NS5R6+5&6N& 9R&V&N1 65&7&>.R4.
14+7.R.5&4& V.M.74 &N 145.7&6
!. &n aplicarea normelor privind utilizarea si completarea declaratiei
vamale in detaliu se intele,e prin2
a( declaratie vamala in detaliu act unilateral cu caracter public,
prin care o persoana manifesta, in formele si modalitatile prevazute in
re,lementarile vamale, vointa de a plasa marfurile sub un anumit re,im
vamal. 1eclaratia vamala in detaliu este alcatuita dintrun set ce cuprinde
numarul de e3emplare corespunzator fiecarui re,im vamal si este format din
declaratia vamala primara si, dupa caz, declaratia$iile( vamala$e(
complementara$e(<
b( declaratia vamala primara e3emplarele declaratiei vamale in
detaliu utilizate pentru declararea in detaliu a bunurilor clasificate la
un sin,ur cod tarifar<
c( declaratia vamala complementara e3emplarele declaratiei vamale in
detaliu utilizate impreuna cu e3emplarele declaratiei vamale primare,
pentru declararea bunurilor care se clasifica la coduri tarifare diferite
sau care, desi se clasifica la acelasi cod tarifar, prezinta caracteristici
diferite, in special in ceea ce priveste ori,inea si care determina
re,imuri tarifare preferentiale diferite.
&n cazul bunurilor introduse sau scoase din tara de catre persoanele
fizice, Serviciul Vamal poate dispune, in cazuri ?ustificate, ca acestea
fac obiectul declaratiei vamale in detaliu.
9. 1eclaratia vamala in detaliu nu se depune pentru2
a( bunurile importate de catre persoanele ?uridice in scopuri
necomerciale, a caror valoare in vama nu depaseste o suma echivalenta cu #"
46RO, cu e3ceptia bunurilor care se declara pentru un re,im vamal
suspensiv<
b( bunurile introduse sau scoase din tara de persoanele fizice, cu
e3ceptia subiectilor antreprenoriatului, atunci cind la vamuirea acestora
se utilizeaza alt formular<
c( mi?loace de plata le,ale, titluri si actiuni<
d( a?utoare de ur,enta in caz de dezastre si calamitati naturale<
e( bunuri avind statut diplomatic sau de ran, similar care2
beneficiaza de imunitate diplomatica sau consulara ori de ran,
similar $valiza diplomatica si valiza consulara(<
constituie cadouri catre conducatorul statului sau catre membrii
8uvernului sau 9arlamentului<
circula conform prevederilor unui acord cadru de asistenta
administrativa mutuala<
f( urmatoarele bunuri pentru care se face dovada ca nu fac obiectul
unor tranzactii comerciale2
decoratii, distinctii si premii onorifice, insi,ne si medalii
comemorative<
echipament de calatorie, provizii si alte articole, inclusiv
echipament sportiv, pentru uz sau consum personal, care insotesc, preced
sau urmeaza calatorul<
trusouri si articole de nunta, articole le,ate de schimbarea
locuintei, amintiri de familie<
cosciu,e, urne funerare, ornamente funerare si articole pentru
intretinerea mormintelor si monumentelor funerare<
material publicitar tiparit, instructiuni de folosire, liste de
preturi si alte articole publicitare<
produse farmaceutice folosite la evenimente sportive internationale,
cu e3ceptia substantelor care sint considerate dopante, steroizilor,
combinatiilor de substante ce dau efect stupefiant sau halucino,en<
produse folosite in cadrul masurilor e3ceptionale luate pentru
protectia mediului sau a persoanelor<
,( bunurile folosite ca mediu de transport al informatiilor $suport
informatic( cum ar fi dischete, benzi pentru calculatoare, filme, planuri,
casete audio si video, +1ROMuri, care sint schimbate in scopul furnizarii
de informatii, precum si bunurile care sint complementare la o livrare
anterioara, cum ar fi actualizarile bazelor de date sau pro,ramelor
informatice pentru care nu este necesara facturarea<
i( satelitii destinati lansarii2
la e3portul sau importul catre locul de lansare in spatiu<
in momentul lansarii in spatiu<
?( marfuri care fac obiectul traficului necomercial intre persoane
rezidente in zonele de frontiera $traficul de frontiera(< produse obtinute
de producatorii a,ricoli pe proprietati aflate in afara, dar adiacente
teritoriului national in care isi desfasoara activitatea principala,
potrivit re,lementarilor in vi,oare.
'". 1eclaratia vamala in detaliu se compune, de re,ula, dintrun set
de ! e3emplare consecutive, de la ' la !. &n cazul folosirii procedeelor
informatice se utilizeaza formularele alcatuite din seturi a cite patru
e3emplare avind fiecare dubla utilizare, respectiv e3emplarele ';6, 2;),
%;! si *;#.
''. 43emplarele declaratiei vamale in detaliu pot fi utilizate2
a( in set complet<
b( in set fractionat.
Setul complet se utilizeaza numai in situatia in care le,islatia
permite ca pentru toate etapele unei operatiuni complete $e3pediere de
marfuri din tara de plecare, tranzit, introducere de marfuri in tara de
destinatie(, sa fie completate de la e3pediere toate e3emplarele
declaratiei vamale in detaliu necesare acestor operatiuni.
Setul fractionat se utilizeaza atunci cind pentru fiecare din etapele
unei operatiuni complete $e3pediere de marfuri, tranzit, introducere de
marfuri( se depun separat seturile de e3emplare ale declaratiilor vamale
aferente fiecarei etape.
'2. 43emplarele declaratiei vamale in detaliu au urmatoarea
destinatie2
a( e3emplarul ' se pastreaza de biroul vamal de e3peditie sau e3port<
b( e3emplarul 2 serveste la colectarea informatiilor statistice
privind e3portul<
c( e3emplarul % revine e3peditorului sau e3portatorului, dupa
acordarea liberului de vama<
d( e3emplarul * insoteste marfurile e3pediate sub re,imul de tranzit
si este retinut de biroul vamal de destinatie<
e( e3emplarul # insoteste marfurile aflate in tranzit pina la biroul
vamal de destinatie si este retrimis biroului vamal de plecare pentru
confirmarea incheierii re,imului de tranzit<
f( e3emplarul 6 este pastrat de biroul vamal de import<
,( e3emplarul ) este destinat pentru colectarea informatiilor
statistice privind importul si tranzitul<
h( e3emplarul ! revine titularului, dupa acordarea liberului de vama.
&n cazul dispozitiilor le,ale potrivit carora sint necesare copii ale
declaratiilor vamale, se pot utiliza fie e3emplare suplimentare, fie
fotocopii ale e3emplarului destinat declarantului.
43emplarele 2 si ) ale declaratiei vamale in detaliu pot fi folosite
si in alte scopuri administrative, precum or,anizarea evidentei
operatiunilor suspensive, controlul ulterior, controlul fizic in alte
amplasamente decit cele ale biroului vamal etc.
'%. &n set fractionat, in functie de procedura de prelucrare a datelor
din declaratia vamala in detaliu, se utilizeaza urmatoarele seturi de
e3emplare2
i( daca declararea bunurilor se efectueaza prin procedura manuala2
a( pentru re,imul vamal de e3port, e3port temporar, perfectionare
pasiva sau ree3port e3emplarele ', 2 si %<
b( pentru re,imul vamal de tranzit concomitent cu re,imurile de la
lit. a e3emplarele ', 2, %, *, # si )<
c( pentru re,imul vamal de tranzit e3emplarele ', *, # si )<
d( pentru re,imurile vamale de import, admitere temporara, reimport,
antrepozit, perfectionare activa si transformare sub control vamal
e3emplarele 6, ) si !.
9entru transferul marfurilor dintrun antrepozit vamal in altul se
utilizeaza e3emplarele ', *, # si ).
43emplarele 2 si ) ale declaratiilor vamale in detaliu folosite pentru
colectarea informatiilor statistice se transmit la Serviciul Vamal
directia tehnolo,ii informationale si statistica vamala.
ii( daca declararea bunurilor se efectueaza prin procedee informatice
se folosesc urmatoarele seturi de e3emplare avind dubla utilizare2
a( pentru re,imurile vamale de e3port, e3port temporar, perfectionare
pasiva, perfectionare activa, admitere temporara, antrepozit vamal,
ree3port, reimport, import sau transformare sub control vamal, e3emplarele
';6, 2;) si %;!<
b( pentru re,imul vamal de e3port simultan cu tranzit, e3emplarele
';6, 2;) %;!, *;# si *;#<
c( pentru re,imul vamal de tranzit , e3emplarele ';6, 2;), *;# si
*;#.
9entru tranzit sau tranzit concomitent cu re,imurile de e3port, e3port
temporar, perfectionare pasiva sau ree3port cele 2 e3emplare *;# insotesc
marfurile pina la biroul vamal de destinatie, care retine unul din
e3emplarele *;# si confirma incheierea operatiunii prin transmiterea
celuilalt e3emplar *;#, la biroul centralizator sau, dupa caz, la biroul
vamal de plecare emitent al tranzitului.
Rubrica continind numarul e3emplarului neutilizat de pe formular,
functie de re,imul solicitat, se bareaza prin insemnarea cu semnul -@- a
cifrei corespunzatoare e3emplarului care nu se utilizeaza.
+.9&5O767 &&&
&NS5R6+5&6N& 9R&V&N1 +OM9745.R4.
14+7.R.5&4& V.M.74 &N 145.7&6
'*. 1atele se inscriu in declaratia vamala in detaliu in limba de
stat. +ompletarea declaratiei vamale se poate face2
in procedura manuala, prin utilizarea unui procedeu de
dactilo,rafiere, mecano,rafic sau similar, cu completarea de mina cu
conditia ca datele sa fie inscrise in mod lizibil, cu cerneala, folosind
ma?uscule in cazurile temeinic ?ustificate pe baza aprobarii prealabile a
sefului biroului vamal unde se realizeaza declararea marfurilor<
in procedura informatica, pe baza metodolo,iei de prelucrare a
declaratiei vamale prin procedee informatice.
'#. Semnatura olo,rafa a declarantului sau a reprezentantului acestuia
aplicata pe declaratia vamala in detaliu atestata, dupa caz, cu stampila
acestuia confera documentului caracterul ori,inal si autentic.
Semnatura olo,rafa trebuie sa fi,ureze pe e3emplarul declaratiei
vamale destinat biroului vamal.
.tunci cind completarea rubricilor din declaratie se realizeaza prin
intermediul sistemelor informatice, semnatura olo,rafa si stampila aplicata
manual pot fi inlocuite printro alta tehnica de identificare, conform
metodolo,iei stabilite de Serviciul Vamal, bazata pe utilizarea unui cod si
care produce aceleasi efecte ?uridice ca si in situatiile in care semnatura
si stampila sint aplicate manual.
'6. 43emplarele declaratiei vamale in detaliu depuse si inre,istrate
la biroul vamal nu trebuie sa contina date ilizibile, stersaturi sau
rescrieri.
'). 4ste interzis colaboratorilor vamali sa participe la redactarea
sau completarea rubricilor din declaratiile vamale in detaliu, altele decit
cele destinate uzului oficial al autoritatii vamale, cu e3ceptia cazurilor
cind, conform prevederilor le,islatiei prin dispozitii emise de Serviciul
Vamal, se prevede altfel.
'!. 43emplarele declaratiilor vamale in detaliu corespunzatoare
fiecarui re,im vamal se prezinta si se depun la biroul vamal desprinse din
set.
'9. Rubricile din declaratia vamala a caror completare este, in
functie de re,imul vamal solicitat, rezervata declarantului sau
reprezentantului acestuia sint urmatoarele2
a( pentru e3port, e3port temporar, perfectionare pasiva, ree3port2
rubricile nr.' $prima si a 2a caseta(, 2, %, #, 6, ), !, 9, '", '', '*,
'#, '#a, '#b, '6, '), ')a, '!, '9, 2", 2', 22, 2%, 2*, 2#, 2), 2!, 29, %",
%', %2, %%, %*a, %*b, %#, %), %!, %9, *", *', *2, **, *6, *), *!, *9, #" si
#*< in cazul incheierii re,imului de antrepozit vamal prin ree3port trebuie
completate aceleasi rubrici ca si in cazul plasarii marfurilor sub re,im de
antrepozit vamal<
b( pentru tranzit 2 rubricile nr.' $a %a caseta(, 2, %, *, #, 6, ),
!, '#, '), '!, '9, 2', 2#, 2), %', %2, %% $prima caseta(, %#, %!, *", **,
#", #', #2, #%, ## si #6<
c( pentru import, perfectionare activa, admitere temporara, reimport,
transformare sub control vamal2 rubricile nr. ' $prima si a 2a caseta(, 2,
%, #, 6, ), !, 9, '", '', '2, '*, '#, '#a, '6, '), ')a, ')b, '!, '9, 2",
2', 22, 2%, 2*, 2#, 26, 2), 2!, 29, %", %', %2, %%, %*a, %#, %6, %), %!,
%9, *", *', *2, *%, **, *#, *6, *), *!, *9 si #*.
d( pentru antrepozit vamal2 rubricile ' $prima si a doua
subdiviziune(, %, #, ), !, '*, '#, '#a, '6, '), ')a, '9, 2', 2#, 26, 2),
29, %", %', %2, %%, %*a, %*b, %#, %), %!, *', *6, *), *9 si #*.
2". Rubricile indicate prin litere ., A, +, 1, 4, :, 8, =, & si B din
declaratiile vamale sint rezervate uzului oficial al autoritatilor vamale.
2'. :ormularele declaratiei vamale complementare se completeaza la
rubricile ' #6 dupa aceleasi instructiuni privind declaratia vamala
primara, cu urmatoarele e3ceptii2
a( in situatia in care rubrica %' a declaratiei complementare nu este
utilizata, aceasta se va bara cu semnul -@-, asa incit sa fie eliminata
posibilitatea utilizarii ulterioare<
b( Rubrica *) cuprinde * casete, ultima avind caracter recapitulativ.
1aca sint utilizate mai multe declaratii vamale complementare, caseta cu
caracter recapitulativ se completeaza numai pe ultima declaratie
complementara.
22. 1atele si informatiile care trebuie inscrise in rubricile din
formularul declaratiei vamale in detaliu sint urmatoarele2
R6AR&+. ' -14+7.R.5&4-
9rima caseta se inscriu urmatoarele si,le2
4@ pentru o declaratie aferenta scoaterii de bunuri din tara
&M pentru o declaratie aferenta introducerii de bunuri in tara
. doua caseta nu se utilizeaza in cazul tranzitului. Se inscriu
codurile corespunzatoare procedurii vamale, mentionate mai ?os2
' e3port definitiv
.cest cod nu poate fi utilizat in cazul marfurilor ree3portate
ulterior unei operatiuni de introducere temporara $vezi codul %(.
2 e3port temporar
% ree3port
.cest cod se utilizeaza numai in cazul bunurilor care au fost in
prealabil introduse pentru a fi plasate sub re,imurile de perfectionare
activa, transformare sub control vamal, antrepozit vamal, admitere
temporara si nu poate fi utilizat in cazul e3portului temporar $vezi codul
2(.
* import definitiv
.cest cod nu poate fi utilizat in cazul reimportului $vezi codul 6(.
# introducere cu titlu temporar
6 reintroducere;reimport
) plasare in antrepozit
.cest cod se utilizeaza pentru plasarea bunurilor in antrepozit vamal
si pentru plasarea bunurilor sub alte proceduri de control vamal.
9 transformare sub control vamal
.cest cod se utilizeaza pentru plasarea bunurilor sub re,imul de
transformare sub control vamal si pentru plasarea bunurilor sub alte
destinatii vamale.
. treia caseta se completeaza atunci cind formularul declaratiei
vamale este utilizat ca titlu de tranzit sau e3port simultan cu tranzit cu
si,la -5'-.
R6AR&+. 2 -4@941&5OR;4@9OR5.5OR-
7a operatiunile de scoatere din tara de bunuri se inscrie denumirea si
adresa completa a e3peditorului, precum si codul unic de inre,istrare al
acestuia. 43peditorul subiect al antreprenoriatului indicat in
documentele de transport, care incarca marfa cu scopul de livrare a
acesteia de pe teritoriul Republicii Moldova.
9entru toate operatiunile de introducere a bunurilor in tara se
inscrie denumirea si adresa vinzatorului, iar in caz daca acesta nu este
cunoscut al e3peditorului.
&n cazul declaratiilor vamale avind titulari persoane fizice $ne
subiecti ai antreprenoriatui( numele si adresa acestora si codul numeric
personal sau numarul actului de identitate se inscriu in rubrica nr. **, al
doilea rind.
R6AR&+. % -:ORM67.R4-
9rima caseta2 se completeaza in toate cazurile cind se depune si
declaratia complementara, numerotinduse fiecare formular in ordinea pe
care acesta o ocupa.
43emplu2 9entru o declaratie vamala formata dintro declaratie primara
si doua declaratii complementare datele se completeaza astfel2
' pe declaratia primara<
2 pe prima declaratie complementara
% pentru a doua declaratie complementara.
.ceasta caseta nu se completeaza in cazul in care declaratia vamala se
depune pentru un sin,ur bun, situatie in care in rubrica # se inscrie cifra
'.
. doua caseta2 se inscrie numarul total al formularelor care compune
declaratia vamala in detaliu2 declaratia vamala primara si declaratiile
vamale complementare aferente.
43emplu2 9entru o declaratie vamala formata dintro declaratie primara
si doua declaratii complementare in aceasta caseta se inscrie cifra %.
1aca declararea bunurilor se efectueaza prin procedee informatice,
sistemul informatic ,estioneaza automat aceasta informatie.
R6AR&+. * -7&S54 14 &N+.R+.56R.-
Se completeaza numai in cazul tranzitului si atunci cind nu se
foloseste rubrica nr. %, prin inscrierea in cifre a numarului total al
pa,inilor ane3ate, din care sint formate listele de incarcatura sau numarul
total al pa,inilor din care sint formate listele descriptive de natura
comerciala a marfurilor, autorizate de autoritatile competente.
R6AR&+. # -.R5&+O74-
Se inscrie numarul total de coduri tarifare completate pe declaratia
primara si pe declaratiile complementare sau numarul total de articole
inscrise in declaratia vamala, inclusiv cele care, desi se incadreaza la
aceeasi pozitie tarifara, au caracteristici diferite in ceea ce priveste
ori,inea si care determina re,imuri tarifare preferentiale diferite.
1aca declararea bunurilor se efectueaza prin procedee informatice,
sistemul informatic ,estioneaza automat aceasta informatie.
R6AR&+. 6 -5O5.7 +O7454-
Se inscrie numarul total al coletelor $cartoane, lazi etc.( in care
sint ambalate marfurile ce fac obiectul declararii. +ompletarea acestei
rubrici este facultativa in cazul tranzitului.
&n cazul marfurilor neambalate, in dependenta de caz, se va indica
numarul acestora sau se va mentiona cifra ', urmind ca in rubrica %' sa se
indice codul -VO- la tipul coletelor, avind astfel reprezentarea de o
unitate de cantitate -in vrac-.
R6AR&+. ) -N6M.R 14 R4:4R&N5.-
.ceasta rubrica cuprinde numarul atribuit de catre utilizator, care
permite identificarea pe server a declaratiei vamale stocate si va avea
urmatoarea structura2
@@@@ anul,
::CCCCCCCC seria si codul numeric al barcodului.
&ndicatorii mentionati se vor separa prin spatiu liber.
R6AR&+. ! -14S5&N.5.R-
7a introducerea bunurilor in tara se indica denumirea completa, adresa
si codul unic de inre,istrare ale persoanei careia ii sint livrate bunurile
subiect al antreprenoriatului indicat in documentele de transport, caruia
i se transmit marfurile de catre transportator.
7a scoaterea bunurilor din tara se inscriu numele si adresa
destinatarului persoana care conform contractului este cumparatorul
marfii in cauza.
&n cazul declaratiilor vamale avind titulari persoane fizice $ne
subiecti ai antreprenoriatului(, numele si adresa acestora si codul numeric
personal sau numarul actului de identitate se inscriu in rubrica nr. **, al
doilea rind.
R6AR&+. 9 -R4S9ONS.A&7 :&N.N+&.R-
Se inscrie codul unic de inre,istrare si denumirea subiectului
antreprenoriatului responsabil financiar de repatrierea mi?loacelor
valutare sau materiale. 9ersoana responsabila financiar subiect al
antreprenoriatului inre,istrat in Republica Moldova, care a incheiat
contractul de e3port sau import al marfurilor, si care, in cazurile de
scoatere a marfurilor din tara va primi achitarea pentru marfa in cauza,
iar pentru cazurile de introducere a marfurilor va efectua achitarile
conform prevederilor contractuale.
Responsabilul financiar este si contribuabil, subiect al impunerii,
care conform le,islatiei fiscale, este obli,at sa calculeze si; sau sa
achite la bu,et orice impozite sau ta3e.
R6AR&+. '" -5.R. 9R&M4& 14S5&N.5&&;5.R. 675&M4& 9ROV4N&4N54-
Se utilizeaza facultativ. 7a e3port, in cazurile de prelucrare
succesiva a marfii in mai multe tari, se indica codul tarii in care vor
avea loc primele operatii de prelucrare. 7a import codul tarii in care au
avut loc ultimele operatii de prelucrare.
R6AR&+. '' -5.R. 5R.N>.+5&4&;9RO16+4R&&-
9rima caseta cuprinde la e3port codul tarii cumparatorului, iar la
import codul tarii vinzatorului. &n cazul tranzitului nu se utilizeaza.
5ara de tranzactie este considerata tara, pe teritoriul careia se
afla, are sediu reprezentanta, or,anizatia cu care a fost incheiat
contractul.
.cest cod se e3prima prin 2 caractere alfabetice, conform ane3ei nr.2
la prezentele Norme.
. doua caseta nu se utilizeaza.
R6AR&+. '2 -474M4N54 94N5R6 V.7O.R4-
Se utilizeaza facultativ, putinduse inscrie datele necesare
calcularii drepturilor vamale sau valorii statistice.
&n cazul folosirii sistemului informatic nu se utilizeaza.
R6AR&+. '% -9...+.-
Nu se completeaza.
R6AR&+. '* -14+7.R.N5;R49R4>4N5.N5-
Se inscrie codul personal din cinci semne atribuit in autorizatia de
utilizator al sistemului informatic vamal, numele si prenumele acestuia si
denumirea intreprinderii in numele careia activeaza utilizatorul.
R6AR&+. '# -5.R. 14 4@941&5&4;4@9OR5-
Se completeaza in toate cazurile. &n prima parte a rubricii se inscrie
denumirea in clar a tarii de e3peditie;e3port.
&n caseta $a( se completeaza cu codul tarii de e3port;e3peditie
conform ane3ei nr. 2 la prezentele Norme.
+aseta $b( se completeaza numai in cazul scoaterii marfurilor din
tara, si numai in procedura informatica de intocmire a declaratiei vamale<
se indica codul teritorial din patru cifre din baza de date a sistemului
informatic vamal, in care isi are sediul titularul operatiunii.
R6AR&+. '6 -5.R. 14 OR&8&N4-
7a introducerea de bunuri in tara se inscrie in clar denumirea tarii
de ori,ine atunci cind aceasta se cunoaste si poate fi probata cu documente
ce atesta ori,inea marfurilor, emise in baza unor acorduri la care Moldova
este parte.
5ara de ori,ine se determina in baza datelor inscrise in certificatele
de ori,ine eliberate potrivit re,ulilor stabilite prin conventiile sau
protocoalele internationale la care Moldova este parte. 1aca declaratia
cuprinde mai multe articole de ori,ine diferita, se inscrie mentiunea
-diferit-< in cazul in care declararea bunurilor se efectueaza prin
procedee informatice, aceasta mentiune este inscrisa automat de sistemul
informatic.
.tunci cind la declararea marfurilor, ori,inea nu este cunoscuta sau
nu poate fi probata, se asociaza tara de tranzactie cu tara de ori,ine.
R6AR&+. ') -5.R. 14 14S5&N.5&4-
Se completeaza in toate cazurile.
&n prima parte a rubricii se inscrie in clar numele complet al tarii
de destinatie.
&n caseta a se indica codul corespunzator al acestei tari, conform
ane3ei nr. 2 la prezentele Norme.
&n caseta b se inscrie codul teritorial in care isi are sediul
titularul operatiunii in cazul de introducere a marfurilor in tara si numai
la utilizarea procedurii informatice de intocmire a declaratiei vamale.
R6AR&+. '! -&14N5&5.54. S& N.5&ON.7&5.54. M&B7O+676& 14 5R.NS9OR5 7.
974+.R4;7. SOS&R4-
Nu se completeaza in cazul trimiterilor prin posta sau prin instalatii
fi3e si al transporturilor containerizate. &n restul cazurilor completarea
acestei rubrici este obli,atorie.
9rima caseta identitatea mi?locului de transport, respectiv numarul
de inmatriculare sau denumirea mi?locului de transport $nava, aeronava( in
care sint incarcate bunurile.
&n cazul transportului pe cale rutiera, pentru situatiile in care
vehiculul tractor si remorca au numere de inmatriculare diferite, ansamblul
se inscrie cu codul aferent remorcii.
43emplu2 in cazul transportului pe cale rutiera realizat printrun
ansamblu alcatuit din vehicul tractor si containerul cuprinzind
compartimentul de marfa, mi?locul de transport este considerat
compartimentul de marfa.
. doua caseta nu se utilizeaza in cazul mi?loacelor de transport
feroviar< pentru celelalte mi?loace de transport se inscrie codul
nationalitatii, potrivit ane3ei nr.2 la prezentele Norme.
R6AR&+. '9 -+ON5.&N4R-
Se completeaza prin inscrierea unuia din urmatoarele coduri2
' in cazul in care transportul de bunuri este containerizat<
" in cazul in care transportul de bunuri nu este containerizat.
&n cazul procedurii informatice, patratul rubricii in cauza se
bifeaza, atunci cind transportul de bunuri este containerizat si lasat
liber in celalalt caz.
R6AR&+. 2" -+ON1&5&. 14 7&VR.R4-
9rima caseta se inscriu % caractere alfabetice reprezentind
codificarile conditiilor de livrare, potrivit re,ulilor &N+O54RMS 2""",
cuprinse in ane3a nr. % la prezentele Norme.
. doua caseta se indica locul convenit pentru livrarea marfii,
prevazut in contractul de transport.
. treia caseta nu se utilizeaza.
R6AR&+. 2' -&14N5&5.54. S& N.5&ON.7&5.54. M&B7O+676& 14 5R.NS9OR5
.+5&V +.R4 5R4+4 :RON5&4R.-
&n aceasta rubrica se inscriu date privind identitatea si
nationalitatea mi?locului de transport activ care trece frontiera de stat.
&n cazul trimiterilor postale sau prin instalatii fi3e ori
transporturi containerizate, rubrica nu se completeaza.
&n cazul transportului combinat sau in situatia in care e3ista mai
multe mi?loace de transport, se intele,e prin mi?loc activ, acel mi?loc
care asi,ura propulsia ansamblului.
43emplu2 in cazul transportului pe cale rutiera realizat printrun
ansamblu alcatuit din vehicul tractor si remorca, mi?locul activ care trece
frontiera este considerat vehiculul tractor.
9rima caseta se inscrie numarul de inmatriculare sau denumirea
mi?locului de transport activ care trece frontiera de stat, chiar daca
mi?locul de transport activ si mi?locul de transport in care sint incarcate
bunurile coincid.
9entru transportul pe cale rutiera sau cale ferata se inscrie numarul
de inmatriculare, iar pentru transportul pe cale aeriana, fluviala sau
navala se inscrie denumirea mi?locului de transport $nava, aeronava(.
&ntocmirea declaratiei vamale se va efectua pentru fiecare unitate de
transport rutier sau feroviar.
. doua caseta se completeaza obli,atoriu cu codul tarii de
inmatriculare aferent mi?locului de transport activ care trece frontiera de
stat $ane3a nr. 2 la norme(< caseta nu se completeaza in cazul ree3portului
din antrepozit sau al introducerii in antrepozit vamal.
Nu se utilizeaza in cazul transportului feroviar.
R6AR&+. 22 -MON41. S& V.7O.R4. 5O5.7 :.+56R.5.-
&n prima caseta se inscrie codul monedei de facturare, conform ane3ei
nr. * la prezentele norme.
&n a 2a caseta se inscrie valoarea total facturata pentru ansamblul
marfurilor declarate. .ceasta valoare se e3prima in numere cu doua
zecimale.
&n cazul ree3portului sau reimportului de marfuri in urma operatiilor
de perfectionare activa, transformare sub control vamal sau perfectionare
pasiva se va indica costul total al serviciilor prestate de catre
prelucrator.
R6AR&+. 2% -+6RS 14 S+=&MA-
Se inscrie cursul oficial de schimb al leului moldovenesc fata de
valuta straina indicata in declaratie, valabil pentru data inre,istrarii
acesteia.
&n cazul utilizarii sistemului informatic, cursul oficial de schimb
este completat automat.
R6AR&+. 2* -N.56R. 5R.N>.+5&4&-
Se inscrie codul operatiunii comerciale, conform ane3ei nr. # la
prezentele Norme.
&n prima caseta se inscrie codul ,eneral al operatiunii.
&n a doua caseta se inscrie codul particular al operatiunii.
. treia caseta nu se utilizeaza
Rubrica nu se utilizeaza in cazul tranzitului.
R6AR&+. 2# -MO1 14 5R.NS9OR5 7. :RON5&4R.-
&n prima caseta se inscrie codul format din 2 caractere
corespunzator mi?locului de transport activ care trece frontiera, conform
ane3ei nr. 6 la norme.
. 2a caseta nu se utilizeaza.
R6AR&+. 26 -MO1 14 5R.NS9OR5 &N54R&OR-
.ceasta rubrica este facultativa in cazul tranzitului si la plasarea
marfurilor sub re,imul de antrepozit vamal.
Se utilizeaza in cazul importului, cind modul de transport pe parcurs
intern este altul decit cel cu care sa trecut efectiv frontiera. +odurile
utilizate sint cele prevazute pentru rubrica 2#. &n cazul e3portului nu se
utilizeaza.
Se completeaza numai in procedura manuala. &n procedura informatica,
rubrica este facultativa.
R6AR&+. 2) -7O+67 14 &N+.R+.R4;14S+.R+.R4-
Rubrica este facultativa in cazul tranzitului.
Se completeaza numai in cazul procedurii manuale de intocmire a
declaratiei vamale.
7a scoaterea bunurilor din tara se indica in clar locul unde bunurile
au fost incarcate in mi?locul de transport activ ce urmeaza a trece
frontiera de stat, cunoscut la momentul completarii declaratiei vamale in
detaliu.
7a introducerea bunurilor in tara se inscrie in clar locul unde
bunurile sint descarcate din mi?locul de transport activ care a trecut
frontiera de stat
&n procedura informatica rubrica nu se completeaza.
R6AR&+. 2! -&N:ORM.5&& :&N.N+&.R4 S& A.N+.R4-
&n procedura informatica, rubrica se completeaza cu rechizitele
bancare ale persoanei responsabile financiar indicate in rubrica 9 dupa cum
urmeaza2
Se va indica codul bancii $autorizate de Aanca Nationala a Moldovei(
al filialei ei precum si numarul contului de decontare prin care se va
efectua viramentul precum si termenul de achitare conform contractului.
5ermenul de achitare se va inscrie reiesind din re,imul financiar al
marfurilor, e3primat printrun cod format din trei cifre conform ane3ei nr.
) la norme.
R6AR&+. 29 -A&RO67 V.M.7 14 &4S&R4;&N5R.R4-
Se completeaza in cazul importului sau e3portului prin inscrierea
codului si denumirii biroului vamal prin care marfurile trec frontiera
moldoveneasca, conform ane3ei nr. ! la prezentele Norme.
R6AR&+. %" -7O+.7&>.R4. M.R:6R&7OR-
Se indica in clar locul unde marfurile pot fi e3aminate in momentul
vamuirii, respectiv2 pe chei, in depozit provizoriu, in depozitul
beneficiarului pe mi?locul de transport etc.
R6AR&+. %' -+O7454 S& 14S+R&4R4. M.R:6R&7OR -M.R+& S& N6M4R4<
N6M.R67 +ON5.&N4R676&< N6M.R67 S& N.56R.-
Se inscriu in cimpurile rezervate pentru datele respective2
a(marcilor si numerelor coletelor2
&n declaratia vamala primara2 primul rind nu se completeaza in toate
cazurile<
&n declaratia vamala complementara2 in toate rubricile completate ale
acesteia datele despre seria si numarul barcodului formularului imprimat
in rubrica ..
.l doilea rind atit a declaratiei vamale primare, cit si a celei
complementare se va completa numai in cazurile de declarare a mi?loacelor
de transport, vamuirea carora necesita eliberarea adeverintei vamale de tip
5V2# sau marfurilor care se incadreaza la pozitiile tarifare !*."), !*."!,
!*.2), !*.29, !*.%%, !#."', !)."', !)."2, !)."%, !)."*, !)."#, !)."),
!).'', !).'6 din Nomenclatorul Marfurilor si va contine datele cu privire
la numarul caroseriei, volumul motorului, anul fabricatiei si tipul
motorului conform structurii2
5MA+D*'6)*29#')9';'#9#;2""#;A
6nde2 5MA+D*'6)*29#')9' numarul caroseriei,
'#9# volumul motorului
2""# anul fabricatiei,
A tipul motorului.
b( codul ambala?elor, numarul si felul acestora in functie de modul de
prezentare, utilizind codificarea din ane3a nr. 9 la prezentele norme<
pentru marfurile in vrac se utilizeaza cifra ' pentru cantitate si codul
corespunzator pentru tipul de ambala? -VR.+-<
c( daca la transportul marfurilor au fost sau urmeaza a fi utilizate
containere, se inscriu si marcile de identificare ale acestora<
d( elementele particulare necesare identificarii bunurilor, respectiv
denumirea comerciala uzuala a acestora, in termeni suficienti de precisi
pentru a permite identificarea marfurilor si clasificarea lor imediata si
si,ura.
9entru operatiunile de tranzit al marfurilor sensibile se va inscrie
si mentiunea -Marfuri sensibile-.
R6AR&+. %2 -.R5&+O7 NR.-
Se indica numarul de ordine al fiecarui articol de marfa in raport cu
numarul total al articolelor declarate in rubrica nr. #. .tunci cind
declaratia nu cuprinde decit un sin,ur articol, rubrica nu se utilizeaza.
&n cazul utilizarii sistemului informatic rubrica se completeaza in
mod automat.
R6AR&+. %% -+O167 M.R:6R&7OR-
Se completeaza in conformitate cu Nomenclatorul Marfurilor al
Republicii Moldova.
&n prima caseta se inscriu primele ! din 9 caractere numerice
aferent codului bunului in cauza conform Nomenclatorului Marfurilor<
aceasta caseta se utilizeaza facultativ in cazul tranzitului, cu e3ceptia
marfurilor sensibile. &n acest caz rubrica se va completa conform
cerintelor.
. doua caseta se completeaza prin inscrierea a doua caractere2
9rimul corespunzator ultimului din 9 caractere numerice aferent
codului bunului in cauza conform Nomenclatorului Marfurilor<
.l doilea se va inscrie2
" pentru marfurile neaccizate,
'9 pentru detalierea diferitor cote ale accizului< in procedura
informatica codurile se ,asesc in tabela tarifara corespunzatoare.
R6AR&+. %* -+O167 5.R&& 14 OR&8&N4-
9rima caseta a se inscrie codul corespunzator tarii de ori,ine
mentionate in clar la rubrica '6.
.tunci cind la declararea marfurilor, ori,inea nu este cunoscuta sau
nu poate fi probata, ori la rubrica '6 mentiunea este -diferit-, iar
marfurile nu provin din tari cuprinse in conventiile sau protocoalele
internationale la care Moldova este parte, se inscrie codul corespunzator
tarii de tranzactie care a fost asociata cu tara de ori,ine.
.tunci cind in rubrica '6 mentiunea este -diferit-, iar marfurile
provin din tari cuprinse in conventiile sau protocoalele internationale la
care Moldova este parte se inscrie codul corespunzator tarii de ori,ine
celei mai semnificative din punct de vedere valoric.
. doua caseta b nu se utilizeaza.
R6AR&+. %# -8R465.54 AR655O $D8.(-
Se inscrie ,reutatea bruta e3primata in Eilo,rame, care corespunde
masei cumulate a marfurilor si a ambala?elor e3cluzind ,reutatea
containerelor, prelatelor si a altor materiale accesorii mi?locului de
transport, e3primata in numere cu trei caractere dupa vir,ula.
R6AR&+. %6 -9R4:4R&N54-
Se utilizeaza numai la introducerea marfurilor in tara si numai in
cazurile in care se solicita un tratament tarifar preferential,
inscriinduse codurile aferente preferintelor tarifare, conform ane3ei nr.
'" la prezentele norme.
R6AR&+. %) -R48&M-
Se foloseste pentru codificarea re,imurilor vamale si a destinatiilor
vamale.
&n prima caseta se inscrie un cod format din patru cifre< primele
doua cifre reprezinta codul re,imului vamal sau a destinatiei vamale
solicitate pentru marfurile ce fac obiectul declaratiei vamale, iar
urmatoarele doua codul re,imului vamal precedent sau a destinatiei vamale
sub care au fost plasate anterior marfurile utilizat pe o declaratie
vamala depusa pentru marfa in cauza, intrun stadiu anterior.
9entru toate articolele aceleiasi declaratii vamale $primara si
complementara( trebuie sa apara inscris la rubrica %) aceeasi codificare a
re,imului vamal sau a destinatiei solicitate si a celui$ei( precedent$e(.
+odurile re,imurilor vamale si a destinatiilor vamale utilizate sint
cele din ane3a nr.'' la prezentele norme.
+odul -""- se utilizeaza pentru codificarea re,imului vamal precedent
de tranzit, precum si in cazul in care nu e3ista un re,im precedent sau o
destinatie precedenta.
9entru operatiunile de e3port cu tranzit sau ree3port cu tranzit, se
utilizeaza numai codurile re,imurilor vamale de e3port sau ree3port.
.tunci cind marfurile sint plasate succesiv in mai multe re,imuri
vamale, respectiv initial sint plasate intrun re,im de perfectionare
activa, perfectionare pasiva sau transformare sub control vamal si ulterior
au trecut intrun re,im de antrepozitare, admitere temporara sau au avut ca
destinatie o zona libera, care precede e3portul;ree3portul sau reimportul
bunurilor rezultate, pe declaratia vamala de e3port;ree3port sau reimport,
in caseta re,imului precedent, se inscrie obli,atoriu codul re,imului vamal
de perfectionare activa, perfectionare pasiva sau transformare sub control
vamal, dupa caz.
. doua caseta se completeaza numai in cazul procedurii informatice
de intocmire a declaratiei vamale.
Se inscrie un cod aditional de trei cifre, din baza de date a
sistemului informatic vamal, corespunzator actului normativ care constituie
temeiul le,al al acordarii oricarui fel de inlesniri fiscale pentru
operatiunea in cauza.
R6AR&+. %! -8R465.54 N455O-
.ceasta rubrica este facultativa in cazul tranzitului. Se completeaza
prin inscrierea in Eilo,rame a ,reutatii nete a marfurilor
corespunzatoare ,reutatii proprii a marfurilor fara ambala?, e3primata in
numere cu patru caractere dupa vir,ula.
R6AR&+. %9 -+ON5&N84N5-
Se completeaza in toate situatiile in care au fost instituite
contin,ente cantitative sau valorice, prin inscrierea unuia dintre codurile
prevazute in ane3a nr.'2 la norme.
R6AR&+. *" -14+7.R.5&4 S6M.R. ; 1O+6M4N5 9R4+414N5-
Se completeaza prin inscrierea numarului si a datei declaratiei sumare
sau a documentului vamal precedent $numarul carnetului 5&R sau numarul de
inre,istrare al declaratiei de tranzit.(.
Numarul documentului 5' va fi indicat in modul urmator2
@@@@5CCCCC;""<
6nde @@@@ codul postului sau biroului vamal<
5 tipul documentului<
CCCCC numarul de ordine atribuit de sistem<
"" ultimele cifre ale anului.
R6AR&+. *' -6N&5.5& 14 M.S6R. S697&M4N5.R4-
Nu se utilizeaza in cazul incheierii re,imului de antrepozit vamal
prin ree3port.
9entru celelalte re,imuri vamale, se inscrie cantitatea aferenta
articolului in cauza, conform cerintelor Nomenclatorului Marfurilor
e3primata in unitatea de masura suplimentara. +odurile unitatilor de masura
specifice sint cele din ane3a nr.'% la norme.
&n cazul sistemului informatic unitatile de masura sint specificate in
tabela tarifara corespunzatoare.
R6AR&+. *2 -9R45 .R5&+O7-
Se inscrie valoarea fiecarui articol care concura la valoarea total
facturata pentru ansamblul marfurilor declarate inscrisa in rubrica nr.
22. 9retul se e3prima in numere cu doua zecimale.
R6AR&+. *% -M45O1. 14 4V.76.R4-
Se utilizeaza in cazul operatiunilor de introducere de bunuri in tara
care au la baza tranzactii comerciale, inscriinduse numarul metodei de
evaluare utilizata pentru determinarea valorii in vama din 7e,ea cu
privire la tariful vamal nr. '%!"@&&& din 2" noiembrie '99).
Se utilizeaza si in cazul bunurilor pentru care valoarea definitiva se
determina pe baza rezultatelor determinarilor cantitative si calitative
efectuate potrivit conditiilor mentionate in contractele comerciale.
R6AR&+. ** -M4N5&6N& S94+&.74< 1O+6M4N54 .N4@.54;+4R5&:&+.54 S&
.65OR&>.5&&-
Se trece numarul licentei, valoarea si cantitatea marfurilor importate
sub aceasta licenta, atunci cind pentru acestea sint stabilite contin,ente
cantitative sau valorice. +impurile date se vor utiliza si in cazurile de
livrari de marfuri in baza contractelor de cooperare, inre,istrarea carora
se efectueaza de catre Serviciul Vamal si au urmatoarea structura
9999+@@@@@@.
&n cazul declaratiilor vamale avind titulari persoane fizice $ne
subiecti ai antreprenoriatului( se inscrie numele si adresa acestora si
codul numeric personal sau numarul actului de identitate.
+oncomitent se indeplineste borderoul documentelor ane3ate, care poate
fi intocmit, in caz de necesitate, pentru fiecare articol de marfa in
parte, in care se inscriu codurile tuturor documentelor depuse pentru
sustinerea declaratiei vamale, in conformitate cu prevederile le,ale,
potrivit ane3ei nr. '* la prezentele norme, numarul si data emiterii
documentelor in cauza. Se permite indicarea unui sin,ur numar al
documentului pentru fiecare cod corespunzator al acestuia. &n caz de
e3istenta a doua numere de documente cu acelasi cod ce se refera la aceeasi
marfa, acesta se va repeta de doua ori.
43emplu2

+od F 1escriere F Referinta F 1ata
GGG
""' F +ontract de vinzarecumparare F "' F "2."%.2""#
GGG
""' F +ontract de vinzarecumparare F '' F "6."6.2""#

7a incheierea unui re,im vamal suspensiv informatia despre
declaratiile vamale precedente se va trece in borderoul documentelor
ane3ate, utilizind codurile corespunzatoare ale acestora.
Aorderoul documentelor ane3ate se va tipari in doua e3emplare, care se
vor certifica prin semnatura olo,rafa a persoanei imputernicite sa declare
marfurile si stampila titularului operatiunii.
1atele din borderoul documentelor se vor verifica de colaboratorul
vamal imputernicit de a efectua controlul documentar si se vor confirma
prin aplicarea semnaturii si stampilei personale.
9e ultimul rind al rubricii se va indica codul si prin bara numarul
autorizatiei de perfectionare activa, pasiva sau transformare sub control
vamal. &nformatia in cauza va repeta datele din borderoul documentelor
ane3ate.
R6AR&+. *# -.B6S5.R4-
Nu se utilizeaza.
R6AR&+. *6 -V.7O.R4. S5.5&S5&+.-
Valoarea statistica reprezinta valoarea in vama a marfii calculata
conform le,islatiei in vi,oare si include2
la e3port, valoarea bunurilor la locul si momentul in care parasesc
teritoriul tarii<
la import, valoarea marfurilor la locul si momentul in care intra pe
teritoriul tarii.
Valoarea statistica se inscrie e3primata in moneda nationala si se
determina prin transformarea in lei a monedei facturate, conform
prevederilor le,ale.
Valoarea statistica nu include drepturi percepute la import sau
e3port, cum sint2 ta3ele vamale, 5V., accize sau alte ta3e similare.
9entru bunurile supuse unor operatiuni de procesare, valoarea
statistica trebuie sa fie determinata ca si cind bunul ar fi fost produs in
intre,ime in tara de procesare la valoarea de piata a bunurilor importate
sau e3portate.
43ceptie vor fi cazurile de reimport al marfurilor in urma repararii
cu titlu oneros, valoarea in vama considerinduse e,ala cu costurile de
reparare.
9entru bunurile folosite ca mediu de transport al informatiilor
$suport informatic( cum sint dischetele, benzile ma,netice, filmele,
planurile, casetele audio si video, +1ROMurile, care sint schimbate in
scopul furnizarii de informatii de uz ,eneral, altele decit cele mentionate
la punctul 9 lit. ,, valoarea statistica se formeaza pe baza costului
total, format din costul suportului si al informatiei care este
transportata.
7a completarea in procedura informatica a Notei de evaluare pentru
marfurile e3portate, ree3portate, reintroduse in cazul in care aceste
marfuri anterior au fost plasate in re,imurile de perfectionare activa,
transformare sub control vamal sau perfectionare pasiva se va tine cont de
urmatoarele particularitati2
&n rubrica Valoare factura se va indica costul serviciilor prestate in
urma operatiilor de prelucrare, iar costul marfurilor returnate se va
indica in rubrica incarcatura interna. 43ceptie vor fi cazurile de reimport
al marfurilor in urma repararii cu titlu oneros, in care se vor indica
numai costul serviciilor in rubrica Valoare factura fara indicarea costului
marfurilor returnate.
R6AR&+. *) -+.7+6767 &M9O>&5.R&7OR-
Se completeaza atunci cind sint de platit sau de ,arantat drepturi
vamale, dar si atunci cind e3ista o prevedere le,ala cu privire la aminarea
platii sau scutirea de la ,arantare.
&n prima coloana se inscrie tipul drepturilor vamale, folosind un
cod, in conformitate cu ane3a nr. '# la prezentele Norme.
+odurile drepturilor vamale se inscriu pentru fiecare marfa
determinata distinct din punct de vedere al codului tarifar.
&n a doua coloana se inscrie baza de impozitare determinata potrivit
prevederilor le,ale referitoare la acele ta3e, impozite sau eventuale
,arantii suplimentare.
&n a treia coloana se inscrie procentul ta3ei vamale sau, dupa caz,
cota procentuala sau suma fi3a pentru alte drepturi stabilita prin acte
normative.
&n a patra coloana se indica cuantumul drepturilor vamale.
&n a cincea coloana se inscrie modul de acoperire $plata, ,arantare,
scutire sau suspendare;aminare( a drepturilor vamale folosind un cod format
dintro cifra, conform ane3ei nr.'6 la prezentele norme.
R6AR&+. *! -R49OR5 14 97.5.-
Se utilizeaza numai in procedura informatica si se completeaza cu
codul &1NO;fiscal al platitorului drepturilor de e3port;import.
R6AR&+. *9 -&14N5&:&+.R4. .N5R49O>&5676&-
&n prima parte a rubricii, in cazul plasarii marfurilor in antrepozit
vamal sau la incheierea acestuia, se inscrie codul antrepozitului conform
ane3ei nr. ').
&n a doua ?umatate a rubricii, in cazul plasarii marfurilor sub un
re,im vamal suspensiv, se inscrie termenul acordat de autoritatea vamala
pentru incheierea re,imului, e3primat in zile.
R6AR&+. #" -9R&N+&9.7 OA7&8.5-
Se utilizeaza numai in cazul tranzitului. Se va completa conform
re,istrului principalilor obli,ati inclus in sistemul informatic.
Se indica codul &1NO;fiscal al acestuia, respectiv2 denumirea si
adresa lui, precum si numele si prenumele persoanei abilitate sa semneze in
numele lui.
Ori,inalul semnaturii persoanei abilitate sa semneze in numele
titularului, trebuie sa fi,ureze pe e3emplarul ' sau ';6 al declaratiei
vamale de tranzit.
R6AR&+. #' -A&RO6R& V.M.74 14 5R4+4R4 9R4V.>654 $S& 5.R&(-
Nu se utilizeaza.
R6AR&+. #2 -8.R.N5&4 N4V.7.A&7. 94N5R6-
Se utilizeaza numai in cazul tranzitului indicinduse tipul de
,arantie.
&n prima caseta se inscrie numarul si data documentului de ,arantie,
denumirea si codul biroului vamal la care aceasta este constituita< in
situatia in care operatiunea de tranzit se realizeaza cu e3ceptare sau
aminare ori scutire de la ,arantarea drepturilor vamale, in prima caseta a
rubricii se inscrie si baza le,ala a acordarii acestei facilitati.
&n a doua caseta nu se utilizeaza decit in cazul sistemului de
tranzit.
Se completeaza cu codul tipului de ,arantie utilizat pentru
operatiunea de tranzit.
+odurile utilizate pentru tipurile de ,arantii sint2

8arantia F+odulF .lte mentiuni necesare
GG
pentru ,arantia ,lobala F ' FNumarul certificatului de ,arantie
GG
pentru ,arantia izolata F 2 FNumarul ,arantiei;data
pentru o sin,ura operatiune F F
de tranzit prin scrisoare F F
GG
pentru ,arantia izolata prin F % FNumarul documentului de plata;data
virament sau in numerar F F
GG
pentru ,arantia izolata prin F * FNumarul titlului de ,arantie izolata
titluri F F
GG
pentru marfuri scutite de la F ) FAaza le,ala conform careia
,arantare in baza prevederilor F Foperatiunea de tranzit in cauza este
le,ale in vi,oare F Fscutita de la ,arantarea drepturilor
F Fde import sau e3port
GG
pentru ,arantia izolata pentru F 9 FNumarul ,arantiei;data
mai multe operatiuni de tranzit F F

R6AR&+. #% -A&RO67 V.M.7 14 14S5&N.5&4-
Se utilizeaza numai in cazul tranzitului, indicinduse codul si
denumirea biroului vamal la care marfurile trebuie sa fie prezentate pentru
a incheia operatiunea de tranzit.
R6AR&+. #* -7O+67 S& 1.5.; S4MN.56R. S& N6M474 14+7.R.N5676&
;R49R4>4N5.N5676&-
Se inscriu data depunerii declaratiei vamale, precum si numele
persoanei care a completat declaratia vamala, care se certifica prin
semnatura olo,rafa a acesteia. &n aceasta rubrica se aplica si stampila.
Se poate folosi si pentru completarea numarului si datei corespondente
operatiunii in cauza din re,istrul de evidenta al bunurilor la import al
biroului vamal in cauza.
+ind formalitatile vamale sint realizate prin intermediul unor sisteme
informatizate publice sau private, autoritatea vamala poate aviza favorabil
inlocuirea semnaturii olo,rafe printro alta tehnica echivalenta de
identificare care se poate baza pe utilizarea codurilor si care produce
aceleasi efecte ?uridice ca si semnatura olo,rafa. .ceasta facilitate poate
fi acordata numai daca sint indeplinite conditiile tehnice si
administrative stabilite de Serviciul Vamal.
1aca declaratia se intocmeste prin intermediul sistemelor informatice
folosinduse semnatura electronica, persoana care a completat declaratia
vamala in detaliu trebuie sasi inscrie numele si semnatura in ori,inal pe
o fotocopie aferenta fiecarei declaratii vamale inre,istrate si tiparite,
si care urmeaza a fi depusa la biroul vamal.
R6AR&+. ## -5R.NSAOR1.R4-
Se completeaza de catre transportator atunci cind are loc o
transbordare a marfurilor dintrun mi?loc de transport in altul sau
dintrun container in altul. Se indica locul si data, identitatea si felul
noului mi?loc de transport.
Mentiunile pot fi facute si manual.
R6AR&+. #6 -.754 &N+&14N54 &N +6RS67 5R.NS9OR5676& ; R47.5.R4.
:.9547OR S& M.S6R&74 76.54-
Se utilizeaza numai pentru operatiunile de tranzit si cuprinde
referiri asupra incidentelor avute pe parcursul tranzitarii marfurilor, cum
ar fi2 rupere de si,ilii, lipsuri sau distru,eri de marfuri.
Mentiunile pot fi facute si manual.
+ind marfurile sint incarcate pe o semiremorca, in cazul schimbarii
vehiculului tractor in timpul transportului $fara sa aiba loc manipularea
sau transbordarea marfurilor(, se vor inscrie numai numarul de
inmatriculare si nationalitatea noului vehicul tractor.
R6AR&+. . -A&RO6 V.M.7 14 4@941&4R4;14 4@9OR5 ;14 14S5&N.5&4-
Se inscrie codul si denumirea biroului vamal, numarul si data
declaratiei vamale. &n cazul procedurii informatice nr. de inre,istrare de
forma &33333 si data inre,istrarii sint ,enerate in mod automat de catre
sistem.
.ceste date se inscriu si se certifica de catre colaboratorul vamal
desemnat sa procedeze la acceptarea declaratiei vamale prin aplicarea
semnaturii si stampilelor vamale in conformitate cu ordinea stabilita.
+impul -Manifest- se completeaza in cazul procedurii informatice si in
cazul in care marfurile au fost anterior transportate pe cale maritima sau
aeriana. Se inscrie numarul manifestului incarcaturii. Modul in care se
completeaza acest cimp va face obiectul unui ordin ulterior.
R6AR&+. A -&N:ORM.5&& +ON5.A&74-
+olaboratorul vamal insarcinat cu controlul financiar preventiv,
verifica daca cuantumul sumelor inscrise in documentele de plata sau de
,arantare corespunde cu cuantumul drepturilor inscrise in declaratia vamala
si inscrie aceste date in borderoul confirmativ. &n cazul in care se
constata ca drepturile de e3port;import sint acoperite prin instrumentele
de plata sau de ,arantare depuse, in functie de re,imul vamal solicitat,
colaboratorul vamal va inscrie in rubrica A numarul si data documentului
?ustificativ si certifica aceste date prin aplicarea stampilei individuale
si a semnaturii pe declaratia vamala.
&n aceasta rubrica dupa efectuarea controlului financiar preventiv se
inscrie numarul si data borderoului confirmativ, precum si numarul si data
validarii contabile a declaratiei vamale.
&n cazul declaratiilor vamale depuse prin sistem informatic aceasta
rubrica contine datele referitoare la2
numarul de validare numarul; si data, de forma V333333;, unde
333333 este un numar secvential atribuit de catre sistemul informatic pe
declaratia vamala<
numarul si data borderoului contabil care evidentiaza plata sau
,arantarea obli,atiei vamale, de forma R333333, unde 333333 este un numar
secvential atribuit de catre sistemul informatic pe declaratia vamala<
cuantumul ,arantiei;platii drepturilor vamale de e3port;import, al
ta3ei de utilizare a sistemului informatic< total ta3e;totalul sumelor
mentionate, inscrise automat de catre sistemul informatic.
+ele de mai sus se certifica de catre colaboratorul vamal desemnat sa
procedeze in acest sens prin semnatura si aplicarea stampilei individuale.
R6AR&+. + -A&RO6 V.M.7 14 974+.R4-
Se utilizeaza numai in cazul tranzitului.
Se inscrie codul si denumirea biroului vamal de plecare, numarul si
data declaratiei vamale. &n cazul procedurii informatice nr. de
inre,istrare de forma &33333 si data inre,istrarii sint ,enerate in mod
automat de catre sistem.
.ceste date se inscriu si se certifica de catre colaboratorul vamal
desemnat sa procedeze la acceptarea declaratiei vamale prin aplicarea
semnaturii si stampilelor in conformitate cu ordinea stabilita.
R6AR&+. 1 -+ON5RO7.5 7. A&RO67 V.M.7 14 974+.R4-
Se utilizeaza de catre colaboratorii vamali desemnati sa efectueze
validarea declaratiei vamale la biroul vamal de plecare.
+onfirmarea validarii se realizeaza de catre colaboratorul vamal
desemnat in acest sens prin aplicarea stampilelor vamale in conformitate cu
ordinea stabilita, precum si a numarului si seriilor si,iliilor vamale
aplicate.
9rin aplicarea stampilelor vamale colaboratorul vamal desemnat in
acest sens confirma, ca toate etapele vamuirii au fost indeplinite.
R6AR&+. 4 -+ON5RO7.5 7. A&RO67 V.M.7 14 4@941&5&4;4@9OR5-
+uprinde mentiunile colaboratorilor vamali desemnati sa realizeze
controlul documentar si controlul fizic la biroul vamal de plecare
certificate pe baza semnaturii si aplicarii stampilelor vamale in
conformitate cu ordinea stabilita.
Rezultatele controlului fizic trebuie sa contina date privind2
a( numarul coletelor deschise<
b( numarul si data proceselor verbale de prelevare a probelor si
mostrelor<
c( data si locul efectuarii controlului, insotite de una din
urmatoarele mentiuni2
-efectuat control prin observare-, pentru marfurile de masa<
-efectuat control prin sonda?, deschis ... $nr. si marcile
coletelor(-, pentru marfurile ambalate in colete<
-efectuat control prin citirea contorului-, pentru marfurile
transportate prin conducte sau pentru ener,ia electrica.
1aca constatarile controlului documentar si;sau fizic nu sint conforme
cu datele inscrise in declaratia vamala sau documentele ane3a la aceasta,
colaboratorul vamal va inscrie observatiile sale in rubrica 4 a
e3emplarului ' sau ';6. &n aceasta situatie se mentioneaza obli,atoriu
datele referitoare la actul de constatare incheiat, precum si masurile
dispuse de autoritatea vamala, respectiv nr. si data procesuluiverbal
privind contraventia vamala si;sau a procesuluiverbal de retinere a
bunurilor, atunci cind e cazul etc.
.tunci cind operatiunea de vamuire nu face obiectul unui control
fizic, colaboratorul vamal desemnat pentru controlul documentar va inscrie
mentiunea -fara +.:.- in partea stin,a a rubricii 4 $Rezultat2( si
certifica aceasta prin aplicarea semnaturii si stampilei individuale.
R6AR&+. : -V&>. .65OR&5.5&7OR +OM9454N54-
Se utilizeaza in cazul transbordarii marfurilor de pe un mi?loc de
transport pe altul, in timpul operatiunii de tranzit. Se inscrie numarul
permisului de transbordare si data emiterii, numarul si seria noilor
si,ilii vamale aplicate. .ceste date se certifica prin aplicarea semnaturii
si stampilei individuale de catre colaboratorul vamal sub suprave,herea
caruia sa efectuat operatiunea de transbordare.
R6AR&+. 8 -V&>. .65OR&5.5&7OR +OM9454N54-
&n cazul in care rubrica #6 cuprinde mentiuni, autoritatea vamala
certifica datele din aceasta rubrica, numai daca operatiunea de
transbordare a fost efectuata sub suprave,here vamala.
R6AR&+. = -+ON5RO7 6754R&OR-
Nu se utilizeaza.
R6AR&+. & -+ON5RO7.5 14 A&RO67 V.M.7 14 14S5&N.5&4 $5R.N>&5(-
Se utilizeaza numai in cazul tranzitului inscriinduse numarul si data
sub care a fost inre,istrata operatiunea in re,istrul de evidenta al
biroului vamal de destinatie, precum si mentiunile cu privire la
rezultatele controlului vamal.
1atele se certifica prin semnarea si aplicarea stampilei individuale a
colaboratorului vamal desemnat sa tina evidenta operatiunilor de tranzit.
R6AR&+. B -+ON5RO7.5 7. A&RO67 V.M.7 14 14S5&N.5&4-
Se utilizeaza de catre colaboratorii vamali desemnati sa efectueze
validarea declaratiei vamale la biroul vamal de destinatie.
+onfirmarea validarii se realizeaza prin aplicarea stampilelor vamale
in conformitate cu ordinea stabilita.
9rin aplicarea stampilelor vamale colaboratorul vamal desemnat in
acest sens confirma, ca toate etapele vamuirii au fost indeplinite.
Rubrica B de pe verso al e3emplarului 6 sau ';6 se utilizeaza de catre
colaboratorii vamali desemnati sa efectueze controlul documentar si
controlul fizic la biroul vamal de destinatie si cuprinde mentiunile
acestora certificate pe baza semnaturii si stampilei individuale.
+onfirmarea efectuarii controlului documentar se realizeaza de catre
colaboratorul vamal desemnat in acest sens prin inscrierea in partea stin,a
a rubricii B a mentiunii -+.1. conform- si aplicarea semnaturii si
stampilei individuale. &n cazul re,imurilor vamale suspensive se inscrie si
termenul limita de incheiere a operatiunii.
1aca la controlul documentar sint constatate neconcordante, e3istenta
unor consemne, lipsa unor documente sau completarea incorecta a declaratiei
vamale, colaboratorul vamal desemnat inscrie in partea dreapta a rubricii B
mentiunea -vezi verso rubrica B-.
+onfirmarea efectuarii controlului fizic se realizeaza de catre
colaboratorul vamal desemnat in acest sens prin inscrierea atunci cind
rezultatele confirma incadrarea in prevederile le,ale a mentiunii -+.:.
conform- in partea dreapta a rubricii B de pe verso e3emplarului 6 sau ';6.
.ceste date se certifica de catre colaboratorul vamal prin aplicarea
semnaturii si stampilei individuale.
Rezultatele controlului fizic si, dupa caz, neconcordantele constatate
cu privire la felul, cantitatea, ori,inea, marca marfurilor etc., se
completeaza in rubrica B de pe versoul e3emplarului 6 sau ';6, dupa
inscrierea in partea dreapta a rubricii B, a mentiunii -vezi verso rubrica
B-.
1atele rezultate in urma controlului fizic se inscriu in rubrica B de
pe versoul e3emplarului si cuprind, in functie de felul marfurilor si
modul de ambalare a acestora, urmatoarele2
a( numarul coletelor deschise<
b( numarul si data proceselorverbale de prelevare de probe si mostre<
c( data si locul efectuarii controlului, insotite de una din
urmatoarele mentiuni2
-efectuat control prin observare-, pentru marfurile de masa<
-efectuat control prin sonda?, deschis ... $nr. si marcile
coletelor(-, pentru marfurile ambalate in colete<
-efectuat control prin citirea contorului-, pentru marfurile
transportate prin conducte sau pentru ener,ia electrica.
1aca constatarile controlului documentar si;sau fizic nu sint conforme
cu datele inscrise in declaratia vamala sau in documentele ane3ate
acesteia, colaboratorul vamal va inscrie observatiile sale in rubrica B de
pe spatele e3emplarului 6 sau ';6.
&n aceasta situatie se mentioneaza obli,atoriu datele referitoare la
actul de constatare incheiat, precum si masurile dispuse de autoritatea
vamala, respectiv nr. si data procesuluiverbal privind contraventia vamala
si;sau al procesuluiverbal de retinere a bunurilor, atunci cind e cazul
etc.
.tunci cind operatiunea de vamuire nu face obiectul unui control
fizic, colaboratorul vamal desemnat pentru controlul documentar va inscrie
mentiunea -fara +.:.- in partea dreapta a rubricii B si certifica aceasta
mentiune prin aplicarea semnaturii si stampilei individuale.
2%. .tunci cind formalitatile de vamuire se realizeaza prin
intermediul unor sisteme informatice care asi,ura inclusiv tiparirea la
imprimanta a declaratiilor vamale in detaliu, autoritatea vamala poate
aproba autentificarea declaratiilor direct prin aceste sisteme.
9e masura ce declaratiile sint prelucrate, parcur,induse etapele
prevazute in procesul de vamuire, stampilele apartinind colaboratorilor
vamali, precum si semnaturile olo,rafe ale acestora pot fi inlocuite
conform prevederilor cu coduri atribuite de sistemul informatic vamal, in
mod corespunzator.
+.9&5O767 &V
1&S9O>&5&& :&N.74 S& 5R.N>&5OR&&
2*. .ne3ele la prezentele norme sint actualizate sau modificate de
catre Serviciul Vamal.
.N4@. NR. ' 7. NORM4

& F &&
G
+impurile de date din e3emplarul ' sau ';6F+impurile de date din celelalte
din setul fractionat al declaratiei Fe3emplare ale setului fractionat
vamale in detaliu Fal declaratiei vamale in detaliu
G
F 2 F % F * F # F ) F2;)F%;!F*;#
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii . F 3 F 3 F 3 F F F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii '2 F F F F F F F F
prima caseta F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
a doua caseta F 3 F 3 F F F F 3 F 3 F
GGGGGGGG
a treia caseta F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii 2 F 3 F 3 F 3 F 3 F F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricilor % 6 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii ) F 3 F 3 F F F F 3 F 3 F
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii ! F 3 F 3 F 3 F 3 F F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricilor 9 '' F 3 F 3 F F F F 3 F 3 F
GGGGGGGG
+impul nenumerotat din dreapta rubricii F F F F F F F F
'' F 3 F 3 F F F F 3 F 3 F
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii '% F 3 F 3 F F F F 3 F 3 F
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii '* F 3 F 3 F 3 F F F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii '# F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricilor '# a;b si ') F F F F F F F F
a;b F 3 F 3 F F F F 3 F 3 F
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii '6 F 3 F 3 F F F 3 F 3 F 3 F
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii ') F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricilor '! si '9 F 3 F 3 F 3 F 3 F F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii 2" F 3 F 3 F F F F 3 F 3 F
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii 2' F 3 F 3 F 3 F 3 F F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricilor 22 2* F 3 F 3 F F F F 3 F 3 F
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii 2# F 3 F 3 F 3 F 3 F F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii 26 F 3 F 3 F F F F 3 F 3 F
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii 2) F 3 F 3 F 3 F 3 F F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricilor 2! %" F 3 F 3 F F F F 3 F 3 F
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricilor %' si %2 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii %% F F F F F F F F
prima caseta F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
restul de casete F 3 F 3 F F F F 3 F 3 F
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii %* a;b F 3 F 3 F F F F 3 F 3 F
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii %# F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
+impul nenumerotat din dreapta rubricii %#F 3 F 3 F F F F 3 F 3 F
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii %) F 3 F 3 F F F F 3 F 3 F
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii %! F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii %9 F 3 F 3 F F F F 3 F 3 F
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii *" F 3 F 3 F 3 F 3 F F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii *' F 3 F 3 F F F F 3 F 3 F
GGGGGGGG
+impul nenumerotat din dreapta rubricii *'F 3 F 3 F F F F 3 F 3 F
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii ** F 3 F 3 F 3 F 3 F F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
+impul nenumerotat din dreapta rubricii F F F F F F F F
-+od MS- F 3 F 3 F F F F 3 F 3 F
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricilor *6 *9 F 3 F 3 F F F F 3 F 3 F
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii A F 3 F 3 F F F F 3 F 3 F
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricilor #", + si F F F F F F F F
#' #% F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricilor 1 sau 1 ; B F 3 F 3 F 3 F F F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii #* F 3 F 3 F 3 F F F 3 F 3 F 3
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii ##H F ; F ; F F F ; F ; F ; F
GGGGGGGG
+impul echivalent rubricii :H F ; F ; F F F ; F ; F ; F

H( Se re,asesc numai in e3emplarele *, # si *;#.
&nstructiuni de interpretare a ane3ei
'. &n coloana -&- din tabel sunt definite cimpurile de date ale
e3emplarului nr.' $in cazul procedurii manuale de completare( sau ';6 $in
cazul procedurii informatice de completare( al declaratiei vamale in
detaliu.
2. &n dreptul fiecarui cimp de date, in coloana nr. &&, se evidentiaza
activarea sau neutralizarea proprietatii de autocopiere a datelor pe
cimpurile de date corespondente din celelalte e3emplare ale declaratiei
vamale in detaliu din setul utilizat $respectiv 2, %, *, #, ) in cazul
procedeului manual de completare sau 2;), %;! si *;# in cazul procedeului
informatic de completare(.
%. &nterpretarea informatiilor continute in coloana nr. && a
tabelului, este urmatoarea2
a( daca intro caseta este inscris semnul -3-, inseamna ca in acel
cimp, apartinind e3emplarului declaratiei vamale corespunzator numarului de
pe verticala, datele inscriptionate pe e3emplarul ' $in cazul procedurii
manuale de completare( sau ';6 $in cazul procedurii informatice de
completare( se autocopiaza<
b( daca intro caseta nu este inscris semnul -3- inseamna ca, in acel
cimp, apartinind e3emplarului declaratiei vamale corespunzator numarului de
pe verticala, datele inscriptionate pe e3emplarul ' $in cazul procedurii
manuale de completare( sau ';6 $in cazul procedurii informatice de
completare(, nu se autocopiaza.
*. 1in punct de vedere tehnic, aplicarea instructiunilor de mai sus
presupune neutralizarea proprietatii de autocopiere a hirtiei pe acele
cimpuri de date, pentru care nu este inscris -3- in coloana && a tabelului
de mai sus.
.N4@. NR. 2 7. NORM4
+odurile tarilor conform standardului R++4 2"2";2""'

Nr. +rtF +od tara F 1enumire tara
GG
' F.: F.f,anistan
GG
2 F>. F.frica de sud
GG
% F.7 F.lbania
GG
* F1> F.l,eria
GG
# F.1 F.ndorra
GG
6 F.O F.n,ola
GG
) F.& F.n,uilla
GG
! F.I F.ntarctica
GG
9 F.8 F.nti,ua si Aarbados
GG
'" F.N F.ntilele Olandeze
GG
'' FS. F.rabia Saudita
GG
'2 F.R F.r,entina
GG
'% F.M F.rmenia
GG
'* F.0 F.ruba
GG
'# F.6 F.ustralia
GG
'6 F.5 F.ustria
GG
') F.> F.zerbaid?an
GG
'! FAS FAahamas
GG
'9 FA= FAahrein
GG
2" FA1 FAan,ladesh
GG
2' FAA FAarbados
GG
22 FA4 FAel,ia
GG
2% FA> FAelize
GG
2* FAB FAenin
GG
2# FAC FAielorusia
GG
26 FAO FAolivia
GG
2) FA. FAosnia si =erte,ovina
GG
2! FA0 FAotsJana
GG
29 FA: FAourEina :asso
GG
%" FAR FArazilia
GG
%' FAN FArunei 1arussalam
GG
%2 FA8 FAul,aria
GG
%% FA& FAurundi
GG
%* FA5 FAuthan
GG
%# FD= F+ambod,ia
GG
%6 F+M F+amerun
GG
%) F+. F+anada
GG
%! F+V F&nsulele +apului
GG
%9 F+> F+ehia
GG
*" F@+ F+euta
GG
*' F+7 F+hile
GG
*2 F+N F+hina
GG
*% F51 F+iad
GG
** F+C F+ipru
GG
*# F+& F+oasta de :ildes
GG
*6 F+O F+olumbia
GG
*) F+8 F+on,o
GG
*! FD9 F+oreea Nord
GG
*9 FDR F+oreea Sud
GG
#" F+R F+osta Rica
GG
#' F=R F+roatia
GG
#2 F+6 F+uba
GG
#% F1D F1anemarca
GG
#* F1B F1?ibouti
GG
## F1M F1ominica
GG
#6 F4+ F4cuador
GG
#) F48 F4,ipt
GG
#! F+= F4lvetia
GG
#9 F.4 F4miratele .rabe 6nite
GG
6" F4R F4ritreea
GG
6' F44 F4stonia
GG
62 F45 F4tiopia
GG
6% FR6 F:ederatia Rusa
GG
6* F9= F:ilipine
GG
6# F:& F:inlanda
GG
66 F9S F:isia 8aza si 5er. 1e Vest
GG
6) F:R F:ranta, inclusiv 8uadelupa, 8u/ana :ranceza, &nsulele
F FReunion, Martinica, Monaco
GG
6! F8. F8abon
GG
69 F8M F8ambia
GG
)" F8S F8eor,ia Sud&nsulele Sand
GG
)' F14 F8ermania
GG
)2 F8= F8hana
GG
)% F8& F8ibraltar
GG
)* F8R F8recia
GG
)# F81 F8renada
GG
)6 F87 F8roenlanda
GG
)) F84 F8ruzia $8eor,ia(
GG
)! F86 F8uam
GG
)9 F85 F8uatemala
GG
!" F8N F8uineea
GG
!' F80 F8uineea Aissau
GG
!2 F8I F8uineea 4cuatoriala
GG
!% F8C F8u/ana
GG
!* F=5 F=aiti
GG
!# F=N F=onduras
GG
!6 F=D F=on,Don,
GG
!) F&N F&ndia
GG
!! F&1 F&ndonezia
GG
!9 FM9 F&nsulele Mariane de Nord
GG
9" FAM F&nsulele Aermude
GG
9' FAV F&nsulele Aouvet
GG
92 FDC F&nsulele +a/man
GG
9% F+@ F&nsulele +hristmas
GG
9* F++ F&nsulele +ocos
GG
9# FDM F&nsulele +omore
GG
96 F+D F&nsulele +ooE
GG
9) F:D F&nsulele :alEland
GG
9! F:O F&nsulele :aroe
GG
99 F:B F&nsulele :i?i
GG
'"" F=M F&nsulele =eard Mc1onald
GG
'"' FMV F&nsulele Maldive
GG
'"2 FM= F&nsulele Marshall
GG
'"% FN: F&nsulele NorfolE
GG
'"* F9N F&nsulele 9itcairn
GG
'"# FS= F&nsulele Sf.4lena
GG
'"6 FSA F&nsulele Solomon
GG
'") F5D F&nsulele 5oEelau
GG
'"! F5+ F&nsulele 5urEs;+aicos
GG
'"9 FV& F&nsulele Vir,ine .mr.
GG
''" FV8 F&nsulele Vir,ine Aritanice
GG
''' F0: F&nsulele 0allis si :utuna
GG
''2 FBO F&ordania
GG
''% F&R F&ran
GG
''* F&I F&raE
GG
''# F&4 F&rlanda
GG
''6 F&S F&slanda
GG
'') F&7 F&srael
GG
''! F&5 F&talia
GG
''9 FC6 F&u,oslavia $Serbia si Muntene,ru(
GG
'2" FBM FBamaica
GG
'2' FB9 FBaponia
GG
'22 FD> FDazahstan
GG
'2% FD4 FDen/a
GG
'2* FD8 FDir,hiz,tan
GG
'2# FD& FDiribati
GG
'26 FD0 FDuJeit
GG
'2) F7. F7aos
GG
'2! F7S F7esotho
GG
'29 F7V F7etonia
GG
'%" F7A F7iban
GG
'%' F7R F7iberia
GG
'%2 F7C F7ibia
GG
'%% F7& F7iechtenstein
GG
'%* F75 F7ituania
GG
'%# F76 F7u3embur,
GG
'%6 FMO FMacao
GG
'%) FM8 FMada,ascar
GG
'%! FMC FMalaiezia
GG
'%9 FM0 FMalaJi
GG
'*" FM7 FMali
GG
'*' FM5 FMalta
GG
'*2 F8A FMarea Aritanie
GG
'*% FM. FMaroc
GG
'** FMR FMauritania
GG
'*# FM6 FMauritius
GG
'*6 FC5 FMa/otte $Airmania(
GG
'*) F@7 FMelila
GG
'*! FM@ FMe3ic
GG
'*9 F:M FMicronesia
GG
'#" FMN FMon,olia
GG
'#' FMS FMontserrat
GG
'#2 FM> FMozambic
GG
'#% FMM FM/anmar
GG
'#* FN. FNamibia
GG
'## FNR FNauru
GG
'#6 FN9 FNepal
GG
'#) FN& FNicara,ua
GG
'#! FN4 FNi,er
GG
'#9 FN8 FNi,eria
GG
'6" FN6 FNiue
GG
'6' FNO FNorve,ia, inclusiv &nsulele Svalb;B. Ma/en
GG
'62 FN+ FNoua +aledonie
GG
'6% FN> FNoua >eelanda
GG
'6* FN7 FOlanda
GG
'6# FOM FOman
GG
'66 F9D F9aEistan
GG
'6) F90 F9alau
GG
'6! F9. F9anama
GG
'69 F98 F9apuaNoua 8uinee
GG
')" F9C F9ara,ua/
GG
')' F94 F9eru
GG
')2 F9: F9olinezia :ranceza
GG
')% F97 F9olonia
GG
')* F95 F9ortu,alia
GG
')# FI. FIatar
GG
')6 FSC FR..raba Siriana
GG
')) F+: FR.+entrafricana
GG
')! F1O FR.1ominicana
GG
')9 FMD FR.Macedonia
GG
'!" FM1 FR.Moldova
GG
'!' FIM FMoldova utilizat pentru vamuirea marfurilor de ori,ine
F Fmoldoveneasca
GG
'!2 F+1 FRep.1.+on,ofost >air
GG
'!% FRO FRominia
GG
'!* FR0 FRJanda
GG
'!# F6S FS.6..., inclusiv 9orto Rico
GG
'!6 F7+ FSaint 7ucia
GG
'!) FSV FSalvador
GG
'!! F.S FSamoa .mericana
GG
GG
'!9 F0S FSamoa de vest
GG
'9" FSM FSan Marino
GG
'9' FS5 FSao 5ome 9rinc.
GG
'92 FSN FSene,al
GG
'9% FS+ FSe/chelles
GG
'9* FV+ FSf.Vicentiu si 8renadines
GG
'9# FS7 FSierra 7eone
GG
'96 FS8 FSin,apore
GG
'9) FSD FSlovacia
GG
'9! FS& FSlovenia
GG
'99 FSO FSomalia
GG
2"" F4S FSpania
GG
2"' F7D FSri 7anEa
GG
2"2 FDN FSt.DittsNevis
GG
2"% F9M FSt.9ierre;MiKuelon
GG
2"* FS1 FSudan
GG
2"# FS4 FSuedia
GG
2"6 FSR FSurinam
GG
2") FS> FSJaziland
GG
2"! F5B F5ad?iEistan
GG
2"9 F50 F5aiJan
GG
2'" F5> F5anzania
GG
2'' FIN F5ari si teritorii nespecificate $utilizat pentru
F Fvamuirea in procedura simplificata la destinatie(
GG
2'2 FI9 F5ari si teritorii nespecificate $utilizat de zona
F F7ibera pentru plecare(
GG
2'% FI5 F5ari si teritorii nespecificate $utilizat de zona
F F7ibera pentru sosire(
GG
2'* FI6 F5ari si teritorii nespecificate, inclusiv Sahara
F FOccidentala, zonele neutre
GG
2'# F5: F5eritorii franceze din emisfera australa
GG
2'6 F&O F5eritorii Aritanice din Oceanul &ndian
GG
2') F6M F5eritorii S6. din departare
GG
2'! F5= F5hailanda
GG
2'9 F59 F5imorul de 4st
GG
22" F58 F5o,o
GG
22' F5O F5on,a
GG
222 F55 F5rinidad 5oba,o
GG
22% F5N F5unisia
GG
22* F5R F5urcia
GG
22# F5M F5urEmenistan
GG
226 F5V F5uvalu
GG
22) F6. F6craina
GG
22! F68 F6,anda
GG
229 F=6 F6n,aria
GG
2%" F6C F6ru,ua/
GG
2%' F6> F6zbeEistan
GG
2%2 FV6 FVanuatu
GG
2%% FV. FVatican
GG
2%* FV4 FVenezuela
GG
2%# FVN FVietnam
GG
2%6 FC4 FCemen
GG
2%) F>M F>ambia
GG
2%! F>0 F>imbabJe

.N4@. NR. % 7. NORM4
7&S5. +O16R&7OR S& 1.547OR +4 5R4A6&4 &NS+R&S4
&N R6AR&+. 2", 9O5R&V&5 R4867&7OR &N+O54RMS 2"""

5ipul de FRubrica nr. 2"LF Semnificatia F Rubrica nr. 2"L
transport F 9rima caseta F F . doua caseta
GGG
F +odificarea F &N+O54RMS &++;4+4 F 7O+67 9R4V.>65
F &N+O54RMS F F
GGG
Orice modalitate F4@0 F:ranco uzina F... loc numit
de transport GGG
F:+. F:ranco transportator F... loc numit
GGG
F+95 F5ransport platit pina F... loc de
F Fla Fdestinatie numit
GGG
F+&9 F5ransport si asi,urareF... loc de
F Fplatite pina la Fdestinatie numit
GGG
F1.: F:ranco la frontiera F... loc numit
GGG
F116 F:ranco destinatie F... loc de
F Fnevamuit Fdestinatie numit
GGG
F119 F:ranco destinatie F.... loc de
F Fvamuit Fdestinatie numit
GGG
1oar transport F:.S F:ranco dea lun,ul F... port de
maritim si pe F Fnavei Fe3pediere numit
cai navi,abile GGG
interne F:OA F:ranco la bord F... port de
F F Fe3pediere numit
GGG
F+:R F+ost si navlu F... port de
F F Fdestinatie numit
GGG
F+&: F+osturi asi,urare si F... port de
F Fnavlu Fdestinatie numit
GGG
F14S F:ranco nava F... port de
F Fnedescarcat Fdestinatie numit
GGG
F14I F:ranco pe chei F... port de
F F Fdestinatie numit
GGG
F1.: F7ivrat la frontiera F7oc convenit de
F F Flivrare la
F F Ffrontiera

.N4@. NR. * 7. NORM4
NOM4N+7.5OR67 14 6N&5.5& MON45.R4
.8R4.54 14 A.N+. N.5&ON.7. . MO71OV4&

14N6M&R4 F +O1 N6M4R&+ F +O1 .7:.A45&+
unitate monetara F +ON:ORM &SO*2') F +ON:ORM &SO*2')HH
GG
Manati azerbaid?eni F "%' F .>M
GG
1olar australian F "%6 F .61
GG
1rame armenesti F "#' F .M1
GG
1olar canadian F '2* F +.1
GG
Cuan chinez F '#6 F +NC
GG
Duna croata F '9' F =RD
GG
7ira cipriota F '96 F +C9
GG
+oroana ceha F 2"% F +>D
GG
+oroana daneza F 2"! F 1DD
GG
+oroana estoniana F 2%% F 44D
GG
:orinti un,ari F %*! F =6:
GG
+oroane islandeze F %#2 F &SD
GG
SheEel israelit F %)6 F &7S
GG
Ceni ?aponezi F %92 F B9C
GG
5en,he Eazahi F %9! F D>5
GG
1inar EuJeitean F *'* F D01
GG
Somi Eir,hizi F *') F D8S
GG
7at leton F *2! F 7V7
GG
7it lituanian F **" F 757
GG
7eul moldovenesc F *9! F M17
GG
1olar neozeelandez F ##* F N>1
GG
+oroana norve,iana F #)! F NOD
GG
Rubla rusa F 6*% F R6A
GG
Doruna slovaca F )"% F SDD
GG
5olar sloven F )"# F S&5
GG
+oroana suedeza F )#2 F S4D
GG
:ranc elvetian F )#6 F +=:
GG
7ira turceasca F )92 F 5R7
GG
Manat turEmen F )9# F 5MM
GG
7ira sterlina F !26 F 8A9
GG
1olar S6. F !*" F 6S1
GG
Sum uzbec F !6" F 6>S
GG
1inar sirb F !9' F +S1
GG
7eul rominesc F 9*6 F RON
GG
7ira turceasca F 9*9 F 5RC
GG
1S5 F 96" F @1R
GG
Somoni tad?ic F 9)2 F 5BS
GG
Rubla bielorusa F 9)* F ACR
GG
7eva bul,ara F 9)# F A8N
GG
4uro F 9)! F 46R
GG
=rivna ucraineana F 9!" F 6.=
GG
7ari ,eor,ian F 9!' F 847
GG
>lot polonez F 9!# F 97N

.N4@. NR. # 7. NORM4
7 & S 5 .
codurilor operatiunilor comerciale

Nr. F S 4 M N & : & + . 5 & . F +od F +od
+riGF8eneralF9articular
te F +azul ,eneral F +azuri particulare F F
riu F F F F
GGGG
'. F5ranzactii care antreneaza F'. +umparare;vinzare F ' F '
Fun transfer efectiv sau Fferma $H b( F F
Fprevizibil de proprietate GGG
Fin schimbul unei F2. 7ivrare pentru F ' F 2
Fcompensatii, financiare Fvinzare la vedere sau F F
Fsau de alt tip. Fla incercare, pentru F F
F.cest cod acopera in mod Fconsi,natie sau cu F F
Fe,al tranzactiile in naturaFintermedierea unui F F
F$barter(, consi,natie si Fa,ent economic F F
Fcomisionare, cu e3ceptia Fcomisionat F F
Ftranzactiilor inre,istrate GGG
Fsub codurile 2, ), !. $Ha, F%. +ompensatie in F ' F %
Fb si c( Fnatura $barter( F F
F GGG
F F*. +umparaturi F ' F *
F Fpersonale ale F F
F Fcalatorilor. F F
F GGG
F F#. 7easin, financiar F ' F #
F F$locatie vinzare( $Hc( F F
GGGG
2. F5rimiteri in retur de F'. 5rimiteri in retur F 2 F '
Fmarfuri dupa inre,istrarea Fde marfuri F F
Ftranzactiei ori,inale sub GGG
Fcodul ' $Hd(, inlocuirea F2. &nlocuirea F 2 F 2
Fmarfurilor cu titlu ,ratuitFmarfurilor returnate F F
F$Hd(. GGG
F F%. &nlocuirea $de F 2 F %
F Fe3emplu sub ,arantie( aF F
F Fmarfurilor nereturnate F F
GGGG
%. F5ranzactii netemporare( F'. Marfuri furnizate inF % F '
Fcare se refera la un Fcadrul pro,ramelor de F F
Ftransfer de proprietate Fa?utor comandate sau F F
Ffara compensatie Ffinantate in parte sau F F
F$financiara sau de alta Ftotal de +omunitatea F F
Fnatura( F4uropeana F F
F GGG
F F2. .lt a?utor F % F 2
F F,uvernamental F F
F GGG
F F%. .lt a?utor F % F %
F F$particular< F F
F For,anizatii F F
F Fne,uvernamentale etc.( F F
GGGG
*. FOperatiuni in vederea unei F'. 9relucrare F * F '
Fprelucrari pe baza de GGG
Fcontract $He( sau a unei F2. Reparatie si F * F 2
Freparatii $cu e3ceptia Fintretinere cu titlu F F
Foperatiunilor inre,istrate Foneros $care presupune F F
Fsub codul )(. Fsarcini( F F
F GGG
F F%. Reparatie si F * F %
F Fintretinere cu titlu F F
F F,ratuit F F
GGGG
#. FOperatiuni ca urmare a uneiF'. 9relucrare F # F '
Fprelucrari pe baza de GGG
Fcontract $He( sau a unei F2. Reparatie si F # F 2
Freparatii $Hf( $cu e3ceptiaFintretinere cu titlu F F
Foperatiunilor inre,istrate Foneros $care presupune F F
Fsub codul )( Fsarcini(. F F
F GGG
F F%. Reparatie si F # F %
F Fintretinere cu titlu F F
F F,ratuit F F
GGGG
6. F5ranzactii fara transfer deF'. 7ocatie, imprumut F 6 F '
Fproprietate, de e3emplu2 Fleasin, operational. F F
Fimprumut, chirie, leasin, GGG
Foperational $H,( si alte F2. .lte folosinte F 6 F 2
Ffolosinte temporare $Hh(, Ftemporare. F F
Fcu e3ceptia operatiunilor F F F
Finre,istrate sub codurile *F F F
Fsi # $livrate sau F F F
Freturnate(. F F F
GGGG
). FOperatiuni cu titlul de F F ) F "
Fpro,ram comun de aparare F F F
Fsau de alt pro,ram F F F
Finter,uvernamental de F F F
Ffabricare coordonata F F F
GGGG
!. F:urnizare de materiale si F F ! F "
Fechipamente in cadrul unui F F F
Fcontract ,eneral pentru F F F
Fe3ecutarea de lucrari de F F F
Fconstructii, monta?, F F F
Fprestari de servicii si F F F
Falte lucrari similare $Hi(.F F F
GGGG
9. F.lte tranzactii. F F 9 F "

$H( NO542
a( .cestea acopera cele mai multe livrari, de e3emplu tranzactii in
cadrul carora2
dreptul de proprietate este transferat de la rezident la nerezident,
si plata sau compensarea este;va fi efectuata.
1e retinut ca aceasta se aplica de asemenea si schimburilor dintre
entitatile apartinind aceleiasi intreprinderi sau ,rup de intreprinderi,
precum si schimburilor catre;de la depozitele centrale de distributie,
chiar daca nu se efectueaza o plata sau o alta compensare imediata. 1aca
totusi nu se efectueaza o plata sau un alt mod de compensare atunci
operatiunea se incadreaza la codul %<
b( &nclusiv piese de schimb sau alte modalitati de inlocuire efectuate
cu plata<
c( &nclusiv leasin, financiar2 ratele de leasin, sunt calculate astfel
incit sa acopere inte,ral sau aproape inte,ral valoarea bunurilor.
Riscurile si eventualele despa,ubiri ale proprietarului sunt transferate
catre utilizator. 7a sfirsitul contractului de leasin, utilizatorul devine
proprietarul le,al al bunurilor<
d( Returul si inlocuirea unor bunuri ori,inale care au fost livrate
initial si au fost inre,istrate la codurile de la % 9 din prima coloana,
se va realiza sub aceeasi inre,istrare<
e( Operatiile de procesare $sub;fara suprave,here vamala( trebuie
inre,istrate sub codurile * si # din prima coloana. .ctivitatile de
procesare efectuate de catre titular in contul sau nu sunt acoperite de
aceasta prevedere. .cestea trebuie inre,istrate sub codul ' din prima
coloana<
f( Repararea consta in restaurarea bunurilor la modul lor initial
$ori,inal( de functionare. .ceasta implica unele reconditionari sau
imbunatatiri<
,( 7easin, operational2 +ontracte de leasin, altele decit cele de
leasin, financiar $vezi lit. c( de mai sus(<
h( .cest termen acopera bunurile care sunt e3portate ;importate in
scopul unui reimport;ree3port succesiv, fara a avea loc un schimb de
proprietate<
i( 5ranzactiile inre,istrate sub codul ! din prima coloana se refera
la bunuri care nu sunt facturate separat, dar pentru care se emite o
sin,ura factura ce acopera toata valoarea manoperei. 6nde nu este cazul
tranzactiile trebuie inre,istrate sub codul '.
.N4@. NR. 6 7. NORM4
7 & S 5 .
codurilor modurilor de transport

+odificare F 14N6M&R4
G
'" F5ransport maritim
G
'2 FVa,on feroviar pe un vas maritim
G
'6 F.utovehicul rutier pe un vas maritim
G
') FRemorca sau semiremorca pe un vas maritim
G
'! FVas de navi,atie interioara pe un vas maritim
G
2" F5ransport pe cale ferata
G
2% F.utovehicul rutier pe un va,on feroviar
G
%" F5ransport pe cale rutiera
G
*" F5ransport pe cale aeriana
G
#" F5rimiteri postale
G
)" F&nstalatii fi3e de transport
G
!" F5ransport pe cai navi,abile interioare
G
9" F.utopropulsie

.N4@. NR. ) 7. NORM4
7&S5.
codurilor re,imurilor financiare

+O1 F S4MN&:&+.5&. S& +O167 .:4R4N5 R48&M676& :&N.N+&.R
G
F O94R.5&6N& +.R4 &M97&+. 97.5. 7. 6N 54RM4N 1454RM&N.5
G
""" Fplata inaintea vamuirii sau sosirii la destinatie
G
""' Fplata in termen ma3im de o luna
G
""2 Fplata in termen ma3im de 2 luni
G
""% Fplata in termen ma3im de % luni
G
""* Fplata in termen ma3im de * luni
G
""# Fplata in termen ma3im de # luni
G
""6 Fplata in termen ma3im de 6 luni
G
"") Fplata in termen ma3im de ) luni
G
""! Fplata in termen ma3im de ! luni
G
""9 Fplata in termen ma3im de 9 luni
G
"'2 Fplata in termen ma3im de '2 luni
G
"'! Fplata in termen ma3im de '! luni
G
"22 Fplata in termen ma3im de 2 ani
G
"2% Fplata in termen ma3im de % ani
G
"2* Fplata in termen ma3im de * ani
G
"2# Fplata in termen ma3im de # ani
G
"26 Fplata in termen ma3im de 6 ani
G
"2) Fplata in termen ma3im de ) ani
G
"2! Fplata in termen ma3im de ! ani
G
"29 Fplata termen ma3im de 9 ani
G
"%" Fplata in termen de '" ani sau mai mult

.N4@. NR. ! 7. NORM4
NOM4N+7.5OR67 +O16R&7OR A&RO6R&7OR S& 9OS56R&7OR V.M.74

+od F 1enumire
G
"'"" F.4RO9OR5
G
"#"" FA.S.R.A4.S+.
G
"#"' F+&.1&R76N8. auto
G
"#"% FA.S.R.A4.S+. ferov.
G
"#"* FA.S.R.A4.S+. intern.
G
"#"6 F+&M&S7&. intern.
G
"#") FS4R9N&OVO auto.
G
"#"9 F+.&N.R&
G
"#'" FV.74.94RB4& M.7O &.ROS7.V45
G
"#'' FV.74.94RB4& 5RO&.N
G
'#"" FA4N14R
G
'#"' F9.7.N+.
G
'#"2 FS.&5&
G
'#"% FS54:.NVO1.
G
'#"* FS7OAO>&.
G
'#"# F561OR.
G
'#"6 F+.6S4N&
G
'#") F5&R.S9O7
G
'#"! F+6+&6R8.N
G
'#"9 FO7.N4S5& fluvial
G
'#2' Fp.f. V.RN&5. ferov.
G
'#22 Fp.f. V.RN&5. auto
G
'#2% Fp.f. +.6S4N& ferov.
G
'#2* Fp.f. +.6S4N& auto
G
'#2# Fp.f. :&R7.14N& auto
G
'#26 Fp.f. =.8&M6S auto
G
'#2) Fp.f. +O9.N+.
G
'#2! Fp.f. R.S+.45&
G
2""" FAR&+4N&
G
2""' F+R&V.
G
2""2 F41&N45
G
2""% F8R&M.N+.65&
G
2""* F7.R8. auto.
G
2""# F+R&V. ferov.
G
2""6 FA67AO.+.
G
2"") FAR&+4N& Rososeni
G
2""! FM41V4B.
G
2""9 F7&9+.N&
G
2#"" F+.=67
G
2#"' F+.&R.+7&.
G
2#"2 F+.N54M&R
G
2#"% FM&RN&&
G
2#"* F74OV.
G
2#"# F5.R.+7&.
G
2#"6 F.4RO8.R.+.=67
G
2#") F>.7 -5.R.+7&.-
G
%""" F+=&S&N.6M6N&+&9.7
G
%""% F9OS5. +=&S&N.6
G
%"'* F+=&S&N.6+.74. :4R.5.
G
*""" F8&6R8&674S5&
G
*""' F8&6R8&674S5& nr.'
G
*""2 F+&SM&+=&O& auto
G
*""% FV67+.N4S5& auto
G
*""* F8&6R8&674S5& calea ferata
G
*""# F4tulia calea ferata
G
*""6 F>.7 -V.7+.N4S-
G
*"") F8&6R8&674S5& fluvial $port(
G
*#"" F746S4N&
G
*#"' F=&N+4S5&
G
*#"2 FN&S9OR4N&
G
#""" FO+N&5.
G
#""' FA&RNOV.
G
#""2 F+7O+6SN.
G
#""% FO5.+&
G
#""* FO+N&5. ,ara
G
#""# F1ON16S4N&
G
#""6 FO+N&5. post
G
#"'' F>.7 -O5.+&A6S&N4SS-
G
#"'2 Fp.f. +7O+6SN.8VO>1&V5&
G
#"2' Fp.f. 6N86R&
G
6""" FS+674N&
G
6""2 F:.74S5&
G
6#"" F6N8=4N&
G
6#"' F+.7.R.S&
G
6#"2 F>.7 -6N8=4N&A6S&N4SS-
G
)""" F+4N5R6
G
)""' FS6A>ON. -S614S5-
G
)""2 F>.7 -4@9OA6S&N4SS+=&S&N.6-
G
)""% F.N4N&& NO&
G
)""* F+R&674N&
G
)""# F&.7OV4N&
G
)""6 FOR=4&
G
)"") FS5R.S4N&
G
)""! FA67AO.+.
G
)""9 F5R.+OM
G
)"'" FM.7OV.5.
G
)"'' F+R&674N&pod
G
)"'2 F+R&674N&traseu
G
)"'% FV.16776&VO1.
G
)"'* F86R. A&+676&
G
)"'# F=&RAOV.5
G
)"'6 F=&RAOV.5.N&N.
G
)#"" F>.7 -5V.R1&5.-
G
!""" F+OMR.5
G
!""' F+&.1&R76N8. intern
G
!""2 FV67+.N4S5& intern
G
!#"" FSORO+.
G
!#"' FSORO+. pasa,eri
G
!#"2 F:7OR4S5&
G
!#"* FS.N.5.6+.
G
!#"# FV.S&7+.6
G
!#"6 F+OS.65&
G
!#") FR4>&N.
G
!#'" FSO71.N4S5&
G
!#2' Fp.f. N4M&R46+.
G
!#22 FS.N.5.6+. pod
G
!#2% FR4>&N. pod
G
!#2* FM.5465&
G
9""" FNOR1
G
9""' F+OS54S5&
G
9""2 FS&N84R4&
G
9""% F5474N4S5&
G
9""# F87O14N&
G
9""6 FR&S+.N&
G
9"") F1RO+=&.
G
9""! F+.74. :4R.5.
G
9""9 F.4RO8.R.A.75&
G
9"'" F149O>&5 V.M.7 NOR1

.N4@. 9 7. NORM4
+O1 .MA.7.B4

+O1 F 14S+R&4R4
G
+5 F+.R5ON
G
A@ F+65&&
G
8A FS5&+74
G
S. FS.+
G
A. FA65O&
G
+N F+ON5.&N4R
G
VO FVR.+
G
9@ F9.745&
G
>> F.75474

.N4@. NR. '" 7. NORM4
7 & S 5 .
codurilor preferintelor tarifare

+od F .cordul de liber schimb
G
'"' F.cord privind crearea zonei de comert liber, semnat la Moscova la
F'# aprilie '99*
G
'"2 F.cord intre 8uvernul Republicii Moldova si +onsiliul Ministrilor
F8uvernul :ederatiei Ruse cu privire la comertul liber, semnat la
FMoscova la 9 februarie '99%, publicat in editia oficiala -5ratate
Finternationale-, '999, volumul 2', in vi,oare din %" martie '99%.
G
'"% F.cord privind comertul liber dintre 8uvernul Republicii Moldova si
F+abinetul de Ministri al 6crainei, semnat la +hisinau la '%
Fnoiembrie 2""%, ratificat prin 7e,ea nr. 22@V din '2 februarie 2""*
F$Monitorul Oficial nr. %#%! din 2) februarie 2""*(
G
'"* F.cordul dintre 8uvernul Republicii Moldova si 8uvernul 6crainei cu
Fprivire la comertul liber, semnat la +hisinau la 29 au,ust '99#,
Fratificat =otarirea 9arlamentului Republicii Moldova nr.)'#@&&& din
F"'."2.96 $Monitorul Oficial nr. '''2 din 22."2.'996(
G
'"# F.cord de comert liber dintre 8uvernul Republicii Moldova si 8uvernul
FRepublicii 6zbeEistan, semnat la +hisinau la %" martie '99#,
Fratificat =otarirea 9arlamentului Republicii Moldova nr. #%9@&&&
Fdin '9 iulie '99# $Monitorul Oficial nr. ** din '" au,ust '99#(
G
'"6 F.cord de comert liber dintre 8uvernul Republicii Moldova si 8uvernul
FRepublicii Dir,izstan, semnat la Aucuresti la '# februarie '99*,
Fratificat =otarirea 9arlamentului Republicii Moldova nr. !6%@&&&
Fdin "# iunie '996 $Monitorul Oficial nr. 6 din 2% ianuarie '99)(
G
2"' F.cord de comert liber dintre Republica Moldova si Rominia, semnat la
FAucuresti la '# februarie '99*, ratificat =otarirea 9arlamentului
FRepublicii Moldova nr.22'@&&& din 22 septembrie '99* $Monitorul
FOficial nr. 9 din '% octombrie '99*(
G
'") F.cordul intre 8uvernul Republicii Moldova si 8uvernul Republicii
FDazahstan cu privire la comertul liber, semnat la MensE la 26 mai
F'99#, ratificat =otarirea 9arlamentului Republicii Moldova nr.
F)'*@&&& din ' februarie '996 $Monitorul Oficial nr. '" din
F'# februarie '996(
G
'"! F.cordul intre 8uvernul Republicii Moldova si 8uvernul 8eor,iei cu
Fprivire la comertul liber, semnat la 5bilisi la 2! noiembrie '99),
Fratificat =otarirea 9arlamentului Republicii Moldova nr. '#'%@&&&
Fdin '! februarie '99! $Monitorul Oficial nr. 222% din '2 martie
F'99!(
G
'"9 F.cordul intre 8uvernul Republicii Moldova si 8uvernul
F5urEmenistanului cu privire la comertul liber, semnat la .s,abad la
F2* decembrie '99%, ratificat =otarirea 9arlamentului Republicii
FMoldova nr. #%!@&&& din '9 iulie '99# $Monitorul Oficial nr. **
Fdin '" au,ust '99#(
G
''" F.cordul dintre 8uvernul Republicii Moldova si 8uvernul Republicii
F.zerbaid?an cu privire la comertul liber, semnat la MensE la 26 mai
F'99#, ratificat =otarirea 9arlamentului Republicii Moldova nr.
F#)6@&&& din 2" septembrie '99# $Monitorul Oficial N #96" din
F26 octombrie '99#(
G
''' F.cord dintre 8uvernul Republicii Moldova si 8uvernul Republicii
F.rmenia cu privire la comertul liber, semnat la .s,abat la
F2* decembrie '99%, ratificat prin =otarirea 9arlamentului Republicii
FMoldova nr. #)#@&&& din 2" septembrie '99# $Monitorul Oficial nr.
F#96" din 26 octombrie '99#(
G
%"' F.cord de comert liber dintre 8uvernul Republicii Moldova si
F+onsiliul de Ministri al Aosniei si =erte,ovinei, semnat la +hisinau
Fla 2% decembrie 2""2, ratificat prin 7e,ea nr. '9*@V din ! mai 2""%
F$Monitorul Oficial nr. 9'96 din %" mai 2""%(
G
*"' F.cord de comert liber dintre 8uvernul Republicii Moldova si
F+onsiliul de Ministri al Serbiei si Muntene,rului, semnat la Roma la
F'% noiembrie 2""%, ratificat prin 7e,ea nr. '9%@V din ') iunie 2""*
F$Monitorul Oficial nr. '"!''' din 9 iulie 2""*(
G
#"' F.cord de comert liber dintre Republica Moldova si Republica .lbania,
Fsemnat la Roma la '% noiembrie 2""%, ratificat prin 7e,ea nr.
F2'#@V din 2* iunie 2""* $Monitorul Oficial nr. ''2''! din '6 iulie
F2""*(
G
6"' F.cord de comert liber dintre Republica Moldova si Republica
FMacedonia, semnat la Scop?e la 2! ianuarie 2""*, ratificat prin
F7e,ea nr. '9*@V din ') iunie 2""* $Monitorul Oficial nr. '"!'''
Fdin 9 iulie 2""*(
G
)"' F.cord de comert liber dintre Republica Moldova si Republica +roatia,
Fsemnat la +hisinau la 2) februarie 2""*, ratificat prin 7e,ea nr.
F2!'@V din 22 iulie 2""* $Monitorul Oficial nr. '"!''' din 9 iulie
F2""*(
G
!"' F.cord de comert liber dintre Republica Moldova si Republica
FAul,aria, semnat la Sofia la 2" mai 2""*

.N4@. NR. '' 7. NORM4
+O16R&74
re,imurilor si destinatiilor vamale
9rocedura '
+oduri
'" 43port;e3pediere definitiv$a(.
'' 43port de produse compensatoare obtinute din marfuri
echivalente in cadrul re,imului de perfectionare activa cu
suspendare, care precede importul de bunuri straine ce urmeaza
a fi plasate in perfectionare activa
9rocedura 2
+oduri
2' 43port temporar sub re,imul de perfectionare pasiva
22 43port temporar altul decit cel la care fac referire codurile
2' sau 2%
2% 43port temporar pentru returnare in aceeasi stare.
9rocedura %
+oduri
%' Ree3port.
%! &ncheierea plasarii in zona libera a marfurilor in vederea
scoaterii lor de pe teritoriul vamal.
9rocedura *
+oduri
*"2 &mport definitiv cu intrare simultana in libera circulatie a
marfurilor care nu fac obiectul unor scutiri.
*'2 &mport definitiv cu intrare simultana in libera circulatie in
conte3tul re,imului de perfectionare activa $re,imul cu
restituiredraJbacE(.
*22 &mport definitiv cu intrare simultana in libera circulatie a
marfurilor care fac obiectul scutirii de la plata drepturilor
vamale.
*! &ntroducere de bunuri de inlocuire $import anticipat( in
cadrul re,imului de perfectionare pasiva, inainte de
realizarea e3portului temporar al bunurilor ce urmeaza a fi
plasate sub re,imul de perfectionare pasiva.
9rocedura #
+oduri
#' Re,imul de perfectionare activa cu suspendare $sistemul
suspensiv(
#% &mport in cadrul re,imului de admitere temporara cu suspendare
totala de la plata ta3elor vamale.
#* &mport in cadrul re,imului de admitere temporara cu suspendare
partiala de la plata ta3elor vamale.
## Re,imul de perfectionare activa $sistemul suspensiv( intrun
antrepozit vamal
#6 Re,imul de perfectionare activa $sistemul suspensiv( intro
zona libera sau antrepozit liber
#) +esionare de bunuri aflate sub re,imul de perfectionare activa
9rocedura 6
+oduri
6'H Reimportul cu eliberare simultana pentru libera circulatie
pentru marfurile care nu fac obiectul unei scutiri.
6%H Reimportul cu eliberarea simultana pentru libera circulatie al
marfurilor care fac obiectul unei scutiri.
6)H Reimportul cu eliberarea simultana pentru libera circulatie si
intrarea sub un re,im de antrepozitare $inclusiv plasarea in
alte incinte sub control fiscal(.
6! &ncheierea plasarii in zona libera a marfurilor in vederea
introducerii lor pe cealalta parte a teritoriului vamal.
9rocedura )
+oduri
)'2 Re,imul de antrepozitare vamala incluzind si plasarea in alte
incinte sub controlul vamii.
)22 .ntrepozitarea marfurilor nationale $inclusiv plasarea in alte
incinte sub control fiscal(.
)% 5ransferul marfurilor dintrun antrepozit in altul
)! 9lasarea marfurilor in zona libera
9rocedura 9
+oduri
9'2 &ntrare pentru transformare sub control vamal.
92 .bandon in favoarea statului
9%HH 1istru,ere$nimicire( sub suprave,here vamala
9*HH 9lasare sub un re,im de utilizare definitiva sub control vamal
$destinatii particulare, controlul destinatiei finale(
9#HH .provizionarea mi?loacelor de transport aflate in trafic
international
96HH 9rovizii pentru ma,azinele dut/free cu scutire de plata
ta3elor vamale din porturi si aeroporturi
2 +odurile 6', 6% si 6) pot fi utilizate numai in situatiile in care
e3ista un re,im vamal precedent.
HH +odurile 22, 9%, 9*, 9# si 96 pot fi utilizate numai in situatiile
stabilite de Serviciul Vamal si potrivit instructiunilor emise in acest
sens.
.N4@. NR. '2 7. NORM4
7 & S 5 .
codurilor contin,entelor in vi,oare

+O1 F 14N6M&R4
G
A8 F+ontin,ent conform .cordului de comert liber cu Aul,aria
G
A. F+ontin,ent conform .cordului de comert liber cu Aosnia si =erte,ovina
G
.7 F+ontin,ent conform .cordului de comert liber cu .lbania
G
=R F+ontin,ent conform .cordului de comert liber cu +roatia
G
MD F+ontin,ent conform .cordului de comert liber cu Macedonia

.N4@. NR. '% 7. NORM4
7&S5. codurilor
unitatilor de masura specifice

6N&5.54 14 M.S6R. F +O1F +O1
F NouFVechi
GG
Metru FM5R F ""6
GG
Metru patrat FM5D F "##
GG
7itru F75R F ''2
GG
Metru cub FM5I F ''%
GG
'""" metri cubi FR9 F ''*
GG
'""" litri F1*" F '%"
GG
+arat metric F+5M F '62
GG
8ram F8RM F '6%
GG
Dilo,ram FD8M F '66
GG
5ona F5N4 F '6!
GG
AR5 tone re,istru brut $2.!%'6 m%( F8R5 F '!'
GG
+apacitate de incarcare in tone metrice F++5 F '!#
GG
'""" DiloJattora FM0= F 2*6
GG
+urie F+6R F %"#
GG
8i :;S $,ram izotopi fisionabili( F8:& F %"6
GG
Numar de perechi FN9R F )'#
GG
Aucata $u( F+62 F )96
GG
O suta bucati F+4N F )9)
GG
O mie bucati FM&7 F )9!
GG
' alc. '""M 7itru de alcool pur '""M F79. F !%'
GG
D,. pero3id de hidri,en FDNS F !*'
GG
D,. 9"M std. $E,. substanta uscata 9"M( FDS1 F !*#
GG
D, D2O Dilo,ram o3id de potasiu FD9O F !#2
GG
D, DO= Dilo,ram hidro3id de potasiu FD9= F !#9
GG
Dilo,ram azot FDN& F !6'
GG
D,. NaO= E,. hidro3id de sodiu FDS= F !6%
GG
D,. 92O# D,. pento3id de fosfor FD99 F !6#
GG
D,. 6 D,. uraniu FD6R F !6)
GG
' ,rad 9lato $M( F918 F !!2

.N4@. NR.'* 7. NORM4
7 & S 5 .
+O16R&7OR 1O+6M4N547OR .N4@.54

+od F 1escriere documente
docuF
ment F
G
""' F+ontract de vinzarecumparare
G
""2 F+ontract de schimb
G
""% F+ontract de donatie
G
""* F+ontract de comodat
G
""# F+ontract de imprumut
G
""6 F+ontract de locatiune
G
"") F+ontract de arenda
G
""! F+ontractul de leasin,
G
""9 F+ontract de comision
G
"'" F+ontract de mandat
G
"'' F.ct de donatie
G
"'2 FScrisoarea de trasura $fraht( prevazuta de +onventia privind
Funificarea unor re,uli referitor la transporturile internationale
Faeriene $or.Varsovia, '2.'".29.(
G
"'% FScrisoarea de trasura internationala prevazuta de +onventia cu
Fprivire la contractul de transport al incarcaturilor pe calea auto
F$or.Beneva, '2."#.#6.(<
G
"'* F+arnetul 5&R prevazut de +onventia cu privire la transportul
Finternational de incarcaturi sub acoperirea +arnetului 5&R $or.
F8eneva, '*.''.)#.(
G
"'# FScrisoarea de trasura prevazuta de .cordul privind transportul
Finternational de marfuri pe calea ferata $intrat in vi,oare la
F"'.''.#'.(
G
"'6 F+onosamentul prevazut de +onventia ON6 cu privire la transportul
Fmaritim al incarcaturilor $or.8ambur,, '9)!(
G
"') F9roforma actului comercial
G
"'! F:actura comerciala $&nvoice(
G
"'9 F7icenta eliberata de +amera de 7icentiere
G
"2" F7icenta eliberata de Aanca Nationala a Republicii Moldova
G
"2' F7icenta eliberata de .,entia Nationala pentru Re,lementare in
F4ner,etica
G
"22 F7icenta eliberata de autoritatile administratiei publice centrale de
Fspecialitate
G
"2% F7icenta eliberata de autoritatile administratiei publice locale
G
"2* F.utorizatie eliberata de autoritatea administratiei publice centrale
G
"2# F.utorizatii eliberate de autoritatile administratiei publice locale
G
"26 F+ertificatul veterinar eliberat de Serviciului veterinar de stat
G
"2) F.utorizatia sanitara eliberata de Serviciului veterinar de stat
G
"2! F9ermisul fitosanitar eliberat de &nspectoratul 9rincipal de Stat
Fpentru +arantina :itosanitara
G
"29 F.utorizatia sanitara eliberata de &nspectoratul 9rincipal de Stat
Fpentru +arantina :itosanitara
G
"%" F+ertificatul ecolo,ic eliberat de &nspectoratului 4colo,ic de Stat
G
"%' F+ertificatul i,ienic eliberat de Serviciului sanitaroepidemiolo,ic
Fde stat
G
"%2 F+ertificatul de conformitate
G
"%% F+ertificat de ori,ine
G
"%* F+ertificat de calitate
G
"%# F+ertificat de constatare eliberat de +amera &nre,istrarii de Stat
G
"%6 F1eclaratia de repatriere
G
"%) F+ertificat de inre,istrare a marcii
G
"%! F+ertificatul de inre,istrare a desenului si modelului industrial
G
"%9 F+ertificat de inre,istrare a contractului de licenta
G
"*" F+erere de inre,istrare a contractului de licenta
G
"*' F.utorizatia eliberata de proprietarul marcii comerciale sau de
Fproducatorul ei licentiat
G
"*2 F.utorizatia eliberata de +omisia pentru a?utoarele umanitare acordate
FRepublicii Moldova
G
"*% F.utorizatiile eliberate de Aursa de Marfuri
G
"** F.ctele de e3pertiza eliberat de +amera de +omert si &ndustrie
G
"*# F9asaportul
G
"*6 FAuletinul de identitate
G
"*) F+ertificatul de inre,istrare
G
"*! F+ontract de societate
G
"*9 F+ontractul de constituire
G
"#" FStatutul societatii
G
"#' FMostrele stampilelor
G
"#2 F9rocura
G
"#% F&mputernicire;mandat de reprezentare in vama
G
"#* F=otarirea instantei de ?udecata
G
"## F1ocument de plata a drepturilor de import;e3port
G
"#6 F+ertificat de atribuire a codului statistic
G
"#) F+ertificat de atribuire a codului fiscal
G
"#! F+ertificat de atribuire a codului &1NO
G
"#9 F+ertificatul de inre,istrare ca platitor de 5V.
G
"6" FOrdinul cu privire la numirea in functie a persoanelor cu functie de
Fraspundere din cadrul societatilor comerciale
G
"6' F9ermisul eliberat de +omisia &nterdepartamentale de +ontrol asupra
F43portului, Ree3portului, &mportului si 5ranzitului de Marfuri
FStrate,ice
G
"62 F.utorizatie de depozit vamal
G
"6% F.utorizatie de perfectionare activa
G
"6* F.utorizatie de perfectionare pasiva
G
"6# F.utorizatie de admitere temporara
G
"66 F.utorizatie de transformare sub suprave,herea vamala
G
"6) F.utorizatia 1epartamentului Vamal
G
"6! F1eclaratia privind valoarea in vama $1VV(
F:ormularul rectificarii valorii in vama $RVV(
G
"69 F1eclaratia vamala primara
G
")" F1eclaratia vamala a tarii de e3port
G
")' F+ertificatul de inre,istrare al mi?locului de transport
G
")2 F9asaportul tehnic a mi?locului de transport
G
")% F+artela de inre,istrare a valutei a an,a?atilor din transport sau
Fcertificatul privind importul valutei straine
G
")* F9ermisul conducatorului international de vehicul $al centrului +&95&(
G
")# F+ertificatul de admitere a mi?locului de transport la transportarea
Fincarcaturilor periculoase
G
")6 F:oaia de parcurs
G
")) F+arnetul de pasa?
G
")! FRaport de e3pertiza
G
")9 F+ertificatul contului bancar
G
"!" FScrisoare de ,arantie financiara
G
"!' F.ctele traduse de catre persoanele ?uridice autorizate
G
"!2 F1ispozitia de plata
G
"!% F1ecizia fondatorilor de modificare a statulului
G
"!* F+ertificat ce confirma mostra semnaturilor persoanelor cu functii de
Fraspundere ale a,entului economic cu drept de semnatura
G
"!# F+ertificatul bancar ce confirma conturile in lei;valuta detinute de
Fa,entul economic
G
"!6 F+ertificatul de a,reare a mi?locului de transport
G
"!) F+ertificat eliberat de Ministerul +ulturii privind valoare culturala
Fa marfii
G
"!! F+ertificat eliberat de Visteria de stat privind valoare culturala a
Fmarfii
G
"!9 F+ontractul de incheiere a dreptului de proprietate industriala
G
"9" FRaportul de incercari $tehnic, chimic( al marfurilor
G
"9' F+ontract de prestare a serviciilor
G
"92 F+ontract de aminare a termenului de achitare a drepturilor de import
G
"9% F9olita $contractul( de asi,urare
G
"9* F.utorizatia de import eliberata de &nspectoratul de Stat al
F+omunicatiilor
G
"9# F+alculatia cheltuielelor de transport
G
"96 F.utorizatia M.& privind importul de armament
G
"9) F.utorizatia Ministerului Sanatatii privind importul de medicamente
G
"9! F.utorizatia Ministerului Sanatatii privind importul de medicamente
Fpsihotrope
G
"99 FScrisori ale a,entilor economici
G
'"" F+onfirmarea eliberata de Ministerul .,riculturii privind achitarea
Fta3ei pentru dezvoltarea ramurii nucului
G
'"' F+ertificat eliberat de +asa +artii privind lipsa materialului de
Freclama sau erotic
G
'"2 F+erere de oferta a marcilor de acciz
G
'"% F7icenta eliberata de Ministerul .,riculturii pentru importul si
Fcomercializarea preparatelor chimice, biolo,ice de protectie si
Fstimulare a cresterii plantelor
G
'"* F+ertificatul &nspectoratului :iscal pentru importul produselor
Fpetroliere
G
'"# F1ocumente eliberate in baza re,ulamentului cu privire la importul
Fsemintelor si materialului saditor aprobat prin =otarirea 8uvernului
Fnr. %6" din 2)."%.2""2.
G
'"6 F1eclaratie vamala precedenta ce se incheie total
G
'") F1eclaratie vamala precedenta ce se incheie partial
G
'"! F.ct de retinere a marfurilor si obiectelor

.N4@. NR. '# 7. NORM4
7 & S 5 .
codurilor pentru tipul drepturilor vamale

Nr.F 14N6M&R4. 1R4956R&7OR V.M.74 F +O1
+rt.F F
GG
'. F5a3a pentru proceduri vamale F "'"
GG
2. F5a3a vamala F "2"
GG
%. F.lte plati vamale F "2)
GG
*. F.ccize F "2!
GG
#. F5.V.. F "%"
GG
6. F5a3a speciala F "%#

.N4@. NR. '6 7. NORM4
+O16R&74
modalitatilor de plata sau ,arantare a datoriei vamale

Nr. F MO1.7&5.54. 14 97.5.;8.R.N5.R4 F +O1
+rt.F F
GG
'. F8arantare F "
GG
2. F9lata F '
GG
%. FSuspendarea;aminarea platii la momentul vamuirii F 2
GG
*. FScutire de la ,arantare F %

.N4@. NR. ') 7. NORM4
+odul antrepozitelor

+od F 1enumire
G
9""* FMoldvama,rup.eroport
G
9""# FMoldvama,rupNord
G
9""6 FMoldvama,rupOcnita

(3) Un cimp de date este definit in mod distinct de una sau mai multe rubrici din declaratia vamala in detaliu, grupate in functie de caracteristicile comune ale informatiilor cuprinse in acestea. (4) Identificarea cimpurilor de date, precum si atribuirea sau neutralizarea functiei de autocopiere a hirtiei se realizeaza potrivit datelor din tabelul anexa nr. 1 la prezentele norme si a instructiunilor de interpretare aferente acestuia. 5. Hirtia utilizata pentru imprimarea formularelor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: a) sa aiba o greutate de cel putin 40 g/m.p.; b) sa fie suficient de opaca pentru ca indicatiile figurind pe o fata sa nu afecteze lizibilitatea indicatiilor ce figureaza pe cealalta fata; c) sa fie suficient de rezistenta pentru a nu se produce ruperea ori sifonarea cu usurinta a formularelor; d) sa asigure conservarea datelor inscrise pe o perioada de minimum 5 ani de la data completarii, cu exceptia cazurilor in care, prin legi speciale, se prevede un termen mai mare pentru pastrarea documentelor; e) sa fie de culoare alba; totusi, rubricile nr. 1 (fara caseta centrala) 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima caseta situata la stinga) 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 si 56, a exemplarelor nr. 1, 4, 5 si 7, au un fond verde ghilosat. 6. Pe toate exemplarele declaratiilor vamale, chenarul si denumirea rubricilor care figureaza pe acestea trebuie sa fie imprimate in culoare verde. In partea dreapta, pe verticala, exemplarele declaratiei vamale sint imprimate cu o linie continua sau/si discontinua de culori diferite, astfel: - exemplarul 1: o linie continua de culoare rosie - exemplarul 2: o linie continua de culoare verde - exemplarul 3: o linie continua de culoare galbena - exemplarul 4: o linie continua de culoare albastra - exemplarul 5: o linie discontinua de culoare albastra - exemplarul 6: o linie discontinua de culoare rosie - exemplarul 7: o linie discontinua de culoare verde - exemplarul 8: o linie discontinua de culoare galbena - exemplarul 1/6: o linie continua spre interiorul formularului si o linie discontinua spre exteriorul acestuia, ambele de culoare rosie - exemplarul 2/7: o linie continua spre interiorul formularului si o linie discontinua spre exteriorul acestuia, ambele de culoare verde - exemplarul 3/8: o linie continua spre interiorul formularului si o linie discontinua spre exteriorul acestuia, ambele de culoare galbena - exemplarul 4/5: o linie continua spre interiorul formularului si o linie discontinua spre exteriorul acestuia, ambele de culoare albastra. Linia continua are o grosime de aproximativ 3 mm, iar linia discontinua este realizata din patrate cu laturi de 3 mm dispuse la o distanta de 3 mm intre ele. 7. Formularele trebuie sa fie prevazute cu o mentiune care sa indice numele si adresa persoanei care a efectuat imprimarea. Formularele trebuie sa aiba inscris si termenul de conservare a datelor inscrise in declaratie, potrivit dispozitiilor de la punctul 5 lit. d) din prezentele norme. CAPITOLUL II INSTRUCTIUNI PRIVIND UTILIZAREA DECLARATIEI VAMALE IN DETALIU 8. In aplicarea normelor privind utilizarea si completarea declaratiei

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->