HVATAČ ZA TRUPCE HULTDINS SG 520

Masa: Veličina korisna: Nosivost: Otvor A: Širina B: Otvaranje: 395 kg 0,62 m2 7.000 kg 2.322 mm 514 mm 1,8-2,2 sek Švedska

Izuzetna čvrstoća robotskog zavarivanja. Konusni spojevi eliminiraju neželjena gibanja u zglobovima. Ublaženje zaustavljanja cilindra smanjuje "stres / šok" i opterećenja. Produžuje se životni vijek, a visoka snaga zahvata i brzi ciklusi ubrzavaju utovar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful