You are on page 1of 2

ADI SOYADI SINIFI NO

-B-

ALDII PUAN (rakam) ALDII PUAN (yaz)

2011-2012 ETM VE RETM YILI KMYA DERS 9/ABCD SINIFI 1.DNEM 1.YAZILI SORULARI

1- Aadaki sorular Yanl/Doru alarak cevaplaynz ?


a) simyann amac, sonsuz zenginlie ulamaktr.( ) b)Yanan maddelerin yanmasna neden olan her eye filojiston denir.( c)Simya deney ve gzlem verilerine dayanmayan bir bilimdir. ( ) d)Metaller kendi aralarnda da bileik yapabilir.( ) e)Elektron ortaklamasyla oluan baa fiziksel ba denir. ( )

2- Aadaki boluklar doldurunuz?


a)Oksijenin kefedilmesiyle . devir sona ermitir. b)Mslman simyaclar arasnda en tannm, Batda Avisennes adyla tannan c)Bir elementin kimliini ..belirler +2 d)Y iyonunun elektron says 18 ise atom numaras dir. e)K2 O Bileii bal bileiktir. .dir.

3-

NO2 ve

N2O5

ZM:

Bileiklerinde Azotun sabit miktaryla birleen Oksijenin (O) arasndaki katl oran nedir?

4- )

ZM:

5- X ve Y elementlerinin oluturduu iki bileikten,

I.bileikte %20 X, II.bileikte %50 Y vardr. I. bileik XY4 ise, II. bileiin forml nedir?

ZM:

6- YO4 -3 iyonunda toplam 50 elektron vardr.


Buna gre Y in atom numaras katr? (8O)

ZM:

7. Y (gr.)
6 2 3 6 II.bileik I.bileik X (gr.) X ve Y elementlerinden oluan iki farkl bileikte, X ve Y ktleleri arasndaki deiim yukardaki grafikte verilmitir. I.bileiin forml X3Y ise, II.bileiin forml nedir?

ZM:

8. AB2 bileiinin ktlece

bileiinde ayn oran katr?

7 i A olduuna gre A2B3 11

ZM:

9- X2Y3 ve XYn bileiklerinde eit ktlede Y ile birleen ZM:


X lerin katl oran 4 / 3 olduuna gre n katr?

10- 28gr Fe ve 16gr S ten, Fe + S FeS denklemi


gerei 44 gr FeS bileii elde ediliyor. Buna gre 14 gram Fe ve yeteri kadar S ten ka gram FeS bileii elde edilir?

ZM: