INDEX ARTICOLE (în ordine alfabetică) Al 3-lea simpozion Bazele biologice ale proceselor de epurare şi protecţia mediului Piteşti 22-24 septembrie

1983 (BT) Al 4-lea simpozion Bazele biologice ale proceselor de epurare şi protecţia mediului Piatra Neamţ 6-8 iunie 1985 (BT) Alexandru E. Russu, decanul de vârstă al bioenergoterapiei româneşti (BT) Alte aspecte legate de profanarea unor locuri sacralizate -Tezaurul de la Pietroasa (BT) Alunecări de versanţi în lacuri de acumulare (BT) Amprente în stâncă ale picioarelor de om şi de animale (BT) Armand Constantinescu şi Astrologia românească (BT) Arta fotografică şi valorificarea tezaurului ancestral (BT) Astrologia arboricolă pentru luna mai (BT) Astrologia predictivă, o preocupare periculoasă, sursă de inducere în eroare a indivizilor şi colectivităţilor (BT) Astrologia s-a născut şi ea pe teritoriul nostru şi un scurt istoric al evoluţiei acesteia la noi (BT) Astrologie medicală Fecioara 23 VIII – 22 IX Astrologie medicală Gemenii 21 V – 21 VI Astrologie medicală Rac 22 VI – 22 VII (BT) Asupra încrucişării genetice a populaţiilor din Balcani – Sfântul Nicodim de la Tismana (BT) Asupra unei profeţii legate de anul 1992 (BT) Asupra unor argumente mai puţin cunoscute care concură la ideea permanenţei unităţii organice a poporului român (BT) Asupra unor aspecte ale stadiului realizărilor în diferite ţări în domeniul hidrotransportului cărbunilor (BT) Asupra unor aspecte economice, istorice şi cultural-spirituale legate de râul Olt, ax de viaţă al judeţului Vâlcea (BT) Asupra unor aspecte inedite şi strict specifice cu caracter istoric, politic şi spiritual din prezentul dar mai ales din trecutul jud. Gorj, aspecte de o deosebită importanţă pentru ţara noastră (BT) Asupra unor aspecte legate de poluarea apelor şi a atmosferei în judeţul Vâlcea (BT) Asupra unor diferite aspecte ale problematicii umbrei (BT) Asupra unui aspect filologico-geografic comun României şi Indiei (BT) Asupra unui centru cosmic de spiritualitate al planetei noastre (BT) Bucegiul subteran (BT) Casa regală a României şi misterele munţilor Bucegi (BT) Castelul din Carpaţi (BT) Cazul Tutana şi egiptenii în România (BT) Călimanii, munţii sacri ai României şi Regele Lumii (BT) Câte ceva despre fântâni şi izvoare (BT) Centenar mehedinţean (BT) Centenarul Dimitrie Leonida (1883-1983) (BT) Ceva despre Sânziene şi Sfântul Ion de Vară (BT) Comentarii la un articol al Cristinei Stănel (BT) Comentariu la articolul Fenomene OZN în munţii Godeanu şi Retezat, semnat Nae Popescu (BT) Complexitatea aspectelor legate de stejar (BT) 1

megaliţi şi bunul simţ istoric (BT) Gorjul – un judeţ. puncte sacre. Aspecte mai puţin cunoscute ale izvoarelor de apă (BT) Izvoare tămăduitoare şi istorice din ţara noastră (BT) 2 . Marinescu (BT) Ion de la Anina – Rămăşiţele celui mai vechi homo sapiens din Europa (BT) Isihasmul pe teritoriul românesc şi influenţa lui (BT) Izvoarele cursurilor de apă şi tăurile montane – puncte sensibile în plan ezoteric (BT) Izvoarele – miracolul curgător. România şi Bucegii (BT) Există o limită a cunoaşterii permise (BT) Expoziţie de electronofotografie (BT) Facerea Lumii şi Munţii Retezat (BT) Fenomene luminoase aeriene misterioase in zona Tismana (BT) Florian Oniţă – Personalitatea complexă a unui mare caracteriolog român (BT) Folosirea hidrotransportului în exploatările forestiere (BT) Geobiologia. Gh. Levitaţia şi Construcţiile megalitice (BT) Ialomiţa – râu sacru al României (BT) Iaşiul şi Tibetul (BT) Iniţiatorul şi promotorul Parapsihologiei în ţara noastră Prof. XIX şi XX (BT) Coroniţa sănătăţii (BT) Cosmogonie şi medicină (BT) Cristalele şi România (BT) Cronica de carte – Revelaţiile celui mai mare medium american (BT) Crucea de pe muntele Caraiman (BT) Cuvânt înainte (BT) Daniel Ruzo. o mândrie a României (BT) Gravitaţia. sculpturile megalitice şi preistoria din România (BT) Daniel Ruzo şi stâncile antropomorfe din România (BT) De ce lovesc fulgerele doar anumite persoane sau clădiri (BT) Descântecele în tradiţia poporului român (BT) Despre evidenţa existenţei unor locuri privilegiate pe Terra şi în plan astral (BT) Despre giganţi şi uriaşi (BT) Despre necesitatea realizării unui monument al turismului în ţara noastră (BT) Din nou despre Pădurea Baciu (BT) Din tainele oraşului Sinaia (BT) Dovezile creştine ale faptului că România este un pământ ales (BT) Dr. Levon Mirahorian – pionier în domeniul parapsihologiei practice (BT) Ecouri la articolele noastre (BT) Enigma clopotelor care încep să bată singure (BT) Este posibil ca mari personalităţi ale bisericii creştine timpurii să fi avut de a face cu teritoriul ţării noastre (BT) Europa.Complexitatea rolurilor jucate de Mănăstirea Tismana de-a lungul timpului în istoria ţării noastre (BT) Conferinţă internaţională de Terapii Complementare (BT) Consecinţele profanărilor bunurilor sacre (BT) Consideraţii asupra rolului jucat în istoria poporului român şi în cea a judeţului Vâlcea a unei mari bogăţii spirituale Sarea (BT) Consideraţii inedite referitoare la oraşul Bucureşti (BT) Contribuţia Mănăstirii Tismana la evoluţia mişcării literare din ţara noastră în sec.

Daniel Ruzo şi România (BT) Note de lectură I (BT) Note de lectură II (BT) Note de lectură III – Importante evenimente editoriale la Iaşi (BT) O hermeneutică a munţilor Retezat (BT) O hermeneutică aplicată a numărului 22 (BT) O personalitate care a dizolvat zidurile dintre Metapsihică. cel mai mare scriitor mediteraneean (BT) Panteonul mitologic ancestral era amplasat pe malul stâng al Oltului (BT) Pantheon românesc – Antropologia lui Constantin Noica (BT) Pădurea Baciu – Parapsihologie. domnule Anton Dumitriu (BT) Legile Cosmice. materialismul şi dacismul (BT) 3 .Grupul de practică isihastă al lui Vasile Andru (BT) Oameni de seamă în pridvorul Mănăstirii Tismana (BT) Originea civilizaţiei europene se află la gurile Dunării (BT) OZN în Gorj (BT) Panait Istrati. Geografie şi Istorie (BT) Pădurea Hoia-Baciu o zonă de excepţie în triunghiul Istorie – Parapsihologie – Ufologie (BT) Pătrunderea în Karma cuiva este un moment sacru (BT) Pe marginea unor apariţii editoriale (BT) Pelerinaje spirituale (BT) Petrache Lupu. practică arhaică universală (BT) Minunile de la Nămăieşti (BT) Misterele norilor (BT) Misterioasa Insulă a Şerpilor (BT) Moşul şi România (BT) Munţii Rarău. legende şi realităţi (BT) Necrolog (BT) Nicu Porsenna. personalitate deosebită a Parapsihologiei româneşti (BT) Noi încercări de a afla care sunt obiectivele extratereştrilor – OZN-urile caută aur! (BT) Nostradamus. o misterioasă practică arhaică (BT) Mersul pe jeratic. Ştiinţă şi Cultură (BT) O posibilă explicaţie a cazurilor de autoincendiere din România (BT) O profundă valoare spirituală Ion Vulcănescu (BT) O scurtă istorie a astrologiei româneşti (BT) O şcoală de înţelepciune în România postdecembristă. natura şi muntele (BT) Manea (BT) Manifestări ale revistei noastre în provincie (BT) Manifestări ştiinţifice deosebite în Capitală (BT) Mănăstirea Vodiţa (BT) Medicina alternativă (BT) Mersul pe jeratec.În preajma unor biserici din România apar adesea globuri luminoase cu puteri stranii (BT) Încă un medic scrie versuri – Elena Chiţimia la Ferestrele somnului (BT) Încotro Medicina (BT) Întinderea spaţială a aşezământului monahal Tismana şi elementele componente ale acestuia (BT) Juriştii şi istoria veche (BT) La mulţi ani.

temă biblică (BT) Straniul caz al desenelor imprimate pe epidermă şi importanţa celor zgâriate pe stânci (BT) Structura internă a Terrei ar putea fi alta decât cea pe care o învăţăm la şcoală (BT) Sub semnul Arcaşului. Marcu Botzan – Mediu şi vieţuire în spaţiul carpato-danubiano-pontic (BT) Recenzie.Petrache Lupu şi fenomenul naţional Maglavit (BT) Ping-pong editorial între Iaşi şi Bucureşti (BT) Pod de lumină peste Dunăre. Săptămâna astrologică 6-12 XII (BT) Sub semnul Arcaşului. OM. Regele Lumii şi România (BT) Simpozionul naţional pe probleme de gospodărire a apelor. precursor al isihasmului românesc (BT) Sfincşii din Carpaţi – o legătură ancestrală între România şi Egipt (BT) Sfinxul de la Topleţ (BT) Sfinxul din Bucegi (BT) Shambala din Bucegi. un argument important pentru dovedirea etnogenezei în cetatea orografică carpatică şi a continuităţii româneşti în acest areal (BT) Să ne cunoaştem destinul (BT) Săcelu – O staţiune balneoclimaterică cu o personalitate aparte şi cu un caracter de unicat pe ţară (BT) Sănătatea şi zodiile (20 IV – 30 V) (BT) Săptămână astrologică 8-14 noiembrie 1993 (BT) Săptămâna astrologică 15 -21 noiembrie. Manu.1982 (BT) Situaţii paradoxale legate de variaţia atracţiei gravitaţionale constatate în special în domeniul religios (BT) Snagovul. Astrologie medicală (22 noiembrie – 21 decembrie) (BT) 4 . realizate în ţara noastră până în anul 1978 (BT) Primii europeni au trăit în Călimani. Marcu Botzan -Începuturile hidrotehnicii pe teritoriul României (BT) Recenzie. între ţara noastră şi Muntele Athos (BT) Precizări asupra cutremurelor şi a altor fenomene neobişnuite în zona Buşteni-Sinaia (BT) Prefaţă la Astre şi Dezastre (BT) Preocupări şi cercetări ştiinţifice referitoare la apele geotermale. îmblânzirea şerpilor şi Romania (BT) Stânca. ‘Tărâmul ascuns’ s-ar putea afla în peşterile Carpaţilor (BT) Shambala. Admirabili în dragoste. O civilizaţie ancestrală îşi dezvăluie enigmele (BT) Profanarea obiectelor şi locurilor sacre se pedepseşte sau Porţi de trecere în alte lumi (BT) Psihotronica la ora adevărului (BT) Raţiunea sau Iubirea (BT) Recenzie. Oamenii unei singure iubiri (BT) Scrisul a fost inventat pe teritoriul actual al României (BT) Sfântul Nicodim. în special din Câmpia de Vest. Paul Decei – Drumeţind pe văile apelor repezi (BT) Recomandări de lectură (BT) Rivala Djunei la Bucureşti (BT) Rolul cu totul deosebit pe care l-a jucat Mănăstirea Tismana şi Sfântul Nicodim în derularea istoriei poporului român (BT) Rolul munţilor în istoria sacră a popoarelor (BT) România.XI. Timisoara 26-27. ţara surprizelor arheologice şi nu numai (BT) Sarea.

Fără ţigări şi alcool. România. O întreagă cazuistică de dispariţii totale fără urmă (BT) Ţara noastră deţine valori istorice ancestrale (BT) Un aşezământ religios şi enigmele sale (BT) Un distins deschizător de drum al Parapsihologiei româneşti Dr.Sub semnul Arcaşului. Românii şi Munţii Bucegi (BT) Tinereţea unui bătrân (BT) Toponomia malefică – semnificaţia şi efectele ei (BT) Transportul prin conducte al resturilor menajere (BT) Trei evenimente editoriale (BT) Trezirea inimii şi bucuria de a trăi în ţara noastră (BT) Triunghiul sacru al României. în data de 23. Ion Popescu-Sibiu (BT) Un genial precursor român în teoria Parapsihologiei Căpitanul Ştefan Christescu (BT) Unele aprecieri făcute de diverse personalităţi referitoare la Mănăstirea Tismana – ambientul ei natural şi Sfântul Nicodim – (BT) Unele aspecte ale apariţiilor mariale în afară şi în ţara noastră (BT) Unele consideraţii asupra sculpturilor megalitice (BT) Unele puncte de vedere referitoare la Astrologia Medical (BT) Urechea cu care auzim îngerii (BT) Utilizarea simbolurilor în comunicații transdimensionale (BT) Valeriu Popa în vizită la chirurgii filipinezi (BT) Vasile Moisescu – Un mare piramidolog român (BT) Vătămătura. Astrologie medicală 22 XII – 20 I (BT) Sufletul a fost fotografiat (BT) Sufletul apei şi ţara noastră (BT) Şarpele Kundalini.2012 5 .11. Săptămâna astrologică 29 noiembrie – 5 decembrie (BT) Sub semnul Capricornului. Fenomene conexe şi România (BT) Tabăra isihastă de la Câmpulung Moldovenesc (BT) Tehnica Radiantă. suferinţă medicală arhaică în cadrul poporului român şi importanţa azi a descifrării aspectelor sale (BT) Vindecătorii Franţei (BT) Yoga terapeutică şi medicina alternativă (BT) Zodiac de Brumărel (BT) Zona defileului intrării Dunării în România. simboluri ancestrale pe teritoriul ţării noastre (BT) Azi. munţii Bucegi şi România (BT) Teroriştii şi puterea numerelor Terra. leagăn de interes major istoric pentru întreaga Europă (BT) Zvastica şi Ţintarul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful